5 cặp lục hợp trong Tử vi

5 cặp lục hợp trong Tử vi


  • 04:00 17/07/2022
  • Xếp hạng 4.92/5 với 20651 phiếu bầu

Có 5 cặp lục hợp : Thiên Đồng - Tham lang, Thiên cơ - Phá Quân, Thiên lương - Liêm Trinh, Thái Dương Thiên Phủ, Vũ khúc - Thái âm

Vũ khúc là tài tinh, nhị hợp cùng Thái Âm, nên Thái Âm chịu ảnh hưởng của Vũ khúc theo thế tương sinh Vũ khúc (kim)--> Thái âm (thuỷ), do vậy Thái Âm cũng là một tài tinh. billgate mệnh Thái Âm ở Hợi. Có thể thấy Vũ khúc kim tinh vốn có khả năng tính toán, lập kế hoạch kinh doanh, rất táo bạn và cương cường, quyết không lùi bước mà khi Vũ Khúc (kim) sinh Thái Âm (thuỷ) thì Thái Âm cũng được hưởng cái khả năng về tiền bạc của Vũ Khúc, Thái Âm lại có tính Âm nhu, cho nên làm công tác tiền bạc cũng khéo mà lại có biết cách uyển chuyển cho phù hợp tình thế.

Thái Dương cùng Thiên Phủ nhị hợp, Thái Dương là sao chủ về quý hiển, ưa danh vị, chủ về có Quyền rồi mới có tiền. mà Thái Dương (hoả) sinh Thiên Phủ (thổ), Thiên Phủ lại là tài tinh chuyên quản tài khố (giống quản lý tài chính) cho nên cặp này thật ứng hợp Quyền trước sinh tiền sau.

 


Thiên Cơ Phá Quân nhị hợp, Phá quân thì ngông cuồng, táo bạo, không ưa phép tắc lề lối, ưa sự thay đổi, có mới nới cũ nên trôi nổi. mà Phá Quân (thuỷ) sinh Thiên Cơ (mộc) cho nên Thiên cơ bị ảnh hưởng cái tính động của Phá Quân thành ra Thiên cơ cũng hiếu động trôi nổi, mà Thiên cơ vốn ưa tính toán, vì sự hiếu động nên tuy tính toán, có khả năng cơ mưu quyền biến nhưng không ổn định và thiếu tính thực tế.

 

 

Thiên Đồng Tham lang nhị hợp, Thiên đồng chủ về Tật ách cung là Thọ tinh, thiên đồng lâm miếu vượng gia cát tinh thì rất thọ, nhưng lạc hãm gia thêm sát tinh thì lại rất đáng ngại về tuổi thọ. Tham lang nhị hợp cùng Thiên đồng chủ về Thiện Ác tinh. cái Thiên và ác nó thể hiện ở tuổi thọ, mà Tham lang miếu vượng đi cùng cách tốt thì lại rất thọ, có câu "tham ngộ trường sinh thọ như Bành Tổ". Tham lang vốn là sao 2 mặt, Tham lang là sao Đào hoa tinh vốn chính đào hoa cho nên Thiên đồng nhị hợp cũng bị ảnh hưởng bởi tính đào hoa của nó, khi Thiên đồng lạc hãm mà gia thê Đào Hồng Diêu đi cùng sát tinh thì rất dâm dật.

 

 

Thiên Lương Liêm trinh nhị hợp, Liêm trinh là sao đào hoa tinh, chỉ sau Tham lang, khi Liêm trinh lâm miếu vượng đi cùng cách tốt thì là con người liêm khiết, chính trực điểm này giống như Thiên lương đắc địa vậy. Khi liêm trinh hãm địa lại thêm cách xấu thì dâm mà tuổi thọ cũng chiết giảm cũng như Thiên lương hãm địa thì cũng thể hiện tính dâm của nó, "lương Nguyệt Tỵ Dậu phiêu bồng lai chi khách". Thiên Lương tuy là Ấm tinh nhưng lại có hoạn nạn mới hoá giải, mà Liêm trinh lại là sao dễ hoá thành tù tinh khi đi cùng bạch hổ, quan phù, quan phủ hay đà la. cho nên 1 sao thì dễ có nạn còn một sao thì có nạn mới hoá giải.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Các bài viết khác:
5 cặp lục hợp trong Tử vi
Tác giả: Thầy Liêm Vũ tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: lục hợp, Cặp, 12 địa hộ trong tử vi, 5 thượng cách của tử vi, alex alpha tử vi, an vòng sao tử vi, Áp dụng lý thuyết sao treo và ứng dụng cho tử vi nam phái, Áp dụng thực tiễn tử bình sơ cấp, bác sỹ ở cung tử nữ, bác sỹ ở cung tử tức,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ