Ân Quang, Thiên Quý

Ân Quang, Thiên Quý


  • 04:00 09/08/2022
  • Xếp hạng 4.93/5 với 20755 phiếu bầu

Ân Quang thuộc dương hoả, Thiên Quý thuộc dương thổ; chủ về vinh dự đặc biệt, tước lộc, có tính chất được tưởng thưởng; không giống như Tam Thai, Bát Toạ thuần tuý chủ về địa vị, nhưng nhờ được tưởng thưởng mà địa vị tăng cao một cách tương ứng.

Ân Quang, Thiên Quý có thể mang lại lợi ích thực tế, như trợ giúp cạnh tranh đắc lợi, thi cử đỗ đạt.

Rất ưa hội hợp với Tử Vi, Thiên Phủ, Thái Âm, Thái Dương hoặc giáp cung có các tinh hệ kể trên.

Hai sao Ân Quang, Thiên Quý giáp cung sự nghiệp, lại được Thiên Khôi, Thiên Việt cùng giáp cung, ở thời cổ đại là chủ về được thế tập chức tước của cha. Ở thời hiện đại thì lợi về phát triển chuyên môn, cũng lợi về chuyên nghiệp. Nếu giáp cung tài bạch, thì danh lợi song thu, hoặc nhờ có danh mà đạt được lợi.


Ân Quang, Thiên Quý hội chiếu cung phu thê, nếu có "Lộc trùng điệp", chủ về được tiền của là nhờ vợ.

Ân Quang, Thiên Quý giao hội với Văn Xương, Văn Khúc, lợi về thi cử.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Ân Quang, Thiên Quý
Tác giả: Thầy Gia Minh tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Ân Quang, Thiên Quý, Trung Châu Phái, tu vi, xem tu vi, Hoàng Quý Sơn, ân quang thiên quý, ân quang thiên quý cung mệnh, cung phu thê có sao ân quang, sao ân quang,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ