NHẬT NGUYỆT ĐỒNG CUNG

NHẬT NGUYỆT ĐỒNG CUNG

  • 04:00 13/05/2021
  • Xếp hạng 4.85/5 với 10315 phiếu bầu

Trong bản số chỉ có 2 cung Thái Dương Thái Âm đứng một chỗ là Sửu và Mùi. Nếu tốt cả hai cùng tốt, mà xấu thì cả hai cùng xấu. Các sao đi cặp, hễ các sao xung chiếu bị ảnh hưởng tốt xấu đều phản xạ qua sao bên kia.

Nhật Nguyệt ở Sửu Mùi thì ở Mùi tốt hơn ở Sửu. Tại sao? Vì Thái Dương ảnh hưởng mạnh hơn Thái âm mà Mùi cung thì Thái Dương không bị “thất huy” như ở Sửu mới có sức trợ giúp Thái âm. Cho nên Nhật Nguyệt ở Sửu, cuộc đời khó hiển đạt và lên xuống thất thường, còn Nhật Nguyệt ở Mùi thì an định hơn.

Nhật Nguyệt đồng cung mang nhiều khuyết điểm, vì cổ ca viết: Nhật Nguyệt thủ bất như chiếu hội, tịnh minh nghĩa là, Nhật Nguyệt đóng Mệnh không bằng chiếu Mệnh hoặc đứng hai chỗ cùng sáng như Thái Âm Hợi, Thái Dương Mão hoặc Thái Âm Tuất, Thái Dương Thìn. Mệnh VCD được Nhật Nguyệt chiếu là hết sức thông minh, nếu có nhiều cát tinh thì cha mẹ hòa thuận, dù cung phụ mẫu kém cũng không đến nỗi khắc cha mẹ hoặc chịu cảnh li tán.

Phú nói:

Nhật Nguyệt Mệnh Thân cư Sửu Mùi

Tam phương vô cát phản vi hung.

 

Vậy thì cách Nhật Nguyệt Sửu Mùi cần những sao tốt khác trợ lực mới đáng kể.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Các bài viết khác:
NHẬT NGUYỆT ĐỒNG CUNG
Tác giả: Thầy Thiên Đồng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Mệnh Vô Chính Diệu, nhật nguyệt đồng cung, Thái Âm, Thái Dương,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ