Hồng Loan, Đào Hoa, Thiên Không

Hồng Loan, Đào Hoa, Thiên Không

  • 04:00 16/10/2020
  • Xếp hạng 4.93/5 với 10158 phiếu bầu

Sau ba vòng Thái Tuế, Lộc Tồn, Tràng Sinh đến bộ ba Hồng Loan, Đào Hoa và Thiên Không không kém phần quan trọng ở trong số. Nó có những vị trí dành riêng rõ rệt để nó hành động với khả năng tính cách riêng biệt tốt xấu, dầu rằng bộ ba này thường xuyên gặp nhau, đồng cung hay chiếu. Nhưng chủ quyền của sao nào ở vị trí đã quy định dành riêng thì sao đó làm chủ, hai sao kia chỉ là phụ thuộc có tánh cách tham mưu phò tá.

1.     Vị trí của Hồng Loan         : Trọng đức

2.     Vị trí của Đào Hoa            : Mưu sĩ

3.     Vị trí của Thiên Không       : Tàn phá

1. Bốn cung Dần Thân Tị Hợi là 4 góc Thiên bàn, một khi có Thiên Không là có ngay Hồng Loan ở ngay đồng cung hay xung chiếu là vị trí của Hồng Loan làm chủ, Thiên Không chỉ là khách. Ở đây Hồng Loan đóng vai chánh với 2 phụ tá diễn tả tính cách sắc sắc không không là người có giác quan bén nhạy, từ tâm, không "tham sân si", trọng đức lớn có nghĩa là tư cách của người tu hành, thấy ra hiểu rộng.

2. Bốn cung Tý Ngọ Mão Dậu là vị trí cố định của Đào Hoa (Đào Hoa chỉ ở 4 cung này) được hai phụ tá kia phò giúp (Hồng - Không: sắc không) nhưng quyền chỉ huy quyết định là của Đào Hoa thành ra đạo đức ranh mãnh, đạo đức giả hiệu, mưu sĩ quỷ quyệt.

3. Bốn cung Thìn Tuất Sửu Mùi là vị trí của trường hợp nào cũng chỉ một mình Thiên Không tung hoành, hai phụ tá lạc lõng xa với (Hồng Loan ít khi gặp, chỉ có Đào Hoa thường xuyên tam hợp). Tính cách cố hữu của Thiên Không đã là hung (không) lại ở chổ một mình một chợ tha hồ ra oai tác hại vì nhiều khi vắng bóng Hồng Loan (trung) chỉ một mình Đào Hoa (nịnh) đưa đẩy thì vị trí này là vị trí nguy khốn cho người đời do Thiên Không gieo họa.

Bộ ba Hồng Loan, Đào Hoa, Thiên Không vẫn có tính cách dẫu gì cũng là hư không, nhưng người đạo đức coi phú quý như phù vân không màng tưởng, là cái không cao cả. Kẻ mưu sỹ quỷ quyệt trăm khoanh tứ đốm xoay sở cho lắm lãnh hậu quả là "Không" bù trừ. Hạng tàn ác đến đâu gieo tàn phá khủng khiếp cũng chỉ còn "không" trơ trọi. Thiết tưởng người sáng suốt vẫn được sống yên lành là trường hợp của Hồng Loan. 

(Tử vi nghiệm lý - tác giả Thiên Lương)

Các bài viết khác:
Hồng Loan, Đào Hoa, Thiên Không
Tác giả: Thầy Gia Minh tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Tử vi nghiệm lý, Tử vi nghiệm lý toàn thư, Thiên Lương, Cụ Thiên Lương, Phái Thiên Lương, Hồng loan, Đào Hoa, Thiên Không, đào hoa chiếu mệnh, hong loan dao hoa thien khong,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ