Sao Điếu Khách trong Tử Vi

Sao Điếu Khách trong Tử Vi

 • 04:00 20/07/2020
 • Xếp hạng 4.86/5 với 10449 phiếu bầu

Hành: Hỏa

Loại: Bại Tinh

Đặc Tính: Phá hoại tài sản, bệnh tật, tang tóc (nhỏ), thích chơi bời, cờ bạc, hay nói, khoe khoang, khoác lác, khinh người

Tên gọi tắt thường gặp: Khách

Phụ tinh. Sao thứ 11 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Thuộc bộ hay cách Mã Khốc Khách (Thiên Mã, Thiên Khốc, Điếu Khách).

Ý Nghĩa Của Sao Điếu Khách

Sao Điếu Khách có nghĩa là:

 • Hay nói, nói năng không giữ lời.
 • Hay khoe, khoác lác (như Lâm Quan).
 • Khinh người.
 • Liếng thoắng, ham chơi đặc biệt là mê cờ bạc.
 • Chủ bệnh tật, đau yếu, tai nạn, hao tài, tang khó.

Ý Nghĩa Điếu Khách Ở Cung Quan Lộc

 • Công danh hay gặp trắc trở, nay đây mai đó.
 • Gặp các sao Thiên Mã, Thiên Khốc thì làm nên.

Ý Nghĩa Điếu Khách Ở Cung Tật Ách

 • Hay gặp tai nạn té ngã, chuyện phiền lòng.
 • Gặp các sao Tang Môn, Hóa Kỵ, tự sát.

Ý Nghĩa Điếu Khách Ở Cung Tài Bạch

Tài lộc ra vào thất thường, không ổn định.

Điếu Khách Khi Vào Các Hạn

 • Điếu Khách gặp Tang: Thường có tang.
 • Điếu Khách gặp Hỏa: Tang nhỏ, tang xa.

Sao Điếu Khách có tác dụng chế hóa Hỷ Thần, làm cho Hỷ Thần mất giá trị.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Các bài viết khác:
Sao Điếu Khách trong Tử Vi
Tác giả: Thầy Phủ Tướng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Giải đoán lá số Tử Vi, Luận giải tử vi, bởi chưng điếu khách tang môn đó, điếu khách cung điền trạch, điếu khách nhập hạn, điếu khách tật ách, phá toái điếu khách phi liêm, sao điếu khách, sao điếu khách ở cung thiên di, tang môn điếu khách,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ