VŨ KHÚC THIÊN TƯỚNG

VŨ KHÚC THIÊN TƯỚNG

  • 04:00 22/02/2021
  • Xếp hạng 4.92/5 với 10238 phiếu bầu

Luận sang cách Vũ Khúc Thiên Tướng.Thân với Dần là hai nơi Thiên Mã trú đóng. Vũ Khúc Thiên Tướng ham hoạt động ít chịu nhàn tản, nhiều sáng tạo lực rất sung sức để san bằng khó khăn. Xa quê hương bản quán dễ phát triển với đầu óc kinh doanh tài giỏi.

Vũ Tướng Lộc Mã giao trì phát tài ư viễn quận

Vũ Tướng Lộc Mã an bài

Buôn xa hoạch phát mấy người dám đương

 

Vũ Khúc Thiên Tướng lại thường lận đận công danh khó mà theo đuổi chức cao bổng hậu. Phải tránh không gặp Tuần Triệt thì Thiên Tướng với Thiên Mã mới không bị bẻ gãy khả năng phấn đấu.

Vũ Tướng có đối cung là Phá Quân vì vậy cũng ảnh hưởng tinh hệ. Giả sử có sát tinh đồng cung với Vũ Tướng hoặc Phá Quân, ví như Kình Đà thì tính chủ quan mạnh, sẽ ít hoà theo và nghe theo người khác hơn, chỉ còn vẻ hoà đồng bề ngoài nhưng trong nội tâm thì đấu tranh kịch liệt. Nếu có vui vẻ phục vụ cũng là do nội tâm dục vọng thống trị tăng cao. Đây là điểm quan trọng để luận đoán.

Nếu không có sao sát kị thì Vũ Tướng rất ưa hội hợp Xương Khúc, có thể làm việc trong chính giới hoặc giới kinh tài. Gặp sát tinh thì thông minh, tay nghề khéo. Kị gặp Kình Dương, nếu gặp Thiên Hình Hoá Kỵ thì dễ tranh chấp kiện tụng.

Nữ mệnh Vũ Tướng dễ có chồng ngoại tình hoặc yếu sinh lý. Đây là điều cần chú ý.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Các bài viết khác:
VŨ KHÚC THIÊN TƯỚNG
Tác giả: Thầy Phủ Tướng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Đà La, hoá kỵ, Kình Dương, Kình Đà, Phá Quân, Thiên hình, Thiên Mã, Thiên Tướng, triệt tuần, Văn Khúc,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ