Tuần Triệt V

Tuần Triệt V

  • 04:00 11/06/2021
  • Xếp hạng 4.8/5 với 10437 phiếu bầu

Sao Tuần và Triệt
2sao "TUẦN-TRIỆT"có nghĩa là "không"

Cái "không" của TRIỆT là tan nát biến thể thành "không"

Cái "không" của TUẦN là trung gian kiềm chế không cho quá trớn.

MỆNH có TUẦN-TRIỆT đóng cần phải biết âm (-)hay dương(+)để định mức độ nặng nhẹ.

TRIỆT chia ranh giới 2 cung,ảnh hưởng mạnh tất nhiên phải ngả về cung dương(+) để khép kín lại chiều nghịch hay thuận,ngăn cách mọi liên lạc nên gọi là "Triệt lộ".Định nghĩa là "cái thắng trước đầu xe".

TUẦN là cây cầu nối liên tiếp giữa 2 giai đoạn,kìm hãm bớt từ từ lâu dài,cầm chừng,định nghĩa là "cái thắng sau của xe".

-Mệnh có 1 TRIỆT hay 1 TUẦN,khi đại vận tới gặp TRIỆT hay TUẦN thì được thỏa mãn,cái này gỡ cái kia,đương số được tự do thong thả.

-THÂN có 1 TRIỆT,nếu gặp TUẦN quá sớm,thì không tháo gỡ nổi,phải đến vận ngoài 30t mới thành công.

-MỆNH-THÂN bị TUẦN-TRIỆT thì không còn gì để tháo gỡ.Đại vận đến tam hợp tuổi cũng chỉ ảnh hưởng tốt đẹp 50% thôi.

3 trường hợp trên của người dương đóng cung (+) và người âm đóng cung (-)bị TRIỆT hay TUẦN àn ngữ.

Người (+) đóng cung (-)và người (-)đóng cung (+) có TUẦN hay TRIỆT,khi đại vận đến thì TỐI MỜ làm 2 lần chậm chạp ở 2 cung đaị hạn có TUẦN hay TRIỆT án ngữ. 

Các bài viết khác:
Tuần Triệt V
Tác giả: Thầy Liêm Vũ tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Giải đoán lá số Tử Vi, Luận giải tử vi, ảnh hưởng của tuần triệt, Cách tác dụng của Tuần và Triệt khác nhau như thế nào?, Chứng minh rằng Thái Tuế không thể đóng ở Tuần không, có ai cung quan bị cả tuần lẫn triệt ko, cơ nguyệt đồng lương gặp tuần, cung điền trạch bị tuần, cung tài bạch bị tuần, cung tật ách có tuần,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ