THIÊN ĐỒNG THIÊN LƯƠNG

THIÊN ĐỒNG THIÊN LƯƠNG

  • 04:00 15/08/2021
  • Xếp hạng 4.86/5 với 10745 phiếu bầu

Thiên Đồng Thiên Lương tại Dần hoặc Thân, cũng thuộc cách Cơ Nguyệt Đồng Lương, nhưng lại là trở thụ rất tốt. Vì Đồng Lượng đều chủ về phẩm đức cao thượng, tâm tính ôn hoà lương thiện, dù có sát tinh cũng chỉ khiến cuộc đời nhiều khó khăn, cần hoá giải, chẳng phải chủ về phẩm cách xấu xa.

Đồng Lương ưa gặp các sao phụ tá cát tường, không ưa Lộc Tồn, Hoá Lộc, Thiên Mã. Người không có Lộc mã có thể theo ngành văn hoá, quảng bá, quảng cáo, cũng thích hợp phục vụ xã hội. Người có Lộc Mã thích hợp ngành giải trí, nhưng dễ có chuyện ghi lòng tạc dạ người khác giới, nhưng không thể yêu đương.

Nếu Thiên Đồng Hoá Kỵ gặp sao Hình, nên theo ngành nghề giám sát, kỉ luật, nhưng khiến nam nữ hôn nhân bất lợi.

Đồng Lương vào hạn, có thêm Không Kiếp và các sao sát tinh hình, hao chủ về tai nạn, bệnh tật, dính dáng pháp luật hoặc hình khắc lục thân, công ty phá sản. Gặp sao phụ tá có nhiều cơ hội mới, gặp sao đào hoa sẽ nảy sinh các tình yêu kì lạ.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Các bài viết khác:
THIÊN ĐỒNG THIÊN LƯƠNG
Tác giả: Thầy Cự Lộc tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Cơ Nguyệt Đồng Lương, đồng lộc, đồng lương, hoá kỵ, hoá lộc, Lộc Mã, Lộc Tồn, lương lộc, Thiên Đồng, thiên đồng hoá kỵ,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ