Sao Nguyệt Đức

Sao Nguyệt Đức


  • 15:17 16/05/2022
  • Xếp hạng 4.85/5 với 20355 phiếu bầu

Nguyệt Đức – Hỏa

Long Đức – Thủy

Phúc Đức – Thổ

Thiên Đức – Hỏa


Cát tinh. Chủ sự cứu giúp.

 

Bốn sao này gọi là Tứ Đức, vừa có giá trị đức độ, và có giá trị cứu giải.

1. Ý nghĩa tính tình:

– ôn hòa, nhân hậu, đức hạnh, đẹp nết

– từ bi, từ thiện hay giúp đỡ, làm phúc

Đi với Cơ Nguyệt Đồng Lương, Thiên Quan, Thiên Phúc, Tứ Đức là yếu tố của người có thiện tâm, có căn tu.

– đoan chính. Nhờ đặc tính này, Tứ Đức có thể chế được một phần tính hoa nguyệt, dâm đãng của Đào Hồng. Đi với Đào Hồng, Tứ Đức chỉ người có duyên, có phẩm hạnh, thu hút người khác bằng tính nết đoan trang, không lả lơi, trêu cợt.

2. Ý nghĩa phúc thọ:

Tứ Đức có thể giải trừ được những bệnh tật nhỏ và tai họa nhỏ, mang lại một số may mắn, hỷ sự. Sự kết hợp càng nhiều giải tinh càng làm tăng hiệu lực cứu giải.

3. Ý nghĩa của tứ đức và một số sao khác ở các cung:

Nguyệt Đức có thể chế giải được Phá Quân ở Mão Dậu, Kiếp Sát và Đà La, Kiếp Sát hội tụ.

CUNG THÊ

– Có Thiên, Nguyệt Đức, Đào Hoa thì vợ chồng tốt đôi, tương đắc.

CUNG TỬ:

– Thiên Đồng, Nguyệt Đức: vợ chồng có con sớm

CUNG PHÚC

– Thiên Nguyệt Đức đồng cung: dòng họ phúc hậu, mồ mả thuận vị

HẠN

– Nguyệt Đức, Đào, Hồng: gặp giai nhân giúp đỡ nên tình duyên (có phụ nữ làm mai mối được vợ chồng).

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Sao Nguyệt Đức
Tác giả: Thầy Phủ Tướng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Nguyệt Đức, tu vi, xem tu vi, mệnh có sao nguyệt đức, sao đào hoa nguyệt đức, sao nguyệt đức, sao nguyệt đức cung mệnh, Tính chất Nguyệt đức, Ý nghĩa Nguyệt đức,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ