Kiến thức Tử Vi cổ từ các bậc cao nhân truyền lại

Sao Thiên Lương là "ấm tinh", trong Đẩu số, "ấm" có nhiều ý nghĩa, như: tiêu tai giải ách; kéo dài tuổi thọ; trợ lực của cấp trên hay cha mẹ; có sinh hoạt tinh thần phong phú về tôn giáo, tín ngưỡng. Tất cả đều có ý vị "che chở". Cần lưu ý, những lực che chở này đều thuộc về tinh thần, không thuộc về vật chất. Từ đó có thể biết đặc tính của Thiên Lương.
LUẬN GIẢI MỆNH LÝ VẠN NIÊN Người Nam, sinh giờ Tí, ngày 1, tháng 1, năm 1900 dương lịch
Tin tài trợ