Tâm Thận tượng giao - Thủy Hỏa Ký Tế

Tâm Thận tượng giao - Thủy Hỏa Ký Tế

  • 04:00 06/10/2021
  • Xếp hạng 4.82/5 với 10867 phiếu bầu

Trong Đông Y, khi phối Bát Quái với Ngũ Tạng thì Thận được phối với Quái Khảm, vì Thận thuộc Thủy, Khảm Thủy cư Bắc Phương trên Hậu Thiện Bát Quái. Tâm được phối với Quái Ly, Quái Ly thuộc Hỏa ở Nam Phương trên Hậu Thiên Bát Quái. Thủy Khảm tuy đối ứng, khắc chế nhau mà lại giao nhau làm vạn vật sinh sôi nãy nở. Thiên nhất sinh Thủy, Địa nhị sinh Hỏa. Thiên và Địa đã cùng sinh Thủy Hỏa, Thủy Hỏa giao hòa, vạn vật sinh sôi nãy nở. 

Thận Khảm tàng Tinh, tinh hóa Khí, Khí an Thần. Tâm Ly tàng Thần. muốn luyện được Khí để sinh Tinh thì trước tiên Tâm phải an tĩnh. để Chân Khí không chạy loạn xạ để an Thần, Tâm rối loạn thì Chân Khí không tụ được mà Tán ra, hao tinh tổn Khí thì khó thọ. cho nên người xưa nói muốn Thọ và đạt đến đỉnh cao trí tuệ là phải Tĩnh Tâm, Tâm càng Tĩnh thì Chân Khí càng tụ, Khí càng Tụ thì Thận tàng trữ tinh lực mạnh mẽ. trí tuệ càng vượt xa.

Cho nên nói Thiền mỗi ngày để tĩnh tâm có tác dụng cực tốt. Thời giờ nhiều người phải chịu thất dục nhiều nên chẳng thể Thiền được. Thiệu Khang Tiết nói khi thức thì Thần ở Ly, khi ngủ thì Thần ở Khảm. Thần ở Ly là Thần Động, Thần ở Khảm là Thần Tĩnh, Thiền giúp cho Thần Động rồi Tĩnh, Tĩnh rồi Động, Thủy Hỏa ký tế mà đạt cành giới cao của trí tuệ và Thọ hơn.


Học huyền học thì cần phải Tĩnh Tâm, vì có Tĩnh Tâm thì Thận thủy mới phát huy khả năng mà đạt cành giới cao, gọi là "Thận thủy"" trong huyền học. Cho nên mà nói những người trẻ tuổi mà nghiên cứu huyền học để đạt được cành giới nào đó thường hay được gọi là "các cụ già trước tuổi".

Thủy hỏa Bất tương giao gọi là Chiến khắc, Tứ trụ có Thủy Hỏa chiến khắc rất nguy hiểm. con người nổi loạn, ngang ngược, có thể là dạng đầu trâu, mặt ngựa. Thủy hỏa tương giao gọi là Ký Tế, khi đó thì con người sẽ thông minh xuất chúng mà lại có Tâm, hiểu lễ nghĩa, tính tình hòa ái, khiêm ngường.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Các bài viết khác:
Tâm Thận tượng giao - Thủy Hỏa Ký Tế
Tác giả: Thầy Cự Lộc tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Tâm thận, Tâm thận tương giao, Thủy Hỏa, Thủy hỏa ký tế,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ