BÌNH GIẢI SAO BỆNH PHÙ

BÌNH GIẢI SAO BỆNH PHÙ

  • 04:00 12/04/2021
  • Xếp hạng 4.9/5 với 10297 phiếu bầu

Hành Thổ đới Mc (TTL) hoc Th(VVT)

Thuộc tam hợp Lộc Tồn, Bác Sĩ – Tướng Quân – Bệnh Phù và có Quốc Ấn (bộ Lộc Tướng Ấn). Chủ bệnh tật, đau yếu, buồn rầu

Bệnh Phù thủ mệnh thì ốm yếu, da xanh sao vàng vọt (TTL), người gầy và da hơi đen xám, hội với Địa Kiếp thì chủ hà tiện cơ hàn, hay bị bệnh đau dạ dầy, đầy hơi, hoặc kiết lị (VVT)

Mênh hay Tật có Bệnh Phù thủ gặp Đào, Hồng, Riêu hội họp thí chắc chắn mắc bệnh phong tình (TTL)

Nhật gặp Kỵ, Bệnh Phù và sát tinh thì gù lưng:

Gù lưng thôi chớ phân vân,

Nhật phùng Kỵ Sát lại lâm Bệnh Phù

Tam hợp Lực Sĩ, Tấu Thư, Đại Hao luôn luôn có Kình hoặc Đà tam hợp, tại vị trí Tấu Thư thì có Kình Đà chiếu

Bệnh Phù chủ bệnh, đau yếu. Bệnh Phù tuyệt đối không nên đứng với Hóa Kị ở Mệnh cung và Tật Ách cung.

Bệnh Phù gặp Đào Riêu ở Tật Ách thì suy nhược vì sắc dục quá độ.

Bệnh Phù gặp Thiên Cơ Tham Lang có bệnh về gan. Bệnh Phù gặp Liêm Trinh, Hóa Kị bệnh về thận.

Bệnh Phù lại có Thiên Hình thường đưa đến giải phẫu. Bệnh Phù vào Tài Bạch buôn bán ngành dược có lợi.

Bệnh Phù Hình Kị phong, sang. Không Kiếp cung Tật mọi đàng huyết hư. Bệnh Phù thuộc Thổ đới Mộc.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Các bài viết khác:
BÌNH GIẢI SAO BỆNH PHÙ
Tác giả: Thầy Cự Lộc tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Bác sĩ, bệnh phong tình, Bệnh Phù, Bệnh Tật, cơ hàn, da xanh, Đà La, Đại Hao, Đào Hoa, đau dạ dày,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ