Ý nghĩa sao Tứ hóa ở 12 cung

Ý nghĩa sao Tứ hóa ở 12 cung


  • 04:00 13/06/2022
  • Xếp hạng 4.91/5 với 20694 phiếu bầu

Bản dịch:

Ở trong tử vi đẩu số, Hóa kị Tinh ngũ hành thuộc nhâm thủy, đứng hàng phương bắc khảm cung, giống ý mùa đông, trời giá rét địa đông lạnh, vạn vật chết hết ẩn dấu. Là đa quản chi thần, hung tinh, khởi quấy rầy phá hư tác dụng. Giống ý là thị phi, làm phức tạp, dây dưa, xen vào việc của người khác, khúc chiết, cản trở, thất bại, thất ý, thụ đả kích, bị hao tổn thất, đố kị, dính ở, tai cữu, phá hư, thua thiệt, vô duyên, tự ti. Dựa vào trong cung chính diệu của bất đồng, mà tác dụng cũng bất đồng.

Miếu: Tử xấu (Hóa kị không ngại). Được địa: Mão (Hóa kị vô đại hại). Lợi: Thìn vị (Hóa kị vô dụng). Không được địa: Thân dậu (Hóa kị không cát). Hãm: Dần ngọ thủ tị hợi (Hóa kị hung), nhưng ứng với dĩ chủ tinh miếu hãm là việc chính đến xem.

Hóa kị Tinh tọa cung mệnh người tính tình vội vàng xao động, cá tính cường, cố chấp tùy hứng, ngoan cố không thay đổi, đa nghi, đố kị người tài, lòng dạ chật hẹp, thần bất thủ xá, cực dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, ưa nói sạo, dễ chiêu thị phi, thích chõ mũi vào chuyện người khác, nhân duyên soa, thường cùng người có xung đột.


Hóa kị nhập mệnh thân hoặc cung thiên di, hung lực lớn, chủ suốt đời nhấp nhô không thuận, làm việc đa thoái thoái, dễ công thành thùy bại, dễ bị nhân đố kỵ xa lánh, phạm tiểu nhân, thường chiêu thất bại, thất ý, thất tình, thất nghiệp, rủi ro, gây thù hằn, tranh đấu, tật bệnh, thương tổn, tai họa bất ngờ, quan phi chờ tai hoạ, nhưng nhân không nhất định vô năng; văn nhân cập thương nhân tài nghệ người bất lợi; nhưng quan võ người, tuy có khẩu thiệt quan tai cũng không làm vợ cả hung luận. Hành hạn phùng của cũng như thế. Vô cát hóa giải, nơi là tai. Và Tứ Sát không kiếp thương khiến cho thủ chiếu, chủ vất vả cực nhọc tai tật trọng trọng, có nhiều lao ngục bị thương tàn phế chết thảm tai ương. Cùng trời hình cùng thủ cung mệnh, đại hung, chết bởi ngoại đạo hoặc quan hình, gia Tứ Sát canh nghiệm, hạn vận phùng có huyết quang. Và giết phá tham liêm cự vũ cơ đồng cung, tam phương phùng Tứ Sát một trong, suốt đời đa tai, phi tật bệnh triền thân hay quan tòa kiện tụng. Nếu cát hung hỗn tạp, làm việc thoái thoái, hoành nổi giận phá.

Cung mệnh phùng Hóa kị, nên hôn nhân muộn, nên có tôn giáo tín ngưỡng, nên làm học thuật nghiên cứu, đặc thù tài nghệ, quan võ chờ. Mọi việc đa nhẫn nại thì năng lực lăn lộn quá khứ.

Hóa kị không nhất định hung, phải khán biến thành ngôi sao là thập ma Tinh? Là miếu vượng còn là bị chiếm đóng? Rơi vào cung nào? Nếu hóa Tinh miếu vượng thì, thì có vượng địa Hóa kị bất kị của luận, tai cữu khinh, tuy có cản trở, nhưng chung năng lực thành công. Kim thủy ngôi sao miếu vượng Hóa kị, càng bất kị, vẫn là kiêm hữu phú quý, như mặt trăng ở dậu thủ hợi tí Hóa kị, vũ khúc Hóa kị ở tị cung là trường sinh nơi chờ. Nếu mộc hỏa ngôi sao miếu vượng Hóa kị, như thái dương ở dần mão thìn tị ngọ Hóa kị, thiên cơ ở mão Hóa kị, nhưng là có phúc luận, nhưng đa phú mà không đắt hoặc chích đắt mà không phú. Thủy cục nhân hòa thủy sai người (năm trụ nạp âm) phùng Hóa kị không thích cũng không kị, nhưng bất kị không đợi sinh hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng xấu. Nhật mão nguyệt hợi cung Hóa kị càng thêm diệu mắt người con mắt, canh năng lực phú quý, nhưng đối với phụ mẫu bất lợi. Hóa kị phùng khôi việt giáp, tọa đắt hướng đắt cũng cát. Hóa kị Tinh tại tí xấu nhị cung không hung, cần phải nỗ lực công tác, dĩ phá tan trở lực. Hóa kị ở dậu cung thủ mệnh, được thái dương ở tị, mặt trăng ở xấu vây quanh chiếu, thì Hóa kị bất kị, nhưng chủ phúc. Thiên đồng ở thủ cung Hóa kị, người sinh năm đinh trái lại cát. Cự môn tại cung thìn Hóa kị, người sinh năm tân trái lại cát. Liêm trinh ở hợi Hóa kị, là vì hỏa vào nước hương, vừa phùng thủy sai người, Hóa kị cũng không phải là hại. Thuộc tinh thần tính tinh diệu ở cung mệnh Hóa kị, trái lại chủ ý nghĩ trở nên lãnh tĩnh. Mệnh thân tam phương tứ chính giai được chúng cát thủ hội chiếu, thì hóa kỵ tinh cũng không tài cán vì ác, có tai hoạ cũng hơi nhẹ.

Thuộc đất ngôi sao không thay đổi kị, nhưng Hóa kị phạ nhập tứ mộ nơi, chủ tăng hung. Hóa kị chủ tinh bị chiếm đóng thì thì tất có tai cữu, nếu và giết tham phá liêm hoặc lục sát đồng cung, thì hung ác dị thường, chủ nhân ly tài tản, thương quan xuống chức, tật bệnh đồ tang, quá mức thì ngoài ý muốn bị thương tàn phế yểu vong (nam mệnh tham lang Hóa kị, vô sát có thể làm cho bất lương ham mê giảm thiểu, tịnh tương ham mê chuyển hướng công tác và vận động thượng, gia sát hung tai không khỏi). Nhật nguyệt lạc hãm hoặc xấu vị đồng cung thủ mệnh, phùng Hóa kị, tam phương cát ít, cũng chủ đại hung. Liêm trinh ở tị hợi hãm địa Hóa kị, đại hung, cư cung Quan lộc có lao ngục tai ương.

Sao Hóa kỵ sinh cung cung bất an, sao Hóa kỵ khắc cung thì tai lai; cung sinh sao Hóa kỵ tai nội sinh, sao Hóa kỵ sinh cung tai ngoại lai, cung khắc sao Hóa kỵ tai có thể chế; sao Hóa kỵ phùng khoảng không hung không sinh. Hóa kị ở đối cung xung chiếu hung nhất. Nếu bản cung cát người thì chủ xung động mà vô sự; nếu bản cung có sát ác, thì ác sát bị Hóa kị xung động mà kíp nổ, có tai, đối cung lại có sát ác người, thì càng hung. Hóa kị ở tam phương vô lớn gây trở ngại, vẹn vẹn  chủ tiểu nhân đố kỵ mà thôi.

Nữ mệnh, bất luận vượng yếu, dễ bị khẩu thiệt thị phi. Vượng địa cũng có thể giàu có, nhưng bất năng đắt, mà lại lúc tuổi già đa bệnh. Vô cát, hãm địa gia sát, nhiều thị phi, lục thân bất hòa, nghèo hèn. Canh gặp hung tinh, mọi việc nan toại, gian khổ độ nhật. Thủy cục người gặp là, tai hoạ cũng khinh.

Đại hạn phùng sao Hóa kỵ, mười năm hối cữu; tiểu hạn phùng của, một năm bất lợi; nhị hạn và thái tuế giao lâm, kiên quyết lận đận, văn nhân không kiên nhẫn cửu, thương nhân tài nghệ bất lợi, nhưng quân nhân dù có ta quan tai khẩu thiệt, cũng không phương đại hại (cũng nên xem thêm chủ tinh miếu vượng cát hung tình huống).

Hóa kị Tinh nhập tử vi mệnh bàn mười hai cung

Tứ Hóa Tinh ở tử vi đẩu số trong mệnh bàn sắm vai trứ số phận của tua thôi thủ vai, tất cả sự vụ duyên tới duyên đi cũng đều theo giá tứ khỏa hóa diệu tiến hành trứ, mỗi người sinh ra một năm kia Thiên can dẫn động hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị giá tứ khỏa tinh diệu chỗ rơi, thuyết minh trứ người ta trong cuộc đời đắc ý nhất ưu thế chỗ, cũng phép ẩn dụ trứ người ta cuộc sống thống khổ và cản trở chỗ.

Mà Tứ Hóa Tinh trung Hóa kị có "Thua thiệt, thiếu nợ" ý, nhập một cung tức biểu thị khiếm đầy đủ cung trái, ví dụ như nhập cung thiên di là khiếm "Xuất ngoại" trái, nhất định ra ngoài mệnh; nhập cung phu thê, là khiếm kiếp trước nhân duyên của trái; nhập lục thân cung là khiếm lục thân trái, nhân quá độ quan tâm mà biến thành quản thúc, tranh cãi. Hóa kị nhập tài quan điền cung chủ lui giữ, tổn thất, rủi ro bại nghiệp, không tốt biến động.

Hóa kị ở cung mệnh

Ngươi là một chỉ lo thân mình người của, cá tính có chút cổ quái bất cận nhân tình, người ta cũng không thích khiếm nhân tình, mình yêu cầu cao, hội nghiêm dĩ kiềm chế bản thân cũng nghiêm mà đợi nhân, mà người ta không sung sướng nguyên nhân cũng đang sinh đến đây, quá sinh hoàn mỹ chủ nghĩa, luôn cảm thấy không thể để cho nhân chế giễu, không thích mở miệng xin giúp đỡ, sinh hoạt tràn đầy cảm giác nguy cơ, hình như mỗi người cũng có thể xả người ta hậu chân, dễ cho mình rất lớn áp lực, tự nhiên rất khó vui sướng được, đương nhiên, người ta rất có thể là một chịu khổ coi như cật bổ gia bạn bè.

Hóa kị ở huynh đệ cung

Ngươi thật giống như thiếu huynh đệ tỷ muội trái, hội không tự chủ được đối tốt với bọn họ, hết lần này tới lần khác bọn họ vị tất cảm kích, đồng thời, người ta cũng sẽ cảm thấy miệng của ngươi túi hình như phá một lổ lớn, tiền bỏ vào đã không thấy tăm hơi, thì là người ta có cường thịnh trở lại quản lý tài sản năng lực tựa hồ cũng vô dụng, rất khả năng bình thường nguyễn túi ngượng ngùng nếu như người ta thống khổ nhất.

Hóa kị ở cung phu thê

Người ta lớn nhất đau buồn âm thầm hay chuyện tình cảm luôn không giải quyết được, rõ ràng người ta là thật tâm quan ái một nửa kia, lại luôn cho ngươi có "Hảo tâm đổi lấy lòng lang dạ thú" cảm thụ, luôn luôn rất được thương, hơn nữa, hoàn nhân ảnh hưởng này công tác của ngươi tâm tình, thật đúng là tránh không thoát được võng tình si tình loại.

Hóa kị tại tử nữ cung cân vãn bối hoặc thuộc hạ quan hệ hội là của ngươi phiền não, nhất là tại tử nữ giáo dưỡng thượng nhất định cũng để cho người ta đau đầu quan tâm, nếu như người ta lấy chồng hợp bạn bè tố sự nghiệp nói, công nhân tố chất hoặc lực hướng tâm cũng bình thường làm phức tạp trứ người ta, đương nhiên, cân hợp bạn bè nhân trong lúc đó khó tránh khỏi tin lẫn nhau bất túc canh là của ngươi đau buồn âm thầm.

Hóa kị ở cung tài bạch

Cho dù là có tiền, người ta đều nhân tiền nhân hậu hảm nghèo, trăm phương ngàn kế doanh tài, đối với mình chuyên gia, đối ngoại nhân keo kiệt, người ta cả ngày tính toán trứ phải như thế nào bả nhân gia túi tiền tiền mặt lộng tiến mình hà bao, người ta lo lắng nhất chớ quá sinh phải hơn tiên tát bạc kinh doanh nhân tế quan hệ, yếu thì không cách nào thu về thật đúng là ảo não.

Hóa kị ở cung tật ách

Người ta lo lắng nhất thân thể của ngươi cốt thiếu thân thể cường tráng, kỳ thực người ta là có chút buồn lo vô cớ, hay là người ta bình thường da lông ngắn bệnh không ngừng, bất quá khỏe mạnh tình hình cũng không đoán tao, hay là người ta quá yêu tính toán một ít chi không quan trọng tiết chuyện, cái gì khổ sự đều nhìn ở trong mắt, tâm tình thiếu rộng rãi tài sẽ đem mình khiến cho thần kinh hề hề!

Hóa kị ở cung thiên di

Nhân gia thuyết, tại gia kháo phụ mẫu, xuất ngoại kháo bằng hữu, muốn ở nơi này mở ra xã hội xông ra một ít danh hào, thật đúng là phải cần bằng hữu giúp đỡ liệt, chỉ là người ta có chút không buông ra, có lẽ là da mặt quá mỏng, có lẽ là người ta lòng tự trọng quá mạnh mẽ, không thể chịu đựng được bị cự tuyệt, vô thì vô khắc không cho mình áp lực, đương nhiên sẽ có không thi triển được làm phức tạp, người ta cũng không có cách nào rảnh rang rảnh rang không có việc gì tố, an phận ở nhà, luôn luôn phải nóng vội doanh doanh tại ngoại bôn ba lao lực, tâm sự ai biết, thật đúng là lệnh người ta thống khổ.

Hóa kị ở nô bộc cung

Người ta rất dung ý đối với bằng hữu móc tim móc phổi, cũng phi thường coi trọng bằng hữu của ngươi, hết lần này tới lần khác cái kia người ta để ý nhất bạn bè bạn, hay là để cho thương thế của ngươi tâm, người ta rất dễ là bằng hữu chịu tiếng xấu thay cho người khác, thậm chí gặp dồn liên lụy, phải bị tinh thần hoặc tài vật tổn thất, tương giao khắp thiên hạ, tri kỷ không một người, để cho người ta bất kham.

Hóa kị ở cung Quan lộc

Không cần phải nói, người ta rất muốn bả thư niệm hảo, lại luôn luôn không được kỳ môn mà vào, lão sư giáo huấn tựa hồ tai trái tiến tai phải ra, rất có thể là người ta thuở thiếu thời phiền não, vào công tác xã hội cũng tổng thì không cách nào làm được làm mình thoả mãn, điều không phải công tác một cảm giác thành tựu, hay đồng sự chỗ không đến, nếu không nữa thì hay thủ trưởng rất máy xe vẫn tìm ngươi tra, đối sinh công tác không xác định cảm là ngươi tối làm phức tạp, mà người ta vừa thiết yếu đặt tiền cuộc rất nhiều lòng của lực đang làm việc thượng, thậm chí ảnh hưởng của ngươi đời sống tình cảm.

Hóa kị ở cung điền trạch

Không có chỗ ở cố định hoặc là bởi vì nguyên nhân đặc biệt phải chung quanh dọn nhà là của ngươi làm phức tạp một trong, người ta rất mong muốn cấp người nhà cùng chính có một yên ổn sinh hoạt lại không nhất định có thể, người ta sẽ đem tiền tài và tâm lực tốn hao tại gia trên thân người, người ta cũng sẽ bình thường lo lắng cho mình không đủ tiền sử dụng, cả đời cũng phải là gia đình tận tâm tận lực, nhưng người nhà hay là tịnh không cảm kích cũng cho rằng đó là đương nhiên. Nếu như người ta kiếm rất nhiều tiền mà một có một làm mình hài lòng ổ, tâm linh của ngươi là trống rỗng mà thống khổ.

Bất quá, Hóa kị Tinh ở cung điền trạch là kẻ có tiền cách cục, bởi vì Hóa kị là thu liễm, chỉ tựu đối điền trạch mà nói, vậy thì nói là vĩnh viễn chưa đủ. Còn đối với cung điền trạch lý Hóa kị Tinh "Đặc biệt", còn lại là và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đồng cung, hoặc xuất hiện Địa kiếp, Địa không, thậm chí là dương, đà, hỏa, linh, na hội khiến cho Hóa kị Tinh biến chất.

Hóa kị ở cung phúc đức

Trước mặt người khác người ta luôn luôn miễn cưỡng vui cười, tư để hạ người ta khó có được chân chính vui sướng được, rất dễ gặp hết ý đả kích, cho ngươi từ tầng mây đỉnh rơi xuống, tâm tình đãng đáo đáy cốc, dung ý để tâm vào chuyện vụn vặt, luẩn quẩn trong lòng, người ta cũng luôn luôn phải bôn ba lao lực, mãi cho đến lão đều không thể chân chính hưởng thụ du tai du tai ngày.

Hóa kị ở cung phụ mẫu

Tuy rằng người ta rất hiếu thuận, lại luôn luôn hình như cân phụ mẫu ở ở chung thượng, có chút sự khác nhau tồn tại, nói không chừng người ta sẽ cảm thấy cha mẹ đầy bất công, đối với ngươi thiếu thương yêu, hoặc là, bọn họ phải để công tác sự nghiệp, truy cầu cuộc sống tốt hơn phẩm chất mà bận rộn, không rảnh với ngươi câu thông, thỏa mãn tâm tư ngươi linh cần; mà ở người ta tuổi tác hơi dài có thành tựu là lúc, tưởng phải thật tốt hiếu thuận phụng dưỡng bọn họ, rồi lại vô duyên, nếu gặp một ít ngoài ý muốn đả kích thì, người ta tương đối dễ dàng ly mắc u buồn chứng.

Ở trong tử vi đẩu số, hóa lộc tượng trưng thu hoạch bận rộn trời thu, là mặt trời lặn tây sơn tiền mặt trời chiều, ngũ hành thuộc kim, là phương tây, và trong bát quái "Đổi" tương đối. Vì vậy chủ vui sướng, thu hoạch, bận rộn, quý trọng, tài lộc, thực lộc, trí tuệ, cuồn cuộn không ngừng chờ. Nhập cung mệnh, mệnh chủ thái độ làm người hiền hoà, thiện xã giao, nhân duyên tốt, tính cách dũng cảm, hài hước khôi hài, tại ngoại rất được nhân hoan nghênh, suốt đời phúc hậu. Ưa nhập cung mệnh, cung thân, cung Quan lộc, cung tài bạch, thiên di quan, chủ phú quý, nhập cung phúc đức, cung điền trạch thứ hai.

Bất luận cái gì một sao hóa lộc, kỳ may mắn làm sử dụng nhân, vưu ưa thái dương, vũ khúc, liêm trinh, mặt trăng, tham lang, phá quân hóa lộc. Hóa lộc thủ mệnh thân cung cập quan lộc vị, khoa quyền tương phùng, tất tố quan lớn, kinh thương sẽ thành là phú ông. Nữ mệnh hóa lộc thêm cát Tinh, có thể là phu nhân, giết thấu thì bình thường. Dần thân cung nhập miếu, kỳ cát làm sử dụng quá nhiều, tử ngọ mão dậu cung lạc hãm, kỳ cát làm sử dụng hơi nhẹ.

Hóa lộc Tinh tính chất đặc biệt

1, lộc vừa là phúc đức chi thần, mừng nhất và lộc tồn cùng nhau, nhân hắn cũng là lộc tồn dư khí, và lộc tồn tính chất đại thể ăn ảnh cùng, nhưng lộc tồn có thể mổ ách chế hóa, mà hóa lộc sẽ không.

2, hóa lộc đại diện duyên phận, có lộc ăn, cũng có tăng ý, như vào cung phu thê, thì biểu phối ngẫu có tăng của trạng huống; nhập cung tài bạch biểu tài nguyên có tăng, tài nguyên cuồn cuộn.

3, hóa lộc nhập cung mệnh, cung thân, điền trạch, quan lộc, phúc đức chờ cường cung đều biểu phúc trạch rất nặng, nhưng nếu nhập cung tật ách, thì thể trọng thay đổi béo tật bệnh thay đổi đa, dạ dày không tốt. Nguyên văn địa chỉ: http://www. saosu. com/article/dudvg. html

4, hóa lộc bám vào chủ tinh hạ hội tăng cường kỳ chủ Tinh oai lực, hóa thật là tốt xưng là phúc tinh, bất hảo thì xưng là tảo bả tinh, cho nên vừa xưng kỳ vi ngồi vượng ngôi sao.

5, hóa lộc có hay không hữu lực lượng, cần phải quan theo chủ tinh, thảng chủ tinh miếu vượng, hóa lộc là tốt rồi bỉ cường kiền vô yếu chi, hổ phụ vô khuyển tử vậy, thảng chủ tinh yếu, hóa lộc thì phúc sào dưới vô hoàn noãn, bọn họ là tương phụ tướng ngồi quan hệ.

6, hóa lộc ưa và tử vi, thái dương, liêm trinh, mặt trăng, thiên lương, vũ khúc cùng nhau, biểu đối sự nghiệp có chống đỡ lực, hoặc đối tài phú có thừa phân hiệu quả, nhưng vẫn là muốn xem hắn tại nơi một cung hóa lộc.

Hóa lộc Tinh và tử vi cái khác tinh diệu hội chiếu

1, hóa lộc thủ thân mệnh, quan lộc vị, khoa quyền tương phùng, tất tố quan lớn, có thể lấy được cự tài, suốt đời đa ngoài ý muốn vận may cập quý nhân tương trợ.

2, hóa lộc và lộc tồn giáp cung mệnh, "Là song lộc giáp mệnh" cách, chủ phú quý.

3, cung mệnh có hóa lộc, mà cung mệnh của không bàn mà hợp ý nhau cung có lộc tồn, là "Minh lộc ám lộc", đại cát, là dệt hoa trên gấm hiện ra. Cung mệnh có lộc tồn, mà không bàn mà hợp ý nhau cung có hóa lộc cũng.

4, hóa lộc là tài sản lưu động, mà lộc tồn là tài sản cố định, hóa lộc ưa và lộc tồn, thiên mã đồng cung hoặc gia hội, là "Lộc mã cùng bôn ba", "Song lộc triêu viên" cách, cực kỳ may mắn, phùng của đều bị đại phú hoặc đại quý.

5, hóa lộc tại tí ngọ cung cư thiên di, chủ nhân văn chương quán thế, đây là "Đối diện hướng lên trời" cách, thái dương ở ngọ cung hóa lộc là hợp đến đây cách.

6, hóa lộc và Địa kiếp, bầu trời đồng cung, trái lại không chủ tài, phát cũng hư hoa, là tiền tài mà gian khổ. Hoặc hóa lộc Tinh hãm trong tử ngọ mão dậu kiến sát, cũng bất lợi. Cho nên nói: "Phát không chủ tài, lộc chủ triền sinh yếu địa".

7, bản cung hoặc tam hợp cung có hóa lộc, lại bị Hóa kị Tinh lai phá tan, là "Lộc phùng phá tan", cát cũng thành hung, ắt gặp ngoài ý muốn tổn thất, trèo càng cao điệt được việt thảm.

8, hóa lộc tối kỵ hung tinh phá tan, như và dương đà hỏa linh kiếp không đồng cung gia hội, cách cục kém vẻ, tốt mã dẻ cùi, cũng không phú quý, hoặc nhân phú quý mà thu nhận hung họa.

9, sách cổ nói 〝 hóa lộc nghỉ hướng mộ trung giấu 〞 tức hóa lộc chạy đến thìn, thủ, xấu, vị, đây là thiên la địa võng vị, đối hóa lộc tài nhiều ít sẽ có ta ảnh hưởng.

Hóa lộc nhập tử vi mệnh bàn mười hai cung

Nhất, cung mệnh

Cung mệnh có năm sinh hóa lộc Tinh, mệnh chủ thông minh, chỉ số thông minh cao, có tài hoa, nhạc sinh trợ giúp nhân, thích làm vui người khác. Hóa lộc chủ phúc lộc, thực lộc, tài lộc, bởi vậy cung mệnh tọa hóa lộc Tinh, mệnh chủ suốt đời áo cơm không sứt mẻ, nhưng thuộc về bận rộn trung được thực lộc, tài lộc. Hóa lộc cũng chủ nhân duyên, mệnh chủ nhân duyên không sai, thích kết giao bằng hữu.

1, tử vi phùng hóa lộc tọa mệnh: Tương đối lười nhác, không tích cực, nặng hưởng thụ, nhưng nó có thể nhâm vất vả Nhâm Oán.

2, liêm trinh hóa lộc tọa mệnh: Nặng hưởng thụ, cá tính hiền hoà, ưa trợ giúp nhân, thông minh, khẩu tài hảo, tọa mệnhor cung thân người có thể đề thăng hắn làm người lĩnh đạo tính chất đặc biệt, nhượng kỳ biến rất có tài hoa.

3, thiên cơ hóa lộc tọa mệnh: Sức tưởng tượng phong phú hơn, cá tính canh tùy hứng một điểm, dự đoán năng lực càng mạnh, cho nên là nhất rất tốt người nhiều mưu trí.

4, thiên đồng hóa lộc tọa mệnh: Canh lại, canh cởi tuyến, lại càng không thích sạch sẻ, lực chú ý càng không cách nào tập trung, cá tính thay đổi theo đuổi chính.

5, mặt trăng hóa lộc tọa mệnh: Càng thông minh, rất nhiều sự ở trong mắt, nhưng cũng không thuyết, hội yên lặng đi làm, xử sự thành của tự nhiên mà không bắt buộc.

6, tham lang hóa lộc tọa mệnh: Nhân duyên thật tốt, thích hợp kinh thương, đối tài nghệ, võ thuật, cũng có sở ham, nam mệnh thiện uống hoa tửu, phong lưu thú tao nhã, thích đến phong nguyệt trường hợp tầm hoa đạo liễu, nữ mệnh dĩ làm đẹp nghiệp phục sức thiết kế chờ hạng công tác là nên, nam nữ đa gặp diễm ngộ và đào hoa.

7, vũ khúc hóa lộc tọa mệnh: Có thể hóa giải vũ khúc của cương nghị, nhưng canh có tự tin, có thể thẩm tra và tiếp nhận nhã nói, cụ lĩnh đạo tài cán, là nhất chân chính có thể làm đại sự nghiệp người của, nếu triêu tài chính và kinh tế phương diện phát triển, thì có thể đi ra cá nhân một mảnh thiên.

8, thái dương hóa lộc tọa mệnh: Vui hơn nắm quyền, rất có quyết đoán, cấp công hảo nghĩa, ưa là mọi người phục vụ.

9, thiên lương hóa lộc tọa mệnh: Canh cố chấp, bị động, cá tính đúng trọng tâm, mà lại phi thường giảng nguyên tắc, có thể làm cho kỳ bình dị gần gũi ta.

10, phá quân hóa lộc tọa mệnh: Có thể làm cho kỳ biến làm theo khả năng, mà lại kỳ có khai sáng lực, rất chịu khổ.

Nhị, cung tài bạch

Cung tài bạch tọa năm sinh hóa lộc Tinh, mệnh chủ có tài, thích kiếm tiền, tịnh bận rộn trứ kiếm tiền, có nhân duyên của tài. Nhưng so sánh bất thiện quản lý tài sản, đối tiền tài lực khống chế độ chênh lệch.

Tam, huynh đệ cung

Huynh đệ cung tọa năm sinh hóa lộc Tinh, mệnh chủ và huynh đệ tỷ muội trong lúc đó tình cảm tình thâm, năng lực tá huynh đệ tỷ muội lực được thực lộc, tài lộc. Khả năng ở tư nhân cơ cấu công tác hoặc kinh doanh, buôn bán bất động sản dĩ được thực lộc, tài lộc.

Tứ, cung điền trạch

Cung điền trạch tọa năm sinh hóa lộc Tinh, mệnh chủ có tài có kho, có bất động sản, ở trong nhà nhân duyên tốt, và người nhà ở chung hòa thuận. Không nhất định có tô nghiệp, nhưng năng lực tự lập đưa sinh, có thể đi qua bạn hán hoặc mặt tiền cửa hàng sinh ý, cập tố bất động sản được tài lộc.

Ngũ, cung tử nữ

Tử nữ đối xử giống cung mệnh giải thích; mệnh chủ sống chết hậu tài lộc, thực lộc so sánh hiển chương, biểu tử nữ đái tài khố lai. Mệnh chủ người ở bên ngoài duyên hảo, khác giới duyên tốt, có thể tá cùng người hợp bạn bè lực được tài lộc.

Lục, nô bộc cung

Mệnh chủ và bằng hữu hữu duyên, ở chung sự hòa thuận, có thể tá bằng hữu lực so sánh có thể được thực lộc, tài lộc. Ở tư nhân cơ cấu, hoặc nhân đa náo nhiệt chỗ mưu sinh hoặc gây dựng sự nghiệp so sánh dễ được tài, hoặc tài ở phương xa yêu cầu.

Thất, cung phu thê

Và phối ngẫu duyên sâu, tình cảm vợ chồng thâm hậu, tình thâm nghĩa trọng, kết hôn hậu thực lộc, tài lộc càng lộ vẻ chương, mượn phối ngẫu lực so sánh có thể được thực lộc, tài lộc. Nhân duyên sớm phát, nhưng vị tất tảo hôn, thích tự do luyến ái kết hôn, phối ngẫu nhân duyên tốt, nhưng vị tất mạo mỹ.

Bát, cung tật ách

Mệnh chủ bản thân tính tình hảo, còn nhỏ đa tai bệnh, nan thiện, cho làm con thừa tự cật người khác thủy, mễ, hoặc cấp thần minh làm con trai, có có lực giải tai ách.

Cửu, cung thiên di

Xuất môn tại ngoại so sánh có thể được thực lộc, tài lộc. Xuất ngoại nhân duyên tốt, kỳ ngộ tốt, dễ được quý nhân tương trợ đề bạt. Lúc tuổi già vận, lão vận, cũng tốt, có tài lộc.

Thập, cung Quan lộc

Mệnh chủ học ở trường vận tốt, bài vở và bài tập thành tích tốt, sự nghiệp vận tốt, bận rộn trung được tài, đang làm việc trong hoàn cảnh nhân duyên tốt, có thể nhân nhân duyên mà được tài.

Mười một, cung phúc đức

Mệnh chủ ý nghĩ thông tuệ, ngộ tính rất cao, thậm chí còn hơn cung mệnh hóa lộc người. Suốt đời có phúc có thể hưởng, sinh hoạt so sánh chú ý, thích làm vui người khác, dũ bố thí, dũ có tài lộc, thực lộc, phúc lộc, minh khứ ám lai.

Mười hai, cung phụ mẫu

Mệnh chủ ý nghĩ thông minh, và phụ mẫu hữu duyên, được phụ mẫu của bao che và tài lộc. Có thể tạ phụ mẫu, bề trên lực hoặc phục vụ nhà nước cơ cấu được thực lộc, tài lộc. Ở nơi sinh, huyết thống địa phát triển, so sánh có thể được thực lộc, tài lộc.

Ở trong tử vi đẩu số, hóa quyền ngũ hành thuần dương mộc, đứng hàng phía nam ly cung, giống ý mùa hè, vạn vật sinh trưởng tràn đầy là lúc, mặc dù nóng bức mà phát triển không ngừng, cho nên người thời nay luận thuộc bính hỏa. Là chưởng xử sinh sát chi thần. Bản ý vì quyền lực, quyền uy, quyền lợi, có khả năng, thành tựu, ảnh hưởng quan đắt quyền thế, tăng cường cạnh tranh năng lực. Hội ý là ý đồ tâm, tranh thủ, phấn đấu, tranh chấp, cạnh tranh, quản chế, giữ lấy, biến động, bá đạo, tiêu xài, phí công, tính toán, động tay đông chân, bệnh cấp tính, ngoại lai thương tổn, dễ cây to đón gió.

Ưa kiến hóa khoa, hóa lộc là thứ nhì, đắp xuất xứ từ cổ đại xã hội ưa do con đường làm quan trạc quan, cho nên ưa quyền khoa cùng hội. Không thích nguyên cục hóa quyền, điệp đại vận hoặc lưu niên hóa quyền, tất chiêu áp chế thị phi, nhân cây to đón gió nguyên nhân cũng. Hóa quyền mà không phùng hóa khoa hoặc hóa lộc, tên là [ cô lộ ]. Nếu nguyên cục cung mệnh thuộc đến đây, kỳ một đời người tất thường chiêu xa lánh bài xích, nếu tạm biệt sát tinh thì canh hội dễ chiêu làm phức tạp phiền phức. Cũng phạ kiến Hóa kị, nhân chức cao thế nguy, thường chủ thu hút không cần thiết đả kích hậu, không đổi đứng lên tránh ôm hướng về phía trước.

Hóa quyền ưa ba máy bát tọa cùng độ hoặc đối vây quanh, chủ địa vị đề thăng. Không thích âm sát, chủ một thân tất hảo lộng quyền. Vưu không thích Cơ Nguyệt Đồng Lương tinh hệ cách cục. Không thích linh Tinh, Hỏa Tinh, thiên mã, chủ đối lục thân bất lợi. Không thích kiến đà la, chủ ngoan cố dã man. Nhiều hơn nữa sổ là trợ thủ đắc lực phán đoán chưởng người, tính cách cực đoan hơn nữa chủ quan, ta chấp rất nặng. Không thích hội kình dương, đà la, dễ chiêu khuynh quỹ đấu tranh, thế gian ưa liêu sự sinh sự người đa thuộc đến đây cách. Không thích thiên đồng hóa quyền, tử vi hóa quyền chờ, tất sinh khuyết điểm.

Miếu: Xấu (phúc hậu không sợ sát). Được địa: Mão thủ (là phúc phạ sát). Lợi: Dần vị (phúc mạn phạ sát). Bình: Thìn tị ngọ hợi. Không được địa: Thân dậu tử. Hóa quyền miếu hãm sinh ra cát hung sai biệt rất lớn.

Hóa quyền Tinh nhập tử vi mệnh bàn mười hai cung

Hóa quyền nhập lục thân cung chủ đa quản, có phân tranh. Nhập nữ nhân cung, đối hài tử quản được rất nghiêm. Nhập tài quan cung chủ kỹ thuật, biến động. Nhập cung điền trạch, ở nhà là hắn định đoạt.

Nhất, cung mệnh

Hóa quyền Tinh là thượng giới chưởng sinh sát chi thần, chủ quyền thế, kiên cường, quyền lực dục, bá đạo. Nhập mệnh thân cung, tính thẳng mà cương liệt, bá đạo ngạo khí, có ý đồ, chủ quan ngoan cố, cố chấp, không chịu thua, sĩ diện, tiêu xài lãng phí, thập ma sự đều phải quản, nguyên tắc tính cường, xử sự cẩn thận, chú trọng luân lý đạo đức, có rất tốt lĩnh đạo thống ngự tài năng, kiên cường bất khuất, dũng cảm tiến tới, nơi chốn được người tôn kính, quân tử ngại của, tiểu nhân úy của. Biến thành ngôi sao miếu vượng, có quyền thế, phú quý xuất chúng. Cung ngôi sao may mắn cát quyền là chính, cung hung tinh hung quyền là tà. Bị chiếm đóng thì tính tình cổ quái, không hợp tình hợp lý, lời nói chán nản, diện mục khả tăng. Nữ mệnh có, miếu vượng lại được cường, có nam tử chí, còn hơn trượng phu, nội ngoại uy nghiêm, ngôi sao may mắn đông đảo tái sinh phu nhân, nhưng đa đoạt phu quyền, trượng phu phạ người. Bị chiếm đóng tái phùng sát xung, mẹ goá con côi nghèo hèn.

Hóa quyền Tinh tọa mệnh mừng nhất tam phương phùng khoa lộc lai gặp gỡ, là đắt cách, đại phú đại quý, xuất tướng nhập tương(trước làm tướng võ, sau làm tướng văn (Thủ Tướng)). Tam hợp hóa khoa cập khôi việt xương khúc, hoặc quyền khoa cùng thủ, phần kết chương cái thế, thanh danh lan xa. Quyền phùng lộc, nhân quyền được lộc, áo cơm sung túc, cát chủ nhiều tài quan song mỹ, phùng hung thì hư danh hư lợi, có hoa không quả. Quyền khoa giáp mệnh, tài quan song mỹ. Thiên đồng hóa quyền mặc dù cát, nhưng phòng thụ người khác xa lánh. Phùng lục sát phá tan, vô cát thì quá sinh cực đoan, dễ đợi tin lời gièm pha, hoặc thụ khuynh ôm xa lánh, đa làm phức tạp, làm quan thì hữu danh vô thực quyền, sinh tài thì có hoa không quả, quá mức thì xuống chức, quan phi. Hóa quyền nhập mệnh, vũ khúc hoặc cự môn thủ cung Quan lộc, tất ác quyền to, hoặc quan võ quang vinh hiển.

Hóa quyền không thích cùng hạn năm hóa quyền gặp lại, vị "Điệp quyền", chủ "Cây to đón gió", trái lại dễ chiêu áp chế, phùng hạn Hóa kị thủ xung cũng.

Cự môn, vũ khúc hai sao mừng nhất hóa quyền, rất có khả năng, yêu ghét phân minh, quả đoán, chưởng binh quyền, thái độ làm người cổ quái, nơi chốn bị người khâm phục tôn kính. Nhưng vũ khúc hóa quyền, trái lại không thích hợp kinh thương, nên từ vũ hoặc và tài chính tài vụ có liên quan công tác sự nghiệp. Phùng hung cũng không là tai, nhưng gặp dương đà hao tổn không kiếp thương khiến cho, thính gièm pha kiếm vất vả, làm quan người gặp biếm trích (thức sự người thối cư nhị tuyến tránh được).

1, phá quân hóa quyền: Chủ dịch mã, nhập dần, thân, tị, hợi tứ mã địa chủ biến động, chủ bản thân thích biến động.

2, thiên lương hóa quyền: Chủ ưa độc thụ nhất cách, sắm vai thập ma đều bỉ người khác mạnh tư thái, ngôn từ sắc bén, thuyết phục không ít người. Ưa quản người khác sự, hảo bênh vực kẻ yếu.

3, thiên cơ hóa quyền: Thiện tìm cách tự mình chuyện, tính toán tỉ mỉ, có khả năng. Ở dần, thân, tị, hợi canh chủ động, kế hoạch tính địa vãng viễn phương phát triển.

4, thiên đồng hóa quyền: Thiên đồng hóa quyền cho thỏa đáng, phúc tinh gia quyền, so sánh năng lực kích phát nhiệt tình, chủ ít vất vả đa lấy được, khoái Nhạc An tường.

5, mặt trăng hóa quyền: Chủ hảo hưởng thụ, tự đắc kỳ nhạc, mặt trăng thất huy vô phúc. (nam mệnh) nữ mệnh chủ gây dựng sự nghiệp, bôn ba, lao lực, có nhiệt tình.

6, tham lang hóa quyền: Chủ năng can, có làm, có tài hùng biện, hảo giao tế xã giao, phong lưu, khác giới duyên sâu, đào hoa vượng. Vừa chủ ưa nắm quyền, ngoan cố, cố chấp.

7, vũ khúc hóa quyền: Chủ gây dựng sự nghiệp, vừa chủ tai. Chủ cá tính kiên cường. Nam mệnh chủ gây dựng sự nghiệp, bôn ba, phí sức, lao lực, duy mọi việc đều thuận lợi; nữ mệnh không thích hợp, chủ quả tú, nếu không kết hôn muộn, chỉ yếu ở goá.

8, thái dương hóa quyền: Chủ kiên cường, gây dựng sự nghiệp, cố chấp, biểu hiện tốt, cầu thắng sốt ruột, nữ mệnh không thích hợp.

9, tử vi hóa quyền: Chủ năng lực cường, có lĩnh đạo thống ngự dài tài, nắm quyền. Như vậy cần phải hội tả hữu, cục diện là đại. Chủ quyền đại, mà vô có lực giải tai ách.

10, cự môn hóa quyền: Chủ khẩu tài hảo, ngôn từ leng keng hữu lực, trật tự phân minh. Động thì có lợi, mở miệng được tài; riên chỉ được để ý không buông tha nhân, dễ bị không phải chê, sát tinh xung chiếu thì vưu liệt.

Nhị, huynh đệ cung

Và huynh đệ so sánh có thành kiến, quyền cấp huynh đệ, là một loại thụ và, cũng là một đoạn thương nghị, nhưng quyền ở huynh đệ, tự mình lại không có quyền có thể quản, nhân của sản sinh tâm lý không thăng bằng.

1, phá quân hóa quyền: Nhân chiếu giao hữu, phá quân làm nô bộc chủ, cho nên tài năng ở bằng hữu, thuộc hạ đang lúc thi quyền, hiệu lệnh.

2, thiên lương hóa quyền: So sánh thính ca ca, nhưng có lúc cũng chống đối hắn, cũng chủ ca ca so sánh hội đắp.

3, thiên cơ hóa quyền: Chủ huynh đệ dễ có biến thiên di, biến cố, so sánh không chủ tỷ muội.

4, thiên đồng hóa quyền: Chủ huynh đệ tỷ muội so sánh lười nhác, tương hỗ đùn đẩy trách nhiệm của công tác, mà tranh nhau hưởng thụ thanh nhàn.

5, mặt trăng hóa quyền: Chủ tỷ muội lao lực, bôn ba, gây dựng sự nghiệp.

6, tham lang hóa quyền: Chủ huynh đệ tỷ muội cố chấp, bá đạo.

7, vũ khúc hóa quyền: Chủ huynh đệ tỷ muội ưa nắm quyền.

8, thái dương hóa quyền: Chủ huynh đệ ưa làm náo động, lòng háo thắng cường, tự hành gây dựng sự nghiệp.

9, tử vi hóa quyền: Chủ huynh đệ có uy quyền.

10, cự môn hóa quyền: Chủ huynh đệ khẩu tài không sai, nhưng cũng năng lực phát sinh giữa huynh đệ đấu miệng tình hình, nghiêm trọng mà lại kịch liệt.

Tam, cung phu thê

Phối ngẫu thể trạng tương đối cường tráng, bản thân không sai, cá tính cũng cường. Có thể nói, phối ngẫu ưa can thiệp chuyện của ta, bởi vậy so sánh có tranh chấp, mà lại hắn có hóa quyền, hắn doanh, người ta mạc khả nại hà. Quyền là lộc dư khí, chiếu quan lộc cho thỏa đáng, đó là có lợi quan lộc quan. Quyền Tinh ở phu thê, giống nhau hội gặp gỡ lâu một chút tài kết hôn.

1, phá quân hóa quyền: Chủ là sự nghiệp bôn ba, vất vả lộc, phối ngẫu rất hội tiêu hao

2, thiên lương hóa quyền: Chủ phối ngẫu ưa nắm quyền, có thể nói thiện nói, rất hội giáo huấn nhân

3, thiên cơ hóa quyền: Chủ phu thê dễ khởi phân tranh

4, thiên đồng hóa quyền: Chủ phối ngẫu hiểu được hưởng thụ

5, mặt trăng hóa quyền: Mặt trăng nhược thất huy, tình cảm có tư. Nam mệnh chủ thái thái có khả năng, tích cực gây dựng sự nghiệp

6, tham lang hóa quyền: Chủ phối ngẫu mọi việc áp dụng chủ động, bao hàm ái tình cũng là. Nếu tham lang hóa quyền tọa cung Quan lộc, thì chủ bản thân

7, vũ khúc hóa quyền: Nam mệnh quá mức kị, cưới được ĐÔNG sư. Lại có một hiện tượng lạ, tại gia phạ lão bà, thiên lại đang ngoại thâu nuôi tiểu lão bà

8, thái dương hóa quyền: Như thái dương thất huy, nữ mệnh không thích hợp, mới có thể ly hôn. Ưa thái dương tọa vượng, chủ phối ngẫu nắm quyền, nam mệnh không thích hợp, cũng chủ thái thái có khả năng, lao lực, nắm quyền, như vậy mệnh cứng rắn, hôn nhân không mỹ mãn.

9, tử vi hóa quyền: Nếu như có tả, bên phải đồng cung tọa phu thê chiếu quan lộc, chủ sự nghiệp hoàn cảnh tương đương hài lòng, phối ngẫu quyền thế không nhỏ

10, cự môn hóa quyền: Chủ phu thê khóe miệng khắc khẩu đa, phu không cho thê, thê không cho phu, các tự cho là đúng

Tứ, cung tử nữ

Quyền nhập cung tử nữ, tử nữ cá tính cường, hiếu thắng, không sợ đau khổ, cũng luận vì quyền gia tử nữ, quản giáo tử nữ nghiêm ngặt; vừa luận vì quyền cấp tử nữ, có chút sự tử nữ có thể tự mình làm chủ, có thể cùng tử nữ thương lượng. Hết thẩy có quy định, quy định gì đó, nhất định có quy phạm không được, quy phạm không được liền do tử nữ tự mình tác chủ, hoặc tái cùng bọn họ thương lượng. Nhưng luận là quản giáo nghiêm ngặt, nhân có quy định tồn tại, thì có hình mà nói là đột hiển quản giáo nghiêm ngặt tính.

Quyền nhập tử nữ chiếu điền trạch, nhất định có phòng ở, mà lại quyền chủ đại, nếu không có căn phòng lớn, đại đình viện, cũng trước nhà chính có đại sân rộng. Hóa quyền tại tử nữ cung không nhất định có đào hoa, nếu có cũng là muốn yếu lại không dám, động táy máy tay chân mà thôi.

1, phá quân hóa quyền: Phá quân là tử nữ chủ tinh, nhập cung tử nữ vừa hóa quyền cho thỏa đáng, người đối diện đình có trợ giúp, riên chỉ cần phải chú ý đa tai, nếu vừa tọa tử, ngọ cung thì chủ tử nữ tương lai thành tựu, càng phi phàm.

2, thiên lương hóa quyền: Chủ tử nữ giỏi về cải cọ, vừa chủ trước cửa có đại thụ.

3, thiên cơ hóa quyền: Chủ tử nữ giỏi về cơ biến.

4, thiên đồng hóa quyền: Chủ tử nữ giỏi về an hưởng.

5, mặt trăng hóa quyền: Chủ nữ nhi so sánh khắc khổ chịu được vất vả, ưa gây dựng sự nghiệp.

6, tham lang hóa quyền: Chủ ở trong nhà xưng bá, và tử nữ không hợp.

7, vũ khúc hóa quyền: Chủ tử nữ cá tính kiên cường, không bị quản giáo.

8, thái dương hóa quyền: Chủ bản thân gây dựng sự nghiệp.

9, tử vi hóa quyền: Chủ tử nữ ưa xưng lão đại.

10, cự môn hóa quyền: Chủ và tử nữ quan niệm cách xa, thường cải cọ. Vừa chủ ở tiền có đại cống ngầm.

Ngũ, cung tài bạch

Chủ gây dựng sự nghiệp, vừa chủ thiện quản lý tài sản, đối tiền tài quản lý có một bộ, rất thích hợp tác sinh ý, tự mình gây dựng sự nghiệp. Nói đơn giản: Hóa quyền ở tài bạch, nếu can cung tự hóa lộc, như thái dương hóa quyền ở tài bạch canh tử, tức thái dương vừa tự hóa lộc, chủ người này giỏi về quản lý tài sản, cảm kiếm cảm hoa, hoặc giỏi về quản lý tài sản, lại nhân tự lộc ra mà không thủ được. Nếu tự hóa quyền, chủ năng kế hoạch tính địa chi ra, tựu hiển không ra hóa quyền muốn chiếm làm của riêng, giống nhau luận hóa quyền vừa tự hóa lộc tức để tiêu, trên thực tế là loại tình huống này. Nếu tự hóa khoa, chủ cảm kiếm, tưởng giữ lấy lại muốn làm tốt lắm khán, biểu hiện ra người ta nhìn không ra hắn ác tài ác được như vậy chặt. Nếu tự Hóa kị, tưởng giữ lấy, nhưng không cách nào nắm giữ, chỉ phải mang sinh quay vòng.

1, phá quân hóa quyền: Phá quân của tài, lai thì tất khứ, tới đột nhiên, khứ cũng đột nhiên, mặc dù gia hóa quyền cũng khó đáng, là tối trọng yếu là khán có phủ sát tinh lai phá, nếu phá quân hóa quyền, thượng chủ vãn được tài ổn, đi trước hậu lai, tiên phá hậu được người có thể thủ. Nếu can cung là tị, hoặc đại hạn, lưu niên can mà thôi, vẹn vẹn  phòng quay vòng mất linh.

2, thiên lương hóa quyền: Chủ vất vả cực nhọc có thể thủ, thượng có chứa thân trường quản bó buộc ý vị. Thiên lương ấm Tinh hóa quyền, nếu nhằm vào mệnh tạo mà nói, chủ bản thân khống tài không hề thái thực sự của ngại, tất phát huy quyền Tinh của khổ cực kinh doanh, hoặc nhờ bề trên của quyền, mới là có thể dùng.

3, thiên cơ hóa quyền: Chủ giỏi về tài bạch của tìm cách, vận dụng, điều hành. Không gặp hung thần Tinh, có tài, nhưng sẽ không để cho tiền để đó không dùng kim khố, nhất định nghĩ biện pháp nhượng nó chuyển, tưởng tái chuyển ra nhiều tiền hơn. Nếu sát kị xung, chủ cho vay gây dựng sự nghiệp, quay đầu lại thốn.

4, thiên đồng hóa quyền: Chủ vận tốt, gây dựng sự nghiệp dễ, ngồi mát ăn bát vàng, kiếm bỉ dự tính đa, mà hài lòng tìm cách làm sao hưởng dụng. Nếu sát kị phá tan, dùng bỉ dự tính đa, có tiêu hao hiện tượng.

5, mặt trăng hóa quyền: Nữ mệnh chủ có thể gây dựng sự nghiệp, khổ cực thành công. Vượng thủ tài bạch, hội vẫn tăng tiền tài, giỏi về vận dụng tiền tài, nhiều hơn tiền mãi phòng ở. Mặt trăng thất huy, chủ có tư tàng tiền tài, hoặc lai bất minh của tiền tài. Gia sát kị, tài nan lưu, mà lại dễ sinh sự.

6, tham lang hóa quyền: Chủ gây dựng sự nghiệp, rất năng lực chạy nước rút, hoành phát vượng được, bản thân háo khách. Sát kị xung, cận nữ sắc mà hao tổn tài, chú ý tự mình kị thì, dễ bạo phát tham ô tình hình.

7, vũ khúc hóa quyền: Tài Tinh đái quyền, tiền tài quyền thế vượng, náo trung thủ tài, trong tay đùa đều là tiền, hoặc như tiền trả công cụ – chi phiếu, tiền bạc hóa thân – cổ phiếu chờ một chút. Sát kị xung cũng không nên, nếu như hắn tinh diệu sở luận.

8, thái dương hóa quyền: Nam mệnh chủ gây dựng sự nghiệp, vượng thạch sùng vị, phát triển cấp tốc, được tâm ứng với thủ, quản lý tài sản càng có một bộ. Thất huy thượng chủ thiện quản lý tài sản, nhưng bất thiện thủ tài.

9, tử vi hóa quyền: Tử vi hóa quyền mới là quan lộc chủ, chủ gây dựng sự nghiệp, không chủ mổ ách, quan lộc chủ nhập cung tài bạch, chưởng tài có cách, quản lý tài sản có phúc. Chủ được công môn của tài, ưa tả hữu hội chiếu, tiền tài quyền thế phương vượng.

10, cự môn hóa quyền: Vô sát kị xung, dĩ miệng là nghiệp, tranh luận được tài. Sát kị phá tan, nhân tài khởi thị phi, là tài dùng tài hùng biện lưỡi.

Lục, cung tật ách

Chủ niên thiếu đa tai, nghịch ngợm. Chủ bản thân cường tráng, tính dục cường, đào hoa vượng, trước khi cưới tức phát sinh nết tốt là.

1, phá quân hóa quyền: Phần kết thư mệt nhọc tâm thần, cá tính cũng tương đối quái dị.

2, thiên lương hóa quyền: Họ Chủ Phụ mẫu quản giáo nghiêm khắc, bản thân ngôn ngữ nghịch ngợm hoặc bá đạo.

3, thiên cơ hóa quyền: Chủ can có chuyện, dễ nhuộm lưu hành tính tật bệnh, tứ chi dễ thụ thương. Vừa chủ thông minh hoạt bát, thích thay đổi công văn tác nghiệp.

4, thiên đồng hóa quyền: Chủ có thọ, có phúc có thể hưởng, gặp nạn có thể mổ, vừa chủ bản thân to lớn béo tốt.

5, mặt trăng hóa quyền: Không tốt lắm, chủ nhân tâm thường buồn phiền, vừa cố chấp nan khuyên bảo, mặt trăng thất huy thì nghiêm trọng hơn, muộn ở trong lòng, đọng lại không giải thích được, vừa không thích nói cho hắn biết nhân.

6, tham lang hóa quyền: Tham lang là thọ tinh, hóa quyền không thích nhập tật ách, dễ có ngoại thương. Vừa chủ ngoan cố, ưa nắm quyền, đào hoa vượng.

7, vũ khúc hóa quyền: Vũ khúc là Tinh, hóa quyền không thích nhập cung tật ách, chủ bản thân đa tai ách, đặc biệt nữ mạng lớn đa hội sanh non.

8, thái dương hóa quyền: Thái dương làm quan lộc chủ, hóa quyền không thích nhập tật ách, chủ đa tai ách, đặc biệt thái dương thất huy là quá mức. Vừa chủ cố chấp, lòng háo thắng cường, lòng tự trọng cường; thái dương thất huy thì, thì chủ tự ti cường liệt, chủ gây dựng sự nghiệp vô lực.

9, tử vi hóa quyền: Tử vi làm quan lộc chủ, hóa quyền cho thỏa đáng, nhưng không thích nhập cung tật ách, chủ bản thân đa tai bệnh, mà lại gây dựng sự nghiệp vô lực. Chú ý! Tử vi hóa quyền chủ gây dựng sự nghiệp, cũng không có lực giải tai ách, cố nhập tật ách không thích hợp, không giải thích được tai ách, mà lại tật ách là bệnh vị, vô pháp chương hiển gây dựng sự nghiệp công. Tử vi yếu hóa khoa, mới có có lực giải tai ách.

10, cự môn hóa quyền: Chủ và nhiều tiểu nhân tranh chấp, mà lại cần phải chú ý công văn áp lực.

Thất, cung thiên di

Tại ngoại ưa biểu hiện tự mình, lĩnh đạo dục cường, cũng so sánh năng lực nắm quyền. Quyền tọa là đắt, quyền chiếu là giả; tựu cung thiên di mà nói là thật, tựu cung mệnh mà nói là giả. Tựu một độ lớn của góc mà nói, tại ngoại biểu hiện, sở dục nắm giữ quyền lực hoặc đã nắm giữ quyền lực, không quá phù hợp bản thân thực lực. Nói cách khác, có nhị tranh tam, nhiều hơn một phần phù phiếm, hoặc ủng văn tài tranh vũ quyền tình huống

Kể trên tình hình, khó tránh khỏi ở gặp hung thần Tinh thì, và tranh đoạt, mà khiến cho thị phi. Người bình thường luận hung thần là tiểu nhân, như chúng ta tương của luận là phá hư bản cung chủ tinh vốn có hoặc phải có thái độ thế đối địch, tương đối khách quan.

1, phá quân hóa quyền: Chủ dịch mã, bôn ba. Đặc biệt tứ mã địa dần, thân, tị, hợi, mãnh liệt hơn.

2, thiên lương hóa quyền: Chủ tại ngoại ưa xưng lão đại, lĩnh đạo quần thể.

3, thiên cơ hóa quyền: Chủ đi xa. Nếu sinh tứ mã địa, gặp lại thiên mã, nhất định xuất ngoại, mà lại có kế hoạch tính địa xuất ngoại.

4, thiên đồng hóa quyền: Chủ tại ngoại có phúc có thể hưởng.

5, mặt trăng hóa quyền: Nữ mệnh chủ có thể gây dựng sự nghiệp, bôn ba, lao lực, gây dựng sự nghiệp có thể chưởng thực quyền. Nam mệnh chủ ngoại ra, thường có xen lẫn trong nữ nhi quyển cơ hội vận.

6, tham lang hóa quyền: Chủ ưa nắm quyền, có bốc đồng. Vừa chủ khác giới duyên, tại ngoại háo khách, hảo tửu thực, đào tốn không ít.

7, vũ khúc hóa quyền: Chủ là gây dựng sự nghiệp bôn ba, lao lực.

8, thái dương hóa quyền: Nam mệnh chủ gây dựng sự nghiệp, có thể chưởng thực quyền, thái dương thất huy thì vất vả cực nhọc bôn ba. Nữ mệnh tại ngoại cũng bận rộn, tiếp xúc nam tính nhiều trường hợp.

9, tử vi hóa quyền: Chủ xuất ngoại được đắt, thụ đến đỡ, nên ra bên ngoài phát triển, riên chỉ vô tả hữu hội chiếu, tiểu cục diện mà thôi.

10, cự môn hóa quyền: Chủ tại ngoại có thể miệng là nghiệp, khẩu tài không sai, thế nhưng phi tranh luận khó tránh khỏi.

Bát, nô bộc cung

Giao tế rộng, nhưng bất loạn thâm giao của bằng hữu, một ngày giao sâu, đây đó trung tâm. Cùng một vậy bạn bè dễ tranh quyền, cho nên tranh cãi khó tránh khỏi.

1, phá quân hóa quyền: Chủ ở bạn bè trung có thể nắm quyền, mà lại lấy được trợ giúp.

2, thiên lương hóa quyền: Chủ được lớn tuổi của bằng hữu duyên. Nghiêm chỉnh mà nói, thiên lương hóa quyền ở cung Nô bộc bất hảo, kết giao bằng hữu thiện nói khoác, xưng lão đại, trang chuyên gia, phẫn người lương thiện.

3, thiên cơ hóa quyền: Chủ bằng hữu đa số trí tuệ cao người, nếu như có sát kị xung, như vậy tựu thường nếu so với đấu trí bỉ não liễu.

4, thiên đồng hóa quyền: Chủ bằng hữu đa, đổng hưởng thụ hạng người.

5, mặt trăng hóa quyền: Chủ bạn nữ giới đa, mà lại năng lực lao khổ, gây dựng sự nghiệp hạng người.

6, tham lang hóa quyền: Chủ khác giới duyên, hiếu động, có bốc đồng lại thích tửu sắc chi lưu.

7, vũ khúc hóa quyền: Chủ bằng hữu cá tính kiên cường, mà lại nhiều tiền dung giới bằng hữu.

8, thái dương hóa quyền: Chủ bạn nam giới đa, mà lại đa số ông chủ, chủ quản chi lưu.

9, tử vi hóa quyền: Chủ đa số nhân viên công vụ của bằng hữu.

10, cự môn hóa quyền: Rất dễ và bằng hữu tranh luận, hoặc phùng nhập bằng hữu phiền phức trung.

Cửu, sự nghiệp cung

Đối sự nghiệp của nắm giữ dục vọng cao, có thể gây dựng sự nghiệp là ông chủ, nếu làm thuê người có thể là việc chính quản, đều có thực quyền. Năng lực không sai, phát triển lực cường, có nhiệt tình, quyết đoán, có thủ trưởng hoặc sự nghiệp quanh mình người thưởng thức và ca ngợi. Hóa quyền chủ biến động, tranh luận, quyền quý, sở dĩ phải chạy nước rút, và hoàn cảnh bác đấu, mới có thể nắm giữ thực quyền, đề cao sự nghiệp hoặc chức vụ địa vị. Gia sát kị, thì so sánh khổ cực.

1, phá quân hóa quyền: Sự nghiệp trung biến động đại, vô sát kị xông nói, chủ tốt cải biến, chủ động có thể khống chế cải biến. Ứng với chú trọng trao quyền. Phá quân là giao hữu vương, năng lực đầy đủ trao quyền, lại thêm dĩ giáo dục, phụ trợ, thì dễ khiến cho sự nghiệp càng thêm huy hoàng, bản thân cũng không cần quá độ bôn ba, mà có thể khống chế toàn bộ tổ chức.

2, thiên lương hóa quyền: Chủ bản thân cá tính thẳng, bá đạo nhưng phân rõ phải trái. Chủ đi làm công ty, thượng cấp hoặc ông chủ so sánh nghiêm khắc. Chú ý trong công việc nói khoác không thật người của hoặc sự.

3, thiên cơ hóa quyền: Chủ đối gây dựng sự nghiệp khẳng dụng tâm, khẳng sử dụng trí tuệ sinh sự nghiệp trung. Có cải biến công tác năng lực, mọi chuyện yêu cầu thay đổi, nơi chốn yêu cầu tân. Gia sát kị, còn lại là hao tổn tâm trí.

4, thiên đồng hóa quyền: Chủ gây dựng sự nghiệp kháo xã giao, dĩ giao tế cổ tay thu được. Có tiến có thối, có thể công có thể thủ.

5, mặt trăng hóa quyền: Nữ mệnh chủ gây dựng sự nghiệp, bôn ba, lao lực, nhân có tài hoa, năng lực nắm quyền nguyên nhân. Cũng khả năng chưởng thực quyền, nhưng vô danh vị; mặt trăng thất huy, ưa can thiệp, lạm dụng chức quyền. Nam mệnh nghề chính có nhiều nữ nhân trợ giúp.

6, tham lang hóa quyền: Chủ gây dựng sự nghiệp, chưởng ám quyền, rất hợp lại, có bốc đồng. Hữu cơ gặp, khác giới duyên. Tiêu khiển sự nghiệp nên của.

7, vũ khúc hóa quyền: Chủ được quyền sở hữu tài sản, có thể là quan võ hoặc tài chính nhân viên, chức vị không thấp.

8, thái dương hóa quyền: Nam mệnh chủ có ông chủ cách, chưởng thực quyền, hoặc là việc chính quản. Nữ mệnh cũng chủ có nam tử chí, ưa làm náo động. Có thể là chính trị, ngoại giao của nhân viên quan trọng, hoặc dân ý đại diện chi lưu.

9, tử vi hóa quyền: Tử vi ưa hóa quyền nhập cung Quan lộc, là chân chính quan lộc chủ, có thể chưởng thực quyền, mà lại bị người đề bạt, lên chức khoái, quan việt tác càng lớn. Như là tư nhân cơ cấu, cũng có nhiều trợ giúp. Mừng nhất tả hữu gặp gỡ, phương đắc đại cục mặt. Riên chỉ tử vi hóa quyền, cũng không có lực giải tai ách sử dụng.

10, cự môn hóa quyền: Chủ dĩ miệng là nghiệp, nói có phân lượng, duy nhất tâm bệnh là quá mạnh mẽ cứng rắn, có vài người chịu không nổi. Nên là quan toà, luật sư, giáo sư chờ chức nghiệp. Không thích hợp tạm biệt sát kị, thiên hình, dễ khởi quan phi, hình tụng.

Thập, cung điền trạch

Chủ có tự mình danh hạ phòng địa sản, chủ ở trong nhà rất bá đạo, nắm quyền, trong nhà thành viên đều phải nghe hắn.

1, phá quân hóa quyền: Chủ nhà trung bình tu chỉnh.

2, thiên lương hóa quyền: Chủ nhà phụ cận có đại thụ, hoặc trong nhà có đại hình đồ gỗ, vừa chủ nhà trung bề trên nắm quyền.

3, thiên cơ hóa quyền: Điều không phải thường biến động trong nhà bài biện, tức thường có chuyển nhà cử chỉ.

4, thiên đồng hóa quyền: Ưa ở trong nhà đương Vương gia, hưởng thụ.

5, mặt trăng hóa quyền: Trong nhà nữ nhân nắm quyền, nam mệnh cũng chủ ưa tại gia lề mề, quản đông quản tây.

6, tham lang hóa quyền: Chủ thiên di động, hưởng phúc, vừa chủ đào hoa.

7, vũ khúc hóa quyền: Trong nhà nhiều hình kim chúc vật phẩm.

8, thái dương hóa quyền: Nữ mệnh chủ tại gia nắm quyền, xưng ngoan xưng bá, thường và tiên sinh tranh quyền, vừa chủ gây dựng sự nghiệp.

9, tử vi hóa quyền: Trong nhà trần thiết cao quý chuyên gia.

10, cự môn hóa quyền: Chủ nhà trung bình cải cọ.

Mười một, cung phúc đức

Thích nắm quyền, cá tính bá đạo, chú ý hải phái, chú trọng bên ngoài, thích hưởng thụ. Chỉ cần dùng tiền, thì có vui vẻ; chỉ cần nhân gia nể tình, tựu thu được bị tôn trọng cảm. Thẳng cần phải đãi tới lão niên, mới vừa rồi kiên định, thu hoạch quyền lực cũng thế.

1, phá quân hóa quyền: Là hưởng dụng, mỗi có danh tác cử chỉ.

2, thiên lương hóa quyền: Khả quan khen tặng, cũng hảo văn nghệ.

3, thiên cơ hóa quyền: Chủ tâm nghĩ thường thay đổi, tìm cách liên quan đến rất rộng, như sinh hưởng thụ, phương thức cũng thường thay đổi, ưa đọc lướt qua tôn giáo, triết học, âm dương học.

4, thiên đồng hóa quyền: Chủ phúc lớn trường thọ.

5, mặt trăng hóa quyền: Chủ có đào hoa, nhưng có tiết. Mặt trăng thất huy vưu như vậy.

6, tham lang hóa quyền: Chủ tửu sắc của hưởng thụ, cũng đánh bạc tốt.

7, vũ khúc hóa quyền: Chủ thích chưởng tài, ngoạn tiền mặt vui vẻ.

8, thái dương hóa quyền: Vượng bảo vệ tốt giao tế, thất huy không vừa lòng.

9, tử vi hóa quyền: Ưa thanh cao của phúc.

10, cự môn hóa quyền: Trong lòng thường mâu thuẫn, tự tranh chấp biện.

Mười hai, cung phụ mẫu

Thái độ làm người thông minh, thân tử đang lúc có thể thương lượng, đây đó dàn xếp, có lúc cũng tránh không được tranh chấp.

1, phá quân hóa quyền: Chú ý công văn của phức tạp. Vừa họ Chủ Phụ mẫu tiêu hao ở ấu bối thượng tinh thần, tài lực không ít.

2, thiên lương hóa quyền: Phụ mẫu có uy quyền, người ta rất hiếu kính bọn họ, tuy có thì nan ta gật bừa, cũng thuận theo, thụ giáo.

3, thiên cơ hóa quyền: Chủ thông minh xảo trí.

4, thiên đồng hóa quyền: Họ Chủ Phụ mẫu có Phúc Thọ, vừa chủ bản thân có biết thoái thoái của trí.

5, tham lang hóa quyền: Chủ thông minh, vừa chủ ý ngoại thương hại.

6, vũ khúc hóa quyền: Là tối trọng yếu là chú ý kim chúc của thương, nữ mệnh chú ý sanh non.

7, thái dương hóa quyền: Nam mệnh không thích hợp, chủ lão bà tại gia xưng bá đùa giỡn ngoan. Nhân cung phụ mẫu vi phu thê của điền trạch.

8, tử vi hóa quyền: Họ Chủ Phụ mẫu cao quý, vừa chủ bản thân gây dựng sự nghiệp vô lực, mà lại cần phải phòng tiểu nhân.

9, cự môn hóa quyền: Phụ mẫu tranh đấu, bản thân dễ bị khiên nhập.

Hóa khoa Tinh ngũ hành thuộc thủy, đứng hàng họ Đông Phương chấn cung, giống ý mùa xuân, vạn vật sinh sôi, văn minh minh phát, cho nên người đời sau luận thuộc giáp mộc. Là thượng giới Chủ nắm viết văn, cuộc thi chi thần. Giống ý là danh dự, khoa bảng, quý nhân, giáo dục, học lên, sinh trưởng, phát dục, vững bước phát triển, thuận lợi, trí lực, công danh, danh dự, thanh thế, bác học, trợ lực, giữa lúc, hiền hoà, tin tức, tin tức. Chủ yếu ý nghĩa biểu hiện là cất cao giọng tiếng ôn tồn thế.

Miếu: Xấu (không sợ sát). Vượng: Ngọ thân (không sợ sát). Được địa: Thìn thủ mão (là phúc phạ sát tụ). Lợi: Dần tị vị (phúc mạn mà phạ sát). Bình: Hợi tí. Không được địa: Dậu. Hãm trong tiệt không, tuần khoảng không, không kiếp, dương đà, nhật nguyệt của hãm địa.

Hóa khoa Tinh, tuyệt đối vụ lợi tâm tình khoái trá, ảnh hưởng nổi tiếng, nhưng cần phải chủ tinh giờ lành tài sẽ trở thành hiện thực. Chủ danh dự, thiện duyên, quý nhân, khoa bảng, cao thượng. Ưa sinh vượng, kị chết hết, ngôi sao may mắn cát vị danh cũng cát, hung tinh hung vị danh cũng hung. Mừng nhất phùng khôi việt, chủ nhân thông minh hiểu rõ, diện mục tuấn tú, cuộc thi cao trung, niên thiếu đắc chí, lên chức tiến chức, có nổi tiếng, phú quý mà có tiếng danh. Sợ nhất không kiếp, tiệt không, tuần khoảng không, chủ cô độc, khoa bảng bất lợi, có tài nhưng không gặp thời, hư danh mà bần hàn, nhưng làm triết học ngũ thuật trái lại cát. Cũng phạ phùng giết phá liêm tham kị hao tổn chết hết tắm rửa chờ Tinh, chủ khoa bảng thanh danh bất lợi, ra xú danh, thậm chí quan tòa hình tai. Gia hội sát kị, đọc sách tới lão không có công danh, hoàn phòng quan tòa hình tai, tiếng xấu lan xa.

Thủ mệnh thân, thái độ làm người hiền hoà, mộc mạc, nhã nhặn phong nhã, có nội hàm, sĩ diện, làm việc có kế hoạch; thông minh hiếu học, mồm miệng lưu loát, có văn học nghệ thuật thiên phú, xã hội danh tiếng hảo, nếu biến thành ngôi sao miếu vượng, tam phương vừa hội quyền lộc hoặc khôi việt, vô sát kị lai phá tan, phú quý thành tựu đại. Nhập hãm yếu của cung, hoặc gặp ác Tinh, thì nảy mầm mà chẳng ra hoa, hư mà không thực, nhưng mặc dù bần cùng cũng có thể là văn chương tú sĩ, tài cán vì nhân của gương tốt. Không thích Hóa kị xung hội, chủ trước có danh cao mà chiêu kị, gặp phỉ báng, hạn vận phùng của cùng luận. Nữ mệnh hóa Tinh miếu vượng vô phá, phùng cát có thể là phu nhân, được quyền lộc vây quanh chiếu cao hơn. Miếu mà phùng sát, không được hoàn mỹ, cho dù phú quý cũng không miễn dâm dục. Hãm địa thì không cát, gia sát thì bần mà dâm; gia hội khôi việt, chủ có tư tình hoặc tư thông.

Hóa khoa nhập tử vi mệnh bàn mười hai cung

Hóa khoa nhập lục thân cung, lục thân vì mình quý nhân; nhập tài quan điền cung chủ danh tiếng, ổn định, THUẬN, giữa lúc.

Nhất, cung mệnh

Cung mệnh tọa hóa khoa năm sinh Tinh, mệnh chủ cá tính nhã nhặn, văn nhã, trung thực, ôn nhu, hoà thuận, hiền hoà, thông minh, bác học, nhất học biết ngay. Một thân có phong độ (nam), có phong tình (nữ), cùng người ở chung sự hòa thuận, nặng danh dự, sĩ diện, khẳng trợ giúp nhân, thích làm vui người khác. Sinh hoạt so sánh THUẬN, làm việc so sánh có kế hoạch tính.

Hóa khoa chủ quý nhân, đắt quá nhân tương trợ, mà lại nhạc sinh trợ giúp nhân, vì hắn nhân của quý nhân. Vừa khoa có thể mổ ách tế nguy, nhưng muốn xem chủ tinh, chỉ dựa vào khoa Tinh vô pháp mổ ách.

1, vũ khúc hóa khoa: Vũ khúc là tài Tinh, hóa khoa tức chủ tài danh ánh sáng, có thể phục vụ tài giới, tài danh nhị được. Nếu sát kị xung, có hoa không quả, đẹp mà thôi.

2, tử vi hóa khoa: Tử vi hóa khoa nhập mệnh, chủ quý nhân, đến đây khoa có có lực giải tai ách, mà tử vi cũng mới năng lực phát huy mổ ách lực. Tử vi hóa khoa nhập cung thân cũng có thể giải ách. Nguyên văn địa chỉ: http://www. saosu. com/article/iivhdzn. html

3, văn xương hóa khoa: Văn xương là văn Tinh, hóa khoa cũng phần kết, cho nên chủ tài học tốt, trí tuệ cao, có tài danh, đa tài đa nghệ. Cũng chủ quý nhân, chủ mổ ách.

4, thiên cơ hóa khoa: Chủ trí tuệ. Thông minh thiện động não gân, là xí hoa cao thủ. Nhân ở ngoài biểu rất nhã nhặn, nhưng ý nghĩ linh hoạt rất. Sát kị xung, uổng phí tâm cơ, ba động đại mà thôi.

5, hữu bật hóa khoa: Chủ quý nhân. Hữu bật quý nhân, đều là ám quý nhân, âm thầm hiệp trợ. Trưởng máy trí. Hữu bật thuộc thủy, thuộc tinh diệu tính thủy đại thể thông minh, thiện tự hỏi, thiện tìm cách. Hữu bật hóa khoa cũng chủ mổ ách.

6, thiên lương hóa khoa: Thiên lương hóa khoa nhập mệnh của người, nên thâm nhập nghiên cứu kỹ thuật cập lý luận mặt, vô luận văn, sử, triết, y, thuốc đều có thể, có thể có đột phá tính sáng kiến. Nếu không có thì luận là nói khoác, thập ma đều đổng, để cho người khác nghe được ba hoa chích choè. Luận người duyên, thật tốt, cũng được phụ mẫu của quan ái, trưởng bối của trông nom.

7, mặt trăng hóa khoa: Có thể nhân nữ nhân mà thành danh. Thích ăn mặc tương đương thanh tú, nam mệnh không thích hợp, son phấn khí quá nặng. Ưa âm địa lý tố ta giọt nước sự, như tồn tiền riêng, hoặc làm người trung gian kiếm lấy không cần báo cáo thu chi tiền thuê.

8, văn khúc hóa khoa: Và văn xương hóa khoa tương đồng, kỳ sự sai biệt rất nhỏ, thỉnh tham khảo hai sao của giải thích.

9, tả phụ hóa khoa: Chủ quý nhân. Tả phụ quý nhân là minh đắt, minh hỗ trợ, trực tiếp giúp đỡ. Chủ ổn động, viên xảo, phong lưu, hiền hoà. Cũng chủ mổ ách.

10, mặt trăng hóa khoa (quý can) : Đại để và canh làm mặt trăng hóa khoa tương đồng. Bất đồng điểm như trang phục thượng quý làm mặt trăng so sánh diễm lệ, canh làm mặt trăng so sánh đẹp đẽ quý giá, mà lại quý can so sánh canh can phá hao tổn.

Nhị, huynh đệ cung

Huynh đệ cung tọa hóa khoa Tinh, mệnh chủ và huynh đệ tỷ muội đây đó hữu duyên, ở chung sự hòa thuận; huynh đệ tài học không sai, đây đó hỗ là quý nhân, khác giới duyên tốt.

Tam, cung phu thê

Cung phu thê tọa hóa khoa Tinh, mệnh chủ thân gia thuần khiết, phối ngẫu gia thế cũng thuần khiết; phối ngẫu đẹp, phong nhã, ôn nhu, săn sóc, thiện mổ phong tình, phu thê cảm tình tốt; phu thê hỗ là quý nhân. Nhân duyên so sánh thuộc giới thiệu hình, dường như sự, cùng học, huynh đệ tỷ muội giới thiệu. Nữ mệnh không thích hợp, phối ngẫu so sánh sĩ diện hảo, một cố ý mua thức ăn, không dám ở trong nhà mời người cật cơm rau dưa, không có mặc tự mình công nhận ăn mặc, không dám ra môn.

Tứ, cung tử nữ

Cung tử nữ tọa hóa khoa Tinh, tử nữ là mệnh chủ của quý nhân, mệnh chủ tử nữ thông minh thông minh, nhu thuận, có giáo dưỡng, có văn học, nghệ thuật của thiên tài; tử nữ ái đẹp, tại ngoại cùng người ở chung sự hòa thuận, biết dùng người duyên, có khác khác giới duyên. Như và văn Tinh đồng cung, quản giáo dễ, tử nữ đều là tao nhã hình. Tử vi hóa khoa, chủ sinh quý tử; thiên cơ hóa khoa, trừ tử nữ thông minh ngoại, vừa chủ bản thân có thể di động suy nghĩ sinh giáo dục trong công tác, phạm vi này quảng, không nhất định là giáo sư, đương giáo luyện hoặc là mệnh lý lão sư; tả hữu hóa khoa, hoàn đại diện đào hoa phong tình vạn chủng, tiểu lão bà rất phong nhã hoặc trang phục đẹp; mặt trăng hóa khoa, chủ bản thân ưa giấu diếm tiền riêng, cùng với âm thầm cấp tử nữ tiền tài; cái khác nhiều Tinh hóa khoa, trừ tiền thuật kỷ thì chung tính ngoại, tham khảo các tính chất sao tình dĩ luận tử nữ.

Ngũ, cung tài bạch

Cung tài bạch tọa hóa khoa Tinh, mệnh chủ thượng ban lĩnh lương phụng bổng, hoặc làm văn giáo công tác, quản lý tài sản năng lực tốt, quản lý tài sản có kế hoạch tính, thu nhập so sánh bình ổn, cả đời so sánh sẽ không là tài khó khăn. Mặt khác, bởi vì cung tài bạch vi phu thê của cung phu thê, vừa đối đãi cung, bởi vậy hóa khoa Tinh tọa cung tài bạch người, phu thê ở chung sự hòa thuận, tình cảm hảo.

1, vũ khúc hóa khoa: Vũ khúc là tài Tinh, hóa khoa tài danh nhị lợi, an ổn năng lực thủ, nên tráng niên hậu phát, nhất định thủ được.

2, tử vi hóa khoa: Chủ quý nhân, công môn của tài an ổn mà lại có quý nhân tương trợ, ở tài bạch chiếu phúc đức, đối cung phúc đức có có lực giải tai ách.

3, văn xương hóa khoa: Thường có tiền trả phân kỳ đích tình hình, gia sát kị dễ phát sinh trả vé.

4, thiên cơ hóa khoa: Thích sinh sổ tiền mặt, tính toán trương mục công tác, như kế toán viên cao cấp, kế toán, xuất nạp. Ở trong tay lưu động tiền tài rất nhiều, thích sinh xử lý vốn lưu động.

5, hữu bật hóa khoa: Chủ được quý nhân tương trợ, sinh thu lợi, mượn tiền thượng, năng lực đạt thành mục đích.

6, thiên lương hóa khoa: Đa tặng cho ta, vô luận người ta tặng người, hoặc nhân tống người ta, thuộc không làm mà hưởng hoặc cứu tế người khác. Mặt trăng hóa khoa (canh can, quý can cùng luận). Nhân nữ nhân được tài, mặt trăng vượng thủ là giàu có, thất huy thì đủ mà thôi. Thường có tiểu bút ám tài tiến đến, không liệt trướng.

7, văn khúc hóa khoa: Tham chiếu văn xương hóa khoa

8, tả phụ hóa khoa: Tham chiếu hữu bật hóa khoa, riên chỉ hữu bật là ám trợ, gián tiếp, tả phụ là minh trợ giúp, trực tiếp.

Lục, cung tật ách

Hóa khoa Tinh nhập cung tật ách, chủ quý nhân, ít bệnh tật, có quý nhân mổ ách, mệnh chủ thái độ làm người thông minh, hài hước, khôi hài, có phong độ, tính tình hảo, vóc người so sánh cân xứng, hảo trang phục. Khỏe mạnh thượng vô đại tai đại nạn, năng lực gặp dữ hóa lành, hóa hiểm vi di.

1, tử vi hóa khoa nhập tật ách, đại quý nhân, hai sao đều có thể mổ ách, bản thân khỏe mạnh, dù có tai bệnh, chắc chắn quý nhân cứu mổ.

2, thiên cơ hóa khoa vừa chủ ưa tôn giáo, âm dương học, triết học.

3, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc hóa khoa giai chủ mổ ách.

Thất, cung thiên di

Cung thiên di tọa hóa khoa Tinh, mệnh chủ phong độ tốt, có phong tình, làm việc có kế hoạch tính, xuất ngoại THUẬN, đắt quá nhân giúp đỡ, nên hướng ra phía ngoài phát triển. Mặt trăng hóa khoa ở thiên di, ưa tồn tiền riêng, không dễ dàng bị phát hiện hoặc phối ngẫu tương đối không sẽ để ý, vừa chủ lão niên có tử.

Bát, nô bộc cung

Hóa khoa Tinh tọa nô bộc cung, mệnh chủ và bằng hữu ở chung sự hòa thuận, có phong độ, phong tình, tương hỗ quan tâm. Có thể được bằng hữu trợ giúp, đại để giai thuộc có văn hóa, người bạn tốt, mà lại bản thân cũng không tổn hại bằng hữu.

Cửu, cung Quan lộc

Hóa khoa Tinh tọa cung Quan lộc, mệnh chủ có công danh, đang làm việc trên sự nghiệp thiện sinh kế hoạch, công tác ổn định, mà lại có quý nhân giúp đỡ.

1, vũ khúc hóa khoa: Nên quan võ, tài chính giới, danh lợi song thu vào.

2, tử vi hóa khoa: Nên nhân viên chính phủ. Nếu tự hành gây dựng sự nghiệp, nên tác và nhà nước hữu quan của sinh ý, nếu không có tả, bên phải hội chiếu, bán lẻ mà thôi.

3, văn xương hoặc văn khúc hóa khoa: Nên đi học thuật lộ tuyến, có sáng kiến, có danh tiếng.

4, thiên cơ hóa khoa: Giỏi về tìm cách sự nghiệp, nhiều ý tưởng, tái sinh mại suy nghĩ công tác. Vụ lợi cuộc thi, lên chức.

5, tả phụ hoặc hữu bật hóa khoa: Ở trên sự nghiệp, lấy được trợ giúp đặc biệt đa.

6, thiên lương hóa khoa: Chủ thanh danh, không chủ thực quyền, nên văn chức lộ tuyến.

7, mặt trăng hóa khoa (canh can, quý can cùng luận) : Thiện quản lý tài sản, nhược thất huy, thiện quản lý tài sản nhưng không có hứng thú, phối ngẫu ưa giấu tiền riêng.

Thập, cung điền trạch

Hóa khoa Tinh tọa cung điền trạch người, nơi ở thư thích, không thích dọn nhà; ở nhà giản dị, trong nhà ngăn nắp sạch sẽ, sảng khoái, cao nhã; người nhà ở chung sự hòa thuận, gia đình ấm áp, người nhà cho nhau quan tâm. Nếu thiên cơ hóa khoa, thường phát tâm tư ở gia đình bố trí thượng; tử vi hóa khoa, gia đình bố trí cao quý; mặt trăng hóa khoa, thích yếu ớt của ngọn đèn, chú ý tư tưởng, cũng chủ có âm thầm mượn dùng người khác tên cấu phòng tình sự; xương khúc hóa khoa, tiền trả phân kỳ mua phòng ở, hơn nữa còn có thay đổi danh nghĩa tình sự, như kiến tạo nhân phi làm gốc nhân, tiền trả hậu tài sang tên; tả, bên phải, xương, khúc hóa khoa, ở nhà phụ cận có trường học; thái dương hóa khoa, chú ý lấy ánh sáng.

Mười một, cung phúc đức

Hóa khoa Tinh tọa cung phúc đức, mệnh chủ thích hưởng thụ có kế hoạch, ưa bố thí trợ giúp nhân, có phúc tuệ, tinh thần rộng rãi, phẩm đức hảo. Đối sinh hứng thú việc, hội thâm nhập nghiên cứu, có tương đương trình độ mà thấy mổ. Tử vi hóa khoa, có có lực giải tai ách; thiên cơ hóa khoa, tư tưởng linh hoạt, thích biến báo, mưu cầu danh lợi triết học, âm dương học; mặt trăng hóa khoa lạc hãm (tức thất huy), có đào hoa; thiên lương hóa khoa, nhiều trưởng bối tương chiếu phất, nhiều năm trưởng giả của duyên phận.

Mười hai, cung phụ mẫu

Hóa khoa Tinh tọa cung phụ mẫu, mệnh chủ thái độ làm người thông minh, hiếu học, phụ mẫu là có văn hóa, có thể được phụ mẫu của thương yêu và giáo hóa. Phụ mẫu, trưởng bối là mệnh chủ của quý nhân. Tử vi hóa khoa, phụ mẫu cực có thể là nhân viên chính phủ; thiên cơ hóa khoa, chủ bản thân cơ trí.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

在紫微鬥數中, 化忌星五行屬壬水, 位居北方坎宮, 象意冬天, 天寒地凍, 萬物死絕隱藏. 為多管之神, 凶星, 起幹擾破壞作用. 象意為是非, 困擾, 糾纏, 多管閑事, 波折, 阻滯, 失敗, 失意, 受打擊, 受損失, 嫉妒, 黏住, 災咎, 破壞, 虧欠, 無緣, 自卑. 依宮內正曜之不同, 而作用也不同.

廟: 子醜 (化忌不妨) . 得地: 卯 (化忌無大害) . 利: 辰未 (化忌無用) . 不得地: 申酉 (化忌不吉) . 陷: 寅午戍巳亥 (化忌凶), 仍應以主星廟陷為主來看.

化忌星坐命宮之人性情急躁, 個性強, 固執任性, 頑固不化, 多疑, 嫉賢妒能, 心胸狹窄, 神不守舍, 極易鑽牛角尖, 喜撒謊, 易招是非, 好管閑事, 人緣差, 常與人有衝突.

化忌入命身或遷移宮, 凶力大, 主一生坎坷不順, 做事多進退, 易功成垂敗, 易遭人嫉妒排擠, 犯小人, 常招失敗, 失意, 失戀, 失業, 破財, 樹敵, 爭鬥, 疾病, 傷害, 橫禍, 官非等災禍, 但其人不一定無能;文人及商賈技藝之人不利;但武職之人, 雖有口舌官災亦不作大凶論. 行限逢之亦如是. 無吉化解, 到處為災. 與四煞空劫傷使守照, 主辛勞災疾重重, 多有牢獄傷殘凶死之災. 與天刑同守命宮, 大凶, 死於外道或官刑, 加四煞更驗, 限運逢有血光. 與殺破貪廉巨武機同宮, 三方逢四煞之一, 一生多災, 非疾病纏身就是官司詞訟. 若吉凶混雜, 作事進退, 橫發橫破.

命宮逢化忌, 宜遲婚, 宜有宗教信仰, 宜從事學術研究, 特殊技藝, 武職等. 凡事多忍耐則能混過去.

化忌不一定凶, 必須看所化之星是什麼星?是廟旺還是失陷?落在何宮?若化星廟旺時, 則有旺地化忌不忌之論, 災咎輕, 雖有阻滯, 但終能成功. 金水之星廟旺化忌, 更是不忌, 仍是兼有富貴, 如太陰在酉戍亥子化忌, 武曲化忌在巳宮為長生之地等. 若木火之星廟旺化忌, 如太陽在寅卯辰巳午化忌, 天機在卯化忌, 仍為有福論, 但多富而不貴或隻貴而不富. 水局人和水命人 (年柱納音) 逢化忌不喜也不忌, 但不忌不等於完全消除不良影響. 日卯月亥宮化忌更加燿人眼目, 更能富貴, 但對父母不利. 化忌逢魁鉞夾, 坐貴向貴亦吉. 化忌星在子醜二宮不凶, 須努力工作, 以衝破阻力. 化忌在酉宮守命, 得太陽在巳, 太陰在醜拱照, 則化忌不忌, 仍主福. 天同在戍宮化忌, 丁生人反吉. 巨門在辰宮化忌, 辛生人反吉. 廉貞在亥化忌, 是為火入水鄉, 又逢水命人, 化忌也不為害. 屬精神性的星曜在命宮化忌, 反主頭腦變得冷靜. 命身三方四正皆得眾吉守會照, 則化忌之星亦不能為惡, 有災害亦較輕.

屬土之星不化忌, 但化忌怕入四墓之地, 主增凶. 化忌的主星失陷時則必有災咎, 若與殺貪破廉或六煞同宮, 則凶惡異常, 主人離財散, 傷官降職, 疾病孝服, 甚則意外傷殘夭亡 (男命貪狼化忌, 無煞可使不良嗜好減少, 並將嗜好轉向工作和運動上, 加煞凶災不免) . 日月落陷或醜未同宮守命, 逢化忌, 三方吉少, 亦主大凶. 廉貞在巳亥陷地化忌, 大凶, 居官祿宮有牢獄之災.

忌星生宮宮不安, 忌星克宮則災來;宮生忌星災內生, 忌星生宮災外來, 宮克忌星災可製;忌星逢空凶不生. 化忌在對宮衝照最凶. 若本宮吉者則主衝動而無事;若本宮有煞惡, 則惡煞被化忌衝動而引爆, 有災, 對宮又有煞惡者, 則更凶. 化忌在三方無大的妨礙, 僅主小人嫉妒而已.

女命, 不論旺弱, 易遭口舌是非. 旺地亦可富足, 但不能貴, 且晚年多病. 無吉, 陷地加煞, 多是非, 六親不和, 貧賤. 更遇凶星, 凡事難遂, 艱苦度日. 水局之人遇之, 災禍亦輕.

大限逢忌星, 十年晦咎;小限逢之, 一年不利;二限與太歲交臨, 斷然蹭蹬, 文人不耐久, 商賈技藝不利, 但武人縱有些官災口舌, 亦不妨大害 (亦宜參看主星廟旺吉凶情況) .

化忌星入紫微命盤十二宮

四化星在紫微鬥數命盤中扮演著命運之輪推手的角色, 一切事務的緣起緣滅也都隨著這四顆化曜進行著, 每個人出生那一年的天幹所引動化祿, 化權, 化科, 化忌這四顆星曜的落點, 詮釋著你一生中最得意的優勢所在, 也隱喻著你人生的痛苦與障礙的所在.

而四化星中的化忌有“虧欠, 欠債”之意, 入那一宮即表示欠該宮的債, 例如入遷移宮為欠“出外”的債, 注定要外出之命;入夫妻宮, 是欠前世姻緣之債;入六親宮為欠六親的債, 因過度關心而變為管束, 糾紛. 化忌入財官田宮主退守, 損失, 破財敗業, 不好的變動.

化忌在命宮

你是個獨善其身的人, 個性有些古怪不近人情, 你也不喜歡欠人情, 自我要求高, 會嚴以律己也嚴以待人, 而你不快樂的原因也正在於此, 過於完美主義, 總覺得不能讓人看笑話, 不喜歡開口求助, 生活充滿了危機感, 好像每個人都有可能扯你後腿, 容易給自己很大的壓力, 自然很難快樂得起來, 當然, 你很可能是個吃苦當作吃補的家夥.

化忌在兄弟宮

你好像欠了兄弟姐妹的債, 會不由自主的對他們好, 偏偏他們未必領情, 同時, 你也會覺得你的口袋好像破了個大洞, 錢放進去就不見了, 就算你有再強的理財能力似乎都沒用, 很可能經常阮囊羞澀是令你最痛苦的.

化忌在夫妻宮

你最大的隱憂就是感情的事老是搞不定, 明明你是真心的關愛另一半, 卻老是讓你有“好心換來驢肝肺”的感受, 總是很受傷, 而且, 還因此影響你的工作情緒, 還真是掙脫不了情網的癡情種.

化忌在子女宮 跟晚輩或部屬的關係會是你的煩惱, 尤其是在子女的教養上一定也讓你頭痛操心, 如果你跟人合夥做事業的話, 員工的素質或向心力也經常困擾著你, 當然, 跟合夥人之間難免互信不足更是你的隱憂.

化忌在財帛宮

就算再有錢, 你都人前人後的喊窮, 處心積慮的營財, 對自己大方, 對外人摳門, 你整天盤算著要如何把人家口袋的鈔票弄進自己的荷包, 你最擔心的莫過於得要先撒銀子經營人際關係, 要是無法回收還真懊惱.

化忌在疾厄宮

你最擔心你的身子骨不夠硬朗, 其實你是有些杞人憂天的, 也許你經常小毛病不斷, 不過健康情形並不算糟的, 也許你太愛計較一些枝微末節的事, 甚麼大小事都看在眼裏, 心境不夠開朗才會把自己弄得神經兮兮!

化忌在遷移宮

人家說, 在家靠父母, 出外靠朋友, 想要在這個開放的社會闖出一些名號, 還真得需要朋友的幫襯咧, 隻是你有些放不開, 也許是臉皮太薄, 也許是你自尊心太強, 無法忍受被拒絕, 無時無刻不給自己壓力, 當然就會有施展不開的困擾, 你也沒法子閑閑沒事做, 安份的呆在家裏, 總是必須汲汲營營的在外奔波勞碌, 心事誰人知, 還真令你痛苦.

化忌在奴仆宮

你很容意對朋友掏心掏肺, 也非常重視你的朋友, 偏偏那個你最在意的夥伴, 也許最讓你傷心, 你很容易為朋友背黑鍋, 甚至遭致牽連, 不得不蒙受精神或財物的損失, 相交滿天下, 知己無一人, 最讓你不堪.

化忌在官祿宮

不用說, 你很想把書唸好, 卻總是不得其門而入, 老師的教誨似乎左耳進右耳出, 很可能是你年少時的煩惱, 入了社會工作也總是無法做得令自己滿意, 不是工作沒成就感, 就是同事處不來, 再不然就是上司很機車一直找你碴, 對於工作的不確定感是你最困擾的, 而你又必需投注很多的心力在工作上, 甚至影響你的感情生活.

化忌在田宅宮

居無定所或是因為特殊的原因不得不四處搬家是你的困擾之一, 你很希望給家人和自己有個安定的生活卻不一定辦得到, 你會把錢財和心力花費在家人身上, 你也會經常擔心自己的錢不夠用, 一輩子都得為家庭盡心盡力, 但家人也許並不領情也認為那是理所當然. 如果你賺很多錢而沒有一個令自己滿意的窩, 你的心靈是空虛而痛苦的.

不過, 化忌星在田宅宮為有錢人的格局, 因為化忌是收斂, 單就對田宅來說, 那則是說永遠不滿足. 而對田宅宮裏化忌星的“破格”, 則是與化祿, 化權, 化科同宮, 或出現了地劫, 地空, 甚至是羊, 陀, 火, 鈴, 那會使化忌星變質.

化忌在福德宮

在人前你總是強顏歡笑, 私底下你難得真正快樂得起來, 很容易遭逢意外的打擊, 讓你從雲層頂端跌落, 心情盪到穀底, 容意鑽牛角尖, 想不開, 你也總是必須奔波勞碌, 一直到老都無法真正享受悠哉遊哉的日子.

化忌在父母宮

雖然你很孝順, 卻總是好像跟父母在相處上, 有些代溝存在, 說不定你會覺得父母親滿偏心的, 對你不夠疼愛, 或者是, 他們必須為了工作事業, 追求更好的生活品質而忙碌, 無暇跟你溝通, 滿足你心靈的需要;而在你年事稍長有了成就之時, 想要好好孝順奉養他們, 卻又無緣, 若遭逢一些意外打擊時, 你比較容易罹患憂鬱症.

在紫微鬥數中, 化祿象征收獲忙碌的秋天, 為日落西山前的夕陽, 五行屬金, 為西方, 與八卦中的“兌”相對. 故而主喜悅, 收獲, 忙碌, 珍惜, 財祿, 食祿, 智慧, 源源不斷等. 入命宮, 命主為人隨和, 善社交, 人緣好, 性格豪邁, 幽默風趣, 在外很受人歡迎, 一生福厚. 喜入命宮, 身宮, 官祿宮, 財帛宮, 遷移官, 主富貴, 入福德宮, 田宅宮次之.

任何一星化祿, 其吉利之作用倍增, 尤喜太陽, 武曲, 廉貞, 太陰, 貪狼, 破軍化祿. 化祿守命身宮及官祿之位, 科權相逢, 必做高官, 經商可成為富翁. 女命化祿加吉星, 可為貴婦, 殺湊則平常. 寅申宮入廟, 其吉之作用甚大, 子午卯酉宮落陷, 其吉之作用較輕.

化祿星的特質

1, 祿又為福德之神, 最喜與祿存一起, 因他也是祿存的餘氣, 與祿存性質大致上相同, 但祿存可解厄製化, 而化祿不會.

2, 化祿代表緣份, 口福, 也有增加之意, 如入夫妻宮, 則表配偶有增加之狀況;入財帛宮表財源有增加, 財源滾滾.

3, 化祿入命宮, 身宮, 田宅, 官祿, 福德等強宮均表福澤厚重, 但若入疾厄宮, 則體重變胖疾病變多, 腸胃不佳. 原文地址: http://www.saosu.com/article/dudvg.html

4, 化祿依附在主星下會增強其主星之威力, 化的好稱之為福星, 不好則稱之為掃把星, 故又稱其為乘旺之星.

5, 化祿是否有力量, 須觀跟隨的主星, 倘主星廟旺, 化祿就好比強幹無弱枝, 虎父無犬子般, 倘主星弱, 化祿則覆巢之下無完卵, 他們是相輔相乘的關係.

6, 化祿喜與紫微, 太陽, 廉貞, 太陰, 天梁, 武曲一起, 表對事業有支撐力, 或對財富有加分的效果, 但還是要看他在那個宮化祿.

化祿星與紫微其他星曜會照

1, 化祿守身命, 官祿之位, 科權相逢, 必做高官, 可獲巨財, 一生多意外好運及貴人相助.

2, 化祿與祿存夾命宮, “為雙祿夾命”格, 主富貴.

3, 命宮有化祿, 而命宮之暗合宮有祿存, 為“明祿暗祿”, 大吉, 為錦上添花之兆. 命宮有祿存, 而暗合宮有化祿亦是.

4, 化祿為流動資產, 而祿存為固定資產, 化祿喜與祿存, 天馬同宮或加會, 乃“祿馬交馳”, “雙祿朝垣”之格, 極為吉利, 逢之無不大富或大貴.

5, 化祿在子午宮居遷移, 主人文章冠世, 此為“對麵朝天”格, 太陽在午宮化祿為合此格.

6, 化祿與地劫, 天空同宮, 反不主財, 發也虛花, 為金錢而困苦. 或化祿星陷於子午卯酉見煞, 亦為不利. 故雲: “發不主財, 祿主躔於弱地”.

7, 本宮或三合宮有化祿, 卻被化忌星來衝破, 為“祿逢衝破”, 吉也成凶, 必遭意外損失, 爬得越高跌得越慘.

8, 化祿最忌凶星衝破, 如與羊陀火鈴劫空同宮加會, 格局減色, 虛有其表, 並不富貴, 或因富貴而招致凶禍.

9, 古書雲〝化祿休向墓中藏〞即化祿跑到辰, 戍, 醜, 未, 此為天羅地網之位, 對化祿的財多少會有些影響.

化祿入紫微命盤十二宮

一, 命宮

命宮有生年化祿星, 命主聰明, 智商高, 有才華, 樂於助人, 樂善好施. 化祿主福祿, 食祿, 財祿, 因此命宮坐化祿星, 命主一生衣食無缺, 但屬於忙碌中得食祿, 財祿. 化祿亦主人緣, 命主人緣不錯, 喜歡結交朋友.

1, 紫微逢化祿坐命: 較為懶散, 不積極, 重享受, 但它可任勞任怨.

2, 廉貞化祿坐命: 重享受, 個性隨和, 喜助人, 聰明, 口才好, 坐命or身宮之人可提升他為人的領導特質, 讓其變的很有才華.

3, 天機化祿坐命: 想像力更豐富, 個性更任性一點, 預測能力更強, 故是一很好的智多星.

4, 天同化祿坐命: 更懶, 更脫線, 更不愛幹淨, 注意力更無法集中, 個性更易放任自己.

5, 太陰化祿坐命: 更為聰明, 很多事在眼裏, 但都不說, 會默默去做, 處事成之自然而不強求.

6, 貪狼化祿坐命: 人緣極佳, 適合經商, 對技藝, 武術, 也有所愛好, 男命擅飲花酒, 風流雅趣, 喜歡到風月場合尋花盜柳, 女命以從事美容業服飾設計等項工作為宜, 男女多遇豔遇和桃花.

7, 武曲化祿坐命: 可化解武曲之剛毅, 但更有自信, 可察納雅言, 具領導才幹, 是一真正可做大事業的人, 若朝財經方麵發展, 則可走出個人的一片天.

8, 太陽化祿坐命: 更喜掌權, 很有魄力, 急功好義, 喜為眾人服務.

9, 天梁化祿坐命: 更固執, 被動, 個性中肯, 且非常講原則, 可使其平易近人些.

10, 破軍化祿坐命: 可使其變的量力而為, 且其有開創力, 很肯吃苦.

二, 財帛宮

財帛宮坐生年化祿星, 命主有財, 喜歡賺錢, 並忙碌著賺錢, 可得人緣之財. 但較不善理財, 對錢財的控製力較差.

三, 兄弟宮

兄弟宮坐生年化祿星, 命主與兄弟姊妹之間感情情深, 能借兄弟姊妹之力得食祿, 財祿. 可能在私人機構工作或經營, 買賣不動產以得食祿, 財祿.

四, 田宅宮

田宅宮坐生年化祿星, 命主有財有庫, 有不動產, 在家中人緣好, 與家人和睦相處. 不一定有租業, 但能自立置產, 可通過辦廠或店麵生意, 及做不動產得財祿.

五, 子女宮

子女視同命宮解釋;命主生子後財祿, 食祿較顯彰, 表子女帶財庫來. 命主在外人緣好, 異性緣佳, 可借與人合夥之力得財祿.

六, 奴仆宮

命主與朋友有緣, 相處和睦, 可借朋友之力較能得食祿, 財祿. 在私人機構, 或人多熱鬧之處謀生或創業較易得財, 或財在遠方求.

七, 夫妻宮

與配偶緣深, 夫婦感情深厚, 情深義重, 結婚後食祿, 財祿更顯彰, 借助配偶之力較能得食祿, 財祿. 姻緣早發, 但未必早婚, 喜歡自由戀愛結婚, 配偶的人緣好, 但未必貌美.

八, 疾厄宮

命主本人脾氣好, 幼年多災病, 難善, 過房吃別人家水, 米, 或給神明當兒子, 有解厄之功.

九, 遷移宮

出門在外較能得食祿, 財祿. 出外人緣好, 機遇佳, 易得貴人相助提拔. 晚年運, 老運, 亦佳, 有財祿.

十, 官祿宮

命主求學運佳, 學業成績好, 事業運佳, 忙碌中得財, 在工作環境中人緣佳, 可因人緣而得財.

十一, 福德宮

命主頭腦聰慧, 悟性很高, 甚至勝過命宮化祿之人. 一生有福可享, 生活較講究, 樂善好施, 愈布施, 愈有財祿, 食祿, 福祿, 明去暗來.

十二, 父母宮

命主頭腦聰明, 與父母有緣, 得父母之庇蔭和財祿. 可藉父母, 長上之力或服務公家機構得食祿, 財祿. 在出生地, 血緣地發展, 較能得食祿, 財祿.

在紫微鬥數中, 化權五行屬陽木, 位居南方離宮, 象意夏天, 萬物生長旺盛之時, 雖炎熱而蒸蒸日上, 故今人論屬丙火. 為掌判生殺之神. 本意為權力, 權威, 權利, 能幹, 成就, 影響官貴權勢, 增強競爭能力. 會意為企圖心, 爭取, 奮鬥, 爭執, 競爭, 管製, 占有, 變動, 霸道, 揮霍, 勞神, 計較, 毛手毛腳, 急病, 外來傷害, 易樹大招風.

喜見化科, 化祿為其次, 蓋源自古代社會喜由仕途擢官, 故喜權科同會. 不喜原局化權, 疊大運或流年的化權, 必招壓製是非, 因樹大招風之故也. 化權而不逢化科或化祿, 名為 [孤露] . 若原局命宮屬此, 其人一生必常招排擠排斥, 若再會煞星則更會容易招困擾麻煩. 亦怕見化忌, 因位高勢危, 常主招引不必要的打擊後, 不易爬起來掙紮向上.

化權喜三台八座同度或對拱, 主地位提升. 不喜陰煞, 主其人必好弄權. 尤不喜機月同梁星係的格局. 不喜鈴星, 火星, 天馬, 主對六親不利. 不喜見陀羅, 主頑固野蠻. 尤其多數是左右手斷掌之人, 性格偏激而且主觀, 我執極重. 不喜會擎羊, 陀羅, 易招傾軌鬥爭, 世間喜撩事生非者多屬此格. 不喜天同化權, 紫微化權等, 必生缺憾.

廟: 醜 (福厚不怕煞) . 得地: 卯戍 (為福怕煞) . 利: 寅未 (福慢怕煞) . 平: 辰巳午亥. 不得地: 申酉子. 化權廟陷產生的吉凶差異很大.

化權星入紫微命盤十二宮

化權入六親宮主多管, 有紛爭. 入兒女宮, 對孩子管得很嚴. 入財官宮主技術, 變動. 入田宅宮, 在家裏是他說了算.

一, 命宮

化權星為上界掌生殺之神, 主權勢, 剛強, 權力欲, 霸道. 入命身宮, 性直而剛烈, 霸道傲氣, 有企圖, 主觀頑固, 執著, 不服輸, 愛麵子, 揮霍浪費, 什麼事都要管, 原則性強, 處事謹慎, 注重倫理道德, 有很好的領導統禦才能, 堅強不屈, 勇往直前, 處處受人尊敬, 君子嫌之, 小人畏之. 所化之星廟旺, 有權勢, 富貴出眾. 宮吉星吉權為正, 宮凶星凶權為邪. 失陷則性情古怪, 不近情理, 言談乏味, 麵目可憎. 女命得之, 廟旺則剛強, 有男子誌, 勝過丈夫, 內外威嚴, 吉星眾多可作貴婦, 但多奪夫權, 丈夫怕她. 失陷再逢煞衝, 孤寡貧賤.

化權星坐命最喜三方逢科祿來相會, 為貴格, 大富大貴, 出將入相. 三合化科及魁鉞昌曲, 或權科同守, 主文章蓋世, 聲名遠播. 權逢祿, 因權得祿, 衣食豐足, 吉多主財官雙美, 逢凶則虛名虛利, 華而不實. 權科夾命, 財官雙美. 天同化權雖吉, 但防受別人排擠. 逢六煞衝破, 無吉則過於偏激, 易聽信讒言, 或受傾紮排擠, 多困擾, 作官則有名無實權, 於財則華而不實, 甚則降職, 官非. 化權入命, 武曲或巨門守官祿宮, 必握大權, 或武職榮顯.

化權不喜與限年化權相見, 謂“疊權”, 主“樹大招風”, 反易招壓製, 逢限化忌守衝亦是.

巨門, 武曲二星最喜化權, 很能幹, 愛憎分明, 果斷, 掌兵權, 為人古怪, 處處受人欽敬. 但武曲化權, 反不宜經商, 宜從武或與金融財務有關的工作事業. 逢凶亦不為災, 但遇羊陀耗空劫傷使, 聽讒受累, 當官者遭貶謫 (識事者退居二線可避) .

1, 破軍化權: 主驛馬, 入寅, 申, 巳, 亥四馬地主變動, 主本人喜歡變動.

2, 天梁化權: 主喜獨樹一格, 扮演什麼都比別人強的姿態, 言詞鋒利, 折服不少人. 喜管他人事, 好打抱不平.

3, 天機化權: 善籌劃自已的事, 精打細算, 能幹. 在寅, 申, 巳, 亥更主動, 計畫性地往遠方發展.

4, 天同化權: 天同化權為好, 福星加權, 較能激發幹勁, 主少勞多獲, 快樂安祥.

5, 太陰化權: 主好享受, 自得其樂, 太陰失輝無福. (男命) 女命主創業, 奔波, 勞碌, 有幹勁.

6, 貪狼化權: 主能幹, 有作為, 有辯才, 好交際應酬, 風流, 異性緣深, 桃花旺. 又主喜掌權, 頑固, 固執.

7, 武曲化權: 主創業, 又主災. 主個性剛強. 男命主創業, 奔波, 勞心, 勞碌, 惟無往不利;女命不宜, 主寡宿, 若不晚婚, 恐要寡居.

8, 太陽化權: 主剛強, 創業, 固執, 好表現, 求勝心切, 女命不宜.

9, 紫微化權: 主能力強, 有領導統禦之長才, 大權在握. 然須會左右, 局麵乃大. 主權大, 而無解厄之功.

10, 巨門化權: 主口才好, 言詞鏗鏘有力, 條理分明. 動則有利, 開口得財;唯得理不饒人, 易遭非議, 煞星衝照時尤烈.

二, 兄弟宮

與兄弟較有意見, 權給兄弟, 是一種授與, 也是一段商議, 但權在兄弟了, 自已又無權可管, 因之產生心理不平衡.

1, 破軍化權: 因照交友, 破軍為奴仆主, 故能在朋友, 部屬間施權, 號令.

2, 天梁化權: 較聽哥哥的話, 但有時也頂撞他, 也主哥哥較會蓋.

3, 天機化權: 主兄弟易有變遷, 變故, 較不主姐妹.

4, 天同化權: 主兄弟姐妹較懶散, 相互推委之工作, 而爭相享受清閑.

5, 太陰化權: 主姐妹勞碌, 奔波, 創業.

6, 貪狼化權: 主兄弟姐妹固執, 霸道.

7, 武曲化權: 主兄弟姐妹喜掌權.

8, 太陽化權: 主兄弟喜出風頭, 好勝心強, 自行創業.

9, 紫微化權: 主兄弟有威權.

10, 巨門化權: 主兄弟口才不錯, 但可能發生兄弟間的鬦口情事, 嚴重且激烈.

三, 夫妻宮

配偶的體格比較壯碩, 身體不錯, 個性也強. 可以說, 配偶喜幹涉我的事, 因此較有爭端, 且他有化權, 他贏, 你莫可奈何. 權是祿的餘氣, 照官祿為好, 亦即有利官祿官. 權星在夫妻, 一般會交往久點才結婚.

1, 破軍化權: 主為事業奔波, 勞祿, 配偶很會耗費

2, 天梁化權: 主配偶喜掌權, 能說善道, 很會教訓人

3, 天機化權: 主夫妻易起紛爭

4, 天同化權: 主配偶懂得享受

5, 太陰化權: 太陰若失輝, 感情有私. 男命主太太能幹, 積極創業

6, 貪狼化權: 主配偶凡事采取主動, 包含愛情也是. 若貪狼化權坐官祿宮, 則主本人

7, 武曲化權: 男命甚忌, 娶到河東獅. 又有個怪現象, 在家怕老婆, 偏又在外偷養小老婆

8, 太陽化權: 如太陽失輝, 女命不宜, 有可能離婚. 喜太陽坐旺, 主配偶掌權, 男命不宜, 亦主太太能幹, 勞碌, 掌權, 然命硬, 婚姻不美滿.

9, 紫微化權: 如有左, 右同宮坐夫妻照官祿, 主事業環境相當良好, 配偶權勢不小

10, 巨門化權: 主夫妻口角爭吵多, 夫不讓妻, 妻不讓夫, 各自以為是

四, 子女宮

權入子女宮, 子女個性強, 好勝, 不怕苦, 也論為權加子女, 管教子女嚴格;又論為權給子女, 某些事子女可自已做主, 可以和子女商量. 大凡有規定, 規距的東西, 一定有規範不到的, 規範不到的就由子女自已作主, 或再和他們商量. 但論為管教嚴格, 因有規定存在, 就有形來說是凸顯了管教的嚴格性.

權入子女照田宅, 一定有房子, 且權主大, 若非大房子, 大庭院, 也主屋前有大廣場. 化權在子女宮不一定有桃花, 若有也是想要又不敢, 動動手腳而已.

1, 破軍化權: 破軍乃子女主星, 入子女宮又化權為好, 對家庭有助, 唯須注意多災, 若又坐子, 午宮則主子女將來的成就, 更是非凡.

2, 天梁化權: 主子女善於爭辯, 又主門前有大樹.

3, 天機化權: 主子女善於機變.

4, 天同化權: 主子女善於安享.

5, 太陰化權: 主女兒較刻苦耐勞, 喜創業.

6, 貪狼化權: 主在家中稱霸, 與子女不合.

7, 武曲化權: 主子女個性剛強, 不受管教.

8, 太陽化權: 主本人創業.

9, 紫微化權: 主子女喜稱老大.

10, 巨門化權: 主與子女觀念懸殊, 常爭辯. 又主住家前有大暗溝.

五, 財帛宮

主創業, 又主善理財, 對錢財的管理有一套, 很適合作生意, 自已創業. 簡單說: 化權在財帛, 若宮幹自化祿, 如太陽化權在財帛庚子, 即太陽又自化祿, 主此人善於理財, 敢賺敢花, 或善於理財, 卻因自祿出而守不住. 若自化權, 主能計畫性地支出, 就顯不出化權的占有欲, 一般論化權又自化祿即抵銷, 事實上是這種狀況. 若自化科, 主敢賺, 想占有又想做得好看, 表麵上你看不出他握財握得那麼緊. 若自化忌, 想占有, 卻無法掌握, 隻得忙於周轉.

1, 破軍化權: 破軍之財, 來則必去, 來得突然, 去也突然, 雖加化權也難擋, 最重要的是看有否煞星來破, 若破軍化權, 尚主晚得財穩, 先去後來, 先破後得者可守. 若宮幹為巳, 或大限, 流年幹而已, 僅防周轉不靈.

2, 天梁化權: 主辛勞可守, 尚帶有親長管束之意味. 天梁蔭星化權, 若針對命造而言, 主本人控財有不太實在之嫌, 必發揮權星之辛苦經營, 或借重長上之權, 方為可用.

3, 天機化權: 主善於財帛之籌劃, 運用, 調度. 不遇凶煞星, 可得財, 但不會讓錢閑置金庫, 一定想辦法讓它轉, 想再轉出更多的錢. 若煞忌衝, 主貸款創業, 調頭寸.

4, 天同化權: 主運好, 創業容易, 坐享其成, 賺的比預計的多, 而心滿意足地籌劃如何享用. 若煞忌衝破, 用的比預計的多, 有耗費現象.

5, 太陰化權: 女命主可以創業, 辛苦有成. 旺守財帛, 會一直增加錢財, 善於運用錢財, 多出的錢買房子. 太陰失輝, 主有私藏金錢, 或來不明之錢財. 加煞忌, 財難留, 且易生非.

6, 貪狼化權: 主創業, 很能衝刺, 橫發旺得, 本人好客. 煞忌衝, 近女色而耗財, 注意自已忌時, 易爆發貪汙情事.

7, 武曲化權: 財星帶權, 財勢旺, 閙中取財, 手中玩的都是錢, 或如支付工具–支票, 資金的化身–股票等等. 煞忌衝亦不宜, 如其他星曜所論.

8, 太陽化權: 男命主創業, 旺守宮位, 發展迅速, 得心應守, 理財更是有一套. 失輝尚主善理財, 但不善守財.

9, 紫微化權: 紫微化權才是官祿主, 主創業, 不主解厄, 官祿主入財帛宮, 掌財有方, 理財有福. 主得公門之財, 喜左右會照, 財勢方旺.

10, 巨門化權: 無煞忌衝, 以口為業, 爭競得財. 煞忌衝破, 因財起是非, 為財動口舌.

六, 疾厄宮

主少年多災, 調皮. 主身體強壯, 性欲強, 桃花旺, 婚前即發生性行為.

1, 破軍化權: 主文書勞累心神, 個性也比較怪異.

2, 天梁化權: 主父母管教嚴厲, 本身言語調皮或霸道.

3, 天機化權: 主肝有問題, 易染流行性疾病, 四肢易受傷. 又主聰明活潑, 喜歡改良文書作業.

4, 天同化權: 主有壽, 有福可享, 有難可解, 又主身體健碩肥壯.

5, 太陰化權: 不太好, 主人心常憂悶, 又固執難勸解, 太陰失輝時更嚴重, 悶在心中, 凝固不解, 又不喜告訴他人.

6, 貪狼化權: 貪狼為壽星, 化權不喜入疾厄, 易有外傷. 又主頑固, 喜掌權, 桃花旺.

7, 武曲化權: 武曲為將星, 化權不喜入疾厄宮, 主身體多災厄, 尤以女命大多會流產.

8, 太陽化權: 太陽為官祿主, 化權不喜入疾厄, 主多災厄, 尤以太陽失輝為甚. 又主固執, 好勝心強, 自尊心強;太陽失輝時, 則主自卑強烈, 主創業無力.

9, 紫微化權: 紫微為官祿主, 化權為好, 但不喜入疾厄宮, 主身體多災病, 且創業無力. 注意!紫微化權主創業, 並無解厄之功, 故入疾厄不宜, 不解災厄, 且疾厄為病位, 無法彰顯創業之功. 紫微要化科, 才有解厄之功.

10, 巨門化權: 主與小人多爭執, 且須注意文書之壓力.

七, 遷移宮

在外喜表現自已, 領導欲強, 也較能掌權. 權坐為貴, 權照為虛;就遷移宮而言為實, 就命宮而言為虛. 就某一角度而論, 在外的表現, 所欲掌握的權力或已掌握的權力, 不太符合本身實力. 換言之, 有二爭三, 多出一份虛浮, 或擁文才爭武權之情況

上述之情形, 難免在遇凶煞星時, 與之爭奪, 而引起是非. 一般人論凶煞為小人, 如我們將之論為破壞本宮主星原有或應有之態勢的對敵, 較為客觀.

1, 破軍化權: 主驛馬, 奔波. 尤以四馬地寅, 申, 巳, 亥, 更為強烈.

2, 天梁化權: 主在外喜稱老大, 領導群體.

3, 天機化權: 主遠行. 若於四馬地, 再遇天馬, 必定出國, 且有計劃性地出國.

4, 天同化權: 主在外有福可享.

5, 太陰化權: 女命主可以創業, 奔波, 勞碌, 創業可掌實權. 男命主外出, 常有混在女兒圈之機運.

6, 貪狼化權: 主喜掌權, 有衝勁. 又主異性緣, 在外好客, 好酒食, 桃花不少.

7, 武曲化權: 主為創業奔波, 勞碌.

8, 太陽化權: 男命主創業, 可掌實權, 太陽失輝則辛勞奔波. 女命在外亦忙碌, 接觸男性多的場合.

9, 紫微化權: 主出外得貴, 受扶持, 宜往外發展, 唯無左右會照, 小局麵而已.

10, 巨門化權: 主在外可以口為業, 口才不錯, 但是非爭論難免.

八, 奴仆宮

交際廣, 但不亂深交之朋友, 一旦交深, 彼此忠心. 與一般友人易爭權, 故糾紛難免.

1, 破軍化權: 主在友人中可掌權, 且獲助.

2, 天梁化權: 主得年長之朋友緣. 嚴格說來, 天梁化權在交友宮不好, 結交的朋友善吹噓, 稱老大, 裝專家, 扮善人.

3, 天機化權: 主朋友多為智慧高者, 如有煞忌衝, 那麼就常要比鬦智比腦了.

4, 天同化權: 主朋友多, 懂享受之輩.

5, 太陰化權: 主女性朋友多, 且能勞苦, 創業之輩.

6, 貪狼化權: 主異性緣, 好動, 有衝勁又好酒色之流.

7, 武曲化權: 主朋友個性剛強, 且多金融界朋友.

8, 太陽化權: 主男性朋友多, 且多為老板, 主管之流.

9, 紫微化權: 主多為公務員之朋友.

10, 巨門化權: 很容易和朋友爭論, 或逢入朋友的麻煩中.

九, 事業宮

對事業之掌握欲望高, 可創業為老板, 若受雇者可為主管, 皆有實權. 能力不錯, 發展力強, 有幹勁, 魄力, 可得上司或事業周遭之人的賞識與讚美. 化權主變動, 爭競, 權貴, 所以必須衝刺, 與環境搏鬦, 方能掌握實權, 提高事業或職務地位. 加煞忌, 則較辛苦.

1, 破軍化權: 事業中變動大, 無煞忌衝的話, 主好的改變, 主動可控製的改變. 應注重授權. 破軍為交友王, 能充份授權, 再加以教導, 輔助, 則易使事業更加輝煌, 本身也不用過度奔波, 而能控製整個組織.

2, 天梁化權: 主本人個性直, 霸道但講理. 主上班的公司, 上級或老板較嚴厲. 注意工作中吹噓不實的人或事.

3, 天機化權: 主對創業肯用心, 肯用智慧於事業中. 有改變工作的能力, 事事求變, 處處求新. 加煞忌, 則是傷腦筋.

4, 天同化權: 主創業靠社交, 以交際手腕獲得. 可進可退, 可攻可守.

5, 太陰化權: 女命主創業, 奔波, 勞碌, 因有才華, 能掌權之故. 亦可能掌實權, 但無名位;太陰失輝, 喜幹預, 濫用職權. 男命主業多得女人之助.

6, 貪狼化權: 主創業, 掌暗權, 很拼, 有衝勁. 有機遇, 異性緣. 娛樂事業宜之.

7, 武曲化權: 主得財權, 可為武職或金融人員, 職位不低.

8, 太陽化權: 男命主有老板格, 掌實權, 或為主管. 女命亦主有男子誌, 喜出風頭. 可為政治, 外交之要員, 或民意代表之流.

9, 紫微化權: 紫微喜化權入官祿宮, 為真正的官祿主, 可掌實權, 且受人提拔, 升遷快, 官越作越大. 如為私人機構, 亦多得助. 最喜左右相會, 方得大局麵. 唯紫微化權, 並無解厄之功用.

10, 巨門化權: 主以口為業, 說話有份量, 唯一的毛病是太強硬, 有些人受不了. 宜為法官, 律師, 教師等職業. 不宜再會煞忌, 天刑, 易起官非, 刑訟.

十, 田宅宮

主有自已名下的房地產, 主在家中很霸道, 掌權, 家中成員都要聽他的.

1, 破軍化權: 主家中常修整.

2, 天梁化權: 主家附近有大樹, 或家中有大型木器, 又主家中長上掌權.

3, 天機化權: 不是常變動家中擺設, 即常有遷居之舉.

4, 天同化權: 喜在家中當王爺, 享受.

5, 太陰化權: 家中女人掌權, 男命亦主喜在家婆婆媽媽, 管東管西.

6, 貪狼化權: 主遷動, 享福, 又主桃花.

7, 武曲化權: 家中多大型金屬物品.

8, 太陽化權: 女命主在家掌權, 稱狠稱霸, 常與先生爭權, 又主創業.

9, 紫微化權: 家中陳設高貴大方.

10, 巨門化權: 主家中常爭辯.

十一, 福德宮

喜歡掌權, 個性霸道, 講究海派, 注重浮麵, 愛享受. 隻要花錢, 就有快感;隻要人家給麵子, 就獲得被尊重感. 直須待至老年, 方才踏實, 所獲權力亦然.

1, 破軍化權: 為享用, 每有大手筆之舉.

2, 天梁化權: 喜人恭維, 亦好文藝.

3, 天機化權: 主心思常變, 想法涉及很廣, 如於享受, 方式也常變, 喜涉獵宗教, 哲學, 陰陽學.

4, 天同化權: 主福大長壽.

5, 太陰化權: 主有桃花, 但有節. 太陰失輝尤然.

6, 貪狼化權: 主酒色之享受, 亦好賭.

7, 武曲化權: 主喜歡掌財, 玩鈔票的快感.

8, 太陽化權: 旺守好交際, 失輝不稱心.

9, 紫微化權: 喜清高之福.

10, 巨門化權: 心中常矛盾, 自相爭辯.

十二, 父母宮

為人聰明, 親子間可商量, 彼此通融, 有時亦免不了爭執.

1, 破軍化權: 注意文書之繁雜. 又主父母耗費在幼輩上的精神, 財力不少.

2, 天梁化權: 父母有威權, 你很孝敬他們, 雖有時難予苟同, 亦是順從, 受教.

3, 天機化權: 主聰明巧智.

4, 天同化權: 主父母有福壽, 又主本人有知進退之智.

5, 貪狼化權: 主聰明, 又主意外傷害.

6, 武曲化權: 最重要的是注意金屬之傷, 女命注意流產.

7, 太陽化權: 男命不宜, 主老婆在家稱霸耍狠. 因父母宮為夫妻之田宅.

8, 紫微化權: 主父母高貴, 又主本人創業無力, 且須防小人.

9, 巨門化權: 父母之爭鬦, 本人易被牽入.

化科星五行屬水, 位居東方震宮, 象意春天, 萬物滋生, 文明盟發, 故後人論屬甲木. 為上界主掌文墨, 考試之神. 象意為名譽, 科甲, 貴人, 教育, 升學, 生長, 發育, 穩步發展, 順利, 智力, 功名, 聲譽, 聲勢, 博學, 助力, 正當, 隨和, 消息, 信息. 主要意義表現為提高聲譽和聲勢.

廟: 醜 (不怕煞) . 旺: 午申 (不怕煞) . 得地: 辰戍卯 (為福怕煞聚) . 利: 寅巳未 (福慢而怕煞) . 平: 亥子. 不得地: 酉. 陷於截空, 旬空, 空劫, 羊陀, 日月之陷地.

化科星, 絕對利於心情愉快, 影響知名度, 但須主星吉時才會成為現實. 主名譽, 善緣, 貴人, 科甲, 高尚. 喜生旺, 忌死絕, 吉星吉位名也吉, 凶星凶位名也凶. 最喜逢魁鉞, 主人聰明通達, 麵目俊秀, 考試高中, 少年得誌, 升遷進職, 有知名度, 富貴而有聲名. 最怕空劫, 截空, 旬空, 主孤獨, 科甲不利, 懷才不遇, 虛名而貧寒, 但從事哲學五術反吉. 亦怕逢殺破廉貪忌耗死絕沐浴等星, 主科甲聲名不利, 出臭名, 甚至官司刑災. 加會煞忌, 讀書至老無功名, 還防官司刑災, 臭名遠揚.

守命身, 為人隨和, 樸素, 斯文風雅, 有內涵, 愛麵子, 做事有計劃;聰明好學, 口齒流利, 有文學藝術天賦, 社會名聲好, 若所化之星廟旺, 三方又會權祿或魁鉞, 無煞忌來衝破, 富貴成就大. 入陷弱之宮, 或遇惡星, 則苗而不秀, 虛而不實, 但雖貧窮亦可為文章秀士, 能為人之師表. 不喜化忌衝會, 主先有名高而招忌, 遭誹謗, 限運逢之同論. 女命化星廟旺無破, 逢吉可為貴婦, 得權祿拱照更佳. 廟而逢煞, 美中不足, 即使富貴亦不免淫欲. 陷地則不吉, 加煞則貧而淫;加會魁鉞, 主有私情或私通.

化科入紫微命盤十二宮

化科入六親宮, 六親為自己的貴人;入財官田宮主名聲, 穩定, 平順, 正當.

一, 命宮

命宮坐生年科星, 命主個性斯文, 文雅, 忠實, 溫柔, 和順, 隨和, 聰明, 博學, 一學即知. 其人有風度 (男), 有風情 (女), 與人相處和睦, 重聲譽, 愛麵子, 肯助人, 樂善好施. 生活較平順, 做事較有計劃性.

化科主貴人, 多貴人相助, 且樂於助人, 為他人之貴人. 又科可解厄濟危, 但要看主星, 單靠科星無法解厄.

1, 武曲化科: 武曲為財星, 化科即主財名光耀, 可服務財界, 財名二得. 若煞忌衝, 華而不實, 好看而已.

2, 紫微化科: 紫微化科入命, 主貴人, 此科有解厄之功, 而紫微也才能發揮解厄之力. 紫微化科入身宮亦能解厄. 原文地址: http://www.saosu.com/article/iivhdzn.html

3, 文昌化科: 文昌為文星, 化科亦主文, 故主才學佳, 智慧高, 有才名, 多才多藝. 亦主貴人, 主解厄.

4, 天機化科: 主智慧. 聰明善動腦筋, 為企劃高手. 人之外表很斯文, 但頭腦靈活得很. 煞忌衝, 白費心機, 波動大而已.

5, 右弼化科: 主貴人. 右弼的貴人, 都是暗貴人, 暗中協助的. 主機智. 右弼屬水, 屬水的星曜大多聰明, 善思考, 善籌劃. 右弼化科亦主解厄.

6, 天梁化科: 天梁化科入命的人, 宜深入研究技術及理論的層麵, 無論文, 史, 哲, 醫, 藥皆可, 能有突破性創見. 若無則論為吹噓, 什麼都懂, 讓別人聽得天花亂墜. 論人緣, 極佳, 亦得父母之關愛, 長輩之照拂.

7, 太陰化科: 可因女人而成名. 喜歡打扮得相當秀氣, 男命不宜, 脂粉氣太重. 喜陰地裏做些涓滴事, 如存私房錢, 或從事中間人賺取不用報帳的傭金.

8, 文曲化科: 與文昌化科相同, 其細微差別, 請參考二星之解釋.

9, 左輔化科: 主貴人. 左輔的貴人為明貴, 明的幫忙, 直接扶助. 主穩動, 圓巧, 風流, 隨和. 亦主解厄.

10, 太陰化科 (癸幹) : 大抵與庚幹的太陰化科相同. 不同點如打扮上癸幹的太陰較豔麗, 庚幹的太陰較華貴, 且癸幹較庚幹破耗.

二, 兄弟宮

兄弟宮坐化科星, 命主與兄弟姊妹彼此有緣, 相處和睦;兄弟才學不錯, 彼此互為貴人, 異性緣佳.

三, 夫妻宮

夫妻宮坐化科星, 命主身家清白, 配偶家世亦清白;配偶漂亮, 風雅, 溫柔, 體貼, 善解風情, 夫妻感情好;夫妻互為貴人. 姻緣較屬介紹型, 如同事, 同學, 兄弟姊妹介紹. 女命不宜, 配偶較好麵子, 沒特意買菜, 不敢在家中請人吃便飯, 沒有穿自已認可的衣飾, 不敢出門.

四, 子女宮

子女宮坐化科星, 子女為命主之貴人, 命主子女聰明伶俐, 乖巧, 有教養, 有文學, 藝術之天才;子女愛漂亮, 在外與人相處和睦, 得人緣, 另有異性緣. 如與文星同宮, 管教容易, 子女都是溫文爾雅型的. 紫微化科, 主生貴子;天機化科, 除子女聰明外, 又主本人可動腦筋於教育工作上, 這範圍廣, 不一定是教師, 當教練或是命理老師;左右化科, 還代表桃花風情萬種, 小老婆很風雅或打扮漂亮;太陰化科, 主本人喜暗藏私房錢, 以及暗中給子女錢財;其他諸星化科, 除前述幾則共通性外, 參考各星性情以論子女.

五, 財帛宮

財帛宮坐化科星, 命主上班領薪奉俸, 或從事文教工作, 理財能力佳, 理財有計劃性, 收入較平穩, 一輩子較不會為財所困. 另外, 因為財帛宮為夫妻的夫妻宮, 又是對待宮, 因此化科星坐財帛宮之人, 夫妻相處和睦, 感情好.

1, 武曲化科: 武曲為財星, 化科財名二利, 安穩能守, 宜壯年後發, 一定守得住.

2, 紫微化科: 主貴人, 公門之財安穩且有貴人相助, 在財帛照福德, 對福德宮有解厄之功.

3, 文昌化科: 常有分期付款的情形, 加煞忌易發生退票.

4, 天機化科: 適於數鈔票, 計算帳目的工作, 如會計師, 會計, 出納. 在手中流動的錢財甚多, 適於處理流動資金.

5, 右弼化科: 主得貴人相助, 於獲利, 借貸上, 能達成目的.

6, 天梁化科: 多所贈予, 無論你送人, 或人送你, 屬不勞而獲或濟助他人. 太陰化科 (庚幹, 癸幹同論) . 因女人得財, 太陰旺守為富足, 失輝則夠用而已. 常有小筆的暗財進來, 不列帳的.

7, 文曲化科: 參照文昌化科

8, 左輔化科: 參照右弼化科, 唯右弼為暗助, 間接, 左輔為明助, 直接.

六, 疾厄宮

化科星入疾厄宮, 主貴人, 災病少, 有貴人解厄, 命主為人聰明, 幽默, 風趣, 有風度, 脾氣好, 身材較勻稱, 好打扮. 健康上無大災大難, 能逢凶化吉, 化險為夷.

1, 紫微化科入疾厄, 大貴人, 二星皆可解厄, 身體健康, 縱有災病, 定有貴人救解.

2, 天機化科又主喜宗教, 陰陽學, 哲學.

3, 左輔, 右弼, 文昌, 文曲化科皆主解厄.

七, 遷移宮

遷移宮坐化科星, 命主風度佳, 有風情, 做事有計劃性, 出外平順, 多貴人扶助, 宜向外發展. 太陰化科在遷移, 喜存私房錢, 不容易被發現或配偶比較不會在意, 又主老年有子.

八, 奴仆宮

化科星坐奴仆宮, 命主與朋友相處和睦, 有風度, 風情, 相互關懷. 能得朋友之助, 大抵皆屬斯文人, 益友, 且本人亦不損害朋友.

九, 官祿宮

化科星坐官祿宮, 命主有功名, 在工作事業上擅於計劃, 工作穩定, 且有貴人扶助.

1, 武曲化科: 宜武職, 金融界, 名利雙收.

2, 紫微化科: 宜公職人員. 若自行創業, 宜作與公家有關之生意, 若無左, 右會照, 小生意而已.

3, 文昌或文曲化科: 宜走學術路線, 有創見, 有聲望.

4, 天機化科: 善於籌劃事業, 點子多, 可作賣腦筋的工作. 利於考試, 升遷.

5, 左輔或右弼化科: 在事業上, 獲助特多.

6, 天梁化科: 主聲名, 不主實權, 宜文職路線.

7, 太陰化科 (庚幹, 癸幹同論) : 善理財, 若失輝, 善理財但沒興趣, 配偶喜藏私房錢.

十, 田宅宮

化科星坐田宅宮之人, 住宅舒適, 不喜搬家;居家樸實, 家中整潔, 舒爽, 高雅;家人相處和睦, 家庭溫暖, 家人互相關懷. 若天機化科, 常發心思在家庭布置上;紫微化科, 家庭布置高貴;太陰化科, 喜歡微弱之燈光, 講究情調, 亦主有暗中借用他人名字購屋之情事;昌曲化科, 分期付款買的房子, 而且還有變更名義之情事, 如建造人非為本人, 付款後才過戶;左, 右, 昌, 曲化科, 居家附近有學校;太陽化科, 講究采光.

十一, 福德宮

化科星坐福德宮, 命主愛享受有計劃, 喜布施助人, 具有福慧, 精神開朗, 品德好. 對於興趣之事, 會深入研究, 有相當程度之見解. 紫微化科, 有解厄之功;天機化科, 思想靈活, 喜歡變通, 熱衷哲學, 陰陽學;太陰化科落陷 (即失輝), 有桃花;天梁化科, 多長輩相照拂, 有年長者之緣份.

十二, 父母宮

化科星坐父母宮, 命主為人聰明, 好學, 父母為斯文人, 能得父母之疼愛與教化. 父母, 長輩為命主之貴人. 紫微化科, 父母極可能是公職人員;天機化科, 主本人機智.

Các bài viết khác:
Ý nghĩa sao Tứ hóa ở 12 cung
Tác giả: Thầy Phủ Tướng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: 12 cung, Cung Vị, Cung Chức, Tứ Hóa, Ý nghĩa, 40 hóa diệu hay biến động của ý nghĩa tinh đẩu khi gặp tứ hóa của can cung, 40 hóa diệu hay biến động của ý nghĩa tinh đẩu khi gặp tứ hóa tiên thiên, Ảnh hưởng của Tứ Hóa Phi Tinh đối với vận thế, Bàn Tứ Hóa, bảng an tứ hóa,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ