Cách cục Thiên Ất củng mệnh (Tọa quý, hướng quý)

Cách cục Thiên Ất củng mệnh (Tọa quý, hướng quý)


  • 04:00 23/05/2023
  • Xếp hạng 4.84/5 với 30404 phiếu bầu

1. Thiên Khôi, Thiên Việt một sao tại cung mệnh, một sao tại cung thân.

2. Hoặc Thiên Khôi, Thiên Việt, một sao tại cung mệnh, một sao tại cung thiên di, nếu cung thân đóng tại cung thiên di càng tốt. Chủ tinh tại cung mệnh cần phải miếu vượng, cung tam phương, tứ chính có cát tinh gia hội, mới được coi là hợp cách.

Chủ về có học thức, học vấn cao, là người đoan chính, hay giúp đỡ người khác, đồng thời cũng được nhiều người giúp đỡ, gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, giàu sang. Nếu mệnh không gặp cát tinh, cho dù có Khôi, Việt, tuy được người trợ giúp, nhưng cũng chỉ là mệnh bình thường

Ưu điểm: Văn chương xuất chúng, được quý nhân phò trợ


Ca Quyết:

Thiên Quý tương tùy mệnh lý lai

Định ưng danh chiếm thiếu niên khôi

Văn chương cái thế truy ban mã

Dị thời đương vi tể tướng tài.

Nghĩa là:

Thiên quý cùng nằm tại cung mệnh

Thiếu niên đỗ đạt chiếm bảng vàng

Văn chương cái thế tài xuất chúng

Ngày sau tể tướng hẳn nên danh

Kinh văn có câu: " Thiên Khôi, Thiên Việt văn chương cái thế". " Khôi, Việt đồng cung làm nên tể tướng", " Thiên Khôi trấn mệnh quan đến tam đài", Khôi, Việt tại mệnh thân, hẳn làm quan lớn", "Quý nhân quý hương, gặp được phú quý".

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Cách cục Thiên Ất củng mệnh (Tọa quý, hướng quý)
Tác giả: Thầy Bảo Minh tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Thiên Ất củng mệnh, Tọa quý, hướng quý, Cách Cục, Cách, tu vi, xem tu vi, Cách cục lá số, Lập lá số tử vi chuẩn nhất, Hoàng Quý Sơn,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ