Nguồn gốc và tính chất Cô Thần Quả Tú

Nguồn gốc và tính chất Cô Thần Quả Tú


  • 04:00 06/05/2022
  • Xếp hạng 4.86/5 với 20499 phiếu bầu

Trong Tử Bình Cô Quả cũng là 2 thần sát, nhưng vì giới Tử Bình ở Đài Cảng và Trung Hoa không còn trọng thần sát do sự mờ nhạt trong giải đoán của nó. nên ít khi được nhắc đến.

vài nét về nguồn gốc và tính chất của Cô Quả

Hợi Tý Sửu thấy Dần là Cô, Thấy Tuất là Quả

Dần Mão Thìn thấy Tỵ là Cô, Thấy Sửu là Quả


Tỵ Ngọ mùi thấy Thân là Cô, thấy Thìn là Quả

Thân Dậu Tuất thấy hợi là Cô thấy Mùi là Quả

Đàn bà già mất chồng gọi là Quả, trẻ em không có bố gọi là Cô, đó là ý Nghĩa của Cô Quả. Thần là sao Thần, Tú là sao Tú chỉ các sao thần. sinh ra tôi là mẹ tức là Ấn, khắc tôi là chồng tức là Quan Sát, tôi khắc là Vợ tức là Tài. Hợi Tý Sửu tam hội Phương Bắc Thủy, Thủy lấy Kim làm mẹ. Kim Tuyệt ở Dần là tuyệt địa của mẹ. Thủy lấy Hỏa làm vợ, Hỏa Mộ ở Tuất, là Mộ của vợ. Thân Dậu Tuất thuộc tam hội phương tây Kim. Kim lấy Hỏa làm chồng, Hỏa tuyệt ở Hợi. lấy Mộc làm vợ, mộc mộ ở Mùi. Tỵ Ngọ mùi thuộc phương nam hành hỏa. lấy Mộc làm mẹ, mộc tuyệt ở Thân, lấy Thủy làm chồng, Thủy mộ ở Thìn. Dần Mão Thìn thuộc tam hội phương đông. Mộc lấy Thủy làm mẹ, Thủy tuyệt ở Tỵ. Lấy Kim làm chồng, Kim Mộ ở Sửu. cho nên mẹ tuyệt là Cô Thần, chồng Mộ, Vợ mộc là Quả Tú.

Dần Thần Tỵ Hợi là giáp góc, Thìn Tuất sửu mùi là cách Góc, tiến là Dương là không có lợi cho cha, lùi là Âm là không có lợi cho mẹ. Như người có Dần Mão Thìn, Tỵ là Cô, Sửu là Quả Dần Thìn đều là ngôi dương, Sửu Tỵ đều là ngôi âm, nam hay nữ gặp mệnh như thế thì dù có sinh con thì giữa mình với con cũng không hòa thuận

Những người mà trong mệnh có Cô Quả là những người có nét mặt không hiền hòa. không lợi cho người thân.Nếu mệnh người đó sinh vượng còn đỡ, nếu Tử Tuyệt thì nặng hơn. Nếu gặp cả Thiên Mã thì lang thang bốn phương, nếu gặp Tuần, không vong là từ nhỏ đã không có nơi nương tựa. Gặp Tang Tuế điếu thì cha mẹ mất liền nhau. suốt đời hay gặp trùng tang hoặc tai họa trùng chất, anh em chia lìa, đơn hàn bất lợi. Gặp vận tốt thì việc hôn nhân muộn, gặp vận xấu thì lang thang, đời chuyển mãi. Mệnh Nam sinh chổ Vợ tuyệt lại còn gặp cô thần thì suốt đời khó kết hôn. mệnh nữ sinh chổ chồng tuyệt lại còn gặp Quả Tú thì có chồng cung khó mà bách niên giai lão. Nam gặp cô thần tha phương Cầu thực, Nữ gặp Quả Tú thường là Mất chồng.

Cô thần, Quả Tú chủ về hôn nhân không thuận. mệnh khắc lục thân, tai vạ hình pháp, nhưng nếu trong mệnh phối hợp cách tốt con có cát tinh thì không đến nỗi nguy hại. Nếu Cô Quả mà gặp được sao chủ về Quan lộc và học vấn thì còn có thể làm đầu đảng nơi xa côi, vùng sâu. Nhưng Hôn nhân không thuận là điều chắc, nếu theo tiết khí mà phạm nặng thì thì sẽ khắc Phụ Mẫu

đi từ nguồn gốc Cô Quả sẽ thấy Cô Quả khá giống với Kiếp sát, Thiên Không và lưu hà. Đây là những sao có tính đảng phái. Nếu cùng hội tụ thì nguy hiểm sẽ gia tăng, tuy nhiên đây là những sao thuộc về yếu tố Địa. Nên muốn xem nặng nhẹ thế nào lại còn phải kết hợp với các sao thuộc yếu tố Thiên và Nhân

lấy 1 trường hợp để bàn luận : trong nhiều cuốn sách Việt Nam có nói về Cô Quả điền tài thì tốt vì có khả năng giữ được tiền bạc, tôi cho rằng điều này xuất phát từ cái tên gọi Cô Quả. Đi vào bản chất thì không phải vậy, bản chất cô quả ở nơi khí mộ tuyệt. theo lý tán tài tương tự như Kiếp sát và Thiên Không. Phan Tử Ngư cũng có quan điểm tương tự. Phan Tử Ngư cho rằng cô quả ở tài là phá tài.

Tài bạch là cung chủ về cách thức kiếm tiền, nếu có Cô Quả thì cô độc kiếm tiền, trong xã hội ngày nay thì mọi người phải liên kết với nhau mới có thể giàu có kiếm được nhiều tiền, đó là hoạt động xã hội. Ai tự cô lập bản thân mình thì tự người đó loại bản thân ra ngoài. cho nên Cô Quả ở cung Tài là cô độc trong hoạt động kiếm tiền.

Cung Tài là cung quản lý tiền bạc, nếu có Cô Quả thì keo kiệt chứ không hẳn là tiết kiệm ! cần phân biệt keo kiệt với tiết kiệm, tiết kiệm phải là Lộc tồn thủ cung Tài. Ngoài ra nếu có Cô Quả ở Tài bạch thì vướng phải thế Thiên không ! nó giống như việc con người tiết kiệm, nhưng đôi khi bủn xỉn quá, hay tính toán quá mà thiếu đi sự hào phóng mà tiền bạc thì vẫn có sự khó giữ vị có những việc buồn phải tiêu tiền (ví dụ làm ăn nhưng thất bại, đi viện, cho vay không đòi lại được...) thì đó là Kiếp Sát Thiên không. Cho nên Cô Quả đóng cung Tài là phá tài. 

(Dẫn theo trang kimca.net)

Các bài viết khác:
Nguồn gốc và tính chất Cô Thần Quả Tú
Tác giả: Tử Vi Cổ Học tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Cô Thần, Quả Tú, cô thần quả tú, Cô Thần Quả Tú không bao giờ được đóng góp chung với Thái Tuế, sao cô thần, sao cô thần quả tú, sao cô thần và tang môn cung phu thê, nữ mệnh sao quả tú, sao quả tú,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ