Sao Thiên Trù

Sao Thiên Trù


  • 04:00 05/06/2022
  • Xếp hạng 4.99/5 với 20435 phiếu bầu

THIÊN TRÙ

Cát tinh. T.c: chủ sự ăn uống.

Thiên trù gặp Lộc ở cung Tài: tốt.

Hạn có Thiên trù gặp Lực sĩ: được ăn uống no say, gặp Tham Lang: được ăn uống linh đình.


(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Sao Thiên Trù
Tác giả: Thầy Cự Lộc tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Thiên Trù, tu vi, xem tu vi, chùa thiên trù, hạn gặp sao thiên trù, phúc đức tử vi thiên trù, sao thiên trù, sao thiên trù cung mệnh, sao thiên trù ở cung phụ mẫu, Thiên Trù cũng quan hệ lắm sao?,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ