Cô Thần, Quả Tú

Cô Thần, Quả Tú


  • 04:00 02/10/2022
  • Xếp hạng 4.94/5 với 20957 phiếu bầu

Cô Thần thuộc dương hoả, Quả Tú thuộc âm hoả, chủ về cô quả, không ưa bay đến cung phụ mẫu và cung phu thê.

Nếu tinh hệ chính diệu là tổ hợp Vũ Khúc, Thiên Lương, Thiên Cơ, Cự Môn, Thất sát, Phá Quân, thì có thể phát huy tính chất của Cô Thần, Quả Tú, chủ về sớm mồ côi hoặc vợ chồng hình khắc, rời xa quê hương, con cái phân ly. Vì vậy, cung phu thê mà gặp các tổ hợp kể trên, cần phải kết hôn muộn mới có thể tránh sinh ly tử biệt, hoặc bằng mặt mà không bằng lòng.

Nữ mệnh có cung phu thê là Vũ Khúc Hoá Kỵ, Cô Thần và Quả Tú hội hợp, chủ về không có đời sống vợ chồng.

Cung phúc đức gặp Cô Thần, Quả Tú, chủ về tinh thần trống rỗng; nhưng cũng chủ về tư tưởng độc lập, cần phải xem bản chất của tổ hợp tinh hệ chính diệu mà định.


Cung tài bạch gặp cát tinh, có Cô Thần, chủ về tuổi trẽ tự lập gia nghiệp.

Cung sự nghiệp gặp cát tinh, có Quả Tú, chủ về tuổi trẻ tự lập, không hưởng phúc ấm của cha anh.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Cô Thần, Quả Tú
Tác giả: Thầy Thiên Đồng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Cô Thần, Quả Tú, Trung Châu Phái, tu vi, xem tu vi, cô thần quả tú, Cô Thần Quả Tú không bao giờ được đóng góp chung với Thái Tuế, sao cô thần, sao cô thần quả tú, sao cô thần và tang môn cung phu thê,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ