THIÊN LƯƠNG THIÊN ĐỒNG

THIÊN LƯƠNG THIÊN ĐỒNG


  • 04:00 07/04/2022
  • Xếp hạng 4.97/5 với 20496 phiếu bầu

Cách Thiên Lương đồng cung với Thiên Đồng tại Dần Thân thế nào? Sách viết: “Lương Đồng Cơ Nguyệt Dần Thân vị, nhất sinh lợi nghiệp thông minh” nghĩa là: Mệnh có Thiên Lương Thiên Đồng hội chiếu Thiên Cơ Thái Âm từ các cung Tài Bạch Quan Lộc là con người phúc hậu thông minh chức nghiệp tốt phục vụ đắc lực.

Đồng Lương tại Dần tốt hơn tại Thân vì Dần Thái Âm cung Tuất đẹp hơn Thân Thái Âm cung Thìn, khả năng thông tuệ như nhau nhưng chót lọt suông sẻ khác nhau.

Dần Thân là hai cung của Thiên Mã, hễ đã gặp Mã thì đừng có Đào Hoa. Vì Thiên Mã càng tài giỏi, thêm Đào Hoa thường từ bỏ hạnh phúc an định sẵn có mà đi vào rắc rối nhiễu sự nhất là về phương diện tình ái.

 


(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Các bài viết khác:
THIÊN LƯƠNG THIÊN ĐỒNG
Tác giả: Thầy Anh Quân tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Đào Hoa, đồng lương, đồng lương dần thân, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương, Thiên Mã,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ