Tử vi đẩu số luận mệnh cách

Tử vi đẩu số luận mệnh cách

  • 04:00 30/07/2020
  • Xếp hạng 4.87/5 với 1005 phiếu bầu

Bản dịch:

Luận mệnh cách

1. Khán cung mệnh luận một thân của hình cách, tính tình

2. Khán cung phúc đức luận một thân trong vòng tâm thế giới

3. Khán cung phụ mẫu biết một thân được tổ ấm hay không

4. Phán đoán suy luận lưu vận cách

(1) tiên thiên mệnh bàn làm thể (cụ thể nồng cốt), lưu mười năm tam phương tứ chính thế cục là dụng

(2) dĩ tầm quan trọng luận:

a. Nguyên mệnh bàn chích thuộc trạng thái tĩnh, mặt bằng, cần nhờ lưu mười năm nhân tố "Kéo" ;

b. Lưu mười năm trình tự thuộc cao nhất

Lưu mười năm > lưu niên > lưu nguyệt > lưu nhật > lưu thời

(3) tiên kiểm tra lưu mười năm cung mệnh vị trí, tọa lạc nguyên mệnh bàn ở đâu cung vị

(4) quan sát lưu mười năm cung mệnh mặt bằng tam phương tứ chính, tinh diệu tổ hợp của cát hung tín hiệu

(5) a. Lưu mười năm Tứ Hóa chấm đất chi tinh, "Kéo" nguyên mệnh bàn cung vị sở biểu thị của cát hung tín hiệu

b. Lưu niên Tứ Hóa chấm đất chi tinh, "Kéo" lưu mười năm cung vị sở biểu thị phát sinh vu cai năm của cát hung tín hiệu

(6) lưu mười năm Tứ Hóa chấm đất chi tinh, "Kích phát" bản mười năm cung vị tam phương tứ chính sở biểu thị của cát hung tín hiệu

(7) chú ý lưu tứ pháp từ đâu cung đánh ra, mà đầy đủ cung tức là lai long, nhìn nữa cai Tứ Hóa kéo / phi lạc lánh cung, ra sao danh mục, biết ngay khứ dãy (kết cục)

(8) chủ tinh khống chế đại cục, phụ tinh tả hữu đại cục

(10) Hóa kị tinh đại diện phá tan, thất bại (như hóa lộc gặp Hóa kị, là cát trung tâm giấu hung, tối hậu chung hung)

(11) đi lưu vận vô miếu hãm của phân

(12) luận độ mạnh yếu tự thiến : Đối cung = 70: 30

Đối cung / tự thiến : Tam hợp song cung = 60: 40

(như Bản cung vô chủ tinh đối cung / tự thiến: Tam hợp song cung = 51: 49)

(13) luận quan hệ đối cung, Tam hợp cung = nội tại nhân tố (trực tiếp)

Phụ cung, quan cung = nhân tố bên ngoài

Giáp cung = tiếp cận chính ở ngoài nhân tố

Chủ tinh dụ nhân tâm tính, tình thế cường độ thứ cấp biểu

Cường tinh hệ tinh khiết tinh hệ

Sát -- bá (tiên) cự -- tranh (tiên)

Liêm -- ngoan (tiên) dương -- trợ giúp (tiên)

Phá -- mãng (tiên) lương -- chính (tiên)

Vũ -- cương (hậu) cơ -- tiệp (tiên)

Tham -- dã (hậu) âm -- giấu (hậu)

Tử -- tôn (đều) cùng -- và (hậu)

Phủ -- dung (đều)

Tướng -- dao (tùy)

12 cung sắp xếp thứ tự hoàn hoàn tương khấu, dầy đặc có tự, không cho bất luận cái gì một tia thay đổi, canh một động tức trái lại nhân tình lẽ thường, kỳ thực các học viên học đẩu số thiết yếu trước phải thành lập một quan niệm, đẩu số luận mệnh là ở luận nhân sinh, luận hoàn cảnh, luận tâm tính biến hóa, tất cả suy luận thiết yếu dĩ bởi vì bản thể lẽ thường lai diễn biến.

Vì sao 12 cung sắp xếp thứ tự nhất định là mệnh, huynh, phu, tử, tài, tật, thiên... ? (điều không phải ta nhất định quy củ ^^)

Vì sao điều không phải mệnh, thiên, quan, giao hữu, tử, tật... Ư?

Nguyên lai 12 cung sắp xếp thứ tự là theo trứ một đời người lớn, già yếu mà thiết trí, đối cung và tam phương quan hệ cũng hỗ là ảnh hưởng hoặc cùng tổ, ta tiên bả kỳ sắp xếp thứ tự quan hệ và con người khi còn sống nối liền đứng lên cấp đại gia làm tham khảo:

● cung mệnh → nhân sinh ra hậu định hình mệnh khí, sở hữu cá tính biểu trưng, hình thái khí sắc đều theo thứ tự là việc chính, trừ phi phát sinh trọng đại biến cố, bản mệnh của tính cực kỳ khó sửa đổi, cho nên mới có thai ngữ nói "Bò khiên đáo Bắc Kinh còn là bò" cá tính hình dung ngữ.

● cung mệnhVS cung thiên di → chỉ cần là nhân, bất kể là phủ lương sinh đi, đô hội có ra ngoài khát cầu và cơ hội, mà đối diện "Cung thiên di" hay một đời người lớn nhất thay đổi cảnh ảnh hưởng, xuất môn hậu họa phúc khó liệu, không ai sẽ biết ở bên ngoài sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng cũng dĩ khẳng định: Xuất môn hậu đối với người? Ở tư duy và cảm thụ tuyệt đối sẽ có điều biến hóa. Bởi vì nhân chẳng những là cảm giác động vật, cũng là mình ý thức rất nặng và không cam lòng tịch sờ (quần thể tính cường) động vật, xuất môn hậu cần nhất là nhân loại quần thể có hay không năng lực tiếp nhận chính, người khác đối ý kiến của mình làm sao. Các loại, cũng bởi vì thiên di hàm dụF người quần thể hỗ trợ tác động quan hệ, cho nên đối với người ảnh hưởng cũng là trực tiếp nhất, trùng kích lớn nhất. Cho nên sắp hàng là cung mệnh đối cung, cũng chính là trong sách thường nói "Xung", xông đến hảo là tốt rồi, xung không được khá tựu... , a... Dưới có thể nghĩ.

● huynh đệ cung → đương nhân bắt đầu có thể hành tẩu, không nên mẫu thân ôm thời gian, chân chính bắt đầu rồi hắn cả đời người thứ nhất lữ trình, ở nơi này lớn học tập giai đoạn, tiếp xúc tối nhiều lần chính là mẫu thân và huynh đệ tỷ muội, đối đãi và cảm thụ sâu nhất cũng là mẫu thân và huynh đệ tỷ muội, hết thảy thái độ làm người đối đãi, tâm tình thả ra tập tính, người đối diện đình nhận tri đều là lúc này kỳ học được, là vì mệnh chủ trụ cột nhất tâm tính dưỡng thành kỳ, cũng bởi vì ... này thời kỳ nhân so sánh vô tự chủ năng lực và mưu sinh năng lực, cho nên đối với vật chất thượng thỏa mãn hoặc khuyết thiếu thể nghiệm sâu nhất, nhu cầu cũng lớn nhất (không phải chẩm sống sót ư? ), cho nên huynh đệ cung ngoại trừ khả quan huynh đệ tình hình chung ở ngoài, cũng đại diện một người sâu nhất tằng tình cảm và thực tế nhất vật chất cần.

● huynh đệ cungVS bằng hữu cung → một đời người không có khả năng chưa có tiếp xúc qua phụ mẫu, huynh đệ dĩ người bên ngoài, nhất là tuổi nhỏ thời kì đối cùng tuổi ngoại nhân càng hiếu kỳ, cho nên xuất ngoại cùng người lui tới (xin chú ý: Bằng hữu cung lúc này chính thị huynh đệ cung thiên di), đương nhiên nhà của người khác đình sinh hoạt bối cảnh và giáo dục quan niệm và bất đồng kinh lịch sở dưỡng thành một người cá thể, đối với mình đều là mới mẻ, cũng là lớn nhất trùng kích tính, bởi vì thấy người khác, sở dĩ phải ngẫm lại chính, lúc này đối cung trùng kích chủ yếu là do đối với mình và người khác tương đối mà đến, cũng bởi vậy mới có tiên hiền dụng "Cận chu người xích, gần mực thì đen" để hình dung bằng hữu thật xấu tầm quan trọng. Mà bằng hữu phạm vi hàm dụF đồng tính và khác giới, người bản năng thượng gặp phải người khác giới thì, có thể so với gặp phải đồng tính càng hiếu kỳ hơn, nếu là mới mẻ, đương nhiên chưa nói tới thập ma nội tại tình cảm, sở dĩ bằng hữu cung cũng là người gặp ở ngoài cung, gặp ở ngoài ma! Đương nhiên là bên ngoài gặp phải, là nã không được tiến cung phu thê tới, O nhất thời, ngắn ngủi, chưa nói tới chân chính tình cảm.

● cung phu thê → đương nhân tâm trí tương đối thành thục hậu, từ từ thoát ly cha mẹ nắm giữ và bảo hộ, lúc này kỳ cũng là người sinh lý cơ năng lớn đạt được hoàn thiện nhất thời gian, là không thể chịu đựng được được sinh lý nhu cầu nước lũ thả ra và tâm lý ký thác tình cảm ỷ lại, sẽ bắt đầu cần khác giới quan ái lai thỏa mãn tự thân linh và tính, bởi vậy đa số người đó đều vào lúc này kỳ thành hôn lánh tổ gia đình, truy cầu khác giới ái tình và lưỡng tính đối đãi thành giai đoạn này tất nhiên quá trình và học tập.

● cung phu thêVS sự nghiệp cung → lưỡng tính trong lúc đó nhận tri và quen thuộc phải xuyên thấu qua hành vi tiếp xúc mà đạt thành, nếu không có xuyên thấu qua cộng đồng hành vi và động tác là rất khó giải trừ đây đó lòng của tính, huống chi lưỡng tính đang tìm mịch bầu bạn thì, ngoại trừ bỉ ý tưởng này cần gần ở ngoài, xử sự làm người phong cách cùng với làm việc thái độ, công tác cảm giác đều nhất nhất liệt ở song phương ước định trong, có câu thuyết "Nghiêm túc nữ nhân đẹp nhất", cũng có nhất cú thuyết "Nghiêm túc nam nhân đẹp trai nhất", cái gì gọi là chăm chú? Kỳ thực giá cùng người đang làm việc thì cổ khí chất hữu quan, nam nhân cân nữ nhân ở ước định đây đó thì, cũng là bả điểm ấy trở thành là thực lực của đối phương đến xem, điểm ấy rất hiện thực, cũng rất cụ lực sát thương, thùy hội muốn kết hôn một quỷ lười đương lão bà? Vừa thùy hội giá một thoạt nhìn không có gì tiền đồ lão công? A... Thật là có chút vật cạnh thiên trạch đạo lý tồn tại ư! Mặt khác, thành hôn hậu nam nhân phải ra ngoài (xin chú ý: Phu thê cung thiên di = sự nghiệp cung) công tác kiếm tiền nuôi gia đình, nữ nhân cũng phải ra ngoài kiếm tiền hoặc làm tốt quan hệ xã hội vai, tài năng hiệp trợ phu quân sự nghiệp thuận lợi (vì sao có bực này khác biệt? A... Giá thực sự không có biện pháp, thiên tính sở trí, cũng là thiên phú sở trí, bởi vì nữ nhân sinh hài tử hậu còn phải chiếu cố hài tử, thì là còn không có sanh con, nữ nhân trời sinh người đối diện vụ chỉnh lý vẫn là bỉ nam nhân sở trường, đương nhiên là có những người này ngoại lệ, ngoại lệ trước hết không nói chuyện). Bởi vì sự nghiệp ở phu thê đối cung, bởi vì tố sự nghiệp mục đích cuối cùng là đem tiền cầm lại gia, cho nên đối với cung là sự nghiệp thật xấu cũng trực tiếp ảnh hưởng phu thê tình cảm, ái tình a! Ái tình! Rốt cuộc là bánh mì trọng yếu còn là ái tình trọng yếu? Kỳ thực đương sự nghiệp thất bại vô pháp nuôi sống một nhà thời gian, không có bánh mì là đàm không ra tình yêu, các vị mời khán, đây đối với cung của xung, lực ảnh hưởng có lớn hay không ư?

● cung tử nữ → đương lưỡng tính thành đôi thành đôi hậu tất nhiên sẽ phát sinh nết tốt là, sở dĩ cung tử nữ ngoại trừ là tử nữ thật xấu biểu trưng ở ngoài, cũng lưỡng tính song phương tính quan hệ vẽ hình người. Ở ngày như vầy tính giao nhau dưới, dựng dục tử nữ (không được dựng người ngoại lệ) là tất nhiên kết quả, lúc này song phương cũng sẽ đối mặt liễu giáo dưỡng tử nữ khảo nghiệm, rất nhiều người đều nói quá "Ta là ở làm phụ thân (mẫu thân) sau khi mới bắt đầu học làm phụ thân (mẫu thân)", nói thế ở đẩu số 12 cung cũng phân là liệt sinh nội ư! Bởi vì tử nữ vi phu thê huynh đệ cung, mà huynh đệ vốn cũng có học tập ý, sở dĩ hài tử giáo dưỡng, lưỡng phu thê đều phải học tập, hơn nữa còn là cả đời đến chết cũng còn ở học tập, a... Thật biết điều!

● cung tử nữVS cung điền trạch → nữ nhân sinh ra hậu, là chính thức bắt đầu kéo dài gia tộc sinh mạng thời gian, cũng là nhà mới đình chân chính thành lập thời gian, gia đình thành lập phải có hoàn chỉnh sinh hoạt không gian, tân sinh mà bởi vì phải thu được hoàn thiện nhất bảo hộ, sở dĩ lúc này xây cấu lý tưởng trung tâm nơi ở hoàn cảnh cũng đồng thời trở thành tuyệt đối cần thiết, bởi vì tử nữ sẽ không vĩnh viễn ở cha mẹ trong ngực, bọn họ hội ba hội đi sẽ tới chỗ lục lọi tân thế giới (xin chú ý: Tử nữ cung thiên di = điền trạch hoàn cảnh), mà cha mẹ cũng sẽ căn cứ gia tộc đặc tính, tập tính, khi còn bé người đối diện đình khái niệm các loại làm như nơi ở hoàn cảnh xây cấu bản in ô-da-lit, a... Đối cung ma! Xung la!

● cung tài bạch → đương một người đã trải qua hôn nhân, sanh con dưỡng cái, sự nghiệp dốc sức làm sau khi, chính thị đến rồi nghiệm thu thành quả thời gian, có thể không chính mình một khoản tiền tài đương nhiên cũng là nhân sinh thành bại bình xét điều kiện một trong, ngoại trừ cái này ở ngoài, cũng là nhân sinh đến rồi thành thục nhất giai đoạn, kinh nghiệm lịch lãm cũng đến đỉnh giai đoạn, mọi người sẽ bắt đầu tự hỏi còn dư lại nửa đời sau hẳn là sao vậy quá? Sự nghiệp của mình và nhân sinh có hay không đã đạt thành trong lòng lý tưởng? Có hay không có hẳn là hoàn thành mà vị hoàn thành mộng tưởng? Sở dĩ tiên hiền ở đệ ngũ cung đưa hạ tài bạch cái này ý vị sâu xa mà ý nghĩa.

● cung tài bạchVS cung phúc đức → nhân loại sáng tạo thực chất vật thể (bao quát tiền tài), đều là xuất xứ từ sinh tìm cách, có tìm cách mới có hành động, có hành động sản sinh kết quả, sở dĩ tài bạch cửa đố diện lập cung phúc đức, dụng tìm cách trực tiếp ảnh hưởng kết quả, dụng tinh thần mặt hưởng thụ vật chất, nửa đời sau nên như thế nào đã trải qua phúc đức tự hỏi, ý tứ như thế thật là có thú cực kỳ!

● cung tật ách → đương đi vận đến đạt thứ sáu cung (tật ách) thì, loài người tuổi tác đã ngũ ~ sáu mươi tuổi, bản thân các bộ vị cơ năng rõ ràng biến chất, tay chân cũng càng ngày càng không nghe sai sử, lúc này làm sao bảo nuôi thân thể của chính mình cũng trở thành là tối trọng yếu đầu đề, nhân một ngày niên kỷ đến nơi này loại giai đoạn, cũng bắt đầu thích hồi ức chuyện cũ, nhất là quá mức ái trở về chỗ cũ tuổi thơ tuổi thanh xuân ít và lúc đó hoàn cảnh lớn lên (huynh đệ cung và cung điền trạch chính hội sinh tam phương), cũng chân chính nhận tri đáo mình ở nhân sinh còn dư lại thời gian không nhiều liễu.

● cung tật áchVS cung phụ mẫu → lúc này, nữ nhân chính trực thanh tráng niên kỳ, đã rồi thành lập thuộc về bọn họ gia đình của mình, đương người đã già sau này ngoại trừ yêu thích trở về chỗ cũ lúc nhỏ dĩ vãng ở ngoài, cũng dễ hoài tưởng phụ mẫu đối với mình dưỡng dục ân tình (ừ ~~~~ sắp đi gặp cha mẹ), phụ mẫu lúc đó làm những chuyện như vậy cũng trở thành chính đối đãi cả gia tộc hành sự chuẩn tắc (nhìn kỹ: Tật ách đối diện chính thị cung phụ mẫu, trực tiếp ảnh hưởng), trong đầu hội quải niệm mà không thôi là nữ nhân (thỉnh tái chú ý khán: Nguyên cung tử nữ lúc này biến thành cung phúc đức), người đã già yêu nhất cân tôn tử tôn nữ ngoạn cùng một chỗ (kế tục khán ốc: Nguyên tử nữ cung tử nữ chính thị nguyên cung thiên di, cũng chính là lúc này huynh đệ cung, lão nhân mang trứ cân tôn tử tôn nữ học ư! A... Cân tôn tử tôn nữ cùng nhau lăn lộn tương đối không muốn đáo chính không ai muốn). Cuộc sống quá trình, 12 cung an bài, thật đúng là huyền diệu chuẩn xác a ~~~

Đến nơi này đã gần đến vĩ thanh, lúc này nhất định có người sẽ hỏi: Như vậy kế tiếp ư! Nếu có người sống vượt lên trước thứ sáu hạn ư? Đều làm đến đệ thất hạn cung thiên di liễu sao vậy nói sao? Hắc... Thỉnh các vị khán quán ngẫm lại nhất cú từ xưa đến nay minh nói: "Nhân sinh bảy mươi mới bắt đầu", lời này mà kỳ thực cũng thật có ý tứ, chẩm nói sao?

Nói như vậy, sống quá bảy mươi tuổi nhân đã trải qua sinh ly tử biệt, chịu đựng qua sinh lý ốm đau hậu nếu có thể như cũ tai thính mắt tinh, lúc này, sinh mệnh, tiền tài, gia tộc, nữ nhân các loại hết thảy tất cả đều cơ hồ không để ở trong lòng liễu, cai giao ca tụng từ lâu giao ca tụng, bất năng giao ca tụng cũng không cần phải giao ca tụng, trong lòng bọn họ quan tâm nhất chính là: "Mọi người đối định vị của mình như thế nào đây? Quan cảm làm sao? Mình cả đời này như thế nào đây? Nên như thế nào hưởng thụ còn thừa lại nhân sinh ư? Nếu có tiếp theo sinh, chính vừa hội là như thế nào ư?" nâm nói một chút, có thể sống đáo năm này tuổi, phần lớn người đó không được đều là cùng loại như vậy sao?

A... Thỉnh cuối cùng một lần chú ý địa khán, cung thiên di cửa đố diện ra sao cung ư

Di dân

- lưu mười năm cung điền trạch sai ai ra trình diện phá, thì di dân vĩnh không quay đầu lại

- lưu mười năm cung điền trạch không gặp phá, trái lại sai ai ra trình diện hóa lộc, thì là giả di dân (hàng thiên viên)

- động năng: Sai ai ra trình diện "Sát Phá Lang" "Thiên cơ" "Thiên mã" "Hóa lộc" chờ tinh (sai ai ra trình diện cung thiên di như nhau)

- lưu niên hoặc lưu nguyệt cung điền trạch sai ai ra trình diện phá, khả năng chỉ là "Ngày hôm nay không trở về nhà" tật bệnh / tai nạn (dĩ mười năm đại vận bàn tác "Tử vong" tham khảo chuẩn tắc)

- khán tiên thiên "Cung mệnh" cập "Tật bệnh" chủ tinh của gợi ý tật bệnh loại khác (bệnh mãn tính)

- nhìn nữa lưu mười năm "Cung mệnh" cập "Tật bệnh" chủ tinh của gợi ý tật bệnh loại khác (bệnh mãn tính)

- đã ngoài cung vị sai ai ra trình diện Hóa kị cập hung tinh có thể là bệnh cấp tính, mà Hóa kị song sai ai ra trình diện gia hung tinh tập hợp chủ bệnh tử

-"Cung thiên di" sai ai ra trình diện Hóa kị cập hung tinh chủ xuất ngoại gặp tai hoạ, tam phương tứ chính vô cứu cập sai ai ra trình diện hung tinh chủ "Hung vong "

- thân cung thụ hình xung "Hóa kị" cập "Lục hung", bản thân thụ kịch liệt tổn thương (giơ cao đà giáp kị sẽ chết)

** xem thêm tinh của ngũ hành xúc phạm định tai kiếp tính chất

-"Tướng mạo" cung như sai ai ra trình diện "Hóa kị" cập "Lục hung", cũng chủ có thân thể thượng tai ương cướp

- tự sát: "Cung mệnh" hoặc "Cung phúc đức" như sai ai ra trình diện "Thái âm Hóa kị" hoặc "Văn khúc Hóa kị", chủ một thân đa tự ti cập hướng nội, có tâm sự cũng không hướng nhân tiết lộ, như tái kiến "Tứ hung" hội chiếu, liền có khán không ra hiện ra; lại thêm "Thân cung" hoặc "Tướng mạo cung" hoặc "Cung điền trạch" sai ai ra trình diện phá, liền có tự sát của ứng với.

- bệnh cấp tính / bệnh mãn tính / ngoại thương

-"Cung mệnh", "Cung điền trạch" có thể cấp tính cập mạn tính của bệnh

-"Thân cung","Cung thiên di" đa chủ cấp tính bị thương

-"Tật bệnh cung" chủ bệnh mãn tính

- sai ai ra trình diện "Kình dương" chủ bén nhọn tính của thương

-"Linh xương đà vũ" gia "Hóa kị tinh", ở "Cung mệnh" "Thân cung" hội chiếu, chủ kịch liệt to lớn tai kiếp (tử vong)

- tối kỵ sai ai ra trình diện "Giơ cao đà giáp cung", là ứng kiếp là lúc tiền tài

- như khán tiền tài phải thêm khán cung điền trạch, nhân cung điền trạch là kho là hậu môn, có thể nhìn ra kỳ tích tài lựce. g. Như sai ai ra trình diện Hóa kị cập xung động, tức tích tài lực giảm bớt nhiều, rốt cuộc thành thiên không

- tiền của phi nghĩa: Trừ "Sát Phá Lang" cập "Liêm trinh" có thể coi là thiên nghiệp hoặc tiền của phi nghĩa ngoại, cái khác tinh hệ có thể coi là chánh hành, chính nghiệp, chính tài (bất luận thành bại)

- lưu mười năm "Cung mệnh" hoặc "Cung điền trạch" không thể nhận ra phá hoặc Hóa kị, bằng không chỉ vì hư hoa, ngay cả có tiền của phi nghĩa, rốt cuộc cũng thành thiên không (như "Cung điền trạch" vô phá hoặc Hóa kị, đưa nghiệp có thể hóa giải)

- lưu niên "Cung mệnh" "Cung điền trạch" hoặc "Cung tài bạch" sai ai ra trình diện hóa lộc, tam phương tứ chính hội kiến "Sát Phá Lang" hoặc "Liêm trinh", gia giơ cao đà hỏa linh, chủ phải gấp tài hoặc tiền của phi nghĩa (không gặp Hóa kị là hợp)

Tử vi đẩu số → quan phi / tranh tụng

-"Hình tù giáp ấn" - cung mệnh sai ai ra trình diện "Thiên tướng" Hóa kị,"Kình dương" "Liêm trinh" hội kiến hoặc giáp củng; hoặc cung mệnh sai ai ra trình diện "Liêm trinh" Hóa kị,"Kình dương" "Thiên tướng" hội kiến hoặc giáp củng

- tình thế nguyên nhân gây ra: Có thể xem thêm thượng một tầng tương ứng cung vị của gợi ý

-"Cung điền trạch" phá tan, gia "Cung mệnh" "Thân cung" hội "Giơ cao đà giáp kị", chủ thất tự do (e. g. Lao ngục, bắt cóc tống tiền)

-"Văn xương" "Văn khúc" Hóa kị ở tương quan cung vị, lại sẽ có văn kiện thượng của sai lầm; uông phải cẩn thận hiệp ước chỗ để ý

Sự nghiệp / bài vở và bài tập

- khán lưu mười năm Tứ Hóa ở ở đâu cung vị, lưu cung mệnh của tam phương tứ chính có thể thấy được:

-"Hóa kị tinh" ở mệnh, dữ nhiều lành ít

-"Hóa kị tinh" ở tam phương tứ chính, "Hóa lộc tinh" ở mệnh, cát đa hung ít

- sai ai ra trình diện "Hóa kị tinh" gia hội giơ cao đà hỏa linh, kịch liệt rách nát

- sai ai ra trình diện "Hóa lộc tinh" gia hội "Giơ cao đà hỏa linh", kịch liệt thành công

- sai ai ra trình diện "Sát Phá Lang" cách cục, cấp thành cấp bại

- như sai ai ra trình diện trên dưới hai tầng tinh bàn Thiên can địa chi "Phục ngâm", lực lượng gấp bội.

** lục hợp cung vị ngôi sao sẽ có ảnh hướng

- cung mệnh vô chủ tinh, đại diện đi vất vả cực nhọc của vận (bất luận thành bại)

- lộc phùng phá tan, cát lý giấu hung

** sự kiện của chi tiết muốn xem tinh của tính chất mà định

-"Sự nghiệp cung" có Hóa kị tinh, không thích hợp làm công; "Cung tài bạch" có Hóa kị tinh, không thích hợp việc buôn bán

Trí năng. Trúng tà / gặp quỷ

Trí năng

- khán "Cung mệnh" cập "Cung phúc đức", như trông thấy "Trí năng chủ tinh" (thiên cơ, Thái âm, văn xương, văn khúc) Hóa kị gia hội hung thần, uông kỳ là "Giơ cao đà giáp kị hội không kiếp", có thể sẽ có "Nhược trí" xu thế

Trúng tà / gặp quỷ

- như trước sau thiên của "Cung phúc đức" cập "Cung Nô bộc" trùng điệp, kị sát thấy nhiều, lại sẽ có "Trong đầu của bằng hữu làm phức tạp" của tượng, tức tục xưng gặp quỷ

Đẩu số khán đổ tính - đổ tính làm sao thủ khán cung mệnh

--------------------------------------------------------------------------------

[ cái chêm ]

"Đổ" là nhân loại thói hư tật xấu, nhân sinh nơi chốn đều ở đây "Đổ", cho dù nâm không được "Đổ" cũng là một loại đổ. Kết hôn, sống chết, đổi công tác, đầu tư, khai sáng sự nghiệp, thậm chí sinh bệnh khai đao hay là muốn "Đổ", chỉ là phiêu lưu cao thấp, loại khác bất đồng mà thôi, chỉ cần có không xác định tính, nhân nhất định phải "Đổ" .

[ tài phú then chốt ở chỗ ]

Có người sưu tầm dân ca hiểm tính thấp "Không được đổ", có người lại nguyện ý mạo cao phiêu lưu dĩ đổi lấy cao thù lao, giá ở giữa sai biệt, ở tử vi đẩu số thượng làm sao hiện ra ư?

Người bình thường luôn cho là "Cung tài bạch" là tài phú của chỗ mấu chốt, kỳ thực "Cung tài bạch" là phản ánh một người cầu tài tâm tính, thủ đoạn cập năng lực; mà "Cung phúc đức" cũng đầu tư quản lý tài sản hậu của thu lợi tình hình, cập đối hiện hữu tài chính của nắm trong tay năng lực, bởi vậy, cung phúc đức bỉ tài bạch trọng yếu hơn.

Quang từ "Cung tài bạch", "Cung phúc đức" là không thể hoàn toàn nhìn ra một người "Đổ tính", bởi vì "Cung mệnh" mới là tờ này bàn trung tâm, vòi nước, tịnh thống ngự còn lại mười một cung, sở dĩ "Cung mệnh" tinh diệu tổ hợp trọng yếu phi thường.

Trên cơ bản cung mệnh của tam phương (tài bạch, sự nghiệp) sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chư sát tinh thì, suốt đời hay thay đổi hóa, có can đảm thưởng thử sang tân, mạo hiểm truy cầu biến hóa, cũng chính là có "Đổ tính", trong đó dĩ Hỏa Tinh, linh tinh lớn nhất xung lượng; đương nhiên còn muốn lo lắng chủ tinh của đặc tính, như tử vi, Thiên phủ, thiên lương loại này thuộc "Đất" ngôi sao, phương không mất ổn trọng; mà thất sát, phá quân, tham lang, cự môn, thiên cơ những ... này tinh diệu, thì càng không ổn định.

Trái lại, cung mệnh tam phương sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, mà không sai ai ra trình diện lục sát thì, suốt đời bình ổn, hành sự bảo thủ, là điển hình nhân viên và giáo viên, đi làm tộc mệnh cách. Nhược ngồi nữa lộc tồn tinh, chỉ sợ là "Linh phiêu lưu" chủ nghĩa thừa hành người.

Nhưng là có rất nhiều đi làm tộc ngoạn cổ phiếu, mãi kỳ hạn giao hàng, ký lục hợp màu, chơi mạt chược, hoàn thoa hắc, thậm chí đương dân cờ bạc, mở sòng bạc, tố lục hợp màu tổ đầu, đây cũng yếu từ tài bạch, phúc đức lưỡng cung tinh diệu mà nói minh.

[ viên kia tinh tối tham? Viên kia tinh cầu tài tối cấp? ]

Hiểu sơ đẩu số người đó cho rằng: "Tài bạch, cung mệnh sai ai ra trình diện tham lang tinh người, là tối tham tài bất quá! "

Kỳ thực chỉ cần cung tài bạch đứng đầu tinh hóa lộc, hóa quyền, cầu tài tính đều rất mạnh, đây là nhân tinh diệu bất đồng, đương nhiên cầu tài phương thức cũng sẽ có sai biệt. Thế là đương vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền hoặc tham lang hóa lộc hay giàu nhất mạo hiểm tính cách, tài khả thuyết tối tham tài; đến nỗi thái dương tinh hóa lộc sinh cung tài bạch, sẽ không như vậy rõ ràng.

Hỏa Tinh, linh tinh đang ngồi tài cung, cung phúc đức, lại thấy lộc quyền tinh người, đa hận không thể nhất tịch làm giàu, sở dĩ phải liều mạng kiếm tiền, chỉ cần chữ lợi vào đầu, vậy có quay lại nhìn của để ý.

Có người thì làm cao phiêu lưu sự nghiệp, có người thì đi phạm pháp hoặc pháp luật sát biên giới (như buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu, kỹ nữ... Chờ), có người thì tăng ca hoặc tái kiêm chức, trong này sai biệt ngay cung mệnh mạnh yếu cập cung tài bạch tinh diệu liễu.

Từ ví dụ thực tế trung tâm chúng ta phát hiện, đương chức nghiệp dân cờ bạc, mở sòng bạc, đương lục hợp màu tổ đầu, khai tình dục môi giới. Chờ, đều có như sau của tính chất đặc biệt:

1. Cung mệnh vô chủ tinh, cung tài bạch mỗi ngày cơ, hoặc cung phúc đức mỗi ngày cùng tinh hóa lộc, có hỏa linh tinh đồng cung người.

2. Cung mệnh là trời cơ tinh, cung tài bạch là trời đồng hóa lộc, có hỏa linh tinh đồng cung.

3. Cung mệnh là trời cùng tinh, cung tài bạch hoặc cung phúc đức sai ai ra trình diện hóa lộc cập hỏa linh tinh người.

Đây là bởi vì cung mệnh cung vô chính diệu vô chủ tinh, so sánh dễ thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, tựu cùng trời cùng số tử vi cùng, không muốn thái mệt nhọc nghề nghiệp; mà thiên cơ tinh là chủ động suy nghĩ, sở dĩ phải nhanh được tài phú, tựu làm những ... này "Dễ dàng" công tác.

[ viên kia tinh đổ tính cực mạnh? Loại người như vậy phùng đổ phải thua? ]

Nếu như tài bạch, cung phúc đức hóa lộc, có hỏa, linh tinh đồng cung, gặp lại kình dương, đà la, vậy đổ tính kiên cường liễu, nói cách khác, tài bạch, phúc đức có Hỏa Tinh kình dương đồng cung, cầu tài là vừa nhanh vừa độc, có nữa hóa quyền tinh tựu chưa tới phút cuối chưa thôi, thập ngón tay đóa hết, hay là muốn đổ!

Trên cơ bản, cung phúc đức cung vô chính diệu không có chủ tinh, cung tài bạch tái sao vậy hảo, kết quả là còn là công dã tràng, có thể có thể thắng ba nghìn, cuối cùng còn là bồi quang hoặc xài hết.

Loại thứ hai tình hình, tài bạch, cung phúc đức sai ai ra trình diện Hóa kị tinh, lại có dương đà hỏa linh tứ khỏa sát tinh người, tiên thiên đối tiền tài nhạy cảm độ thiếu (thối giác mất linh), cơ hồ là "Thịt chân", mặc cho người xâm lược, nhất là dưới đây vài loại tổ hợp tối phải cẩn thận:

1. Linh tinh, văn xương, đà la, vũ khúc Hóa kị

2. Văn xương (văn khúc) tham lang Hóa kị

3. Hỏa Tinh, Thái âm Hóa kị

4. Hỏa Tinh, thiên cơ Hóa kị

Loại thứ ba tình hình là tài bạch, cung phúc đức kiến giải thiên không, Địa kiếp tinh tả hữu giáp chế hoặc tự tọa, cũng sẽ hình thành tài không được tụ. Có nhất ví dụ thực tế, nào đó y sư vũ khúc thất sát tọa mệnh, cung tài bạch là liêm trinh tham lang, cung phúc đức là cung vô chính diệu, không kiếp tinh giáp chế, kết quả 82 năm trước buôn bán lời mấy nghìn vạn, đến rồi 82 năm lại thường hơn ức nguyên.

[ loại người như vậy dễ có thiên tài vận? Có cả đời thiên tài vận sao? ]

"Thiên tài" cái danh từ này cũng rất phú tranh luận tính, nếu như nói không làm mà hưởng, từ trên trời giáng xuống, vậy không đáng tham thảo; nếu như nói dễ nắm lấy thời cơ (thương cơ) mà thu hoạch được món lãi kếch sù, vậy cũng năng lực hay như sau tổ hợp:

1. Cung tài bạch có tiên thiên, đại vận của hóa lộc tinh cát hóa

2. Hỏa Tinh hoặc linh tinh đồng cung

3. Cung phúc đức tinh ổn định hóa lộc

Nhất là cung tài bạch Hỏa Tinh tham lang hóa lộc hoặc Hỏa Tinh Thái âm hóa lộc người, thường năng lực thu hoạch "Món lãi kếch sù" (đại vận cung tài bạch, phi bản mệnh cung tài bạch). Nếu như bản mệnh cung phúc đức tốt (mỗi ngày phủ, thiên tướng, hóa lộc), đại vận cung phúc đức cũng không sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ xung chiếu, thật là người có phúc khí, thường có hết ý tài vận trước mắt. Trái lại tiên thiên cung tài bạch rất mạnh, đại vận cung phúc đức phùng kị sát tinh phá tan, đây chính là khổ không thể tả, dũ yêu cầu dũ "Suy" ! Nhân sinh luôn luôn vừa được vừa mất, rất nhiều người một tài mệnh, nhưng có tài sau khi, mệnh cũng có thể năng lực không có, huống hồ tới dễ dàng, đi tựu dễ. Bởi vậy, chỉ có giữa lúc khổ cực tiền kiếm được tài dễ lưu ở, rất ít nhân là cả đời vận may đương đầu, ghi nhớ kỹ vừa được tất có vừa mất.

Tử vi đẩu số bộ phận chinh nghiệm tín hiệu (from:http://mrhoney. 51. net/)

Tử vi đẩu số bộ phận chinh nghiệm tín hiệu

Trời sinh mạng người, quan tâm sở phú thiện ác chính tà mà thôi. Bài định Tử Phủ, liền biết một thân của tính thể; bố đủ tinh diệu, thấy rõ tư nhân của phế phủ.

Định nhân lao ngục

Hạ thuật là trái pháp luật phạm tội tin tức, con người mệnh phùng đến đây, con mắt vô pháp kỷ, tất có (1) táo bạo hung ác của tính, (2) lao ngục tai ương, (3) huyết quang bị thương tàn phế, (4) hình thương đoản mệnh, (5) trở thành hắc đạo.

1, đà la ở dần thân tị hợi thủ mệnh. Trời sinh hảo đi gian lộng xảo.

2, kình dương tại tí ngọ mão dậu thủ mệnh. Trời sinh cụ phạm tội ý thức.

3, hỏa linh thủ mệnh, gia dương đà hoặc tam phương hội dương đà. Tính cách xung động nổi giận, bất kể hậu quả.

4, dương đà thủ mệnh, gia hỏa linh hoặc tam phương hội hỏa linh. Tính cách xung động nổi giận, bất kể hậu quả.

5, Hóa kị thủ mệnh, gia Tứ Sát hoặc tam phương hội Tứ Sát. Hẹp ích kỷ, ý nghĩ đường ngắn.

6, không kiếp thủ mệnh, gia Tứ Sát hoặc tam phương hội Tứ Sát. Hành vi phóng đãng, coi rẻ pháp luật.

7, kình dương và thất sát, phá quân, tham lang, vũ khúc, liêm trinh, cự môn thủ cung mệnh. Lòng dạ ác độc thủ độc, to gan lớn mật.

8, dương, đà, hỏa, linh, Hóa kị trung tâm có nhị hoặc tam khỏa rơi vào cung mệnh, lao ngục khó thoát, tạm biệt thiên hình, chủ chết thảm.

9, thiên cơ và ở tị hợi thủ mệnh, đà la đồng cung. Đầu cơ trục lợi, âm mưu hại nhân.

10, thiên cơ thủ mệnh tam phương tụ họp dương đà hỏa linh. Ăn trộm cẩu thâu hạng người.

11, thái dương, Thái âm hãm địa thủ mệnh, gia sát Hóa kị. Khuyết thiếu giáo dưỡng, đã định trước ngồi tù.

12, vũ khúc ở thìn tuất thủ mệnh, đà la đồng cung. Lòng tham không đáy, lừa gạt.

13, vũ khúc ở tị hợi thủ mệnh, đà la đồng cung. Giảo quyệt di động hư, đông cướp tây phiến.

14, vũ khúc và Hỏa Tinh hoặc linh tinh thủ mệnh, tam phương hội dương đà. Vàng đỏ nhọ lòng son, nhân tài cầm đao.

15, thiên đồng Thái âm ở ngọ cung thủ mệnh, có hỏa linh đồng cung có thể chiếu. Âm ngoan độc ác, giết người cướp của.

16, thiên đồng Thái âm ở ngọ cung thủ mệnh, kình dương cùng thủ. Trời sinh bạc mệnh, tàn tật hình thương.

17, liêm trinh thiên tướng gia kình dương tại tí ngọ thủ mệnh. Xã hội bụi bặm chồng chất, đã định trước ngồi tù.

18, liêm trinh Thiên phủ gia đà la ở thìn tuất thủ mệnh. Tâm tính tàn nhẫn.

19, liêm trinh và bạch hổ cùng thủ cung mệnh. Hình trượng khó thoát.

20, liêm trinh Hóa kị ở thìn tuất thủ mệnh. Lòng dạ ác độc thủ độc, có ngược đãi cuồng.

21, Thiên phủ và đà la ở tị hợi thủ mệnh.

22, Thái âm và hỏa linh ở tị hợi thủ mệnh.

23, cự môn ở thìn tuất xấu vị Hóa kị thủ mệnh.

24, cự môn ở dần thân thủ mệnh, gia đà la hỏa linh.

25, thiên tướng đà la ở tị hợi thủ mệnh.

26, thiên lương và đà la ở tị hợi thủ mệnh.

27, cự môn gia Tứ Sát thủ mệnh, không được tao quan phi cũng hình phạt chính thương.

28, thất sát gia Tứ Sát thủ mệnh, không được tao quan phi cũng đa tàn tật.

29, thất sát thủ mệnh, có kình dương, linh tinh, bạch hổ hội hợp. Trở thành hắc đạo, là phạm tội đội đầu mục.

30, phá quân gia Tứ Sát thủ mệnh. Cực đoan ích kỷ, đánh bạc tốt thành tính.

31, tham lang ở cung mệnh Hóa kị, hội Tứ Sát, thiên hình.

32, tham lang đà la dần thân thủ mệnh, hoặc tham lang ở dần Tam hợp dương đà thiên hình. Lòng tham không đáy, nhân sắc vong thân.

33, thiên hình và Tứ Sát một trong thủ mệnh.

34, Hóa kị và Tứ Sát một trong thủ mệnh.

35, Hóa kị và thất sát, phá quân, liêm trinh, vũ khúc, cự môn, thiên cơ thủ mệnh, tam phương hội Tứ Sát một trong.

36, cung mệnh có Tứ Sát thủ chiếu, cung mệnh hoặc cung thiên di có văn xương, văn khúc Hóa kị.

37, quan phủ gia Hỏa Tinh hoặc linh tinh (dương đà) thủ cung mệnh hoặc cung thiên di.

38, cung mệnh có kình dương, linh tinh hợp thủ, Tam hợp canh sai ai ra trình diện liêm trinh, thất sát, phá quân chờ hình kị ác ở lại, gặp lưu niên bạch hổ.

39, mệnh thân cung tọa quan phù, khổ hạn, lưu niên thái tuế có hai người đi để đến đây cung, có hung diệu hoặc lưu sát xung chiếu.

40, hóa khoa thủ mệnh và sát diệu hội hợp, ác danh tại ngoại.

41, hóa khoa và sát, phá, lang cùng thủ cung mệnh, có nữa Tứ Sát một trong thủ chiếu.

42, mệnh thân có Địa kiếp, thiên không, Hóa kị, tam phương vừa phùng Tứ Sát

43, hỏa linh giáp mệnh, cung mệnh vô cát hóa giải.

44, dương đà giáp mệnh, mệnh có Hóa kị hoặc hỏa linh.

45, liêm trinh Hóa kị ở cung Quan lộc.

46, kình dương và liêm trinh cùng tồn tại cung Quan lộc.

47, kình dương và thất sát cùng tồn tại cung Quan lộc.

48, vũ khúc thất sát và kình dương cùng thủ cung Quan lộc.

49, thất sát ở cung Quan lộc, Tứ Sát kiếp không Hóa kị thủ chiếu.

50, cung thiên di có thất sát, kình dương (hoặc đà la).

51, cung thiên di có thất sát, quan phủ (hoặc lực sĩ).

52, cơ lương ở thìn tuất thủ thiên di, cung mệnh tam phương hội dương đà hỏa linh.

53, cung thiên di liêm trinh thất sát gia Tứ Sát Hóa kị.

54, cung thiên di vũ khúc thất sát gia Tứ Sát Hóa kị.

55, thất sát ở cung thiên di gia Tứ Sát, Hóa kị, thiên hình, quan phủ, quan phù.

56, thất sát ở phu thê gia Tứ Sát thiên hình, phối ngẫu ngồi tù, không rời hôn thì khắc tử.

Định nhân đào hoa, gặp ở ngoài

Ở hiện đại mở ra mà coi trọng vật chất xã hội, con người mệnh phạm hạ thuật một trong, hoặc trước khi cưới có bao nhiêu thứ luyến ái ở chung kinh lịch, hoặc hôn hậu sẽ cùng phối ngẫu dĩ người bên ngoài phát sinh tính quan hệ, ở đây không đi tế phân, tạm thời gọi chung là đào hoa, gặp ở ngoài. Mặc kệ một thân bề ngoài là như thế nào chính phái, làm sao cao quý, làm sao làm được thần không biết quỷ không hay, đại thể khó thoát đến đây luận. Hạ thuật điều mục có chút "Bệnh trạng" khinh, nhược điều kiện khách quan không đồng ý, có lẽ tăng mạnh tự thân tu dưỡng nhưng tránh được miễn việc này. Nhược trọng phạm có vài, tất nhiên đào hoa không khỏi. "Nam nhân có tiền tựu đồi bại", cho nên phàm nam mệnh thuộc phi phú tức quý của cách, cho dù không đáng hạ lệ, cũng 90% đã ngoài có đào hoa.

1, tử vi phá quân thủ cung mệnh.

2, liêm trinh thủ mệnh thân cung.

3, thiên cơ Thái âm ở dần thân thủ mệnh.

4, cung mệnh tam phương tứ đang có thái dương, Thái âm.

5, nữ mệnh thái dương thủ cung phúc đức gia sát.

6, thiên cơ thiên lương ở thìn tuất thủ thiên di.

7, cung mệnh có thiên đồng.

8, thiên đồng thiên lương thủ mệnh.

9, Thái âm tọa cung mệnh.

10, Thái âm hóa khoa.

11, Thái âm ở cung phúc đức.

12, mệnh thân cung có tham lang.

13, tham lang ở cung phu thê.

14, tham lang ở cung tử nữ.

15, tham lang ở cung thiên di.

16, tham lang ở cung Quan lộc.

17, tham lang ở cung phúc đức.

18, cung mệnh có văn khúc.

19, cung mệnh có hữu bật.

20, cung mệnh có thiên việt.

21, cung mệnh có Hàm trì.

22, cung mệnh có thiên diêu.

23, cung mệnh có mộc dục.

24, cung mệnh có hóa lộc.

25, cung mệnh có Địa kiếp, thiên không.

26, cung mệnh có thiên mã.

27, thiên diêu ở cung phúc đức.

28, thiên diêu ở cung phu thê.

29, cự môn thủ phu thê.

30, thất sát thủ cung phu thê.

31, phá quân thủ phu thê.

32, thiên cơ Thái âm ở dần thân thủ phu thê.

33, thiên đồng ở mão dậu thủ phu thê.

34, thiên đồng ở tị hợi thủ phu thê.

35, nữ mệnh thiên tướng thủ mệnh gia sát.

36, nữ mệnh Tam hợp văn xương văn khúc.

37, thiên lương ở tị hợi gia sát thủ mệnh.

38, tả hữu xương khúc khôi việt nhập cung phu thê.

39, thất sát và kình dương, linh tinh ở cung phu thê.

40, vũ khúc gia sát thủ cung phu thê.

41, thiên đồng cự môn thủ cung phu thê.

42, liêm trinh tham lang thủ cung phu thê.

43, phá quân ở cung phu thê.

44, văn xương văn khúc ở cung phu thê.

45, văn xương văn khúc cùng tồn tại cung phúc đức.

46, Thái âm thủ cung phúc đức.

Định nhân dâm loạn

Con người mệnh phạm hạ thuật một ... hai ..., nhẹ thì đào hoa, nặng thì dâm loạn, nữ mệnh là xướng. Phàm tham lang thủ mệnh hoặc thân có kình dương, đà la, lại thêm thiên diêu, hồng loan, văn xương, văn khúc, Hàm trì, mộc dục chờ một ... hai ... Đồng cung, nếu như chỉ dùng "Có đào hoa" ba chữ để hình dung, tựu có vẻ thật không có có phân lượng liễu. Nhược trọng phạm có vài, tất nhiên vô sỉ hạ lưu, bất trị.

1, tham lang ở hợi tí, là hiện lên thủy đào hoa, gia Tứ Sát, thiên hình, Hóa kị, nam lang thang, nữ dâm xướng.

2, thiên Diêu Hồng loan ở cung mệnh, dâm bôn.

3, nữ mệnh Tam hợp văn khúc văn xương.

4, nữ mệnh thiên lương dần thân tị hợi, mỗi ngày mã.

5, liêm trinh Hóa kị thủ mệnh.

6, tham lang thủ mệnh có Tứ Sát đồng cung.

7, nữ mệnh cự môn thiên cơ ở cung mệnh.

8, phá quân và Tứ Sát ở cung mệnh.

9, nữ mệnh Tứ Sát kiếp không có trung tâm hai sao thủ mệnh.

10, tử vi tham lang ở mão dậu gia sát, có Hàm trì, thiên diêu, mộc dục, văn khúc, hóa khoa, nam háo sắc, nữ dâm đãng. Phùng phụ bật, không vong bất luận.

11, tham lang và hồng loan đồng cung.

12, thiên cơ Thái âm ở dần thân cung thủ mệnh, gia tả hữu xương khúc đồng cung.

13, thiên cơ thiên lương ở thìn tuất thủ thiên di, Tam hợp Tứ Sát xương khúc.

14, nữ mệnh vũ khúc gia xương khúc thiên diêu Hàm trì mộc dục Hóa kị.

15, vũ khúc phá quân ở tị hợi, phùng thiên mã, lộc tồn hoặc hóa lộc, nam lang thang, nữ đa dâm.

16, nữ mệnh thiên đồng ở tị hợi thủ mệnh.

17, thiên đồng cự môn ở xấu vị thủ mệnh, dương đà đồng cung.

18, nữ mệnh khoa quyền lộc tam kỳ gia hội.

19, liêm trinh tham lang ở tị hợi thủ mệnh thân.

20, Thái âm và Tứ Sát thủ mệnh.

21, cự môn thủ mệnh, sai ai ra trình diện dương đà.

22, nữ mệnh cự môn Hóa kị thủ mệnh.

23, nữ mệnh thiên tướng có xương khúc ở cung mệnh.

24, phá quân, tham lang phân thủ mệnh thân, phùng lộc mã.

25, nữ mệnh xương khúc thủ mệnh.

26, thiên diêu ở cung mệnh.

27, liêm trinh gia sát thủ mệnh.

28, nữ mệnh của mệnh thân cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung phúc đức, có Tứ Sát, kiếp không, hình diêu, xương khúc, Hàm trì, Hóa kị trung tâm của tứ ngũ khỏa tọa thủ.

29, nữ mệnh thất sát chỉ thủ cung phúc đức, mà cung mệnh, cung phu thê có sát.

30, nữ mệnh thiên đồng Thái âm ở ngọ cung tọa mệnh hội sát.

Định nhân ích kỷ, keo kiệt

Phạm dưới chư lệ, đại thể đối với người không được thật sảng khoái lưu loát, ít có lòng dạ, đối tiền tài thấy rất nặng, giá đã bất năng gọi là một loại "Cần kiệm tiết kiệm mỹ đức", mà là một loại cực đoan ích kỷ bệnh trạng tâm lý. Nhẹ thì nơi chốn tính toán chi li, nặng thì nơi chốn tính toán nhân gia, do đó khiến cho thân hữu phản cảm, loại này một đời người cũng khó có bằng hữu chân chính.

1, tử vi và hỏa linh cùng thủ cung mệnh.

2, vũ khúc tham lang ở xấu vị tọa mệnh.

3, cự môn gia sát tọa cung mệnh.

4, cự môn Hóa kị tọa cung mệnh.

5, thiên đồng cự môn ở xấu vị tọa mệnh.

6, phá quân và Tứ Sát một trong thủ mệnh.

7, phá quân hóa quyền thủ mệnh.

8, văn xương văn khúc ở cung mệnh Hóa kị.

9, lộc tồn độc thủ cung mệnh, tam phương không được gia cát.

10, tử vi Thiên phủ thủ mệnh không được gia cát.

11, Hóa kị tinh ở cung mệnh.

12, Thiên phủ thủ mệnh không được gia cát.

13, Thiên phủ chỉ thủ cung tài bạch.

14, cung mệnh vô hai mươi chín khỏa ngoại hạng chủ tinh.

Định nhân gian ngụy

Con người mệnh phạm hạ lệ người, bất luận một thân của phú quý nghèo hèn, đa số gian trá dối trá hạng người, điều không phải thật nhỏ nhân, hay ngụy quân tử. Đối với người ngay mặt một bộ, phía sau một bộ, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, và người như vậy giao tiếp, yếu đặc biệt chú ý phòng bị, bất khả thâm giao. Loại này nhân vật, không chỉ âm mưu gian trá, hơn nữa ích kỷ, ở lợi hại trước mắt bán đứng bằng hữu. Người như thế nói, hứa nặc, hơi nước rất nặng, bất khả dễ tin.

1, Thái âm và Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la thủ mệnh thân cung.

2, phá quân gia Tứ Sát thủ cung mệnh.

3, tham lang và văn xương, văn khúc thủ cung mệnh.

4, tử vi phá quân gia Tứ Sát thủ cung mệnh.

5, tử vi và Tứ Sát thủ cung mệnh, nhất là và hỏa linh thủ cung mệnh.

6, thiên cơ cự môn thủ cung mệnh, gia sát.

7, thiên cơ thiên lương hội Tứ Sát, Hóa kị thủ cung mệnh, cung thiên di.

8, vũ khúc tham lang thủ cung mệnh.

9, thiên đồng cự môn thủ cung mệnh không được gia cát.

10, thiên đồng thiên lương thủ cung mệnh, có sát thủ chiếu.

11, liêm trinh phá quân và hỏa linh thủ cung mệnh.

12, thiên cơ ở tị hợi cung thủ mệnh, có sát tinh thủ chiếu.

13, thiên lương và lộc tồn cùng thủ cung mệnh.

14, Thiên phủ và Tứ Sát một trong thủ mệnh.

15, Thiên phủ thủ mệnh gặp Tứ Sát một trong nhị gia hội.

16, Thiên phủ cùng trời diêu cùng thủ cung mệnh.

17, thiên lương và Tứ Sát một trong thủ mệnh.

18, đà la ở cung mệnh.

19, vũ khúc tham lang ở cung Quan lộc gia sát.

20, Thái âm ở cung phúc đức gia Tứ Sát.

21, tử vi tham lang thủ mệnh vô ngôi sao may mắn đồng cung.

22, thiên đồng Thái âm ở ngọ cung thủ mệnh.

23, hỏa linh hãm địa thủ mệnh.

24, vũ khúc phá quân thủ mệnh gia sát.

25, cự môn ở thìn tuất xấu vị thủ cung mệnh.

26, cự môn thủ mệnh, không thay đổi lộc, hóa quyền, trái lại gia Tứ Sát.

27, cự môn Hóa kị thủ cung mệnh.

28, xương khúc hãm địa thủ cung mệnh, hoặc lại có Hóa kị.

29, vũ khúc Hóa kị thủ cung mệnh.

30, thiên tướng ở mão dậu thủ cung mệnh, gia sát Hóa kị.

31, kình dương chỉ thủ cung mệnh.

32, văn xương (hoặc văn khúc) và liêm trinh, thất sát, kình dương, đà la một trong cùng thủ cung mệnh.

33, thiên diêu, thiên khốc, thiên hư, âm sát thủ cung mệnh.

34, thiên lương và Hỏa Tinh hoặc linh tinh thủ cung phúc đức.

35, lộc biên lai gửi tiền thủ cung mệnh, tam phương không được gia cát.

Định nhân tàn tật, đa bệnh, chết non

1, cự môn và kình dương thủ mệnh, lại thêm Hỏa Tinh chết thảm.

2, phá quân và kình dương thủ mệnh.

3, kình dương và Sát Phá Lang, hỏa linh, Hóa kị thủ chiếu cung mệnh, đồ trang sức tay chân bị thương tàn phế.

4, kình dương và hỏa linh thủ mệnh, nếu không bị thương tàn phế, định chủ cô đơn hình khắc.

5, liêm trinh Hóa kị thủ mệnh.

6, liêm trinh tọa mệnh gặp Tứ Sát thủ chiếu.

7, liêm trinh phá quân ở mão dậu kình dương hỏa linh cùng thủ mệnh.

8, liêm trinh tham lang ở tị hợi gia sát thủ mệnh.

9, liêm trinh Thiên phủ ở thìn tuất, gia dương đà thủ mệnh.

10, thất sát thủ mệnh gia Tứ Sát.

11, thiên tướng và hỏa linh thủ mệnh.

12, cự môn ở dần thân và đà la thủ mệnh.

13, thái dương và Tứ Sát thủ cung mệnh.

14, vũ khúc thất sát thủ mệnh gia kình dương, tứ chi bị thương tàn phế.

15, vũ khúc ở thìn tuất và dương đà thủ mệnh.

16, thiên đồng và Tứ Sát đồng cung thủ mệnh.

17, Thái âm hãm địa và dương đà hỏa linh đồng cung.

18, thái dương hãm địa Hóa kị.

19, cự môn đà la thủ mệnh.

20, cự môn đà la thủ cung tật ách.

21, thiên tướng và đà la đồng cung.

22, liêm trinh thất sát thủ mệnh, có sát tinh thủ chiếu.

23, thất sát tọa mệnh, dương đà hỏa linh đồng thời thủ chiếu, không được tàn phế thì yểu.

24, thất sát ở dần thân, không kiếp xung chiếu, chết sớm.

25, phá quân và dương đà thủ cung mệnh.

26, phá quân ở hợi tí xấu thủ mệnh gia xương khúc đồng cung, thân có tàn tật.

27, phá quân thủ mệnh, dương đà hội hợp.

28, phá quân tị hợi, đà la cùng thủ, không được tàn tật thì chủ yểu.

29, phá quân thìn tuất thủ mệnh gia dương đà, không được tàn phế, đương có lao ngục, không phải thì chủ yểu.

30, Hỏa Tinh linh tinh ở cung mệnh, tứ chi mang thương, dương đà được thông qua, bị thương tàn phế.

31, kình dương tại tí ngọ mão dậu thủ mệnh, tứ chi mang thương.

32, kình dương và cự môn, liêm trinh, Hỏa Tinh đồng cung, tay chân bị thương tàn phế.

33, kình dương thủ mệnh, Hỏa Tinh, linh tinh, Hóa kị, không kiếp hội hợp.

34, đà la ở dần thân tị hợi thủ mệnh, nhất định mặt mày hốc hác hoặc tứ chi bị thương tàn phế, không phải lao ngục.

35, đà la thủ mệnh, Hỏa Tinh, linh tinh, Hóa kị, không kiếp hội hợp.

36, đà la và hỏa linh cùng tồn tại cung mệnh, không được tàn phế thì chết thảm.

37, thái dương, Thái âm cùng thủ mệnh, có dương đà đồng cung hoặc gia hội. Tàn tật, mặt mày hốc hác, sát đa hung vong.

38, Hóa kị và dương đà hỏa linh cùng thủ cung mệnh.

39, Hóa kị cùng trời hình cùng thủ cung mệnh.

40, thiên hình thủ mệnh Tứ Sát hội hợp, nhược hạn năm phùng, chủ tai họa bất ngờ.

41, vũ khúc thất sát gia Tứ Sát ở cung tật ách, tay chân mang thương.

42, liêm trinh phá quân ở cung tật ách gia Tứ Sát.

43, thiên tướng và Tứ Sát thủ cung tật ách vô cát hóa.

44, thiên lương gia hỏa linh không kiếp ở cung tật ách.

45, thất sát gia Tứ Sát không kiếp ở cung tật ách.

46, phá quân gia Tứ Sát ở cung tật ách.

47, lộc tồn hỏa linh ở cung tật ách.

48, kình dương gia hỏa linh ở cung tật ách.

49, Sát Phá Lang và đà la ở cung tật ách.

50, liêm trinh thất sát ở cung thiên di gia Tứ Sát, tao tai nạn xe cộ ngoại thương.

51, liêm trinh phá quân ở cung thiên di gia sát, tao tai nạn xe cộ ngoại thương.

52, cung phụ mẫu, cung mệnh, cung tật ách đều có sát.

53, thất sát thủ thân cung gia sát, thọ mệnh không dài, thọ lâu là tất nghèo hèn.

Định nhân trình độ học vấn cao

Thời đại mặc dù bất đồng, cái loại này ngực không vết mực, bằng vào vận khí, bằng vào quan hệ, bằng vào khuôn mặt, cảo đầu cơ trục lợi phát tài thăng quan nhân, tuy là sổ không ít, nhưng trình độ học vấn cao là một người thành tài, làm giàu điều kiện trọng yếu, đặc biệt ở hiện đại khoa học kỹ thuật xã hội, không có khá cao văn hóa tri thức và chuyên nghiệp kỹ thuật, liên tìm việc làm đều trắc trở, thậm chí có thể nói là nửa bước khó đi. Chỉ có nắm giữ kiến thức hữu dụng và kỹ thuật, hơn nữa cảm sấm dám làm, đời này như thế nào đi nữa cũng sẽ không vô cùng gặp cảnh khốn cùng. Xã hội hiện đại, khôn sống mống chết, vật cạnh thiên trạch, thích người sinh tồn, đạo lý này, bất luận kẻ nào đều sẽ minh bạch.

Con người mệnh được hạ lệ một trong nhị, tuyệt đại đa số cụ bị đại học trình độ văn hóa, cách cục tốt người, năng lực kế tục đào tạo sâu, cống hiến xã hội, Tam hợp tinh thần miếu vượng hội cát hóa cát vô sát gia, tất là quốc gia lương đống của tài. Đương nhiên, bằng cấp cao tới đâu, cũng không phải mỗi người đều có thể đại phú đại quý, thậm chí có nhân là tài khả trải qua bang, thiên không âm bình sinh, đầy bụng văn chương, một đời kỳ nghèo. Cần phải thị trúng mục tiêu cát hung làm sao mà định.

1, tử vi thủ mệnh vô sát gia, xương khúc đồng cung, có thể hợp, hoặc giáp mệnh.

2, thái dương ở dần mão thìn tị ngọ thủ mệnh không được gia sát Hóa kị.

3, Thái âm ở dậu tuất hợi tí xấu thủ mệnh không được gia sát Hóa kị.

4, thiên lương tại tí ngọ xấu vị thủ mệnh không được gia sát.

5, thiên cơ tại tí ngọ thủ mệnh không được gia sát.

6, cự môn hóa lộc, hóa quyền thủ mệnh.

7, cung mệnh gặp thái dương, cự môn hội hợp không được gia sát Hóa kị.

8, tham lang thủ mệnh không được gia sát.

9, Thái âm và văn xương hoặc văn khúc thủ mệnh.

10, liêm trinh ở dần thân thủ mệnh không được gia sát.

11, văn xương văn khúc giáp cung mệnh.

12, thiên khôi thiên việt giáp cung mệnh.

13, thiên khôi nhất ở cung mệnh, nhất trong người cung.

14, thiên khôi, thiên việt ở cung mệnh.

15, tả phụ (hoặc hữu bật) và văn xương (hoặc văn khúc) thủ cung mệnh.

16, cung Quan lộc có thiên khôi hoặc thiên việt.

17, văn xương văn khúc miếu vượng thủ mệnh.

18, văn xương văn khúc ở cung thiên di miếu vượng.

19, văn xương văn khúc ở cung phúc đức.

20, Thái âm ở cung phu thê miếu vượng gia xương khúc.

21, văn xương hoặc văn khúc và vũ khúc thủ cung mệnh.

22, hóa khoa ở cung mệnh.

23, cung mệnh tam phương tứ chính phùng văn xương (hoặc văn khúc), hóa khoa.

24, hóa khoa ở cung phúc đức.

25, hóa khoa ở cung Quan lộc.

26, cung mệnh có hóa lộc, hóa quyền hoặc hóa khoa, cung thiên di hoặc Tam hợp cung có hóa lộc, hóa quyền hoặc hóa khoa.

27, cung mệnh, cung phụ mẫu đều tinh thần miếu vượng vô sát gia.

28, văn xương, văn khúc và lộc tồn thủ cung mệnh.

29, ân quang, thiên quý nhập cung mệnh, cung Quan lộc.

30, cung mệnh gặp thái dương, thái dương miếu vượng hội hợp.

31, mệnh có văn xương, văn khúc hoặc hóa khoa, cung thiên di hoặc Tam hợp cung có lộc tồn hoặc hóa lộc.

32, mệnh có lộc tồn hoặc hóa lộc, cung thiên di hoặc Tam hợp cung có văn xương, văn khúc hoặc hóa khoa.

33, thiên diêu ở dậu tuất hợi mão cung và ngôi sao may mắn cùng thủ mệnh.

34, hồng loan thiên hỉ ở cung Quan lộc.

35, dương nam âm nữ, cung phụ mẫu miếu vượng hội cát vô sát, vưu ưa văn tinh giao nhau.

36, âm nam dương nữ, huynh đệ cung miếu vượng hội cát vô sát, vưu ưa văn tinh giao nhau.

Cái khác kinh nghiệm lời tuyên bố

1, thiên tướng ở cung mệnh, nhân hướng nội, thành thật phúc hậu.

2, nữ mệnh cự môn tọa mệnh, không được cát.

3, nữ mệnh phá quân tọa mệnh, không được cát.

4, thiên đồng thiên lương tọa mệnh, suốt đời Phúc Thọ, hài hòa, cũng không quý.

5, thiên cơ thiên lương tọa mệnh, hiền lành.

6, thái dương cự môn tọa mệnh, bôn ba phí sức.

7, vũ khúc phá quân tọa cung tật ách, kem chà răng.

8, lưu niên cung mệnh có thiên cơ, yếu dọn nhà, không phải cũng sẽ di động giường chiếu.

9, thiên khôi ở cung mệnh, có văn tài.

10, vũ khúc tham lang tọa mệnh, trước khó sau dễ.

11, tham lang ở thìn tuất xấu vị, ba mươi tuổi hậu có thể mập ra.

12, thiên đồng tọa mệnh, tính tình hảo, mập mạp. Con cái đầu viên.

13, Thiên phủ tọa mệnh, ổn trọng, đầy ắp. Con cái đầu viên.

14, văn khúc hãm địa tọa mệnh, hảo biện.

15, tả phụ hoặc hữu bật ở cung mệnh, thích lái xe.

16, nữ mệnh vũ khúc ở cung mệnh, một mình trông phòng thời gian đa.

17, thiên cơ thiên lương tọa mệnh, thích thầy tướng số.

18, đà la tọa mệnh, béo, trên dưới sai xưng.

19, thất sát tọa mệnh, trên mặt có đậu, không riêng trợt.

20, nữ mệnh vũ khúc Hóa kị tọa mệnh, hung ác.

21, phá quân xương khúc tọa mệnh, lao lực, nữ mệnh mà lại tố chất thần kinh.

22, liêm trinh tọa mệnh, thích giả chính kinh.

23, hỏa linh vượng địa tọa mệnh, ngang ngược kiêu ngạo, hãm địa tọa mệnh, hảo nói sạo.

24, phá quân tọa lục thân cung (phụ mẫu, huynh đệ, phu thê, tử nữ, nô bộc) không được cát.

25, thiên cơ tị hợi tọa mệnh, cơ linh, giảo hoạt.

26, cung mệnh thân cung đều có Tứ Sát, tham hoa yêu rượu.

27, cung tử nữ có Hóa kị, tính sinh hoạt không hài hòa.

28, cự môn tọa mệnh, thích nói sạo.

29, cung phu thê có kình dương hoặc đà la, đôi bình thường đánh nhau.

30, vũ khúc tham lang tọa mệnh, keo kiệt ích kỷ, mình cảm giác hài lòng.

31, vũ khúc phá quân tọa mệnh, có tay nghề.

32, tham lang ở cung phu thê, phối ngẫu mập mạp.

33, văn xương, văn khúc tọa mệnh, thích xem thư.

34, văn xương, văn khúc ở cung điền trạch, thích mãi thư.

35, Hóa kị tinh tọa mệnh, thích nói sạo.

36, thiên không, Địa kiếp tọa mệnh, nghĩ ra gia.

37, thất sát, đà la tọa mệnh, là lưu manh.

38, thái dương hãm địa tọa mệnh, phụ sớm tử.

39, vũ khúc thất sát tọa mệnh, hình thương đa.

40, thiên không Địa kiếp ở dần thân tị hợi tọa mệnh, tố chất thần kinh.

41, cung mệnh có xương, khúc, lộc tồn, thiên cơ hội hợp, tính cách khéo léo cơ trí.

42, cung mệnh có thái dương, cự môn hội hợp, hảo biểu hiện.

43, tham lang và kình dương hoặc đà la tọa cung tật ách, hội được bệnh lây qua đường sinh dục.

44, cung mệnh có Thiên phủ, thiên tướng hội hợp, có tình vị.

45, cung phu thê có tử vi Thiên phủ, lão bà cùng giải quyết người khác trên giường.

46, cung phu thê có thiên mã, Hóa kị, lão bà cùng giải quyết người khác bỏ trốn.

47, huynh đệ cung có hóa lộc, huynh đệ so với chính mình hảo.

48, cung mệnh có thiên lương, bối có điểm đà.

49, tham lang và dương đà ở cung mệnh, vô sỉ hạ lưu.

50, vũ khúc và Tứ Sát ở cung mệnh, đông tây bình thường bị thâu.

51, cự môn tọa lục thân cung, không được cát.

51, liêm trinh ở cung mệnh, hội Tứ Sát, trên mặt có tàn nhang.

53, thiên cơ tại tí tọa mệnh, nam khắc thê mà nữ khắc phu.

54, thiên đồng cự môn tọa mệnh, tiểu nhân, lúc tuổi già cát.

55, liêm trinh dần thân tọa mệnh, sớm phát.

56, nữ mệnh liêm trinh tham lang tị hợi tọa mệnh, nên tác nhà kề.

57, thiên cơ thiên lương ở cung mệnh, vóc dáng ải.

58, thái dương thiên lương ở cung mệnh, chính trực, trung thành.

59, đà la ở cung mệnh, vóc dáng ải.

60, thái dương vượng địa gia sát tọa mệnh, công lại.

61, cự môn thiên cơ tọa mệnh, tâm bất định.

62, phá quân, tham lang phùng lộc mã, nam đa lang thang nữ đa dâm.

63, thái dương ở ngọ tọa mệnh hoặc quan lộc, cát.

64, nữ mệnh Thái âm hãm địa ở cung mệnh, nên tố nhà kề.

65, thiên diêu và Sát Phá Lang ở cung mệnh, đa tình mầm móng.

66, cự môn ở thìn tuất cung tọa mệnh, hôn nhân hay thay đổi.

67, dương đà hỏa linh lạc hãm chỉ thủ cung Quan lộc, hạ tốp hoặc thất nghiệp.

68, tả hữu xương khúc khôi việt một trong chỉ thủ cung phu thê, phu thê tuổi tác kém cách xa.

69, cung phu thê vô ngoại hạng chủ tinh, thất bại vong, kết hôn muộn.

70, Tứ Sát có một thủ mệnh thân, mặt mày hốc hác khó tránh khỏi.

71, tử vi phá quân tọa mệnh, dâm dục.

72, thiên cơ thiên lương tọa mệnh, tính đa tính toán.

73, thiên đồng thiên lương tọa mệnh, gian ngụy.

74, cự môn thái dương tọa mệnh, đa cạnh tranh.

75, liêm trinh tham lang tọa mệnh, thật tốt thuyết.

76, vũ khúc phá quân tọa mệnh, ưa lộng hiểm.

77, tử vi tọa mệnh, yêu bối đa thịt.

Phương ngoại nhân đẩu số kiên quyết thi hành nghiệp

Kiên quyết thi hành nghiệp

Dĩ cung tài bạch Thiên can khứ Tứ Hóa, ưu tiên trình tự là kị, lộc, quyền, khoa. Sử dụng tinh tổng cộng là mười tám khỏa. Mười bốn khỏa chủ tinh, cộng thêm tả, hữu, xương, khúc. Đến đây mười tám tinh đại biểu hành nghiệp như sau:

Tử vi tinh: Tử tương đồng lương là thọ tinh, không được phát niên thiếu, cho nên nên phục công chức, đi làm tốt hơn.

Thiên cơ tinh: Thiên cơ là động tinh, có thể cảo và trục có liên quan hành nghiệp, như máy hơi nước xa tài liệu đi; dịch mã tinh, bởi vậy lúc nào cũng thay đổi, tài chính thu về mau hành nghiệp có chút thích hợp.

Thái dương tinh: Thái dương tượng trưng quang minh, bác ái, bởi vậy, thay nhân bào chân đại diện, luật sư, quan ngoại giao so sánh thích hợp; thái dương chuyên gia, không thích hợp tài vụ công tác, đơn giản là thái hùng hồn không coi trọng tiền tài của cho nên; thái dương và Thái âm đều là dịch mã tinh, nhược hội vu đồng cung hoặc đối cung, tâm tính không ổn định, lo lắng công tác thì yếu dĩ ngắn hạn tính, chuyển biến tốt hãy thu người là thượng sách.

Sao Vũ khúc: Ngũ hành thuộc tân kim, là chính tài tinh. Nên cơ quan tài chính, tài chính đơn vị, hoặc là người làm ăn, nhưng dĩ không thay đổi kị tài đoán. Vũ khúc Hóa kị, biểu thị và tiền tài vô duyên. Sao Vũ khúc nặng thủ thì và tiền mặt, tham dự hội nghị kế hữu quan; hội thất sát, đại thể làm lạp bảo hiểm; hội phá quân, hảo bác cầm đi săn, mà khi bác sỹ thú y; hội thất sát, vũ sát đều vì xơ xác tiêu điều ngôi sao, làm việc quả cảm, như đinh đóng cột, bình thường không thương nói, ngoại khoa bác sĩ hay nhất (đại ngoại khoa, liêm sát là nhỏ ngoại khoa), cũng khá thích hợp quân cảnh.

Thiên đồng tinh: Là lưu động nước, là phúc tinh, con cái, thích nhân gia chiếu cố. Danh tác, đại đảm đương công tác hắn chắc là sẽ không đi làm. Thích hợp so sánh tự do, buông lỏng công chức, cũng có thể mở nhỏ cật, đồ ăn vặt nghiệp.

Sao Liêm trinh: Đinh hỏa, thuần âm, chủ tịnh. Cho nên kỳ doanh nghiệp trạng thái là cửa hàng bán lẻ, mà không phải là chạy ngoài vụ. Liêm trinh cũng là dụng cụ tinh vi, tuyển trạch nghi khí mua bán hành nghiệp khá thích hợp. Liêm trinh là máu, vết đao máu chảy, cách điệu cao người là hộ sĩ, thấp sát kê áp. Liêm trinh là vườn trái cây, làm hoa quả buôn bán.

Thiên phủ tinh: Lộc kho ngôi sao, tiền lương giai cấp. Nhược thụ cố vu nhân khá dễ triển kỳ trường tài.

Thái âm tinh: Phạn điếm nghiệp; và thích chưng diện có liên quan tiêu hao phẩm; cho thuê nghiệp. Ngư dân.

Tham lang tinh: Quý thủy, đào hoa tinh, đa tài đa nghệ, có thể làm diễn nghệ công tác; giáo sư; và rượu hữu quan; liêm tham ở hợi gia đà la là buôn lậu.

Cự môn tinh: Ám tinh, không có giấy phép, một có thân phận cho phép, có chút làm ngầm doanh nghiệp; cự môn cũng là khoa đa mà phức tạp tổng hợp lại y viện. Chuyên khoa y viện không thuộc về cự môn, là thiên lương.

Thiên tướng tinh: Lại nhân của mệnh, áo cơm ngôi sao. Nam mệnh phục công chức, nữ mệnh tố may, thợ may gia công.

Thiên lương tinh: Mậu thổ, phàm ngũ hành thuộc đất ngôi sao, giai và chính phủ cơ cấu lương bổng hữu quan. Thiên lương là đại nhân tinh, có thể làm chiếu cố người công tác, như viện dưỡng lão, phòng khám bệnh, làm huề sở.

Thất sát tinh: Quân cảnh, đoàn tàu, bến tàu.

Phá quân tinh: Phá hao tổn ngôi sao, nghĩa rộng là tạp nhạp địa phương, như chợ; tiên phá hư hậu kiến thiết, như nước điện; viễn dương đi (phá quân là mặn thủy, Thái âm là nước ngọt, thiên đồng là hệ thống cung cấp nước uống, thiên tướng là nước ao).

Tả phụ tinh: Và tay lái có liên quan công tác.

Hữu bật tinh: Là truyền lệnh ngôi sao, làm thừa thượng khải hạ người trung gian khá thích hợp.

Văn xương tinh: Công văn, bút lông, quà tặng. Có thể làm kháo chủy can thiệp công tác.

Sao Văn Khúc: Khẩu tài có liên quan công tác.

Văn xương văn khúc hợp luận: Tác giả, chụp ảnh, công giáo, sách báo, ngành ăn uống.

78, tham lang và kình dương hoặc đà la thủ cung Quan lộc, có quan người tất là tham quan ô lại, hủ bại phân tử.

Hà lạc bái kiên quyết thi hành nghiệp

Dĩ cung tài bạch Thiên can khứ Tứ Hóa, ưu tiên trình tự là kị, lộc, quyền, khoa. Sử dụng tinh tổng cộng là mười tám khỏa. Mười bốn khỏa chủ tinh, cộng thêm tả, hữu, xương, khúc. Đến đây mười tám tinh đại biểu hành nghiệp như sau:

Tử vi tinh: Tử tương đồng lương là thọ tinh, không được phát niên thiếu, cho nên nên phục công chức, đi làm tốt hơn.

Thiên cơ tinh: Thiên cơ là động tinh, có thể cảo và trục có liên quan hành nghiệp, như máy hơi nước xa tài liệu đi; dịch mã tinh, bởi vậy lúc nào cũng thay đổi, tài chính thu về mau hành nghiệp có chút thích hợp.

Thái dương tinh: Thái dương tượng trưng quang minh, bác ái, bởi vậy, thay nhân bào chân đại diện, luật sư, quan ngoại giao so sánh thích hợp; thái dương chuyên gia, không thích hợp tài vụ công tác, đơn giản là thái hùng hồn không coi trọng tiền tài của cho nên; thái dương và Thái âm đều là dịch mã tinh, nhược hội vu đồng cung hoặc đối cung, tâm tính không ổn định, lo lắng công tác thì yếu dĩ ngắn hạn tính, chuyển biến tốt hãy thu người là thượng sách.

Sao Vũ khúc: Ngũ hành thuộc tân kim, là chính tài tinh. Nên cơ quan tài chính, tài chính đơn vị, hoặc là người làm ăn, nhưng dĩ không thay đổi kị tài đoán. Vũ khúc Hóa kị, biểu thị và tiền tài vô duyên. Sao Vũ khúc nặng thủ thì và tiền mặt, tham dự hội nghị kế hữu quan; hội thất sát, đại thể làm lạp bảo hiểm; hội phá quân, hảo bác cầm đi săn, mà khi bác sỹ thú y; hội thất sát, vũ sát đều vì xơ xác tiêu điều ngôi sao, làm việc quả cảm, như đinh đóng cột, bình thường không thương nói, ngoại khoa bác sĩ hay nhất (đại ngoại khoa, liêm sát là nhỏ ngoại khoa), cũng khá thích hợp quân cảnh.

Thiên đồng tinh: Là lưu động nước, là phúc tinh, con cái, thích nhân gia chiếu cố. Danh tác, đại đảm đương công tác hắn chắc là sẽ không đi làm. Thích hợp so sánh tự do, buông lỏng công chức, cũng có thể mở nhỏ cật, đồ ăn vặt nghiệp.

Sao Liêm trinh: Đinh hỏa, thuần âm, chủ tịnh. Cho nên kỳ doanh nghiệp trạng thái là cửa hàng bán lẻ, mà không phải là chạy ngoài vụ. Liêm trinh cũng là dụng cụ tinh vi, tuyển trạch nghi khí mua bán hành nghiệp khá thích hợp. Liêm trinh là máu, vết đao máu chảy, cách điệu cao người là hộ sĩ, thấp sát kê áp. Liêm trinh là vườn trái cây, làm hoa quả buôn bán.

Thiên phủ tinh: Lộc kho ngôi sao, tiền lương giai cấp. Nhược thụ cố vu nhân khá dễ triển kỳ trường tài.

Thái âm tinh: Phạn điếm nghiệp; và thích chưng diện có liên quan tiêu hao phẩm; cho thuê nghiệp. Ngư dân.

Tham lang tinh: Quý thủy, đào hoa tinh, đa tài đa nghệ, có thể làm diễn nghệ công tác; giáo sư; và rượu hữu quan; liêm tham ở hợi gia đà la là buôn lậu.

Cự môn tinh: Ám tinh, không có giấy phép, một có thân phận cho phép, có chút làm ngầm doanh nghiệp; cự môn cũng là khoa đa mà phức tạp tổng hợp lại y viện. Chuyên khoa y viện không thuộc về cự môn, là thiên lương.

Thiên tướng tinh: Lại nhân của mệnh, áo cơm ngôi sao. Nam mệnh phục công chức, nữ mệnh tố may, thợ may gia công.

Thiên lương tinh: Mậu thổ, phàm ngũ hành thuộc đất ngôi sao, giai và chính phủ cơ cấu lương bổng hữu quan. Thiên lương là đại nhân tinh, có thể làm chiếu cố người công tác, như viện dưỡng lão, phòng khám bệnh, làm huề sở.

Thất sát tinh: Quân cảnh, đoàn tàu, bến tàu.

Phá quân tinh: Phá hao tổn ngôi sao, nghĩa rộng là tạp nhạp địa phương, như chợ; tiên phá hư hậu kiến thiết, như nước điện; viễn dương đi (phá quân là mặn thủy, Thái âm là nước ngọt, thiên đồng là hệ thống cung cấp nước uống, thiên tướng là nước ao).

Tả phụ tinh: Và tay lái có liên quan công tác.

Hữu bật tinh: Là truyền lệnh ngôi sao, làm thừa thượng khải hạ người trung gian khá thích hợp.

Văn xương tinh: Công văn, bút lông, quà tặng. Có thể làm kháo chủy can thiệp công tác.

Sao Văn Khúc: Khẩu tài có liên quan công tác.

Văn xương văn khúc hợp luận: Tác giả, chụp ảnh, công giáo, sách báo, ngành ăn uống.

Cung phụ mẫu (tướng mạo cung)

(1) phàm cung phụ mẫu có tử vi, Thiên phủ, thái dương, Thái âm, thiên đồng, thiên tướng, thiên lương, lộc tồn, tả phụ, hữu bật loại cát diệu miếu vượng thủ giá trị, chủ không thể phụ mẫu, tình cảm tốt đẹp, năng lực hưởng thọ, tẫn hiếu đạo của nghĩa; phàm có thất sát, phá quân, tham lang, vũ khúc, cự , liêm trinh chờ ác tinh thủ giá trị, đều thuộc về không được cát hiện ra, lại thêm Tứ Sát sao Hóa kỵ hình khắc cực quá mức, duyên mỏng không thể nghi ngờ, chủ song thân sớm tang hoặc tình cảm không tốt.

(2) cung phụ mẫu nhưng đồng thời quan sát mình cùng thủ trưởng quan hệ giữa, đương cái gọi là hình khắc là lúc, có lúc chủ và thủ trưởng bất hòa hoặc thụ kiềm chế, đương cái gọi là vô hình khắc là lúc, tức chủ và thủ trưởng quan hệ hài lòng, mà lại thụ đề bạt, đến đây ở thôi đoạn lưu niên cung phụ mẫu thì, đồng thời phụ mẫu đều đã qua đời dưới tình huống, rất có tham khảo tác dụng, nhưng đồng thời cần phải tố cung Quan lộc của cát hung lại vừa.

(3) cung phụ mẫu nội gặp Tứ Sát không kiếp hình kị chờ diệu, đều chủ khắc hại, nhược từ nhỏ cho làm con thừa tự cho hắn nhân thu dưỡng, hoặc đáo phần đất bên ngoài gởi nuôi, hoặc ở rể thê gia phụng dưỡng nhạc phụ nhạc mẫu, hoặc bái cha nuôi can mụ, nói chung và phụ mẫu chia lìa ít tụ chung một chỗ, như vậy có thể miễn hình phạt khắc.

(4) thôi trắc phụ mẫu hình khắc hay không, trong mệnh bàn dĩ thái dương vi phụ, Thái âm là mẫu, thái dương giá trị vu hãm cung chủ tiên tang phụ, Thái âm giá trị vu hãm cung chủ tiên tang mẫu. Hai người đều hãm thì dĩ bản sinh thì là phán đoán suy luận của cư, như nhật người sống (mão thìn tị ngọ vị giờ Thân người sống) tiên tang phụ, dạ người sống (dậu tuất hợi tí xấu giờ dần người sống) tiên tang mẫu. Nhưng nếu hai sao chẳng hề bị chiếm đóng mà cư miếu vượng, bất luận nhật sinh dạ sinh đều chủ vượng phụ vượng mẫu. Thái dương miếu vượng mà Thái âm rảnh rang hãm, dạ người sống không được vượng phụ mà khắc mẫu, nhật người sống không được vượng mẫu mà khắc phụ. Thái âm miếu vượng mà thái dương rảnh rang hãm, dạ người sống vượng mẫu khắc phụ, nhật người sống không được vượng mẫu mà lại khắc phụ. Vừa thái dương miếu vượng nhật sinh ra chủ cát, Thái âm miếu vượng dạ sinh ra chủ cát, hai người giai vượng, ngày đêm sinh ra đều chủ cát.

(5) lưu niên đấu quân ở bản mệnh bàn cung phụ mẫu quá độ, phùng cát phụ mẫu vô tai bị thương yên vui, phùng ác sát chư hung, chủ một năm phụ mẫu bất lợi.

★ tử vi

Chủ cát, phụ mẫu có phúc có lộc, có quyền uy hoặc địa vị cao, được phụ mẫu che chở. Gia dương đà khắc phụ mẫu, nhưng không nặng, niên thiếu nên sùng bái hoặc gởi nuôi hoặc miễn khắc. Tử vi được chúng cát củng chiếu đại cát đại lợi, nhưng phụ hoặc mẫu dễ có tái hôn việc.

Gia Tứ Sát, thiên hình, Hóa kị, hình phạt chính khắc, hoặc phụ mẫu có nguy chứng, cập tao ngoài ý muốn tai ương, hoặc còn nhỏ không được vì cha mẹ sở bảo vệ, hoặc còn nhỏ sớm ly phụ mẫu.

Tử vi Thiên phủ ở dần thân, phụ mẫu phú quý, phúc lộc thọ giai toàn bộ, vô hình khắc.

Tử vi tham lang ở mão dậu, phụ mẫu song toàn, vô hình khắc. Gia Tứ Sát sùng bái phụ mẫu. Gia Hàm trì, hồng loan, thiên hỉ, thiên diêu chờ tinh, chủ có kế mẫu hoặc phụ thân có thiên thất, hoặc đa gặp ở ngoài.

Tử vi thiên tướng ở thìn tuất, phụ mẫu quang vinh xương phúc lộc, mà lại được che chở, vô hình khắc.

Tử vi thất sát ở tị hợi, khinh khắc, hội cát diệu không thể, phụ mẫu được toàn bộ, có phú quý. Gia Tứ Sát phụ mẫu không được đầy đủ.

Tử vi phá quân ở xấu vị, sớm rời nhà hương, bằng không năm mới có hình khắc. Hội chúng cát khinh khắc, gia Tứ Sát phụ mẫu hình thương, sớm tử song thân một trong.

Thiên cơ

Chủ rời xa phụ mẫu, ít ỷ lại, bằng không có hình khắc, nhập miếu phụ mẫu phúc lộc, hãm địa nên cho làm con thừa tự sùng bái.

Gia Tứ Sát thủ chiếu, khắc phụ mẫu tịnh chủ sanh ly, nhị họ cập ở rể có thể cát. Thiên mã thủ chiếu, còn nhỏ rời nhà, lớn tuổi ở rể.

Thiên cơ Thái âm ở dần thân, không thể, phụ mẫu xương quang vinh, được phụ mẫu che chở. Gia thiên mã các nhất phương, phụ mẫu đa bôn ba.

Thiên cơ cự mão dậu, sớm ly phụ mẫu, hãm địa gia sát nên sùng bái hoặc cho làm con thừa tự, không phải phụ mẫu có hình thương.

Thiên cơ thiên lương ở thìn tuất, phụ mẫu may mắn không thể, nhưng sẽ cùng phụ mẫu ở riêng, hoặc năm mới ra ngoài ly khai phụ mẫu, tại ngoại đa thụ lớn tuổi người trợ giúp, gia sát sùng bái.

★ thái dương

(vu cung mệnh, cung điền trạch cùng đến đây luận) miếu vượng được phụ mẫu phúc lộc, vô hình khắc, hội ngôi sao may mắn, còn nhỏ thụ phụ mẫu thương yêu, phụ thân ở sự nghiệp thượng ác có quyền lực, quý hơn nữa phú. Thái dương rảnh rang hãm, khắc phụ. Hóa kị, chết trước phụ. Gia sát chúng, phụ sớm tang. Và cô thần, quả tú đồng cung, khắc phụ. Tam hợp hoặc đối cung có Thái âm, hội dương đà, hình khắc cực quá mức. Thái dương ở ngọ gia quyền lộc, phụ thân đại phú hoặc đại quý.

Gia sát chúng, tiên khắc phụ hậu khắc mẫu, nhược Thái âm vừa gia có sát tinh, thì chủ tiên khắc mẫu sau đó khắc phụ, sớm ly hoặc nhị họ hoặc ở rể có thể cát.

Thái dương Thái âm ở xấu vị, vô Tứ Sát chư ác, phụ mẫu song toàn, tình cảm tốt đẹp. Gia sát, ở vị cung bất lợi mẫu, ở sửu cung bất lợi phụ. Tứ Sát thủ gửi thông điệp đủ, hình khắc cực quá mức, phụ mẫu sớm tử.

Thái dương cự , khinh khắc, khiếm và. Gia Tứ Sát sớm khắc.

Thái dương thiên lương, mão cung vô khắc, có thể được phụ mẫu che chở, dậu cung bình thường, gia sát khắc phụ.

★ vũ khúc

Giống nhau hình phạt chính khắc song thân, nhập miếu có ngôi sao may mắn đến đỡ, phụ mẫu phát tài, nhược cho làm con thừa tự hoặc ly cư có thể miễn khắc. Hãm địa gia dương đà khắc hại, tiên tang mẫu hậu tang phụ. Tổ nghiệp rách nát sớm cho kịp ly phụ mẫu, hoặc cho làm con thừa tự ở rể có thể lấy được cát, không thể phụ mẫu.

Gia Tứ Sát thủ chiếu, chính thuộc sanh mổ (c-section), hình thương rất nặng, sớm tử song thân một trong, không phải, chủ song thân chia lìa bất hòa tái hôn.

Vũ khúc Thiên phủ tại tí ngọ, không thể. Gia ác sát hình khắc phụ mẫu.

Vũ khúc tham lang ở xấu vị, khắc khinh. Gia sát, nặng khắc.

Vũ khúc thiên tướng ở dần thân, sảo khắc. Gia chúng cát không thể, gia sát khắc, phụ mẫu một trong sớm tang.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, sớm khắc phụ mẫu, gia Tứ Sát chư ác nặng khắc, phụ hoặc mẫu sớm tử, phụ mẫu tái hôn, bản thân ít hơn so với phụng dưỡng phụ mẫu.

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, sớm khắc phụ mẫu, gia Tứ Sát chư ác hình khắc, chính thuộc khó sinh mà. Phụ mẫu bất hòa hoặc mình cùng phụ mẫu có đối lập, ít tình cảm, bản thân ít hơn so với phụng dưỡng phụ mẫu.

★ thiên đồng

Miếu vượng không thể, phụ mẫu song toàn tốt đẹp, tính tình hảo, tình cảm nồng hậu, mình có thể được che chở bảo vệ, nhưng so sánh tung. Hãm địa nên sùng bái phụ mẫu. Gia Tứ Sát chính ly tổ, hoặc năm mới ra ngoài. Hãm địa gia Tứ Sát không kiếp thiên hình chư ác, chủ sớm khắc phụ mẫu.

Thiên đồng Thái âm tại tí ngọ, miếu vượng phụ mẫu song toàn, gia sát là khắc. Ngọ cung tiên tang mẫu.

Thiên đồng cự ở xấu vị, mình cùng phụ mẫu không hòa thuận, khắc khinh, gia cát không ngại, gia sát khắc nặng.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, phụ mẫu song toàn, và phụ mẫu duyên sâu, tình cảm hảo, gia sát có khắc hại.

★ liêm trinh

Giống nhau hội khắc hại phụ mẫu, không chiếm được cha mẹ che chở và bảo vệ. Miếu vượng, sùng bái phụ mẫu, cho làm con thừa tự nhà hắn dưỡng dục, hãm địa hình thương, phụ mẫu không được đầy đủ, sớm tử song thân một trong. Gia Tứ Sát hoặc có Hóa kị tinh, hình khắc rất nặng, phụ mẫu chết sớm, nên nhị họ kéo dài sinh. Hội thiên mã, thiên hư, thiên khốc, hội rời xa phụ mẫu. Không kiếp, thiên hình thủ chiếu cũng có khắc hại. Hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, thiên diêu hội chiếu, sùng bái phụ mẫu hoặc là nhà kề sở sanh, hoặc phụ mẫu phạm trùng hôn.

Liêm trinh Thiên phủ ở thìn tuất, không thể, gia sát nặng khắc.

Liêm trinh tham lang ở tị hợi, phụ mẫu bất hòa, chính sớm khắc phụ mẫu, gia sát phụ mẫu không được đầy đủ.

Liêm trinh thiên tướng tại tí ngọ, khắc khinh, gia sát hình phạt chính thương.

Liêm trinh thất sát ở xấu vị, có khắc, gia sát hình khắc rất nặng, và song thân duyên cạn, bản thân ít hơn so với phụng dưỡng phụ mẫu. Phụ hoặc mẫu năm mới tử vong, không phải phụ mẫu chia lìa, tái hôn.

Liêm trinh phá quân ở mão dậu, khắc sớm, gia sát hình thương tới khắc. Và song thân tình cảm bất hòa, chính đa vì khó sinh hoặc khai đao mà sinh.

★ Thiên phủ

Phụ mẫu có tài phú có, mình cùng phụ mẫu vô khắc, tình cảm tốt đẹp hòa hợp, miếu vượng phụ mẫu song toàn mà lại được tổ lực, sai ai ra trình diện lộc tinh, được phụ mẫu dày sinh. Gia Tứ Sát cũng hình phạt chính thương, ý kiến bất hòa, hoặc ở riêng, hoặc ít hơn so với vãng lai.

★ Thái âm

Nhập miếu đa sống ở phú quý nhà, không thể, phụ mẫu tốt đẹp, cũng có phúc lộc, hãm địa có khắc. Tứ Sát, kiếp không, thiên hình, bạch hổ, cô thần thủ chiếu, có hình thương, từ nhỏ rời xa phụ mẫu, còn nhỏ cô độc, nhược Thái âm miếu vượng và mẫu duyên cạn, lạc hãm khắc mẫu, sớm tang, cho làm con thừa tự nhị họ có thể miễn không thể. Thái âm Hóa kị, mẫu bệnh đa tai, tiên tang. Tam hợp hoặc đối cung có thái dương, hội dương đà, hình khắc cực quá mức.

★ tham lang

Đa chủ phụ mẫu bất hòa, mình cùng phụ mẫu cũng thì có đối lập, nhưng tình cảm nhưng sâu, tung miếu vượng phụ mẫu cũng có hình thương, nên cho làm con thừa tự, ở rể. Tham lang hãm địa hoặc gia sát, chủ năm mới ly biệt phụ mẫu, hoặc phụ mẫu không được đầy đủ. Nhập miếu hóa cát hội cát, sống ở nhà giàu, vô khắc phá, phụ mẫu song toàn. Hội đào hoa tinh, có thể thiên hình liêm trinh, là nhà kề sở sanh, hoặc phụ mẫu trùng hôn, gặp ở ngoài, không được trinh tiết.

★ cự

Không được cát hiện ra, đa và phụ mẫu tình cảm nghèo nàn, còn nhỏ ít được quan tâm bảo vệ, gia sát phản bội. Nhược cự nhập miếu thì khắc khinh, bình rảnh rang niên thiếu nan nuôi. Cự hãm địa, khí tổ cho làm con thừa tự, gia Tứ Sát chư ác phụ mẫu không được đầy đủ, sớm tử song thân một trong, nên sùng bái phụ mẫu phương miễn khắc. Cự Hóa kị phụ mẫu sanh ly trùng hôn, không được tình thương của cha hoặc tình thương của mẹ.

★ thiên tướng

Và phụ mẫu vô hình khắc, tình cảm thâm hậu sự hòa thuận, thụ phụ mẫu ân huệ. Thiên tướng miếu vượng phụ mẫu tịnh cát, được che chở, gia sát nguy hại không gắt, hãm địa gia sát thì hình phạt chính khắc song thân, cũng nên nhị họ sùng bái. Hóa kị cùng thủ, phụ mẫu đa bệnh đa tai. Tứ Sát cùng thủ, năm mới có hình khắc. Tả hữu xương khúc khôi việt chư cát thủ chiếu, vô hình khắc, phụ mẫu là nhân viên chính phủ.

★ thiên lương

Miếu vượng phụ mẫu năng lực lấy được trường thọ, thiện lương ưa trợ giúp nhân, mình cùng phụ mẫu tình cảm tốt, sự hòa thuận vô khắc, khoa quyền lộc chúng cát thủ chiếu, phụ mẫu có phúc có lộc, có địa vị xã hội, tịnh có che chở của phúc hoặc được sinh. Bình rảnh rang phụ mẫu hòa bình, vô khắc. Hãm địa nên nhị họ sùng bái, gia Tứ Sát Hóa kị chư ác hình thương, phụ tử ý kiến bất hòa, cũng chủ sớm ly phụ mẫu, thiên mã hội chiếu, chính năm mới rời nhà, hoặc ở rể lên làm con rể. Không kiếp đồng cung, sự hòa thuận không thể, phụ mẫu địa vị bình thường, có tôn giáo ngưỡng hoặc lòng từ bi. Thiên lương hãm địa gia Hỏa Tinh Hóa kị đồng cung, hình phạt chính khắc, phụ mẫu một trong chết sớm.

★ thất sát

Không được cát hiện ra, đa chủ phụ gốc cái thân bất hòa, khỏe mạnh không tốt, chính cũng hình khắc phụ mẫu, và phụ mẫu không được mục, hoặc năm mới tức ly khai phụ mẫu. Tung nhập miếu cũng chủ khắc, phụ mẫu một trong năm mới tử vong, chính ly tổ ra ngoài. Bình rảnh rang hình khắc phụ mẫu, thậm chí tổ tiên thân nhân cũng khắc. Gia sát hình thương rất nặng, tất chủ song thân có tang, hoặc và phụ mẫu thành thù, bất hiếu kính phụ mẫu. Hóa kị thủ chiếu, phụ mẫu năm mới hình thương, hoặc sự nghiệp đại bại, hoặc bệnh hiểm nghèo triền thân. Kiếp không, thiên hình, kiếp sát, cô thần chờ tinh thủ chiếu, đều chủ khắc.

★ phá quân

Phụ mẫu bất hòa, giáo dục tử nữ nghiêm khắc, gia sát phụ mẫu ly dị trùng hôn, chính thuộc khó sinh hoặc mổ bụng mà sinh. Miếu vượng khắc khinh, hãm địa sớm khắc, không được phụ mẫu ân huệ chiếu, năm mới ở riêng hoặc ly khai phụ mẫu chỗ ra. Gia Tứ Sát hình kị thương phụ mẫu, sớm tử song thân một trong, thương lục thân, suốt đời cô độc, Tứ Sát Hóa kị thủ chiếu, và phụ mẫu hình khắc duyên mỏng, mà lại chính chung thân khó có được bề trên dẫn.

★ văn xương, văn khúc

Văn xương: Nhập miếu gia cát chủ phụ mẫu phúc lộc, hãm địa nên nhị họ sùng bái. Gia Tứ Sát chủ khắc, ly tổ, gặp không kiếp vưu không đẹp.

Văn khúc: Gia phá quân có tai cũng không phương thọ, nhập miếu độc thủ không thể mà lại chủ phụ mẫu phúc lộc, hãm địa gia Tứ Sát không đẹp.

Phàm xương khúc nhập phụ mẫu, chủ phụ mẫu có học thức, hữu tình thú, hoặc làm giáo dục công tác, mình có thể được song thân lương truyện, cũng có tố chất và hàm dưỡng. Hãm địa gia sát hoặc Hóa kị, và phụ mẫu lắm lời lưỡi tranh, chính thường gặp công văn thượng phiền phức thị phi.

★ tả phụ, hữu bật

Tả phụ: Độc thủ không thể, gặp liêm trinh đồng cung sớm khắc, gia văn tinh thì cát, gia Tứ Sát hình thương thối tổ, nên nhị họ sùng bái.

Hữu bật: Độc thủ không thể, gia ngôi sao may mắn chủ phụ mẫu phúc lộc mà lại được che chở, gia Tứ Sát thối tổ hình thương, nên nhị họ sùng bái.

Phàm phụ bật nhập phụ mẫu, sống ở thường thường bậc trung nhà, và phụ mẫu sự hòa thuận, chính cũng thì thụ lớn tuổi người trợ giúp. Nhược phụ bật một trong và thất sát, phá quân, tham lang, cự , liêm trinh đồng cung, đa chủ phụ mẫu hội tái hôn.

★ thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Vô khắc sự hòa thuận, phụ mẫu quang vinh xương phú quý, ra đời gia đình hoàn cảnh việt, năng lực hưởng cha mẹ phúc lộc và kinh tế trợ lực, phụ mẫu ôn hòa từ ái, là của mình "Quý nhân", có thể vâng chịu song thân lương gien. Duy khoa quyền lộc nhược giá trị hãm cung thì chủ không được cát, gia sát cũng không cát.

★ lộc tồn

Vô khắc, tịnh chủ phụ mẫu quang vinh quý, mà lại được che chở, được phụ mẫu kinh tế trợ lực, gia hỏa linh hình khắc, nếu có không kiếp và lộc tồn cùng thủ, thì hình phạt chính thương phụ mẫu, ít có trợ lực, duyên mỏng. Lộc biên lai gửi tiền thủ cung phụ mẫu, chủ phụ mẫu cô độc.

★ kình dương, đà la

Còn nhỏ hình thương, tịnh chủ phụ mẫu không được đầy đủ, tiên khắc phụ hậu khắc mẫu. Hội nhật nguyệt, sản nghiệp tổ tiên bại lui đều xem trọng khắc phụ mẫu. Cư miếu vượng gia ngôi sao may mắn thủ chiếu có thể khắc khinh, vô cát thủ chiếu, nên nhị họ cho làm con thừa tự sùng bái có thể khắc khinh.

Dương đà và thái dương, Thái âm, vũ khúc, cự , thất sát, phá quân, hỏa linh, Hóa kị, không kiếp, thiên hình một trong thủ cung phụ mẫu, khắc phụ mẫu, sớm tử song thân một trong, không phải song thân ly dị.

★ Hỏa Tinh, linh tinh

Hỏa Tinh: Hình khắc cô độc, nhập miếu chủ phụ mẫu phúc lộc, hãm địa độc thủ hình khắc, gặp không kiếp tai nặng, nên nhị họ sùng bái. Gia dương đà cho làm con thừa tự hoặc ở rể hoặc khắc khinh. Ưa ngôi sao may mắn giải trừ.

Hỏa linh và thái dương, Thái âm, vũ khúc, cự , thất sát, phá quân, dương đà, Hóa kị, không kiếp, thiên hình một trong thủ cung phụ mẫu, khắc phụ mẫu, sớm tử song thân một trong, không phải song thân ly dị.

Phàm Tứ Sát nhập phụ mẫu, tịnh chủ phụ mẫu một trong có tật bệnh trong người.

★ thiên không, Địa kiếp

Tính cách thụ song thân ảnh hưởng nhỏ, chính đối song thân giáo dục vô pháp tiếp thu, có chống cự tính, nhưng hội hiếu dưỡng phụ mẫu. Và phụ mẫu duyên phận không sâu, mình cùng phụ mẫu ở riêng, ít hơn so với ở cùng một chỗ.

★ Hóa kị

Phụ mẫu bất hòa, hoặc khỏe mạnh không tốt, hoặc phụ mẫu đa sinh thị phi tai hoạ, thất sát, phá quân, tham lang, cự , vũ khúc, liêm trinh, thái dương, Thái âm có Hóa kị cùng thủ, hình khắc nặng thêm, năm mới song thân một trong không được tồn.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数--论命法则

紫微斗数--论命法则

添加时间:2008-7-3 10:53:10 来源:中国易经策划研究院 作者:admin 阅读:[ 8683 ] 次

论命法则

1. 看命宫 论其人之型格,性情

2. 看福德宫 论其人之内心世界

3. 看父母宫 知其人得祖荫与否

4. 论断流运法则

(1) 先天命盘为体(具体骨干),流十年三方四正局势为用

(2) 以重要性论:

a. 原命盘只属静态、平面, 要靠流十年因素「带动」;

b. 流十年层次属至高无上

流十年>流年>流月>流日>流时

(3) 先查看流十年命宫位置,坐落原命盘何宫位

(4) 观察流十年命宫平面三方四正,星曜组合之吉凶讯号

(5) a. 流十年四化及地支星,「带动」原命盘宫位所表示之吉凶讯号

b. 流年四化及地支星,「带动」流十年宫位所表示发生于该年之吉凶讯号

(6) 流十年四化及地支星,「激发」本十年宫位三方四正所表示之吉凶讯号

(7) 注意流四法从何宫打出,而该宫即是来龙,再看该四化带动/飞落另宫,是何名目,即知去脉(结局)

(8) 主星控制大局,辅星左右大局

(10) 化忌星代表冲破,失败(如化禄遇化忌,为吉中藏凶,最后终凶)

(11) 行流运无庙陷之分

(12) 论力度 自宫 :对宫 = 70:30

对宫/自宫 :三合双宫 = 60:40

(如本宫无主星 对宫/自宫:三合双宫 = 51:49)

(13) 论关系 对宫,三合宫 = 内在因素(直接)

辅宫,关宫 = 外因

夹宫 = 接近自己之外因素

主星喻人心性,事态强度次级表

强星系 纯星系

杀--霸(先) 巨--争(先)

廉--狠(先) 阳--助(先)

破--莽(先) 梁--正(先)

武--刚(后) 机--捷(先)

贪--野(后) 阴--藏(后)

紫--尊(均) 同--和(后)

府--容(均)

相--摇(随)

12宮的排序環環相扣,綿密有序,不容任何一絲更動,一更動即反人情常理,其實學員們學斗數必需要先建立一個觀念,斗數論命是在論人生、論環境、論心態變化,一切推論必需以人為本體的常理來演化。

為何12宮排序一定是命、兄、夫、子、財、疾、遷…………..?(不是我定的規矩^^)

為何不是命、遷、官、友、子、疾……….呢?

原來12宮排序是跟著人一生的成長、衰老而設置的,對宮和三方的關係也互為影響或同組,我先把其排序關係與人的一生連貫起來給大家做個參考:

●命宮→人出生後定型命氣,所有個性表徵、形態氣色都以次為主,除非發生重大變故,本命之性極為難改,所以才有台語云「牛牽到北京還是牛」的個性形容語。

●命宮VS遷移宮→只要是人,不管是否良於行,都會有外出的渴求和機會,而對面的「遷移宮」就是人一生最大變景的影響,出門後禍福難料,沒人會知道在外面會發生何事,但可以肯定:出門後對人的?在思維和感受絕對會有所變化。因為人不但是感覺的動物,也是自我意識極重和不甘寂莫(群體性強)的動物,出門後最需要的是人類群體是否能接納自己,別人對自己的看法如何…..等等,就因為遷移涵誘F人的群體互動關係,所以對人的影響也是最為直接、衝擊最大的。因而排列為命宮的對宮,也就是書上常說的「沖」,沖得好就好,沖得不好就……,呵……以下可想而知。

●兄弟宮→當人開始可以行走,不需母親抱的時候,真正的開始了他一生的第一個旅程,在這個成長學習階段,接觸最頻繁的是母親和兄弟姐妹,對待和感受最深的也是母親和兄弟姐妹,一切的為人對待、情緒的釋放習性、對家庭的認知都是這時期學來的,是為命主最基礎的心性養成期,也因為這時期的人較無自主能力和謀生能力,所以對物質上的滿足或缺乏體驗最深、需求也最大(不然怎活下去呢?),因而兄弟宮除了可觀兄弟概況之外,也代表一個人最深層的感情和最現實的物質需要。

●兄弟宮VS朋友宮→人一生不可能沒有接觸過父母、兄弟以外的人,尤其年幼時期對同齡的外人更是好奇,因而出外與人交往(請注意:朋友宮此時正是兄弟的遷移宮),當然別人的家庭生活背景與教育觀念和不同的經歷所養成的另外一個個體,對自己都是新鮮的,也是最具衝擊性的,因為看到別人,所以會想想自己,這時對宮的衝擊主要是由對自己和別人的比較而來,也因此才有先賢用「近朱者赤,近墨者黑」來形容朋友好壞的重要性。而朋友的範圍涵誘F同性和異性,人的本能上遇見另一個異性時,會比遇見同性的更為好奇,既然是新鮮的,當然談不上什麼內在感情,所以朋友宮也是人的外遇宮,外遇嘛!當然是外面遇到的,是拿不進夫妻宮來的,O一時的、短暫的、談不上真正的感情。

●夫妻宮→當人心智較為成熟後,逐漸脫離父母的掌握和保護,這時期也是人的生理機能成長達到最完善的時候,是無法忍受得住生理需求的洪流釋放和心理寄託的感情依賴,會開始需要異性的關愛來滿足自身的靈與性,因此多數的人都在此時期成婚另組家庭,追求異性的愛情和兩性的對待成了這階段必然的過程和學習。

●夫妻宮VS事業宮→兩性之間的認知與熟悉必須透過行為的接觸而達成,若無透過共同的行為與動作是很難了解彼此的心性,更何況兩性在尋覓伴侶時,除了彼此想法需要相近之外,為人處事的風格以及做事的態度、工作的感覺都一一列在雙方的評估之中,有句話說「認真的女人最美」,也有一句說「認真的男人最帥」,何謂認真?其實這與人在工作時的那股氣質有關,男人跟女人在評估彼此時,也是把這點當成是對方的實力來看,這點很現實,也很具殺傷力,誰會想娶個懶鬼當老婆?又誰會嫁個看起來沒啥出息的老公?呵……..還真有點兒物競天擇的道理存在呢!另外,成婚後男人必須外出(請注意:夫妻的遷移宮=事業宮)工作賺錢養家,女人也必須外出賺錢或做好公關的角色,才能協助夫君事業順利(為何有這等差別?呵……這實在沒辦法,天性所致,也是天賦所致,因為女人生了孩子後還得照顧孩子,就算還沒生孩子,女人天生對家務的整理仍是比男人拿手,當然有些人例外,例外的就先不談)。因為事業在夫妻的對宮,因為做事業的最終目的是把錢拿回家,所以對宮的事業好壞也直接影響夫妻的感情,愛情啊!愛情!到底是麵包重要還是愛情重要?其實當事業失敗無法養活一家的時候,沒有麵包是談不出愛情的,各位請看,這對宮之沖,影響力大不大呢?

●子女宮→當兩性成對成雙後必然會發生性行為,所以子女宮除了是子女好壞的表徵之外,亦是兩性雙方性關係的寫照。在這種天性的交會之下,孕育子女(不孕者例外)是必然的結果,此時雙方也會面臨了教養子女的考驗,很多人都說過「我是在當了父親(母親)之後才開始學做父親(母親)的」,此話在斗數12宮也是分列於內呢!因為子女為夫妻的兄弟宮,而兄弟本也有學習之意,所以孩子的教養,倆夫妻都要學習,而且是一輩子到死都還在學習,呵……真有意思!

●子女宮VS田宅宮→兒女出生後,是正式開始延續家族生命的時候,也是新家庭真正建立的時候,家庭的建立必須有完整的生活空間,新生兒因為必須獲得最完善的保護,所以這時建構理想中的住宅環境也同時成為絕對必要的,因為子女不會永遠在父母的懷抱裡,他們會爬會走會到處摸索新世界(請注意:子女的遷移宮=田宅環境),而父母親也會依據家族的特性、習性、小時候對家庭的概念等等做為住宅環境建構的藍圖,呵……對宮嘛!沖囉!

●財帛宮→當一個人經歷了婚姻、生兒育女、事業打拼之後,正是到了驗收成果的時候,能否擁有一筆錢財當然也是人生成敗的評比條件之一,除了這個之外,也是人生到了最成熟的階段,經驗歷練也到達巔峰階段,人們會開始思考剩下的下半生應該怎麼過?自己的事業和人生是否已達成心目中的理想?是否有應該完成而未完成的夢想?所以先賢在第五宮置下了財帛這個耐人尋味兒的意義。

●財帛宮VS福德宮→人類所創造的實質物體(包括錢財),都是源自於想法,有想法才有行動,有行動產生結果,所以財帛的對門立了福德宮,用想法直接影響結果,用精神層面享受物質,下半生該如何也經過福德的思考,這種意思真是有趣極了!

●疾厄宮→當行運到達第六宮(疾厄)時,人類的年歲已是五~六十歲了,身體各部位的機能明顯的老化,手腳也越來越不聽使喚,這時如何保養自己的身體也成為最重要的課題,人一旦年紀到了這種階段,也開始喜歡回憶往事,尤其甚愛回味童年的青春年少和兒時的成長環境(兄弟宮和田宅宮正會於三方),也真正的認知到自己在人生所剩的時日無多了。

●疾厄宮VS父母宮→這時,兒女正值青壯年期,已然建立了屬於他們自己的家庭,當人老了以後除了喜愛回味童年以往之外,也容易懷想父母對自己的養育恩情(嗯嗯~~~~快要去見父母了),父母當時所做的事也成為自己對待整個家族的行事準則(看好了:疾厄的對面正是父母宮,直接影響),心裡頭會掛念而不捨的是兒女(請再注意看:原子女宮這時變成了福德宮),人老了最愛跟孫子孫女玩在一起(繼續看喔:原子女的子女宮正是原遷移宮,也正是此時的兄弟宮,老人忙著跟孫子孫女學呢!呵……跟孫子孫女一起混比較不想到自己沒人要了)。人生的過程、12宮的安排,可真是玄妙貼切啊~~~~~~~

到了這裡已近尾聲,這時一定有人會問:那麼接下來呢!若有人活超過第六限呢?都活到了第七限的遷移宮了怎麼說呢?嘿……請各位看倌想想一句自古以來的銘言:「人生七十才開始」,這話兒其實也挺有意思的,怎說呢?

一般來說,活過七十歲的人經歷了生離死別,熬過了生理病痛後若能仍舊耳聰目明,此時,生命、錢財、家族、兒女等等所有的一切都幾乎不放在心上了,該交棒的早已交棒了,不能交棒的也無須交棒了,他們心裡最在乎的是:「所有的人對自己的定位如何呢?觀感如何?自己的這一生如何呢?該如何享受剩餘的人生呢?如果有下一生,自己又會是如何呢?」您說說,能活到這年歲的,大部份的人不都是類似這樣的嗎?

呵……請最後一次注意地看,遷移宮的對門是何宮呢

移民

-流十年田宅宫见破, 则移民永不回头

-流十年田宅宫不见破,反见化禄, 则为假移民(航天员)

-动能:见“杀破狼”“天机”“天马”“化禄”等星(见迁移宫一样)

-流年或流月田宅宫见破, 可能只是“今天不回家” 疾病/灾难 (以十年大运盘作“死亡”参考准则)

-看先天“命宫”及“疾病”主星之启示疾病类别(慢性病)

-再看流十年“命宫”及“疾病”主星之启示疾病类别(慢性病)

-以上宫位见化忌及凶星可为急病, 而化忌双见加凶星云集主病死

-“迁移宫” 见化忌及凶星主出外受灾, 三方四正无救及见凶星主“凶亡”

-身宫受刑冲“化忌”及“六凶”, 身体受急剧损伤(擎陀夹忌会死亡)

**参看星之五行冲克定灾劫性质

-“相貌”宫如见“化忌”及“六凶”, 亦主有身体上之灾劫

-自杀:“命宫”或“福德宫”如见“太阴化忌”或“文曲化忌”, 主其人多自卑及内向, 有心事也不向人透露, 如再见“四凶”会照, 便有看不开之兆;再加“身宫”或“相貌宫”或“田宅宫”见破, 便有自杀之应.

-急病/慢性病/外伤

-“命宫”, “田宅宫”可急性及慢性之病

-“身宫”,“迁移宫”多主急性创伤

-“疾病宫”主慢性病

-见“擎羊”主尖锐性之伤

-“铃昌陀武”加“化忌星”, 在“命宫”“身宫”会照, 主急剧之大灾劫(死亡)

-最忌见“擎陀夹宫”, 为应劫之时钱财

-如看钱财要加看田宅宫, 因田宅宫为库为后门, 可看出其积财力e.g.如见化忌及冲动, 即积财力大打折扣, 到底成空

-横财: 除“杀破狼”及“廉贞”可视为偏业或横财外, 其它星系可视为正行, 正业, 正财(不论成败)

-流十年“命宫”或“田宅宫”不可见破或化忌, 否则只为虚花, 就是有横财, 到底也成空(如“田宅宫”无破或化忌, 置业可化解)

-流年“命宫”“田宅宫”或“财帛宫”见化禄, 三方四正会见“杀破狼” 或“廉贞”, 加擎陀火铃, 主得急财或横财(不见化忌为合)

紫微斗数→官非/争讼

-“刑囚夹印” -命宫见“天相”化忌,“擎羊” “廉贞”会见或夹拱; 或命宫见“廉贞”化忌,“擎羊” “天相”会见或夹拱

-事态起因:可参看上一层所属宫位之启示

-“田宅宫”冲破, 加“命宫”“身宫”会“擎陀夹忌”, 主失自由(e.g. 牢狱, 绑票)

-“文昌”“文曲”化忌在相关宫位, 可会有文件上之差错; 尢要小心合约之处理

事业/学业

-看流十年四化在何宫位, 流命宫之三方四正可见:

-“化忌星”在命, 凶多吉少

-“化忌星”在三方四正, “化禄星”在命, 吉多凶少

-见“化忌星”加会擎陀火铃, 急剧破败

-见“化禄星”加会“擎陀火铃”,急剧成功

-见“杀破狼”格局, 急成急败

-如见上下两层星盘天干地支“伏吟”, 力量加倍.

**六合宫位之星会有影向

-命宫无主星, 代表行辛劳之运(不论成败)

-禄逢冲破,吉里藏凶

**事件之细节要看星之性质而定

-“事业宫”有化忌星, 不宜打工; “财帛宫”有化忌星, 不宜做生意

智能.撞邪/见鬼

智能

-看“命宫”及“福德宫”, 如见见“智能主星”(天机、太阴、文昌、文曲)化忌加会凶煞,尢其是“擎陀夹忌会空劫”,可 会有“弱智”趋势

撞邪/见鬼

-如先后天之“福德宫”及“交友宫”重迭,忌煞多见,可会有「脑海中之朋友困扰」之象,即俗称见鬼

斗數看賭性-賭性如何首看命宮

--------------------------------------------------------------------------------

【楔子】

「賭」是人類的劣根性,人生處處都在「賭」,即使您不「賭」也是一種賭。結婚、生子、換工作、投資、開創事業,甚至生病開刀還是要「賭」,只是風險高低、類別不同而已,只要有不確定性,人就必須「賭」。

【財富關鍵的所在】

有的人採風險性低的「不賭」,有的人卻願意冒高風險以換取高報酬,這其間的差異,在紫微斗數上如何呈現呢?

一般人總以為「財帛宮」是財富之關鍵所在,其實「財帛宮」是反映一個人的求財心態、手段及能力;而「福德宮」卻是投資理財後之獲利情形,及對現有資金之掌控能力,因此,福德宮比財帛更為重要。

光從「財帛宮」、「福德宮」是不能完全看出一個人的「賭性」,因為「命宮」才是這張盤之中心、龍頭,並統御其餘十一宮,所以「命宮」之星曜組合非常重要。

基本上命宮之三方(財帛、事業)見火星、鈴星、擎羊、陀羅、地空、地劫諸煞星時,一生多變化,敢於嚐試創新、冒險追求變化,也就是有「賭性」,其中以火星、鈴星最具衝力;當然還要考慮主星之特性,如紫微、天府、天梁這類屬「土」之星,方不失穩重;而七殺、破軍、貪狼、巨門、天機這些星曜,就更不穩定。

反之,命宮三方見左輔、右弼、天魁、天鉞、文昌、文曲,而不見六煞時,一生平穩,行事保守,為典型的公教人員、上班族命格。若再坐祿存星,恐怕是「零風險」主義奉行者。

但也有很多上班族玩股票、買期貨、簽六合彩、打麻將、完梭哈,甚至當賭徒、開賭場、做六合彩組頭,這又要從財帛、福德兩宮之星曜來說明。

【那顆星最貪?那顆星求財最急?】

略懂斗數的人認為:「財帛、命宮見貪狼星者,是最貪財不過了!」

其實只要財帛宮之主星化祿、化權,求財性都很強,這是因星曜不同,當然求財方式也會有差異。於是當武曲化祿、貪狼化權或貪狼化祿就是最富冒險性格,才可說最貪財;至於太陽星化祿於財帛宮,就沒那麼明顯。

火星、鈴星正坐財宮、福德宮,又見祿權星者,多恨不得一夕致富,所以會拼命賺錢,只要利字當頭,那有反顧之理。

有的人是從事高風險事業,有的人是走犯法或法律邊緣(如販毒、走私、娼妓......等),有的人是加班或再兼差,這其中的差異就在命宮強弱及財帛宮之星曜了。

從實例中我們發現,當職業賭徒、開賭場、當六合彩組頭、開色情媒介.....等,皆有如下之特質:

1. 命宮無主星,財帛宮見天機,或福德宮見天同星化祿,有火鈴星同宮者。

2. 命宮為天機星,財帛宮為天同化祿,有火鈴星同宮。

3. 命宮為天同星,財帛宮或福德宮見化祿及火鈴星者。

這是因為命宮空宮無主星,較易受環境影響,就與天同星相同,不願太勞累營生;而天機星是主動腦筋,所以要迅速得財富,就從事這些「輕鬆」工作。

【那顆星賭性最強?那種人逢賭必輸?】

如果財帛、福德宮化祿,有火、鈴星同宮,再遇擎羊、陀羅,那就賭性堅強了,也就是說,財帛、福德有火星擎羊同宮,那求財是又快又狠,再有化權星就不到黃河心不死,十根手指剁光了,還是要賭!

基本上,福德宮空宮沒有主星,財帛宮再怎麼好,到頭來還是一場空,可能贏了三千,最後還是賠光或花光了。

第二種情形,財帛、福德宮見化忌星,又有羊陀火鈴四顆煞星者,先天對錢財的敏銳度不夠(臭覺不靈),幾乎是「肉腳」,任人宰割,尤其是下列幾種組合最要小心:

1. 鈴星、文昌、陀羅、武曲化忌

2. 文昌(文曲)貪狼化忌

3. 火星、太陰化忌

4. 火星、天機化忌

第三種情形是財帛、福德宮見地空、地劫星左右夾制或自坐,也會形成財不聚。有一實例,某醫師武曲七殺坐命,財帛宮為廉貞貪狼,福德宮為空宮,空劫星夾制,結果82年前賺了幾千萬,到了82年卻賠了上億元。

【那種人易有偏財運?有一生的偏財運嗎?】

「偏財」這個名詞就很富爭議性,如果說不勞而獲,從天而降,那就不值得探討;如果說容易抓住時機(商機)而獲得暴利,那可能就是如下組合:

1. 財帛宮有先天、大運之化祿星吉化

2. 火星或鈴星同宮

3. 福德宮星穩定化祿

尤其是財帛宮火星貪狼化祿或火星太陰化祿者,常能獲取「暴利」(大運財帛宮,非本命財帛宮)。如果本命福德宮佳(見天府、天相、化祿),大運福德宮都不見忌星沖照,那真的是有福氣的人,常有意外的財運臨頭。反之先天財帛宮很強,大運福德宮逢忌煞星沖破,那可是苦不堪言,愈求愈「衰」!人生總是一得一失,很多人沒財命,但有了財之後,命也可能沒了,況且來的輕鬆,去的就容易。因此,唯有正當辛苦賺的錢才易留的住,很少人是一輩子鴻運當頭的,切記一得必有一失。

紫微斗数部分征验讯号(from:http://mrhoney.51.net/)

紫微斗数部分征验讯号

天生人命,在乎所赋善恶正邪而已。排定紫府,便知其人之性体;布齐星曜,洞见斯人之肺腑。

定人牢狱

下述为违法犯罪的信息,凡人命逢此,目无法纪,必有(1)暴躁狠毒之性、(2)牢狱之灾、(3)血光伤残、(4)刑伤短命、(5)沦为黑道。

1、陀罗在寅申巳亥守命。天生好行奸弄巧。

2、擎羊在子午卯酉守命。天生具犯罪意识。

3、火铃守命,加羊陀或三方会羊陀。性格冲动暴怒,不计后果。

4、羊陀守命,加火铃或三方会火铃。性格冲动暴怒,不计后果。

5、化忌守命,加四煞或三方会四煞。狭隘自私,头脑短路。

6、空劫守命,加四煞或三方会四煞。行为狂放,藐视法律。

7、擎羊与七杀、破军、贪狼、武曲、廉贞、巨门守命宫。心狠手毒,胆大包天。

8、羊、陀、火、铃、化忌中有二或三颗落入命宫,牢狱难逃,再会天刑,主凶死。

9、天机与在巳亥守命,陀罗同宫。投机取巧,阴谋害人。

10、天机守命三方会齐羊陀火铃。鼠窃狗偷之辈。

11、太阳、太阴陷地守命,加煞化忌。缺乏教养,注定坐牢。

12、武曲在辰戌守命,陀罗同宫。贪得无厌,巧取豪夺。

13、武曲在巳亥守命,陀罗同宫。诡诈浮虚,东劫西骗。

14、武曲与火星或铃星守命,三方会羊陀。利欲熏心,因财持刀。

15、天同太阴在午宫守命,有火铃同宫或会照。阴狠毒辣,杀人越货。

16、天同太阴在午宫守命,擎羊同守。天生薄命,残疾刑伤。

17、廉贞天相加擎羊在子午守命。社会垃圾,注定坐牢。

18、廉贞天府加陀罗在辰戌守命。心性残忍。

19、廉贞与白虎同守命宫。刑杖难逃。

20、廉贞化忌在辰戌守命。心狠手毒,有虐待狂。

21、天府与陀罗在巳亥守命。

22、太阴与火铃在巳亥守命。

23、巨门在辰戌丑未化忌守命。

24、巨门在寅申守命,加陀罗火铃。

25、天相陀罗在巳亥守命。

26、天梁与陀罗在巳亥守命。

27、巨门加四煞守命,不遭官非亦主刑伤。

28、七杀加四煞守命,不遭官非亦多残疾。

29、七杀守命,有擎羊、铃星、白虎会合。沦为黑道,为犯罪团伙的头目。

30、破军加四煞守命。极端自私,好赌成性。

31、贪狼在命宫化忌,会四煞、天刑。

32、贪狼陀罗寅申守命,或贪狼在寅三合羊陀天刑。欲壑难填,因色亡身。

33、天刑与四煞之一守命。

34、化忌与四煞之一守命。

35、化忌与七杀、破军、廉贞、武曲、巨门、天机守命,三方会四煞之一。

36、命宫有四煞守照,命宫或迁移宫有文昌、文曲化忌。

37、官府加火星或铃星(羊陀)守命宫或迁移宫。

38、命宫有擎羊、铃星合守,三合更见廉贞、七杀、破军等刑忌恶宿,遇流年白虎。

39、命身宫坐官符,大小限、流年太岁有二者行抵此宫,有凶曜或流煞冲照。

40、化科守命与煞曜会合,恶名在外。

41、化科与杀、破、狼同守命宫,再有四煞之一守照。

42、命身有地劫、天空、化忌,三方又逢四煞

43、火铃夹命,命宫无吉化解。

44、羊陀夹命,命有化忌或火铃。

45、廉贞化忌在官禄宫。

46、擎羊与廉贞同在官禄宫。

47、擎羊与七杀同在官禄宫。

48、武曲七杀与擎羊同守官禄宫。

49、七杀在官禄宫,四煞劫空化忌守照。

50、迁移宫有七杀、擎羊(或陀罗)。

51、迁移宫有七杀、官府(或力士)。

52、机梁在辰戌守迁移,命宫三方会羊陀火铃。

53、迁移宫廉贞七杀加四煞化忌。

54、迁移宫武曲七杀加四煞化忌。

55、七杀在迁移宫加四煞、化忌、天刑、官府、官符。

56、七杀在夫妻加四煞天刑,配偶坐牢,不离婚则克死。

定人桃花、外遇

在现代开放而物欲横流的社会,凡人命犯下述之一,或婚前有多次恋爱同居的经历,或婚后会与配偶以外的人发生性关系,这里不去细分,姑且统称为桃花、外遇。不管其人外表是如何的正派,如何的高贵,如何做得神不知鬼不觉,大多难逃此论。下述条目有些“症状”轻,若客观条件不允,或者加强自身的修养仍可避免此事。若重犯数条,定然桃花不免。“男人有钱就变坏”,故凡男命属非富即贵之格,纵使不犯下例,也百分之九十以上有桃花。

1、紫微破军守命宫。

2、廉贞守命身宫。

3、天机太阴在寅申守命。

4、命宫的三方四正有太阳、太阴。

5、女命太阳守福德宫加煞。

6、天机天梁在辰戌守迁移。

7、命宫有天同。

8、天同天梁守命。

9、太阴坐命宫。

10、太阴化科。

11、太阴在福德宫。

12、命身宫有贪狼。

13、贪狼在夫妻宫。

14、贪狼在子女宫。

15、贪狼在迁移宫。

16、贪狼在官禄宫。

17、贪狼在福德宫。

18、命宫有文曲。

19、命宫有右弼。

20、命宫有天钺。

21、命宫有咸池。

22、命宫有天姚。

23、命宫有沐浴。

24、命宫有化禄。

25、命宫有地劫、天空。

26、命宫有天马。

27、天姚在福德宫。

28、天姚在夫妻宫。

29、巨门守夫妻。

30、七杀守夫妻宫。

31、破军守夫妻。

32、天机太阴在寅申守夫妻。

33、天同在卯酉守夫妻。

34、天同在巳亥守夫妻。

35、女命天相守命加煞。

36、女命三合文昌文曲。

37、天梁在巳亥加煞守命。

38、左右昌曲魁钺入夫妻宫。

39、七杀与擎羊、铃星在夫妻宫。

40、武曲加煞守夫妻宫。

41、天同巨门守夫妻宫。

42、廉贞贪狼守夫妻宫。

43、破军在夫妻宫。

44、文昌文曲在夫妻宫。

45、文昌文曲同在福德宫。

46、太阴守福德宫。

定人淫乱

凡人命犯下述一二,轻则桃花,重则淫乱,女命为娼。凡贪狼守命或身有擎羊、陀罗,再加天姚、红鸾、文昌、文曲、咸池、沐浴等一二同宫,如果只用“有桃花”三个字来形容,就显得太没有份量了。若重犯数条,定然无耻下流,无可救药。

1、贪狼在亥子,为泛水桃花,加四煞、天刑、化忌,男浪荡,女淫娼。

2、天姚红鸾在命宫,淫奔。

3、女命三合文曲文昌。

4、女命天梁寅申巳亥,见天马。

5、廉贞化忌守命。

6、贪狼守命有四煞同宫。

7、女命巨门天机在命宫。

8、破军与四煞在命宫。

9、女命四煞劫空有中二星守命。

10、紫微贪狼在卯酉加煞,有咸池、天姚、沐浴、文曲、化科、男好色,女淫荡。逢辅弼、空亡不论。

11、贪狼与红鸾同宫。

12、天机太阴在寅申宫守命,加左右昌曲同宫。

13、天机天梁在辰戌守迁移,三合四煞昌曲。

14、女命武曲加昌曲天姚咸池沐浴化忌。

15、武曲破军在巳亥,逢天马、禄存或化禄,男浪荡,女多淫。

16、女命天同在巳亥守命。

17、天同巨门在丑未守命,羊陀同宫。

18、女命科权禄三奇加会。

19、廉贞贪狼在巳亥守命身。

20、太阴与四煞守命。

21、巨门守命,见羊陀。

22、女命巨门化忌守命。

23、女命天相有昌曲在命宫。

24、破军、贪狼分守命身,逢禄马。

25、女命昌曲守命。

26、天姚在命宫。

27、廉贞加煞守命。

28、女命之命身宫、夫妻宫、子女宫、福德宫,有四煞、劫空、刑姚、昌曲、咸池、化忌中之四五颗坐守。

29、女命七杀单守福德宫,而命宫、夫妻宫有煞。

30、女命天同太阴在午宫坐命会煞。

定人自私、小气

犯以下诸例,大多对人不够爽快利落,少有胸襟,对钱财看得很重,这已经不能称作是一种“勤俭节约的美德”,而是一种极端自私的病态心理。轻则处处斤斤计较,重则处处算计人家,从而引起亲友的反感,此类人一生也难有真正的朋友。

1、紫微与火铃同守命宫。

2、武曲贪狼在丑未坐命。

3、巨门加煞坐命宫。

4、巨门化忌坐命宫。

5、天同巨门在丑未坐命。

6、破军与四煞之一守命。

7、破军化权守命。

8、文昌文曲在命宫化忌。

9、禄存独守命宫,三方不加吉。

10、紫微天府守命不加吉。

11、化忌星在命宫。

12、天府守命不加吉。

13、天府单守财帛宫。

14、命宫无二十九颗甲级主星。

定人奸伪

凡人命犯下例者,不论其人之富贵贫贱,多为奸诈虚伪之辈,不是真小人,就是伪君子。对人当面一套,背后一套,为达目的,不择手段,与这样的人打交道,要特别注意防范,不可深交。此类人物,不但阴谋奸诈,而且自私,在利害关头出卖朋友。这种人说的话,许的诺,水分极重,不可轻信。

1、太阴与火星、铃星、擎羊、陀罗守命身宫。

2、破军加四煞守命宫。

3、贪狼与文昌、文曲守命宫。

4、紫微破军加四煞守命宫。

5、紫微与四煞守命宫,尤其是与火铃守命宫。

6、天机巨门守命宫,加煞。

7、天机天梁会四煞、化忌守命宫、迁移宫。

8、武曲贪狼守命宫。

9、天同巨门守命宫不加吉。

10、天同天梁守命宫,有煞守照。

11、廉贞破军与火铃守命宫。

12、天机在巳亥宫守命,有煞星守照。

13、天梁与禄存同守命宫。

14、天府与四煞之一守命。

15、天府守命遇四煞之一二加会。

16、天府与天姚同守命宫。

17、天梁与四煞之一守命。

18、陀罗在命宫。

19、武曲贪狼在官禄宫加煞。

20、太阴在福德宫加四煞。

21、紫微贪狼守命无吉星同宫。

22、天同太阴在午宫守命。

23、火铃陷地守命。

24、武曲破军守命加煞。

25、巨门在辰戌丑未守命宫。

26、巨门守命,不化禄、化权,反而加四煞。

27、巨门化忌守命宫。

28、昌曲陷地守命宫,或又有化忌。

29、武曲化忌守命宫。

30、天相在卯酉守命宫,加煞化忌。

31、擎羊单守命宫。

32、文昌(或文曲)与廉贞、七杀、擎羊、陀罗之一同守命宫。

33、天姚、天哭、天虚、阴煞守命宫。

34、天梁与火星或铃星守福德宫。

35、禄存单守命宫,三方不加吉。

定人残疾、多病、夭折

1、巨门与擎羊守命,再加火星凶死。

2、破军与擎羊守命。

3、擎羊与杀破狼、火铃、化忌守照命宫,头面手足伤残。

4、擎羊与火铃守命,若不伤残,定主孤单刑克。

5、廉贞化忌守命。

6、廉贞坐命遇四煞守照。

7、廉贞破军在卯酉擎羊火铃同守命。

8、廉贞贪狼在巳亥加煞守命。

9、廉贞天府在辰戌,加羊陀守命。

10、七杀守命加四煞。

11、天相与火铃守命。

12、巨门在寅申与陀罗守命。

13、太阳与四煞守命宫。

14、武曲七杀守命加擎羊,肢体伤残。

15、武曲在辰戌与羊陀守命。

16、天同与四煞同宫守命。

17、太阴陷地与羊陀火铃同宫。

18、太阳陷地化忌。

19、巨门陀罗守命。

20、巨门陀罗守疾厄宫。

21、天相与陀罗同宫。

22、廉贞七杀守命,有煞星守照。

23、七杀坐命,羊陀火铃同时守照,不残废则夭。

24、七杀在寅申,空劫冲照,短寿。

25、破军与羊陀守命宫。

26、破军在亥子丑守命加昌曲同宫,身有残疾。

27、破军守命,羊陀会合。

28、破军巳亥,陀罗同守,不残疾则主夭。

29、破军辰戌守命加羊陀,不残废,当有牢狱,不然则主夭。

30、火星铃星在命宫,肢体带伤,羊陀凑合,伤残。

31、擎羊在子午卯酉守命,肢体带伤。

32、擎羊与巨门、廉贞、火星同宫,手足伤残。

33、擎羊守命,火星、铃星、化忌、空劫会合。

34、陀罗在寅申巳亥守命,必定破相或肢体伤残,不然牢狱。

35、陀罗守命,火星、铃星、化忌、空劫会合。

36、陀罗与火铃同在命宫,不残废则凶死。

37、太阳、太阴同守命,有羊陀同宫或加会。残疾、破相,煞多凶亡。

38、化忌与羊陀火铃同守命宫。

39、化忌与天刑同守命宫。

40、天刑守命四煞会合,若限年逢,主横祸。

41、武曲七杀加四煞在疾厄宫,手足带伤。

42、廉贞破军在疾厄宫加四煞。

43、天相与四煞守疾厄宫无吉化。

44、天梁加火铃空劫在疾厄宫。

45、七杀加四煞空劫在疾厄宫。

46、破军加四煞在疾厄宫。

47、禄存火铃在疾厄宫。

48、擎羊加火铃在疾厄宫。

49、杀破狼与陀罗在疾厄宫。

50、廉贞七杀在迁移宫加四煞,遭车祸外伤。

51、廉贞破军在迁移宫加煞,遭车祸外伤。

52、父母宫、命宫、疾厄宫均有煞。

53、七杀守身宫加煞,寿命不长,寿长则必贫贱。

定人高学历

时代虽不同了,那种胸无点墨,光凭运气,光凭关系,光凭脸蛋,搞投机取巧发财升官的人,虽为数不少,但高学历是一个人成材、致富的重要条件,特别是在现代科技社会,没有较高的文化知识和专业技术,连找工作都困难,甚至可以说是寸步难行。只有掌握了有用的知识和技术,加上敢闯敢干,这辈子再怎么也不会过于受穷。现代社会,优胜劣汰,物竞天择,适者生存,这个道理,任何人都会明白。

凡人命得下例之一二,绝大多数具备大学文化程度,格局佳者,能继续深造,贡献社会,三合星辰庙旺会吉化吉无煞加,必是国家栋梁之材。当然,学历再高,并不是个个都能大富大贵,甚至有人是才可经邦,空负平生,满腹文章,一世奇穷。须视命中吉凶如何而定。

1、紫微守命无煞加,昌曲同宫、或会合、或夹命。

2、太阳在寅卯辰巳午守命不加煞化忌。

3、太阴在酉戌亥子丑守命不加煞化忌。

4、天梁在子午丑未守命不加煞。

5、天机在子午守命不加煞。

6、巨门化禄、化权守命。

7、命宫遇太阳、巨门会合不加煞化忌。

8、贪狼守命不加煞。

9、太阴与文昌或文曲守命。

10、廉贞在寅申守命不加煞。

11、文昌文曲夹命宫。

12、天魁天钺夹命宫。

13、天魁一在命宫、一在身宫。

14、天魁、天钺在命宫。

15、左辅(或右弼)与文昌(或文曲)守命宫。

16、官禄宫有天魁或天钺。

17、文昌文曲庙旺守命。

18、文昌文曲在迁移宫庙旺。

19、文昌文曲在福德宫。

20、太阴在夫妻宫庙旺加昌曲。

21、文昌或文曲与武曲守命宫。

22、化科在命宫。

23、命宫三方四正逢文昌(或文曲)、化科。

24、化科在福德宫。

25、化科在官禄宫。

26、命宫有化禄、化权或化科,迁移宫或三合宫有化禄、化权或化科。

27、命宫、父母宫均星辰庙旺无煞加。

28、文昌、文曲与禄存守命宫。

29、恩光、天贵入命宫、官禄宫。

30、命宫遇太阳、太阳庙旺会合。

31、命有文昌、文曲或化科,迁移宫或三合宫有禄存或化禄。

32、命有禄存或化禄,迁移宫或三合宫有文昌、文曲或化科。

33、天姚在酉戌亥卯宫与吉星同守命。

34、红鸾天喜在官禄宫。

35、阳男阴女,父母宫庙旺会吉无煞,尤喜文星交会。

36、阴男阳女,兄弟宫庙旺会吉无煞,尤喜文星交会。

其它经验之谈

1、天相在命宫,人内向,老实厚道。

2、女命巨门坐命,不吉。

3、女命破军坐命,不吉。

4、天同天梁坐命,一生福寿、和谐,并不贵。

5、天机天梁坐命,慈祥。

6、太阳巨门坐命,奔波劳心。

7、武曲破军坐疾厄宫,牙痛。

8、流年命宫有天机,要搬家,不然也会移动床铺。

9、天魁在命宫,有文才。

10、武曲贪狼坐命,先难后易。

11、贪狼在辰戌丑未,三十岁后可发福。

12、天同坐命,脾气好,肥胖。小孩脑袋圆。

13、天府坐命,稳重,丰满。小孩脑袋圆。

14、文曲陷地坐命,好辩。

15、左辅或右弼在命宫,喜欢开车。

16、女命武曲在命宫,独守空房的时间多。

17、天机天梁坐命,喜欢算命。

18、陀罗坐命,胖,上下不对称。

19、七杀坐命,脸上有痘,不光滑。

20、女命武曲化忌坐命,凶恶。

21、破军昌曲坐命,劳碌,女命且神经质。

22、廉贞坐命,喜欢假正经。

23、火铃旺地坐命,骄横,陷地坐命,好撒谎。

24、破军坐六亲宫(父母、兄弟、夫妻、子女、奴仆)不吉。

25、天机巳亥坐命,机灵、狡猾。

26、命宫身宫都有四煞,贪花恋酒。

27、子女宫有化忌,性生活不和谐。

28、巨门坐命,喜欢撒谎。

29、夫妻宫有擎羊或陀罗,两口子经常打架。

30、武曲贪狼坐命,小气自私,自我感觉良好。

31、武曲破军坐命,有手艺。

32、贪狼在夫妻宫,配偶肥胖。

33、文昌、文曲坐命,喜欢看书。

34、文昌、文曲在田宅宫,喜欢买书。

35、化忌星坐命,喜欢撒谎。

36、天空、地劫坐命,想出家。

37、七杀、陀罗坐命,是流氓。

38、太阳陷地坐命,父早死。

39、武曲七杀坐命,刑伤多。

40、天空地劫在寅申巳亥坐命,神经质。

41、命宫有昌、曲、禄存、天机会合,性格灵巧机智。

42、命宫有太阳、巨门会合,好表现。

43、贪狼与擎羊或陀罗坐疾厄宫,会得性病。

44、命宫有天府、天相会合,有人情味。

45、夫妻宫有紫微天府,老婆会同别人上床。

46、夫妻宫有天马、化忌,老婆会同别人私奔。

47、兄弟宫有化禄,兄弟比自己好。

48、命宫有天梁,背有点驼。

49、贪狼与羊陀在命宫,无耻下流。

50、武曲与四煞在命宫,东西经常被偷。

51、巨门坐六亲宫,不吉。

51、廉贞在命宫,会四煞,脸上有雀斑。

53、天机在子坐命,男克妻而女克夫。

54、天同巨门坐命,小人,晚年吉。

55、廉贞寅申坐命,早发。

56、女命廉贞贪狼巳亥坐命,宜作偏房。

57、天机天梁在命宫,个子矮。

58、太阳天梁在命宫,正直,忠诚。

59、陀罗在命宫,个子矮。

60、太阳旺地加煞坐命,公吏。

61、巨门天机坐命,心不定。

62、破军、贪狼逢禄马,男多浪荡女多淫。

63、太阳在午坐命或官禄,吉。

64、女命太阴陷地在命宫,宜做偏房。

65、天姚与杀破狼在命宫,多情种子。

66、巨门在辰戌宫坐命,婚姻多变。

67、羊陀火铃落陷单守官禄宫,下岗或失业。

68、左右昌曲魁钺之一单守夫妻宫,夫妻年龄相差悬殊。

69、夫妻宫无甲级主星,落空亡,晚婚。

70、四煞有一守命身,破相难免。

71、紫微破军坐命,淫欲。

72、天机天梁坐命,性多计较。

73、天同天梁坐命,奸伪。

74、巨门太阳坐命,多竞争。

75、廉贞贪狼坐命,多好说。

76、武曲破军坐命,喜弄险。

77、紫微坐命,腰背多肉。

方外人的斗数断行业

断行业

以财帛宫的天干去四化,优先的顺序是忌、禄、权、科。使用的星一共是十八颗。十四颗主星,外加左、右、昌、曲。此十八星所代表的行业如次:

紫薇星:紫相同梁为寿星,不发少年,故宜服公职,上班较好。

天机星:天机是动星,可搞与轴有关的行业,如汽机车材料行;驿马星,因此时时变,资金回收快的行业颇为适宜。

太阳星:太阳象征光明、博爱,因此,替人跑腿的代表、律师、外交官较相宜;太阳大方,不适宜财务工作,只因为太慷慨不重视金钱之故;太阳与太阴都是驿马星,若会于同宫或对宫,心性不稳定,考虑工作时要以短期性,见好就收者为上策。

武曲星:五行属辛金,为正财星。宜金融机构、财政单位,或为生意人,但以不化忌才算。武曲化忌,表示与钱财无缘。武曲星重守时与钞票,与会计有关;会七杀,大多从事拉保险;会破军,好博禽捕猎,可当兽医;会七杀,武杀皆为肃杀之星,做事果敢,斩钉截铁,平时不爱说话,外科医生最好(大外科,廉杀是小外科),也颇适合军警。

天同星:为流动之水,是福星、小孩,喜欢人家照顾。大手笔、大担当的工作他是不会去做的。适宜较自由、轻松的公职,也可开小吃、零食业。

廉贞星:丁火、属阴、主静。故其营业状态为门市,而非跑外务。廉贞也是精密仪器,选择仪器买卖的行业颇适当。廉贞是血,刀伤的流血,格调高者为护士,低的杀鸡鸭。廉贞为果园,从事水果买卖。

天府星:禄库之星,薪水阶级。若受雇于人颇易展其长才。

太阴星:饭店业;与爱美有关的消耗品;出租业。渔民。

贪狼星:癸水,桃花星,多才多艺,可从事演艺工作;教师;与酒有关;廉贪在亥加陀罗为走私。

巨门星:暗星,没有执照,没有身份许可,颇为从事地下营业;巨门也是科目多而复杂的综合医院。专科医院不属于巨门,是天梁。

天相星:吏人之命、衣食之星。男命服公职,女命做裁缝、成衣加工。

天梁星:戊土,凡五行属土之星,皆与政府机构的薪俸有关。天梁是大人星,可从事照顾人的工作,如养老院,诊所,干休所。

七杀星:军警,列车,码头。

破军星:破耗之星,引申为杂乱的地方,如市场;先破坏后建设,如水电;远洋航行(破军是咸水,太阴是淡水,天同是自来水,天相是池水)。

左辅星:与方向盘有关的工作。

右弼星:为传令之星,从事承上启下的中间人颇适当。

文昌星:文书、毛笔、礼品。可从事靠嘴交涉的工作。

文曲星:口才有关的工作。

文昌文曲合论:作者、摄影、公教、图书、饮食业。

78、贪狼与擎羊或陀罗守官禄宫,有官者必是贪官污吏,腐败分子。

河洛沛断行业

以财帛宫的天干去四化,优先的顺序是忌、禄、权、科。使用的星一共是十八颗。十四颗主星,外加左、右、昌、曲。此十八星所代表的行业如次:

紫薇星:紫相同梁为寿星,不发少年,故宜服公职,上班较好。

天机星:天机是动星,可搞与轴有关的行业,如汽机车材料行;驿马星,因此时时变,资金回收快的行业颇为适宜。

太阳星:太阳象征光明、博爱,因此,替人跑腿的代表、律师、外交官较相宜;太阳大方,不适宜财务工作,只因为太慷慨不重视金钱之故;太阳与太阴都是驿马星,若会于同宫或对宫,心性不稳定,考虑工作时要以短期性,见好就收者为上策。

武曲星:五行属辛金,为正财星。宜金融机构、财政单位,或为生意人,但以不化忌才算。武曲化忌,表示与钱财无缘。武曲星重守时与钞票,与会计有关;会七杀,大多从事拉保险;会破军,好博禽捕猎,可当兽医;会七杀,武杀皆为肃杀之星,做事果敢,斩钉截铁,平时不爱说话,外科医生最好(大外科,廉杀是小外科),也颇适合军警。

天同星:为流动之水,是福星、小孩,喜欢人家照顾。大手笔、大担当的工作他是不会去做的。适宜较自由、轻松的公职,也可开小吃、零食业。

廉贞星:丁火、属阴、主静。故其营业状态为门市,而非跑外务。廉贞也是精密仪器,选择仪器买卖的行业颇适当。廉贞是血,刀伤的流血,格调高者为护士,低的杀鸡鸭。廉贞为果园,从事水果买卖。

天府星:禄库之星,薪水阶级。若受雇于人颇易展其长才。

太阴星:饭店业;与爱美有关的消耗品;出租业。渔民。

贪狼星:癸水,桃花星,多才多艺,可从事演艺工作;教师;与酒有关;廉贪在亥加陀罗为走私。

巨门星:暗星,没有执照,没有身份许可,颇为从事地下营业;巨门也是科目多而复杂的综合医院。专科医院不属于巨门,是天梁。

天相星:吏人之命、衣食之星。男命服公职,女命做裁缝、成衣加工。

天梁星:戊土,凡五行属土之星,皆与政府机构的薪俸有关。天梁是大人星,可从事照顾人的工作,如养老院,诊所,干休所。

七杀星:军警,列车,码头。

破军星:破耗之星,引申为杂乱的地方,如市场;先破坏后建设,如水电;远洋航行(破军是咸水,太阴是淡水,天同是自来水,天相是池水)。

左辅星:与方向盘有关的工作。

右弼星:为传令之星,从事承上启下的中间人颇适当。

文昌星:文书、毛笔、礼品。可从事靠嘴交涉的工作。

文曲星:口才有关的工作。

文昌文曲合论:作者、摄影、公教、图书、饮食业。

父母宫(相貌宫)

(1)凡父母宫有紫微、天府、太阳、太阴、天同、天相、天梁、禄存、左辅、右弼等吉曜庙旺守值,主不克父母,感情和美,能享高寿,尽孝道之义;凡有七杀、破军、贪狼、武曲、巨、廉贞等恶星守值,均属不吉之兆,再加四煞忌星刑克极甚,缘薄无疑,主双亲早丧或感情不佳。

(2)父母宫可同时观察自己与上司之间的关系,当所谓刑克之时,有时主与上司不和或受箝制,当所谓无刑克之时,即主与上司关系良好,且受提拔,此在推断流年父母宫时,同时父母均已亡故的情况下,颇有参考作用,但同时须参官禄宫之吉凶方可。

(3)父母宫内遇四煞空劫刑忌等曜,均主克害,若自小过继给他人收养,或到外地寄养,或入赘妻家赡养岳父岳母,或拜干爹干妈,总之和父母分离少聚在一起,这样可免刑克。

(4)推测父母刑克与否,命盘中以太阳为父,太阴为母,太阳值于陷宫主先丧父,太阴值于陷宫主先丧母。两者均陷则以本生时为论断之据,如日生者(卯辰巳午未申时生者)先丧父,夜生者(酉戌亥子丑寅时生者)先丧母。但若二星俱不失陷而居庙旺,不论日生夜生均主旺父旺母。太阳庙旺而太阴闲陷,夜生者不旺父而克母,日生者不旺母而克父。太阴庙旺而太阳闲陷,夜生者旺母克父,日生者不旺母且克父。又太阳庙旺日生人主吉,太阴庙旺夜生人主吉,二者皆旺,日夜生人均主吉。

(5)流年斗君在本命盘父母宫过度,逢吉父母无灾伤得安乐,逢恶煞诸凶,主一年父母不利。

★紫微

主吉,父母有福有禄,有权威或高位,得父母荫庇。加羊陀克父母,但不重,少年宜重拜或寄养或免克。紫微得众吉拱照大吉大利,但父或母易有再婚之事。

加四煞、天刑、化忌,主刑克,或父母有危症,及遭意外之灾,或幼年不为父母所爱护,或幼年早离父母。

紫微天府在寅申,父母富贵,福禄寿皆全,无刑克。

紫微贪狼在卯酉,父母双全,无刑克。加四煞重拜父母。加咸池、红鸾、天喜、天姚等星,主有继母或父亲有偏室,或多外遇。

紫微天相在辰戌,父母荣昌福禄,且得荫庇,无刑克。

紫微七杀在巳亥,轻克,会吉曜不克,父母得全,有富贵。加四煞父母不全。

紫微破军在丑未,早离家乡,否则早年有刑克。会众吉轻克,加四煞父母刑伤,早死双亲之一。

天机

主远离父母,少依赖,否则有刑克,入庙父母福禄,陷地宜过房重拜。

加四煞守照,克父母并主生离,二姓及入赘可吉。天马守照,幼年离家,年长入赘。

天机太阴在寅申,不克,父母昌荣,得父母荫庇。加天马各一方,父母多奔波。

天机巨卯酉,早离父母,陷地加煞宜重拜或过房,不然父母有刑伤。

天机天梁在辰戌,父母吉利不克,但会与父母分居,或早年外出离开父母,在外多受年长者之助,加煞重拜。

★太阳

(于命宫、田宅宫同此论)庙旺得父母福禄,无刑克,会吉星,幼年受父母疼爱,父亲在事业上握有权力,贵而且富。太阳闲陷,克父。化忌,先死父。加煞众,父早丧。与孤辰、寡宿同宫,克父。三合或对宫有太阴,会羊陀,刑克极甚。太阳在午加权禄,父亲大富或大贵。

加煞众,先克父后克母,若太阴又加有煞星,则主先克母而后克父,早离或二姓或入赘可吉。

太阳太阴在丑未,无四煞诸恶,父母双全,感情和美。加煞,在未宫不利母,在丑宫不利父。四煞守照会齐,刑克极甚,父母早死。

太阳巨,轻克,欠和。加四煞早克。

太阳天梁,卯宫无克,能得父母荫庇,酉宫平常,加煞克父。

★武曲

一般主刑克双亲,入庙有吉星扶持,父母发财,若过继或离居可免克。陷地加羊陀克害,先丧母后丧父。祖业破败及早离父母,或过房入赘可获吉,不克父母。

加四煞守照,自己属剖腹产,刑伤甚重,早死双亲之一,不然,主双亲分离不和再婚。

武曲天府在子午,不克。加恶煞刑克父母。

武曲贪狼在丑未,克轻。加煞,重克。

武曲天相在寅申,稍克。加众吉不克,加煞克,父母之一早丧。

武曲七杀在卯酉,早克父母,加四煞诸恶重克,父或母早死,父母再婚,本人少于赡养父母。

武曲破军在巳亥,早克父母,加四煞诸恶刑克,自己属难产儿。父母不和或自己与父母有对立,少感情,本人少于赡养父母。

★天同

庙旺不克,父母双全和美,脾气好,感情浓厚,自己能得荫庇爱护,但较纵。陷地宜重拜父母。加四煞自己离祖,或早年外出。陷地加四煞空劫天刑诸恶,主早克父母。

天同太阴在子午,庙旺父母双全,加煞乃克。午宫先丧母。

天同巨在丑未,自己与父母不和睦,克轻,加吉不妨,加煞克重。

天同天梁在寅申,父母双全,与父母缘深,感情好,加煞有克害。

★廉贞

一般会克害父母,得不到父母的荫庇和爱护。庙旺,重拜父母,过房他家养育,陷地刑伤,父母不全,早死双亲之一。加四煞或有化忌星,刑克甚重,父母早亡,宜二姓延生。会天马、天虚、天哭,会远离父母。空劫、天刑守照亦有克害。红鸾、天喜、咸池、天姚会照,重拜父母或为偏房所生,或父母犯重婚。

廉贞天府在辰戌,不克,加煞重克。

廉贞贪狼在巳亥,父母不和,自己早克父母,加煞父母不全。

廉贞天相在子午,克轻,加煞主刑伤。

廉贞七杀在丑未,有克,加煞刑克甚重,与双亲缘浅,本人少于赡养父母。父或母早年丧亡,不然父母分离、再婚。

廉贞破军在卯酉,克早,加煞刑伤至克。与双亲感情不和,自己多为难产或开刀而生。

★天府

父母有财富有,自己与父母无克,感情和美融洽,庙旺父母双全且得祖力,见禄星,得父母丰厚产。加四煞亦主刑伤,意见不和,或分居,或少于往来。

★太阴

入庙多生于富贵之家,不克,父母和美,亦有福禄,陷地有克。四煞、劫空、天刑、白虎、孤辰守照,有刑伤,自小远离父母,幼年孤独,若太阴庙旺与母缘浅,落陷克母,早丧,过房二姓可免不克。太阴化忌,母病多灾,先丧。三合或对宫有太阳,会羊陀,刑克极甚。

★贪狼

多主父母不和,自己与父母也时有对立,但感情仍深,纵庙旺父母亦有刑伤,宜过房、入赘。贪狼陷地或加煞,主早年离别父母,或父母不全。入庙化吉会吉,生于富家,无克破,父母双全。会桃花星,或会天刑廉贞,为偏房所生,或父母重婚、外遇,不贞洁。

★巨

不吉之兆,多与父母感情欠佳,幼年少得关心爱护,加煞反目。若巨入庙则克轻,平闲少年难养。巨陷地,弃祖过房,加四煞诸恶父母不全,早死双亲之一,宜重拜父母方免克。巨化忌父母生离重婚,不得父爱或母爱。

★天相

与父母无刑克,感情深厚和睦,受父母恩惠。天相庙旺父母并吉,得荫庇,加煞危害不烈,陷地加煞则主刑克双亲,亦宜二姓重拜。化忌同守,父母多病多灾。四煞同守,早年有刑克。左右昌曲魁钺诸吉守照,无刑克,父母为公职人员。

★天梁

庙旺父母能获长寿,善良喜助人,自己与父母感情佳,和睦无克,科权禄众吉守照,父母有福有禄,有社会地位,并有荫庇之福或得产。平闲父母和平,无克。陷地宜二姓重拜,加四煞化忌诸恶刑伤,父子意见不和,亦主早离父母,天马会照,自己早年离家,或入赘当上女婿。空劫同宫,和睦不克,父母地位平常,有宗教仰或慈悲心。天梁陷地加火星化忌同宫,主刑克,父母之一早亡。

★七杀

不吉之兆,多主父母本身不和,健康不佳,自己亦刑克父母,与父母不睦,或早年即离开父母。纵入庙亦主克,父母之一早年死亡,自己离祖外出。平闲刑克父母,甚至上辈亲人亦克。加煞刑伤甚重,必主双亲有丧,或与父母成仇,不孝敬父母。化忌守照,父母早年刑伤,或事业大败,或恶疾缠身。劫空、天刑、劫煞、孤辰等星守照,均主克。

★破军

父母不和,教育子女严厉,加煞父母离异重婚,自己属难产或剖腹而生。庙旺克轻,陷地早克,不得父母恩惠照,早年分居或离开父母处出。加四煞刑忌伤父母,早死双亲之一,伤六亲,一生孤独,四煞化忌守照,与父母刑克缘薄,且自己终身难得长上提携。

★文昌、文曲

文昌:入庙加吉主父母福禄,陷地宜二姓重拜。加四煞主克,离祖,遇空劫尤不美。

文曲:加破军有灾亦不妨寿,入庙独守不克且主父母福禄,陷地加四煞不美。

凡昌曲入父母,主父母有学识,有情趣,或从事教育工作,自己能得双亲良传,亦有素质和涵养。陷地加煞或化忌,与父母多口舌之争,自己常遇文书上的麻烦是非。

★左辅、右弼

左辅:独守不克,遇廉贞同宫早克,加文星则吉,加四煞刑伤退祖,宜二姓重拜。

右弼:独守不克,加吉星主父母福禄且得荫庇,加四煞退祖刑伤,宜二姓重拜。

凡辅弼入父母,生于小康之家,与父母和睦,自己亦时受年长者之助。若辅弼之一与七杀、破军、贪狼、巨、廉贞同宫,多主父母会再婚。

★天魁、天钺、化禄、化权、化科

无克和睦,父母荣昌富贵,出生的家庭环境越,能享父母的福禄和经济助力,父母温和慈爱,是自己的“贵人”,可秉承双亲良基因。唯科权禄若值陷宫则主不吉,加煞亦不吉。

★禄存

无克,并主父母荣贵,且得荫庇,得父母经济助力,加火铃刑克,若有空劫与禄存同守,则主刑伤父母,少有助力,缘薄。禄存单守父母宫,主父母孤独。

★擎羊、陀罗

幼年刑伤,并主父母不全,先克父后克母。会日月,祖产败退并重克父母。居庙旺加吉星守照可克轻,无吉守照,宜二姓过房重拜可克轻。

羊陀与太阳、太阴、武曲、巨、七杀、破军、火铃、化忌、空劫、天刑之一守父母宫,克父母,早死双亲之一,不然双亲离异。

★火星、铃星

火星:刑克孤独,入庙主父母福禄,陷地独守刑克,遇空劫灾重,宜二姓重拜。加羊陀过房或入赘或克轻。喜吉星解。

火铃与太阳、太阴、武曲、巨、七杀、破军、羊陀、化忌、空劫、天刑之一守父母宫,克父母,早死双亲之一,不然双亲离异。

凡四煞入父母,并主父母之一有疾病在身。

★天空、地劫

性格受双亲影响小,自己对双亲的教育无法接受,有抗拒性,但会孝养父母。与父母缘份不深,自己与父母分居,少于住在一起。

★化忌

父母不和,或健康不佳,或父母多生是非灾祸,七杀、破军、贪狼、巨、武曲、廉贞、太阳、太阴有化忌同守,刑克加重,早年双亲之一不存。

Các bài viết khác:
Tử vi đẩu số luận mệnh cách
Tác giả: Thầy Minh An tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Cung Vị, Cung Chức, Luận Mệnh, tử vi trọn đời 2018, cách xem cung thân trong tử vi, diễn đàn tử vi tướng số, Giải lá số tử vi giỏi nhất, thầy chấm tử vi hay, Xem tử vi năm 2019, cách xem tử vi theo ngày tháng năm sinh,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ