Tại sao biết người đó có phá tướng?

Tại sao biết người đó có phá tướng?


  • 04:00 24/07/2022
  • Xếp hạng 4.88/5 với 20687 phiếu bầu

Cái gọi là phá tướng tức là khuôn mặt hoặc ngũ quan có tổn thương, hoặc tay chân thương tàn.

Phàm trong mệnh bàn có các sao ở các cung, các địa hoặc tổ hợp sao dưói đây đều có phá tướng:

  1. Cung Thân có Thất sát, hoặc Phá quân.
  2. Cung Phụ mẫu có sát tinh.
  3. Cung Thân có sát tinh.
  4. Đối cung của cung Thân có sát tinh.
  5. Liêm trinh, Tham lang đồng cung lại thêm Đà la.
  6. Vũ khúc, Thiên tướng thêm sát tinh.
  7. Hỏa tinh hoặc Linh tinh tọa Mệnh.

(Lập và giải tử vi đẩu số - Phương pháp đoán mệnh - Phan Tử Ngư)

Các bài viết khác:
Tại sao biết người đó có phá tướng?
Tác giả: Thầy Thiên Đồng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Phan Tử Ngư, Nhất diệp tri thu, Xem mệnh, phá tướng, tuvi, tu vi, xem tu vi,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ