NHỮNG CÂU PHÚ VỀ VŨ KHÚC

NHỮNG CÂU PHÚ VỀ VŨ KHÚC


  • 04:00 27/07/2022
  • Xếp hạng 4.91/5 với 20630 phiếu bầu

Vũ Xương Tỵ Hợi đinh

Lục Giáp súy biên đình

(Vũ Khúc đóng Tỵ hay Hợi mà gặp Văn Xương, người tuổi Giáp phát về nghiệp võ. Vì Vũ Khúc đóng cùng với Phá Quân ở hai cung trên, tuổi Giáp hội tụ được Khoa Quyền Lộc lại có nhị hợp Lộc Tồn nếu đóng Hợi)

Vũ Tham Thìn Tuất, Mậu Canh dương nữ vô hạnh hữu tài; Kiếp Không hung kiến phùng Hà, Nhẫn vận lâm mệnh vị nan toàn


(Vũ Tham thủ Mệnh đóng hai cung Thìn Tuất, số gái tuổi Canh Mậu tài giỏi mà vô hạnh, vận trình gặp hạn Không Kiếp đi cùng với Lưu Hà, Kình Dương tính mạng nguy)

Vũ Khúc, Tham Lang, Hóa Kị kỹ nghệ chi nhân

(Vũ Tham mà gặp Hóa Kị ở Mệnh vào nghề xuất sắc như một kỹ sư giỏi, thợ khéo)

Vũ Phá Tỵ Hợi đãng tử vô lương

(Vũ Phá đóng Tỵ Hợi ích kỉ và lắm thủ đoạn, không thích sống với khuôn thể nền nếp)

Vũ Khúc lâm Cô Thần Hàn Nguyên tần tần khử quỉ

(Vũ Khúc gặp Cô Thần như Hàn Nguyên xưa giỏi về đạo pháp trừ ma quỉ)

Vũ Khúc Khôi Việt miếu vượng, tài chức chi quan

(Vũ Khúc miếu vượng gặp Thiên Khôi, Thiên Việt giỏi về công việc tài chánh)

Sao Vũ Tướng ở đầu cung ấy

Nghề bách công ai thấy cũng dùng

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Các bài viết khác:
NHỮNG CÂU PHÚ VỀ VŨ KHÚC
Tác giả: Thầy Trung Lê tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: cô thàn, hoá kỵ, Không Kiếp, Kình Dương, Lưu Hà, mậu canh, Tham lang, thìn tuất, Vũ Khúc, vũ phá,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ