Chuyên mục Tinh đẩu trong tử vi - Trang 48

Sao Hóa Lộc tổng luận - Toàn thư

Sao Hóa Lộc tổng luận - Toàn thư

Thuộc tính ngũ hành của sao Hóa Lộc là âm thổ, hóa khí là Tài lộc, chưởng quản phúc đức chủ về tài lộc, thọ, lại chủ về duyên phận. Hóa Lộc còn dẫn thân làm sức lưu thông, hiển lộ là tiền tài, khiến cho tài phú được cụ thể hóa.
Luận giải về sao Kiếp Sát trong Tử Vi

Luận giải về sao Kiếp Sát trong Tử Vi

Kiếp Sát và Vong Thần do lesoi dịch, dù là môn nào thì nguồn gốc xuất xứ cũng phải có nét giống nhau, có thể tên gọi khác nhau chút nhưng bản chất là giống nhau. cho nên lấy lý luận của Tứ trụ ốp vô Tử vi cũng có nhiều cái thú vị, là người ngâm cả Tứ trụ và Tử vi
Tin tài trợ