Chuyên mục Các cung trong tử vi

Luận giải về cung Điền Trạch trong tử vi

Luận giải về cung Điền Trạch trong tử vi

Gia dương đà, không kiếp, tổ nghiệp không có. Hội Tứ Sát, khoảng không kiếp, đại hao, {tiến thối bất nhất}. Gia Hỏa Linh Thiên hư Đại háo, lưu sát trùng hội, chủ thị gặp hoả hoạn. Gia Hóa kỵ, nhân sản nghiệp mà phát sinh tranh cãi. Lưu niên đến cung điền trạch Vũ khúc Hóa kỵ hội Liêm trinh Hóa kỵ, trong nhà có người tử vong.
Luận giải về cung Tài bạch trong Tử Vi (phần 1)

Luận giải về cung Tài bạch trong Tử Vi (phần 1)

Tiền bạc (tài bạch) là tư liệu để nuôi sống, nhất là trong xã hội thương nghiệp, địa vị xã hội của một người đầu như do tiền bạc quyết định, vì vậy việc luận đoán tiền bạc có hay không, và chủ yếu làm nghề nghiệp gì để kiếm tiền, đã trở thành vấn đề khá quan trọng.
Tin tài trợ