Sao Điếu Khách

Sao Điếu Khách


  • 04:00 06/08/2022
  • Xếp hạng 4.86/5 với 20662 phiếu bầu

Sao Điếu Khách

Hành: Hỏa

Phóng đãng tinh. Khoe khoang khoác lác

 


1. Ý nghĩa của Điếu khách:

– hay nói, nói năng không giữ lời

– hay khoe, khoác lác (như Lâm Quan)

– khinh người

– liến thoắng, ham chơi đặc biệt là mê cờ bạc

– chủ bệnh tật, đau yếu, tai nạn, hao tài, tang khó

2. Ý nghĩa của Điếu khách ở các cung:

a. ở Mệnh, Quan:

– Khách, Phá Toái, Tuế Phá: du đãng, cờ bạc, phóng đãng

– Khách, Quan Phù: cờ bạc

– Khách, Khốc, Mã: gặp thời vận tốt, làm nên

b. ở Tật:

– Khách: tai nạn ngã cây

– Khách, Tang, Kỵ: tự sát

c. ở Hạn:

– Điếu Khách gặp Tang: thường có tang

– Khách, Hỏa: tang nhỏ, tang xa

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Sao Điếu Khách
Tác giả: Thầy Cự Lộc tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Điếu Khách, tu vi, xem tu vi, bởi chưng điếu khách tang môn đó, điếu khách cung điền trạch, điếu khách nhập hạn, điếu khách tật ách, phá toái điếu khách phi liêm, sao điếu khách, sao điếu khách ở cung thiên di,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ