Tổng hợp các kinh nghiệm xem tử vi theo Trung Châu Phái

Tổng hợp các kinh nghiệm xem tử vi theo Trung Châu Phái


 • 04:00 26/05/2023
 • Xếp hạng 4.84/5 với 30429 phiếu bầu

Bài viết tổng hợp các phân tích về các kỹ thuật xem tử vi của phái Trung Châu (Trung Châu Phái). Đây là những kinh nghiệm quý báu. Các bạn lưu ý đọc kỹ.

Lưu ý:

 1. Ghi chép các phần hay và bạn cảm thấy quan trọng ra giấy
 2. Đọc xong các bài thì quay lại đọc các ý mình đã ghi chép và ghi nhớ để sau khi cần nhớ lại thì nhớ từ khóa để tìm
 3. Nếu bạn ham mê tử vi thì cần kiên nhẫn đọc. Cố công mới có thành tựu. Việc học thủ thuật mẹo mặt là cần thiết, nhưng chỉ cần thiết khi kiến thức cơ bản tốt.

Đây là chia sẻ của cá nhân mình trong quá trình tự học tử vi.

 1. KỸ THUẬT LUẬN ĐOÁN THIÊN BÀN
 2. KỸ THUẬT LUẬN ĐOÁN ĐỊA BÀN
 3. KỸ THUẬT LUẬN ĐOÁN NHÂN BÀN
 4. Xem vận hạn theo Trung Châu Phái
 5. Hóa Khoa
 6. Hóa Quyền
 7. Hóa Kị
 8. Sao Âm Sát
 9. Thiên Hình
 10. Thiên Diêu
 11. Lịch sử hình thành và phát triển của tử vi đẩu số
 12. Nghiên cứu cách cục, giải thích hệ sao để suy đoán 12 cung
 13. Các thuật ngữ trong tử vi
 14. Luận đoán tài phú bằng Tứ Hóa Phái
 15. Quan hệ nhân quả của cung chức
 16. Luận cung Mệnh - Thân của phái Trung Châu
 17. Trung Châu Phái tạp diệu luận
 18. Phân loại tinh hệ theo nhóm bệnh
 19. Phân tích 51 cách cục thường gặp
 20. Ý nghĩa của bốn mươi hóa diệu
 21. Địa không, Địa Kiếp
 22. Luận về 14 chính tinh
 23. Nguyên tắc luận đoán 12 Cung
 24. Bài sưu tầm các môn phái Tử Vi
 25. Các môn phái Tử Vi
 26. Sơ lược về lịch sử Tử Vi Trung Hoa nói chung và Trung Châu phái nói riêng
 27. Hai sao Hỏa Tinh và Linh Tinh
 28. Hai sao Thiên Khôi và Thiên Việt
 29. Hai Sao Địa Không và Địa Kiếp
 30. Sao Kình Dương và Đà La
 31. Hai sao Lộc Tồn và Thiên Mã
 32. Sao Văn Xương và Văn Khúc
 33. Sao Tả Phụ và Hữu Bật
 34. Sao Cự Môn
 35. Sao Liêm Trinh
 36. Sao Thái Âm
 37. Sao Thái Dương
 38. Sao Thiên Cơ
 39. Sao Thiên Đồng
 40. Sao Thiên Lương
 41. Sao Thiên Phủ
 42. Sao Thiên Tướng
 43. Sao Vũ Khúc
 44. Tử vi tinh
 45. Phá quân tinh quyết
 46. Thất sát tinh quyết
 47. Tham lang tinh quyết
 48. Tứ hóa phi nhập 12 cung mệnh bàn
 49. Hỏa tinh và Linh tinh - Vương Đình Chi
 50. Kình dương và Đà la - Vương Đình Chi
 51. Sao Thiên cơ - Vương Đình Chi
 52. Hóa Khoa luận - Vương Đình Chi
 53. Hóa Kị luận - Vương Đình Chi
 54. Hóa diệu luận - Vương Đình Chi
 55. Nguyên tắc luận 12 Cung - Vương Đình Chi
 56. Sao Vũ khúc - Vương Đình Chi
 57. Thiên cơ tọa thủ cung Mệnh - Vương Đình Chi
 58. Tính chất các sao ở cung Mệnh và cung Thân - Vương Đình Chi
 59. Phụ diệu và Tá diệu - Vương Đình Chi
 60. Tả Phụ và Hữu bật - Vương Đình Chi
 61. Can Quý - Phá quân hóa Lộc - Vương Đình Chi
 62. Can Nhâm - Thiên lương hóa Lộc - Vương Đình Chi
 63. Can Tân - Cự môn hóa Lộc - Vương Đình Chi
 64. Can Canh - Thái dương hóa Lộc - Vương Đình Chi
 65. Can Kỷ - Vũ khúc hóa Kị - Vương Đình Chi
 66. Can Mậu - Tham lang hóa Lộc - Vương Đình Chi
 67. Can Đinh - Thái âm hóa Lộc - Vương Đình Chi
 68. Can Bính - Thiên đồng hóa Lộc - Vương Đình Chi
 69. Can Ất - Thiên cơ hóa Lộc - Vương Đình Chi
 70. Can Giáp - Liêm trinh hóa Lộc - Vương Đình chi
 71. Sao Thiên đồng- Vương Đình Chi
 72. Sao Liêm trinh - Vương Đình Chi
 73. Sao Thiên phủ - Vương Đình Chi
 74. Sao Thái âm - Vương Đình Chi
 75. Sao Tham lang - Vương Đình Chi
 76. Luận 12 cung - Vương Đình Chi
 77. Phân loại tinh hệ theo nhóm bệnh - Vương Đình Chi
 78. Bảng an Tứ Hóa chuẩn theo các môn phái
 79. Tử Vi ở cung Mệnh (Thân)
 80. Thiên Cơ ở cung Mệnh (Thân)
 81. Thái Dương ở cung Mệnh (Thân)
 82. Thiên Đồng ở cung Mệnh (Thân)
 83. Liêm Trinh ở cung Mệnh (Thân)
 84. Thiên Phủ ở cung Mệnh (Thân)
 85. Thái Âm ở cung Mệnh (Thân)
 86. Tham Lang ở cung Mệnh (Thân)
 87. Cự Môn ở cung Mệnh (Thân)
 88. Thiên Lương - can Ất hóa Quyền
 89. Thiên Tướng ở cung Mệnh (Thân)
 90. Thiên Lương ở cung Mệnh (Thân)
 91. Thất Sát ở cung Mệnh (Thân)
 92. Tử Vi ở cung tật ách
 93. Thiên Cơ ở cung tật ách
 94. Thái Dương ở cung tật ách
 95. Vũ Khúc ở cung tật ách
 96. Thiên Đồng ở cung tật ách
 97. Liêm Trinh ở cung tật ách
 98. Thiên Cơ thủ cung Mệnh
 99. Thiên Lương tọa thủ Mệnh - Thân
 100. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tử tức có sao Hóa lộc
 101. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tài bạch có sao Hóa lộc
 102. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tật ách có sao Hóa lộc
 103. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Thiên di có sao Hóa lộc
 104. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Nô bộc có sao Hóa lộc
 105. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa lộc
 106. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Điền trạch có sao Hóa lộc
 107. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phúc đức có sao Hóa lộc
 108. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phụ mẫu có sao Hóa lộc
 109. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Mệnh có sao Hóa quyền
 110. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Huynh đệ có sao Hóa quyền
 111. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phu thê có sao Hóa quyền
 112. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tài bạch có sao Hóa quyền
 113. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tử tức có sao Hóa quyền
 114. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tật ách có sao Hóa quyền
 115. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Thiên di có sao Hóa quyền
 116. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Nô bộc có sao Hóa quyền
 117. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa quyền
 118. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Điền trạch có sao Hóa quyền
 119. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phúc đức có sao Hóa quyền
 120. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phụ mẫu có sao Hóa quyền
 121. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Mệnh có sao Hóa khoa
 122. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Huynh đệ có sao Hóa khoa
 123. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phu thê có sao Hóa khoa
 124. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tử tức có sao Hóa khoa
 125. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tài bạch có sao Hóa khoa
 126. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tật ách có sao Hóa khoa
 127. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Thiên di có sao Hóa khoa
 128. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Nô bộc có sao Hóa khoa
 129. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa khoa
 130. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Điền trạch có sao Hóa khoa
 131. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phúc đức có sao Hóa khoa
 132. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phụ mẫu có sao Hóa khoa
 133. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Mệnh có sao Hóa kỵ
 134. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Huynh đệ có sao Hóa kỵ
 135. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phu thê có sao Hóa kỵ
 136. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tử tức có sao Hóa kỵ
 137. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tài bạch có sao Hóa kỵ
 138. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tật ách có sao Hóa kỵ
 139. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Thiên di có sao Hóa kỵ
 140. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Nô bộc có sao Hóa kỵ
 141. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa kỵ
 142. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Điền trạch có sao Hóa kỵ
 143. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phúc đức có sao Hóa kỵ
 144. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phụ mẫu có sao Hóa kỵ
 145. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Mệnh có sao Hóa khoa
 146. TAM KỲ GIA HỘI CÁCH
 147. Văn quế Văn hoa cách
 148. Mệnh lý phùng không cách
 149. Cự phùng tứ sát cách
 150. Đan trì quế trì cách
 151. Tử Phủ đồng cung cách
 152. Tài tinh Vũ Khúc có nhiều khuyết điểm
 153. Vũ khúc và Sát Phá Tham có quan hệ mật thiết
 154. Hai ví dụ (về câu phú) Thái Dương tọa Mệnh
 155. Thái Âm lạc hãm cũng không nên e sợ
 156. Thái Âm thủ Mệnh, kiêm coi kỹ cung Phúc Đức
 157. Thuyết "Tham Vũ đồng hành cách"
 158. Thiên Cơ thủ Mệnh là mẫu người linh động
 159. Sáu tình huống Thiên Cơ độc thủ Mệnh cung
 160. Liêm Trinh chủ bệnh về máu
 161. Liêm Trinh gặp Lộc, cát hay hung?
 162. Liêm Trinh và "Sát Phá Tham"
 163. "Cơ Lương gia hội" cao nghệ tùy thân
 164. Phân biệt tính chất cát hung của Thiên Lương
 165. Đặc tính "tiêu tai giải nạn" của Thiên Lương
 166. Bí mật "Phùng Phủ khán Tướng"
 167. Thiên Phủ Thiên Tướng là "Đối tinh"
 168. Thiên Đồng không thuần là "Phúc tinh"
 169. Ba loại tổ hợp của sao Thiên Đồng
 170. Thất Sát thủ viên, "làm ra làm chơi ra chơi"
 171. Đoán sắc lao (*), sản ách (**), và hôn nhân
 172. Đàm Hỏa Tinh và Linh Tinh
 173. "Hỏa Linh giáp mệnh" và "Linh Xương Đà Vũ"
 174. Kết cấu "Quý tinh giáp Mệnh"
 175. "Quyền Lộc tuần phùng" có khuyết điểm
 176. "Mệnh vô chính diệu" ít hợp với người thời xưa
 177. Nghi vấn về hai "Quý Cục"
 178. Quan điểm về Tuần - Triệt của Vương Đình Chi
 179. Luận về Thiên Không
 180. Luận về sao Thất Sát
 181. Thiên Thương, Thiên Sứ
 182. Thiên Hình, Thiên Diêu
 183. Thiên Khốc, Thiên Hư
 184. Hồng Loan, Thiên Hỉ
 185. Tam Thai, Bát Toạ
 186. Long Trì, Phượng Các
 187. Cô Thần, Quả Tú
 188. Ân Quang, Thiên Quý
 189. Tật ách cung nhàn đàm
 190. Kình Dương và Đà La
 191. Địa không và Địa kiếp
 192. Hỏa Tinh và Linh Tinh
 193. Tả Phụ và Hữu Bật
 194. Vương Đình Chi đàm đẩu số
 195. Bí quyết đoán mệnh của Vương Đình Chi

(Phù Cừ Cổ Học)


Các bài viết khác:
Tổng hợp các kinh nghiệm xem tử vi theo Trung Châu Phái
Tác giả: Thầy Phủ Tướng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Trung Châu, Trung Châu Phái, Tam hợp phái, Tứ Hóa Phái, Vương Đình Chi, Kẻ tử vi, Tính chất Tử, Tính chất Tử vi, Ý nghĩa Tử, Ý nghĩa Tử vi,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ