con gái thân cư tài bạch

Luận giải về sao Thiên Lương ở cung Mệnh (Thân)

Luận giải về sao Thiên Lương ở cung Mệnh (Thân)

Sao Thiên Lương là "ấm tinh", trong Đẩu số, "ấm" có nhiều ý nghĩa, như: tiêu tai giải ách; kéo dài tuổi thọ; trợ lực của cấp trên hay cha mẹ; có sinh hoạt tinh thần phong phú về tôn giáo, tín ngưỡng. Tất cả đều có ý vị "che chở". Cần lưu ý, những lực che chở này đều thuộc về tinh thần, không thuộc về vật chất. Từ đó có thể biết đặc tính của Thiên Lương.
Những sao giáp thân và mạng

Những sao giáp thân và mạng

Các cách có sẵn nói rằng Mạng giáp Kình, Đà, hay Mạng giáp Không, Kiếp là không hay (số ăn mày). Kình Đà đi trước và sau Lộc Tồn, vì thế mà Mạng có Lộc tồn chẳng ăn thua gì cả.
Tin tài trợ