Tác giả Thầy Phủ Tướng

Các công cụ Huyền Học được Tử Vi Cổ Học phát triển

Các công cụ Huyền Học được Tử Vi Cổ Học phát triển

Tôi xin thống kê lại các công cụ mà Tử Vi Cổ Học phát triển xây dựng để các bạn tiện theo dõi sử dụng:
Luận giải về cung Tài bạch trong Tử Vi (phần 1)

Luận giải về cung Tài bạch trong Tử Vi (phần 1)

Tiền bạc (tài bạch) là tư liệu để nuôi sống, nhất là trong xã hội thương nghiệp, địa vị xã hội của một người đầu như do tiền bạc quyết định, vì vậy việc luận đoán tiền bạc có hay không, và chủ yếu làm nghề nghiệp gì để kiếm tiền, đã trở thành vấn đề khá quan trọng.
Tin tài trợ