Thiên can Địa chi

Thiên can Địa chi


  • 04:00 10/05/2022
  • Xếp hạng 4.94/5 với 20376 phiếu bầu

Cuốn sách Thế Bản được biên tập từ các tài liệu do quan sứ các nước cuối thời Chiến Quốc tích lũy, sách này được thu thập trong một thời gian dài, có đoạn viết:"Dung Thành làm lịch, Đại Nghiêu chế ra Giáp Tý","cả hai đều là bề tôi của Hoàng Đế. Từ đó về sau, đều dùng cách ghi này, một Giáp Tý có sáu mươi ngày"

Vì thế, có thể cho rằng, Đại Nghiêu là người sáng tạo ra Thiên can và Địa chi.

Đại Nghiêu lấy Giáp Ất đặt ngày, gọi là Can, Tý Sửu đặt tháng, gọi là Chi.

Việc liên quan tới Trời thì dùng Ngày.


Việc liên quan đến Đất thì dùng Tháng.

Trời Đất khác nhau, nên thiên can và địa chi biệt lập.

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Các bài viết khác:
Thiên can Địa chi
Tác giả: Thầy Trọng Tú tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Tinh Quyết, Xem mệnh, Can, Địa Chi, Thiên Can, Tử Vi tinh quyết,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ