Tại sao biết người đó có họa sông nước?

Tại sao biết người đó có họa sông nước?

  • 04:00 30/03/2021
  • Xếp hạng 4.85/5 với 10482 phiếu bầu

Họa sông nước (thủy ách) là chỉ tai nạn trên vùng sông nước, cho nên người mà trong mệnh bàn có thủy ách không thể đến biển bơi, cung không được đến biển câu cá hoặc chơi đùa, e là sẽ rơi xuống nước, không được ngồi thuyền, cung không thể ra tay nghĩa hiệp cứu người rơi xuống nước.

Nhưng con người không thể cả đời không ngồi thuyền, tình huống này nên mời một vị thầy đoán mệnh có kinh nghiệm, đoán xem vận nă nào, tháng nào có nạn sông nước thì năm, tháng đó đặc biệt cẩn trọng. Thuyền viên không được ra biển, nơi ở không được gần biển, dựa biển, sợ là sẽ có tai họa sông nước bất ngờ ập đến.

Phàm trong mệnh bàn có các tình huống dưới đây đều khó tránh nạn sông nước:

  1. Đại tiểu hạn có Thiên diêu tọa cung Mệnh.
  2. Phá quân và Văn xương hoặc Văn khúc đồng cung.
  3. Vũ khúc, Tham lang đồng cung lại thêm Văn xương, Văn khúc.
  4. Tham lang, Văn xương, Văn khúc đồng cung tại Sửu địa, Mùi địa, nếu xương cốt không gặp thương tồn cũng khó tránh nạn sông nước.

(Lập và giải tử vi đẩu số - Phương pháp đoán mệnh - Phan Tử Ngư)

Các bài viết khác:
Tại sao biết người đó có họa sông nước?
Tác giả: Thầy Thiên Đồng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Phan Tử Ngư, Nhất diệp tri thu, Xem mệnh, Họa sông nước, tuvi, tu vi, xem tu vi,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ