Thiên Khốc, Thiên Hư

Thiên Khốc, Thiên Hư


  • 04:00 10/01/2023
  • Xếp hạng 4.98/5 với 30439 phiếu bầu

Thiên Khốc thuộc dương kim, chủ về hình khắc, buồn đau; Thiên Hư thuộc âm thổ, chủ về lo nghĩ, trống rỗng.

Thiên Khốc là sao tình cảm, chủ về đau khổ nội tâm, vì vậy không nên ở cung phúc đức.

Thiên Hư là sao có tính vật chất, chủ về thiếu thốn vật chất. Vì vậy Thiên Hư không nên ở cung tài bạch, cũng không ưa ở cung tật ách, chủ về thân thể hư nhược, hoặc bệnh tật có tính hao tổn.

"Thiên Khốc, Thiên Hư" đồng độ với Lộc Tồn hoặc Hoá Lộc, nếu ở hai cung Mão hoặc Thân, tinh hệ chính diệu có tài khí vượng, sẽ chủ về nhờ tiền bạc mà tăng tiếng tăm; hoặc dễ có tiền của, ắt sẽ làm cho người ngoài biết.


Tinh hệ Thiên Đồng thủ cung huynh đệ, có "Thiên Khốc, Thiên Hư" cùng bay đến, chủ về anh chị em bất hoà với người phối ngẫu.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Thiên Khốc, Thiên Hư
Tác giả: Thầy Liêm Vũ tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Thiên hư, Thiên khốc, Trung Châu Phái, tu vi, xem tu vi, mệnh có thiên khốc, Nguyên lý tứ chính cho Hồng Hi và Thiên Khốc, Sao Thiên khốc, sao thiên khốc thiên hư, Sự khác nhau về tính và lý của Thiên Khốc và Thiên Hư,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ