Ý nghĩa của sao Tử Phù

Ý nghĩa của sao Tử Phù

  • 04:00 19/02/2021
  • Xếp hạng 4.81/5 với 10154 phiếu bầu

Hành: Kim

Loại: Hung Tinh

Chủ về: Tật bệnh, buồn thảm, nguy khốn, gây rắc rối ngăn trở công việc.

Phụ tinh. Sao thứ 6 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Luôn có sao Nguyệt Đức đồng cung.

Sao Tử Phù chủ sự buồn thảm, nguy khốn. Đây là một hung tinh loại nhẹ, chỉ một ác lâm vừa phải có mức độ.

Sao Tử Phù thuộc Hỏa, chủ tang thương, gây rắc rối, ngăn trở mọi sự việc. Ngoài ra, còn có ý nghĩa sự chết, báo hiệu tang thương.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Các bài viết khác:
Ý nghĩa của sao Tử Phù
Tác giả: Thầy Minh An tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Giải đoán lá số Tử Vi, Luận giải tử vi, sao bệnh phù tử phù, sao tử phù, sao tử phù cung phu thê, sao tử phù ở cung phu thê, sao tử phù ở cung quan lộc, sao tử phù ở cung tài bạch, Tính chất Tử phù, tử phù,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ