THẤT SÁT TỬ VI

THẤT SÁT TỬ VI


  • 04:00 10/08/2022
  • Xếp hạng 4.9/5 với 20681 phiếu bầu

Thất Sát hợp nhất với Tử Vi (đã nói ít nhiều trên phần luận về Tử Vi). Sách viết:”Tử Vi Thất Sát hóa Sát vi quyền”. Sao Tử vi tương hội với sao Thất sát, có thể giúp cho đế tinh cầm cương ra oai, chuyển hóa thành quyền lực, nhờ có vậy mà khí “túc sát” của Thất sát trở thành hòa hoãn, còn tùy vào Tử Vi miếu hay hãm mới có thể chế ngự được Thất Sát.

Thất Sát đóng Dần cung xung chiếu trên cao là Tử Vi Thiên Phủ. Thất Sát đóng Thân cung xung chiếu ở dưới có Tử Vi Thiên Phủ gọi bằng cách “Thất Sát ngưỡng đẩu” hay “Thất Sát triều đẩu”.

Thất Sát đã gặp sao Tử Vi để hóa vi Quyền rồi thì không nên thấy Hóa Quyền nữa sẽ vì thế mà quyền lực quá nặng thành ra con người cô khắc, quan hệt giao tế sinh lắm kẻ thù, càng không nên thấy Hỏa Tinh quyền lực khốc liệt khiến cho kiêu căng mà lâm nguy hiểm, thân phận lưu ly, lục thân ghẻ lạnh, không ai muốn khuông phù. Dù có sự nghiệp thật đấy nhưng đầy gian nan và lúc về già cô quạnh.

Thất Sát một khi hóa thành Quyền lại rất cần gặp Hóa Lộc, Lộc Tồn, Tả Hữu, Khôi Việt, có Tham Lang đứng với Hóa Lộc càng tốt, còn như Tham Lang đứng với Linh Tinh thì phải trải thiên ma bách triết mới thành công.


(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Các bài viết khác:
THẤT SÁT TỬ VI
Tác giả: Thầy Cự Lộc tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: hoá lộc, Khôi Việt, Linh Tinh, Lộc Tồn, Long Trì, Phượng Các, Tả Hữu, tham lộc, Thất sát, Thiên Phủ,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ