Tuần Không

Tuần Không

  • 04:00 27/03/2021
  • Xếp hạng 4.91/5 với 10420 phiếu bầu

TUẦN

Thủy

V: Dần,Thìn, Mão, Dậu

Án Tinh

CUNG MỆNH

– ngộ Không Vong (tuần): thọ, làm nên vững bền.

– Tuần, Triệt tương ngộ: vô kế sinh nhai, lông bông vô định, bất hưởng phúc, mồ côi. Đàn bà thêm chồng con trắc trở.

– Tuần triệt giao đầu: thiếu niên tân khổ.

– Tuần phùng Khoa, Lộc: một bước khanh tướng.

CUNG BÀO

– Anh em chị em cung khắc.

CUNG THÊ

– Tứ Không (Tuần, Triệt, Thiên, Địa) ngộ Mã: bỏ chồng theo trai.

– Tuần: viễn phối tốt lấy người đồng hương, xấu; mà phải trắc trở nhiều lần mới thành. Tuần ngộ Mã: vợ chồng thế nào cũng phải xa bỏ nhau.

CUNG GIẢI

– Tuần: khỏi hết tai ách.

CUNG NÔ

– Tuần: tôi tớ không ở được lâu ra vào đổi mới luôn.

CUNG ĐIỀN

– Tuần,Việt: vô điền, của ông cha không được hưởng.

CUNG QUAN

– Tuần, Thiên Tướng: giàu.

CUNG TỬ

– Tuần, Triệt: trước khó sau dễ sinh.

CUNG PHÚC

– Tuần, Không, Kiếp: bần cùng, có mả tiền nhân mất ở hoang sơn.

CUNG PHỤ MẪU

– Tuần, Triệt, Thiên Hình, hay Am Dương Tuần, Triệt: cha mẹ mất sớm.

HẠN

– Tuần, Triệt củng Đế (Tử vi) ở đại tiểu hạn trùng phùng: chết.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Tuần Không
Tác giả: Thầy Đinh Nam tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Tuần, Tuần không, tu vi, xem tu vi, MỆNH TUẦN THÂN TRIỆT, ảnh hưởng của tuần triệt, Cách tác dụng của Tuần và Triệt khác nhau như thế nào?, Chứng minh rằng Thái Tuế không thể đóng ở Tuần không, có ai cung quan bị cả tuần lẫn triệt ko, cơ nguyệt đồng lương gặp tuần,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ