Tứ Trụ Donald Trump

Tứ Trụ Donald Trump

  • 04:00 24/01/2021
  • Xếp hạng 4.97/5 với 10333 phiếu bầu

Bính Tuất - Giáp Ngọ - Kỷ Mùi - Kỷ Tỵ

sinh ngày Kỷ, nhưng Giáp Kỷ hợp hóa Thổ thành công, Tỵ Ngọ Mùi tam hội hỏa, sinh tháng Ngọ, Bính Tuất Hỏa dẫn xuất, là cách viêm thượng, dụng thần Hỏa Thổ, theo con đường Bất Động sản là rất hợp lý. đây là điển hình của tứ trụ không có Tài tinh mà lại quý quý vô cùng, Nhật chủ hợp hóa thành công mà lại luận theo thế vượng của hành hợp hóa thì phú quý rất cao. Tứ trụ hợp lý lại làm đúng nghề Thổ.

cho nên luận Tứ trụ thật không thể cứ mang Tài tinh ra đong đếm được, nhiều tứ trụ chẳng có tài tinh mà lại rất giàu, đó là những Cách Cục đặc biệt, hoặc Tài tinh chỉ ở dạng "huyền cơ ám ly tồn" nhưng phú quý rất cao. nếu không có Tài tinh thì lấy Thực Thương làm Tài, Thực thương chủ về kinh thương, sản xuất, xí nghiệp...cũng vẫn phát như thường. Nếu không có Thực Thương thì lấy Quan làm tài, công việc sinh ra tiền bạc, tiền bạc do hoạt động nghề nghiệp mà có. 

Sai lầm cố hữu của nhiều người mới học Tứ trụ là cứ nhìn Tài tinh để luận giàu nghèo, điều này rất không chính xác.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Các bài viết khác:
Tứ Trụ Donald Trump
Tác giả: Thầy Minh An tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Tứ Trụ, Donal Trump, am hiểu tứ trụ, bát tự (tứ trụ), các nhà nghiên cứu tứ trụ , Cách sử dụng phi hóa trên tài Thiên và tác động của tứ trụ lên phi hóa tài thiên và tài nhân, CÁCH TÍNH TỨ TRỤ ĐẨU SỐ, đọc lá số tứ trụ, Dự Đoán Theo Tứ Trụ (NXB Văn Hóa Thông Tin 2008) - Thiệu Vĩ Hoa & Trần Viên, 681 Trang.pdf, Dụng Pháp Tứ Trụ,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ