Tử vi đẩu số 30 vạn chữ, Mệnh Cục phân tích

Tử vi đẩu số 30 vạn chữ, Mệnh Cục phân tích

  • 04:00 19/02/2021
  • Xếp hạng 4.88/5 với 10065 phiếu bầu

Bản dịch:

A liêm sát vị nông lịch 1990 năm 1 nguyệt 6 nhật 14 thì 42 phân

Nhất. Đầu tiên là nhìn ngươi khán

thiên thì vận dụng thay đổi luôn, nhân thì mệnh có cách cục; huyền học ngũ thuật trung tâm bình, tử vi, thất chính, lục nhâm, kỳ môn chờ, hầu như tất cả lộc mệnh thuật và chiêm pháp trung tâm, Cổ nhân đều là thủ trọng cách cục, tử bình trung tâm có sát ấn tượng sinh, thực thần chế sát các loại, tử vi trung tâm có

<ánh sáng mặt trời Lôi môn> <đầu ngựa đái kiếm> các loại; thất chính trung tâm cũng là có các loại linh đài tinh cách, lục nhâm, kỳ môn thuộc về chiêm thì sự học liễu, nhưng

Lục nhâm trung tâm cũng phân là sáu mươi bốn khóa thể, tương đương với lộc mệnh cách cục. Bởi vậy có thể thấy được, cổ nhân đối với cách cục là phi thường xem trọng. cách cục rốt cuộc trọng yếu còn chưa phải

Trọng yếu ư? Đánh cách khác mà nói, tỷ như hồng thái dương mệnh bàn, nếu như chúng ta không nhìn cách cục, bắt được mệnh bàn tựu phán đoán "Hình thê khắc tử, thê tử giai không được chết già, vô hậu

Người", ta nghĩ như vậy phán đoán cũng không có thể đoán thác, hồng thái dương kết hôn ba lần, nhất hôn dương nữ sĩ, đang bình thường trong mắt người, phu thê cá nước hài hòa, thái tổ hẳn là cảm thấy mỹ mãn, Hảo hảo sống mới là. Hết lần này tới lần khác thái tổ để đại nghiệp, bỏ rơi vợ con đuổi theo quá không trung lâu các thức gây dựng sự nghiệp. Ở hoàn cảnh lúc ấy, thê tử rơi vào ở đâu quân phiệt trong tay, Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên quân thất dương liễu. Nhị hôn hạ nữ sĩ. Lúc đó thái tổ vào rừng làm cướp là giặc. Hạ nữ sĩ là thổ phỉ đầu mục của muội, đến đây hôn nhân, có chút ngộ biến tùng quyền.

Loại vu Lưu Bị cưới tôn quyền của muội, thật là chính trị hôn nhân. Sau lại thái tổ trái lại ra sĩ phỉ ổ, nghe nói hạ nữ sĩ cực không tình nguyện theo. Là vệ sĩ buộc ở trên ngựa cái đi. Quả nhiên từ nay về sau bất hoà. Tam hôn mới là thái tổ tâm chỗ nguyện. Thái tổ mạo hiểm và chính trị cục giở mặt nguy hiểm, cưới lam nữ sĩ. Tam đoạn hôn nhân, mỗi đoạn đều có Khúc chiết, tất cả đều có điều thất. Mà đối với một tiểu thị dân mà nói, có hay không năng lực mạo đến đây phiêu lưu, liền không được biết rồi. Hai người thê tử không được chết già, đi một lần hôn, một tinh thần Bệnh, tam nhi tử, một thất tung, một chết trận, một bệnh tâm thần, hạ như vậy kết luận mặc dù không tệ, nhưng có loại chỉ thấy cây cối, không thấy rừng rậm cảm giác, hồng thái dương chân chính Cách cục một loại hình thức khác tử vi đẩu số loại này sự tình nếu như phát sinh ở một người bình thường trên người, vậy dĩ nhiên Là cuộc sống bi kịch, người này cũng khẳng định khó có cuộc sống hạnh phúc và làm, nhưng phát sinh ở hồng thái dương trên người lại bất đồng, việc này điều không phải hắn cuộc sống giọng chính.

Từ về phương diện khác khán, lân bang kim thị vương triều của bỉ lậu, ngoại trừ chủ thể tư tưởng đại phóng quang minh ngoại, còn có kim thị phụ tử vương triều phụ tử tương thừa. Nghe nói nhi tử sau khi, tôn Tử lại muốn đăng vị. Thực sự là thời thế dị biến, mà cố thủ vong quốc của đồ, kẻ khác run rẩy. Một vị internet trung tâm hiếm thấy tử bình cao thủ, trong đó hữu điều kết luận là "Đến đây Nhân cận hai năm vẫn thụ tiền tài tài vụ khó khăn", hậu mệnh chủ tặng lại, bản thân của hắn là một xí nghiệp tư doanh chủ, ngân hàng có chút cho vay, hơn nữa mua tam phòng xép tử, đã ở Hoàn phòng vay, cái này ví dụ cũng cho ta cảm thấy rất có ý tứ, rất hiển nhiên, đồng dạng là tiền tài làm phức tạp, xí nghiệp gia cân bình dân bách tính ý nghĩa nhất định là bất đồng, ta nghĩ giá Hay cách cục tác dụng, từ thể dụng độ lớn của góc mà nói, cách cục làm thể, định ra cách cục sau đó giải thích cuộc sống các trắc diện, mới có ý nghĩa. Có đúng hay không luận mệnh nhất định phải Thủ trọng cách cục ư? Ta nghĩ cũng chưa chắc, bởi vì chúng ta trong cuộc sống đụng phải đều là người thường, rất nhiều tốt số bàn, chung thân vô thành tựu; lạn bàn cũng phú quý huyền Cơ a. Cách cục giản đơn mà nói, hay cuộc sống quỹ tích vận hành, cân tinh cầu quỹ tích vận hành như nhau. Tỷ như cổ nhân không coi trọng , thế nhưng hiện đại Xã hội rất nhiều trở thành đại phú hào đều là ; thiên cơ là ngọc, cự môn là thạch, vừa cự môn hóa lộc là có dụng thạch trung tâm ẩn ngọc cách, thạch Trung tâm ẩn ngọc cách nặng nếu có thể ở ma luyện trung tâm khai thác sang tân; ở nghịch cảnh trung tâm phấn đấu mở rộng. tâm tính quang minh lỗi lạc, trung hậu thành thật, hiện thực, tế Dồn, hội hiến kế, thiện mưu lược xí hoa, linh thông giỏi thay đổi, liên tưởng lực cường, nhân từ hiếu thuận, tận trung cương vị công tác, có tôn giáo tín ngưỡng, minh để ý nhân. Nếu như thương quan phát tài cách cục, Thường thường là có kinh thương thiên phú, rất sẽ xảy ra tài, cổ nhân nói "Thương quan phát tài, phú quý tự thiên bài", kỳ thực chủ muốn nói rõ chính là cái này ý tứ, cũng không phải là nhất định có rất Cao địa vị xã hội, nhưng mình hội kiếm tiền, xã hội hiện đại trung tâm như vậy mệnh cục thường thường rất thích hợp can nghiệp vụ công tác có lẽ kinh doanh phương diện. "Sát ấn tượng sinh trợ giúp công Danh", sát chủ quyền uy, ấn là địa vị và danh tiếng, loại này cách cục giống nhau biểu thị ở tự thân phát triển hoàn cảnh nội cụ có ảnh hưởng lực và địa vị, như vậy mà thôi, cũng không phải là nhất định Đại phú đại quý. Có hay không phú quý ngoại trừ những ... này biểu giống ký hiệu tổ hợp ở ngoài, chủ yếu hay là muốn phân tích mệnh cục có hữu dụng hay không cùng với đại vận có hay không chi trì. Có cú lão Nói, tốt số không bằng vận hảo. Cách cục là tiên ngày cơ sở (cũng chính là mệnh) bản thân (hậu thiên) cũng rất trọng yếu là được, bằng không có vận vô mệnh, là được tiểu nhân được Chí, ở đâu có thể trường cũng. Có mệnh vô vận, vừa thành có tài nhưng không gặp thời, năm tháng phí thời gian. Tử bình bỉ tử vi hoàn thiện. Tử vi tương đối rườm rà, có thể vừa tiến vào chi tiết, tử vi ưu thế mã Thượng tựu hiển hiện ra, tử vi cần chính là chúng ta kế tục tổng kết, hoàn thiện. Dù sao nhiều như vậy sao, cổ đại cách cục chích là một loại rất cạn hiển rõ ràng quy luật.

Bởi (cung mệnh có liêm trinh hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc) hoặc (thân cung có liêm trinh hơn nữa thân cung tam phương tứ đang có văn khúc cập văn xương) liêm trinh văn võ cách bí quyết nói văn xương vũ khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực. Văn xương vũ vu thân mệnh, văn võ kiêm toàn. Nói rõ liêm trinh tọa mệnh, tam phương tứ chính, phùng xương khúc, Tức thành liêm trinh văn võ cách. Liêm trinh ở dần, thân là mạnh nhất cung vị, hơn nữa văn xương, văn khúc xưng là hảo lễ nhạc. Ngoại trừ chánh khoa công danh bên ngoài, hát đối nghệ phương diện, thi họa Đánh giá năng lực hội tương đối cao. Liêm trinh hóa lộc gia xương khúc, có thể sẽ đi tới diễn nghệ lộ tuyến hoặc đại chúng truyền bá, truyền thông công tác. Vũ khúc xương khúc là văn võ song toàn. Hoặc liêm trinh văn võ Cách. Ưa khôi thành thủ chiếu, xương khúc phụ bật đồng cung, hoặc giáp củng, phú quý đều có. Kị dương, Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp, chặn lộ, không vong, đồng cung. Một thân thiện lộng quyền thuật, có ký Du chi tâm, thì dĩ đặc biệt luận. Liêm trinh ở dần thân nhập miếu, và văn xương, văn khúc củng chiếu vì thế cách. Thơ viết: Trúng mục tiêu văn võ ưa triêu viên, nhập miếu bình sinh phúc khí toàn bộ. Thuần túy văn năng lực Cao chiết quế, chinh chiến vũ định trấn tam biên. Trải qua nói: "Liêm trinh gặp văn xương, hảo lễ nhạc" .

Liêm trinh văn võ cái này cách cục danh như ý nghĩa nhất định là sao Liêm trinh tọa mệnh, kỳ của cung Quan lộc (sự nghiệp cung) nhất định là sao Vũ khúc tọa thủ, ở tam hợp lý, nhìn thấy văn xương tinh hoặc sao Văn Khúc thì, Như vậy cách cục mới được lập. Cái này cách cục điều kiện tốt nhất bố cục là sao Liêm trinh ở vị hoặc ở thân cung tọa mệnh, hội hợp vũ khúc cập xương khúc tinh. Ở vị cung thì, liêm trinh thất sát tọa mệnh, Kỳ của cung Quan lộc (sự nghiệp cung) do vũ khúc phá quân tọa thủ; mà liêm trinh tọa mệnh thân cung thì, kỳ của cung Quan lộc (sự nghiệp cung) còn lại là vũ khúc Thiên phủ tinh.

Cái này cách cục mặc dù có thể cú thành danh, được dựa vào văn xương, sao Văn Khúc của phụ trợ, nếu không sẽ lưu vu quá mức dương cương, hơn nữa xương khúc hậu, liền có thể trăn đạt kết hợp cương nhu, cũng Có doãn văn doãn vũ công. Cổ nhân nói, đến đây cách cục người, tung bất thiện chiến, cũng có thể trở thành là mưu sĩ cập mưu lược gia, cũng chính là cổ thời điểm "Sư gia". Thơ cổ văn lý là Như thế viết "Trúng mục tiêu văn võ ưa triêu viên, nhập miếu bình sinh phúc khí toàn bộ, thuần túy văn tài cao chiết quế, chiến chinh vũ dũng định tam biên", còn nói cái này cách cục người không chỉ văn võ song Toàn bộ lại thích lễ nhạc, khá có nghệ thuật tài hoa.

Dĩ một cái góc độ khác lai phân tích sao Liêm trinh tọa mệnh cách cục, là bởi vì đã bị tam phương văn xương văn khúc cập sao Vũ khúc của ấm tráo mà đắc lực, giả như khuyết thiếu văn xương hoặc sao Văn Khúc Hội hợp, như vậy cách cục thì không thành lập, đây là cần phải phải nhắc nhở các vị chú ý địa phương, mà đến đây cách cục ở đặc biệt sau mặt trái tính cực đại, là tương đương kiêng kỵ hỏa, linh, Dương, đà tinh trùng kích cập đồng cung, cũng không phải đơn thuần đặc biệt mà thôi, hơn nữa khả năng rước lấy quan tụng hoặc là phi, cổ nhân nói "Liêm trinh tứ sát tao hình lục", giả như cung mệnh

liêm trinh và kình dương đồng cung, đương mệnh bàn chuyển động hậu, cái này liêm trinh kình dương biến thành đại hạn của cung Quan lộc (sự nghiệp cung) thì, vừa phùng đại hạn can cung khiến cho liêm trinh Hóa kị, vậy thì khả năng gặp được

"Gia nữu khó thoát" của vận rủi, cũng bởi vì cụ đến đây cách cục người, kỳ của tinh thần thường buộc chặt, sở làm hành trình nghiệp tiêu hao thể năng trí nhớ rất nhiều, hơn nữa đa thuộc về động thái đi

Nghiệp, như sơ vu thân thể giữ gìn, như vậy trung tâm lão niên thì, tệ nạn đa đoan, khỏe mạnh tình hình bất tận lý tưởng, hơn nữa ngoài ý muốn tai ách cơ hội hội cũng nhiều, nhất là ở đặc biệt thì, Trạng huống liên tục, hơn nữa tình cảm vận thượng khúc chiết cũng đa.

Bởi (cung mệnh có liêm trinh cập thất sát) hoặc (cung mệnh có liêm trinh hơn nữa liêm trinh cung vị là thân) hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

liêm trinh thất sát tọa mệnh, hùng ở lại triêu viên cách bí quyết nói hùng ở lại triêu viên cách, vừa xưng hùng tú triêu viên cách. Nói rõ liêm trinh thất sát cư xấu vị cung, tọa

Mệnh. Hùng ở lại triêu viên cách, không có đặc thù ý nghĩa lực lượng. Liêm trinh cư dần cung, thân cung tọa mệnh. Vừa cấu thành phủ tướng triêu viên cách, thực lộc thiên chung. Cập thành Tử Phủ triêu viên cách, thực lộc vạn

Chung. Ưa ngôi sao may mắn hội hợp, vất vả cực nhọc trung tâm thành công tựu. Kị phùng sát sao Hóa kỵ, càng thêm vất vả cực nhọc, hội cấu thành trên đường mai thi cách.

Hùng ở lại triêu nguyên sao Liêm trinh ở thân cung tọa mệnh, đối cung là tham lang tinh ở dần, xưng là hùng ở lại triêu nguyên; mà sao Liêm trinh ở dần tọa mệnh thì không phù hợp đến đây cách cục. Cái này cách cục sở dĩ

Lừng danh, là bởi vì cụ bị "Tử Phủ triêu viên" cập "Phủ tướng triêu viên" ưu thế.

Sao Liêm trinh sát khí chỉ là quyền uy, mà tù tính còn lại là "Bị quản chế", "Xúc phạm tư pháp", kỳ ngôi sao tính tính chất đặc biệt còn lại là không thích thụ câu thúc, quan niệm sơ cuồng, không được luống cuống, không được

Sợ hãi, bất tại hồ người khác ánh mắt khác thường, đối tình cảm xử lý thái độ còn lại là biệt vu tham lang đích tình dục, mà là truy cầu tâm linh phù hợp.

Sao Liêm trinh tính chất độ nhạy cảm cao, dễ bởi vì ngoại tại nhân tố mà thay đổi kỳ tính chất sao tính chất đặc biệt, cho nên nói có "Chính trị" tính cách. Một thân tính tình kiên cường, hiếu thắng, hảo biện, Phân rõ phải trái nhưng không hợp đàn, quan niệm tân, hảo ngờ vực vô căn cứ, ưa phong lưu cũng không hạ lưu, ưa đổ, hảo mạo hiểm, là nhỏ nhân cũng quân tử nhân, trêu chọc thị phi cũng không oán hối, những ... này tính chất đặc biệt là

Dựa vào hóa lộc, Hóa kị cập kẻ khác phụ tinh ảnh hưởng mà bày biện ra lai, là có "Tắc kè hoa" đặc tính. Nhưng liêm trinh tọa mệnh thân cung thì, đã bị "Tử Phủ triêu viên" cập "Phủ

Tướng triêu viên" ủng hộ, có thể dùng thân cung liêm trinh có thể bày ra phong độ của một đại tướng, sở dĩ cụ đến đây cách cục người, tài hoa dào dạt, cá tính hào sảng rất có làm, năng lực đảm nhiệm được chức vị quan trọng;

Kỳ giao tế cổ tay cao, tài hùng biện không ngại, cũng bởi vì hứng thú quảng phạm, sở dĩ học thức uyên bác, có đại tướng phong phạm, nhưng mà, cụ đến đây cách cục người có phong lưu lãng mạn đáy, Dễ cận phong nguyệt, sở dĩ tình cảm phong ba đa; ưa thiệp hiểm, sở dĩ không khỏi dính nhạ bụi bậm, cũng cận hình thương!

Giống nhau sáng tác xưng liêm trinh hóa lộc là thanh bạch cách, đó là bởi vì ngộ giải hóa lộc năng lượng công năng, thế cho nên quá độ cất nhắc cập điểm tô cho đẹp liễu sao Liêm trinh hóa lộc tính chất đặc biệt. Kỳ thực, liêm trinh

Hóa lộc thì, kỳ tính chất tiếp cận tham lang, do dó làm một nói rõ

◎ can tạo ngô tông hiến liêm sát vị nông lịch nhất cửu lục nhị nhâm dần năm tám tháng nhập bát nhật dần; Đài Loan đài truyền hình tống nghệ tiết mục danh người chủ trì; năm sinh thiên lương hóa Lộc huynh đệ cung; sinh

Năm tử vi hóa quyền cung tài bạch; năm sinh tả phụ hóa khoa cung Quan lộc (sự nghiệp cung); năm sinh vũ khúc Hóa kị ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tam lưỡng cửu tiền

◎ ngụy đạo minh: Quang Tự nhập thất (nhất cửuO nhất tân xấu) năm chín tháng mười bảy giờ mẹo, liêm sát tọa vị. Năm sinh cự môn hóa lộc ở cung tử nữ, năm sinh thái dương hóa quyền ở Cung Nô bộc (cung Nô bộc), sinh

Năm văn khúc hóa khoa ở cung mệnh, năm sinh văn xương Hóa kị ở cung mệnh Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tứ lưỡng tứ tiền

◎ trần điệu nguyên: Quang Tự mười hai (bính tuất nhất bát bát lục) năm tháng mười mười bảy giờ Thìn, liêm sát tọa vị; năm sinh thiên đồng hóa lộc cung điền trạch; năm sinh thiên cơ hóa quyền cung tật ách; năm sinh

Văn xương hóa khoa huynh đệ cung; năm sinh liêm trinh Hóa kị ở cung mệnh Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tam lưỡng nhị tiền

◎ hàng lập vũ: Nhất cửuO nhị nhâm dần năm tháng chạp nhập bát buổi trưa, liêm sát tọa vị, năm sinh thiên lương hóa Lộc huynh đệ cung; năm sinh tử vi hóa quyền cung tài bạch; năm sinh tả phụ hóa khoa tài

Bạch cung; năm sinh vũ khúc Hóa kị ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tam lưỡng nhị tiền

◎ can tạo Phạm Trọng Yêm: Nông lịch cửu tám chín kỷ xấu năm đầu tháng tám nhị nhật giờ sửu sinh, Bắc Tống chính trị gia, văn học gia. Liêm trinh ở thân cung tọa mệnh, khôi việt quyền lộc hội hợp, uy trấn biên

Cương, người đương thời vị: "Trong quân có nhất phạm, tây kẻ trộm văn chi tâm táng đảm ". (kỷ xấu quý dậu canh tuất Đinh Sửu, nhất tuổi) năm sinh vũ khúc hóa lộc ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung), năm sinh tham lang hóa quyền ở thiên

Cung di động (thân cung) năm sinh thiên lương hóa khoa ở cung tử nữ, năm sinh văn khúc Hóa kị ở cung tử nữ Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tam lưỡng bát tiền

◎ can tạo minh hi tông Thiên Khải hoàng đế chu do hiệu: Nhất lục ○ cửu kỷ dậu năm mười lăm tháng bảy giờ tý sinh (sai ai ra trình diện tam mệnh thông hội), liêm trinh ở thân cung tọa mệnh, khôi việt quyền lộc hội hợp, quý vi

Thiên tử. Nhất lục nhị nhất tân dậu năm đăng cơ, nhất lục nhị thất Đinh Mão năm mười chín tuổi, tám tháng băng hà, tại vị cận lục năm. Hi tông tại vị thì, do nhũ mẫu khách thị và ngụy tông hiền cầm giữ triêu

Chính, lũ hưng nhà tù, sát hại đảng Đông Lâm nhân, chính trị cực kỳ hắc ám. Bản mệnh nhược sống ở tầm thường nhà, cũng có thể phú quý bất phàm, Phúc Thọ song toàn, duy sống ở đế vương nhà, tức thành đế

Trụ, mặc dù quý vi thiên tử, cứu thuộc đoản mệnh, có thể thấy được mệnh không đổi biết. (kỷ dậu nhâm thân giáp ngọ một giáp, nhị tuổi) năm sinh vũ khúc hóa lộc ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung), năm sinh tham lang hóa quyền ở thiên

Cung di động (thân cung) năm sinh thiên lương hóa khoa ở cung tử nữ, năm sinh văn khúc Hóa kị ở cung tài bạch Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tứ lưỡng ○ tiền

◎ can tạo đặng tiểu bình: Liêm trinh thân nông lịch nhất cửu ○ tứ giáp thìn năm bảy tháng mười hai ngày thì sinh,; tị trung ương ủy viên quân sự hội chủ tịch phật chủ cách; một đời vĩ nhân, thiên thu công

Nghiệp, được liêm trinh ở thân nhập miếu, song lộc triêu viên, lộc mã cùng bôn ba, tả phụ văn xương khoa tinh hội hợp, mười phần đế vương khí tượng. Đặng tiểu bình dấn thân vào Trung quốc giải phóng sự nghiệp, công huân trác

Trước, tịnh ở lúc tuổi già trở thành Trung quốc lãnh đạo tối cao người và cải cách mở ra tổng nhà vẽ kiểu, khiến cho toàn bộ Trung Hoa Trung Quốc đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, cải biến hàng tỉ người Trung Quốc

số phận (giáp thìn nhâm thân mậu tử nhâm tử, sáu tuổi vận) năm sinh liêm trinh hóa lộc ở cung mệnh; năm sinh phá quân hóa quyền ở cung phúc đức; năm sinh vũ khúc hóa khoa ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung); năm sinh

Thái dương Hóa kị ở Cung Nô bộc (cung Nô bộc) Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng ngũ lưỡng ○ tiền

Bởi cung mệnh có văn xương cập văn khúc hoặc cung thiên di có văn xương cập văn khúc hoặc (cung tài bạch có văn xương, văn khúc hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có văn xương, văn khúc)

văn Hoa Văn quế, văn tinh củng mệnh cách thơ viết sách thư một đạo tới ngày qua, cái búng nhân gian kinh tế tài, mệnh nội vinh hoa người người tiện, bình thường bình bộ thượng Bồng Lai. Bí quyết nói

Xương khúc lâm vu xấu vị vị, thì phùng mão dậu cận thiên nhan. Thiên nhan đại diện hoàng đế. Văn quế văn hoa, cửu trọng quý hiển. Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa. Nói rõ ưa gặp nhật nguyệt đồng cung, thái

Dương Thái âm hai sao ở xấu hoặc vị tọa mệnh, cung tài bạch hoặc sự nghiệp cung, cung mệnh tọa nhật, nguyệt, xương khúc ở tam phương tứ chính hội chiếu, đều là phú quý cách. Phú nói văn quế là văn xương, văn hoa là

Văn khúc. Hai sao hội vu xấu vị lưỡng cung, gia hội tả hữu, khôi việt, lộc tồn hoặc khoa quyền lộc là quý cách, có tế thế trải qua quốc chi tài năng, làm văn giáo, kỹ thuật, y học, tài chính và kinh tế, đều có thể quang vinh

Hiển. Ưa văn Hoa Văn quế cách cũng ưa lộc tồn hội chiếu, phú nói: Xương khúc lộc tồn, có thể là kỳ cách. Văn Hoa Văn quế cách, không thích hợp nữ mệnh. Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý hơn nữa đa đối với người khác phái đa

Tình. Nữ mệnh, cốt tủy phú nói, văn xương văn khúc phúc không được đầy đủ. Cốt tủy phú nói: Dương phi háo sắc, tam hợp văn xương văn khúc. Cổ nhân dĩ nữ nhân vô tài dù cho đức, nay dĩ tài hoa, khuôn mặt đẹp luận, Không vì kị. Kị gia sát kị thì đặc biệt, vất vả cực nhọc càng tăng lên

Mệnh thân cung nhập xấu vị, văn xương văn khúc đồng cung, càng thêm hội ngôi sao may mắn người, làm gốc cách . An mệnh ở xấu, xương khúc ở vị, an mệnh ở vị, xương khúc ở xấu chiếu mệnh cũng. Nhập đến đây cách người, kỳ

Nhân tất cử chỉ ưu nhã, tính tình ôn hòa, thông minh chăm học, đa tài đa nghệ. Mệnh cập tam phương hội ngôi sao may mắn, ở văn nghệ, học thuật thượng tất có so sánh đại thành tựu, cũng có trong chính trị tóc triển, chủ phú

Quý. Nhược và hung thần đồng cung gia hội thì đặc biệt, chủ một thân hội dĩ xảo nghệ mà sống, vu thiên nghiệp, đặc thù hành nghiệp trên có phát triển. Thơ viết: Đan thư một đạo tự ngày qua, cái búng nhân gian trải qua

Tế tài. Mệnh nội vinh hoa chính xác có thể tiện, bình thường bình bộ thượng Bồng Lai. Trải qua nói: "Văn quế văn hoa, tá cửu trọng vu nghiêu điện", "Văn xương văn khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực", "Xương khúc lâm

Vu xấu vị, thì phùng mão dậu, cận thiên là", "Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý chích đa đối với người khác phái La Mạn Đế Khắc thức dụC

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc

văn tinh củng mệnh cách thơ viết sách thư một đạo tới ngày qua, cái búng nhân gian kinh tế tài, mệnh nội vinh hoa người người tiện, bình thường bình bộ thượng Bồng Lai. Bí quyết nói xương khúc lâm vu xấu

Vị vị, thì phùng mão dậu cận thiên nhan. Thiên nhan đại diện hoàng đế. Văn quế văn hoa, cửu trọng quý hiển. Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa. Nói rõ ưa gặp nhật nguyệt đồng cung, thái dương Thái âm hai sao

Ở xấu hoặc vị tọa mệnh, cung tài bạch hoặc sự nghiệp cung, cung mệnh tọa nhật, nguyệt, xương khúc ở tam phương tứ chính hội chiếu, đều là phú quý cách. Phú nói văn quế là văn xương, văn hoa là văn khúc. Hai sao

Hội vu xấu vị lưỡng cung, gia hội tả hữu, khôi việt, lộc tồn hoặc khoa quyền lộc là quý cách, có tế thế trải qua quốc chi tài năng, làm văn giáo, kỹ thuật, y học, tài chính và kinh tế, đều có thể quang vinh hiển. Ưa văn hoa

Văn quế cách cũng ưa lộc tồn hội chiếu, phú nói: Xương khúc lộc tồn, có thể là kỳ cách. Văn Hoa Văn quế cách, không thích hợp nữ mệnh. Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý hơn nữa đa đối với người khác phái La Mạn Đế Khắc thứcC nữ mệnh, Cốt tủy phú nói, văn xương văn khúc phúc không được đầy đủ. Cốt tủy phú nói: Dương phi háo sắc, tam hợp văn xương văn khúc. Cổ nhân dĩ nữ nhân vô tài dù cho đức, nay dĩ tài hoa, khuôn mặt đẹp luận, không vì kị.

Kị gia sát kị thì đặc biệt, vất vả cực nhọc càng tăng lên, lục thân duyên đạm, hình thương khó tránh khỏi.

Bởi cung mệnh có văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, hóa khoa hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt

phụ củng văn tinh cách bí quyết nói phụ củng văn tinh cách. Nói rõ cung mệnh tọa văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên thành, khoa tinh, có phụ bật lai hội chiếu. Hay cung mệnh

Tọa ngôi sao may mắn, khoa tinh, có phụ bật lai hội chiếu. Cung mệnh tọa văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên thành, hóa khoa tinh giai thành. Thơ viết: "Phụ tinh củng mệnh tối kham nói, mẫn tiệp tài hoa chúng

Sờ quang. Nhẹ thì suất thần kiêm ngũ mã, nặng cần phải nhập tướng chấn uy quyền." bí quyết nói: "Văn xương tả phụ, vị tới tai thai. Ưa khôi thành thủ chiếu, xương khúc phụ bật đồng cung, hoặc giáp củng, phú quý

Đều có. Kị kình dương, Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp, chặn lộ, không vong, đồng cung.

Văn xương ở cung mệnh, có tả phụ củng chiếu. Như hồng thừa dự định, Nghiêm gia cam của mệnh. Thơ viết: Phụ tinh củng mệnh tối kham nói, mẫn tiệp tài hoa là sờ tiên. Khinh thì suất thần kiêm ngũ mã, nặng cần phải nhập

Tướng chấn uy quyền.

Bởi cung mệnh có thiên khôi, thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt

tọa quý hướng quý cách bí quyết nói phú nói: "Thiên khôi thiên thành cái thế văn chương", "Văn xương văn khúc thiên khôi tú không được độc thi thư cũng có thể nhân, không vì văn chương tú sĩ, cũng

Làm đệ tử của sư." "Tọa quý hướng quý. Thiên khôi thiên thành cái thế văn chương." nói rõ giáp năm sinh, mậu năm sinh, ở xấu vị cung, cung mệnh cư xấu vị cung, tức là "Tọa quý hướng quý. "

Thiên khôi thiên thành là một thông minh tinh diệu. Cung mệnh tọa quý hướng đắt tiền nhân, suốt đời trong quý nhân tương đối nhiều. Tọa quý hướng quý, phải chủ tinh đồng cung. Ưa giáp năm sinh, mậu năm sinh, xấu vị

Cung, cung mệnh cư xấu vị cung, tức là "Tọa quý hướng quý.", khoa quyền lộc ngôi sao may mắn gia hội, càng cát cách. Kị thiên khôi và sát sao Hóa kỵ đồng cung là khoa tinh rơi vào hung hương, lâm tuyền lãnh đạm, Ngọn đèn dầu vất vả cần cù, khôi thành cũng vì khoa tinh. Khôi thành gặp lại sát tấu, cố tật vưu đa. Gặp lại, chỉ hai viên sát tinh đã ngoài. Cố tật đại diện năm xưa đã lâu bệnh trị không hết.

Tọa quý hướng quý thiên khôi, thiên việt tinh phân biệt tọa tiến cung mệnh và cung thiên di, tên là "Tọa quý hướng quý", cổ nhân nói: "Thiên khôi, thiên việt cái thế văn chương" . Thiên khôi tinh là dương quý, Mà thiên việt tinh là âm quý, ban ngày sinh ra, thiên khôi tọa mệnh, thiên việt cư thiên di lai triêu; hoặc ban đêm sinh ra, thiên việt tọa mệnh, thiên khôi tọa thiên di lai triêu, thủy năng lực có màu sắc đẹp đẽ thiên phú.

Giống nhau nói đến "Tọa quý hướng quý", cũng quý nhân quý trợ giúp đa của vị.

Tọa quý hướng quý của cách cục tới có điểm đột ngột, cá nhân cho rằng là thuộc về nhất sương tình nguyện kẻ giả dạng thật thà chất phác để lừa bịp, vì vậy cách cục định nghĩa tới không thực tế, nếu như hung tinh tập hợp vu mệnh

Cung, hoặc Hóa kị ngồi vào thiên di trùng kích cung mệnh, vậy thì không mắc. Khôi việt ngôi sao, ở truyền thống tử vi đẩu số tinh diệu hình phú lý, là hứa suông hình quý nhân tinh, đối khoa bảng công danh của

Trợ lực tịnh không rõ ràng, sở dĩ cá nhân từ trước đến nay là đem điều này cách cục "Đem gác xó" cận cung "Xem xét", mà không tằng dĩ đến đây cách cục làm luận mệnh của tham khảo.

Cư cá nhân làm tinh diệu khảo chứng lý, thiên khôi, thiên việt là giả tinh, cũng chính là hậu nhân khiên cưỡng gán ghép vọng tự thiêm thêm vào "Ghép thành đôi hình" tinh diệu, kỳ làm cố sức cũng không lớn, Nếu có cũng cận như thoải mái tễ, mà đa sự người canh tương thiên khôi, thiên việt tinh coi là là "Thiên ất quý nhân", vậy thì canh sai lầm. Cái tử vi đẩu số là thật chứng tính của môn thống kê, cây

Vốn không cần phải "Thiên ngoại phi tiên" tiến nhập mệnh bàn lai làm rối, cho nên đối với cái này "Tọa quý hướng quý" cách, đại khả không cần tương kì xếp vào quan trọng tham khảo số liệu lý

Là trời khôi, thiên việt nhất ở cung mệnh, nhất trong người cung, là hoặc thiên khôi, thiên việt nhất ở cung mệnh, nhất ở cung thiên di, thân cung thủ thiên di cao hơn. Cần phải cung mệnh chủ tinh miếu vượng, tam phương tứ chính

Có ngôi sao may mắn gia hội, phương nhập đến đây cách. Bản cách sinh ra, có học thức, năng lực đạt được trình độ học vấn cao, thái độ làm người đoan trang, suốt đời giúp đỡ nhiều nhân, cũng có nhiều thái độ làm người tương trợ, nhất là gặp dữ hóa lành, gặp

Nan trình tường, phú quý. Nhược mệnh tái vô ngôi sao may mắn, dù có khôi việt, mặc dù có thể được nhân trợ giúp, nhưng thuộc phổ thông người. Thơ viết: Thiên quý tướng tùy mệnh lý lai, định ứng với danh chiêm niên thiếu khôi. Văn chương cái

Thế truy ngựa chạy tán loạn, dị thì đương là tể tướng tài. Trải qua nói: "Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương", "Khôi việt đồng hành, đứng hàng thai phụ", "Sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai", "Khôi

Việt mệnh thân đa chiết quế", "Quý nhân quý hương, phùng của phú quý" . Phàm mệnh thân tọa quý hướng quý của lệ rất nhiều, không rảnh tế cử.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt

thiên ất củng mệnh cách thơ viết thiên quý tương phùng tùy mệnh lai, anh danh sớm chiêm niên thiếu khôi, văn chương cái thế truy ngựa vằn, tương lai đương là tể tướng tài. Bí quyết trời cao ất củng

Mệnh cách, còn trẻ đăng khoa biệt thự. Bảo ngày mai ất hay thiên khôi, là trời ất quý nhân hoặc xưng dương quý, thiên thành là ngọc đường quý nhân xưng âm quý. Tam phương tứ đang có có thiên khôi, thiên thành củng chiếu

Cung mệnh đều hợp đến đây cách. Hợp đến đây cách người đó rất nhiều, dễ có quý nhân giúp đỡ. Ưa đến đây cách người tu hữu chủ tinh tọa thủ cung mệnh, canh cần phải ngôi sao may mắn gia hội, hoặc bản ủng quý cách, có thể trên gấm

Thiêm hoa, nhật sinh dương quý, dạ sinh âm quý canh cát. Kị mệnh vô chính diệu, lại không có cái khác cát cách tương phụ, lại đa sát sao Hóa kỵ xung chiếu, trái lại chủ ngọn đèn dầu vất vả cần cù, lâm tuyền lãnh đạm, có tài nhưng không gặp thời của cách.

Là trời khôi, thiên việt nhất ở cung mệnh, nhất trong người cung, là hoặc thiên khôi, thiên việt nhất ở cung mệnh, nhất ở cung thiên di, thân cung thủ thiên di cao hơn. Cần phải cung mệnh chủ tinh miếu vượng, tam phương tứ chính

Có ngôi sao may mắn gia hội, phương nhập đến đây cách. Bản cách sinh ra, có học thức, năng lực đạt được trình độ học vấn cao, thái độ làm người đoan trang, suốt đời giúp đỡ nhiều nhân, cũng có nhiều thái độ làm người tương trợ, nhất là gặp dữ hóa lành, gặp

Nan trình tường, phú quý. Nhược mệnh tái vô ngôi sao may mắn, dù có khôi việt, mặc dù có thể được nhân trợ giúp, nhưng thuộc phổ thông người. Thơ viết: Thiên quý tướng tùy mệnh lý lai, định ứng với danh chiêm niên thiếu khôi. Văn chương cái

Thế truy ngựa chạy tán loạn, dị thì đương là tể tướng tài. Trải qua nói: "Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương", "Khôi việt đồng hành, đứng hàng thai phụ", "Sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai", "Khôi

Việt mệnh thân đa chiết quế", "Quý nhân quý hương, phùng của phú quý" . Phàm mệnh thân tọa quý hướng quý của lệ rất nhiều, không rảnh tế cử.

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa cung mệnh địa chi là xấu, vị

Liêm sát xấu vị: Vị cung ưu. Tiền tài là bề bộn nhiều việc địa kiếm được, có thể là tích phú nhà. Thích mạo hiểm, khư khư cố chấp, hội cát có thể sẽ hoành phát một thời, gia hung tinh bại một lần

Đồ địa, bản thân còn có thể có thể có tai bệnh. Liêm trinh xấu vị hội thất sát, hạn vận phùng, có xuất ngoại cơ hội vận, thủ vu thân mệnh là thuyền viên. Như hội dương đà, phú văn viết: "Trên đường

Mai thi", nguyên nhân chính tai nạn xe cộ chết vào bên ngoài hoặc nhân khai đao chết vào y viện. Liêm sát ở vị, vô sát có thể tích phú, phùng tử vi, Thiên phủ, có thể hóa giải hung nguy. Nên gia công (điện

Khí, máy móc, ngũ kim), quân chức, kỹ thuật, sinh sản các loại công việc.

Liêm trinh thất sát cư xấu vị cung, hùng ở lại triêu viên cách bí quyết nói hùng ở lại triêu viên cách, vừa xưng hùng tú triêu viên cách, liêm trinh có thể bày ra phong độ của một đại tướng, sở dĩ cụ đến đây cách cục người, tài

Hoa dào dạt, cá tính hào sảng rất có làm, năng lực đảm nhiệm được chức vị quan trọng; kỳ giao tế cổ tay cao, tài hùng biện không ngại, cũng bởi vì hứng thú quảng phạm, sở dĩ học thức uyên bác, có đại tướng phong

Phạm, nhưng mà, cụ đến đây cách cục người có phong lưu lãng mạn đáy, dễ cận phong nguyệt, sở dĩ tình cảm phong ba đa; ưa thiệp hiểm, sao Liêm trinh tính chất độ nhạy cảm cao, dễ

Bởi vì ngoại tại nhân tố mà thay đổi kỳ tính chất sao tính chất đặc biệt, cho nên nói có "Chính trị" tính cách. Một thân tính tình kiên cường, hiếu thắng, hảo biện, phân rõ phải trái nhưng không hợp đàn, quan niệm tân, Hảo ngờ vực vô căn cứ, ưa phong lưu cũng không hạ lưu, ưa đổ, hảo mạo hiểm, là nhỏ nhân cũng quân tử nhân, trêu chọc thị phi cũng không oán hối, những ... này tính chất đặc biệt là dựa vào hóa lộc, Hóa kị cập thụ kỳ

Hắn phụ tinh ảnh hưởng mà bày biện ra lai, là có "Tắc kè hoa" đặc tính. ! Hùng ở lại can nguyên cách. Nam mệnh, chủ quyền lực, quý cách. Nữ mệnh, chủ ái quản nhân, ái

Đấu khí, đương nhiên nếu như kỳ ngộ hảo, là một làm quan, khả năng năng lực biểu hiện ra quyền lực một mặt, nhưng nữ làm quan cơ suất còn là bỉ nam ít. Đại thể hùng ở lại

Loại này quyền lực dục, biến thành bà tức bất hòa, không tha cho nhân, tại gia đấu khí gây chuyện lực lượng nơi phát ra bất quá cái này cũng không là tuyệt đối.

◎ can tạo ngô tông hiến liêm sát vị nông lịch nhất cửu lục nhị nhâm dần năm tám tháng nhập bát nhật dần; Đài Loan đài truyền hình tống nghệ tiết mục danh người chủ trì; năm sinh thiên lương hóa Lộc huynh đệ cung; sinh

Năm tử vi hóa quyền cung tài bạch; năm sinh tả phụ hóa khoa cung Quan lộc (sự nghiệp cung); năm sinh vũ khúc Hóa kị ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tam lưỡng cửu tiền

◎ ngụy đạo minh: Quang Tự nhập thất (nhất cửuO nhất tân xấu) năm chín tháng mười bảy giờ mẹo, liêm sát tọa vị. Năm sinh cự môn hóa lộc ở cung tử nữ, năm sinh thái dương hóa quyền ở Cung Nô bộc (cung Nô bộc), sinh

Năm văn khúc hóa khoa ở cung mệnh, năm sinh văn xương Hóa kị ở cung mệnh Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tứ lưỡng tứ tiền

◎ trần điệu nguyên: Quang Tự mười hai (bính tuất nhất bát bát lục) năm tháng mười mười bảy giờ Thìn, liêm sát tọa vị; năm sinh thiên đồng hóa lộc cung điền trạch; năm sinh thiên cơ hóa quyền cung tật ách; năm sinh

Văn xương hóa khoa huynh đệ cung; năm sinh liêm trinh Hóa kị ở cung mệnh Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tam lưỡng nhị tiền

◎ hàng lập vũ: Nhất cửuO nhị nhâm dần năm tháng chạp nhập bát buổi trưa, liêm sát tọa vị, năm sinh thiên lương hóa Lộc huynh đệ cung; năm sinh tử vi hóa quyền cung tài bạch; năm sinh tả phụ hóa khoa tài

Bạch cung; năm sinh vũ khúc Hóa kị ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tam lưỡng nhị tiền

◎ khôn tạo danh tinh mỹ nữ ân đào sinh nhật: Dương lịch: Nhất cửu thất chín năm mười hai tháng lục nhật hai mươi thì bốn mươi mốt phân; nông lịch: Kỷ vị năm tháng mười mười bảy nhật tuất; nhịOO ba năm tốt nghiệp từ giải phóng quân nghệ thuật học viện hí kịch hệ khoa chính quy hiện là không quân TV nghệ thuật trung tâm diễn viên, tốt nghiệp tuồng trung tâm xuất sắc biểu diễn thu được chứa nhiều kịch bản biểu diễn tối cao tưởng; kịch truyền hình: 2002 năm sức nữ nhân vật chính đậu miêu đạo diễn mã lỗ kiếm nhịOO ba năm sức nữ nhân vật chính họ Đông Phương văn anh đạo diễn cao hi hi nhịOO ba năm sức nữ nhân vật chính ngô quỳnh hoa đạo diễn viên quân nhịOO tứ năm <đáp xe nhường đường> sức nữ nhân vật chính a mỹ đạo diễn cao hi hi nhịOO năm năm sức nữ nhân vật chính đại mai đạo diễn cao hi hi nhịO nhấtO năm điện ảnh: NhịOO tứ năm sức nữ nhân vật chính san san đạo diễn tống giang ba nhịOO năm năm sức nữ nhân vật chính sách lạp lạp đạo diễn thạch học hải; năm sinh vũ khúc hóa lộc ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung), năm sinh tham lang hóa quyền ở cung tài bạch cung, năm sinh thiên lương hóa khoa ở huynh đệ cung, năm sinh văn khúc Hóa kị ở cung phụ mẫu;

◎ khôn tạo danh tinh mỹ nữ trần hiểu húc - màn hình kinh điển hình tượng "Lâm Đại Ngọc" dương lịch: Nhất cửu lục năm năm tám tháng hai mươi chín nhật bát thì nông lịch: Ất tị năm tám tháng lục nhật thìn;, tằng ở 1987 năm hãy trung tâm tạo nên màn hình kinh điển hình tượng "Lâm Đại Ngọc" nữ tinh trần hiểu húc, nhịOO thất năm hai tháng phân, nàng và trượng phu xuất gia. NhịOO thất năm tháng tư mười ba nhật, trần hiểu húc nhân bệnh ung thư qua đời. , năm ấy bốn mươi hai tuổi. (phía dưới là thứ nhất một ít nhân lý lịch sơ lược. Dân tộc: Hán, quê quán: Liêu ninh tỉnh yên sơn thị diễn nghệ kinh lịch: (nhất cửu bát thất hãy) sức diễn Lâm Đại Ngọc; sức diễn mai biểu tỷ tiểu thuyết thơ ca tác phẩm văn học: chờ; năm sinh thiên cơ hóa lộc ở cung tật ách; năm sinh thiên lương hóa quyền ở huynh đệ cung; năm sinh tử vi hóa khoa ở cung tài bạch; năm sinh Thái âm Hóa kị ở cung tật ách;

=====================================

------------------------------------------

------------------------------------------

Phú: Dĩ "Điền trạch, huynh đệ, thiên di" là việc chính.

Nhất, điền trạch, huynh đệ tọa thiên tài tinh (liêm trinh lộc, tham lang lộc, phá quân lộc), Hóa lộc năm sinh, mệnh lộc.

Nhị, điền trạch, huynh đệ cân thiên di giao lộc, trong đó phi hóa quá trình có "Liêm trinh, tham lang, phá quân" .

Tam, điền trạch cân thiên di giao phá quân, thiên lương lộc quyền. (điền trạch quý phá quân lộc, thiên di giáp phá quân quyền, điền trạch nhâm thiên lương lộc, thiên di ất thiên lương quyền) các loại.

Quý: Dĩ "Thiên di, huynh đệ, giao hữu" là việc chính.

Nhất, thiên di, huynh đệ tọa thiên tài tinh (liêm trinh lộc, tham lang lộc, phá quân lộc), Hóa lộc năm sinh, mệnh lộc.

Nhị, huynh đệ cân thiên di giao lộc, trong đó phi hóa quá trình có "Liêm trinh, tham lang, phá quân" .

Tam, giao hữu cân thiên di giao phá quân, tham lang lộc quyền. (giao hữu quý phá quân lộc, thiên di giáp phá quân quyền, giao hữu mậu tham lang lộc, thiên di đã tham lang quyền) các loại.

------------------------------------------

------------------------------------------

Bởi cung thiên di có hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hơn nữa huynh đệ cung có hóa lộc nhập huynh đệ cung hơn nữa huynh đệ cung có Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Huynh đệ cung cân thiên di giao lộc, trong đó phi hóa quá trình có liêm trinh, tham lang, phá quân; thành công làm đầu thiên tài phú lớn mau mệnh lý điều kiện (phấn đấu là phú quý cách)! ☆◎☆

Bởi cung tài bạch có tham lang hơn nữa Cung Nô bộc (cung Nô bộc) Thiên can là mậu, kỷ hơn nữa cung thiên di Thiên can là mậu, kỷ

Cung Nô bộc (cung Nô bộc)(giao hữu) mậu tham lang lộc, thiên di đã tham lang quyền. Thành công làm đầu thiên sự nghiệp tấn chức mau mệnh lý điều kiện (phấn đấu là quý cách)! ☆◎☆

==============================

Hiện tại đường thái minh tân lãng hòm thư danh: [email protected] com

Điện thoại di động: Di động thông tin 13479195245 điện thoại di động: Di động thông tin đường thái minh 13479195245

Ta (đường thái minh) internet trương mục ngân hàng: Trung Hoa Trung Quốc kiến thiết ngân hàng Nam xương thị đường sắt chuyên nghiệp chi hành mở tài khoản tính danh: Đường thái minh tài khoản: 2021309980110245854

Điện thoại 07918206313 điện thoại di động: Tính danh đường huy 13970020852 13037200852(ăn thông)

Trung Hoa Trung Quốc công thương ngân hàng Nam xương trạm con đường phía trước chi hành mở tài khoản tính danh: Chu tường phương tài khoản: 1502013501201492442

Điện thoại 07918206313 điện thoại di động: 13970020852 tài khoản: 2021309980110245854

Miễn phí và thu hoạch bản thầy tướng số nhị loại

Bởi vì thầy tướng số nhiều lắm, căn bản vô pháp ứng phó, càng xem bàn ý kiến phúc đáp đa, ta cấp lại thành phẩm chi càng nhiều?

Thu hoạch bản thầy tướng số cho thỏa đáng! ! Bởi vì điều không phải toàn diện phân tích; chỉ là một ít cắt câu lấy nghĩa; có có thể gặp đạo người ta, thỉnh chính ngươi chú ý tăng thị phi phán đoán năng lực

Nhất \ loại là: Đầu tiên chính thiếp ra mệnh bàn, miễn phí, cấp khán bàn ý kiến phúc đáp;

Nhị \ loại là: Ta nghĩ mở thu hoạch bản thầy tướng số từ từ 20 nguyên (lo lắng của cải kinh tế khó khăn), chính quyết định dành cho nhiều ít (như Đường lão sư ta đã cho 80 nguyên, thỉnh Đường lão sư kể lại cấp khán bàn ý kiến phúc đáp;) chính căn cứ thu nhập nhiều ít, dựa theo kể lại cấp khán bàn ý kiến phúc đáp nguyên tắc, còn có thể đề cập không hiểu vấn đề? , ta có thể kể lại toàn diện giải thích? Nếu như người ta không được nguyên ý những người khác thấy mệnh bàn và tình huống cặn kẽ, có thể đem xuất thân thời gian hoặc mệnh bàn phát ta tân lãng hòm thư:[email protected] com tường tế kết quả đi qua hòm thư phát đáo người ta hòm thư! !

----------------------------

Thầy tướng số là bang trợ nhân đắp nặn người thành công sinh, phải biết toàn diện tính phân tích mệnh bàn, tìm ra các cung vị cát hung (là cát lớn hơn hung hoặc là hung lớn hơn cát) mạng của mình bàn các cung vị

Có tốt tổ hợp, tìm kiếm ra mệnh bàn tốt cách cục lý giải tên kia nhân cùng mình tương đồng, nỗ lực hướng phương diện kia phấn đấu, đạt được thanh xuất phát từ lan, mà thắng lan; tìm ra cái kia cung vị là mệnh bàn điều kiện tốt nhất tổ hợp

, nỗ lực hướng phương diện kia tinh tiến, đem mình nhân sinh tốt ưu thế phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, do đó đạt được khai thác vận mạng căn bản mục đích xu cát tị hung, dương thiện ức ác;

Sinh sôi nhai, tăng nhân sinh tư màu! Nhân sinh cả đời có thể có bao nhiêu kỳ ngộ và duyên phận có thể bị chính nắm chặt; vừa có bao nhiêu quang âm không có bị phí thời gian; mong muốn người ta nỗ lực học tập, dự trữ tri thức, kỹ năng

Tài hoa, hữu hiệu nắm chặt kỳ ngộ, trở thành thời đại người nổi bật.> (mạng ngươi bàn có tốt tổ hợp và cách cục Đường lão sư mới có thể cho ngươi tiến hành thu hoạch bản thầy tướng số; toàn diện kể lại phân tích mệnh bàn ít nhất phải 6

Tiếng đồng hồ đã ngoài)

------------------------------

Nếu như người ta có tốt mệnh cục, cung phụ mẫu, cung phúc đức lại thích, ngươi là trung tâm tốt nhất có thừa Tiền gia đình, đường thái minh lão sư cho ngươi xem mệnh bàn chỉ lấy thành phẩm coi bói phí dụng, ta thật không nghĩ tới người ta như thế tích tiền nhập mệnh, bởi vì ngươi đem mình mệnh bàn phóng internet (dơ bẩn, tình dục, bạo lực, hoàng sắc lục tương các nơi), tùy tiện người khác đem ngươi mệnh bàn, nếu như phóng tới bẩn thỉu địa phương, cho ngươi mệnh cách bị hao tổn hại sẽ làm người ta xui xẻo (tục truyền Đài Loan trần thủy làm thịt mệnh bàn bị phóng tới bẩn thỉu địa phương, sở dĩ tham hủ mới bị tra ra); Hương Cảng Đài Loan rất nhiều trở thành giai cấp tư sản dân tộc trở lên tuyệt đại đa số, đều có mệnh lý lão sư chỉ đạo, biết được chính tốt nhất đại hạn lưu niên và cát lợi phương vị; tương chính mệnh bàn ưu thế phát triễn đáo vô cùng nhuần nhuyễn; tương chính mệnh bàn hoàn cảnh xấu, xu cát tị hung; có rất nhiều biết lợi hại, tương thành phẩm phí dụng cấp lão sư ta, lặng lẽ tương mệnh bàn phát tới lão sư ta hòm thư; yêu cầu tương kết quả phát nhập người hòm thư, còn muốn yêu cầu bảo bí (không ở internet xuất hiện); lão sư ta toàn diện phân tích mệnh bàn ít nhất hơn mười vạn tự, hơn nữa còn có cái khác thầy tướng số thuật bổ sung tu chỉnh; không được giống chúng ta những học sinh này tam chân mèo, chỉ cung, chỉ tinh, tứ hóa bay một mình; chỉ là một ít cắt câu lấy nghĩa; có có thể gặp đạo người ta, thỉnh chính ngươi chú ý tăng thị phi phán đoán năng lực...

========================================

Bởi vì nhân sinh có bao nhiêu sao năm tháng khá dài, hiện tại mới đi người ta nhân sinh một phần tư tả hữu sinh mệnh lịch trình, huống hồ một người ở mười sáu tuổi tiền đều là phụ mẫu cung cấp nuôi dưỡng và học tập giai đoạn, tâm linh ấu trĩ đơn thuần.

Thụ tổ phụ mẫu và thần phật ấm 疪 trình độ rất cao. 2007 năm Đài Loan danh tinh giả tịnh văn, đái hài tử quay về Đài Loan, một vị thầy bói thuyết người hiện tại tình cảm vợ chồng đa tình lãng mạn la mạn đế khắc, ân ái, điềm

Mật; phải đề phòng hôn nhân vỡ tan, lúc đó giả tịnh văn thuyết phối ngẫu đối với nàng tốt, ngoan ngoãn phục tùng, công công bà bà vô cùng thương yêu nữ nhi, hôn nhân tình cảm không có khả năng vỡ tan. . . . . ; 2010 năm giả tịnh văn muốn hài tử

Nuôi nấng quyền, phương thức đi qua pháp luật ly hôn, hiện tại phối ngẫu nhà mẹ đẻ mời luật sư hướng pháp viện lên án yếu giả tịnh văn bồi thường tứ ngàn vạn lần nguyên tài sản tổn thất phí, ba năm trước đây giả tịnh văn thuyết thầy bói nói không chính xác, Thế nhưng ba năm hậu vừa ứng nghiệm... .

======================================

Bởi cung mệnh có liêm trinh

[sao Liêm trinh nhập cung mệnh thì tính tình] liêm trinh tộc tâm tư tinh mịn cảnh giác tính siêu cường, giỏi về quan sát ngoại giới nhân sự vật, sau đó bất động thanh sắc nấp trong nội tâm, sở dĩ cái khác

Gia tộc đại thể không biết rõ sở liêm trinh tộc nội tâm rốt cuộc đang suy nghĩ gì, là thuộc về bên trong hình tộc quần, người ngoài nhu hòa, nhưng ngoài mềm trong cứng, có vị chết môn lướt ván vậy hành sự phong

Cách, bình thường ở bất động thanh sắc dưới tình huống, hoàn thành lệnh tộc khác loại xuất hồ ý liêu ra sự tình. Liêm trinh tộc rất kiên trì tín niệm của mình hành sự, nhưng quá độ nội cương, Thì thường tạo thành cùng người không hợp nhau hiện tượng, ở nhân tế quan hệ thượng, dễ thân cận nhưng không đổi thâm nhập. Liêm trinh cũng là ái mặt bộ tộc, thường dĩ bảo vệ mình là hành sự chuẩn tắc, Cũng vì vậy mà có giác đại hoài nghi tâm, và khác giới gặp gỡ thì thì dễ ghen.

Sao Liêm trinh tọa mệnh người đó, trên mặt xương gò má là tương đối xông ra, đồng thời hắn là một rất câu nệ vu hiện thực mục tiêu người đó, cũng là một khá dễ chính cho mình áp lực

Người đó. Sinh hoạt tại "Cạnh tranh" trong, thích hưởng thụ cạnh tranh hậu thành công cảm giác, sao Liêm trinh tọa mệnh người đó đích xác có trở nên nổi bật quyết tâm. Có một vị sao Liêm trinh tọa

Mệnh thuộc hạ là rất tốt, bởi vì hắn rất tài cán vì công việc của hắn bán mạng, để công tác thành công, hắn có đôi khi tình nguyện phá hư đoàn thể trung tâm người đó và, có lúc lấy chồng khởi xung đột

Cũng sẽ không tiếc. Bất quá, có vị sao Liêm trinh tọa mệnh người đó thủ trưởng là khá cực khổ, bởi vì hắn biết dùng tiêu chuẩn của hắn tới yêu cầu thuộc hạ, đồng thời tiêu chuẩn của hắn lại thường thường

Đều là "Cực kỳ tiêu chuẩn cao" . Bất quá, có hắn lên làm tư khổ cực về khổ cực, so với so sánh có bảo đảm, bởi vì hắn là chân chính hiểu được "Hộ nội" người đó.

Sao Liêm trinh là một biến hóa rất lớn tinh diệu, ở bất đồng cung vị, và bất đồng tinh diệu hội hợp, thì có tương đối lớn sai biệt tính cách cải biến, và chủ tinh đồng cung thuyết sẽ bị

Chủ tinh ảnh hưởng, rất hợp lý, thế nhưng sao Liêm trinh và bất đồng trợ giúp tinh đồng cung, cũng sẽ có rất lớn tính chất sao sai biệt, điểm này thì không cần không cho ta đối sao Liêm trinh sản sinh khá

Lớn nghiên cứu hứng thú. Sao Liêm trinh thông thường có một đặc điểm, hay "Suy nghĩ không ngớt", ở cung phúc đức là, ở cung mệnh càng. Sao Liêm trinh nói như vậy, là có chút

Tinh minh, giỏi về sát ngôn quan sắc, hiểu được người khác lúc nói chuyện lòng của lý, thông thường cũng khá năng lực chủ động đả hảo nhân tế quan hệ. Ở tử vi đẩu số trung tâm sao Liêm trinh thuộc về thứ đào hoa, Phải có đạo lý của hắn. Chỉ là cân chính đào hoa "Tham lang tinh" chỗ bất đồng là, tham lang tinh tuy rằng cũng am hiểu sát ngôn quan sắc, hảo thi ơn huệ nhỏ bé, rất là đổng phải nắm lấy người

Tâm, thế nhưng, tham lang tinh rất lại, hơn nữa đa dạng chồng chất, quả thực có điểm như ở trò chơi nhân gian, thế nhưng sao Liêm trinh ở điểm này thượng, hoàn toàn bất đồng, sao Liêm trinh tương đương có

Trở nên nổi bật quyết tâm, đồng thời rất nguyện ý nỗ lực năm tháng cầu được mục đích đạt thành, sở dĩ, chúng ta rất dễ ởdisco thấy một vị rất khoái nhạc địa, cân một đám người khiêu

Vũ tham lang tinh tọa mệnh người đó, bất quá, không được quá dễ dàng thấy một vị nguyên không có mục đích đi khiêu vũ sao Liêm trinh tọa mệnh người đó, sao Liêm trinh rất câu nệ vu hiện thực mục tiêu

Đạt thành, điểm này hay là thoạt nhìn hình như chính mình thành công bản chất, kỳ thực, có đôi khi như vậy kịch liệt cá tính, ở hiện thực mục tiêu đạt thành lúc, phúc trạch thượng cũng mất đi

Càng nhiều. Sao Liêm trinh Hóa kị thời gian, rõ ràng nhất, thông thường sao Liêm trinh Hóa kị là lúc, khá không thích thấy "Phá quân tinh", hội cấu thành một loại "Tự bại" tính cách

Đặc thù, phá quân tinh chủ đại quy mô cải biến, liêm trinh Hóa kị vừa có một chút cùng người xung đột ý tứ hàm xúc tồn tại, thế nhưng liêm trinh còn là liêm trinh, Hóa kị lúc còn là liêm trinh, câu nệ

Vu đạt thành hiện thực mục tiêu tìm cách như trước đặc hơn, sở dĩ, mình cá tính dẫn đến thất bại ví dụ tựu lũ kiến bất tiên. Thông thường, người như vậy, hội tiên chủ động phá hư

Trước kia mãn tốt hiện huống, mỹ kỳ danh là muốn cải biến cầu tới tiến, hoặc là mỹ kỳ danh là muốn mở rộng mở rộng, sau đó kết cục, là một đoàn không xong. Sở dĩ liêm trinh Hóa kị viết "

Tự tù" phải làm có đạo lý của hắn.

Bởi cung mệnh có thất sát

[thất sát tinh nhập cung mệnh thì tính tình] thất sát tộc là một dĩ lãnh tĩnh tăng trưởng tộc quần, cho dù hắn môn nội tâm đã khẩn trương đến rất, hoặc là nhiệt huyết sôi trào vô cùng, bề ngoài

Thượng khán thoạt nhìn luôn luôn khốc khốc dáng dấp, tộc khác đàn dễ cho rằng thất sát tộc ái yếu khốc, kỳ thực giá là tính cách của bọn họ cho phép, mà loại tính cách này cũng để cho bọn họ sống được có chút

Cô độc, sở dĩ thất sát tộc bình thường là độc lai độc vãng. Ngoại trừ lãnh tĩnh, thất sát tộc tự lực hành sự năng lực cũng mạnh phi thường, bọn họ sẽ tận lực khắc phục sợ hãi của nội tâm, dũng cảm

Địa tự lực hướng hoàn cảnh khiêu chiến, là một hữu dũng hữu mưu tộc loại. Mà bọn họ sĩ diện, cùng với không được thiện biểu đạt tình cảm tính chất đặc biệt, thì thường để cho bọn họ ở tình cảm phương diện sinh hoạt rất

Khổ cực, cũng bởi vì bọn họ ái hận không được hiện ra sắc, sở dĩ thất sát tộc nhược muốn trả thù người kia, thật đúng là mười năm cũng không ngại vãn.

Thất sát tinh ở cung mệnh người đó, mới gặp gỡ dưới có điểm nghiêm túc khí chất, tựa hồ có một chút điểm cái loại này "Không giận mà có uy" cảm giác, kỳ thực hắn là một giảng nghĩa khí người đó, Đồng thời có trắc trở tìm hắn, hắn nếu như đáp ứng nguyện ý hỗ trợ, sẽ hỗ trợ rốt cuộc, đồng thời hắn đối lục thân rất có chiếu cố chi tâm. Hắn là một rất chịu trách nhiệm nhân, hắn khá

Năng lực khắc khổ chịu được vất vả mà đối diện công tác, ở trong mắt của hắn sự tình vĩnh viễn bỉ tình cảm trọng yếu, đồng thời hắn là chân chính chính mình một mình đảm đương một phía khí phách người đó. Có vị thất sát tinh bằng

Giao hữu, hay là người ta sẽ đối với hắn có chút kính nể, bất quá, hắn nhất định là một hảo các anh em, hắn trung tâm địa đối đãi bằng hữu, đồng thời, theo tôi luyện tăng, hắn sớm muộn gì hội

Là một chủ quản nhân tài.

Ở tử vi đẩu số trung tâm, thất sát tinh là một tương đương quả đoán dũng cảm tinh diệu, có rất lâu, thất sát tinh tạo thành cách cục, đều là thế tục ánh mắt xem ra, sẽ làm ra

Oanh oanh liệt liệt sự nghiệp cách cục. Bất quá thất sát tinh thành thật mà nói có điểm khổ cực, nguyên nhân hay thất sát tinh không quen thỏa hiệp, cũng không thế nào coi trọng đoàn đội hợp tác, thông thường thất sát

Tinh phải làm đoàn thể bên trong đầu, bằng không liền có chút ô tư, thế nhưng thất sát tinh tọa mệnh người đó, cầu được quyền lực dục vọng là vĩnh viễn tồn tại, có vài người hội thật sâu chôn ở

Ở sâu trong nội tâm, có vài người biết dùng rất rõ ràng thái độ hiển hiện ra, thất sát tinh ở tử vi đẩu số trung tâm là chủ "Quyền" tinh, hẳn là cũng có lý. Thất sát tinh nguyện ý

Tôi luyện chính, dĩ ở đoàn thể trung tâm cư lĩnh đạo địa vị, thất sát tinh nguyện ý thủ vững hứa hẹn, cho người khác lời nói đi đôi với việc làm cảm giác, thất sát tinh nguyện ý chính gánh chịu nhất toàn bộ đoàn thể

trách nhiệm, đồng thời không dễ dàng hiển lộ ra mình quyện thái. Kiên cường thất sát tinh, có một ngày hội leo lên chủ quản địa vị, nhưng nội tâm của hắn bình thường là cô độc, quyền lực

Thay thế cô độc mang tới thống khổ, Vì vậy thất sát tinh vừa theo đuổi quyền lực liễu, cũng liền quên gặp phải cô độc.

Bởi cung mệnh có liêm trinh cập thất sát

[sao Liêm trinh + thất sát tinh nhập cung mệnh thì tính tình] liêm sát tộc tính tình mẫn cảm cảnh giác tính cao, thường tài năng ở trước tiên tựu ngửi ra quanh mình nhân sự biến hóa, là một túc trí đa mưu

Mưu lược gia, bọn họ không thích khiếm người khác nhân tình, phàm là năng lực tay làm hàm nhai độc lập hoàn thành sự tình, bọn họ tiên ít mượn tay người khác người khác, cho nên làm cho kiên nghị, độc lai độc vãng, độc đoán

Độc hành cảm giác. Tuy rằng liêm sát tộc luôn luôn làm cho cảm giác có chút lạnh mạc, nhưng bọn hắn nội tâm nhưng thật ra là phi thường nhiệt tình hơn nữa yêu thích bang trợ yếu thế người, bọn họ thường tài năng ở thích

Làm thời cơ đối có cần nhân đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bất quá có thể biệt cho là bọn họ sẽ đối với tất cả ai đến cũng không - cự tuyệt hữu cầu tất ứng, liêm sát tộc là gặp yếu thì yếu, gặp mạnh thì mạnh tộc quần, Bọn họ không có tượng gỗ tình kết, không quá hướng cường quyền cúi đầu, nhược dụng cao áp thủ đoạn đối phó liêm sát tộc, nhất định sẽ đổi lấy trái lại hiệu quả.

Bởi cung mệnh có tử vi, thất sát

Cá tính thâm trầm bên trong, kỳ thực chủ quan khá cường, khôn khéo giỏi giang, có đặc biệt nghệ thuật hàm dưỡng tử vi, thất sát tọa mệnh người đó sĩ, nói chung, bọn họ đều là dung

Dễ ở sự nghiệp trên có thành tựu kiệt xuất nhân sĩ, nhưng ở tình cảm trên có so sánh cô độc hoặc là mèo khen mèo dài đuôi hiện tượng, rất nhiều đều là độc thân chủ nghĩa hoặc nhã bĩ tộc, các ngươi rất a sát

Lực tính cách, khốc khốc khí chất, nhã nhặn khách khí ăn nói, cùng với rất có đảm đương làm, làm cho rất có tin cậy cảm, rất được cá tính tương đối âm nhu đồng tính bằng hữu thưởng thức và ái mộ

Bởi cung mệnh có thất sát

Thất sát tinh ở cung mệnh: Sát Phá Lang có thể nói là tử vi đẩu số tinh diệu trung tâm lớn nhất bị nhân tính hóa tính chất đặc biệt tam giác sắt, phá quân si tình, tham lang linh hoạt, thất sát lãnh tĩnh mà tuyệt quyết, thường thường

Sẽ cho nhân một loại nghiêm túc vừa khó có thể thân cận ấn tượng, thất sát cảm xung, tương đương có mưu lược, là chức tràng thượng một thành viên dũng tướng, nhưng ở tình cảm biểu hiện cũng có chút tốn, bởi vì một

Tính thật mạnh, không thể chịu đựng được bị cự tuyệt tư vị, thẳng thắn tựu bãi làm ra một bộ khốc tệ hình dạng lai vũ trang chính, cửu nhi cửu chi, hắn thật đúng là bất năng lãnh hội nhi nữ tình trường tư vị, Trên thực tế, trong lòng hắn thế nào tính toán, cũng chỉ có hắn tự mình biết, thất sát nam hoàn hảo, dương cương cá tính và bất khuất liền tính cách, khu sử hắn nỗ lực vu sự nghiệp thành tựu, cũng không phạp

Hồng phấn tri kỷ, hắn có thể sẽ không cũng không nguyện thừa nhận chính tịch mịch, thế nhưng nữ tính đã có thể vị tất như vậy rộng rãi, thất sát nữ tuy rằng cá tính rộng rãi kiên cường, cũng rất chủ động tích cực, lại

Không hiểu gì được thả ra nhu tình, người vị tất không cần tình yêu tư nhuận, cũng chưa chắc bất năng gặp phải ái người bao dung của nàng khác giới, chỉ là thiên tính ở giữa cụ bị "Độc hành hiệp"

Tính chất đặc biệt, cho dù đắm chìm trong nồng nặc ngọt ngào trong tình yêu, trong lòng nàng vẫn đang có một vô pháp nhồi chỗ hổng, vĩnh viễn có người muốn đuổi theo yêu cầu, khát vọng mà không nhất định năng lực đạt thành con mắt

Ngọn, làm sao có thể không được cảm tịch mịch trống rỗng

Bởi cung mệnh địa chi là vị

Mệnh tọa vị địa nhất, không chịu đơn giản tiếp thu người khác ý kiến nhị bề ngoài nhu thuận, nội tâm kiên cường tam làm việc cẩn thận, công tác chăm chú tứ lý tưởng nhiều hơn, thực hiện ít, mẫn cảm, dịch nộ

Ngũ, nhất cử nhất động, đa sầu lo lục, cô độc, khí lượng không lớn lục thân ít kháo thất, thích hợp sớm rời nhà phát triển bát tử nữ trung tâm có một người quanh năm tại ngoại

Bởi cung phúc đức cung vị = thân cung cung vị

Thân cung nhập cung phúc đức (xấu giờ Mùi sinh ra): Tương đối coi trọng cá nhân hưởng thụ, tinh tổ hợp cát thì có hưởng thụ, hung thì không. Có tiền hoa ở trên người mình, thỏa mãn vu tiêu khiển.

Tài, phúc lưỡng cung đều bất hảo thì, suốt đời vất vả cực nhọc, quá rầu rĩ không vui sinh hoạt. Tài cung hảo phúc cung bất hảo thì, có tiền sẽ không hoa, là thần giữ của. Tài cung bất hảo phúc cung hảo

Thì, năng lực tri túc thường nhạc.

Và cung phúc đức đồng cung: Tương đối ái hưởng thụ, hưởng phúc người, so sánh chú trọng chất lượng sinh hoạt, tựa hồ có chút khuyết thiếu tích cực tiến thủ, nỗ lực phấn đấu tinh thần, tương đối hội kế tục tổ tiên dư

Ấm của cách sống, không muốn đi làm cải biến.

Bởi cung mệnh Thiên can là nhâm, quý hơn nữa cung mệnh địa chi là ngọ, vị

Dương liễu mộc: Nhất ở ngọ cung, vị cung mộc tam cục là dương liễu mộc tam cục, kỳ can cung là nhâm ngọ cập quý vị. Nhị dương liễu mộc nhu mà buông xuống, đón gió a na đa tư, mềm mại chập chờn, trạng

Tự nhu yếu đuối, kì thực chất nhận, không đổi gãy đoạ!

Dương liễu mộc ý tượng: Một tính nhu hòa mà không phải là yếu đuối, kì thực sức chịu đựng cường, cụ co dãn cập tính dai. Nhị bề ngoài nhu hòa khiêm cung, thì tâm tư kín đáo, theo gió nhi động không ngờ đa tình, Thường nhân hoàn cảnh chi lưu ngược lại tác động tình cảm của biến hóa, dễ thụ ngoại tại nhân tố mà thay đổi lựa chọn

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Sao Liêm trinh cũng là một viên nổi danh đào hoa tinh, thế nhưng chỉ thủ thì thế nhưng chủ thanh bạch dục! Ái dính người bọn họ cũng là rất dễ để một ... khác bạn ghen ư. Sao Liêm trinh

Ngoại giao năng lực không sai, luôn luôn không câu nệ tiểu tiết các ngươi, mê, cảm tú, dũng cảm biểu đạt, cũng có thể nói là đương thời thanh thiếu niên biểu hiện, sở dĩ ở tiêu khiển du ngoạn trong quá trình, gặp gở

Một ... khác bạn cơ hội nhưng thật ra là rất lớn. Nhưng lý tưởng nhất đối tượng tốt nhất là năng lực cùng chính ngoạn, không phải tối thiểu cũng không cần gây trở ngại chính khứ kết giao bằng hữu, không phải sẽ rất mất hứng. Tối hậu cấp sao Liêm trinh môn một điểm kiến nghị, không nên cũng bả hôn nhân cũng trở thành là trò đùa nga

Sao Liêm trinh người đó, thích sưu tập tân tin tức, nắm giữ người khác tin đồn dục vọng mạnh phi thường liệt, những thứ này đều là để biểu diễn mình ở đàm luận người khác thời gian, bất phàm kiến thức

Và mới mẻ độc đáo tư tưởng, dĩ đến đây lai thỏa mãn chính cậy mạnh hiếu thắng lòng của để ý. Và các bằng hữu cùng nhau đàm luận người khác thời gian, đối với hắn nhân bất đồng ý kiến, liêm trinh trong lòng thường thường hội

Có chút bất mãn, cho là mình mới là chính xác nhất, tối quyền uy. Có chút thời gian, liêm trinh đối với chuyện lý giải có thể nói đạo lý rõ ràng, nhưng đôi khi bởi vì cố chấp một

Tính, lý giải vô cùng phiến diện, dễ và người khác phát sinh tranh chấp. Bọn họ nhận định sự tình, là rất nan thay đổi, nói cái gì, chính là cái đó.

Sao Liêm trinh người ta khả năng đều vẫn cho là hắn là vô gì áp lực nhân, nhưng thật ra là hắn trường kỳ kiên cường chống đở nội tâm không thăng bằng, ở trên mặt càng bãi làm ra một bộ định liệu trước

Hình dạng, thống khổ đa vãng món bao tử nuốt, hắn tin tưởng nhân định thắng thiên định luật, càng thành thực tin tưởng mình là có đối mặt áp lực trách nhiệm, bình thường dĩ áp lực làm vui thú, vậy đi hưởng thụ nhất

Hạ mỹ thực và cho mình phóng một nghỉ dài hạn, bất quá là để ủy lạo cố gắng của mình thành quả, định ra mới kế hoạch tác mới học tập là vì hưởng thụ một chút sau đó thành công quả thực, có

Thì người ta cũng rất nan dĩ tương tín, hắn nghe một chút người khác cố sự và lắng nghe ý kiến của người khác, "Giáng tử ~ "Là có thể trữ giải trừ nhất áp lực nén, sở dĩ ở phương diện này người ta cũng chỉ có thể bội phục trước phần của hắn

Của ngươi hứng thú thật nhiều nguyên hóa, lành nghề nghiệp tuyển trạch thượng không có riêng hạn chế, chỉ cần là cảm giác hứng thú lĩnh vực hơn nữa năng lực kiếm tiền, người ta đô hội lo lắng! Bất quá sẽ không dễ dàng nếm thử không hề

Nắm chặc lĩnh vực.

Liêm trinh người đó siêu cấp không tin tà, hắn tuyệt đối không tin trên đời này có quỷ, chuyện gì bàng môn tả đạo, chính hắn cũng dự đoán được, có loại tin tưởng người khác, còn không bằng tin tưởng ý nghĩ của chính mình, Bởi vì sở hữu tà môn ma đạo, cũng dễ bị hắn xuyên qua. Sao Liêm trinh: Nghị lực, bất khuất, kiên trì, không chịu thua

Liêm trinh có mặt ngoài hào hiệp, nội tâm bất an tính chất đặc biệt, tuy rằng bọn họ hội thuyết mình muốn là cái gì, cũng biểu hiện ra có nắm chắc tư thái, thế nhưng ngực lại phi thường sợ hội

Không chiếm được, cho nên khi áp lực lúc tới cường độ rất cao. Sẽ làm liêm trinh để ý sự bao quát: Sự nghiệp, tình cảm, tiền tài, làm sao chính mình chỉ là đệ nhất độ áp lực, điểm này có thể

Mỗi người đều có chút tương đồng ba! Mà đối với bọn họ mà nói, chân chính lớn nhất áp lực nơi phát ra là "Làm sao có?" a!

Liêm trinh tự tin nữ nhân xinh đẹp nhất, tự tin nam nhân có mị lực nhất. Liêm trinh nam nhân sống ở tự thế giới của ta lý, lại thường thường hội quấy nhiễu được thế giới của người khác, nhất là khác giới

thế giới. Bọn họ lưỡi xán liên hoa, khí độ phi phàm, kiêm cụ thân sĩ và kỵ sĩ tinh thần. Là trọng yếu hơn là, bọn họ bất úy cạnh tranh, thậm chí thích cạnh tranh. Bởi vì cạnh tranh tối năng lực chứng minh

Chính. Bất quá, tự tin chừng mực rất khó nắm chặt, không nghĩ qua là là được tự phụ và cuồng vọng. Trẻ tuổi liêm trinh nam tử thường thường sẽ có bả ái tình đương trò chơi tìm cách, khả ái tình

Trò chơi cũng sẽ không chích sản sinh đơn thuần thắng thua lưỡng chủng kết cục, hoàn có thật nhiều sản phẩm phụ hội thời gian dài hoặc vĩnh viễn ảnh hưởng cuộc sống của ngươi. Tiến nhập dễ rút ra nan, cho dù liêm trinh có

Thiên đại trí tuệ, cũng tránh không được bị tổn thương nguyên khí.

Liêm trinh tọa mệnh người đó đối điện tử khoa học kỹ thuật thương phẩm có hứng thú rất lớn; bọn họ đại thể rất có trí khôn, hay bởi vì so sánh khuyết thiếu cảm giác an toàn, thường có thử nết tốt là; phản ứng linh mẫn, ngôn từ

Đẹp đẽ vừa thường đái chọn kịch hước tính. Tử vi và liêm trinh đều là lãng mạn người, tử vi tương đối nhiều tình, mà liêm trinh tình thâm, giữa hai người đích tình ái phát triển, đặc sắc có thể kỳ

Liêm trinh bằng hữu tâm cao khí ngạo, bọn họ đối yêu cầu của mình quá cao, các phương diện nếu như thấp hơn đối phương, bọn họ sẽ lo lắng cho mình có hay không sẽ bị "Nô dịch", sở dĩ phải liều mình đề cao

Chính, nhưng ở chính không có thể vượt lên trước đối phương thì, bọn họ còn là hội biểu hiện nhất định thuận theo tính, thế nhưng từ trên mặt của bọn họ không thấy được bọn họ "Nô tính", bọn họ còn là hội biểu

Hiện rất tự ái hình dạng. Liêm trinh bằng hữu "Ngạo" chính là kiến thức và năng lực, cùng bọn họ yêu nhau nhân nếu như có thể cùng bọn chúng nhiều hơn giao lưu, năng lực từ đáy lòng lý giải bọn họ, cho hắn

Môn tinh thần thượng an ủi và chi trì, bọn họ còn là hội bị bắt làm tù binh mà biến thành trình độ nhất định "Nô lệ" .

Liêm trinh trời sinh "Không tin tà", có bên trong cường hãn. Ý trung nhân hội mãnh liệt kích khởi liêm trinh chinh phục dục, ôm "Ta chính là không tin tà" lòng của thái, đối phương có đối tượng

Cũng muốn bác một bả, yếu chứng minh mình cũng là tình trường cường giả. Tuy rằng trong miệng cũng không nói rõ, viết thư tình cũng nhất đống lớn. Nếu như đụng bích nhiều lắm, ngạo khí liêm trinh cũng sẽ tưởng

Đáo giá có đúng hay không thái thật mất mặt liễu, hội sản sinh buông tha ý niệm trong đầu.

Ngươi xem tự bên trong, kì thực cường hãn. Bề ngoài thoạt nhìn nhu hòa, hơn nữa chủ động tích cực, là ngươi hấp dẫn chân mệnh thiên tử (nữ) thì chiếm đoạt có ưu thế. Thế nhưng, yếu chân chính tìm được hắn

(người), còn cần làm được trong ngoài nhất trí, nội tâm và bề ngoài như nhau nhu hòa. Đương đối phương tiếp cận, biệt biểu hiện ra quá mạnh mẽ muốn chiếm làm của riêng, đồng thời, làm cho đối phương đầy đủ giải trừ người ta, như

Đến đây mới là thượng sách ốc!

Nếu muốn hòa hắn ở chung, sẽ thích ứng phản ứng của hắn, ngữ tốc đều bỉ người bình thường phải nhanh chuyện thực. Không cần hoài nghi, sao Liêm trinh chính là có thể làm được nhất tâm đa dụng, quang từ hắn đối tân

Triều chuyện vật theo đuổi không bỏ là có thể nhìn ra, kỳ thực hắn cũng là thuộc về "Bất an vu thất" bộ tộc. Kể từ đó, người yêu của hắn trong lòng bắt đầu bất an, có thể không biết

"Cái này cũng không chính xác, vậy cũng không cho" cách làm, sẽ chỉ làm hắn vỗ bàn một cái, giở mặt rời đi ư!

Biết ăn nói, cảm ngoạn cảm tú sao Liêm trinh, thế nhưng đương thời thanh niên nhân làm gương mẫu, nói lên vui đùa tự có mình một bộ tìm cách. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, đồng dạng người ta cũng thích

Cái loại này hội ngoạn, sẽ nói, năng lực một mình đảm đương một phía khác giới. Nhạc jazz quán bar hay tìm kiếm đào hoa địa phương tốt, sống động tiết tấu, hôn ám mập mờ ngọn đèn, lung lay lắc lư chén rượu, Duyên phận tựu từ nơi này bắt đầu.

Thích cải cọ liêm trinh, thông thường hội bởi vì quan niệm hoặc sinh hoạt thói quen bất đồng, mà có điều tranh chấp, bởi vì hắn hay cảm giác mình quan niệm đúng, muốn thuyết phục hắn cần phải có một bộ

Hoàn chỉnh thuyết pháp, không phải hắn nhất định sẽ sảo thắng, bất quá không câu nệ tiểu tiết cá tính để cho bọn họ rất nhanh tương vừa không thoải mái hoàn toàn quên trống trơn, bất quá có lúc hắn cũng sẽ bởi vì

Lười sảo mà tạm thời ly khai hiện trường, nhượng đây đó yên tĩnh một chút, khi trở về tựa như không có việc gì như nhau, bởi vì hắn sớm đã quên vừa ồn ào cái gì.

Sao Liêm trinh: Trời sinh tựu có ẩn dấu áp lực tính, nếu có mặt trái tâm tình thì không được quá dễ dàng giải quyết, ở tình cảm thượng là một cản ái cản hận si tình mầm móng, tối bất năng dễ dàng tha thứ tựu

Là bị người phản bội, một ngày đối phương di tình biệt luyến thì chính hội khó có thể thừa thụ, thậm chí bạo phát trả thù tâm tính, xuất hiện yếu làm cho đối phương hối hận cả đời ý niệm trong đầu. Nếu như ở luyến ái quá trình

Trung tâm, người ta phát hiện mình sẽ có xung động mình thương tổn thì sẽ chú ý nhiều hơn la

Sao Liêm trinh tọa mệnh người đó, hắn biết mình là thông minh và ưu tú, hơn nữa rất nhiều sự sao Liêm trinh người đó, đều là chính dựa vào nỗ lực và dụng tâm tài có thể dùng sự tình đều có thể thuận lợi hoàn

Thành, bởi vì rất nhiều chuyện đều là vận dụng trước trí tuệ và cơ cảnh giải quyết rồi không ít kẻ khác vấn đề đau đầu, thật sự là năm này tháng nọ nhiều lần không ngừng bị người kính ngưỡng, hắn phải bắt đầu

Thưởng thức tài năng của mình, chia tay nhân hắn là rất ít sẽ rất tin tưởng, hơn nữa trừ phi người khác đã trải qua hắn lâu dài lại nhận thức, hắn tài dĩ một loại người lãnh đạo phong phạm, cưỡi biệt

Nhân, sở dĩ sống dũ lão, sao Liêm trinh người đó dũ tin tưởng mình là rất có khả năng nhân, bởi vì tin tưởng sở dĩ thường thường tài bồi giá chính, khiến cho chính càng thêm hoàn mỹ, sống rất có cảm giác thành tựu

Sao Liêm trinh tọa mệnh người đó hắn tùy thời đều là con cọp hình dạng, hắn vừa thông minh vừa chịu làm sự, hắn tin tưởng chích phải cố gắng, sự ở bởi vì, nhất định năng lực thành công, bởi vậy hắn căng căng nghiệp nghiệp ở

Các phương diện toàn lực ứng phó, nhiều ít đều làm được không rơi nhân hậu, hơn nữa rất nhiều chuyện đều là bởi vì suy nghĩ linh hoạt mà giải quyết chuyện, hắn là tên cướp, nói luôn luôn chí khí dâng trào, sở

Dĩ cũng rất khó biến thành cọp giấy, trừ phi hắn bởi vì bị quanh mình nhân sĩ ghen tỵ với và chống lại năm mới vô pháp xuất đầu, tạm thời ở thân bằng bạn tốt trước mặt nói khoác vừa lộn sự nghiệp làm sao thuận lợi.

Liêm trinh nội tâm cường hãn, nhưng bề ngoài cũng không rất đường hoàng, bị gọi đệ nhị đại đào hoa. Đối với chuyện cần làm, trong lòng sớm tựu định ra rồi kế hoạch, đã có thành công nắm chặt, nhưng biểu

Mặt rất bình tĩnh, người bên ngoài còn không biết hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Cùng người cộng sự thì, nhân gia nhìn hắn bề ngoài, đều rất nguyện ý cùng hắn tiếp cận, còn muốn trước muốn đi giúp một tay cái này khán

Tự đối kiếm tiền không nóng lòng người đó. Hắn cùng với nhân giao tế chủ động tích cực, khác giới duyên hảo, ở sinh ý tràng thượng, nói không chừng khác giới bang trợ nhượng hắn thành tựu một phen sự nghiệp! Bất quá, liêm trinh quá

Nhiều che giấu chính, sẽ cho người nghĩ người ta thiếu thẳng thắn thành khẩn nga! Thích hợp kiếm tiền chức nghiệp: Quan hệ xã hội, mô-đen

Liêm trinh bằng hữu ngoài mềm trong cứng, bình tĩnh bề ngoài hạ che dấu một viên kiên cường lòng của. Ở trong phòng làm việc, bọn họ mặt ngoài làm cho thâm tàng bất lộ, tâm cơ nặng nề cảm giác, có thể có sở

Khó nhịn thời gian tới rất nhanh, bọn họ tùy thời hội cá tính đường hoàng, thẳng thắn, thậm chí sát khí trọng trọng, căn bản không như bình thường phó hình dạng. Bọn họ ở trong phòng làm việc thường thường hành động

Đột nhiên ngang trời xuất thế liệt mã, mình muốn khiến cho điểm tâm cơ, có thể thường thường dễ trên đường thụ xúc động mà không kềm chế được, thư sướng chân tướng, toàn bộ lộ chân tướng!

Liêm trinh người đang nắm chặt tiến tài sách lược thượng, luôn luôn mới mẻ độc đáo độc đáo địa phương, bởi vậy, có đôi khi hội kiếm đi nét bút nghiêng, người khác không nghĩ tới địa phương, liêm trinh nhân luôn luôn năng lực từ đó kiếm được

Tiền. Liêm trinh nhân dám đảm đương, chỉ có không làm được, không có không nghĩ tới, quyết định tiến tài lộ nhấp nhô bất bình.

Thích hợp nhất sao Liêm trinh phát tài bí tịch, là bằng vào mình điểm quan trọng(giọt) và khẩu tài lai tiến tài, bằng vào linh hoạt tư duy, tiến quân cổ phiếu cũng sẽ rất có thu hoạch. Liêm trinh nhân tự thân sửa

Nuôi là lớn nhất tiến tài lợi khí. Chợ phân tích sư, cố vấn cố vấn, luật sư là liêm trinh người tiến tài thi triển điểm, tuy rằng mỗi lần tiến tài con số hữu hạn, nhưng có thể làm được hồng náo nhiệt

Hỏa, tài nguyên ổn định không dứt như nước chảy, có thể tích thiểu thành đa. Cấp liêm trinh lời khuyên: Tiền trên người biệt nhàn rỗi, nhiều một chút đầu tư lâu dài ánh mắt, nhiều một chút kiên trì, sẽ có hảo thu vào

Thành. Không cần cao nhân chỉ điểm, chính sẽ là tiết thuế cao thủ, tịnh nỗ lực tìm các loại tiết thuế phương thức

Sao Liêm trinh người đó có lý tài, dự trữ trên có điểm mâu đốn, có thể nói là "Tiến công chớp nhoáng" nhân vật đại biểu ba. Bởi vì bọn họ tâm lực đại thể tập trung ở làm sao kiếm tiền thượng, lại thường quên

Liễu thật tốt khứ kinh doanh. Giống như là liên hạ đa thành cũng không trị thành quân đội giống nhau. Mặt khác bọn họ tiêu phí năng lực cũng là rất cao dục! Có thể nói là kéo kinh tế phồn vinh

đại công thần.

Đối sao Liêm trinh người đó mà nói, chỉ có đại tài so sánh năng lực khiến cho hứng thú của bọn họ, nho nhỏ tài phú bọn họ thế nhưng không muốn đa hoa tâm tư ở phía trên. Yếu! Tựu một lần kiếm một cú, đây là

Bọn họ thường sẽ có tâm tính. Nhưng mâu thuận chính là, bọn họ cũng rất có thể nhân trùng động nhất thời cập dục vọng nhiều lắm mà nợ nần chồng chất, tối hậu dưới sự bất đắc dĩ tài lại từ từ đi công tác

Trả tiền lại. Mà xấu nhất tình huống hay đang không ngừng tuần hoàn ác tính dưới, không thể làm gì khác hơn là quá sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai có buồn ngày mai thường sinh hoạt.

Liêm trinh ông chủ coi trọng tiền tài, và hắn đàm tiền được đặc biệt chú ý ư. Ở người ta bả hắn giao phó sự đều hoàn thành rất khá thì trở lại hướng hắn đưa ra tăng lương yêu cầu, ngàn vạn lần biệt oán giận. Hắn là

Ăn mềm không ăn cứng, đang cùng hắn đàm tiền lương vấn đề thì không cần đại đàm đặc biệt đàm công tác của ngươi công trạng, hắn trong lòng hiểu rõ. Ở công ty kiếm tiền, khởi sắc, liêm trinh ông chủ đang đắc ý xuân phong thì

Hậu, hay nhất đàm tiền lương liễu. Bất quá cũng phải chọn xong nơi, hay nhất ở nhận được một khoản đại nghiệp vụ thì sau khi làm xong mọi thứ bị công tác, đáo hắn trong phòng làm việc cùng hắn nói chuyện cái này nghiệp vụ, thuận tiện

Mang ra khỏi tăng lương chuyện, dễ như nguyện nga.

Sao Liêm trinh tọa mệnh người đó, bình thường năng lực nói thiện biện vừa có nhân duyên, chỉ có vui mừng lộ rõ trên nét mặt, người ta rất ít sẽ thấy hắn tức giận, hắn là một thiên tài, bởi vì quá thông minh, trong công tác rất có

Biểu hiện, đương giảm biên chế phong thứ nhất thì, tất cả mọi người sẽ không đem ánh mắt nhắm thẳng vào hướng sao Liêm trinh, bởi vì hắn đàm tiếu tiếng gió thổi, dễ dàng tự tại hình dạng, cũng rất hào hiệp hình dạng, hắn là kẻ khác

Túc nhiên khởi kính, thế nhưng hắn không sợ bị giảm biên chế mới là lạ chứ! Hắn vẫn như cũ nỗ lực tố chuyện của hắn, chí ít vạn nhất giảm biên chế yếu tài đáo hắn thì, không nên ở đại gia trước mặt biểu hiện rất khó

Khán, hơn nữa rất quang vinh rời đi công ty, là của hắn mục tiêu cuối cùng, hắn thực sự làm hết sức mình, cũng không ngừng khắc phục trong công tác khúc chiết, hắn cũng không tin, hắn như vậy có năng lực, Có biện pháp nhân, sẽ bị công ty hạ lệnh chém đứt, hắn chích tin tưởng ánh mắt của mình, thẳng đến hắn thực sự ở chính sách thượng, mất đi giá trị, hắn sẽ không hận công ty, chỉ biết hận chính

năng lực bất túc, vô pháp bang trợ công ty, vô pháp biểu hiện mình năng lực, mà sao Liêm trinh người đó, ở chưa bị tài thì, hết sức chăm chú công việc, nhất là không người thời gian, hắn

Chuyên chú thái độ làm việc cũng không do cho ngươi kính nể ư!

Tràn ngập sức chiến đấu sao Liêm trinh, đối với thất nghiệp vấn đề này, hắn hội áp lực mình thống khổ kế tục phấn đấu, chỉ có ở một thân một mình thì, mới có thể cảm thấy có không người hỏi thăm cơ khổ.

Bất quá hắn sẽ không vì vậy mà bị đánh đảo, hắn sẽ cố gắng hấp thu tân biết, học tập mới sự vụ, làm cho hắn lần thứ hai trở lại chức dịch thì, bày ra bỉ trước đây canh chói mắt hắn, làm cho đối với hắn

Cảm giác mới mẻ. Hắn biết không công tác gian khổ, sở dĩ hắn vẫn sẽ rất có kiên trì đợi mỗi một cái cơ hội đã tới.

Liêm trinh cho người ấn tượng, luôn luôn hội mặt mỉm cười, vừa thấy được của ngươi dáng tươi cười tâm tình tựu vui vẻ hơn phân nửa, người ta có một chút là rất nhiều người tưởng cân học tập của ngươi, tựu chắc là sẽ không tiên

Tính toán kết quả, người ta luôn luôn hội tiên nỗ lực mới có thể yêu cầu hồi báo, sẽ không tiên khảo lự về đến báo danh để có được hay không, người ta đồng thời cũng là một dành cho ý kiến lương giao hữu, luôn luôn tự nhiên nói ra chính xác

Tâm nói, sẽ không có lệ gạt người.

Vui vẻ liêm trinh, thế nhưng quỷ đầu đặc biệt thẳng đường, hắn hội nghịch ngợm muốn trêu chọc một chút mỗi người, sở dĩ hắn một ít một cách tinh quái quái tìm cách, hội một chút toàn bộ đều hiển hiện ra

Lai! Hắn cũng sẽ rất muốn biểu hiện mình, có lẽ là nói giỡn nói, có thể liên biểu diễn một chút tấu đơn, hắn đều rất muốn. Còn có, hắn nhất định là hội ăn mặc mỹ mỹ đẹp trai một chút

Tài xuất môn ốc! Bởi vì ngày hôm nay tâm tình tốt như vậy, tại sao có thể nhé tháp xuất môn ư! Cho nên nhìn thấy tỉ mỉ trang phục trôi qua liêm trinh, biết là hắn tâm tình không tệ ốc!

Liêm trinh nhân tâm tình không tốt thời gian, thực sự là rất sợ nhân khứ sảo hắn, la la toa toa lại muốn nói lên một đống, hắn nhưng là sẽ chê ngươi quá ồn, cho hắn một ít không gian, yên lặng một chút ba!

Trừ phi hắn nghĩ tới, yếu chủ động hàn huyên với ngươi nhất trò chuyện, tố khổ một chút, thuyết nói chỗ nào bị ủy khuất, lúc này hay dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút, an tĩnh nghe hắn nói.

Cái gọi là liều mạng tam lang đệ nhất danh, hẳn là là thuộc sao Liêm trinh người đó liễu, trách nhiệm của bọn họ tâm là rất nặng, thuộc về mình phân nội công tác nhất định sẽ hoàn thành, bất quá có phải là hắn hay không

Sở trường, nhất định nghĩ biện pháp hoàn mỹ đạt thành, đương nhiên bọn họ sẽ không cự tuyệt công tác mới, cũng là để cho bọn họ đặc biệt bận rộn nguyên nhân, đối với mới công tác cập nhiệm vụ, đô hội vui vẻ

Tiếp thu cập dũng cảm khứ khiêu chiến, chưa từng làm làm sao sẽ biết mình làm không được, để cho bọn họ đối nhiệm vụ mới ôm chặt rất lớn nhiệt tình, bọn họ phụ trách làm hết phận sự tính chất đặc biệt, hay bất luận

Làm sao đô hội bả làm xong chuyện, đương nhiên, lo lắng tương sự tình giao cho người khác, cũng là nhượng trên người bọn họ lãm nhiều lắm chuyện nguyên nhân, học tương công tác phân ra khứ, tin tưởng có thể cho

Chính dễ dàng ngoại, những người khác cũng có thể thu được càng nhiều lớn.

Chủ tinh là sao Liêm trinh, bọn họ trời sinh thật mạnh cá tính, bất năng cho phép công việc của mình chức vụ trên có tỳ vết nào hoặc là đến trễ đích tình hình, để duy trì bọn họ công tác tên cướp hình tượng, Thường thường hội quá mức đầu nhập công tác tình huống, cứ như vậy quên thời gian, đã quên ăn, đã quên khỏe mạnh, lâu dài xuống tới không chỉ có nhượng công tác chiếm cứ cái khác hưu nhàn thời gian, cũng quên

Rơi khỏe mạnh trọng yếu, sở dĩ bọn họ cũng là sẽ vì công tác bán mạng người đó. Thường thường nhắc nhở chính, không cần mọi chuyện đều biểu hiện tốt, nhân các hữu trường, có một số việc để những người khác biểu hiện la

Liêm trinh là bên trong, nhưng là là tự biết tự tin, có mãnh liệt chủ quan ý thức, đối và thác đều là ngươi nói đoán. Ở tình cảm thượng người ta có điểm làm cho tróc đoán không ra, bởi thần bí mà

Có mãnh liệt đào hoa. Người ta có thể ở đào trong buội hoa phi, lại không cho phép của ngươi vợ đối với ngươi có một chút xíu bất trung. Nói trắng ra là, người ta có thể "Phản bội", nhưng tuyệt không cho phép

Tao ngộ phản bội.

Liêm trinh như con nghé mới sanh, đối ngoại giới tràn ngập hiếu kỳ. Tưởng phải cố gắng tiếp xúc các loại đoàn người, lý giải thế giới càng nhiều tin tức. Liêm trinh lúc này đào hoa tự nhiên không phải ít, lựa chọn

Cơ hội rất nhiều. Hơn nữa ánh mắt không sai, quan sát nhạy cảm, kết giao hơn là có tri thức hiểu lễ nghĩa khác giới, sẽ không đi nhạ sinh sự từ việc không đâu lạn đào hoa. Chỉ là có một chút nhu phải nhắc nhở, mặc dù

Thuyết làm nghề nguội sẵn còn nóng, thế nhưng tình cảm loại sự tình này còn là chậm rãi thưởng thức tương đối khá. Nếu như thái gấp gáp, phải cẩn thận tới nhanh đi cũng nhanh, chuyện tốt biến thành chuyện xấu tựu kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Sao Liêm trinh người đó tìm tình nhân chích tìm so với chính mình còn mạnh hơn thế, một ngày nhận định liễu sẽ quá chú tâm đầu nhập và nỗ lực. Sở dĩ trước mặt người ở bên ngoài biểu hiện rất ngạo khí bọn họ, ở

Tình nhân trước mặt thì trở nên hết sức dịu ngoan nghe lời. Kể từ đó, tình cảm cân tiểu ly rõ ràng có khuynh hướng "Sắc" bên kia, về phần hữu tình, thì nhất thì bán hội không để ý tới.

Đối ái tình kỳ vọng rất cao, đối tình cảm yêu cầu đặc hơn mà tràn ngập tự tin, bất úy cạnh tranh, không câu nệ vu truyền thống quan niệm ràng buộc, đây là liêm trinh nữ sinh đặc sắc. Các nàng lực sát thương vãng

Vãng hay cá tính trung tâm tự ngạo một mặt, ở khác giới trong lòng, loại này cá tính mặc dù mang đến cự ly cảm, nhưng cũng bằng thêm một loại mê hoặc khí tức, đặc biệt kẻ khác dược dược dục thí.

Bất quá, tuy rằng liêm trinh nữ sinh cụ bị phi phàm lực hấp dẫn, thế nhưng đào hoa đa trái lại dễ sản sinh đào hoa kiếp, hơn nữa tư duy trung tâm cảm tính nhiều lý tính, khó tránh khỏi hội dẫn đến bất chính đương yêu

Tình phát sinh. Đả thương địch thủ một nghìn, tự tổn hại bát bách, cẩn thận thái kèm theo ngăn trở mà trở nên thành thục, trong đầu không hề có huyễn tưởng ước mơ, tình lộ nhấp nhô mới có thể càng ngày càng ít.

Liêm trinh và tham lang đều là "Đào hoa tinh", nhưng không giống với tham lang nhân tế quan hệ nhiều lần, liêm trinh kiêm cụ liễu "Ngạo khí" và "Bạo khí" . Hắn "Ngạo" là bởi vì hắn kiến thức

Bất phàm, tư tưởng mới mẻ độc đáo, mà "Bạo" thì là một loại bên trong cuồng bạo khí, phát sinh đại sự thì, biểu hiện ra hắn là như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ có người thân cận tài năng thấy hắn

Nổi giận và cường hãn. Tâm cao khí ngạo liêm trinh phi thường không tin tà, làm việc làm theo ý mình, "Chỉ cần ta thích có cái gì không thể?" nếu thích người này, quản nó có đúng hay không bạn

Công thất tình cảm lưu luyến đều không đủ để ảnh hưởng liêm trinh thái độ.

Tự biết tự tin hình liêm trinh là tử vi đẩu số trung tâm thứ đào hoa, bên trong tính chất đặc biệt tương liêm trinh cường hãn khí thế yểm giấu đi, ở trước mặt mọi người không ai sẽ biết giá trong hồ lô cứu

Cánh mại được là thuốc gì! Loại này nhân đều dựa vào mình chủ quan ý thức phán đoán quyết định, tuyệt đối sẽ không dựa vào những người khác tìm cách và quan niệm, chỉ cần hắn cho là mình là đúng

, nhất định kiên trì tới cùng. Đối với coi trọng mắt đối tượng, nhất định chủ động xuất kích, khi hắn xong tình yêu tư nhuận thì, tức hội mềm hoá cường thế tác phong, biến thân hoàn mỹ tình nhân.

Xinh đẹp sao Liêm trinh môn, thế nhưng rất hiểu làm sao để cho bọn họ một ... khác bạn vì bọn họ thần hồn điên đảo ư? Bọn họ rất thích đối một ... khác bạn hạ mệnh lệnh, bởi vì ... này hình dạng sẽ làm hắn

Môn cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, cảm giác về sự ưu việt. Vậy bọn họ thưởng thức cũng là rất cao cấp cóFashion ư? Thế nhưng phải cẩn thận cũng cưng chìu qua đầu mà bị bọn họ thải ở trên đầu dục

Sao Liêm trinh khí độ bất phàm, làm việc hữu dũng hữu mưu, sẽ không khinh ý chuyển vận tình yêu mầm móng. Chỉ cần hắn và người ta trên giường, hơn phân nửa cũng sẽ là thành tâm thành ý, tịnh hơn nữa người ta không cần lo lắng

Hậu quả, bởi vì sao Liêm trinh có mãnh liệt ý thức trách nhiệm, cai chuẩn bị đông tây hắn cũng sẽ ở trước đó giống nhau cất xong. Đương tình cảm mãnh liệt bốc cháy lên thì, chỉ để ý tận tình thẩm ngâm vu hạnh phúc

Trung tâm. Nhưng đáng giá nhắc tới chính là, sao Liêm trinh dục vọng rất mạnh hãn, sở dĩ yêu cầu đối phương cũng phải có trước tương ứng năng lực, bằng không giá tương sẽ ảnh hưởng trước đây đó đích tình tự. Nếu như người ta

Không đạt được kỳ yêu cầu, như vậy liêm trinh hội không hề nghi ngờ địa mặc quần áo rời đi, mới sẽ không bận tâm đối phương cảm thụ; nếu như đối phương quá mức mạnh, công phu trên giường càng tốt hơn, liêm trinh

Tinh hội anh dũng thẳng truy, sở dĩ trên giường vận động vẫn có được liều mạng.

Liêm trinh cá tính người đó, là rất có thể tiếp thu trước khi kết hôn tiên ở chung sinh hoạt, không có cùng nhau sinh hoạt quá, làm sao biết đối phương trên thực tế cá tính ư! Đương nhiên trước phải thích ứng một chút

La! Sở dĩ liêm trinh đương nhiên lại càng không có lo lắng xã hội dư luận hoặc là người bên ngoài ánh mắt vấn đề, trên cơ bản, liêm trinh người đó sẽ cảm thấy, đây là ta chuyện, cùng hắn nhân có quan hệ gì đâu!

Tự biết tự tin liêm trinh, bề ngoài bên trong, kì thực cường hãn. Đối vợ người ta có thể rất ôn nhu, rất lãng mạn, thế nhưng có thể khiến cho người ta nỗ lực yêu nhân, lại yếu vô điều kiện trợ giúp người ta, tùy

Thì nghe theo mệnh lệnh của ngươi, tịnh đối với ngươi trung trinh như một. Hiểu được làm sao lấy lòng khác giới là ngươi tình cảm thắng lợi ưu thế lớn nhất. Cảm tính đa tình thì nhượng tình nhân mê muội, rất hiểu xây dựng lãng

Mạn bầu không khí, có thể trở thành là của ngươi vợ thực sự là hạnh phúc! Nhưng người ta cường hãn, nổi giận một mặt bại lộ thì, lật lên kiểm lai không nói hai lời lập tức rời đi, hoàn toàn không để lại chừa chỗ thương lượng. Hơn nữa

Muốn chiếm làm của riêng cường, dung nhịn không được một nửa kia ngả ngớn hành vi, có thể nhưng ngươi rất dễ trêu chọc đào hoa. Vì vậy, và vợ ở chung thì không làm được hội nghị thường kỳ tiến nhập chiến tranh lạnh trạng thái. Ngọt ngào, trì

Lâu ái tình cần hai người cộng đồng khứ xây dựng, mọi việc đa thương lượng, đây đó thổ lộ tình cảm, là có thể xây dựng hòa hợp, ý nghĩ - yêu thương nồng nặc đời sống tình cảm.

Đối với chủ động tính cường, vừa vui vui mừng yêu cầu biến hóa liêm trinh mà nói, nhất dạ tình đối với hắn mà nói thế nhưng chuyện dễ dàng, thì là sau hội có một chút chút không thích hợp, hắn cũng là anh hùng có

Lệ không nhẹ đạn, tuyệt sẽ không hối hận! Nếu như hắn nhiều hơn nữa thử một vài lần lúc, lại sẽ là trở thành nhất dạ tình tràng cao thủ, không thích bị câu thúc cá tính, thích tự do, thích

Biến hóa, hơn nữa dỗ ngon dỗ ngọt vừa sở trường, sở dĩ thật đúng là sát biến tình trường, cũng có thể nói là nhất dạ tình tràng thật là tốt tình nhân ốc! Bởi vì hắn là sẽ không sau yêu cầu yếu với ngươi thiên trường địa

Cửu, cam kết gì thệ ngôn, những ... này không phải của hắn tác phong, hắn là quay lại tự do tình trường phân tử, thích hợp nhất dạ tình người đó.

Tâm cao khí ngạo sao Liêm trinh, khả năng từ nhỏ đã có trước rộng lớn lý tưởng. Theo lịch duyệt tích lũy, ánh mắt cũng dần dần sắc bén, thường năng lực bắt tiên cơ, khoái nhân một, có lẽ chế tạo ngọn

Tân lập dị tìm cách và hành động, chính như hạc giữa bầy gà. Không giống người thường, là liêm trinh khai thác mới phát lĩnh vực thì phi thường khó được cá tính tính chất đặc biệt, dựa vào nhất cổ trùng kính, bất luận có bao nhiêu gian

Đau khổ, luôn luôn có thể đem người khác nghĩ không ra có lẽ nghĩ đến mà chuyện không dám làm làm thành. Nhưng chỉnh thể mà nói, liêm trinh là "Lực có thừa mà tâm bất túc", nơi này "Tâm" chỉ là tâm

Kế, phương pháp. Ở dũng cảm tiến tới đồng thời, hoàn nhu chú trọng sách lược vấn đề, thiện dụng xảo lực, tài năng làm ít công to. Ở hợp tác đồng bọn tuyển trạch thượng, thì thích hợp lo lắng động não hình hợp tác.

Trên bảng xếp hạng tên thứ ba diễn viên, hay liêm trinh tọa mệnh người đó, bọn họ phụ trách nghiêm túc thái độ làm việc, tại sao có thể ở trên tay hắn không có đem sự tình làm tốt ư! Cho nên đối với sự

Tình cũng phải cần yêu cầu tận thiện tận mỹ trình độ, yêu cầu đương nhiên tựu cao, hơn nữa tự nhận kiến thức bất phàm cá tính, cũng muốn có một phen mới làm cập mới thành tích, cho nên đối với

Tân phương hướng phát triển bọn họ cũng rất trọng thị, sở dĩ không chỉ có là vốn là công tác phải làm hảo, mới quy hoạch phương hướng cũng muốn đồng bộ tiến hành, kế hoạch tốt sự, tại sao có thể chấp hành thác

Lầm hoặc là đến trễ ư! Sở dĩ ở liêm trinh thủ trưởng chính là thủ hạ làm việc, tăng ca là cơm thường.

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa tính là nữ

Liêm trinh nữ tử dám làm dám chịu, nhất phó không sợ trời không sợ đất hình dạng, khiến người cảm thụ được mãnh liệt phong mang. Các nàng cam tâm tình nguyện nếm thử người khác không dám giao thiệp với trò chơi, vui vẻ đem mình đả

Phẫn được "Chẳng ra cái gì cả", Vì vậy, đang lúc mọi người một mảnh kinh dị trong tiếng, liêm trinh cô gái gợi cảm cũng cuốn tới, làm cho không người nào chỗ trốn. Gợi cảm bảng cực mở rộng tứ chi, từ trên cao

Trung tâm cúi người mà nhảy, triển lộ không bỏ sót vóc người hơn nữa mười phần dũng khí, liêm trinh nữ gợi cảm chính là như vậy làm cho tình cảm mãnh liệt dâng trào.

Sao Liêm trinh nữ nhân coi như là không có công tác, cũng sẽ quản gia đình làm rất có hoạt bát bầu không khí, là một rất có biện pháp nữ tính, đang làm việc trường hợp, cũng sẽ thấy thần tình cơ linh vừa

An nhàn nữ tính, các nàng tiên bả cai hoàn thành công tác hữu hiệu tỷ số ở trong thời gian hoàn công, còn dư lại hay an bài xong những người khác việc, chích phải hoàn thành nhiệm vụ, bọn ta sẽ cho

Người ta một ít chỗ tốt, lệnh người ta phải còn muốn thính của nàng, có lúc người cũng bất tri bất giác, dụng mị lực của nàng và tư sắc, lai lĩnh đạo người ngành đồng sự, có lúc nhìn người khéo léo

Tay của đoạn thực sự là lệnh rất nhiều nam nhân thẹn thùng; mà ở tình cảm thượng, người sẽ biến thành một thật thật nữ nhân, canh phát huy nữ nhân cai có bản lĩnh, lệnh người bắt nam nhân không thể thuận lợi

chạy ra trong tay nàng, người! Người! Người! Mỗi ngày dũng cảm hóa thân làm chiến sĩ, buổi tối lại muốn hóa thân làm mỹ nữ, ngươi nói người một áp lực sao! Kỳ thực người cũng là vì quyền lợi và không bị

Nhân khu dịch, là sống có tôn nhan, mà không ngừng nỗ lực bả áp lực hoàn toàn đả đảo, người kỳ thực cũng sợ vạn nhất bị áp lực đả đảo, mọi thứ đều yếu một lần nữa bắt đầu, bởi vậy bọn ta đĩnh

Đứng dậy tử, là từng ngày mai đều anh dũng ── là thắng lợi mà chiến.

Liêm trinh nữ tính tích cực tiến thủ, luôn có thể đề cao bước phát triển mới dĩnh tư tưởng và bất phàm kiến giải. Dụng lý luận chỉ đạo hành động, liêm trinh nữ tính ở sự nghiệp thượng thường thường năng lực lánh ích hề kính, biểu hiện ra không được

Tục thực lực, vì mình nữ cường nhân danh thiếp in lại tối trọng yếu, cũng là cơ bản nhất màu lót.

Có sao Liêm trinh ở cung mệnh nữ tính: Loại này nữ hài đối với người tương đối không có cảm giác an toàn, tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy đầu nhập tình cảm; nhiên mà một khi đầu nhập lúc, tựu vô cùng tử

Đầu óc, cho dù có rất nhiều cái khác cơ hội, cũng không dễ dàng thay lòng đổi dạ. Người thường ngày sinh hoạt thượng xưng tiết kiệm, sẽ không tùy tiện xài tiền bậy bạ, thế nhưng đối với mình người yêu thân ái lại là phi thường chuyên gia.

Nếu như người ta bỏ vào liêm trinh tình nhân đưa đại lễ, đây cũng là biểu thị người ta đã quặc lấy được lòng của nàng liễu, hảo hảo quý trọng vị này si tình nữ tử ba!

◎ khôn tạo lữ tú liên liêm tướng ngọ nông lịch nhất cửu tứ tứ giáp thân năm nhuận tháng tư ngũ nhật hợi; Đài Loan nhị giới phó tổng thống; năm sinh liêm trinh hóa lộc ở cung mệnh; năm sinh phá

Quân hóa quyền ở cung thiên di; năm sinh vũ khúc hóa khoa ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung); năm sinh thái dương Hóa kị ở Cung Nô bộc (cung Nô bộc) năm sinh liêm trinh hóa lộc ở cung mệnh; năm sinh phá quân hóa quyền ở cung thiên di; năm sinh

Vũ khúc hóa khoa ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung); năm sinh thái dương Hóa kị ở Cung Nô bộc (cung Nô bộc) Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tam lưỡng lục tiền

◎ khôn tạo quan chi lâm: Liêm trinh dần nông lịch nhất cửu lục nhị nhâm dần năm tám tháng ngày hai mươi sáu nhật vị; Hương Cảng minh tinh điện ảnh; năm sinh thiên lương hóa lộc cung tử nữ; năm sinh tử vi hóa quyền cung tài bạch;

Năm sinh tả phụ hóa khoa cung tử nữ; năm sinh vũ khúc Hóa kị (cung phu thê nghịch thủy kị) ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng ngũ lưỡng ○ tiền

◎ khôn tạo lữ thái hậu: Liêm trinh dần nông lịch giáp dần năm ba tháng thất nhật dần; lữ hậu chuyên quyền cung mệnh song lộc, hỏa linh giáp phúc đức, dương đà giáp mệnh, hồng loan và Hàm trì thiên diêu giáp mệnh;

Xương khúc tả hữu giáp Cung Nô bộc (cung Nô bộc)(bằng hữu) năm sinh liêm trinh hóa lộc ở cung mệnh; năm sinh phá quân hóa quyền ở cung phúc đức; năm sinh vũ khúc hóa khoa ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung)(thân cung); năm sinh

Thái dương Hóa kị ở Cung Nô bộc (cung Nô bộc) Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tứ lưỡng ngũ tiền

◎ khôn tạo quỳnh dao: Liêm phá mão nông lịch nhất cửu tam bát mậu dần năm ba tháng nhập nhật xấu; Đài Loan danh tác gia; năm sinh tham lang hóa lộc ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung); năm sinh Thái âm hóa quyền cung điền trạch;

Năm sinh hữu bật hóa khoa ở Cung Nô bộc (cung Nô bộc); năm sinh thiên cơ Hóa kị ở cung tật ách Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tứ lưỡng thất tiền

◎ khôn tạo mạnh tiểu đông: Nhất cửuO bát mậu thân năm tháng 11 mười hai giờ mẹo, liêm phá tọa dậu kinh kịch nghệ thuật biểu diễn gia. Năm mới tập kịch truyền thống, được Dư thúc nham của lương truyện, lò lửa tinh khiết

Thanh, thông minh chăm chỉ, cao ngạo tự thưởng, tự hạn chế quá mức nghiêm, người đương thời vị của "Đông hoàng ". Năm sinh tham lang hóa lộc ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung); năm sinh Thái âm hóa quyền cung điền trạch; năm sinh hữu bật hóa

Khoa ở cung điền trạch; năm sinh thiên cơ Hóa kị ở cung tật ách Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng ngũ lưỡng ○ tiền

◎ khôn tạo bạch quang: Liêm phủ thìn nông lịch nhất cửu nhị nhất tân dậu năm tháng năm nhập nhị giờ dần, liêm phủ thìn; tích nhật nữ ngôi sao ca nhạc, từ tính giọng hát, tươi đẹp dã tươi đẹp; bất thiện quản lý tài sản, vị hôn phu

Cô hư. Năm sinh cự môn hóa lộc ở cung điền trạch, năm sinh thái dương hóa quyền ở Cung Nô bộc (cung Nô bộc), năm sinh văn khúc hóa khoa ở cung phúc đức, năm sinh văn xương Hóa kị ở (thân cung) cung Quan lộc (sự nghiệp cung) viên thiên

Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tam lưỡng thất tiền

◎ khôn tạo lư phu nhân: Liêm phủ tuất nông lịch nhất bát lục thất Đinh Mão năm tháng sáu nhập cửu nhật dậu; tôn trung tâm sơn vợ chính thức; năm sinh Thái âm hóa lộc ở cung phụ mẫu; năm sinh thiên

Đồng hóa quyền ở cung điền trạch; năm sinh thiên cơ hóa khoa ở cung tật ách; năm sinh cự môn Hóa kị ở cung điền trạch; Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tứ lưỡng bát tiền

◎ khôn tạo danh tinh mỹ nữ ân đào sinh nhật: Dương lịch: Nhất cửu thất chín năm mười hai tháng lục nhật hai mươi thì bốn mươi mốt phân; nông lịch: Kỷ vị năm tháng mười mười bảy nhật tuất; nhịOO ba năm tốt nghiệp từ giải phóng quân nghệ thuật học viện hí kịch hệ khoa chính quy hiện là không quân TV nghệ thuật trung tâm diễn viên, tốt nghiệp tuồng trung tâm xuất sắc biểu diễn thu được chứa nhiều kịch bản biểu diễn tối cao tưởng; kịch truyền hình: 2002 năm sức nữ nhân vật chính đậu miêu đạo diễn mã lỗ kiếm nhịOO ba năm sức nữ nhân vật chính họ Đông Phương văn anh đạo diễn cao hi hi nhịOO ba năm sức nữ nhân vật chính ngô quỳnh hoa đạo diễn viên quân nhịOO tứ năm <đáp xe nhường đường> sức nữ nhân vật chính a mỹ đạo diễn cao hi hi nhịOO năm năm sức nữ nhân vật chính đại mai đạo diễn cao hi hi nhịO nhấtO năm điện ảnh: NhịOO tứ năm sức nữ nhân vật chính san san đạo diễn tống giang ba nhịOO năm năm sức nữ nhân vật chính sách lạp lạp đạo diễn thạch học hải; năm sinh vũ khúc hóa lộc ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung), năm sinh tham lang hóa quyền ở cung tài bạch cung, năm sinh thiên lương hóa khoa ở huynh đệ cung, năm sinh văn khúc Hóa kị ở cung phụ mẫu;

◎ khôn tạo danh tinh mỹ nữ trần hiểu húc - màn hình kinh điển hình tượng "Lâm Đại Ngọc" dương lịch: Nhất cửu lục năm năm tám tháng hai mươi chín nhật bát thì nông lịch: Ất tị năm tám tháng lục nhật thìn;, tằng ở 1987 năm hãy trung tâm tạo nên màn hình kinh điển hình tượng "Lâm Đại Ngọc" nữ tinh trần hiểu húc, nhịOO thất năm hai tháng phân, nàng và trượng phu xuất gia. NhịOO thất năm tháng tư mười ba nhật, trần hiểu húc nhân bệnh ung thư qua đời. , năm ấy bốn mươi hai tuổi. (phía dưới là thứ nhất một ít nhân lý lịch sơ lược. Dân tộc: Hán, quê quán: Liêu ninh tỉnh yên sơn thị diễn nghệ kinh lịch: (nhất cửu bát thất hãy) sức diễn Lâm Đại Ngọc; sức diễn mai biểu tỷ tiểu thuyết thơ ca tác phẩm văn học: chờ; năm sinh thiên cơ hóa lộc ở cung tật ách; năm sinh thiên lương hóa quyền ở huynh đệ cung; năm sinh tử vi hóa khoa ở cung tài bạch; năm sinh Thái âm Hóa kị ở cung tật ách;

Bởi cung mệnh có thất sát

Thất sát tinh cụ khai sáng lực vừa vui vui mừng độc sấm, biểu hiện ra thoạt nhìn là rất kiên cường nhân, kỳ thực nội tâm cô độc, phi thường khát vọng bị giam nghi ngờ, nhất là tình yêu tư nhuận, hết lần này tới lần khác

Tối không am hiểu biểu đạt tình cảm, mạnh miệng nhẹ dạ, tát vào mồm nói không thèm để ý, ngực liên hối hận cũng không chịu thừa nhận, sao không có áp lực ư? Chỉ là người bên ngoài thường thường không nhìn ra thôi

Liễu. Trong công tác thích độc lập tác nghiệp phong cách, kỳ thực cũng là không muốn người bên ngoài thấy hắn ở trong quá trình bị ngăn trở. "Dũng giả" thật là không thoải mái a!

Đối nhau sống nơi chốn tràn ngập biến hóa thất sát tinh mà nói, có không giận mà uy đặc sắc. Sự nghiệp tâm nặng bọn họ, rất dễ bởi vì làm việc quả đoán, cấp tốc mà mất đi hảo nhân

Duyên, thông thường bọn họ thích đối tượng điều không phải trong công tác trợ thủ đắc lực hay cùng đẳng cấp đối thủ cạnh tranh. Sở dĩ yếu là cấp trên của ngươi là thất sát tọa mệnh nói, chích phải thật tốt

Biểu hiện, cũng rất có thể bay lên chi đầu thay đổi phượng hoàng. Bất quá có thể biệt cho là bọn họ có thể đem tình cảm xử lý cân sự nghiệp của bọn họ như nhau hảo, trước mặt người khác bị tiền hô hậu ủng hắn

Môn. . . Đàm tình cảm cũng là rất bảo thủ. Kết quả làm được tối hậu, điều không phải mặc cho phụ mẫu của mệnh hay môi chước nói như vậy, nguyên nhân là bọn họ thật sự là quá bận rộn, không có cách nào khác khứ quản hôn nhân

Đại sự, đó là một kẻ khác cảm thấy không được hoàn mỹ địa phương.

Thất sát và vũ khúc người đó mệnh tối cứng rắn, cũng không sợ quỷ, cũng không dễ đã bị ác ý mê hoặc, thất sát luôn luôn trực lai trực vãng, lòng dạ quang minh, thiện ác tiêu chuẩn do tim của hắn lai bình

Phán đoán, bởi vậy trong mắt căn bản nhìn không thấy hắn không thèm để ý chuyện vật, cho dù thực sự nhìn thấy quỷ, cũng là nhất phái chính khí, bất vi sở động.

Thất sát tinh chức nghiệp yếu tương đương có phát huy không gian, nỗ lực tịnh có cơ hội thu được cao độ thù lao, tự do độ cao công tác, đều là ngươi hy vọng có thể làm công tác phương hướng.

Suất tính làm thất sát, dám yêu dám hận. Người ta muốn là đây đó ăn ý và tương hỗ lý giải, dính nị người yêu người ta tình nguyện không nên. Người ta cần chính là chính mình đại cách cục một ... khác

Bán, đối phương nhất định phải đối với ngươi có tương đương trình độ bang trợ.

Tự nhiên không làm bộ, trọng tình trọng nghĩa là ngươi đối đãi tình yêu ưu điểm lớn nhất. Đương mục tiêu xuất hiện, người ta hội không chút do dự thuyết "Ta yêu ngươi", bả nội tâm tình cảm biểu lộ không bỏ sót.

Nhưng nhưng ngươi không hiểu được lãng mạn, cá tính cương trực. Nếu đối phương yếu người ta TenTen thuyết "Ta yêu ngươi", người ta làm không được! Hơn nữa người ta chú trọng hơn sự nghiệp, khó tránh khỏi đối đời sống tình cảm có điều hốt

Lược, thường thường nhượng một nửa kia nghĩ người ta thiếu săn sóc.

Nếu một nửa kia năng lực nhìn hơn đáo ưu điểm của ngươi; mà người ta thoáng thu liễm lòng tự trọng, ở vợ trước mặt không nên biểu hiện quá mạnh mẽ thế, mọi thứ đều sẽ rất viên mãn

Thất sát tinh: Nội tâm của hắn phi thường cảm tính, ở tình cảm thượng có vẻ xấu hổ hơn nữa hướng nội, nhận định đối phương nên biết ý nghĩ của hắn và tâm ý, nếu đây đó lòng biết rõ vừa

Hà tất làm điều thừa thuyết "Ta yêu ngươi" ? Mà hắn một nửa kia thường thường bị ép chơi sai mê trò chơi, nhưng nhân khó tránh khỏi có thác, nếu đoán sai phương hướng cũng sẽ bị quán thượng "Người ta nhất

Điểm đều không biết ta" tội danh. Nếu như có thể thường thường thuyết "Ta yêu ngươi", nhiều hơn nói cho đối phương biết ý nghĩ của chính mình, trong lòng của ngươi tương không ở cô đơn.

Thất sát suất tính làm, dám làm dám chịu. Nếu như thất sát quả thực coi trọng trung ý khác giới, cùng ngày tựu không được an bình liễu, đó cũng không quản nhân gia có đúng hay không đã thuộc hắn có, Đệ nhất quan niệm chính là muốn đoạt lấy lai, ngực nghĩ như thế nào liền làm như thế đó. Có lẽ sẽ làm trò nhân gia hai người mặt lý trực khí tráng thuyết: "Các ngươi không quá hợp, ta tài năng cấp

Người (hắn) hạnh phúc lớn nhất!" có người bị một chút hù chạy, nhưng cũng sẽ có nhân bị loại này khí phách mê hoặc!

Thất sát suất tính, dám làm cảm xung, ở ái tình thượng cũng là dám yêu dám hận. Đương thích một người người ta có thể không hề cố kỵ địa hoàn toàn đầu nhập, thế nhưng một ngày phát hiện đối phương không được đang nắm giữ của

Trung tâm thì, cho dù đối phương rất ái người ta, người ta cũng sẽ rút người ra, không được trở lại từ đầu, tao ngộ tình yêu phản bội tựa hồ không đổi ở trên người ngươi trình diễn. Cho dù đụng tới, cũng có thể thong dong đối mặt, khoái

Tốc dời đi mục tiêu.

Thất sát lúc này tiếp xúc khác giới đa số xã giao hình, trang phục cao nhã, phú tác động lực, xã giao cổ tay khéo đưa đẩy. Một mặt là bởi vì lúc này thất sát rất dễ có cảm giác cô độc và uể oải

Cảm, đối này chủ động quan tâm hắn, có thể cho hắn ấm áp cùng vui sướng khác giới đặc biệt để ý, dễ cọ ra hỏa hoa. Thế nhưng trên cơ bản sẽ không sát thương cướp cò, bởi vì thất sát muốn chích không được

Quá là thoải mái và cổ vũ, rót đầy du đi nghênh đón ngày mai dốc sức làm. Chỉ bất quá cần quan tâm không ngừng người ta một người, lúc rãnh rỗi đừng quên cũng quan tâm một chút đối phương.

Thất sát tinh nhiệt tình hào hiệp, đối tình cảm rất cảm tính, hành động lực cường, muốn chiếm làm của riêng cũng rất mạnh liệt, chuyện gì đều muốn thay đối phương an bài xong, mong muốn một nửa kia hoàn toàn dựa theo kỳ vọng của mình

Tố. Thất sát tinh chế tạo lãng mạn là bình đàm trung tâm không tầm thường, đừng xem bình thường luôn luôn yêu cầu đối phương, nhưng thích một người thì, hội toàn tâm toàn ý chiếu cố. Nếu như hai người tại gia

Lý xem ti vi, hắn hội tiện tay bác một quả cam đưa đến đối phương bên mép, tái ngâm vào nước thượng một ly trà cất xong. Mặc dù không có cảm động ngữ, nhưng hành động thực tế canh năng lực chứng minh tất cả, giá

Loại trong cuộc sống chuyện bình thường canh năng lực thể hiện ra thất sát tinh lãng mạn phong tình. Nhẹ nhàng một cử động, canh có thể đánh động đối phương tâm, sẽ không có vẻ làm ra vẻ, canh sẽ không cảm thấy dối trá.

Thất sát tinh chế tạo lãng mạn phong tình, hay tầm thường trung tâm mang theo vài phần ấm áp.

Thất sát tinh thích sắm vai "Một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu sờ địch" vai, cho dù ở giá ngọt ngào thế giới hai người, vẫn là cơn tức tràn đầy rất. Yếu hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục vậy cũng chính xác

Là làm khó hắn, nhân đại nam tử chủ nghĩa quấy phá, chỉ cần là không sai, đương nhiên sẽ chết chống được để, tuyệt không thỏa hiệp. Một nửa kia ma, đương nhiên chỉ cần toàn tâm toàn ý chi trì chính tựu

Hảo, chuyện khác đều có thể giao cho hắn, đừng nói là bỏ tiền xuất lực như vậy việc nhỏ, hay lên trời xuống đất cũng cũng không hỏi đề.

Khai sáng hình viên thứ nhất tinh 『 thất sát 』 quang vinh lên đầu bảng, thất sát ở mười bốn khỏa chủ tinh trung tâm, cá tính cực mạnh, cương liệt ngay thẳng, có thể muốn gặp tính tình sẽ không quá tốt, mặc dù đang trong công tác

Bất úy khiêu chiến, dũng cảm nhâm sự, nhưng nhưng bởi vì cá tính xung động, thường thường suất tính làm, bất kể hậu quả, và đồng sự đang lúc ở chung càng lộ ra làm theo ý mình, không đổi câu thông, nói thẳng

Nhận không lịch sự tân trang, sở dĩ thường thường đắc tội với người mà không tự biết (← thì là biết cũng không thèm để ý), thất sát mau lẹ hành động lực cũng sẽ ở không tự chủ đang lúc gây cho người bên cạnh cảm giác áp bách.

Thất sát tinh: Thuộc về tương đối cương nghị, phi thường không thích bị người ngộ giải, bởi vì hắn trời sinh sẽ không thái hội vì mình mà biện giải. Trong tính cách thuộc về ngoại ổn nội liệt người đó, ở tình

Tự không tốt thì có thể sẽ phát sinh rống giận, thậm chí sẽ có biểu xa hành vi, khi hắn tác điên cuồng hành vi thì phần lớn là đánh mất lý tính thời gian, sở dĩ những nguy hiểm này hành vi mơ hồ đã

Phải không tự biết hành động tự sát. Bình thường đang xử lý không được liên quan đến nhân tính chuyện vụ thì hắn đều rất lý tính, thế nhưng chỉ cần cùng người có liên quan là tựu có vẻ không quá ổn định. Sở dĩ hắn

Tráo môn ở chỗ 『 bị tín nhiệm nhất, yêu nhất người đó sở phản bội 』.

Cung mệnh thất sát tinh người đó coi trọng bằng hữu, cũng coi trọng mình, bọn họ tự chủ tính cực cao, không quá bị người ảnh hưởng; bất quá bởi kháng áp tính cũng rất mạnh, dũng cảm cự tuyệt, tự nhiên cũng

Không sợ người khác quấy rối hắn, bọn họ có thể rất trực tiếp biểu đạt thái độ của mình, tự nhiên cũng không cần tắt máy để trốn tránh chút gì.

Thất sát tinh người đó có thể hay không tự kỷ ư? Đáp án là sẽ, hắn tự kỷ trước mình là một rất có mưu lược người đó, năng lực dám làm dám chịu tính tình, có thể dùng hắn tương đối tự hào, bởi vì

Rất nhiều trường kỳ tài năng thấy thành tựu công tác đều ở đây hắn cẩn thận tỉ mỉ hơn nữa tự lực nỗ lực hạ hoàn thành, canh khiến cho hắn có kiên định lòng tin, tin tưởng mình là rất tốt nhân, mà lâu dài hạ

Lai, hắn ngoại trừ bội phục trước mình tiềm năng, canh thưởng thức mình tài cán, ngươi nói hắn có thể không tự kỷ sao! Bởi vì tự kỷ, hắn canh nỗ lực bồi dưỡng trước chính, khiến cho mình ở và

Xã hội đã đấu thì, thắng được rất nhiều thắng lợi và thành công, cũng bởi vì như thế cảm giác thành tựu, hắn vĩnh không quên thật tốt thưởng cho trước chính, nhớ lại quá khứ rất nhiều phong công vĩ nghiệp, hắn nhân

Đến đây rất có mị lực.

Thất sát bằng hữu lòng dạ quang minh, có quân tử thản đãng đãng tác phong. Bọn họ đang làm việc thất tư ẩn cực nhỏ, quả thực hay một người trong suốt, hỉ nộ ái ố toàn bộ viết ở trên mặt, "Tâm cơ" hai chữ thực sự cách bọn họ quá xa! Bọn họ ở trong phòng làm việc trực lai trực khứ, hầu như không nói chuyện bất khả thuyết, cũng không thèm để ý người bên ngoài tìm cách, không nghĩ qua là sẽ bả vốn có

Yếu che giấu đông tây đẩu lộ ra, có lúc có thật không dọa người! Bọn họ ở lợi ích trước mặt, muốn sẽ, cai được tựu nhất định phải được, gọn gàng dứt khoát, cực nhỏ dụng tâm cơ. Thất sát bằng

Giao hữu có lúc hay là muốn hiểu được khắc chế chính, bằng không quá dễ dàng đắc tội với người.

Thất sát tinh là một vị trí dũng song toàn anh hùng, gây dựng sự nghiệp phong cách thiên hướng dứt khoát hẳn hoi hình, yếu ma không làm, muốn làm tựu oanh oanh liệt liệt đại làm một cuộc. Loại này gan dạ sáng suốt và khí phách là thất

Sát gây dựng sự nghiệp ưu thế chỗ. Thất sát mặc dù xưng là hữu dũng hữu mưu, thế nhưng kỳ mưu lược đa thiên hướng vu kế hoạch lớn đại lược, ở cụ thể chiến thuật vận dụng lên thì có khiếm khuyết. Nói đúng là, thất

Sát ở gây dựng sự nghiệp trên đường, dễ quên chi tiết vấn đề xử lý, mà chánh sở vị nhất chiêu vô ý mãn bàn giai thâu, chi tiết vấn đề có lúc cũng sẽ ảnh hưởng đáo toàn cục thành bại. Như vậy thất sát

Gây dựng sự nghiệp, có lưỡng con đường tương đối sáng suốt: Nhất là tiên từ chuyên nghiệp kỹ thuật làm lên, đãi thời cơ thành thục tái tự lập môn hộ; hai là tìm kiếm một vị tâm tư kín đáo hợp tác đồng bọn, là có thể

Chu đáo, như hổ thêm cánh.

Thất sát lòng dạ quang minh, cử chỉ chuyên gia, đối chuyện mới lạ vật đều có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, tại chức tràng nhân tế thượng là một thích hành hiệp trượng nghĩa, không câu nệ tiểu tiết người đó, nhược gặp phải

Hiểu được thưởng thức người của hắn, nhất định có thể và hắn trở thành tâm đầu ý hợp, nhưng hắn cá tính xông lên động, suất tính làm một mặt sẽ là ảnh hưởng hắn chức tràng nhân tế nhất đại vết thương trí mệnh, dễ và đồng sự

Ở trong lời nói sản sinh xung đột, hoặc đang xử lý sự tình thì quá mức tùy hứng mà vị bận tâm cái khác đồng sự cảm thụ, đối kỳ tạo thành thương tổn, tiến tới ở mình chức tràng quan hệ thượng mai phục không được

Yên ổn ước số.

Thất giết người, bốc đồng rất đủ, hành động lực siêu cường, sẽ không sợ hãi khiêu chiến, sở dĩ có cái gì mới nếm thử, bọn họ đều nguyện ý thử xem, tự nhiên mà vậy cơ hội tựu bỉ biệt nhiều người, Cơ hội thành công cũng liền tăng, sở dĩ nếu muốn đánh bại hắn, cần phải cân thất sát nhân có vậy hành động lực mới được, không phải bất úy chật vật tiên phong bộ đội, thế nhưng các lão bản tối

Ái, thông thường đều là bọn hắn cũng đều thích độc lai độc vãng dốc sức làm, sở dĩ nếu là ngươi cân hắn lai âm, hắn khả năng sẽ với ngươi dụng ngoan, ai thua ai thắng, thật là có đấu.

Thất sát bằng hữu, giống nhau hành sự đều tương đối quang minh, mặc dù là đang nói luận người khác thì, cũng sẽ không lén lút, ngay mặt mặt trái đều giống nhau, nghĩ cái gì thì nói cái đó, sẽ không câu nệ

Vu tiểu tiết, nhất là đối với mình cảm giác hứng thú trọng tâm câu chuyện, càng thêm sẽ không bỏ qua, trong đầu sẽ nhanh chóng liệt ra và nói thế đề có liên quan nhân hoặc sự, sau đó sẽ nhất nhất nói tới, nhưng lại

Khá có vài phần cảm giác thành tựu, hiện ra thất sát tinh đặc hữu phản ứng mẫn tiệp đặc điểm, cũng chính bởi vì thất sát như vậy suất tính làm tác phong, cao điệu đàm luận người khác mà không kế hậu

Quả, rất dễ đưa tới người bị hại chất vấn và oán hận. Mà thất sát cá tính vừa tương đối xung động, đối mặt hắn con tin vấn thì, cực dễ và đối phương khởi trong lời nói xung đột, sảo một mặt đỏ nhĩ

Xích, mặc dù là đuối lý, cũng hoàn bãi làm ra một bộ "Chính là ta nói, người ta năng lực làm gì ta" tư thế, từ mà trở thành đàm luận người khác hậu dễ dàng nhất rước họa vào thân chủ tinh.

Chỉ cần là thất sát bằng hữu, bất kể như thế nào? Người ta nhất định là ủng hộ rốt cuộc, mặc kệ đúng sai, nhất định là đứng ở bằng hữu bên này, loại này nghĩa khí, luôn luôn nhượng rất nhiều người cảm động

, người ta cũng là một người nói là làm, nói đến nhất định sẽ làm được, đáp ứng sự không có lý do gì có thể đổi ý, còn có nhanh chóng hành động lực, nhượng một ít do dự chuyện, Một chút tựu giải quyết rồi, với ngươi làm bằng hữu, hay bị nghĩa khí đả động liễu.

Thất sát thái độ làm người yêu ghét phân minh, có ân tất báo, nếu như và hắn có cừu oán ma. . . ? Người ta tựu rửa cái cổ chờ xem! Bởi vì bọn họ là bất úy khiêu chiến một đám, nói cách khác bọn họ

Làm việc bất kể hậu quả, nếu như người ta thực sự chọc giận bọn họ, cho dù là đáo ngọc đá cùng vỡ nông nỗi hắn cũng muốn địch nhân nỗ lực thảm thống đại giới. Cái gọi là "Giết địch một vạn, tự thương hại bát

Thiên" nói hay thất sát. Bất quá thất sát là thập phần quang minh lỗi lạc, sở dĩ bọn họ không biết dùng cái gì đê tiện âm hiểm thủ đoạn báo lại thù, nhất định là quang minh chánh đại sửa chữa người ta.

Người ta sẽ phát hiện tâm tình tốt thất sát tinh, hôm nay tin đồn, mới nhất tin tức thực sự là đa, quả thực có thể lên làm tin tức hoạt náo viên, với ngươi cùng nhau chia xẻ gần nhất biết đến một ít

Sự. Bình thường làm cho cảm giác so sánh lạnh thất sát, tâm tình tốt thì cũng sẽ thay đổi thích lấy chồng hài hước hay nói giỡn, cân bình thường là tưởng như hai người. Lúc này hắn cũng sẽ chủ động đưa ra

Kế hoạch, bày ra một đám người nên đi tụ liên hoan, hoặc là cùng đi đâu ngoạn, nghĩ đến càng nhiều hài lòng vui đùa sự.

Thất sát tinh đầu tư lý niệm là cái gì kiếm tiền tựu ngoạn cái gì, chỉ cần có thể có lợi, có thể bất úy phiêu lưu, bất kể hậu quả. Kể từ đó, tài vận phập phồng không thể tránh được. Nhất là

Là trẻ tuổi thất sát, đầu tư lớn mật, dùng tiền thống khoái, mặc dù ngoan kiếm một khoản, cũng có thể rất nhanh đã tiêu hao nhất càn nhị tịnh. Thích hợp thất sát phát tài bí tịch, hay cao phiêu lưu, mau vào

Mau ra đầu tư phương thức, dĩ tiền cổn tiền, tỷ như tài chính, kỳ hạn giao hàng cập tính chất tương tự chính là hành nghiệp. Thế nhưng phải là chính sở sở trường lĩnh vực, bằng vào bén nhạy khứu giác cập chuyên nghiệp

phương thức lai vận tác, mà không phải mù quáng ăn ý. Có lẽ có người chuyên nghiệp sĩ ở bên phụ tá, cũng có thể rất nhanh tích lũy một khoản khả quan tài phú. Cấp thất sát quản lý tài sản lời khuyên: Thất

Sát nan phát đại tài, là bởi vì dùng tiền thống khoái. Khống chế dùng tiền dục vọng, là có thể tích cát thành tháp.

Thất sát tinh ở chất lượng hảo nhưng giới cách sang quý, cùng với chất lượng giống nhau nhưng giới cách tiện nghi thương phẩm trúng tuyển lựa chọn, không hề nghi ngờ, thất sát sẽ chọn người trước. Bọn họ chú ý thực dụng, nguyện ý dụng

Đắt lấy lòng hàng, tiêu phí giá cả cao thấp là không được có bao nhiêu quan tâm. Nếu là hội lo lắng đáo giới cách quá đắt, cũng chỉ sẽ đi khảm giới, mà không phải thối mà cầu kỳ thứ.

Thất sát có dũng cảm mạo hiểm nếm thử tinh thần, bởi vì thích đến chỗ va chạm vận khí, sở dĩ thiên tài vận tốt, có thể nói tài lộ ở tứ phương. Tuy rằng tiền lời và phiêu lưu là thành có quan hệ trực tiếp, nhưng thất

Giết ăn ý tâm lý tốt hơn theo chỗ có thể thấy được, phát tài chi niệm bất khả ngăn chặn. Vô luận là mừng rỡ thấu còn là giờ lành nhạc, chỉ cần có trúng thưởng cơ hội, hắn đô hội tham gia náo nhiệt, giả như nào đó

Khả nhạc đang ở mở thưởng, hắn sẽ hát khả nhạc giải khát. Ở thất sát lòng của trung tâm, cơ hội là nơi chốn tồn tại, giải nhất nói không chừng ngày nào đó hội phủ xuống đáo trên đầu mình. Mãi nhạc thấu ở thất

Giết đầu tư trong kế hoạch, cấu mua nhiều, trúng thưởng tỷ lệ dĩ nhiên là cao, bởi vậy hắn có phát "Cơ hội tài" mệnh, trúng thưởng cơ duyên cao cư đầu bảng.

Thất sát tinh người đó, cá tính thượng là vui vui mừng tố phân tán đầu tư, bọn họ tài vận đến từ chính bọn họ hay thay đổi lòng của thái, ăn ý tâm nặng bọn họ, luôn có thể tế tế quan sát hậu mà ngồi thượng thuận

Máy xay gió. Làm việc tích cực bọn họ, luôn luôn là tọa mà nói không bằng khởi mà đi, mà giá cũng là bọn hắn tích lũy tài phú trí thắng mật bí quyết. Như tài năng ở đầu tư quản lý tài sản thượng càng chuyên tâm

Nói, ứng với năng lực có nhiều hơn thu hoạch ba.

Thất sát tinh người đó, ở dự trữ quản lý tài sản trên có một loại sứ mệnh cảm, luôn luôn mong muốn nho nhỏ đầu tư có thể có thật to thu hoạch. Bởi vậy tựu dễ nghĩ đến nhiều lắm mà cho mình vô chỉ tẫn

áp lực nhé. Mà bộ dáng như vậy hội để cho mình mất đi lòng tin hoặc là sau tài vừa hối hận. Cần gì chứ? Có lúc không nên cho mình dự thiết lập tràng có thể so với so sánh trời cao biển rộng nga.

Thất sát tinh là rất cường thế một viên tinh, dũng khí mười phần, dám nói dám làm. Ở trên giường có thể lớn mật thể nghiệm mới lạ chiêu thức, có mạo hiểm tinh thần, và một trong khởi ở trên giường trò chơi, Có thể chia xẻ đáo càng nhiều kích thích, xong hoàn toàn mới thể nghiệm. Đối với thất sát tinh mà nói, cái loại này một tầng không đổi cũ hình thức, ninh nhưng không làm, cũng sẽ không chứa rất say mê hình dạng.

Mà khi thẩm mê vu tình dục, không thể tự thoát ra được thì, vừa hội khiêu quá tiền hí đi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn đè xuống mình bước(đi) lai tiến hành, lúc này sẽ quên đối phương cảm thụ. Đương giải quyết vấn

Đề hậu, sẽ đi làm chuyện của mình. Loại này cổ quái rất khó làm cho đối phương tiếp thu, đương tình cảm mãnh liệt thiêu đốt hậu, hoàn ứng với ôn tồn mấy phút. Lúc này, có thể nói ta cổ vũ lời nói của đối phương, cũng

Có thể uyển chuyển lời bình một chút chỗ thiếu sót, đương đây đó tình dục lối ra hậu, mới có thể tuyên bố trò chơi kết thúc.

Thất sát tinh người ta ký chủ quan vừa xung động, vừa nhìn đôi mắt, dù cho chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, như nhau hội lập tức nhận định: Người này chính là ta chân mệnh thiên tử (nữ)! Thế nhưng, ái tình là lưỡng

Chuyện cá nhân, ở người ta chủ động xuất kích là lúc, trước phải lý giải đối phương có hay không cũng coi trọng người ta. Người ta nếu có thể kiên trì chờ, đa đi giải trừ đối phương, không vội vu tiến công, chân mệnh thiên tử (nữ)

Mới có thể trồi lên mặt bàn ốc!

Thất sát bằng hữu khí phách mười phần, ở trong tình yêu thích tố "Chủ nô", mà tuyệt không nguyên ý tố "Nô lệ", một ngày cảm giác mình ở hạ phong, bọn họ nhất định phải tranh thủ "Trở mình

Thân", bả đối phương "Đả đảo" . Bởi vì bọn họ "Bá đạo" mà thôi mình làm trung tâm, phát sinh "Ái tình tranh cãi" thì, tổng cho là mình đúng, sở dĩ xử lý biện pháp chích

Có bọn họ định đoạt; đối phương thường thường sung đương mình "Người bán hàng", đệ trà rót nước không được là bọn hắn làm sự. Như vậy xem ra, bọn họ tố nô lệ có khả năng thực sự rất nhỏ.

Có người và thất sát bằng hữu yêu nhau, nếu như có thể đa dụng dỗ ngon dỗ ngọt hò hét bọn họ, thất sát bằng hữu đảo có thể bị loại này "Dụ dỗ chính sách" chế phục mà hội biểu hiện ra nhất

Điểm "Nô tính" .

Thất sát làm cho là cảm giác trầm ổn, điều không phải nói nhiều, thế nhưng hắn sảo khởi cái lai có thể nói là châm châm thấy máu, trực tiếp cắt vào chủ đề, không lưu tình chút nào làm cho đối phương là hoàn toàn không cách nào chiêu

Cái, hắn là am hiểu trong lời nói châm chọc vị đạo, chanh chua trình độ hẳn không phải là người bình thường có thể thừa nhận, sở dĩ nếu là không có một ít sảo hoàn phục hồi như cũ cường lực sửa hộ năng lực, Có thể không nên hơi một tí hãy cùng thất sát cãi nhau, thực sự là sẽ làm bị thương thần vừa thương tâm. Hắn ở cãi nhau lý trí cũng là rõ ràng khiến người khâm phục, tuyệt đối là hữu điều để ý cho ngươi không hề phản bác

Dư địa, cho nên vẫn là thi mềm chiêu, sẽ quản dụng một ít.

Thất sát tinh hình như ở tình cảm thượng, bình thường sẽ đụng phải so sánh không được thuận quá trình, sở dĩ hắn ngược lại hướng nhất dạ tình phương hướng phát triển là đại có khả năng ốc! Thông thường hắn biết dùng một chút tiểu kế

Mưu, cẩn thận cơ, đạt được một ít mục tiêu của chính mình, cho nên khi hắn bắt đầu kế hoạch nhất dạ tình động tác thì, đều cũng có thập nã cửu ổn nắm chặt, không dễ dàng bị tình cảm trói buộc một

Tính, dẫn đến hắn cũng hưởng thụ nhất dạ tình tự do, cũng đều hội đem chuyện này xử lý không sai, sẽ không cho chính thiêm thượng phiền phức, sở dĩ hắn cứ yên tâm đi hưởng thụ hắn nhất dạ tình

Lạc thú, tịnh hơn nữa càng đánh càng hăng, không ngừng hướng độ khó cao khiêu chiến cập tiến bộ ốc! Chớ xem thường thất sát nhất dạ tình tiềm lực! Thất sát tinh:

Bởi cung mệnh có thất sát hơn nữa tính là nữ

Thất sát nữ tử tính tình đường hoàng, xử sự làm người nhiệt lạt mà không bị cản trở, trời sinh tựu cụ có một loại thực cây vu cốt tủy gợi cảm bản chất. Dụ cho người hà tư động tác, làm tức giận trang phục, càng làm cho

Thất sát gợi cảm từ trong ra ngoài toả ra, diễn lại gợi cảm vưu vật định nghĩa. Nếu như thiên sinh lệ chất, vóc người nóng nảy, kỳ gợi cảm canh năng lực như hùng Hùng Đại hỏa như nhau tổn thương quan người mắt

Con ngươi, dẫn phát các nam nhân cuồng nhiệt phân bố a-đrê-na-lin.

Thất sát nữ mặc thiếp thân quần jean, không chỉ có nổi lên ra lả lướt đường cong, cũng đường hoàng ra không kềm chế được cá tính, đương nhiên là thất sát nữ tỏ rõ khêu gợi chuẩn bị trang phục và đạo cụ.

Có thất sát tinh ở cung mệnh nữ tính: Các nàng là độc lập tính mạnh vô cùng nữ tính, giao nam bằng hữu tự nhiên cũng rất có cái nhìn cá nhân, không muốn tiếp thu người nhà an bài. Nhưng mà chỗ

Sự vững vàng hữu lý tính thất sát tinh một ngày tiến nhập luyến ái trạng huống, tựu hoàn toàn đã quên ta là ai, cảm tính mà nhiệt liệt là đối phương nỗ lực, thì là nét mặt của nàng giống nhau là có chút lạnh lãnh

, thế nhưng trong lòng bả ái của hỏa, còn đang cử chỉ của nàng cử chỉ trung tâm biểu hiện ra bức người nhiệt độ. Người hội tống người ta cái gì? Chỉ cần người ái người ta, đưa cho ngươi tuyệt đối là tốt nhất;

Cho dù kinh tế năng lực vị tất tốt, người cũng sẽ nghĩ hết biện pháp, đừng quên, người thế nhưng bốc đồng mười phần nữ hài a

Thất sát tinh nữ nhân hình như trời sinh thì có một sứ mệnh chính là muốn không ngừng và xã hội chiến đấu, bởi vậy người canh nhu cũng nhất định nên vì vĩnh hằng sẽ không dừng lại áp lực, dũng cảm kiên cường

Đối mặt trong công tác đau khổ và nhạc, người tổng là một người một mình phấn đấu, người chung quanh tựa hồ không thể giúp người và vân vân mang, nàng kia chích tốt cái gì đều chính lai, bởi lâu dài độc lập

Tự chủ sinh hoạt, của nàng duy nhất bằng hữu hay áp lực, nói thật người thường xuyên đối mặt với áp lực thì, có lúc đã chẳng áp lực là như thế nào kẻ khác khổ sở và thống khổ, thông thường nhất

Vậy nhân không thể chịu đựng được áp lực, thất sát tinh nữ nhân hình như cơm thường như nhau dễ dàng giải trừ, thượng đế cho người áp lực, thế nhưng năm tháng cấp thất sát tinh nữ nhân một loại

Nhân áp lực mà thành tựu dã tính mỹ, đây có lẽ là một loại bồi thường ba!

Thất sát nữ tử trở thành nữ cường nhân cần gì điều kiện chăm chỉ khắc khổ; mặc dù thiên phú hơn người, nhược đắm chìm vu đắc chí, cũng khó tránh khỏi rơi vào một thương trọng vĩnh tiếc nuối kết cục. Chỉ có

Nỗ lực tương đối nỗ lực, khắc khổ chăm chỉ, tài năng lớn nhất hạn độ dung hợp tự thân ưu thế, phát huy mình tiềm lực, thành tựu ra một phen công danh và sự nghiệp, tố đỉnh thiên lập địa nữ cường nhân.

Thất sát nữ tử cá tính ngay thẳng mà hào sảng, dũng cảm nếm thử, lớn mật sang tân, truy cầu càng cao xa canh tự tại bay lượn; dũng cảm mạo hiểm, bất úy khiêu chiến, mặc dù thất bại, cũng có thể nhanh chóng

Một lần nữa đứng lên, thẳng đến đến thành công bỉ ngạn.

◎ mai tươi đẹp phương: Nhất cửu lục tam quý mão năm tám tháng nhập tam giờ mẹo, thất sát tọa ngọ Hương Cảng ngôi sao ca nhạc minh tinh điện ảnh. Năm sinh phá quân hóa lộc ở cung tử nữ; năm sinh cự môn hóa

Quyền ở cung phụ mẫu; năm sinh Thái âm hóa khoa ở cung tật ách; năm sinh tham lang Hóa kị ở cung tài bạch. Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tứ lưỡng ngũ tiền

◎ can tạo thẩm điện hà (biệt hiệu mập tả): Nhất cửu tứ ngũ ất dậu năm tháng sáu mùng một giờ sửu, thất sát tọa ngọ Hương Cảng diễn nghệ giới danh nhân. Năm sinh thiên cơ hóa lộc ở cung tử nữ;

Năm sinh thiên lương hóa quyền ở huynh đệ cung; năm sinh tử vi hóa khoa ở cung phu thê; năm sinh Thái âm Hóa kị ở cung tật ách. Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tứ lưỡng nhị tiền

◎ khôn tạo từ phong: Thất sát dần nông lịch nhất cửu tứ cửu kỷ xấu năm tháng mười nhập bát giờ Dậu, thất sát tọa dần thông minh thanh tú, đa tài đa nghệ, hôn nhân đã sớm, bại hậu vừa thành, dương

Danh vu Hương Cảng ảnh vò. Năm sinh vũ khúc hóa lộc ở cung phúc đức; năm sinh tham lang hóa quyền ở cung tài bạch cung phụ mẫu; năm sinh thiên lương hóa khoa ở huynh đệ cung; năm sinh văn khúc Hóa kị

Ở huynh đệ cung. Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tam lưỡng nhị tiền

◎ khôn tạo dương lệ hoa: Thất sát thìn nhất cửu tứ tứ giáp thân năm chín tháng mười bảy buổi trưa, thất sát thìn (vừa truyện kỳ sinh thì là: Mùng mười giờ tý, tra, là cơ lương chiếu dậu cách cục) dễ mà

Mà biện, phong lưu anh tuấn, điên đảo chúng sinh, dương danh vu Đài Loan ca tử hí, danh lợi song huy. Năm sinh liêm trinh hóa lộc ở cung thiên di; năm sinh phá quân hóa quyền ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung); năm sinh

Vũ khúc hóa khoa ở cung phụ mẫu; năm sinh thái dương Hóa kị ở huynh đệ cung. Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tứ lưỡng nhị tiền;

◎ khôn tạo sơn khẩu bách huệ: Thất sát tuất nông lịch nhất cửu ngũ cửu kỷ hợi năm tháng chạp mùng chín giờ mẹo, Nhật bản có sử lai được hoan nghênh nhất của nữ minh tinh. Hành động siêu quần, tiếng ca động nhân, Điện ảnh và truyền hình ca tam tê, thành tựu phi phàm, bátO niên đại như mặt trời ban trưa. Giá và diễn nghệ hợp tác tam bồ giao hữu và, rời khỏi nghiệp giới, chuyên tâm giúp chồng dạy con. Năm sinh vũ khúc hóa lộc ở phu thê

Cung; năm sinh tham lang hóa quyền ở cung tài bạch; năm sinh thiên lương hóa khoa ở huynh đệ cung; năm sinh văn khúc Hóa kị ở cung tử nữ. Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng tam lưỡng nhị tiền

Bởi (cung phụ mẫu có lộc tồn, hóa lộc hoặc cung phụ mẫu có thiên lương) hơn nữa (huynh đệ cung có lộc tồn, hóa lộc hoặc huynh đệ cung có thiên lương)

Lộc tồn cùng trời lương hóa khoa, cấu thành tài ấm giáp mệnh, có nhiều tiến tài cơ hội hội. Tài lâm tài cung lại thấy hóa lộc, có thể đôi lá vàng ngọc.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có tử vi hơn nữa (tử vi cung vị = văn xương cung vị hoặc tử vi cung vị = Hàm trì cung vị hoặc tử vi cung vị = thiên diêu cung vị)

Phàm tử vi ở bất luận cái gì nhất cung vị và văn xương, Hàm trì, thiên diêu hội vu cung mệnh, xưng là "Đào hoa phạm chủ", suốt đời đào hoa không khỏi

Bởi cung tật ách có thiên cơ

Ở cung tật ách: Dễ sinh bệnh, gia sát vưu quá mức. Thiên cơ nóng tính vượng, mất ngủ, thần kinh suy nhược, viêm khớp, bản thân dễ mệt nhọc.

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có thái dương

Ở cung Nô bộc: Háo khách, bằng hữu đa, bằng hữu trợ lực cũng lớn đại.

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Liêm trinh là bắc đẩu đệ ngũ tinh, thuần âm hỏa. Ở đẩu số trung tâm, liêm trinh có lưỡng chủng bất đồng tính cách, thường dễ là nghiên cứu đẩu số người đó bỏ qua.

Liêm trinh là "Thứ đào hoa", sở dĩ có chứa âm nhu một mặt; nhưng liêm trinh cũng có thể hóa khí là tù, là sát, cho nên cũng có chứa dương cương một mặt. Đây là liêm trinh bản thân tính cách

Xung đột. Ở tinh hệ kết cấu trung tâm, không thích hợp tăng mạnh loại này xung đột, chích nên điều hòa. Nhược xung đột tăng mạnh, thì trái lại chủ một thân bất lương không được dửu. Cổ nhân đối với lần này kỳ thực đã có đề cương luận

Thuật: "Gặp đế tọa thì chủ chấp uy quyền; gặp lộc tồn thì chủ đại phú; gặp xương khúc thì chủ thi lễ quang vinh; gặp thất sát thì thi võ công ". Tức là thuyết, phùng tử vi, thất sát thì phát huy kỳ

Dương cương bản năng; phùng lộc tồn, xương khúc thì năng lực phát huy kỳ âm nhu một mặt. Dương cương chủ quý, âm nhu thì chủ phú. Vu phán đoán mệnh bàn là lúc, đối giá tính chất không thể không gia khác nhau.

Huống hơn nữa, phàm dương cương tất chủ lý trí, phàm âm nhu thì trọng tình cảm, nếu có thể khiến cho lý trí và tình cảm điều hòa, đương nhiên nhân sinh liền đa may mắn, nhưng nếu tình cảm và lý trí xung đột, nhân sinh liền đa

Do chính một tay tạo thành thống khổ. Liêm trinh loại này phức tạp tính cách, phải nắm giữ, sau đó do tinh hệ tổ hợp lai gia dĩ bình phán, thật là suy tính then chốt.

Phía trước đã nói qua, tử vi, thất sát, có thể tăng mạnh liêm trinh dương cương; lộc tồn, xương khúc thì có thể tăng mạnh hắn âm nhu. Trừ đến đây bên ngoài, đương cần phải lưu ý một ít cái khác tinh diệu

Hội hợp tính chất.

Thiên phủ có lộc, có thể tăng mạnh liêm trinh khí âm nhu, khiến cho hắn đích tình cảm càng sâu. Đái hiền lành tính chất thiên tướng, cũng có thể tăng mạnh liêm trinh âm nhu, khiến cho nó dương cương của tính nội

Uẩn mà không biểu lộ. Phá quân thì có thể tăng mạnh liêm trinh dương cương của tính, trở nên hành vi đái điểm quyết tuyệt. Vũ khúc thì tăng trung tâm liễu liêm trinh truy cầu ham muốn hưởng thu vật chất màu sắc, cho nên phát huy kỳ tù

Sát khí, biến thành vì tư lợi. Sở dĩ liêm trinh ở mười hai cung phẫn mặt, kỳ cơ bản kết cấu tương đương phức tạp. Hắn cân thất sát, phá quân, tham lang, Thiên phủ, thiên tướng ngũ diệu quan

Hệ sâu nhất, hoặc cùng độ, hoặc hỗ đối, mà cũng năng lực trong buổi họp tử vi cập vũ khúc.

Ở tử ngọ nhị cung, liêm trinh thiên tướng cùng độ, đối phá quân; ở mão dậu cung, liêm trinh phá quân cùng độ, nhìn trời tướng. Trở thành liêm mặt mày hốc hác cơ bản tổ hợp. Ở vị vị cung, liêm trinh thất sát

Cùng độ, nhìn trời phủ; ở thìn tuất cung, liêm trinh Thiên phủ cùng độ, đối thất sát. Trở thành liêm sát phủ cơ bản tổ hợp. Ở dần thân cung, liêm trinh và tham lang tương đối; ở tị hợi cung, thì

Liêm trinh tham lang cùng độ, trở thành liêm tham cơ bản tổ hợp.

Liêm mặt mày hốc hác và liêm sát phủ tổ hợp, bản thân đã có xung đột tính chất, sở dĩ sai ai ra trình diện sát diệu thì tăng kỳ dương cương, sai ai ra trình diện văn lộc chư diệu thì tăng lánh kỳ âm nhu, đối với lần này tối nên tỉ mỉ phân biệt.

Liêm tham tổ hợp, có thể nói lớn nhất dương cương của tính. Đương liêm trinh và tham lang tương đối là lúc, sở hội chiếu là tử vi thiên tướng, vũ khúc Thiên phủ. Tham lang ham muốn hưởng thu vật chất màu sắc mạnh phi thường liệt, Nếu như "Vũ khúc Thiên phủ "Không cùng lộc cùng độ, tử vi thiên tướng, vừa đái sát diệu, thì sử đến liêm trinh dương cương của tính có thể phát huy, có nữa sát diệu cùng độ, không chỉ cô khắc, hơn nữa quyết tuyệt.

Liêm tham cùng độ, sở hội tinh hệ là tử vi phá quân, vũ khúc thất sát, tinh diệu tổ hợp mạnh phi thường liệt, trái lại được phiến diện khí, mặc dù chủ lục thân vô kháo, niên thiếu bôn ba lao lực, nhưng chung

Năng lực dùng võ chức hiển quý. Loại này tổ hợp, nên sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, thiên khôi thiên việt, cũng không nên sai ai ra trình diện xương khúc. Sai ai ra trình diện lộc tồn cùng độ, thì gia tăng rồi sớm tuổi bôn ba, nhưng chung năng lực giàu có.

Cũng không nên nhiều hơn nữa sai ai ra trình diện sát diệu, bằng không quá cương thì chiết.

Liêm trinh giống nhau không thích hợp sai ai ra trình diện sát diệu. Cổ nhân đối với lần này, có rất mãnh liệt đánh giá -- "Liêm trinh kình dương đồng cung, thị phi nhật có "; "Liêm trinh gặp dương đà, nùng máu không khỏi "; "Liêm trinh cùng hỏa

Tinh vu hãm thiên không nơi, chủ đầu sông tự ải ". Loại này suy đoán, tức là bởi vì không thích sát diệu đối liêm trinh tiết tính hai mặt gia dĩ làm phức tạp; đương liêm trinh thiên hướng dương cương là lúc, vừa không thích sát

Diệu tăng mạnh kỳ ác tính. Cho nên khi "Liêm tham "Cùng độ là lúc, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, cũng không cấu thành "Hỏa tham "Thượng cách. Chỉ có đương hóa lộc, lộc tồn tịnh sai ai ra trình diện, lại thấy xương khúc, kiêm hơn nữa liêm trinh ở

Tam phương sở hội tinh diệu tổ hợp không cường liệt cương khắc thì, sai ai ra trình diện hỏa linh sau đó vô phương.

Nhược kiến giải đất trống cướp, thì không thích hợp liêm trinh dương cương, thảng có lộc cùng hội là lúc, liêm trinh âm nhu thượng khả nhân thiên không cướp mà biến thành lý tưởng, nhược liêm trinh vô lộc, kỳ dương cương thì dễ nhân thiên không cướp

Mà biến thành mù quáng hành động, có lẽ biến thành cố chấp.

Liêm trinh chủ yếu cách cục, là "Hùng ở lại can nguyên cách", kỳ kết cấu có lưỡng chủng. Liêm trinh thất sát vu vị cung cùng độ, sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, vô sát kị xung hội. Liêm trinh ở

Thân cung ngồi một mình thủ mệnh, thất sát thủ cung phu thê vu ngọ viên, vừa là thân cung, mệnh thân cung sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa, vô sát kị hình diệu hội hợp. Hai cái này cách cục, ưa sai ai ra trình diện lộc, ưa sai ai ra trình diện văn

Xương văn khúc, bởi vì là liêm trinh âm hỏa rèn đúc thất sát âm kim, sở dĩ không thích dương cương của diệu làm phức tạp. Càng sợ Hỏa Tinh cùng độ, là vì đặc biệt. Cổ nhân dụ là luyện kim của hỏa, Hỏa hậu mất cân đối.

Bởi cung mệnh có thất sát

Thất sát là sao Nam Đẩu đệ ngũ tinh, thuần âm kim. Ở đẩu số trung tâm, thất sát là tinh. Đẩu số trung tâm đeo sao có nhị, thất sát và phá quân đều là, hơn nữa vĩnh viễn ở tam phương gặp gỡ, đây đó tăng mạnh thanh thế.

Nhưng thất sát và phá quân lại không có cùng đặc tính, tiền nhân tỉ dụ phá quân là trong quân tiên phong, thất sát thì là trong quân người cầm đầu. Sở dĩ lưỡng so sánh với so sánh, thất sát tương đối phí sức, phá quân

Thì tương đối sức lao động. Nhưng mà thất sát thì có thể rơi cánh tay độc hành, phá quân thì nhưng có điều cố kỵ, phải vâng mệnh vu người cầm đầu.

Nhưng ở và tử vi cùng độ dưới tình hình, tử vi phá quân trái lại có quyền lực xung đột, bởi vì tử vi dĩ đế tọa tôn sư lâm quân, phá quân bị quản chế, mà hắn vừa đảm làm tiên phong trọng trách, có lúc

Tranh luận miễn xuất hiện công thủ thoái thoái mâu thuẫn. Thất sát thì không phải, đương tử vi thất sát cùng độ là lúc, thất sát vâng mệnh vu quân vương, quyền lực lớn hơn nữa, bởi vậy liền có "Hóa sát vì quyền " thuyết pháp.

Hắn vốn có đã đại tướng, sở dĩ cũng không phát sinh cản tay và xung đột tình huống.

Nhưng mà thất sát cương khắc của tính, lại trở thành hắn đặc sắc, bởi cương khắc, tức không thích văn xương văn khúc, đây đó khí chất không được đầu. Trừ phi là tả phụ, hữu bật, hoặc thiên khôi, thiên việt đồng thời

Gia hội,(đặc biệt) là tử sát đồng cung thì, phụ tá chư cát triêu củng tử vi, thì dễ thành là đại cục.

Cổ nhân nói: "Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, có mưu lược, sai ai ra trình diện tử vi gia sai ai ra trình diện chư cát, tất là đại tướng", còn nói: "Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, được tả hữu xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát của quyền, phú

Quý xuất chúng", tức là đến đây luận.

Nhược thất sát canh sai ai ra trình diện sát kị hình chư diệu, thì canh tăng cường hắn cương khắc của tính, bởi vậy tựu tăng cường nhân sinh gặp gỡ gian nan, cổ nhân nói: "Thất sát phá quân, chuyên dựa vào dương linh của ngược", "Thất sát gặp lại Tứ Sát, thắt lưng lưng còng khúc trong trận vong ". Thậm chí đương đại hạn lưu niên sai ai ra trình diện lưu sát là lúc, cũng chủ không được cát. Cổ nhân nói: "Thất sát lưu dương gặp quan phù, ly hương tao phối", vừa

Thuyết: "Thất sát tới người mệnh, lưu niên dương đà, chủ tai thương", còn nói: "Thất sát dương linh, lưu niên bạch hổ, hình lục tai vận ". Hung hiểm nhất kết cấu là: "Thất sát thủ chiếu tuổi hạn kình dương, Ngọ sinh ra an mão dậu cung, chủ hung vong", là vị "Dương đà điệt tịnh ". Phần lần đó các loại về sai ai ra trình diện sát diệu thuyết pháp, đều là dĩ sai ai ra trình diện thất sát của không thích hợp tái kiến Tứ Sát thiên không cướp.

Thất sát cách cục, nổi tiếng nhất là "Hùng ở lại can nguyên cách", tức liêm trinh thất sát ở vị cung cùng độ, hoặc liêm trinh cư thân, thất sát cư ngọ, chia ra làm mệnh thân nhị cung. Đến đây cách đã thấy tiền thuật.

Đương thất sát ở dần cung ngồi một mình, đối cung là tử vi Thiên phủ, thì là "Thất sát ngưỡng đấu "; nhược thất sát ở thân cung ngồi một mình, đối cung tử vi Thiên phủ, thì hội "Thất sát triêu đấu ". Chủ suốt đời đa

Kỳ ngộ. Hơn nữa kỳ nhân năng lực quản lý quá mức cường, sai ai ra trình diện cát hóa, cập chư cát, chủ đại quý; như thì sai ai ra trình diện sát, thì có thể làm công nghiệp, hoặc tài quản lý có thể phát huy hành nghiệp.

Nhưng vô luận nhập không vào cách, thất sát ngồi một mình thủ mệnh người đó, suốt đời khúc chiết tất nặng, cho dù cùng với nó chính diệu cùng độ, cũng tất có một thời kỳ trắc trở. Nhược sai ai ra trình diện sát diệu, khúc chiết trắc trở

Quá nặng, sở dĩ phải làm đến nơi đến chốn ổn thủ, không thích hợp ăn ý may mắn. Nhược sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, thiên khôi thiên việt, lộc tồn hóa lộc, thì chủ suốt đời đa bạn bè trợ lực, có thể bởi vậy độ

Quá cửa ải khó khăn.

Bởi vậy bình định thất sát tọa mệnh cát hung hưu cữu, cần phải chú ý kỳ cương khắc trình độ làm sao, nhất là nữ mệnh, thái cương khắc thì tất hình phu khắc tử, nhân sinh vị miễn cô tịch.

Thất sát tối kỵ dương đà, cũng không ưa cư tuyệt địa, hãm địa. Cái gọi là "Sát lâm tuyệt địa, hội dương đà, tuổi thọ yểu tự nhan quay về", kỳ chỉ tuyệt địa, tức ngũ hành trường sinh thập nhị thần trung tâm tuyệt diệu

Sở lâm vị. Thuyết pháp này dù chưa miễn quá nghiêm trọng, nhưng chủ một đời người đa gian nan khổ cực tai bệnh. Hơn nữa loại này tinh hệ kết cấu, cũng chủ nhân cách cục không cao, chích nên làm công nghệ, công

Trình hoặc giống nhau chuyên nghiệp.

Cổ nhân nói: "Thất sát hãm địa, xảo nghệ mưu sinh", lúc này tiện nghi sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, long trì phượng các, thiên tài chờ diệu, có thể tăng nhân tài nghệ thượng thông minh tài trí.

Nhược sai ai ra trình diện sát, thì nên làm quan võ, hoặc đái sát khí hành nghiệp, tức dĩ kim chúc lợi khí là mưu sinh công cụ hành nghiệp.

Cổ nhân nói: "Thất sát dương đà sẽ xảy ra hương, đồ tể người", tức là chỉ đến đây. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc; hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì một thân địa vị xã hội cao thượng, có thể

Dĩ làm ngoại khoa giải phẫu, hoặc dĩ máy móc công trình lập nghiệp.

Liêm trinh thất sát đồng vị, cư cung mệnh hoặc cung thiên di, sai ai ra trình diện dương đà cập Hóa kị, hơn nữa có lưu dương, lưu đà, lưu kị vọt lên, là trứ danh "Sát củng liêm trinh cách", chủ xuất môn có ý định ngoại.

Cổ nhân nói: "Liêm trinh thất sát đồng vị, trên đường mai thi", sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị cập liêm trinh Hóa kị vưu xác thực. Nhược thất sát hội phá quân, liêm trinh, sai ai ra trình diện Tứ Sát hình kị vu cung mệnh hoặc cung thiên di, Cũng chủ thông nhau ngoài ý muốn.

Thất sát ở mười hai cung trung tâm tổ hợp, tất cùng trời phủ tương đối, Thiên phủ của ổn trọng và thất sát chạy nước rút, hình thành xung đột, vu suy tính thì phải tường kỳ cho nhau ảnh hưởng.

Ở tử ngọ nhị cung, thất sát ngồi một mình, đối củng vũ khúc Thiên phủ, ở mão dậu nhị cung, vũ khúc thất sát cùng độ, cho nên tử ngọ mão dậu tứ viên, là vũ sát phủ tổ hợp. Ở thìn tuất nhị cung, thất

Sát ngồi một mình, đối củng liêm trinh Thiên phủ, ở vị vị nhị cung, liêm trinh thất sát cùng độ, cho nên thìn tuất vị vị tứ viên, là liêm sát phủ tổ hợp. Ở dần thân nhị cung, thất sát ngồi một mình, đối củng tử

Vi Thiên phủ, ở tị hợi nhị cung, tử vi thất sát cùng độ, cho nên dần thân tị hợi tứ viên, là tử sát phủ tổ hợp. Nói chung, ưa thân tử ngọ cung ngồi một mình, tị cung tử sát cùng

Độ; nhưng nhưng ứng với tường cát sát hội hợp tình huống mà định.

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Liêm trinh đặc tính: Liêm khiết trung trinh, kiên trì nguyên tắc, có giáo dưỡng.

Bởi cung mệnh có thất sát

Thất sát đặc tính: Tâm tính kiên cường, thích tự chủ, chuyên quyền độc đoán.

Bởi nguyệt chi là xấu

Khắc khổ chăm chỉ, chịu được vất vả, yêu thích công danh lợi lộc;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có tử vi bởi cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc

Văn xương chữ Nhật khúc, tăng tử vi tài trí, bởi vậy năng lực làm ra sáng suốt quyết định; nếu như chỉ có xương khúc bang trợ tử vi, nhưng không có tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt, tựu dễ lưu vu phong lưu đa tình

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý

Ân quang và thiên quý, tăng tử vi đặc thù vinh dự, danh khí, bị người hoan nghênh, nhưng nếu như chỉ có đến đây nhị diệu, nhưng không thấy cái khác ngôi sao may mắn, mỗi khi chỉ phải hư danh mà khiếm thực lợi.

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Sao Liêm trinh là một viên đa biến hóa tinh diệu, tính cách cũng có chính tà nhị mặt biểu hiện làm cho khó có thể nắm lấy, Liêm trinh tọa mệnh người đó rất thích hợp tham chánh, công chức hoặc kinh thương đang làm việc thượng biểu hiện tương đương tích cực có lòng cầu tiến, làm việc cẩn thận phụ trách, mình yêu cầu rất cao, có điểm công tác

Cuồng! Thái độ làm người không câu nệ tiểu tiết, hào hiệp hào sảng cá tính kiên cường cố chấp, giỏi về quan sát người khác hiểu được làm sao nắm trong tay nhân tế quan hệ, có khôn khéo cơ cảnh trí tuệ cập phản ứng, cũng

Am hiểu tâm kế sách lược cập chiến thuật tâm lý! Sao Liêm trinh cũng là một viên đào hoa tinh bất luận nam nữ mệnh đều rất có khác giới duyên ở tình cảm thượng biểu hiện dễ có diễm ngộ đào hoa việc

Phát sinh, bởi vậy, cũng cũng dễ dàng có khúc chiết cập làm phức tạp! Đối với uy quyền, danh lợi, địa vị có mãnh liệt truy cầu dục vọng, phi thường có tình duyên hơn nữa có thể linh hoạt chu

Toàn vu lưỡng tính trong lúc đó, càng một vị ưu tú trác việt quan hệ xã hội giao tế nhân tài! Ưu điểm cập khuyết điểm: Liêm trinh ưu điểm: Năng lực nói thiện đạo hữu cơ mưu kỳ trí, xã giao cổ tay tướng

Đương nhạy cảm phản ứng đặc biệt khoái, đa tài đa nghệ! Trọng tình cảm khiếm lý tính, thái độ làm người gấp gáp lòng háo thắng cường không quá hợp quần dễ đắc tội người khác, nội tâm thế giới không quá nguyện làm cho lý giải, Cũng tạo thành cá tính nắm lấy bất định! Nếu như: Nếu như liêm trinh tam phương hội chiếu thiên khôi, thiên việt có thể thúc đẩy đi hướng quang minh lỗi lạc chính đồ phát triển kỳ sở trường cập tiềm lực!

Nếu như tam phương hội chiếu văn xương văn khúc, thì nên vãng văn hóa xuất bản nghiệp phát triển cũng có thể ở ngu nhạc giới phát triển! Nếu như liêm trinh tam phương hội chiếu sát tinh canh rõ ràng chính tà thiện ác chẳng phân biệt được, Suất tính làm! Hơn nữa trời sinh tính hảo nghi thiện nghi kỵ vui hơn hùng biện, liêm trinh sợ nhất phùng sát tinh cá tính tương đối cuồng ngạo khí phách suốt đời đa khúc chiết không được thuận! Tình cảm đa làm phức tạp và không được thuận, Nếu như cung mệnh có Hóa kị tinh suốt đời so sánh sẽ có quan phi tố tụng hoặc lao ngục tai ương! Sao Liêm trinh tọa cung mệnh sao Liêm trinh ở trong ngũ hành thuộc "Nước lửa", hết thẩy đựng lưỡng chủng ngũ

Được tinh diệu, đa chủ kỳ biến hóa độ cao. Mà liêm trinh tính thuộc nước lửa, lưỡng chủng ngũ hành ký tương khắc vừa tướng tế, sở dĩ kỳ đặc tính biến hóa vô định.

Ở nhu cùng lúc, hiển hiện ở khắc sâu tình cảm, thường đái điểm hài hước tính cách, ở nhân tế quan hệ lý, thường thường phẫn diễn một khôi hài vai, sở dĩ nó cũng thứ

Đào hoa chủ; ở cương một mặt, nó vừa hóa khí là "Tù", tượng trưng quan phi, xung đột, ở sự nghiệp dã tâm, đối chính trị cuồng nhiệt, ở tật bệnh phương diện, chủ mủ máu của tật.

Bởi vậy có thể thấy được kỳ phức tạp vô định đặc tính, giống nhau sở kiến, liêm trinh nhập mệnh người đó, đều tương đối tiết kiệm.

Nhưng loại này tiết kiệm, tịnh không phải là của mình sinh hoạt chất mộc mạc thực thanh giản, mà là đang nhân tế quan hệ xã giao phương diện.

Liêm trinh là thứ đào hoa chủ, sở dĩ đến đây diệu cũng chủ tình cảm, nhưng và tham lang chính đào hoa chủ, cập thiên đồng tình cảm đặc tính đại không có cùng.

Tham lang tình cảm thiên hướng vật chất dục vọng, hơn nữa tương đối hiện thực, sở dĩ dễ lưu vu tửu sắc tài vận trong, loại tình cảm này, có chứa dương cương tính, ái ác phân minh, nhưng không được kéo dài.

Bởi cung mệnh có thất sát

Thất sát tinh ở cung mệnh hiện tượng nhưng thất sát sở kiên trì cũng thiên về vu quyền uy của mình, chỉ cần người khác theo ý tứ của hắn thì, hoặc dĩ ân nghĩa tướng kết, liền không hề chấp trì kỷ

Sai ai ra trình diện. Cho nên thiên lương nhân tế quan hệ độ chênh lệch, cũng là bởi vì giá nhất nhân tố. Bởi thất sát nhập mệnh người, nhất định sẽ ở kỳ trong đời kinh lịch lần trước khúc chiết biến hóa, sở dĩ

Đến đây diệu nhập mệnh người, tối kỵ đầu cơ trục lợi. Bởi vì thất sát nhất diệu quá mức cụ dã tâm, sự nghiệp tâm cực kỳ cường liệt, không cam lòng thư phục nhân hạ, sở dĩ nếu như phát triển tự thân sự nghiệp thì, Hội thập phần chú trọng sự nghiệp cục diện, thường thường bề ngoài xem ra thanh thế quá nhiều, nhưng dễ dẫn đến vốn lưu động bất túc, hơn nữa đến đây diệu nhập mệnh, có nhiều khúc chiết.

Bả trở lên các loại nhân tố hỗn hợp, mới có thể hiểu được vì sao đến đây diệu nhập mệnh người bất lợi làm ăn ý thu lợi.

Thất sát tọa mệnh người ta cá tính mạnh phi thường, vô cùng cương trực, nhất là trong ánh mắt mang theo sát khí, thoạt nhìn tương đối hung, cá tính rất khá xung động, cũng rất kịch liệt, có hủy diệt

Tính, thích hợp nhất nghề nghiệp là quân nhân, cảnh sát; nhất là cảnh sát, bởi vì ngươi thích hợp nhất đấu tranh anh dũng đi đánh giặc.

Thất sát tọa mệnh người ta rất nặng nghĩa khí, vô cùng trung tâm hơn nữa còn là thuộc về thuộc tử trung hình, phi thường thống hận người khác bán đứng hắn, nếu như bị bán đứng hội trả thù người khác.

Người ta tương đối cố chấp, thuộc về không nói để ý hình, cũng đái khí phách, tương đối bất năng thỏa hiệp, người ta sẽ rất thẳng thắn thành khẩn đối với người, sẽ không đối với người khác có âm mưu nhưng người ta cũng mong muốn đối phương như nhau thản

Thành, nếu như người ta lọt vào phản bội lúc của ngươi phản kích sẽ rất cường liệt.

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa tính là nữ

Liêm trinh ưa ở dần thân cung sai ai ra trình diện lộc tồn, là "Liêm trinh thanh bạch cách", cổ bí quyết cho rằng nên vu nữ mệnh. Lánh liêm trinh cũng ưa văn xương đồng cung. Ca quyết thượng ghi chép liêm trinh nhập mệnh

Nhân, "Liêm trinh mi khoan, mặt hoành miệng rộng rãi.", còn nói liêm trinh chủ lộ, như mắt lộ thần, mi rõ ràng, quyền lộ cạnh, và sát kị đồng cung, thì mũi lộ lỗ, má lộ hoành cốt chờ, Nhưng khi liêm trinh và văn xương đồng cung thì, những ... này đặc thù hội hoàn toàn tiêu thất, hình cách thượng biến thành mi thanh mục tú, màu da trắng noãn, tao nhã thanh tú, bởi vậy cũng có thể thấy được liêm trinh cực kỳ

Dễ đã bị cái khác tinh diệu ảnh hưởng, mà thay đổi kỳ đặc tính. Giống nhau sở kiến, liêm trinh nhập mệnh người đó, đều tương đối tiết kiệm. Nhưng loại này tiết kiệm, tịnh không phải là của mình sinh

Hoạt chất mộc mạc thực thanh giản, mà là đang nhân tế quan hệ xã giao phương diện. Cũng Quảng Đông nhân cái gọi là cô hàn, đương nhiên phải phối hợp chỉnh thể cách cục tài khả tác như vậy phán đoán.

Như liêm trinh cùng trời phủ đồng cung thì, như vậy đặc tính, liền trở nên tương đối ẩn dấu, bởi vì Thiên phủ nặng nhất mặt mũi, hơn nữa có bao dung đặc tính, lúc này liêm trinh đặc tính, Liền bị Thiên phủ sở ẩn tàng rồi, người khác không dễ dàng nhìn ra.

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa tính là nữ

Liêm thực sự nữ mệnh cá tính kiên cường làm việc coi trọng hiệu lự hôn hậu công việc quản gia nghiêm cẩn, nếu như tam phương hội chiếu ngôi sao may mắn hơn nữa không được phùng sát, tất có thể ở sự nghiệp trên có thành tựu, trở thành một là

Trác việt nữ xí nghiệp gia! Bởi sao Liêm trinh là thứ đào hoa tinh, cho nên kỳ công tác tính chất đại đô cần phải và khác giới bàn bạc, nếu như gia hội sát tinh trong cuộc đời so sánh có cảm tình làm phức tạp

Và khúc chiết! Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm trang phục làm đẹp nghiệp, ăn uống nghiệp, xí nghiệp gia và nhà vẽ kiểu chờ.

Bởi (cung mệnh có đà la)

Đà la sao diệu tính chất: Đà la tinh, lục sát tinh một trong, ở Âm Dương Ngũ Hành trung tâm thuần âm kim, hóa khí là kị, hung sát khí không có kình dương tinh cường liệt, đồng dạng đối vận mạng

Phát triển có thương tích làm hại tính chất nhỏ lại; đối ngôi sao may mắn có tập kích và phá hư tác dụng hơi nhẹ; đối sát tinh có kiềm chế hòa bình hành tác dụng. Đà la hóa khí là kị, bởi vậy tính chất sao

Kiên cường, uy mãnh, nội tâm lạnh lùng, có; có lệ không nhẹ đạn, quân tử báo thù, mười năm không muộn; tính cách kiên nghị, đồng thời đà la và kình dương như nhau đối với người lãnh đạm, bất thiện và

Nhân nói chuyện với nhau và câu thông, có quái gở cá tính. Chính thị loại này cá tính đặc thù khiến cho đà la ký tượng kình dương như vậy có nghị lực kiên cường, thậm chí bỉ kình dương còn mạnh hơn, hoàn khiến cho đà la

Không giống kình dương như vậy quang minh lỗi lạc, dao sắc chặt đay rối dường như giải quyết vấn đề, mà là âm thầm tìm kiếm đường giải quyết, khế mà không bỏ, dĩ một loại không cầu khoái, mà yêu cầu ổn phương thức

Đạt được mục đích. Đồng dạng là loại này cá tính khiến cho đà la tinh cũng có khá nhiều tệ đoan: Nhân sinh phần nhiều là phi, đa làm phức tạp, đa phiền phức; suốt đời đại thể cô độc hơn nữa xa xứ;

Sự nghiệp thành công và hôn nhân thường thường mới có thể kéo dài. Mặt khác, đà la mang đến lực phá hoại không giống kình dương như vậy bị vây mâu thuẫn mặt ngoài, mà là bị vây mâu thuẫn nội

Bộ tịnh hơn nữa kéo dài thời gian rất dài, sự cố tự nhiên đâm ngang, lề mề, thường thường lệnh đương sự nản lòng thoái chí, làm phức tạp bất kham, chủ phí thời gian, dễ bị khốn đốn. Và kình dương

Minh thương tương đối, đà la tự nhiên là đâm sau lưng, hội kẻ khác khó lòng phòng bị, ngồi lạc hãm cung vị thì, phá hư tính đồng dạng là rõ ràng, chỉ là cường độ hội nhỏ một chút, trì

Tiếp theo thời gian hội lâu một chút; ngồi miếu vượng cung vị thì, kỳ nguy hại tính hội yếu bớt, nếu có ngôi sao may mắn lai hỗ trợ, nguy hại hội xuống tới thấp nhất. Đà la cũng thích cư tứ mộ

Địa, nhược gặp ngôi sao may mắn, có Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp hoặc Hóa kị tinh đồng cung, hội dĩ ác chế ác, trái lại có kích phát và đột phá lực lượng, có nhiều kỳ lạ biểu hiện, có

Làm là. Đà la so sánh không thích Hỏa Tinh, linh tinh, nhược đà la hội Hỏa Tinh, sẽ không kích phát, trái lại chủ dày vò, nhược hội linh tinh, sẽ khá hơn một chút, chủ ma luyện, đối ý chí lực là nhất

Một cực lớn khảo nghiệm.

Vấn: Đà la tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Đà la bắc đẩu trợ giúp tinh, thủ thân mệnh tâm biết không chính, ám lệ chảy dài, tính cương uy mãnh, làm việc thoái thoái, hoành thành hoành bại, phiêu đãng bất định. Và tham lang cùng độ, nhân tửu sắc dĩ

Thành lao; và hỏa linh đồng cung, định giới dịch của không chết; cư tật ách, bệnh kín triền miên. Thìn tuất xấu vị sinh ra là phúc, ở miếu, tài quan luận. Văn nhân không kiên nhẫn cửu, quân nhân hoành phát cao

Thiên. Nhược hãm địa gia sát, hình khắc chiêu hung, nhị họ diên sinh, nữ nhân hình khắc thấp hèn.

Đà la là âm hỏa, cát là kích người hướng về phía trước nỗ lực tiến thủ, tích cực phát khai thác sang tân, dũng cảm thăm dò thích gian khổ phấn đấu và ở nghịch cảnh trung tâm tôi luyện rèn đúc, gian khổ ma luyện

Trung tâm thể hội nhân sinh tình thú, tăng nhân sinh tư màu; hung (điềm xấu) là mới có thể hoặc có lúc dung lượng không được trôi chảy hoặc thụ dày vò. Tôi luyện, mới có thể hoặc có lúc dễ không được thuận

Toại hoặc lùi lại hoặc thụ thương hoặc giải phẫu chờ. Ưa nhập mộ, chủ kích phát và tôi luyện. Xã hội hiện đại rất nhiều phú thương danh nhân cung mệnh tam phương tứ chính đều có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh

Tinh; chính là bởi vì kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, kích phát lực sức bật cũng cực kinh người, mới có thể ở cạnh tranh trung tâm, trổ hết tài năng, trở thành thời đại người nổi bật, nếu như ngươi ở đây

Phía thấy cổ đại mệnh lý học giả đối kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh bất lương lời bình luận, đại khả dĩ không được tất quá phận lo lắng lo lắng! Nữ mệnh cung mệnh có kình dương, đà la, hỏa

Tinh, linh tinh vừa gia hội tụ thêu hoa tinh mới có thể đẹp mỹ lệ (cổ đại xưng lãnh diễm hoặc chỗ thiếu hụt mỹ)

Được điềm xấu; nếu như dĩ khích lệ chính dũng cảm cạnh tranh, gian khổ ma luyện trung tâm, tăng nhân sinh tư màu, lòng của tình nghênh tiếp sát tinh người ta sẽ cảm thấy hắn là ngôi sao may mắn.>

Bởi tính là nữ bởi cung mệnh có liêm trinh

Nữ sinh sao Liêm trinh có đoan trang, thanh tú cập u nhã khí chất. Đa số là xinh đẹp dã tính mỹ, liêm trinh đại biểu ý nghĩa là cuồng vọng, cao ngạo, tự cho mình siêu phàm, làm theo ý mình, Bất tại hồ người khác ánh mắt khác thường. Đối với chuyện gì đều có một chút hứng thú, nhưng dễ đa học ít tinh. Tương đối coi trọng phương diện ăn, sở dĩ thân thể thượng tương đối viên béo.

Trời sinh tính lạc quan, có hài hước cảm, sở dĩ nhân duyên tương đối khá. Nhược và văn xương, văn khúc đồng cung người, vóc người thân thể cân xứng, tịnh hơn nữa có vũ đạo phương diện nghệ thuật trời cho, và

Thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật đồng cung người, ở sự nghiệp thượng tướng sẽ có tốt thành tựu cập phát triển, và lộc tồn đồng cung người, sẽ có tốt tiền tài thu nhập; liêm trinh nữ có thể

Là rất sẽ tìm lộ số tới mua đồ ốc! Sở dĩ có một chút tiểu phiết bộ để cho bọn họ mua được hảo hóa; bởi vì cảm giác hướng phát triển quan hệ, hắn mua đồ có thể không nhất định phải thực dụng, Chỉ cần cú huyền cú thì có thể làm cho hắn mua thủ, huống chi là người khác có huyền đông tây, ta tại sao có thể không có ư? Nhưng lại nếu so với người khác huyền mới được, mua tân

Tiên hảo đồ chơi bọn họ thế nhưng không chút nào mềm thủ. Liêm trinh nữ đa tình lãng mạn la mạn đế khắc kiến thức coi như bất phàm, đối với truyền thống quan điểm có giải thích của mình, mặc dù

Như vậy, về tình yêu trung trinh, người cũng giống vậy khó có thể buông ra. Nếu như đang không có nhận định mình là duy nhất bạn gái trước sẽ theo bất tiện cùng một chỗ đa tình lãng mạn la mạn

Đế khắc, thùy biết mình là điều không phải kế tiếp bị cuối vứt bỏ đối tượng.

Liêm trinh nữ ái tình truyền thống ý thế quan niệm: Có chồng người đời sống tình cảm THUẬN, quá hai nhỏ vô tư ngày; độc thân người và khác giới tiếp xúc so sánh nhiều lần, ở chung khoái trá.

Ái tình đa chú ý: Ở tốn hao thượng phải cẩn thận, biệt siêu chi liễu.

Sao Liêm trinh ở cung mệnh nữ nhân: Giỏi về giao tế, tâm tư nhẵn nhụi, đa tài đa nghệ, rất trọng thị tình cảm, người như vậy hẳn là rất sớm sẽ phát đạt mới đúng, tại sao lại vãn

Phát ư? Nguyên nhân ngay cho bọn hắn tính cách đa nghi không dễ dàng tin tưởng người khác, hơn nữa tài cao khí thịnh, đối với năng lực bất túc hoặc là phản ứng hơi chậm người đó khiếm khuyết đồng tình tâm, hắn

Môn mặc dù nặng tình cảm, thế nhưng tâm phòng nghiêm mật thành kiến lại thâm sâu, nhược người ta ngay từ đầu không vì hắn tiếp thu sẽ rất khó thu được nhận đồng, bởi vậy tâm cao khí ngạo sao Liêm trinh ở sự nghiệp cập

Cuộc sống trên đường đi dễ bị người xa lánh, ngoài ra, sao Liêm trinh tọa mệnh bằng hữu lòng hiếu kỳ nặng hơn nữa bất an vu khô khan đê giai công tác, nơi đó có cơ hội nhượng hắn ba cấp

Khiêu hắn sẽ tâm động, hơn nữa bọn họ hơn phân nửa rất có năng lực tài hoa, nhân tế quan hệ không sai, tương đối cơ hội cũng nhiều, dễ có núi này ngắm núi cao lòng của để ý, bình thường có

Đi ăn máng khác cử động, trái lại không đổi tích lũy người của chính mình dãy và tư lịch, phải gặp phải năng lực thưởng thức tài ba của hắn, bao dung hắn giỏi thay đổi, tịnh nhượng hắn đầy đủ tự do phát huy

Bá Nhạc đề bạt, hắn là có thể sinh long hoạt hổ vậy rơi như thường. Liêm trinh nữ nhân trời sinh không tin tà, hành sự đi cực đoan, đối bảo hiểm loại vật này trì bất tiết nhất cố thái

Độ, thường thường phải đến gặp phải ngăn trở hậu mới ý thức tới bảo hiểm tầm quan trọng. Kỳ thực tính cách việt tự phụ người đó cũng là cần nhất bảo hiểm người đó, bởi vậy sao Liêm trinh ứng với trọng điểm

Tuyển trạch bảo đảm hình bảo hiểm, ngoài ý muốn hiểm đứng mũi chịu sào, dưỡng lão hiểm và chữa bệnh hiểm cũng là tất chọn hiểm loại, như vậy tài năng giảm nhỏ nhân sinh ba động mang tới tổn thất.

Nữ mệnh nhập liêm trinh mặc dù không được chủ diễm lệ, rất có hấp dẫn khác giới cao ngạo khí chất. Gia hỏa linh nữ mệnh chủ mạo mỹ; liêm trinh mỹ nữ nhất định phải lý giải hạnh phúc trung tâm một mặt?

Phải lấy được hạnh phúc, đầu tiên người ta yếu biết mình những thứ đó có thể xong, những thứ đó không chiếm được, bất khả miễn cưỡng, những thứ đó mình có thể khứ tranh thủ xong.

Khi ngươi thấy rõ ràng chính lúc, phải hiểu được buông tha không thiết thực tìm cách.

Khi ngươi dũng cảm bỏ qua này bao quần áo, người ta tựu chính mình nhẹ nhàng cước bộ khứ tranh thủ người ta có thể lấy được đông tây.

Kế tiếp, người ta tựu hạnh phúc.

Nếu như cung mệnh thân cung cung phụ mẫu (tướng mạo cung) cung phúc đức tam phương tứ chính gia hội khoa văn chư diệu cập đào

Hoa tinh cũng đại diện bọn họ tướng mạo khá tốt, cử chỉ vừa nhã nhặn

Khéo, cũng rất giỏi về ở vô tình hay cố ý đang lúc thả ra mị lực, có thể được đáo khác giới ưu ái là, nhân duyên tích hảo, tính cách thích ứng hay thay đổi hoàn cảnh, xử sự tay của cổ tay khéo đưa đẩy, có thể

Tiếp thu tân quan niệm, cho dù không tha điện, cũng mãn dễ xong khác giới trìu mến và bao dung.

Bởi tư duy nhẵn nhụi, giác quan thứ sáu nhạy cảm, tài hoa dào dạt, không khỏi có chút hảo cao vụ viễn; biểu hiện ra mình mới hoa nghệ thuật, có sức tưởng tượng và đặc sắc hành văn, đối với lãng

Mạn ái tình sinh hoạt thập phần tích cực chủ động, cũng thập phần hướng tới, thiện dụng trí tuệ cập sáng ý tài hoa lai kiếm tiền; hưởng thụ đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc.

Nữ sinh liêm trinh khả ái nữ hài, có một đôi khéo léo tay của, tương chính ăn mặc như hoa như ngọc, dáng vẻ tiêu sái, như thơ như tranh vẽ; người ta đặc hữu cẩn thận và ấm áp giỏi về

Bắt chân mệnh thiên tử mỗi một phân lãng mạn chân tình, để cho mình tâm linh tràn ngập đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đích tình thú, cổ vũ người ta sầu triền miên tình cảm lưu luyến và đầy nhiệt tình triêu

Khí; nhượng nội tâm thế giới tăng tình thơ ý hoạ; bện tốt đẹp chính là huyễn tưởng và mơ tưởng; ngươi nghĩ niệm và chân mệnh thiên tử ở sáng tỏ dưới ánh trăng nhìn xa chòm sao, nhâm tư tự vô biên

Bay lượn, ngươi nghĩ vãng chân mệnh thiên tử Tự Thủy vậy ôn tồn điềm tĩnh lòng của hồ, là ngươi mệt mỏi tiểu thuyền tốt nhất cảng tránh gió; người ta cỡ nào sợ chân mệnh thiên tử mềm nhẹ xoa

Và ôm, như điện giống nhau chạm đến người ta La Mạn Đế Khắc tính thần tinh vui mừng; cho các ngươi lại một lần nữa rơi vào đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc bể tình mệnh tinh mỹ nữ [liêm trinh] người

Là một là không an phận minh mà cá tính sáng sủa thời đại mới nữ tính, có trách nhiệm cảm, phản ứng nhạy cảm, nhìn thấy người xa lạ cũng sẽ không luống cuống ﹔ cho nên hắn người đó duyên phi thường tốt, cũng

Vô cùng khác giới lực hấp dẫn, nhãn thần hoạt bát mà mồm miệng thông minh. Như vậy một nữ hài tử, của nàng khuyết điểm ở chỗ quá mức ra phong đầu, dễ lọt vào đố kị, hơn nữa cá tính hiếu thắng, Tâm tình phập phồng không ổn định, đối với lưỡng tính trong lúc đó người vĩnh viễn có chính một bộ độc đáo kiến giải.

◎ danh tinh mỹ nữ khôn tạo lữ tú liên liêm tướng ngọ nông lịch nhất cửu tứ tứ giáp thân năm nhuận tháng tư ngũ nhật hợi; Đài Loan nhị giới phó tổng thống; năm sinh liêm trinh hóa lộc ở cung mệnh; năm sinh

Phá quân hóa quyền ở cung thiên di; năm sinh vũ khúc hóa khoa ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung); năm sinh thái dương Hóa kị ở Cung Nô bộc (cung Nô bộc)

Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng lưỡng tiền

Khôn tạo liêm trinh dần nông lịch nhất cửu lục nhị nhâm dần năm tám tháng ngày hai mươi sáu nhật vị Hương Cảng minh tinh điện ảnh quan chi lâm

◎ danh tinh mỹ nữ khôn tạo quan chi lâm: Liêm trinh dần nông lịch nhất cửu lục nhị nhâm dần năm tám tháng ngày hai mươi sáu nhật vị; Hương Cảng minh tinh điện ảnh; năm sinh thiên lương hóa lộc cung tử nữ; năm sinh tử vi

Hóa quyền cung tài bạch; năm sinh tả phụ hóa khoa cung tử nữ; năm sinh vũ khúc Hóa kị ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung)(cung phu thê nghịch thủy kị) Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng lưỡng tiền

◎ danh tinh mỹ nữ khôn tạo lữ thái hậu: Liêm trinh dần nông lịch giáp dần năm ba tháng thất nhật dần; lữ hậu chuyên quyền cung mệnh song lộc, hỏa linh giáp phúc đức, dương đà giáp mệnh, hồng loan và mặn

Trì thiên diêu giáp mệnh; xương khúc tả hữu giáp Cung Nô bộc (cung Nô bộc)(bằng hữu) năm sinh liêm trinh hóa lộc ở cung mệnh; năm sinh phá quân hóa quyền ở cung phúc đức; năm sinh vũ khúc hóa khoa ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

(thân cung); năm sinh thái dương Hóa kị ở Cung Nô bộc (cung Nô bộc) Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng lưỡng tiền

◎ danh tinh mỹ nữ khôn tạo quỳnh dao: Liêm phá mão nông lịch nhất cửu tam bát mậu dần năm ba tháng nhập nhật xấu; Đài Loan danh tác gia; năm sinh tham lang hóa lộc ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung); năm sinh Thái âm

Hóa quyền cung điền trạch; năm sinh hữu bật hóa khoa ở Cung Nô bộc (cung Nô bộc); năm sinh thiên cơ Hóa kị ở cung tật ách Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng lưỡng tiền

◎ danh tinh mỹ nữ khôn tạo bạch quang: Liêm phủ thìn nông lịch nhất cửu nhị nhất tân dậu năm tháng năm nhập nhị giờ dần, liêm phủ thìn tích nhật nữ ngôi sao ca nhạc, từ tính giọng hát, tươi đẹp dã tươi đẹp; không được

Thiện quản lý tài sản, vị hôn phu cô hư. Năm sinh cự môn hóa lộc ở cung điền trạch, năm sinh thái dương hóa quyền ở Cung Nô bộc (cung Nô bộc), năm sinh văn khúc hóa khoa ở cung phúc đức, năm sinh văn xương Hóa kị ở (thân

Cung) cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng lưỡng tiền

◎ danh tinh mỹ nữ khôn tạo lư phu nhân: Liêm phủ tuất nông lịch nhất bát lục thất Đinh Mão năm tháng sáu nhập cửu nhật dậu; tôn trung tâm sơn vợ chính thức; năm sinh Thái âm hóa lộc ở cung phụ mẫu;

Năm sinh thiên đồng hóa quyền ở cung điền trạch; năm sinh thiên cơ hóa khoa ở cung tật ách; năm sinh cự môn Hóa kị ở cung điền trạch Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng lưỡng tiền

◎ danh tinh mỹ nữ khôn tạo lữ tú liên: Liêm tham chiếu tị nông lịch nhất cửu tứ tứ giáp thân năm nhuận tháng tư thập ngày; Đài Loan nhị giới phó tổng thống; năm sinh liêm trinh hóa lộc ở thiên di

Cung; năm sinh phá quân hóa quyền ở cung phúc đức; năm sinh vũ khúc hóa khoa ở cung phu thê; năm sinh thái dương Hóa kị ở huynh đệ cung Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng lưỡng tiền

Năm sinh thiên đồng hóa quyền ở cung điền trạch; năm sinh thiên cơ hóa khoa ở cung tật ách; năm sinh cự môn Hóa kị ở cung điền trạch Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng lưỡng tiền

◎ danh tinh mỹ nữ khôn tạo tổng thống nước Mỹ phu nhân hi lạp lý cung chủ tinh là liêm trinh thiên tướng, người đối với tuấn nam mỹ nữ đặc biệt dễ động tâm, bên ngoài yếu bắt mắt mắt sáng, tài năng hút

Dẫn chú ý của nàng! Trương thịnh thư thì kiến nghị hắn: Tuyển trạch bầu bạn thì cũng nhìn đồng hồ không nhìn lý, phải nhiều quan sát đây đó tính hướng là có thích hợp hay không, để tránh khỏi tạo thành thời gian tới ở chung

Thượng phiền phức, bằng không tình cảm trên đường dễ đi được khổ cực. Bởi vì không có con mắt xem người, tâm địa thiện lương hơn nữa trọng tình cảm, hơn nữa dễ tin tưởng người khác, chủ kiến ít, Có thể dùng đàm tình cảm thì tiến triển tương đối rất nhanh, vật đổi sao dời hậu lại thường có hối hận lòng của thái. Một ngày thích đối phương, cũng rất dễ dàng liều lĩnh, lại bỏ quên đương sơ đối

Mới là dĩ chuyện gì dạng lòng của thái lai và người ta gặp gỡ, nhân tế quan hệ rất phức tạp, có cơ hội nhận thức rất nhiều người, tựu dễ có rất nhiều đoạn tình cảm lưu luyến. Như vậy người, ở sự nghiệp

Thượng lại tương đương khôn khéo có khả năng, mình yêu cầu cũng cao, và đàm tình yêu mù quáng hoàn toàn bất đồng

◎ khôn tạo danh tinh mỹ nữ ân đào sinh nhật: Dương lịch: Nhất cửu thất chín năm mười hai tháng lục nhật hai mươi thì bốn mươi mốt phân; nông lịch: Kỷ vị năm tháng mười mười bảy nhật tuất; nhịOO ba năm tốt nghiệp từ giải phóng quân nghệ thuật học viện hí kịch hệ khoa chính quy hiện là không quân TV nghệ thuật trung tâm diễn viên, tốt nghiệp tuồng trung tâm xuất sắc biểu diễn thu được chứa nhiều kịch bản biểu diễn tối cao tưởng; kịch truyền hình: 2002 năm sức nữ nhân vật chính đậu miêu đạo diễn mã lỗ kiếm nhịOO ba năm sức nữ nhân vật chính họ Đông Phương văn anh đạo diễn cao hi hi nhịOO ba năm sức nữ nhân vật chính ngô quỳnh hoa đạo diễn viên quân nhịOO tứ năm <đáp xe nhường đường> sức nữ nhân vật chính a mỹ đạo diễn cao hi hi nhịOO năm năm sức nữ nhân vật chính đại mai đạo diễn cao hi hi nhịO nhấtO năm điện ảnh: NhịOO tứ năm sức nữ nhân vật chính san san đạo diễn tống giang ba nhịOO năm năm sức nữ nhân vật chính sách lạp lạp đạo diễn thạch học hải; năm sinh vũ khúc hóa lộc ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung), năm sinh tham lang hóa quyền ở cung tài bạch cung, năm sinh thiên lương hóa khoa ở huynh đệ cung, năm sinh văn khúc Hóa kị ở cung phụ mẫu;

◎ khôn tạo danh tinh mỹ nữ trần hiểu húc - màn hình kinh điển hình tượng "Lâm Đại Ngọc" dương lịch: Nhất cửu lục năm năm tám tháng hai mươi chín nhật bát thì nông lịch: Ất tị năm tám tháng lục nhật thìn;, tằng ở 1987 năm hãy trung tâm tạo nên màn hình kinh điển hình tượng "Lâm Đại Ngọc" nữ tinh trần hiểu húc, nhịOO thất năm hai tháng phân, nàng và trượng phu xuất gia. NhịOO thất năm tháng tư mười ba nhật, trần hiểu húc nhân bệnh ung thư qua đời. , năm ấy bốn mươi hai tuổi. (phía dưới là thứ nhất một ít nhân lý lịch sơ lược. Dân tộc: Hán, quê quán: Liêu ninh tỉnh yên sơn thị diễn nghệ kinh lịch: (nhất cửu bát thất hãy) sức diễn Lâm Đại Ngọc; sức diễn mai biểu tỷ tiểu thuyết thơ ca tác phẩm văn học: chờ; năm sinh thiên cơ hóa lộc ở cung tật ách; năm sinh thiên lương hóa quyền ở huynh đệ cung; năm sinh tử vi hóa khoa ở cung tài bạch; năm sinh Thái âm Hóa kị ở cung tật ách;

Bởi cung mệnh địa chi là xấu, vị

Mệnh tinh mỹ nữ [liêm trinh thất sát] liêm trinh thất sát mỹ nữ ở một đoàn thể lý mãn có tồn tại cảm, bởi vì nàng tốt thắng, ý thức trách nhiệm cũng rất mạnh liệt, năng lực đảm đương quan trọng chức vụ, Cá tính của nàng hào phóng không câu nệ tiểu tiết, lực tương tác mười phần, ham kích thích và chuyện mới lạ vật, đương nhiên, và người ở chung phi thường dễ dàng khoái trá.

Liêm trinh thất sát nữ mệnh, vô luận sai ai ra trình diện Hóa kị chư sát hay không, giai chủ ý chí kiên cường mà mỹ lệ; nữ mệnh liêm trinh thất sát, tất mạo mỹ, không đổi thụ khác giới dụ dỗ, cung phu thê tất là

Thiên tướng, không gặp sát kị, hôn nhân hạnh phúc, hơn nữa nên phu xướng phụ tùy, cộng đồng tất triển nghiệp, mới có thể dễ nhân vô thoả mãn đa tình lãng mạn la mạn đế khắc đối tượng mà hôn nhân muộn. Có thể

Có thể có thì tổ hợp không tốt dễ đặc biệt trượng phu tuổi tác hoặc quan niệm hoặc công tác tính chất chênh lệch đại người là nên.

Liêm trinh ở xấu vị tất và thất sát đồng cung: Là hỏa khắc kim, so sánh có bốc đồng ưa gây dựng sự nghiệp, cố hữu liêm trinh sát cư miếu vượng trái lại là tích phú người nói đến. Nhân thất sát là nguyên soái tinh là sa

Tràng chiến tướng, cần phải phó sa trường khứ bính, mặc dù năng lực bày mưu nghĩ kế, nhưng so sánh gặp nguy hiểm, liêm trinh là nụ hoa đãi đãi so sánh có kéo dài trùng kích tinh, cho nên khi còn trẻ tuổi so sánh gian tân chậm rãi kiếm, hơn nữa

Cung thiên di tọa Thiên phủ là lộc kho, cho nên xuất ngoại kiếm tiền nhập kho càng để lâu việt phú (nhưng phùng sát tinh bất năng dự trữ) hơn nữa sự nghiệp cung tọa vũ phá quân tâm can đại dục vọng cao muốn kiếm

Đồng tiền lớn, tử tham lang vu cung tài bạch, so sánh hội nhân tài mà kế hoạch, kinh doanh, nhưng đến đây cách tử tham lang, vũ phá quân đều tốt đại cô khắc liêm trinh sát là thiện ác ngôi sao, cho nên không thích kết phường, nên

Độc lập kinh doanh là tốt. Hiện tượng: Cá tính kiên cường, cá tính sang sảng đối ngoại khiêm tốn, đối nội yêu cầu so sánh nghiêm gặp tri kỷ thì ưa phát biểu ngôn luận, tài cán ưu việt, thiện để ý phức tạp việc

Vật, năng lực tích thiểu thành đa, có mưu lược, nên quan võ, hứng thú ham mê rộng khắp, phản ứng mẫn tiệp, đứng núi này trông núi nọ, bất năng thủy chung, ưa và tiểu nhân làm bạn, hoặc đa số chuyện tình cảm phiền não.

Kiểm hình: Mặt dài, lông mi to có chòm râu của hiện tượng. Vóc người: Thể trạng tráng hoặc trường tuấn gầy.

Màu da: Sống ở thất, bát, thập, tháng mười một kim thủy tháng thịnh vượng đa số nhân màu da bạch cái khác hồng hoàng sắc.

Chế hóa: Ở xấu vị cung và thất sát đồng cung dĩ thất sát ngôi sao tình so sánh năng lực hiển hiện ra.

Sự nghiệp: Nên quan võ, tài chính và kinh tế giới nhậm chức, học thuật nghiên cứu, nghệ thuật hoặc sở trường, thuyền viên, ngoại vụ, hoặc điện tử điện cơ của sinh sản nghiệp.

Cách cục: Xấu vị và thất sát đồng cung, gia cát là tích phú người, không được cát sát sao Hóa kỵ gặp đứng đầu có đột tử yểu vong của tượng chú ý tai nạn xe cộ, xấu cung độ chênh lệch, giáp năm sinh ra phùng tả hữu khôi

Chòng tài quan câu giai, vị cung là hùng ở lại triêu nguyên cách.

Khuyết điểm: Cá tính thái kiên cường đứng núi này trông núi nọ, có nhiều tình cảm phiền não. Ưu điểm: Tài cán ưu việt, năng lực tích thiểu thành đa, có mưu lược, phản ứng mẫn tiệp.

Dĩ đẩu số lý luận lai lý giải, hạ nguyệt liêm trinh hóa lộc ở ngọ phùng hỏa trợ giúp, có thiên tướng, văn khúc thủy lai chế; thất sát ở thân, gặp văn xương, thân, dậu của kim khí. Hỏa năng luyện

Kim, trung gian cần phải thiên lương đất điều hòa; vị cung thiên không có thể "Không vong đắc dụng", cho nên là phú quý vô luân vậy!

Thực tế mệnh lệ thượng, dĩ liêm, sát ở ngọ, thân là tốt; liêm, sát ngồi chung ở vị cũng không thác! Nếu như liêm, sát ở xấu, hỏa, kim nhập thấp đất, lô lãnh kim ngoan, bất túc thành thức vừa

Thùy mai thi? Văn tích phú thì ưa, sai ai ra trình diện mai thi thì kinh; đây là đẩu số học giả hẳn là tránh khỏi phiến diện! Trên thực tế, mai thi phú văn, đương xuất từ rừng trúc thất hiền ~ lưu linh

mệnh lệ. (※ căn cứ mệnh phổ sở chở, lưu linh sống ở giáp thìn năm tháng mười mùng bốn giờ Tuất.) lưu linh là cung thiên di ở vị, tọa liêm sát của mệnh cục, đến đây chính thị phú văn trung tâm, Trên đường mai thi của lệ. đề cập: "Thường ngồi lộc xa, dắt một bầu rượu, khiến người hà tráp mà tùy theo, viết: 『 tử liền mai ta 』 ". Trên đường mai thi, Là chỉ lưu linh cá tính sơ cuồng mà có nhanh trí, trích dẫn tức là cái này điển cố! Người khác hỏi hắn vì sao phải lệnh người hầu đái viên thiêu xuất môn? Lưu linh trả lời thuyết:

Vạn dọc theo đường đi đột nhiên đã chết, sẽ theo liền đào hố, mai rơi quên đi! Ở thực tế luận mệnh thì sẽ phát hiện, liêm trinh, thất sát là một thường thường ra quái điểm quan trọng(giọt), mặt lạnh nói giỡn người.

Liêm trinh thất sát vu xấu, vị nhị cung cùng độ, hội hợp vũ khúc phá quân, tử vi tham lang, cung thiên di Thiên phủ, mặc dù tinh diệu cường liệt, nhưng thụ đối cung Thiên phủ ảnh hưởng, lại chủ một thân mặc dù dũng cảm

Khai sáng, nhưng mà lại nhưng cẩn thận một chút, nhất là am hiểu quản lý tài sản, bất trí nhân một thời của hăng hái mà hỏng việc, mới có thể có lúc tổ hợp không tốt dễ duy tham nịch vu hưởng lạc thì

Nhưng không khỏi. Liêm trinh thụ thất sát ảnh hưởng, đa cải biến chi tâm, sở dĩ không thích hợp ở nhất cơ cấu nhậm chức qua cửu, bằng không tâm tình buồn khổ. Cũng không năng lực khắc hưởng tổ nghiệp, hoặc thủ phụ nghiệp, Thậm chí không thích kế thừa phụ thân sở làm hành nghiệp. Bởi hay thay đổi duyên cớ, sở dĩ nhân sinh cũng liền khó tránh khỏi cần phải kinh lịch gian khổ.

Liêm trinh thất sát ưa biến động tính chất, khiến người thích hợp vu làm hành chính chức vị; bởi liêm trinh đào hoa tính chất thụ thất sát ảnh hưởng, cũng khiến người đối văn nghệ có ham, nhất là

Thích thơ từ âm nhạc, sở dĩ nhược sai ai ra trình diện xương khúc gia hội, thì cũng có thể làm văn nghệ công tác. Thảng như sát kị tịnh tập, thì khó tránh khỏi đa bất lương ham mê, văn nghệ màu sắc hóa phong hoa

Tuyết nguyệt, dễ trầm mê tửu sắc. Bất quá vô luận như thế nào đều nhưng có tiết chế, bất trí nhân tửu sắc khuynh phá.

Bởi tinh hệ kết cấu phú cải biến tính, mặc dù thiện quản lý tài sản, cũng chích nên cùng người hợp tác gây dựng sự nghiệp kinh thương, hơn nữa không thích hợp cư lĩnh đạo địa vị, bằng không sự nghiệp phát triển không được thuận. Có một ... hai ... Sát

Diệu hội hợp, nên làm Lý Công hoặc công nghệ.

Vị cung an mệnh, có xương khúc, sai ai ra trình diện lộc, vô sát kị chư diệu, là [hùng ở lại can nguyên cách], chủ kinh lịch gian khổ mà được phú quý. Nhược sát khinh người, cũng có thể dự trữ cần kiệm làm giàu.

Liêm trinh thất sát tọa cung mệnh chủ hô hấp khí quan yếu, nhược hồng loan thiên hỉ đồng cung cập đối chiếu, thì dễ mắc thở khò khè.

Vị cung an mệnh, có xương khúc, sai ai ra trình diện lộc, là [hùng ở lại can nguyên cách], chủ kinh lịch gian khổ mà được phú quý. Nhược sát khinh người, cũng có thể dự trữ cần kiệm làm giàu.

Bởi cung mệnh có thất sát

Nữ sinh thất giết người, đoan trang, khí chất. Cá tính tương đối táo bạo xung động, độc lập hơn nữa mình ý thức cường, không bị người khác quản thúc, ưa vẻ giận dử dịch hình vu sắc, nhưng tính tình tới

Khoái đi cũng nhanh. Dũng cảm đối mặt mới khiêu chiến, đối với việt có khiêu chiến, việt khó khăn cục diện rất có dũng khí khứ đối mặt cập khắc phục; thất sát tọa mệnh, có tương tướng tính cách, có thể

Tự lực xử lý ngoại vụ, vừa cụ người kinh doanh hành chính sức phán đoán, có tiên trảm hậu tấu đảm đương và gan dạ sáng suốt. Khôn khéo quả cảm, lạnh lùng bất cẩu ngôn tiếu, năng lực một mình đảm đương một phía xử lý ngoại

Vây sự vụ, hơn nữa không kinh động chủ tử. Thất sát cương tính giống như cứng như sắt thép cứng rắn, sở dĩ là tử vi đẩu số tinh trong đám duy nhất cột sống tinh, đỉnh thiên lập địa cá tính khán thất sát, Có uy thế nhưng sảo ngại kịch liệt, cương nghị, cá tính phi thường tốt cường, quật cường kiên cường, có độc lập tự chủ, bất khuất khí khái, tính tình kịch liệt, dễ tức giận, ưa nộ

Nhạc buồn hiện hình vu sắc. Không thích bị đáo người khác ước thúc can thiệp, độc lập tâm tràn đầy, gan lớn, cụ dũng khí và thực hành lực, đối diện nguy cơ trắc trở, hội dũng cảm tiến tới, tuyệt không

Sợ hãi. Thái độ làm người hảo ăn ý mạo hiểm, không sợ làm không được, chỉ sợ nghĩ không ra, ở cuộc sống trên đường thuộc về tiến công khai sáng hình chính là nhân vật. Có mưu lược, có rất ưu tú lĩnh đạo

Thống ngự năng lực. Thất sát một mình đảm đương một phía tính cách, sớm muộn hội xông ra độc bá nhất phương cơ nghiệp. Thất sát tinh tam phương tất có phá quân và tham lang, có thể thấy được thất sát tinh tọa mệnh người ta, Mặc dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng cũng có dị ứng hình phản ứng gien và vĩnh vô chỉ cảnh dục vọng.

Thất sát tinh là tử vi đẩu số tinh trong đám 『 tương 』 tinh, sở dĩ thất sát tinh tọa mệnh người đó, hình như có lấy một địch thất dũng mãnh tư thế, là quốc gia lương đống của tài nữ mệnh thất sát

Tinh triền độ, nhập hội chùa chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, hoặc và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ân quang, thiên vu hội chiếu người, thì tất thông minh đa tài, quyền uy áp chúng

, là nữ trung hào kiệt, vượng phu ích tử, phú quý song toàn, chí khí như trượng phu thượng cách. Thất sát nữ, thất sát khai sáng hình trung tâm viên thứ nhất, mạo hiểm tính đặc biệt cường, tích cực có nhiệt tình, nhưng là quật cường cố chấp, giết đỏ cả mắt rồi thì, lục thân cũng không nhận thức, thuộc về thay đổi rất nhanh hình.

Nhưng thị trường chứng khoán lý tuyên truyền nhân vật truyện kỳ cũng nhiều thuộc về giá nhất hình chiếm đa số, bởi vậy quang vinh cư đệ nhất danh. Thất sát là Sát Phá Lang kết cấu, rất lâu, thất sát nữ tính vóc người

Phi thường nóng nảy. Rất nhiều nam nhân thích cái này phong cách. Thứ nhì, thất sát ngưng thần vu mi, kỳ mi cốt và nhãn thần tổ hợp, làm cho nghĩ nhãn thần phi thường đặc biệt, tự có chính

Độc đáo mị lực.

Thất sát nữ không chỉ có là coi trọng thực dụng, canh hội coi trọng hàng hiệu, cũng chính là dụng dùng tốt hàng hiệu hàng là được rồi nhé, cũng là yêu cầu tinh không cầu lượng người đó, muốn mua sẽ lấy lòng đắt tiền

, chỉ cần vừa nhìn thượng mắt sẽ hạ thủ, cho tới bây giờ cũng sẽ không lo lắng thuyết yếu liệu cơm gắp mắm, lo lắng đáo đồ giới cách hoặc là ép giá, thích liền mua, hay đơn giản như vậy.

Thất sát nữ làm việc có cổ nam tử hán vị đạo, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, đồng dạng, đa tình lãng mạn la mạn đế khắc muốn chiếm làm của riêng cũng sẽ rất mạnh.

Người sở dĩ lưu ý đối phương có đúng hay không xử nam, là mong muốn mình là đối phương người thứ nhất, như vậy mới là chân chính ý nghĩa thượng hoàn toàn thuộc về mình, linh hồn và bản thân đa tình

Lãng mạn la mạn đế khắc đều tinh thuần, mới sẽ không trong lòng hắn lưu lại lái đi không được bóng ma.

Thất sát nữ ái tình truyền thống ý thế quan niệm: Vội vàng chuyện của mình mà bả một nửa kia đã quên, may là đối phương lý giải người ta, một bởi vậy để ở trong lòng, đừng quên ngày sau cấpTA bổ

Thường nga.

Ái tình đa chú ý: Đa cùng hắn nhân giao lưu, biệt đem mình cô lập.

Thất sát nữ nhân, mạo hiểm ước số tràn đầy, trong cuộc sống ngoài ý muốn thì có phát sinh, bởi vậy là tối trọng yếu là muốn phòng ngoài ý muốn hình hiểm loại.

Thất giết người đại thể quanh năm tại ngoại bôn ba, xuất hành nhiều lần, ngoài ý muốn thương tổn hiểm và phương tiện giao thông ngoài ý muốn hiểm đều là hẳn là suy tính hiểm loại, mà đối với ở nhà thất sát tinh, thì

Có thể lo lắng an cư tổng hợp lại ngoài ý muốn hiểm, tránh cho ma túy đại ý tạo thành ngoài ý muốn tổn thất.

Thất sát mỹ nữ nhất định phải lý giải hạnh phúc trung tâm một mặt? Phải lấy được hạnh phúc, đầu tiên người ta yếu biết mình những thứ đó có thể xong, những thứ đó không chiếm được, bất khả

Miễn cưỡng, những thứ đó mình có thể khứ tranh thủ xong.

Khi ngươi thấy rõ ràng chính lúc, phải hiểu được buông tha không thiết thực tìm cách.

Khi ngươi dũng cảm bỏ qua này bao quần áo, người ta tựu chính mình nhẹ nhàng cước bộ khứ tranh thủ người ta có thể lấy được đông tây.

Kế tiếp, người ta tựu hạnh phúc.

Nếu như cung mệnh thân cung cung phụ mẫu (tướng mạo cung) cung phúc đức tam phương tứ chính gia hội khoa văn chư diệu cập đào hoa

Tinh cũng đại diện bọn họ tướng mạo khá tốt, cử chỉ vừa nhã nhặn khéo

, cũng rất giỏi về ở vô tình hay cố ý đang lúc thả ra mị lực, có thể được đáo khác giới ưu ái là, nhân duyên tích hảo, tính cách thích ứng hay thay đổi hoàn cảnh, xử sự tay của cổ tay khéo đưa đẩy, có thể tiếp thu tân

Quan niệm, cho dù không tha điện, cũng mãn dễ xong khác giới trìu mến và bao dung.

Bởi tư duy nhẵn nhụi, giác quan thứ sáu nhạy cảm, tài hoa dào dạt, không khỏi có chút hảo cao vụ viễn; biểu hiện ra mình mới hoa nghệ thuật, có sức tưởng tượng và đặc sắc hành văn, đối với lãng mạn

ái tình sinh hoạt thập phần tích cực chủ động, cũng thập phần hướng tới, thiện dụng trí tuệ cập sáng ý tài hoa lai kiếm tiền; hưởng thụ đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc.

Nữ sinh thất sát khả ái nữ hài, có một đôi khéo léo tay của, tương chính ăn mặc như hoa như ngọc, dáng vẻ tiêu sái, như thơ như tranh vẽ; người ta đặc hữu cẩn thận và ấm áp giỏi về bổ

Tróc chân mệnh thiên tử mỗi một phân lãng mạn chân tình, để cho mình tâm linh tràn ngập đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đích tình thú, cổ vũ người ta sầu triền miên tình cảm lưu luyến và đầy nhiệt tình tinh thần phấn chấn;

Nhượng nội tâm thế giới tăng tình thơ ý hoạ; bện tốt đẹp chính là huyễn tưởng và mơ tưởng; ngươi nghĩ niệm và chân mệnh thiên tử ở sáng tỏ dưới ánh trăng nhìn xa chòm sao, nhâm tư tự vô biên bay lượn, người ta

Muốn đi chân mệnh thiên tử Tự Thủy vậy ôn tồn điềm tĩnh lòng của hồ, là ngươi mệt mỏi tiểu thuyền tốt nhất cảng tránh gió; người ta cỡ nào sợ chân mệnh thiên tử mềm nhẹ xoa và ôm, như

Điện giống nhau chạm đến người ta La Mạn Đế Khắc tính thần tinh vui mừng; cho các ngươi lại một lần nữa rơi vào đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc bể tình mệnh tinh mỹ nữ [thất sát] nàng là một cao thiểu kết

Thực mà dứt khoát nữ nhân, cá tính hào sảng mà độc lập, hơn nữa cụ có trí khôn và giống nhau nữ tính so sánh dễ thiếu hụt dũng khí, là một tiêu chuẩn thời đại mới nữ tính.

Người đái có một loại đứng đầu cảm giác, lợi hại ổn định nhãn thần và hướng ngoại cá tính hiện ra một loại có chứa trung tính mị lực lực hấp dẫn. Nữ mệnh thất sát nhân miếu, hội cát diệu tường diệu

, như hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn, tả phụ hữu bật, thiên khôi thiên việt, ân quang, thiên vu, thiên thọ người, chủ phú quý trường thọ, nhưng chí quá trượng phu.

◎ danh tinh mỹ nữ khôn tạo dương lệ hoa: Thất sát thìn nhất cửu tứ tứ giáp thân năm chín tháng mười bảy buổi trưa, thất sát thìn (vừa truyện kỳ sinh thì là: Mùng mười giờ tý, tra, là cơ lương chiếu dậu cách

Cục) dễ sai mà biện, phong lưu anh tuấn, điên đảo chúng sinh, dương danh vu Đài Loan ca tử hí, danh lợi song huy.

Năm sinh liêm trinh hóa lộc ở cung thiên di; năm sinh phá quân hóa quyền ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung); năm sinh vũ khúc hóa khoa ở cung phu thê; năm sinh thái dương Hóa kị ở huynh đệ cung;

Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng lưỡng tiền

◎ danh tinh mỹ nữ khôn tạo từ phong: Thất sát dần nông lịch nhất cửu tứ cửu kỷ xấu năm tháng mười nhập bát giờ Dậu, thất sát tọa dần thông minh thanh tú, đa tài đa nghệ, hôn nhân đã sớm, bại hậu vừa

Thành, dương danh vu Hương Cảng ảnh vò.

Năm sinh vũ khúc hóa lộc ở cung phúc đức; năm sinh tham lang hóa quyền ở cung tài bạch cung phụ mẫu; năm sinh thiên lương hóa khoa ở huynh đệ cung; năm sinh văn khúc Hóa kị ở huynh đệ cung

Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng lưỡng tiền

◎ danh tinh mỹ nữ khôn tạo sơn khẩu bách huệ: Thất sát tuất nông lịch nhất cửu ngũ cửu kỷ hợi năm tháng chạp mùng chín giờ mẹo, Nhật bản có sử lai được hoan nghênh nhất của nữ minh tinh. Hành động siêu quần, ca

Thanh động nhân, điện ảnh và truyền hình ca tam

Tê, thành tựu phi phàm, bátO niên đại như mặt trời ban trưa. Giá và diễn nghệ hợp tác tam bồ giao hữu và, rời khỏi nghiệp giới, chuyên tâm giúp chồng dạy con.

Năm sinh vũ khúc hóa lộc ở cung phu thê; năm sinh tham lang hóa quyền ở cung tài bạch; năm sinh thiên lương hóa khoa ở huynh đệ cung; năm sinh văn khúc Hóa kị ở cung tử nữ

Viên Thiên Cương xưng cốt thầy tướng số: Nặng lưỡng tiền

Danh tinh mỹ nữ tuy rằng khuôn mặt đẹp, khí chất thanh thuần, nhưng ở khác giới trong mắt nhưng thiếu khuyết mị lực. Cá nhân cho rằng hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, thiên diêu, mộc dục, hữu bật, văn khúc, thiên

Việt, thanh long các loại đào hoa tạp diệu tăng nữ nhân tư sắc và khoa văn chư diệu văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, hóa khoa, thiên tài, long trì, phượng các tăng nữ nhân thanh tú; giơ cao

Dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh tăng nữ nhân diễm lệ; kỳ thực sao nhỏ vu tăng mệnh chủ mị hoặc lực sẽ rất có bang trợ. Ta chính là cung mệnh thiên diêu gia hồng loan gia thiên khôi, Quá nhiều tình lãng mạn la mạn đế khắc mị lực, ngươi nói quá nhiều tình lãng mạn la mạn đế khắc cũng được, tướng mạo nhất da thịt trắng nõn, miệng nhược hàm đan, hai mắt phóng điện nữ sinh.

Bởi cung mệnh có liêm trinh cập thất sát hơn nữa cung mệnh địa chi là xấu, vị

Liêm trinh thất sát vu xấu, vị nhị cung cùng độ, hội hợp vũ khúc phá quân, tử vi tham lang, cung thiên di Thiên phủ, mặc dù tinh diệu cường liệt, nhưng thụ đối cung Thiên phủ ảnh hưởng, lại chủ một thân mặc dù dũng cảm

Khai sáng, nhưng mà lại nhưng cẩn thận một chút, nhất là am hiểu quản lý tài sản, bất trí nhân một thời của hăng hái mà hỏng việc, duy tham nịch vu hưởng lạc thì nhưng không khỏi.

Liêm trinh thụ thất sát ảnh hưởng, đa cải biến chi tâm, sở dĩ không thích hợp ở nhất cơ cấu nhậm chức qua cửu, bằng không tâm tình buồn khổ. Cũng không năng lực khắc hưởng tổ nghiệp, hoặc thủ phụ nghiệp, thậm chí không thích kế

Thừa phụ thân sở làm hành nghiệp. Bởi hay thay đổi duyên cớ, sở dĩ nhân sinh cũng liền khó tránh khỏi cần phải kinh lịch gian khổ.

Liêm trinh thất sát ưa biến động tính chất, khiến người thích hợp vu làm hành chính chức vị; bởi liêm trinh đào hoa tính chất thụ thất sát ảnh hưởng, cũng khiến người đối văn nghệ có ham, nhất là thích

Thơ từ âm nhạc, sở dĩ nhược sai ai ra trình diện xương khúc gia hội, thì cũng có thể làm văn nghệ công tác. Thảng như sát kị tịnh tập, thì khó tránh khỏi đa bất lương ham mê, văn nghệ màu sắc hóa phong hoa tuyết nguyệt, dễ chìm

Mê tửu sắc. Bất quá vô luận như thế nào đều nhưng có tiết chế, bất trí nhân tửu sắc khuynh phá. Bởi tinh hệ kết cấu phú cải biến tính, mặc dù thiện quản lý tài sản, cũng chích nên cùng người hợp tác gây dựng sự nghiệp kinh thương, Hơn nữa không thích hợp cư lĩnh đạo địa vị, bằng không sự nghiệp phát triển không được thuận. Có một ... hai ... Sát diệu hội hợp, nên làm Lý Công hoặc công nghệ.

Vị cung an mệnh, có xương khúc, sai ai ra trình diện lộc, vô sát kị chư diệu, là [hùng ở lại can nguyên cách], chủ kinh lịch gian khổ mà được phú quý. Nhược sát khinh người, cũng có thể dự trữ cần kiệm làm giàu.

Liêm trinh thất sát tọa cung mệnh chủ hô hấp khí quan yếu, nhược hồng loan thiên hỉ đồng cung cập đối chiếu, thì dễ mắc thở khò khè. Nhược Hóa kị tinh hơn nữa sai ai ra trình diện đà la cùng độ, đa mủ máu tai ương; Hóa kị canh sai ai ra trình diện

Tứ Sát tịnh chiếu, mà vô hóa lộc hoặc lộc tồn cập xương xuyên tạc cứu, suốt đời người yếu, hoặc cánh dồn chết non. Tứ Sát tịnh chiếu hơn nữa phùng hình sự kị người, máu tật, như bạch huyết cầu quá nhiều, tiên thiên bần

Máu các loại. Liêm trinh Hóa kị hơn nữa sai ai ra trình diện Tứ Sát tịnh chiếu, cổ nhân có [trên đường mai thi] nói đến, vu bính can đại hạn (như bính tử, bính dần các loại) hoặc bính năm cần phải đặc biệt cẩn thận, không thích hợp đi xa.

Nữ mệnh liêm trinh thất sát, tất mạo mỹ, không đổi thụ khác giới dụ dỗ, cung phu thê tất là trời tướng, không gặp sát kị, hôn nhân hạnh phúc, hơn nữa nên phu xướng phụ tùy, cộng đồng tất triển nghiệp, nhưng dễ nhân

Vô thoả mãn thực chất mà hôn nhân muộn. Đặc biệt trượng phu lớn tuổi bát năm trở lên người là nên.

Liêm sát xấu vị, hội tử tham, vũ phá, mặc dù tinh diệu cường liệt, nhưng thụ đối cung Thiên phủ ảnh hưởng, chủ một thân mặc dù dũng cảm khai sáng, nhưng mà lại nhưng cẩn thận một chút, nhất là am hiểu quản lý tài sản, bất trí nhân

Một thời hăng hái mà hỏng việc, duy tham nịch vu hưởng lạc không khỏi. Nhược hội sát diệu, cũng không năng lực khắc hưởng tổ nghiệp hoặc phụ nghiệp, thậm chí không thích kế thừa phụ thân sở làm hành nghiệp. Bởi đa

Thay đổi duyên cớ, sở dĩ nhân sinh cũng liền khó tránh khỏi kinh lịch gian khổ. Liêm sát tọa xấu vị 〔 hăng hái / cương lệ 〕

Liêm trinh thất sát ưa biến động tính chất, khiến người thích hợp vu làm hành chính chức vị; bởi thụ liêm trinh đào hoa tính chất ảnh hưởng, cũng khiến người đối văn nghệ có ham, nhất là thích thơ

Từ âm nhạc, sở dĩ nhược sai ai ra trình diện xương khúc gia hội, thì cũng có thể làm văn nghệ công tác. Thảng sai ai ra trình diện sát kị tịnh tập, thì khó tránh khỏi đa bất lương ham mê, văn nghệ màu sắc hóa thành phong hoa tuyết nguyệt, dễ chìm

Mê tửu sắc. Bất quá nhưng có tiết chế, bất trí nhân tửu sắc mà rách nát.

Bởi tinh diệu kết cấu có nhiều cải biến tính, mặc dù am hiểu quản lý tài sản, cũng chích nên cùng người kết phường kinh thương, hơn nữa không thích hợp cư lĩnh đạo địa vị, bằng không sự nghiệp phát triển không được thuận. Có một ... hai ... Sát diệu hội hợp, Nên từ làm Lý Công hoặc công nghệ.

Bản cung an mệnh có xương khúc, sai ai ra trình diện lộc, vô sát kị chư diệu là [hùng ở lại can nguyên cách], chủ trải qua gian khổ mà được phú quý. Nhược sát khinh người, cũng có thể dự trữ cần kiệm làm giàu.

Liêm trinh thất sát tọa mệnh chủ hô hấp khí quan yếu, nhược sai ai ra trình diện hồng loan thiên hỉ đồng cung cập đối chiếu, thì dễ mắc thở khò khè. Nhược Hóa kị hơn nữa sai ai ra trình diện đà la cùng độ, đa mủ máu tai ương; Hóa kị canh sai ai ra trình diện tứ

Sát tịnh chiếu, mà vô hóa lộc hoặc lộc tồn cập xương xuyên tạc cứu, suốt đời người yếu hoặc thậm chí chết non. Đồng thời liêm trinh Hóa kị sai ai ra trình diện Tứ Sát tịnh chiếu, cổ nhân có [trên đường mai thi] nói đến, vu bính can

Đại hạn hoặc lưu niên nên đặc biệt cẩn thận, không thích hợp đi xa. Tứ Sát tịnh chiếu hơn nữa phùng hình kị người, chủ máu tật, như bạch huyết cầu quá nhiều cập tiên thiên thiếu máu người.

Nữ mệnh liêm trinh thất sát tất mạo mỹ, hơn nữa không đổi bị người dụ dỗ, cung phu thê tất là trời tướng, không gặp sát kị chủ hôn nhân hạnh phúc, hơn nữa nên phu xướng phụ tùy, cộng đồng phát triển sự nghiệp, nhưng dễ

Nhân vô thoả mãn thực chất mà hôn nhân muộn. Đặc biệt trượng phu lớn tuổi bát tuổi đã ngoài là nên.

[liêm trinh thất sát] vu xấu vị cung cùng độ, đối cung là trời phủ, tam hợp cung hội [tử vi tham lang], cập [vũ khúc phá quân], tinh diệu tổ hợp tính chất phức tạp.

Muốn đẩy phán đoán [liêm sát] ở đây nhị cung viên bản chất, cần phải phân biệt kỳ vi hăng hái, hay là cương lệ.

[hùng ở lại can nguyên cách] [liêm sát] nhất nhất tức ở vị cung, sai ai ra trình diện chư cát, đặc biệt văn xương, văn khúc, hơn nữa cùng hội lộc tồn, hóa lộc, mà vô Tứ Sát thiên không cướp hội chiếu, có thể làm phấn

Phát đại diện, giống nhau đều chủ nhiều lần trải qua gian khổ mà thành đại nghiệp.

Duy đái cương lệ tính chất [liêm sát] thì bất đồng. Cái gọi là cương lệ, là chỉ tinh diệu tính chất mà không phải chỉ bản thân khí chất, bởi vậy đa biểu hiện là lục thân không hợp, tự thân có tai bệnh, Nhân sinh đa khúc chiết, hoặc đa bôn ba lao lực. Cần phải tường mười hai cung tinh diệu mà định kỳ tính chất.

[liêm sát] mừng nhất sai ai ra trình diện lộc, hóa lộc, có lộc mà cát hung tinh diệu tịnh sai ai ra trình diện, cũng chủ hăng hái, đây là cơ bản điều kiện.

Nhược [liêm sát] vô lộc, cho dù sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, cũng chủ hăng hái mà không đủ, là có chỗ thiếu hụt mệnh tạo.

Nhược [liêm sát] vô lộc, lại đang tam phương tứ chính hội hợp sát kị hình diệu, thì là cương lệ của tính, kỳ cương lệ trình độ thị sát kị nhiều ít mà định.

[liêm sát] không thích nhất hội vũ khúc Hóa kị, chủ tăng kỳ cương lệ của tính. Tham lang Hóa kị thì không phương, nhưng có thể vẫn có thể xem là hăng hái, cận tăng nhân sinh khúc chiết tần độ, mà biên độ thì không được

Tăng. Phá quân hóa quyền, cũng hăng hái hình cách.

Lộc tồn không thích hợp và [vũ phá] cùng độ, nên và [tử tham] cùng độ. Người trước cho dù cụ hăng hái bản chất, cũng tất đa tình tự thượng khốn cong, đến nỗi ảnh hưởng sự nghiệp.

Đối cung Thiên phủ, đối [liêm sát] bản chất có rất đại ảnh hưởng. Nếu vì [thiên không kho],[lộ kho], thì ảnh hưởng [liêm sát] biến thành cương lệ; nhược Thiên phủ hóa khoa, mà giáp Thiên phủ thái dương

Thái âm không rơi hãm, thì ảnh hưởng [liêm sát] là hăng hái.

-------------------------------------------------------------

là cùng cung cự môn, Hỏa Tinh, Kình dương; hoặc là đối cung gửi thông điệp; hoặc là cự môn Hỏa Tinh kình dương tam phương tứ chính hội chiếu ư? Chích có thể hiểu được đồng cung hung nhất, đối cung gửi thông điệp thứ hung, tam phương tứ chính canh của. Thiên cơ

Thiên lương kình dương hội, sớm sai ai ra trình diện hình khắc vãn sai ai ra trình diện cô. Nhan quay về yểu chiết, văn xương rơi vào thiên thương. Văn xương văn khúc hội liêm trinh, chết tuổi thọ. Thiên lương gặp mã, nữ mệnh tiện hơn nữa đa tình lãng mạn la mạn đế khắc. Linh xương

Đà vũ, hạn tới đầu sông. Xương tham cư mệnh, phấn thân toái cốt. Sinh phùng địa không, như nửa ngày chiết sí. Đầu ngựa đái kiếm, phi yểu chiết tức hình phạt chính thương. Cự môn thiên cơ là phá đãng. Thiên lương

Nguyệt diệu nữ mệnh bần. Thất sát thủ mệnh cuối cùng yểu, tham lang nhập mệnh tất là xướng. Kình dương Hỏa Tinh là thấp hèn. Trúng mục tiêu gặp tai kiếp, đúng là lãng lý đi thuyền. Kỳ thực mệnh vô thật xấu, tinh vô cát

Hung, chỉ vì không thích hợp, cát cũng là hung, hảo cũng là phôi; chỉ cần hợp, phôi cũng thành hảo, hung cũng thay đổi cát

Trình bày và phân tích thái võ đoán như: Sớm kết thì sớm ly (tảo hôn nam nữ song phương cá tính không thói quen, công tác sự nghiệp biến hóa đại, đa thành vợ chồng bất hoà, xướng tì (có chút danh tinh, xúc cảnh sinh tình một thời tình cảm

Xung động mà không kiềm hãm được phát sinh, đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc trung tâm cũng không có thể đâu có sắc thấp hèn) háo sắc (mỹ hảo dung sắc), ly hôn, nhiều lần hôn nhân (ly hôn là rất nhiều ly hôn

Điều kiện đều tập hợp hơn nữa lại có ác cách dẫn động tài mới có thể, tự xem đáo ly hôn, hiểu thành mới có thể rất nhiều ly hôn điều kiện một trong) hình phu khắc tử (càng thêm hoang đường)>

Bởi cung mệnh có liêm trinh cập thất sát

Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phú người: Liêm trinh thuộc hỏa, thất sát thuộc kim, hỏa năng chế kim vì quyền, hai sao vu xấu vị đồng cung, xấu là hãm yếu sát đa bất lợi, Vô sát gia cát có thể phú, vị là miếu vượng vô sát phú quý. Nhưng nếu nhân thân mệnh nhất liêm trinh cư thân hoặc thất sát ở ngọ cập thất sát ở tử, liêm trinh ở dần hai sao giai

Vu miếu vượng của hương, trước phải bần hậu phú, toại bộ tăng lên thành tích phú của mệnh.

Bởi cung mệnh có liêm trinh cập thất sát hơn nữa liêm trinh cung vị là vị hơn nữa cung mệnh vô Tứ Sát

Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phú người: Liêm trinh thuộc hỏa, thất sát thuộc kim, hỏa năng chế kim vì quyền, hai sao vu xấu vị đồng cung, xấu là hãm yếu sát đa bất lợi, Vị là miếu vượng vô sát phú quý.

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa liêm trinh cung vị là vị, thân hơn nữa cung mệnh vô Tứ Sát hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thất cát, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Liêm trinh không được gia sát, thanh danh lan xa: Vị thân nhị cung tọa mệnh vô sát cũng cát, gia sát bình thường.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có liêm trinh cập tham lang cập phá quân cập vũ khúc hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thất cát, tử vi, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Vũ phá trinh tham xung hợp cục toàn bộ cố quý, dương đà thất sát tướng tạp bổ sung thì thương: Đến đây cách tức nhân thân mệnh tam hợp gặp vũ khúc, phá quân liêm trinh, tham lang thủ chiếu canh được cát hóa phú quý tất cũng

Bởi cung mệnh có liêm trinh cập thất sát hơn nữa cung mệnh cung vị là xấu, vị hơn nữa cung mệnh có thất cát hơn nữa cung mệnh vô Tứ Sát

Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phú người: liêm trinh thuộc hỏa, thất sát thuộc kim, hỏa năng chế kim vì quyền, hai sao vu xấu vị đồng cung, xấu là hãm yếu sát đa bất lợi, vô

Sát gia cát có thể phú, vị là miếu vượng vô sát phú quý.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có vũ khúc cập phá quân cập văn xương cập văn khúc hoặc thân cung tam phương tứ đang có vũ khúc cập phá quân cập văn xương cập văn khúc

Vũ khúc phá quân gặp nhau xương khúc phùng, thông minh xảo nghệ định vô cùng: Pháp quyết này nhân vũ khúc: Văn xương thuần âm kim, phá quân khúc thuần âm thủy, bốn sao hội hợp vu thân mệnh nhị địa, kim

Thủy tướng sinh, thái độ làm người tất thông minh mà có xảo nghệ, miếu vượng tất có thể có nhiều, nhưng hãm địa suốt đời bất toại, nhưng bất luận miếu hãm đều là suốt đời đa bôn ba vất vả cực nhọc, cập thành công bại

Phập phồng, nhân văn khúc gặp phá quân chủ bần, văn xương phùng phá quân hình khắc lao lực.

Bởi cung mệnh tam mới có văn xương cập văn khúc hơn nữa tính là nữ

Nữ mệnh xương khúc, thông minh phú quý, chích đa La Mạn Đế Khắc. Nữ mệnh phùng xương khúc mỹ lệ thông minh, vượng cung cũng chủ phú quý, nhưng đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc không được trinh, cũng hữu vân:

Dương phi háo sắc, tam hợp văn xương văn khúc, đến đây cục có nhà kề làm vợ kế, hãm địa là thị tỳ.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có tử vi cập Thiên phủ cập văn khúc hơn nữa văn khúc vượng độ là miếu, vượng hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt

Văn khúc nhập miếu, hội Tử Phủ, sao Khôi củng đấu. Văn khúc vu miếu vượng của hương, không được phùng sát phá tan, được Tử Phủ tam hợp lai triêu, là sao Khôi củng đấu cách, vô sát cập không được phùng Hóa kị đáng quý.

Bởi Hỏa Tinh cung vị = thiên mã cung vị hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có tham lang

Hỏa Tinh thiên mã là chiến mã. Hai sao thủ mệnh, hội chiếu tham lang cát.

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa cung mệnh vô Tứ Sát hơn nữa cung mệnh địa chi là vị, thân

Liêm trinh ở vị thân cung thủ mệnh, vô Tứ Sát, phú quý tung tin bá xa danh.

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa (liêm trinh = văn khúc hoặc cung mệnh tam phương tứ đang có văn khúc)

Liêm trinh gặp văn khúc, hảo lễ nhạc.

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa cung mệnh địa chi là thìn, tuất, xấu, vị hơn nữa tính là nữ

Nữ mệnh, liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau. (nhược thìn tuất xấu vị tình cảm đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc)

Bởi cung mệnh có thất sát hơn nữa thất sát vượng độ là miếu, vượng hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có tử vi hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền

Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, có mưu lược, sai ai ra trình diện tử vi, gia sai ai ra trình diện chư cát, tất là đại tướng.

Bởi cung mệnh tam mới có văn xương

Văn khoa củng chiếu, giả nghị còn trẻ đăng khoa. (luận tam phương)

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc

Văn xương văn khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc hơn nữa cung mệnh có kình dương, đà la

Tả hữu xương khúc phùng dương đà, đương sinh dị chí.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương. (là trời ất củng mệnh cách)

--------------------------------------------------------------------

Cung mệnh chủ tinh làm sao đối mặt cuộc thi, "Cuộc thi" thực sự là một vĩ đại chế độ a! Xuyên thấu qua cuộc thi, ra đề mục lão sư có thể biết thí sinh trình độ làm sao; xuyên thấu qua cuộc thi, thi

Sinh có thể biết mình và ra đề mục lão sư có hay không tâm ý tương thông? Xuyên thấu qua cuộc thi, có thể quyết định một người thời gian tới một nửa số phận; xuyên thấu qua cuộc thi, có thể tạo thành nhiều ít gia đình

vui mừng và sầu bi! Kỳ thực một nghiêm trọng như vậy chứ, cuộc thi thực sự bất quá chỉ là nhìn chính đối sở học hấp thu nhiều ít, trọng điểm điều không phải cuộc thi, mà là đọc sách học tập hiệu

Quả. Nếu như không được cuộc thi, người ta hội làm sao đối mặt đọc sách một kiện sự này ư? Giống nhau thanh niên nhân huyết khí phương cương, tinh lực sự dư thừa, tài vòng vo hơi lớn nhân dạng, tiếp xúc được càng nhiều chuyện, Tìm cách cũng càng có biến hóa, yếu tĩnh hạ tâm lai chăm chú đối mặt học tập, cũng không phải nhất chuyện dễ dàng, sở dĩ chỉ có thể tạ trợ giúp cuộc thi vội tới học sinh một ít áp lực, quản quan tâm không bị cản trở

Lòng của tư, áp một chút phi dương đích tình tự, thừa dịp ký ức tức thể lực đều là tối hoàng kim thì đoạn, làm nhiều kiến thức hấp thu.

Cuộc thi đương nhiên là yếu chuẩn bị, bất quá mỗi người đọc sách phương thức bất đồng, tâm tính cũng không giống với, có vài người rất có kế hoạch, hội làm từng bước chuẩn bị, mỗi ngày có cố định tiến độ;

Cũng có người chỉ ở ý trọng điểm, hội hoa một phen công phu tiên bả trọng điểm hoa đứng lên, sau đó tài đọc thuộc lòng ký ức; coi trọng lý giải tính người đó hơn phân nửa không muốn thư xác nhận, nhấn mạnh là hoà hợp

Quán thông; đương nhiên còn có một chút thực sự không thế nào thích đọc sách học sinh, đụng tới cuộc thi thì hơn phân nửa là đến lúc nước tới trôn mới nhảy. Rốt cuộc cái dạng gì cá tính người đó tương đối hội đọc sách, bỉ

So sánh thi toàn quốc thử ư? Bọn họ thông thường đều là thế nào chuẩn bị mình việc học, hơn nữa nhìn dưới phân tích.

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Liêm trinh tọa mệnh người đó, đối với công khóa tự có một bộ dụng công tâm đắc, hắn vì để tránh cho đang thi đích mưu thiên làm cho thấy hôi đầu thổ kiểm hắn, cập cuộc thi hoàn hậu bị người nhạo báng

Vũ nhục, bởi vậy, hắn đã sớm mưu định trước làm sao đang thi tiền bả công khóa đều chuẩn bị cho tốt, hơn nữa hắn suy nghĩ động rất nhanh, nhãn châu - xoay động, sẽ theo thì đắn đo trước, các môn công khóa

Dụng công phương hướng và thời gian, hắn thật là một thiên tài, người tài ba không thể, chuyên môn tại nơi đại gia không thích nhất việc học thượng, đại tác phẩm văn chương, kẻ khác bình thường hơi bị ghé mắt, cũng vì hắn đặc biệt

Dị ý nghĩ của cảm thấy thán phục, hắn mỗi lần trước khi thi cái loại này dễ dàng tự tại lại thích như chuẩn bị xong hình dạng, thực sự là khiến cho rất nhiều người không ngừng hâm mộ, hơn nữa thực sự mỗi lần thành tích đi ra

Thì, thành tích của hắn rất ít là rất xấu xí. Sao Liêm trinh tọa mệnh người đó, là một thiên tài, bởi vì quá thông minh, sở dĩ hắn lám bừa phương pháp, nếu như nhân túc nhiên khởi kính, hắn chích

Yếu quyết định, tại nơi nhất khoa lám bừa thì, ánh mắt của hắn, sẽ có một tia lợi hại, ngươi xem hắn dùng tâm kế hoạch làm sao lám bừa tay của đoạn, ngoại trừ bội phục! Bội phục! Hoàn

Là bội phục! Ở trong mắt người khác thấy hắn lám bừa lòng của tư, đô hội liên tưởng đến, hắn sau đó ở trong xã hội tất có một phen làm, gặp phải tốt hoàn cảnh, nhất định có lợi xã hội nhân

Đàn, ở phôi trong hoàn cảnh, cũng có thể có đột phá, chúng ta chỉ thấy hắn ở lám bừa thì, rất giống Gia Cát Khổng Minh như nhau, ở bốn bề thọ địch hạ, vậy bảo trì rất tiêu sái tự tại

Hình dạng, lão sư giám khảo, đô hội bị hắn bề ngoài cấp lừa dối trước, hắn lám bừa thì, tương đối lãnh tĩnh, trong lòng ít nhiều có chút bất an, thế nhưng khi hắn lám bừa sạch sẽ lưu loát biểu hiện

Hạ, hắn luôn luôn an toàn quá quan, đều là bởi vì hắn có bản lĩnh, lám bừa chỉ là hắn thêm vào phụ đái đông tây, hơn nữa không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không làm tệ cũng;

Bởi cung mệnh có thất sát

Thất giết người trừ phi hắn buông tha trước cuộc thi, không phải hắn bình thường nhất định tựu tương đối tận lực khứ dụng công ở mỗi một một khoa thượng, hắn thông thường hay nhượng cùng học hoặc bằng hữu tới tìm

Hỏi vấn đề người đó, tánh mạng của hắn trung tâm chưa bao giờ may mắn thời gian, chỉ có nỗ lực học tập và phấn đấu, tánh mạng của hắn trung tâm chỉ có mình mới là chân thật nhất, cũng đáng tin cậy, Sở dĩ hắn nguyện ý đa tốn khứ nghiên cứu hoặc dụng tâm khứ dụng công trước, bề ngoài lộ ra thẩm ổn hình dạng, là một cũng không rơi lệ thật là tốt hán, năm tháng mang đến cho hắn rất nhiều đau khổ, nhưng

Là lại thành tựu hắn trí mưu, cũng cho hắn vô cùng lòng tin, chỉ cần ý hắn chí lực còn ở, hắn cuộc thi tiền chuẩn bị là thập phần dư thừa.

Thất sát tinh người đó, lá gan rất lớn, chỉ cần hắn vừa làm tệ, trên mặt không chút nào xin lỗi lão sư thần tình, ngược lại là động tác tiêu sái tự tại, nhãn thần lợi hại nhìn giám thị lão

Sư, chỉ cần bọn họ không để ý, tâm cơ của hắn sẽ, không được! Phải nói là mưu lược, đại gia vốn có hội dĩ hắn là sỉ nhục, thế nhưng hắn gương cho binh sĩ, lộ ra phong rả rích hề

Dịch thủy hàn tráng sĩ phán đoán cổ tay chi tâm, trái lại có thể dùng, tưởng lám bừa vừa người nhát gan theo vào trước, nếu như, lám bừa thành công, tất cả mọi người tán tụng hắn là anh hùng, nếu như thất bại, hắn mặt

Không thay đổi sắc, dám làm dám chịu, khoa dĩ linh phân tính toán, thế nhưng ư! Hắn rất ít bị đãi, đó thật là hắn nhạy bén hơn người, hơn nữa hắn đã sớm quen thuộc trước làm sao bố cục, Ngược lại, theo vào đảm tiểu nhân vật, bị đãi chánh, mà hắn cũng chỉ có thể để bị đãi người đó lưu lại một ti đồng tình, hơn nữa trong lòng nghĩ thích người sinh tồn, không khỏe người

Đấu loại, mong muốn hắn tiếp theo cơ linh điểm ba!

------------------------------------------------------------------------------

Bởi năm chi là tị hơn nữa thiên tướng cung vị là tị

Ám cung mệnh đại diện một người tiềm tàng cá tính; thiên tướng tinh thuần dương thủy, hóa khí viết ấn - coi trọng chính là phẩm bài hơn nữa nhất định phải ngăn nắp, tứ bình bát ổn, mọi việc đều phi thường theo

Quy đạo củ, sở dĩ ở tình cảm xử lý vấn đề thượng là trọng yếu phi thường, bất năng như những thứ khác sao thuỷ bả nước đào hoa đặc tính biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, không làm châm chước lo lắng, phủ

Thì dễ khiến cho mặt trái ảnh hưởng. Thiên tướng ở trong tối cung mệnh, cung phúc đức tất nhiên có thất sát, loại này tinh hệ đại diện trong cuộc đời tinh thần hội bị nhục chiết, thất sát bản chủ khai sáng, tái

Cung phúc đức là không chịu ngồi yên nhất là thân cung ở cư cung phúc đức người tượng rõ ràng hơn. Thiên tướng tọa mệnh vô luận là na nhất cung, đối cung tất nhiên là phá quân, phá quân là hao tổn tinh, thiên tướng

Là phúc tinh, bởi tinh hệ ảnh hưởng lẫn nhau, cũng nói thiên tướng là một viên mệt nhọc phúc tinh. Lúc còn trẻ thiên tướng, hội nhân? Không có kinh nghiệm mà bình thường có hại, thành thục sau đó kiêm

Chức kiêm nghiệp có khả năng rất lớn, nếu như có thể có chuyên nghiệp kỹ thuật, tất nhiên có thể khai thác bước phát triển mới lĩnh vực, trong cuộc đời hay đến rồi lão niên, cũng thích bang trợ người khác tố ta sự

Tình, vẫn là hơn dặm không chịu ngồi yên. Ưu điểm: Trung hậu thành thật, thái độ làm người thẳng thắn thẳng thắn, tâm địa thiện lương phú đồng tình tâm, có phục vụ nhiệt thành, có hi sinh kính dâng tinh thần, thái độ làm người

Hiền hoà hùng hồn, xử sự tích cực, nặng bề ngoài ăn mặc, phú xí hoa năng lực, ưa tự do phát huy, ưa tô son trát phấn bề ngoài.

Thiên tướng ở trong tối cung mệnh luôn luôn lộ ra chuyên gia quang minh hình dạng, cật và mặc đều có nhất định giảng tựu, ở khí chất thượng rất dễ khiến người ấn tượng đầu tiên có tốt cảm giác, mà người ta

Không dễ dàng thấy hắn đàm tiếu hình dạng, chỉ có ánh mắt của hắn rất có tinh thần, mà mặc rất thể diện, hành vi khéo, khiến người cảm thấy thoải mái, mà hắn thấy người khác có ở chú ý tới hắn

Thì, hắn như một minh ở trong tối cung mệnh, diễn thập phần thân thiện và chói mắt, hắn loại này đàm tiếu ở trong lòng biện pháp hay, có thể dùng quanh mình bằng hữu đều thích cùng hắn cùng một chỗ.

Thiên tướng ở trong tối cung mệnh luôn luôn lộ ra chuyên gia quang minh hình dạng, cật và mặc đều có nhất định giảng tựu, ở khí chất thượng rất dễ khiến người ấn tượng đầu tiên có tốt cảm giác, bởi vậy hắn

Vừa có mục đích mặc vào mốt thì, chỉ là hắn bình thời tín dụng và danh tiếng, cũng rất dễ dàng khiến cho người ta dễ dàng tiến nhập thiết tốt trong bẫy, có thể dùng người ta vui lòng công tác và kỳ

Đợi tương lai viễn cảnh, luôn luôn tam không được ngũ thì phóng ta thực vật cho ngươi cật, người ta cũng cảm tạ ăn, thẳng đến người ta thất bại, người ta mới biết được trúng kế, thế nhưng người ta cũng lão liễu, vô pháp

Đi, người ta chỉ có nhận, hoàn thay thiên tướng giữ nhà, thiên tướng ở trong tối cung mệnh người ta vì danh thanh tiếp tục nỗ lực;

Bởi cung mệnh Thiên can là quý hơn nữa tính là nữ

Quý cung mệnh Thiên can nữ tử tính cách ngay thẳng. Quý can, phá quân hóa lộc mà tham lang Hóa kị. ()-- khả ái vừa vô cùng khai sáng lực.

Quý cung mệnh Thiên can nữ tử thập phần khả ái. Các nàng tính cách lạc quan, tự tin, đôi khi còn có chút bá đạo, làm cho phi thính của nàng bất khả. Các nàng hoàn bình thường biểu hiện ra

Nhã nhặn lịch sự một mặt, tuy rằng trong khung tính cách là kịch liệt, nhưng biểu hiện ra một mặt lại hoàn toàn điều không phải, tuy rằng phi thường bướng bỉnh, nhưng quyết không hội hô to gọi nhỏ kinh thiên động địa.

Phá quân hóa lộc, quý cung mệnh Thiên can nữ tử trời sinh tính bướng bỉnh phản bội. Các nàng là bá đạo, quyền uy. Sấn các nàng không có ở đây thời gian len lén nói cho đại gia, có thì

Hậu các nàng quả thực hay rất không nói để ý. Hóa lộc cho các nàng mang đến một việc tiên không tưởng được thu hoạch, các nàng luôn luôn rất thích quan, rất ít đã gặp các nàng bộ dáng như đưa đám.

Chính xác là một đám người hạnh phúc a.

Cự môn hóa quyền, các nàng cũng không phải rất thích cải cọ, nhưng nếu như nhận định một việc, tựu phi bả người khác nói phục bất khả. Ít nhất phải ép đáo người khác tâm không phục khẩu phục, giá

Dạng các nàng mới có thể thoả mãn. Mà cự môn hóa quyền cũng có thể dùng các nàng đích xác rất có năng lực thuyết phục. (rất hội già mồm át lẽ phải -_-!) đôi khi cũng sẽ tạo thành người khác ngực

Không đồng nhất, có lẽ nhân thái thấy được mà dẫn đến chiêu đố, sản sinh bất lợi ảnh hưởng.

Thái âm hóa khoa, quý cung mệnh Thiên can nữ tử tuy rằng bá đạo vừa thiện biện, cũng khí chất thanh tao lịch sự cao quý, hơn nữa và bẩm sinh đến trước hùng hậu mẫu tính. Thái âm hóa khoa cũng chủ

Thông minh tài trí, các nàng thường thường học có sở trường, còn có người đối diện đình ý thức trách nhiệm và tăng cường nữ tính ôn nhu săn sóc một mặt, đồng thời cũng tăng cường quý cung mệnh Thiên can nữ

Tử trời sanh lạc quan tính chất, các nàng chưa bao giờ hội lo lắng thiên hội sập xuống.

Tham lang Hóa kị, quý cung mệnh Thiên can nữ tử cũng có tâm thần không yên thời gian, hơn nữa loại tâm tình này thường thường cũng sẽ không rất nhanh tán đi, cái này cũng ảnh hưởng các nàng trong tính cách

Có thai truy cầu kích thích một mặt. Tham lang Hóa kị, dùng tiền có chút tiêu tiền như nước, còn có hư trịch ý tứ hàm xúc, đồng thời lại có vô sự hối hả đặc tính, còn có biểu thị sự nghiệp tâm

Rất mạnh. Tham lang bản là đào hoa tinh, Hóa kị lại có thể hóa giải đào hoa tính chất, quý cung mệnh Thiên can nữ tử là có thể tin.

Quý cung mệnh Thiên can cô gái thật là không có gì sánh kịp khả ái. Các nàng cũng không có dã tâm rất lớn, cũng sẽ không suốt ngày trầm mê ở ưu sầu ở giữa, sở dĩ luôn luôn rất nhanh

Nhạc tự mãn, thật để cho nhân ước ao.

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa tính là nữ

Nữ sinh liêm trinh là một nhân rất đẹp thế nhưng tính tình siêu cấp nóng nảy muội muội, người ta không được nhạ người, hoặc là khi nàng cách cục tương đối khá, chính cô ta thật cao hứng

thời gian, nàng kia tựu đối với ngươi khỏe nhé, yếu gì có gì, yếu đào hoa cho ngươi đào hoa, yếu tài vận người tựu cho ngươi tài vận, phải làm quan người để người ta làm quan, hảo vô cùng. Có thể

Người ta ngàn vạn lần phải cẩn thận, một không chú ý, đem nàng cấp chọc, có lẽ để cho nàng cấp hóa kị, vừa không để cho người điểm ăn ngon có lẽ thứ tốt hống người vui vẻ, vậy ngươi tựu xong đời

Liễu: Tính tiểu thư càng đứng lên, vậy tuyệt đối điều không phải người bình thường năng lực thừa nhận điểu. Liêm trinh muội muội giận dữ liễu, cho ngươi táng gia bại sản, cửa nát nhà tan, cũng đều bất quá là

Người một mất hứng tựu có thể làm được tích. Đảo nghĩ liêm trinh mãn có điểm cùng loại bát tự dặm thương quan, tính tình rất lớn, uy lực cũng rất lớn, bất quá bất đồng hay liêm trinh không thương

Nói, tương đối muộn một ít. Nữ mệnh không thích liêm trinh, nguyên nhân xử trí theo cảm tính sở trí, sai ai ra trình diện sát người, rất có tình cảm cập nhân hôn khúc chiết, bởi vậy nữ mệnh gặp liêm trinh, nhất định phải chú ý

Mình khống chế tu vi (tứcEQ), tài khả tránh cho nhân sinh của khuyết điểm, cho dù [liêm trinh thanh bạch cách] cũng như nhau, hiện nay xã hội tùy tiện nam nữ quan hệ, đối liêm trinh của đặc tính ảnh hưởng

Tương đối lớn, rất dễ nhân xử trí theo cảm tính, mà bị tình cảm khống chế. Lánh liêm trinh gặp sát kị mặc dù chủ huyết quang, nhưng nữ mệnh nhược sống chết hoặc sanh non, đều tránh được miễn.

Bởi đại hạn cung tử nữ có Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Xung phu thê mới có thể có lúc (đại hạn soa) tính quan hệ hoặc nết tốt là năng lực rất nhiều tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc, nội tại dục vọng làm phức tạp hoặc tử nữ duyên, có con nữ không đổi, xung lượng lượng đại

Bởi cung mệnh cung vị là thìn, tuất, xấu, vị

a, cá tính thượng hội tương đối bên trong. b, sẽ là tương đối nhiều phí sức, quan tâm người đó. c, cũng sẽ so sánh cần lao, là lao lực mệnh hình người đó.

d, thời vận bất hảo thì, so sánh dễ hướng hiện thực cúi đầu, mà buông tha lý tưởng của chính mình.

Bởi cung tài bạch cung vị là tử, ngọ, mão, dậu

Đối tiền tài thái độ so sánh yên vui, thích kiếm tiền, cũng thích hoa tiền, thế nhưng cho dù trên đầu đã không có tiền, cũng không muốn là tài đa thao phiền; đối tiền tài không quá tính toán, chỉ cần có thể có

Tiền kiếm, kiếm đa kiếm ít cũng không thái sẽ đi lưu ý; có hóa lộc tinh ở Bản cung thì, dùng tiền hội tương đương xa hoa lãng phí. Đương có Hóa kị tinh ở thì, thì tiền tài hội nghị thường kỳ có hư hao tổn hoặc rách nát đích tình hình.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) cung vị là dần, thân, tị, hợi

a, mặc kệ loại nào tính chất công tác đều có thể tiếp thu, chỉ cần có được bận rộn là tốt rồi. b, có việc tố, tài sẽ không cảm thấy đang lãng phí sinh mệnh.

c, là một sẽ không để cho thân thể mình hoặc đầu óc thiên không rảnh rỗi người đó, là thật chính không chịu ngồi yên người đó.

Bởi thân cung cung vị = cung phúc đức cung vị

Tương đối ái hưởng thụ, hưởng phúc người, so sánh chú trọng chất lượng sinh hoạt, tựa hồ có chút khuyết thiếu tích cực tiến thủ, nỗ lực phấn đấu tinh thần, tương đối hội kế tục tổ tiên dư ấm của sinh

Sống phương thức, không muốn đi làm cải biến.

Bởi cung mệnh có liêm trinh, tham lang hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, đại hao, thiên diêu, mộc dục, hữu bật, văn khúc, thiên việt, thanh long

Đào hoa tinh vân tập, biểu thị ngươi là vị tương đương có nghệ thuật tài hoa và hàm dưỡng, bề ngoài hào hoa phong nhã, coi trọng sinh hoạt tình thú, tịnh hơn nữa dễ cân khác giới chung đụng được không sai người, đối với

Phong hoa tuyết nguyệt việc cũng không bài xích, nếu nói đào hoa nặng, là biểu thị người ta có dễ phạm đào hoa tiềm chất, về phần trên thực tế là phủ sẽ phát sinh, còn phải thời không hoàn cảnh phối hợp, dĩ

Cập có hay không mệnh bàn chạy về thủ đô hạn đi vào đào hoa cung vị mà định, đương đi hạn cung vị có đào hoa dấu hiệu thì, còn phải muốn xem đại hạn, lưu niên sao Tứ hóa có hay không bay vào cai cung lai dẫn động đào

Hoa, huống chi, nếu nói đào hoa, tịnh không cần thiết chỉ chỉ nam nữ tình duyên, nó cũng có thể nói là một loại nhân tế mị lực hoặc là nhân duyên đào hoa, người ta nhất định cân khác giới đều có thể đa tình lãng mạn la

Man đế khắc khoái trá ở chung.

Bởi cung mệnh có liêm trinh cập thất sát hơn nữa (cung phu thê có địa không chấm đất cướp) hoặc (huynh đệ cung có địa không, Địa kiếp hơn nữa cung tử nữ có địa không, Địa kiếp)

Cá tính cường thế vừa chủ quan là rất có thể, đảo vị tất nhất định sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, muốn xem đại hạn hoặc lưu niên có hay không gửi thông điệp hung tinh hoặc sao Hóa kỵ mà định, bởi tính cách kiên cường, vừa trường

Vu nghịch thế thao tác, lá gan cũng bỉ nhân gia lớn hơn một chút, hội tương đối dễ dàng xông ra một phen thành tựu, bất quá, nhất định là một không chịu ngồi yên người đó là được, nơi nằm úp sấp nằm úp sấp đi, cá tính vừa

Có điểm vội vàng xao động, đương nhiên tựu phải cẩn thận hết ý phát sinh la; cung phu thê có cướp, thiên không, biểu thị ngươi là có sắc nhát gan, ngực đối tình cảm có rất lãng mạn chờ mong, tràn đầy kỳ tư

Huyễn tưởng, cũng có cao quy cách tiêu chuẩn, độc chiếm tâm cường, hơn nữa tâm động lại không dám hành động ba! Không ngại từ tích nhật cùng học, hàng xóm hoặc khi còn bé cùng nhau bạn chơi đi tìm mịch người ta

bầu bạn, không nên bài xích phụ mẫu hoặc trưởng bối giới thiệu đối tượng, ngươi ở đây tình cảm trên có dễ nhiệt dễ lạnh tính chất đặc biệt, nhất định phải mình điệu thích.

Bởi cung mệnh có liêm trinh cập thất sát hơn nữa cung phu thê có thiên tướng hơn nữa huynh đệ cung có địa không, Địa kiếp hơn nữa cung tử nữ có địa không, Địa kiếp

Cá tính cường thế vừa chủ quan là rất có thể, đảo vị tất nhất định sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, muốn xem đại hạn hoặc lưu niên có hay không gửi thông điệp hung tinh hoặc sao Hóa kỵ mà định, bởi tính cách kiên cường, vừa trường

Vu nghịch thế thao tác, lá gan cũng bỉ nhân gia lớn hơn một chút, hội tương đối dễ dàng xông ra một phen thành tựu, bất quá, nhất định là một không chịu ngồi yên người đó là được, nơi nằm úp sấp nằm úp sấp đi, cá tính vừa

Có điểm vội vàng xao động, đương nhiên tựu phải cẩn thận hết ý phát sinh la; cung phu thê có cướp, thiên không, biểu thị ngươi là có sắc nhát gan, ngực đối tình cảm có rất lãng mạn chờ mong, tràn đầy kỳ tư

Huyễn tưởng, cũng có cao quy cách tiêu chuẩn, độc chiếm tâm cường, hơn nữa tâm động lại không dám hành động ba! Không ngại từ tích nhật cùng học, hàng xóm hoặc khi còn bé cùng nhau bạn chơi đi tìm mịch người ta

bầu bạn, không nên bài xích phụ mẫu hoặc trưởng bối giới thiệu đối tượng, ngươi ở đây tình cảm trên có dễ nhiệt dễ lạnh tính chất đặc biệt, nhất định phải mình điệu thích.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc hoặc cung phu thê tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc

Văn xương văn khúc là lưỡng khỏa có chứa văn nghệ hơi thở đào hoa tinh, thuộc về nhân duyên đào hoa, nói cách khác, của ngươi nhân tế quan hệ không sai, giỏi đoán ý người, ở bằng hữu vòng tròn được hoan nghênh, Đối tình cảm có phong phú, lãng mạn sức tưởng tượng, là lợi cho tình cảm phát triển ngôi sao may mắn, thế nhưng văn xương văn khúc ở mệnh phu thê, lòng của ngươi tự biến hóa phập phồng cũng trọng đại, có bao nhiêu tình

Lãng mạn La Mạn Đế Khắc hấp dẫn người khí chất, đa sầu đa cảm, về phần đào hoa bao thuở tài sẽ phát sinh, còn muốn xem thêm lưu niên cung phu thê cùng với đại hạn cung phu thê tinh diệu biến hóa, Nhất là hóa khoa, hóa lộc tinh có được hay không dắt ra đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa

Bởi thái dương vượng độ là hãm, không được hơn nữa thái dương cung vị = hóa lộc cung vị

Thái dương lạc hãm hóa lộc thật giống như không được là một chuyện tốt; mới có thể có lúc có bí mật đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc bạn bè, là đối phương nỗ lực đa, thu về ít.

Bởi (cung phúc đức có lục sát hơn nữa cung phúc đức tam phương tứ đang có thiên hình hơn nữa cung phúc đức tam phương tứ đang có thiên diêu) hơn nữa tính là nữ

Nhược tam phương tứ chính cập cung phu thê, cung tử nữ, cung phúc đức gia dương đà hỏa linh kiếp không hình diêu chư sát, trái lại chủ mới có thể tính sinh hoạt so sánh rộng rãi, đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc, ngoại

Biểu đoan chính cao quý, kỳ thực số ít mới có thể có lúc hôn nhân không đẹp hoặc tái giá hoặc có khốn cong, học giỏi người ngoài xử sự uyển chuyển, không câu nệ, là có thể tránh khỏi hoặc tăng trôi chảy.

Bởi tính là nữ

Trẻ tuổi nam nữ tuổi tác, tổng đơn thuần cho rằng tự do luyến ái kết hợp hôn nhân trung tâm, chỉ cần hai người tương thân tương ái có thể sống, nhưng vô luận thời đại như thế nào đi nữa

Thay đổi, cuộc sống hôn nhân thường thường đều liên quan đến hai người gia đình chuyện, trung ngoại giai nhiên; nhất là đại đa số nữ tính, cho dù sự nghiệp như thế nào đi nữa thành công, ở tình cảm cập hôn nhân trung tâm thông thường đều ở

Yếu nhược thế địa vị, dù sao công công bà bà cân phụ mẫu của chính mình bất đồng, giá nhập nhà giàu có nữ tính, càng có thật nhiều không muốn người biết khổ cực; nhược trượng phu gia đại nghiệp đại, bà

Bà hơn phân nửa điều không phải tỉnh du đích đăng, làm sao cân bà bà ở chung, để cho nàng đối với ngươi có hảo cảm, yên tâm tiếp nhận người vợ, cửa này ở chung quan hệ học vấn có thể lớn ư lý giải chính

Mệnh bàn các cung vị ở đại hạn lưu niên tiêu sái thế, biết trước thời gian tới một nửa kia với ngươi hỗ động, minh bạch cha mẹ chồng cá tính yêu ghét, làm tốt điệu thích cập chuẩn bị tâm lý, vận dụng của ngươi trí

Tuệ lai theo chân bọn họ ở chung, thắng được cha mẹ chồng vui mừng, xong bà bà ủng hộ, có thể khiến cho ngươi ở đây kinh doanh hôn nhân đời sống tình cảm thì, càng trôi chảy hạnh phúc hơn;

Bởi cung mệnh có thất sát hơn nữa tính là nữ

Thất sát tọa mệnh nữ tính, bản thân tựu túc trí đa mưu, chủ quan mà cường thế, là khăn trùm không thua kém bực mày râu nữ cường nhân, chức tràng thượng hãn tương, trong tính cách cũng là lý tính nặng vu cảm tính, Không được thiện vu nhi nữ tình trường một bộ, cho dù người bề ngoài là một mềm mại đáng yêu nữ tính, trong khung cũng có vài phần nam tính dũng cảm, mà người yêu thích hoặc là dễ bắt lấy được người phương

Tâm, rất có thể là một ôn nhu săn sóc khí chất nam hoặc mỹ hình nam, tại ngoại biểu hoặc cá tính thượng hai người cũng có thể có thể có tương đối mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, mà hai người phong cách hành sự cũng khác hẳn bất đồng, Vô luận như thế nào, hai người bọn họ ở có chút địa phương tổng làm cho cảm thụ được có chút không được hòa hợp;

Bởi cung mệnh có thất sát hơn nữa tính là nữ

Cung mệnh có thất sát tinh hoặc mẫu dương tọa nữ sinh: Bất luận là thất sát tinh hoặc mẫu dương tọa, đều có trước một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu sờ địch khí khái, cho dù là nữ lưu hạng người, cũng là khăn trùm không cho

Tu mi nữ trung hào kiệt, chẳng những có dũng khí, cũng rất giỏi về mưu lược, hơn nữa có bất khuất tinh thần, một ngày coi trọng của mình thích nam sĩ, người đương nhiên hội tưởng tiên hạ thủ vi cường, Sớm làm bả thượng hắn lai biểu thị công khai chủ quyền, các nàng đầy nhiệt tình, không được đùa với ngươi tâm cơ, hội nói thẳng, cũng sẽ không đối với ngươi dây dưa, yếu hoặc không nên, thành hoặc phải không, quay về với chính nghĩa chẳng qua là

Vừa lộn lưỡng trừng mắt chuyện mà thôi, các nàng tự nhiên chuyên gia, cũng không thái mang thù, nếu như người cải biến tâm ý, lánh kết tân vui mừng, người cũng sẽ không cảm thấy áy náy, ở người mà nói, thẳng thắn thành khẩn trọng yếu nhất

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa tính là nữ

Cung mệnh có sao Liêm trinh hoặc chòm song nam nữ sinh: Bọn họ hài hước khôi hài, hoàn mỹ chủ nghĩa hơn nữa tò mò mãnh liệt, có thể dùng các nàng toàn thân đều tràn đầy mị lực, người thật hấp dẫn, bọn họ

Cũng am hiểu sâu nhân tính, năng lực tự tại cân bằng hữu khác phái ở chung, thường thường khác giới duyên không sai, đối với bọn họ mà nói, năng lực tâm linh tương thông, có thể ở tinh thần nộp lên lưu, là chuyện rất trọng yếu, chích

Yếu đây đó khán đôi mắt, lưỡng tình tương duyệt, thùy tiên truy thùy, căn bản không quan trọng hơn;

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Sao Liêm trinh người đó ngoài mềm trong cứng, biểu hiện ra khán phi thường nhu hòa, tổng làm cho ngộ nhận là rất dễ thân cận, là đáng giá thâm giao hảo bằng hữu. Thế nhưng nội tâm hắn có thể có mưu kế liễu, "Cạnh tranh" là hắn suốt đời không đổi truy cầu, hắn có trở nên nổi bật quyết tâm, để sự nghiệp thành công mà bán mạng. Bởi vì lòng háo thắng cường, muốn thành công dục vọng cường liệt

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Liêm trinh đặc tính: Liêm khiết trung trinh, kiên trì nguyên tắc, có giáo dưỡng.

Bởi cung mệnh có thất sát

Thất sát đặc tính: Tâm tính kiên cường, thích tự chủ, chuyên quyền độc đoán, liên lụy lục thân.

Bởi nguyệt chi là xấu

Khắc khổ chăm chỉ, chịu được vất vả, yêu thích công danh lợi lộc;

Bởi cung tử nữ có liêm trinh, cự môn

Cung tử nữ có sao Liêm trinh hoặc cự môn tinh bằng hữu: Thông thường có giá lưỡng sao diệu ở cung tử nữ người đó, tử nữ cũng không nhiều, bọn họ cá tính đều thập phần kiên cường quật cường, cố

Chấp hoàn mỹ chủ nghĩa, lòng dạ cũng không rộng rãi, tâm tư phi thường nhẵn nhụi, lòng tự trọng cũng mạnh phi thường, hơn nữa có chút nho nhỏ phản bội, nhược bị đả kích, bọn họ biểu hiện ra

Bất minh thuyết, nội tâm cũng rất thụ thương, bởi vậy, đang quản giáo thượng người ta có thể sẽ có chút hao tổn tâm trí, có sao Liêm trinh ở cung tử nữ, bởi liêm trinh là khỏa cảm tính tinh diệu, như

Quả không có gửi thông điệp đáo sát kị, tử nữ hoàn mãn dễ chiếu cố, đây đó câu thông chắc là tốt, mà cự môn tinh bởi đái có một chút thị phi tính, thì là sẽ không sát kị, Tử nữ hơn phân nửa tới trì, cũng dĩ vãn có con nữ so sánh tốt, hay nhất qua trung niên tái có con hoặc tiên có nữ nhi tái sinh nhi tử so sánh tốt, tử nữ hơn phân nửa nhanh mồm nhanh miệng, năng lực nói thiện

Biện, có chút thích tranh luận, hơn nữa ở tử nữ tuổi nhỏ là lúc, người ta cũng có thể năng lực bởi vì bận rộn công việc lục của cho nên, thiết yếu thác nuôi vu bảo mẫu chỗ, đây đó đang lúc dễ nhân quan niệm

Bất đồng có chút ngăn cách, thông thường, người ta điều không phải sơ vu quản giáo hay dễ quản giáo không thoả đáng, đến nỗi không có như vậy thân nị đích tình cảm;

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Liêm trinh nhất diệu tối đa thay đổi, hắn mặc dù có "Thứ đào hoa" thuyết pháp, nhưng vị tất đại diện liêm trinh thủ mệnh người đó tức có đào hoa, hoặc đái đa tình đãng tính cách, nhưng mà có một chút cơ bản

Tính chất nhưng có thể khẳng định, đó chính là một thân tất nhiên đái điểm ngả ngớn, thế nhưng nội tâm lại chủ quan tính cường, không dễ dàng cùng người ở chung;

Tham lang là "Chính đào hoa" liêm trinh là "Thứ đào hoa", đồng chúc đào hoa, thế nhưng tham lang thủ mệnh người đó, lại lả lướt khéo đưa đẩy, cân liêm trinh hơi lỗ mảng bất đồng, nghiên cứu đẩu số

Bằng hữu; đối với lần này phải có phân biệt;

Nhưng liêm trinh mặc dù giác lỗ mảng, đã có hài hước cảm, ở giao tế trường hợp trung tâm, có người hơi đái chút ít xấu vị đạo, có thể dễ dàng giành được chiếm được cười; một thân tức có thể là liêm trinh thủ mệnh;

Nhưng bởi liêm trinh cũng có "Cứng rắn cảnh" tính chất, sở dĩ người ta không nên thấy vậy nhân dễ dàng hài hước, tựu cho là hắn ở công sự thượng dễ nói chuyện, trên thực tế người này rất khả năng "Công sự công

Bạn", mọi việc có nề nếp;

Sở dĩ loại người này mệnh cục, thích nhất là "Liêm trinh thất sát đồng cung, sai ai ra trình diện lộc không được gia sát", xã hội hiện đại, loại này mệnh cục người đó có thể tố thượng trình sư hoặc nhân viên kỹ thuật, hoặc công

Vụ nhân viên công việc của bọn họ có nề nếp, phù hợp cơ bản tính chất, thậm chí kinh doanh kiến trúc cũng rất thích hợp, bởi vì liêm trinh cũng đái điểm nghệ thuật thành phần;

Liêm trinh sai ai ra trình diện lộc, là cát là hung?

Liêm trinh ở mười hai cung trung tâm phân bố, tình hình phi thường của phức tạp, đại để dĩ và "Sát, phá, lang" cùng độ có thể hợp, tình hình dễ nhất khởi biến hóa;

Ở tử ngọ cung, liêm trinh tất cùng trời tương đồng độ, đối cung là phá quân, cung tài bạch là tử vi, Thiên phủ, vừa hội vũ khúc tài tinh;

Loại kết cấu này, thoạt nhìn hình như tốt, bởi vì năng lực hội hợp tử vi, Thiên phủ, thiên tướng tam khỏa cát diệu, đối cung phá quân lại có thể tăng mạnh sức sang tạo; nhưng trọng điểm nhưng ở vu liêm trinh

Có hay không sai ai ra trình diện lộc, giáp ngọ sinh ra, liêm trinh hóa lộc; năm đinh kỷ năm sinh ra, lộc tồn tại ngọ cung; quý năm sinh nhập, lộc tồn tại tử cung, đối giá cách cục cực kỳ có lợi; nếu không sai ai ra trình diện lộc, trái lại

Mà sai ai ra trình diện Hóa kị, thì trở thành hạ cách, sở dĩ giá tinh hệ kết cấu bất lợi bính năm sinh ra, dĩ bính năm liêm trinh Hóa kị của cho nên cũng;

Đồng thời, loại này tinh hệ kết cấu người đó, đa số bất lợi phụ mẫu, hoặc sớm cô, hoặc năm mới rời nhà, bạn tốt đích tình hình cũng chủ không được hưởng cha mẹ phúc ấm; vương đình chi tính qua một mệnh, Cung phụ mẫu kết cấu rất tốt, vấn của, thì từ nhỏ học tứ niên cấp liền đã ký túc, lại đã ngoại quốc niệm trung học cập đại học, có thể được cho năm mới rời nhà điều kiện tốt nhất tình huống;

Ở thìn tuất lưỡng cung, liêm trinh tất cùng trời phủ cùng độ, đối cung thất sát, hội tử vi, vũ khúc, thiên tướng; dựa vào tinh diệu mà nói, và tử ngọ cung đại thể tương đồng, cận tương phá quân thay đổi một viên

Thất sát, thế nhưng tính chất thì đại không giống nhau;

Loại này tinh hệ kết cấu người đó, không thích liêm trinh hóa lộc, chủ trì phát, hơn nữa sớm vận nhấp nhô; nhưng ưa sai ai ra trình diện vũ khúc đái lộc; canh năm sinh ra, vũ khúc đái lộc vu thân cung, giáp năm sinh ra, Vũ khúc đái lộc vu dần cung, tài tinh đái lộc, khiến cho giá tinh hệ kết cấu tăng phát tài lực lượng; nhược liêm trinh hóa lộc, đối nữ mệnh rất là không thích hợp, nếu không có hôn nhân muộn, đa dễ sanh ly; nguyên nhân

Ở chỗ Thiên phủ thái ôn hoà hiền hậu, liêm trinh hóa lộc tăng thêm đào hoa ý tứ hàm xúc, dễ bị người mê hoặc;

Đây là liêm trinh cùng trời phủ, thiên tướng cùng độ quan hệ, về phần và "Sát Phá Lang" cùng độ quan hệ, bên dưới tái tác nói chuyện;

Liêm trinh và "Sát Phá Lang "

Liêm trinh và "Sát Phá Lang" quan hệ, có thể chia làm lưỡng loại, một loại là cùng độ, một loại là tương đối;

Cùng độ -- liêm trinh ở xấu vị nhị cung, tất và thất sát cùng độ; ở mão dậu nhị cung, tất có phá quân cùng độ; ở tị hợi nhị cung, tất tham lang cùng độ;

Tương đối -- liêm trinh ở dần thân nhị cung, tất và tham lang tương đối;

Liêm trinh vốn là xưng là "Thứ đào hoa", phàm đào hoa tất đái điểm nhạy cảm tính chất, mà "Sát Phá Lang" thì chủ chuyển biến, sở dĩ một viên nhạy cảm tinh, trong buổi họp một viên đái biến hóa tính

Chất tinh, liền dễ xuất hiện các loại tình hình tình thế hỗn loạn, rất cần kỳ nhân đại vận xu thế, cùng với cung mệnh "Tam phương tứ chính" trong buổi họp chuyện gì tinh diệu, sau đó mới có thể quyết định

Phát sinh, biến hóa tốt hay xấu; từ cơ bản tính chất mà nói, ở dần thân lưỡng cung, ngồi một mình liêm trinh trong buổi họp ngồi một mình tham lang, là "Thứ đào hoa" trong buổi họp "Chính đào hoa", bản

Ứng với coi là dễ dàng thay đổi của mệnh, nhưng cư vương đình chi kinh nghiệm, loại này mệnh cục, nghệ thuật màu sắc phi thường của nồng hậu, nhất là đối màu sắc phối hợp và tuyển trạch, có thường độc đáo

Ánh mắt, ở hôm nay xã hội, không thể làm thấp đi loại này mệnh cục địa vị; ngoài ra, cư "Trung Châu phái" thuyết pháp, nhược loại này mệnh cục sai ai ra trình diện lộc, trái lại mà trở thành "Thanh bạch" của

Cách, bất khả coi là đào hoa;

Ở tị hợi lưỡng cung, liêm trinh và tham lang lưỡng khỏa đào hoa tinh cùng độ, ngược lại sẽ biến thành thần kinh quá nhạy cảm, nếu không có những thứ khác đào hoa tinh hội chiếu, cũng không có thể mậu mậu nhiên coi là đào hoa; có

Ta dụng "Đẩu số" thôi mệnh người đó, động một chút là nhận định người khác đa tình đãng, tính dục cường, đây chẳng qua là rất thô thiển hơn nữa tư tưởng tương đương thấp hèn tìm cách; kỳ thực loại người này đại thể

Sổ chỉ là lao lực bôn ba mà thôi;

Liêm trinh và thất sát cùng độ, tính chất biến hóa rất lớn, đồng dạng cung mệnh, có thể có cao thấp kém rất lớn cách cục; "Mân phái" cho rằng xấu cung bỉ vị cung hảo, "Trung Châu phái" cương

Hảo tương phản, cho rằng có chút phối hợp, vị cung thành tựu hơn xa vu xấu cung;

Về phần liêm trinh và phá quân cùng độ, đào hoa tính chất giảm bớt nhiều, trái lại chủ kỳ một đời người đa khúc chiết, hơn nữa thuộc về năng lực công bất năng thủ gây dựng sự nghiệp nhân tài; có nhất phái cho rằng loại này mệnh

Cục người đó dễ bị chó giảo, kỳ thực cũng không có thể quơ đũa cả nắm;

Bởi cung mệnh địa chi là vị

Chính mình bằng phẳng thuận sướng vận thế, trong cuộc đời vô sóng to gió lớn, vĩnh viễn là sống ở chất phác, bình tĩnh mà vừa kiên định sinh mệnh;

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Vu có thành tựu trước, đa thường gian khổ khốn đốn, so sánh chú trọng tinh thần, đời sống vật chất của phong phú, có văn nghệ chư phương yêu thích, am hiểu quản lý tài sản, nhưng cận nên vu thái độ làm người tố giá;

Dĩ ở tài vụ cơ cấu phục vụ là tối chuy, nhược độc

Bởi cung mệnh có thất sát

Có mưu lược, là vận trù duy trướng người, cũng không nên vu từ thương, nhược được về công chức phát triển, có thể là yếu nhân; vu thành công trước ắt gặp nhiều phương diện làm phức tạp gia tăng kỳ thân, một thân nặng hơn thị

Đời sống tinh thần của phong phú, có nhiều phương diện

Bởi thân cung địa chi là dậu

Có cương nghị nhu nhược song trọng cá tính, bình thường là dĩ nhu nhược cá tính hành sự, cố sự năng lực dứt bỏ phiền phức, bị vây thản nhiên trung tâm;

<◎ phu thê chính là đối đãi quan hệ ◎>

Bởi cung phúc đức Thiên can là ất hơn nữa cung tật ách có Thái âm hơn nữa tính là nữ

Nữ phúc đức vi phu thê quan lộc (là đúng đãi quan hệ cung vị) phi hóa kỵ nhập cung tật ách (cung phúc đức Thiên can khiến cho cung tật ách chủ tinh Hóa kị), đối phương đối với ngươi nội tâm cảm xúc không bằng lý tưởng hảo

Bởi cung phúc đức Thiên can là ất hơn nữa cung tật ách có thiên cơ hơn nữa tính là nữ

Nữ phúc đức vi phu thê quan lộc (là đúng đãi quan hệ cung vị) phi phi hóa lộc nhập cung tật ách (cung phúc đức Thiên can khiến cho cung tật ách chủ tinh hóa lộc), đối phương đối với ngươi nội tâm cảm xúc mới có thể hảo;

Bởi tính là nữ bởi cung mệnh có Hóa kị nhập cung tài bạch

Nữ cung mệnh Hóa kị (biểu thị trở ngại, không được thuận, biến hóa, tích tình, thiếu nợ, dính;) nhập cung tài bạch xung cung phúc đức; chính quá mạnh mẽ thế, mới có thể kết hôn muộn hoặc tảo hôn hôn nhân tình cảm thiếu hài hòa, mỹ mãn

Bởi cung phu thê có Hóa kị nhập cung tài bạch

Nữ cung phu thê Hóa kị (biểu thị trở ngại, không được thuận, biến hóa, tích tình, thiếu nợ, dính;) nhập cung tài bạch xung cung phúc đức; phối ngẫu quá mạnh mẽ thế, yếu đặc biệt chú ý hôn nhân tình cảm nên hài hòa

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có Hóa kị nhập cung tật ách

Nữ Cung Nô bộc (cung Nô bộc) Hóa kị (biểu thị trở ngại, không được thuận, biến hóa, tích tình, thiếu nợ, dính;) nhập cung tật ách xung cung phụ mẫu; phối ngẫu quá mạnh mẽ thế, yếu đặc biệt chú ý hôn nhân tình cảm nên hài hòa

Bởi cung tài bạch có Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Nữ cung tài bạch Hóa kị (biểu thị trở ngại, không được thuận, biến hóa, tích tình, thiếu nợ, dính;) nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung) xung cung phu thê; chính quá mạnh mẽ thế, ảnh hưởng tình cảm vợ chồng thiếu hài hòa, mỹ mãn

Bởi cung phúc đức có Hóa kị nhập cung tật ách

Nữ cung phúc đức Hóa kị (biểu thị trở ngại, không được thuận, biến hóa, tích tình, thiếu nợ, dính;) nhập cung tật ách xung cung phụ mẫu; phối ngẫu quá mạnh mẽ thế, ảnh hưởng tình cảm vợ chồng thiếu hài hòa, mỹ mãn

Bởi cung mệnh có hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Nữ cung mệnh hóa lộc (hảo cảm tình duyên) nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chiếu cung phu thê; chính chủ động, mới có thể nhân duyên trôi chảy hoặc hôn nhân tình cảm hài hòa, mỹ mãn

Bởi cung tật ách có hóa lộc nhập cung tài bạch

Nữ cung tật ách hóa lộc (hảo cảm tình duyên) nhập cung tài bạch chiếu cung phúc đức; chính chủ động, mới có thể nhân duyên trôi chảy hoặc hôn nhân tình cảm hài hòa, mỹ mãn

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có hóa lộc nhập cung tài bạch

Nữ Cung Nô bộc (cung Nô bộc) hóa lộc (hảo cảm tình duyên) nhập cung tài bạch chiếu cung phúc đức; phối ngẫu chủ động, mới có thể nhân duyên trôi chảy hoặc hôn nhân tình cảm hài hòa, mỹ mãn

Bởi cung tài bạch có hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Nữ cung tài bạch hóa lộc (hảo cảm tình duyên) nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chiếu cung phu thê; chính chủ động, mới có thể nhân duyên trôi chảy hoặc hôn nhân tình cảm hài hòa, mỹ mãn

Bởi cung phúc đức có hóa lộc nhập cung tật ách

Nữ cung phúc đức hóa lộc (hảo cảm tình duyên) nhập cung tật ách chiếu cung phụ mẫu; phối ngẫu chủ động, mới có thể nhân duyên trôi chảy hoặc hôn nhân tình cảm hài hòa, mỹ mãn

Bởi cung tài bạch có hóa khoa nhập huynh đệ cung

Nữ cung tài bạch hóa khoa (nhu thuận nhã nhặn) nhập huynh đệ cung chiếu Cung Nô bộc (cung Nô bộc); chính chủ động, mới có thể nhân duyên trôi chảy hoặc hôn nhân tình cảm hài hòa, mỹ mãn; đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có hóa quyền nhập cung tật ách

Nữ Cung Nô bộc (cung Nô bộc) hóa quyền (chủ động tranh thủ) nhập cung tật ách chiếu cung phụ mẫu; phối ngẫu chủ động, mới có thể nhân duyên trôi chảy hoặc hôn nhân tình cảm ổn định; không nhiều đủ tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc

------------------------------------------------------

<◎☆★ tứ hóa năm sinh: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị ---- và bẩm sinh có [nhân duyên tướng tiếp theo, kiếp trước của nhân, kiếp này của quả (kiếp này thụ người là) là vì bất diệt

Nhân duyên, đại diện "Mệnh ".] kỳ chất bất biến [khán rơi cung vị, hóa khí bất biến, ảnh hưởng con người khi còn sống, vị của "Phục tượng"] thừa tiếp theo kiếp trước nhân quả và nghiệp lực, đại diện định

Sổ, và lai nhân cung [năm sinh Thiên can cung vị] có quan hệ mật thiết, để xác định tiên thiên sổ của phương hướng. Nhập bản mệnh cái gì cung vị ảnh hưởng suốt đời; tiến nhập đại hạn cái gì cung vị

Ảnh hưởng mười năm;

Hóa lộc: Biểu lợi ích, chỗ tốt, tự tin, có lợi, quan tâm, có bang trợ;

Hóa quyền: Biểu giữ lấy, chi phối, tôn trọng, khống chế, ép buộc, dục vọng;

Hóa khoa: Biểu danh tiếng vui sướng tinh thần;

Hóa kị: Biểu lưu ý, câu nệ, không được hài lòng, không thoải mái;

"Lộc quyền khoa kị" là nhất thể, có "Lộc quyền khoa", liền tất nhiên có "Kị" ; có "Kị", cũng tất nhiên có "Lộc quyền khoa", cũng ở thập can tứ hóa "Hoành" hướng

Cập "Tung" hướng trung tâm hỗ ỷ. Đẩu số xu cát tị hung phương pháp, hay ở "Lộc quyền khoa kị" trung tâm thủ dụng, khiến cho "Lộc quyền khoa" đắc dụng; mà "Kị" không vì kị, khiến cho bàn

Trung tâm của "Tượng", cho ra điều kiện tốt nhất "Ứng với" . "Kị" không vì kị, có rất nhiều ví dụ sống sờ sờ. Ví dụ như: 『 vương đình chi gặp qua một vị phú hào mệnh bàn, thiên

Cơ hoá kị tọa mệnh, kỳ thành công chi đạo, tức ở chỗ làm việc gắng đạt tới hợp lý hợp pháp; tâm tồn thiện niệm, dũng cảm đối mặt nhân sinh 』 ở cử một cái ví dụ cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc Hóa kị, đến đây

Nhân khi còn bé nhà nghèo khốn, ít đọc sách; sớm tham gia Bát Lộ quân, sau giải phóng đáo giao thông bộ công tác, trường kỳ đảm nhiệm hải dương vớt cục cục trưởng, phụ trách xử lý qua quốc nội

Ngoại rất nhiều trọng đại tai nạn trên biển sự cố, văn hóa không cao, quan chức không ngã, phó bộ cấp đãi ngộ. Đến đây mệnh tạo tối có giá trị tham khảo chính là cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc Hóa kị, nhưng cả đời

Số làm quan. nói: "Hóa kị thuộc thủy, là đa quản chi thần, thủ thân mệnh suốt đời không được thuận, chiêu thị phi ". Có người cho rằng: "Kị "Chỉ phải không

Tốt, không khống chế được, căm hận, ghen ghét, kinh khủng, nguy hiểm, cấm... . Phần lần đó các loại, tựa hồ Hóa kị không đúng tý nào. Nhưng bản mệnh tạo vũ khúc Hóa kị ở

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung), ngược lại hình thành một dị số. Vũ khúc và kim chúc hữu quan, thuyền đúng lúc là kim chúc vật thể. Vũ khúc Hóa kị, vốn là có thể biểu thị tai nạn giao thông, bởi vì

Rủi ro tất có kim chúc của gãy. Hóa kị tinh sở triền của cung vị, có thể lý giải là mệnh chủ kiếp trước chỗ thua thiệt, mà nay thế cần suốt đời hơi bị nỗ lực; cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa

Sao Hóa kỵ, biểu thị mệnh chủ công tác có "Bù đắp "Tính chất, vớt cứu nạn vừa lúc cụ bị như vậy tính chất. Bởi vậy cai mệnh tạo đứng đầu nhân, cho dù vị phục vụ vu hải dương đả

Lao cục, cũng rất khả năng làm sửa chữa một loại công tác, bởi vì đây chính là hắn kiếp này sứ mệnh là cũng! ★☆◎>

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có hóa lộc

Nô bộc cung tọa năm sinh hóa lộc tinh: (nhất) bằng hữu phúc lộc, thực lộc, tài lộc, cuộc đời này so sánh không thiếu nhân duyên không sai, bằng hữu thông minh, chỉ số thông minh cao, có tài hoa; bằng hữu bận rộn trung tâm được

Thực lộc, tài lộc; bằng hữu lấy giúp người làm niềm vui, thích làm vui người khác, (nhị) và bằng hữu hữu duyên, ở chung sự hòa thuận, tá bằng hữu lực so sánh có thể được thực lộc, tài lộc;(tam) ở tư nhân cơ

Cấu, hoặc nhân đa náo nhiệt chỗ, mưu sinh hoặc gây dựng sự nghiệp so sánh dễ được tài, hoặc tài ở phương xa yêu cầu; thiện giao tế, bằng hữu đa, xã giao đa, bằng hữu giúp đỡ nhiều lực, bản thân đối với bằng hữu đa tình; so sánh

Hưởng thụ, khó tránh khỏi có chút phong lưu trái, cùng với phong tình mặt;

Hóa lộc tinh ở cung Nô bộc: Nâm gặp gỡ bằng hữu đa, nâm luôn luôn dĩ chân tình chân nghĩa tương đối đãi, trong đó đủ hip-hop thích chơi đồng bọn; ở nâm học ở trường ham học hỏi niên kỉ đại, bọn họ

Cực có thể trở thành nhượng nâm vô pháp chuyên tâm đọc sách mê hoặc, nhưng nâm còn là hội dĩ bằng hữu thành tựu là quang vinh; tại chức tràng thượng, nâm có gặp may mắn cơ hội, năng lực thu được đặc thù nhân

Tế quan hệ hoặc trưởng bối dẫn

Bởi tính là nữ

Nữ mệnh mặc dù diện mạo kiểu người tốt Lộc tốt, nhưng dễ sinh sôi tình cảm làm phức tạp, không được hoàn mỹ;

Bởi cung tài bạch có tham lang

Ở cung tài bạch, thiên tài rất vượng, có chứa ăn ý màu sắc rất nặng, nhân tham lang bản thân là dục vọng ngôi sao, đái điểm tà môn, mặc dù hóa lộc có thể phù của dĩ chính, nhưng trên cơ bản vẫn là tà môn, Cho nên là thiên tài, thường thường là thuộc về cơ hội tài, thể kiếm nhất tiền lớn, không chỉ có thể làm cổ phiếu, hơn nữa thích hợp tố kỳ hạn giao hàng, thích hợp hơn ẩm thực của phẩm cổ cao hơn

Bởi năm can là kỷ hoặc vũ khúc = hóa lộc

Vũ khúc (kỷ can hóa lộc) vũ khúc là tài tinh, hơn nữa chủ hành động, cho nên ưa hóa lộc; nhân hệ chủ hành động của cho nên, sở dĩ tất nhiên dễ sáng tạo sự nghiệp; hơn nữa sự nghiệp dũ đại, tài lộc dũ hậu;

Nhất nhất tính toán loại người này tài phú, bất năng chỉ nhìn hắn có vô tích súc, tài sản của hắn thường thường tức là xí nghiệp tài sản; vũ khúc hóa lộc mà và Tứ Sát cùng độ, chủ lấy tay nghệ, công

Nghệ cầu tài; sinh ý hảo, cho nên tài nguyên không thiếu, duy sau khi về hưu tức vô nhập hơi thở, bởi vậy phải chú ý tích súc; may mà vũ khúc tức có thiện quản lý tài sản bản chất, trừ phi cung tài bạch rất là

Không tốt, bằng không giống nhau có nhiều chứa đựng;

Vũ khúc hóa lộc không thích nhất và văn khúc Hóa kị cùng hội, thì chủ kỳ nghề nghiệp có thể phát tài, nhưng đầu tư tất bị hao tổn thất, cho nên trữ tài năng lực tức cho nên giảm đi;

Nữ mệnh không thích vũ khúc hóa lộc, chủ tăng mạnh kỳ độc thân cơ hội; vũ khúc hóa lộc nếu không có sát kị hình hao tổn, nhưng thấy phụ tá cát diệu, thì tiến tài thuận lợi. Và thiên không cướp cùng hội, đa dự liệu

Không kịp tiêu hao, nhất là sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị là lúc, trắc trở càng nhiều, tiêu hao lớn hơn nữa.

Bởi cung mệnh vô Tứ Sát

Vũ khúc hóa lộc mà và Tứ Sát cùng độ, chủ lấy tay nghệ, công nghệ cầu tài; sinh ý hảo, cho nên tài nguyên không thiếu, duy sau khi về hưu tức vô nhập hơi thở, bởi vậy phải chú ý tích súc; may mà vũ khúc

Tức có thiện quản lý tài sản bản chất, trừ phi cung tài bạch rất là không tốt, bằng không giống nhau có nhiều chứa đựng;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có văn khúc

Vũ khúc hóa lộc không thích nhất và văn khúc Hóa kị cùng hội, thì chủ kỳ nghề nghiệp có thể phát tài, nhưng đầu tư tất bị hao tổn thất, cho nên trữ tài năng lực tức cho nên giảm đi;

Bởi tính là nữ

Nữ mệnh không thích vũ khúc hóa lộc, chủ tăng mạnh kỳ độc thân cơ hội;

Bởi năm can là canh hoặc thái dương = hóa lộc

Thái dương (canh can hóa lộc) thái dương tính chủ phát tán; hóa lộc, cũng không tăng kỳ danh vọng; hơn nữa vừa vặn tương phản, nguyên nhân chính danh vọng mà được tài, ví dụ như bằng nổi tiếng mà thụ cam kết;

Có lúc cũng chủ được tài lộc không nhiều lắm, chủ yếu thuộc về vinh dự; ví dụ như tiền thưởng các loại;

Bởi thái dương bản thân đã có quý mà không giàu tính chất, sở dĩ danh dự hoạch ích trái lại bỉ tiền tài là đại; đương thái dương lạc hãm là lúc, hóa lộc có lúc trái lại chủ tản tài, ví dụ như được vừa đến

Loại vinh dự, lấy được trao tiền thưởng, cho nên mở tiệc chiêu đãi thân hữu, hóa phí trái lại lớn hơn nữa; chỉ từ tiền tài độ lớn của góc để cân nhắc, có thể nói nhập không được phu chi;

Đương thái dương miếu vượng thì, hóa lộc cũng có thể là quản lý một khoản của nổi. Cho nên tăng kỳ thân phận của người địa vị; kể trên tức là [thái dương chủ quý không được chủ phú] nguyên tắc;

thái dương là quang minh của ở lại, chủ bác ái, chuyên gia, hùng hồn, cho nên thái dương hóa lộc, lai tài nan toàn bộ lưu, tất có bộ phận tổn hao, nhân đại dương chủ quý không được chủ tài, hóa lộc, tăng

Quý hiển vinh mà thôi, vu tài hiệu quả và lợi ích không lớn; thái dương lạc hãm, là thất huy, khổ cực phấn đấu, lao lực khó tránh khỏi, hóa lộc có thể giảm bớt kỳ vất vả cực nhọc trình thụ, nhưng phùng sát phá tan, hóa lộc vô dụng; thái dương

Hóa lộc, sự nghiệp thượng thanh danh không sai, nhưng lạc hãm thì, cận vi phong cảnh một lần, nan kéo dài, hoặc hư danh mà thôi, đi hạn gặp thái dương hóa lộc, sự nghiệp thượng nỗ lực yêu cầu thủ tài lộc, hơn nữa có tăng tư khuếch trương

Phát triển xu thế, có thể danh lợi song thu vào, nhưng vất vả cực nhọc không khỏi; thái dương hóa lục: Nhân thái dương điều không phải tài tinh, mà là quan lộc tinh, hóa lộc là tài, sở dĩ thái dương hóa lộc, vu tiền tài phương diện, không bằng

Vũ khúc hóa lộc tới lợi ích thực tế, nó chỉ là lai tài thuận lợi (miếu vượng nơi phương đoán), nhưng ánh nắng chiếu khắp vạn vật, cho nên hùng hồn chuyên gia, luôn luôn lên giá rơi một bộ phận, chỉ có thể lưu một bộ phận, Như vu lạc hãm, yếu vất vả cực nhọc mới có thể được tài, nhưng luôn sẽ có quý nhân đề bạt, cho nên thái dương hóa lộc, chủ thanh danh uy nghiêm, lạc hãm, cận mặt ngoài phong cảnh mà thôi, vu sự nghiệp, chủ có đột nhiên tới oai quyền, Lạc hãm, vất vả cực nhọc mà ít thành vu tiền tài, tới đa khoái nhưng chuyển biến cũng khoái, lạc hãm của tài không bằng lý tưởng nhiều hoặc khoái; thái dương hóa lộc thái độ làm người có uy nghiêm, danh vọng hảo, vưu ưa ở miếu vượng, Ở xấu, vị và Thái âm đồng cung cũng tốt, bởi vậy thì Thái âm hóa khoa, vô luận tọa mệnh, tài, quan, thiên, đều chủ phú quý, nhưng lúc này tối kỵ dương nhận, đà la, hỏa, linh đồng cung;

Thái dương hóa lộc: Việc buôn bán nhân hoặc nghề phục vụ; đi làm không dài cửu, nội cục tăng mạnh; nhất, quý tinh hóa lộc ở tài bạch hoặc quan lộc, song mỹ, phú quý song toàn; nhược ở mão thìn tị cung, đương

Năng lực chưởng quyền to làm đại quan; nhị, lạc hãm nên đang bận rộn trung tâm cầu tài; tam, nữ mệnh có nhân duyên, có thể được khác giới của bang trợ mà thu hoạch lợi; tứ, đại hạn mười năm cát tường như ý, lưu niên nhất

Tuổi tác nghiệp thông thuận phát đạt;

Thái dương hóa lộc tiên quý hậu phú, như năng lực thành lập mình địa vị xã hội, thì tài phú dễ như trở bàn tay. Thái dương tính chủ phát tán, hóa lộc có thể tăng kỳ phát tán tính chất, như không gặp cát diệu, Khả năng nhân bộc lộ tài năng mà chiêu nhân đố kỵ.

Bởi thái dương vượng độ là hãm

Thái dương lạc hãm, là thất huy, khổ cực phấn đấu, lao lực khó tránh khỏi, hóa lộc có thể giảm bớt kỳ vất vả cực nhọc trình thụ, nhưng phùng sát phá tan, hóa lộc vô dụng; nhưng lạc hãm thì, cận vi phong cảnh một lần, nan trì

Cửu, hoặc hư danh mà thôi, lạc hãm, cận mặt ngoài phong cảnh mà thôi, vu sự nghiệp, chủ có đột nhiên tới oai quyền, lạc hãm, vất vả cực nhọc mà ít thành vu tiền tài, tới đa khoái nhưng chuyển biến cũng khoái, lạc hãm của

Tài không bằng lý tưởng nhiều hoặc khoái; lạc hãm nên đang bận rộn trung tâm cầu tài;

Bởi tính là nữ

Nữ mệnh có nhân duyên, có thể được khác giới của bang trợ mà thu hoạch lợi;

Bởi năm can là kỷ hoặc vũ khúc = hóa lộc

vũ khúc, thuộc kim, hóa khí là tài, là một viên chính tài tinh, lai tài phương thức này đây thủ đoạn đàng hoàng khứ tranh thủ mà đến, cho nên vũ khúc tuy có tài có, nhưng tương đối khổ cực

Lao lực, hóa lộc có thể giảm bớt kỳ vất vả cực nhọc trình độ, khiến cho nhập tài dễ dàng hơn, được tài cũng nhiều hơn; vũ khúc bản là tài tinh, mà hóa lộc cũng chủ tài, cho nên vũ khúc hóa lộc, tài nguyên phong

Bái, quan võ kinh thương tối thích hợp, vũ khúc tài tinh, ưa sai ai ra trình diện hóa lộc, là là dệt hoa trên gấm, cát tự không đợi nói, nhưng Thiên can kỷ vũ khúc hóa lộc, tất gặp phải văn khúc Hóa kị, một sẽ tới hoàn

Hảo, như sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị tam phương xung hội, hoặc cùng triền thì cát chỗ giấu hung, thành trung tâm có bại, lai tài nan toàn bộ lưu, tất sẽ có sở tổn hao, có lúc tổn hao trình độ thậm chí vượt lên trước lai tài, hình

Thành tiêu hao của hiện tượng, tương đương phiền lòng, nhất là kinh thương đầu tư người, ra vào hoặc tròn và khuyết kim ngạch so sánh cự, sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc thì, chớ cao hứng trước được quá sớm, cần phải đặc biệt kiểm tra mệnh bàn

Trung tâm, có vô đồng thời hội kiến văn khúc Hóa kị, cẩn thận văn khúc Hóa kị của làm hại; vũ khúc hóa lộc, hội kiến văn khúc Hóa kị, cát trung tâm có hung, gặp tình huống như vậy, giải trừ ách phụ cứu chi đạo, ở tiến

Tài hoặc kiếm tiền lúc, không thấy hao tổn trước, nhanh lên đầu tư mua bất động sản, thượng khả có thực tế tài sản tồn tại bằng không tốn hao xói mòn mà vị của hao tổn; vũ khúc hóa lộc, lúc này tham

Lang hóa quyền, đây là tối cát tổ hợp, người này (vô luận vũ khúc tọa ở đâu cung đất) tất ngao đáo đau khổ tẫn nhập lai, tự nhiên một phen phong cảnh; vũ khúc hóa lộc kinh thương so sánh cát, là cái thiên tài, Cổ tay người tốt duyên tốt, mọi việc đều thuận lợi, mọi việc thuận buồm xuôi gió, bất khả đổ tiền, ứng với tương đầy đủ tinh thần kiếm tiền, cũng ứng với tránh cho rượu, La Mạn Đế Khắc mê hoặc;

Vũ khúc hóa lộc: Nhất, chủ tài vượng, chính tài thu nhập, cũng chủ thiên tài vận, có ý định ngoại của tài thu được; nhị, ở cung tài bạch, mới có thể đương đại phú ông, nữ mệnh cũng chủ giá phú thương thành

Là phú bà; tam, đại hạn mười năm phát tài, lưu niên một năm tài vận tràn đầy;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có vũ khúc cập văn khúc

Thiên can kỷ vũ khúc hóa lộc, tất gặp phải văn khúc Hóa kị, một sẽ tới hoàn hảo, như sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị tam phương xung hội, hoặc cùng triền thì cát chỗ giấu hung, thành trung tâm có bại, lai tài nan toàn bộ lưu, Tất sẽ có sở tổn hao, có lúc tổn hao trình độ thậm chí vượt lên trước lai tài, hình thành tiêu hao của hiện tượng, tương đương phiền lòng, nhất là kinh thương đầu tư người, ra vào hoặc tròn và khuyết kim ngạch so sánh cự, sai ai ra trình diện

Vũ khúc hóa lộc thì, chớ cao hứng trước được quá sớm, cần phải đặc biệt kiểm tra mệnh bàn trung tâm, có vô đồng thời hội kiến văn khúc Hóa kị, cẩn thận văn khúc Hóa kị của làm hại; vũ khúc hóa lộc, hội kiến

Văn khúc Hóa kị, cát trung tâm có hung, gặp tình huống như vậy, giải trừ ách phụ cứu chi đạo, ở tiến tài hoặc kiếm tiền lúc, không thấy hao tổn trước, nhanh lên đầu tư mua bất động sản, thượng khả có thực tế

Tài sản tồn tại bằng không tốn hao xói mòn mà vị của hao tổn;

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có hóa lộc

Hóa lộc nhập Cung Nô bộc (cung Nô bộc), chỉ và bằng hữu (bằng hữu khác phái), thuộc hạ, trong lúc đó tình cảm duyên phận, mà và tiền tài vô thiệp, mà "Tình" năng lượng còn lại là tạ sở tinh diệu tác hiện ra

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa quyền

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa quyền tinh người, là lao lực mệnh người, không cần thúc giục sẽ ra sức công tác, sở dĩ lên chức cơ hội khoái; đương chủ quản thì, có thể so với ông chủ còn muốn hà, viên này tinh

Và đà la tinh tương đối, một là nghiêm trọng có sức sống, một là thối nghiêm mặt địa đảo quanh, vòng rồi lại vòng, tức chết người khác cũng tức chết chính! Đối với công tác đầu nhập và yêu cầu, Có sức cạnh tranh là của hắn chức tràng mị lực chỗ, nhưng không thích hợp phong mang thái lộ ốc

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa quyền tinh người đó: Đối với công tác mong đợi khá cao, cũng tương đối có truy cầu hoàn mỹ cá tính, có rất mạnh xí hoa năng lực, cũng sẽ dụng tiêu chuẩn cao lai yêu cầu mình, đối

Vu chức vụ thượng so sánh cụ sức cạnh tranh cũng so sánh có hướng về phía trước ba thăng ý đồ tâm, sở dĩ cũng là cụ bị có lên chức điều kiện, nhưng phải phối hợp cung mệnh và tài bạch tinh diệu cộng đồng xem thêm, nhược mệnh

Cung cập tài bạch tinh diệu không tốt, thì rất có thể sẽ lưu vu mèo khen mèo dài đuôi hoặc có nhạc cao ít người hoạ tao ngộ; cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tọa hóa quyền năm sinh tinh (nhất) công tác sự nghiệp thượng so sánh năng lực bày ra tài hoa so sánh năng lực

Nắm quyền, cũng thích nắm quyền có lĩnh đạo quản lý nhân tài;(nhị) thích khai sáng sự nghiệp hoặc khai phá sản phẩm mới, tân sự nghiệp;(tam) cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tọa hóa quyền tinh, là ngoại vụ chọn người;

(tứ) lưu niên đi tới dễ lên chức;

Bởi năm can là giáp hoặc phá quân cung vị = hóa quyền cung vị

Phá quân (giáp can hóa quyền) phá quân hóa quyền không bằng hóa lộc; hóa lộc có thể khiến cho biến động quá trình thuận lợi, kết quả hài lòng, nhưng hóa quyền của thốn, nhưng cũng không có thể bảo đảm tránh cho thất bại; phá quân hóa

Quyền đặc sắc, ở chỗ thanh thế phương diện; nhưng mà thanh thế lớn, có lúc lại chỉ có thể chấn nhiếp bàng lòng của người ta con mắt, kẻ khác dễ có khuynh hướng nghe theo ý kiến của mình, lại nhưng không thể tránh được

Ngăn trở và làm phức tạp; có đôi khi, thậm chí gặp phải loại tình huống này, phá quân hóa quyền người đó có một ý niệm khứ cải biến khách quan hoàn cảnh (tị như thuyết, tưởng kiêm doanh một loại hành nghiệp), hắn bản

Người cũng vô thực tế nắm chặt, nhưng khi hắn tương ý nghĩ của chính mình nói cho người khác biết lúc, người khác lại cho là hắn đã có định liệu trước, trái lại không ngừng gia dĩ từ dũng, thậm chí cụ thể từ bàng hiệp

Trợ giúp, rốt cục cho tới đâm lao phải theo lao, phi tiến hành bất khả; sở dĩ cho dù đương đại vận nhìn thấy phá quân hóa quyền thủ cung mệnh, sự nghiệp cung, cung tài bạch thì, cũng cần phải lưu ý, bất khả ở lưu niên

Không tốt thì mạo muội nói ra chủ ý của mình, để tránh khỏi trời xui đất khiến, rốt cục bức ra giương lên ngăn trở biến động; phàm phá quân hóa quyền, liêm trinh tất hóa lộc, nhưng liêm trinh sở của lộc, tài vận

Không lớn, bất túc ỷ lại; chỉ có ở tinh diệu kết cấu hài lòng là lúc, phá quân hóa quyền thanh thế, tài có lợi cho chuyện tiến hành;

phá quân thuần âm thủy, miếu vu tử vị, thủy là mộc dài sinh vị, cho nên hóa quyền; phá quân hóa quyền, chủ dịch mã, là hay thay đổi thiên, biến động của tượng, ở cung mệnh nhập

Miếu, có hoàn cảnh biến động dấu hiệu, thuộc về chủ động khứ cải biến, năng lực vãng phương diện tốt khứ phát triển, hãm địa, thì kỳ biến động thường thường hiện ra điềm xấu hiện ra; phá quân hóa quyền mặc dù

Chủ dịch mã, nhưng dĩ nhập dần thân kỷ hợi tứ mã nơi, so sánh năng lực hiển hiện dịch mã làm dụng; nhược nhập cung thiên di, xung động cung mệnh, chủ lao lực bôn ba; hóa quyền, thuộc mộc, mộc là hướng

Tứ phương phóng xạ của động thái, tượng trưng vật hướng tứ phương tích cực phóng xạ mở rộng của xu hướng, biểu thị trong vũ trụ vạn vật có sinh sôi không thôi công năng lực, cho nên hóa quyền của mộc, tích cực chủ động, Tiến thủ hăng hái, mà phá quân, ngũ hành là quý thủy, có thẩm thấu cập tư nhuận mộc công năng lực, thủy năng lực sinh mộc, thủy bản là nuôi mộc của nguyên, mà thân gỗ thân vừa có bơm nước tác dụng, có thể

Lấy mẫu số lớn thủy lai hàm nuôi mình, khiến cho bạch đã thành trường khỏe mạnh, bởi vậy phá quân hóa tạm thời, phá quân của quý thủy, có thể nắm giữ mộc của sống hay chết quyền bính, mà mộc của tích cực

Chủ động, lớn hăng hái, phải tiêu hao quý thủy, cố hữu tiên bại hậu thành ý nghĩa, mà hóa quyền của mộc, không ngừng tiêu hao quý thủy, khiến cho mộc thân cũng có thể không ngừng chủ động mở rộng, Cho nên phá quân hóa quyền, thuộc chủ động của biến hóa; vu tài bạch miếu vượng, chủ đi trước sau lại, kết quả còn là tài vượng, hãm địa, thì vừa đi vô quay về; ở sự nghiệp cung, chủ động tranh thủ cải biến, Miếu vượng, thay đổi rất khá, lạc hãm thì thất trách, sẽ có tranh cãi; phá quân thuộc thủy, thủy của ngũ thường chủ trí, mà hóa quyền thuộc mộc, kỳ có bơm nước hút thủy làm dụng, cho nên phá quân hóa quyền

Thì, có thể làm cho bản thân giữ tại của thông minh và trí tuệ, toàn bộ biểu lộ ra, mà tác đầy đủ mà nhiều phương diện phát huy, cũng khiến cho toàn bộ của kế hoạch có điều nắm giữ, tịnh tác có quy cách

Địa biến hóa thay đổi, mà đạt được quyền bính, chính như phá quân của quý thủy, có thể nắm giữ mộc của tư nhuận lớn, cho nên miếu vượng là lúc, kỳ tư tưởng quang minh chính đại, nhất định có thể đầy đủ nắm giữ, Mà được quyền bính, loại này quyền bính có thể bị người tôn sư nặng và ca ngợi, lạc hãm, thì so sánh không đầy đủ, so sánh có bất công của hiện tượng, mà bị người chỉ trích cập phê bình; phá quân, tính cương bạo, Thật mạnh hảo tranh, hóa tạm thời, càng cường thế, có không gì sánh được của bạo phát. Bạo phá lực, miếu vượng, là anh tinh nhập miếu, quan võ cao chót vót, dấn thân vào quân lữ, lũ xây kỳ công, có thể là

Trong quân đại tướng, đầu tư từ thương, sáng tạo có công, là xí nghiệp lớn của người sáng lập tài, cập mở rộng năng thủ, hãm địa, thì hoành nổi giận phá, đa thành bại, gia sát mà vận hạn phùng, sự

Nghiệp không thích hợp thiên động mở rộng, càng không thể nhân làm lại đi mà khí cũ nghiệp, để phòng đại rách nát; tối kỵ ở thân, dậu địa tọa mệnh hóa quyền, thái độ làm người vừa thúi vừa cứng, bất thông tình lý, diện mục

Đáng ghét, ngôn ngữ chán nản, quân tử xa của, tiểu nhân úy của; ở xấu, ngọ tối cát, mọi việc nên chủ động yêu cầu thay đổi, thay đổi thì có cát, là rường cột nước nhà, quân nhân có thể thăng quan tướng; ở

Vị địa tối cát, nhân liêm trinh hóa lộc ở hợi tọa cung Quan lộc (sự nghiệp cung), vũ khúc hóa khoa ở mão tọa cung tài bạch, tam kỳ gửi thông điệp, sẽ có đột phát của điềm lành; ở tị địa, cũng thuộc về tam kỳ, nên quân

Chức, lập công biên cương, không thích xương khúc đồng cung, lũ thử không được thứ, suốt đời bần hàn, và Tứ Sát đồng cung, cô độc, mất chức bãi chức, và kiếp không đồng cung, suốt đời lang thang; phá quân hóa

Quyền ở cung tài bạch, chủ thiên tài vận cường liệt, năng lực hoành phát tài phú, tịnh hơn nữa dùng tiền hùng hồn, có tài lai tài khứ của tượng; phá quân hóa quyền cư cung phu thê, dễ có tranh chấp, can thiệp đích tình

Hình phát sinh, cho nên bất lợi cung phu thê, ưa hội hợp ngôi sao may mắn dĩ giảm thấp tranh quyền hiện tượng; phá quân hóa quyền nhập cung điền trạch, chủ chỉnh lý hoặc tu sửa ở lại hoàn cảnh; phá quân hóa quyền ở tử nữ

Cung, chủ tử nữ so sánh không nghe lời, phản kháng tâm cường liệt; phá quân hóa quyền nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), người làm ăn chủ vất vả cần cù kiếm tiền; nhân viên chính phủ chủ có lên chức hoặc biến động chức vị hiện ra; đại hạn

Mười năm khai sáng sự nghiệp, cấp tiến có điều thành; lưu niên một năm như ý;

Bởi phá quân cung vị là dần, thân, tị, hợi

Phá quân hóa quyền mặc dù chủ dịch mã, nhưng dĩ nhập dần thân kỷ hợi tứ mã nơi, so sánh năng lực hiển hiện dịch mã làm dụng;

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có phá quân

Phá quân hóa quyền nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), người làm ăn chủ vất vả cần cù kiếm tiền; nhân viên chính phủ chủ có lên chức hoặc biến động chức vị hiện ra; ở sự nghiệp cung, chủ động tranh thủ cải biến, miếu vượng, thay đổi rất khá

Bởi năm can là kỷ hoặc tham lang = hóa quyền

tham lang, là dục vọng của ở lại, sự nghiệp tâm bản nặng, hóa tạm thời, càng dã tâm bừng bừng, hơn nữa chủ động ra hệ, thường trì, mã vô cỏ dại không được mập, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, Của ăn ý tâm tính, ưa tác phong hiểm đại, lợi nhuận cao to lớn đầu tư, như mãi thiên không chân không, buôn bán cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, đầu tư công ty, đánh bạc, tiêu khiển sự nghiệp, hoặc cái khác ăn ý

Tính sự nghiệp chờ, miếu vượng gia cát, chung có thu hoạch, lạc hãm cần phải suy giảm, lại thêm sát thì tự nhiên đâm ngang, đa thành bại; tham lang vốn là có muốn chiếm làm của riêng cường của đặc tính, cập lĩnh đạo dục

Ngắm và tài năng, nhập miếu hóa tạm thời, có thể tăng kỳ cạnh tranh lực lượng, nhược vừa phùng tả, hữu, hỏa, linh, cập hóa lộc hoặc lộc lập tức tới trợ giúp, giống như trời hạn gặp mưa của vu ruộng cạn, có thể thoát dĩnh

Ra, có thể làm cho kỳ lợi cho chính giới của đặc tính, biến thành vãng thương giới phát triển, có thể tạ do công thương giới của thành tựu, chuyển nhập chính giới phát tích, cũng lợi cho quan võ cao chót vót danh vọng, nhưng rơi

Hãm thì, sở cầu so sánh nan trôi chảy, hơn nữa đa thiên thất; tham lang hóa quyền háo khách, lãng phí, vưu ưa dùng tiền ngoạn nữ nhân, vung tiền như rác, không chút nào keo kiệt, mừng nhất và vũ khúc đồng cung, tiên

Bần hậu phú, tất có tiền đồ, nhân tham lang hóa quyền, vũ khúc hóa lộc, bất luận tọa mệnh, thiên, quan, tài, tất thành phú ông, nhưng không thích cùng dương, đà đồng cung, nhân La Mạn Đế Khắc gây, hoặc nhân

Ham món lợi nhỏ lợi mà mất hết mặt mũi; tham lang hóa quyền: Nhất, cá tính táo bạo, dễ đắc tội với người, nhưng năng lực cường, thành công công một trong mặt; thích hợp sáng tác, tài nghệ, ăn uống nghiệp, ngu

Nhạc nghiệp thượng thành đại công lập đại nghiệp; nhị, đến đây tinh kị và đà la cùng độ (đà kim khắc mộc), có tai hoạ; tam, ưa hội vũ khúc hoặc hỏa linh chư tinh mong muốn thành công, nhưng ở phát tài của

Hậu, dễ tái tổn thất, nên dũng cảm lui nhanh, cố thủ là thượng sách; tứ, đại hạn mười năm, tài danh trôi chảy, lưu niên một năm thành tựu phát đạt;

Bởi cung tài bạch có tham lang hơn nữa năm can là kỷ

Tham lang hóa quyền ở tài bạch: Nhập miếu hoành phát (thìn tuất xấu vị cát), tài vượng háo khách. Lạc hãm lai tài không nhiều lắm, tốn hao ở nữ sắc.

Bởi năm can là canh hoặc vũ khúc = hóa quyền

vũ khúc thuộc kim kim của ngũ thường chủ nghĩa, nghĩa đại diện nghĩa khí, khí phách, hơn nữa vũ khúc vừa danh tướng tinh, cho nên vũ khúc hóa quyền, năng lực chưởng thực quyền, làm việc có quyết đoán, bốc đồng thập

Đủ, là xuất sắc của tài năng, cũng lý tưởng của thực tiễn gia, quyền bính nắm chắc, nên quan võ cao chót vót, gia cát được viên, uy danh hiển hách, lạc hãm, mọi việc không thích hợp vô cùng cương nghị tự cao, để tránh khỏi

Luân vu cô độc cảnh địa; vũ khúc thuộc kim, kiên nghị quả quyết, có nhiệt tình, hóa quyền càng thêm thực lực, chưởng thực quyền, mão đủ toàn lực, ở sự nghiệp thượng dứt khoát hẳn hoi phát huy, cho nên vũ khúc hóa

Quyền, sẽ ở sự nghiệp thượng cực lực khai sáng mở rộng, biểu hiện tương đương kiệt xuất, hơn nữa có thể có thực tế thành quả hiện ra, nhất là lợi cho quan võ, có thể mở ra trường tài, như dấn thân vào quân lữ hoặc cảnh giới, công

Tích sặc sỡ, cống hiến lớn lao, nhược từ thương gây dựng sự nghiệp, khai sáng có công, lợi lộc tùy theo, hoặc xuất nhâm tài chính và kinh tế chức vị quan trọng, chưởng quản kế toán, xuất nạp các loại công việc, cũng có thể biểu hiện ra sắc, mà xứng chức toại

Tâm; vũ khúc là tài tinh, tái hóa quyền, có thể tăng được tài lực lượng, hơn nữa sẽ có muốn thu hoạch càng nhiều lớn hơn nữa tài vật dục vọng, bởi vậy, như tam phương hội chiếu lộc mã hoặc hóa lộc, thì có thể

Khiến cho tài tới nhanh hơn vững hơn hơn nữa càng nhiều; vũ khúc hóa tạm thích ứng đương quân cảnh, hoặc chưởng tài chính và kinh tế, chủ quan quá mạnh mẽ, dục vọng rất cao, mọi việc rất không dễ dàng thỏa mãn, tối kỵ có kiếp không đồng cung, tất

Phá sản, và dương, đà đồng cung, phối ngẫu bất lợi, suốt đời cô độc; vũ khúc mừng nhất hóa quyền, mọi việc đều thuận lợi, có động giai cát, quả đoán, làm việc liên chiến giải quyết nhanh, không được ướt át bẩn thỉu, cá tính

Thẳng thắn, một lời nói một gói vàng, kị tọa can cung nhâm, danh mỹ tài hư; nam mệnh vũ khúc hóa quyền ở cung mệnh mọi việc đều thuận lợi, duy lao lực hối hả, nhất tâm đa phiền lòng, nên quan võ. Nữ mệnh kết hôn muộn

Hoặc ở goá. Vũ khúc hóa quyền: Nặng kiếm tiền, chính, thiên tài đều có, tham khảo nội, ngoại cục; nhất, chưởng quyền sở hữu tài sản, quá mức hội quản lý tài sản, không được tồn tử tiền, nhược và văn khúc kết hợp văn võ song toàn, thanh

Ngắm càng cao, tài bạch canh phong; nhị, nữ mệnh có cô khắc của ngại, chủ quan cường, không chịu thua, sự nghiệp tâm quá nặng; đối trượng phu dễ có quên cảm, đến nỗi hôn nhân không hài hòa mà phá kém, nên

Kết hôn muộn; tam, đại hạn mười năm tài quảng tiến, quyền thế uy vũ, lưu niên một năm lưu loát;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có hóa khoa hoặc huynh đệ cung tam phương tứ đang có hóa khoa hoặc cung phu thê tam phương tứ đang có hóa khoa hoặc cung phụ mẫu tam phương tứ đang có hóa khoa

Hóa khoa tinh thì đại biểu cho khoa bảng, danh khí, hi vọng của mọi người, tài nghệ, quý trợ giúp, giống vậy gió thu tống thoải mái trời thu, là hưởng thụ thu gặt ngày, người ta nếu là muốn truy cầu đào hoa, thắng được

Danh vọng, cuộc thi thuận lợi, tên đề bảng vàng nói, không ngại nhìn mạng ngươi bàn đi đâu sao hóa khoa, có thể vãng cái hướng kia đi học tập và phát triển sẽ rất có thành tựu

Bởi cung tật ách có hóa khoa

Cung tật ách tọa hóa khoa năm sinh tinh (nhất) ta thái độ làm người thông minh, hài hước, khôi hài, phong độ;(nhị) khỏe mạnh thượng vô đại tai đại nạn, năng lực gặp dữ hóa lành, hóa hiểm là

Di;(tam) tính tình không sai,(ngoại tại tính tình),(nội tại là cá tính)(tứ) vóc người so sánh cân xứng, hảo trang phục;

Bởi cung mệnh có hóa khoa hoặc cung tật ách có hóa khoa hoặc cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa khoa hoặc cung điền trạch có hóa khoa hoặc cung phúc đức có hóa khoa

Hóa khoa là vì hóa lộc cập hóa quyền làm tác phẩm tâm huyết "Chính danh "; hóa lộc và hóa khoa là tướng đối lập, hóa khoa thuộc tính có khuynh hướng danh vọng danh dự, và tham độc, dục niệm nặng nề hóa

Lộc còn lại là không hợp nhau, nhưng hóa khoa sở phụng ý chỉ cũng là hóa lộc, hóa quyền làm tác phẩm tâm huyết biểu thị công khai, sở dĩ một ngày hóa khoa và hóa lộc gặp lại thì, hội có vẻ xấu hổ, tràng cảnh

Thì không phải vậy "Thanh danh", mà là bởi vì đặc thù nào đó tài hoa mà lừng danh, cũng chính là cùng loại thương dự, phẩm bài hoặc là chân dung quyền, cũng không phải là đơn thuần hình tượng, danh vọng cập học thuật sở trường làm

Nuôi danh tiếng; nếu như hóa lộc là tham độc chi niệm, hóa quyền là nghĩa vô phản cố trung với hóa lộc sai sử mà làm xằng làm bậy, như vậy hóa khoa cũng sẽ vì cái này bất công biểu hiện khắc làm hết phận sự

Thủ chương dương kỳ của "Mỹ danh", là có điểm vẽ đường cho hươu chạy, trợ Trụ vi ngược vị đạo! Đương hóa lộc là tà niệm, như vậy hóa khoa, hóa quyền hợp lực làm ác của thế có thể nói là nhuệ không được

Mà khi, cho nên mới phải có "Hóa kị" hậu quả xấu, hóa khoa cũng sẽ không nhất muội tương thừa, hơn nữa hóa khoa cũng có giải trừ ách hóa giải nguy cơ khả năng lượng cập thiên phú sứ mệnh, sở dĩ hóa khoa cũng hội

Ở Hóa kị làm hại hậu quả lý quay đầu làm ra cứu chuộc động tác; hóa khoa rất rõ ràng phẫn diễn lưỡng chủng vai, nhất là chịu thiệt hóa lộc, hóa quyền động tuyến là lộc quyền cổ vũ thanh

Thế, mà vô luận đúng sai thị phi, đều là "Sứ mệnh", mà khi Hóa kị sản sinh thì (cũng chính là quá trình hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa lúc, kết quả luận này đây Hóa kị để làm xong việc), như

Kỳ vi ác, như vậy hóa khoa nhưng được phát huy cứu chuộc bù đắp lực, mà khi Hóa kị của kết quả là chết già thì, như vậy hóa khoa thì năng lực được hưởng vô hạn vinh quang! Tử vi đẩu số lý luận "Hóa

Khoa" chủ thanh danh, là tối trọng yếu càng hội hình thành một tầng miễn vu tai họa xúc phạm ngăn đở mũi tên lá chắn, cũng chính là "Hóa khoa" có thể giải "Hóa kị" của ách căn cứ; "Hóa khoa" cũng không

Là thật như vậy "Chính phái", kỳ thực cũng có "Giả tiên", rõ ràng thích lại già mồm cãi láo yếu mệnh; tọa cung mệnh người có vài người là chú trọng dáng vẻ hình tượng, có vài người thì hội mua danh chuộc tiếng, Đoan khán hóa khoa ngôi sao diệu mà định, đồng thời cũng cần phải lo lắng đồng cung cái khác tinh diệu phát huy lực ảnh hưởng tài năng tác định đoạt; đương một cung vị lý xuất hiện hóa khoa và hóa quyền tụ thì, đương

Sự người có thể cho thấy tương đối lớn làm lực, hơn nữa năng lực thuận buồm xuôi gió, sở dĩ thanh danh lan xa hoặc nổi danh gần xa thì thuộc tất nhiên! Mà theo khuôn phép cũ cũng hóa khoa năng lượng, mà "Hóa

Khoa" một ... khác tác dụng còn lại là "Cảnh thái bình giả tạo "

Hóa khoa ở tứ hóa trung tâm so sánh có rõ ràng suy nghĩ, có truy cầu thành danh, danh dự, danh vọng ý đồ tâm, đang đeo đuổi trong quá trình mà chống đỡ cai nhân, sự, vật nhận tri cùng

Giải trừ là nguyên tắc, thuộc về tương đối tự ái loại hình, sẽ không tùy tiện khiến cho thanh danh bị hao tổn, tài lợi vì trở thành danh trong quá trình hoặc thành danh hậu phụ thuộc phẩm; hóa khoa tọa mệnh người đó làm cho tư

Văn, ngăn nắp sạch sẽ, không thua củ cảm giác

Bởi năm can là đinh hoặc thiên cơ cung vị = hóa khoa cung vị

Thiên cơ (đinh can hóa khoa) thiên cơ hóa khoa không được chủ học thuật nghiên cứu, trừ phi là hội hợp xương khúc, khôi việt, sau đó tài học thuật nghiên cứu ý tứ hàm xúc; bằng không khả năng đơn giản là một ít không quan hệ học thuật

biểu hiện, mà kẻ khác thưởng thức; ví dụ như đua xe dịch kỳ đắc thắng các loại; chích là bởi vì hiện đại cũng coi trọng chuyên nghiệp thi đua, sở dĩ thiên cơ hóa khoa bản chất liền cũng có thể được đáo giác đại phát

Huy; thiên cơ thuộc về phù động tinh diệu, tuy tốt học lại không nỡ, thậm chí có sảo được nhất kỹ, liền huyền diệu là kỳ cơ bản khuyết điểm, không qua nổi khảo nghiệm; nhưng hóa khoa lúc, lại có thể khiến cho

Học tập biến thành kiên định, hơn nữa có thiên hướng vu Lý Công, thuật số xu thế; nhưng vô luận như thế nào, thiên cơ hóa khoa chích lợi kế hoạch, bất lợi thực hành, sở dĩ chích có thể trở thành là liêu mạc; thiên cơ hóa khoa

Cũng có [ăn theo] tính chất. Ví dụ như thường xuyên có cơ hội cân nổi tiếng cao nhân qua lại, bởi vậy tự thân liền cũng có tương đương nổi tiếng; thiên cơ hóa khoa và Tứ Sát cùng độ thốn, nghiên tập

Sổ để ý, để ý nhị bốc so sánh tử thích hợp, nhật thường thường thích đi theo thuỷ triều, như cận đại, là được năng lực có khuynh hướng học tập máy tính; thiên cơ hóa khoa và văn diệu hoặc thiên không diệu cùng độ. Thì có khuynh hướng

Thần bí sự vật; cho nên thích hợp nghiên cứu tôn giáo triết học, thuật số, cùng với không còn dựa vào học thuật bộ môn;

Bởi năm can là kỷ hoặc thiên lương = hóa khoa

thiên lương, ngũ hành thuộc mậu thổ, là dương sĩ, là nổi lên của sĩ, là cao sơn hoặc cao tốp của đất, hóa khoa thì, có thể làm cho danh tiếng đạt được ngọn núi cao nhất, nhưng cao sơn của đất, nhân

Kỳ quá cao, trái lại không hề cú chặt chẽ rắn chắc, sơn có xốp dễ đổ nát của khuyết điểm, cho nên thiên lương hóa khoa, tuy có thể khiến cho sự nghiệp và thanh danh đạt được tương đương phong cảnh của trình độ, miếu vượng thì, canh năng lực

Khiến cho sự nghiệp kiệt xuất và thuận lợi phát triển, bị người ca ngợi, thanh danh truyền xa, nhưng không thích hợp phong đầu thái lộ, như lạc hãm kỳ danh so sánh khoe khoang khoác lác không thật, tam phương gia phùng văn khúc Hóa kị, vất vả cực nhọc mà ít thành, Hoặc dễ có công văn khế ước cập dị đồ của vô vị thị phi; thiên lương, ngũ hành là mậu thổ, là cao sơn của đất; cao sơn của đất, phi một ngày có thể hình thành, cho nên có lịch sử tính, thiên lương, vừa là

Ấm tinh, phùng hung giải trừ ách, đại diện thiên của thi tế, mà hóa khoa, thuộc thủy, ngũ thường chủ trí, hơn nữa thủy có chứa chuyển vận lưu thông của tính hơn nữa thẩm thấu lực cũng cường, cho nên thiên lương hóa khoa thì, kỳ tư tưởng, Kế hoạch cập lý luận, có thể gặp may mắn, so sánh có thể đem tiềm lực phát huy đầy đủ đi ra, kỳ thành tựu cũng có lịch sử tính ý nghĩa, mà kỳ thanh danh được hóa khoa nước vận chuyển lưu thông, canh năng lực

Danh khí đại táo, mà nổi danh gần xa, miếu vượng, canh hội bị người tán thưởng cập chi trì, hanh có vạn toàn thanh danh, thanh uy lan xa, mà lưu phương muôn đời, nhưng lạc hãm thì, kỳ tư tưởng, kế hoạch cập lý luận, Không khỏi khuyết thiếu thi tế, lòng thương hại, mà thiên về lãi nặng khinh nghĩa, hơn nữa kỳ tư tưởng việc, cũng không tẫn hoàn mỹ lý tưởng, dễ có tỳ vết nào, gia sát, có chứa đối với người khác phái đa tình khí, càng

Không tốt, như sát đa, gia phùng sao Hóa kỵ xung chiếu, thường thường lý luận bất công, tà đa? L nặng, là chúng xuyên qua, mà tao bài xích, thậm chí phỉ nhổ, lúc này, ứng với tu thân dưỡng tính, tố nói lễ Phật, dĩ đoan

Bản chính thân của dục niệm, thì có thể khiếp trừ tà đa tình khí; thiên lương hóa khoa mừng nhất hóa khoa, vưu nên học tập triết học, y học, trường thọ thuật, đến đây tinh hóa khoa, đồng thời cũng khiến cho vũ khúc hóa lộc, tham

Lang hóa quyền, nhược mệnh tọa thìn địa, giáp thượng tam kỳ, suốt đời phú quý, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có có thể trở thành phú ông;

Thiên lương tinh nhập mệnh người, hữu lý luận và kỹ thuật phương diện tài hoa, cho nên đối lịch sử cập triết học của nghiên cứu, hoặc y thuật y dược của nghiên cứu có chút thích hợp. Gặp hóa khoa thì chống lại thuật các

Hạng của nghiên cứu có sáng kiến, hội đột phá, gia dĩ tâm địa thiện lương, đăm chiêu suy nghĩ giai dĩ chính đồ là tiền đề, bởi vậy danh khí hảo, nhân duyên tốt, nhập miếu mọi việc đều thuận lợi, lạc hãm hiệu quả sảo tốn ta.

Thiên lương hóa khoa: Nhất, ấm tinh hóa khoa, có trưởng bối đề bạt mà thăng quan, đứng hàng quan lớn, chưởng quyền to, cũng thường xuyên nhân quý nhân xuất hiện bang trợ mà thành công; nhị, đối kẻ sĩ cuộc thi thuận

Lợi, tranh cử cũng có thể thu được đại đa số nhân ái mang mà khi chọn; thích hợp tôn giáo giới, ngũ thuật giới phát triển, ổn định trung tâm tiến tài; tam, đại hạn mười năm, quan trường đắc ý, lưu niên một năm, chủ

Quý nhân tương trợ mà thu hoạch lợi;

Bởi năm can là kỷ hoặc thiên lương cung vị = hóa khoa cung vị

Thiên lương (tị can hóa khoa) thiên lương là trong sạch đắt tiền tinh diệu, hóa khoa đương so sánh hợp kỳ khí chất; bởi vậy có thể tăng mạnh kỳ rơi cánh tay độc hành cá tính, kỳ biểu hiện tuyệt không hội nước chảy bèo trôi;

Thiên lương hóa khoa, cũng có thể tăng kỳ nhân trí tuệ, khiến cho kỳ nhân lực lĩnh ngộ tăng, do là cũng gia tăng rồi sức quan sát, sở dĩ cũng lợi cho cuộc thi, nhất là chuyên nghiệp phạm vi cuộc thi;

Nhưng mà thiên lương hóa khoa lúc, đã có trở thành mèo khen mèo dài đuôi nguy hiểm, cho nên cũng không thể mang đến thực tế tiền lời, hoặc kỳ tiền lời có cực hạn tính; thiên lương vốn có tiêu tai khó khăn bản chất, Hóa khoa lúc, loại này bản chất rõ ràng hơn, hơn nữa vu chuyển nguy thành an lúc, khiến cho vấn đề xong căn bản giải quyết, do đó dọn dẹp qua lại vẫn kéo dài làm phức tạp; tựa như thường thường dạ dày

Đau nhân, nhân một hồi dạ dày xuất huyết, xong hoàn toàn trị liệu, cho nên cũng liền trừ tận gốc bệnh cũ; thiên lương tiêu mất tai nạn thì, thường thường khó tránh khỏi thủ đoạn lôi đình, cho nên khiến cho đương sự cảm

Đáo thống khổ, nhưng hóa khoa lúc,. Kỳ thủ đoạn khiến cho so sánh ôn hòa, thống khổ cũng ít; như trên lệ, vốn có dạ dày xuất huyết yếu khai đao, hóa khoa hậu thì là vật lý trì liệu; cung mệnh thiên lương hóa khoa

Người, dĩ chữa bệnh, ấu, công tác xã hội chờ chức nghiệp thích hợp nhất, đây là tạ thay nhân tiêu tai giải nạn lai mưu sinh, nhân thì giảm bớt tự thân nguy nan;

Bởi năm can là canh hoặc Thái âm = hóa khoa

Thái âm ngũ hành thuộc thủy, thủy của ngũ thường chủ trí, cho nên Thái âm có đao bút ánh sáng, mà hóa khoa, chủ tài hoa dào dạt, chủ công danh, cho nên Thái âm hóa khoa, thiên về vu tài hoa của

Biểu hiện và danh khí của tăng, như gặp lại tai thai bát tọa, canh có thể mở rộng nổi tiếng, canh năm sinh ra, so sánh có nội hàm, là thực học, kỳ biểu hiện cũng thực tới danh về, nhưng quý năm

Sinh ra, kỳ tài hoa thường thường so sánh phù khoa không thật, hoặc chỉ là ngắn đột phát tính tài hoa, nhất hoảng tức quá, cho nên kỳ nổi tiếng so sánh bất năng kéo dài, hoặc cận được hư danh mà thôi; Thái âm hóa khoa, Có xương khúc cùng độ, có thể chiếu, hoặc giúp đỡ thì, tất nhiên thông tuệ hơn người, văn chương xuất chúng, bác học đa năng lực hơn nữa danh dự tốt, danh khí truyền xa, nhưng Thái âm lạc hãm hóa khoa, phùng Hóa kị, gia gặp hỏa

Linh cùng độ, trái lại chủ ác danh rõ ràng; Thái âm miếu vượng hóa khoa tài đoán hữu ích có lợi, hãm địa hóa khoa, xưng "Phá khoa", vu sự vô bổ; Thái âm hóa khoa lợi cho học thuật nghiên cứu, lệnh chúng ta phong

Độ, tu dưỡng, đều có bang trợ, cho nên ở miếu địa hóa khoa người này tất là phong độ tốt, có tu dưỡng, đối với người sẽ không ác nói tương hướng, hoặc cho hắn nhân nhan sắc nhìn;

Thái âm hóa khoa: Nhất, nổi danh thanh, khoa bảng hiển đạt; nghệ thuật, ngũ thuật được gọi là, gia vận cũng tốt; nhị, canh can Thái âm hóa khoa dụng canh kim hóa khoa, chủ huyết quang, khai đao; tam, quý

Can Thái âm hóa khoa thì chủ đào hoa là chỗ bất đồng; tứ, đại hạn mười năm tài phong phú, danh tiếng lan xa, lưu niên một năm bình ổn vô tai;

Bởi năm can là quý hoặc Thái âm = hóa khoa

thiên đồng, là phúc tinh, bản là cát tường của ở lại, hóa lộc, hình thành phúc, lộc tụ, cát không thể nói, vô sát nhập, có thể an hanh mà trường thọ mệnh, bình sinh không có gì lạ chí ưa du

Rảnh rang, cuộc sống yên tĩnh, cho nên vu lịch trình cuộc sống so sánh khuyết thiếu tiến thủ khai sáng tinh thần, nữ mệnh mặc dù diện mạo kiểu người tốt Lộc tốt, nhưng dễ sinh sôi tình cảm làm phức tạp, không được hoàn mỹ; thái

Âm ngũ hành thuộc thủy, thủy của ngũ thường chủ trí, cho nên Thái âm có đao bút ánh sáng, mà hóa khoa, chủ tài hoa dào dạt, chủ công danh, cho nên Thái âm hóa khoa, thiên về vu tài hoa của biểu hiện và danh khí

Của tăng, như gặp lại tai thai bát tọa, canh có thể mở rộng nổi tiếng, canh năm sinh ra, so sánh có nội hàm, là thực học, kỳ biểu hiện cũng thực tới danh về, nhưng quý năm sinh ra, kỳ

Tài hoa thường thường so sánh phù khoa không thật, hoặc chỉ là ngắn đột phát tính tài hoa, nhất hoảng tức quá, cho nên kỳ nổi tiếng so sánh bất năng kéo dài, hoặc cận được hư danh mà thôi; Thái âm hóa khoa, có

Xương khúc cùng độ, có thể chiếu, hoặc giúp đỡ thì, tất nhiên thông tuệ hơn người, văn chương xuất chúng, bác học đa năng lực hơn nữa danh dự tốt, danh khí truyền xa, nhưng Thái âm lạc hãm hóa khoa, phùng Hóa kị, gia gặp

Hỏa linh cùng độ, trái lại chủ ác danh rõ ràng; Thái âm miếu vượng hóa khoa tài đoán hữu ích có lợi, hãm địa hóa khoa, xưng "Phá khoa", vu sự vô bổ; Thái âm hóa khoa lợi cho học thuật nghiên cứu, lệnh

Chúng ta phong độ, tu dưỡng, đều có bang trợ, cho nên ở miếu địa hóa khoa người này tất là phong độ tốt, có tu dưỡng, đối với người sẽ không ác nói tương hướng, hoặc cho hắn nhân nhan sắc nhìn;

Thái âm khoa: Thổ địa buôn bán, bất động sản; nhất, khoa danh hiển đạt, gia vận bình ổn, nơi chốn bình an; nhị, nam mệnh được thê trợ giúp, nữ mệnh chủ ôn nhu hiền tuệ, thích hợp chăm sóc trẻ nhỏ

Khoa công tác; tam, đại hạn mười năm đường làm quan rộng mở, lưu niên một năm vui sướng bình an;

Bởi cung điền trạch có Hóa kị

Hóa kị ở cung điền trạch: Không có chỗ ở cố định hoặc là bởi vì nguyên nhân đặc biệt phải chung quanh dọn nhà là của ngươi làm phức tạp một trong, người ta rất mong muốn cấp người nhà cùng chính có một yên ổn sinh hoạt

Lại không nhất định có thể, người ta sẽ đem tiền tài và tâm lực tốn hao tại gia trên thân người, người ta cũng sẽ bình thường lo lắng cho mình không đủ tiền dụng, cả đời cũng phải là gia đình tận tâm tận lực, Nhưng người nhà hay là tịnh không cảm kích cũng cho rằnge là đương nhiên, nếu như người ta kiếm rất nhiều tiền mà một có một làm mình hài lòng ổ, tâm linh của ngươi là trống rỗng mà thống khổ; cung điền trạch

Tọa năm sinh Hóa kị tinh (nhất) chủ có bất động sản đưa sinh tiền so sánh hội bất túc, hoặc nhu chú ý quyền tài sản vấn đề;(nhị) vị mua bất động sản tiền, so sánh dễ có dọn nhà của tượng;(tam) gia vận

So sánh không hề thuận của tượng;

Bởi năm can là kỷ hoặc (vũ khúc = hóa lộc hơn nữa văn khúc = Hóa kị)

Kỷ năm sinh ra vũ khúc trực tuần thi hiệu lệnh, lãnh tĩnh cương nghị, mọi chuyện yêu cầu là; chấp hành quan tham lang là tình dục người theo đuổi, nghe lệnh của cương trực phải cụ thể vũ khúc, chấp hành chính là trực tiếp chỉ

Tinh khiết, khô khan chán nản; sở dĩ tham lang thì sẽ thiết kế ra một bộ hành vi hình thức, nhượng sinh hoạt và hành sự cũng có thể lại thêm, hơn nữa năng lực độc thụ nhất cách; thiên lương học tập tinh, nhiệt tâm làm tốt nhân

Sư, mà vừa... vừa nhiệt, nhân văn khúc Hóa kị mới có thể có lúc thường thường vật lược ngoại hoàn cảnh biến hóa, mà không năng lực cùng mọi người hỗ động.

Vũ khúc hóa lộc; tài tinh hóa lộc hay nhất, nên kinh thương, vũ thị.

Tham lang hóa quyền; thiên tài nắm giữ ấn soái, chủ nghĩa công lợi nặng hơn.

Thiên lương hóa khoa; ngũ thuật huyền học danh vọng.

Văn khúc Hóa kị; khuê trung tâm bất hoà, dễ có quan phi, công văn vấn đề, lưu ý khẩu thiệt.

Bởi năm can là canh hoặc (thái dương = hóa lộc hơn nữa thiên đồng = Hóa kị)

Canh năm sinh ra thái dương trực tuần thi hiệu lệnh, ánh sáng sáng sủa, sức sống phóng ra ngoài, đái phân quý khí và cao ngạo; vũ khúc chấp hành quan, cương nghị trực tiếp hữu hiệu tỷ số; thiên đồng hóa khoa hậu mặc dù dựa vào

Nhiên lười biếng bị động, nhưng sinh ra một phần ưu nhã, thường thị cần mà học tập; cẩu thả, mới có thể có lúc nhẵn nhụi và ôn nhu. Thiên đồng Hóa kị; mới có thể có lúc nhân tế thất

Và, tính trẻ con đánh mất.

Thái dương hóa lộc; có nam nhân duyên, và phụ tử duyên sâu, sự nghiệp khai triển thuận lợi.

Vũ khúc hóa quyền; kinh thương thành công, quản lý tài sản năng lực cường.

Thái âm hóa khoa; dễ có nữ tính quý nhân, mẫu, thê, nữ mỹ.

Thiên đồng Hóa kị; nhân tế bất hoà, tính trẻ con đánh mất.

Bởi năm can là kỷ hoặc văn khúc = Hóa kị

văn khúc thuộc thủy, thủy của ngũ thường chủ trí, là dị đồ công danh, mà Hóa kị cũng thuộc thủy, là hao tổn, không hoàn toàn, thị phi, ám hối, cho nên văn khúc Hóa kị, là vì thủy

Càng thêm thủy, trí càng thêm trí, một thân có một loại dị đồ của trí tuệ, miếu vượng thì, là hướng khoa học thượng không có khả năng của giới hạn khiêu chiến, tuy có bóc lột, trắc trở cập thị phi ý tồn tại, nhưng

Như phùng ngôi sao may mắn thì, nhưng có hoàn chỉnh của tư tưởng, lạc hãm thì thì phần nhiều là phi, không lý tưởng, không trúng nói, gia sát thì, hội lưu vu bóc lột bất nghĩa cử chỉ, có lừa dối hành trình là tư tưởng;

Văn khúc khẩu tài không sai, năng lực chậm rãi mà nói, nói của có vật, Hóa kị thì, thường nhân sính khẩu thiệt mà phần nhiều là phi, miếu vượng tuy có thị phi, nhưng đáo tối hậu nhưng có thể giải quyết, lạc hãm, thị phi tranh

Chấp so sánh nan giải quyết, làm phức tạp trọng trọng, gia sát thì, chỉ có quan phi; văn khúc Hóa kị nói đa tất thất, họa là từ ở miệng mà ra, công văn lệch lạc, thông nhau bị phạt tiền, danh dự có tổn hại, không thích hợp đào tạo sâu, ở

Ngọ, thủ, dần Hóa kị, ưa xuy ngưu, không được người hoan nghênh, dễ sinh tàn nhang, bất khả bài bạc, túi thâu;※●※★

Văn khúc Hóa kị: Chú ý chi phiếu, công văn, hóa đơn phạt, nội cục hảo, ngoại cục là thiếu nợ, kị không tốt; ngũ, ở ở đâu cung, chủ khóe miệng thị phi, và tát vào mồm hữu quan, dễ phạm tiểu nhân; văn khúc hóa

Kị: Nhất, văn hoa ngôi sao Hóa kị, bất lợi học ở trường, dễ bị trở ngại, lợi cho nghiên cứu, bất lợi cho cuộc thi đăng khoa; nhị, đối tiền tài phương diện phải đặc biệt coi chừng, chú ý chi phiếu, cổ phiếu, tự

Trợ giúp hội, bất khả thư xác nhận đảm bảo; thông nhau dễ bị khai hóa đơn phạt; tam, đại hạn mười năm cản trở, lưu niên một năm không được thuận mất tiền;

Bởi văn khúc vượng độ là miếu, vượng

Miếu vượng thì, là hướng khoa học thượng không có khả năng của giới hạn khiêu chiến, tuy có bóc lột, trắc trở cập thị phi ý tồn tại, nhưng như phùng ngôi sao may mắn thì, nhưng có hoàn chỉnh của tư tưởng

Bởi văn khúc vượng độ là miếu, vượng

Văn khúc khẩu tài không sai, năng lực chậm rãi mà nói, nói của có vật, Hóa kị thì, thường nhân sính khẩu thiệt mà phần nhiều là phi, miếu vượng tuy có thị phi, nhưng đáo tối hậu nhưng có thể giải quyết

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có văn khúc

Văn khúc Hóa kị ở sự nghiệp: Nhập miếu vất vả cực nhọc mà thành sẽ không đại, lạc hãm có tin tức xấu, uổng phí tâm cơ.

Bởi năm can là kỷ hoặc văn khúc cung vị = Hóa kị cung vị

Văn khúc (kỷ Hóa kị) văn khúc Hóa kị, kỳ cơ bản ý nghĩa là kém văn hóa văn khúc bản chất, hoặc do thị phi sinh ngăn trở; văn khúc biểu chinh là khẩu tài, Hóa kị thì là ngôn ngữ sai lầm;

Văn khúc biểu chinh là công văn, khế ước, Hóa kị thì là công văn sai lầm, thường bởi vậy gây ra phiền phức, hoặc thậm chí bị tổn thất; văn khúc vừa thường thường biểu chinh là thụ khác giới thưởng thức, Hóa kị thì

Là bởi vậy khiến cho phong ba, hoặc ở đời sống tình cảm thượng dễ khiến cho hiểu lầm không cần thiết; sát nặng người, biểu chinh khó được và khác giới phát triển tình cảm; văn khúc là tạp học tài nghệ, Hóa kị

Thì trái lại không liên quan tới phương diện này tài hoa; văn khúc là ngữ văn thiên tài, Hóa kị thì triệt tiêu phương diện này biểu chinh, sát nặng, hơn nữa có thể biểu hiện là cà lăm; có khi lại vi dẫn khởi người khác

Phê bình, nhóm trách dấu hiệu; văn khúc vừa có chứa kim tiền màu sắc, Hóa kị thì là tiền tài tổn thất; thị sở hội hợp tinh diệu mà định, hoặc là thu được có ngân phiếu khống, hoặc là thụ

Phiến, hoặc là bị hại; loại này vật chất càng văn xương Hóa kị người sở vô; văn khúc Hóa kị, vừa thường thường dễ phát sinh tình cảm và tiền tài cho nhau liên lụy, làm phức tạp tính chất chuyện phức tạp đoan;

Văn khúc Hóa kị vừa chủ dễ lưu vu huyễn tưởng, hơn nữa câu nệ vu huyễn tưởng, do là sản sinh có tài nhưng không gặp thời cảm giác; đã ngoài thuật là nguyên tắc căn bản, có thể tường kỳ gia sẽ tinh diệu mà vị định

Cụ thể sự thực;

Bởi năm can là canh hoặc thiên đồng = Hóa kị

thiên đồng là phúc tinh, có giải trừ ách lực lượng, cho nên không được bá Hóa kị của làm hại, thụ Hóa kị của trùng kích ảnh hưởng nhỏ lại, thiên đồng Hóa kị: Vô pháp thanh nhàn, lao lực, trách

Nhâm nặng, làm việc có trách nhiệm; nhất là thiên đồng nhập miếu thì, Hóa kị đối kỳ ảnh hưởng trình độ, càng bé nhỏ không đáng kể, nhưng nếu lạc hãm gia sát, thì thụ hại trọng đại; thiên đồng Hóa kị so sánh dễ

Có tình cảm phương diện của làm phức tạp, lạc hãm càng rõ ràng hơn;※●※★

Thiên đồng Hóa kị: Nhất, có phúc không được đầy đủ, thủ tài không yên, có ám chí, nhưng đối với tôn giáo tín ngưỡng thành kính, đối bản thân có tiên thiên tính trái tim suy nhược; nhị, đại hạn mười năm không đổi phát huy, Lưu niên một năm không được thuận;

Tai ách phùng huyết quang) khán rơi ở đâu cung mà nói, ví dụ như lai nhân canh can ở điền trạch, thuộc bản thân cập tương lai sinh sản tử nữ thì có huyết quang, hơn nữa canh can hóa khoa ở tật ách xung phụ mẫu, phụ

Mẫu chắc chắn khai đao tương xuất hiện;

Bởi năm can là canh hoặc thiên đồng cung vị = Hóa kị cung vị

Thiên đồng (canh can Hóa kị) thiên đồng cơ bản tính chất là tâm tình, sở dĩ Hóa kị là lúc, kỳ phổ thông ý nghĩa là tâm tình không an định, vu nhập miếu cung vị vưu nhiên, cho nên bất túc là mắc;

Thiên đồng chủ tay không hưng gia, dẫn thân là trung niên tất có một đoạn gian khổ, Hóa kị hậu tăng mạnh loại ý này nghĩa, bởi vậy, thường thường biểu chinh là niên thiếu gia cảnh không tầm thường, nổi bật biến hóa, do là tất

Cần phải độc lập sinh hoạt, nhiều lần trải qua cuộc sống gian khổ; thiên đồng vừa là tình cảm tinh diệu, Hóa kị hậu, thường chủ tình cảm phát sinh làm phức tạp; rơi vào đau khổ yêu, ki yêu, đương sự thường thường vô pháp tự

Bạt; cho nên ảnh hưởng sự nghiệp; thiên đồng vu hãm cung Hóa kị, thì là tâm thần không yên, tâm tình hạ, bởi vậy vô pháp chuyên tâm phát triển sự nghiệp của mình; lại đi vãng biểu chinh là lý tưởng

Vượt quá hiện thực, bởi vậy cuộc sống truy cầu đặc biệt lao khổ; nhược sát hình chư diệu trọng trọng, thì biểu hiện là tâm lý không thăng bằng, đa nghi lo ngại; thiên đồng Hóa kị, thường thường biểu chinh là thần kinh

Suy nhược, đó là cổ nhân chỗ vị [âm hư],[chứng khí hư];

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc

Vũ khúc hóa lộc ở quan lộc quan sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc, biểu thị người này rất hội quản lý tài sản, thích hợp kinh thương;

Bởi (lưu niên cung mệnh có vũ khúc hoặc lưu niên cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc hoặc lưu niên cung tài bạch có vũ khúc) hơn nữa lưu niên cung mệnh Thiên can là kỷ

Vũ khúc hóa lộc vận hạn ở bản mệnh hoặc tài quan, sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc, cái này niên độ làm là sự nghiệp, khả năng không chỉ một đồ, hơn nữa lúc này sự nghiệp thượng hội có mới phát triển

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có vũ khúc cập văn khúc hoặc cung tài bạch tam phương tứ đang có vũ khúc cập văn khúc hoặc cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có vũ khúc cập văn khúc

Vũ khúc hóa lộc ở thứ ba phương như sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị, thì rất phiền phức, nhân văn khúc Hóa kị phi thường lợi hại, như tam phương không gặp thì tốt, nhân vũ khúc hóa lộc kiếm tiền và quản lý tài sản tốt, nhưng

Như sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị thì bằng có một lỗ thủng, đem tiền toàn bộ đổ vào, thì có thể phán đoán kỳ cả đời, thành trung tâm có bại, cát chỗ giấu hung, hơn nữa tất nhiên sẽ rất quái lạ, ở mỗi lần kiếm tiền hoặc sự

Nghiệp nhanh đến cao phong thì, nhân văn khúc Hóa kị ảnh hưởng mà ngã vào đáy cốc, mỗi lần đều là tiên thành hậu bại, nhân vũ khúc hóa lộc tiên phát, sau đó văn khúc nhất Hóa kị đi tới lập tức vừa bại hạ

Lai, hay mấy nghìn vạn cũng sẽ toàn bộ bại quang, gặp đến đây tình hình có một hóa giải biện pháp, hay kiếm tiền lúc nhanh đầu tư bất động sản hơi bị thiện phá, sở dĩ gặp phải vũ khúc hóa lộc, Kiện thứ nhất trước hết lo lắng có hay không cũng sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị, sai ai ra trình diện thì khả năng chẳng khác nào linh, cũng có thể năng lực cấp lại, nhưng giá còn phải xem tình hình;

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc hơn nữa năm can là kỷ hơn nữa cung mệnh có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt

Vũ khúc hóa lộc ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung) nếu không có sát kị hình hao tổn, nhưng thấy phụ tá cát diệu, thì tiến tài thuận lợi;

Bởi năm can là kỷ

Vũ khúc hóa lộc vũ khúc bản thân là một viên tài tinh, sở dĩ nhất hóa lộc, biểu thị tài rất vượng, là quản lý tài sản năng thủ, ở tài vụ phương diện có rất tốt thành quả;

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc hơn nữa năm can là kỷ

Ở quan lộc quan sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc, biểu thị người này rất hội quản lý tài sản, thích hợp kinh thương;

Bởi tiểu hạn cung mệnh có vũ khúc hoặc tiểu hạn cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc hơn nữa năm can là kỷ

Vận hạn ở bản mệnh hoặc sự nghiệp quan, nhất là ở sự nghiệp quan sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc, cái này niên độ làm là sự nghiệp, khả năng không chỉ một đồ, hơn nữa lúc này sự nghiệp thượng hội có mới phát triển;

Bởi tiểu hạn cung mệnh có vũ khúc hoặc tiểu hạn cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc hơn nữa lưu niên cung mệnh Thiên can là kỷ

Vận hạn ở bản mệnh hoặc sự nghiệp quan, nhất là ở sự nghiệp quan sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc, cái này niên độ làm là sự nghiệp, khả năng không chỉ một đồ, hơn nữa lúc này sự nghiệp thượng hội có mới phát triển;

Bởi năm can là kỷ hơn nữa vũ khúc cung vị là hợi, mão, vị hơn nữa văn khúc cung vị là hợi, mão, vị

Vũ khúc hóa lộc ở thứ ba phương như sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị, thì rất phiền phức, nhân văn khúc Hóa kị phi thường lợi hại, như tam phương không gặp thì tốt, nhân vũ khúc hóa lộc kiếm tiền và quản lý tài sản tốt, nhưng

Như sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị thì bằng có một lỗ thủng, đem tiền toàn bộ đổ vào, thì có thể phán đoán kỳ cả đời, thành trung tâm có bại, cát chỗ giấu hung, hơn nữa tất nhiên sẽ rất quái lạ, ở mỗi lần kiếm tiền hoặc sự

Nghiệp nhanh đến cao phong thì, nhân văn khúc Hóa kị ảnh hưởng mà ngã vào đáy cốc, mỗi lần đều là tiên thành hậu bại, nhân vũ khúc hóa lộc tiên phát, sau đó văn khúc nhất Hóa kị đi tới lập tức vừa bại hạ

Lai, hay mấy nghìn vạn cũng sẽ toàn bộ bại quang, gặp đến đây tình hình có một hóa giải biện pháp, hay kiếm tiền lúc nhanh đầu tư bất động sản hơi bị thiện phá, sở dĩ gặp phải vũ khúc hóa lộc, Kiện thứ nhất trước hết lo lắng có hay không cũng sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị, sai ai ra trình diện thì khả năng chẳng khác nào linh, cũng có thể năng lực cấp lại, nhưng giá còn phải xem tình hình;

Bởi năm can là kỷ hơn nữa vũ khúc cung vị là tị, hợi hơn nữa văn khúc cung vị là tị, hợi

Vũ khúc hóa lộc ở thứ ba phương như sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị, thì rất phiền phức, nhân văn khúc Hóa kị phi thường lợi hại, như tam phương không gặp thì tốt, nhân vũ khúc hóa lộc kiếm tiền và quản lý tài sản tốt, nhưng

Như sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị thì bằng có một lỗ thủng, đem tiền toàn bộ đổ vào, thì có thể phán đoán kỳ cả đời, thành trung tâm có bại, cát chỗ giấu hung, hơn nữa tất nhiên sẽ rất quái lạ, ở mỗi lần kiếm tiền hoặc sự

Nghiệp nhanh đến cao phong thì, nhân văn khúc Hóa kị ảnh hưởng mà ngã vào đáy cốc, mỗi lần đều là tiên thành hậu bại, nhân vũ khúc hóa lộc tiên phát, sau đó văn khúc nhất Hóa kị đi tới lập tức vừa bại hạ

Lai, hay mấy nghìn vạn cũng sẽ toàn bộ bại quang, gặp đến đây tình hình có một hóa giải biện pháp, hay kiếm tiền lúc nhanh đầu tư bất động sản hơi bị thiện phá, sở dĩ gặp phải vũ khúc hóa lộc, Kiện thứ nhất trước hết lo lắng có hay không cũng sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị, sai ai ra trình diện thì khả năng chẳng khác nào linh, cũng có thể năng lực cấp lại, nhưng giá còn phải xem tình hình;

Bởi năm can là kỷ hơn nữa vũ khúc cung vị = văn khúc cung vị

Vũ khúc hóa lộc ở thứ ba phương như sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị, thì rất phiền phức, nhân văn khúc Hóa kị phi thường lợi hại, như tam phương không gặp thì tốt, nhân vũ khúc hóa lộc kiếm tiền và quản lý tài sản tốt, nhưng

Như sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị thì bằng có một lỗ thủng, đem tiền toàn bộ đổ vào, thì có thể phán đoán kỳ cả đời, thành trung tâm có bại, cát chỗ giấu hung, hơn nữa tất nhiên sẽ rất quái lạ, ở mỗi lần kiếm tiền hoặc sự

Nghiệp nhanh đến cao phong thì, nhân văn khúc Hóa kị ảnh hưởng mà ngã vào đáy cốc, mỗi lần đều là tiên thành hậu bại, nhân vũ khúc hóa lộc tiên phát, sau đó văn khúc nhất Hóa kị đi tới lập tức vừa bại hạ

Lai, hay mấy nghìn vạn cũng sẽ toàn bộ bại quang, gặp đến đây tình hình có một hóa giải biện pháp, hay kiếm tiền lúc nhanh đầu tư bất động sản hơi bị thiện phá, sở dĩ gặp phải vũ khúc hóa lộc, Kiện thứ nhất trước hết lo lắng có hay không cũng sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị, sai ai ra trình diện thì khả năng chẳng khác nào linh, cũng có thể năng lực cấp lại, nhưng giá còn phải xem tình hình;

Bởi cung tài bạch có tham lang hơn nữa năm can là kỷ

Ở cung tài bạch, miếu vượng sẽ thành công;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có văn khúc hơn nữa năm can là kỷ

Văn khúc Hóa kị đào hoa tinh Hóa kị, như sẽ tới cường mà hữu lực của đào hoa tinh, thì nhân đào hoa mà danh dự bị hao tổn hoặc thân bại danh liệt, không phải thì thuộc công văn, tin chẳng lành, khế ước của ma

Phiền, văn khúc Hóa kị bỉ văn xương Hóa kị lợi hại hơn;

Bởi cung mệnh địa chi là vị

Mệnh tọa vị địa;, không chịu đơn giản tiếp thu người khác ý kiến; bề ngoài nhu thuận, nội tâm kiên cường; làm việc cẩn thận, công tác chăm chú; lý tưởng nhiều hơn, thực hiện ít, mẫn cảm, dịch nộ;, nhất cử

Khẽ động, đa sầu lo;, cô độc, khí lượng không lớn; lục thân ít kháo;, thích hợp sớm rời nhà phát triển; tử nữ trung tâm có một người quanh năm tại ngoại; cá tính quái dị, bảo thủ, thâm trầm, mình

Ý thức so sánh cường, không đổi câu thông, cũng không dễ dàng tiếp thu người khác ý kiến, khi thì hội dĩ phù khoa hoặc nói khoác để che giấu mình bất túc hoặc ngoan linh ngoan bất kham cá tính. Tại chức nghiệp thượng

Thì thông thường: Chính trị gia, chính khách, công vụ nhân viên, tiệm tạp hóa ông chủ, nhà kinh tế học, thương nhân, uỷ ban đại diện, công ty đi hào ông chủ.

Cung mệnh ở vị người đó: Cá tính mẫn cảm, bảo thủ, cố chấp, mình ý thức so sánh cường, không đổi câu thông, cũng không dễ dàng tiếp thu người khác ý kiến, khi thì hội dĩ phù khoa hoặc nói khoác lai yểm

Sức mình bất túc hoặc ngoan minh mất linh cá tính, rất trọng thị người nhà, một ngày luận cập tình cảm thì, đại thể hội dĩ kết hôn làm điểm xuất phát, tình cảm biểu hiện thượng hội từng có vu tình

Tự hóa hiết tư để lý cử động.

Bởi cung mệnh có đà la

Rất nhiều người sẽ vì cung mệnh trung tâm có kình dương tinh, Hỏa Tinh, linh tinh mà cảm thấy lo lắng, cho rằng ở kỳ trên người có thiên đại không được cát chuyện, không như ý mầm tai vạ hội tới người, kỳ thực cai đảm

Tâm chỉ có đà la tinh ở cung mệnh, bởi vì là ý vị trước bệnh mãn tính hoặc ngoan cố, tùy hứng, trù trừ không tiến lên, do dự mà có tại chỗ đảo quanh tính chất đặc biệt.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có phá quân hơn nữa phá quân cung vị = hóa quyền cung vị

Phá quân tinh hóa quyền ở sự nghiệp: Nhập miếu, chủ động khứ cải biến.

Bởi vũ khúc cung vị = phá quân cung vị hơn nữa vũ khúc cung vị = hóa quyền cung vị hơn nữa vũ khúc cung vị là tị, hợi

Vũ phá ở tị hợi hóa quyền cũng cát, duy được tài có tiểu tổn hại.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc hơn nữa vũ khúc cung vị = hóa quyền cung vị

Vũ khúc hóa quyền ở sự nghiệp: Nhập miếu có ngoại thiên niềm vui, có thể kiêm chức, quân chức cát.

Bởi cung mệnh có liêm trinh, cự môn hơn nữa (cung mệnh có thiên diêu hoặc cung thiên di có thiên diêu hoặc cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có thiên diêu)

Liêm cự hội thiên diêu, dễ có thực chất tính đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc hoặc đào hoa;

Bởi cung mệnh có thất sát

Thất sát tọa mệnh người đó: Cá tính so sánh độc lập, chủ quan ý thức cường, không thích không hợp lý ước thúc, có khai sáng tính cách mà không thích gìn giữ cái đã có, phản bội tính so sánh cường, bởi vì là ở vào "Đối

Lập" độ lớn của góc thượng, sở dĩ cả đời này dễ gặp trúng tên hạ mã việc, ở sự nghiệp thượng hoặc tình cảm thượng gặp phải ngăn trở có khả năng phi thường cao.

Bởi cung phúc đức có thiên hình

Mà thiên hình là một viên tôn giáo tinh, biểu thị ngươi ở đây trung tâm, lúc tuổi già có tiếp cận tôn giáo, triết học khuynh hướng.

Bởi cung mệnh cung vị là thìn, tuất, xấu, vị

Cung mệnh ở thìn, tuất, xấu, vị của cộng đồng biểu chinha cá tính thượng hội tương đối bên trong. b sẽ là tương đối nhiều phí sức, quan tâm người đó. c cũng sẽ so sánh cần lao, là lao lực mệnh hình người đó.

d thời vận bất hảo thì, so sánh dễ hướng hiện thực cúi đầu, mà buông tha lý tưởng của chính mình. Giá bốn người cung vị vừa gọi tứ mộ nơi hoặc là tứ khố nơi, mà thìn cung và tuất cung vừa phân biệt

Xưng là thiên la và địa võng, bởi ở vào mộ kho nơi, sở dĩ trong tính cách hơn phân nửa đều tương đối muộn tương đối bảo thủ, không dễ dàng hướng nhân thổ lộ tâm sự, không quen xử lý nhân tế quan hệ, bỉ

So sánh dễ có cô độc cảm giác, mặc dù có thời gian thoạt nhìn rất hoạt bát, cả đời vận trình phập phồng rung chuyển, thường là một chuyên cần vu kiếm tiền, mà sống sống mà bôn ba lao lực người đó, mệnh tọa

Thìn, tuất người đó, không quá hội lãng phí thời gian cùng người giao tế, mà là vùi đầu đau khổ can, thích ở tiền tài hoặc sự nghiệp thượng cùng người ganh đua dài ngắn, thường thường đều có bạo phát vận thế, về phần

Mệnh tọa xấu, vị người đó, bởi đến đây nhị cung vị là nhật nguyệt giao thái nơi, cho nên ra lệnh cho tọa hai cái này cung vị người đó, tính cách tương đối âm tình bất định, dễ lo được lo mất, không nắm được chủ ý.

Thìn, tuất, xấu, vị là tứ mộ địa. Mộ ở trường sinh thập nhị thần trung tâm là thuộc về chìm tiềm, như người tử nhập mộ! Có sanh tất có tử, đây là một loại nghiệp lực; cho nên ra lệnh cho cung ở tứ

Mộ địa người đó, bản thân giống như bị một loại nghiệp lực dắt, giá nghiệp lực không nhất định là xấu, chỉ là tương đối cực hạn tính.

Mộ chủ cất dấu, cho nên ra lệnh cho cung người ở chỗ này, trời sinh tính so sánh bên trong, thỉnh thoảng có điểm xấu hổ, làm việc tình tương đối có kế hoạch tính. Thí dụ như đi ra ngoài chơi; tứ bại nhân, hay

Muốn đi ngoạn, hưởng lạc đơn giản như vậy; tứ mã người đó, ngoạn cũng là hắn nhân sinh biến động một bộ phận; mà tứ mộ người đó, hội nghị thường kỳ kế hoạch đi nơi nào ngoạn, thuận liền có thể bàn bạc biệt

Chuyện! Tứ mộ địa, là loại thiếu nợ cung vị, thí dụ như khiếm công tác trái, khiếm lục thân, tài bạch trái. Thiếu nợ khái niệm, hay trước nói" nghiệp lực" . Thí dụ như khiếm công

Làm trái, sở dĩ người này so sánh cần lao, bận rộn. Ở đây tọa mệnh người đó, tương đối phong cách cổ, dễ hi sinh chính (như lý tưởng, tiền tài), nhân nhượng người khác.

Bởi Hóa kị cung vị là thìn, tuất, xấu, vị

Sao Hóa kỵ ở đây cũng là cất dấu, sở dĩ kị ở tứ mộ địa lại bảo tố" nhập kho kị" . Đến đây kị tương đối không vì ác, có đôi khi đại hạn tái hóa một viên sao Hóa kỵ tiến đến, trái lại chủ đại

Phát, xưng là" phá tan nhập kho kị" . Nhưng mệnh tọa tứ mộ vừa gặp sao Hóa kỵ, có nhân tính cách hội trầm hơn muộn một điểm. Có người nếu là mệnh cách không sai, hội trải qua một phen chuyên cần

Đau khổ mà chết dồn thành công.

Bởi cung mệnh cung vị là xấu, vị

Mệnh tọa xấu, vị người đó, đến đây nhị cung vị là nhật nguyệt giao thái nơi, cho nên ra lệnh cho tọa hai cái này cung vị người đó, tính cách tương đối âm tình bất định, dễ lo được lo mất, không nắm được chủ ý.

Bởi cung tài bạch có tử vi, Thiên phủ, thiên tướng

Tử, phủ, tướng tinh hệ, tự nhiên là tương đối ổn định và cách cục giác đại, trong công tác cũng tương đối có thể trở thành là chủ quản cấp chính là nhân vật, tính cách so sánh vững vàng, năng lực quản lý không sai, ở

Tài vận thượng cách cục cũng khá lớn, tịnh hơn nữa còn là vừa có khả năng tấn công

Bởi cung tài bạch có thất sát, phá quân, tham lang

Nếu là ở cung tài bạch có sát, phá, lang tinh hệ tọa thủ chính là dã tâm tương đối lớn tộc quần, tự nhiên là ở sự nghiệp thượng đấu tranh anh dũng cao thủ, sở dĩ ở tài vận quy hoạch thượng bình thường là

Khá lớn đảm và có nhiều ăn ý tâm tính, bởi vậy ở tài vận phương diện dễ có đại khởi đại lạc hiện tượng

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có tử vi, thái dương, vũ khúc, Thiên phủ, Thái âm, thiên tướng, thiên đồng hơn nữa Cung Nô bộc (cung Nô bộc) vô lục sát

Điểm mấu chốt còn phải xem thêm Cung Nô bộc (cung Nô bộc), nếu là một năng lực có rất nhiều công tác đồng bọn cập thuộc hạ người đó, hoặc là thuộc hạ đều là cao minh cường hãn nhân, thì người này cũng phi hời hợt hạng người.

Bởi cung điền trạch có tả phụ, hữu bật

Mới có thể rất chiếu cố gia đình, trở thành chịu trách nhiệm ba ba, ma ma.

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Liêm trinh tọa mệnh: Liêm trinh bắc đẩu đệ ngũ tinh, dương mộc âm hỏa, cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chủ, trong người mệnh là thứ đào hoa.

Bởi cung tài bạch có tử vi

Tử vi ở cung tài bạch, truy cầu tài phú thượng yếu ở ổn định trung tâm yêu cầu phát triển, thủ pháp tương đối quang minh chính đại.

Bởi cung tật ách có thiên cơ

Thiên cơ ở cung tật ách, huynh đệ chủ đến rồi cung tật ách, ở quyền lợi truy cầu, vận dụng trí tuệ khứ giữ gìn. Tại thân thể thượng phải chú ý, can đảm và hệ thần kinh vấn đề.

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có thái dương

Thái dương ở nô bộc cung, hội thao tâm mệt nhọc, mọi việc thân lực thân vi.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc

Vũ khúc ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung), tài bạch chủ đến rồi cung Quan lộc (sự nghiệp cung), đối tài phú kinh doanh sẽ rất có khái niệm.

Bởi cung điền trạch có thiên đồng

Thiên đồng ở cung điền trạch, yếu hiểu dự lưu quay về không gian. Hắn lĩnh vực, điền trạch tựu dũ rộng.

Bởi cung mệnh có thất sát

Thất sát sao Nam Đẩu thứ sáu tinh, dương hỏa dương kim, đẩu số trung tâm trên tương, thành bại của cô thần, tư quyền bính, vu thân mệnh định chủ trải qua gian khổ.

Bởi cung thiên di có Thiên phủ

Thiên phủ ở cung thiên di: Xuất ngoại không thích hợp táo tiến, nên ở ổn định trung tâm yêu cầu phát triển.

Bởi cung tật ách có Thái âm

Thái âm ở cung tật ách: Dễ có mắt tật, nội tiết, phụ khoa tật bệnh.

Bởi cung tài bạch có tham lang

Tham lang ở cung tài bạch: Nhân tế kinh doanh rất trọng yếu, cần nhờ nhân tế quan hệ cầu tài.

Bởi cung tử nữ có cự môn

Cự môn ở cung tử nữ: Ở vật chất thượng văn thơ đối ngẫu nữ chiếu cố tốt, rất trọng thị lưỡng tính quan hệ.

Bởi cung phu thê có thiên tướng

Thiên tướng ở cung phu thê: Đối phối ngẫu có chi phối nắm trong tay lòng của thái, cũng rất ỷ lại phối ngẫu.

Bởi huynh đệ cung có thiên lương

Thiên lương ở huynh đệ cung: Có thể là trưởng tử; hội thụ tỷ muội chiếu cố, thích kết giao lớn tuổi chính là bằng hữu.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có phá quân

Phá quân ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung): Có khai sáng lực, sẽ vì sự nghiệp chạy nước rút mở đường tiên phong.

Bởi huynh đệ cung có thiên lương

Thiên lương: Miếu vượng chủ huynh đệ nhiều, hãm thất huynh đệ ít, tình cảm sự hòa thuận, đại quan tâm nhiều hơn nhiều bang trợ, hoặc xuất hiện thi đơn bang trợ của hiện tượng.

Bởi huynh đệ cung có thiên lương hơn nữa thiên lương vượng độ là miếu, vượng

Thiên lương: Miếu vượng chủ huynh đệ nhiều, tình cảm sự hòa thuận, đại quan tâm nhiều hơn nhiều bang trợ, hoặc xuất hiện thi đơn bang trợ của hiện tượng.

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có thái dương

Thái dương tinh: Nhập miếu, chủ tướng thu được đắc lực bằng hữu và thuộc hạ.

Bởi thái dương vượng độ là hãm

Hãm địa, bất năng chính mình đắc lực thuộc hạ và bằng hữu, dễ chiêu đố kị, oán hận và bị bán đứng.

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa: Chủ năng được thuộc hạ trợ giúp lực.

Bởi cung tài bạch có tử vi

Ở tài bạch: Tài vụ bình ổn.

Bởi cung phụ mẫu có lộc tồn

Lộc tồn: Chủ thụ phụ mẫu vật chất thượng ơn trạch trọng đại

Bởi cung phụ mẫu có lộc tồn hơn nữa cung phụ mẫu có Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp, kình dương, đà la

Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không, Địa kiếp đồng cung, chủ năm mới thì phá phụ tài hơn nữa hình thương phụ mẫu, trung tâm lúc tuổi già có thể tự thành gia kế.

Bởi cung phụ mẫu có Hỏa Tinh, linh tinh

Hỏa Tinh, linh tinh: Chủ liên lụy phụ mẫu một trong, hai người bản thân tất có một vị nghèo nàn, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều có thể giải trừ

Bởi cung phụ mẫu có thiên mã

Thiên mã: Chủ và phụ mẫu duyên phận không tốt, chạm mặt cơ hội ít.

Bởi huynh đệ cung có địa không, Địa kiếp hơn nữa cung tử nữ có địa không, Địa kiếp

Cung phu thê bị địa không chấm đất cướp sở giáp, như vậy nói cách khác, vô luận nâm khác giới duyên có được hay không, chỉ cần nhất luận cập kết hôn, sẽ xuất hiện trở lực, mà giá cổ trở lực có lúc là tới

Có điểm mạc danh kỳ diệu, thường thường là từ chi mạt tiểu tiết, một góc băng sơn mà khiến cho tình cảm nam nữ nhìn không thấy hạnh phúc thời gian tới tính; giả như khắc phục liễu tất cả cản trở mà thành liễu thân, như vậy bỉ

Đến đây trong lúc đó thì hội tồn tại khó có thể hoàn toàn câu thông một cái sự khác nhau, vĩnh viễn đều không thể có nói phải minh xác mịt mờ đái, hôn hậu cho dù năng lực sống quãng đời còn lại, già như vậy thâm niên thường thường sẽ trở thành

Ở chung ở một dưới mái hiên hai người, chỉ có xa lạ mà không có tình thú. Đơn thuốc: Nâm khứ tôn trọng hôn nhân, như vậy hôn nhân thì hội hồi báo nâm dĩ ấm áp cập ngọt ngào gia đình. Đa thể

Tuất đối phương, thì năng lực thu được nhu tình hồi báo; khi ngài cấp đối phương đả cái dấu hỏi thì, thì phải nhận được một than thở. Xin không cần quá mức chủ quan dĩ cá nhân chủ nghĩa thái độ hỗn loạn ở lưỡng tình

Cùng vui vẻ quan hệ lý, bởi vì đối phương thì không cách nào tiếp thu ích kỷ như vậy tự lợi thái độ. Đối phương cũng sẽ có chính kiên trì rụt rè, cũng bởi vì tình yêu số mệnh tất nhiên sẽ giống như đến đây

Hiện tượng, sở dĩ thương cảm, tôn trọng cập chân thành thật tình tài năng hóa giải tầng kia hội tạo thành hiểu lầm hoặc quan niệm mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển tường vây

Bởi đại hạn cung mệnh có thiên lương hơn nữa đại hạn cung mệnh Thiên can là nhâm

Ta có nhất giao hữu đại vận đi tới thiên lương hóa lộc đồ hoặc tổ phụ tặng và giá trị cận ức thổ địa tài sản nhất tịch trong lúc đó trở thành hàng tỉ phú ông không được của thiên lương tại sao lại phạ hóa lộc ư thiên lương có ý định ngoại của thiên phú

Thiên lương có trưởng bối bao che ngoài ý muốn ý ta nghĩ ta bằng hữu gặp phải thiên lương hóa lộc mà đột nhiên thu được tuyệt bút sản nghiệp tổ tiên chắc là đến đây nguyên nhân ba

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có thất sát cập phá quân cập tham lang hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc

Sát, phá, lang tam diệu câu là đấu tranh anh dũng sa trường chiến tướng, nếu là gửi thông điệp như văn xương, văn khúc các loại ngôi sao may mắn thì, trái lại bởi vì tăng thêm mấy phần mạch văn, trở nên do dự đa

Lự, thoái thoái vô cư liễu, như là tham lang tinh nếu là gặp văn xương tinh, trong cổ thư nói là chính sự điên đảo, ở hiện nay xã hội rất có thể là vì hổ tác trành hoặc thương phong bại đức người, Thậm chí có khả năng không làm việc đàng hoàng;

Bởi cung mệnh có thất sát, phá quân, tham lang

Thất sát, phá quân, tham lang tọa mệnh người đó, bởi vì ở kỳ sinh trưởng trong quá trình, bỉ người bình thường nhiều hơn chút can đảm cập khúc chiết, mà giá tam sao cũng không thuộc về tâm tình hóa tinh diệu, Có "Bất cứ giá nào" lòng của hung, cũng so sánh năng lực đối mặt hiện thực, sở dĩ tịnh không úy kỵ đột chùy

Bởi cung mệnh tam mới có văn xương cập văn khúc

Cung mệnh tam hợp có văn xương sao Văn Khúc người, biểu hiện dục, biểu diễn dục nồng hậu, năng lực dĩ kỳ ưu dị tư duy lực cập mẫn tiệp phản ứng lực, ở trước tiên nội thích đáng bài trừ cản trở, Hơn nữa sẽ không tạo thành chính hoặc người khác làm phức tạp! Mà tối trầm ổn tài năng ở trong nguy cấp mặt không đổi sắc nhân

Bởi cung mệnh cung vị là thìn, tuất, xấu, vị

Mà cung mệnh ở "Thìn tuất xấu vị" tứ mộ nơi người đó, tương đối bảo thủ, mình, cô độc, kỳ điền trạch cũng tất ở tứ mộ nơi, giấu tài tựu tương đối khôn khéo, giỏi về tính toán, đối với kiếm tiền

Độ nhạy cảm cũng liền tương đối cao.

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Một ... khác loại tao bao hình, còn lại là liêm trinh tọa mệnh người đó, thích phong nhã tình cảm lưu luyến, lời nói lý lộ vẻ phong hoa tuyết nguyệt, uyên ương hồ điệp, vẩy mực nước từ trên núi chảy xuống, rõ ràng ái muốn chết, lại sẽ dính dấp

Nhất đống lớn có không có, là vị ái tình tam ấm áp người chế tạo.

Bởi năm can là kỷ hơn nữa (cung mệnh có văn khúc hoặc cung tài bạch có văn khúc hoặc cung thiên di có văn khúc hoặc cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có văn khúc hoặc cung điền trạch có văn khúc)

Văn khúc Hóa kị. Sao Văn Khúc là một viên tài nghệ tinh, tư duy nhẵn nhụi mà nhạy cảm, nó cũng là một viên đào hoa tinh, thuộc về tinh thần tầng thứ, thông minh vừa giàu ... Tài tình sao Văn Khúc, nhất

Sáng Hóa kị thì, ở tình cảm thượng hội có thất hành và không an định cảm, dễ gặp nhân không quen, hoặc là thích người không nên yêu, sản sinh mê võng ái muội tình vô pháp tự kềm chế, không chỉ có có

Khả năng tham gia tình cảm của người khác sao trở thành bên thứ ba, mình cũng có thể trở thành phách chân tộc người bị hại, hơn nữa văn khúc Hóa kị người đó cũng dễ đối với có chút sự vụ hoặc ham mê sản sinh mê

Yêu, chấp mê không lầm thái độ làm cho phối ngẫu không thể chịu đựng được mà dẫn đến hôn nhân tình cảm vỡ tan. Đa dụng tâm kinh doanh hảo quan hệ vợ chồng và hôn nhân, có thể hóa giải

Bởi cung mệnh có thiên khôi, thiên việt hơn nữa (cung thiên di có thiên khôi, thiên việt hoặc cung phúc đức có thiên khôi, thiên việt)

Thiên khôi tinh cùng trời việt tinh: Giá lưỡng khỏa là theo nổi tiếng hữu quan có chứa quý khí tinh diệu, ngoại trừ giáp cung mệnh có thể đã bị bề trên bao che hoặc nhân thời cuộc quy chế pháp luật cải biến mà được

Lợi ở ngoài, nhập mệnh, thiên, phúc chờ cung vị, dễ đã bị bề trên đề bạt, có thể đề cao địa vị xã hội

Bởi cung mệnh có thiên khôi, thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt

Thiên khôi tinh cùng trời việt tinh: Giá lưỡng khỏa là theo nổi tiếng hữu quan có chứa quý khí tinh diệu, ngoại trừ giáp cung mệnh có thể đã bị bề trên bao che hoặc nhân thời cuộc quy chế pháp luật cải biến mà được

Lợi ở ngoài, nhập mệnh, thiên, phúc chờ cung vị, dễ đã bị bề trên đề bạt, có thể đề cao địa vị xã hội

Bởi cung mệnh có thiên khôi, thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt

Thiên khôi cùng trời việt giáp cung mệnh hoặc là ở tam hợp củng chiếu đều phi thường may mắn, cũng có lợi cho cuộc thi hoặc tham gia tuyển cử

Bởi cung mệnh có liêm trinh cập thất sát

Liêm trinh, thất sát tinh cộng đồng ở cung mệnh người đó, ở tình cảm thượng còn có cường liệt độc chiếm tính, có lúc hậu còn có thể đầy hứa hẹn ái hi sinh tính mệnh, hoặc là trăm phương nghìn kế muốn tương người yêu cư

Là kỷ có tính chất đặc biệt, đồng thời cũng là dám yêu dám hận, cá tính vô cùng mạnh mẻ tiên minh nhân, liêm trinh khôn khéo, thiện thể nhân ý, sức quan sát nhẵn nhụi, bị hắn tập trung sẽ rất khó giãy tinh mịn

Lại có tính dai đích tình võng, huống còn có một khỏa bất khuất vừa giàu ... Quyền mưu thất sát tinh làm bạn, thật đúng là chỉ cần ta thích, người ta tựu cần phải là của ta, thì là đã danh hoa

(cây cỏ) có chủ thì như thế nào? ! Càng nan tới tay, trái lại dũ năng lực khích lệ ý chí chiến đấu của hắn, đương nhiên, như vậy tính cách cũng sẽ hiển hiện hắn đang đeo đuổi sự nghiệp hoặc những thứ khác thành tựu thượng, vưu

Dĩ nữ tính càng có như vậy cương liệt tiên minh cá tính, hơn nữa liêm trinh, thất sát nữ tính hơn phân nửa ngày thường xinh đẹp động nhân, là điển hình cô em, chỉ cần người yêu người ta, chỉ sợ là dùng hết

Tâm tư thủ đoạn, bọn ta không chịu thua, rất dễ trở thành hoành đao đoạt ái bên thứ ba, nếu là không chiếm được thủ, người điều không phải tự mình hại mình hay hủy diệt của ngươi tất cả, là một bất chiết bất khấu liệt hỏa tình

Nhân, sở dĩ, người ta nếu như còn không có chuẩn bị cho tốt theo chân bọn họ nói yêu thương, tựu không nên khinh dịch khứ trêu chọc tình cảm của bọn họ, bằng không, hội để cho mình rơi vào nước sôi lửa bỏng trong.

Bởi cung tài bạch có văn xương, văn khúc

Cung tài bạch có văn xương, sao Văn Khúc: Văn xương, văn khúc cũng thuộc ngoại hạng tinh, đối với cung tài bạch dặm cái khác tinh diệu có cải biến thể chất tác dụng lực, chủ tác dụng lực ở chỗ tăng nhu hòa

Tính cập tri thức tính, sở dĩ phải lạp thăng cung vị lý tinh diệu chất lượng cập trình tự; văn xương thuộc kim, mà văn khúc ngũ hành thuộc thủy. Văn xương tinh so sánh học thuật tính, mà văn khúc thuộc văn nghệ, nghệ thuật, Diễn nghệ hoặc đặc thù tài nghệ biểu đạt, giá hai viên tinh cũng sẽ hòa hoãn cung tài bạch lý cái khác tinh diệu xung động tính, mà khiến cho của xu hướng lý tính cập cảm tính. Nhất văn xương, văn khúc ở cung tài bạch, Ý vị trước LƯU hình công tác, sở dĩ giống nhau chỉ hướng văn giáo loại chức tràng. Nhị văn xương, văn khúc biểu hiện khá cụ trật tự, sở dĩ cũng có trường kỳ tính, cập thích hợp nghiên cứu tính chất

Hoặc dựa theo dự toán, pháp quy, bày ra hành sự công tác, giống nhau thích hợp với thụ lương giai cấp, mà như bán trực tiếp sự nghiệp, còn lại là chỉ hướng cá nhân phòng làm việc hoặc loại nhỏ doanh nghiệp. Tam văn xương, văn

Khúc chỉ tiêu cũng chỉ hướng chính mình chứng chiếu tính chất công tác, sở dĩ không thích hợp ngắn hạn làm công, cũng không thích hợp cần phải làm lụng vất vả thể lực công tác.

Bởi cung mệnh có Thiên phủ hoặc cung mệnh có thiên cơ hoặc cung mệnh có thiên tướng hoặc cung mệnh có liêm trinh hơn nữa tính là nữ

Vững vàng không câu nệ Thiên phủ tinh, khéo léo đa mưu thiên cơ tinh, nhiệt tình đôn hậu thiên tướng tinh, đa tình cơ cảnh sao Liêm trinh đều cũng coi là hoàn mỹ chủ nghĩa ái mặt tộc, rơi vào nữ mệnh mệnh

Cung thì, có thể nói là ký thông tuệ có thể can, thường thường đều có thể tại chức tràng thượng bộc lộ tài năng, đồng thời, các nàng mình yêu cầu cao, tịnh hơn nữa thập phần coi trọng cá nhân hình tượng, đối với mình dáng vẻ tuyệt

Không được qua loa, rất ít sẽ cho nhân lôi thôi cảm giác, đối với gia vụ việc vặt, người cũng có thể liệu lý được thỏa thỏa đáng đương, có thể nói là nội ngoại chú ý cao thủ, về phần, các nàng cuộc sống hôn nhân có hay không

Mỹ mãn, còn lại là mỗi người một ý, bất quá, lấy các nàng kiên cường không chịu thua cá tính, nhất định sẽ nỗ lực duy trì, nếu như bọn họ cung phu thê nội, không có quá nhiều sát tinh hoặc đào hoa tinh nói, Đại chí cũng còn năng lực tường an vô sự.

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có hóa lộc

※ hóa lộc tinh đại biểu là một loại mỹ hảo, duyên phận, tài lục, nếu như mạng ngươi bàn thượng viên kia tinh hóa lộc nói, muốn cầu tài, yêu cầu duyên phận hoặc là tìm được cơ hội tốt, sẽ không phương từ bị

Hóa lộc viên kia tinh diệu tính chất sao tính chất đặc biệt cùng với hóa lộc chỗ ở Cung Nô bộc (cung Nô bộc) vị khứ tìm vận may của ngươi, hóa lộc cũng đại biểu cho một phần nguyên nhân, có vui sướng hướng vinh ý tứ hàm xúc, cũng tượng trưng cho mùa xuân

Bởi cung tài bạch có kình dương, hóa quyền, linh tinh hoặc cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có kình dương, hóa quyền, linh tinh

Kình dương tinh ở cung tài bạch người, xử sự sắc bén, hữu hiệu tỷ số, tích cực độ, khai sáng lực đủ, kình dương tinh ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung) người, có cổ khí phách, có quyết đoán cập hùng tâm chí lớn cập chạy nước rút lực, giá

Cũng là gây dựng sự nghiệp người không thể thiếu điều kiện; mà tử vi tinh hệ người gây dựng sự nghiệp thành công cơ suất tuy rằng sẽ không quá nhỏ, nếu như ở kỳ cung tài bạch, cung Quan lộc (sự nghiệp cung) không có kình dương tinh cũng phải có

Hóa quyền tinh hoặc linh tinh

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có văn xương, văn khúc

Văn xương, văn khúc hai sao làm lễ nhạc ngôi sao. Văn xương là do khoa cử thành danh, cũng chính là do chính quy xuất thân, là theo trường học chính quy giáo dục thể chế mà thành tài, thiên về vu học thuật lý luận phương diện

sở trường, hơn nữa vừa có màu sắc đẹp đẽ hàm dưỡng; mà văn khúc là bỏ chính quy cách dị lộ công danh, cũng không phải là do khoa bảng lập nghiệp, nhưng lại như diễn nghệ, tài đánh đàn, tiểu thuyết sáng tác, thi họa gia các loại, Xu hướng đặc thù tài nghệ, nghệ thuật phương diện phát triển. Văn xương, văn khúc ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung) thì, hội khiến cho trong cung cái khác tinh diệu nhu chất hóa, cũng có thể giảm xóc hung tinh sức bật, khiến cho biểu hiện ở chức

Tràng thượngEQ sinh ra khí chất cảm, nhu tính cập cảm tính, tương đối cũng sẽ giảm thiểu đột ngột thức xung động, tịnh kèm theo cung Quan lộc (sự nghiệp cung) cái khác tinh diệu mà phát huy dưới tính chất đặc biệt: Nhất, cường điệu vu

Nguyên lý, học thuật, nhu tính, cảm tính mặt, cũng so sánh năng lực tuân thủ điển chương chế định cập công ty quy phạm, giảm thiểu phản bội và bất mãn tư duy, tương đối hội tăng hợp quần tính cập lý trí tính. Nhị, Nội tâm thường có ham học hỏi, học ở trường dục nguyện, có điểm phong độ của người trí thức, đối với thủ pháp nhận đồng độ cao, có bảo thủ không chịu thay đổi khuynh hướng, tương đối hội giảm thiểu quyết đoán cập tích cực độ. Làm từng bước

Tiến hành theo chất lượng còn lại là tại chức tràng thượng thông tính. Tam, văn xương là cường điệu ở quy chế pháp luật mặt, văn khúc thì ở ngôn ngữ văn từ thượng biện giải; văn xương xu hướng trật tự phân minh, văn khúc thì kín đáo

Nhẵn nhụi, hai người cộng đồng tính chất đặc biệt phải không nguyện sự cố mở rộng, có hư sức, cảnh thái bình giả tạo khuynh hướng. Tứ, hội tác xâm nhập tư duy cập tham thảo, sở dĩ không nhanh không chậm cũng là kỳ tính chất đặc biệt, không được

Bài trừ gặp phải không quả quyết, trù trừ không tiến lên, do dự hiện tượng.

Văn xương ngũ hành thuộc tính là kim, văn khúc thuộc thủy, nếu như xương khúc cùng tồn tại cung Quan lộc (sự nghiệp cung), như vậy người này thì có học phú ngũ xa hoặc tài trí hơn người tính chất đặc biệt, tư duy nhẵn nhụi, cũng tương đương nhu chất, xu hướng

Cảm tính thậm chí khứ thủ đại lý trí, tuy rằng màu sắc đẹp đẽ bên trong, không có khí phách, cũng không đến mức ngoan linh bất kham, sở dĩ cụ bị dễ và thân cận tính chất đặc biệt, chỉ e vô cùng cảm tính cập nhu hòa tính, đối

Lý tưởng hóa, hoàn mỹ tính cập tinh xảo tế nị mình truy cầu, lại khả năng làm lỡ đối đại nguyên thì, đại phương hướng phân tích.

Bởi (huynh đệ cung có Hỏa Tinh, linh tinh hơn nữa cung tử nữ có Hỏa Tinh, linh tinh) hoặc (huynh đệ cung có địa không, Địa kiếp hơn nữa cung tử nữ có Địa kiếp, địa không) hoặc cung phu thê có lộc tồn

Nhược là cung phu thê có Hóa kị tinh hoặc sát tinh hơn nữa lại bị kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, Địa kiếp, địa không chờ giáp chế thì, ngoại trừ bị giới hạn tự thân điều kiện và tâm tính ảnh hưởng tình cảm

Phát triển ở ngoài, dễ dàng hơn đã bị ngoại lai ảnh hưởng tạo thành mình làm phức tạp.

Bởi cung mệnh có liêm trinh cập thất sát hơn nữa tính là nữ

Cung mệnh ở xấu, vị, tọa liêm trinh, thất sát nữ sinh cá tính rất bưu hãn, phi thường quật cường, rất hội tính toán tỉ mỉ, phi thường có khả năng, mặc kệ tình cảm hoặc là sự nghiệp nhất định phải ôm đồm, kiếm tiền

Năng lực cân năng lực làm việc nhất định sẽ bỉ lão công cường, sở dĩ hắn tìm đối tượng điều không phải tìm so với chính mình kiếm nhiều tiền nam nhân, mà là yếu tìm một nghe lời nam nhân, nếu như hắn đối tượng là một

Đại nam nhân nói, như vậy ngày hôm nay trận này hôn nhân tựu nhất định sẽ thất bại, nếu như đối phương là một tiểu nam nhân, nhượng liêm sát nữ sinh có thể đại nữ nhân nói, như vậy hắn hôn nhân trái lại có thể lâu dài.

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Cung mệnh có liêm trinh người đó giác quan thứ sáu không chỉ siêu cường, hơn nữa vô cùng chuẩn, đối với gần chuyện sắp xảy ra thường thường có biết trước năng lực, bất quá hắn cũng không phải thông linh, đây là nhân

Là liêm trinh nhân trí tuệ vô cùng biến hoá kỳ lạ, kẻ khác bí hiểm, bởi vì hắn giác quan thứ sáu rất mạnh dễ biết trước một ít tai hoạ, hắn thường thường sẽ đem loại cảm giác này nói cho người bên cạnh, Bởi vì ... này dạng nhắc nhở có thể dùng đại gia hiểu ý sinh cảnh giác, thế cho nên có thể tránh tai nạn.

Bởi cung mệnh có liêm trinh, tham lang.

Đặc sắc: Đến già còn là thiên sứ khuôn mặt, ma quỷ vóc người. Liêm trinh, tham lang nữ nhân bảo dưỡng chi đạo hay vận động, ví dụ như luyện yoga, khiêu có dưỡng vũ đạo các loại, vĩnh viễn

Nhượng thân thể mình và trạng thái tinh thần bảo trì ở trẻ tuổi nhất mị lực bắn ra bốn phía trong trạng thái, hơn nữa liêm trinh, tham lang nữ sinh càng già thoạt nhìn việt xinh đẹp, vĩnh viễn để cho mình bảo trì

Liêu nhân tư sắc, động nhân thân thể, người phi thường hiểu được triển phát hiện mình ưu điểm, bởi vì nàng hay sống ở tiếng vỗ tay trung tâm nữ nhân.

Bởi huynh đệ cung có Địa kiếp

Huynh đệ trong cung có Địa kiếp tinh, tốt nhất là tương tiền khứ mãi bất động sản, bởi vì tiền của ngài hội trong lúc vô tình hư hao tổn rơi, đồng thời cũng là tài bất khả để lộ ra trọng yếu nêu lên

Bởi cung tử nữ có tả phụ, hữu bật

Cung tử nữ có tả phụ hoặc hữu bật tinh thì: Ý vị trước nâm con cái tư chất tương đối khá, ở nâm tử nữ lý có tương đương kiệt xuất hơn nữa tính tình cá tính hảo, IQ cao con cái, Ở cả đời này ở giữa, nâm hội bởi vì kỳ của biểu hiện ưu việt mà dẫn cho rằng quang vinh

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa liêm trinh cung vị là vị, xấu hơn nữa liêm trinh cung vị = thất sát cung vị

"Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phú người", mọi thuyết xôn xao. Ta nghĩ chính cách là thiên lương ở vị liêm sát giáp, tọa mệnh, tài, điền đều là! Xấu cung là thấp đất, hơi chút kém một chút!

Liêm sát trực tiếp đồng cung vu xấu vị, canh của! Bởi vì hỏa luyện kim, có thiên lương đất ở giữa, cách cục lớn hơn nữa! Hóa lộc cung vị là

Thế nhưng ở cổ phú trung tâm, vừa dĩ thiên lương ở xấu là phúc lớn, bởi vì nhật nguyệt tịnh minh lai hội chiếu duyên cớ! Sở dĩ tổng hợp lại mà nói, xấu vị thiên lương cân sức ngang tài. Nay mệnh chủ điền trạch tọa thiên

Lương vu vị, phải làm xuất thân gia đình giàu sang. Mà đến đây hạn đi vào bổn điền, tài nguyên tiên trên trời là tốt.

Bởi (cung phu thê có tả phụ, hữu bật hơn nữa cung phu thê tam phương tứ đang có tả phụ cập hữu bật) hoặc (cung tử nữ có tả phụ, hữu bật hơn nữa cung tử nữ tam phương tứ đang có tả phụ cập hữu bật)

Tả hữu ở phu thê hoặc tử nữ, tài tương đối có ly hôn hoặc gặp ở ngoài" có khả năng" đa dụng tâm kinh doanh hảo quan hệ vợ chồng và hôn nhân, có thể hóa giải

Bởi năm can là kỷ

Mới có thể có lúc viết sai tự, nói sai nói, số liệu, tin tức có sai lầm mà gây tai hoạ (chủ quan lệch lạc tạo thành); bị người bội ước, rút lui bị lừa, ngân phiếu khống, bị đạo, rủi ro;

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có phá quân hơn nữa phá quân cung vị = hóa quyền cung vị

Phá quân tinh hóa quyền ở sự nghiệp: Nhập miếu, chủ động khứ cải biến.

Bởi vũ khúc cung vị = phá quân cung vị hơn nữa vũ khúc cung vị = hóa quyền cung vị hơn nữa vũ khúc cung vị là tị, hợi

Vũ phá ở tị hợi hóa quyền cũng cát, duy được tài có tiểu tổn hại.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc hơn nữa vũ khúc cung vị = hóa quyền cung vị

Vũ khúc hóa quyền ở sự nghiệp: Nhập miếu có ngoại thiên niềm vui, có thể kiêm chức, quân chức cát.

Bởi huynh đệ cung có địa không, Địa kiếp hơn nữa cung tử nữ có địa không, Địa kiếp

Cung phu thê là địa không, Địa kiếp tinh sở giáp, thì vừa không có cùng tràng cảnh, đương sự người muốn thành thân, sợ rằng có điểm nan

Bởi cung điền trạch có Hóa kị

Cung điền trạch có Hóa kị ngôi sao người, là một rất hội giấu tiền riêng người đó, đối tiền giá trị quan và nhận tri độ tương đối nghiêm trọng, người như thế đa số là một nổi danh keo kiệt tài thần.

Bởi cung phúc đức vô chủ tinh

Cung phúc đức thiên không cung đại diện người ta không có gì đặc thù hứng thú, ham mê, cũng không thấy rất quan tâm sinh hoạt hưởng thụ, phải làm là vị vật chất dục vọng không cao, có lúc dễ cảm thấy tinh thần

Trống rỗng mà tìm không được phương hướng, ái huyễn tưởng người đó. Cung phúc đức phản ánh một người giữ tại lòng của thái, cân cung mệnh chủ tinh có lẫn nhau ảnh hưởng, ngươi là một đa tư lo ngại, dễ tinh

Thần khẩn trương, lo nghĩ, tự tôn mạnh hoàn mỹ chủ nghĩa, sinh hoạt thực chất mặt cùng ngươi tinh thần thượng yêu cầu khả năng không hẳn vậy tương xứng, cung phúc đức cũng là tài bạch đối cung, phản ánh người ta hội

Thế nào dùng tiền lai thỏa mãn cuộc sống của mình hưởng thụ, nếu như đem tiền đều dụng ở vết đao thượng, mỗi ngày đều hội nghĩ muốn như thế nào đa kiếm một điểm tiền, đối nhau sống khuyết thiếu cảm giác an toàn, tự nhiên là

Rất khó có hài lòng đời sống tinh thần.

Bởi cung mệnh có liêm trinh cập thất sát

Liêm trinh thất sát, trên đường mai thi, đại biểu cho là ninh chiết không được ảo kiên cường tính cách, tính tình vừa thúi vừa cứng, mặc dù ngàn vạn lần nhân ngô vãng vậy! Loại này cá tính, ở sự nghiệp truy cầu thượng

Là tốt, sở dĩ sách cổ lại có một câu nói, thuyết "Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phú người ". Thế nhưng, ở nhân hòa thượng, loại này cá tính rồi lại hội tạo thành thị phi không ngừng, chọc người

Tranh luận, nếu như là nhân vật công chúng, vậy phiền toái hơn. Có thể hay không nhân họa đắc phúc, ngộ ra "Theo thiên phú làm việc, nghịch cá tính đối đãi " trí năng ư? Đối liêm trinh thất

Sát mà nói, yếu có thể làm được phong hỏa người nhà quái tượng, không được tính toán chi li tiền tài sự nghiệp, nặng hơn thị gia đình sinh hoạt, thực sự rất khó.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có có thất sát cập phá quân cập tham lang hoặc cung phu thê tam phương tứ đang có có thất sát cập phá quân cập tham lang

Phàm Sát Phá Lang cơ cự nhập mệnh hoặc phu thê người, hôn nhân đa không đẹp.

Bởi cung tài bạch Thiên can là kỷ hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc

Cung tài bạch hóa lộc nhập quan, đầu tư sự nghiệp hội không sai

Bởi cung mệnh Thiên can là quý hơn nữa cung tài bạch có tham lang

Mệnh hóa kỵ nhập tài, đối tài sử dụng rất có kế hoạch, cá tính tiết kiệm.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa cung phụ mẫu có Thái âm hoặc cung tật ách có Thái âm

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hóa lộc nhập phụ tật tuyến, chủ kiếm tiền, sự nghiệp hảo.

<◎☆★ dưới chỉ có thành đôi hội chiếu hơn nữa cách cục hảo mới hữu dụng, tam phương tứ chính chủ tinh soa không nhiều đại tác phẩm dụng ★☆◎>

Hỏa Tinh cương nghị, quả quyết, lửa nóng, nóng nảy, rất lớn kích phát lực. Linh tinh lớn mật duy trì liên tục, cũng có kích phát lực. Kình dương cương nghị, quả quyết, hảo cạnh tranh, lục thân không nhận. Rất lớn kích phát lực

Đà la cương nghị uy mãnh, tại chỗ đảo quanh, do dự, gian khổ ma luyện. Sở dĩ có Tứ Sát người đó người ngoài xử sự so sánh cương nghị khuyết thiếu uyển chuyển, không câu nệ cát tường mới có thể tăng cách cục

Khích lệ tác dụng và gian khổ ma luyện, dũng cảm khai thác sang tân; nếu như có thể dũng cảm khai thác tiến thủ, không sợ gian khổ ma luyện mà thành đại khí người đó dũng cảm đối mặt tiếp thu hắn (dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng

Thành cự môn giàu mọi người có Tứ Sát kích phát ma luyện); nếu như hưởng thanh phúc, an vu hiện tráng, phạ gian khổ ma luyện nhân tựu sợ hắn!

Địa không Địa kiếp mặc dù là sát tinh, tính chất sao chỉ là giàu ... Huyễn tưởng, bất xâm hại chính tính chất sao chất, cũng không ảnh hưởng đương sự tiến thủ chỉ là theo chính tinh phát huy đặc biệt cấu tứ, thời cơ không gặp

Thì tự nhiên nan triển sở trường, nhưng cơ duyên phương thức vừa khớp (gặp ngôi sao may mắn cát vận) ngọn kỳ lập dị, cấu tứ thành tựu bao trùm bất luận cái gì tinh trên.

Bởi (cung mệnh có thiên khôi, thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt) hoặc (thân cung có thiên khôi, thiên việt hơn nữa thân cung tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt)

Thiên khôi thuần dương hỏa, thiên việt thuần âm hỏa, đều thuộc về sao Nam Đẩu tinh hệ, cổ nhân cho rằng là tư tài danh của diệu, nhưng nó tính chất kỳ thực cân tư khoa danh xương khúc bất đồng. Ở mạng người, Xương khúc, khôi việt giai chủ thông minh cập lợi cho yêu cầu danh, duy xương khúc thông minh đái phong lưu nho nhã màu sắc, khôi việt thì giản dị tự nhiên. Trên thực tế, khôi việt sở chủ là điển chương văn vật

Chế độ mang tới lợi ích, hoặc nhân cải biến chính chế lệnh mà đến cơ hội, bởi vậy dẫn thân, hiện đại có thể là xí nghiệp chính sách cải biến mang tới chỗ tốt, hoặc là thích ứng thượng thuộc lợi

Ích, cho nên sinh ra xách. Thiên khôi thiên việt phải thành đôi ở tam phương tứ chính hội hợp, sau đó thủy phát sinh tác dụng. Thảng như nguyên cục khôi việt, là vận hạn khôi việt hoặc lưu niên

Khôi việt vọt lên, thì lực lượng lớn hơn nữa.

Hai sao là quý nhân tinh, thiên khôi là ban ngày quý, tức thiên ất quý nhân; thiên việt là dạ quý, tức ngọc đường quý nhân. Thiên khôi thiên việt hai sao vô sự phân chia mạnh yếu, là tốt nhất ngôi sao may mắn, vô luận ở vào ở đâu

Cung giai có cát tác dụng. Nhược nhân thân mệnh phùng của, chủ thông minh tài trí, bề ngoài có uy nghi, tâm tính nhân từ, khí chất cao nhã, cùng người ở chung hòa thuận, suốt đời tất đa lấy được quý nhân tương trợ.

Khôi việt một trong chỉ thủ cung mệnh, vóc người lược gầy, mặt tròn, hài tiêm. Khôi việt ở mệnh thân, nhân tất hiếu học, canh được chư cát đồng cung, tam hợp ngôi sao may mắn thủ chiếu, đại lợi thi học, còn trẻ tất đăng khoa cập

Thứ. Phùng hung kị, không vì văn chương tú sĩ, có thể làm đệ tử của sư. Thiên khôi là ban ngày quý nhân, thiên việt là dạ quý nhân, ban ngày sinh ra (mão, thìn, tị, ngọ, vị, giờ Thân là ban ngày), mệnh

Cung có ban ngày quý; buổi tối sinh ra (dậu, tuất, hợi, tử, xấu, giờ dần là buổi tối) cung mệnh có dạ quý, đều là cực cát hiện ra, chủ quang minh lỗi lạc, có tôn quý khí độ, có thể được cao nhân

Thưởng thức, quý nhân đến đỡ. Nhược mệnh thân nhị cung chính diệu tổ hợp hài lòng, canh chủ niên thiếu đăng khoa, công danh phú quý. Thanh bạch chi thần, hóa thành khoa, tư tài danh, chủ phong tình, cao quý công danh, dương quý

Nhân đề bạt, dễ lên chức. Sao Nam Đẩu trợ giúp tinh, ngũ hành thuộc bính dương hỏa, chủ khoa danh, và hợp, thiên nhất quý nhân, dương quý nhân, trưởng bối quý nhân bang trợ rất rõ ràng, hữu hình thực chất trợ lực.

Năm mươi tuổi sau đó nhỏ đi nhân, dễ có phiền nhiễu trở ngại hoặc biểu hiện khuyết điểm chờ. Miếu mão ngọ, vượng tử xấu hợi. Vu nhân chủ tâm địa thiện lương, so sánh uy nghiêm, năng lực phân tích cường, thiết tưởng chu đáo, Nói có phần lượng. Chủ cao quý công danh phong nhã, nhanh mồm nhanh miệng, nói một không hai, nói thật ra hội đắc tội với người, sẽ không dấu diếm, ưa chõ mõm vào, vướng tay chân tình hình đặc biệt lúc ấy trốn tránh là vì chủ tượng.

Hóa khí: "Quý nhân" .

Gây nên làm>. Vu nhân chủ tâm địa thiện lương, so sánh uy nghiêm, năng lực phân tích cường, thiết tưởng chu đáo, nói có phần lượng. Chủ cao quý công danh phong nhã, nhanh mồm nhanh miệng, nói một không hai, thuyết chính xác

Nói hội đắc tội với người, sẽ không dấu diếm, ưa chõ mõm vào, vướng tay chân tình hình đặc biệt lúc ấy trốn tránh là vì chủ tượng. Chủ sự: Khoa danh, khoa bảng.

Vậy giai vu thi viết sau khi thông qua, ở phỏng vấn thì so sánh năng lực phái thượng công dụng. Khôi việt ở khí chất trên có "Quân tử phong phạm", khí tượng đường đường mà có uy đinh, bất kể là chân quân tử hoặc ngụy

Quân tử, giai tương đối dễ dàng vu phỏng vấn thì xong chấm thi quan thưởng thức mà mướn người, bất luận là cổ khoa cử thời đại hoặc là hiện nay các loại nhân tài đề bạt phân công, đều là như vậy.> đấu

Phân: Sao Nam Đẩu tư khoa ngôi sao: Thượng giới và hợp chi thần.

ấn tượng tốt, ở thi viết thì cũng dễ khiến cho chấm bài thi tiên sinh cộng và tán thưởng, nhân của trổ hết tài năng: Thiên khôi vui với là thiện mà không yêu cầu hồi báo, không riêng thân kỳ thân, tử kỳ tử hung

Khâm, và tế yếu phù khuynh, mở rộng chánh nghĩa tính cách, làm cho một loại khí vũ hiên ngang, bất khả xâm phạm cảm giác, khiến cho này ác tự đảm biên sinh bại hoại cũng sẽ sợ, không dám tạo

Thứ, ở đâu có tranh cãi tranh chấp?> đặc tính: Khí tượng đường đường, thanh danh sáng, liêm năng lực thanh bạch mà có uy đinh.

Sở trường: Có một viên nhân cơ kỷ cơ, nhân nịch kỷ nịch thiện tâm, và tế yếu phù khuynh, đưa dài chính nghĩa, trừ bạo an dân làm, một tính tình cương trực, cho người khác bất khả xâm phạm

Cảm giác, mấy chuyện xấu nhân cũng sợ, tạo thành cái gọi là "Tà bất thắng chính" kết quả.

Hội ý: Khôi là tay áo ý, cổ khoa cử thời đại của trạng nguyên cũng, Văn trạng nguyên, Vũ yrạng nguyên giai xưng khôi cũng, thiên khôi chính là khôi giáp, khôi danh ngôi sao, lợi cho khoa thi, bạt được các khoa của thứ nhất.

Khôi là quỷ đấu của tổ hợp, quỷ chỉ cõi âm địa ngục, đấu chỉ thiên thượng tinh đấu, cho nên thiên khôi xưng quán cửu thiên tam giới, gặp văn hưng văn, gặp vũ hưng vũ. Thiên khôi có hiệp trợ đồng cung hoặc tam phương

Chủ tinh, tương kì sở doanh, bạt được cai nghiệp, cai tổ hợp của thành tích tốt nhất ý. Thiên khôi quý nhân nói chuyện hội đổi tiền mặt, thiên việt quý nhân nói chuyện, cần phải là nữ tính mới có thể đổi tiền mặt.

Bởi cung mệnh có thiên khôi, thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt

Khôi việt đồng cung có thể chiếu cư cung mệnh người, già giặn uy vũ, thanh danh lan xa, tăng nói hưởng phúc, cùng người sự hòa thuận, không vì thấp hèn.

Bởi cung mệnh có thiên việt hơn nữa (năm can là ất, đinh, kỷ, tân, quý hoặc thì chi là xấu, mão, tị, vị, dậu, hợi)

Thiên việt là âm quý, âm năm sinh ra người hoặc ban đêm sinh ra so sánh cụ cát lực. Danh ngọc đường quý nhân nữ tính trợ giúp lực lớn. , quảng hiệp âm quý, chủ dạ quý thành tựu. Mà thiên việt so sánh cụ đào hoa tính chất.

Bởi cung mệnh có thiên khôi, thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý

Ưa hội tai thai, bát tọa, hoặc ân quang tá thiên khôi, thiên quý tá thiên việt, nhân ân quang, thiên quý chia ra làm khôi, việt của phụ tá tinh diệu.

Bởi cung mệnh có thiên khôi, thiên việt, long trì, phượng các

Mệnh thân cung có thiên khôi, thiên việt, long trì, phượng các hội tăng một người tướng mạo mỹ quan trình độ

Bởi cung mệnh có thiên việt

Cung mệnh có thiên việt chủ hình dáng tướng mạo thanh tú, dáng vẻ thoát tục, nam trang nhã nữ nhàn thục, bác ái nhân từ. Nam mệnh thiên việt tọa thủ, chủ có tế di.

Bởi cung thiên di có thiên khôi, thiên việt hơn nữa cung thiên di tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt

Khôi việt đồng cung có thể chiếu vu cung thiên di chủ quý nhân, có thể thị cung chi biết chủ tiêu.

Bởi cung thiên di có thiên khôi hơn nữa cung thiên di địa chi là xấu

Như thiên khôi ở xấu tọa thiên, thì biết xấu năm chi nam tính, cho ngươi quý nhân. Ứng với ra bên ngoài phát triển cát.

Thì, dễ có người cho ngươi giới thiệu đối tượng, rất trực tiếp bang trợ người ta. Thiên việt cư phu thê, thì cận ở tinh thần thượng cổ vũ người ta, mau tìm đối tượng hoặc nắm chặt cơ hội, so sánh không được trực tiếp cho ngươi giới thiệu

Thực chất. Cung phu thê nữ mệnh là trời khôi, nam mệnh là trời việt thì, dễ có nhớ, ngưỡng mộ bề trên khuynh hướng của duyên phận, như học sinh ái lão sư, viên chức thích tư, biểu muội ái biểu ca chờ hiện tượng

Bởi cung mệnh có thiên khôi, thiên việt hơn nữa cung thiên di có thiên khôi, thiên việt

Tọa quý hướng quý, khôi việt phân tọa cung mệnh cập cung thiên di, bất luận nam nữ, nguyên nhân chính điển chương văn vật của cải biến mà được gặp gỡ.

Bởi tính là nữ

Duy nữ mệnh thì so sánh không thích hợp, chủ tình cảm thiên di biến hóa.

Bởi cung tử nữ có tả phụ, hữu bật hơn nữa cung tử nữ tam phương tứ đang có tả phụ cập hữu bật

Cung tử nữ sai ai ra trình diện phụ bật, khó nhất định đoạt người, là có con nữ hoặc thuộc hạ trợ lực, ức cận chủ con số đông đảo. Giống nhau dưới tình hình, dĩ cùng độ cung viên chính diệu tinh hệ là chuẩn.

Bởi (tả phụ cung vị là thìn, tuất hơn nữa hữu bật cung vị là tuất, thìn)

Phụ bật vu thìn tuất nhị cung đối củng, cũng trở thành trợ lực tương đối lớn kết cấu. Giống nhau dưới tình hình, tinh diệu cư thìn, tuất nhị cung là rơi thiên la địa võng, có phụ bật đối củng thì chủ có trợ lực thúc đẩy kỳ đột phá.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc

Văn xương thuần dương kim, văn khúc thuần âm thủy, là sao Nam Đẩu tinh diệu. Đến đây hai người đều là lễ nhạc ngôi sao. Cát thì chủ khoa bảng, hôn lễ, vui mừng; hung thì chủ tang lễ. Văn xương là nghi điển, cho nên cổ

Đại cho rằng chủ chính đồ xuất thân, do khoa cử thành danh, cũng chủ yêu thích văn nghệ, cập nhiều phương diện tài hoa, đều thiên hướng vu học thuật hoặc lý luận. Văn khúc thì là biện trí, cho nên cổ đại cho rằng chủ dị lộ

Công danh, không khỏi khoa bảng lập nghiệp. Cũng phần kết nghệ, cập nhiều phương diện tài hoa, duy thiên hướng vu tài nghệ. Xương khúc mặc dù giai chủ thông minh cập tài hoa, duy nhân thuộc về [tá diệu], cho nên phải tự mình nỗ

Lực sau đó thành công, bằng không bỗng là thông minh mà thôi. Văn xương tính chất không được cát, như chính diệu khiếm trầm ổn rất nặng, lại thấy sát, thì chủ tính thích tô son trát phấn, duy che đậy lỗi lầm, tính cách lỗ mảng.

Văn khúc tính chất không được cát, thì lưu là lưỡi biện đồ, không chịu làm việc đàng hoàng. Xương khúc không thích cùng liêm trinh, tham lang, cự môn, phá quân chờ chính diệu cùng độ, phùng như thế tinh hệ tổ hợp, tất

Cần phải cẩn thận bình luận. Văn xương (tức văn quế) thuộc kim, sao Nam Đẩu, tư khoa bảng, là văn khôi ngôi sao.

Chương ấn chế ý nghĩa. Phát tưởng văn xương đặc tính: Văn xương của khoa bảng đến từ chính chộp được học tập yếu lĩnh và chiếu chỉ toàn bộ thu ký ức hình thức (khuông khối hóa in ấn đạo lý), dĩ

Dồn so sánh dễ đang thi trung tâm thu được tốt đẹp chính là thành tích, kỳ nguyên tắc tính, ít biến báo cập trực lai trực vãng thẳng thắn thức đặc tính cũng là thành lập ở trên thuật đặc tính trên, sở dĩ đại gia có thể

Dĩ chú ý quan sát một chút văn xương tọa mệnh hoặc tam phương hội văn xương hoặc đại vận phùng văn xương (nhất là hóa khoa người càng rõ ràng hơn) tới thành tích tốt đẹp người đó, bọn họ có một cộng đồng đặc biệt

Tính, hay đọc sách rất dễ đọc được thi toàn quốc thử trọng điểm, hơn nữa ký ức phương thức hệ thái văn tự hình vẻ ký ức pháp. Nhưng nhân văn xương ưu dị biểu hiện là ký ức sở trí, sở dĩ ở

Sức hiểu biết thượng tựu không cần thiết sẽ có rất ưu tú biểu hiện. Chủ sự: Chủ kiến thức chuyên nghiệp, ưa tọa mệnh, thân cung.

[văn xương là chỉ kiến thức chuyên nghiệp yêu cầu thủ, nhưng nhân văn xương là phụ tinh, cần phải tùy chủ tinh của đặc biệt sinh mà săn bắt cai chủ tinh của kiến thức chuyên nghiệp, ví dụ như văn xương và tử vi đồng cung có thể chiếu, Thì văn xương liền phụ trách bang tử vi tập được "Thống ngự lĩnh đạo" kiến thức chuyên nghiệp, để khiến cho tử vi trở thành cụ chuyên nghiệp đạo kiến thức đạo người, bất trí bị cơ là người thường lĩnh đạo trong nghề.]

Đặc biệt sinh: Thủ nhân thân mệnh, chủ thuỳ mị nho nhã, thanh tú khôi ngô, bác văn quảng nhớ, cơ biến dị thường, nhất cử thành danh, phệ phi y tử, Phúc Thọ song toàn, tướng mạo thanh kỳ.

Sở trường: Bác học quảng nhớ, cơ biến dị thường [đối chính quy văn sử, luật pháp chờ cần phải kháo ký ức chương trình học cụ qua tai, con mắt không quên, tịnh năng lực hợp thời thích ra là dùng ưu điểm, trí nhớ siêu cường.

Ở miếu vượng hơn nữa có cường vượng chủ tinh đàn cung vị, nếu có miếu vượng sao Văn Khúc hội hợp thời, xương khúc đặc tính liền có thể vô cùng nhuần nhuyễn phát huy; nhược rơi vào hãm cung hoặc vô chủ tinh đồng cung

Thì, kỳ đặc tính so sánh khó có thể hữu hiệu phát huy] hội ý: Văn xương đại diện trong đầu ký ức chứa đựng tín nói và bản thể, giống như máy tính của hồ sơ chứa đựng trang bị.

Đương văn xương hóa khoa thì biểu thị nội tồn thu nhận sử dụng và thích ra công năng siêu cường; đương văn xương Hóa kị thì biểu thị đường ống bị nghẹt, dung lượng hữu hạn, chứa đựng và thích ra công năng không tốt, giống như điện

Não kẹt xe hoặc kịp thời. Văn xương tinh sao Nam Đẩu năm sao, ngũ hành thuộc tân âm kim, quản khoa bảng danh tiếng, là đao, xe đạp, chủ khế ước. Xương khúc là đến lúc quý nhân.

Thái độ làm người ngay thẳng lược quái gở, có văn nghệ tài hoa, có văn người phong phạm, không có phong lưu hiện tượng. Miếu tị dậu xấu, vượng thân tử thìn hợi, lợi ích hợi mão vị, hãm dần ngọ tuất.

Miếu địa chủ tài hoa, hãm địa nan hiển công danh tiếng đồng hồ không thích đọc sách hoặc hoàn cảnh bất hảo thất học nhưng thông minh hơn nữa tản tản, như nhiên, đợi được hóa khoa ngồi vào hoặc khoa chiếu của năm tương vì thế nỗ lực đại

Giới văn xương tinh tọa mệnh người ta, tướng mạo rất nhã nhặn, cử chỉ ưu nhã có khí chất, làm cho một loại tao nhã nho nhã cảm giác. Trên người của ngươi hội có thật nhiều khổ không đợi chí.

Của ngươi tư duy nhẵn nhụi, năng lực suy tính cường, thông minh, trường thi phản ứng khoái, khẩu tài hảo, có hài hước cảm, độc văn xương tinh tương đối thiên về tự hỏi, cho nên văn xương tọa mệnh người ta hành văn tốt, thậm chí

Có cấu tứ chảy ra, thần lai của bút, có lợi cho sáng tác. Văn xương tư khoa bảng công danh; văn khúc chủ dị đồ công danh trên cơ bản hai sao tính chất sao có chỗ bất đồng văn xương là thuộc về một loại chính thức mà

Cư pháp luật hiệu dụng bằng chứng (bằng tốt nghiệp hôn thú khế ước mua bán nhà cổ phiếu... ... . . .) văn khúc thì là một loại không nghi thức khế ước hoặc là nhân tế quan hệ đến đây hai sao như ở bản

Trúng mục tiêu Hóa kị mà vô sát có cát phần nhiều là chỉ một thân năm mới học ở trường tương đối vất vả cực nhọc cập hậu có thể tình cảm tương đối khúc chiết tài quan dễ phạm tiểu nhân (đảo hội vi ước khiêu phiếu... . . . Chờ) nhưng

Giá một loại sự kiện chích phải cẩn thận nhiều hơn chú ý, tự nhiên cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn hại nhưng xương khúc hai sao tối kỵ và thất sát, phá quân đồng hành nhược Hóa kị cùng chỗ cung mệnh, phần nhiều là suốt đời

Vất vả cực nhọc bần cùng... Của mệnh người ta thích hợp làm văn giáo sự nghiệp, nhất là đụng với tử vi, Thiên phủ, thiên lương, thái dương, cô thần, quả tú chờ nếu như mạng của ngươi cung có văn xương + thiên không hoặc

Địa kiếp --- biểu thị người ta đọc sách độc bất hảo, sẽ không nắm trọng điểm niệm. Sẽ không có độc ưu việt điều kiện.

Sai ai ra trình diện xương khúc ở dần tử, ưa văn nghệ, có tu dưỡng, nhưng (nhược) sai ai ra trình diện đa sát, tài hoa không đổi phát huy cung phu thê: Văn xương nhập cung phu thê nam mệnh có lực hấp dẫn, có khí chất, đùa bỡn phong tình.

Tình cảm tùy tâm tình của biến hóa đại, có cộng đồng văn nghệ khí tức.

Văn khúc: Văn khúc (tức văn hoa) thuộc thủy, bắc đẩu đệ tứ tinh, chủ khoa bảng tinh. Văn xương đại diện văn tự, văn chương, văn khúc thì đại diện khẩu tài, thuật số. Duy thiên lương, tử vi, Thiên phủ chờ tinh

Diệu sai ai ra trình diện văn khúc thủy chủ thông minh. Nhược xương khúc đủ hội, lại có thiên tài ở mệnh, một thân trí năng hơn người; sai ai ra trình diện tấu thư, bác sĩ, đại lợi cuộc thi; sai ai ra trình diện long trì, phượng các, thì tất có xảo nghệ.

Xương khúc nhập cung mệnh nữ tính, dung mạo mỹ lệ, tư thái không sai, đa tài đa nghệ, ngay cả phú quý, cũng chủ tâm tư phức tạp hảo huyễn tưởng, và nam tính chỉ có tình cảm gút mắt.

Danh, giỏi về mô phỏng theo khí chất cảm thụ. Phát tưởng văn khúc đặc tính: Văn khúc và văn xương ý nghĩa kỳ thực gần, nhưng văn xương chủ dương phục chế hoặc ấn chế, văn khúc chủ âm cảm giác mô phỏng theo, sở

Dĩ văn khúc của tính ở văn nghệ thượng so sánh dễ có tốt đẹp chính là biểu hiện (khoa cử cuộc thi cần nhờ ký ức, không được kháo cảm thụ hiện ra), mà văn nghệ trung tâm khúc đàn, thi họa chờ đa cần phải kháo mỹ cảm thắng được

Thế nhân khẳng định, sở dĩ kháo văn khúc mô phỏng theo năng lực, rất dễ năng lực học tập đáo loại này xinh đẹp cảm thụ, tiến tới bày ra kỳ thành quả. Văn khúc cũng có ưu dị ký ức năng lực, chỉ là giá

Loại ưu tú năng lực chỉ dùng để ở cảm thụ ký ức thượng, không giống văn xương chỉ dùng để ở thực chất có thể thấy được văn tự hình vẻ ký ức. Hơn nữa bởi vì văn khúc rất dễ ký ức tình cảnh và cảm thụ, sở dĩ

Văn khúc hội cực dễ xúc cảnh sinh tình mà có cường thuyết buồn hiện tượng, làm cho nghĩ đa sầu đa cảm liễu. Chủ sự: Văn khúc và văn xương đồng dạng là thông minh tài trí tượng trưng, văn xương thiên về vu

Đao bút công danh, quy chế pháp luật, văn ưa văn tự phương diện, so sánh thuộc về trải qua thế dồn dùng lý tính học thuật truy cầu; văn khúc thì thiên về vu thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa các phương diện tài nghệ

Nghiên cứu và thảo luận, so sánh thuộc về sinh hoạt tình thú cảm tính nội hàm phong phú. Ngươi nay dân phong mở rộng ra, học thuật đa nguyên hóa, xương khúc giai canh có cơ hội bày ra kỳ tài trí. Đặc tính: Thủ thân mệnh, tác khoa

Thứ của khách, đào hoa lãng noãn, nhảy long môn. Văn khúc nhân sở hỉ yêu học thuật tương đối cảm duy, tuấn nhã quang minh, khẩu tài liền nịnh là văn khúc đặc tính.

Sở trường: Văn khúc đối di tình nuôi tính phương diện học thuật, so sánh hữu dụng tâm đầu nhập ý nguyện và hứng thú, bỉ văn xương đáng sợ hơn bác văn cường nhớ và cơ biến sở trường, kỳ hấp thu chứa đựng

Học thuật bác mà tạp, nhưng năng lực hợp thời thích ra là dụng, nhất là ở miếu vượng cung vị hơn nữa có cường vượng chủ tinh đàn tọa thủ thì, kỳ sở trường canh năng lực hữu hiệu phát huy. Hội ý: Nếu nói là

Văn xương là trong đầu ký ức chứa đựng tín nói và bản thể nói, thì văn khúc có thể nói là áp súc hậu ký ức chứa đựng thể, năng lực thu nhận sử dụng càng nhiều hơn hồ sơ, hơn nữa còn là thu phóng như thường.

Đương văn khúc hóa khoa thì, kỳ thu nhận sử dụng công năng siêu cường, thu phóng cũng thông suốt vô chỉ, nhưng khi văn khúc Hóa kị thì, đường ống bị nghẹt, dung lượng cũng lộn xộn, khó có thể hữu hiệu thu nhận sử dụng và vận dụng.

Sao Văn Khúc bắc đẩu bốn sao, ngũ hành thuộc quý âm thủy, là thiên quyền phạt tinh. Mang vào tính chất. Chủ thiên lý, văn kiện công văn, giấy chứng nhận, chi phiếu, quản khoa bảng danh tiếng, viết văn quan trường, công danh, văn

Nhã phong tao. Chủ khẩu tài âm nhạc, số tử vi y lý, ví dụ như thiên ấn đi nét bút nghiêng so sánh vô văn nhân phong phạm, nhưng cũng tính quang minh, khẩu thiệt cuồng.

Nghe một hiểu mười khẩu tài tốt, gia hội đào hoa thì phá hao tổn không khỏi. Khẩu tài và tinh thần tư tưởng rất linh cảm, tình cảm, tiền tài. Và văn xương tinh phi thường tương tự tính chất, đều là học tập tinh, nhưng

Văn xương tinh thiên về chính thống học tập, mà sao Văn Khúc thì thiên về tài nghệ phương diện. Ở trong ngũ hành là âm thủy, cho nên đái đào hoa tính, không thích hợp cùng với nó đào hoa tinh hoặc tin vui tinh đồng cung, nếu như

Đồng cung không chỉ hội nặng thêm kỳ đào hoa khí nhưng lại hội trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng nếu không cùng đào hoa tinh đồng cung, thì văn khúc tọa mệnh người là rất phong nhã, lãng mạn người đó.

Sao Văn Khúc ở cung mệnh hiện tượng nếu như ngươi là nữ sinh mà sao Văn Khúc ở cung mệnh -- đối với ngươi tương đối bất lợi, bởi vì ngươi có thể sẽ có dễ dàng thay đổi của hiện tượng.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc cập thiên tài

Nhược xương khúc đủ hội, lại có thiên tài ở mệnh, một thân trí năng hơn người;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có tấu thư, bác sĩ

Nhược xương khúc đủ hội, sai ai ra trình diện tấu thư, bác sĩ, đại lợi cuộc thi;

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) tam phương tứ đang có lộc tồn cập thiên mã

Cung Nô bộc điệt [lộc mã], cận chủ thuộc hạ biến động.

Bởi cung phu thê có tai thai, bát tọa hơn nữa cung phu thê tam phương tứ đang có tai thai cập bát tọa

Thai tọa không thích nhập cung phu thê, nhược nguyên cục tinh diệu không được cát, có thừa cường kỳ bất lợi đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc tính chất màu sắc.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có tai thai cập bát tọa hoặc thân cung tam phương tứ đang có tai thai cập bát tọa

Bát tọa tinh tọa mệnh hoặc tai thai hội kiến, chủ có địa vị xã hội, niên thiếu phùng gặp, chủ khảo thử công danh trôi chảy. Chỉ thủ vô lực, chủ cô độc, nhưng vô hình khắc.

Tai thai, bát tọa hai sao cũng động tinh, vu thân mệnh, năm mới rời nhà. Hạn vận phùng, nhiều hơn nước cơ hội.

Bởi (thân cung có tai thai, bát tọa hoặc cung mệnh có tai thai, bát tọa) hơn nữa cung phu thê có tai thai, bát tọa

Tai thai, bát tọa ưa hội hợp, nhược một sao thủ mệnh thân, một ... khác tinh tọa phu thê, thì phu thê tương chia lìa một đoạn thời gian, nhưng không được chủ ly hôn, nhân hai sao chủ cô độc, không được hình phạt chính khắc.

Bởi cung phu thê có tai thai, bát tọa

Tai thai, bát tọa ở thê thiếp cung thì chủ sanh ly khắc hại, hạn phùng của cũng chủ cát.

Bởi cung mệnh có ân quang, thiên quý hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý

Ân quang chủ dạ gặp, đề bạt, thưởng thức, tán thưởng. Thiên quý chủ quý. Chủ tín dự, danh vọng, chính nghĩa, thành công. Ân quang thuần dương hỏa, thiên quý thuần dương đất. Chủ thù quang vinh, tước lộc, đái thụ

Tưởng thưởng tính chất. Không giống tai thai bát tọa của tinh khiết chủ địa vị, mà là nhân đoạt giải lịch mà mang đến tương ứng nơi vị tăng cao. Ân quang, thiên quý có thể mang đến thực tế lợi ích, như bang trợ cạnh

Tranh lợi, chấm thi kiểu Trung Quốc.

Bởi cung mệnh có ân quang, thiên quý hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý

Ân quang chủ dạ gặp, đề bạt, thưởng thức, tán thưởng. Thiên quý chủ quý. Chủ tín dự, danh vọng, chính nghĩa, thành công. Ân quang thuần dương hỏa, thiên quý thuần dương đất. Chủ thù quang vinh, tước lộc, đái thụ

Tưởng thưởng tính chất. Không giống tai thai bát tọa của tinh khiết chủ địa vị, mà là nhân đoạt giải lịch mà mang đến tương ứng nơi vị tăng cao. Ân quang, thiên quý có thể mang đến thực tế lợi ích, như bang trợ cạnh

Tranh lợi, chấm thi kiểu Trung Quốc. Ưa giáp cung mệnh, cung tài bạch, cung thiên di, cung Quan lộc (sự nghiệp cung), cung điền trạch.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc

Ân quang thiên quý và văn xương văn khúc giao nhau, lợi cuộc thi.

Bởi cung mệnh có ân quang, thiên quý hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý

Ân quang vu nhân thân mệnh làm quan lộc, chủ thụ thù dạ. Hạn bộ phùng của, cũng thuộc may mắn. Thiên quý thuộc đất, vu nhân thân mệnh, chủ nhân thanh tú hào sảng, niên thiếu tên đề bảng vàng, canh chủ đại quý.

Bởi cung mệnh có ân quang, thiên quý hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý

Ân quang nhập mệnh thân cung, cung Quan lộc (sự nghiệp cung), chủ thụ thù quang vinh.

Bởi cung mệnh có ân quang, thiên quý hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc

Thiên quý nhập mệnh thân cung, chủ nhân thanh tú hào sảng, còn trẻ tên đề bảng vàng, canh chủ đại quý, tam hợp văn xương, anh tuấn thông minh

Bởi cung mệnh có ân quang, thiên quý hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc

Tam hợp nhược phùng văn xương văn khúc, chủ nhân anh kiệt thông minh.

Bởi cung mệnh có ân quang, thiên quý hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý

Ân quang, thiên quý chủ phú quý, ưa hai sao nhập thân cung mệnh, thì cát. Ân quang nhập mệnh thân cung, cung Quan lộc (sự nghiệp cung), chủ thụ thù quang vinh.

Bởi cung mệnh có ân quang, thiên quý hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý

Ân quang tượng trưng tâm địa quang minh. Ân quang thái độ làm người so sánh có lực tương tác, bị người kính trọng lễ ngộ, đa tài nghệ. Thiên quý tượng trưng thủ tín, nặng nặc. Thiên quý vi nhân so sánh thành thực chuyên gia

Bởi cung mệnh có ân quang, thiên quý hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý

Ân quang gia hội văn xương, văn khúc, màu sắc đẹp đẽ tốt, dễ nổi danh thanh. Thiên quý gia hội văn xương, văn khúc, khôi hài có màu sắc đẹp đẽ, dễ nổi danh thanh.

Bởi cung mệnh có ân quang, thiên quý hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý

Ân quang gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa, bị người lễ ngộ. Thiên quý gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa, bị người đề bạt.

Bởi cung mệnh có ân quang, thiên quý hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý

Ân quang gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt, dễ bị người trọng dụng. Thiên quý gia hội lộc, quyền, khoa, được tài, nhân duyên tốt, có lĩnh đạo tài năng, mọi việc thuận lợi.

Bởi cung mệnh có ân quang, thiên quý hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có kình dương, đà la hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý

Ân quang gia hội kình dương, đà la, làm việc quyết đoán bất túc, tác phong mềm yếu. Thiên quý gia hội kình dương, đà la, dễ tự cho mình siêu phàm.

Bởi cung thiên di có thiên diêu

Thiên diêu tinh ở cung thiên di người đó, tại ngoại làm việc chú trọng nhân tế quan hệ hoàn mỹ, nhận nhân đãi vật dễ sống động tình. Ngoại duyên hảo canh không nói chơi, nhất là thường có thể được trợ giúp vu bằng hữu khác phái;

Cung thiên di dặm thiên diêu tinh, thì chính mình người rất tốt tế quan hệ, còn lại là đương sự người người đó tế La Mạn Đế Khắc đào hoa.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có thiên diêu hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì

Thiên diêu và hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì gặp gỡ hợp, mới có thể đa tình, trầm mê đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc ảnh hưởng bản thân khỏe mạnh

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có thiên diêu hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có lục sát, kiếp sát, thiên hình, âm sát, Hóa kị hơn nữa thiên diêu cung vị là tử, xấu, hợi, thìn, tị, ngọ, thân

Thiên diêu vu hãm địa thủ mệnh, chủ tâm tính đa nghi mà âm ngoan, hơn nữa mới có thể đa tình, và ác diệu cùng thủ phục gặp chúng sát giao nhau, đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc ảnh hưởng bản thân khỏe mạnh

Bởi cung thiên di có thiên diêu hơn nữa thì chi là vị

Thiên diêu nhập cung thiên di, xuất ngoại có thể được quý nhân đến đỡ, đa rượu và đồ nhắm yến nhạc, chỉ có bao nhiêu tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc diễm ngộ, tịnh được khác giới bang trợ. (giờ Mùi sinh ra)

Bởi cung tài bạch có Hàm trì

Hàm trì tượng trưng thân cận. Hàm trì thái độ làm người giỏi về hòa hợp, thuận theo. Tình cảm lãng mạn, hữu tình thú. Khác giới gặp gỡ của nhiều cơ hội, dùng tiền chuyên gia, phong lưu tiêu sái

Tự nhiên mà vậy toát ra khí chất thì không khỏi tạo thành "Trêu hoa ghẹo nguyệt" và" La Mạn Đế Khắc" mị lực. Dễ khiến cho tình cảm phương diện phong ba

Cung tài bạch (cung tài bạch phu thê đối đãi quan hệ cung vị) cung tài bạch dặm Hàm trì, đại diện phu thê đối đãi quan hệ thượng La Mạn Đế Khắc thân tình lãng mạn, hữu tình thú

Bởi cung tài bạch có hồng loan, thiên hỉ hơn nữa cung tài bạch tam phương tứ đang có hồng loan cập thiên hỉ hơn nữa cung tài bạch tam phương tứ đang có thất cát

Nhập cung tài bạch, canh gặp chư cát, chủ tài vượng, yêu thích ăn ý, tài lai tài khứ. Nếu như hồng loan ở cung tài bạch mà lại không có sát tinh nói, có thể kiếm khác giới tài.

Bởi cung phúc đức có hồng loan hơn nữa cung phúc đức tam phương tứ đang có hồng loan cập thiên hỉ

Nhập cung phúc đức, suốt đời y lộc an khang, vui sướng vô sầu; muộn tao đào hoa, nhân tươi đẹp rủi ro. Hồng loan ở cung phúc đức đào hoa là ẩn tính, cậu con trai hội bởi vì đào hoa mà rủi ro, mà

Nữ sinh cũng sẽ bởi vì tình cảm mà rủi ro.

Bởi thân cung có hồng loan, thiên hỉ

Hồng loan, thiên hỉ hai sao thuộc mộc, tính chất tương đồng. Nhập mệnh thân, chủ nhân dung mạo mỹ lệ, thông minh thanh tú, tính cách ôn hòa, khác giới duyên hảo. Nam tử chiêu mỹ phụ, nữ tử phối quý phu, hôn nhân sớm phát.

Bởi cung tài bạch có hồng loan, thiên hỉ

Nhập cung tài bạch, canh gặp chư cát, chủ tài vượng.

Bởi cung phúc đức có hồng loan, thiên hỉ

Nhập cung phúc đức, suốt đời y lộc an khang, vui sướng không lo.

Bởi cung tài bạch có thiên thọ

Cung tài bạch mỗi ngày thọ, chủ tính chất kéo dài. Là cát là hung, cần phải thị tinh diệu tổ hợp mà định.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý hoặc cung mệnh tam phương tứ đang có thai phụ cập phong cáo

★ năng lực giá tụ xứng đôi của phu thê

Bởi cung mệnh có ân quang

Ân quang: Dương hỏa, chủ thụ dạ, vóc người trung đẳng, mặt mang dáng tươi cười, mi thanh mục tú, hành sự quang minh lỗi lạc, xử sự làm người cẩn thận

Bởi cung mệnh có thiên không

Thiên không tính chất và địa không gần, chủ tư tưởng đặc biệt siêu thoát, không đổi thái độ làm người lý giải, nhưng cũng không cùng người mâu thuẫn, cho nên so sánh địa không là tốt, nhưng có lúc thì vị miễn trở thành không tưởng.

Bởi cung mệnh có chặn thiên không, tuần thiên không

Chặn thiên không và tuần thiên không đều có [chính thiên không] và [bàng thiên không] chi biệt. Dương năm sinh ra, cư dương cung người (tử, dần, thìn, ngọ, thân, tuất lục cung) là [chính thiên không], cư âm viên người (xấu, Mão, tị, vị, dậu, hợi lục cung) là 『 bàng thiên không 』. Âm năm sinh ra người thì dĩ cư dương cung người là [bàng thiên không], cư âm viên người là [chính thiên không]. Chích luận chính thiên không, bàng thiên không bất luận

Chặn thiên không chủ cản trở, mọi việc dễ phức tạp; không thích cùng lộc tồn hóa lộc cùng độ, chủ trở lực; nhưng ưa thủ cung phúc đức, chủ một thân mức đo lường đại; tuần thiên không chủ không thật, cũng chủ phải không tựu

Bởi thiên hình cung vị là dần, mão, dậu, tuất

Nhược nhập miếu thì là trời ưa thần, trái lại là cát. ◎☆◎

Bởi (cung mệnh có thiên hình hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có lục sát, thất sát) hoặc (thân cung có thiên hình hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có lục sát, thất sát)

Thiên hình thủ thân mệnh, kỳ tính kiên cường cố chấp, nguyên tắc tính cường, tư tưởng chủ quan, trì thế ngạo vật. Thiên hình chủ cô khắc, và phụ mẫu, huynh đệ duyên cạn, và phối ngẫu, tử nữ chờ cũng vãng

Vãng có liên lụy, bằng hữu tri kỷ ít. Mệnh gia ác tinh gặp thiên hình, như thế khuynh hướng dũ rõ ràng, không được yểu thì bần, phụ mẫu huynh đệ không được toàn bộ. Đến đây tinh ở sổ là y dược, Bởi đà la cung vị là xấu, vị

Đà la cũng ưa cư [tứ mộ] cung viên, duy so sánh ưa xấu vị, ở lưới cung viên vô đột phá lực.

Bởi cung phụ mẫu có lộc tồn

Nhược cung mệnh đà la cùng độ, cung phúc đức tất sai ai ra trình diện kình dương, giống nhau chủ tư tưởng có kích phát lực mà đi động thường thường do dự.

Bởi cung phụ mẫu có cô thần, quả tú hơn nữa cung phụ mẫu tam phương tứ đang có cô thần cập quả tú

Cô thần thuần dương hỏa, quả tú thuần âm hỏa. Chủ mẹ goá con côi, không thích độ cung phụ mẫu cập cung phu thê

Bởi cung mệnh có chặn thiên không

Chặn thiên không: Dương âm hỏa, là vì chặn lộ không vong, chủ cướp hao tổn, có đi đường bị nghẹt của tượng, chủ hao tổn, sợ bóng sợ gió

Bởi cung mệnh có thiên không

Thiên không: Dương hỏa, chủ cô độc, thông minh, phú huyễn tưởng, so sánh mỏng danh lợi, có tôn giáo tín ngưỡng, kết hôn muộn

Bởi cung mệnh hữu lực sĩ

Lực sĩ: Chủ quyền thế, hành vi thường ngày

Bởi cung mệnh có xui

Xui: Chủ khúc chiết không được thuận, đa cữu, hành sự không được thuận, số mệnh suy nhược

Bởi cung mệnh có phàn yên

Phàn yên: Chủ lợi công danh, vũ quý, thuận lợi như ý, sinh quý tử

Bởi cung mệnh có trường sinh hoặc cung tài bạch có trường sinh hoặc cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có trường sinh hoặc cung điền trạch có trường sinh

Phàm trường sinh sở rơi cung viên, đều có sinh mệnh lực.

Bởi cung mệnh có đế vượng

Đế vượng nhất nhất chủ tráng vượng, quyết đoán, thể chất, cường thịnh chủ nhân tinh lực sự dư thừa, sự nghiệp thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, giai đại vui mừng; ở các cung viên đều có tăng cường lực lượng ý tứ hàm xúc

<◎☆★ đã ngoài chỉ có thành đôi hội chiếu hơn nữa cách cục bất hảo mới hữu dụng, tam phương tứ chính chủ tinh soa không nhiều đại tác phẩm dụng ★☆◎>

Bởi cung mệnh có thất sát hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có phá quân cập tham lang cập văn xương

Nâm cách cục thuộc về điển hình "Sát Phá Lang" cách cục, tam phương trong có một viên văn xương tinh; Sát Phá Lang cách cục thuộc về khai sáng hình cách cục, làm việc tình ưa

Vui, coi trọng hiệu suất, so sánh thích kiêu ngạo cơ cấu của quy hoạch công tác, mà không rất thích hợp rất nhỏ nhánh cuối chấp hành công tác, bởi vậy đang thi học bài phương diện so sánh dễ

Có "Nắm đại nồng cốt lại không cẩn thận bỏ lỡ chi tiết nhỏ" hiện tượng, lánh tam phương hội nhập văn xương tinh biểu học tập dục vọng cao.

Bởi cung mệnh có thất sát hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có phá quân cập tham lang cập văn xương

Lánh tam phương hội nhập văn xương tinh biểu học tập dục vọng cao.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có phá quân

Chuyện của ngài nghiệp trong cung chủ tinh phá quân của ngũ hành thuộc thủy, đi quảng cáo ﹝ lưu hành ﹞ hoặc tin tức quản lý hệ ﹝ lưu thông ﹞ hành nghiệp đều có thể, nhưng nếu bận tâm sáp đại quảng cáo

Tên ngạch hữu hạn, thì có thể chọn lựa chọn tin tức quản lý lai chuẩn bị, trừ phi nâm bản thân thật là đối quảng cáo khoa hệ tình có độc chung.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc cập Hàm trì cập thiên hỉ cập thiên diêu

★ cung mệnh tam phương trong sẽ có văn khúc, văn xương, Hàm trì, thiên hỉ tinh, hơn nữa ở cung thiên di sẽ có thiên diêu đào hoa tinh, chỉnh thể cơ cấu tiếp nước tinh giữ lấy tương đương trọng đại

Tỉ trọng, bởi vậy khác giới duyên tốt ﹝ chủ tinh Thái âm vu cung mệnh cũng thuộc thủy ﹞.

---------------------------------------------------------------------------

Bởi cung phu thê có văn xương, văn khúc hoặc cung mệnh có văn xương, văn khúc hoặc cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc

Văn xương tinh và sao Văn Khúc: Hai sao đều là giàu ... Nghệ thuật tài hoa, thưởng thức ưu nhã có chứa quý khí tinh diệu, vô luận ở cung mệnh hoặc ở cung phu thê, đều nhân cụ bị ôn nhu văn nhã khí chất, Đào hoa khác giới duyên cũng không soa, nhược xương, khúc đồng cung hoặc ở cung mệnh tam hợp nội, là phi thường hữu lực, một thân rất có ăn khớp khái niệm, có thể tăng kỳ nhân văn nghệ tài hoa, thiết

Kế năng lực cùng với địa vị xã hội, chỉ tinh nói thì muốn xem nó là miếu vượng hoặc lạc hãm, triển hiện ra trợ lực có rất lớn sai biệt

Bởi cung phu thê có thiên tướng

Cung phu thê bên trong có thiên tướng người đó ở luyến ái trong quá trình có thể giúp đở lẫn nhau, đây đó đều tốt câu thông, nam nhân có thiên tướng người đó có thể lấy vợ hảo lão bà, ở sự nghiệp trên có sở

Hiệp trợ, nữ nhân có thiên tướng lão công hội là một ông ba phải, thiện thể nhân ý, hơn nữa thiên tướng là một viên rất nhu tinh, song phương ở chung hội rất hòa hợp.

Bởi năm can là kỷ hơn nữa tính là nữ

Kỷ năm nữ tử tính cách quả đoán, kỷ can, vũ khúc hóa lộc mà văn khúc Hóa kị.

-- quả đoán, dũng cảm, trong sáng chuyên gia, đại khí

Kỷ năm nữ tử giống nhau đều tương đối thẳng thắn quả đoán, không giống những thứ khác nữ hài như vậy đa buồn đa tư, khi nàng môn quyết định một việc thời gian, liền sẽ không do dự lâu lắm. Kỷ năm

nữ hài trong sáng chuyên gia. Các nàng không có nhiều như vậy giấu ở ở chỗ sâu trong không muốn người biết trọng trọng tâm sự. Hoặc là bởi vì cũng không phải như vậy hơn tư lo ngại, các nàng giản đơn minh

Liễu, hơn nữa xuất kỳ dũng cảm. Ở nhuận trung tâm bạn thân ở giữa, các nàng vai trò vai tổng nhượng những người khác cảm thấy có thể ỷ lại và tín nhiệm.

Vũ khúc hóa lộc, kỷ năm nữ tử và thân mà đến liền mang theo tài vận. Các nàng tính tình tuy rằng ôn hòa, mà đáy lòng lại có rất nhiều hoài bão và lý tưởng. Nếu như cần hai chữ lưỡng

Hình dung kỷ năm nữ tử, như vậy thì chỉ có thể dụng "Đại khí "Hai chữ. Các nàng cho là mình là người làm đại sự, có đôi khi cái này cũng sẽ trở thành lười biếng không đi làm gia vụ việc tinh tế

Mượn cớ, rất khả ái nhân. Cô gái như thế còn có một ưu điểm hay tương đối khá hống, sẽ không hồ đồ.

Tham lang hóa quyền, kỷ năm nữ tử cũng là đa tài nghệ. Chỉ là các nàng tài nghệ chỉ là chính một thời hứng thú sở nhiên học tập, mặc dù có ba phần chung nhiệt độ, thường thường cũng không

Kéo dài, lúc cũng sẽ không vẫn nã trước mặt người khác lúc ẩn lúc hiện, mình cũng cũng không tương của việc không đáng lo. Mà vũ khúc tham lang đều vì vũ tinh, hóa lộc hóa quyền lúc, kỷ năm

Nhân thì có rất tốt khai sáng tính chất. Các nàng đối với số phận thường thường có thể chủ động tích cực khứ nắm chặt, đối với mong muốn đông tây tựu nhất định sẽ theo đuổi giành.

Thiên lương hóa khoa, kỷ năm nữ tử cũng rất thích hợp trở thành người bạn có thể khuyên can. Các nàng luôn có thể cho ngươi rất tốt kiến nghị tịnh hơn nữa cho ngươi có thể tiếp thu. Các nàng cũng không là chuyện gì đều thích khứ

Kiến nghị một bả người đó, thế nhưng nếu như người đem ngươi trở thành bằng hữu, như vậy người ta có thể nhất định phải tương đề nghị của nàng đặt ở trọng điểm lo lắng. Người nói thường thường là chính xác. Mà thiên

Lương hóa khoa cấp kỷ năm nữ tử khí chất và trong tính cách ảnh hưởng cũng rất trọng yếu, giá làm cho các nàng thoạt nhìn vô cùng trang trọng và rụt rè.

Văn khúc Hóa kị, kỷ năm nữ tử bình thường nhân ngôn ngữ mà khiến cho hiểu lầm. Cái đó và cự môn kị bất đồng, điều không phải các nàng trêu chọc thị phi, mà chỉ là có đôi khi tự trên mặt ý tứ đối

Phương hiểu lầm mà sản sinh hiểu lầm. Đôi khi giá sẽ khiến tương đối hậu quả nghiêm trọng, đây chính là nhất kiện làm cho nóng nảy sự tình, sở dĩ kỷ năm các cô gái đang nói chuyện

thời gian nhất định phải cẩn thận ngẫm lại có thể hay không đối phương hội xuyên tạc hàm nghĩa. Bất quá hiểu lầm cuối cùng là hiểu lầm, sở dĩ cũng không thập trở ngại, chỉ là có đôi khi cấp song phương đều khiến cho

Nhất thời phiền muộn mà thôi. Thế nhưng cũng đôi khi, khuyết điểm này hội tương vật trân quý phó nước lưu.

Kỷ năm nữ tử là đại khí, mặc dù có thời gian có chút cẩu thả, các nàng sẽ không đi ăn mặc trang điểm xinh đẹp, cũng tuyệt đối sẽ không cả ngày lưu luyến ở tự thế giới của ta lý, Tự kỷ hối tiếc, các nàng đối sự nghiệp tâm mạnh nam tử lực hấp dẫn rất lớn, mà ánh mắt nông cạn nam tính lại thường thường bất năng phát hiện các nàng thật là tốt. Sở dĩ tương đối cái khác nữ tính mà

Nói, kỷ năm nữ hài đào hoa tương đối yếu ít một ít.

--------------------------------------------------------------

Bởi cung phụ mẫu Thiên can là giáp hơn nữa (cung mệnh có liêm trinh hoặc cung thiên di có liêm trinh)

Đọc sách thật xấu khán cung phụ mẫu hóa lộc nhập mệnh thiên: Đọc sách phản ứng khoái, thông minh.

Bởi cung phụ mẫu Thiên can là giáp hơn nữa (cung mệnh có liêm trinh)

Đọc sách thật xấu khán cung phụ mẫu hóa lộc nhập mệnh thiên: Đọc sách phản ứng khoái, thông minh.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa (cung tử nữ có thiên đồng hoặc cung điền trạch có thiên đồng)

Đọc sách thật xấu khán cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hóa quyền nhập tử điền: Dụng tâm đọc sách, có khả năng, chính dụng công, thành tích trung tâm thượng hoặc thượng đẳng.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa (cung phụ mẫu có Thái âm hoặc cung tật ách có Thái âm)

Đọc sách thật xấu khán cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hóa lộc nhập phụ tật: Đọc sách phản ứng khoái, thông minh.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa (cung tật ách có thiên cơ hoặc cung phụ mẫu có thiên cơ)

Đọc sách thật xấu khán cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hóa khoa nhập phụ tật: Nỗ lực đọc sách, lớp giữa thành tích.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa (cung phụ mẫu có Thái âm cập thiên cơ) hoặc (cung tật ách có Thái âm cập thiên cơ)

Đọc sách thật xấu khán cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hóa lộc cập hóa khoa nhập phụ tật: Nỗ lực đọc sách, thành tích tốt.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa (cung phụ mẫu có Thái âm cập thiên cơ) hoặc (cung tật ách có Thái âm cập thiên cơ)

Đọc sách thật xấu khán cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hóa lộc cập hóa khoa nhập phụ tật: Nỗ lực đọc sách, thành tích tốt.

Bởi cung tật ách Thiên can là mậu hơn nữa cung tật ách có thiên cơ

Đọc sách thật xấu khán cung tật ách tự Hóa kị: Mới có thể có lúc chính không được nỗ lực đọc sách.

Bởi cung phụ mẫu có lộc tồn bởi cung phụ mẫu Thiên can là giáp hơn nữa (cung mệnh có liêm trinh hoặc thân cung có liêm trinh)

Lộc tồn hóa lộc thì tăng thọ, thi tước lộc, nhược hóa lộc tọa can hóa lộc nhập cung mệnh thì mới có thể bản thân di truyền hảo, trí tuệ tốt, sự nghiệp hảo, thọ nguyên cao; chủ sự nghiệp mới có thể hảo;

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có hóa lộc bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) Thiên can là mậu hơn nữa cung tài bạch có tham lang

Lộc tồn hóa lộc thì tăng thọ, thi tước lộc, nhược hóa lộc, lộc tồn tọa can hóa lộc nhập cung tài bạch thì chủ tài chính và kinh tế phương diện rất có biểu hiện, tài bạch thu chi trôi chảy.

Bởi cung tài bạch có tử vi bởi cung tài bạch Thiên can là kỷ hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc

Tử vi có tước lộc, giải trừ ách công, nhược tử vi tọa can hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung) thì chủ sự nghiệp mới có thể hảo và sự nghiệp thông thuận như ý;

Bởi cung thiên di có Thiên phủ bởi cung thiên di Thiên can là kỷ hơn nữa (cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc, tham lang, thiên lương)

Thiên phủ chủ già giặn, tài khố, giải trừ ách công, nhược Thiên phủ tọa can hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung) thì chủ sự nghiệp mới có thể rất già giặn, thông thuận, như ý;

Bởi cung thiên di có Thiên phủ bởi cung thiên di Thiên can là kỷ hơn nữa (cung tài bạch có vũ khúc, tham lang, thiên lương)

Thiên phủ chủ già giặn, tài khố, giải trừ ách công, nhược Thiên phủ tọa can hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập cung tài bạch thì chủ tài chính và kinh tế sự nghiệp phương diện mới có thể rất già giặn, tài bạch thu chi trôi chảy;

Bởi tính là nữ bởi cung tật ách có Thái âm bởi cung tật ách Thiên can là mậu hơn nữa (cung mệnh có tham lang hoặc cung tài bạch có tham lang)

Thái âm là tài bạch điền trạch chủ, Thái âm chỗ cung vị phi hóa lộc nhập mệnh tài quan, thì mới có thể tài bạch điền trạch hảo, sự nghiệp hảo; nữ mệnh làm lão bản xác suất đại

Bởi tính là nữ <☆◎☆ trở thành trọng yếu mỹ nữ điều kiện một trong ☆◎☆>

Bởi cung mệnh có đà la

Chủ hàm răng không tốt thiếu hạn mỹ

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có có văn xương, văn khúc, khoa tinh, tham lang, thiên tướng, Thái âm, thiên đồng

Văn xương, văn khúc, khoa tinh, tham lang, thiên tướng, Thái âm, thiên đồng nhập cung mệnh trọng yếu mỹ nữ điều kiện một trong; trong đó dĩ xương, khúc trọng yếu nhất mỹ nữ điều kiện.

Bởi cung tài bạch có văn xương, văn khúc hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có văn xương, văn khúc

Trở thành trọng yếu mỹ nữ điều kiện một trong xương, khúc, hội chiếu hoặc giáp mệnh, tướng mạo đẹp vừa không kiên nhẫn khán;

Bởi cung mệnh có liêm trinh cập thất sát hơn nữa cung mệnh địa chi là xấu, vị

Liêm trinh cập thất sát ở xấu vị; trở thành trọng yếu mỹ nữ điều kiện một trong, nữ sinh có một loại độc lập phải kiên cường nữ tính mỹ.

Bởi tính là nữ bởi cung mệnh có liêm trinh

[liêm trinh] nàng là một là không an phận minh mà cá tính sáng sủa thời đại mới nữ tính, có trách nhiệm cảm, phản ứng nhạy cảm, nhìn thấy người xa lạ cũng sẽ không luống cuống ﹔ cho nên hắn người đó duyên phi thường tốt, Cũng vô cùng khác giới lực hấp dẫn, nhãn thần hoạt bát mà mồm miệng thông minh. Như vậy một nữ hài tử, của nàng khuyết điểm ở chỗ quá mức ra phong đầu, dễ lọt vào đố kị, hơn nữa cá tính hiếu thắng, tình

Tự phập phồng không ổn định, đối với lưỡng tính trong lúc đó người vĩnh viễn có chính một bộ độc đáo kiến giải.

Bởi cung mệnh có thất sát

[thất sát] nàng là một cao thiểu rắn chắc mà dứt khoát nữ nhân, cá tính hào sảng mà độc lập, hơn nữa cụ có trí khôn và giống nhau nữ tính so sánh dễ thiếu hụt dũng khí, là một tiêu chuẩn tân thì

Đại nữ tính. Người đái có một loại đứng đầu cảm giác, lợi hại ổn định nhãn thần và hướng ngoại cá tính hiện ra một loại có chứa trung tính mị lực lực hấp dẫn.

Bởi cung mệnh có liêm trinh cập thất sát

[liêm trinh thất sát] liêm trinh thất sát mỹ nữ ở một đoàn thể lý mãn có tồn tại cảm, bởi vì nàng tốt thắng, ý thức trách nhiệm cũng rất mạnh liệt, năng lực đảm đương quan trọng chức vụ, cá tính của nàng hào phóng

Không câu nệ tiểu tiết, lực tương tác mười phần, ham kích thích và chuyện mới lạ vật, đương nhiên, và người ở chung phi thường dễ dàng khoái trá.

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Liêm trinh nữ tính, bình thường tương đối tiết kiệm, không đổi tin tưởng người khác, nhưng một ngày thích người ta, cũng rất bỏ được đầu nhập, hơn nữa sẽ chết mệnh địa truy cầu người ta, thích đổng sinh hoạt, hoạt bát, gan lớn và

Đa tài đa nghệ nam tính. Mừng nhất Thiên phủ tinh, thứ ưa thất sát, tối kỵ phá, tướng, cũng kị âm, liêm, cự môn giống nhau, dư đều ưa.

Bởi thì chi là vị

Phụ mẫu tình duyên bất túc, hữu tình vô duyên hoặc hữu duyên vô tình, phu thê dễ bất hoà, là lao lực mệnh người, sớm vận tức sai ai ra trình diện tài vận, trung tâm vận kinh khủng hiểm ách, vãn vận tài lộc có thừa.

Bởi cung điền trạch có Hóa kị

Cung điền trạch có Hóa kị tinh: Rất nhiều người vừa nhìn thấy Hóa kị tinh tựu toàn thân sợ hãi, nhưng khắc sâu giải trừ tử vi đẩu số người, thì sẽ không như vậy nông cạn đối đãi viên này sao Hóa kỵ. Điền trạch có

Hóa kị đại diện: Rất hội giấu tiền riêng; phi đáo cần phải trước mắt, tuyệt sẽ không để cho tài phú để lộ ra. Đối với mình rất hùng hồn, sẽ không đối ngoại xài tiền bậy bạ, trừ phi tình bất đắc dĩ. Tẫn

Quản gia trung tâm có chút mất trật tự, cũng có thể có thể lộ thủy hoặc ống nước không được thông mà thường hảm nghèo, hơn nữa tiền mặt phương diện là thật có chút chặt, nhưng Hóa kị tinh cũng đã từng rất có tiền căn cứ chính xác cư, giả như thủ được

Ở, không đáng tham nói, là thứ thiệt keo kiệt tài thần;(như có hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền một trong và Hóa kị đồng cung thì phá cuộc, không thích hợp bản trình bày và phân tích)

Bởi huynh đệ cung có địa không, Địa kiếp

Huynh đệ cung có Địa kiếp hoặc địa không tinh; của ngươi tiền mặt gặp phải hư hao tổn hiện tượng, ở mạc danh kỳ diệu hoặc bất tri bất giác xói mòn liễu tiền tài.

Bởi huynh đệ cung có địa không, Địa kiếp hơn nữa cung tử nữ có địa không, Địa kiếp

Cung phu thê bị địa không, Địa kiếp giáp chế trụ như vậy đương sự người vô luận ở trước khi cưới hoặc ở hôn hậu đời sống tình cảm thường thường tới không dễ dàng, cũng có thể dụng khổ cực để hình dung. Mà cái này tạo

Thành luyến ái hoặc hôn nhân không dễ dàng cập rất cực khổ tình hình, nhất định cần dựa vào đại hạn hoặc lưu niên tứ hóa đi đánh vỡ cục diện bế tắc. Đương sự người ở hiện thực trong cuộc đời hôn nhân thường thường hội

Này đây xung động, tia chớp phương thức lai biểu hiện, bằng không nhất định sẽ xuất hiện đêm dài nhiều mộng, hoặc là sẽ có bào không xong ái tình trường bào, thậm chí là rất khó tìm đáo thích hợp luyến ái đối tượng

Bởi cung mệnh có thất sát, phá quân, tham lang

Cung mệnh có thất sát, phá quân, tham lang: Tương đối độc lập, sức phán đoán cường, không thích bị ước thúc, ở làm thượng so sánh cụ quyết đoán, hơn nữa có suất tính làm diễn xuất. Đương một thân ở bên trong, Ngoại trong lúc đó đạt được cân đối thì, thường thường cũng là ở vận trình thượng thắng được là lúc, tại nơi một thời khắc mấu chốt trước, đương sự người cực khả năng gặp rất nhiều ngăn trở, cũng sẽ có mãng chàng cập vô ly

Đầu xung động.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa quyền

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa quyền tinh: Đối với công tác mong đợi khá cao, cũng có truy cầu hoàn mỹ cá tính, có rất mạnh xí hoa năng lực, cũng sẽ dụng tiêu chuẩn cao lai yêu cầu mình, cụ sức cạnh tranh và

Ý đồ tâm, là cụ bị có lên chức điều kiện, nhưng phải phối hợp cung mệnh và tài bạch tinh diệu cộng đồng xem thêm, nhược cung mệnh và tài bạch tinh diệu không tốt, thì rất có thể sẽ lưu vu cô phương tự

Phần thưởng hoặc có nhạc cao ít người hoạ tao ngộ.

Bởi cung điền trạch có tả phụ, hữu bật

Nói cách khác ở tài bạch, cung lộc, tật ách, điền trạch, phúc đức tả phụ, hữu bật tinh cũng không là "Quý nhân", mà là "Trời giúp tự giúp mình" hiệu ứng.

Bởi cung mệnh có thất sát, phá quân, tham lang

Lớn nhất nhân tính "Sát", "Phá", "Lang "Tinh hệ nói lên, giá tam sao diệu chỉ cần kỳ vừa tiến vào cung mệnh, còn lại nhị diệu tựu tự nhiên gửi thông điệp vu tam phương, mà giá tam sao diệu vừa lúc

Là tương nhân loại tình dục trung tâm tham, sân, si, biểu lộ không thể nghi ngờ, sở dĩ có giá tam diệu nhập mệnh người đó, tình cảm biểu hiện đều tương đối phong phú mà cường liệt.

Cung mệnh có Sát Phá Lang tổ hợp hoặc Sát Phá Lang tinh hệ, cá tính chủ động tích cực cường thế, hướng ngoại hoạt bát, vô luận làm chuyện gì đều tương đương nhiệt tình mà đầu nhập, cũng cụ bị nghĩa vô phản cố cương liệt đặc biệt

Chất, bọn họ tương đối coi trọng cá nhân thành tựu, lưu ý cảm thụ của mình, nhi nữ tình trường chuyện ở trong mắt bọn họ hiển nhiên có chút lề mề, bọn họ cũng không phải là vô tình, chỉ là tương đối năng lực hóa tiểu

Ái là đại ái, để hoàn thành lý tưởng mà hi sinh cá nhân tư tình. Đang xử lý tình cảm tâm tính thượng, thuộc về nhiệt nhanh hơn cũng lạnh đến mau tộc quần, bởi cá tính thập phần độc lập, tự chủ

Tính lại cao, bởi vậy, bọn họ so sánh cơ nguyệt cùng lương người đó canh có thể chịu thụ độc thân quý tộc ngày.

Bởi cung tài bạch có văn xương

Như văn xương ngồi vào cung tài bạch, giống nhau là chỉ chính mình chuyên nghiệp chứng chiếu chức nghiệp, thuộc ổn định tính cao, có cố định thu nhập công tác, khuynh hướng văn giáo, công văn, văn hóa loại tính chất;

Bởi cung mệnh có đà la

Cung mệnh có đà la tinh: Đà la là một viên tượng trưng "Ám ưu" tinh, cũng đại diện phá hư ý tứ, mệnh đái như đà la như vậy âm nhận tinh diệu người đó thường thường tương đối có phức cảm tự ti, dung

Dễ nghi thần nghi quỷ, cân chính băn khoăn. Cung mệnh có đà la, cung phúc đức nhất định có kình dương tinh, cung phúc đức là vàEQ tương quan cung vị, thế nhưng kình dương lại đại diện kịch liệt phá

Phôi và đả kích, người như vậy ở tình cảm không được thuận tình hình đặc biệt lúc ấy ở ngoài mặt nén giận, nhưng trong khung lại hội luẩn quẩn trong lòng, tâm tình phản ứng cũng rất kịch liệt, là ái làm chuyện điên rồ cơ suất

Có thể so với người bình thường cao.

Bởi cung mệnh địa chi là vị

cung mệnh ở vị địa chi "Vị", ngũ hành thuộc đất, an mệnh hơn thế người đó, cá tính bảo thủ, thâm trầm, mình ý thức so sánh cường, không đổi câu thông, cũng không dễ dàng

Tiếp thu người khác ý kiến, khi thì hội dĩ phù khoa hoặc nói khoác để che giấu mình bất túc hoặc ngoan linh bất kham cá tính. Đến đây cung tọa mệnh nam tính có chút đa tình, bất quá không quen điềm nói

Mật ngữ biểu lộ và nhiệt liệt truy cầu, là tương đương truyền thống ở nhà nam tính, nữ tính cá tính khi thì hoạt bát, khi thì ôn thuần, rất hiểu làm sao thắng được khác giới niềm vui, nhưng sẽ không

Quá mức đột hiển chính, là rất thụ nam tính hoan nghênh hiền thê lương mẫu loại hình.

Bởi cung mệnh có thất sát hơn nữa tính là nữ

Nữ tử nhược phùng thất sát thủ mệnh, phi sinh hương mà miếu vượng vô sát hội hợp người, chủ cô lãnh khó hoà hợp mà bướng bỉnh, dù có nam chí cập làm việc có cách, cũng chủ liên lụy tới nặng, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều có thể giải trừ.

Bởi cung phu thê vô chủ tinh hoặc cung mệnh vô chủ tinh hoặc cung phúc đức vô chủ tinh

Cung mệnh, cung phu thê hoặc cung phúc đức là thiên không cung người, tình cảm chuyện xấu so sánh của thường nhân tới đại hoặc tới đa, đối mệnh và vận xử độc cũng không phải tá đối cung tinh diệu là dùnge vậy giản

Lậu, trong đó ngôi sao may mắn, phụ tinh, hung thần tinh thêm vào, đối đương sự người cập tình cảm đối tượng có "Khá thẩn thờ liền toàn bộ lật lại bản án" có khả năng, sở dĩ đã ngoài sở công bố

Phân tích, cũng khả năng trở nên càng hung hoặc sai ai ra trình diện "Heo dương biến sắc" đại nghịch chuyển, nhưng mà vô luận như thế nào biến hóa, chỉ cần là thấy thiên không cung,e sao còn lại là ám chỉ cai cung vị tràn ngập nan

Dĩ dự liệu lượng biến đổi, là cần phải tạ do kéo tơ bóc kén tế công phu, mới có thể nhượng chân tướng rõ ràng

Bởi cung phu thê có hóa khoa nhập cung mệnh, hóa khoa nhập cung tài bạch, hóa khoa nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), hóa khoa nhập cung điền trạch

Mới có thể trải qua tự do luyến ái thành hôn.

Bởi cung phúc đức có hồng loan

Cung phúc đức: Muộn tao đào hoa, nhân tươi đẹp rủi ro. Hồng loan ở cung phúc đức đào hoa là ẩn tính, cậu con trai hội bởi vì đào hoa mà rủi ro, nữ nhân sanh dã hội bởi vì tình cảm mà rủi ro.

Bởi cung mệnh có thái dương, liêm trinh, thất sát

Hỏa cư thái dương vị, viêm sí hách liệt, cho nên hỏa dĩ minh nhiệt làm thể, viêm thượng là tính. Minh nhiệt có hai người ý tứ: Một là quang minh, một là nhiệt tình. Nhiệt tình là đại diện đối sinh mạng

Sức sống tràn đầy tuyệt đối nhiệt tình yêu thương, suốt đời phải dĩ phục vụ là mục đích của hắn, bất năng có cá nhân chủ nghĩa cập ta chấp tính quá mạnh mẽ. Mặt khác hắn cũng phải ở làm bất cứ chuyện gì trung tâm, bất năng

Có mục đích cập tư dục, mà nhiệt tình dũng cảm khứ ôm quần chúng.

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Sao Liêm trinh thuần âm hỏa, hóa khí viết tù, ở đấu tư phẩm trật - hỏa là viêm thượng, sở dĩ hắn tích cực tiến thủ tính chất đặc biệt là mạnh vô cùng, nhưng hỏa nội uẩn ở bên trong cho nên nhất định phải chủ lễ, nhược

Không hiểu lễ pháp tựu dễ phạm thượng. Hóa khí là tù ý hàm chứa người này tác bất cứ chuyện gì đều mong muốn chiếu kịch bản tiến hành, đối với người nhận tri đô hội có vào trước là chủ quan niệm, biến dị tính thì so sánh

Yếu, nhược câu nệ tính dũ nặng thì hóa tù lực đạo dũ nặng. Mặt khác hắn cũng rất hội phê bình, bình luận người khác, bởi vậy rất dễ vãng chính giới phát triển, còn đây là ở đấu tư phẩm trật ảnh hưởng.

Bởi cung mệnh có thất sát

Thất sát tinh thuần dương hỏa, đấu trung tâm trên tương - dương hỏa của đặc tính là gấp gáp, có lĩnh đạo thống ngự năng lực, hỉ nộ ái ố tùy thời biểu lộ không bỏ sót.

Bởi cung mệnh có tham lang, liêm trinh, thiên cơ

Mộc cư thiếu dương vị, xuân khí ấm áp ôn nhu, yếu hỏa phục trong đó, cho nên mộc dĩ ôn nhu làm thể, đúng sai là tính. "Ôn nhu làm thể" cũng chính là phi thường ôn nhu săn sóc, hiểu được quan tâm, chỗ

Chỗ vì hắn nhân thiết tưởng phục vụ. "Đúng sai là tính" một khúc duỗi một cái vị của dễ, cho nên bản thân cần phải hiểu được thẳng và khúc, cai tiến thì tiến, cai thối thì thối, thoái thoái chi tế muốn bắt bóp tốt.

"Mộc tính vừa đằng thượng" suốt đời ở giữa tuyệt đối là không an phận, lòng háo thắng rất mạnh, muốn nổi tiếng, muốn có cao hơn thành tựu.

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Sao Liêm trinh thuần dương mộc, hóa khí là tù, ở đấu tư phẩm trật - một thân phi thường tích cực tiến thủ mà vừa câu nệ, cho nên kỳ thành công hay không, hoàn toàn quyết định vu mộc tính của đằng thượng mà cũng sẽ không

Dự thiết lập tràng, nhượng hóa khí là tù mặt trái ảnh hưởng rơi chậm lại vu nhỏ nhất.

Bởi cung mệnh có cự môn, vũ khúc, thất sát

Kim cư thiếu âm vị, phương tây thành vật chỗ, vật thành thì ngưng cường, thiếu âm thì trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cho nên kim dĩ cường lãnh làm thể, từ cách là tính. "Cường lãnh" ý tứ hay nhất định phải vô cùng

Lãnh tĩnh, vật thành nhất định phải lãnh tĩnh. Chúng ta cũng biết thu hoạch vụ thu đông giấu, trời thu có túc sát khí, túc sát khí yếu từ yếu cách. Từ là vẽ mẫu thiết kế, cách là cát cũng. Cũng chính là tố nhâm

Chuyện gì nhất định phải có chu đáo kế hoạch lúc, kiên nghị quả quyết khứ chấp hành, bất năng hối hận.

Bởi cung mệnh có thất sát

Thất sát tinh thuần dương kim, ở đấu tư cán chùm sao Bắc Đẩu - ở đấu tư cán chùm sao Bắc Đẩu tựu đại diện bản thân quyền lực là phi thường đại, sở dĩ Sát Phá Lang tổ hợp trung tâm này đây thất sát tinh là việc chính, cho nên kỳ uy tác kim của

Linh. "Kim của linh" là giáo trình, giảng nên, yếu vừa đúng, tác bất cứ chuyện gì yếu thích hợp. "Kim" người tính chất đặc biệt là nhiệt tình vì lợi ích chung, mà "Nghĩa" yếu thích hợp, Điều không phải tự cho là đúng trọng cam kết, sở dĩ phải coi trọng lãnh tĩnh, mới có thể làm rõ sai trái, là đúng sự mà tác hứa hẹn.

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Sao Liêm trinh tọa mệnh người ta, là đực quan điều kiện tốt nhất nhân tài, cũng là thật tốt hành chính, xí nghiệp quản lý nhân tài; nối dõi tông đường kháo liêm trinh; chốn đào nguyên về liêm trinh quản; tư phẩm trật quản

Lễ nhạc cũng là là trinh; chủ lưu hệ thống chứng chiếu tinh thuộc liêm trinh; chánh sách chế định chấp hành cũng kháo là trinh. Viên kia tinh bỉ liêm trinh quản được đa? Liêm trinh là tử vi quan lộc tinh, Thay tử vi quản lý kinh doanh sự nghiệp, chế định chính sách pháp luật và lễ nhạc môn khảm. Sao Liêm trinh tam phương tất có vũ khúc và tử vi, có thể thấy được sao Liêm trinh tọa mệnh người ta, là một rất trọng thị tiền

Tài và đứng đầu dục người đó,『 hùng ở lại triêu nguyên cách 』 này đây liêm trinh làm chủ gien kết cấu thể. Sao Liêm trinh là tử vi đẩu số tinh trong đám quan lộc tinh, sở dĩ sao Liêm trinh tọa mệnh

Nhân tất có thật tốt giao tế xã giao thủ vạn, sự nghiệp tâm siêu cường, quản lý kinh doanh năng lực nhất lưu, pháp luật, chính sách tri thức cực quan tâm, người ngoài nho nhã lễ độ vừa thủ đúng mực, đối chủ lưu

Hệ thống cực có hứng thú, ưa võ đài chính trị. . . . Nhưng mà những ... này đặc tính có thể không thực hiện hoặc bao thuở thực hiện, muốn xem gien kết cấu đặc tính bao thuở ở bên trong cơ thể ngươi là động mà định, gien kết

Cấu là động mật mã, ngay tử vi đẩu số mệnh bàn.

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương, văn khúc

Liêm trinh hội kiến văn xương hoặc văn khúc, ngươi chính là khẳng dụng tâm truy cầu quản lý kinh doanh kiến thức nhân, vừa đổng lễ nhạc;

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt

Liêm trinh hội kiến thiên khôi hoặc thiên việt, ngươi chính là một cụ thiện tâm có khí chất quản lý kinh doanh người;

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có kình dương, đà la

Liêm trinh hội kiến dương nhận hoặc đà la, nên làm chuyên nghiệp kỹ sư, ví dụ như quan toà, kiểm sát trưởng, luật sư, quân cảnh hiến điệu, chính dã, bổ [thuần] thú sư, có

Cơ hội làm cái kỹ thuật siêu quần người lãnh đạo, thế nhưng nhưng cũng bởi vậy phải sức lao động, nhưng sẽ là một tiến thủ tâm, nghị lực mười phần nhân;

Bởi cung mệnh có liêm trinh cập thất sát

Sao Liêm trinh thất sát tinh đồng cung, việc phải tự làm, văn vũ kiêm toàn, ra tương nhập tương ứng là tính cách một trong,『 trên đường mai thi 』 cách cũng cho nên hình thành;

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có hóa quyền

Sao Liêm trinh hội nhập hóa quyền, quan hệ xã hội quyết đoán tương phát huy đáo vô cùng nhuần nhuyễn;

Bởi cung mệnh có liêm trinh cập thất sát hơn nữa tính là nữ

Cung mệnh ở xấu, vị, tọa liêm trinh, thất sát, liêm sát nữ sinh cá tính rất bưu hãn, phi thường quật cường, rất hội tính toán tỉ mỉ, phi thường có khả năng, mặc kệ tình cảm hoặc là sự nghiệp nhất định phải

Ôm đồm, kiếm tiền năng lực cân năng lực làm việc nhất định sẽ bỉ lão công cường, sở dĩ hắn tìm đối tượng điều không phải tìm so với chính mình kiếm nhiều tiền nam nhân, mà là yếu tìm một nghe lời nam nhân, như

Quả hắn đối tượng là một đại nam nhân nói, vậy hôm nay trận này hôn nhân tựu nhất định sẽ thất bại, nếu như đối phương là một tiểu nam nhân, nhượng liêm sát nữ sinh có thể đại nữ nhân

Nói, vậy hắn hôn nhân trái lại có thể lâu dài.

Bởi cung mệnh có thất sát

Cung mệnh xuất hiện thất sát tọa mệnh: Người như thế mặc kệ hắn giá bây giờ là phú quý hoặc nghèo hèn, suốt đời ở giữa nhất định sẽ kinh lịch ít nhất một lần trở lên lên xuống. Hội tạo thành loại hiện tượng này tối

Chủ yếu là thất sát cái này tính chất sao tạo thành, thất sát người đó phi thường mình, chủ quan ý thức rất mạnh, bốc đồng mười phần, thế nhưng hữu dũng vô mưu, khiếm khuyết ý thức nguy cơ, sở dĩ thất sát

Tọa mệnh người đó phải chú ý, cả đời này làm việc phải ĐẢ, ngàn vạn lần không nên ăn ý, bằng không không những mình hội thất bại, còn có thể vạ lây người nhà. Đại vận đi tới thất sát: Đại

Chỡ đi đáo thất sát người đó, năm kia trạng huống hoàn hảo, thế nhưng đến rồi năm sau nhất định phải gìn giữ cái đã có, bằng không trước mặt khổ cực đến rồi hạ năm vừa hội về tới nguyên điểm.

Bởi cung phu thê có Hóa kị nhập cung tài bạch, Hóa kị nhập cung phúc đức

Cung phu thê của Hóa kị nhập hoặc xung cung tài bạch, đều chủ mới có thể tình cảm sinh biến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bởi cung phúc đức Thiên can là ất hơn nữa cung tật ách có Thái âm hoặc cung phúc đức có Thái âm

Tử vi Thiên can Hóa kị đưa vào cung tật ách hoặc cung phúc đức, sự và nguyên vây, thường thường nan để cho mình vui sướng

Bởi cung tật ách Thiên can là mậu

Cung tật ách Thiên can là mậu vi, thiên cơ phùng Hóa kị phải chú ý tay chân thần kinh;●★

Bởi cung mệnh có thất sát

Cung mệnh tọa thất sát, sẽ cùng huynh đệ niên kỷ chênh lệch đại, hoặc sinh hoạt hình thức tướng dị rất lớn. Tính tình ổn trọng, nghĩ quá nhiều, ưa an tĩnh

Bởi cung tử nữ có tả phụ, hữu bật

Nhược tả hữu nhập cung tử nữ, và tử nữ mới có thể tình nghĩa hảo.

Bởi cung phu thê có thiên mã hoặc cung phu thê địa chi là dần, thân, tị, hợi

Thiên mã nhược nhập phu thê, thì biểu thị phối ngẫu thích bên ngoài hoạt động.

Bởi (cung thiên di có thiên khôi hơn nữa cung mệnh có thiên việt) hoặc (cung mệnh có thiên khôi hơn nữa cung thiên di có thiên việt)

Xưng "Tọa quý hướng quý", chủ người này văn chương hảo, tương lai có tiền đồ.

Bởi (thân cung có kình dương hơn nữa cung mệnh có đà la) hoặc (cung mệnh có kình dương hơn nữa thân cung có đà la)

Thân cung có kình dương, cung mệnh có đà la người, ở địa phương, không cao cấp, không rõ khiết.

Bởi (cung phúc đức có kình dương hoặc cung mệnh có đà la) hơn nữa tính là nữ

Cung mệnh có đà la, thì cung phúc đức có dương nhận, chủ người này đa quan tâm, nữ mệnh tất nhân làm nhất kiện lựa chọn sai lầm, đến nỗi hối hận thương tâm, ám lệ mặc kệ.

Bởi (cung phúc đức có kình dương hoặc cung mệnh có đà la)

Cung mệnh có đà la, thì cung phúc đức có dương nhận, chủ người này đa quan tâm.

Bởi cung mệnh có trường sinh, đế vượng, quán đái hơn nữa thân cung có trường sinh, đế vượng, quán đái

Thân cung cung mệnh tọa trường sinh, quán đái, đế vượng, tất có phú quý.

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Sao Liêm trinh là một viên đa biến hóa tinh diệu, tính cách cũng có chính tà nhị mặt biểu hiện làm cho khó có thể nắm lấy, Liêm trinh tọa mệnh người đó rất thích hợp tham chánh, công chức hoặc kinh thương đang làm việc thượng biểu hiện tương đương tích cực có lòng cầu tiến, làm việc cẩn thận phụ trách, mình yêu cầu rất cao, có điểm công tác

Cuồng! Thái độ làm người không câu nệ tiểu tiết, hào hiệp hào sảng cá tính kiên cường cố chấp, giỏi về quan sát người khác hiểu được làm sao nắm trong tay nhân tế quan hệ, có khôn khéo cơ cảnh trí tuệ cập phản ứng, cũng

Am hiểu tâm kế sách lược cập chiến thuật tâm lý! Sao Liêm trinh cũng là một viên đào hoa tinh bất luận nam nữ mệnh đều rất có khác giới duyên ở tình cảm thượng biểu hiện dễ có diễm ngộ đào hoa việc

Phát sinh, bởi vậy, cũng cũng dễ dàng có khúc chiết cập làm phức tạp! Đối với uy quyền, danh lợi, địa vị có mãnh liệt truy cầu dục vọng, phi thường có tình duyên hơn nữa có thể linh hoạt chu

Toàn vu lưỡng tính trong lúc đó, càng một vị ưu tú trác việt quan hệ xã hội giao tế nhân tài! Ưu điểm cập khuyết điểm: Liêm trinh ưu điểm: Năng lực nói thiện đạo hữu cơ mưu kỳ trí, xã giao cổ tay tướng

Đương nhạy cảm phản ứng đặc biệt khoái, đa tài đa nghệ! Trọng tình cảm khiếm lý tính, thái độ làm người gấp gáp lòng háo thắng cường không quá hợp quần dễ đắc tội người khác, nội tâm thế giới không quá nguyện làm cho lý giải, Cũng tạo thành cá tính nắm lấy bất định! Nếu như: Nếu như liêm trinh tam phương hội chiếu thiên khôi, thiên việt có thể thúc đẩy đi hướng quang minh lỗi lạc chính đồ phát triển kỳ sở trường cập tiềm lực!

Nếu như tam phương hội chiếu văn xương văn khúc, thì nên vãng văn hóa xuất bản nghiệp phát triển cũng có thể ở ngu nhạc giới phát triển! Nếu như liêm trinh tam phương hội chiếu sát tinh canh rõ ràng chính tà thiện ác chẳng phân biệt được, Suất tính làm! Hơn nữa trời sinh tính hảo nghi thiện nghi kỵ vui hơn hùng biện, liêm trinh sợ nhất phùng sát tinh cá tính tương đối cuồng ngạo khí phách suốt đời đa khúc chiết không được thuận! Tình cảm đa làm phức tạp và không được thuận, Nếu như cung mệnh có Hóa kị tinh suốt đời so sánh sẽ có quan phi tố tụng hoặc lao ngục tai ương! Sao Liêm trinh tọa cung mệnh sao Liêm trinh ở trong ngũ hành thuộc "Nước lửa", hết thẩy đựng lưỡng chủng ngũ

Được tinh diệu, đa chủ kỳ biến hóa độ cao. Mà liêm trinh tính thuộc nước lửa, lưỡng chủng ngũ hành ký tương khắc vừa tướng tế, sở dĩ kỳ đặc tính biến hóa vô định.

Ở nhu cùng lúc, hiển hiện ở khắc sâu tình cảm, thường đái điểm hài hước tính cách, ở nhân tế quan hệ lý, thường thường phẫn diễn một khôi hài vai, sở dĩ nó cũng thứ

Đào hoa chủ; ở cương một mặt, nó vừa hóa khí là "Tù", tượng trưng quan phi, xung đột, ở sự nghiệp dã tâm, đối chính trị cuồng nhiệt, ở tật bệnh phương diện, chủ mủ máu của tật.

Bởi vậy có thể thấy được kỳ phức tạp vô định đặc tính, giống nhau sở kiến, liêm trinh nhập mệnh người đó, đều tương đối tiết kiệm.

Nhưng loại này tiết kiệm, tịnh không phải là của mình sinh hoạt chất mộc mạc thực thanh giản, mà là đang nhân tế quan hệ xã giao phương diện.

Liêm trinh là thứ đào hoa chủ, sở dĩ đến đây diệu cũng chủ tình cảm, nhưng và tham lang chính đào hoa chủ, cập thiên đồng tình cảm đặc tính đại không có cùng.

Tham lang tình cảm thiên hướng vật chất dục vọng, hơn nữa tương đối hiện thực, sở dĩ dễ lưu vu tửu sắc tài vận trong, loại tình cảm này, có chứa dương cương tính, ái ác phân minh, nhưng không được kéo dài.

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa tính là nữ

Liêm trinh ưa ở dần thân cung sai ai ra trình diện lộc tồn, là "Liêm trinh thanh bạch cách", cổ bí quyết cho rằng nên vu nữ mệnh. Lánh liêm trinh cũng ưa văn xương đồng cung. Ca quyết thượng ghi chép liêm trinh nhập mệnh

Nhân, "Liêm trinh mi khoan, mặt hoành miệng rộng rãi.", còn nói liêm trinh chủ lộ, như mắt lộ thần, mi rõ ràng, quyền lộ cạnh, và sát kị đồng cung, thì mũi lộ lỗ, má lộ hoành cốt chờ, Nhưng khi liêm trinh và văn xương đồng cung thì, những ... này đặc thù hội hoàn toàn tiêu thất, hình cách thượng biến thành mi thanh mục tú, màu da trắng noãn, tao nhã thanh tú, bởi vậy cũng có thể thấy được liêm trinh cực kỳ

Dễ đã bị cái khác tinh diệu ảnh hưởng, mà thay đổi kỳ đặc tính. Giống nhau sở kiến, liêm trinh nhập mệnh người đó, đều tương đối tiết kiệm. Nhưng loại này tiết kiệm, tịnh không phải là của mình sinh

Hoạt chất mộc mạc thực thanh giản, mà là đang nhân tế quan hệ xã giao phương diện. Cũng Quảng Đông nhân cái gọi là cô hàn, đương nhiên phải phối hợp chỉnh thể cách cục tài khả tác như vậy phán đoán.

Như liêm trinh cùng trời phủ đồng cung thì, như vậy đặc tính, liền trở nên tương đối ẩn dấu, bởi vì Thiên phủ nặng nhất mặt mũi, hơn nữa có bao dung đặc tính, lúc này liêm trinh đặc tính, Liền bị Thiên phủ sở ẩn tàng rồi, người khác không dễ dàng nhìn ra.

Liêm thực sự nữ mệnh cá tính kiên cường làm việc coi trọng hiệu lự hôn hậu công việc quản gia nghiêm cẩn, nếu như tam phương hội chiếu ngôi sao may mắn hơn nữa không được phùng sát, tất có thể ở sự nghiệp trên có thành tựu, trở thành một là

Trác việt nữ xí nghiệp gia! Bởi sao Liêm trinh là thứ đào hoa tinh, cho nên kỳ công tác tính chất đại đô cần phải và khác giới bàn bạc, nếu như gia hội sát tinh trong cuộc đời so sánh có cảm tình làm phức tạp

Và khúc chiết! Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm trang phục làm đẹp nghiệp, ăn uống nghiệp, xí nghiệp gia và nhà vẽ kiểu chờ.

Bởi cung phúc đức có lục sát hơn nữa cung phúc đức có tham lang, liêm trinh, văn khúc, hồng loan,, mộc dục, thiên diêu, Hàm trì hơn nữa tính là nữ

Cung mệnh hoặc cung phúc đức gia sát cập đào hoa tinh, dễ cùng người đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc hoặc làm tiêu khiển hành nghiệp, Bởi cung mệnh có liêm trinh

Chiều cao thể kiện, mi khoan miệng rộng rãi mà quan cao, mặt hình viên tuấn gầy hoặc trường hình, sắc mặt vàng hoặc hơi hoàng hắc sắc. Không câu nệ tiểu tiết, hiếu thắng hảo biện, trí nhớ rất mạnh, tính tình bạo táo.

Tuy rằng phân rõ phải trái nhưng không hợp đàn. Sao Liêm trinh: (ngũ Phúc Thọ tinh một trong, nghệ thuật tinh, tình cảm tinh, chính trị tinh, tiến tới tinh, tà ác tinh, đổ tinh, trạng thái tĩnh cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chủ) thứ đào

Hoa (khâm thiên phái tương liêm trinh, tham lang, phá quân khán là thiên tài tinh) nghị lực, bất khuất, kiên trì, không chịu thua; công tác tính chất tiếp xúc nhiều khác giới, cá tính không bị quản thúc quan niệm cuồng vọng, Không úy kỵ tràng diện, chủ đánh bạc, mạo hiểm, nịnh nọt, gây xích mích thị phi.

Khuyết điểm: Hảo phẫn tranh, chính tà không đồng nhất, dị ứng, lỗ mãng, lòng dạ ác độc vô lễ nghĩa, lập dị, chính tà chẳng phân biệt được, ưa thăng quyền.

Ưu điểm: Thông minh nhanh nhẹn linh hoạt năng lực thiện biện có trí khôn cập rõ ràng cảm, ưa trợ giúp nhân chí khí cao.

Liêm trinh (đinh ất mậu) tinh: Ngoại hạng tinh: Vừa danh tù tinh liêm trinh (đinh ất mậu) thuộc hỏa ở đấu tư phẩm trật, ở sổ tư quyền lệnh, đinh lâm miếu vượng canh phạm quan phù của cong, cho nên viết hóa tù

Là sát, xúc của bất khả giải trừ kỳ họa, phùng của không lường được kỳ tường

Sao Liêm trinh ở đẩu số mười bốn chủ diệu trung tâm, thuộc sao Bắc đẩu hệ, là bắc đẩu đệ ngũ tinh, ở mệnh bàn thượng là thứ đào hoa tinh, ngũ hành thuần âm hỏa, hóa khí là tù, là tử vi tinh hệ trung tâm

quan tinh, thuộc về chấp chính thể hệ chủ lưu, chưởng lý luật pháp, lễ nghi và chánh sách chấp hành và sửa định, cũng là phụ trách chính phủ cơ cấu câu thông và hòa hợp nhiệm vụ quan quý ngôi sao.

Sao Liêm trinh tọa mệnh người đó, tương đương coi trọng cảm giác an toàn, cẩn thận tỉ mỉ vừa săn sóc, rất có tài hoa cập nghệ thuật khí tức, là phi thường cảm tính cũng tương đương có thưởng thức, có tình vị cũng có hắn ôn

Hinh một mặt, bởi vì là thứ đào hoa tinh, cũng phi thường coi trọng tình yêu nam nữ, thế nhưng đảo vị tất phong lưu háo sắc, nếu như sai ai ra trình diện lộc mà không hội sát kị, ngược lại là thuộc về tích cực tiến thủ

Thanh bạch cách, đương nhiên, sao Liêm trinh khuyết điểm là thố kình đại, ghen tị hơn nữa muốn chiếm làm của riêng cập lòng háo thắng đều rất mạnh, người ta nhược đắc tội hắn nhưng là sẽ mang thù, đương nhiên, tọa lạc tại có lợi

Cung vị sao Liêm trinh cũng là hội ghét ác như thù phi thường đoan chánh;

Sao Liêm trinh tọa mệnh người ta, là đực quan điều kiện tốt nhất nhân tài, cũng là thật tốt hành chính, xí nghiệp quản lý nhân tài; nối dõi tông đường kháo liêm trinh; chốn đào nguyên về liêm trinh quản; tư phẩm trật

Quản lễ nhạc cũng là liêm trinh; chủ lưu hệ thống chứng chiếu tinh thuộc liêm trinh; chánh sách chế định chấp hành cũng kháo liêm trinh. Viên kia tinh bỉ liêm trinh quản được đa? Liêm trinh là tử vi quan

Lộc tinh, thay tử vi quản lý kinh doanh sự nghiệp, chế định chính sách pháp luật và lễ nhạc môn khảm. Sao Liêm trinh tam phương tất có vũ khúc và tử vi, có thể thấy được sao Liêm trinh tọa mệnh người ta, là một rất

Coi trọng tiền tài và đứng đầu dục người đó,『 hùng ở lại triêu nguyên cách 』 này đây liêm trinh làm chủ gien kết cấu thể.

Sao Liêm trinh là tử vi đẩu số tinh trong đám quan lộc tinh, sở dĩ sao Liêm trinh tọa mệnh người đó tất có thật tốt giao tế xã giao thủ vạn, sự nghiệp tâm siêu cường, quản lý kinh doanh năng lực nhất lưu, Pháp luật, chính sách tri thức cực quan tâm, người ngoài nho nhã lễ độ vừa thủ đúng mực, đối chủ lưu hệ thống cực có hứng thú, ưa võ đài chính trị. . . . Nhưng mà những ... này đặc tính có thể không thực hiện hoặc ở đâu

Thì thực hiện, muốn xem gien kết cấu đặc tính bao thuở ở bên trong cơ thể ngươi khởi động mà định, gien kết cấu khởi động mật mã, ngay tử vi đẩu số mệnh bàn.

Sao Liêm trinh, giỏi thay đổi, tính khó hiểu, cũng chính cũng tà, khó có thể nắm lấy. Sự nghiệp tâm nặng, biết ăn nói, có trí có mưu, phản ứng khoái. Vừa chủ dễ phạm tiểu nhân, nhân tình mỏng, nhân

Duyên tốt. Vừa là thứ đào hoa, đào hoa nặng, khác giới duyên hảo, sao Liêm trinh, vừa chủ nhân viên chánh phủ, nhân viên công vụ. Tẫn trách. Cái gọi là liêm, giống nhau chỉ thanh quan, sở dĩ phải và cật công

Gia đem cơm cho nhấc lên quan hệ, chúng ta học tử vi, nhất định học được trông mặt mà bắt hình dong. Như vậy liêm trinh hoàn đái một trinh tự, có đúng hay không và trinh tiết nhấc lên quan hệ ư? Đúng là. Sách cổ

Thượng thuyết, liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau. Nữ mệnh liêm trinh nhập mệnh, gia lộc chủ năng thanh bạch gần nhau. Hay trinh ý tứ. Bất quá bởi vì là thứ đào hoa, nữ mệnh nhập liêm trinh mặc dù không được chủ

Diễm lệ, rất có hấp dẫn khác giới cao ngạo khí chất. Liêm trinh là quan lộc chủ, có quyền lực vị đạo. Nhưng liêm trinh vừa có rất nhiều loại, ngồi một mình, liêm tham, liêm phá, liêm tướng vừa các không được

Tương đồng. Liêm trinh và tham lang có một tinh tình, là liêm trinh là máu, tham lang là thịt. Cho nên liêm trinh nhược sát nặng, đĩnh hung. Liêm trinh cát gặp gỡ, chủ phú quý, nắm quyền. Bởi vì là quan

Lộc chủ ma. Liêm trinh nhập sự nghiệp cung, biểu thị quyền uy.

Sao Liêm trinh là một viên đa biến hóa tinh diệu, tính cách cũng có chính tà nhị mặt biểu hiện làm cho khó có thể nắm lấy, liêm trinh tọa mệnh người đó rất thích hợp tham chánh, công chức hoặc kinh thương đang làm việc

Thượng biểu hiện tương đương tích cực có lòng cầu tiến, làm việc cẩn thận phụ trách, mình yêu cầu rất cao, có điểm công tác cuồng! Thái độ làm người không câu nệ tiểu tiết, hào hiệp hào sảng cá tính kiên cường cố chấp, thiện

Vu quan sát người khác hiểu được làm sao nắm trong tay nhân tế quan hệ, có khôn khéo cơ cảnh trí tuệ cập phản ứng, cũng am hiểu tâm kế sách lược cập chiến thuật tâm lý! Sao Liêm trinh cũng là một viên đào

Hoa tinh bất luận nam nữ mệnh đều rất có khác giới duyên ở tình cảm thượng biểu hiện dễ có diễm ngộ đào hoa việc phát sinh, bởi vậy, cũng cũng dễ dàng có khúc chiết cập làm phức tạp! Đối với uy quyền, Danh lợi, địa vị có mãnh liệt truy cầu dục vọng, phi thường có tình duyên hơn nữa có thể linh hoạt chu toàn vu lưỡng tính trong lúc đó, càng một vị ưu tú trác việt quan hệ xã hội giao tế nhân

Tài! Ưu điểm cập khuyết điểm: Liêm trinh ưu điểm: Năng lực nói thiện đạo hữu cơ mưu kỳ trí, xã giao cổ tay tương đương nhạy cảm phản ứng đặc biệt khoái, đa tài đa nghệ! Trọng tình cảm khiếm lý tính, là

Nhân tính cấp lòng háo thắng cường không quá hợp quần dễ đắc tội người khác, nội tâm thế giới không quá nguyện làm cho lý giải, cũng tạo thành cá tính nắm lấy bất định! Nếu như: Nếu như liêm trinh tam phương

Hội chiếu thiên khôi, thiên việt có thể thúc đẩy đi hướng quang minh lỗi lạc chính đồ phát triển kỳ sở trường cập tiềm lực! Nếu như tam phương hội chiếu văn xương văn khúc, thì nên vãng văn hóa xuất bản nghiệp phát triển cũng

Có thể ở ngu nhạc giới phát triển! Nếu như liêm trinh tam phương hội chiếu sát tinh canh rõ ràng chính tà thiện ác chẳng phân biệt được, suất tính làm! Hơn nữa trời sinh tính hảo nghi thiện nghi kỵ vui hơn hùng biện, liêm trinh sợ nhất

Phùng sát tinh cá tính tương đối cuồng ngạo khí phách suốt đời đa khúc chiết không được thuận! Tình cảm đa làm phức tạp và không được thuận, nếu như cung mệnh có Hóa kị tinh suốt đời so sánh sẽ có quan phi tố tụng hoặc lao ngục của

Tai! Sao Liêm trinh tọa cung mệnh sao Liêm trinh ở trong ngũ hành thuộc "Nước lửa", hết thẩy đựng lưỡng chủng ngũ hành tinh diệu, đa chủ kỳ biến hóa độ cao.

Mà liêm trinh tính thuộc nước lửa, lưỡng chủng ngũ hành ký tương khắc vừa tướng tế, sở dĩ kỳ đặc tính biến hóa vô định.

Ở nhu cùng lúc, hiển hiện ở khắc sâu tình cảm, thường đái điểm hài hước tính cách, ở nhân tế quan hệ lý, thường thường phẫn diễn một khôi hài vai, sở dĩ nó cũng thứ đào

Hoa chủ; ở cương một mặt, nó vừa hóa khí là "Tù", tượng trưng quan phi, xung đột, ở sự nghiệp dã tâm, đối chính trị cuồng nhiệt, ở tật bệnh phương diện, chủ mủ máu của tật.

Bởi vậy có thể thấy được kỳ phức tạp vô định đặc tính, giống nhau sở kiến, liêm trinh nhập mệnh người đó, đều tương đối tiết kiệm.

Nhưng loại này tiết kiệm, tịnh không phải là của mình sinh hoạt chất mộc mạc thực thanh giản, mà là đang nhân tế quan hệ xã giao phương diện.

Liêm trinh là thứ đào hoa chủ, sở dĩ đến đây diệu cũng chủ tình cảm, nhưng và tham lang chính đào hoa chủ, cập thiên đồng tình cảm đặc tính đại không có cùng.

Tham lang tình cảm thiên hướng vật chất dục vọng, hơn nữa tương đối hiện thực, sở dĩ dễ lưu vu tửu sắc tài vận trong, loại tình cảm này, có chứa dương cương tính, ái ác phân minh, nhưng không được kéo dài.

Sao Liêm trinh nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung) suốt đời sự nghiệp vận thường thường thích hợp làm kinh thương mậu dịch hoặc một mình gây dựng sự nghiệp, cũng thích hợp ở có ăn ý mạo hiểm tính hành nghiệp công tác, năng lực phát huy sao Liêm trinh

Yêu thích biến hóa, phú ăn ý tính đặc tính, về phần đi làm cố định công tác, thì dự thi lự công tác có biến hóa tính, không thích hợp nhất thành bất biến.

Nếu vì nam tính, thì thích hợp làm quan võ, như quân nhân cùng cảnh sát, bảo toàn nhân viên chờ, hoặc là mậu dịch sự nghiệp, công trình sư, nhân viên kỹ thuật các loại.

Nếu vì nữ tính, thì thích hợp làm trang phục làm đẹp nghiệp, ăn uống nghiệp, xí nghiệp gia và nhà vẽ kiểu chờ.

Nữ mệnh thêm vào: Liêm thực sự nữ mệnh cá tính kiên cường làm việc coi trọng hiệu lự hôn hậu công việc quản gia nghiêm cẩn, nếu như tam phương hội chiếu ngôi sao may mắn hơn nữa không được phùng sát, tất có thể ở sự nghiệp trên có thành tựu, Trở thành một là trác việt nữ xí nghiệp gia! Bởi sao Liêm trinh là thứ đào hoa tinh, cho nên kỳ công tác tính chất đại đô cần phải và khác giới bàn bạc, nếu như gia hội sát tinh trong cuộc đời so sánh có cảm

Tình làm phức tạp và khúc chiết

Đấu vị: Bắc đẩu đệ tam tinh.

Phương vị: Tây, thân (thìn là nhân, thân là quả).

Ngũ hành: Đinh người gây nên hoả hoạn vật chất, âm tính mà ở trong chứa dương tính, là động trung tâm đái tịnh ngôi sao.

Chủ tể: Tư phẩm trật và quyền lệnh, nhân sự quan giai chòm sao, tất cả nhiệt năng chòm sao quân sự thượng, tổng hợp lại hóa học quyền lệnh chòm sao, tranh cãi chòm sao, trong chiến loạn hoặc trong hỗn loạn mạnh mẽ thu vào

Tích chòm sao, tất cả gia công hoặc có nhiệt năng nặng cơ khí, thiết bị điện, hóa học gia công ngôi sao tọa.

Bản thân bộ vị: Miệng, thần.

Kiểm hình: Giáp tự hình kiểm, hoặc viên mặt gầy, mi khoan miệng rộng rãi mặt hoành, thông thiên mũi, xương gò má cao, mi lộ thần quang, lông mi thô to, xương gò má hơi lộ ra, có dã tính mỹ, hãm phùng sát vi ma

Mặt hoặc có tàn nhang.

Thể tài: Vóc người trung đẳng lược béo (có thịt) mà tráng, mà chiều cao thể tráng.

Màu da: Hoàng sắc hoặc hồng hoàng sắc, niên thiếu hoàng bạch sắc, trung niên hoàng trau chuốt, lão niên hồng hoàng sắc.

Hiện tượng: Tính tình quái dị, thiện lộng quyền cập lập dị mà không ưa ở nhân hạ, dị ứng ngờ vực vô căn cứ hơn nữa có mới nới cũ, chính tà bất định tính cứng rắn bay bổng hảo phẫn tranh mà cuồng vô lễ nghĩa, Miệng thẳng tâm khoái thô bạo, háo sắc đổ, tâm thân ưa các sự vật của gia công tái tạo, lòng dạ ác độc giả dối, có bẻ cong của tà niệm dễ lưu vu tà ác, bản chất thiện lương nữ mệnh ngay thẳng thoải mái cá tính minh

Lãng năng lực tự khiết tự thủ, nhưng thông minh nhanh nhẹn linh hoạt mà có rõ ràng cảm, nhưng nhiệt tình.

Sống ở loạn cũng hoặc nghèo khó nhà so sánh tốt, sống ở an bình hoặc nhà giàu sang dễ nhuộm ác hơi thở không được học giỏi, ưa du đãng.

Buổi sáng sinh ra thông minh có trí khôn mà không đang đông ngôn từ vẻ đẹp, buổi trưa sinh ra thật là tà ác bẻ cong sự thực lừa gạt khả năng sự, buổi chiều sinh ra thái độ làm người thanh bạch mà có làm, trí tuệ

Cao, biện pháp đa.

Dạ sinh ra mê luyến tửu sắc dễ đi vào kỳ đồ của cuồng vọng hạng người.

Vu thiên: Khí trời bản sáng sủa, nhưng đột nhiên tới một trong trận có sát thương tính của lôi điện mưa, qua đi khí trời vừa rộng rãi cũng.

Đầy đất: Có cây cối không cao lớn hoặc có ly chướng của sân, chồng chất vật, cáp điện, thủy đạo, ẩm thấp hiểm yếu nơi, địa chấn hãm các núi lở nơi, nhai đạo của hãm hại động, hoặc đến lúc

Phá hư nơi, bụi rậm, gạch ngói vụn, miếu nhỏ chờ.

Vu nhân: Thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, ưa lập dị, tuy có chính tà chẳng phân biệt được chi tâm để ý tác sùng, nhưng bản chất thiện lương nhiệt tình khẳng trợ giúp nhân, thiện biện, hoặc dĩ nổi giận giữa lúc tay pháp hoặc không được

Lựa chọn thủ đoạn cảm tác cảm vi mà mưu lợi, có đứng đầu dục cập tương đương của hoài bão, sơ cuồng không được tập lễ nghĩa, không câu nệ tiểu tiết, ưa thăng quyền.

Vu bệnh: Sao Kim đa người ung thư phổi, tật suyễn khách máu, sao Mộc đa người ung thư gan can cứng đờ, sao thuỷ đa người thận, bệnh hoa liễu, mủ sang, thổ tinh đa người dạ dày tràng ung thư, bệnh tiểu đường.

Vu sự: Tham mưu, bí thư, hành chính tổng hợp làm nghiệp, pháp luật bên ngoài của đơn hành pháp quy quy tắc chi tiết, đại trật tự trung tâm nhỏ trật tự, đại nguyên thì hạ nhỏ nguyên tắc, sợi to giao của gia công

, hóa học vật phẩm của gia công, thiết bị điện nhiệt năng việc vụ công nghiệp nặng, vì đạt được thành mục đích hoặc nhiệm vụ không từ thủ đoạn của phương pháp.

Vu vật: Tất cả gia công phẩm, hóa học, kỹ thuật của gia công thiết bị điện vật phẩm hoặc phát điện của môtơ pin các loại, y dược gia công, nặng công máy móc, sợi plastic chờ của gia công phẩm, Hóa học vật phẩm.

Khuyết điểm: Hảo phẫn tranh, chính tà không đồng nhất, dị ứng, lỗ mãng, lòng dạ ác độc vô lễ nghĩa, lập dị, chính tà chẳng phân biệt được, ưa thăng quyền.

Ưu điểm: Thông minh nhanh nhẹn linh hoạt năng lực thiện biện có trí khôn cập rõ ràng cảm, ưa trợ giúp nhân chí khí cao. (khâm thiên phái tương liêm trinh, tham lang, phá quân khán là thiên tài tinh)

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt

Liêm trinh hội chiếu thiên khôi, thiên việt mới có thể có lúc tổ hợp tốt thì dễ có thể thúc đẩy đi hướng quang minh lỗi lạc chính đồ phát triển kỳ sở trường cập tiềm lực

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc

Liêm trinh hội chiếu văn xương văn khúc, mới có thể có lúc tổ hợp tốt thì dễ thì nên vãng văn hóa xuất bản nghiệp phát triển cũng có thể ở ngu nhạc giới phát triển

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa tính là nữ

Nữ mệnh liêm trinh nhập mệnh, gia lộc chủ năng thanh bạch gần nhau. Hay trinh ý tứ. Bất quá bởi vì là thứ đào hoa, nữ mệnh nhập liêm trinh mặc dù không được chủ

Diễm lệ, rất có hấp dẫn khác giới cao ngạo khí chất. Liêm trinh là quan lộc chủ, có quyền lực vị đạo. Nhưng liêm trinh vừa có rất nhiều loại, ngồi một mình, liêm tham, liêm phá, liêm tướng vừa các không được

Tương đồng. Liêm trinh và tham lang có một tinh tình, là liêm trinh là máu, tham lang là thịt.

Bởi cung mệnh có thiên khôi, thiên việt

Cung mệnh sao Liêm trinh hội kiến thiên khôi hoặc thiên việt, người ta mới có thể có lúc tổ hợp tốt dễ hay một cụ thiện tâm có khí chất quản lý kinh doanh người;

Bởi cung mệnh có kình dương, đà la

Cung mệnh sao Liêm trinh hội kiến dương nhận hoặc đà la, nên làm chuyên nghiệp kỹ sư, ví dụ như quan toà, kiểm sát trưởng, luật sư, quân cảnh hiến điệu, chính dã, bổ [thuần] thú sư, có cơ hội

Làm cái kỹ thuật siêu quần người lãnh đạo, nhưng cũng bởi vậy phải sức lao động, nhưng sẽ là một tiến thủ tâm, nghị lực mười phần nhân;

Bởi cung mệnh có thất sát

Sao Liêm trinh nhược và thất sát tinh đồng cung, mới có thể có lúc tổ hợp tốt dễ việc phải tự làm, văn vũ kiêm toàn, ra tương nhập tương ứng là tính cách của ngươi một trong

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có hóa quyền

Sao Liêm trinh nhược hội nhập hóa quyền, mới có thể có lúc tổ hợp tốt dễ quan hệ xã hội quyết đoán tương phát huy đáo vô cùng nhuần nhuyễn;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc

Phùng xương khúc mới có thể có lúc tổ hợp tốt dễ hảo lễ nhạc, Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có liêm trinh cập thất sát

Gặp thất sát mới có thể có lúc tổ hợp tốt dễ hiển quan võ, Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc hoặc cung mệnh tam phương tứ đang có hóa khoa

★ tam phương tứ ở giữa có văn khúc, văn xương cập hóa khoa tam khỏa đọc sách tinh, bởi vậy đang cầu xin học trong quá trình mới có thể có lúc tổ hợp tốt dễ giai vô cùng trôi chảy, có lẽ thuyết vận thế so sánh tốt.

Bởi cung mệnh địa chi là xấu, vị

Liêm trinh ở xấu vị tất và thất sát đồng cung: Là hỏa khắc kim, so sánh có bốc đồng ưa gây dựng sự nghiệp, cố hữu liêm trinh sát cư miếu vượng trái lại là tích phú người nói đến. Nhân thất sát là nguyên soái tinh là sa

Tràng chiến tướng, cần phải phó sa trường khứ bính, mặc dù năng lực bày mưu nghĩ kế, nhưng so sánh gặp nguy hiểm, liêm trinh là nụ hoa đãi đãi so sánh có kéo dài trùng kích tinh, cho nên khi còn trẻ tuổi so sánh gian tân chậm rãi kiếm, hơn nữa

Cung thiên di tọa Thiên phủ là lộc kho, cho nên xuất ngoại kiếm tiền nhập kho càng để lâu việt phú (nhưng phùng sát tinh bất năng dự trữ) hơn nữa sự nghiệp cung tọa vũ phá quân tâm can đại dục vọng cao muốn kiếm

Đồng tiền lớn, tử tham lang vu cung tài bạch, so sánh hội nhân tài mà kế hoạch, kinh doanh, nhưng đến đây cách tử tham lang, vũ phá quân đều tốt đại cô khắc liêm trinh sát là thiện ác ngôi sao, cho nên không thích kết phường, nên

Độc lập kinh doanh là tốt. Hiện tượng: Cá tính kiên cường, cá tính sang sảng đối ngoại khiêm tốn, đối nội yêu cầu so sánh nghiêm gặp tri kỷ thì ưa phát biểu ngôn luận, tài cán ưu việt, thiện để ý phức tạp việc

Vật, năng lực tích thiểu thành đa, có mưu lược, nên quan võ, hứng thú ham mê rộng khắp, phản ứng mẫn tiệp, đứng núi này trông núi nọ, bất năng thủy chung, ưa và tiểu nhân làm bạn, hoặc đa số chuyện tình cảm phiền não.

Kiểm hình: Mặt dài, lông mi to có chòm râu của hiện tượng. Vóc người: Thể trạng tráng hoặc trường tuấn gầy.

Màu da: Sống ở thất, bát, thập, tháng mười một kim thủy tháng thịnh vượng đa số nhân màu da bạch cái khác hồng hoàng sắc.

Chế hóa: Ở xấu vị cung và thất sát đồng cung dĩ thất sát ngôi sao tình so sánh năng lực hiển hiện ra.

Sự nghiệp: Nên quan võ, tài chính và kinh tế giới nhậm chức, học thuật nghiên cứu, nghệ thuật hoặc sở trường, thuyền viên, ngoại vụ, hoặc điện tử điện cơ của sinh sản nghiệp.

Cách cục: Xấu vị và thất sát đồng cung, gia cát là tích phú người, không được cát sát sao Hóa kỵ gặp đứng đầu có đột tử yểu vong của tượng chú ý tai nạn xe cộ, xấu cung độ chênh lệch, giáp năm sinh ra phùng tả hữu khôi

Chòng tài quan câu giai, vị cung là hùng ở lại triêu nguyên cách.

Khuyết điểm: Cá tính thái kiên cường đứng núi này trông núi nọ, có nhiều tình cảm phiền não. Ưu điểm: Tài cán ưu việt, năng lực tích thiểu thành đa, có mưu lược, phản ứng mẫn tiệp.

<đẩu số cốt tủy phú> thuyết: "Liêm trinh, thất sát, trái lại là tích phú người", mà lại nói: "Thất sát, liêm trinh đồng vị, trên đường mai thi ". Những ... này bất đồng

Phú văn, văn chương, tạo thành rất nhiều không cần thiết suy đoán và tranh luận!

Kỳ thực tranh luận và hiểu lầm, thường thường đến từ chính đối với đẩu số cơ cấu vô pháp khắc sâu lý giải! Sách cổ, phú văn ham tinh giản, luôn luôn di châu của hám; bất đồng thời gian, bởi vì

biên tập, cũng khó tránh khỏi phân biệt ngoa chỗ. Sở dĩ nếu như có thể từ chỉnh thể đẩu số tính chất sao, và cung vị đẩy ra luận, có nhiều vấn đề cũng liền năng lực giải quyết dễ dàng!

Ai có thể tích phú? Tích phú người thùy? Giá nhiên yếu từ liêm trinh và thất sát tính chất đặc biệt nói đến. Liêm trinh là quan lộc chủ, gặp cát chủ quan quý; nếu là luận đáo tài bạch vấn đề, tử tham lang

Vu cung tài bạch, so sánh hội nhân tài mà kế hoạch, kinh doanh hơn nữa thì có náo trung tâm thủ tài, động mà phát đạt tính chất đặc biệt. Thất sát là đẩu số trung tâm tối biến động dị thường tinh diệu; luận tài, có

Bạo phát chi tế gặp. Thí dụ như phi tinh tứ hóa của vận dụng cách trung tâm, thất sát hóa tinh phi triền vào cung, có thể chủ hoành phát, đại phú!

Ở <đẩu số cốt tủy phú> cái gọi là: "Liêm trinh, thất sát, trái lại là tích phú người "Điều dưới, có phê bình chú giải nói: "Liêm trinh thuộc hỏa, thất sát thuộc kim; là hỏa năng chế kim, Vì quyền là phúc. Như trinh cư vị, sát cư ngọ, thân mệnh gặp của, kỳ cách cũng, trái lại là tích phú "!

Kỳ thực cổ phú văn, thường thường có cổ nhân mệnh bàn có thể thôi diễn, tra chư trung tâm, thạch sùng cung điền trạch, chính thị liêm trinh, thất sát, tích phú của cục cũng!

(※ căn cứ mệnh phổ sở chở, thạch sùng sống ở giáp ngọ năm tháng năm đầu tháng ba giờ dần.)

Dĩ đẩu số lý luận lai lý giải, hạ nguyệt liêm trinh hóa lộc ở ngọ phùng hỏa trợ giúp, có thiên tướng, văn khúc thủy lai chế; thất sát ở thân, gặp văn xương, thân, dậu của kim khí. Hỏa năng luyện

Kim, trung gian cần phải thiên lương đất điều hòa; vị cung thiên không có thể "Không vong đắc dụng", cho nên là phú quý vô luân vậy!

Thực tế mệnh lệ thượng, dĩ liêm, sát ở ngọ, thân là tốt; liêm, sát ngồi chung ở vị cũng không thác! Nếu như liêm, sát ở xấu, hỏa, kim nhập thấp đất, lô lãnh kim ngoan, bất túc thành thức vừa

Thùy mai thi? Văn tích phú thì ưa, sai ai ra trình diện mai thi thì kinh; đây là đẩu số học giả hẳn là tránh khỏi phiến diện! Trên thực tế, mai thi phú văn, đương xuất từ rừng trúc thất hiền ~ lưu linh

mệnh lệ. (※ căn cứ mệnh phổ sở chở, lưu linh sống ở giáp thìn năm tháng mười mùng bốn giờ Tuất.) lưu linh là cung thiên di ở vị, tọa liêm sát của mệnh cục, đến đây chính thị phú văn trung tâm, Trên đường mai thi của lệ. đề cập: "Thường ngồi lộc xa, dắt một bầu rượu, khiến người hà tráp mà tùy theo, viết: 『 tử liền mai ta 』 ". Trên đường mai thi, Là chỉ lưu linh cá tính sơ cuồng mà có nhanh trí, trích dẫn tức là cái này điển cố! Người khác hỏi hắn vì sao phải lệnh người hầu đái viên thiêu xuất môn? Lưu linh trả lời thuyết:

Vạn dọc theo đường đi đột nhiên đã chết, sẽ theo liền đào hố, mai rơi quên đi!

Ở thực tế luận mệnh thì sẽ phát hiện, liêm trinh, thất sát là một thường thường ra quái điểm quan trọng(giọt), mặt lạnh nói giỡn người. Nếu như liêm, sát ở thiên di, hoặc là tật ách, loại này tính chất đặc biệt tựu

Rõ ràng hơn. Giống nhau đẩu số học giả dựa vào văn giải trừ nghĩa, nhận sai "Trên đường mai thi "Là không được điềm lành (cũng chưa chắc thuộc cát)! Giá chính là không có đau nhức hạ công phu ở sách cổ điển tịch, Cùng với uyên bác tri thức trên, tạo thành kết quả! Cùng phú văn trung tâm, vừa nhắc tới liễu "Liêm trinh, thất sát, lưu động thiên nhai "Của ngữ. Nguyên phê bình chú giải dĩ tị, hợi lưỡng cung, liêm, tham

Sẽ tới thất sát trạng huống. Kỳ thực liêm trinh, thất sát, đều có chứa trình độ nhất định biến động và không được cát sát tính; bởi vì liêm trinh hóa tù, là sát, mà thất sát canh là tử vong tinh!

Sở dĩ liêm trinh thất sát ngồi chung có thể chiếu trạng huống hạ, nếu như tái phùng kị, sát lai quấy rầy, cũng rất dễ dàng có hình thương, ngoài ý muốn tai hoạ phát sinh. Nếu nói lưu động thiên nhai, Hoặc là không được tọa thủ máu địa các loại, đều vẫn chỉ là dịch mã, hoặc là phải ra ngoài phát triển tình huống mà thôi.

Tương đối nghiêm trọng trạng huống, ngoại trừ hội phùng kị, sát bên ngoài; nếu là lại tăng thêm phi tinh hóa nhập thân mệnh hoặc là bản thân, tai bệnh tương quan cung vị, vậy dễ tai kiếp khó chạy thoát

Liêm trinh thất sát vu xấu, vị nhị cung cùng độ, hội hợp vũ khúc phá quân, tử vi tham lang, cung thiên di Thiên phủ, mặc dù tinh diệu cường liệt, nhưng thụ đối cung Thiên phủ ảnh hưởng, lại chủ một thân mặc dù dũng cảm

Khai sáng, nhưng mà lại nhưng cẩn thận một chút, nhất là am hiểu quản lý tài sản, bất trí nhân một thời của hăng hái mà hỏng việc, duy tham nịch vu hưởng lạc thì nhưng không khỏi.

Liêm trinh thụ thất sát ảnh hưởng, đa cải biến chi tâm, sở dĩ không thích hợp ở nhất cơ cấu nhậm chức qua cửu, bằng không tâm tình buồn khổ. Cũng không năng lực khắc hưởng tổ nghiệp, hoặc thủ phụ nghiệp, thậm chí không được

Ưa kế thừa phụ thân sở làm hành nghiệp. Bởi hay thay đổi duyên cớ, sở dĩ nhân sinh cũng liền khó tránh khỏi cần phải kinh lịch gian khổ.

Liêm trinh thất sát ưa biến động tính chất, khiến người thích hợp vu làm hành chính chức vị; bởi liêm trinh đào hoa tính chất thụ thất sát ảnh hưởng, cũng khiến người đối văn nghệ có ham, nhất là

Thích thơ từ âm nhạc, sở dĩ nhược sai ai ra trình diện xương khúc gia hội, thì cũng có thể làm văn nghệ công tác. Thảng như sát kị tịnh tập, thì khó tránh khỏi đa bất lương ham mê, văn nghệ màu sắc hóa phong hoa

Tuyết nguyệt, dễ trầm mê tửu sắc. Bất quá vô luận như thế nào đều nhưng có tiết chế, bất trí nhân tửu sắc khuynh phá.

Bởi tinh hệ kết cấu phú cải biến tính, mặc dù thiện quản lý tài sản, cũng chích nên cùng người hợp tác gây dựng sự nghiệp kinh thương, hơn nữa không thích hợp cư lĩnh đạo địa vị, bằng không sự nghiệp phát triển không được thuận. Có một ... hai ... Sát

Diệu hội hợp, nên làm Lý Công hoặc công nghệ.

Vị cung an mệnh, có xương khúc, sai ai ra trình diện lộc, vô sát kị chư diệu, là [hùng ở lại can nguyên cách], chủ kinh lịch gian khổ mà được phú quý. Nhược sát khinh người, cũng có thể dự trữ cần kiệm làm giàu.

Liêm trinh thất sát tọa cung mệnh chủ hô hấp khí quan yếu, nhược hồng loan thiên hỉ đồng cung cập đối chiếu, thì dễ mắc thở khò khè. Nhược Hóa kị tinh hơn nữa sai ai ra trình diện đà la cùng độ, đa mủ máu tai ương; hóa

Kị canh sai ai ra trình diện Tứ Sát tịnh chiếu, mà vô hóa lộc hoặc lộc tồn cập xương xuyên tạc cứu, suốt đời người yếu, hoặc cánh dồn chết non. Tứ Sát tịnh chiếu hơn nữa phùng hình sự kị người, máu tật, như bạch huyết cầu

Quá nhiều, tiên thiên thiếu máu các loại.

Liêm trinh Hóa kị hơn nữa sai ai ra trình diện Tứ Sát tịnh chiếu, cổ nhân có [trên đường mai thi] nói đến, vu bính can đại hạn (như bính tử, bính dần các loại) hoặc bính năm cần phải đặc biệt cẩn thận, không thích hợp đi xa.

Nữ mệnh liêm trinh thất sát, tất mạo mỹ, không đổi thụ khác giới dụ dỗ, cung phu thê tất là trời tướng, không gặp sát kị, hôn nhân hạnh phúc, hơn nữa nên phu xướng phụ tùy, cộng đồng tất triển nghiệp, nhưng dung

Dễ nhân vô thoả mãn đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc mà hôn nhân muộn. Đặc biệt trượng phu lớn tuổi người là nên.

Đại hạn lưu niên liêm trinh thất sát chủ có biến động, hội cát diệu thì lên chức mở rộng, hoặc tăng lương, chủ có tích súc, hội sát diệu thì không thích hợp biến động. Nhược hình kị tịnh lâm, nhất là vũ

Khúc Hóa kị hội liêm trinh Hóa kị người, không gặp lộc tồn hóa lộc, vưu cần phải phòng huyết quang tai ương, không thích hợp đi xa, thiết giới tranh tụng.

Bởi tính là nữ

Nữ mệnh liêm trinh thất sát, tất mạo mỹ, không đổi thụ khác giới dụ dỗ, cung phu thê tất là trời tướng, cung phu thê sai ai ra trình diện sát kị ít, hôn nhân hạnh phúc, hơn nữa nên phu xướng phụ tùy, cộng đồng tất triển nghiệp, nhưng dung

Dễ nhân vô thoả mãn đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc mà hôn nhân muộn. Mới có thể có lúc tổ hợp không tốt dễ đặc biệt trượng phu lớn tuổi người là nên.

Bởi cung mệnh có liêm trinh cập thất sát hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có tham lang, liêm trinh, thiên việt, long trì, phượng các, thiên diêu, thiên hỉ, hồng loan, Hàm trì

Liêm sát phùng đào hoa tinh có bao nhiêu tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa.

Bởi cung mệnh có liêm trinh cập thất sát hơn nữa cung mệnh địa chi là xấu, vị hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Liêm trinh thất sát xấu vị đồng cung. Là liêm sát xấu vị cách, liêm trinh hỏa khắc thất sát đất mới có thể có lúc tổ hợp tốt thì dễ là tích phú người.

Bởi tính là nữ nhi mà lại cung mệnh có ân quang, thiên vu, thiên thọ hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Nữ mệnh thất sát nhân miếu, hội cát diệu tường diệu, ân quang, thiên vu, thiên thọ người, mới có thể có lúc tổ hợp tốt thì dễ chủ phú quý trường thọ, nhưng chí quá trượng phu.

Bởi cung mệnh có lộc tồn, hóa lộc hoặc cung mệnh có hữu phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt

Mới có thể có lúc tổ hợp không tốt thì dễ mặc dù cũng có trắc trở tao ngộ, nhưng có thể được mọi người trợ giúp lực tha thứ, phùng không được cát hóa cát, cấp tốc chuyển cơ.

Bởi cung mệnh địa chi là xấu, vị

Thất sát ở xấu vị, liêm trinh đồng cung, "Liêm trinh thất sát, lưu động thiên nhai", tất là ra ngoài của mệnh, nên quan võ hoặc kinh thương. Hai sao đồng cung tọa mệnh, Chủ nhân gan lớn, có can đảm mạo hiểm, làm việc dễ khư khư cố chấp, suốt đời cũng có nhiều phập phồng và khúc chiết. Lịch thụ gian khổ, tịnh hơn nữa khổ cực lao lực, Đặc biệt lúc còn trẻ là nhiên. "Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phú người" . Thiện quản lý tài sản.

Bởi thất sát cung vị là xấu, vị hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Liêm sát xấu vị, mới có thể có lúc tổ hợp tốt thì dễ hội hoành phát, Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc hơn nữa tính là nữ

Văn xương văn khúc, nữ mệnh không thích sai ai ra trình diện của, mặc dù thông minh tài hoa, nhanh nhẹn linh hoạt thông minh, nhưng dễ dàng thay đổi, dễ trêu hoa ghẹo nguyệt, tịnh nhiều hơn tình, cho nên trải qua

Nói: "Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý, nhiều hơn tình", "Dương phi háo sắc, tam hợp văn khúc văn xương "

Bởi cung mệnh có thiên khôi, thiên việt

Thiên khôi đại diện chính trực, thiện lương. Thiên khôi là sao Nam Đẩu trợ giúp tinh thái độ làm người tích cực, nhạy bén. Thiên khôi tinh tọa mệnh người, có quý nhân trợ giúp, phùng không được cát hóa cát, trôi chảy suốt đời. Phàm thiên khôi tinh tọa mệnh

Người, ý nghĩ thông minh, người ngoài hòa khí vừa cụ uy nghiêm, là nhất vận thế cường thịnh người đó, sở dĩ mọi việc cũng có thể chuyển nguy thành an, chuyển họa là phúc. Nhưng nâm thành tựu và nâm khốn cảnh là thành có quan hệ trực tiếp

, thường thường nâm sở gặp trắc trở càng nhiều, nâm thành tựu tựu dũ khả quan, dũ thăng chức rất nhanh. Thiên việt đại diện tự trọng, hảo nghĩa. Thiên việt là sao Nam Đẩu trợ giúp tinh thái độ làm người tích cực, tiến tới.

Cung mệnh trì thiên việt tinh nam tính, nâm cơ vận tốt, số lượng lại, mong muốn công thành danh toại.

Thiên khôi, thiên việt đây là một tổ quý nhân tinh, đều có thể phát huy khiến người hướng thiện, tăng cường tự tin tính chất đặc biệt, có thể cường hóa chủ tinh đối với sát tinh sức chống cự, thiên khôi tinh là dương trợ giúp, cũng

Hay trực tiếp có thể nhìn thấy bang trợ, thiên việt còn lại là âm trợ giúp, có thể phải quá trình bên thứ ba từ bàng hiệp trợ, rốt cuộc nhiễu cái ngoặt lai bang trợ, hoặc nguyên bản cũng không phải phải giúp người ta, mà người ta

Hội nhân hội người đồng hành được lợi mà theo được lợi.

Bởi nữ tính hơn nữa cung mệnh có thiên việt

Cung mệnh trì thiên việt tinh nữ tính, nâm diện mục thanh tú, dáng vẻ đoan chính, cử chỉ chuyên gia. Nâm vận thế cường, sở dĩ nếu có sát tinh gia hội, cũng có thể chế kỳ không được cát, trình kỳ cát. Nhưng nhân lược cụ đào

Hoa, sở dĩ phàm là chuyện tình cảm, tận lực tránh cho liên quan đến, để ngừa ngã vào tình cảm thế giới vòng xoáy trung tâm, về phần nâm chức nghiệp, và nam tính giống nhau là nhiều phương diện. Tịnh hơn nữa, nhân nhất

Sinh trong đều có quý nhân giúp đỡ, sở dĩ phàm tao ngăn trở hoặc bất năng như ý, đều có thể do quý nhân to lớn bang trợ mà tránh thoát vận rủi. Thân thể to lớn thượng khán lai, sự nghiệp là mong muốn thành công.

Thiên khôi đối dương năm can càng thêm có lợi, thiên việt thì đối ứng âm năm can nhưng đại thể cũng không tệ.

Bởi cung mệnh có thiên khôi, thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc

Tình cảm phong phú, có tài thái thi vận quá mức tốt, có niên thiếu đắc chí xu hướng.

Bởi cung mệnh có thiên khôi, thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Được tài lợi, xí nghiệp quản lý nhân tài.

Bởi nữ tính

Ở tình cảm phương diện, thì nhu chú ý, tránh cho màu hồng phấn sự kiện phát sinh.

Bởi cung mệnh có thiên khôi, thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thất cát

Thiên khôi thiên việt thuộc hỏa, sao Nam Đẩu trợ giúp tinh. Hai sao là quý nhân tinh, thiên khôi là ban ngày quý, tức thiên ất quý nhân; thiên việt là dạ quý, tức ngọc đường quý nhân.

Thiên khôi thiên việt hai sao vô sự phân chia mạnh yếu, là tốt nhất ngôi sao may mắn, vô luận ở vào ở đâu cung giai có cát tác dụng nhược nhân thân mệnh phùng của, chủ thông minh tài trí, Bề ngoài có uy nghi, tú lệ thanh bạch, tâm tính nhân từ, khí chất cao ngạo, có độ lượng hàm dưỡng, cùng người ở chung hòa thuận. Nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử

Khuôn mặt đẹp đoan trang, suốt đời tất đa lấy được quý nhân tương trợ. (năm mươi tuổi hậu, hạn năm phùng khôi việt, không được ứng với coi là quý nhân, ngược lại sẽ gặp tiểu nhân)

Bởi cung mệnh có thiên việt hoặc thân cung có thiên việt

Khôi việt một trong chỉ thủ cung mệnh, vóc người lược tuấn gầy, mặt tròn, hài tiêm.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thất cát hoặc thân cung tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt hơn nữa thân cung tam phương tứ đang có thất cát

Khôi việt ở mệnh thân, nhân tất hiếu học, canh được chư cát đồng cung, tam hợp ngôi sao may mắn thủ chiếu, đại lợi thi học, còn trẻ tất đăng khoa thi đậu.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt hoặc thân cung tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt

Đại để đến đây tinh, nhược thân mệnh phùng của, mặc dù không giàu quý, cũng chủ thông minh, bề ngoài ổn trọng, được người tôn kính

Bởi cung mệnh có thiên khôi, thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thất cát

Thiên khôi là ban ngày quý nhân, thiên việt là dạ quý nhân, ban ngày sinh ra (mão, thìn, tị, ngọ, vị, giờ Thân là ban ngày), cung mệnh có ban ngày quý; dạ

Vãn sinh nhân (dậu, tuất, hợi, tử, xấu, giờ dần là buổi tối) cung mệnh có dạ quý, đều là cực cát hiện ra, chủ quang minh lỗi lạc, có tôn quý

Khí độ, có thể được cao nhân thưởng thức, quý nhân đến đỡ. Khôi việt lâm vu cái khác các cung, cũng mỹ luận

Bởi cung mệnh có thiên khôi, thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thất cát hơn nữa tính là nữ

Nữ mệnh khôi việt thủ mệnh, đa thụ quý nhân trợ giúp, nhất là khác giới trợ giúp

Bởi cung mệnh có thiên khôi, thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thất cát

Thiên việt có chứa đào hoa khí tức, mà thiên khôi thì không đào hoa khí tức

Bởi cung mệnh có thiên khôi, thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

"Khôi việt đồng hành, đứng hàng thai phụ", như khôi việt thủ thân mệnh, canh kiêm cát hóa củng chiếu, đều bị phú quý, tam phương thứ hai.

Bởi cung mệnh có thiên khôi, thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có hóa lộc, hóa quyền

"Quý nhân quý hương, phùng của phú quý", thân mệnh có khôi việt quý nhân, vừa kiêm cát diệu quyền lộc lai trợ giúp là cũng

Bởi cung mệnh vô Tứ Sát hơn nữa cung mệnh vô Hóa kị hơn nữa cung mệnh có thiên khôi, thiên việt hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt

Thiên khôi thiên việt ở cung mệnh; mới có thể tuyệt đại đa số cụ bị đại học trình độ văn hóa, cách cục tốt người, mới có thể dễ kế tục đào tạo sâu, cống hiến xã hội, tam hợp tinh thần miếu vượng hội cát

Hóa cát vô sát gia, tất là quốc gia lương đống của tài. Đương nhiên, bằng cấp cao tới đâu, cũng không phải mỗi người đều có thể đại phú đại quý, thậm chí có nhân là tài khả trải qua bang, thiên không âm bình sinh, đầy bụng văn

Chương, một đời không có cơ hội. Cần phải thị trúng mục tiêu cát không được cát mà định.

Bởi cung mệnh vô Tứ Sát hơn nữa cung mệnh vô Hóa kị hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý

Ân quang thiên quý nhập cung mệnh cung Quan lộc (sự nghiệp cung); mới có thể tuyệt đại đa số cụ bị đại học trình độ văn hóa, cách cục tốt người, mới có thể dễ kế tục đào tạo sâu, cống hiến xã hội, tam hợp tinh thần miếu

Vượng hội cát hóa cát vô sát gia, tất là quốc gia lương đống của tài. Đương nhiên, bằng cấp cao tới đâu, cũng không phải mỗi người đều có thể đại phú đại quý, thậm chí có nhân là tài khả trải qua bang, thiên không âm bình sinh, Đầy bụng văn chương, một đời không có cơ hội. Cần phải thị trúng mục tiêu cát không được cát mà định.

---------------------------------------------------------------

Bởi cung mệnh có Thiên phủ hoặc cung thiên di có Thiên phủ

Cung mệnh hoặc cung thiên di có Thiên phủ tinh: Thiên phủ tinh tựa hồ và "Đào hoa" cự ly khá xa, bọn họ cá tính ôn hoà hiền hậu, hướng nội bảo thủ, bình thường trầm mặc là kim, cho dù là gặp phải

Ngưỡng mộ trong lòng đối tượng cũng sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng, ở người bình thường trong ấn tượng, bọn họ thường thường không bị chú ý nhân, nhưng chính là bởi vì tính tình đôn hậu thiện lương, thành khẩn tin cậy, Rất nhiều "Quá tẫn thiên phàm" người đó, thà rằng tuyển trạch người như vậy tố sau cùng cảng, nhất là đối mặt hôn nhân đích mưu hạ, nam sinh thà rằng chọn như thế một hiền thê lương

Mẫu, nữ sinh thà rằng chọn như thế một trường kỳ đem cơm cho phiếu. Bất quá, loại nghĩ gì này người đó cũng yên tâm quá sớm, hoa tâm quỷ đều là bị cưng chìu đi ra ngoài, loại nghĩ gì này

Cũng không chích người ta một người.

===================================

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Sao Liêm trinh: (ngũ Phúc Thọ tinh một trong, nghệ thuật tinh, tình cảm tinh, chính trị tinh, tiến tới tinh, tà ác tinh, đổ tinh, trạng thái tĩnh cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chủ) thứ đào hoa, nghị lực, bất khuất, kiên trì, Không chịu thua; công tác tính chất tiếp xúc nhiều khác giới, cá tính không bị quản thúc quan niệm cuồng vọng, không úy kỵ tràng diện, liêm khiết trung trinh, chăm chú phụ trách, mình yêu cầu cao, chủ đánh bạc, mạo

Hiểm, nịnh nọt, gây xích mích thị phi. Phàm sao Liêm trinh tọa mệnh người, bản thân cường tráng, cá tính quật cường, tính tình vội vàng xao động, làm việc thường thường tùy hưng sở chí, khư khư cố chấp, nhưng nhưng

Chính mình bất khuất, chăm chỉ nỗ lực chờ đặc sắc. Cung mệnh trì sao Liêm trinh nữ tính, nâm diện mạo thanh tú, đường viền phân minh, tính tình cương liệt, lòng tự trọng vừa cường, hơn nữa

Cụ cố chấp cá tính, cho nên đối với bất cứ chuyện gì cũng không thư giãn, có thể nói là nhất hiền thê lương mẫu hình nữ tính.] hội chiếu vào sự nghiệp trên có thành tựu, làm một trác việt

Nữ xí nghiệp gia? Cá tính thông minh cương liệt nhanh nhẹn linh hoạt, nhân phẩm thanh tú, vượng phu ích tử. Thực sự cầu thị, cẩn thận tỉ mỉ, vì vậy chức nghiệp phi thường thích hợp với y học giới, y

Sinh, hộ sĩ, dược sư các loại công việc.

Bởi cung mệnh có thất sát

Thất sát tinh: (chiến đấu tinh) trọng tình, giáo trình, quả quyết, xơ xác tiêu điều; chủ xơ xác tiêu điều, cá tính bạo cấp, không thích quản thúc, chăm chú tẫn trách, thành khẩn thực sự, dũng mãnh tinh tiến, chiến đấu hăng hái không ngừng, Cảm xung, dám mạo hiểm hiểm, đối mặt trắc trở nhất nhất khắc phục, ưa, nộ, ai, nhạc hiện ra sắc, tính tình nói đến là đến ba phần chung tức tiêu. Thất sát tinh tọa mệnh người, nâm cá tính độc lập, Chí đắc ý mãn, lòng tự trọng cường, vừa không thích nghe lệnh vu nhân, sở dĩ thường thường dẫn đến tâm tình hỉ nộ vô thường, âm tình bất định. Tuy rằng như vậy, nhưng nâm cũng có câu nệ, Nhẫn nại một mặt, sở dĩ bất trí cùng người kết thù kết oán, tạo địch nhân. Bởi nâm lòng háo thắng cường, sở dĩ nâm không thể nhẫn nhịn thụ thất bại đả kích, canh hội nhân một lần

Thất bại, mà nhất súc không phấn chấn, rơi xuống xuống phía dưới, tương nhu nhược, không dám đối mặt thực tế một mặt lộ rõ. Cung mệnh kiềm giữ thất sát tinh nữ tính, nâm diện mạo thanh tú, Đường viền lại thâm sâu, hơn nữa cụ cương liệt cá tính, cho nên khi chức nghiệp phụ nữ, xa bỉ đương một nhà đình bà chủ càng thỏa đáng. Nâm cả đời vận thế giai không được thông thuận. Canh có thể

Năng lực bởi vì nâm cô lập, chuyên quyền độc đoán cá tính, mà dẫn đến suốt đời đều ở đây tịch mịch cô đơn trung tâm vượt qua. Nâm thích hợp chức nghiệp dĩ nam tính ra vào nhiều nhất công tác hoàn cảnh

Điều kiện tốt nhất, như: Ngu nhạc giới, âu phục điếm, cắt tóc sảnh chờ.

Bởi cung mệnh có đà la

Đà la tinh chủ cô tịch, chủ thị phi, chủ lười biếng, canh chủ lưu lãng, sở dĩ nâm cả đời cơ hồ là quá rời xa nơi chôn rau cắt rốn, chung quanh cuộc sống lưu lạc. Cũng bởi vậy chuyện của ngài nghiệp, hôn nhân so sánh người bình thường vãn. Bởi nâm trời sinh tính lười biếng, mọi việc lười biếng, vì vậy nâm chức nghiệp tận lực tránh cho vất vả cực nhọc, khốn khó, để ngừa kẻ vô tích sự, sống uổng quang âm. Cung mệnh trì đà la tinh nữ tính, nâm tâm tính cường liệt.

Bởi cung mệnh có thiên việt tinh nữ tính, nâm diện mục thanh tú, dáng vẻ đoan chính, cử chỉ chuyên gia. Có thể đại cát đại lợi, đại phú đại quý chung thứ nhất sinh. Nâm vận thế cường, sở dĩ nếu có sát tinh gia hội, cũng có thể chế kỳ hung, trình kỳ cát. Nhưng nhân lược cụ đào hoa, sở dĩ phàm là chuyện tình cảm, tận lực tránh cho liên quan đến, để ngừa ngã vào tình cảm thế giới vòng xoáy trung tâm, về phần nâm chức nghiệp, và nam tính giống nhau là nhiều phương diện. Tịnh hơn nữa, nhân suốt đời trong đều có quý nhân giúp đỡ, sở dĩ phàm tao ngăn trở hoặc bất năng như ý, đều có thể do quý nhân to lớn bang trợ mà tránh thoát vận rủi. Thân thể to lớn thượng khán lai, sự nghiệp là mong muốn thành công.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có tử vi

Tử vi tinh: (đế vương tinh, mệnh bàn chủ tể tinh, tôn tinh, cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chủ) tự đại, cao ngạo, khí phách, lĩnh đạo; có chí cao vô thượng uy nghiêm, đứng đầu đàn luân quyền thế, ưa

Ra lệnh, có ngự thống năng lực, nắm quyền vừa dễ xử trí theo cảm tính, chưởng ngũ hành dục vạn vật.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có vũ khúc

Sao Vũ khúc: (chính tài tinh, cô độc tinh, cung tài bạch chủ) lãnh tĩnh, cương nghị, quả quyết, chủ quan; cá tính cương trực mà thiện lương, gặp chuyện có quyết đoán lực, thành thực tín dụng, tâm thẳng tính thẳng, Phản ứng trực tiếp có thực hành lực, truy cầu tài phú nhất mẹ goá con côi, nhị vũ dũng, tam tài chính.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có Thiên phủ

Thiên phủ tinh: (ngũ Phúc Thọ tinh một trong, tài nghệ tinh, cẩn thận tinh, quý tinh cung tài bạch chủ) gìn giữ cái đã có, bảo thủ, yên ổn, bố thí, quản lý; đầy hứa hẹn có thủ; đại diện từ bi, đồng tình

Thiện, để ý áo cơm, thiện điều trị việc vặt, có học tập thiên tài, xí hoa tổ chức, xử lý tài vụ, có cạnh tranh quyền lực, không tiếp thu thâu, hiền thục có tài.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có tham lang

Tham lang tinh: (ngũ Phúc Thọ tinh một trong, dục vọng tinh, lý tưởng tinh, giao tế xã giao tinh) chính đào hoa, hấp thu, giao tế, ăn ý, hiếu kỳ; tất cả dục vọng chi thần, sinh hoạt nhiều màu

Nhiều vẻ, ưa giao tế xã giao, ôn nhu đa tình, có yêu sống về đêm, năng lực nói thiện nói, ưa ca nghệ, thần tiên thuật, bác ái, là lý tưởng hoàn mỹ chủ nghĩa người.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có phá quân

Phá quân tinh: (phá hao tổn tinh, phu thê tử nữ Cung Nô bộc (cung Nô bộc) chủ) phá hư, biến hóa, tiêu hao, phá vỡ; cá tính tùy hứng, cuồng ngạo, tính cương khó hoà hợp, ngôn ngữ không câu nệ, ăn ý, mạo hiểm, không được

Nặng bề ngoài, ưa phá hư hiện huống ở gia dĩ cải cách.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có hóa quyền

Hóa quyền nhập cung mệnh tứ chính biểu kiên định, câu nệ, yêu cầu, cố định, tự phụ, tùy hứng, cố chấp, ý đồ tâm, chủ kiến cường, tưởng nắm giữ một ít tài nguyên, năng lực cường, có lòng cầu tiến, có năng lực lãnh đạo; nắm quyền thế năng can

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có tử vi cập Thiên phủ

Tử vi Thiên phủ [đối tinh] hội chiếu cung mệnh cung mệnh mới có thể tăng cách cục may mắn và năng lực lãnh đạo hoặc tài phú; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có liêm trinh cập tham lang

Liêm trinh tham lang thêu hoa [đối tinh] hội chiếu cung mệnh mới có thể tăng cách cục nhân tế quan hệ, tăng tiến đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc

May mắn văn xương văn khúc [đối tinh] hội chiếu cung mệnh mới có thể tăng cách cục may mắn, tăng học vấn chỉ số thông minh, nho nhã, thành tựu và nghệ thuật; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt

May mắn thiên khôi thiên việt [đối tinh] hội chiếu cung mệnh mới có thể tăng cách cục may mắn và năng lực lãnh đạo hoặc hài lòng kỳ ngộ; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý

Ân quang thiên quý [đối tinh] hội chiếu cung mệnh mới có thể tăng cách cục địa vị cùng thù quang vinh, danh vọng và quý khí; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có Hàm trì cập đại hao

Hàm trì đại hao đào hoa [đối tinh] hội chiếu cung mệnh mới có thể tăng cách cục khác giới duyên cùng người duyên quý khí; khắc chế đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc, nỗ lực phấn đấu tài mới có thể cát tường như ý

Bởi cung mệnh có ân quang

Ân quang: Dương hỏa, chủ thụ dạ, vóc người trung đẳng, mặt mang dáng tươi cười, mi thanh mục tú, hành sự quang minh lỗi lạc, xử sự làm người cẩn thận;

Bởi cung mệnh có đế vượng

Đế vượng: Chủ tráng vượng, quyết đoán, thể chất, cường thịnh;

Bởi cung mệnh hữu lực sĩ

Lực sĩ: Chủ quyền thế, hành vi thường ngày;

Bởi cung mệnh có phàn yên

Phàn yên: Chủ lợi công danh, vũ quý, thuận lợi như ý, sinh quý tử;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có thiên hỉ

Thiên hỉ: Dương thủy, chủ hôn giá vui mừng việc, nhân duyên tốt, năng lực thích ứng hoàn cảnh biến hóa;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có thiên tài

Thiên tài: Âm mộc, chủ tài năng, tài trí, viên mặt dài hình, trung tâm vóc người cao, có tài nghệ, thái độ làm người chính phái mà nhân từ, phản ứng khoái, đối hoàn cảnh thích ứng năng lực cường, khẩu tài không sai, duy hơi có tố chất thần kinh;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có thiên thọ

Thiên thọ: Dương đất, chủ diên thọ, giải trừ ách, tăng thọ, trung tâm vóc người cao, tướng mạo trung hậu ôn hòa, tính cách đôn hậu thành thật, làm việc chăm chỉ, an vu hiện trạng, mưu tính sâu xa, ưa trợ giúp nhân;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có thiên quan

Thiên quan: Dương đất, phương viên gương mặt, vóc người trung đẳng, chủ thanh quý; làm việc ổn trọng, có nguyên tắc, thái độ làm người thông minh có khả năng, tài trí cao, có dự kiến trước, duy làm việc quyết đoán sảo ngại bất túc, kỳ

Có ẩn tình hoặc thương cảm sự không theo liền thổ vu nhân biết, ưa thanh nhàn hoàn cảnh sinh hoạt;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có ân quang

Ân quang: Dương hỏa, chủ thụ dạ, vóc người trung đẳng, mặt mang dáng tươi cười, mi thanh mục tú, hành sự quang minh lỗi lạc, xử sự làm người cẩn thận;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có thiên quý

Thiên quý: Dương đất, chủ thụ dạ, cận quý, trung tâm vóc người cao, cá tính rất nặng thật thà, giảng tín dụng, nói là làm, tự cho mình là khá cao, trầm mặc ít nói, nổi danh ngắm, tài hoa;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có thai phụ

Thai phụ: Dương đất, chủ trợ lực, trung tâm thấp người tài, khuấy con mắt thanh tú, sức phán đoán, tổ chức năng lực không sai, trí tuệ cao, năng lực cường;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có trường sinh

Trường sinh: Chủ sinh sôi, sang tân, kéo dài;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có đế vượng

Đế vượng: Chủ tráng vượng, quyết đoán, thể chất, cường thịnh;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có thai

Thai: Chủ ưa, tăng quang vinh, bịa đặt, sơ bộ;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có lực sĩ

Lực sĩ: Chủ quyền thế, hành vi thường ngày;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có tấu thư

Tấu thư: Chủ phúc lộc, văn tự vui mừng, công văn niềm vui, thư mời;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có ưa thần

Ưa thần: Chủ không khí vui mừng, may mắn, diên tự;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có long đức

Long đức: Chủ quý nhân, gặp dữ hóa lành, nỗ lực thành công, đức ngắm cao thượng;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có phàn yên

Phàn yên: Chủ lợi công danh, vũ quý, thuận lợi như ý, sinh quý tử;

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có thiên đức

Thiên đức: Chủ quý nhân, gặp dữ hóa lành, giải trừ tiêu tai ách, vui mừng; huynh đệ cung

==========================================

Tiểu kết của ngươi cung mệnh chính mình bằng phẳng, thuận sướng vận thế, trong cuộc đời vô cùng ở đâu sóng to gió lớn phập phồng, vĩnh viễn là sống ở chất phác, bình tĩnh mà vừa kiên định sinh mệnh. Vu có thành tựu trước, đa thường gian khổ khốn đốn, so sánh chú trọng tinh thần, đời sống vật chất của phong phú, có văn nghệ. . . . Chư phương yêu thích, am hiểu quản lý tài sản, nhưng cận nên vu thái độ làm người tố giá. Dĩ ở tài vụ cơ cấu phục vụ là tốt nhất, nhược vốn riêng gây dựng sự nghiệp, thì vu tiền tài phương diện bất lợi. Nhược làm quan võ, có thể có kiệt xuất biểu hiện. Nữ tính thì có tình cảm thượng làm phức tạp, có điểm đào hoa cá tính. Có mưu lược, là bày mưu nghĩ kế người, cũng không nên vu từ thương, nhược

Được về công chức phát triển, có thể là yếu nhân. Vu thành công trước ắt gặp nhiều phương diện làm phức tạp gia tăng kỳ thân, một thân nặng hơn thị đời sống tinh thần của phong phú, có nhiều phương diện hứng thú, giỏi về quản lý tài sản lại không thích hợp kinh thương, kỳ rời nhà ra ngoài có thể cầu được phát triển, nên vu quan võ điện tử khoa học kỹ thuật phát triển an thân, mới có thể có một phen làm.

=======================================

--------------------

Hiện tại đường thái minh tân lãng hòm thư danh: [email protected] com

Điện thoại di động: Di động thông tin 13479195245 điện thoại di động: Di động thông tin đường thái minh 13479195245

Ta (đường thái minh) internet trương mục ngân hàng: Trung Hoa Trung Quốc kiến thiết ngân hàng Nam xương thị đường sắt chuyên nghiệp chi hành mở tài khoản tính danh: Đường thái minh tài khoản: 2021309980110245854

Điện thoại 07918206313 điện thoại di động: Tính danh đường huy 13970020852 13037200852(ăn thông)

Trung Hoa Trung Quốc công thương ngân hàng Nam xương trạm con đường phía trước chi hành mở tài khoản tính danh: Chu tường phương tài khoản: 1502013501201492442

Điện thoại 07918206313 điện thoại di động: 13970020852 tài khoản: 2021309980110245854

Miễn phí và thu hoạch bản thầy tướng số nhị loại

Bởi vì thầy tướng số nhiều lắm, căn bản vô pháp ứng phó, càng xem bàn ý kiến phúc đáp đa, ta cấp lại thành phẩm chi càng nhiều?

Thu hoạch bản thầy tướng số cho thỏa đáng! ! Bởi vì điều không phải toàn diện phân tích; chỉ là một ít cắt câu lấy nghĩa; có có thể gặp đạo người ta, thỉnh chính ngươi chú ý tăng thị phi phán đoán năng lực

Nhất \ loại là: Đầu tiên chính thiếp ra mệnh bàn, miễn phí, cấp khán bàn ý kiến phúc đáp;

Nhị \ loại là: Ta nghĩ mở thu hoạch bản thầy tướng số từ từ 20 nguyên (lo lắng của cải kinh tế khó khăn), chính quyết định dành cho nhiều ít (như Đường lão sư ta đã cho 60 nguyên,, thỉnh Đường lão sư kể lại cấp khán bàn ý kiến phúc đáp;) chính căn cứ thu nhập nhiều ít, dựa theo kể lại cấp khán bàn ý kiến phúc đáp nguyên tắc, còn có thể đề cập không hiểu vấn đề? , ta có thể giải thích cặn kẽ? (như: Ta dĩ tiền trả mời xem ta hôn nhân năm ấy có hi vọng? Sự nghiệp tình huống; tài bạch vận tình huống; điền trạch vận tình huống; phúc đức vận tình huống bao quát tinh thần và vật chất; tật ách vận tình huống toàn diện bao quát chờ) nếu như người ta không được nguyên ý những người khác thấy mệnh bàn và tình huống cặn kẽ, có thể đem xuất thân thời gian hoặc mệnh

Bàn phát ta tân lãng hòm thư:[email protected] com tường tế kết quả đi qua hòm thư phát đáo người ta hòm thư! !

----------------------------

Thầy tướng số là bang trợ nhân đắp nặn người thành công sinh, phải biết toàn diện tính phân tích mệnh bàn, tìm ra các cung vị cát hung (là cát lớn hơn hung hoặc là hung lớn hơn cát) mạng của mình bàn các cung vị

Có tốt tổ hợp, tìm kiếm ra mệnh bàn tốt cách cục lý giải tên kia nhân cùng mình tương đồng, nỗ lực hướng phương diện kia phấn đấu, đạt được thanh xuất phát từ lan, mà thắng lan; tìm ra cái kia cung vị là mệnh bàn điều kiện tốt nhất tổ hợp

, nỗ lực hướng phương diện kia tinh tiến, đem mình nhân sinh tốt ưu thế phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, do đó đạt được khai thác vận mạng căn bản mục đích xu cát tị hung, dương thiện ức ác;

Sinh sôi nhai, tăng nhân sinh tư màu! Nhân sinh cả đời có thể có bao nhiêu kỳ ngộ và duyên phận có thể bị chính nắm chặt; vừa có bao nhiêu quang âm không có bị phí thời gian; mong muốn người ta nỗ lực học tập, dự trữ tri thức, kỹ năng

Tài hoa, hữu hiệu nắm chặt kỳ ngộ, trở thành thời đại người nổi bật.> (mạng ngươi bàn có tốt tổ hợp và cách cục Đường lão sư mới có thể cho ngươi tiến hành thu hoạch bản thầy tướng số; toàn diện kể lại phân tích mệnh bàn ít nhất phải 6

Tiếng đồng hồ đã ngoài)

------------------------------

Người ta tốt như vậy mệnh cục, cung phụ mẫu cung phúc đức vừa tốt như vậy, ngươi là trung tâm tốt nhất có thừa Tiền gia đình, sư phụ của ta cho ngươi xem mệnh bàn chỉ lấy thành phẩm coi bói phí dụng, ta thật không nghĩ tới người ta như thế tích tiền nhập mệnh, bởi vì ngươi đem mình mệnh bàn phóng internet (dơ bẩn, tình dục, bạo lực, hoàng sắc lục tương các nơi), tùy tiện người khác đem ngươi mệnh bàn, nếu như phóng tới bẩn thỉu địa phương, cho ngươi mệnh cách bị hao tổn hại sẽ làm người ta xui xẻo; Hương Cảng Đài Loan rất nhiều trở thành giai cấp tư sản dân tộc trở lên tuyệt đại đa số, đều có mệnh lý lão sư chỉ đạo, biết được chính tốt nhất đại hạn lưu niên và cát lợi phương vị; tương chính mệnh bàn ưu thế phát triễn đáo vô cùng nhuần nhuyễn; tương chính mệnh bàn hoàn cảnh xấu, xu cát tị hung; có rất nhiều biết lợi hại, tương thành phẩm phí dụng cấp lão sư ta, lặng lẽ tương mệnh bàn phát tới lão sư ta hòm thư; yêu cầu tương kết quả phát nhập người hòm thư, còn muốn

Yêu cầu bảo bí (không ở internet xuất hiện); lão sư ta toàn diện phân tích mệnh bàn ít nhất hơn mười vạn tự, hơn nữa còn có cái khác thầy tướng số thuật bổ sung tu chỉnh; không được giống chúng ta những học sinh này tam chân mèo, chỉ cung, chỉ tinh, tứ hóa

Bay một mình; chỉ là một ít cắt câu lấy nghĩa; có có thể gặp đạo người ta, thỉnh chính ngươi chú ý tăng thị phi phán đoán năng lực...

========================================

Bởi vì nhân sinh có bao nhiêu sao năm tháng khá dài, hiện tại mới đi người ta nhân sinh một phần tư tả hữu sinh mệnh lịch trình, huống hơn nữa một người ở mười sáu tuổi tiền đều là phụ mẫu cung cấp nuôi dưỡng và học tập giai đoạn, tâm linh ấu trĩ đơn thuần.

Thụ tổ phụ mẫu và thần phật ấm 疪 trình độ rất cao. 2007 năm Đài Loan danh tinh giả tịnh văn, đái hài tử quay về Đài Loan, một vị thầy bói thuyết người hiện tại tình cảm vợ chồng đa tình lãng mạn la mạn đế khắc, ân ái, điềm

Mật; phải đề phòng hôn nhân vỡ tan, lúc đó giả tịnh văn thuyết phối ngẫu đối với nàng tốt, ngoan ngoãn phục tùng, công công bà bà vô cùng thương yêu nữ nhi, hôn nhân tình cảm không có khả năng vỡ tan. . . . . ; 2010 năm giả tịnh văn muốn hài tử

Nuôi nấng quyền, phương thức đi qua pháp luật ly hôn, hiện tại phối ngẫu nhà mẹ đẻ mời luật sư hướng pháp viện lên án yếu giả tịnh văn bồi thường tứ ngàn vạn lần nguyên tài sản tổn thất phí, ba năm trước đây giả tịnh văn thuyết thầy bói nói không chính xác, Thế nhưng ba năm hậu vừa ứng nghiệm... .

===================================================

chủ phu thê trong lúc đó tình cảm, cá tính, duyên phận, tướng mạo, nên tảo hôn hoặc kết hôn muộn, cuộc sống hôn nhân trạng huống, có vô sinh ly tử biệt, một nửa kia

năng lực làm sao. Kinh tế tình huống, bất động sản của thịnh suy, công tác của biến động, phần đất bên ngoài việc nghiệp, phối ngẫu cực kỳ tài mạo, anh cả, đối tình cảm cảm giác thụ. Phu thê

Cung biểu thị phu thê quan hệ giữa có hay không hài hòa, tính cách có hay không hợp nhau, cùng với có vô sinh ly tử biệt đích tình huống. Cung phu thê: Khác giới vị, tình cảm vị, hôn nhân vị, thành

Gia vị <điền trạch cộng tông sáu vị>, thân thể vị , xuất ngoại vận , có phúc tài

Có thể biểu hiện phối ngẫu cá tính, tướng mạo, thể hình, xuất thân bối cảnh. Tảo hôn hoặc? Hôn, hôn nhân đời sống tình cảm làm sao, có hay không mỹ mãn có lẽ sinh ly tử biệt. Cũng có thể liễu

Giải trừ phối ngẫu năng lực cập phát triển.

Cung phu thê NGHĨA là tình cảm cá nhân thế giới, cung phu thê cố minh tư nghĩa Bản cung hay đàm hôn nhân tình cảm. Có trong sách thuyết, đó chính là nâm một nửa kia, kỳ thực vị tất! Bản

Mệnh (tiên thiên) cung phu thê là tham thảo một người kén vợ kén chồng tâm tính, thưởng thức loại nào loại hình của bầu bạn, đối hôn nhân trì loại nào thái độ. Tình cảm xử lý năng lực làm sao? Lung

Thống nhất điểm thuyết, hay nhân duyên làm sao? Hạnh phúc sao?

Cung phu thê điều không phải khi kết hôn mới có thể tham thảo, cổ nhân là tiên kết hôn tái bồi dưỡng tình cảm, bởi vậy quán dĩ cung phu thê tên, hiện dĩ thế giới tình cảm lai thuyết minh, khả năng canh rộng, Không phải đồng tính luyến ái đích tình cảm kích trước sự đời giới tại nơi nhất cung ư? Cung Nô bộc (cung Nô bộc) sao? Cung phu thê ngôi sao diệu thuộc "Thủy" người, đại đô lãng mạn đa tình, sở dĩ cung phu thê đào hoa tinh đa người, Không nhất định là lão công hoa tâm, mà là bản thân ở sâu trong nội tâm khát vọng lãng mạn ái tình, mong muốn đối phương ôn nhu săn sóc, hữu tình điệu, bởi vậy cũng dễ đụng với đào hoa lão công.

Cái gọi là vật họp theo loài, chích phải thay đổi mình ái tình quan, tự nhiên có thể để tránh cho kể trên nguy cơ.

a khán "Tình cảm", "Hôn nhân" . b "Ít tiểu hạn" tá cung vị . c khán "Phúc báo" trung tâm "Phúc phận tài" ─

Phúc đức cung tài bạch. d trù phòng . e xuất ngoại vận khí vị ─ "Thiên di" chín vị "Khí số" cung. f khán "Hình thể "

─ tật ách "Cung điền trạch" . g đại cữu, nhị ca <đệ> vị. h huynh đệ "Tình trạng kinh tế" .

Cha mẹ tử nữ. Lục thân trung tâm, Bản cung là mẫu thân huynh đệ tỷ muội? , sở dĩ là cậu, a di cung vị, nhị ca <đệ> vị nâm người thứ hai huynh đệ cung vị.

Có thể luận phụ mẫu đối với mình và tất cả huynh đệ tỷ muội tình cảm tình hình.

Huynh đệ của huynh đệ. Mẫu thân huynh đệ tỷ muội cung, sở dĩ là cậu, a di cung vị; huynh đệ "Tình trạng kinh tế" cũng là huynh đệ đối

Đãi cung, sở dĩ cung phu thê cũng hãy nhìn giữa huynh đệ ở chung.

Tử nữ cha mẹ của. Tử nữ công văn ở đây cung hiển hiện ra.

Tài bạch phúc đức. Hiển hiện nâm hưởng phúc hình thái phương thức; là tài vụ tư tưởng cập kế hoạch cung, có thể luận tài vụ vận dụng quy hoạch.

Tật ách điền trạch. , tật ách là thân thể của ngài, sở dĩ cung phu thê và cung tật ách khả đồng tố giải trừ biến báo, phán đoán phu thê trong lúc đó phân sâu cạn. Sở dĩ đại diện trù phòng. Cũng có thể

Phân tích phòng ốc thể kết cấu thật là tốt phôi. là tật ách hiển tượng hoàn cảnh vị, có thể luận thân thể thể xác ngoại tượng.

Thiên di quan lộc. Xuất ngoại vận khí vị ─ "Thiên di" chín vị "Khí số" cung; có thể phân tích ra ngoại thì ngoài ý muốn tai nạn hoặc sự cố. Có thể luận nhân tế quan hệ vận tác năng lực.

Cung Nô bộc (cung Nô bộc) Cung Nô bộc (cung Nô bộc). Giao hữu trạng huống; cũng là bằng hữu đối đãi cung, bởi vậy cũng có thể khán và bằng hữu đang lúc ở chung quan hệ.

Quan lộc thiên di. Sự nghiệp ngoại tại hoàn cảnh cập sự cố hoặc ẩn núp nguy cơ. "Phu quan tuyến "Là sự nghiệp tuyến, cái gọi là "Thành gia lập nghiệp", hôn nhân mỹ hảo ổn định, sự nghiệp phát triển

Tựu vô buồn phiền ở nhà. Bất năng thái cố chấp vu nhất phương, bằng không tương khiến cho bên kia bị thương tổn, ảnh hưởng ổn định. Sự nghiệp cập cuộc sống hôn nhân hai phe cân đối, cũng là thành công

Yếu tố, là vô cùng trọng yếu đầu đề. Có thể luận sự nghiệp quan hệ xã hội, cũng là sự nghiệp đầu tư kế hoạch cung.

Điền trạch tật ách. Sở dĩ đại diện trù phòng. Có thể luận gia đình hoàn cảnh giữ tại vấn đề, cũng có thể phân tích phòng ốc thể kết cấu thật là tốt phôi.

Phúc đức tài bạch. Kiếp trước tích phúc nhiều ít ở đây vị đổi tiền mặt, là bởi vì quả báo ứng cung vị, cũng có thể hiển hiện nâm hưởng phúc hình thái phương thức. Bởi vậy hôn nhân sẽ có duyên đính tam sinh

Hoặc tướng thiếu nợ nói đến. Có thể luận tư tưởng nội tại vận tác tình huống. Có thể luận tình cảm chấp hành vận tác trình độ.

Cung phu thê và Cung Nô bộc (cung Nô bộc) là nhất, lục cộng tông, cung phu thê và cung điền trạch cũng là nhất, lục cộng tông, phàm là có nhất, lục quan hệ người, cát hung cùng, có tương hỗ của liên lụy tính.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

cung phu thê biểu thị phối ngẫu tính chất đặc biệt, cùng với mình cùng phối ngẫu quan hệ. Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) biểu thị sự nghiệp của mình, cũng biểu thị

Người khác đối phối ngẫu nhận định. Tình cảm vợ chồng bất hảo, sự nghiệp chí ít bị hủy phân nửa. Cung phu thê hóa quyền, thì ấm phu là sự nghiệp.

"Phu quan tuyến "Là sự nghiệp tuyến, cái gọi là "Thành gia lập nghiệp", hôn nhân mỹ hảo ổn định, sự nghiệp phát triển tựu vô buồn phiền ở nhà. Bất năng thái cố chấp vu nhất phương, bằng không tương khiến cho một ... khác

Phương bị thương tổn, ảnh hưởng ổn định. Sự nghiệp cập cuộc sống hôn nhân hai phe cân đối, cũng là thành công yếu tố, là vô cùng trọng yếu đầu đề. Phu quan tuyến cũng là "Trọng bệnh tuyến", Cung mệnh, cung tài bạch, cung tật ách, sự nghiệp cung có Hóa kị nhập bản tuyến, thường có nghiêm trọng bất lương hậu quả.

Phu quan tuyến điều này tuyến còn gọi là mệnh bàn khí số tuyến cũng chính là toàn bộ mệnh cục "Khí số "Thật xấu đô hội tái đến đây hiển hiện thế nào thuyết lý?

Phu quan tuyến là huynh giao hữu tuyến huynh giao hữu cũng chính là huynh giao hữu tuyến "Tai kiếp tuyến "Nói cách khác huynh giao hữu tuyến thật là tốt phôi cân phu quan tuyến thật là tốt phôi có tuyệt đối quan hệ như vậy

Đâu có như có một chút không rõ ràng chúng ta hay dùng tương đối dễ hiểu khái niệm mà nói minh được rồi cũng là "Trọng bệnh tuyến", cung mệnh, cung tài bạch, cung tật ách, sự nghiệp cung có

Hóa kị nhập Bản cung, thường có nghiêm trọng bất lương hậu quả.

Huynh giao hữu tuyến chủ yếu sở bạn diễn vai điều không phải giúp đỡ chính không được lại chính là cùng mình lai cạnh tranh phu quan tuyến ký lại chính là huynh giao hữu tuyến huynh giao hữu

Dĩ nhiên đối với vu huynh giao hữu tuyến cũng là tồn tại loại quan hệ này loại này hiện tượng không chỉ ... mà còn như vậy chỉ cần là nào đó cung huynh giao hữu cũng có thể như vậy để đối đãi loại này khái niệm có thể giải thích thuyết

Là đẩu số cung và cung đang lúc một loại nhân quả quan hệ

Nói thí dụ như phu quan tuyến người tốt kỳ bằng hữu huynh đệ đương nhiên cũng sẽ không kém đến nổi bên kia đi làm khởi sự tới cũng đều thuận thuận lợi lợi trái lại phu quan tuyến không tốt nhân kỳ bằng hữu

Huynh đệ đương nhiên tựu sẽ trực tiếp đã bị kỳ ảnh hưởng kinh nghiệm trung tâm nếu như đại hạn phùng kị xung phu hoặc quan thì kỳ ảnh hưởng không chỉ ... mà còn chỉ là phu quan vấn đề mà thôi liên quan

Sở khiên phan vấn đề đô hội hơn thế hiển hiện tỷ như tài phá luẩn quẩn trong lòng vợ con ly tán phụ mẫu kiếm vất vả khỏe mạnh xảy ra vấn đề chờ có lẽ có nhân sẽ nói khả năng này là

Tâm lý sở liên mang tới vấn đề

Phu quan tuyến có thể nói là toàn bộ mệnh bàn khí số cung liễu nếu như đại hạn phùng của kỳ cát thì có thể giương cánh bay trên trời trái lại phùng kỳ hung quá mức thì hội thất bại thảm hại chánh sở vị gia gia

Không đau nãi nãi không thương huynh phản bội thân ly điền tài tan hết a

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Bởi cung phu thê địa chi là tị

Luyến ái thì nam lực sẽ đặc biệt săn sóc nhà gái, hôn hậu thì nhà gái sẽ đặc biệt chiếu cố nam lực, bởi vậy vô luận nam nữ nhược cung phu thê ở tị cung nói, đô hội đây đó tôn trọng, phu thê đang lúc phi thường hòa hợp.

Bởi cung phu thê có thiên tướng

Thiên tướng tinh lâm cung phu thê nam nữ, kết hôn đối tượng hơn phân nửa là cùng học, đồng sự hoặc do giới thiệu được lai. Tựu nam tính mà nói, thê tử của ngươi ngũ quan tướng mạo đoan chính, hoàn toàn ỷ lại người ta, Mọi chuyện dựa vào của ngươi ý nguyện; nam tính tuổi tác so sánh nữ tính đại, phối thân thích hoặc thế giao của phối ngẫu, kết hôn đối tượng hơn phân nửa là cùng học, đồng sự hoặc do giới thiệu được lai. Hoặc là luyến ái mà

Kết hôn, là lựa chọn tính rất mạnh hôn nhân, giống nhau giai hạnh phúc viên mãn, cho dù không được mục cũng có thể giai lão.

Thiên tướng ở cung phu thê, nâm và một nửa kia đều tương đương bận rộn, khả năng ít có thời gian ở chung, nhưng không tổn hao gì đây đó trong lúc đó ân ái hài hòa, một nửa kia đối với ngài là mãn đa tình, giỏi về

Chế tạo sinh hoạt tình thú, nhưng hắn tại ngoại tương đương lung lay, khác giới duyên hài lòng, khả năng này nhượng nâm lật úp bình dấm chua, hội trành hắn trành đến tương đương chặt, đừng xem nâm đang làm việc lĩnh vực có thể hô

Phong hoán mưa, trước mặt người khác nhất phó đại lạt lạt rất khí phách dáng dấp, nhưng đối với một nửa kia thế nhưng ôn nhu săn sóc, che chở bội chí, đương nhiên, nếu là nhấc lên tình hải thố lãng nói, nâm cũng thập

Đủ là một nhân vật hung ác; nếu là đang tìm mịch tình nhân nói, đa tình hơn nữa đa sức tưởng tượng nâm, đào hoa chính thịnh, hội ngộ trước ngoại tại điều kiện không sai cập rất có phẩm vị đối tượng, chích

Yếu nâm nguyện ý nỗ lực kinh doanh, là khả năng nở hoa kết trái.

Người ta nhất định hiểu được làm sao mới có hảo nhân duyên, hảo đào hoa, tốt đẹp chính là hôn nhân (lý tính thì dễ dàng tha thứ hắn, tương hỗ hướng đối phương thản lộ chân chính chính, đa hồi ức đối phương ưu điểm, Cải chính chính khuyết điểm, ở sinh hoạt mỗi một một mặt, đều có thể cho nhau thỏa mãn cho nhau bao dung, nỗ lực kinh doanh hảo nhân duyên hòa hảo đào hoa, song phương ứng với nỗ lực đa số đối phương nỗ lực, Tranh thủ hạnh phúc mỹ mãn, đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc hôn nhân!)

Bởi cung phu thê có thiên tướng hơn nữa tính là nữ

Tựu nữ tính mà nói, nâm trượng phu khiến cho sự chăm chú mà tích cực, rất có trách nhiệm cảm và đồng tình tâm, thích bang trợ nhất đống lớn bằng hữu.

Bởi cung phu thê có thiên tướng hơn nữa cung phu thê tam phương tứ đang có văn khúc hơn nữa năm can là kỷ

Hội xương khúc, lục kỷ văn khúc Hóa kị, tình cảm không bị cản trở, dễ là ngoại lai mê hoặc sở mê hoặc, mê loạn.

Bởi cung phu thê có tử vi, Thiên phủ, thiên tướng

Cung phu thê có tử vi, Thiên phủ, thiên tướng chờ tinh, nam mệnh có Thái âm, nữ mệnh gặp thái dương; chủ phối ngẫu cao hơn vu mệnh chủ, được phối quý ngẫu; chí ít có thể xong nhất cái tốt

Nhân duyên. ◎☆ bất quá khi nhiên bất năng bị sao Hóa kỵ, hoặc là quả tú, sát tinh phá phôi ◎☆

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có vũ khúc cập phá quân cập liêm trinh cập tham lang hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Duy được vũ phá liêm tham của xung hợp mà không sai ai ra trình diện thất sát cập Tứ Sát chi giao hội, lại thấy xương khúc phụ bật khôi việt Tử Phủ của thủ chiếu, doãn là thượng cách, phú quý tất vậy, nữ tử phùng của kiên trinh hiền

Năng lực, tài trí hơn người mà vượng phu ích tử.

Bởi cung mệnh có Thiên phủ hoặc cung thiên di có Thiên phủ

Cung mệnh hoặc cung thiên di có Thiên phủ tinh: Thiên phủ tinh tựa hồ và "Đào hoa" cự ly khá xa, bọn họ cá tính ôn hoà hiền hậu, hướng nội bảo thủ, bình thường trầm mặc là kim, cho dù là gặp phải ngưỡng mộ trong lòng

đối tượng cũng sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng, ở người bình thường trong ấn tượng, bọn họ thường thường không bị chú ý nhân, nhưng chính là bởi vì tính tình đôn hậu thiện lương, thành khẩn tin cậy, rất nhiều "Quá

Tẫn thiên phàm" người đó, thà rằng tuyển trạch người như vậy tố sau cùng cảng, nhất là đối mặt hôn nhân đích mưu hạ, nam sinh thà rằng chọn như thế một hiền thê lương mẫu, nữ sinh thà rằng chọn

Như thế một trường kỳ đem cơm cho phiếu. Bất quá, loại nghĩ gì này người đó cũng yên tâm quá sớm, hoa tâm quỷ đều là bị cưng chìu đi ra ngoài, loại nghĩ gì này cũng không chích người ta một người.

Bởi cung phụ mẫu vô chủ tinh hơn nữa huynh đệ cung có địa không, Địa kiếp

Huynh đệ cung hoặc cung phụ mẫu vô chủ tinh, nhưng có thiên không hoặc Địa kiếp: Cái đó và người trước hoàn toàn tương phản, ám chỉ đương sự một nửa kia gia cảnh bất hảo, ở quá trình trưởng thành trên có đoạn cực không được

THUẬN thời gian, trong đó, thiên không, Địa kiếp hơn phân nửa tượng trưng cho "Nguyên bản tựu tồn tại chỗ trống", nhưng Hỏa Tinh hoặc linh tinh cũng "Bỗng nhiên mà đến phá hao tổn "

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có văn khúc

Sao Văn Khúc ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung): Sao Văn Khúc là nghệ thuật tài hoa tinh, nếu như ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung) đại diện một nửa kia tướng mạo thanh tú, cho dù một đọc sách bao nhiêu thoạt nhìn cũng khá có khí chất, bởi

Có chứa đào hoa tiềm chất, bên ngoài chắc chắn động lòng người chỗ, nói như vậy, khung xương tử không lớn, vóc người thon thả thon dài, nhãn thần đặc biệt linh hoạt mỹ lệ, coi như có thể nói giống nhau, nam sinh như

Là diễn nghệ quyển trung tâm mỹ nam tử, so với văn xương tinh đoan trang văn nhã, sao Văn Khúc đã có thể cảm tính hơn nhiều, dễ xử trí theo cảm tính cũng có chút tố chất thần kinh, chính vì vậy ở

Giở tay nhấc chân và trán trong lúc đó cũng ít nhiều mang theo điểm ngả ngớn, không giống văn xương tinh vững như vậy nặng, dễ có tình cảm làm phức tạp, có vẻ đa tình lại không đảm đương, hết lần này tới lần khác khác giới duyên tuyệt hảo, Nếu là ở hãm cung hoặc có sao Tứ hóa dẫn động, thường thường không kiềm hãm được trêu chọc nhân.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có phá quân

Phá quân ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung): Phá quân ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung) người đó một nửa kia đa gương mặt so sánh viên, thế nhưng cốt tướng hết sức rõ ràng mà đứng thể, mắt viên mà hữu thần, lớn lên hơn phân nửa thập phần thưởng mắt

Nhược hơn nữa văn xương văn khúc, hồng loan càng xinh đẹp chiếu nhân, ngay cả chỉ là phá quân ngồi một mình, cũng có đặc biệt cá nhân tính chất đặc biệt, hơn phân nửa ăn mặc cuồng dã mà có cá tính.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có phá quân hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có văn xương, văn khúc, hồng loan

Nhược hơn nữa văn xương văn khúc, hồng loan càng xinh đẹp chiếu nhân, ngay cả chỉ là phá quân ngồi một mình, cũng có đặc biệt cá nhân tính chất đặc biệt, hơn phân nửa ăn mặc cuồng dã mà có cá tính.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) vô Hỏa Tinh, linh tinh

Vũ khúc ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung): Giống nhau ở kinh nghiệm thượng chỉ cần vũ khúc một đụng với Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể, thì tương lai đối tượng có tương đối có thể là mỹ nam hoặc mỹ nữ, bởi vì vũ khúc bản thân

Tràn ngập quý khí, tuy rằng khí chất nghiêm túc nhưng cũng cử chỉ ưu nhã, có nhiều thưởng thức, hơn nữa ngũ hành thuộc kim vũ khúc hơn phân nửa gương mặt ngay ngắn, ngũ quan lập thể, cốt tướng viên mãn mà hoàn chỉnh, hơn nữa

Da trắng nõn, thần khí thanh minh, nam sinh cố nhiên có chứa một anh khí, nữ sinh càng làm cho nhân nhãn tình sáng lên, nếu như của ngươi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) là vũ khúc, một nửa kia đại thể ở lúc còn trẻ

Phi thường mắt sáng mà mỹ lệ.

Bởi cung phúc đức vô chủ tinh hơn nữa cung phúc đức vô kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, lộc tồn

Cung phúc đức là thiên không cung: Ở đây chỉ là cung phúc đức chẳng những không có chủ tinh, ngay cả dương đà hỏa linh lộc tồn loại này ất cấp tinh cũng không có, người như vậy nguyên bản tựu khuyết thiếu tình cảm

Thượng trọng tâm, một ngày thất tình ngoại trừ suốt ngày hoảng sợ, dễ cảm thấy mờ mịt, canh mới có thể dụng không ngừng thay đổi bạn bè trai gái lai giải sầu chính về tình cảm bất an, hoặc là dĩ thiên cái

Toàn bộ khứ phủ nhận tình yêu chân thực tính, là có khiếm khuyết tình cảm trung thành độ của ngại, không những mình thống khổ, cũng để cho hôn nhân mất đi ứng hữu bảo đảm

Bởi cung tài bạch có liêm trinh, tham lang, hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, đại hao, thiên diêu, mộc dục, hữu bật, văn khúc, thiên việt

Cung tài bạch (là cung phu thê cung phu thê là hôn nhân đối đãi cung vị) có tham lang hoặc liêm trinh hoặc văn xương, văn khúc loại đào hoa tinh: Đối phương kỳ thực thích có điểm lãng mạn

Cảm giác, phải lấy được hắn ấn tượng tốt bình thường cũng không thể ăn mặc thái tùy tiện, không cần toàn thân hàng hiệu, nhưng là lại phải có ta xảo tư, phải có điểm lãng mạn cảm giác. Bởi vì liêm trinh, Tham lang, văn xương, văn khúc đều là có nghệ thuật khí chất tinh, cho nên đối phương sẽ thích hiểu được sinh hoạt tình thú, có sinh hoạt thưởng thức người đó, ở trước mặt bọn họ ngàn vạn lần không nên

Toái toái niệm một ít củi gạo dầu muối lai sát phong cảnh, lãng mạn đa tình mới là hấp dẫn bọn họ như một cách. (phối ngẫu mệnh bàn cung phu thê có đào hoa tinh cùng giải trừ)

Bởi cung tài bạch có tử vi, vũ khúc, Thiên phủ, thiên lương

Cung tài bạch (là cung phu thê cung phu thê là hôn nhân đối đãi cung vị) là vũ khúc, tử vi, Thiên phủ, thiên lương: Hắn thích có "Quý khí", "Trang trọng không nhẹ khiêu "

một nửa kia, cùng một chỗ nhất định phải biểu hiện ra của ngươi ưu nhã cao quý chính là thưởng thức, tuy nói quý tuyệt không có nghĩa là cao quý, nhưng cao quý nhất định là "Quý" đôi đi ra ngoài, bên ngoài ở

Mà nói, không nên quần áo nón nảy chợ đêm này năm mươi, một trăm thương phẩm, lại càng không yếu tự tố thông minh mãi taA hàng, trên người nhan sắc cũng tận lực bộc làm, không nên tin TV này nào đó

Nào đó lão sư lóe sáng lượng chiến thuật, mặt khác nói chuyện với nhau thì cũng muốn biểu hiện thành khẩn mà trang trọng, trạm tướng cật tướng ở ngoài, ngàn vạn lần đừng nói ta ác tâm đương thú vị chê cười, về phần lãng không được

Lãng mạn ngược lại là thứ nhì. (phối ngẫu mệnh bàn cung phu thê có thiên cơ hóa khoa cùng giải trừ)

Bởi cung tài bạch có tham lang

Cung tài bạch (là cung phu thê cung phu thê là hôn nhân đối đãi cung vị) có tham lang tinh: Bất kể là tử vi tham lang cũng tốt, liêm trinh tham lang cũng được, cung phu thê có tham lang tinh người đó

Tuyệt đối sẽ không khứ ái không có gì lạ người qua đường giáp ất bính, cũng không ái bề ngoài mỹ lệ nội ở người ngu ngốc bình hoa, hắn thích nữ sinh phải ý nghĩ thông minh, năng lực nói thiện nói, có chủ

Sai ai ra trình diện cá tính, tốt nhất là bề ngoài mới, mang đi ra ngoài nhượng hắn rất có mặt mũi. Nếu như của ngươi đối như là người như thế, ở trước mặt hắn có thể ngàn vạn lần biệt không thay đổi trang giả thôn cô, hoặc là phẫn tiểu điềm

Điềm, bảo chứng vĩnh viễn bị nốc-ao, bởi vì hắn thích điều không phải loại này hình. (phối ngẫu mệnh bàn cung phu thê là tham lang cùng giải trừ)

Bởi cung tài bạch có tử vi, Thiên phủ

Cung tài bạch (là cung phu thê cung phu thê là hôn nhân đối đãi cung vị) có tử vi hoặc Thiên phủ tinh: Tuy rằng tử vi hoặc Thiên phủ tính chất soa rất nhiều, chung điểm kỳ thực cũng không

Ít. Hay là tánh mạng hắn trung tâm khuyết thiếu hoặc khát vọng tình thương của mẹ, hắn mong muốn một nửa kia có rất mạnh năng lực, nhãn thần lợi hại, có thể cho hắn bao dung và ấm áp. Nếu như là tử vi, Lời của ngươi có thể phải ít một chút, khẩu khí yếu tiêu sái một điểm, trang phục ăn mặc phải có như vậy điểm ngắn gọn lưu loát vị đạo; nếu như bên trong là Thiên phủ, người ta có thể phải hơi chút la

Toa một điểm, trang phục trầm ổn đoan trang, mật đường và cây gậy cùng sử dụng hẳn là có thể bắt lấy được tim của hắn. (phối ngẫu mệnh bàn cung phu thê là tử vi, Thiên phủ cùng giải trừ)

Bởi (huynh đệ cung có địa không, Địa kiếp hơn nữa cung tử nữ có địa không, Địa kiếp)

Thiên không, Địa kiếp giáp cung phu thê: So với người trước hỏa lò, loại này tổ hợp thì như là lãnh cung, một ngày và hắn kết hôn, rất dễ ngay phu gia bị "Thấu minh hóa", không ai

Lưu ý sự tồn tại của ngươi, sau đó sẽ quá một hai năm, cũng bắt đầu phát hiện lão công càng ngày càng vô tồn ở cảm, Phảng phất người trong suốt đang lúc giống nhau, hình như đã từng quay về quá gia, về phần người ta hỏi hắn

Rốt cuộc ngày hôm qua làm cái gì? Bao lâu về nhà ngủ? Cũng đều thuyết không biết, hỏa linh giáp tuy rằng thương cảm, cân loại khí thể này gia đình khi xuất hình như vừa khá.

Bởi cung mệnh có Hóa kị nhập cung tài bạch

Cung mệnh Hóa kị nhập cung tài bạch: Người như vậy rất dễ "Một thời quên" tiền tài quan niệm, ở một trận thống khoái dùng tiền lúc, tài nỗ lực thuyết hoang, chỉ là muốn nói một dối, vãng

Vãng lại muốn mười mấy dối lai viên, nếu như của ngươi một nửa kia là như vậy nhân, không nói hai lời, giám sát chặt chẽ hắn hà bao nói tiếp

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Cung mệnh là sao Liêm trinh: Liêm trinh là một viên dục vọng cường liệt, tử đầu óc tinh diệu, không quá coi trọng lý tính, lại phi thường trọng tình cảm, chích là của hắn tình cảm hơn phân nửa đều chôn dấu ở bên trong tâm

Ở chỗ sâu trong, chỉ có tích lũy tới trình độ nhất định mới có thể bạo phát, hơn nữa liêm trinh thuộc hỏa, chuyên môn khắc chế thuộc kim thất sát và vũ khúc, ái phân rõ phải trái vũ khúc đụng với hắn, tựa như tú tài gặp gỡ

Binh hữu lý nói không rõ, quản ngươi cỡ nào từ sung để ý bái, khó chịu hay khó chịu, mà thất sát gặp gỡ liêm trinh, càng cố chấp cuồng và cố chấp cuồng ác đấu, chỉ là minh đao thua đâm sau lưng, Trực lai trực vãng thất sát gặp gỡ không nghe theo bài để ý vừa ái đùa giỡn âm liêm trinh, cũng chỉ có thể cử cờ hàng đầu hàng.

Bởi cung tử nữ có liêm trinh, cự môn

Cung tử nữ có sao Liêm trinh hoặc cự môn tinh: Thông thường có giá lưỡng sao diệu ở cung tử nữ người đó, tử nữ cũng không nhiều, bọn họ cá tính đều thập phần kiên cường quật cường, bởi vậy đang quản giáo

Thượng có thể sẽ có chút hao tổn tâm trí, bởi liêm trinh là khỏa cảm tính tinh diệu, nếu như không có gửi thông điệp đáo sát kị, tử nữ hoàn mãn dễ chiếu cố, đây đó câu thông chắc là không sai

, mà cự môn tinh bởi đái có một chút thị phi tính, thì là sẽ không sát kị, tử nữ hơn phân nửa tới trì, cũng dĩ vãn có con nữ so sánh tốt, hay nhất qua trung niên tái có con hoặc tiên có

Nữ nhi tái sinh nhi tử so sánh tốt, tử nữ hơn phân nửa nhanh mồm nhanh miệng, năng lực nói thiện biện, có chút thích tranh luận, điều không phải sơ vu quản giáo hay dễ quản giáo không thoả đáng, đến nỗi không có như vậy

Thân nị đích tình cảm.

Bởi cung tật ách có hóa khoa

Cung tật ách có hóa khoa người đó: Hóa khoa bản thân có thủ hộ và cảnh thái bình giả tạo ý tứ, mà cung tật ách vừa ngã cung, hội thu liễm tứ hóa lực lượng, giả thiết cung tật ách chỉ có hóa khoa, Của ngươi một nửa kia cho dù là thắt lưng triền bạc triệu, phú giáp thiên hạ, làm theo là bạt nhất mao dĩ lợi thiên hạ mà không là. Khả năng hôn hậu làm theo là mặc vài chục năm tiền mua tá đan nô, và dạ

Thị hơn mười khối hoàn ép giá lam bạch dép, mua thức ăn còn muốn dặn dò người ta nhớ kỹ đa nã lưỡng căn thông, thực sự là kinh khủng a

Bởi cung thiên di có Thiên phủ, thiên lương

Cung thiên di có Thiên phủ hoặc thiên lương tinh người đó: Người như thế một nửa kia đảo vị tất có thể nói hắn keo kiệt, chỉ là bình thường tính toán tỉ mỉ, liệu cơm gắp mắm, ra vào mỗi một phân tiền đều

Quá trình cặn kẽ kế hoạch, thế nào lai thế nào khứ cũng phải có một thuyết pháp. Trên cơ bản tiền vào hắn kho, không có thiên lôi đánh xuống đại sự là thế nào dạng cũng thổ ra không được, Nếu như muốn hoa tiền của bọn họ. . . , còn là sớm về nhà ngủ đi! Làm mộng đẹp có thể sẽ khoái rất nhiều

Bởi cung tài bạch có tử vi

Tử vi tinh ở cung tài bạch: Tử vi tinh là một viên không giận mà uy đế tinh, đại biểu cho vô thượng quyền uy. Nếu như của ngươi cung tài bạch trung tâm có một viên tử vi tinh, hay là người ta hội giác

Được mình là ôn nhu săn sóc, kiêm cụ truyền thống nữ tính mỹ đức và hiện đại nữ tính tri tính. . . , thế nhưng kỳ thực ở lão công hoặc tình nhân trong mắt, hay Từ Hi thái hậu phiên bản, Mà chính hắn chỉ là ti tiện tiểu Lý tử, giá trị tồn tại chỉ là cho ngươi đoan nước rửa chân và làm việc vặt, còn phải thỉnh thoảng dỗ ngon dỗ ngọt lãng tụng "Lão phật gia cát tường", có thể người ta

Yếu biện giải tính tình của mình tốt, rất ít nổi giận, đương nhiên, đây tuyệt đối là sự thực, nếu là có người dám ngốc đến khứ làm tức giận lão phật gia, đại khái sớm đã bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội liễu.

Bởi cung phụ mẫu có lộc tồn

Cung phụ mẫu có kình dương đà la giáp: Điều kiện này từ đồng nghĩa hay cung phụ mẫu lý có lộc tồn, dương nhận, đà la các ở cung mệnh và phúc đức, như vậy thùy tượng và tả hữu củng giáp phụ

Mẫu cùng loại, cũng là hắn thầy u thủ tài có câu, gia đại nghiệp đại, thế nhưng, hai người trọng đại sai biệt hay bị dương đà giáp cha mẹ của cung, hắn phụ nương cũng sẽ rất "Khu", có thể

Tài năng ở viết di sản trước mắt, sẽ không xuất ra chia ra nhất chút nào cho ngươi một nửa kia, nếu như lại thêm một Hóa kị, mới có thể liên cật hát lạp tát đều ở đây nhà ngươi quyết giải trừ, nếu như người ta là như vậy

Mệnh bàn, cũng chỉ có thể chờ mong "Một ngày nào đó đợi được người ta" liễu.

Bởi cung điền trạch có Hóa kị

Hóa kị ở cung điền trạch: Hắn rất ái gia đình của hẳn, tuy rằng trong tựa như I-rắc chiến trường, loạn thất bát tao, cãi nhau càng sảo không xong, bất quá, hắn là hội cam tâm tình nguyện bả

Suốt đời dâng hiến cho cái nhà này, người như vậy đương lão công lão bà không sai, bởi vì hắn thích tại gia đương chử phu chử phụ, cho ngươi làm cơm, cho ngươi rửa chén, nho nhỏ thế giới hạnh phúc điềm

Mật, thế nhưng, nếu như ngươi là thích mạo hiểm kích thích ái tình, tìm người như thế tựu cực kỳ muộn, bởi vì hắn thích tại gia ước hội, na đều không muốn đi.

Bởi cung tử nữ có tả phụ, hữu bật

Tả phụ tinh hoặc hữu bật tinh ở cung tử nữ (nhất là tả phụ tinh tương đối rõ ràng): Thường thường ám chỉ sẽ có sinh con hoang, hoặc đương sự người có nhị hôn khả năng, đối với tính

Yêu thái độ thì thích tạ trợ giúp tư tưởng, thanh quang lai trợ giúp tính, đương bước vào trung tâm lão niên thì, còn có thể năng lực tạ trợ giúp cùng loại uy mà thép uy lực ư

Bởi cung tử nữ có hóa lộc hoặc Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có hóa lộc

Cung Nô bộc (cung Nô bộc) hoặc cung tử nữ có hóa lộc hoặc tự hóa lộc: Nếu như đã ngoài những ... này hiện tượng đều là tương đối có cơ hội phát sinh, như vậy cái này hay trúng mục tiêu tỷ số bức tiến 90% dĩ

Lên, người như thế đào hoa cực kỳ vượng, hay là điều không phải dễ nhìn mỹ nữ, nhưng hấp dẫn con ruồi, muỗi tựa như Đài Bắc cương xuống mưa to như nhau, ở suốt đời trong luôn luôn đoạn "Phong

Lưu năm tháng", có cơ hội quá "Rượu trì thịt lâm" "Vườn địa đàng" sinh hoạt, nếu như người ta vừa lúc là ta nói người như thế, thỉnh ngàn vạn lần làm tốt các loại dự phòng thi thố, miễn

Được không nghĩ qua là tựu chọc đại phiền toái.

Bởi cung điền trạch có tả phụ, hữu bật

Tả phụ hoặc hữu bật tinh ở cung điền trạch, hoặc tả phụ hữu bật các ở huynh đệ cung, cung tật ách, hoặc tả phụ hữu bật ở phúc đức, quan lộc giáp cung điền trạch, hoặc cung điền trạch có hóa lộc hoặc tự hóa

Lộc: Người như vậy trong cuộc đời có cơ hội chính mình một cái nhà trở lên phòng ở hoặc phòng địa sản, cái gọi là có đất tư có tài, chỉ là thu vào tô hay một số tiền lớn, bất quá nếu như ở huynh đệ

Cung đồng thời xuất hiện Hóa kị nói, như vậy những ... này thổ địa khả năng không đến bao nhiêu tiền, thậm chí phải ra khỏi tô đều tô không xong.

Bởi cung điền trạch có hóa lộc nhập cung điền trạch

Tả phụ hoặc hữu bật tinh ở cung điền trạch, hoặc tả phụ hữu bật các ở huynh đệ cung, cung tật ách, hoặc tả phụ hữu bật ở phúc đức, quan lộc giáp cung điền trạch, hoặc cung điền trạch có hóa lộc hoặc tự hóa

Lộc: Người như vậy trong cuộc đời có cơ hội chính mình một cái nhà trở lên phòng ở hoặc phòng địa sản, cái gọi là có đất tư có tài, chỉ là thu vào tô hay một số tiền lớn, bất quá nếu như ở huynh đệ

Cung đồng thời xuất hiện Hóa kị nói, như vậy những ... này thổ địa khả năng không đến bao nhiêu tiền, thậm chí phải ra khỏi tô đều tô không xong.

Bởi cung phu thê có thiên tướng

Cung phu thê có thiên tướng tinh: Của ngươi một nửa kia tràn ngập tinh thần hiệp nghĩa, thích bênh vực kẻ yếu, tương đương nhiệt tâm công ích cũng thích xen vào chuyện của người khác, cá tính có chút tao bao, sĩ diện lại đang ý

Hình tượng, có đôi khi tương đương lạm tình, nhiệt tâm qua đầu, bởi vậy, nhân duyên rất tốt nhưng cũng thường gây cho người nhà phiền phức; hắn mãn hiểu được chế tạo lãng mạn, coi trọng sinh hoạt tư tưởng, cá tính

Săn sóc ôn nhu, khá năng lực đòi khác giới niềm vui, hắn thiêu cật thiêu mặc, bình thường mặc dù có thể là một lạm người tốt, nhạ mao hắn khả dã lục thân không nhận, thân làm hắn phối ngẫu, thật đúng là đối với hắn

Vừa yêu vừa hận.

Bởi cung thiên di có tử vi, Thiên phủ

Cung thiên di có tử vi hoặc Thiên phủ tinh: Một nửa kia là sợ cô độc, nhĩ căn tử có điểm mềm nhân, thường nhân người khác ngôn ngữ mà thay đổi ước nguyện ban đầu, cá tính duy ngã độc tôn, không thế nào

Giỏi về giao tế (giả thiết không có cát tường trợ giúp tinh đồng cung hoặc gửi thông điệp), ái huyễn tưởng không thực tế, hắn thích thính dỗ ngon dỗ ngọt, dễ nhẹ dạ, muốn chiếm làm của riêng cường, điều không phải đại nam nhân

Hay thiết nương tử, tuy rằng cá tính có chút cường thế, nhưng có đôi khi sẽ vì biểu hiện phần của hắn lượng và không giống người thường, hội như tiểu hài tử như nhau buồn bực, là phản đối mà phản đối!

Nếu là ngươi biểu hiện ra có điểm dính lại không quá dính, bình thường tống hắn kỷ đính tâng bốc, hắn lại sẽ đối với ngươi phục phục thiếp thiếp.

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Cung mệnh có sao Liêm trinh: Là đúng ái phi thường cố chấp nhân, liêm trinh là tù tinh, ở tình cảm thượng cũng có nào đó trình độ mua dây buộc mình đích tình hình, một khi bị hắn yêu, có thể nói nùng tình

Chocolate, người ta cũng rất khó thoát khỏi hắn đậm đến hóa không ra ái; ngoại trừ liêm trinh chỉ thủ sẽ có như vậy câu nệ ở ngoài, liêm trinh, thất sát tinh đồng cung tọa mệnh người đó, ở tình cảm

Thượng cũng có cường liệt độc chiếm tính tính chất đặc biệt, nếu không phải tưởng động chân tình, ngàn vạn lần biệt tùy tiện trêu chọc bọn họ ốc

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Nhược sao Liêm trinh bị tứ hóa dẫn động, hoặc và văn xương tinh hoặc sao Văn Khúc đồng cung thời gian, điều không phải dễ vi tình sở khốn, hay thường thường không biết rõ mình rốt cuộc muốn là dạng gì

tình cảm, hãm sâu nhập tình ái trong ngõ cụt khó có thể tự kềm chế.

Bởi huynh đệ cung có địa không, Địa kiếp

Huynh đệ cung có Địa kiếp, địa không: Câu thông đường xá mạn bố trước lầy lội, song phương vừa giống như cách biển rộng, không muốn cũng không nguyện nhiều lời, nói cũng sẽ như tám giờ đương phim bộ như nhau, một

Hoàn không có. . . , tối hậu vấn đề một có thể giải quyết, cũng có thể hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp những thứ khác tranh chấp, huynh đệ cung sai ai ra trình diện thiên không cướp nam nữ đang cùng khác giới gặp gỡ thì, hội so với thường nhân hao tâm tốn sức, tốn thời gian, phí

Lực. . . , bởi vì đến hạnh phúc lộ mới có thể gồ ghề khó đi, sở dĩ thông thường có người nhìn ánh trăng than thở, rất có hy vọng Phong nhi thay tiện thể yêu tin tức, huynh đệ cung lúc rảnh rỗi cướp

Người đó đa thuộc về loại này khờ ngây ngô si tình nam nữ

Bởi cung thiên di có tử vi, Thiên phủ, lộc tồn

Cung thiên di có lộc tồn, Thiên phủ, tử vi tinh: Sẽ có di dân nước ngoài ý niệm trong đầu hoặc cơ hội, cụ bị tại ngoại có thể thích ứng trong mọi tình cảnh điều kiện, hơn nữa còn là ngoại duyên hảo, xuất môn cát tường

dụ thị. Ta hội nghị thường kỳ cổ vũ cung thiên di sai ai ra trình diện tử vi tinh và tử vi dẫy tổ hợp người, ở quốc nội tao ngộ không như ý thì, năng lực vãng nước ngoài hoặc xa địa bào, thường thường có thể gặp phùng quý

Nhân hoặc súc đủ giải quyết vấn đề năng lượng. Tử vi, Thiên phủ ở cung thiên di người (tử vi, Thiên phủ, lộc tồn ngũ hành thuộc tính là đất), cũng có đi xa nhà đọc sách học ở trường và

Di cư nước ngoài cơ hội, dù sao là cả tử vi đẩu số lý lớn nhất năng lượng tinh diệu, sở dĩ đến đây cách cục người thời gian tới không phải chỉ là để mộng, mà là có đổi tiền mặt lý tưởng cơ

Hội. Đương nhiên, tử vi hoặc Thiên phủ tinh ở cung thiên di người, kỳ phối ngẫu cực có thể là đại nam nhân hoặc nam nhân bà, mà sự nghiệp thành công cũng không nói chơi.

Bởi cung mệnh địa chi là vị

Cung mệnh ở vị người đó: Cung mệnh ở vị địa chi "Vị", ngũ hành thuộc đất, an mệnh hơn thế người đó, cá tính bảo thủ, thâm trầm, mình ý thức so sánh cường, không đổi câu thông, cũng không dễ dàng

Tiếp thu người khác ý kiến, khi thì hội dĩ phù khoa hoặc nói khoác để che giấu mình bất túc hoặc ngoan linh bất kham cá tính. Đến đây cung tọa mệnh nam tính có chút đa tình, bất quá không quen điềm

Nói mật ngữ biểu lộ và nhiệt liệt truy cầu, là tương đương truyền thống ở nhà nam tính, nữ tính cá tính khi thì hoạt bát, khi thì ôn thuần, rất hiểu làm sao thắng được khác giới niềm vui, nhưng

Sẽ không quá mức đột hiển chính, là rất thụ nam tính hoan nghênh hiền thê lương mẫu loại hình.

Bởi cung mệnh có tham lang, thất sát, phá quân

Cung mệnh có Sát Phá Lang tổ hợp hoặc Sát Phá Lang tinh hệ, cá tính chủ động tích cực cường thế, hướng ngoại hoạt bát, vô luận làm chuyện gì đều tương đương nhiệt tình mà đầu nhập, cũng cụ bị nghĩa vô phản cố cương liệt

Tính chất đặc biệt, bọn họ tương đối coi trọng cá nhân thành tựu, lưu ý cảm thụ của mình, nhi nữ tình trường chuyện ở trong mắt bọn họ hiển nhiên có chút lề mề, bọn họ cũng không phải là vô tình, chỉ là tương đối năng lực

Hóa tiểu ái là đại ái, để hoàn thành lý tưởng mà hi sinh cá nhân tư tình. Đang xử lý tình cảm tâm tính thượng, thuộc về nhiệt nhanh hơn cũng lạnh đến mau tộc quần, bởi cá tính thập phần độc lập, Tự chủ tính lại cao, bởi vậy, bọn họ so sánh cơ nguyệt cùng lương người đó canh có thể chịu thụ độc thân quý tộc ngày.

Bởi tính là nữ bởi nhật can là đinh

Đinh mặt trời mọc sinh nữ nhân ái tình quan: Ngọt ngào cười, thân thiết ngoắc, là có thể nhượng đinh nhật trong lòng cô bé lửa tình sinh sôi không được tức, có thể chống đỡ đến từ ngày đông giá rét băng hàn hoặc

Viêm hạ sóng nhiệt. Nàng là tôn trọng đời sống tinh thần nữ hài, lưu ý tâm linh cảm thụ; đinh nhật nữ hài sẽ không bởi vì vật chất biến hóa mà ảnh hưởng đối tình yêu câu nệ độ, cổ

Nhân trong miệng "Tam tòng tứ đức" là có thể từ đinh nhật nữ hài lời nói và việc làm thượng cảm thụ được đáo. "Ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, đoan trang thục nhã", trước mặt người khác sẽ không cướp đi vị hôn phu phong

Thái, cũng sẽ nhượng tại ngoại phấn đấu lão công vô buồn phiền ở nhà chỗ dựa vững chắc. Gặp gỡ trung tâm bạn trai như đi đánh chân hoặc hôn hậu lão công cảo gặp ở ngoài thì, ngoại trừ truy nguyên cật vấn ngoại, Thượng sẽ đi trở mình nợ cũ, nhưng quan tâm thái độ vẫn như cũ, sẽ làm bất trung nam nhân có xin lỗi lương tâm cảm giác áy náy

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có hóa lộc

Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có hóa lộc, thiên diêu đồng cung người: Hôn hậu bên ngoài... Đối tượng khả năng là bạn tốt một trong, tránh cho phối ngẫu hiểu lầm phương pháp tốt nhất hay thật tốt ước thúc chính, và

Bằng hữu ở chung muốn bắt bóp hảo đúng mực.

Bởi cung phúc đức vô chủ tinh

Cung phúc đức là thiên không cung: Đương sự người tương đương lưu ý hôn nhân hài hoà đẹp đẽ, cũng cực tư duy hộ mỹ mãn hôn nhân, thế nhưng quan hệ hôn nhân khúc chiết độ đại, có biến số khó có thể đoán trước.

Bởi vì là thiên không cung, sở dĩ cũng không hề hôn đích tình hình, hoặc chỉ có thể duy trì ở chung quan hệ, cái này thiên không cung cũng báo cho đương sự người, như ký phán phu thê đang lúc có thể người già giai lão, là

Còn chờ phi thường nỗ lực nỗ lực tài năng như nguyện.

Bởi cung phúc đức có kình dương

Cung phúc đức có kình dương tinh: Đương cung phúc đức xuất hiện kình dương tinh thì, cung mệnh nhất định sẽ có đà la tinh, đó là chủ quan, quật nhâm tinh diệu, mệnh tạo đương sự người hội nghị thường kỳ có tự cho là đúng

biểu hiện, cực tư chủ đạo lại khuyết thiếu chủ tể năng lực, như dục mạnh mẽ xông vào, tất nhiên sẽ khiến cho hôn nhân rơi vào kình dương tinh một cơn lốc lý, cuộc sống hôn nhân khi thì hội dẫn phát chấn động thức tê

Nứt ra, cho nên khi sự người hôn nhân trọng điểm ở chỗ "Kiếp sau trùng kiến" . Như có thể dự phòng đương nhiên hay nhất, nhưng phải làm sự người "Buông tha" đà la tinh ngoan cố bản chất, tựa hồ rất

Nan, đa dụng tâm kinh doanh hảo quan hệ vợ chồng và hôn nhân, có thể hóa giải.

Bởi cung phu thê có hóa quyền hoặc cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa quyền

Phu quan một đường có hóa quyền tinh: Phu thê và quan lộc trong đó nhất cung có hóa quyền tinh, một nửa kia cũng không hời hợt hạng người, tuy rằng đời sống tình cảm thường có cơ hội gặp phải đối thủ cạnh tranh, nhưng mệnh

Tạo bản thân ý chí lực kinh người, hội cường lực hãn vệ hôn nhân tình cảm, sẽ không xem thường buông tha hoặc lùi bước.

Bởi cung tật ách có hóa khoa

Cung tật ách có hóa khoa tinh: Người như vậy tâm tình bình ổn tường hòa, ít xung động, sẽ không cuồng hoan, sở dĩ không đến mức vui quá hóa buồn; phong độ tốt, tâm địa thiện lương, gia đình bầu không khí sự hòa thuận, Bất động sản phương diện cũng là bình ổn, vận thế ít có cao thấp phập phồng gợn sóng, nhược đụng tới người như thế, cũng không cần lo lắng gia vận giống như tận trời chạy như bay vậy lên xuống không chừng.

Bởi (huynh đệ cung có địa không, Địa kiếp hơn nữa cung tử nữ có địa không, Địa kiếp)

Địa không và Địa kiếp giáp cung phu thê, vô luận khác giới duyên có được hay không, chỉ cần nhất luận cập kết hôn, sẽ xuất hiện trở lực, mà giá cổ trở lực có lúc là tới có điểm mạc danh kỳ diệu, vãng

Vãng là từ chi mạt tiểu tiết, một góc băng sơn mà khiến cho tình cảm nam nữ nhìn không thấy thời gian tới; giả như khắc phục liễu tất cả cản trở mà thành thân, như vậy đây đó trong lúc đó thì hội tồn tại nan

Dĩ câu thông sự khác nhau, hôn hậu cho dù năng lực sống quãng đời còn lại, lão niên thì thường thường sẽ trở thành ở chung ở một dưới mái hiên người xa lạ, mà không có sinh hoạt tình thú.

Bởi cung thiên di có thiên diêu

Cung thiên di có thiên diêu tinh, còn lại là đương sự người người đó tế đào hoa, chính mình người rất tốt tế quan hệ, ngoại duyên hảo canh không nói chơi, nhất là thường có thể được trợ giúp vu bằng hữu khác phái, cũng nhân

Là "Yếu nhân đẹp", cho nên khi sự người khá chú trọng dáng vẻ cập trang phục, mỗi khi cùng người liên hoan ước hội tiền, tổng hội trang điểm trang phục đáo "Cam nguyện" liễu mới có thể xuất môn

Bởi huynh đệ cung có địa không, Địa kiếp hơn nữa cung tử nữ có địa không, Địa kiếp

Cung phu thê bị Địa kiếp tinh cập thiên không sở giáp: Cho dù đủ luyến ái cơ hội, thế nhưng hôn sự tổng khó thành kết cục đã định, hai người bởi vì quan niệm mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển đại mà tiệm hành tiệm viễn, đương sơ nhiệt tình

Hội cấp tốc làm lạnh, có điểm nối nghiệp vô lực hoặc khiếm khuyết lâm môn một cước đích tình hình phát sinh.

Bởi cung phu thê địa chi là dần, thân, tị, hợi

Cung mệnh hoặc cung phu thê tọa lạc vu tứ mã nơi (dần thân tị hợi chờ cung vị): Ngươi là một rảnh rang không được xuống nhân, hay là để truy đuổi cá nhân thành tựu, hoặc là có phải

Lý do, người ta luôn luôn thiết yếu lưỡng địa bôn ba bận rộn, rất dễ phát triển dị quốc yêu hoặc cự ly xa luyến ái, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều tình cảm có thể là không tránh khỏi.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có phá quân cập tham lang cập liêm trinh cập vũ khúc hơn nữa cung mệnh tứ chính vô Tứ Sát Hóa kị hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc

Duy được vũ phá liêm tham của xung hợp mà không sai ai ra trình diện thất sát cập Tứ Sát chi giao hội, lại thấy xương khúc phụ bật khôi việt Tử Phủ của thủ chiếu, doãn là thượng cách, phú quý tất vậy, nữ tử phùng của kiên trinh hiền

Năng lực, tài trí hơn người mà vượng phu ích tử.

Bởi cung phu thê Thiên can là tân hơn nữa cung tử nữ có cự môn

Cung phu thê hóa lộc nhập cung tử nữ và tử nữ hữu duyên ﹑ văn thơ đối ngẫu nữ hảo; mới có thể và phối ngẫu tình cảm đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc

Bởi cung phu thê Thiên can là tân hơn nữa cung tử nữ có cự môn

Cung phu thê hóa lộc nhập cung tử nữ và tử nữ hữu duyên ﹑ văn thơ đối ngẫu nữ hảo; xung cung điền trạch đại diện mới có thể kết hôn muộn.

Bởi cung phu thê Thiên can là tân hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có văn khúc

Cung phu thê hóa khoa nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung) phối ngẫu người ở bên ngoài duyên tốt, THUẬN ﹑ đối sự nghiệp có bang trợ; xung chiếu cung phu thê (chính) biểu thị phối ngẫu ham trang phục ái đẹp

Bởi cung phu thê Thiên can là tân hơn nữa Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có thái dương

Cung phu thê hóa quyền nhập nô bộc cung phối ngẫu đối huynh đệ của mình bằng hữu thái độ mạnh mẽ, ý kiến đa; phối ngẫu tình cảm đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc dục vọng cường; có sớm khác giới duyên hiện tượng;

Bởi cung phu thê Thiên can là tân hơn nữa cung mệnh có văn xương, thất sát

Phu thê Hóa kị nhập mệnh, phu thê ở chung không được hòa hợp, đa câu oán hận; phu thê bả kị cho ngươi, đối với ngươi rất xoi mói; phu thê kị rơi vào trên người ngươi, sở dĩ của ngươi tình cảm bị người dính ở, quấn lấy

Bởi cung phu thê Thiên can là tân hơn nữa cung tài bạch có văn xương, thất sát

Cung phu thê Hóa kị nhập cung tài bạch phu thê nhân tài khởi tranh cãi, hơn nữa tình cảm vợ chồng bất hảo; xung chiếu cung phúc đức phối ngẫu lưu ý chính hưởng thụ.

Bởi cung tử nữ Thiên can là canh hơn nữa Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có thái dương

Cung tử nữ hóa lộc nhập Cung Nô bộc (cung Nô bộc), tử nữ và bằng hữu ta duyên phận tốt, Cung Nô bộc (cung Nô bộc) phu thê bản thân, mới có thể chúng ta đa tình lãng mạn sầu triền miên tình thú tốt

Bởi cung tử nữ Thiên can là canh hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc

Cung tử nữ hóa quyền nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), có thể kết phường, cổ đông tranh chấp đa, tử nữ đối sự nghiệp tích cực nỗ lực, mới có thể thân thể chúng ta tương đối mạnh tráng, đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc cường

Bởi cung tử nữ Thiên can là canh hơn nữa cung tật ách có Thái âm, Thiên phủ

Cung tử nữ hóa khoa nhập cung tật ách, tử nữ đối thân thể ta chiếu cố hảo, mới có thể phi hóa lộc nhập là đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc tình cảm ý nghĩ kỳ quái

Bởi cung tử nữ Thiên can là canh hơn nữa cung thiên di có Thái âm, Thiên phủ

Cung tử nữ hóa khoa nhập cung thiên di, tử nữ tại ngoại duyên phận tốt, cung thiên di là vợ chồng tài bạch mới có thể phối ngẫu tài năng lực tốt, chúng ta tình cảm hảo

Bởi cung tử nữ Thiên can là canh hơn nữa cung điền trạch có thiên đồng

Cung tử nữ Hóa kị nhập điền trạch, vi phu thê tại gia đa câu oán hận, mới có thể củi khô lửa bốc (dính hoặc tích tình) tình thú không nhiều hợp, hơn nữa không muốn sinh con cái ﹔

Bởi (cung tử nữ Thiên can là canh hơn nữa cung tật ách có Thái âm) hoặc (cung tật ách Thiên can là canh hơn nữa cung tử nữ có Thái âm)

Tử -- tật, tử nữ và tật ách tứ hóa tướng hệ, khoa nhập là La Mạn Đế Khắc

Bởi cung mệnh có thiên việt hơn nữa cung thiên di có thiên khôi hơn nữa cung mệnh địa chi là vị

Cung mệnh thiên việt và cung thiên di thiên khôi hình thành tọa quý hướng đắt tiền cách cục, lại thêm tử vi thượng tam phương tứ chính sát tinh ít, có thể thấy được cung mệnh tổ hợp phi thường tốt. Suốt đời nhất định là có quan có thể

Dĩ làm. Thiên việt một ... khác tằng hàm nghĩa, dù cho tăng tử vi nhân tính cách thanh nhã cảm. Khôi việt tác mệnh người đó cũng sẽ không là thô tục người đó

Bởi cung phu thê có thiên tướng

Thiên tướng nhập cung phu thê nam được mỹ thê, nhu thuận, hiền tuệ, khí khản. Nữ mệnh thiên tướng nhập cung phu thê, trượng phu xử sự tích cực, trách nhiệm tâm nặng. Thiên tướng phùng lộc tồn, phối ngẫu có trợ lực. Thiên tướng

Ở phu thê, dễ và trước kia biết thân hữu, đồng sự, hàng xóm chờ đối tượng kết hôn, có đích thân lên gia tử vi thân của tượng. Thiên tướng nhập xấu vị cung như sao tính tổ hợp thoả đáng, nam có cưới vợ bé cơ hội.

Bởi cung phu thê có thiên tướng

Thiên tướng tinh ở ái tình cung đích tình nhân nói đến luyến ái luôn luôn nhu tình Tự Thủy, ôn nhu săn sóc không nói chơi, đối đãi tình nhân càng trung trinh như một, có truyền thống mỹ đức bọn họ, rốt cuộc điển hình

người chồng tốt hảo lão bà. Bởi thiên tướng tinh bản thân có thuộc "Ấn" đặc tính, cận nhập ái tình cung thì sở triển hiện tựu sẽ trở thành bảo thủ, coi trọng truyền thống, không hiểu biến báo, nhát gan

Sợ phiền phức, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chuyên chú, kéo dài. . . Các loại ái tình quan tử vi niệm. Sở dĩ, bọn họ ái tình rất thích hợp môi chước nói như vậy và thân cận phương thức, bản thân sẽ không thái thích mạo hiểm

ái tình, chỉ cần bọn họ phát hiện tình yêu của mình tràn ngập lượng biến đổi thì, tinh thần áp lực và tâm tình đô hội theo thành lớn hoặc đồi bại, thường vì vậy mà đối ái tình tràn ngập sợ hãi.

Đại thể kết hôn muộn bọn họ, nếu như gặp gỡ ngưỡng mộ trong lòng đối tượng thông thường chẳng làm sao biểu đạt tình cảm, tối thường làm hành vi là quan tâm đối phương sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, thường tạ do đưa đón tình nhân hoặc là

Tình nhân làm việc để diễn tả ý nghĩ - yêu thương, bất quá, lại sẽ ở khuyết thiếu câu thông dưới tình huống, bọn họ ái tình luôn luôn nhanh chóng biến thành một loại đối phương vô cùng ỷ lại quan hệ, trái lại nhượng hắn

Môn ở trong tình yêu thể xác và tinh thần uể oải. Nguyên bản tựu đối ái tình tựu tràn ngập sợ hãi bọn họ, một ngày nói đến luyến ái càng cẩn cẩn dực dực, không thích ở công khai trường hợp biểu hiện thái thân mật

Cử động, tập quán trốn ở góc yên lặng quan tâm người yêu, bởi quá mức bị động, sở dĩ ở hiện đại nhanh như vậy xan ái tình quan tử vi đầy rẫy trung tâm, đối với bọn hắn có thể nói là càng ngày càng

Không dễ dàng nói yêu thương liễu.

Bọn họ thích có trách nhiệm cảm, có ái tâm, coi trọng gia đình, tôn trọng truyền thống, coi trọng lễ phép khác giới, đối với bề ngoài không nên quá lập dị hoặc bại lộ nhân. Nếu như ngươi là nam

Sinh, người ta sẽ có nhỏ nhẹ yêu mẫu tình kết tóc sinh, nói cách khác, người ta lý tưởng trung tâm đích tình đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đa hội và mẫu thân của mình tính chất đặc biệt rất giống nhau. Nếu như ngươi là nữ sinh, người ta sẽ thích có

Có ổn trọng bề ngoài, theo khuôn phép cũ, có người làm công tác văn hoá khí chất, tốt nhất là có thể có phong phú hàm tử vi nuôi nam nhân. Hội nghị thường kỳ ở ái tình lý tự phiền não các ngươi, là một mọi việc nghĩ quá nhiều

Tình nhân, các ngươi nghi kỵ tâm ngận nặng, bất tương tình nhân thái độ là các ngươi nói yêu thương thì vết thương trí mệnh, có đôi khi các ngươi hội không phân rõ chính chân chính thích gì dạng đích tình nhân, Nhưng bởi vì các ngươi khác giới duyên hơi tệ, có rất mạnh đào hoa hiện tượng, sở dĩ thường bảo trì "Gặp hơn nữa" lòng của thái, hội này khiến cho tình yêu của các ngươi càng thêm tử vi khổ não.

Bởi cung phu thê có thiên tướng hoặc cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có thiên tướng

Thiên tướng tinh tọa lạc tại cung phu thê hoặc cung Quan lộc (sự nghiệp cung): Của ngươi đào hoa đối tượng tựu rất có thể là cùng học hoặc đồng sự, bởi vậy, phòng làm việc tình cảm lưu luyến phát sinh cơ suất là rất cao, cũng chính là

Thuyết, của ngươi đào hoa đối tượng rất có thể là đồng sự hoặc là nhân công tác quan hệ mà người quen biết, hơn nữa, hơn phân nửa nhân cũng hoàn ngày thường rất thể diện rất xưng đầu.

Bởi cung phu thê có thiên tướng

Thiên tướng ở cung phu thê, bọn họ một nửa kia thường thường là lúc đó bạn chơi hoặc hàng xóm, cũng có thể là tích nhật cùng học đồng sự hoặc quen biết cũ, ở đây đó phân biệt rất dài nhất

Đoạn thời gian lúc, tình cờ tương phùng vừa câu dẫn ra cộng đồng hồi ức, phân quen thuộc và hảo cảm rất dễ nhượng hai người đi vào luyến ái hoặc hôn nhân điện phủ. Thì là biệt ly cũng

Hội bởi vì quan tâm tưởng niệm mà lần nữa nhặt cũ vui mừng.

Cung phu thê có thiên tướng tinh: Quen biết cũ phục nhiên kết hợp có khả năng cao, hôn nhân tính chất đặc biệt thì là của ngài phối ngẫu nơi chốn vì hắn nhân thiết tưởng, làm ngài nghĩ địa phương cũng không đa, Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cũng có thể năng lực phát sinh ở nâm cuộc sống hôn nhân thượng.

Cung phu thê có thiên tướng tinh: Của ngươi một nửa kia mặc dù có chút phách chân hiềm nghi, bất quá cũng một lãng mạn đa tình thiện giải nhân ý hảo bầu bạn, thập phần coi trọng hình tượng, nhiệt tâm, ái

Mặt mũi, thích chõ mũi vào chuyện người khác, rất hội chiếu cố nhân vừa hiểu được sinh hoạt tình thú và hưởng thụ, đời sống tình cảm hội tràn ngập không tưởng được lạc thú, của ngươi một nửa kia hơn phân nửa sẽ có một tốt dáng vẻ.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, đại hao, thiên diêu, mộc dục, hữu bật, văn khúc, thiên việt

Cung mệnh trung tâm nhìn thấy đào hoa tinh tương đối nhiều người đó, thường thường tướng mạo đều cũng không tệ lắm, khác giới duyên tốt tự không được kẻ khác ngoài ý muốn, thế nhưng dưới chúng ta muốn nhượng mọi người giải trừ chính là, Cung mệnh hoặc thứ ba phương tứ đang ngồi rơi rất nhiều đào hoa tinh người đó, cố nhiên so sánh cụ bị đào hoa tiềm chất, chúng ta yếu quan tử vi xét một người khác giới duyên có hay không hài lòng, còn có cái khác

Chỉ tiêu, ví dụ như cung phu thê tinh diệu thường bị dùng để tham thảo một người khác giới duyên, cung phu thê có thể nói là hôn nhân tình cảm chính danh vị, đối với vị hôn người mà nói là "Dị

Tính bầu bạn " cung vị, đối có chồng người mà nói là song phương đối đãi "Quan hệ vị "

Bởi cung tử nữ có tả phụ, hữu bật

Tả phụ tinh hoặc hữu bật tinh ở cung tử nữ (nhất là tả phụ tinh tương đối rõ ràng): Thường thường ám chỉ sẽ có sinh con hoang, hoặc đương sự người có nhị hôn khả năng, đối với tình ái

thái độ thì thích tạ trợ giúp tư tưởng, thanh quang lai trợ giúp tính, đương bước vào trung tâm lão niên thì, còn có thể năng lực tạ trợ giúp cùng loại uy mà thép uy lực ư!

Bởi cung thiên di có thiên diêu

Thiên diêu tinh ở cung thiên di người đó, thì chính mình người rất tốt tế quan hệ, ngoại duyên hảo canh không nói chơi, nhất là thường có thể được trợ giúp vu bằng hữu khác phái;

Bởi huynh đệ cung có địa không, Địa kiếp hơn nữa cung tử nữ có địa không, Địa kiếp

Cung phu thê bị địa không, Địa kiếp giáp chế trụ như vậy đương sự người vô luận ở trước khi cưới hoặc ở hôn hậu đời sống tình cảm thường thường tới không dễ dàng, cũng có thể dụng khổ cực để hình dung. Mà cái này tạo

Thành luyến ái hoặc hôn nhân không dễ dàng cập rất cực khổ tình hình, nhất định cần dựa vào đại hạn hoặc lưu niên tứ hóa đi đánh vỡ cục diện bế tắc. Đương sự người ở hiện thực trong cuộc đời hôn nhân thường thường hội

Này đây xung động, tia chớp phương thức lai biểu hiện, bằng không nhất định sẽ xuất hiện đêm dài nhiều mộng, hoặc là sẽ có bào không xong ái tình trường bào, thậm chí là rất khó tìm đáo thích hợp luyến ái đối tượng

Bởi cung phu thê có tử vi, thái dương, thiên đồng, Thiên phủ, Thái âm, thiên tướng, thiên lương hơn nữa cung mệnh vô Tứ Sát hơn nữa cung mệnh có hồng loan, thiên hỉ, thiên việt, thanh long hơn nữa cung mệnh có thất cát

Nhược cung phu thê cát, đa chủ phối ngẫu có tài mạo phú quý, được nhất thời sung sướng, mà chết nhân mình tài mạo, năng lực, bản thân không xứng mà ly dị;

Bởi cung thiên di có tử vi, Thiên phủ

Cung thiên di có tử vi hoặc Thiên phủ tinh: Một nửa kia là sợ cô độc, nhĩ căn tử có điểm mềm nhân, thường nhân người khác ngôn ngữ mà thay đổi ước nguyện ban đầu, cá tính duy ngã độc tôn, không thế nào

Giỏi về giao tế (giả thiết không có cát tường trợ giúp tinh đồng cung hoặc gửi thông điệp), ái huyễn tưởng không thực tế, hắn thích thính dỗ ngon dỗ ngọt, dễ nhẹ dạ, muốn chiếm làm của riêng cường, điều không phải đại nam

Nhân hay thiết nương tử, tuy rằng cá tính có chút cường thế, nhưng có đôi khi sẽ vì biểu hiện phần của hắn lượng và không giống người thường, hội như tiểu hài tử như nhau buồn bực, là phản đối mà phản đối!

Nếu là ngươi biểu hiện ra có điểm dính lại không quá dính, bình thường tống hắn kỷ đính tâng bốc, hắn lại sẽ đối với ngươi phục phục thiếp thiếp.

Bởi cung phu thê có tử vi, Thiên phủ, thiên tướng

Cung phu thê có tử vi, Thiên phủ, thiên tướng chờ tinh, nam mệnh có Thái âm, nữ mệnh gặp thái dương; chủ phối ngẫu cao hơn vu mệnh chủ, được phối quý ngẫu; chí ít có thể xong nhất cái tốt

Nhân duyên. ◎☆ bất quá khi nhiên bất năng bị sao Hóa kỵ, hoặc là quả tú, sát tinh phá phôi ◎☆.

Bởi cung phu thê có thiên tướng

Thiên tướng tọa cung phu thê, cổ nhân có [tử vi đích thân lên gia tử vi thân] thuyết pháp. Ở hiện đại, thì làm lý do cùng học, đồng sự, láng giềng quan hệ biến thành phu phụ. Hoặc giả là quen biết cũ, không có tình cảm, Trải qua một đoạn thời kì làm bất hòa, gặp lại hậu phát sinh nữa tình cảm. Thiên tướng tọa cung phu thê, vừa là [tử vi phu xướng phụ tùy], nên phu thê hợp tác cộng sự.

Bởi thái dương vượng độ là miếu, vượng hoặc Thái âm vượng độ là miếu, vượng hơn nữa cung phu thê tam phương tứ đang có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Thiên tướng tọa cung phu thê nữ mệnh cần phải thị thái dương, nam mệnh cần phải thị Thái âm, phải miếu vượng, sai ai ra trình diện cát, sau đó hôn nhân thủy mỹ mãn

Bởi thái dương vượng độ là hãm hoặc Thái âm vượng độ là hãm

Nhược lạc hãm, Hóa kị, sai ai ra trình diện sát, thì hôn nhân không như ý, hoặc chủ tình cảm vỡ tan. Nữ mệnh dĩ nhà kề kế thất là nên.

Bởi cung phu thê có thiên tướng hơn nữa cung phu thê địa chi là tị, hợi

Tị hợi thiên tướng ở cung phu thê, mà chống đỡ cung vũ khúc có vô cát hóa thành suy đoán then chốt. Nhược vũ khúc Hóa kị, thì chủ phối ngẫu có ý định ngoại hoặc có tai bệnh, nhẹ thì ý kiến không hợp, nửa đường phân

Ly. Nhược hóa quyền hóa lộc, thì nên [tử vi phu xướng phụ tùy]. Tị hợi thiên tướng nhược hội [tử vi tử vi tham lang] đa đào hoa, nữ mệnh trái lại chủ nên tác nhà kề kế thất, bằng không vị hôn phu dễ di tình biệt luyến.

Nam mệnh thì chủ hôn tiền đa luyến ái, ăn no lịch tang thương sau đó được tốt phụ. Tị hợi thiên tướng, dĩ [tử vi liêm trinh thất sát], thiên lương, cự môn các viên, là cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

Phàm thiên tướng ở cung phu thê, đều nên kiêm thị sở hội Thiên phủ, cát thì cát, hung thì hung. Phủ kho vô lộc, thì không thích hợp phu thê hợp tác gây dựng sự nghiệp.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có Hàm trì, thiên diêu, mộc dục hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có hồng loan, thiên hỉ, đại hao, hữu bật, thiên việt

Tị hợi thiên tướng nhược hội [tử vi tử vi tham lang] đa đào hoa, nữ mệnh trái lại chủ nên tác nhà kề kế thất, bằng không vị hôn phu dễ di tình biệt luyến. Nam mệnh thì chủ hôn tiền đa luyến ái, ăn no lịch tang thương sau đó được tốt phụ.

Bởi cung thiên di có tử vi, Thiên phủ, lộc tồn

Cung thiên di có lộc tồn, Thiên phủ, tử vi tinh: Sẽ có di dân nước ngoài ý niệm trong đầu hoặc cơ hội, cụ bị tại ngoại có thể thích ứng trong mọi tình cảnh điều kiện, hơn nữa còn là ngoại duyên hảo, xuất môn cát tường

dụ thị. Ta hội nghị thường kỳ cổ vũ cung thiên di sai ai ra trình diện tử vi tinh và tử vi dẫy tổ hợp người, ở quốc nội tao ngộ không như ý thì, năng lực vãng nước ngoài hoặc xa địa bào, thường thường có thể gặp phùng quý

Nhân hoặc súc đủ giải quyết vấn đề năng lượng. Tử vi, Thiên phủ ở cung thiên di người (tử vi, Thiên phủ, lộc tồn ngũ hành thuộc tính là đất), cũng có đi xa nhà đọc sách học ở trường và

Di cư nước ngoài cơ hội, dù sao là cả tử vi đẩu số lý lớn nhất năng lượng tinh diệu, sở dĩ đến đây cách cục người thời gian tới không phải chỉ là để mộng, mà là có đổi tiền mặt lý tưởng cơ

Hội. Đương nhiên, tử vi hoặc Thiên phủ tinh ở cung thiên di người, kỳ phối ngẫu cực có thể là đại nam nhân hoặc nam nhân bà, mà sự nghiệp thành công cũng không nói chơi.

Bởi cung thiên di có tử vi, Thiên phủ

Cung thiên di có tử vi hoặc Thiên phủ tinh: Một nửa kia là sợ cô độc, nhĩ căn tử có điểm mềm nhân, thường nhân người khác ngôn ngữ mà thay đổi ước nguyện ban đầu, cá tính duy ngã độc tôn, không thế nào

Giỏi về giao tế (giả thiết không có cát tường trợ giúp tinh đồng cung hoặc gửi thông điệp), ái huyễn tưởng không thực tế, hắn thích thính dỗ ngon dỗ ngọt, dễ nhẹ dạ, muốn chiếm làm của riêng cường, điều không phải đại nam nhân

Hay thiết nương tử, tuy rằng cá tính có chút cường thế, nhưng có đôi khi sẽ vì biểu hiện phần của hắn lượng và không giống người thường, hội như tiểu hài tử như nhau buồn bực, là phản đối mà phản đối!

Nếu là ngươi biểu hiện ra có điểm dính lại không quá dính, bình thường tống hắn kỷ đính tâng bốc, hắn lại sẽ đối với ngươi phục phục thiếp thiếp.

Bởi cung mệnh có thất sát, phá quân, tham lang

Cung mệnh có Sát Phá Lang tinh hệ:

Vô luận là thất sát, phá quân, tham lang ngồi một mình, hoặc cùng với nó tinh diệu cộng tổ cung mệnh, một thân tất là lao lực mệnh người, tuy nói sát, phá, lang có chút tính chất đặc biệt có thể và "Tham "

"Sân", "Si" bức tranh thượng đẳng hào, nhưng cũng có tương đương trình độ tri tính và cảm tính, là loại thẳng thắn lưu lộ mà không tạp có dối trá mượn cớ che đậy. Bọn họ bình thường là hành động phái mà

Phi gọi không luyện lý luận đại sư, sở dĩ sát, phá, lang nhân vô luận là tướng mạo, cá tính, sự nghiệp công tác biểu hiện hoặc ở thế giới tình cảm biểu hiện, hội nghị thường kỳ làm người khác chú ý, Bởi vì bọn họ nói chuyện tình cảm thông thường đều là bất cứ giá nào, cái gì đều bất kể. Loại này tinh hệ tổ hợp cung mệnh, nếu như thêm vào sao Văn Khúc, ngoại trừ là hào khí can vân ngoại, thượng khả

Tài năng ở phong tình vạn chủng thượng làm đẹp ta nhu tình như nước; nhưng mà tham lang tinh hệ tổ hợp hơn nữa sao Văn Khúc thì, khá nhiều tình cảm tính, sẽ vì tình lai ta "Phô trương thanh thế", hoặc

Tác ta già mồm cãi láo diễn xuất ư! Nếu như hóa quyền hóa nhập những ... này tinh hệ tổ hợp thì, như vậy thì có thể là mười phần "Cấp kinh phong", không được phép mạn công ra việc tinh tế mạn lang trung

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Cung mệnh có sao Liêm trinh: Là đúng ái phi thường cố chấp nhân, liêm trinh là tù tinh, ở tình cảm thượng cũng có nào đó trình độ mua dây buộc mình đích tình hình, một khi bị hắn yêu, có thể nói nùng tình

Chocolate, người ta cũng rất khó thoát khỏi hắn đậm đến hóa không ra ái; ngoại trừ liêm trinh chỉ thủ sẽ có như vậy câu nệ ở ngoài, liêm trinh, thất sát tinh đồng cung tọa mệnh người đó, ở tình cảm

Thượng cũng có cường liệt độc chiếm tính tính chất đặc biệt, nếu không phải tưởng động chân tình, ngàn vạn lần biệt tùy tiện trêu chọc bọn họ ốc

Mà thiên diêu tinh ở tai ách thượng thì chủ thuỷ ách, và Địa kiếp đồng cung thì, ở trên lý thuyết thì không thích hợp đáo nguy hiểm kịch địa phương thủy của cảnh thị.

Bởi cung phu thê có thiên tướng

Cung phu thê có thiên tướng tinh: Của ngươi một nửa kia tràn ngập tinh thần hiệp nghĩa, thích bênh vực kẻ yếu, tương đương nhiệt tâm công ích cũng thích xen vào chuyện của người khác, cá tính có chút tao bao, sĩ diện lại đang ý hình

Tượng, có đôi khi tương đương lạm tình, nhiệt tâm qua đầu, bởi vậy, nhân duyên rất tốt nhưng cũng thường gây cho người nhà phiền phức; hắn mãn hiểu được chế tạo lãng mạn, coi trọng sinh hoạt tư tưởng, cá tính săn sóc

Ôn nhu, khá năng lực đòi khác giới niềm vui, hắn thiêu cật thiêu mặc, bình thường mặc dù có thể là một lạm người tốt, nhạ mao hắn khả dã lục thân không nhận, thân làm hắn phối ngẫu, thật đúng là đối với hắn vừa yêu vừa hận

Bởi cung phu thê có thiên tướng hơn nữa cung phu thê vô Tứ Sát

Cung phu thê có thiên tướng người đó hơn nữa không có sát tinh (linh tinh, kình dương, Hỏa Tinh, đà la, địa không, Địa kiếp một trong số đó), nữ sinh cung phu thê có thiên tướng nói một ... khác

Bán thành thật, phi thường có trách nhiệm cảm, nam sinh cung phu thê có thiên tướng nói, một nửa kia có bang phu vận, hơn nữa giữa song phương ở chung phi thường ân ái, hơn nữa không sợ của mọi người

Nhân phía trước có thân mật hành vi, cho dù có cãi nhau tử vi cũng là tiểu phu thê trong lúc đó ngọt ngào khóe miệng.

Bởi cung phúc đức có Thái âm, thiên diêu, hồng loan hoặc cung tài bạch có Thái âm, thiên diêu, hồng loan

Trừ Thái âm thủ mệnh người thanh lệ ngoại, cung phúc đức được Thái âm hội chiếu, hoặc là được hồng, diêu tọa cung giai chủ đẹp mỹ lệ

Bởi huynh đệ cung có địa không, Địa kiếp hơn nữa cung tử nữ có địa không, Địa kiếp

Cung phu thê có địa không chấm đất cướp giáp, như vậy nói cách khác, vô luận nâm khác giới duyên có được hay không, chỉ cần nhất luận cập kết hôn, sẽ xuất hiện trở lực, mà giá cổ trở lực có lúc là tới có điểm sờ

Danh kỳ diệu, thường thường là từ chi mạt tiểu tiết, một góc băng sơn mà khiến cho tình cảm nam nữ nhìn không thấy hạnh phúc thời gian tới tính; giả như khắc phục liễu tất cả cản trở mà thành liễu thân, như vậy đây đó của

Đang lúc thì hội tồn tại khó có thể hoàn toàn câu thông một cái sự khác nhau, vĩnh viễn đều không thể có nói phải minh xác mịt mờ đái, hôn hậu cho dù năng lực sống quãng đời còn lại, già như vậy thâm niên thường thường sẽ trở thành ở chung

Ở một dưới mái hiên hai người, chỉ có xa lạ mà không có tình thú. Đơn thuốc nâm khứ tôn trọng hôn nhân, như vậy hôn nhân thì hội hồi báo nâm dĩ ấm áp cập ngọt ngào gia đình. Đa thương cảm đối

Phương, thì năng lực thu được nhu tình hồi báo; khi ngài cấp đối phương đả cái dấu hỏi thì, thì phải nhận được một than thở. Xin không cần quá mức chủ quan tử vi dĩ cá nhân chủ nghĩa thái độ hỗn loạn ở lưỡng tình tướng

Duyệt quan hệ lý, bởi vì đối phương thì không cách nào tiếp thu ích kỷ như vậy tự lợi thái độ. Đối phương cũng sẽ có chính kiên trì rụt rè, cũng bởi vì tình yêu số mệnh tất nhiên sẽ giống như đến đây

Hiện tượng, sở dĩ thương cảm, tôn trọng cập chân thành thật tình tài năng hóa giải tầng kia hội tạo thành hiểu lầm hoặc quan tử vi niệm mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển tường vây.

Cung phu thê có địa không chấm đất cướp giáp như vậy đương sự người vô luận ở trước khi cưới hoặc ở hôn hậu đời sống tình cảm thường thường tới không dễ dàng, cũng có thể dụng khổ cực để hình dung. Mà cái này tạo thành yêu

Ái hoặc hôn nhân không dễ dàng cập rất cực khổ tình hình, nhất định cần dựa vào đại hạn hoặc lưu niên tứ hóa đi đánh vỡ cục diện bế tắc. Đương sự người ở hiện thực trong cuộc đời hôn nhân thường thường sẽ là dĩ

Xung động, tia chớp phương thức lai biểu hiện, bằng không nhất định sẽ xuất hiện đêm dài nhiều mộng, hoặc là sẽ có bào không xong ái tình trường bào, thậm chí là rất khó tìm đáo thích hợp luyến ái đối tượng;

Chủ trương tìm đối tượng là trưởng tử, trưởng nữ, tuổi tác lớn hơn mình ba tuổi đã ngoài, có tôn giáo tín ngưỡng.

Bởi cung phu thê có hóa lộc nhập cung tử nữ, hóa quyền nhập cung tử nữ, hóa khoa nhập cung tử nữ, Hóa kị nhập cung tử nữ

Cung phu thê tứ hóa đáo cung tử nữ: Thuộc quan hệ xã hội hành nghiệp, giáo dục nhân viên hành nghiệp, ngoại động của công tác.

Bởi cung phu thê có hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), hóa quyền nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), hóa khoa nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Cung phu thê tứ hóa nhập cung phu thê của tam hợp vị (cung Quan lộc (sự nghiệp cung), cung phúc đức, cung thiên di) mới có thể dễ làm lão bản, đi làm cách người mới có thể dễ đương chủ quản hoặc quản lí.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có thái dương, vũ khúc, Thái âm, Thiên phủ, thiên đồng

※ cung Quan lộc (sự nghiệp cung) đồng thời phùng tự hóa gia tử vi cường ※

Bởi cung tử nữ Thiên can là canh hơn nữa tính là nữ

Nữ cung tử nữ Thiên can tọa canh, mới có thể dễ và (có kết quá hôn hoặc có hôn nhân đối đãi hoặc ly hôn) luyến ái. Sau khi kết hôn mới có thể dễ gặp ở ngoài cập đào hoa hoặc đối tượng kết hôn là lớn tuổi người

Bởi cung tài bạch có hóa lộc nhập cung tài bạch, hóa quyền nhập cung tài bạch, hóa khoa nhập cung tài bạch, Hóa kị nhập cung tài bạch

Cung tài bạch có tự hóa nghiêm trọng mới có thể dễ sinh ly tử biệt hoặc ly hôn. Khinh mới có thể dễ bất năng đồng tâm đồng sàng dị mộng; hóa giải chủ trương kết hôn muộn hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều (đất khách ở riêng)

Bởi thân cung vô chủ tinh

Lộc biên lai gửi tiền thủ hoặc vô ngoại hạng tinh diệu, đối hôn nhân tình cảm khuynh hướng cẩn thận bảo thủ, đóng chặt nội tâm, đối tình cảm không dám dũng cảm nếm thử, khuyết thiếu tự tin, cảm giác an toàn và tin cậy cảm.

Bởi cung phu thê có thiên tướng

Cung phu thê thiên tướng tinh: ‧ hắn mặc dù có chút thích cảo không rõ tối, nhưng đáng ghét lời nói thật không minh bạch. ‧ hắn thích đấu võ mồm nhưng không dễ dàng nổi giận, cân hắn đấu võ mồm trái lại nhượng

Hắn đối với ngươi khắc sâu ấn tượng, đối với hắn khóc lóc om sòm hắn ngược lại sẽ bỏ trốn mất dạng. ‧ hắn mặc dù có định kiến, nhưng thích chu đáo, bởi vậy ở trước tiên hắn không bao giờ làm quyết định, rất nhiều

Sự tình không được một giây sau cùng, quyết không nên ép hắn kết luận. ‧ hắn thích cân đối, người ta quá nhanh lấy lòng hoặc quá sớm yếu hắn tỏ thái độ, hắn hội canh do dự, người ta hãm được càng sâu hắn bào

càng nhanh. ‧ quá khó khăn ái tình, hắn rất dễ buông tha, thương hắn tựu tận lực không nên cho hắn ra nan đề.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có thất sát cập phá quân cập tham lang cập tử vi cập Thiên phủ

Tử vi, Thiên phủ và thất sát, phá quân, tham lang vu mệnh thân cung tam phương gặp gỡ người, xen vào cải cách và bảo thủ trong lúc đó, này đây so sánh hội làm mậu dịch, xí hoa, ngoại vụ phương diện

Công tác, so sánh sẽ có lĩnh đạo của quyền lực.

Bởi cung điền trạch có thiên cơ, thiên tướng hoặc cung điền trạch có thiên đồng, tham lang

Cung điền trạch bên trong tọa thiên cơ hoặc thiên tướng hoặc thiên đồng, tham lang hoặc Thái âm (hãm) hoặc thái dương (hãm) người đó tiền tài đều là đều dựa vào chính một một cước ấn, thông thường năm mới đều là

Phi thường cực khổ, thậm chí có người đó hội không có chỗ ở cố định thường thường dọn nhà, bởi vậy yếu ổn định nhất định muốn mua phòng, tiên bả tài khố ổn định.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc cập phá quân hoặc cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có thiên cơ cập cự môn

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) bên trong có vũ khúc + phá quân hoặc thiên cơ + cự môn một nửa kia hoàn toàn không có kim tiền khái niệm, chỉ cần bằng hữu gặp nạn, hắn nhất định là giúp bạn không tiếc cả mạng sống sẽ không tiếc, trong không đủ tiền

Lão bà khứ nghĩ biện pháp, nói chuyện giang hồ vị rất nặng, nói chuyện thường thường xen lẫn thô tục, mặt khác thiên cơ + cự môn một nửa kia hít thuốc phiện có lẽ cồn trúng độc cơ suất rất lớn.

Bởi cung mệnh có liêm trinh

Liêm trinh dần thân -- dã tính xinh đẹp là mỹ nữ hình cách cục chính là mỹ nữ hình cách cục

Bởi cung phu thê có hóa lộc nhập cung tử nữ

Cung phu thê hóa lộc (quyền khoa) nhập cung tử nữ, thê sinh cậu bé đa, hai vợ chồng đái đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa.

Bởi huynh đệ cung có địa không, Địa kiếp hơn nữa cung tử nữ có địa không, Địa kiếp hơn nữa cung mệnh có tham lang, liêm trinh, hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, đại hao, thiên diêu, mộc dục, hữu bật, thiên việt

Phá sản đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa: Mệnh tọa đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa tinh, cung phu thê có Địa kiếp, địa không đồng cung, tướng giáp hoặc đối chiếu, tất nhân phối ngẫu hoặc bản thân gặp ở ngoài mà bị tổn thất.

Bởi cung phu thê Thiên can là tân hơn nữa (Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có thái dương hoặc cung điền trạch có thái dương)

Bản mệnh cung phu thê hóa quyền nhập bản mệnh cung mệnh, cung tật ách, Cung Nô bộc (cung Nô bộc), cung điền trạch, mới có thể nhân duyên sớm kết (hóa quyền là ép buộc)

Bởi cung phu thê có hóa lộc nhập cung tử nữ, hóa quyền nhập cung tử nữ, hóa khoa nhập cung tử nữ, Hóa kị nhập cung tử nữ

Cung phu thê tứ hóa đáo cung tử nữ thuộc quan hệ xã hội hành nghiệp, giáo dục nhân viên hành nghiệp, ngoại động của công tác.

Bởi đại hạn cung tài bạch có Hóa kị nhập đại hạn cung tài bạch

Luận hôn nhân đại hạn cung tài bạch có tự Hóa kị, mới có thể dễ tâm tình hóa, tâm tình không ổn định hoặc ly hôn tượng; bất năng đồng tâm, đồng sàng dị mộng; đa dụng tâm kinh doanh hảo quan hệ vợ chồng và hôn nhân, có thể hóa giải

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có Thái âm, cự môn, phá quân, tham lang, vũ khúc hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa quyền hơn nữa tính là nữ

Nữ cường nhân ở cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có Thái âm, cự môn, phá quân, tham lang, vũ khúc hóa quyền, năng lực người làm phiền, vô pháp thanh nhàn, chủ quan tử vi cường, không tiếp thu thâu, làm việc có trách nhận thức.

Bởi cung phu thê có hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), hóa quyền nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), hóa khoa nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hơn nữa tính là nữ

Cung phu thê hóa lộc, quyền, khoa nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)(đối tượng điều không phải gia đình bà chủ, thuộc chức nghiệp phụ nữ) lực lượng yếu kém

Bởi cung phu thê có hóa lộc nhập cung tử nữ, hóa quyền nhập cung tử nữ, hóa khoa nhập cung tử nữ, Hóa kị nhập cung tử nữ

Tứ hóa đáo cung tử nữ quan hệ xã hội hành nghiệp, nhân duyên sinh ý, nghề phục vụ (lộc, khoa gia tử vi cường), ưa xuất ngoại, không thích tại gia.

Bởi cung mệnh có liêm trinh hoặc thân cung có liêm trinh

Liêm trinh thủ mệnh thân cung, hiện đại mở ra mà coi trọng vật chất xã hội, mặc kệ một thân bề ngoài là như thế nào chính phái, làm sao cao quý, làm sao làm được thần không biết quỷ không hay, đại thể

Khó thoát đào hoa, gặp ở ngoài; mới có thể có lúc trước khi cưới có bao nhiêu thứ luyến ái ở chung kinh lịch, hoặc hôn hậu sẽ cùng phối ngẫu dĩ người bên ngoài phát sinh tính quan hệ; chỉ cần gia tử vi cường tự thân tu dưỡng

Nhưng tránh được miễn việc này (có chỉ là mới có thể có lúc khát vọng La Mạn Đế Khắc khác giới duyên mà thôi)

Bởi cung mệnh có thiên việt

Cung mệnh có thiên việt, hiện đại mở ra mà coi trọng vật chất xã hội, mặc kệ một thân bề ngoài là như thế nào chính phái, làm sao cao quý, làm sao làm được thần không biết quỷ không hay, đại thể

Khó thoát đào hoa, gặp ở ngoài; mới có thể có lúc trước khi cưới có bao nhiêu thứ luyến ái ở chung kinh lịch, hoặc hôn hậu sẽ cùng phối ngẫu dĩ người bên ngoài phát sinh tính quan hệ; chỉ cần gia tử vi cường tự thân

Tu dưỡng nhưng tránh được miễn việc này (có chỉ là mới có thể có lúc khát vọng La Mạn Đế Khắc khác giới duyên mà thôi)

Bởi cung mệnh tam mới có văn xương cập văn khúc hơn nữa tính là nữ

Nữ mệnh tam hợp văn xương văn khúc, hiện đại mở ra mà coi trọng vật chất xã hội, mặc kệ một thân bề ngoài là như thế nào chính phái, làm sao cao quý, làm sao làm được thần không biết quỷ không hay, Đại thể khó thoát đào hoa, gặp ở ngoài; mới có thể có lúc trước khi cưới có bao nhiêu thứ luyến ái ở chung kinh lịch, hoặc hôn hậu sẽ cùng phối ngẫu dĩ người bên ngoài phát sinh tính quan hệ; chỉ cần gia tử vi cố

Thân tu dưỡng nhưng tránh được miễn việc này (có chỉ là mới có thể có lúc khát vọng La Mạn Đế Khắc khác giới duyên mà thôi)

Bởi cung phúc đức tam phương tứ đang có hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, thiên diêu, mộc dục, hữu bật, văn khúc, thiên việt bởi cung phu thê có Hóa kị nhập cung tài bạch hơn nữa cung phu thê vô hóa lộc nhập cung tài bạch, hóa quyền nhập cung tài bạch

Cung phu thê là việc chính, kị Hóa kị nhập phu thê huynh đệ (cung tử nữ) tới phu thê tật ách trong lúc đó, mới có thể phối ngẫu tuổi tác so với chính mình tiểu.

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có văn xương

Chiếu chương ấn chế ý nghĩa.

Văn xương của khoa bảng đến từ chính chộp được học tập yếu lĩnh và chiếu chỉ toàn bộ thu ký ức hình thức (khuông khối hóa in ấn đạo lý), đến nỗi so sánh dễ đang thi trung tâm thu được tốt đẹp chính là thành

Tích, kỳ nguyên tắc tính, ít biến báo cập trực lai trực vãng thẳng thắn thức đặc tính cũng là thành lập ở trên thuật đặc tính trên, sở dĩ đại gia có thể chú ý quan tử vi xét một chút văn xương tọa mệnh hoặc

Tam phương hội văn xương hoặc đại vận phùng văn xương (nhất là hóa khoa người càng rõ ràng hơn) tới thành tích tốt đẹp người đó, bọn họ có một cộng đồng đặc tính, hay đọc sách rất dễ đọc được hội

Cuộc thi trọng điểm, hơn nữa ký ức phương thức hệ thái văn tự bức ảnh ký ức pháp. Nhưng nhân văn xương ưu dị biểu hiện là ký ức sở trí, sở dĩ ở sức hiểu biết thượng tựu không cần thiết sẽ có rất

Ưu tú biểu hiện. Khúc xương là hệ sao giờ, thái độ làm người đa học đa năng lực,,,, đa thanh tú,, đa tài nghệ,,, đa dụng trí nhớ,, đa tố chất thần kinh,,,, thân thể là điều không phải rất mạnh tráng

,,, sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng,,,, Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có văn khúc

Dị lộ công danh, giỏi về khuông bàng khí chất cảm thụ.

Văn khúc và văn xương ý nghĩa kỳ thực gần, nhưng văn xương chủ dương phục chế hoặc ấn chế, văn khúc chủ âm cảm giác khuông bàng, sở dĩ văn khúc của tính ở văn nghệ thượng so sánh dễ có tốt đẹp chính là

Biểu hiện (khoa cử cuộc thi cần nhờ ký ức, không được kháo cảm thụ hiện ra), mà văn nghệ trung tâm khúc đàn, thi họa chờ đa cần phải kháo mỹ cảm thắng được thế nhân khẳng định, sở dĩ kháo văn khúc mô phỏng theo

Năng lực, rất dễ năng lực học tập đáo loại này xinh đẹp cảm thụ, tiến tới bày ra kỳ thành quả. Văn khúc cũng có ưu dị ký ức năng lực, chỉ là loại này ưu tú năng lực chỉ dùng để ở cảm thụ

Ký ức thượng, không giống văn xương chỉ dùng để ở thực chất có thể thấy được văn tự bức ảnh ký ức. Hơn nữa bởi vì văn khúc rất dễ ký ức? HiệpP cảm thụ, sở dĩ văn khúc hội cực dễ xúc cảnh sinh tình mà

Có cường thuyết buồn hiện tượng, làm cho nghĩ đa sầu đa cảm liễu. Khúc xương là hệ sao giờ, thái độ làm người đa học đa năng lực,,,, đa thanh tú,, đa tài nghệ,,, đa dụng trí nhớ,, đa thần kinh

Chất,,,, thân thể là điều không phải rất mạnh tráng,,, sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng,,,, Bởi tính là nữ nhi mà lại cung mệnh có thất sát, phá quân, liêm trinh, tham lang

Khai sáng hình chủ tinh (thất sát, phá quân, liêm trinh, tham lang) nữ nhân luyến ái thế tất yếu oanh oanh liệt liệt, ở giá nhập nhà giàu có trước, nhất định sẽ cao điệu huyền diệu ái tình. Thì là

Vào nhà giàu có, khai sáng hình nữ tính vẫn như cũ không chịu cô đơn, các nàng chính mình kéo dài nhiệt tình, muốn bả chồng của mình chế tạo trở thành xuất sắc nhân tài. Nhưng mà, bởi chi

Phối dục mãnh liệt quan hệ, loại này chủ tinh nữ tính không chỉ có ghen tỵ cường liệt, hoàn có thể sẽ ở danh tiếng thượng ngăn chặn trượng phu, có thể dùng phu gia khó có thể tiếp thu, cứ như vậy sẽ rất khó và

Trượng phu, cha mẹ chồng ở chung hòa thuận, hôn nhân ổn định độ dĩ nhiên là thấp. Ta thường thường thuyết, ái tình là lưỡng chuyện cá nhân, mà hôn nhân còn lại là hai người gia đình cùng với thành viên gia đình của

Đang lúc hỗ động. Nỗ lực giá tiến nhà giàu có khai sáng nữ môn không ngại áp dụng thấp tư thái, đả hảo "Thân tình bài", dĩ giành được chiếm được thời gian tới cha mẹ chồng niềm vui.

Bởi cung điền trạch có Hóa kị

Tứ hóa năm sinh ở điền trạch dễ ở dưới lầu phòng ở.

Bởi cung phu thê tam phương tứ đang có hóa quyền

Hóa quyền biểu phối ngẫu kiên định, câu nệ, yêu cầu, cố định, tự phụ, tùy hứng, cố chấp, ý đồ tâm, chủ kiến cường, tưởng nắm giữ một ít tài nguyên, năng lực cường, có lòng cầu tiến, có năng lực lãnh đạo; nắm quyền thế năng can

Bởi cung phu thê có hóa lộc nhập cung tử nữ

Phu thê hóa lộc nhập tử nữ: A mới có thể hoặc có lúc phối ngẫu và con cái năng lực hoà mình. B mới có thể hoặc có lúc phối ngẫu thích con cái, khả năng kết hôn tức dựng. C mới có thể

Hoặc có lúc Trục lý đang lúc hảo ở chung (tử nữ vì huynh đệ cung phu thê). D mới có thể hoặc có lúc dễ ngoài giá thú tình (đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa).

Bởi cung phu thê có Hóa kị nhập cung tài bạch

Phu thê Hóa kị nhập tài bạch: A mới có thể hoặc có lúc nghèo hèn phu thê bách sự ai, hôn nhân đa tranh hoặc ở chung lãnh đạm. B mới có thể hoặc có lúc tướng thiếu nợ hôn nhân, bất hảo câu

Thông, ở chung không có vị đạo. C mới có thể hoặc có lúc hôn hậu nên cẩn thận quản lý tài sản, để tránh khỏi là tài thương thế. D mới có thể hoặc có lúc không thích hợp cộng đồng sự nghiệp, để tránh khỏi đa tranh không được

Tương nhượng. E mới có thể hoặc có lúc không thích hợp đổ, ăn ý. F mới có thể hoặc có lúc dễ đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa rủi ro. Gặp đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa.

Bởi cung phu thê có hóa quyền nhập Cung Nô bộc (cung Nô bộc)

Phu thê hóa quyền nhập giao hữu: A mới có thể hoặc có lúc thể diện hôn nhân. B mới có thể hoặc có lúc phối ngẫu can thiệp, sàng chọn ta giao hữu. C mới có thể hoặc có lúc phối ngẫu

Ở bằng hữu đang lúc chiêm quyền. Phối ngẫu gà mẹ trợ giúp nhân. D mới có thể hoặc có lúc hôn hậu gặp gỡ có nhiều thành tựu bằng hữu.

Bởi cung phu thê có hóa khoa nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Phu thê hóa khoa nhập quan lộc: A mới có thể hoặc có lúc thích hợp LƯU tiêu thụ phương thức. B mới có thể hoặc có lúc nhân duyên dễ đến từ chính chức tràng quen biết.

Bởi cung mệnh có hóa lộc nhập cung tật ách, hóa quyền nhập cung tật ách, hóa khoa nhập cung tật ách, Hóa kị nhập cung tật ách

Tử vi đẩu số trung tâm, cung Nô bộc cũng đại diện phối ngẫu bản thân vị, giả như cung mệnh hoặc cung phu thê tứ hóa tiến nhập cung Nô bộc hoặc cung tật ách, biểu thị có phu thê duyên, có sống để ý thượng

Nhu cầu, so sánh dễ có giao bạn bè trai gái tình cảm mãnh liệt hoặc hứng thú, duyên phận động lực tự nhiên so sánh cường. ◎☆◎

Bởi cung phu thê có hóa lộc nhập Cung Nô bộc (cung Nô bộc), hóa quyền nhập Cung Nô bộc (cung Nô bộc), hóa khoa nhập Cung Nô bộc (cung Nô bộc), Hóa kị nhập Cung Nô bộc (cung Nô bộc)

Tử vi đẩu số trung tâm, cung Nô bộc cũng đại diện phối ngẫu bản thân vị, giả như cung mệnh hoặc cung phu thê tứ hóa tiến nhập cung Nô bộc hoặc cung tật ách, biểu thị có phu thê duyên, có sống để ý thượng

Nhu cầu, so sánh dễ có giao bạn bè trai gái tình cảm mãnh liệt hoặc hứng thú, duyên phận động lực tự nhiên so sánh cường. ◎☆◎

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có Hóa kị nhập cung tật ách

Cung Nô bộc Hóa kị nhập cung tật ách giống nhau là do phu thê bản thân vị tới tìm ngươi bản thân vị, tượng trưng phu thê duyên từ trường cảm ứng so sánh cường, dễ có có phu thê duyên. ◎☆◎

Bởi cung phúc đức có lục sát hơn nữa cung phúc đức tam phương tứ đang có hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, đại hao, thiên diêu, mộc dục, hữu bật, văn khúc, thiên việt, thanh long

Cung phúc đức có lục sát một trong thủ; mới có thể có lúc dễ phát sinh đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa; tăng nhân sinh tư màu;

Bởi cung mệnh có lục sát hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, đại hao, thiên diêu, mộc dục, hữu bật, văn khúc, thiên việt, thanh long

Cung mệnh có lục sát một trong thủ; mới có thể có lúc dễ phát sinh đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa; tăng nhân sinh tư màu;

Bởi thân cung có lục sát hơn nữa thân cung tam phương tứ đang có hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, đại hao, thiên diêu, mộc dục, hữu bật, văn khúc, thiên việt, thanh long

Thân cung có lục sát một trong thủ; mới có thể có lúc dễ phát sinh đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa; tăng nhân sinh tư màu;

Bởi tính là nữ nhi mà lại cung mệnh có tham lang, liêm trinh hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có có hữu bật, thiên việt, văn khúc, thiên diêu, hồng loan, thiên hỉ, mộc dục, thanh long, ưa thần, Hàm trì

Nữ mệnh tối kỵ cung mệnh ﹑ phúc đức đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa (nhân duyên hảo) tinh đa.

Bởi cung mệnh có tham lang, liêm trinh, thiên diêu, Hàm trì hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có có hữu bật, thiên việt, văn khúc, thiên diêu, hồng loan, mộc dục, Hàm trì

Luận đào hoa (nhân duyên hảo), nhưng nhu ngã cung cùng tha cung tứ hóa tướng hệ, duy tinh tình yếu ưu tiên lo lắng. Nguyên mệnh bàn có đào hoa (nhân duyên hảo) cách cục, suốt đời sẽ có đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa (nhân duyên hảo)

Bởi cung tử nữ Thiên can là canh hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có thái dương, vũ khúc, Thái âm, thiên đồng hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa cung tử nữ có Thái âm, thiên đồng, thiên cơ, cự môn

Tử -- quan, tử nữ và quan lộc tứ hóa tướng hệ, là đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa (nhân duyên hảo) tại ngoại chưa lập gia đình nhập gia môn ﹔

Bởi (cung tử nữ Thiên can là canh hơn nữa cung tật ách có Thái âm) hoặc (cung tật ách Thiên can là canh hơn nữa cung tử nữ có Thái âm)

Tử -- tật, tử nữ và tật ách tứ hóa tướng hệ, khoa nhập là La Mạn Đế Khắc

Bởi cung phụ mẫu có hóa khoa hoặc cung tật ách có hóa khoa

Khoa là gió tình, hóa khoa năm sinh nhập phu quan ﹑ huynh giao hữu ﹑ tử điền ﹑ phụ tật, so sánh có bao nhiêu tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa (nhân duyên hảo).

Bởi cung mệnh có hóa khoa hoặc cung tật ách có hóa khoa

Hóa khoa năm sinh nhập mệnh thiên tuyến là quý nhân.

Bởi cung mệnh Thiên can là quý hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có phá quân

Cung mệnh Thiên can hóa lộc nhập quan lộc (giao hữu huynh đệ -- giường ngủ), cho ta tưởng chui vào hắn (đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc);

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) Thiên can là mậu hơn nữa cung tài bạch có tham lang

Cung Nô bộc (cung Nô bộc) Thiên can hóa lộc nhập tài bạch (phu thê phu thê), hắn yêu ta tài hoa, chủ động tới tìm ta (thể hiện đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc) tình cảm;

Bởi cung tử nữ Thiên can là canh hơn nữa Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có thái dương

Cung tử nữ hóa lộc nhập Cung Nô bộc (cung Nô bộc), tử nữ và bằng hữu ta duyên phận tốt, Cung Nô bộc (cung Nô bộc) phu thê bản thân, mới có thể chúng ta đa tình lãng mạn sầu triền miên tình thú tốt

Bởi cung tử nữ Thiên can là canh hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc

Cung tử nữ hóa quyền nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), có thể kết phường, cổ đông tranh chấp đa, tử nữ đối sự nghiệp tích cực nỗ lực, mới có thể thân thể chúng ta tương đối mạnh tráng, đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc cường

Bởi cung tử nữ Thiên can là canh hơn nữa cung tật ách có Thái âm, Thiên phủ

Cung tử nữ hóa khoa nhập cung tật ách, tử nữ đối thân thể ta chiếu cố hảo, mới có thể phi hóa lộc nhập là đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc tình cảm ý nghĩ kỳ quái

Bởi cung tử nữ Thiên can là canh hơn nữa cung thiên di có Thái âm, Thiên phủ

Cung tử nữ hóa khoa nhập cung thiên di, tử nữ tại ngoại duyên phận tốt, cung thiên di là vợ chồng tài bạch mới có thể phối ngẫu tài năng lực tốt, chúng ta tình cảm hảo

Bởi cung tử nữ Thiên can là canh hơn nữa cung điền trạch có thiên đồng

Cung tử nữ Hóa kị nhập điền trạch, vi phu thê tại gia đa câu oán hận, mới có thể củi khô lửa bốc (dính hoặc tích tình) tình thú không nhiều hợp, hơn nữa không muốn sinh con cái ﹔

Bởi cung mệnh Thiên can là quý hơn nữa cung phu thê vô phá quân, thiên lương, Thái âm, tham lang hơn nữa Cung Nô bộc (cung Nô bộc) vô phá quân, thiên lương, Thái âm, tham lang

Nhược mệnh của hóa diệu không vào phu thê ﹑ giao hữu, biểu mịch ngẫu trắc trở.

Bởi cung tật ách Thiên can là mậu hơn nữa cung tật ách có thiên cơ

Chỉ có tật ách tự Hóa kị ngoại lệ, không đổi được bệnh truyền nhiễm

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có có thất sát cập phá quân cập tham lang hoặc cung phu thê tam phương tứ đang có có thất sát cập phá quân cập tham lang

Phàm Sát Phá Lang cơ cự nhập mệnh hoặc phu thê người, hôn nhân đa không đẹp.

---------------------------------------------------------------

Bởi tính là nữ nhi mà lại cung mệnh có tham lang, liêm trinh hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có có hữu bật, thiên việt, văn khúc, thiên diêu, hồng loan, thiên hỉ, mộc dục, thanh long, ưa thần, Hàm trì

Nữ mệnh tối kỵ cung mệnh ﹑ phúc đức đào hoa tinh đa.

Bởi cung mệnh có tham lang, liêm trinh, thiên diêu, Hàm trì hơn nữa cung mệnh tam phương tứ đang có có hữu bật, thiên việt, văn khúc, thiên diêu, hồng loan, mộc dục, Hàm trì

Luận đào hoa, nhưng nhu ngã cung cùng tha cung tứ hóa tướng hệ, duy tinh tình yếu ưu tiên lo lắng. Nguyên mệnh bàn có đào hoa cách cục, suốt đời khiếu sẽ có đào hoa

Bởi cung tử nữ Thiên can là canh hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có thái dương, vũ khúc, Thái âm, thiên đồng hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa cung tử nữ có Thái âm, thiên đồng, thiên cơ, cự môn

Tử -- quan, tử nữ và quan lộc tứ hóa tướng hệ, là đào hoa tại ngoại chưa lập gia đình nhập gia môn ﹔

Bởi cung tử nữ Thiên can là canh hơn nữa cung tật ách có thái dương, vũ khúc, Thái âm

Tử nữ và tật ách tướng hệ giai biểu mới có thể có lúc có bao nhiêu tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa

Bởi cung phụ mẫu có hóa khoa hoặc cung tật ách có hóa khoa

Khoa là gió tình, hóa khoa năm sinh nhập phu quan ﹑ huynh giao hữu ﹑ tử điền ﹑ phụ tật, mới có thể có bao nhiêu tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa, đa dụng tâm kinh doanh hảo quan hệ vợ chồng và hôn nhân, có thể hóa giải.

Bởi cung phu thê Thiên can là tân hơn nữa cung tài bạch có cự môn, văn xương

Cung phu thê Thiên can lộc, kị nhập cung tài bạch mệnh cứng rắn, ảnh hưởng phối ngẫu thể xác và tinh thần khỏe mạnh ﹔ đa dụng tâm kinh doanh hảo quan hệ vợ chồng và hôn nhân, có thể hóa giải.

Bởi cung mệnh Thiên can là quý hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có phá quân

Cung mệnh Thiên can hóa lộc nhập quan lộc (giao hữu huynh đệ -- giường ngủ), cho ta tưởng chui vào hắn "Chim quyên ổ ".

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) Thiên can là mậu hơn nữa cung tài bạch có tham lang

Cung Nô bộc (cung Nô bộc) Thiên can hóa lộc nhập tài bạch (phu thê phu thê), hắn yêu ta tài hoa, chủ động tới tìm ta đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc ﹔

-------------------------------------------------------------

Chính xác nhận thức đào hoa: Nhất, mệnh, thân cung tọa đào hoa người thành cách người ở đẩu số nguyên lý thượng xưng đái đào hoa cách cục, kỳ chủ tinh là chính, phó đào hoa tinh (tham lang chính đào hoa tinh, liêm trinh phó đào hoa tinh), lục cát trung tâm (hữu bật, văn khúc, văn xương đái đào hoa tính chất), cụ dã tính đào hoa tinh (thiên diêu, Hàm trì, mộc dục) tạp nhảy trung tâm có (hồng loan, thiên hỉ, đại hao, thanh long, phượng các chờ cũng đái đào hoa tính chất) kể trên đào hoa tinh tịnh tọa sinh riêng cung vị, như tọa tử, ngọ, mão, dậu hơn nữa là cung mệnh, thân cung, cung phu thê, cung tử nữ (đào hoa cung) chờ đào hoa địa, thì sống nguyệt địa chi là thân, dậu (kim nước lã) hợi, tử, xấu (thủy vượng địa) hình thành đái đào hoa tính chất đặc biệt người, tức vị đái đào hoa. Chú: (tham lang tinh thuộc mộc, thủy là chính đào hoa tinh nguyên sinh thuộc nước thuộc, sao Liêm trinh thuộc hỏa, kim, đất là thứ đào hoa tinh, liêm trinh chốn đào nguyên sinh thuộc hỏa thuộc tính và nước giao hòa, cũng chính là yếu phùng thủy thời đại mới có đào hoa) nhị, mệnh, thân tam phương tứ chính thuộc sao thuỷ diệu nhiều lắm; một loại khác là, mệnh thân cung thuộc thủy chủ tinh quá nặng, vừa gia thứ cấp đào hoa tinh, xúc khởi một thân phóng đãng, hảo phong hoa tuyết nguyệt việc, đây là một loại ngũ hành thuộc thủy quá vượng sở sản sinh đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc hưởng thụ hiện tượng, thủy chủ trí, một thân thông minh tài trí khá cao, là thủy chủ linh hoạt của cho nên. Nhưng thủy quá vượng thì tức sản sinh đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc hiện tượng, cổ đại thư sinh đại thể cho rằng phong tao, nho nhã; là thủy chủ trí, quá vượng của cho nên. Đây cũng là một loại mệnh đái đào hoa hiện tượng. Đào hoa tinh ý nghĩa: Đào hoa tinh ở mệnh lý thượng tác dụng, cũng không phải là trên phố thuật sĩ nói, chỉ biết hết sức đa tình lãng mạn la mạn đế khắc dục, trai hiền nữ tình dục sự, hảo phong hoa tuyết nguyệt khả năng, nó ở mệnh lý thượng có rất nhiều hiện tượng và chính xác công năng, chỉ cần chủ tinh vượng, gia sát tinh không nặng, thì đào hoa tinh có kỳ chính diện đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc công năng. Đào hoa tinh ở mệnh lý thượng tác dụng: Nhất, tăng [nhân duyên] và nhân tế quan hệ hài lòng hỗ động. Nhị, tăng mạng người cảm tính mặt và hài hước cách tính, người ngoài xử sự so sánh uyển chuyển, không câu nệ. Tam, tăng mạng người thích chưng diện, thẩm mỹ ánh mắt. Tứ, tăng mạng người đối màu sắc, nghệ thuật (mỹ thuật tạo hình, âm nhạc, diễn nghệ), mỹ học thiên hảo và độ nhạy cảm. Ngũ, tăng mạng người đối với người khác phái đích tình dục (ái) và khác giới duyên (thái độ làm người so sánh phong lưu, phong tao). Lục, tăng mạng người đối tiêu khiển, ẩm thực, du ngoạn hưởng thụ. Thất, tăng mạng người hảo hưởng lạc, phạ khổ cực tác dụng. Bởi vậy ở mệnh lý thượng, cần phải thị mệnh cách đặc tính, lai phán đoán suy luận gia đào hoa tinh mang đến là chính diện hoặc mặt trái ảnh hưởng. Một người mệnh cách thượng cương tinh quá nặng, tương khiến người người ngoài xử sự đông cứng vô tình, nhân sinh không chỗ nào tình thú, hành sự lộng quyền, cương cô, vô pháp dung nhập đoàn người, nhân tế quan hệ không tốt, nghiêm trọng người suốt đời không giống tình duyên, chung thân vô hôn, giá việc. Một người nếu như mệnh thân cách cục trung tâm, không một điểm đào hoa tinh, một thân duyên, nhân tế quan hệ tương độ chênh lệch, khác giới duyên càng khó. Một người mệnh thân cách cục trung tâm, thuộc sao thuỷ diệu quá nặng, hoặc chủ tinh thành đào hoa cách, thì bất năng lại thêm nhiều lắm thứ đào hoa tinh (gia một viên đã ngoài), thì đào hoa hiện tượng tương thiên về ở nam nữ tình ái, hảo sinh tiêu khiển hưởng thụ việc, trong cuộc đời cũng ưa truy cầu nam nữ tình cảm việc, đây là đào hoa tinh quá nặng của hại. Nhược mệnh cách đào hoa trọng trọng người, vừa gia sát tinh thì, thì kỳ không chỉ phong lưu, cũng sẽ hạ lưu, tịnh trầm luân ở phong hoa tuyết nguyệt nơi, nam tính tương không thể làm gì khác hơn là sinh cật, hát, phiêu, đổ, thậm chí có can đảm vi pháp loạn kỷ, nữ mệnh nhân vô tài đức lại sợ khổ cực mà vào hồng trần lấy lòng bán mình. Đây là đào hoa tinh nhập mệnh thân cung kém nhất tổ hợp. Một người mệnh cách thuộc tài nghệ cách cục người, thêm giờ đào hoa tinh, năng lực khiến cho hắn ở mỹ nghệ, tài nghệ tăng độ nhạy cảm và nhiệt tình yêu thương chi tâm, tự nhiên là chuyện tốt. Một người mệnh cách trung tâm chủ tài nghệ cách cục, nếu có thể thêm giờ đào hoa tinh, thì một thân nhân duyên càng thêm, năng lực thụ quảng đại quần chúng sở ham, nhất định có thể thành danh thành lợi. Đào hoa không chỉ hội bại tài, mệnh thân cách cục tọa đào hoa tinh người, ở mệnh lý thượng thật có dùng tiền chuyên gia hoặc ở phương diện sanh hoạt coi trọng hưởng thụ, thư thích, cập so sánh ưa dục nhạc việc, cho nên dùng nhiều phí tác dụng. Trên phố thuật sĩ dĩ đào hoa hội bại tài của luận, ứng với chỉ có thể nói là mệnh cách đào hoa tinh quá nặng vừa gia sát người, phương trầm luân tửu sắc đánh bạc nơi. Mà ăn ngon lại tác. Kỳ thực đào hoa cách cục người, nhược chuyển hóa ở mỹ thuật tạo hình nghệ thuật học tập, âm nhạc diễn thuật phát triển hoặc làm tiêu khiển, ăn uống nghiệp, dục nhạc công tác hoặc sự nghiệp, kỳ thu nhập bỉ cái khác nghiệp giả yếu khổng lồ, thu nhập so sánh phong hậu, vừa dễ dàng, quân không gặp có thật nhiều diễn nghệ nhân viên, một lần quảng cáo thu nhập có thể đạt tới vị bát sổ, có thể sinh dục nhạc vui đùa trung tâm hoàn thành công tác, cái khác như làm tửu điếm, ăn uống người cũng có hoành phú người cũng, cho nên không thể nói đào hoa chỉ biết bại tài, nhược chuyển hóa đang hưởng thụ, dục nhạc hành nghiệp, cũng mới có thể phú. Danh tinh, nghệ viên có lúc thúc cảnh sinh tình, ở kìm lòng không đậu trung tâm phát sinh đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc, cũng không có thể thuyết phong lưu thấp hèn đa tình lãng mạn la mạn đế khắc loạn. Đào hoa tinh cũng đại diện bọn họ tướng mạo khá tốt, cử chỉ vừa nhã nhặn khéo, cũng rất giỏi về ở vô tình hay cố ý đang lúc thả ra mị lực, có thể được đáo khác giới ưu ái là, nhân duyên tích hảo, tính cách thích ứng hay thay đổi hoàn cảnh, xử sự tay của cổ tay khéo đưa đẩy, có thể tiếp thu tân quan niệm, cho dù không tha điện, cũng mãn dễ xong khác giới trìu mến và bao dung. Bởi vì tư duy nhẵn nhụi, giác quan thứ sáu nhạy cảm, tài hoa dào dạt, không khỏi có chút hảo cao vụ viễn; biểu hiện ra mình mới hoa nghệ thuật, có sức tưởng tượng và đặc sắc hành văn, đối sinh lãng mạn ái tình sinh hoạt thập phần tích cực chủ động, cũng thập phần hướng tới, thiện dụng trí tuệ cập sáng ý tài hoa lai kiếm tiền; hưởng thụ đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc.

Kỳ thực thêu hoa cũng chia làm nội thêu hoa và ngoại thêu hoa, nội thêu hoa: Biểu thị phu thê ân ái, tình cảm hôn nhân đa tình lãng mạn la mạn đế khắc, ở hôn nhân đời sống tình cảm mỗi một một mặt, đều có thể cho nhau thỏa mãn cho nhau bao dung...

Ngoại thêu hoa:(ở tử vi đẩu số trung tâm cực kỳ hiếm thấy, bởi vì tử vi đẩu số trung tâm cung mệnh, thân cung, cung tử nữ (thêu hoa cung), cung phúc đức tam phương tứ chính rất dễ nhìn thấy địa không, Địa kiếp, thiên không, tuần thiên không, chặn thiên không, thiên hình và một ít khắc phục chống lại thêu hoa chính phái chủ tinh và phụ tá tạp tinh, hơn nữa dân tộc Trung Hoa truyền thống hôn nhân ái tình truyền thống ý thế quan niệm và ái tình kết tinh tử nữ đối phụ mẫu hôn nhân so sánh cường hệ duy tác dụng) hơn nữa hiện đại nữ hài tử học lên tỷ số lại cao, tiếp thu giáo dục cao đẳng đa, tri thức mặt quảng, đối luân lý đạo đức nắm chặt được tương đối khá, đa tình lãng mạn la mạn đế khắc phong lưu, chìm đắm sinh tình dục hưởng thụ, thích ngoại thêu hoa người đó, mới có thể ít lại càng ít tới cực điểm...

========================

Bởi cung phu thê có thiên tướng tinh, kết hôn đối tượng hơn phân nửa có thể là cùng học, đồng sự hoặc do giới thiệu được lai. Tựu nam tính mà nói, nâm thê tử ngũ quan tướng mạo đoan chính, hoàn toàn ỷ lại nâm, mọi chuyện dựa vào ý của ngài sai ai ra trình diện; tựu nữ tính mà nói, nâm trượng phu khiến cho sự chăm chú mà tích cực, rất có trách nhiệm cảm và đồng tình tâm, thích bang trợ nhất đống lớn bằng hữu.

Bởi cung phu thê tam phương tứ đang có Thiên phủ cập thiên tướng

Thiên phủ thiên tướng [tử vi đối tinh] hội chiếu cung phu thê mới có thể tăng tử vi cung phu thê cách cục may mắn và năng lực lãnh đạo hoặc tài phú; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung tử nữ có địa không, Địa kiếp hơn nữa huynh đệ cung có địa không, Địa kiếp

Địa không Địa kiếp [tử vi đối tinh] sở giáp cung phu thê mới có thể tăng tử vi cung phu thê cách cục tư tưởng đặc biệt khích lệ tác dụng và ngọn kỳ lập dị lấy được thành tựu; cải biến cá tính, chuyển biến quan tử vi niệm, nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung phu thê tam phương tứ đang có thai phụ cập phong cáo

Thai phụ phong cáo [tử vi đối tinh] hội chiếu cung phu thê mới có thể tăng tử vi cung phu thê cách cục may mắn và danh vọng và quý khí; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung phu thê tam phương tứ đang có tai thai cập bát tọa

Tai thai bát tọa [tử vi đối tinh] hội chiếu cung phu thê mới có thể tăng tử vi cung phu thê cách cục địa vị cùng danh vọng và quý khí; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung phu thê tam phương tứ đang có thiên hình cập thiên diêu

Thiên hình thiên diêu đào hoa [tử vi đối tinh] hội chiếu cung phu thê mới có thể tăng tử vi cung phu thê cách cục khác giới duyên cùng người duyên quý khí; khắc chế đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc, nỗ lực phấn đấu tài mới có thể cát tường như ý

Bởi cung phu thê tam phương tứ đang có hồng loan

Hồng loan nhập cung phu thê âm thủy, chủ hôn duyên vui mừng việc, trưởng thành sớm, nhân trưởng thành sớm, nhân duyên tốt, ái trang phục, phù hoa xa xỉ, so sánh có ỷ lại tâm, nhân một thân duyên tốt, dễ cùng người tiếp cận, này đây suốt đời hay thay đổi động;

Bởi cung phu thê tam phương tứ đang có thiên tài

Thiên tài nhập cung phu thê âm mộc, chủ tài năng, tài trí, viên mặt dài hình, trung tâm vóc người cao, có tài nghệ, thái độ làm người chính phái mà nhân từ, phản ứng khoái, đối hoàn cảnh thích ứng năng lực cường, khẩu tài không sai, duy hơi có tố chất thần kinh;

Bởi cung phu thê tam phương tứ đang có thiên quan

Thiên quan nhập cung phu thê dương đất, phương viên gương mặt, vóc người trung đẳng, chủ thanh quý; làm việc ổn trọng, có nguyên tắc, thái độ làm người thông minh có khả năng, tài trí cao, có dự kiến trước, duy làm việc quyết đoán sảo ngại bất túc, kỳ

Có ẩn tình hoặc thương cảm sự không theo liền thổ vu nhân biết, ưa thanh nhàn hoàn cảnh sinh hoạt;

Bởi cung phu thê tam phương tứ đang có thiên vu

Thiên vu nhập cung phu thê âm đất, chủ lên chức gia tử vi chức, tôn giáo tín ngưỡng;

Bởi cung phu thê tam phương tứ đang có tai thai

Tai thai nhập cung phu thê dương đất, chủ quyền, trung tâm thấp người tài, ngay thẳng vô tư, nhanh mồm nhanh miệng, phú nhân nghĩa tâm, nhân duyên tốt, hảo giao giao hữu, gấp gáp, mọi việc thích tự mình động thủ, không thích mượn tay người khác người khác;

Bởi cung phu thê tam phương tứ đang có bát tọa

Bát tọa nhập cung phu thê âm đất, chủ quyền, trung tâm thấp người tài, thanh cao liêm khiết, đối đãi thẳng thắn, ngay thẳng, giản dị ôn hòa;

Bởi cung phu thê tam phương tứ đang có thai phụ

Thai phụ nhập cung phu thê dương đất, chủ trợ lực, trung tâm thấp người tài, khuấy con mắt thanh tú, sức phán đoán, tổ chức năng lực không sai, trí tuệ cao, năng lực cường;

Bởi cung phu thê tam phương tứ đang có phong cáo

Phong cáo nhập cung phu thê âm đất, chủ vinh dự, vóc người trung đẳng, khôn khéo giỏi giang, trí tuệ cao, ngôn từ hàm súc người;

Bởi cung phu thê tam phương tứ đang có trường sinh

Trường sinh nhập cung phu thê chủ sinh sôi, sang tân, kéo dài;

Bởi cung phu thê tam phương tứ đang có quán đái

Quán đái nhập cung phu thê chủ vui mừng, lên chức, thành tựu, danh vọng;

Bởi cung phu thê tam phương tứ đang có thai

Thai nhập cung phu thê chủ ưa, tăng quang vinh, bịa đặt, sơ bộ;

Bởi cung phu thê tam phương tứ đang có ưa thần

Ưa thần nhập cung phu thê chủ không khí vui mừng, may mắn, diên tự;

Bởi cung phu thê tam phương tứ đang có long đức

Long đức nhập cung phu thê chủ quý nhân, gặp dữ hóa lành, nỗ lực thành công, đức ngắm cao thượng;

=====================================

Tiểu kết của ngươi cung phu thê; luyến ái thì nam lực sẽ đặc biệt săn sóc nhà gái, hôn hậu thì nhà gái sẽ đặc biệt chiếu cố nam lực, bởi vậy vô luận nam nữ nhược cung phu thê ở tị cung nói, đô hội đây đó tôn trọng, phu thê đang lúc phi thường hòa hợp. Người ta nhất định hiểu được làm sao mới có hảo nhân duyên, hảo đào hoa, tốt đẹp chính là hôn nhân (lý tính thì dễ dàng tha thứ hắn, tương hỗ hướng đối phương thản lộ chân chính chính, đa hồi ức đối phương ưu điểm, cải chính chính khuyết điểm, ở sinh hoạt mỗi một một mặt, đều có thể cho nhau thỏa mãn cho nhau bao dung, nỗ lực kinh doanh hảo nhân duyên hòa hảo đào hoa, song phương ứng với nỗ lực đa số đối phương nỗ lực, tranh thủ hạnh phúc mỹ mãn, đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc hôn nhân!)

=====================================

chủ tử nữ nhiều ít, thật xấu, cá tính, khỏe mạnh, chết non, sanh non. Văn thơ đối ngẫu nữ thái độ, tử nữ cùng mình duyên phận làm sao, thành tựu cao thấp, lớn

Trung tâm quá trình làm sao. Cũng giống chinh tính năng lực và tính sinh hoạt trạng huống. Cũng mà khi quý nhân tinh khán.

"Tử nữ" là từ "Ta" ra, sở dĩ ở quan niệm rút lui có thể chuyển hoán thành "Chi" cung vị. Ở cố định "Thùy tượng" thượng, đó là tử nữ đại diện cung vị, Nhưng tử nữ là như thế nào sản sinh? Là bởi vì tinh tử và trứng kết hợp dĩ dựng dục thành tử nữ. Là quá trình tình ái mới có thể nhượng trứng thụ tinh, sở dĩ cũng có thể tương cung tử nữ khán

Thành tính ái sung sướng cung vị. Là đại diện tử nữ sinh mạng thể, cũng là tương tiền tốn ra hành vi cung vị, cũng là tình ái, tình dục phát tiết địa, tương cung tử nữ định vị là "Hắn

Cung" cũng không phải một đạo lý, nếu như hóa quyền tinh ở cung tử nữ thì, ngoại trừ biểu thị đương sự người rất hội dùng tiền ngoại, đương hóa quyền ở cung tử nữ thì là đại diện đương sự người tính sinh hoạt

Nhiều lần, nhưng nếu như cung tử nữ lại có tả phụ hoặc hữu bật tinh thì, là có thể gọn gàng dứt khoát thuyết, đối tượng đương không chỉ một người (này ắt là không cần phải đi lo lắng cung phu thê dặm tinh diệu tình huống)

, nếu như cung tử nữ có hóa quyền tinh không có tả phụ hữu bật tinh, cung phu thê dặm tinh diệu tổ hợp lực phá hoại hết sức rõ ràng thì, như vậy cũng tái sinh là có gặp ở ngoài tham khảo phán đoán, Hóa quyền là biểu thị nỗ lực hành động thực tế gặp ở ngoài.

Nếu như hóa lộc tinh ở cung tử nữ xuất hiện thì, rất thích "Làm tình" cảm thụ, thế nhưng phủ "Mộng đẹp trở thành sự thật "Vậy thì cần phải thị "Tạo hóa" an bài, hóa lộc ở cung tử nữ

Đương sự người đào hoa cơ hội là so sánh thường nhân là đa, cung tử nữ có hóa lộc tinh thì, đương sự người có dục vọng mãnh liệt, không chỉ rất muốn dùng tiền cũng sẽ bởi vì cảm tính, khác giới hoặc

Truy cầu đào hoa thỏa mãn tình dục mà dùng tiền, dĩ cung tử nữ lai làm đào hoa gặp ở ngoài, ngoài giá thú tình chờ diễm ngộ sự kiện phán đoán, thì có tương đương cao tham khảo tính.

Tử nữ: Quá trình cung phu thê tình cảm ký thác có rõ ràng định vị hậu, bầu bạn cũng tìm được, tự nhiên sẽ có sanh dục kết quả, sinh dục tiền tình ái hành vi cũng có thể từ

Đến đây cung làm cơ sở đến xem, sinh dục hậu đại tất nhiên truyền lại song phương bản thân gien cấp con gái của mình, mà cung tử nữ vừa chưa kịp bằng hữu khí? Vị, tử nữ và bằng hữu phụ

Mẫu cấu thành tam phương vị, cung phụ mẫu tam phương

Cung tử nữ đối đương sự người mà nói, ngoại trừ làm xử độc tử nữ cá tính nhân số cập quan hệ duyên phận ngoại (bởi vì người hiện đại có tránh thai, hạn chế sinh đẻ các loại thi thố, sở dĩ nhân số

tính toán khó có thể tinh chuẩn), thượng là tốn hao chi cung vị. Phụ mẫu người là tử nữ nỗ lực căn bản là vô pháp thu về, tương kì định vị là chi tiêu phí tiền tài tiêu hao

Tinh thần cung vị, là phù hợp cung vị "Phân công hợp tác" ăn khớp tính, yếu nghiên cứu tiêu phí tập tính, như vậy thì được từ cung tử nữ hạ thủ, mà không phải dĩ cung mệnh tinh diệu lai khoa

Trương dẫn thân.

Sách cổ thường ghi chép ngôi sao gì diệu có kỷ tử, gia ngôi sao may mắn đa nhất, nhị, sát tinh thì giảm bớt, hiền hoặc không cười chờ. Trên thực tế, ở hạn chế sinh đẻ sóng triều lý, tử nữ con số

Đã điều không phải trọng điểm, nhược muốn xem tử nữ thành tựu, cũng muốn lo lắng hài tử cầm tinh, không phải đến tột cùng là một hiền, một không cười ư? Cổ nhân vì sao xưng con nối dòng cung, là nhân

Cổ nhân coi trọng nối dõi tông đường, hơn nữa là xã hội nông nghiệp cho phép, sở dĩ nam mệnh người ấy tự cung và đàn ông vượng phủ hữu quan. Con nối dòng cung người yếu, không đổi có con, cho dù có cũng

Là nữ nhi chiếm đa số, có thể nói sinh sôi nẩy nở tỷ số hơi thấp. Đương kị sát tinh giao xung thì, khả năng duyên mỏng, có thể là "Tử" của giáo dưỡng làm ơn không ngớt.

Người viết xem qua rất nhiều trí chướng, tiên thiên chỗ thiếu hụt, hoặc thể chất suy nhược người, phần lớn là cha mẹ to lớn vận cung tử nữ kị sát giao xung thì sở sanh, bởi vậy thái độ làm người phụ mẫu người nhất định

Yếu lưu ý, nhược đi vận cung tử nữ có kị sát giao xung thì, mang thai tựu phải cẩn thận hơi bị, khinh người sinh non, nặng người sanh non, mổ bụng hoặc dưỡng dục gian khổ.

Nữ mệnh cung tử nữ không tốt người, đại thể có bệnh phụ nữ. Tinh diệu thuộc "Âm tính" người như: Thái âm, cự môn, phá quân, liêm trinh, linh tinh, đà la chờ, đại đô

Là bệnh kín. Nhược hình thành "Linh xương đà vũ", "Hỏa âm Hóa kị" hoặc "Dương đà giáp kị sát", tựu phải cẩn thận noãn sào, tử cung của u; nam mệnh nếu là cung tử nữ yếu

Vừa phùng kị sát tinh, sinh thực khí quan của tật bệnh như cao hoàn nhọt, tinh trùng rất thưa thớt chờ chứng bệnh cũng dễ phát sinh. Người viết phát hiện, mùa hè buổi trưa trước sau người sống hoặc mùa đông bán

Dạ người sống, thể chất điều không phải thiên táo hay thiên hàn, đặc biệt dễ có sống dục thượng của vấn đề.

Cung tử nữ nếu và sanh con dưỡng cái hữu quan, tính nhu cầu cũng liền có thể từ đó khuy biết nhất, nhị. Người bình thường cho rằng cung tử nữ tinh diệu cường vượng người, tử nữ nhất định thành công tựu, sự

Thực không phải, nhược cung tử nữ đứng đầu tinh tham lang, liêm trinh, phá quân, Thái âm chờ tinh, vừa phùng hóa lộc, hóa quyền, Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, nam nữ mệnh

Sẽ tu thân dưỡng tính, không phải bể dục nan điền, đêm đẹp đau khổ ngắn. Thời kỳ trưởng thành của nam nữ, không ngại đa vận động, hoặc làm thể lực tính của công tác, giảm thiểu và khác giới đơn độc ở chung

cơ hội, bằng không càng không thể vãn hồi. , lục thân phương diện, đại diện phối ngẫu huynh đệ tỷ muội, người thứ hai phối ngẫu, học sinh, đệ tử hoặc thân cận của thuộc hạ.

Tái hôn này đây cung tử nữ là "Dụng", nhưng vẫn không thể ly khai cung phu thê "Thể" ; nếu như cung phu thê quá phận soa, tái hôn chỉ sợ cũng vẫn là bất hạnh phúc

Cung tử nữ: Con cái , trưởng tử , thân thích

thân duyên>, tái hôn vị, tế di vị , đào hoa vị , tính ─ sinh sản hệ thống , xuất ngoại vị <điền trạch

thiên di>, kết phường , nhân quả vị và lúc tuổi già vị .

Cha mẹ tài bạch: Phụ mẫu của kinh tế, di sản, tính năng lực, âm đức thịnh suy; khán phụ thân ở tiền tài thượng đối với ta có vô giúp đỡ hoặc khán có không bỏ sót sinh;

Huynh đệ phu thê: "Trục lý" , "Nhị cữu", "Cậu cả", "Trưởng tử" vị;

Phu thê huynh đệ: Phối ngẫu huynh đệ tỷ muội, người thứ hai phối ngẫu, học sinh, đệ tử hoặc thân cận của thuộc hạ. "Thân thích" vị

Mà đến quan hệ vị trí>; tái hôn này đây cung tử nữ là "Dụng", nhưng vẫn không thể ly khai cung phu thê "Thể" ; nếu như cung phu thê quá phận soa, tái hôn chỉ sợ cũng

Vẫn là bất hạnh phúc; phối ngẫu tài hoa thành tựu vị

Tài bạch cha mẹ của,: (tài bạch quang minh tuyến) triển hiển một người trúng mục tiêu dục vọng có thể hưởng thụ trình độ cao thấp

Tật ách phúc đức: Tật ách tài phúc. Bản thân năng lực hưởng thụ nhiều ít vui sướng. Cũng có thể bởi vậy nhìn ra; cá nhân tính năng lực

Thiên di điền trạch: Ngoài ý muốn tai kiếp có lúc ở đây cung hiển hiện, phần đất bên ngoài nhà trạch

Cung Nô bộc (cung Nô bộc) quan lộc: Khán "Tiểu bối", "Thuộc hạ" và quan hệ của ta; "Kết phường vị" ; sự nghiệp của thuộc hạ

Quan lộc Cung Nô bộc (cung Nô bộc): Sự nghiệp chi giao giao hữu, là cổ đông vị, cũng là kết phường sự nghiệp cung vị. Cũng đại diện hiệp lực nhà máy hiệu buôn. Đại diện chính có thể hay không cùng người kết phường, cân hội, cổ

Đông, đầu tư chờ; gia nhập liên minh chi thứ

Điền trạch thiên di: Đại diện ở trước nhà của hoàn cảnh; "Dịch mã" vị <điền trạch thiên di ─ rời nhà tại ngoại vị>; điền trạch cung thiên di là → chủ đại môn, sân thượng.

Phúc đức tật ách: "Từ tâm, nhân ái" biểu hiện vị; "Lão vận", "Cảnh đêm" vị; đào hoa mê niềm vui kị, cá nhân tính năng lực biểu hiện cung vị. Là tư tưởng cập

Phúc phận gốc rể thể cung, có thể luận ẩn sâu tài hoa và học tập trạng huống, cũng là nửa đời sau phúc phận chỗ.

Là đào hoa cung: "Tử điền tuyến "Là "Đào hoa tuyến "Hoặc "Sung sướng tuyến "Hưởng thụ sung sướng; "Tử điền tuyến "Cũng là tai nạn tuyến.

Cung tử nữ và cung Quan lộc (sự nghiệp cung) là nhất, lục cộng tông, cung tử nữ và cung phúc đức cũng là nhất, lục cộng tông, phàm là có nhất, lục quan hệ người, cát hung cùng, có tương hỗ của liên lụy tính.

Bởi cung tử nữ địa chi là thìn

Của ngươi tử nữ độc lập tính cao, cũng bởi cái này duyên cớ, năng lực làm việc mạnh phi thường, đủ để giao phó.

Của ngươi tử nữ cá tính phần lớn là tính nôn nóng, không nên quá trực tiếp nói cho kỳ chuyện nặng nhẹ, để tránh khỏi tạo thành trong lòng nặng nề gánh vác, mà ảnh hưởng bọn nhỏ lớn.

Bởi cung tử nữ có cự môn

Cung tử nữ cự môn người đó, của ngươi tử nữ thường dùng ngôn ngữ biểu đạt chính nội tâm bất mãn, cũng sẽ trêu chọc song thân không hài lòng, nhưng đối với ngoại thì dĩ ngôn ngữ tài tăng trưởng, có mãnh liệt nói rõ năng lực

Bởi cung tử nữ có tả phụ

Cung tử nữ tả phụ người đó, của ngươi tử nữ không cần người ta quan tâm, cũng sẽ không cho phụ mẫu tăng phiền phức, còn nhỏ thì ít khốc náo, sảo lớn thì, đối với mình thiết thân gì đó cũng là chỉnh lý

Được ngay ngắn rõ ràng, ở việc học phương diện, sinh hoạt phương diện đều không cần cha mẹ quan tâm.

Bởi cung tử nữ có địa không

Địa không tinh lâm cung tử nữ người đó, của ngươi tử nữ thiên tính vô tình mà lạnh lùng, chỉ lo lợi ích của mình ít là người khác tưởng, cho nên thiên không tinh ở cung tử nữ người đó không cần văn thơ đối ngẫu

Nữ ôm quá lớn hi vọng, bằng không chỉ có thể thay đổi quay về lạnh như băng hồi báo.

Bởi cung tử nữ có cự môn

Dĩ trì được là nên. Tử nữ rất có thể nói, tốt thời gian tát vào mồm điềm, phôi thời gian ái tranh luận. Có sự khác nhau, nhị đại tư tưởng tướng bối. Và tử nữ ở chung cơ hội không nhiều lắm, hoặc ít

Gặp mặt. Cự môn nhập con nối dòng bất luận vượng yếu chủ phụ tử ít duyên, hoặc trước khó sau dễ, hoặc trước phải nữ nhi hậu phương nuôi nam, dĩ trì được là nên, nhân đại đô có trưởng tử nan nuôi của tượng.

Tất tổn hại đầu thai, dĩ trì được là nên, tử nữ miệng hảo, ngoan cố, hướng nội, có sự khác nhau, tư tưởng tướng bối. Tử nữ là phản kháng dục rất mạnh người, thân tử ở chung trước khó sau dễ.

Bởi cung tử nữ có cự môn hơn nữa cung tử nữ tam phương tứ đang có thiên đồng hơn nữa cung tử nữ có lục sát hơn nữa cung tử nữ có tả phụ, hữu bật

Cự môn cùng trời cùng cùng độ hoặc đối củng, hội sát, chủ tử nữ cô đơn, phòng tử nữ ý chí bạc nhược, canh và phụ bật cùng độ, chủ thân tử không đắc lực, con vợ kế hoặc tự tử trái lại đắc lực, hiện đại vừa có thể coi là con rể đắc lực.

Bởi cung tử nữ có văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt

Phàm ngôi sao may mắn, thiện tinh, quý tinh lâm cung tử nữ, chủ tử nữ hưng thịnh quý hiển; phàm hung, hao tổn, sát tinh lâm tử nữ, thì không phải vậy duyên phận mỏng, định sinh mạnh mẽ lang thang người ấy. Nhược quan tử nữ có

Vô, tiên khán cung tử nữ tinh tú, dĩ xta-tô nữ nhiều ít, tái xem thêm tam phương ngôi sao, như sao Nam Đẩu tinh nhiều hơn sinh nam. Nhiên hữu quan tử nữ của cụ thể con số, bởi hiện đại thực hành kế

Hoa sinh dục, còn có đãi tham thảo.

Bởi cung tử nữ có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt

Thông minh hoạt bát khỏe mạnh, sự nghiệp thành công, nhân tế quan hệ tốt. Bốn sao một trong chỉ thủ, nuôi con nuôi người khác người ấy.

Bởi cung tử nữ có địa không, Địa kiếp, Hóa kị

Địa không, Địa kiếp, Hóa kị đều chủ duyên phận mỏng, đa số tử nữ việc quan tâm đến già.

Bởi cung tử nữ tam phương tứ đang có thất cát, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Tam hợp cát chúng, tất sinh đại quý người ấy.

Bởi cung tử nữ có tả phụ, hữu bật hơn nữa cung tử nữ tam phương tứ đang có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Phụ bật: Gia cát, tử nữ hiếu thuận phụ mẫu.

Bởi cung tử nữ có Tứ Sát hơn nữa cung tử nữ tam phương tứ đang có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, Hóa kị

Dương đà, hỏa linh: Chủ thân tử duyên mỏng. Tự thân tính sinh hoạt có mù quáng hoặc khổ não, tranh cãi khuynh hướng.

Bởi cung tử nữ có tử vi, Thiên phủ, thiên đồng, thiên lương, vũ khúc, liêm trinh, tả phụ, hữu bật

Cung tử nữ có ngôi sao may mắn miếu vượng, như tử vi, Thiên phủ, thiên đồng, thiên lương, vũ khúc, liêm trinh, tả phụ, hữu bật chờ thủ giá trị, chủ tử nữ hưng thịnh, sự nghiệp thành công;

Bởi cung tử nữ có tử vi, Thiên phủ, thiên đồng, thiên lương, vũ khúc, liêm trinh, tả phụ, hữu bật hơn nữa cung tử nữ tam phương tứ đang có thất cát

Nhược được ngôi sao may mắn thủ giá trị củng chiếu, chủ tử nữ có thể đa hơn nữa lương, càng thêm quý tinh, có thể chủ trong đó đương có quý hiển của Lân nhi.

Bởi cung tử nữ tam phương tứ đang có thất cát

Do cung tử nữ có thể luận đoán biết tử nữ nhân số, mà hiện nay xã hội phổ biến thực hành hạn chế sinh đẻ, cho nên bản tiết ít có trình bày và phân tích kỳ cụ thể con số. Không có tử nữ người, Chích coi trọng sinh nam sinh nữ, đã có tử nữ người, tuy có thể tựu cung tử nữ phân tích tử nữ số phận tình huống, duyên phận độ dày, có vô khắc hại vân vân huống, chỉ

Nhưng thất chi giản đơn và qua loa, hay nhất ra tử nữ tự thân mệnh bàn tiến hành phán đoán suy luận, mới có thể cho ra càng kể lại chính xác dự đoán kết luận.

Bởi cung tử nữ có cô thần, quả tú

Nhập cung tử nữ, tử nữ rất thưa thớt hơn nữa chủ hơi sớm cùng mình chia lìa

Bởi cung tử nữ có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt

Cung tử nữ tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thông minh hoạt bát khỏe mạnh, sự nghiệp thành công, nhân tế quan hệ tốt. Bốn sao một trong chỉ thủ, nuôi con nuôi người khác người ấy.

Bởi cung tử nữ có liêm trinh, cự môn

Cung tử nữ có sao Liêm trinh hoặc cự môn tinh: Thông thường có giá lưỡng sao diệu ở cung tử nữ người đó, tử nữ cũng không nhiều, bọn họ cá tính đều thập phần kiên cường quật cường, bởi vậy đang quản giáo

Thượng có thể sẽ có chút hao tổn tâm trí, bởi liêm trinh là khỏa cảm tính tinh diệu, nếu như không có gửi thông điệp đáo sát kị, tử nữ hoàn mãn dễ chiếu cố, đây đó câu thông chắc là không sai

, mà cự môn tinh bởi đái có một chút thị phi tính, thì là sẽ không sát kị, tử nữ hơn phân nửa tới trì, cũng dĩ vãn có con nữ so sánh tốt, hay nhất qua trung niên tái có con hoặc tiên có

Nữ nhi tái sinh nhi tử so sánh tốt, tử nữ hơn phân nửa nhanh mồm nhanh miệng, năng lực nói thiện biện, có chút thích tranh luận, điều không phải sơ vu quản giáo hay dễ quản giáo không thoả đáng, đến nỗi không có như vậy

Thân nị đích tình cảm.

Bởi cung tử nữ có hóa lộc nhập cung tật ách, hóa quyền nhập cung tật ách, hóa khoa nhập cung tật ách

Tử nữ hóa cát ở bên trong cục, có tử nữ sau đó có tài khố

Bởi cung tử nữ có hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), hóa quyền nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), hóa khoa nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Tử nữ hóa cát ở bên trong cục, có tử nữ sau đó có tài khố

Bởi cung tử nữ Thiên can là canh hơn nữa cung phu thê có thái dương, vũ khúc, Thái âm hoặc cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có thái dương, vũ khúc, Thái âm

Tử nữ hóa cát nhập phu quan tuyến (giao hữu huynh giao hữu tuyến) mới có thể sở kết giao bằng hữu ở tài chính và kinh tế phương diện thành công tựu, đối với mình sự nghiệp phát triển sẽ có bang trợ.

Bởi cung tử nữ có hóa lộc nhập Cung Nô bộc (cung Nô bộc)

Tử nữ phi hóa lộc nhập giao hữu: A mới có thể hoặc có lúc có thể cùng tử nữ bằng hữu hoà mình. B mới có thể hoặc có lúc tử nữ thân cận phối ngẫu. C mới có thể hoặc có lúc tử nữ

Nhân duyên hảo, thụ khen. D mới có thể hoặc có lúc tính sinh hoạt mỹ mãn <đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa>.

Bởi cung mệnh có hóa quyền nhập cung tử nữ

Mệnh quyền nhập tử nữ: A mới có thể hoặc có lúc tài bồi tử nữ, quản thúc tử nữ . B mới có thể hoặc có lúc thành tựu kết phường hoặc dễ kết phường nắm quyền.

Cung mệnh hóa quyền nhập cung tử nữ tử nữ đa, cá tính so sánh cường, cái ống nữ so sánh nghiêm. Văn thơ đối ngẫu nữ tuy rằng quản giáo nghiêm, nhưng cũng dĩ thương lượng. Đối với tình ái hăng hái bừng bừng, cũng sẽ nhạc đến đây không được

Bì hơn nữa thích cuồng dã tình ái. Đây cũng là hóa quyền tinh xuất hiện ở cung tử nữ hàng tươi thái độ làm người biết bản tính thiên phú, cũng biểu thị tử nữ vận thế so sánh đương sự người cường thịnh. Ngoài ra thượng biểu

Thị, đương sự người dùng tiền rất sảng khoái, năng lực từ kết phường chuyện đầu tư nghiệp lấy được quyền và tài! Cung tử nữ quyền nhập cung tử nữ, tử nữ cá tính cường, hiếu thắng, không sợ đau khổ; vừa luận vì quyền

Cấp tử nữ, có chút sự tử nữ có thể tự mình làm chủ, có thể cùng tử nữ thương lượng. Hết thẩy có quy định, quy cự gì đó, nhất định có quy phạm không được, quy phạm không được liền do tử nữ

Tự mình tác chủ, hoặc tái cùng bọn họ thương lượng. Nhưng luận là quản giáo nghiêm ngặt, nhân có quy định tồn tại, thì có hình mà nói là đột hiển quản giáo nghiêm ngặt tính, quyền nhập tử nữ chiếu điền trạch, nhất

Chắc chắn phòng ở, hơn nữa quyền chủ đại, nếu không có căn phòng lớn, đại đình viện, cũng trước nhà chính có đại sân rộng. Hóa quyền ở cung tử nữ không nhất định có đào hoa, nếu có cũng là muốn yếu lại không dám, động

Táy máy tay chân mà thôi.

Bởi cung mệnh Thiên can là quý

Cự môn hóa quyền: Chủ và tử nữ quan niệm cách xa, thường cải cọ. Vừa chủ ở tiền có đại cống ngầm

Bởi cung tử nữ có hóa quyền nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Tử nữ quyền nhập sự nghiệp: A mới có thể hoặc có lúc kết phường thành công tựu. B mới có thể hoặc có lúc tử nữ năng lực hảo, sự nghiệp tâm cường. C mới có thể hoặc có lúc đồng hành cạnh tranh áp lực.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có Hóa kị nhập cung tử nữ

Sự nghiệp hóa kỵ nhập tử nữ: A mới có thể hoặc có lúc công tác toàn gia mang. B mới có thể hoặc có lúc kết phường cần phải làm ơn. C mới có thể hoặc có lúc cách cục soa, phòng sự nghiệp không được thuận, công tác

Bất ổn, nhân sinh đa phập phồng. D mới có thể hoặc có lúc Nghệ An quyết định công chức hoặc xí nghiệp lớn đi làm yên ổn. E mới có thể hoặc có lúc nên điếm, gia xa nhau.

Bởi cung phu thê có hóa lộc nhập cung tử nữ

Phu thê phi hóa lộc nhập tử nữ: A mới có thể hoặc có lúc phối ngẫu và con cái năng lực hoà mình. B mới có thể hoặc có lúc phối ngẫu thích con cái, khả năng kết hôn tức dựng. C mới có thể hoặc

Có lúc Trục lý đang lúc hảo ở chung . D mới có thể hoặc có lúc dễ ngoài giá thú tình <đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa>.

Bởi cung tử nữ có Hóa kị nhập cung điền trạch

Tử nữ hóa kỵ nhập điền trạch: A mới có thể hoặc có lúc con cái độc lập tính tốt. Con cái cần kiệm lo cho gia đình, tự lập môn hộ. B mới có thể hoặc có lúc cách cục không tốt, phòng tử nữ tư tâm nội

Đấu, tính toán. C mới có thể hoặc có lúc hoặc tử nữ mơ ước sản nghiệp, ngoại kẻ trộm xâm nội, tai họa lâm môn.

Bởi huynh đệ cung có hóa khoa nhập cung tử nữ

Huynh đệ khoa nhập tử nữ: A mới có thể hoặc có lúc quản lý tài sản liệu cơm gắp mắm. B mới có thể hoặc có lúc tính sinh hoạt trọng tình điệu .

Bởi cung tử nữ có hóa khoa nhập cung tật ách

Tử nữ khoa nhập tật ách: A mới có thể hoặc có lúc thư sinh hình con cái, giáo dưỡng hảo, có quy củ.

Bởi cung tử nữ có cự môn

Cung tử nữ có cự môn, đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc tình ái sinh hoạt mới có thể quá phận truy cầu mỹ mãn hài hòa hoặc thỏa mãn tình ái vui vẻ;

Bởi cung tử nữ có cự môn hơn nữa cung tử nữ có Tứ Sát

Cung tử nữ có cự môn hơn nữa gia Tứ Sát, đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc tình ái sinh hoạt mới có thể quá phận chìm đắm vu mỹ mãn hài hòa hoặc thỏa mãn tình ái vui vẻ; ảnh hưởng bản thân khỏe mạnh;

Bởi cung tử nữ có tả phụ, hữu bật

Cung tử nữ có tả phụ hữu bật, đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc tình ái sinh hoạt mới có thể mỹ mãn hài hòa khoái trá dễ dàng thỏa mãn hơn nữa đa dạng đa mới tình ái vui vẻ;

------------------------------------------

Bởi thân cung có hồng loan, Hàm trì, thiên diêu, mộc dục hơn nữa thân cung địa chi là tử, ngọ, mão, dậu hơn nữa nguyệt chi là thân, dậu, hợi, tử, xấu

Đào hoa tinh tịnh ngồi trên riêng cung vị, như tọa tử, ngọ, mão, dậu hơn nữa là thân cung, cung phu thê, cung tử nữ (đào hoa cung) chờ đa tình lãng mạn la man đế đào hoa địa

Bởi cung mệnh có hóa quyền nhập cung tử nữ

Cung mệnh hóa quyền nhập cung tử nữ tử nữ đa, cá tính so sánh cường, cái ống nữ so sánh nghiêm.

Bởi cung phu thê có hóa lộc nhập cung tử nữ, hóa quyền nhập cung tử nữ, hóa khoa nhập cung tử nữ

Phu thê hóa lộc hoặc quyền hoặc khoa nhập tử nữ --- thê đa sinh cậu bé hoặc phu thê các đái đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa.

Bởi cung tử nữ có cô thần, quả tú hơn nữa cung tử nữ tam phương tứ đang có cô thần cập quả tú

Cô thần, quả tú tọa cung tử nữ tử nữ còn ở từ trong bụng mẹ là lúc, sẽ có và thê phân đà lưỡng địa bỉ thời gian hơi dài hiện tượng tử nữ sau khi sinh cũng sẽ bởi vì công tác mà ít thời gian chiếu cố tử nữ

Bởi cung điền trạch có hóa lộc nhập cung điền trạch

Cung điền trạch tự hóa hiện tượng tiền, nhắc nhở các vị, cung tử nữ, cung điền trạch là tương hỗ đối lập cung vị, ngoại trừ cung tử nữ là vì tha cung, mà cung điền trạch còn lại là ngã cung ngoại, Ở tiền tài quan hệ thượng, cung tử nữ là vì tiền trả cung vị, mà điền trạch còn lại là trữ cung vị, cũng chính là tài phú tồn kho địa. Chỉ có tiến không ra, là vì làm giàu nguyên

Thì. Cho nên khi cung điền trạch sản sinh tự hóa hiện tượng thì, vậy thì ý vị trước tiền tài tổng kho nổi lên cuộn trào mãnh liệt sóng ngầm. Giả như cung điền trạch tự hóa lộc thì, vậy thì cần phải truy cứu điền trạch

Cung can cung đưa tới của Hóa kị đặt cung vị, căn cứ vào "Lộc" tùy "Kị" đi cập "Hóa kị" là vì "Hóa lộc" tới hạn tác lo lắng thì, ở tiền tài thượng thì có

"Chuyển đầu tư" na tác cái khác có ý nghĩa công dụng hoặc là rủi ro khác nhau. Cung điền trạch tự hóa lộc là vì "Lộc ra", cho nên mới được đặc biệt cẩn thận, bởi vì lập tức

Xung động cũng khả năng tạo thành ngày sau thậm chí là chung thân hối cữu. (nhị) cung tử nữ và cung điền trạch là vì đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa chuyện văn thơ sung sướng tuyến, lúc trước

giáo trình đề cập tới, giả như cung tử nữ thấy tứ hóa năm sinh, còn đối với cung cung điền trạch can cung sản sinh tự hóa, nhiều như vậy tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa điều kiện tức thành lập, Mà nếu như cung điền trạch sai ai ra trình diện tứ hóa năm sinh, mà cung tử nữ xuất hiện tự hóa, nhiều như vậy tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa điều kiện cũng là thành lập. Tại đây lưỡng trường hợp hạ hơn tình

Lãng mạn La Mạn Đế Khắc hoa đào nở tươi tốt, dĩ cung điền trạch tự hóa hô ứng cung tử nữ của tứ hóa năm sinh hơn tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa cách làm thông thường năng lực phát sinh ở hôn hậu, lánh

Nhất trường hợp còn lại là đối phương là có hôn nhân ở ước người, nhược dĩ "Tự hóa lộc" tác hô ứng, đó là sẽ phát sinh "Ngoài giá thú tình" dấu hiệu, cánh cứu "Lộc" là vì

"Dục" ! Bởi vì tự hóa lộc cũng không phải là duy trì liên tục tính, sở dĩ "Bên ngoài..." cũng không phải thái độ bình thường! (tam) cung điền trạch có tự hóa lộc kết cấu người khác giới duyên điều kiện tốt (tịnh

Không nhất định chỉ hướng người bình thường duyên), là bởi vì tự hóa lộc sẽ tướng ở cung tử nữ thượng, vô luận có ý định hoặc vô ý, là một loại mơ hồ hàm hồ tính ám chỉ (giả như tử

Nữ cung không thấu đáo tứ hóa năm sinh, như vậy bên ngoài... cơ hội sẽ không lớn như vậy). Vừa nếu như từ cung phu thê hoặc cung tử nữ, Cung Nô bộc (cung Nô bộc) can cung tứ hóa tiến nhập cung điền trạch, mà dẫn

Động cung điền trạch tự hóa lộc, vậy cũng mới có thể xuất hiện đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa chuyện văn thơ. Thế nhưng phủ sẽ phát sinh đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa sự kiện then chốt

Ở chỗ tự hóa lộc tinh diệu, nếu như là vũ khúc, thiên lương tinh tự hóa lộc, như vậy dẫn động "Đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa" cơ hội có thể nói cực kỳ bé nhỏ.

(tứ) giả như cung tử nữ sai ai ra trình diện năm sinh Hóa kị hoặc tự Hóa kị, mà cung điền trạch là tự hóa lộc, như vậy cần phải lảng tránh kết phường sinh ý, bởi vì khi hắn cung Hóa kị chắc chắn phá tan

Cung điền trạch của "Lộc", ngoại trừ hội tạo thành gia đạo bất an ở ngoài, cũng hội tổn hại cập tiền tài, duyên mỏng ứng với ở thực chất phương diện sanh hoạt tức là dĩ bất động sản hoặc dự trữ, thậm chí là mượn tiền

Lai giúp đỡ không đở nổi sinh ý của vị. Giả như không có kết phường hành vi, cũng sẽ không sản sinh tự hóa lộc hiện tượng, mà nếu như đem điều này lý luận ứng dụng ở nam nữ tình cảm thượng, Tức là thuyết giả như không có không lo đích tình tố phát triển, cũng sẽ không khiến cho chính thụ thương (bởi vì đoạn không lo nghiệt duyên chắc chắn tạo thành trùng kích, hội tổn hại cập hữu hình tiền tài hoặc

Vô hình tài vận). (ngũ) cung điền trạch "Tự hóa lộc" ở thực tế sinh hoạt quản lý tài sản hành vi thượng, là có dĩ nếu bất động sản tác mượn tiền, chất áp, nữa mua

Một ... khác đống tài sản ý đồ, mà là phủ có thể bởi vì loại này đầu tư phương pháp mà làm giàu, được xem xét cập toàn bộ mệnh chi chít cấu. Đến tột cùng, loại này hành vi hình thức cần phải lo lắng đáo

Tự hóa lộc, cũng không phải là trường hiệu kỳ, nếu như là bởi vì trong thời gian ngắn xung động (ngộ phán mình câu nệ độ), mà không phải là kế hoạch tính hành sự, vậy rất có thể vì mình chiêu

Lai nối nghiệp vô lực phiền phức! (lục) cung điền trạch là vì cung tật ách giao dịch vị nguyên, tức là sinh bệnh thì cần y cơ hội cập thái độ, tự hóa lộc hành vi hình thức là

Có tự yêu cầu đa phúc dụ thị, nhưng mà nhiều ít ẩn hàm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng  baoB chạy chữa A tịnh ôm chặt không thiết thực  秶 [thái độ A đây là nhân tính nhược điểm cũng là

Thường tình, cũng đương dẫn cho rằng giới.

Bởi cung mệnh có hóa quyền nhập cung tử nữ

Mệnh hóa quyền nhập tử nữ: A mới có thể hoặc có lúc tài bồi tử nữ, quản thúc tử nữ (gia phúc đức kị, nghiêm khắc bá đạo). B mới có thể hoặc có lúc thành tựu kết phường hoặc dễ kết phường nắm quyền.

Bởi huynh đệ cung có hóa khoa nhập cung tử nữ

Huynh đệ hóa khoa nhập tử nữ: A mới có thể hoặc có lúc quản lý tài sản liệu cơm gắp mắm. B mới có thể hoặc có lúc tính sinh hoạt trọng tình điệu (có tiết chế).

Bởi cung phu thê có hóa lộc nhập cung tử nữ

Phu thê hóa lộc nhập tử nữ: A mới có thể hoặc có lúc phối ngẫu và con cái năng lực hoà mình. B mới có thể hoặc có lúc phối ngẫu thích con cái, khả năng kết hôn tức dựng. C mới có thể

Hoặc có lúc Trục lý đang lúc hảo ở chung (tử nữ vì huynh đệ cung phu thê). D mới có thể hoặc có lúc dễ ngoài giá thú tình (đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa).

Bởi cung tử nữ có hóa khoa nhập cung tật ách

Tử nữ hóa khoa nhập tật ách: A mới có thể hoặc có lúc thư sinh hình con cái, giáo dưỡng hảo, có quy củ.

Bởi cung tử nữ có hóa lộc nhập Cung Nô bộc (cung Nô bộc)

Tử nữ hóa lộc nhập giao hữu: A mới có thể hoặc có lúc có thể cùng tử nữ bằng hữu hoà mình. B mới có thể hoặc có lúc tử nữ thân cận phối ngẫu. C mới có thể hoặc có lúc tử nữ nhân

Duyên hảo, thụ khen. D mới có thể hoặc có lúc tính sinh hoạt mỹ mãn (đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa)(tử nữ ─ tật ách cung phúc đức).

Bởi cung tử nữ có hóa quyền nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Tử nữ hóa quyền nhập quan lộc: A mới có thể hoặc có lúc kết phường thành công tựu. B mới có thể hoặc có lúc tử nữ năng lực hảo, sự nghiệp tâm cường. C mới có thể hoặc có lúc đồng hành cạnh tranh áp lực.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có Hóa kị nhập cung tử nữ

Quan lộc hóa Hóa kị nhập tử nữ: A mới có thể hoặc có lúc công tác toàn gia mang. B mới có thể hoặc có lúc kết phường cần phải làm ơn. C mới có thể hoặc có lúc cách cục soa, phòng sự nghiệp không được

Thuận, công tác bất ổn, nhân sinh đa phập phồng. D mới có thể hoặc có lúc Nghệ An quyết định công chức hoặc xí nghiệp lớn đi làm yên ổn. E mới có thể hoặc có lúc nên điếm, gia xa nhau.

Bởi cung tử nữ có Hóa kị nhập cung điền trạch

Tử nữ Hóa kị nhập điền trạch: A mới có thể hoặc có lúc con cái độc lập tính tốt. Con cái cần kiệm lo cho gia đình, tự lập môn hộ. B mới có thể hoặc có lúc cách cục không tốt, phòng tử nữ tư

Trong lòng đấu, tính toán. C mới có thể hoặc có lúc hoặc tử nữ mơ ước sản nghiệp, ngoại kẻ trộm xâm nội, tai họa lâm môn.

Bởi cung tử nữ có cự môn

Cự môn tinh: (tài hùng biện tinh, pháp luật tinh, thị phi tinh, quan phi tinh) mới có thể tử nữ chậm rãi hội học giỏi: Suy nghĩ sâu xa, hoài nghi, năng lực biện, kiên trì; cá tính đa nghi thiện suy lý, phân

Tích, tổ chức, tìm cách, có tài hùng biện thiện sát ngôn quan sắc, phản ứng tốt, đa nghi mà đa học, vừa là thiết tinh, chủ khẩu thiệt, thị phi, khẩu tài, thực lộc. Cung tử nữ cự môn người đó, nâm

tử nữ thường dùng ngôn ngữ biểu đạt chính nội tâm bất mãn, cũng sẽ trêu chọc song thân không hài lòng, nhưng đối với ngoại thì dĩ ngôn ngữ khẩu tài tăng trưởng, có mãnh liệt nói rõ

Năng lực. Nếu như cự môn hội chiếu thái dương, thiên đồng nói, nâm tử nữ ở trẻ con thì phi thường tốt đái, nhất là đầu nhất đứa bé, càng không được sảo không làm khó. Nhưng

Sau khi lớn lên tương đối quật cường, đối với chuyện chuyên tâm để ý trình độ thực sự nhượng phụ mẫu lo lắng.

Bởi cung tử nữ có tả phụ là tăng địa vị xã hội và danh lợi tinh, nâm tử nữ không cần nâm quan tâm, cũng sẽ không cho phụ mẫu tăng phiền phức, còn nhỏ thì

Ít khốc náo, sảo lớn thì, đối với mình thiết thân gì đó cũng là chỉnh lý được ngay ngắn rõ ràng, ở việc học phương diện, sinh hoạt phương diện đều không cần cha mẹ quan tâm.

Bởi cung tử nữ tam phương tứ đang có thái dương

Thái dương tinh: (bác ái tinh, phụ tinh, nữ mệnh phu tinh, cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chủ) nhiệt tình, hào sảng, chí cao khí ngạo, vô tư, lý tưởng hóa; cá tính từ ái, hùng hồn chuyên gia, ngoại giao tốt, hảo

Tế thi không cùng nhân tính toán, nhanh mồm nhanh miệng khó giữ được lưu, ưa tranh luận dễ tức giận, thái độ làm người trung tâm, chính trực, công bình, tích cực, cần lao, giảng nghĩa khí nặng bằng hữu.

Bởi cung tử nữ tam phương tứ đang có thiên đồng

Thiên đồng tinh: (ngũ Phúc Thọ tinh một trong, nguội tinh, hòa hợp tinh, xã giao tinh) yên vui, ngây thơ, đơn thuần, lười nhác, kháng áp tính yếu; cá tính lười nhác, hiền hoà cái gì cũng không lớn cự

Tuyệt, làm việc không được tích cực bất kể so sánh, lạc quan, thấy đủ, có có lộc ăn nhân duyên hảo, tinh thông viết văn, kế hoạch rộng lớn so sánh nói chuyện không đâu.

Bởi cung tử nữ tam phương tứ đang có cự môn

Cự môn tinh: (tài hùng biện tinh, pháp luật tinh, thị phi tinh, quan phi tinh) suy nghĩ sâu xa, hoài nghi, năng lực biện, kiên trì; cá tính đa nghi thiện suy lý, phân tích, tổ chức, tìm cách, có tài hùng biện thiện xét

Nói quan sắc, phản ứng tốt, đa nghi mà đa học, vừa là thiết tinh, chủ khẩu thiệt, thị phi, khẩu tài, thực lộc.

Bởi cung tử nữ tam phương tứ đang có hóa lộc

Hóa lộc nhập cung tử nữ tứ chính biểu tử nữ thuận lợi, hưởng thụ, sảng khoái, xong, vui sướng, trôi chảy, tự lập, tự tin, áo cơm không thiếu; thông minh có nhân duyên; yên ổn của như chinh; chưởng tài lộc, chủ nhân duyên, hưởng thụ

Bởi cung tử nữ tam phương tứ đang có Hóa kị

Hóa kị nhập cung tử nữ tứ chính biểu tử nữ trở ngại, không được thuận lợi, biến hóa, khổ cực, thống khổ, khốn đốn, phiền não, tổn thất, phá hư, chìm nổi, thiếu nợ, dính; chưởng thu liễm, chủ thua thiệt, hao tổn

Bởi cung tử nữ tam phương tứ đang có tả phụ cập hữu bật

May mắn tả phụ hữu bật [đối tinh] hội chiếu cung tử nữ mới có thể tăng cách cục trợ lực, tăng địa vị xã hội và danh lợi, đa ngoại lai trợ lực hoặc ngang hàng (cùng học bằng hữu) trợ lực; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung tử nữ tam phương tứ đang có Hỏa Tinh cập linh tinh

Hỏa Tinh linh tinh [đối tinh] hội chiếu cung tử nữ mới có thể tăng cách cục khích lệ tác dụng và gian khổ ma luyện; cải biến cá tính, chuyển biến quan niệm nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung tử nữ tam phương tứ đang có long trì cập phượng các

Long trì phượng các [đối tinh] hội chiếu cung tử nữ mới có thể tăng cách cục tài học, ôn nhã, tú lệ, lợi cuộc thi và cạnh tranh; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

===========================

Tiểu kết của ngươi cung tử nữ: Nâm tử nữ độc lập tính cao, cũng bởi may mắn tả phụ hữu bật [đối tinh] long trì phượng các [đối tinh] hội chiếu cái này duyên cớ, Hỏa Tinh linh tinh [đối tinh] hội chiếu cung tử nữ mới có thể có lúc tử nữ cương nghị, tích cực, nhiệt tình một mặt; hảo hảo giáo dục, sau này mới có thể năng lực làm việc mạnh phi thường, đủ để giao phó tử nữ.

==========================

phán đoán cá nhân tài vận, quản lý tài sản phương thức và năng lực, thu nhập cao thấp, tình trạng kinh tế chờ và tiền tài hữu quan việc vụ. Dụng hiện đại quan mà nói, có thể xưng

Là quản lý tài sản hình thức. Kiếm tiền năng lực, tài vận thật xấu, đối tài phú thái độ, tiết kiệm hoặc lãng phí, tài nguyên tính chất và ổn định hay không, chính đạo hay là ưa nổi giận tài các loại.

Chủ yếu ở tham thảo một người cầu tài tâm tính, thủ đoạn cập có hay không có tốt tiền tài quan niệm. Đương nhiên vẫn là bất năng quên bản thân mệnh thân cung ngôi sao diệu đặc tính mang đến

Ảnh hưởng, bằng không thì có sai ai ra trình diện cây không gặp lâm của nguy. Bởi vậy cung có thể phản ứng ra đương sự có nặng hay không tài? Có thể hay không nóng lòng cầu tài? Còn là ĐẢ hình? Còn là nhất tịch

Làm giàu hình? Là dựa vào cơ mưu, quyền mưu (tri thức)? Là kiếm tiền mồ hôi nước mắt còn là thanh tùng tiền? Có thể hay không tính toán chi li? Công và tư trương mục rõ ràng sao? Có thể hay không làm giả trướng?

Có hay không đổ tính? Đi vận của cung tài bạch, thì có thể để lộ ra cầu tài quá trình thuận lợi phủ? Có hay không nhiều mặt tiến tài? Tài nguyên vượng phủ? Ổn định sao? Là dễ dàng còn là tân

Đau khổ nỗ lực? Có thể hay không tố không công không thu được tiền? Ứng với thu vào trướng khoản có hay không sẽ biến thành nợ khó đòi? Có hay không hội thu được lần cây lựu phiếu chờ.

Tiên thiên cung tài bạch người tốt, thành công bản, lợi nhuận khái niệm, năng lực nghĩ ra tốt định giá sách lược, hay thân huynh đệ cũng có thể minh tính toán sổ sách, mới là người làm ăn; trái lại, cung tài bạch của

Tinh diệu phi tài tinh, cho dù gặp hóa lộc tinh, cũng không có thể thuyết tài nguyên cuồn cuộn, nhiều lắm tiến tài so sánh thuận mà thôi, sẽ không nên ở trên thương trường cùng người tranh lợi.

Cung tài bạch vô chủ tinh người, thường thường không có ý tứ cùng người cò kè mặc cả, tiền tài cho mượn khứ, cũng liền không có ý tứ truy tác. Nhược hình thành ác cách (như lửa âm, xương tham, linh

Xương đà vũ) tiền của hắn tài quan là không hợp với lẽ thường, đương có tài chính nguy cơ thì, dễ nhất sinh tai họa, nghiêm trọng thì có rủi ro của ngu.

Cung tài bạch không tốt người cũng không vô tài, chỉ là không thích hợp kinh thương hoặc xử lý tiền tài, tất cảnh phát tài đường ống có bao nhiêu đồ. Như kiếm tiền thuê, công trạng tiền thưởng, chênh lệch giá người, thiên di

Cung hảo tức năng lực phát tài; cung điền trạch hảo người, quang thu vào tiền thuê nhà, điền tô tựu còn hơn giống nhau tiền lương giai cấp. Cung phu thê vận tốt người, một nửa kia hay Kim Sơn mỏ bạc chờ.

Cung tài bạch: Túi tiền tiền , tài chính tạp , cháu , hôn nhân đối

Đãi vị , trưởng tử kinh tế vị , giao hữu tài phú , cộng tông vu điền trạch lập

Thái cực một vị, ăn mặc .

Chú: Hôn nhân đối đãi vị là dĩ tài bạch cho ta phối ngẫu cung phu thê, cho nên dĩ phu thê và tài bạch lưỡng cung đóng lại, mới là đôi ta hoàn chỉnh quan hệ hôn nhân. Tục nói: Bần

Tiện phu thê bách sự ai, lương có dĩ cũng. Giao hữu cung điền trạch tài phú vị người, là chỉ người khác có nhiều cũng cần nã tiền của ta khứ tích lũy. Vật họp theo loài, cho nên nhà giàu có

Ít tiến keo kiệt sĩ, phá vũ đa tụ lưu lạc hán.

Bản mệnh cung tài bạch. Xem ta của tài lực đạt tiêu chuẩn cục cao thấp cập tiền tài thực lực

Cha mẹ tật ách. Tính tình của phụ thân cập khỏe mạnh thể chất. Biểu hiện cha mẹ "Khỏe mạnh trạng huống", "Tâm tình" vị

Huynh đệ tử nữ. Khán huynh hoặc mẫu chi giao tế, khác giới duyên cập đầu tư trạng huống; cũng vì cháu trai "Cháu" ; "Con thứ", "Nhị cữu tử", vị; tức cháu trai vợ, Cháu ngoại trai cung vị, hoặc huynh đệ tỷ muội của đào hoa vị.

Phu thê phu thê. Hay nâm và phối ngẫu tướng đối đãi vị trí, phân tích nâm và phối ngẫu chung đụng trạng huống (khán phu thê cảm giác tình đối đãi, tình duyên độ dày); cho nên tài;

[tam tam quy nhất], [nhất hàm tam, tam cùng ngũ] cũng; như cung tài bạch không lý tưởng, có đôi khi đối hôn nhân tình cảm lực phá hoại bỉ cung phu thê là đại. Quân không gặp

Tài không tốt thì hai người cảm giác tình gắn bó dũ sai ai ra trình diện khiêu chiến. Cái này gọi là nghèo hèn phu thê bách sự ai! Vì vậy cung kiêng kị nhất bị cung mệnh, cung phu thê của Hóa kị nhập hoặc xung, đều chủ

Tình cảm sinh biến.

Tử nữ huynh đệ. Tử nữ tài hoa thành tựu vị (khán nữ nhân ánh sáng minh thành tựu cập và kỳ ngang hàng của hỗ động.)

Tật ách cha mẹ của. Khán thân thể di truyền bản chất, phụ tật phụ tật cũng liền phụ tật thể nếu như tài phúc không dễ làm nhiên cả đời số phận tựu tương đối nhấp nhô như thế nào đi nữa

Bỉ người khác nỗ lực tối hậu đại thể cũng là uổng công

Thiên di phúc đức. Khán ra ngoài của phúc khí cập trở thành của được mất, có đường không đường? Tiền tài được mất. Xuất ngoại phúc phận

Cung Nô bộc (cung Nô bộc) điền trạch. Khách phòng; khán giao hữu bối nhà đình trạng huống cập giao hữu bối tài khố. Viên công túc xá

Quan lộc quan lộc. Quan bổng lộc và chức quyền khí số vị. Xem ta việc nghiệp của doanh nghiệp trạng huống thật xấu doanh nghiệp trạng huống cập doanh tiêu tăng giảm tình hình. (nghiệp cung vận khí, khí số cung vị)

Điền trạch Cung Nô bộc (cung Nô bộc). Tuyệt tình vị. Xem ta gia sản tăng giảm biến dị (gia đình lui tới bằng hữu đối với mình tăng giảm) cập gia đình chi tế gặp làm sao. Dựa vào dương trạch nói là khách phòng

Phúc đức thiên di. Khán quản lý tài sản quan niệm tiến tài phương hướng. Giấu diếm ẩn tính nhân quả (ẩn dấu vô pháp hiển hiện của nhân, sở hiển hiện của quả báo, tức là đời này tiền tài); cũng

Là phúc đức của đối cung, là tư tưởng cập phúc phận hiển lộ tại ngoại hiển tượng vị trí, cho nên mới có thể đem tài bạch coi là phúc đức vật chất hưởng thụ trạng huống lai luận lý

Cung tài bạch và cung điền trạch là nhất, lục cộng tông, cung tài bạch và cung phụ mẫu cũng là nhất, lục cộng tông, phàm là có nhất, lục quan hệ người, cát hung cùng, có tương hỗ của liên lụy tính.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

cung tài bạch có thể khán tài vận, cùng với đời sống vật chất. Cung phúc đức khán kiếp trước tu vi, cùng với đời sống tinh thần. Cung phúc đức

Có thể biểu thị nội tâm suy nghĩ. Nói ví dụ vũ khúc tọa phúc đức, thường thường biểu thị "Hắc tài" . Kiếp trước của tu hành, kiếp này chỗ được. Cung phúc đức biểu thị người khác một vốn một lời nhân vật

Chất năng lực nhận định.

Cung tài bạch là hành vi biểu hiện sân khấu, như vậy có thể tương cung phúc đức coi là hành vi tiền "Động cơ" cung vị, cũng có thể tương kì coi là "Xử sự" tiền quyền mưu, Quy hoạch trung tâm, đương nhiên cung phúc đức cũng có những thứ khác rất nhiều hàm ý ở, chỉ là ở tham thảo hành vi hình thức thì, vậy thì là chất chứa động cơ cung vị. Ví dụ như hình cảnh bạn

Án thì, có thể từ tội phạm cung phúc đức đi giải trừ phạm tội "Động cơ" . Cung phúc đức hoặc cung tài bạch ở đẩu số học lý giai thuộc ngã cung, thì cần phải tương cung phúc đức coi là tâm

Đọc cất giữ địa, kỳ biểu hiện giờ là không thấy được, mà cung tài bạch tinh diệu biểu hiện còn lại là thấy được

Tài phúc tuyến hay mệnh nguyên tuyến nói cách khác cũng chính là mệnh tiên thiên vị bởi vì nó là tử điền huynh giao hữu mệnh kho hảo và không dễ làm nhiên và tài phúc thật là tốt và bất hảo

Có trực tiếp quan hệ có mệnh thư thuyết cung phúc đức có thể khán một người tam thế nhân quả kỳ thuyết cũng chính là đến từ chính nó là mệnh tiên thiên vị quan hệ mặc dù nói tài phúc vị nhất

Vậy là ở khán một người hưởng thụ phúc phận thượng hiển hiện tình hình bất quá từ tật bệnh độ lớn của góc đến xem nó cũng phụ tật phụ tật cũng liền phụ tật thể nếu như tài phúc không được

Dễ làm nhiên cả đời số phận tựu tương đối nhấp nhô như thế nào đi nữa bỉ người khác nỗ lực tối hậu đại thể cũng là uổng công

Có lẽ có nhân sẽ hỏi thuyết cung phúc đức bất hảo số phận hội nhấp nhô! Nan đáo tựu không có cách nào hiểu sao? Nhưng thật ra là có. Chúng ta có thể từ một ... khác độ lớn của góc đến xem vận mạng

Một loại thú vị hiện tượng

Phụ tật phụ tật hay trúng mục tiêu tài phúc tuyến cũng chính là phụ tật thể cung mà phụ tật tuyến vừa có thể nói là một người hành vi biểu hiện hiển hiện cung vị (nhất lục đồng tông của nghĩa)

Sở dĩ nói cách khác một người phúc đức có thể xuyên thấu qua hành vi cải biến lai gia dĩ ưu hoá cho nên nói cung phúc đức không tốt nhân là có thể xuyên thấu qua hậu thiên nỗ lực lai

Gia dĩ thay đổi chỉ là quá trình hội nơi khác nhân khổ cực mà thôi nếu như nói tự mình vẫn nỗ lực nhưng cảm giác thượng còn giống như là không đạt được kết quả mình mong muốn thì

Loại này nội tâm thống khổ hay cung phúc đức tính chất hiển hiện hiện tượng chích phải kiên trì cuối cùng vẫn là sẽ đạt tới chính mong muốn mục tiêu chỉ là người bình thường rất khó xanh

Quá hay

Mà tài phúc tuyến cũng là cung phu thê khí số tự (phu quan lộc) đồng thời cũng là cung Quan lộc (sự nghiệp cung) phu thê sở dĩ phu thê đang lúc khí số làm sao ở giữa của cộng nghiệp làm sao cũng đều có thể

Dĩ bởi vậy điều tuyến nhìn ra đương nhiên sự nghiệp có thể hay không thuận lợi cũng là có thể từ đó khuy của lánh tục ngữ nói thuyết tài là nuôi mệnh của nguyên tài phúc thật là tốt phôi đương nhiên cân mệnh chủ thân

Thể khỏe mạnh ăn ảnh hỗ đang lúc cũng có ảnh hưởng lời này thế nào thuyết chúng ta có thể từ hai người độ lớn của góc lai phân tích nhất là tài khí số tự là cung mệnh cung mệnh làm một sinh mệnh cách

vận cuộn chỉ sở dĩ từ nay về sau độ lớn của góc lai nhìn như quá mệnh thiên bất hảo như bị kị xung hoặc chư sát giáp mệnh nói đương nhiên là được suy ra kỳ tài bất hảo cũng chính là cái gọi là

Thân yếu bất năng nhâm tài một cái góc độ khác là tài phúc huynh giao hữu là phụ tật tuyến tương đối phụ tật còn lại là tài phúc huynh giao hữu tuyến nói cách khác tài yếu đương nhiên sẽ ảnh hưởng đáo

Thể năng thể xác và tinh thần nỗ lực trình độ mà thân yếu sở trực tiếp ảnh hưởng tựu là không thể nhâm tài sở dĩ từ phía trên độ lớn của góc đến xem tài phúc thật là tốt phôi và mệnh chủ đang lúc ảnh hưởng cũng

Là không thể coi thường

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Bởi cung tài bạch địa chi là mão

Dụng tiền thái độ câu nệ, vô pháp xảo diệu lợi dụng tiền tài;

Bởi cung tài bạch địa chi là tử, ngọ, mão, dậu

Cung tài bạch ở tử, ngọ, mão, dậu của cộng đồng biểu chinha đối tiền tài thái độ so sánh yên vui, thích kiếm tiền, cũng thích hoa tiền, thế nhưng cho dù trên đầu đã không có tiền, cũng không nguyện

Ý là tài đa thao phiền. b đối tiền tài không quá tính toán, chỉ cần có thể kiếm tiền, kiếm đa kiếm ít cũng không thái sẽ đi lưu ý. c có hóa lộc tinh ở Bản cung thì, dùng tiền hội tương đương

Xa hoa lãng phí. Đương có Hóa kị tinh ở thì, thì tiền tài hội nghị thường kỳ có hư hao tổn hoặc rách nát đích tình hình.

Bởi cung tài bạch có tử vi

Suốt đời tài vận dày, tương đối mà nói tương đối ổn định; được tả hữu xương khúc cát diệu, tài vận hanh thông, tài nguyên không ngừng, đa số tài phú của quan, ở thuế vụ, công thương, ngân hàng chờ bộ

Công tác; tử vi hóa quyền, chủ đại phú, hoặc là tài phú của quan; tử vi hóa khoa, chủ phú quý tài danh; và lộc tồn, hóa lộc đồng cung hội chiếu, chủ đại phú, sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba, kinh thương

Cự phú, thư vị: "Tử vi cư tài bạch, canh kiêm hóa lộc, phú xa ông "; phụ bật đồng cung, tài lộ quảng, bát phương được lợi; xương khúc đồng cung, phú, tiên danh hậu lợi;

Tử vi thủ cung tài bạch, ở tốt nhất dưới tình hình, cũng cận chủ tài nguyên đầy đủ, cũng không chủ năng dành dụm, cái tử vi thiên về vu danh dự và quyền lực, điều không phải tài tinh; phàm [tử phá],[tử

Tham],[tử sát] giai chủ đột nhiên phát đột nhiên bại, nhưng đang lúc cũng có khác nhau,[tử phá] của bại, tất nhân phát hậu vừa mưu toan khai sáng sở trí,[tử tham] của bại, tất nhân phát hậu tức lãng phí tiền tài

Sở trí,[tử sát] của bại, thì ở chỗ hoàn cảnh chợt phát sinh biến động, cho nên ba người dĩ [tử sát] so sánh nan do đương sự chủ động xu tị.

Giỏi về quản lý tài sản, mưu tài, chủ yếu thiên hướng quản lý tài sản năng lực, sở dĩ giỏi về chưởng quản tiền tài, nhưng đối với mình tài vận thật là thường thường. Tử vi tinh lâm cung tài bạch người đó, suốt đời y

Thực vô ngu, tử vi tinh bản là đế vương ngôi sao, ở cung tài bạch ngồi một mình nói, ám chỉ tài vận cực chuy, hoặc sinh ra chỗ tức là hào phú nhà;

Bởi cung tài bạch có tử vi cập tham lang

Tử vi tham lang ở mão dậu, trước khó sau dễ, trung tâm lúc tuổi già phong long; sai ai ra trình diện tham lang hóa lộc hội hỏa linh, chủ bạo phát;

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có linh tinh, Hỏa Tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp

Hoặc tuy không làm hào phú, cũng thường thường bậc trung nhà;

Bởi cung tài bạch có tử vi

Năm mới tài vận không được chuy, kinh thương người bội thụ dày vò, đến muộn thâm niên tình huống chuyển biến tốt đẹp, các hạng đầu tư sự nghiệp đều có rất tốt phát triển;◎☆◎

Bởi cung tài bạch có tham lang

Năng lực quang Diệu Tổ đường, bỉ các tiền bối ở tiền tài tụ tập thượng canh có biện pháp;◎☆◎

Bởi cung tài bạch có tử vi

Tử vi: Chủ tài vận hanh thông, giàu có chiếm giữ phong.

Bởi cung tài bạch có tử vi cập tham lang

Tử tham: Thủ sẵn gia nghiệp, trung niên hậu từ từ phong phú. ◎☆◎

Bởi cung tài bạch địa chi là mão, dậu

Mão dậu cung [tử vi tham lang] cũng chủ đột nhiên phát, nhược tử vi hóa khoa, thì tài lai so sánh đã lâu, nhược tham lang hóa lộc, thì tài lai so sánh gấp gáp, nhưng mà cũng ẩn dấu phá hao tổn cơ hội. [tử tham] ở

Cung tài bạch, cũng chủ tiêu xài, lúc nào cũng tác vô vị giao tế xã giao, nhưng tham lang hóa lộc người, lại cũng năng lực nhân xã giao mà được tài. [tử tham] ở cung tài bạch, tài nguyên đến từ nhiều phương diện.

Bởi cung tài bạch có tham lang

Tham lang thủ cung tài bạch, thủ đoạn khoát xước chuyên gia, nhưng nhưng tinh vu tính toán tính toán, cho nên đối với tài bạch thái độ, bên trong tâm và bề ngoài thường không đồng nhất dồn. Tham lang thủ tài bạch, chủ

Am hiểu vận dụng tiền tài, nhưng không am hiểu thủ tài, hơn nữa thường thường có lấy công làm thủ khuynh hướng, bởi vậy thường thường có khuynh hướng ăn ý.

Tham lang tinh lâm cung tài bạch người đó, công tác dục rất mạnh, bất quá loại công việc này dục điều không phải công việc bình thường dục, mà là thu được tiền tài một loại thủ đoạn, hội không tiếc tất cả, xảo

Thủ hào đoạt kiếm lấy tiền tài, thủ đoạn giữa lúc hay không

Nhập miếu vượng nơi hoành phát, thì có ý định ngoại của tài cập thiên tài thu nhập; sai ai ra trình diện hỏa linh đồng cung, phất nhanh, ba mươi tuổi tiền đa thành bại, ba mươi tuổi hậu tiến mạnh của cải; tham lang và lộc tồn, Hóa lộc, Hỏa Tinh, linh tinh đồng cung có thể chiếu, là phú hào của mệnh; không gặp lộc tồn hóa lộc hóa quyền cập hỏa linh, cũng không mong muốn quá; hãm địa nghèo khó, gia thiên không cướp hao tổn kị, bần cùng

Bất kham; phàm tham lang nhập cung tài bạch, giai chủ trời sinh tính lãng phí, suốt đời phá điểm tài không nhỏ, tài vận có nhiều phập phồng; nếu không gia cát, chủ thần tài qua cửa, đông tiến tây ra, tài vận khiếm ổn, Thì hảo thì phôi; và dương đà thiên không cướp đại hao cùng độ, tất đánh bạc phá điểm tài, hoặc nhân ăn ý mà chiêu đại phá điểm tài, và đào hoa tinh (hồng loan, thiên hỉ, mộc dục, thiên diêu, liêm trinh) gia hội, Là mỹ sắc mà phá điểm tài tao tai, nên kiếm tiêu khiển của tài, khác giới của tài, hoặc kinh doanh tình dục hành nghiệp, để cầu xu tị; tham lang Hóa kị, tài đa phá điểm tài, tịnh có quan tụng tranh cãi;

Đa số kinh thương của khách, nên làm mạo hiểm hoặc ăn ý sự nghiệp, có lẽ đồng thời kinh doanh đa loại sự nghiệp, hơn nữa tài lộ thượng đa thụ khác giới trợ giúp, và tả hữu khôi việt đồng cung hoặc gia hội canh

Nghiệm; xương khúc đồng cung, ngoại hoa nội hư, thành bại không đồng nhất;

Bởi cung tài bạch có hồng loan, thiên hỉ, mộc dục, thiên diêu, liêm trinh

Tham lang nhập cung tài bạch và đào hoa tinh (hồng loan, thiên hỉ, mộc dục, thiên diêu, liêm trinh) gia hội, là mỹ sắc mà phá điểm tài tao tai, nên kiếm tiêu khiển của tài, khác giới của tài, hoặc kinh doanh tình dục hành nghiệp, để cầu xu tị

Bởi cung tài bạch có văn xương, văn khúc

Tham lang nhập cung tài bạch xương khúc đồng cung, ngoại hoa nội hư, thành bại không đồng nhất;

Bởi cung tài bạch có tử vi, Hỏa Tinh, linh tinh

Khuyên ngươi tiên bảo vệ cho gia nghiệp, không nên ở năm mới tức tố đại quy mô đầu tư hoặc mở rộng, trung niên thì buông tay đi làm, có thể thành công; mới có thể tài bạch hảo. ◎☆◎

Bởi cung tài bạch có tham lang

Tham lang: Nhập miếu có bạo phát dấu hiệu, hoành phát tài phú ◎☆◎

Bởi năm can là kỷ

Tham lang hóa quyền, trái lại tăng ăn ý tính cập đa sinh biến động

Bởi cung tài bạch có văn xương, văn khúc

Cung tài bạch có văn xương, sao Văn Khúc văn xương, văn khúc ở cung tài bạch, ý vị trước LƯU hình công tác, giống nhau là chỉ văn giáo loại. Văn xương, văn khúc biểu hiện khá cụ

Trật tự, có thể đảm nhiệm được trường kỳ tính, cùng với nghiên cứu tính chất hoặc dựa theo dự toán, pháp quy, bày ra hành sự công tác, thích hợp với thụ lương giai cấp, nếu như bán trực tiếp sự nghiệp, còn lại là chỉ

Hướng cá nhân phòng làm việc hoặc loại nhỏ doanh nghiệp. Văn xương, văn khúc cũng đại diện chính mình chứng chiếu tính chất công tác, sở dĩ không thích hợp ngắn hạn làm công, cũng không thích hợp cần phải làm lụng vất vả thể lực

Công tác, nếu như văn xương văn khúc năng lực đồng cung, vậy thì sẽ là nghiệp giới nhân tài kiệt xuất, có năng lực lãnh đạo!

Bởi cung tài bạch có văn khúc, văn xương hơn nữa cung tài bạch tam phương tứ đang có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Cư miếu vượng nơi, được chúng cát đồng cung hoặc gia hội chủ giàu có, tịnh có quý nhân của tài, tài danh giai vượng, tiên danh hậu lợi, tài vận trôi chảy cửu viễn;☆◎☆

Bởi cung tài bạch có văn xương

Văn xương tinh tọa cung tài bạch người đó, suốt đời áo cơm không có gì lo lắng, dĩ vất vả cần cù mà thu hoạch được tiền tài thù lao, cô bất luận kỳ ngang nhau tính làm sao, cuối cùng là tài phú tồn trữ;◎☆◎

Bởi cung tài bạch có văn xương

Văn xương: Chung chung giàu có

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có vũ khúc, Thái âm

Vũ khúc là tài tinh, Thái âm cũng vì tài tinh; nhưng vũ khúc đa chủ hành động, thường thường yếu hành động sau đó có tiền tài; Thái âm đa chủ kế hoạch; bởi vậy vũ khúc thường thường là trực tiếp quản lý tài sản, Thái âm

Thường thường chỉ là tài vụ kế hoạch; Thiên phủ, là tài khố dấu hiệu; ví dụ như kế toán chỗ, thu lệ phí chỗ, ngân hàng, chứng khoán công ty chờ; Thiên phủ tương đối giỏi về hiện tài trữ tài, nhưng mạt tất giỏi về phát tài

Bởi cung phu thê Thiên can là tân hơn nữa cung điền trạch có cự môn hoặc cung tử nữ có cự môn

Tử Điền huynh giao hữu lưỡng tuyến có lộc, chủ tiền tài nội lưu, chủ được lợi, tiến tài, tồn tài chờ. Mới có thể tài bạch hảo. ◎☆◎.

Bởi cung điền trạch Thiên can là bính hơn nữa cung điền trạch có thiên đồng hoặc cung tử nữ có thiên đồng

Tử Điền huynh giao hữu lưỡng tuyến có lộc, chủ tiền tài nội lưu, chủ được lợi, tiến tài, tồn tài chờ. Mới có thể tài bạch hảo. ◎☆◎.

Bởi cung tật ách Thiên can là mậu hơn nữa cung mệnh có tham lang hoặc cung tài bạch có tham lang

Mệnh tài quan điền phúc hóa lộc của nguyên tại nơi, có thể lo lắng khứ nơi nào lộng tiền hoặc vay tiền; lộng tiền hoặc cho ta mượn tiền giống nhau tương đối lạc quan.

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) Thiên can là mậu hơn nữa cung mệnh có tham lang hoặc cung tài bạch có tham lang

Mệnh tài quan điền phúc hóa lộc của nguyên tại nơi, có thể lo lắng khứ nơi nào lộng tiền hoặc vay tiền; lộng tiền hoặc cho ta mượn tiền giống nhau tương đối lạc quan.

Bởi cung phụ mẫu Thiên can là giáp hơn nữa cung mệnh có liêm trinh hoặc cung tài bạch có liêm trinh

Mệnh tài quan điền phúc hóa lộc của nguyên tại nơi, có thể lo lắng khứ nơi nào lộng tiền hoặc vay tiền; lộng tiền hoặc cho ta mượn tiền giống nhau tương đối lạc quan.

Bởi cung thiên di Thiên can là kỷ hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc hoặc cung điền trạch có vũ khúc

Mệnh tài quan điền phúc hóa lộc của nguyên tại nơi, có thể lo lắng khứ nơi nào lộng tiền hoặc vay tiền; lộng tiền hoặc cho ta mượn tiền giống nhau tương đối lạc quan.

Bởi cung mệnh có hóa quyền hoặc cung tài bạch có hóa quyền hoặc cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa quyền hoặc cung điền trạch có hóa quyền

Tứ hóa trong, quyền là lộc dư khí, biểu nhất chỉnh phiếu, như tiền lương, một tháng nhất túi tiền lương; tương đối có khống chế tính;◎☆◎

Bởi cung phụ mẫu Thiên can là giáp hơn nữa cung mệnh có liêm trinh

Cung phụ mẫu Thiên can năng lực khiến cho ta ra lệnh cung hóa lộc, biểu thị phụ mẫu trưởng bối thủ trưởng đối với ta hữu tình, hướng phụ mẫu trưởng bối thủ trưởng trương La Nhất hạ, phụ mẫu trưởng bối thủ trưởng cho ta mượn tiền giống nhau tương đối lạc quan;

Bởi cung phụ mẫu có hóa lộc nhập cung mệnh, hóa lộc nhập cung tài bạch, hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), hóa lộc nhập cung điền trạch

Cung phụ mẫu (Cung Nô bộc (cung Nô bộc) cung tài bạch) phi phi hóa lộc nhập chiếu bản mệnh mệnh, quan, tài, điền, tựu là chuyện tốt; suốt đời mới có thể có thiên tài vận dấu hiệu ☆◎☆

Bởi (cung mệnh có hóa lộc nhập cung tật ách) hoặc (cung tài bạch có hóa lộc nhập cung tật ách) hoặc (cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa lộc nhập cung tật ách) hoặc (cung điền trạch có hóa lộc nhập cung tật ách)

Tật cung hóa lộc, chủ tiến tài; tật cung phi hóa lộc nhập: Kháo đơn vị làm việc, kháo mặt tiền cửa hàng kiếm tiền, tật cung Vũ phủ hóa lộc, chủ tiến đại tài;☆◎☆

Tật phụ tuyến hóa lộc, chủ tiến tài; bởi vì tật cung là chỗ làm việc, hóa lộc biểu tài đi vào ta chỗ làm việc; rất nhiều công ty, nhà xưởng, phòng làm việc, doanh nghiệp sở, có địa

Bàn công tác điểm, nhượng khách nhân tới cửa sinh ý, thường thường đều là như thế này tiến tài; nhưng có lúc là đại diện đầu tư sự nghiệp; có người nói, tật cung hóa lộc nhập phụ mẫu mới là tương đối chính

Thức tiến tài hiện tượng, điểm ấy có đãi mọi người chúng ta tiến một bước nghiên cứu đích xác định; tật cung có tài tinh chủ công tác địa điểm thượng kiếm tiền (hoặc công tác địa điểm thượng bày tiền), tật

Bởi cung thiên di có hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hơn nữa cung thiên di có Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Cung thiên di hóa lộc, Hóa kị đều nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)[tài bạch tài bạch, tiền tài tài chính vận dụng tình hình], xuất ngoại hậu đối với ta tài bạch vận có trợ giúp cát tượng;☆◎☆

Bởi cung tài bạch có hóa quyền nhập cung tài bạch

Cung tài bạch tự hóa quyền, cảm dùng tiền;

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có hóa lộc nhập cung mệnh, hóa lộc nhập cung tài bạch, hóa lộc nhập cung tật ách, hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), hóa lộc nhập cung điền trạch, hóa lộc nhập cung phúc đức

Giao hữu cung phi hóa lộc nhập ngã cung, đòi tiền thì tương đối thuận lợi;

Bởi đại hạn cung mệnh có hóa lộc nhập huynh đệ cung

Đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập huynh đệ cung, cai đại hạn có thể lo lắng tại gia kiếm tiền; nhân vì huynh đệ cung (cung điền trạch cung tài bạch)

Bởi cung tử nữ có Hóa kị nhập cung điền trạch

Hóa kỵ nhập vu bất luận cái gì cung đều là "Thu liễm, trinh giấu, khoá, nỗ lực" của tượng, tung không vì thất cũng phí sức sức lao động, duy nhập điền trạch tam phương (cất dấu cung) thì thích được kỳ sở mà cát;

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có Hóa kị nhập cung tật ách

Hóa kỵ nhập vu bất luận cái gì cung đều là "Thu liễm, trinh giấu, khoá, nỗ lực" của tượng, tung không vì thất cũng phí sức sức lao động, duy nhập điền trạch tam phương (cất dấu cung) thì thích được kỳ sở mà cát;

Bởi cung phúc đức có Hóa kị nhập cung tật ách

Hóa kỵ nhập vu bất luận cái gì cung đều là "Thu liễm, trinh giấu, khoá, nỗ lực" của tượng, tung không vì thất cũng phí sức sức lao động, duy nhập điền trạch tam phương (cất dấu cung) thì thích được kỳ sở mà cát;

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có hóa lộc hơn nữa Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có Hóa kị nhập cung tật ách

Hóa lộc năm sinh nhập giao hữu, không được chuyển kỳ kị thì làm thế nào biết giao hữu của lộc là thuộc ở đâu phúc? Nhập ta điền trạch tam phương, thì: Khách quý chật nhà, tài nguyên rộng, nhân tế ích ta;☆◎☆

Bởi cung mệnh có Hóa kị nhập cung tài bạch

Mệnh hóa kỵ nhập tài bạch: Coi trọng tiền, ái kiếm tiền, chảy mồ hôi tiền, kiếm tiền không sợ khổ cực, cố định thu nhập (tiền lương);

Bởi cung tài bạch có hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Tài bạch phi hóa lộc nhập sự nghiệp: Có thể việc buôn bán, sinh ý thịnh vượng, sinh ý quay vòng hảo (khoái);☆◎☆

Bởi cung tài bạch có Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Tài bạch hóa kỵ nhập sự nghiệp: Cố định thu nhập (tiền lương), lợi nhuận mỏng, đầu tư cần phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, làm theo khả năng, tiểu ngạch không ngừng đầu tư (quay vòng mau tiền mặt sinh ý);

Bởi cung điền trạch có Hóa kị

Điền trạch tam phương đa chỉ kị tọa thủ mà vô phá, thì là đi làm tộc hoặc tiền mặt sinh ý bình ổn đến già, là cất dấu tinh nhập cất dấu cung mà cá tính tất ổn liễm cho nên cũng;

Bởi cung tử nữ có Hóa kị nhập cung điền trạch

Điền trạch tam phương đa chỉ kị tọa thủ mà vô phá, thì là đi làm tộc hoặc tiền mặt sinh ý bình ổn đến già, là cất dấu tinh nhập cất dấu cung mà cá tính tất ổn liễm cho nên cũng;

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa quyền nhập cung điền trạch hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa lộc nhập cung điền trạch, hóa lộc nhập huynh đệ cung, hóa lộc nhập cung tật ách

Cung điền trạch tam phương (điền trạch huynh đệ tật ách) được năm sinh hoặc mệnh tam phương lộc và quyền, chích phải cố gắng học tập tri thức kỹ năng nắm chặt kỳ ngộ mới có thể được phúc, suốt đời tất sai ai ra trình diện thành công tựu ◎☆

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa lộc nhập cung tật ách hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa quyền nhập cung điền trạch, hóa quyền nhập huynh đệ cung, hóa quyền nhập cung tật ách

Cung điền trạch tam phương (điền trạch huynh đệ tật ách) được năm sinh hoặc mệnh tam phương lộc và quyền, chích phải cố gắng học tập tri thức kỹ năng nắm chặt kỳ ngộ mới có thể được phúc, suốt đời tất sai ai ra trình diện thành công tựu;◎☆

Bởi tính là nữ bởi Thái âm cung vị là bính hơn nữa cung điền trạch có thiên đồng

Nữ mệnh: Thái âm chỗ cung vị Thiên can phi hóa hóa lộc nhập cung tử nữ, cung điền trạch, là vô thực quyền của ông chủ. ◎☆◎☆

Bởi (năm chi là tị, dậu, xấu hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) địa chi là hợi) hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc, liêm trinh, Thiên phủ, Thái âm, tham lang, phá quân

Năm mã chủ tài dũ động dũ có tài (vũ khúc, liêm trinh, Thiên phủ, Thái âm, tham lang, phá quân là chính, thiên tài tinh) mới có thể tài bạch hảo ◎☆◎

Bởi cung phúc đức có Hóa kị nhập cung điền trạch, Hóa kị nhập huynh đệ cung, Hóa kị nhập cung tật ách

Mà kị của tượng nghĩa thuộc "Liễm giấu, phụ trách và nỗ lực", nhập vu điền trạch tam mới là thích được kỳ sở; kị người mặc dù không khỏi làm phiền, thành công tựu người vậy có không nhiều lắm lao

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có Hóa kị nhập Cung Nô bộc (cung Nô bộc), Hóa kị nhập cung phụ mẫu, Hóa kị nhập cung tử nữ

Hóa kỵ năm sinh hoặc mệnh tam phương đa phi kị vu giao hữu tam phương người, tức là "Tích đức" ; cho nên dĩ giao hữu là phúc đức cung điền trạch cất dấu vị;

Bởi cung mệnh có hóa lộc nhập cung tài bạch, hóa lộc nhập cung tật ách, hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), hóa lộc nhập cung điền trạch, hóa lộc nhập cung phúc đức, hóa lộc nhập cung mệnh

Bởi cung mệnh có Hóa kị nhập cung tài bạch, Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), Hóa kị nhập cung điền trạch, Hóa kị nhập cung mệnh

Cung mệnh hóa lộc, Hóa kị nhập ngã cung, tất cả do bàn tay mình ác thật xấu, chỗ tốt cũng không có chảy ra, nỗ lực học tập dự trữ tri thức kỹ năng, hữu hiệu nắm chặt kỳ ngộ mới có thể hảo

Bởi cung tài bạch có Hóa kị nhập cung tài bạch, Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), Hóa kị nhập cung điền trạch, Hóa kị nhập cung mệnh

Cung tài bạch hóa lộc, Hóa kị nhập ngã cung, tất cả do bàn tay mình ác thật xấu, chỗ tốt cũng không có chảy ra, nỗ lực học tập dự trữ tri thức kỹ năng, hữu hiệu nắm chặt kỳ ngộ mới có thể hảo

Bởi cung thiên di có Hóa kị nhập cung tài bạch, Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), Hóa kị nhập cung điền trạch, Hóa kị nhập cung mệnh

Cung thiên di hóa lộc, Hóa kị nhập ngã cung, tất cả do bàn tay mình ác thật xấu, chỗ tốt cũng không có chảy ra, nỗ lực học tập dự trữ tri thức kỹ năng, hữu hiệu nắm chặt kỳ ngộ mới có thể hảo

Bởi cung điền trạch có Hóa kị nhập cung tài bạch, Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), Hóa kị nhập cung điền trạch, Hóa kị nhập cung mệnh

Cung điền trạch hóa lộc, Hóa kị nhập ngã cung, tất cả do bàn tay mình ác thật xấu, chỗ tốt cũng không có chảy ra, nỗ lực học tập dự trữ tri thức kỹ năng, hữu hiệu nắm chặt kỳ ngộ mới có thể hảo

Bởi cung phu thê có Hóa kị nhập cung tài bạch, Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), Hóa kị nhập cung điền trạch, Hóa kị nhập cung mệnh

Cung phu thê hóa lộc chiếu ngã cung, Hóa kị nhập ngã cung, cai cung đối với ta hữu duyên, chỗ tốt cho ta chỗ tốt bị ngã cung hấp thu, nỗ lực học tập dự trữ tri thức kỹ năng, hữu hiệu nắm chặt kỳ ngộ mới có thể hảo

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) Thiên can là mậu hơn nữa cung tài bạch có tham lang

Bộc hóa lộc nhập tài, biểu tiền bộ phận kháo bằng hữu, phối ngẫu bản thân (phu tật), ý nghĩ, công văn loại (phụ quan), sự nghiệp tài hoa kiếm được; tham lang là thiên tài tinh mới có thể có lúc vượng ◎☆◎

Bởi cung tài bạch Thiên can là kỷ hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc

Cung tài bạch hóa lộc nhập quan, đầu tư sự nghiệp hội không sai ◎☆◎

Bởi cung tài bạch Thiên can là kỷ hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung) nã tiền đầu tư sự nghiệp; tài do sự nghiệp thượng kiếm được ◎☆◎.

Bởi cung tài bạch Thiên can là kỷ hơn nữa cung tài bạch có tham lang

Cung tài bạch tự hóa quyền kế hoạch tính chi; tích cực nỗ lực kiếm tiền, tiền tài dục vọng cao, hơn nữa tự chưởng quyền sở hữu tài sản; vốn riêng tốt

Bởi cung phúc đức có Hóa kị hoặc cung tài bạch có Hóa kị hoặc cung điền trạch có Hóa kị hơn nữa tính là nữ

Nữ hóa kỵ năm sinh ở phúc đức, tài bạch, điền trạch cũng là tương đối tiết kiệm, luyến tiếc dụng hoặc không được lãng phí

Bởi cung tài bạch Thiên can là kỷ hơn nữa huynh đệ cung có thiên lương

Cung tài bạch hóa khoa nhập huynh đệ cung liệu cơm gắp mắm, bang trợ huynh đệ.

Bởi cung tài bạch có tử vi cập tham lang hơn nữa tử vi cung vị là mão, dậu hơn nữa cung tài bạch có hồng loan, thiên hỉ, thiên diêu, Hàm trì

Cực cư mão dậu, đa số thoát tục tăng nhân dựa vào thiệu sùng linh lão sư trong sách thuật, khán cực cư mão dậu cách là muốn dĩ sinh ra ngay lúc đó "Mùa" đến xem. Xác định ra người này là xuân

Hạ thu đông hoặc tứ lập (lập xuân lập hạ lập thu lập đông tiền mười tám thiên trong vòng sinh) sinh ra hậu, tái dựa vào tử tham ở mão hoặc dậu để phán đoán. Chỉ có ở xuân đông sinh ra, do

Vu đông thủy sinh tham lang mộc, hoặc xuân mộc và tham lang đồng chúc mộc, sở dĩ tham lang vượng khắc phạm tử vi đất (nhân tử vi lúc này là yếu khí). Hơn nữa đương tử vi lại không có đảng thì, đào hoa phạm

Chủ cách mới được lập, nâm nói hoa tâm cũng mới sẽ trở thành lập. Nhược kể trên điều kiện thành lập, nhìn nữa là ở mão hoặc dậu cung. Nhược ở mão cung thì hội nghiêm trọng hơn, bởi vì mão là mộc cũng.

Ở dậu cung thì thượng biết thu liễm, bởi vì dậu là kim cũng. Trong cổ thư thuyết, tử tham hội mệnh là "Đào hoa phạm chủ", đặc biệt cư mão dậu đồng cung thì là tối; mà "Đào hoa phạm chủ là

Nhiều nhất tình lãng mạn la mạn đế khắc", đến đây câu cũng vì miễn quá mức võ đoán, ở thời cổ phong bế xã hội trung tâm, nam nữ đối tình cảm có khá nhiều biểu đạt cũng sẽ bị cho rằng lang thang, nhưng dĩ hiện nay xã hội

Mà nói, chỉ có thể nói loại này nhân so sánh lãng mạn đa tình, tình cảm phong mới có thể phú mà thôi. Mà khi tham lang phùng hồng loan thiên hỉ thiên diêu Hàm trì bốn sao thì, kỳ "Đào hoa" "Vật

Dục" tính cách mới có thể hoàn toàn bị dẫn phát ra ngoài.

Bởi cung tài bạch có tử vi cập tham lang

Tử vi thuần âm đất, tham lang thuần dương mộc, "Mộc khắc thổ", tử vi "Đất" trang trọng rụt rè dày ổn trọng tính cách, bị tham lang "Mộc" tình cảm mãnh liệt hiếu động sở xung động, Rụt rè dày ổn trọng tính cách, bị tham lang "Mộc" tình cảm mãnh liệt hiếu động sở xung động, cả người cũng liền có vẻ hoạt bát mà nhiệt tình dương tràn đầy. Tham lang đại diện đào hoa, nhưng

Là đứng ở tử vi tinh bên người thì kỳ hung tính giảm đi, cận đại diện chủ mệnh so sánh có tình duyên, còn đối với tình cảm giơ bất định, mà làm cho không xác định cảm tử vi vô lực chế tham lang, Mão cung (mộc) và tham lang tướng sinh, điển hình "Đào hoa phạm chủ" cách. Người như thế nhược lựa chọn kháo quần chúng mị lực mà sống hành nghiệp, tương thị thích được kỳ sở.

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có liêm trinh cập tham lang cập phá quân cập vũ khúc hơn nữa cung tài bạch tam phương tứ đang có thất cát, tử vi, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Vũ phá trinh tham xung hợp cục toàn bộ cố quý, dương đà thất sát tướng tạp bổ sung thì thương: Đến đây cách tức nhân thân mệnh tam hợp gặp vũ khúc, phá quân liêm trinh, tham lang thủ chiếu canh được cát hóa mới có thể phú quý tất cũng ☆◎☆

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có tử vi, Thiên phủ, vũ khúc, lộc tồn hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa lộc, hóa quyền

Tài là chỉ tử vi, Thiên phủ, vũ khúc, lộc tồn là tài tinh, vừa ở cung tài bạch kiêm hóa lộc, hóa quyền đáo hạn là là mới có thể phú xa ông cũng.

Bởi cung thiên di có thiên khôi, thiên việt hơn nữa cung phu thê tam phương tứ đang có thiên khôi, thiên việt

Thiên khôi thiên việt, đa chủ phu phụ mỹ lệ. Quý nhân ngôi sao nhập vu phu thê quan, chủ phu hoặc hôn khuôn mặt đẹp, gia ngôi sao may mắn miếu vượng có nhiều phu thê trợ giúp.

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có hóa quyền

Hóa quyền nhập cung tài bạch tứ chính biểu tài bạch kiên định, câu nệ, yêu cầu, cố định, tự phụ, tùy hứng, cố chấp, ý đồ tâm, chủ kiến cường, năng lực cường, có lòng cầu tiến, có năng lực lãnh đạo; nắm quyền thế năng can

Bởi cung mệnh có Hóa kị nhập cung tài bạch

Mệnh hóa kỵ nhập tài bạch: A mới có thể hoặc có lúc ái tài, tính toán, không sợ khổ cực, kiếm tiền chăm chú (và thu nhập nhiều ít không có tương đối quan hệ). Đại, tiền trinh đều kiếm. B có thể

Năng lực hoặc có lúc lao lực, bận rộn tự mình làm. C mới có thể hoặc có lúc nữ mệnh dễ là chức nghiệp phụ nữ. D mới có thể hoặc có lúc cách cục tốt, bán lẻ cũng kiếm đồng tiền lớn, nhưng không khỏi lao

Lục. Cách cục soa thì là tài làm phiền, kiếm khổ cực tiền. E mới có thể hoặc có lúc có thể đi làm, kiêm nghiệp hoặc tiền mặt sinh ý. (chú: Mệnh hóa kỵ nhập tài bạch là chỉ vì cái trước mắt, cho nên nên hiện

Kim sinh ý.)

Bởi huynh đệ cung có hóa quyền nhập cung tài bạch

Huynh đệ hóa quyền nhập tài bạch: A mới có thể hoặc có lúc huynh đệ có kiếm tiền năng lực cường giả. B mới có thể hoặc có lúc ta kinh tế năng lực cũng hảo, đỉnh đầu phương tiện. Dễ tuyệt bút tiền tiến

Ra. C mới có thể hoặc có lúc gia đình kinh tế hảo. Như năng lực thiện quản lý tài sản, tiền cổn tiền. D mới có thể hoặc có lúc nặng đời sống vật chất.

Bởi cung tài bạch có hóa khoa nhập huynh đệ cung

Tài bạch hóa khoa nhập huynh đệ: A mới có thể hoặc có lúc quản lý tài sản dự trữ. Tích súc không nhiều lắm, đủ dụng khẫn cấp.

Bởi cung phu thê có Hóa kị nhập cung tài bạch

Phu thê Hóa kị nhập tài bạch: A mới có thể hoặc có lúc nghèo hèn phu thê bách sự ai, hôn nhân đa tranh hoặc ở chung lãnh đạm. B mới có thể hoặc có lúc tướng thiếu nợ hôn nhân, bất hảo câu

Thông, ở chung không có vị đạo. C mới có thể hoặc có lúc hôn hậu nên cẩn thận quản lý tài sản, để tránh khỏi là tài thương thế. D mới có thể hoặc có lúc không thích hợp cộng đồng sự nghiệp, để tránh khỏi đa tranh không được

Tương nhượng. E mới có thể hoặc có lúc không thích hợp đổ, ăn ý. F mới có thể hoặc có lúc dễ đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa rủi ro. Gặp đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa.

Bởi cung tài bạch có hóa quyền nhập cung tài bạch

Tài bạch tự hóa quyền: A mới có thể hoặc có lúc tiền tài dễ chỉnh bút lai, nhưng là dễ tuyệt bút dụng. B mới có thể hoặc có lúc nên tiền mặt sinh ý thiết hàng, tuột tay tuần hoàn phát tài, Hay nhất đi thuỷ triều, mới chờ vượt lên đầu sản phẩm tiêu thụ. Cũng có thể đi làm lĩnh tiền lương. C mới có thể hoặc có lúc nhìn như tích cực nhưng không có lâu dài kế hoạch và quản lý. Cũng cần phải

Tăng mạnh quản lý tài sản cập dưỡng thành tùy thời dự trữ tập quán.

Bởi cung tật ách có hóa lộc nhập cung tài bạch

Tật ách hóa lộc nhập tài bạch: A mới có thể hoặc có lúc phong hoa tuyết nguyệt tài, kiếm mềm tiền (đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa). B mới có thể hoặc có lúc ít chảy mồ hôi, phạ vất vả cực nhọc (lộc

Chiếu phúc đức). Sinh hoạt điều kiện hậu đãi. Hưởng thụ sẵn. C mới có thể hoặc có lúc lai tài dễ, tùy tính chi tiêu.

Bởi cung thiên di có hóa quyền nhập cung tài bạch

Thiên di hóa quyền nhập tài bạch: A mới có thể hoặc có lúc sức sống, tích cực, năng lực cường, hướng ra phía ngoài có thể yêu cầu đa tài. B mới có thể hoặc có lúc nắm trong tay thời cơ, dễ cấp doanh đắc thế, sáng lập

Tạo lợi nhuận. C mới có thể hoặc có lúc ủng chuyên kỹ, chuyên nghiệp thu nhập rất tốt. D mới có thể hoặc có lúc thiện dụng xã hội tài nguyên, lợi cho lên chức, gây dựng sự nghiệp, có thể đứng hàng địa vị quan trọng.

E mới có thể hoặc có lúc dễ chức cao, lương cao, cao thu nhập. F mới có thể hoặc có lúc phối ngẫu thu nhập cao.

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có hóa lộc nhập cung tài bạch

Giao hữu hóa lộc nhập tài bạch: A mới có thể hoặc có lúc cùng người nhiều tiền tiền vãng lai. Thích hợp tác sinh ý. B mới có thể hoặc có lúc việc buôn bán nhân duyên hảo, khách hàng tốt. C mới có thể

Hoặc có lúc đa giao thủ đầu phương tiện, ít so đo bằng hữu. D mới có thể hoặc có lúc cũng dễ đa giao làm ăn bằng hữu.

Bởi cung tài bạch có hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Tài bạch hóa lộc nhập quan lộc: A mới có thể hoặc có lúc sinh ý hảo, tài chính quay vòng khoái, sinh ý việt tố việt thuận (mệnh tam phương nội đều thuộc động dương cung, cố hữu kinh thường tính tuần hoàn đầu tư

Tượng). B mới có thể hoặc có lúc dễ lương cao, chức cao, nên công trạng chia hoa hồng tiền lương. C mới có thể hoặc có lúc nên thay đổi hiện mau tiền mặt sinh ý. D mới có thể hoặc có lúc lộc

Ưa quyền hội, thì kỳ ngộ sẽ tốt hơn, mở rộng không gian lớn hơn nữa. Hội khoa thì tài nguyên lâu dài, hội kị thì khổ cực có nhiều.

Bởi cung tài bạch có Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Tài bạch Hóa kị nhập quan lộc: A mới có thể hoặc có lúc không thích hợp tài chính đại, thu về chậm sinh sản hành nghiệp. B mới có thể hoặc có lúc thích hợp không được độn hàng, áp bản vốn nhỏ sinh ý hoặc

Buôn bán, người đại lý, kỹ thuật, cố vấn chờ nghề phục vụ. C mới có thể hoặc có lúc hay nhất đi làm tộc cố định tiền lương.

Bởi cung điền trạch có hóa khoa nhập cung tài bạch

Điền trạch hóa khoa nhập tài bạch: A mới có thể hoặc có lúc tác trướng, quản lý tài sản, liệu cơm gắp mắm, còn có lợi nhuận.

Bởi cung phúc đức có hóa khoa nhập cung tài bạch

Phúc nhân trị khoa nhập tài bạch: A mới có thể hoặc có lúc tiền tài dục vọng mỏng, thu chi cân đối. B mới có thể hoặc có lúc tiểu ngạch tiền tài quay vòng dễ.

Bởi cung tài bạch Thiên can là kỷ hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung) nã tiền đầu tư sự nghiệp; tài do sự nghiệp thượng kiếm được.

Bởi cung tài bạch Thiên can là kỷ hơn nữa cung tài bạch có tham lang

Cung tài bạch tự hóa quyền kế hoạch tính chi; tích cực nỗ lực kiếm tiền, tiền tài dục vọng cao, hơn nữa tự chưởng quyền sở hữu tài sản; vốn riêng tốt

Bởi cung phúc đức có Hóa kị hoặc cung tài bạch có Hóa kị hoặc cung điền trạch có Hóa kị hơn nữa tính là nữ

Nữ hóa kỵ năm sinh ở phúc đức, tài bạch, điền trạch cũng là tương đối tiết kiệm, luyến tiếc dụng hoặc không được lãng phí

Bởi cung tài bạch Thiên can là kỷ hơn nữa huynh đệ cung có thiên lương

Cung tài bạch hóa khoa nhập huynh đệ cung liệu cơm gắp mắm, bang trợ huynh đệ.

Bởi cung tài bạch Thiên can là kỷ hơn nữa (cung tài bạch có tham lang)

Cung tài bạch tự hóa quyền chưởng tài, gây dựng sự nghiệp, quản lý tài sản hải phái; tự hóa quyền chủ nỗ lực, chăm chú kiếm tiền; tiền tài dục vọng cao, hơn nữa tự chưởng quyền sở hữu tài sản, vốn riêng tốt; tham lang hóa tạm thích ứng ăn uống hoặc diễn nghệ giới

Bởi cung tài bạch Thiên can là kỷ hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc hoặc cung phu thê có vũ khúc

◎ tài bạch (quan lộc khí mấy vị) tài bạch của Thiên can hóa lộc nhập quan lộc tam phương tứ chính, biểu quan lộc tứ chính cấu thành cách cục xong ưu hoá; sự nghiệp hảo; thăng hoa, tấn chức dễ

Bởi cung tài bạch Thiên can là kỷ hơn nữa cung tài bạch có tham lang hoặc cung mệnh có tham lang

◎ tài bạch (quan lộc khí mấy vị) tài bạch của Thiên can hóa quyền nhập quan lộc tam phương tứ chính, biểu quan lộc tứ chính cấu thành cách cục xong ưu hoá; tài bạch, sự nghiệp thăng hoa tấn chức (tích cực nỗ lực, ý chí, nghị lực hảo)

<★★>

Bởi cung mệnh có liêm trinh cập thất sát hơn nữa cung mệnh địa chi là vị

Liêm sát tọa mệnh vị cung người đó.

Ở [tử vi ở mão] mệnh bàn cách thức trung tâm,, nếu ngươi là liêm trinh, thất sát tọa mệnh ở vị cung người đó, nhân đối cung Thiên phủ ảnh hưởng, người ta xử lý sự vật rất có tài cán, thiện vu để ý

Tài, chỉ cần không có sát tinh lai hội, tức là [hùng ở lại triêu nguyên] cách, có phú quý, danh tiếng lan xa, liêm sát tọa mệnh vị cung người đó, lục thân trong cung và phụ mẫu, huynh đệ, phối ngẫu

tình cảm đều tốt, chỉ có tử nữ đang lúc khóe miệng thị phi đa, ở bạn nam giới, đồng sự, thuộc hạ quan hệ giữa so sánh bất lợi, bởi vậy gia đình đối với ngươi phát tài trợ lực trọng đại. Liêm

Sát tọa mệnh vị cung người đó, của ngươi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) là vũ phá, trong quân đội nhậm chức, quản lý tài vụ điều kiện tốt nhất. Của ngươi cung tài bạch là tử tham, nhà ngươi trung tâm tài phú dồi dào, người ta chỉ cần

Gìn giữ cái đã có là được. Người ta rất chú trọng vật chất cập tinh thần thượng hưởng thụ, cho nên người ta sinh hoạt vui sướng vô độ, của ngươi cung điền trạch là thiên đồng cư bình, phòng địa sản cũng không nhiều. Liêm sát tọa mệnh

Vị cung người đó, nếu có hỏa linh tiến nhập mão, dậu cung, ngươi ở đây mão dậu thâm niên cũng sẽ có bạo phát vận phát sinh, người ta phải thật tốt nắm chặt. Người ta mới có thể suốt đời nỗ lực phấn đấu

Tài phú khoảng chừng ở hai ức nguyên trong lúc đó.

Bởi cung tài bạch có tử vi: Tử vi tinh: (đế vương tinh, mệnh bàn chủ tể tinh, tôn tinh, cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chủ) tự đại, cao ngạo, khí phách, lĩnh đạo; có chí cao vô thượng uy nghiêm, đứng đầu đàn luân quyền thế, ưa ra lệnh, có ngự thống năng lực, nắm quyền vừa dễ xử trí theo cảm tính, chưởng ngũ hành dục vạn vật. Thái độ làm người trung hậu lão thành, khiêm cung ngay thẳng kỳ uy nghiêm có thể chế thất sát, giáng ở Hỏa Tinh, linh tinh hung tính, có trời sanh quyền uy tôn quý khí tức, sở dĩ có thể kéo dài là có đặc thù nào đó sở trường năng lực, con mắt tinh đời mà nhân nỗ lực có thành tựu bị người khẳng định, trở thành phương diện nào đó quyền uy nhân sĩ. Tử vi lâm cung tài bạch người đó, suốt đời áo cơm vô ngu; tử vi tinh bản là đế vương ngôi sao, ở cung tài bạch nói, ám chỉ tài vận thật tốt, hoặc sinh ra chỗ tức là hào phú nhà. Hoặc tuy không làm hào phú, cũng thường thường bậc trung nhà. Năng lực quang Diệu Tổ đường, bỉ các tiền bối ở tiền tài tụ tập thượng canh có biện pháp.

Bởi cung tài bạch có tham lang: (ngũ Phúc Thọ tinh một trong, dục vọng tinh, lý tưởng tinh, giao tế xã giao tinh) chính đào hoa, hấp thu, giao tế, ăn ý, hiếu kỳ; tất cả dục vọng chi thần, sinh hoạt đa thải đa tư, ưa giao tế xã giao, có yêu sống về đêm, năng lực nói thiện nói, ưa ca nghệ, thần tiên thuật, bác ái, là lý tưởng hoàn mỹ chủ nghĩa người. Tham luyến, mê muội mất cả ý chí, ảnh hưởng thành tích học tập; có các loại tài nghệ năng lực, năng lực hoạt động cường, thiện sinh thích ứng hoàn cảnh và sát ngôn quan sắc. Tham lang tinh nhập cung tài bạch người đó, công tác dục rất mạnh, bất quá loại công việc này dục điều không phải công việc bình thường dục, mà là thu được tiền tài một loại thủ đoạn, hội không tiếc tất cả, lừa gạt kiếm lấy tiền tài, thủ đoạn giữa lúc hay không bất chấp, trong cuộc đời dĩ nổi giận tài làm giàu người là đa. Tham lang tinh lạc hãm thì, thành bại ở một đường trong lúc đó, thường khiến cho nâm đầu rơi máu chảy, do tới phú trở thành tới bần, dĩ bần cùng chung thứ nhất sinh. Xin khuyên nâm tiên bảo vệ cho gia nghiệp, không nên ở năm mới tức tố đại quy mô đầu tư hoặc mở rộng, trung niên thì buông tay đi làm, có thể thành công.

Bởi cung tài bạch có văn xương tinh, suốt đời áo cơm không có gì lo lắng, dĩ vất vả cần cù mà thu hoạch được tiền tài thù lao, cô bất luận kỳ ngang nhau tính làm sao, cuối cùng là tài phú tồn trữ.

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có liêm trinh cập tham lang

Liêm trinh tham lang thêu hoa [đối tinh] hội chiếu cung tài bạch mới có thể tăng cung tài bạch cách cục nhân tế quan hệ, tăng tiến đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc

May mắn văn xương văn khúc [đối tinh] hội chiếu cung tài bạch mới có thể tăng cung tài bạch cách cục may mắn, tăng học vấn chỉ số thông minh, nho nhã, thành tựu và nghệ thuật; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có kình dương cập đà la

Kình dương đà la [đối tinh] hội chiếu cung tài bạch mới có thể tăng cung tài bạch cách cục khích lệ tác dụng và gian khổ ma luyện; cải biến cá tính, chuyển biến quan niệm nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý

Ân quang thiên quý [đối tinh] hội chiếu cung tài bạch mới có thể tăng cung tài bạch cách cục địa vị cùng thù quang vinh, danh vọng và quý khí; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có hồng loan cập thiên hỉ

Hồng loan thiên hỉ đào hoa [đối tinh] hội chiếu cung tài bạch mới có thể tăng cung tài bạch cách cục khác giới duyên cùng người duyên quý khí; khắc chế đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc, nỗ lực phấn đấu tài mới có thể cát tường như ý

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có Hàm trì cập đại hao

Hàm trì đại hao đào hoa [đối tinh] hội chiếu cung tài bạch mới có thể tăng cung tài bạch cách cục khác giới duyên cùng người duyên quý khí; khắc chế đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc, nỗ lực phấn đấu tài mới có thể cát tường như ý

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có hồng loan

Hồng loan nhập tài âm thủy, chủ hôn duyên vui mừng việc, trưởng thành sớm, nhân trưởng thành sớm, nhân duyên tốt, ái trang phục, phù hoa xa xỉ, so sánh có ỷ lại tâm, nhân một thân duyên tốt, dễ cùng người tiếp cận, Này đây suốt đời hay thay đổi động;

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có thiên hỉ

Thiên hỉ nhập cung tài bạch dương thủy, chủ hôn giá vui mừng việc, nhân duyên tốt, năng lực thích ứng hoàn cảnh biến hóa;

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có thiên thọ

Thiên thọ nhập cung tài bạch dương đất, chủ diên thọ, giải trừ ách, tăng thọ, trung tâm vóc người cao, tướng mạo trung hậu ôn hòa, tính cách đôn hậu thành thật, làm việc chăm chỉ, an vu hiện trạng, mưu tính sâu xa, ưa trợ giúp nhân;

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có thiên quan

Thiên quan nhập cung tài bạch dương đất, phương viên gương mặt, vóc người trung đẳng, chủ thanh quý; làm việc ổn trọng, có nguyên tắc, thái độ làm người thông minh có khả năng, tài trí cao, có dự kiến trước, duy

Làm việc quyết đoán sảo ngại bất túc, kỳ có ẩn tình hoặc thương cảm sự không theo liền thổ vu nhân biết, ưa thanh nhàn hoàn cảnh sinh hoạt;

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có tai thai

Tai thai nhập cung tài bạch dương đất, chủ quyền, trung tâm thấp người tài, ngay thẳng vô tư, nhanh mồm nhanh miệng, phú nhân nghĩa tâm, nhân duyên tốt, hảo giao giao hữu, gấp gáp, mọi việc thích tự mình động thủ, không thích

Mượn tay người khác người khác;

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có ân quang

Ân quang nhập cung tài bạch dương hỏa, chủ thụ dạ, vóc người trung đẳng, mặt mang dáng tươi cười, mi thanh mục tú, hành sự quang minh lỗi lạc, xử sự làm người cẩn thận;

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có thiên quý

Thiên quý nhập cung tài bạch dương đất, chủ thụ dạ, cận quý, trung tâm vóc người cao, cá tính rất nặng thật thà, giảng tín dụng, nói là làm, tự cho mình là khá cao, trầm mặc ít nói, nổi danh ngắm, tài hoa;

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có phong cáo

Phong cáo nhập cung tài bạch âm đất, chủ vinh dự, vóc người trung đẳng, khôn khéo giỏi giang, trí tuệ cao, ngôn từ hàm súc người;

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có trường sinh

Trường sinh nhập cung tài bạch chủ sinh sôi, sang tân, kéo dài;

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có quán đái

Quán đái nhập cung tài bạch chủ vui mừng, lên chức, thành tựu, danh vọng;

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có đế vượng

Đế vượng nhập cung tài bạch chủ tráng vượng, quyết đoán, thể chất, cường thịnh;

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có lực sĩ

Lực sĩ nhập cung tài bạch chủ quyền thế, hành vi thường ngày;

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có tấu thư

Tấu thư nhập cung tài bạch chủ phúc lộc, văn tự vui mừng, công văn niềm vui, thư mời;

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có phàn yên

Phàn yên nhập cung tài bạch chủ lợi công danh, vũ quý, thuận lợi như ý, sinh quý tử;

Bởi cung tài bạch tam phương tứ đang có có thiên đức

Thiên đức nhập cung tài bạch chủ quý nhân, gặp dữ hóa lành, giải trừ tiêu tai ách, vui mừng;

==================================

Tiểu kết của ngươi cung tài bạch

may mắn văn xương văn khúc [đối tinh] hội chiếu cung tài bạch, ân quang thiên quý [đối tinh] hội chiếu cung tài bạch, tài nguyên giàu có, phú quý cát mỹ, tiên gìn giữ cái đã có, mới có thể trung tâm lúc tuổi già sau đó phát.

Hồng loan thiên hỉ đào hoa [đối tinh] hội chiếu cung tài bạch, Hàm trì đại hao đào hoa [đối tinh] hội chiếu cung tài bạch, chú ý tình cảm còn muốn quá đa tình lãng mạn la mạn đế khắc;

==================================

Cung tật ách trừ chủ tật bệnh bên ngoài, thượng chủ tai ách, cát chúng cát suốt đời tai hoạ rất thưa thớt, sát chúng người tai hao tổn không khỏi. Luận thân thể người cập tật bệnh đích tình huống, trước hết xem xét cung mệnh tinh diệu

Miếu hãm cát hung làm sao, gia Tứ Sát thiên không cướp sao Hóa kỵ chờ thủ chiếu làm sao, vừa khán cung tật ách tinh diệu thiện ác, miếu vượng lạc hãm làm sao, cùng với cung phụ mẫu cát hung, tổng hợp lại phán đoán của, lại vừa đại

Thể phán đoán suy luận không có lầm. chủ tật bệnh nặng nhẹ, chủng loại, tiên thiên cái kia khí quan yếu kém, trong cuộc đời có vô trọng đại tai bệnh, sinh bệnh nơi, tật bệnh nơi phát ra, hung

Hiểm ngoài ý muốn, sinh tử chờ. Cung tật ách chủ nhân khí lực đặc thù dễ dàng mắc loại nào bệnh hoạn.

Suy tính đẩu số, phải đánh vỡ mười hai cung giới hạn, sau đó tài năng suy tính chuẩn xác, vu suy tính cung tật ách thì, vưu ứng với chú ý điểm. Nhược chích cư nguyên cục cung tật ách lai suy tính, Thì tuy có thể đẩy dời đi thể chất thượng một ít cơ bản đặc thù, nhưng dễ quên đại vận cập lưu niên tật ách khắc ứng với. Cho nên dục thị kỳ một đời người trọng yếu bệnh hoạn, có vô khai đao động

Giải phẫu, có vô nguy chứng, liền ứng với đeo sao bàn tác toàn diện quan sát, bất luận ở nguyên cục bất luận cái gì cung viên, chỉ cần tìm ra một tổ [bệnh tinh] liền ứng với lập tức gia dĩ chú ý. Sau đó khán đến đây

Tổ [bệnh tinh] tại nơi một đại vận, một lưu niên, thụ sát kị hình hao tổn chờ diệu xung hội, hơn nữa hạ xuống đại vận hoặc lưu niên cung tật ách, cung mệnh, cung phúc đức, thì đều có thể thị

Là khắc ứng với của kỳ. Thị tật ách, phải kiêm thị tật ách, cung mệnh, phúc đức tam cung. Cung tật ách cố vô luận vậy, cung mệnh tinh diệu tổ hợp, là chính đương sự số phận đặc thù, cho nên cũng

Có thể dùng để suy đoán bệnh hoạn, nhất là ứng dụng lai suy đoán sinh tử an nguy. Về phần cung phúc đức, sở chủ người là tinh thần hưởng thụ, cập vật chất hưởng thụ, có chút bệnh hoạn, cố ảnh hưởng vật chất hưởng dụng, Vưu ảnh hưởng tinh thần hưởng thụ người, như mất ngủ, tính vô năng chờ, thì thường thường vu cung phúc đức khắc ứng với. Đẩu số suy tính tật ách, năng lực vu vị phát bệnh tiền, là được biết kỳ nổi lên tật bệnh của kỳ, Tịnh do đó biết phát bệnh của kỳ, cho nên có thể tạ đến đây gia dĩ xu tị. Nếu có thể trước đó giỏi về giữ sức khoẻ, cập dựa vào tật bệnh tính chất gia dĩ trước đó điều trị, thì tránh được miễn bệnh phát, cũng không phải là bởi

Tinh bàn có đến đây tổ tinh hệ, liền phi phát như thế tật bệnh bất khả. Nhược cho rằng như vậy, liền rơi vào quan niệm về số mệnh vũng bùn, phi nghiên cứu đẩu số người sở nên, học giả hơn thế đương gia dĩ chú ý, Thảng trì số mệnh quan điểm, thì không bằng không tính là, trái lại yên tam thoải mái. Cổ nhân sở luận tật ách, người thời nay thị của, phạm vi nhỏ hẹp. Tập đẩu số thì tức đã có cảm hơn thế, nhân đặc biệt dụng tâm gia

Dĩ chinh nghiệm, đeo sao diệu tổ hợp tính chất đặc biệt gia dĩ dẫn thân, cho nên sở luận tật ách phạm vi, đã so sánh tiền nhân là quảng.

"Tật" là chỉ tật bệnh, "Ách" là chỉ tai ách, chuyện ngoài ý muốn, cùng người của sinh mệnh cùng một nhịp thở. Thế nhưng, một người bản thân khỏe mạnh phủ, ngoại trừ cung tật ách ngoại, không nên

Bỏ quên cung mệnh tầm quan trọng. Phía trước đề cập, cung mệnh là một người thể chất nguyên khí, thân cung là một người hành vi chế ước năng lực, nếu như mệnh thân câu yếu (như vô chủ

Tinh, hoặc tinh diệu lạc hãm), cung tật ách tái phùng kị sát tinh giao xung, thì có nguy hiểm đến tính mạng. Tục truyền thống đối tật bệnh nhận định, giai dĩ cung tật ách của tam phương tinh diệu tổ hợp lai phán đoán suy luận, Nói vậy chuẩn lại độ không cao, trái lại dĩ giá hé ra mệnh bàn cho rằng là thân thể các bộ vị, tái hợp với nhiều chuyện lai thôi đánh giá, chinh nghiệm độ trái lại khá cao. Phàm là kị sát tinh giao xông

Cung vị, hay khỏe mạnh dễ lượng đèn đỏ bản thân bộ vị. Như: Ngọ cung thuộc "Ly quẻ", chủ tâm bẩn, máu tuần hoàn, mắt chờ. Nếu là hỏa, linh tinh xung hội, Chủ tinh vừa thái dương, liêm trinh hoặc thất sát chờ, thường có huyết quản bệnh biến của tật bệnh, nếu là mệnh thân, tật ách vu ngọ cung của tam phương tứ chính càng lộ vẻ linh nghiệm. Về phần cái khác

Quẻ vị sở bao hàm của tật bệnh như sau: Khảm quẻ: Tử cung. Thận, bí nước tiểu hệ thống, hormone, sinh sản hệ thống chờ. Chấn quẻ: Mão cung. Can, đảm, mắt cá chân

Chờ. Đổi quẻ: Dậu cung. Hàm răng, phổi chờ. Can quẻ: Tuất hợi cung. Đầu, hệ hô hấp chờ. Khôn quẻ: Vị thân cung. Tỳ, di, dạ dày, Nội tiết, sự trao đổi chất, bụng chờ. Tốn quẻ: Tị thìn cung. Cảm mạo, trúng gió, các đốt ngón tay, chân chờ. Cấn quẻ: Dần xấu cung. Bối, thắt lưng, sống

Chuy, thủ, gân cốt, tràng chờ. Kỳ thực hiện nay y học như vậy phát đạt, chúng ta chích cần phải trước đó báo động trước đề phòng phát sinh như vậy đủ rồi, về phần sẽ xảy ra bệnh gì, nhượng trung tâm

Y bả một dãy, hoặc đáo y sự kiểm nghiệm sở toàn thân khỏe mạnh kiểm tra một chút, không phải biết đã tới chưa? Hà tất đại phí chu chương "Sai" ư? Tinh diệu tổ hợp thuần âm tính người, đại đô

Là bệnh mãn tính, như linh tinh, đà la, liêm trinh, cự môn, Thái âm, vũ khúc chờ, đặc biệt đà la tối hội "Tha", đương gia tộc có bệnh ung thư bệnh lịch sử người, cần phải đặc biệt cẩn thận.

Nếu là dương tính người, phần lớn đều là bệnh bộc phát nặng, như lửa tinh, kình dương, thái dương, thất sát chờ. Chuyện ngoài ý muốn cũng phân lưỡng chủng, cung thiên di phùng Hỏa Tinh, kình dương, Hóa kị tinh

Người, thường là bởi vì chính bỏ qua mà phát sinh, như va chạm cột điện, va chạm xe của người khác chờ, nếu là cung tật ách có Hỏa Tinh, kình dương, Hóa kị tinh người, mới là thật ngoài ý muốn.

Hết ý phát sinh, dựa vào tôn giáo quan điểm mà nói, là nghiệp chướng, trừ phi nỗ lực tiêu trừ nghiệp chướng, bằng không là không thể tránh.

Cung mệnh là tính, tật ách làm tâm, là mệnh của nguyên thần ở lưu địa phương. Nhân loại tình là do mệnh sở sản sinh, thất tình lục dục của mầm móng dựng dục vu tâm, sở dĩ đến đây cung là sinh

Sinh thất tình lục dục cung vị.

Cung tật ách: Khỏe mạnh trạng huống, béo gầy, tâm tình hành vi vị, phối ngẫu sinh sản hệ thống , trường tức , chỗ làm việc

, gia vận vị <điền trạch là sự nghiệp cung>, cộng tông vu phúc đức lập thái cực một vị.

Chú: Khỏe mạnh trạng huống không được tuyệt đối đại diện thọ nguyên dài ngắn, thọ nguyên dài ngắn cần phải dĩ phúc phận dầy mỏng mà ước định.

Cha mẹ thiên di cha mẹ quan hệ giữa người với người, địa vị, năng lực vị; phụ mẫu đối cung là âm, là tổ tiên dư đức, cha mẹ di truyền, ở đây cung hiển hiện.

Huynh đệ tài bạch huynh đệ tình trạng kinh tế

Phu thê tử nữ phối ngẫu đào hoa có thể bởi vậy cung sai ai ra trình diện mánh khóe.

Tử nữ phu thê "Dâu cả" vị; bản thân phối ngẫu tính năng lực

Tài bạch huynh đệ tài bạch tài hoa thành tựu vị

Thiên di cha mẹ của bản thân xuất ngoại "Công văn tuyến "Cập "Quang minh tuyến "

Cung Nô bộc (cung Nô bộc) phúc đức cùng mình gặp gỡ bằng hữu phúc phân, đối với mình tăng giảm

Quan lộc điền trạch tức công ty, phòng làm việc hoặc nhà xưởng, mặt tiền cửa hàng chờ doanh nghiệp công tác nơi; "Công tác hoàn cảnh", "Công tác địa phương "

Điền trạch quan lộc là gia đình vận thế biểu hiện cung vị. Ở dương trạch phương vị thượng, đại diện phòng khách, nếu như mong muốn bản thân khỏe mạnh, gia vận thuận lợi, thì tương phòng khách xử lý ngăn nắp sạch sẽ

Thông thuận, thư thích, sẽ có trợ giúp rất lớn.

Phúc đức Cung Nô bộc (cung Nô bộc) một người đối với bằng hữu có được hay không, hữu tình vô tình, thiện hay ác, có vô phúc đức; là tư tưởng đối ngoại học tập cung, có thể luận biểu hiện ra tài hoa, là

Người khác có thể xem tới được bộ phận.

Cung tật ách và cung mệnh là nhất, lục cộng tông, cung tật ách và cung phúc đức cũng là nhất, lục cộng tông, phàm là có nhất, lục quan hệ người, cát hung cùng, có tương hỗ của liên lụy tính.

cung tật ách biểu thị tình trạng thân thể của mình, cùng với cát hung họa phúc. Cung phụ mẫu biểu thị phụ mẫu và quan hệ của mình, nhất là

Là phụ thân. Cung phụ mẫu cũng biểu thị công văn. Phụ thân sinh bệnh, cuộc thi sẽ không hảo. Tật bệnh cùng với thể chất đa số di truyền.

Phụ tật tuyến ở phía trước đàm cái khác ngũ điều tuyến thì, đã hơi có nói cập, nó ngoại trừ là mệnh chủ "Ấm tuyến "Ngoại, nó cũng xưng văn "Công văn tuyến "Cập "Quang minh tuyến", chúng ta tựu nhằm vào tiền

Mặt có có nói cập địa phương để làm bổ sung tại sao lại xưng là công văn vải nỉ kẻ? Kỳ nguyên lý là tới là tự vu lạc thư nhập quẻ quan hệ, bởi vì nếu như bả mệnh thiên tuyến trở thành là khảm

Ly (mệnh trục) nói, tật ách vĩnh viễn ở kỳ thứ sáu cung, cũng chính là nhất lục cộng tông ý, còn đối với cung cha mẹ của đương nhiên là tứ liễu, lạc thư vị như sau đồ

4 9 2

3 5 7

8 1 6

Mà tứ là hậu thiên quẻ tốn vị phần kết thư cung, mà nhất lục và tứ cửu tương đối, tứ cửu là hỏa, là quang minh của tượng, sở dĩ còn gọi là quang minh tuyến, sở dĩ do đã ngoài cũng biết, khán một

Nhân có hay không có công văn thượng vấn đề, hoặc vận đồ quang không quang minh, có thể tòng mệnh thiên phụ tật thượng khán ra một ít mánh khóe, phụ tật cũng là huynh giao hữu tài phúc, phúc đức huynh giao hữu, thay lời khác

Thuyết, một người đối với bằng hữu có được hay không, hữu tình vô tình, thiện hay ác, có vô phúc đức, cũng có thể từ phụ tật tuyến đến xem, phụ tật tuyến cũng là tương đối cũng là phu quan tuyến mệnh kho, Một người phu thê hoặc khí số làm sao có hoàn toàn khánh, cũng cũng sẽ ở đến đây biểu hiện ra ngoài, phụ tật cũng là đó có thể thấy được một người quý nhân vận làm sao, nhân vị quý nhân chủ phụ mẫu chủ

Ấm, phụ tật thông thường phải và huynh đệ cùng tố, bởi vì hắn là giáp mệnh, cho nên khi trung tâm ảnh hưởng có thể nói không nhỏ, mà kỳ cũng nhân là hành vi biểu hiện và thực hiện một cái tuyến, cũng liền

Là mệnh thể hành vi cung vị, sở dĩ bất luận cái gì hữu quan người này hành vi đều là hơn thế phát dụng, nếu như bả kỳ so sánh của vu mệnh thiên, mệnh thiên có thể nói là một người lòng của tính, mà phụ tật

Hay ngoại tại hành vi biểu hiện, có lẽ có ít nhân khán mệnh thì, dĩ cung mệnh nội tính chất sao đang mở thuyết một người tính chất đặc biệt thường xuyên sẽ gặp phải không chính xác thời gian, kỳ nguyên nhân chủ yếu

Khả năng có một chỉ dùng để hành vi biểu hiện ở cảm giác, mà một hay dụng kỳ tư tưởng hoặc tâm trí ở cảm giác, sở dĩ nếu quả thật phải hiểu một người thì, đương tòng mệnh thiên và phụ tật

Lai cùng tố mới có thể tương đối toàn diện, Bởi cung tật ách địa chi là dần

Dễ mắc túi mật tật bệnh. Các đốt ngón tay, phần bộ tật bệnh. Đau thần kinh, bệnh phong thấp các loại.

Bởi cung tật ách có thiên cơ

Can đảm tật bệnh, nóng tính tràn đầy, tính tình nôn nóng, có can dạ dày tật, đầu cháng váng, tai điếc, hoa mắt, xỉ rơi chờ bệnh. Hệ thần kinh dễ phát sinh vấn đề, nhất là dĩ tứ chi dễ thụ ảnh

Hưởng, tứ chi dễ thụ thương. Thiên cơ còn nhỏ đa tai, hãm hai đầu bờ ruộng mặt mặt mày hốc hác. Chủ nhiệt độc khí tật, can đảm tật bệnh, nóng tính tràn đầy, tính tình vội vàng xao động, có can dạ dày tật, thất

Miên, đầu cháng váng, hoa mắt, ù tai, tai điếc, xỉ rơi, thần kinh suy nhược, nhất là tứ chi dễ thụ thương nhiễm bệnh, như viêm khớp. Tam phương tứ chính hội chiếu kị sát đa tài có phát

Sinh khả năng; thiên cơ thuộc mộc, chủ gan, vừa chủ tứ chi, vưu chủ ngón tay đủ chỉ, đến đây dĩ mộc của cành, thí dụ như tay chân cũng. Tam phương tứ chính hội chiếu kị sát đa tài có phát sinh có thể

Năng lực; tam phương tứ chính hội chiếu kị sát ít hoặc nhân tuổi còn trẻ bản thân hảo có thể sẽ không phát sinh

Nhược phỉ liêm, thiên nguyệt cùng độ, thì là trùng tật, hơn nữa thường khuynh hướng thủ mắc can trùng. Hội chiếu kị sát ít có thể sẽ không phát sinh.

Bởi cung tật ách có thiên cơ

Thiên cơ tinh còn nhỏ đa tai, hãm địa thì đồ trang sức bộ có mặt mày hốc hác của chinh.

Bởi cung tật ách có thiên cơ cập Thái âm

Thiên cơ và Thái âm đồng cung, phải chú ý bệnh ngoài da và trĩ sang.

Bởi cung tật ách có thiên cơ cập Thái âm hơn nữa thiên cơ cung vị là dần, thân

Thiên cơ Thái âm ở dần thân, bệnh ngoài da

Bởi cung tật ách có Tứ Sát, Địa kiếp, thiên không, kiếp sát, thiên hình, âm sát hơn nữa thiên cơ cung vị là dần, thân

Phùng gặp ác sát, còn nhỏ sang tật. Có hệ thần kinh suy nhược hoặc dị ứng.

Bởi cung tật ách có thiên cơ

Thiên cơ nhập cung tật ách, chủ nhân gấp gáp hiếu động dễ thương can, Bởi cung tật ách tam phương tứ đang có địa không, Địa kiếp hơn nữa cung tật ách tam phương tứ đang có tham lang, liêm trinh, văn khúc, hồng loan, thiên hỉ, mộc dục, thiên diêu, Hàm trì

Như gặp đào hoa tinh sai ai ra trình diện thiên không cướp da dị ứng, Bởi tính là nữ

Nữ mệnh âm phân hư khuy, kinh nguyệt khô ít hoặc thời gian hành kinh không chính xác chờ.

Bởi nữ tính bởi cung tật ách có Thái âm, hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, thiên diêu

Thời gian hành kinh không chính xác, có bệnh kín hoặc tử cung bất chính.

Bởi cung tật ách có thiên cơ

Thiên cơ tinh lâm cung tật ách người đó, khi còn nhỏ bản thân trạng huống độ chênh lệch.

Tương đối dễ dàng sinh ra bệnh trạng là đau đầu, mất ngủ, mệt nhọc, muốn ăn không phấn chấn chờ.

Bởi cung tật ách có Thái âm

Dễ dàng nhuộm mắc bệnh ngoài da, có khoách tán xu thế, hoặc là trĩ sang.

Bởi cung tật ách có Thái âm

Thái âm thuần âm thủy, cho nên chủ lỗ lã, nói chung, chủ thận hoặc chủ hệ thần kinh. Dễ có hư khuy, âm nuy, tả lỵ, phồng lên, phù chân, bệnh thấp, tính khí, ruột non ấm của chứng.

Cũng nhân thận không được kiện toàn, thường dồn mắt mờ. Thái âm thuộc thủy cho nên chủ âm phân hư, âm nuy, phong thấp, bí nước tiểu hệ thống, di bệnh đường sinh dục, bệnh thận, bệnh mắt, phù chân chờ chứng; Thái âm dễ có

Thận, bí nước tiểu sinh thực khí, thắt lưng phúc bệnh. Hư khuy, âm héo, tả lỵ, phồng lên, sưng, bệnh thấp, tính khí, ruột non ấm của chứng. Cũng nhân thận không được kiện toàn, thường dồn

Mắt mờ. Nữ tính được phụ khoa bệnh. Thái âm chủ thận, bí nước tiểu sinh thực khí, thắt lưng cập bụng dưới của bệnh. Bệnh trạng: Phải đau, đau bụng, hầu can, ho khan, ù tai, chi

Vô lực, sớm tiết, đa nước tiểu, bựa lưỡi tăng nhanh, sinh lý không được điệu, phúc lãnh, thị lực suy yếu chờ.

Ở trung y lý luận, nghiêm trọng thần kinh suy nhược, khá tâm thận không giao, đến nỗi xuất hiện bản thân hư nhược tình huống, sở dĩ kỳ thực hệ thần kinh bệnh, cũng và thận hữu quan. Không được

Quá sở biểu chinh người, cũng không phải là viêm thận chờ thực chất bệnh biến mà thôi.

Tình hình như thế, đặc biệt thiên đồng ảnh hưởng là tối, thứ nhì thì là trời cơ, nhưng mà hai người rồi lại khác biệt. Đại thể mà nói, thiên đồng so sánh cụ thể biểu chinh là bệnh thận, thiên cơ thì so sánh cụ

Bên ngoài thân chinh là thần kinh. Bởi thận yếu, sở dĩ cũng có thể phát triển là bệnh mắt, như nhau bệnh đục tinh thể, phi văn chứng chờ. Đến đây dĩ văn xương hoặc văn khúc Hóa kị, sai ai ra trình diện sát diệu đích tình hình so sánh nghiêm

Nặng. Một mệnh lệ, sở hoạn người là võng mạc sắc tố tế bào thoái hóa, hiện nay nhưng thuộc bệnh bất trị. Loại này ca bệnh ít sai ai ra trình diện, nhưng chém làm lấm tấm tính bệnh mắt thì nhưng thuộc chuẩn xác.

Thiên cơ ảnh hưởng, thì là mồ hôi trộm, âm hư, trí nhớ thoái hóa các loại. Nhiên đương sai ai ra trình diện sát kị thì, cũng có thể biểu chinh là phụ nữ ám bệnh, cập nam tử sớm tiết, bệnh di tinh các loại. Nhược Thái âm, Thiên cơ, thụ thiên đồng Hóa kị ảnh hưởng, rất có sát diệu cập thiên hư, âm sát, mui xe, thiên mã chư diệu, thì là âm nuy.

Thái âm vừa chủ thủy thấp của tật, cho nên là tả lỵ, phồng lên, dĩ mỗi ngày cơ hoá kị hoặc thiên đồng Hóa kị, có sát cùng độ của niên hạn là khắc ứng với. Nhược văn khúc Hóa kị cùng độ, thì là phát ban, Da ấm, tiển giới chờ bệnh. Tam phương tứ chính hội chiếu kị sát đa tài có phát sinh khả năng; tam phương tứ chính hội chiếu kị sát ít hoặc nhân tuổi còn trẻ bản thân hảo có thể sẽ không phát sinh.

Bởi cung tật ách có thiên đồng, thiên cơ

Tình hình như thế, đặc biệt thiên đồng ảnh hưởng là tối, thứ nhì thì là trời cơ, nhưng mà hai người rồi lại khác biệt. Đại thể mà nói, thiên đồng so sánh cụ thể biểu chinh là bệnh thận, thiên cơ thì so sánh cụ

Bên ngoài thân chinh là thần kinh. Bởi thận yếu, sở dĩ cũng có thể phát triển là bệnh mắt, như nhau bệnh đục tinh thể, phi văn chứng chờ.

Bởi cung tật ách có thiên cơ

Thiên cơ ảnh hưởng, thì là mồ hôi trộm, âm hư, trí nhớ thoái hóa các loại.

Bởi cung tật ách tam phương tứ đang có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, Hóa kị

Nhiên đương sai ai ra trình diện sát kị thì, cũng có thể biểu chinh là phụ nữ ám bệnh, cập nam tử sớm tiết, bệnh di tinh các loại.

Bởi cung tật ách có Thái âm

Thái âm tinh miếu vượng thì khỏe mạnh ít tai

Bởi cung tật ách tam phương tứ đang có thiên mã hơn nữa cung tật ách cung vị là tị hoặc tính là nữ

Gia thiên mã nữ nhân có phụ nữ ám bệnh, Bởi cung tật ách có thiên cơ hoặc cung tật ách đối cung có thiên cơ

Hệ thần kinh suy nhược hoặc dị ứng.

Bởi cung tật ách có Thái âm

Suốt đời tật bệnh ít.

Tương đối dễ dàng phát sinh bệnh trạng là đau bụng, phải đau, nhĩ ô, tim đập nhanh, sinh lý mất cân đối, tứ chi vô lực.

Bởi cung tật ách có hóa khoa

Hóa khoa tai ít, chú ý bàng quang của tật.

Bởi cung tật ách có tử vi, Thiên phủ, thiên đồng, văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Các ngôi sao may mắn thủ giá trị cung tật ách, đều chủ tai ít

Bởi cung mệnh tam phương tứ đang có tử vi, Thiên phủ, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thái dương, Thái âm, lộc tồn hơn nữa cung tật ách tam phương tứ đang có thất cát, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Cung mệnh có ngôi sao may mắn miếu vượng tọa thủ, tam phương tứ chính vừa hội có thật nhiều ngôi sao may mắn mà vô hung tinh, cho dù cung tật ách nội đa hung tinh, tịnh không đáng úy

Cụ, cũng không có thể cho rằng thử nhân thân thể người này bất hảo, hoặc dù có một thời của bệnh khí cũng có thể rất nhanh xong trị liệu;

Bởi cung tật ách có phỉ liêm, phá toái hơn nữa cung tật ách có thất cát, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Nhập cung tật ách chủ tật bệnh triền thân, nhược phùng ngôi sao may mắn cùng thủ, thì có thể giảm hung.

Bởi cung tật ách có phỉ liêm, phá toái hơn nữa cung tật ách có thất cát, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Nhập cung tật ách chủ tật bệnh triền thân, nhược phùng ngôi sao may mắn cùng thủ, thì có thể giảm hung.

Bởi cung tật ách có thiên cơ hơn nữa (năm can là mậu hoặc đại hạn cung mệnh Thiên can là mậu hoặc lưu niên can là mậu hoặc cung tật ách Thiên can là mậu)

Tinh diệu tổ hợp là trời cơ, Thái âm, thiên đồng, cũng có thể thuyết,[cơ nguyệt cùng lương] tổ hợp, dễ nhất mắc hệ thần kinh tật bệnh, như thần kinh suy nhược, đau thần kinh (đau đầu), nhược trí các loại.

Bởi cung tật ách có thiên cơ hơn nữa (năm can là mậu hoặc đại hạn cung mệnh Thiên can là mậu hoặc lưu niên can là mậu hoặc cung tật ách Thiên can là mậu)

Dương điên phong người, chủ yếu thị thiên cơ, cái thầy thuốc thị đây là can phong.

Hệ tiêu hoá tật bệnh

Hệ thống tuần hoàn tật bệnh, loại này tật bệnh, chủ yếu là chỉ trái tim, huyết áp mà nói. Thị loại này tật bệnh, chủ yếu thị thái dương, thứ nhì thì là trời tướng. Nhưng mà hệ thống tuần hoàn tật bệnh, cũng

Có nguyên nhân hệ thần kinh người khơi mào, tức trung y chỗ vị tâm thận không giao, hoặc thần kinh suy nhược, có thể dẫn đến tiếng tim đập phân liệt, tâm luật không được chỉnh, này ắt là và thái dương hoặc thiên tướng không quan hệ vậy.

Hệ hô hấp tật bệnh

Bí nước tiểu sinh sản hệ thống tật bệnh, loại này tật bệnh, thị thiên đồng, thiên tướng, liêm trinh. Nhược chứng bệnh phát triển tới màn cuối, thì thị thiên lương, thất sát, phá quân, đặc biệt đái viêm tính của tật bệnh là nhiên.

Bởi cung tật ách có thiên đồng, Thái âm hơn nữa cung tật ách tam phương tứ đang có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, Hóa kị

Thiên đồng, Thái âm chủ thận, kỳ đưa tới của bệnh mắt, đều nhân thận khiến cho. Bởi vậy thận khí hư người, mỗi mắc phi văn chứng, cũng dĩ đến đây tổ tinh hệ là khắc ứng với.

Bởi cung tật ách có Thái âm hơn nữa cung tật ách tam phương tứ đang có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, Hóa kị

Nhược do thận hư khiến cho của nhĩ bệnh, nhĩ ô, thì có thể do chủ bệnh thận ngôi sao hệ suy đoán, như Thái âm các loại.

Bởi cung tật ách có cự môn, thiên đồng, Thái âm hơn nữa cung tật ách tam phương tứ đang có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, Hóa kị

Yết hầu nhiễm trùng, dĩ cự môn là khắc ứng với, cũng thị thiên đồng, Thái âm.

Bởi tính là nữ bởi cung tật ách có thiên cơ cập Thái âm hơn nữa cung tật ách tam phương tứ đang có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, Hóa kị

[Thái âm thiên cơ], thiên đồng, thiên tướng, phá quân chờ diệu, cũng chủ đau bụng kinh, bạch đái chờ tật, duy ý nghĩa cho nhau tha cho, hơn nữa phân biệt giới hạn không rõ, cho nên suy đoán thì lược ngại không rõ ràng.

Bởi cung tật ách có thiên cơ cập Thái âm hơn nữa cung tật ách tam phương tứ đang có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, Hóa kị

Nhược [thiên cơ Thái âm] sai ai ra trình diện sát, thì chủ có bệnh thay đổi, nhược nghiêm trọng người khả năng là tử cung rủ xuống.

Bởi cung mệnh có hồng loan, thiên hỉ hoặc cung phúc đức có hồng loan, thiên hỉ hoặc cung phu thê có hồng loan, thiên hỉ

Phụ nữ mang thai dĩ cung mệnh, cung phúc đức, hoặc cung phu thê sai ai ra trình diện hồng loan thiên hỉ là suy đoán nguyên tắc. Nếu là năm lại thấy lưu xương lưu khúc hội chiếu, lưu niên cung tử nữ may mắn người, thì có thể mang thai.

Bởi cung tật ách Thiên can là mậu hơn nữa cung tài bạch có tham lang

Cung tật ách hóa lộc nhập cung tài bạch tài vận tốt, tiền kiếm được dễ dàng, so sánh có trưởng bối quý nhân trợ giúp;

Bởi cung tật ách Thiên can là mậu hơn nữa cung tật ách có Thái âm

Cung tật ách tự hóa quyền cá tính cường hơn nữa cổ quái ﹑ trưởng thành sớm;

Bởi cung tật ách Thiên can là mậu hơn nữa Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có hữu bật, thái dương

Cung tật ách hóa khoa nhập nô bộc cung chọn bạn mà giao, không tổn hao gì giao hữu; kết giao bằng hữu phong độ, tình cảm La Mạn Đế Khắc, đa tình lãng mạn

Bởi cung tật ách Thiên can là mậu hơn nữa cung điền trạch có hữu bật, thái dương

Cung tật ách hóa khoa nhập cung điền trạch tại gia THUẬN, tiền tài liệu cơm gắp mắm; có phong độ, tình cảm La Mạn Đế Khắc, đa tình lãng mạn

Bởi cung tật ách Thiên can là mậu hơn nữa cung tật ách có thiên cơ

Cung tật ách Hóa kị nhập cung tật ách người yếu hơn nữa khá nhiều bệnh, lao lực, trưởng thành sớm; cung tật ách tự Hóa kị, có chứa tâm tình hóa khuynh hướng; năng lực khắc phục người, nhất định phải phú quý! Cung tật ách tự

Hóa kị, mặc dù đối với bệnh truyền nhiễm tương đối có sức chống cự, nhưng tương đối mắc ám bệnh và trường kỳ bệnh hoạn cơ hội bỉ những người khác đại. Hơn nữa tật ách là lương tâm vị. Ở lương tâm vị tự hóa

Kị tựu đại diện thái độ làm người tương đối mình ích kỷ, tính tình tương đối nhiều lần. Hiểu được, tự nhiên có thất.

Bởi cung tật ách Thiên can là mậu hơn nữa cung tật ách có thiên cơ

Chỉ có tật ách tự Hóa kị ngoại lệ, không đổi được bệnh truyền nhiễm

Bởi cung tật ách có hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), hóa lộc nhập cung tài bạch, hóa lộc nhập cung thiên di

Cung tật ách tứ hóa, hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung), hóa quyền nhập cung tài bạch, hóa khoa nhập cung thiên di. . Đều chủ sự nghiệp kiếm tiền.

Bởi cung tật ách có hóa khoa

Hóa khoa năm sinh nhập tật ách: A mới có thể hoặc có lúc dễ bệnh được lương y, thuốc hay. B mới có thể hoặc có lúc ít lệ khí, cử chỉ nhã nhặn. C mới có thể hoặc có lúc phòng ưu

Nhu. (tứ hóa năm sinh biểu thị tiên thiên đối mệnh cục cả đời ảnh hưởng)

Bởi cung mệnh có hóa khoa nhập cung tật ách

Mệnh hóa khoa nhập tật ách: A mới có thể hoặc có lúc không mập không ốm, cử chỉ ưu nhã. B mới có thể hoặc có lúc bệnh được lương y. C mới có thể hoặc có lúc cá tính không nhanh không chậm. Ít

Lệ khí. Phòng ôn nhu.

Bởi cung tử nữ có hóa khoa nhập cung tật ách

Tử nữ hóa khoa nhập tật ách: A mới có thể hoặc có lúc thư sinh hình con cái, giáo dưỡng hảo, có quy củ.

Bởi cung tật ách có hóa lộc nhập cung tài bạch

Tật ách hóa lộc nhập tài bạch: A mới có thể hoặc có lúc phong hoa tuyết nguyệt tài, kiếm mềm tiền (đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa). B mới có thể hoặc có lúc ít chảy mồ hôi, phạ vất vả cực nhọc (lộc

Chiếu phúc đức). Sinh hoạt điều kiện hậu đãi. Hưởng thụ sẵn. C mới có thể hoặc có lúc lai tài dễ, tùy tính chi tiêu.

Bởi cung tật ách có hóa quyền nhập cung tật ách

Tật ách tự hóa quyền: A mới có thể hoặc có lúc hình thể rắn chắc, quá động ít tịnh. B mới có thể hoặc có lúc cá tính nét phác thảo, không được mượn cớ che đậy. C mới có thể hoặc có lúc dễ dàng nhất

Va chạm, điệt ứ, nội thương, vận động thương tổn. D mới có thể hoặc có lúc tích cực có thừa, nhưng phòng thiếu phương hướng mãng chàng.

Bởi cung tật ách có Hóa kị nhập cung tật ách

Tật ách tự Hóa kị: A mới có thể hoặc có lúc dễ quá lao hoặc ít ý chí thiên không mang lao. B mới có thể hoặc có lúc tính nhẫn nại bất túc, đầu trận tuyến hoảng loạn, mãng chàng. C mới có thể hoặc

Có lúc cách cục soa, dễ phát bệnh thì thuốc và kim châm cứu võng hiệu hoặc rất nhanh tử vong, dễ tàn thương (chỗ thiếu hụt hoặc khí quan bỏ đi)(tật ách kị xuất).

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có hóa quyền nhập cung tật ách

Giao hữu hóa quyền nhập tật ách: A mới có thể hoặc có lúc đối phương chủ động, chuyên gia. B mới có thể hoặc có lúc dễ gặp gỡ chủ động, hiếu động bằng hữu.

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có Hóa kị nhập cung tật ách

Giao hữu Hóa kị nhập tật ách: A mới có thể hoặc có lúc phối ngẫu là theo đuôi. B mới có thể hoặc có lúc phạ tịch mịch, không có tuyển trạch tính lạm kết giao bằng hữu. C mới có thể

Hoặc có lúc phòng bọn xấu cấu kết với nhau, tiểu nhân dây dưa (Hóa kị nhập tật ách ─ mới bắt đầu tiểu nhân chi giao ngọt như mật), sau đó tất nhiên cây đổ bầy khỉ tan (xung phụ mẫu ─ ít có nhân

Nghĩa). (chú: Phụ mẫu người, xã hội quy phạm đạo đức vị. Phàm đa xung giao hữu tam phương người, ít nhân nghĩa đạo đức.)

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa lộc nhập cung tật ách

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hóa lộc nhập tật ách: A mới có thể hoặc có lúc công tác dễ dàng, chức tràng hài lòng. Công tác cơ hội cũng dễ vào tay. B mới có thể hoặc có lúc nhưng không được cấp doanh mệt nhọc, không nhiều

Chuyên nghiệp, lại dễ tâm tưởng sự thành, cát nhân thiên tướng. C mới có thể hoặc có lúc cách cục hảo, có thể thu nhập cao, việt tố việt thuận lợi. Mọi việc đều thuận lợi. D mới có thể hoặc có lúc nên

Công trạng chia hoa hồng tiền lương. Cũng có thể việc buôn bán.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa khoa nhập cung tật ách

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hóa khoa nhập tật ách: A mới có thể hoặc có lúc công tác THUẬN. B mới có thể hoặc có lúc dễ văn chức, ít chảy mồ hôi công tác.

Bởi cung điền trạch có hóa quyền nhập cung tật ách

Điền trạch hóa quyền nhập tật ách: A mới có thể hoặc có lúc hoàn cảnh sinh hoạt tích cực, có lực, gia đình tinh thần phấn chấn, sức sống. B mới có thể hoặc có lúc đời sống vật chất sa hoa. C mới có thể hoặc

Có lúc thích hợp nhà mình mở tiệm mưu cầu lợi nhuận.

Bởi cung tật ách có hóa khoa nhập cung điền trạch

Tật ách hóa khoa nhập điền trạch: A mới có thể hoặc có lúc sinh hoạt không màng danh lợi, đạm trung tâm có vị.

Bởi cung phúc đức có hóa lộc nhập cung tật ách

Phúc đức hóa lộc nhập tật ách: A mới có thể hoặc có lúc tâm khoan thể béo, hưởng thụ sinh hoạt. Lười nhác, phạ chảy mồ hôi, lười động. B mới có thể hoặc có lúc thể xác và tinh thần cuộc sống an nhàn, thích ứng trong mọi tình cảnh

(tôn giáo tinh). C mới có thể hoặc có lúc phòng lười biếng thành tính, không ôm chí lớn.

Bởi cung phúc đức có Hóa kị nhập cung tật ách

Phúc nhân trị hóa kỵ nhập tật ách: A mới có thể hoặc có lúc nhạc rất bì, cảnh nghi ngờ quy mao, sạch sẽ khiết phích, thích chưng diện chỉnh hình (thái âm tinh). B mới có thể hoặc có lúc cách cục soa, ngoạn

Vật tang chí, lo nghĩ tự mình hại mình, liệt nửa người tịch tính, tự kỷ tích là chờ. C mới có thể hoặc có lúc ưu nghi khỏe mạnh. Cách cục soa, nghiệp lực bệnh. D mới có thể hoặc có lúc khổ hạnh sửa

Trì, thể xác và tinh thần hợp nhất (tôn giáo tinh).

Bởi cung tật ách có hóa khoa

Hóa khoa năm sinh nhập tật ách: A mới có thể hoặc có lúc dễ bệnh được lương y, thuốc hay. B mới có thể hoặc có lúc ít lệ khí, cử chỉ nhã nhặn. C mới có thể hoặc có lúc phòng ôn nhu.

Hóa khoa tinh ở cung tật ách thì: Ít có cơ hội và y viện giao tiếp, đó cũng không phải việc nhỏ, mà là thiên đại sự, mất đi người khỏe mạnh, mới biết được người hạnh phúc nhất phải không sinh bệnh

Người đó, mà hóa khoa tinh tiến nhập cung tật ách người đó thì có may mắn như vậy. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng hóa khoa tinh tạo cho đương sự người khỏe mạnh, mà là đương sự người tinh thần, tâm tình, tình

Tự thường năng lực bảo trì tường và, ít xung động, không được nôn nóng, sẽ không cuồng hoan, sở dĩ không đến mức vui quá hóa buồn, mặc dù cách lòng yên tĩnh như Chỉ Thủy còn có đoạn cự ly, nhưng thật thà tư duy cũng sẽ không

Trêu chọc bi tình năm tháng, còn lại là rất thành thục sinh mệnh triết học. Cung mệnh và cung tật ách là hỗ vi biểu dặm cùng một người, cung tật ách sở hiện ra tinh diệu hay trong tiềm thức

nâm, cung tật ách tinh diệu và ngũ tạng lục phủ khỏe mạnh tình hình cùng một nhịp thở, mà hóa khoa tinh tiến cung tật ách, thì có dưới công năng: Nhất, như vậy người là gia đình tường và

Lớn nhất người thắng, vô luận là người nhà trong lúc đó sự hòa thuận bầu không khí, hoặc là bất động sản đích xác bảo, ở nhà an bình cũng có thể đồng thời đắp lên bảo chứng chương! Nhị, đương sự người phụ thân của cho là vị

Hào hoa phong nhã, có hàm dưỡng hoặc có chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày người, so sánh của đương sự người không kém chút nào, sở dĩ lệnh tôn đại nhân cũng là của ngài tượng gỗ ư! Tam, một ngườiIQ cao thấp là từ tật

Ách cung tinh diệu tác phán đoán, hóa khoa tinh ở cung tật ách người đóIQ cao, tư duy trật tự phân minh, sở dĩ sẽ không bị miên man suy nghĩ cập hảo cao vụ viễn sở đánh bại. Tứ, suốt đời ít có bệnh

Đau nhức, sở dĩ thể chất hảo kỳ thân thể miễn dịch công năng cũng cường, người bình thường sở e ngại bệnh ung thư hoặc những thứ khác nghi nan tạp chứng cũng không quá quan tâm khả năng triền thân. Hóa khoa tinh ở cung tật ách ngoại trừ

Có khỏe mạnh vận thượng phùng không được cát của hóa cát tiềm năng ngoại, cũng bởi vì vẫn duy trì tâm bình khí hòa, sở dĩ suốt đời ít có ốm đau, hóa khoa tinh cũng ý vị trước tâm lý và sinh lý trong lúc đó

Điệu vừa phải tốt! Ngũ, hóa khoa tinh ở cung mệnh nhân hội muộn tao cũng sẽ giả mù sa mưa, nhưng ở cung tật ách còn lại là so sánh tiếp cận "Quân tử "Người, bởi vì sinh ra một tầng lý tính, hơn nữa như vậy

Người, hội nghị thường kỳ tưởng đọc sách, bởi vì chính mình hướng về phía trước yêu cầu tiến mình phong phú chi tâm. Lục, con người khi còn sống ít có không được sinh bệnh, nhưng hóa khoa tinh ở cung tật ách người đó, ngoại trừ ít bệnh

Đau nhức ngoại, như gặp có tật đau nhức, còn có thể xảo ngộ lương y, như vậy tính chất đặc biệt có thể nói may mắn ba! Cung tật ách có hóa khoa chủ quý nhân, ít bệnh tật, có quý nhân giải trừ ách, chủ vóc người thon thả, Phong độ tốt, tâm địa thiện lương (tứ hóa năm sinh biểu thị tiên thiên đối mệnh cục cả đời ảnh hưởng)

Bởi năm can là bính, mậu, kỷ, tân

Tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc hóa khoa giai chủ mới có thể hoặc có lúc giải trừ ách

Bởi cung tật ách có thiên cơ

Thiên cơ tinh: (trí tuệ tinh, chúng sinh tinh, ứng đối tinh, phiền não tinh) thông minh, mẫn cảm, quan sát, phản ứng khoái, thông minh xảo trí tự bánh răng liên tục chuyển động, cá tính mặc dù cấp nhưng ăn nói lại nhã nhặn, tâm địa từ thiện, xử sự hữu điều để ý, nhiệt tình chuyên gia, chủ động, có quyết đoán, thiện can thiệp, liên lạc, bày ra, phân tích. Thiên cơ cung tật ách người đó, khi còn nhỏ bản thân trạng huống độ chênh lệch. Tương đối dễ dàng sinh ra bệnh trạng là đau đầu, mất ngủ, mệt nhọc, muốn ăn không phấn chấn chờ. Dễ dàng nhuộm mắc bệnh ngoài da, có khoách tán xu thế, hoặc là trĩ sang. Suốt đời tật bệnh ít. Tương đối dễ dàng phát sinh bệnh trạng là đau bụng, phải đau, ù tai, tim đập nhanh, sinh lý mất cân đối, tứ chi vô lực.

Bởi cung tật ách có Thái âm

Thái âm tinh: (vệ sinh tinh, tài bạch cung điền trạch chủ, mẫu tinh, thê tinh, nữ nhi tinh) lãng mạn, vệ sinh, bên trong, khéo đưa đẩy; cá tính ôn hòa, thẩm tịnh, chính trực, thông minh mà thiện tự hỏi, văn nhã kiên trì, trọng tình cảm, bề ngoài, thành thực, ưa La Mạn Đế Khắc, nhát gan, dịch mã, ẩn mật, có điểm tố chất thần kinh. Thái âm chủ thận, bí nước tiểu sinh thực khí, thắt lưng cập bụng dưới của bệnh.

Bởi cung tật ách tam phương tứ đang có thiên đồng

Thiên đồng tinh: (ngũ Phúc Thọ tinh một trong, nguội tinh, hòa hợp tinh, xã giao tinh) yên vui, ngây thơ, đơn thuần, lười nhác, kháng áp tính yếu; cá tính lười nhác, hiền hoà cái gì cũng không lớn cự

Tuyệt, làm việc không được tích cực bất kể so sánh, lạc quan, thấy đủ, có có lộc ăn nhân duyên hảo, tinh thông viết văn, kế hoạch rộng lớn so sánh nói chuyện không đâu.

Bởi cung tật ách tam phương tứ đang có thiên lương

Thiên lương tinh: (ngũ Phúc Thọ tinh một trong, Phúc Thọ tinh, ấm tinh) quan tâm, ngay thẳng, tự hạn chế, ổn trọng; hình dáng tướng mạo rất nặng, thanh tú, thành thục có lão đại phong phạm, ưa xuy ngưu, làm náo động, Hội chiếu cố nhân. Chú trọng luân lý quan hệ hoặc là tôn giáo tự hỏi

Bởi cung tật ách tam phương tứ đang có hóa khoa

Hóa khoa nhập cung tật ách tứ chính biểu bản thân học thuật, hư vinh, thông minh, linh mẫn, hoặc thanh danh, danh dự, giỏi về ứng biến; chưởng viết văn, chủ danh tiếng, quý nhân

Bởi cung tật ách tam phương tứ đang có Hóa kị

Hóa kị nhập cung tật ách tứ chính biểu bản thân trở ngại, không được thuận lợi, biến hóa, khổ cực, thống khổ, khốn đốn, phiền não, tổn thất, phá hư, chìm nổi, thiếu nợ, dính; chưởng thu liễm, chủ thua thiệt, hao tổn

Bởi cung thiên di có tử vi, Thiên phủ hơn nữa cung tài bạch có tử vi, Thiên phủ

Tử vi Thiên phủ [đối tinh] sở giáp cung tật ách biểu bản thân mới có thể tăng cách cục may mắn và năng lực lãnh đạo hoặc tài phú; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung tật ách tam phương tứ đang có thiên đồng cập thiên lương

Thiên đồng thiên lương [đối tinh] hội chiếu cung tật ách mới có thể tăng cách cục phúc khí và hưởng thụ, ôn hòa thiện lương hoặc hóa giải làm phức tạp; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung tật ách tam phương tứ đang có Hỏa Tinh cập linh tinh

Hỏa Tinh linh tinh [đối tinh] hội chiếu cung tật ách mới có thể tăng cách cục khích lệ tác dụng và gian khổ ma luyện; cải biến cá tính, chuyển biến quan niệm nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung tài bạch có tử vi, Thiên phủ hơn nữa cung thiên di có Thiên phủ, tử vi hơn nữa cung tật ách cung vị là dần, thân hơn nữa cung tật ách tam phương tứ đang có thất cát, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Tử Phủ giáp mệnh là quý cách đến đây cách giới hạn ở dần thân lưỡng cung lập mệnh, suốt đời đắt quá trợ giúp, như tử vi ở mão dậu có tham lang đồng cung, thì lập mệnh ở dần thân hữu cơ âm, Tuy không phải miếu vượng, nhưng nhân hội hợp thiên đồng thiên lương, thành thám hoa cách, nhưng cũng tu hữu chư cát lai phù phương đoán, bằng không cũng bình thường luận của nếu như tử vi cư xấu không có phá

Quân đồng cung, Thiên phủ ở mão dậu giáp mệnh, mệnh viên vô chính tinh, tá khán đối cung cùng lương, đến đây cách cần phải thân cung miếu vượng hơn nữa vô sát phá, cập có chư cát hội chiếu, bằng không

Cũng không vào cách cũng, nhân Tử Phủ là nam bắc tôn sư, trước sau giáp, vừa hội cát vô sát phá chủ phú quý song toàn. Tử Phủ giáp mệnh ta không cảm thấy tốt như vậy, huống hơn nữa chư tinh

Vấn đáp nghị luận tử vi nhập tướng mạo (cung phụ mẫu) là hãm cung, chủ nhân lao lực làm việc không làm nổi, "Mặc dù được trợ giúp cũng không là phúc "

=====================================

Tiểu kết của ngươi cung tật ách: Người ta tương đối hội thụ ngoại giới ảnh hưởng mà phát sinh truyền nhiễm tính tật bệnh, như là lưu hành gợi cảm mạo các loại. Tử vi Thiên phủ [đối tinh] sở giáp cung tật ách, Thái âm hóa khoa; của ngươi sức chống cự hoàn hảo, sở dĩ cho dù có chư bệnh tới người cũng có thể hóa hiểm vi di. Cung tật ách thiên cơ Thái âm tự hóa quyền, Hóa kị, sở dĩ cũng phải chú ý kể trên các loại tật bệnh;

=====================================

cung thiên di sở suy đoán vận trình, chủ yếu là khá lâu thời kỳ ngoại dời, hiện đại lữ tạo thuận lợi, sở dĩ cũng có thể tham khảo lưu nguyệt cung thiên di, suy đoán lữ hành có hay không

Khoái trá, có vô thất cướp ngoài ý muốn. Tức là thuyết, khá lâu thời kỳ vu dời, quan đại vận, lưu niên cung thiên di, lữ hành thì thị lưu nguyệt.

Nhược thiên di tới xa địa định cư, đầu ba năm, suy tính thì dĩ cung thiên di làm trọng, lưu niên cung mệnh tái sinh tham khảo. Duy tua bài mười hai cung, thị huynh đệ, phụ mẫu, phu thê, tử nữ chờ

Nhân tế quan hệ, cùng với tài bạch, sự nghiệp vận trình, thì nhưng dựa vào lưu niên cung mệnh tua bài.

Cung thiên di cũng để mà suy đoán đương sự lợi ở quê hương phát triển, hoặc lợi cho rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Ở lưu niên, thường thường lại dùng dĩ suy tính có hay không lợi cho chuyển biến phục vụ cơ cấu.

Phàm cung mệnh không được cát, sự nghiệp cập tài bạch lưỡng cung vừa không được cát, cung tật ách cũng không cát, duy cung thiên di có cát hóa cát diệu cùng viên, thường thường lợi cho thiên di để cầu xu tị. Trái lại, thì nên tịnh

Không thích hợp động. Bổn thiên sở luận, tức tập trung vào nghiên cứu thiên di có hay không có lợi, cùng với thiên di hậu hiện tượng. Sở dĩ thiên trung tâm sở luận đích tình hình, đại thể thượng có thể thông dụng vu thiên bàn, đại

Vận, lưu niên cùng với lưu nguyệt. Duy nhưng ứng với dĩ thiên bàn thượng cung thiên di làm bản chất, đại vận lưu niên chờ cung thiên di thì làm bản chất phản ứng

Có hay không năng lực thiên di, cần phải sai ai ra trình diện động tượng thủy xác thực. Phàm [điệt mã](tức nguyên cục thiên mã là đại vận thiên mã xung động, hoặc đại vận thiên mã là lưu niên thiên mã xung động chờ), [lộc mã cùng bôn ba]

Hoặc lưu niên cung mệnh sai ai ra trình diện hỏa linh chờ, sau đó thủy chủ có thể thiên động.

Nhược không động đậy do kỷ, như tùy người nhà di cư phần đất bên ngoài, tùy trượng phu di cư phần đất bên ngoài chờ, thì bản thân cung mệnh hoặc cung thiên di mặc dù bất động, nhưng hữu quan cung vị (như cung điền trạch, cung phu thê) trình

Hiện động tượng, cũng chủ thành hàng. Duy kỳ thiên di hậu gặp gỡ, thì nhưng dụng cung thiên di lai tác suy tính.

Cung thiên di đại hung, như sai ai ra trình diện [liêm trinh thất sát] Hóa kị hội sát,[linh xương đà vũ],[cự hỏa kình dương] các loại, thì tuy có động tượng cũng không nên thiên động, cũng thường thường bởi vì có động tượng, sau đó

Tài trí nhân nhân động mà rơi vào hiểm địa, không phải, một thân ở đâu dồn vu thiên di gặp nạn cũng?

Sai ai ra trình diện lưu niên lộc mã cùng bôn ba, thậm chí [điệt lộc], [điệt mã], nên làm động tượng khán, bất khả tùy tiện chém làm tại ngoại phát tài. Thường thường lộc mã cùng bôn ba mà ám xung sát kị người, thật là xuất ngoại

Cầu tài trái lại chiêu hung họa hiện ra, đến đây tức sở nói: [lộc phùng phá tan, cát chỗ giấu hung.] nhân sinh gặp gỡ, đại để mỗi nhân tham tài mà ly hiểm cảnh.

Cho nên suy đoán cung thiên di, có thể do thiên mã, hỏa linh, cùng với chính diệu động tĩnh (như thiên cơ chủ động, Thiên phủ chủ tịnh), lai suy đoán có vô động tượng, nhưng thiên di hậu cát hung khắc ứng với, thì

Phải tường thị tinh hệ tổ hợp mà nói. Không chú ý điểm, thường thường hội suy đoán lệch lạc. Thử nghĩ lộc mã cùng bôn ba chủ động, thảng lộc mã cùng bôn ba vừa chủ phát tài, thì bất luận kẻ nào mỗi có động tượng, Tức năng lực ở ngoại địa phát tài. Biểu hiện cá nhân đối ngoại quan hệ, như lữ đồ thuận nghịch, dời di dân, xe cẩu an toàn, ra ngoài tai hoạ, xã giao năng lực, nhân tế quan hệ... Chờ

Tình huống phát triển. Cung thiên di dũ yên ổn, cả người sinh dũ an tường, trái lại thì bôn ba lao lực. Dụng hiện đại quan mà nói, có thể xưng là nhân tế quan hệ khuynh hướng.

Chủ đối hoàn cảnh thay đổi thích ứng năng lực, xuất ngoại trạng huống và gặp gỡ, tại ngoại thông nhau trạng huống, nhân tế quan hệ. Cũng có thể suy đoán cuộc du lịch tao ngộ. Và cung mệnh có quan hệ mật thiết.

Cái này cung vị thường bị giải thích là xuất ngoại, dời, du ngoạn vận thế làm sao? Trên thực tế, nó bao dung ý nghĩa rộng hơn, phàm là một người rời nhà hậu, tại ngoại các loại đi

Là, đều có thể giải thích. Như nhân tế quan hệ làm sao? Hướng nội? Hướng ngoại? Bằng hữu nhiều không? Thường gặp quý nhân hoặc đa phạm tiểu nhân? Có hay không phạm thượng? Đối hoàn cảnh thích ứng sinh tồn năng lực

Lực khỏe? Có thể không nhạy cảm phát hiện hoàn cảnh của dị động? Đối mặt người xa lạ biết dùng phương thức gì để diễn tả hoặc trình phát hiện mình.

Nếu là đi vận cung thiên di, thường ý nghĩa, cai nhân sinh giai đoạn có thể không có tốt đẹp chính là hoàn cảnh bên ngoài có thể cung cấp phát huy, như có thể không tìm được hảo công ty (có phát triển tiềm năng, tài lực hùng

Hậu). Gặp phải hảo ông chủ hoặc tốt hơn tư hoặc tốt phía đối tác.

Cung mệnh có thể nói là một người nội tâm thế giới, chỉ có thân bằng bạn tốt tài năng biết, cung thiên di tựu là một người "Biểu như", mà nhân thường là trong ngoài không đồng nhất, loại này soa

Dị có lúc cũng không phải là mượn cớ che đậy, tiền kính khải dối trá, mà là một loại tự nhiên phương thức biểu đạt, bởi vậy nhìn không bề ngoài phải không chuẩn, đây cũng là vì sao rất nhiều người trước khi cưới, hôn hậu xử

Nhược hai người, kỳ thực đều là cung thiên di che chắn liễu tướng mạo sẵn có. Trước đây luận mệnh đều nặng vu cung mệnh, bởi vì lúc đó hoàn cảnh yên ổn, đơn thuần, chỉ cần mình nỗ lực, bằng cá nhân

ý chí lực, lòng cầu tiến tựu mới có thể đăng khoa kẻ, bởi vậy, mệnh thân cung cường vượng ổn định người, hành sự không được kỹ không cầu, thường thường tựu dĩ tốt cách phán đoán suy luận. Bây giờ là thương nghiệp xã hội, Đàn luân quan hệ trọng yếu phi thường, nhất năng lực cá nhân cường thịnh trở lại, làm việc rất có trách nhận thức cảm, rất đau khổ can thật kiền, nhược nhân tế quan hệ bất hảo, không biết đóng gói, đắp nặn hình tượng, hội nghị thường kỳ úc

Đủ chung thân, mắt thấy năng lực nói thiện nói, hiểu thưởng màn ảnh người lên như diều gặp gió, mà chính can ăn không ngồi chờ. Đây không phải là thuyết thực học không trọng yếu, mà là phải hiểu được thể nghiệm và quan sát dân tộc, Thượng ý, tịnh nhượng mọi người lý giải chính.

Vừa phải biểu hiện mình, ở xã hội này trở nên rất trọng yếu, nếu như nâm bản mệnh cung thiên di tốt, sẽ tiên cung hi nâm sinh đối thời đại, tận lực cùng đám người tiếp xúc, bộc

Quang, nhất định danh lợi song thu vào. Nếu là cung thiên di không tốt, đa tác ít nói, tập được nhất nghệ tinh, cũng có thể THUẬN quá suốt đời. Nhược ngài là nghiệp vụ, quan hệ xã hội nhân viên, xin lưu ý đi

Vận cung thiên di có hay không ngôi sao may mắn cao chiếu, đó mới là sự nghiệp cung. Tựu cung mệnh luận cá tính cập số phận mà nói, cung thiên di là ẩn tính một mặt. Nếu như cung mệnh vô chủ tinh, tá thiên

Cung di động là dụng là chủ đái có một loại "Âm ẩn " tính chất, biểu hiện ra là không nhìn ra.

Cung thiên di: Dịch mã , hiện ra ngoại biểu như vị, địa vị xã hội ─ năng lực biểu chinh vị, gặp gỡ ─ phúc vận

Cây khí cùng trời phân , thành tựu cung cộng tông sáu vị, tôn tử . Thiên di: Là mệnh của đối cung, ký tên là

Thiên di tức đại diện xuất ngoại thật là tốt phôi tình hình, cũng đại diện một người tại ngoại biểu như hành vi cập nhân tế quan hệ trạng huống, người khác đối với ngươi biểu như nhận định cũng có thể đến đây cung lai

Luận. Lánh thiên di cũng chính là phúc đức khí số tự, và phúc đức phu thê cấu thành tam phương vị, sở dĩ cũng trực tiếp ảnh hưởng đến phúc đức và phu thê, vì sao đến đây tam cung cùng giải quyết là tam phương

Ư? Bởi vì người là sống, hội hành tẩu, sẽ rời đi chính hoàn cảnh quen thuộc, một ngày tiến nhập hoàn cảnh lạ lẫm trung tâm, thứ nhất thiết nhân, sự, vật đô hội đối tự thân tưởng

Pháp cập tình cảm nội tâm có ảnh hưởng rất lớn, cho nên thiên di đứng hàng phúc đức cập phu thê tam phương lý!

Chú: Năng lực biểu chinh vu thiên di, bao dung thân hợp, quả đoán, cơ linh ứng biến chờ ước thuộc trí tuệ biểu hiện vị. Cho nên thiên di dĩ phụ mẫu là kỳ cộng tông sáu vị, Dĩ càng nhiều hơn tri thức và thường thức thì năng lực đề thăng trí tuệ.

Cha mẹ Cung Nô bộc (cung Nô bộc): Thường dùng lai xem thêm cha mẹ của thọ nguyên.

Huynh đệ tật ách: Huynh đệ "Khỏe mạnh trạng huống", "Tâm tình" vị; huynh đệ của tật bệnh

Phu thê tài bạch: Là phối ngẫu tình trạng tài chánh cập cùng người lui tới đối đãi biểu hiện phương thức. Nói như vậy, cung thiên di là đại diện đường thông nhau đi về, tại ngoại gặp gỡ, hoặc là

Đối nhân xử thế trạng huống, đây là cung thiên di rõ ràng ý nghĩa, nhưng nói như vậy, tựu bỏ quên các cung vị tuyên tướng dắt ý nghĩa. Trong trường hợp đó cung thiên di cũng là cung phu thê tài

Bạch cung, nói cách khác, là cung phu thê kết quả vị. Nếu như cung thiên di Hóa kị, là không nhất định ứng với thiên di vấn đề, mà mới có thể ứng với cung phu thê vấn đề, nhất là bản mệnh, Đại hạn, tiểu hạn cung phu thê cũng mới có thể vâng mệnh, thiên cung ảnh hưởng, càng sợ một ít tình cảm tinh diệu Hóa kị, như Thái âm, tham lang, liêm trinh, vũ khúc chờ, ta tằng khán một mạng bàn, lưu

Năm Thái âm Hóa kị ở tiểu hạn thiên di, nhưng khi năm tiểu hạn khích sai ai ra trình diện hồng loan, thiên hỉ, tiểu hạn cung phu thê là thiên lương, tiểu hạn cung mệnh, không hề dấu hiệu, nhưng đến đây năm khích tình thay đổi, bị người phao

Khí, thương tâm gần chết. Thái âm Hóa kị ở thiên di, có hay không cũng đại diện dễ là nữ nhân mà thương tâm ư? Thái âm Hóa kị ở tiểu hạn cung thiên di, cố nhiên ảnh hưởng cai năm tâm tình, Nhưng cung thiên di vừa là cung phu thê tài vị, nhược nhiên ở ảnh hưởng cung phu thê chủ yếu cung vị, tìm không ra dấu hiệu lai, không đề phòng ở lâu ý cung thiên di đích tình huống, khả năng cho ngươi tìm được

Một điểm đầu mối.

Tử nữ tử nữ: "Trưởng tôn" vị; tử nữ đào hoa

Tài bạch phu thê: Phu thê tài bạch là phối ngẫu tình trạng tài chánh cập cùng người lui tới đối đãi biểu hiện phương thức.

Tật ách huynh đệ: Huynh đệ tật ách huynh đệ của tật bệnh

Cung Nô bộc (cung Nô bộc) cha mẹ của: Và cùng mình gặp gỡ bằng hữu "Công văn tuyến "Cập "Quang minh tuyến "

Quan lộc phúc đức: Sự nghiệp cung vận khí, phúc phận; đại diện công trạng trạng huống, đại diện nghiệp vụ thể khai phá năng lực; nhân sinh nhân trải qua tôi luyện mà thành lớn lên "Lịch lãm" vị; sự nghiệp

cung phúc đức: Cây khí cùng trời phân

Điền trạch điền trạch: Đình viện, ngoài cửa; sân phơi cửa phòng hộ; điền trạch cung điền trạch là → là phòng ngủ chính thất.

Phúc đức quan lộc: Là phúc đức khí chữ số, sở dĩ xuất ngoại có quý nhân hoặc tiểu nhân, thường thường là một loại phúc đức của biểu chinh. Nếu như dĩ nhân quả của lý luận, nhược một người trời sinh tàn

Chướng, bất lương vu đi, bình thường là cung phúc đức và cung thiên di tương hỗ sản sinh bất lương đối đãi hạ quả báo, là kiếp trước của nhân quả, âm đức hiển hiện, là có tổ tiên di truyền giữ tại nhân

Sổ tồn tại. Nhược cá nhân ở cung thiên di có sao Hóa kỵ lai xung bản mệnh người, cuộc đời này hay nhất năng lực đa tích âm đức, có thể bởi vậy dồn phúc, cải thiện tai nạn, bao che tử tôn. Phúc đức là sự nghiệp cung, Là tư tưởng đối ngoại vận tác điểm, có thể luận tư tưởng đối ngoại quan hệ.

Cung thiên di và cung phụ mẫu là nhất, lục cộng tông, cung thiên di và huynh đệ cung cũng là nhất, lục cộng tông, phàm là có nhất, lục quan hệ người, cát hung cùng, có tương hỗ của liên lụy tính.

cung mệnh biểu thị hiện tại, bản địa, bản thân tính chất đặc biệt. Cung thiên di biểu thị thời gian tới, phần đất bên ngoài, người khác đối ý kiến của mình. Mệnh

Cung bỉ cung thiên di hảo, thì thích hợp ở bản địa phát triển. Cung thiên di bỉ cung mệnh hảo, thì thích hợp ở ngoại địa phát triển. Cung mệnh, cung thiên di Hóa kị bản thân chưa chắc có nguy hiểm, thế nhưng hội

Bề bộn nhiều việc, bất năng rảnh rỗi.

Cung mệnh tinh diệu đại biểu hình tượng là xem tới được, nhưng cung tật ách tinh diệu đại biểu trí tuệ, tiềm thức các loại còn lại là "Nhìn không thấy", mà lại tồn tại mỗi người trong đầu của

Đạo lý là nhất trí mệnh thiên tuyến, có thể nói là nhân sinh vận trình một vận trục, cũng chính là trung tâm tuyến, dĩ âm dương nhị phân luận, mệnh chủ nội, thiên chủ ngoại, nội chính là mình trong lòng

Tìm cách, ngoại chính là cho người cảm giác và biểu hiện, Ví dụ như nói toạc quân tọa mệnh, đối cung thiên di là trời tướng, dựa vào mặt trên nói nội và ngoại khái niệm, chúng ta liền có thể biết, người này nội tâm khả năng sơ ý đại ý, tìm cách trên có ta xung động

Và cực đoan, có lẽ lén phóng đãng không được ký, nhưng đối với ngoại thì tương đương thể diện, cố mặt mũi, biểu hiện quân tử chỉ có phong độ các loại, giá cũng là bởi vì mệnh thiên phân về nội ngoại, mà

Kết hợp tinh tình mà sản sinh khác hẳn bất đồng biểu hiện một loại cá tính, không chỉ ... mà còn mệnh thiên như vậy, những thứ khác ngũ điều tuyến sở triển hiện ý nghĩa có cũng như là nhất nội nhất ngoại

Mặt khác mệnh thiên này tuyến, cũng có thể khán thành là một cái mạng "Cực "Cái gì gọi là "Mệnh cực "Ư? Tựu là cả mệnh nguyên sinh điểm, giống như lão tử nếu nói một sanh hai, nhị sinh tam, cái kia "Nhất", cũng như đẩu số thượng dĩ tử vi là "Tinh cực "Nhất định lúc bắt đầu bố la những thứ khác tinh như nhau ý tứ, biết mệnh thiên là cả mệnh bàn mệnh cực lúc, đương

Nhiên có thể từ đó lai kéo dài, kỳ ở trúng mục tiêu đại biểu sự vật vị trí và vai trò nội ngoại tình huống nói thí dụ như, thân thể của con người này đây chỉnh điều cột sống để làm là chống đỡ, Mệnh thiên tuyến nếu là toàn bộ mệnh bàn chống đỡ tuyến, sở dĩ vu nhân thể hắn đương nhiên có thể biểu như là người cột sống vị trí, cho nên ra lệnh cho thiên thụ xung hoặc có hóa kỵ năm sinh thì như phùng đại hạn

Cung tật ách can, hoặc bản mệnh can cung tái Hóa kị nhập xung thì, thân thể cột sống thượng tựu dễ sản sinh bệnh đoan, tỷ như xương ống thứ, hoặc là thương tổn được cột sống các loại

Tái nói thí dụ như, mệnh thiên đại diện nội ngoại, dĩ mệnh chủ nội, thiên chủ ngoại, đương nhiên cũng có thể đem khán thành là người thể chính diện và mặt trái, kỳ nội tâm tìm cách và ngoại tại hiển hiện là như

Hạng chờ hoặc như bả kỳ cho rằng ở hoàn cảnh lai nhìn, "Thiên "Hay sân phơi cửa phòng hộ, "Mệnh "Hay nhà nội bộ, đương nhiên mệnh thiên này tuyến, Không chỉ ... mà còn chỉ là dụng ở mệnh bàn "Mệnh thiên "Thượng mà thôi nếu như đem bộ tái cái khác thập cung vị trí đến xem, cũng là giống nhau là đại diện một chuyện món hoặc chủ thể một

Trục cái tuyến, như dụng ở sự nghiệp cung thượng, cũng chính là dĩ sự nghiệp Bản cung là "Mệnh "Là nội, mà chống đỡ cung "Cung phu thê "Là thiên là ngoại, nội hay đại diện công ty hạch tâm quyết sách mạc

Liêu, ngoại hay công ty tại ngoại hình tượng cùng với nghiệp vụ mưu cầu lợi nhuận thượng vấn đề các loại, những thứ khác cung vị cũng là như vậy khán, sở dĩ kết hợp phía trên khái niệm, mệnh thiên tuyến có thể

Nói là một mệnh bàn trục cái cập trung tâm, tất cả mọi chuyện diễn biến đều phải từ nay về sau là phát dụng, nếu như đối với giá mười hai cung vị lục điều tuyến có bước đầu lý giải hậu, dĩ nhiên đối với

Vu mới bắt đầu luận mệnh thượng, là được đạt được nhất định độ chính xác, cũng có thể rất nhanh đối với yêu cầu luận mệnh người vấn đề, lai nhất nhất bắt tay vào làm tố phân tích

Tựu căn cứ kinh nghiệm giá trị mà nói, giống nhau yêu cầu luận mệnh người mở miệng vấn đề, không phải là mệnh, tài, quan, cập, vấn đề tình cảm chiếm đa số, nếu như đối với giá lục điều tuyến cập tính chất sao được rồi giải trừ

Nói, đại đều có thể nhằm vào kỳ vấn đề điểm, từ đó giảng nhất thiên điểm chính hiện ra nói thí dụ như, nào đó giáp tới hỏi sự nghiệp vấn đề, lúc này liền có thể tiên từ bản mệnh, phụ tật trung tâm tinh

Tình lai hợp tố kỳ cá tính làm sao, sau đó sẽ từ quan lộc thượng tinh tình đến xem người này khí số làm sao các loại, tối hậu lại từ mấy cái này cung tương lai diên thân cùng tha cung đối ứng

Quan hệ thì như thế nào các loại cho nên nói, quang từ nay về sau cũng có thể đàm rất nhiều chuyện, hơn nữa quen thuộc những ... này cung vị thuộc tính, lúc đó chẳng phải nhập mở lời đề một loại hình thức, mà cũng

Có thể xuyên thấu qua đối với giá lục điều tuyến lý giải mà biết được lai luận mệnh người kỳ trúng mục tiêu chủ yếu cơ bản cách cục, tịnh cũng có thể là kế tiếp một vài vấn đề, ở trong lòng có chút cơ bản

Khái quát tính sơ bộ lý giải

Bởi cung thiên di địa chi là xấu

Hành động dễ bị nghẹt mà đình trệ. Vô pháp thoải mái mà di động.

Bởi cung thiên di có Thiên phủ

Ra ngoài được phúc, chuyển nghề thì phải nhận được trưởng bối dẫn, sẽ không phát sinh trắc trở.

Bởi cung thiên di có thiên khôi

Người ta vô luận ra ngoài hoặc tại gia giai rất như ý.

Bởi cung thiên di có thiên khôi hơn nữa cung thiên di tam phương tứ đang có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên việt

Ở chuyển nghề thì có thể được đáo thủ trưởng thưởng thức, có lẽ đi công tác thì có thể có rất tốt biểu hiện.

Bởi cung thiên di có thiên khôi hơn nữa cung thiên di tam phương tứ đang có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên việt

Ở thanh danh phương diện, năng lực nhân di động mà chung quanh dương danh.

Bởi cung thiên di có Thiên phủ

Chủ xuất ngoại được phúc, tại ngoại hội gặp quý nhân, tại ngoại thích bang trợ nhân, kết giao so với chính mình mạnh nhân. Cung thiên di: Thiên phủ ở cung thiên di xuất ngoại gặp quý nhân

Được phúc, có trưởng bối hoặc thủ trưởng đề bạt viện trợ. Thiên phủ ở thiên di, rõ ràng biểu hiện là xuất ngoại có quý nhân.

Bởi cung thiên di có Thiên phủ

Thiên phủ: Ra ngoài thụ quý nhân trợ giúp đề bạt.

Bởi Thiên phủ vượng độ là miếu, vượng

Miếu vượng đại cát đại lợi, xuất ngoại vận khí tốt lương, mỗi được quý nhân đến đỡ, mọi việc đều thuận lợi.

Bởi Thiên phủ vượng độ là miếu, vượng hơn nữa cung thiên di tam phương tứ đang có thất cát, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Miếu vượng đại cát đại lợi, xuất ngoại vận khí tốt lương, mỗi được quý nhân đến đỡ, mọi việc đều thuận lợi, canh được chúng cát củng chiếu như ý phát đạt.

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có lục sát, thiên hình, âm sát, đại hao, Hóa kị

Gia sát, ở ngoại địa có tổn hại tài việc cập thị phi, nhưng có hóa giải.

Bởi cung thiên di có Thiên phủ hơn nữa cung thiên di cung vị là xấu, vị

Thiên phủ ở xấu vị: Xuất ngoại quý nhân đa, thiên di điều động, đi công tác du ngoạn giai cát nhưng bất khả ngạo khí nặng cố chấp.

Bởi cung thiên di có thiên khôi, thiên việt

Khôi việt: Ra ngoài đại mới có thể cát, tương lai sinh hoạt cũng yên ổn.

Bởi cung thiên di có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên khôi

Động trung tâm mỗi được quý nhân giúp đỡ, gặp dữ hóa lành, đa toại mà vượng phát.

Bởi cung thiên di có tử vi, Thiên phủ, thiên đồng, thiên lương, thiên cơ, thái dương, Thái âm cập thất cát, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Cung thiên di có ngôi sao may mắn miếu vượng tọa thủ, như tử vi, Thiên phủ, thiên đồng, thiên lương, thiên cơ, thái dương, Thái âm, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc chờ, ra ngoài được lợi;

Bởi cung thiên di có Thiên phủ

Thiên phủ ở cung thiên di: Xuất ngoại không thích hợp táo tiến, nên ở ổn định trung tâm yêu cầu phát triển.

Bởi cung thiên di có thiên diêu

Thiên diêu tinh ở cung thiên di người đó, tại ngoại làm việc chú trọng nhân tế quan hệ hoàn mỹ, nhận nhân đãi vật dễ sống động tình. Ngoại duyên hảo canh không nói chơi, nhất là thường có thể được trợ giúp vu bằng hữu khác phái;

Cung thiên di dặm thiên diêu tinh, thì chính mình người rất tốt tế quan hệ, còn lại là đương sự người người đó tế La Mạn Đế Khắc đào hoa.

Bởi cung thiên di có thiên diêu

Thiên diêu tinh ở cung thiên di người đó, tại ngoại làm việc chú trọng nhân tế quan hệ hoàn mỹ, nhận nhân đãi vật dễ sống động tình. Ngoại duyên hảo canh không nói chơi, nhất là thường có thể được trợ giúp vu bằng hữu khác phái;

Bởi cung thiên di có hóa khoa nhập huynh đệ cung

Thiên di hóa khoa nhập huynh đệ: A mới có thể hoặc có lúc gặp dữ hóa lành, tuyệt xử phùng sanh.

Bởi cung thiên di có hóa quyền nhập cung tài bạch

Thiên di hóa quyền nhập tài bạch: A mới có thể hoặc có lúc sức sống, tích cực, năng lực cường, hướng ra phía ngoài có thể yêu cầu đa tài. B mới có thể hoặc có lúc nắm trong tay thời cơ, dễ cấp doanh đắc thế, sáng lập

Tạo lợi nhuận. C mới có thể hoặc có lúc ủng chuyên kỹ, chuyên nghiệp thu nhập rất tốt. D mới có thể hoặc có lúc thiện dụng xã hội tài nguyên, lợi cho lên chức, gây dựng sự nghiệp, có thể đứng hàng địa vị quan trọng.

E mới có thể hoặc có lúc dễ chức cao, lương cao, cao thu nhập. F mới có thể hoặc có lúc phối ngẫu thu nhập cao.

Bởi cung thiên di có hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Thiên di hóa lộc nhập quan lộc: A mới có thể hoặc có lúc gặp gỡ hảo, dễ leo lên, biết dùng người và. B mới có thể hoặc có lúc có phúc, công tác cơ hội hảo, đơn đặt hàng dễ vào tay. Vận

Khí hảo, tâm tưởng sự thành. C mới có thể hoặc có lúc xuất ngoại dễ kiếm tiền. Dễ phùng quý nhân, tối năng lực chuyện lớn hóa nhỏ, gặp nạn trình tường. D mới có thể hoặc có lúc tứ phương có tài, Thích hợp nghiệp vụ công tác, mậu dịch vãng lai, vận tải nghiệp. Cũng có thể làm vu hưu nhàn, du ngoạn, lưu hành mới. E mới có thể hoặc có lúc đặc chủng doanh nghiệp (thiên tài tinh).

Bởi cung thiên di có Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Thiên di Hóa kị nhập quan lộc: A mới có thể hoặc có lúc bất thiện leo lên hoặc không thích xu nịnh. B mới có thể hoặc có lúc nhàn sự ít để ý, hoàn phòng tiểu nhân hãm hại. Ngoài ý muốn, cản trở, đảo

Mi, mất danh dự vân vân sự. C mới có thể hoặc có lúc gặp gỡ không tốt, dễ nhân sự hỗn loạn, người định không bằng trời định, cật lực không được cám ơn. Nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, vật can thiệp vào.

D mới có thể hoặc có lúc vận tải nghiệp, tài xế, du mục thức công tác hoàn cảnh. E mới có thể hoặc có lúc xã hội tài nguyên soa, một mình phấn đấu.

Bởi cung thiên di Thiên can là kỷ hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc

Cung thiên di hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tại ngoại kiếm tiền nhiều cơ hội.

Bởi cung thiên di Thiên can là kỷ hơn nữa huynh đệ cung có thiên lương

Cung thiên di hóa khoa nhập huynh đệ cung tại ngoại có huynh đệ bang trợ.

Bởi cung thiên di Thiên can là kỷ hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có văn khúc

Cung thiên di Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung) là sự nghiệp quan tâm bận rộn ﹐ thời gian làm việc đa ﹐ đoạt được ít.

Bởi cung thiên di Thiên can là kỷ hơn nữa cung tài bạch có tham lang

Cung thiên di hóa quyền nhập cung tài bạch tại ngoại là tài bận rộn.

Bởi cung thiên di Thiên can là kỷ hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có văn khúc

Cung thiên di Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tại ngoại làm nhiều ít thành ﹐ hành sự không được thuận.

Bởi cung thiên di có hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Cung thiên di hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tại ngoại kiếm tiền nhiều cơ hội.

Bởi cung thiên di có hóa quyền nhập cung tài bạch

Cung thiên di hóa quyền nhập cung tài bạch tại ngoại là tài bận rộn.

Bởi cung thiên di có hóa khoa nhập huynh đệ cung

Cung thiên di hóa khoa nhập huynh đệ cung tại ngoại có huynh đệ bang trợ.

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có liêm trinh

Sao Liêm trinh: (ngũ Phúc Thọ tinh một trong, nghệ thuật tinh, tình cảm tinh, chính trị tinh, tiến tới tinh, tà ác tinh, đổ tinh, trạng thái tĩnh cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chủ) thứ đào hoa, nghị lực, bất khuất, kiên trì, Không chịu thua; công tác tính chất tiếp xúc nhiều khác giới, cá tính không bị quản thúc quan niệm cuồng vọng, không úy kỵ tràng diện, liêm khiết trung trinh, chăm chú phụ trách, mình yêu cầu cao, chủ đánh bạc, mạo

Hiểm, nịnh nọt, gây xích mích thị phi.

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có Thiên phủ

Thiên phủ tinh: (ngũ Phúc Thọ tinh một trong, tài nghệ tinh, cẩn thận tinh, quý tinh cung tài bạch chủ) gìn giữ cái đã có, bảo thủ, yên ổn, bố thí, quản lý; đầy hứa hẹn có thủ; đại diện từ bi, đồng tình

Thiện, để ý áo cơm, thiện điều trị việc vặt, có học tập thiên tài, xí hoa tổ chức, xử lý tài vụ, có cạnh tranh quyền lực, không tiếp thu thâu, hiền thục có tài.

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có thiên tướng

Thiên tướng tinh: (phục vụ tinh, ấn tinh, cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chủ) chính trực, thưởng thức, hưởng thụ, hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ; cá tính hiền hoà hùng hồn, tâm địa thiện lương, ưa vuốt mông ngựa cập bị vuốt mông ngựa, cẩn

Thận cẩn thận cập chú trọng bề ngoài và hình tượng, nặng áo cơm, nói nặng tràng diện, có bài bản hẳn hoi, làm việc người khác lai kết thúc công việc, ái tự do, kết chức quyền quý.

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có thất sát

Thất sát tinh: (chiến đấu tinh) trọng tình, giáo trình, quả quyết, xơ xác tiêu điều; chủ xơ xác tiêu điều, cá tính bạo cấp, không thích quản thúc, chăm chú tẫn trách, thành khẩn thực sự, dũng mãnh tinh tiến, chiến đấu hăng hái không ngừng, Cảm xung, dám mạo hiểm hiểm, đối mặt trắc trở nhất nhất khắc phục, ưa, nộ, ai, nhạc hiện ra sắc, tính tình nói đến là đến ba phần chung tức tiêu.

Bởi cung thiên di có Thiên phủ: Thiên phủ tinh: Mậu thổ, thuần dương, sao Nam Đẩu đế vương tinh, hóa khí vì quyền lệnh cơ hội nữu, có hóa khoa tác dụng, cho nên chủ có giải trừ ách, diên thọ công năng lực, là tài bạch chủ, cũng là điền trạch chủ, vừa danh lộc kho ngôi sao, là phú quý của căn cơ, đại diện phong long, ưu việt, trí tuệ, lộc kho ngôi sao, lộc là lương bổng, cú sinh hoạt nhưng điều không phải rất có tiền mặt, cho nên là tiền lương giai cấp. Cá tính tự phụ, thích chõ mũi vào chuyện người khác, sĩ diện, làm thuê vu

Nhân khá dễ triển kỳ trường, là cao bổng lộc đi làm người. Ra ngoài được phúc, chuyển nghề thì phải nhận được trưởng bối dẫn, sẽ không phát sinh trắc trở.

Bởi cung thiên di có thiên khôi: Thiên khôi quý nhân tinh, người ta vô luận ra ngoài hoặc tại gia giai rất như ý.

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hơn nữa cung tật ách có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Hóa lộc, hóa khoa sở giáp cung thiên di biểu tại ngoại mới có thể tăng cách cục may mắn hoặc năng lực lãnh đạo hoặc tài phú, danh dự; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có thái dương, Thái âm hơn nữa cung tật ách có thái dương, Thái âm

Nhật nguyệt [đối tinh] sở giáp cung thiên di mới có thể tăng cách cục may mắn và năng lực lãnh đạo hoặc tài phú; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có Thiên phủ cập thiên tướng

Thiên phủ thiên tướng [đối tinh] hội chiếu cung thiên di mới có thể tăng cách cục may mắn và năng lực lãnh đạo hoặc tài phú; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có thiên khôi cập thiên việt

May mắn thiên khôi thiên việt [đối tinh] hội chiếu cung thiên di mới có thể tăng cách cục may mắn và năng lực lãnh đạo hoặc hài lòng kỳ ngộ; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có kình dương cập đà la

Kình dương đà la [đối tinh] hội chiếu cung thiên di mới có thể tăng cách cục khích lệ tác dụng và gian khổ ma luyện; cải biến cá tính, chuyển biến quan niệm nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có thai phụ cập phong cáo

Thai phụ phong cáo [đối tinh] hội chiếu cung thiên di mới có thể tăng cách cục may mắn và danh vọng và quý khí; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có tai thai cập bát tọa

Tai thai bát tọa [đối tinh] hội chiếu cung thiên di mới có thể tăng cách cục địa vị cùng danh vọng và quý khí; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có thiên hình cập thiên diêu

Thiên hình thiên diêu đào hoa [đối tinh] hội chiếu cung thiên di mới có thể tăng cách cục khác giới duyên cùng người duyên quý khí; khắc chế đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc, nỗ lực phấn đấu tài mới có thể cát tường như ý

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có hồng loan

Hồng loan: Âm thủy, chủ hôn duyên vui mừng việc, trưởng thành sớm, nhân trưởng thành sớm, nhân duyên tốt, ái trang phục, phù hoa xa xỉ, so sánh có ỷ lại tâm, nhân một thân duyên tốt, dễ cùng người tiếp cận, này đây suốt đời hay thay đổi động;

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có thiên tài

Thiên tài: Âm mộc, chủ tài năng, tài trí, viên mặt dài hình, trung tâm vóc người cao, có tài nghệ, thái độ làm người chính phái mà nhân từ, phản ứng khoái, đối hoàn cảnh thích ứng năng lực cường, khẩu tài không sai, duy hơi có tố chất thần kinh;

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có thiên vu

Thiên vu: Âm đất, chủ lên chức gia chức, tôn giáo tín ngưỡng;

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có tai thai

Tai thai: Dương đất, chủ quyền, trung tâm thấp người tài, ngay thẳng vô tư, nhanh mồm nhanh miệng, phú nhân nghĩa tâm, nhân duyên tốt, hảo giao giao hữu, gấp gáp, mọi việc thích tự mình động thủ, không thích mượn tay người khác người khác;

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có bát tọa

Bát tọa: Âm đất, chủ quyền, trung tâm thấp người tài, thanh cao liêm khiết, đối đãi thẳng thắn, ngay thẳng, giản dị ôn hòa;

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có ân quang

Ân quang: Dương hỏa, chủ thụ dạ, vóc người trung đẳng, mặt mang dáng tươi cười, mi thanh mục tú, hành sự quang minh lỗi lạc, xử sự làm người cẩn thận;

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có thai phụ

Thai phụ: Dương đất, chủ trợ lực, trung tâm thấp người tài, khuấy con mắt thanh tú, sức phán đoán, tổ chức năng lực không sai, trí tuệ cao, năng lực cường;

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có phong cáo

Phong cáo: Âm đất, chủ vinh dự, vóc người trung đẳng, khôn khéo giỏi giang, trí tuệ cao, ngôn từ hàm súc người;

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có quán đái

Quán đái: Chủ vui mừng, lên chức, thành tựu, danh vọng;

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có đế vượng

Đế vượng: Chủ tráng vượng, quyết đoán, thể chất, cường thịnh;

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có thai

Thai: Chủ ưa, tăng quang vinh, bịa đặt, sơ bộ;

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có lực sĩ

Lực sĩ: Chủ quyền thế, hành vi thường ngày;

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có tiểu hao tổn

Tiểu hao tổn: Chủ hao tổn tài, tiền tài tổn thất, không được tụ tài, tản hao tổn;

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có ưa thần

Ưa thần: Chủ không khí vui mừng, may mắn, diên tự;

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có long đức

Long đức: Chủ quý nhân, gặp dữ hóa lành, nỗ lực thành công, đức ngắm cao thượng;

Bởi cung thiên di tam phương tứ đang có phàn yên

Phàn yên: Chủ lợi công danh, vũ quý, thuận lợi như ý, sinh quý tử;

==============================

Tiểu kết của ngươi cung thiên di: Thái dương hóa lộc, Thái âm hóa khoa giáp, thiên khôi quý nhân tinh, người ta vô luận ra ngoài hoặc tại gia giai rất như ý. Hơn nữa ra ngoài phát triển phải nhận được bang trợ quý nhân. Nếu như tại ngoại hội sản sinh một ít trở ngại hoặc ngăn trở, hoặc chỉ trêu chọc thị phi. Mới có thể có thể hóa giải, xuất ngoại phát triển có quý nhân bang trợ.

==============================

Bộc dịch cung

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) địa chi là tử

Bộ hạ của ngươi là suy nghĩ thông minh, mẫn tiệp loại hình.

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có thái dương hóa lộc; thái dương tinh: (bác ái tinh, phụ tinh, nữ mệnh phu tinh, cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chủ) nhiệt tình, hào sảng, chí cao khí ngạo, vô tư, lý tưởng hóa; cá tính từ ái, hùng hồn chuyên gia, ngoại giao tốt, hảo tế thi không cùng nhân tính toán, nhanh mồm nhanh miệng khó giữ được lưu, ưa tranh luận dễ tức giận, thái độ làm người trung tâm, chính trực, công bình, tích cực, cần lao, giảng nghĩa khí nặng bằng hữu. Nhiệt tình thẳng thắn không làm bộ, đối với xã hội công ích tràn ngập lý tưởng có tính tích cực. Đối sinh có văn nghệ tính chất hoạt động, công tác, tối năng lực khiến cho hứng thú, cũng tối năng lực phát huy kỳ tiềm năng.

Ngươi ở đây kết giao bằng hữu phương diện phi thường diện tích đất đai cực, hơn nữa đa kết giao sinh động tính mãnh liệt bằng hữu. Cá tính hào sảng hảo thi, tích cực tiến thủ, giỏi về giao tế, nhưng cứu tế cho nhân thì có thể, mà muốn cầu cạnh người khác thì không được. Không thích hợp làm hoạt động chính trị, dễ dạ trái lại thành thù bất lương hậu quả. Thái dương (bính hỏa) tinh kỳ bản chất là ánh dương quang chiếu khắp thiên hạ, là vô điều kiện cấp đại địa quang minh và ấm áp, chỉ là cho mà không thu về, cho nên thái dương (bính hỏa) tinh cư cung Nô bộc, ngay cả là không gặp sát kị, cũng chủ hào sảng hảo thi, nhưng thi ân vô công, cầu người thì không được, thái dương háo khách, bằng hữu tuy nhiều tri kỷ ít, bản thân cá tính hào sảng hảo thi, nhưng cứu tế cho nhân thì có thể, có việc cầu người thì không được, nhân tế gặp gỡ dễ nhận người hiểu lầm, thi ân trái lại oán.

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) tam phương tứ đang có thái dương cập cự môn

Thái dương cự môn hoặc tam hợp cự môn, tuy nhiều duy dễ chiêu oán, trung tâm cát của tượng.

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) tam phương tứ đang có thái dương cập thiên lương

Gặp thiên lương (mậu thổ), so sánh cô lập, nhưng cũng được khuyên bảo của giao hữu.

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có thất cát, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lục sát

Nô bộc cung (cung Nô bộc)

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Đều chủ bằng hữu thuộc hạ đắc lực, nhân tế quan hệ hài lòng

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hơn nữa Cung Nô bộc (cung Nô bộc) tam phương tứ đang có thất cát, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Đều chủ bằng hữu thuộc hạ đắc lực, nhân tế quan hệ hài lòng, được chúng cát thủ chiếu cát càng thêm cát

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) tam phương tứ đang có thái dương

Thái dương tinh: (bác ái tinh, phụ tinh, nữ mệnh phu tinh, cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chủ) nhiệt tình, hào sảng, chí cao khí ngạo, vô tư, lý tưởng hóa; cá tính từ ái, hùng hồn chuyên gia, ngoại giao tốt, hảo tế thi không cùng nhân tính toán, nhanh mồm nhanh miệng khó giữ được lưu, ưa tranh luận dễ tức giận, thái độ làm người trung tâm, chính trực, công bình, tích cực, cần lao, giảng nghĩa khí nặng bằng hữu. Giao hữu thái dương nhận định: Ngươi ở đây kết giao bằng hữu phương diện phi thường diện tích đất đai cực, hơn nữa đa kết giao sinh động tính cường liệt

bằng hữu. Cho dù và bạn bè hợp tác, đáo tối hậu cũng sẽ nhân ý kiến không hợp mà xa nhau.

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) tam phương tứ đang có thiên lương

Thiên lương tinh: (ngũ Phúc Thọ tinh một trong, Phúc Thọ tinh, ấm tinh) quan tâm, ngay thẳng, tự hạn chế, ổn trọng; hình dáng tướng mạo rất nặng, thanh tú, thành thục có lão đại phong phạm, ưa xuy ngưu, làm náo động, Hội chiếu cố nhân. Chú trọng luân lý quan hệ hoặc là tôn giáo tự hỏi

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) tam phương tứ đang có hóa lộc

Hóa lộc nhập Cung Nô bộc (cung Nô bộc) tứ chính biểu bằng hữu thuộc hạ ở chung thuận lợi, hưởng thụ, sảng khoái, xong, vui sướng, trôi chảy, tự lập, tự tin; thông minh có nhân duyên; yên ổn của như chinh; chưởng tài lộc, chủ nhân duyên, hưởng thụ

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) tam phương tứ đang có địa không chấm đất cướp

Địa không Địa kiếp [đối tinh] hội chiếu Cung Nô bộc (cung Nô bộc) mới có thể tăng cách cục tư tưởng đặc biệt khích lệ tác dụng và ngọn kỳ lập dị lấy được thành tựu; cải biến cá tính, chuyển biến quan niệm, nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) tam phương tứ đang có thiên khốc cập thiên hư

Thiên khốc thiên hư [đối tinh] hội chiếu Cung Nô bộc (cung Nô bộc) mới có thể tăng cách cục ưu lự, thống khổ, trống rỗng; gian khổ ma luyện; cải biến cá tính, chuyển biến quan niệm nỗ lực phấn đấu tài năng cát tường như ý

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) tam phương tứ đang có cô thần cập quả tú

Cô thần quả tú [đối tinh] hội chiếu Cung Nô bộc (cung Nô bộc) mới có thể tăng cách cục cô độc, trống rỗng; cải biến cá tính, chuyển biến quan niệm nỗ lực phấn đấu, tài mới có thể cát tường như ý

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) tam phương tứ đang có lộc tồn cập hóa lộc

Lộc tồn gặp hóa lộc hội tam phương tứ chính hội thân mạng lớn cát. Như người thân mệnh cùng phú; song lộc tọa thủ, hoặc song lộc phân đà vu thân mệnh nhị địa, mà kỳ chính tinh miếu vượng, cát

Không thể nói, nhược song lộc ở tài quan nhị phương lai củng mệnh, hoặc ở mệnh cập thiên di nơi cùng bôn ba cũng đại cát, chủ suốt đời phúc hậu, danh lợi kiêm thu vào.

Bởi (Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có tả phụ, hữu bật hoặc huynh đệ cung có tả phụ, hữu bật) hoặc Cung Nô bộc (cung Nô bộc) tam phương tứ đang có tả phụ, hữu bật

Hữu bật tả phụ, chung thân phúc hậu. Đến đây chỉ hai sao phân đà thân mệnh, thành cùng chỗ cung mệnh, vô sát phá tan, thì suốt đời phúc trạch hậu đãi, như người bản

Mệnh chính tinh vượng mà vô phá, tài quan tam hợp phùng tả hữu lai hợp cũng tốt.

Bởi Cung Nô bộc (cung Nô bộc) có hóa lộc

Hóa lộc, tinh đất, là phúc đức chi thần.

================================

Tiểu kết của ngươi cung Nô bộc: Cung Nô bộc tam phương tứ chính hóa lộc lộc tồn hội; khi ngươi có trắc trở tình hình đặc biệt lúc ấy có bằng hữu hợp thời đi ra bang trợ người ta. Địa không Địa kiếp [đối tinh], thiên khốc thiên hư [đối tinh], cô thần quả tú [đối tinh] hội chiếu Cung Nô bộc (cung Nô bộc) phải chú ý và bằng hữu quan hệ, canh phải cẩn thận một chút ác giao hữu. Ngươi ở đây kết giao bằng hữu thái độ rất tích cực. Nhưng đại đa số bằng hữu đối với ngươi sẽ không rất trung tâm.

================================

chủ sự nghiệp giá cả thế nào, mình cùng thủ trưởng cập sự nghiệp đồng bọn quan hệ giữa, phụng chức năng lực, làm hành nghiệp tính chất, sự nghiệp phát triển khuynh hướng, nên gây dựng sự nghiệp hoặc làm công, Cùng với biến động trạng huống chờ. Là hành vi cá nhân biểu hiện cung vị, vận khí đổi tiền mặt tiền trả chỗ.

Ở cổ nhân luôn luôn "Học mà ưu thì sĩ" và "Tất cả giai loại xấu, chỉ có đọc sách cao" quan niệm hạ, "Sự nghiệp cung" vừa xưng "Cung Quan lộc (sự nghiệp cung)\" hoặc "Đọc sách cung" . Nó

Cho thấy cá nhân sự nghiệp, thích nhậm chức nghiệp, chức vị cao thấp, lên chức cơ hội chờ phát triển hình thức và thái độ. Dụng hiện đại quan mà nói, có thể xưng là công tác khuynh hướng

"Quan" người "Quản" cũng. Bản mệnh cung lộc cung để lộ ra một người hành chính năng lực quản lý, xử sự phương thức, thái độ, đối quan chức, chức danh của quan tâm trình độ, công tác

ổn định độ, làm mướn không công ý nguyện cập đối bài vở và bài tập của ý đồ tâm chờ.

Nhược bả cung thiên di định nghĩa là "Người ngoài", cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hay "Giao tiếp", đi làm tộc có thể bả "Cung Quan lộc (sự nghiệp cung)\" cho rằng "Sự nghiệp cung" . Bởi vậy, cung Quan lộc (sự nghiệp cung) không được

Tốt người, không thích hợp làm hành chính, công việc vặt chờ công việc bên trong công tác, cho dù nhân duyên tế hội (đi vận tốt) lên làm chủ quan, chủ quản hoặc người lãnh đạo cũng sẽ không khỏe nhâm.

Nhưng nếu một người làm nghiệp vụ, thẳng tiêu, quan hệ xã hội, tiếp đãi chờ cùng đám người mật thiết vãng lai của chức, chuyện lạ nghiệp cung đến tột cùng ở cung thiên di hoặc cung Quan lộc (sự nghiệp cung) ư? Vừa ảnh

Nghệ quyển hoặc đặc chủng hành nghiệp người chờ, chuyện lạ nghiệp vừa cai ở ở đâu cung? Từ đó có thể biết, "Sự nghiệp cung" không được có thể đại biểu tất cả hành nghiệp.

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) không tốt người, làm sinh sản, nghề chế tạo, thường sẽ phát sinh chế trình không được thông thuận, chất lượng không ổn định, lãn công, đãi liệu hoặc tồn kho quản lý không tốt vân vân huống. Nhâm công

Chức người hoặc đi làm tộc, vận làm quan cũng dễ cản trở, lên chức không được thuận, hoặc sở chưởng lý việc vụ trạng huống rất nhiều, phải nhiều thứ nỗ lực tài năng hoàn thành, thậm chí ở công văn tác nghiệp thượng, như

Khế ước, văn kiện, đóng dấu đợi lát nữa đi công tác thác.

Đang cầu xin học giai đoạn (người thứ hai đại vận), bản mệnh cung Quan lộc (sự nghiệp cung) nhược phùng đại vận Hóa kị tinh, bài vở và bài tập hội không được thuận, hoặc không được muốn tiếp tục học ở trường, hoặc chứa nhiều nhân tố mà trung đoạn bài vở và bài tập.

Nhược đại vận cung Quan lộc (sự nghiệp cung) phùng Hóa kị tinh, thi vận thông thường độ chênh lệch, nếu có hóa quyền tinh vu bản mệnh cung hoặc thân cung hội chiếu, khả năng nhân lòng cầu tiến cường, khẳng hợp lại, thực lực cú mà dồn toàn bộ

Bàn giai mực; bởi vậy, phân tích mỗi một cung thì, nhất định phải đồng thời lưu ý mệnh thân cung ngôi sao đàn tổ hợp cập tứ hóa của biến động.

Đại vận cung Quan lộc (sự nghiệp cung) không tốt thì, đi làm tộc có thể sẽ thường đổi công tác, nhẹ thì nội bộ điều động, nặng thì bắt đầu từ số không, hợp tác nội dung cũng không dung ý thoả mãn, cảm giác thành tựu soa, nhược

Phùng đến đây vận, lúc này lấy giấu tài đãi của, đa phong phú chính.

Bản mệnh cung Quan lộc (sự nghiệp cung) cố định thiên không, Địa kiếp tinh hoặc tả hữu lân cung có địa không, Địa kiếp tinh giáp chế người, công tác thường dễ biến động, có lúc là chính có mới nới cũ, không kiên nhẫn chức, có

Thì là quanh mình hoàn cảnh cho phép. Trừ phi công tác nội dung thuộc về cụ biến hóa tính hoặc có tự hỏi tính người, như xí hoa, sáng ý, thiết kế, mệt nhọc chờ, mới có thể yên ổn.

A "Vận khí vị" .

B "Công tác", kiếm tiền "Phương thức" .

C phối ngẫu "Hình tượng", "Năng lực", "Địa vị" biểu hiện vị .

D ngoài giá thú tình <đào hoa tinh>.

E biểu hiện tử nữ "Khỏe mạnh trạng huống", "Tâm tình" cung vị .

F phần mộ tổ tiên .

G thư phòng, bàn học .

Cha mẹ điền trạch. Thư phòng, bàn học; phụ mẫu của bất động sản

Huynh đệ Cung Nô bộc (cung Nô bộc). Huynh đệ bằng hữu đối với ta tăng giảm, cạnh tranh

Phu thê thiên di. Phối ngẫu "Hình tượng", "Năng lực", "Địa vị" biểu hiện vị; phu thê ngoại tại hành vi biểu hiện

Tử nữ tật ách. Biểu hiện tử nữ "Khỏe mạnh trạng huống", "Tâm tình" cung vị

Tài bạch tài bạch. "Công tác", kiếm tiền "Phương thức" ; vì tiền tài tài chính vận dụng tình hình.

Tật ách tử nữ. Nội tâm hoặc bản thân nhu cầu, đối thêu hoa truy cầu, ham

Thiên di phu thê. Ngoài giá thú tình hôn nhân ra tình cảm vị; tại ngoại bao nhị nãi

Cung Nô bộc (cung Nô bộc) huynh đệ. Bằng hữu đối với ta tài hoa tăng giảm, cạnh tranh

Điền trạch cha mẹ của. Đại diện chủ cho thuê nhà cung vị. Thành viên gia đình công văn tu dưỡng và đọc sách năng lực.

Phúc đức phúc đức. Phần mộ tổ tiên ; nhân sâu tầng thứ tinh thần thế

Giới; coi như là tư tưởng tư tưởng đối đãi vị, và làm việc thái độ cùng một nhịp thở.

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) và huynh đệ cung là nhất, lục cộng tông, cung Quan lộc (sự nghiệp cung) và cung tử nữ cũng là nhất, lục cộng tông, phàm là có nhất, lục quan hệ người, cát hung cùng, có tương hỗ của liên lụy tính.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) địa chi là dần, thân, tị, hợi

Sự nghiệp cung ở dần, thân, tị, hợi của cộng đồng đặc thù củaa mặc kệ loại nào tính chất công tác đều có thể tiếp thu, chỉ cần có được bận rộn là tốt rồi. b có việc tố, tài sẽ không cảm thấy ở lãng

Phí sinh mệnh. c là một sẽ không để cho thân thể mình hoặc đầu óc thiên không rảnh rỗi người đó, là thật chính không chịu ngồi yên người đó.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc

Thích hợp nhất làm quan võ, nhưng kinh thương cũng chủ sự nghiệp đang thịnh. Vũ khúc là tài tinh, thủ sự nghiệp cung thì, lợi cho làm tài chính và kinh tế công tác, hoặc là thuế má quan lại. Đến đây dĩ được hóa lộc, Hóa quyền, hóa khoa người là nên, hơn nữa nên sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu. Vũ khúc vừa là sao Kim, cho nên chủ sự nghiệp tính chất có chứa kim chúc, thảng và sát diệu cùng độ, chủ công nghệ, cổ đại đính định vì kim

Tượng, thợ bạc, thợ đồng, tức xưng [tam tượng]. Hiện đại công nghệ hành nghiệp là đa, phàm công trình tài nghệ giai thuộc loại này. Thảng vũ khúc không cùng sát tinh cùng độ, nhưng ở tam phương hội hợp, Lại thấy phá quân, thất sát người, thì kim chúc tính chất chuyển thành lợi khí, nên làm lợi khí để cầu tài hành nghiệp. Như quân lữ, cảnh sát, ngoại khoa bác sĩ cập nha sĩ chờ.

Phàm vũ khúc cư sự nghiệp cung, đều và kim chúc hữu quan (cổ đại tiền ngân cũng kim chúc), hơn nữa chủ hành động. Ví dụ như làm mượn tiền hành vi (một loại hành động, và phụ trách tài vụ kế

Hoa bất đồng). Sở dĩ ưa sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, chủ hành động có trợ lực. Xương khúc vị tất giai ưa, bởi vì có lúc xương khúc trái lại mà trở thành hành động cản trở, kẻ khác do dự.

Cho nên vũ khúc và xương khúc cùng hội, phải kiêm sai ai ra trình diện phụ bật, hoặc kiêm sai ai ra trình diện khôi việt, sau đó thủy là tài hoặc tài phú quan lại. Vũ khúc cư dần thân, mão dậu, tị hợi sáu cung viên, là

Vũ khúc tọa rảnh rang cung, cổ nhân nói: [vũ khúc rảnh rang cung đa tay nghề], đến đây dĩ và sát diệu cùng độ là xác thực. Loại này cách cục lại ưa sai ai ra trình diện xương khúc, chủ tay nghề hoặc tài nghệ không tầm thường. Duy là khoa

, ngoại khoa, nha khoa bác sĩ chờ cũng thuộc [tay nghề], vị tất chỉ công tượng mà nói. Vũ khúc và hỏa linh cùng độ, thì không thích canh hạ xuống tị ngọ nhị cung, cũng không ưa thấy nhiều thuộc hỏa tinh

Diệu, bằng không suốt đời có ít nhất một lần tá chức hoặc thất nghiệp. Dĩ gặp lại vũ khúc, vừa phùng sát kị vọt lên đại hạn hoặc lưu niên là khắc ứng với của kỳ.

Vũ khúc hóa khoa, chủ danh dự, cho nên vô luận làm loại nào hành nghiệp, đều dĩ thành lập danh dự là yếu vụ. Như đồ trang sức thiết kế của kiểu dáng, ngân hàng đầu tư hành trình động, đều vì thành lập thanh

Dự con mắt ngọn. Vũ khúc Hóa kị, kinh thương người mỗi cảm tài chính bất túc, bất năng dựa vào lý tưởng phát triển, cho nên nên làm tài nghệ là nên. Nhất nhất phùng vũ khúc Hóa kị đại vận lưu niên, cũng

Ứng với cẩn thận tài lực không đủ để phát triển sự nghiệp hiện tượng. Vũ khúc không thích nhất và đà la cùng độ, nhân đà la cũng sao Hóa kỵ.

Nhưng vũ khúc Hóa kị, hoặc đà la cùng độ, rồi lại nên làm đái hung hiểm, mạo hiểm tính chất hành nghiệp. Như con ếch nhân, tấn nghi các loại. Chích cần phải sai ai ra trình diện cát diệu đồng thời hội hợp, cũng có thể

Phát là thay đổi thái. Đại để chỉnh lý vũ khúc cư sự nghiệp cung cách cục cao thấp, dĩ nhập miếu hay không là việc chính, có vô cát hóa cập phụ tá chư diệu, thì tái sinh là tham khảo. Duy vũ khúc tối

Ưa hội liêm trinh hóa lộc, tức vũ khúc cũng đồng thời hóa thành khoa tinh, loại này cát hóa thì có trợ giúp đính là cao cách.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc

Vũ khúc: Thích hợp với tự thể nghiệm của chức nghiệp, hơn nữa thành công tựu. Có sở trường hoặc, thích hợp các loại hành nghiệp, nhất là tài chính, công nghiệp, thông nhau phương diện tính chất hành nghiệp có thể có phát ra triển.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Vũ khúc hội khoa quyền lộc người, là tài phú của quan.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc cập phá quân hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên việt, thiên khôi

Vũ phá: Hội cát người, thích hợp khai sáng tính, khai thác tính xí nghiệp

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có văn xương, văn khúc

Xương khúc vị tất giai ưa, bởi vì có lúc xương khúc trái lại mà trở thành hành động cản trở, kẻ khác do dự.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Hội khoa quyền lộc, là tài phú của quan, ở tài chính giới trở thành đầu sỏ, kinh thương người sẽ thành là hàng tỉ phú ông, thực nghiệp giới của đứng đầu.

Bởi vũ khúc cung vị = hóa quyền cung vị

Vũ khúc hóa quyền cực mỹ, vì quyền đắt tiền biểu hiện, là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nhân vật.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật

Vũ khúc: Nhập miếu và xương khúc, phụ bật đồng cung, thì nhâm quan võ năng lực chiêm cực cao địa vị.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đồng cung, thì hội phát tài. Hãm địa thì chức vị bình thường.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc cập phá quân

Vũ phá: Là quân lữ của chức

Bởi vũ khúc cung vị là tị, hợi

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, cung mệnh tất là liêm trinh thất sát. Sự nghiệp có khúc chiết và biến hóa, mừng nhất vũ khúc hóa quyền, chủ suốt đời quyền quý, tài quan song mỹ. Thường chủ ưa nhúng tay bất cứ chuyện gì

Nghiệp, không được lo lắng sở trường của mình, cho nên cát thì sự nghiệp là đa, hung thì sự nghiệp hay thay đổi. Cùng trời hình cùng độ người, nên quân lữ hoặc kỷ luật bộ đội xuất thân, hoặc vô ơn bạc nghĩa báo trị an của trách.

Dĩ sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu là nên, nhược sát kị trọng trọng thì cần phải phòng hung nguy. Vũ phá ở sự nghiệp cung, và linh tinh, đà la, âm sát, mui xe, thiên hình cùng độ người, là thủ đoạn hoặc bán

Thiên hành nghiệp. Vũ phá khinh, cũng nên công trình kỹ thuật lập nghiệp, cát hóa, đồng thời lại thấy liêm trinh hóa lộc hoặc tham lang hóa lộc người, cũng có thể kinh thương, thì mặc dù thì sinh kế so sánh chi tâm, nhưng tiêu pha thì

Dị thường khoát xước. Sai ai ra trình diện phá quân hóa lộc, tự tiện mở sấm mà không thủ giỏi thành, nhiều chủ ý mà không ưa phải cụ thể. Cho nên phải và khôi việt cùng hội, sau đó thủy chủ thu được cơ hội, và phụ bật cùng hội, Sau đó thủy chủ có nhiều trợ lực. Sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị, thường chủ huyết quang tai ương, làm quân lữ người có điều không thích hợp.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp, kình dương, đà la, thiên hình, Hóa kị <

[vũ phá] sát khinh, cũng nên công trình kỹ thuật lập nghiệp

Bởi vũ khúc cung vị là tị, hợi hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa lộc, hóa quyền, lộc tồn, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc

Gia quyền lộc xương khúc tả hữu quý hiển.

Bởi vũ khúc cung vị là tị, hợi hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) vô thất cát, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Không được gia ngôi sao may mắn, thì chủ sự nghiệp bình thường, khó có thành tựu, làm một vậy nhân viên công vụ hoặc tiểu thương, hoặc nên xảo nghệ an thân.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc cập phá quân

Vũ khúc phá quân vu sự nghiệp cung, tất có đột biến của tượng, hoành nổi giận phá, thích dùng tâm cơ, ăn ý tính của sinh ý mậu dịch, sách thuyền khai thác mỏ, vớt hoặc đi thuyền của sinh ý.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có Hóa kị cập lục sát, đại hao

Không thích Hóa kị tái phùng dương đà hỏa linh thiên không cướp đại hao chư hung, thì sự nghiệp đa bại hoặc mưu mà không thành, trắc trở phân tranh

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có văn xương, văn khúc cập tả phụ, hữu bật cập thiên khôi, thiên việt, lộc tồn hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) vô lục sát

Như phùng tả hữu khôi việt xương khúc chư cát chiếu, vô sát, là thành chấn biên cương tài cũng.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn, thiên mã

Là tài chính nhân viên quan trọng, nắm giữ kinh tế quyền to.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có phá quân, thiên hình

Xuất thân quân lữ.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc

Là tương tướng của tài, uy liệt biên cương, hiệu lệnh trăm vạn hùng binh.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có phá quân

Biến động tính chất công tác, quan võ hiển phát, uy chấn hoa di. Chủ khởi đầu nhà xưởng thực nghiệp, nắm giữ lớn công nhân viên chức. Nhưng đều biến đổi bất ngờ, sóng gió thay nhau nổi lên. Phá quân khai sáng cách cục, Suốt đời sự nghiệp đa động tạo nên phục, nhiều lần trải qua gian khổ, cũng không thuận lợi, nên làm mạo hiểm sự nghiệp, công nghiệp, thực nghiệp. Phá quân thủ sự nghiệp cung, đại thể lược hướng thất sát, kỳ chủ yếu phân biệt

Là thất sát của khai sáng lực không bằng phá quân, nhưng mà phiêu lưu cũng so sánh phá quân là tiểu Nhất nhất thất sát thủ sự nghiệp cung, mặc dù tất có một đoạn thời kì khốn cảnh, chỉ cần không được ăn ý, dù có ngăn trở, chung

Năng lực Đông Sơn phục khởi, mà phá quân thì khả năng chưa gượng dậy nổi, hơn nữa vu thuận cảnh là lúc, cũng tất thấy gió ba, chỉ có thể bình yên vượt qua mà thôi. Dĩ sự nghiệp tính chất nói, phá quân không cùng sát kị cùng

Độ, tam phương cũng sát khinh người, có thể quan võ vinh thân. Hóa lộc, hóa quyền Vưu Giai, canh sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu cùng hội, thì phú quý không nhỏ. Nhược phá quân và sát diệu cùng độ, thì nên dĩ công trình

Kỹ thuật lập nghiệp. Người buôn bán tất đa ngăn trở, dù rằng hóa hiểm vi di, cũng phí sức hao tổn tinh thần. Phá quân nhập miếu mà cát sát cùng xuất hiện người, có thể kinh thương, là thì thành bại thay đổi luôn, thoái thoái cơ hội

Dị thường trọng yếu, thường thường thành bại cận bác vu một đường. Dĩ nghị lực nói, phá quân trội hơn thất sát. Cho nên đương phá quân thủ sự nghiệp cung thì, chích cần phải liên tục có tam tứ năm tốt đẹp chính là lưu niên tức năng lực

Sáng chế sự nghiệp cơ sở. Phá quân nên vu công nghiệp, kỳ tính chất cũng cùng thất sát, nhưng thất sát của sở trường đặc biệt ở chỗ quản lý, mà phá quân của sở trường đặc biệt nhưng ở sang tân. Cho nên nên chú ý tân là phẩm, tân

Kỹ thuật, hoặc làm mạo hiểm nết tốt nghiệp.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc

Sai ai ra trình diện xương khúc cũng không năng lực xoay kém cảnh

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có văn xương, văn khúc hơn nữa năm can là tân, kỷ

Nhược xương khúc Hóa kị, thì thay đổi bất an sở nghiệp, bất lương không được dửu. Nhược canh sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị người, thì đái xảo gạt tính chất.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, đại hao, thiên diêu, mộc dục, hữu bật, văn khúc, thiên việt, thanh long

Phá quân và đào hoa chư diệu cùng độ, có khuynh hướng bán thiên hành nghiệp

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có văn xương, văn khúc

Và văn xương, văn khúc đồng cung, sự nghiệp lao lực kiển trệ.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Năng lực bại năng lực hưng, có nghị lực, dĩ sự nghiệp là tiền đề. Quốc gia trọng thần.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc

Tối thích quan võ.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa: Chủ có tiểu quý của mệnh.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có văn xương, văn khúc hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có tử vi, Thiên phủ, vũ khúc, hóa khoa, thất cát, hóa lộc, hóa quyền

Gặp tử vi, Thiên phủ, vũ khúc, hóa khoa, tả phụ, hữu bật chờ chúng cát, văn võ của tài, phú quý bất phàm.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có văn xương, văn khúc hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có tử vi, Thiên phủ, vũ khúc, hóa khoa, thất cát, hóa lộc, hóa quyền

Hai sao và ngôi sao may mắn cùng thủ, dũ tăng kỳ cát

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa quyền

Đại cát hiện ra, vì trở thành công, tràn đầy, uy quyền, phát đạt, thuận lợi chờ biểu hiện. Suốt đời ở sự nghiệp thượng của vận khí thật tốt, một thân hành sự thận trọng, giỏi về kế

Hoa, giữa lúc kinh doanh sự nghiệp, ít thất bại, năng lực quản lý cường, đã có thể nhâm chức cao.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa quyền hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có cự môn, vũ khúc, hóa khoa, hóa lộc

Và cự môn, vũ khúc, hóa khoa, hóa lộc gia hội, tuyệt không thể tả, có ngoài ý muốn phát triển, số làm quan.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có vũ khúc, tử vi, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, tả phụ, hữu bật

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc, tử vi, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, tả phụ, hữu bật chờ thủ chiếu, chủ vũ quý, trong quân đội chưởng quyền to;

Bởi cung mệnh có hóa quyền hoặc thân cung có hóa quyền hoặc cung thiên di có hóa quyền hoặc cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa quyền hoặc cung tài bạch có hóa quyền

Ưa nhập mệnh thân cung, cung thiên di, cung Quan lộc (sự nghiệp cung), cung tài bạch, chủ có quyền thế.

Bởi cung mệnh có ân quang hoặc thân cung có ân quang hoặc cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có ân quang

Ân quang nhập mệnh thân cung, cung Quan lộc (sự nghiệp cung), chủ thụ thù quang vinh.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có thiên quan, thiên phúc hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có thất cát, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Thiên phúc thiên quan thủ vu thân cung mệnh, cung Quan lộc (sự nghiệp cung), chủ quý hiển, ưa và ngôi sao may mắn gia hội. Thiên phúc chủ phúc lộc, có may mắn vận khí, ưa và ngôi sao may mắn gia hội, thọ cao hơn nữa quý.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có phá quân

Chuyện của ngài nghiệp trong cung chủ tinh phá quân của ngũ hành thuộc thủy, đi quảng cáo ﹝ lưu hành ﹞ hoặc tin tức quản lý hệ ﹝ lưu thông ﹞ hành nghiệp đều có thể, nhưng nếu bận tâm sáp đại quảng cáo

Tên ngạch hữu hạn, thì có thể chọn lựa chọn tin tức quản lý lai chuẩn bị, trừ phi nâm bản thân thật là đối quảng cáo khoa hệ tình có độc chung.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) địa chi là hợi

Ngoại khoa bác sĩ, kỹ thuật người, tăng lữ, kim loại hiếm thương.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc

Ngươi là một khẳng nỗ lực có lý tưởng người đó, tịnh hơn nữa có thể dĩ thực tế hành động để hoàn thành lý tưởng của chính mình và hoài bão, thái độ làm việc cũng như vậy, chỉ cần là có sáng ý, có khai phá

Tiềm lực công tác, hắn đều nguyện ý khứ là thử, nhưng cũng không phải là mỗi một cái thời điểm đều là như vậy, đương gặp phải trắc trở thì, dễ ảnh hưởng mình tình chư, mà trực tiếp ảnh hưởng đến tự thân công tác, sở

Dĩ nhu không ngừng yêu cầu mình.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc cập phá quân

Ngươi là một giỏi về tiếp thu bất luận cái gì bất đồng đào chiến người đó, đối công tác nhiệt tình yêu thương cập chấp hành lực cũng là vĩnh viễn vẫn duy trì trạng thái tốt nhất, đang làm bất kỳ công tác tiền, hắn đô hội tiên thành lập tự

Kỷ lòng tự tin, cường tâm chính đối công tác xử lý năng lực, loại lực lượng này, đương nhiên không được giới hạn trong đang làm việc trung tâm, bao quát ở cuộc sống các loại trạng huống trung tâm, đều thường xuyên bảo trì tự tin, bất luận ở

Gặp phải bất kỳ trạng huống hoặc trắc trở thì, đều có thể dĩ nhất nhất khứ khắc phục, để hoàn thành công việc của mình.

Bởi (cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có thiên quý cập ân quang) hoặc (cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có thiên phúc cập thiên quan)

Mong muốn chính chuyện làm, có thể xong tưởng thưởng cập khẳng định, bởi vậy, vinh dự cảm thật tốt.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa cung tật ách có Thái âm

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hóa lộc nhập cung tật ách công tác hơi nhẹ tùng ﹑ khoái trá.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa cung điền trạch có thiên đồng

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hóa quyền nhập cung điền trạch doanh bất động sản sinh ý, nhưng  ngắm cao.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa cung tật ách có thiên cơ

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hóa khoa nhập cung tật ách công tác dễ dàng, thấy bình thản.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa cung tử nữ có cự môn

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Hóa kị nhập cung tử nữ sự nghiệp biến hóa đại, kết phường bất lợi.

Bởi cung tài bạch Thiên can là kỷ hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc

Cung tài bạch hóa lộc nhập bản mệnh cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chiếu cung phu thê, chủ kinh doanh sự nghiệp mới có thể công trạng tốt, tổ hợp tốt phát triển thuận lợi hoặc quá;(không được trực tiếp kinh doanh sự nghiệp, có thể

Năng lực công trạng hảo thu nhập tăng, tổ hợp tốt dễ xuất hiện thăng cấp tăng lương)

Bởi cung mệnh Thiên can là quý hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có phá quân

Cung mệnh hóa lộc nhập bản mệnh cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chiếu cung phu thê, chủ kinh doanh sự nghiệp mới có thể công trạng tốt, tổ hợp tốt phát triển thuận lợi hoặc quá;(không được trực tiếp kinh doanh sự nghiệp, có thể

Năng lực công trạng hảo thu nhập tăng, tổ hợp tốt dễ xuất hiện thăng cấp tăng lương)

Bởi cung phụ mẫu Thiên can là giáp hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có phá quân

Cung phụ mẫu hóa quyền nhập bản mệnh cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chiếu cung phu thê, chủ kinh doanh sự nghiệp mới có thể công trạng hảo, tổ hợp tốt phát triển thuận lợi hoặc quá;(không được trực tiếp kinh doanh sự nghiệp, có thể

Năng lực công trạng hảo thu nhập tăng, tổ hợp tốt dễ xuất hiện thăng cấp tăng lương)(cung phụ mẫu là Cung Nô bộc (cung Nô bộc) tài bạch)

Bởi cung phụ mẫu Thiên can là giáp hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc

Cung phụ mẫu hóa khoa nhập bản mệnh cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chiếu cung phu thê, chủ kinh doanh sự nghiệp mới có thể công trạng hảo, tổ hợp tốt phát triển thuận lợi hoặc quá;(không được trực tiếp kinh doanh sự nghiệp, có thể

Năng lực công trạng hảo thu nhập tăng, tổ hợp tốt dễ xuất hiện thăng cấp tăng lương)(cung phụ mẫu là Cung Nô bộc (cung Nô bộc) tài bạch)

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa cung tật ách có Thái âm

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hóa lộc nhập bản mệnh cung tật ách chiếu cung phụ mẫu, chủ kinh doanh sự nghiệp mới có thể công trạng tốt, tổ hợp tốt phát triển thuận lợi hoặc quá;(không được trực tiếp kinh doanh sự nghiệp, có thể

Năng lực công trạng hảo thu nhập tăng, tổ hợp tốt dễ xuất hiện thăng cấp tăng lương)

Bởi cung mệnh Thiên can là quý hơn nữa cung tật ách có Thái âm

Cung mệnh hóa khoa nhập bản mệnh cung tật ách chiếu cung phụ mẫu, chủ kinh doanh sự nghiệp mới có thể công trạng hảo, tổ hợp tốt phát triển thuận lợi hoặc quá;(không được trực tiếp kinh doanh sự nghiệp, có thể

Năng lực công trạng hảo thu nhập tăng, tổ hợp tốt dễ xuất hiện thăng cấp tăng lương)

Bởi cung điền trạch Thiên can là bính hơn nữa cung tật ách có thiên cơ

Cung điền trạch hóa quyền nhập bản mệnh cung tật ách chiếu cung phụ mẫu, chủ kinh doanh sự nghiệp mới có thể công trạng hảo, tổ hợp tốt phát triển thuận lợi hoặc quá;(không được trực tiếp kinh doanh sự nghiệp, có thể

Năng lực công trạng hảo thu nhập tăng, tổ hợp tốt dễ xuất hiện thăng cấp tăng lương)

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc hơn nữa năm can là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, quý hơn nữa vũ khúc vượng độ là miếu, vượng, được, lợi, bình

◎ sao Vũ khúc: Tân kim, thuần âm, bắc đẩu chính tài tinh, chủ tài bạch, cũng chủ tướng tinh, vừa là quả tú tinh, tính cương tâm thẳng, chủ phế, hô hấp khí quan, sao Vũ khúc thuộc ngân

Đi, cơ quan tài chính, tháp tự, miếu thờ, cao lầu tiêm tháp, vận động khí tài vận động viên, thái phán quan, kim chúc loại phi gia dụng ngũ kim, máy móc, kế toán, thu vào ngân viên, ra

Nạp viên quản tiền, hoặc quân cảnh giới.

Sao Vũ khúc ngũ hành thuộc tân kim, là chính tài tinh. Nên tài chính, tài chính đơn vị, hoặc là người làm ăn, nhưng dĩ không thay đổi kị tài đoán, nhược năm sinh can hoặc mệnh can là nhâm, khiến cho vũ khúc Hóa kị, Biểu thị và tiền tài vô duyên, tưởng mưu cầu lâu dài đầu tư không có thành tựu. Sao Vũ khúc nặng thủ thì, có thể làm và tiền mặt, kế toán có liên quan công tác; nhược hội thiên tướng, đại thể làm

Lạp bảo hiểm công tác; hội phá quân, hảo bác cầm đi săn, mà khi bác sỹ thú y; hội thất sát, vũ sát đều vì xơ xác tiêu điều ngôi sao, cho nên vũ sát tổ hợp là đại ngoại khoa bác sĩ hoặc quân cảnh.

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa năm can là giáp, ất, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý hơn nữa liêm trinh vượng độ là miếu, vượng, được, lợi, bình

Tam hợp pháp phán đoán chức nghiệp, thông thường dĩ cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tinh tình lai tác quyết định, tịnh kiêm tố cung mệnh tinh

◎ sao Liêm trinh: Đinh hỏa, thuần âm, sao Bắc đẩu, là tinh hồn ngôi sao, hóa khí là tù, tư phẩm trật và quyền lệnh, cũng quan lộc chủ, cũng vì thứ đào hoa, đại diện liệt, chủ tranh tham

Cũng, dễ phạm quan nhục hình phạt, sao Liêm trinh thuộc rừng cây, rừng rậm, chồng chất mộc, đồ gỗ, thiết bị điện quá trình gia công của thành phẩm, trang hoàng đi, sàng quỹ, đất hoang, bó củi đi, da

Cách, công nghiệp nặng, điện tử, máy tính, quân nhân, hiệu cầm đồ, sòng bạc, công ty mậu dịch, xúc xắc mười tám cây đậu, phùng bính can liêm trinh Hóa kị không thích hợp ngoạn mười tám cây đậu thất bại, Đại vận hoặc lưu niên lưu nguyệt đi tới tăng mạnh.

Sao Liêm trinh đinh hỏa, thuần âm, chủ tịnh. Cho nên doanh nghiệp là cửa hàng bán lẻ mà không phải là chạy ngoài. Liêm trinh cũng là dụng cụ tinh vi, như máy tính, TV chờ hành nghiệp; bính năm sinh ra thao tác điện tử

Nghi khí trục trặc tỷ số hơi cao, đặc biệt lưu nhật phùng bính thì hay nhất ít lái xe, cái bính khiến cho liêm trinh Hóa kị của cho nên cũng; liêm trinh là máu, vết đao máu chảy, hội thất sát (xơ xác tiêu điều của

Tinh), cách điệu cao có thể là hộ sĩ, cách điệu thấp là sát kê ép; liêm trinh là cấn đất, là rẫy, hoa quả vườn, cho nên liêm trinh là sự nghiệp cũng có thể là tố hoa quả buôn bán.

Bởi cung mệnh có thất sát hơn nữa năm can là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, nhâm, quý hơn nữa thất sát vượng độ là miếu, vượng, được, lợi, bình

Tam hợp pháp phán đoán chức nghiệp, thông thường dĩ cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tinh tình lai tác quyết định, tịnh kiêm tố cung mệnh tinh

◎ thất sát tinh: Canh kim, thuần dương, sao Nam Đẩu tinh, thượng tướng chi thần, chủ cô khắc, hóa khí là sát, tư sinh tử, cũng đeo sao, tượng trưng kinh khủng, hắc ám, thần kỳ, hiếu động, ngoại

Hướng, có tinh thần trọng nghĩa, nặng nghĩa khí.

Ưa hội tử vi tinh năng lực hóa sát vì quyền, phùng nhâm năm làm ra sinh người, dĩ song quyền luận, nên đi quân cảnh giới tốt, thất sát tinh thuộc quân nhân, cảnh thự đồn công an, thất sát tinh và dương nhận tinh

Đồng cung thì, mà khi ngoại khoa bác sĩ, tự tháp, cao lầu, nơi công cộng, công nghiệp nặng, ngũ kim, quân cảnh nhân viên, vật liệu xây dựng, kinh khủng loại, loài bò sát loại, khủng long, vận động

Khí tài, thất sát phùng dương nhận thiên hình 〔 ngoại khoa hoặc khoa chỉnh hình 〕.

Thất sát tinh thất sát là xơ xác tiêu điều ngôi sao, nên làm quân cảnh; thất sát vừa là loài bò sát loại, kinh khủng trạng thái người, như đoàn tàu, thai xa, một chuỗi dài liên cùng một chỗ có lực sát thương

kim chúc khí, như thành hàng đội thuyền chờ.

Bởi cung tài bạch Thiên can là kỷ hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc hơn nữa năm can là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, quý hơn nữa vũ khúc vượng độ là miếu, vượng, được, lợi, bình

Hà lạc pháp phán đoán chức nghiệp, dĩ cung tài bạch hóa lộc nhập cung mệnh, cung Quan lộc (sự nghiệp cung), cung tài bạch, cung điền trạch, cung tật ách, cung phúc đức trình tự, thị kỳ sở trứ ngôi sao vì sao tinh, dĩ cai tinh lai phán đoán chức nghiệp

◎ sao Vũ khúc: Tân kim, thuần âm, bắc đẩu chính tài tinh, chủ tài bạch, cũng chủ tướng tinh, vừa là quả tú tinh, tính cương tâm thẳng, chủ phế, hô hấp khí quan, sao Vũ khúc thuộc ngân

Đi, cơ quan tài chính, tháp tự, miếu thờ, cao lầu tiêm tháp, vận động khí tài vận động viên, thái phán quan, kim chúc loại phi gia dụng ngũ kim, máy móc, kế toán, thu vào ngân viên, ra

Nạp viên quản tiền, hoặc quân cảnh giới.

Sao Vũ khúc ngũ hành thuộc tân kim, là chính tài tinh. Nên tài chính, tài chính đơn vị, hoặc là người làm ăn, nhưng dĩ không thay đổi kị tài đoán, nhược năm sinh can hoặc mệnh can là nhâm, khiến cho vũ khúc Hóa kị, Biểu thị và tiền tài vô duyên, tưởng mưu cầu lâu dài đầu tư không có thành tựu. Sao Vũ khúc nặng thủ thì, có thể làm và tiền mặt, kế toán có liên quan công tác; nhược hội thiên tướng, đại thể làm

Lạp bảo hiểm công tác; hội phá quân, hảo bác cầm đi săn, mà khi bác sỹ thú y; hội thất sát, vũ sát đều vì xơ xác tiêu điều ngôi sao, cho nên vũ sát tổ hợp là đại ngoại khoa bác sĩ hoặc quân cảnh.

Bởi cung tài bạch Thiên can là kỷ hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có phá quân hơn nữa năm can là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm hơn nữa phá quân vượng độ là miếu, vượng, được, lợi, bình

Hà lạc pháp phán đoán chức nghiệp, dĩ cung tài bạch Hóa kị nhập cung mệnh, cung Quan lộc (sự nghiệp cung), cung tài bạch, cung điền trạch, cung tật ách trình tự, thị kỳ sở trứ ngôi sao vì sao tinh, dĩ cai tinh lai phán đoán chức nghiệp

◎ phá quân tinh: Quý thủy, thuần âm, sao Bắc đẩu, tư phu, tử, nô, không phân biệt nam nữ, ở sổ là sát khí, vừa danh hao tổn tinh, cũng cô khắc tinh, gấp gáp tốc, tư dục đa, một

Tính cường, không tiếp thu thâu, có trả thù chi tâm, bất thiện nói chuyện phiếm nói dễ đắc tội với người, có đại thành hoặc đại bại hiện ra, phá quân tinh thuộc bẩn loạn địa phương, như chợ, đôi

Tích vật đồ tể nghiệp, phá sân, xe tải, cơ quan du lịch, xe vận tải, xe tải lớn, thiết quỹ nghiệp quân nhân, cổ phiếu chứng khoán đi, cất vào kho, tứ chi chân động vật, như người vượn

Loại, hầu tử, du loại, dầu mỏ loại, ngắm cảnh nghiệp, hướng dẫn du lịch, sơn y mệnh bốc tướng, khán dương trạch, phong thuỷ, kiếm thiên tài, buôn nước bọt, giới thiệu thương, tiền thuê, hồng

Túi, ưa kiếm đại tài, không thích kiếm tiểu tài. Phá quân tinh là quý thủy, biển rộng thủy; là phá hao tổn ngôi sao, nghĩa rộng là tạp nhạp địa phương, như chợ, xe container, tiệm tạp hóa, Hoặc tiên phá hư hậu kiến thiết công tác, như nước điện, sách xa thuyền, máy ủi đất công chờ. Phá quân và thiên đồng, Thái âm, thiên tướng ngũ hành đều thuộc thủy, duy phá quân là mặn thủy, Thái âm

Là nước ngọt, thiên đồng là hệ thống cung cấp nước uống, thiên tướng là nước ao. Kiên quyết thi hành nghiệp thì ứng với chỉ những thứ này tinh ngũ hành thuộc tính gia dĩ phân chia.

Bởi cung tài bạch Thiên can là kỷ hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có văn khúc hơn nữa văn khúc vượng độ là miếu, vượng, được, lợi, bình

Hà lạc pháp phán đoán chức nghiệp, dĩ cung tài bạch Hóa kị nhập cung mệnh, cung Quan lộc (sự nghiệp cung), cung tài bạch, cung điền trạch, cung tật ách trình tự, thị kỳ sở trứ ngôi sao vì sao tinh, dĩ cai tinh lai phán đoán chức nghiệp

◎ sao Văn Khúc: Quý thủy, thuần âm, tư khoa bảng, hóa khí là hao tổn tinh, chủ hao tổn, là khẩu thiệt biện luận ngôi sao, chủ tiểu thông minh, tư tưởng mẫn cảm tinh tế, chủ khẩu tài, bài vở và bài tập công danh, Cũng chủ biến thiên ngôi sao, phần kết thư, chi phiếu khế ước, giấy chứng nhận. Chủ cá, hải sản điếm, dân tộc Thuỷ quán, dạ dày, ưa cật cá, dễ có buộc ga-rô tượng, văn xương tinh và sao Văn Khúc

Đồng cung thì, thuộc hồ nước, nghệ thuật giới, ngu nhạc giới, văn nghệ giới, văn kiện, quà tặng điếm, tinh phẩm điếm, phật giáo đồ dùng, ngữ văn, tiếng Anh, văn hóa người làm việc.

Sao Văn Khúc viết thay, văn phòng phẩm, và khẩu tài có liên quan công tác, như thầy bói. Xương khúc hợp luận tác giả, chụp ảnh, công giáo, sách báo, ngành ăn uống.

Bởi cung tài bạch Thiên can là kỷ bởi cung tài bạch có tham lang hơn nữa năm can là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm hơn nữa tham lang vượng độ là miếu, vượng, được, lợi, bình

Chăm học đủ chủ dĩ chính tài tinh vũ khúc là tài bạch thu nhập nơi phát ra, cái gì cung Thiên can đã khiến cho vũ khúc hóa lộc, cai cung phương vị là có lợi nhất, tịnh dĩ cai cung tinh là chức nghiệp (tiên thiên pháp)

◎ tham lang tinh: Giáp mộc, tính thuộc thủy, sao Bắc đẩu, hóa khí là đào hoa, chủ họa phúc, cũng xưng tài tinh, vừa thọ tinh, hiếu động hướng ngoại, ưa mạo hiểm ăn ý, không kiên nhẫn tịnh, hảo dục

Ngắm, tính cương hung mãnh, và sao Liêm trinh cùng, chủ tranh tham cũng.

Tham lang tinh thuộc: Rừng rậm, rừng cây, cột điện, nơi công cộng, phong nguyệt nơi, đình viện, đồn công an, bài pu-khơ, mười ba chi, bốn màu bài, thực phẩm nhà xưởng (có

Cao ống khói) chỗ ăn chơi (có chứa tình dục), xuất bản nghiệp, văn hóa sự nghiệp, khoa phụ sản, thực vật loại, tiên thuật (thiên hướng đạo giáo), thiên tài hoặc thủ đoạn sinh

Ý, tham lang hóa lộc hoặc tham lang hóa quyền tăng mạnh, tham lang Hóa kị, bất lợi chơi bài bài thất bại, nghệ thuật nghiệp kiêm sơn y, mệnh bốc tướng.

Tham lang tinh giáp mộc, là tạo hóa của thủy, cho nên kỳ hành nghiệp như tiểu học giáo sư. Giáp mộc là thủy, nghĩa rộng là nguyên liệu, và công nghiệp hữu quan người như nguyên vật liệu đi, bó củi đi, chỉ nghiệp

Chờ. Tham lang vừa quý thủy đào hoa tinh, chủ đa tài nghệ, có thể làm diễn nghệ công tác hoặc làm rượu nữ công tác. Tham lang liêm trinh ở hợi gia đà la là buôn lậu.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh bởi cung tật ách có thiên cơ hơn nữa năm can là giáp, ất, bính, đinh, kỷ, canh, tân, nhâm, quý

Chăm học đủ chủ dĩ chính tài tinh vũ khúc cung vị Thiên can hóa khoa nhập cái gì cung, cai phương vị có lợi nhất, là tài bạch thu nhập an ổn nơi phát ra, tịnh dĩ cai cung tinh là chức nghiệp (hậu thiên pháp)

◎ thiên cơ tinh: Ất mộc, thuần âm, sao Nam Đẩu ích thọ tinh, hóa khí là thiện, vì huynh đệ chủ, vừa chủ tứ chi, ngang hàng, họ hàng gần, đại diện trí tuệ, là biến động ngôi sao, và mệnh lý tông

Dạy học thuật hữu duyên, cũng là sao dịch mã.

Thiên cơ tinh thuộc thang lầu, ưng cái, máy xe, cái gương, kính mắt, thủy tinh, đường sắt, huynh đệ, tay chân, cây cối, cột điện, tấm bảng gỗ, cửa sổ, máy móc, chùa miểu, Tôn giáo, tứ chi, học thuật, mệnh tướng, giáo dục giới, gia đình, hàng kim khí nhỏ 〔 như đinh ốc, kéo 〕, cắt tóc, xe cứu hỏa, xe cứu thương, thiết kế, xí hoa, quân

Sư cách, trí tuệ tài, hành văn kiêm bí thư tiểu thư.

Thiên cơ tinh và trục có liên quan hành nghiệp, như ô tô, cơ gia công. Thiên cơ là động tinh, sao dịch mã, bởi vậy, lúc nào cũng biến hóa hoặc tài chính thu về mau hành nghiệp có chút thích hợp, như

Thuỷ sản, quả thái, bán sỉ sinh ý chờ.

=========================================================

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa quyền

Hóa quyền năm sinh nhập sự nghiệp: A mới có thể hoặc có lúc tích cực, ứng biến, sức sống, năng lực hảo. B mới có thể hoặc có lúc thiện cấp doanh, thu nhập hảo. C mới có thể hoặc có lúc thích hợp

Khai phá, mở rộng, lãnh đạo làm việc, lợi cho lên chức, cũng có thể gây dựng sự nghiệp. D mới có thể hoặc có lúc ủng chuyên nghiệp, chuyên kỹ Vưu Giai. E mới có thể hoặc có lúc phối ngẫu năng lực cường, độc đương

Một mặt. F mới có thể hoặc có lúc con cái bản thân khỏe mạnh. (tứ hóa năm sinh biểu thị tiên thiên đối mệnh cục cả đời ảnh hưởng)

Bởi cung mệnh có hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Mệnh hóa lộc nhập quan lộc: A mới có thể hoặc có lúc lạc quan, điểm quan trọng(giọt) đa, cũng có vận khí tốt, dễ tìm được chính hứng thú công tác, chức tràng như ý hoặc công tác khoái trá. B mới có thể

Hoặc có lúc nhưng không nhiều tích cực, thiếu chuyên nghiệp, cũng dễ đứng núi này trông núi nọ. Công tác như phi hứng thú thì ít tích cực chuyên chú, dễ tưởng đổi nghề hoặc tưởng sớm về hưu. C mới có thể

Hoặc có lúc thích hợp tố chính hứng thú hành nghiệp (hay nhất nhất nghệ tinh) hoặc tự do nghiệp. D mới có thể hoặc có lúc phối ngẫu rộng rãi, ngoại duyên hảo. E mới có thể hoặc có lúc nhưng phòng

Ngoài giá thú tình (phùng đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa)(sự nghiệp cung là hôn nhân ra không nghi thức tình cảm vị ─ ngọ thê, bà ngoại). F mới có thể hoặc có lúc lộc ưa quyền hội, thì

Kỳ ngộ hội canh trát thực, mở rộng không gian hội lớn hơn nữa. Hội khoa thì ổn định lâu dài. Hội kị thì khổ cực có nhiều.

Bởi huynh đệ cung có Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Huynh đệ Hóa kị nhập quan lộc: A mới có thể hoặc có lúc huynh đệ có chuyên nghiệp người. B mới có thể hoặc có lúc hay nhất đi làm yên ổn, hoặc tiền mặt, vô độn hàng vốn nhỏ sinh ý, hoặc làm

Kỹ thuật, người đại lý, cố vấn chờ nghề phục vụ. C mới có thể hoặc có lúc cẩn thủ bản phận. Một một cước ấn, mưu định sau đó động.

Bởi cung phu thê có hóa khoa nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Phu thê hóa khoa nhập quan lộc: A mới có thể hoặc có lúc thích hợp LƯU tiêu thụ phương thức. B mới có thể hoặc có lúc nhân duyên dễ đến từ chính chức tràng quen biết.

Bởi cung tử nữ có hóa quyền nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Tử nữ hóa quyền nhập quan lộc: A mới có thể hoặc có lúc kết phường thành công tựu. B mới có thể hoặc có lúc tử nữ năng lực hảo, sự nghiệp tâm cường. C mới có thể hoặc có lúc đồng hành cạnh tranh áp lực.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có Hóa kị nhập cung tử nữ

Quan lộc hóa Hóa kị nhập tử nữ: A mới có thể hoặc có lúc công tác toàn gia mang. B mới có thể hoặc có lúc kết phường cần phải làm ơn. C mới có thể hoặc có lúc cách cục soa, phòng sự nghiệp không được

Thuận, công tác bất ổn, nhân sinh đa phập phồng. D mới có thể hoặc có lúc Nghệ An quyết định công chức hoặc xí nghiệp lớn đi làm yên ổn. E mới có thể hoặc có lúc nên điếm, gia xa nhau.

Bởi cung tài bạch có hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Tài bạch hóa lộc nhập quan lộc: A mới có thể hoặc có lúc sinh ý hảo, tài chính quay vòng khoái, sinh ý việt tố việt thuận (mệnh tam phương nội đều thuộc động dương cung, cố hữu kinh thường tính tuần hoàn đầu tư

Tượng). B mới có thể hoặc có lúc dễ lương cao, chức cao, nên công trạng chia hoa hồng tiền lương. C mới có thể hoặc có lúc nên thay đổi hiện mau tiền mặt sinh ý. D mới có thể hoặc có lúc lộc

Ưa quyền hội, thì kỳ ngộ sẽ tốt hơn, mở rộng không gian lớn hơn nữa. Hội khoa thì tài nguyên lâu dài, hội kị thì khổ cực có nhiều.

Bởi cung tài bạch có Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Tài bạch Hóa kị nhập quan lộc: A mới có thể hoặc có lúc không thích hợp tài chính đại, thu về chậm sinh sản hành nghiệp. B mới có thể hoặc có lúc thích hợp không được độn hàng, áp bản vốn nhỏ sinh ý hoặc

Buôn bán, người đại lý, kỹ thuật, cố vấn chờ nghề phục vụ. C mới có thể hoặc có lúc hay nhất đi làm tộc cố định tiền lương.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa lộc nhập cung tật ách

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hóa lộc nhập tật ách: A mới có thể hoặc có lúc công tác dễ dàng, chức tràng hài lòng. Công tác cơ hội cũng dễ vào tay. B mới có thể hoặc có lúc nhưng không được cấp doanh mệt nhọc, không nhiều

Chuyên nghiệp, lại dễ tâm tưởng sự thành, cát nhân thiên tướng. C mới có thể hoặc có lúc cách cục hảo, có thể thu nhập cao, việt tố việt thuận lợi. Mọi việc đều thuận lợi. D mới có thể hoặc có lúc nên

Công trạng chia hoa hồng tiền lương. Cũng có thể việc buôn bán.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa khoa nhập cung tật ách

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hóa khoa nhập tật ách: A mới có thể hoặc có lúc công tác THUẬN. B mới có thể hoặc có lúc dễ văn chức, ít chảy mồ hôi công tác.

Bởi cung thiên di có hóa lộc nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Thiên di hóa lộc nhập quan lộc: A mới có thể hoặc có lúc gặp gỡ hảo, dễ leo lên, biết dùng người và. B mới có thể hoặc có lúc có phúc, công tác cơ hội hảo, đơn đặt hàng dễ vào tay. Vận

Khí hảo, tâm tưởng sự thành. C mới có thể hoặc có lúc xuất ngoại dễ kiếm tiền. Dễ phùng quý nhân, tối năng lực chuyện lớn hóa nhỏ, gặp nạn trình tường. D mới có thể hoặc có lúc tứ phương có tài, Thích hợp nghiệp vụ công tác, mậu dịch vãng lai, vận tải nghiệp. Cũng có thể làm vu hưu nhàn, du ngoạn, lưu hành mới. E mới có thể hoặc có lúc đặc chủng doanh nghiệp (thiên tài tinh).

Bởi cung thiên di có Hóa kị nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Thiên di Hóa kị nhập quan lộc: A mới có thể hoặc có lúc bất thiện leo lên hoặc không thích xu nịnh. B mới có thể hoặc có lúc nhàn sự ít để ý, hoàn phòng tiểu nhân hãm hại. Ngoài ý muốn, cản trở, đảo

Mi, mất danh dự vân vân sự. C mới có thể hoặc có lúc gặp gỡ không tốt, dễ nhân sự hỗn loạn, người định không bằng trời định, cật lực không được cám ơn. Nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, vật can thiệp vào.

D mới có thể hoặc có lúc vận tải nghiệp, tài xế, du mục thức công tác hoàn cảnh. E mới có thể hoặc có lúc xã hội tài nguyên soa, một mình phấn đấu.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa quyền nhập cung điền trạch

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hóa quyền nhập điền trạch: A mới có thể hoặc có lúc tích cực, bốc đồng. Sự nghiệp đa ổn định phát triển. B mới có thể hoặc có lúc lợi cho lên chức, gây dựng sự nghiệp. Chuyên kỹ, chuyên nghiệp vưu

Tốt. C mới có thể hoặc có lúc kiến trúc nghiệp (thiên tài tinh), ngũ kim, trang hoàng, thuỷ điện, điện nhà, gia cụ, gia đình đồ dùng. D mới có thể hoặc có lúc lương cao, chức cao hoặc công trạng

Chia hoa hồng tiền lương.

Bởi cung phụ mẫu có hóa quyền nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Phụ mẫu hóa quyền nhập quan lộc: A mới có thể hoặc có lúc phụ mẫu năng lực cường, sự nghiệp thành công. B mới có thể hoặc có lúc trưởng bối dẫn (thành tựu) ta. C mới có thể hoặc có lúc lợi

Vu chứng chiếu, vào nghề, lên chức cuộc thi. D mới có thể hoặc có lúc học đến nỗi dụng, cao học (trải qua) lịch, có thể chức vị cao. E mới có thể hoặc có lúc lợi cho công chức. F có thể

Năng lực hoặc có lúc ngoại (phu) mọi nhà vận cường.

Bởi cung phụ mẫu có hóa khoa nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

Phụ mẫu hóa khoa nhập quan lộc: A mới có thể hoặc có lúc văn tuyên, quảng cáo. B mới có thể hoặc có lúc tại chức tiến tu.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa cung tật ách có Thái âm

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hóa lộc nhập cung tật ách công tác hơi nhẹ tùng ﹑ khoái trá.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa cung điền trạch có thiên đồng

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hóa quyền nhập cung điền trạch doanh bất động sản sinh ý, nhưng  ngắm cao.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa cung tật ách có thiên cơ

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) hóa khoa nhập cung tật ách công tác dễ dàng, thấy bình thản.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa cung tử nữ có cự môn

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Hóa kị nhập cung tử nữ sự nghiệp biến hóa đại, kết phường bất lợi.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa cung phụ mẫu có thiên cơ hoặc cung tật ách có thiên cơ

◎(quan là mệnh khí mấy vị) cung Quan lộc (sự nghiệp cung) của Thiên can hóa khoa nhập phụ tật tuyến, phụ tật tuyến chủ quang minh, hóa khoa biểu tiền cảnh mới có thể quang minh, vận may, thăng hoa, tấn chức

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) Thiên can là đinh hơn nữa cung phụ mẫu có Thái âm hoặc cung tật ách có Thái âm

◎(quan là mệnh khí mấy vị) cung Quan lộc (sự nghiệp cung) của Thiên can hóa lộc nhập phụ tật tuyến, phụ tật tuyến chủ quang minh, hóa lộc biểu tiền cảnh mới có thể quang minh, vận may, thăng hoa, tấn chức

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa quyền

Hóa quyền năm sinh nhập sự nghiệp: A mới có thể hoặc có lúc tích cực, ứng biến, sức sống, năng lực hảo. B mới có thể hoặc có lúc thiện cấp doanh, thu nhập hảo. C mới có thể hoặc có lúc thích hợp

Khai phá, mở rộng, lãnh đạo làm việc, lợi cho lên chức, cũng có thể gây dựng sự nghiệp. D mới có thể hoặc có lúc ủng chuyên nghiệp, chuyên kỹ Vưu Giai. E mới có thể hoặc có lúc phối ngẫu năng lực cường, độc đương

Một mặt. F mới có thể hoặc có lúc con cái bản thân khỏe mạnh. Cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có hóa quyền lĩnh đạo dục cường, năng lực tốt, đối sự nghiệp nắm trong tay dục cao, chạy máy, cũng thích hợp tham dự cạnh tranh, Sở dĩ tích cực độ cao, nhưng những ... này tính chất đặc biệt cũng không nhất định hội biểu hiện ở làm thượng, mà là mình cảnh giác! Hội nghiêm dĩ kiềm chế bản thân, mọi việc coi trọng hiệu suất, sở dĩ có cấp thiết cảm.

Đáng giá nhắc tới chính là, đối hoàn mỹ tính yêu cầu tương đương cao! Một thân cũng có chút ép buộc tính người đó cách tính chất đặc biệt, mình yêu cầu cao, cho nên khi nhảy cư trung tâm quyền lực hoặc quản lý giai

Tằng chức giai cơ suất tương đương cao. Mặc dù ngoại tại biểu hiện là cùng ai dễ thân dáng dấp, nhưng nhân kì thực có khiến người chiết phục khí thế, cũng sẽ là phối ngẫu trong lòng

Tượng gỗ! Quan lộc (sự nghiệp) cung hóa quyền đối sự nghiệp của nắm giữ dục vọng cao, có thể gây dựng sự nghiệp là ông chủ, nhược làm thuê người có thể là việc chính quản, đều có thực quyền. Năng lực không sai, phát triển lực cường, Có nhiệt tình, quyết đoán, có thủ trưởng hoặc sự nghiệp quanh mình người thưởng thức và ca ngợi. Hóa quyền chủ biến động, tranh luận, quyền quý, sở dĩ phải chạy nước rút, và hoàn cảnh đã đấu, mới có thể chưởng

Ác thực quyền, đề cao sự nghiệp hoặc chức vụ địa vị. Gia sát kị, thì so sánh khổ cực (tứ hóa năm sinh biểu thị tiên thiên đối mệnh cục cả đời ảnh hưởng)

Bởi năm can là kỷ

Tham lang hóa quyền: Chủ gây dựng sự nghiệp, chưởng ám quyền, rất hợp lại, có bốc đồng. Hữu cơ gặp, khác giới duyên. Tiêu khiển sự nghiệp nên của

Bởi đại hạn cung phụ mẫu Thiên can là quý hơn nữa cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có phá quân

Đại hạn cung phụ mẫu hóa lộc nhập bản mệnh cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chiếu cung phu thê, chủ kinh doanh sự nghiệp mới có thể công trạng tốt, tổ hợp tốt phát triển thuận lợi hoặc quá;(mặc dù không được trực tiếp kinh doanh sự nghiệp, có thể

Năng lực công trạng hảo thu nhập tăng, tổ hợp tốt dễ xuất hiện thăng cấp tăng lương)(cung phụ mẫu là Cung Nô bộc (cung Nô bộc) tài bạch)

Bởi cung tài bạch có văn xương, văn khúc

Văn xương văn khúc tọa cung tài bạch, chính phải cố gắng học tập, dự trữ tri thức, kỹ năng tài hoa, mới có thể có hiệu nắm chặt, đi qua nhẫn nại tôi luyện trở thành mới có thể học giả, lão sư kỳ ngộ

Bởi cung tài bạch có tử vi

Tử vi tọa cung tài bạch, chính phải cố gắng học tập, dự trữ tri thức, kỹ năng tài hoa, mới có thể có hiệu nắm chặt, đi qua nhẫn nại tôi luyện trở thành mới có thể sa hoa đồ dùng làm giàu kỳ ngộ

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc

Vũ khúc tọa cung Quan lộc (sự nghiệp cung), chính phải cố gắng học tập, dự trữ tri thức, kỹ năng tài hoa, mới có thể có hiệu nắm chặt, đi qua nhẫn nại tôi luyện trở thành mới có thể tài chính và kinh tế giới, thuế phú làm giàu kỳ ngộ

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có văn xương, văn khúc

Văn xương văn khúc tọa cung Quan lộc (sự nghiệp cung), chính phải cố gắng học tập, dự trữ tri thức, kỹ năng tài hoa, mới có thể có hiệu nắm chặt, đi qua nhẫn nại tôi luyện trở thành mới có thể văn học nghệ thuật, học giả làm giàu kỳ ngộ

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có phá quân

Phá quân tọa cung Quan lộc (sự nghiệp cung), chính phải cố gắng học tập, dự trữ tri thức, kỹ năng tài hoa, mới có thể có hiệu nắm chặt, đi qua nhẫn nại tôi luyện trở thành mới có thể bán sỉ, đẩy mạnh tiêu thụ, ngoại vụ làm giàu kỳ ngộ

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có tử vi

Tử vi tinh: (đế vương tinh, mệnh bàn chủ tể tinh, tôn tinh, cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chủ) tự đại, cao ngạo, khí phách, lĩnh đạo; có chí cao vô thượng uy nghiêm, đứng đầu đàn luân quyền thế, ưa

Ra lệnh, có ngự thống năng lực, nắm quyền vừa dễ xử trí theo cảm tính, chưởng ngũ hành dục vạn vật.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có vũ khúc

Sao Vũ khúc: (chính tài tinh, cô độc tinh, cung tài bạch chủ) lãnh tĩnh, cương nghị, quả quyết, chủ quan; cá tính cương trực mà thiện lương, gặp chuyện có quyết đoán lực, thành thực tín dụng, tâm thẳng tính thẳng, Phản ứng trực tiếp có thực hành lực, truy cầu tài phú nhất mẹ goá con côi, nhị vũ dũng, tam tài chính. Tựu nam tính mà nói, thiện quản lý tài sản người đó khả năng tố xí nghiệp gia hoặc làm tài chính nghiệp vụ phương diện công tác. Mà nữ tính còn lại là

Tiêu chuẩn chức nghiệp phụ nữ, ở các ngành các nghề đều có thể sinh tồn, lành nghề nghiệp thượng bộc lộ tài năng và nam tính ganh đua dài ngắn cũng

Không phải số ít. Tối thích quân lữ cuộc đời.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) có phá quân

Phá quân tinh: (phá hao tổn tinh, phu thê tử nữ Cung Nô bộc (cung Nô bộc) chủ) phá hư, biến hóa, tiêu hao, phá vỡ; cá tính tùy hứng, cuồng ngạo, tính cương khó hoà hợp, ngôn ngữ không câu nệ, ăn ý, mạo hiểm, không được

Nặng bề ngoài, ưa phá hư hiện huống ở gia dĩ cải cách. Nam tính sự nghiệp phá quân tinh, thích hợp ở trị an đơn vị nhậm chức, có thể biểu đạt kỳ phá hư tính chất đặc biệt, và rảnh rang không được

Ở đặc tính; nữ tính có phá quân tinh lâm sự nghiệp cung người đó, có lĩnh đạo cùng thế hệ tính chất, có thể trở thành nữ quyền vận động người, hoặc tiến nhập cái khác nam tính chức

Nghiệp phạm trù nội. Ở sở nhâm chức vụ thượng, rất có phát triển, có thể đạt được địa vị cao.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có liêm trinh

Sao Liêm trinh: (ngũ Phúc Thọ tinh một trong, nghệ thuật tinh, tình cảm tinh, chính trị tinh, tiến tới tinh, tà ác tinh, đổ tinh, trạng thái tĩnh cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chủ) thứ đào hoa, nghị lực, bất khuất, kiên trì, Không chịu thua; công tác tính chất tiếp xúc nhiều khác giới, cá tính không bị quản thúc quan niệm cuồng vọng, không úy kỵ tràng diện, liêm khiết trung trinh, chăm chú phụ trách, mình yêu cầu cao, chủ đánh bạc, mạo

Hiểm, nịnh nọt, gây xích mích thị phi.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có tham lang

Tham lang tinh: (ngũ Phúc Thọ tinh một trong, dục vọng tinh, lý tưởng tinh, giao tế xã giao tinh) chính đào hoa, hấp thu, giao tế, ăn ý, hiếu kỳ; tất cả dục vọng chi thần, sinh hoạt nhiều màu

Nhiều vẻ, ưa giao tế xã giao, ôn nhu đa tình, có yêu sống về đêm, năng lực nói thiện nói, ưa ca nghệ, thần tiên thuật, bác ái, là lý tưởng hoàn mỹ chủ nghĩa người.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có thiên tướng

Thiên tướng tinh: (phục vụ tinh, ấn tinh, cung Quan lộc (sự nghiệp cung) chủ) chính trực, thưởng thức, hưởng thụ, hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ; cá tính hiền hoà hùng hồn, tâm địa thiện lương, ưa vuốt mông ngựa cập bị vuốt mông ngựa, cẩn

Thận cẩn thận cập chú trọng bề ngoài và hình tượng, nặng áo cơm, nói nặng tràng diện, có bài bản hẳn hoi, làm việc người khác lai kết thúc công việc, ái tự do, kết chức quyền quý.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có thất sát

Thất sát tinh: (chiến đấu tinh) trọng tình, giáo trình, quả quyết, xơ xác tiêu điều; chủ xơ xác tiêu điều, cá tính bạo cấp, không thích quản thúc, chăm chú tẫn trách, thành khẩn thực sự, dũng mãnh tinh tiến, chiến đấu hăng hái không ngừng, Cảm xung, dám mạo hiểm hiểm, đối mặt trắc trở nhất nhất khắc phục, ưa, nộ, ai, nhạc hiện ra sắc, tính tình nói đến là đến ba phần chung tức tiêu.

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có hóa quyền

Hóa quyền nhập cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tứ chính biểu sự nghiệp kiên định, câu nệ, yêu cầu, cố định, tự phụ, tùy hứng, cố chấp, ý đồ tâm, chủ kiến cường, năng lực cường, có lòng cầu tiến, có năng lực lãnh đạo; nắm quyền thế năng can

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có liêm trinh cập tham lang

Liêm trinh tham lang thêu hoa [đối tinh] hội chiếu cung Quan lộc (sự nghiệp cung) mới có thể tăng cách cục nhân tế quan hệ, tăng tiến đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có văn xương cập văn khúc

May mắn văn xương văn khúc [đối tinh] hội chiếu cung Quan lộc (sự nghiệp cung) mới có thể tăng cách cục may mắn, tăng học vấn chỉ số thông minh, nho nhã, thành tựu và nghệ thuật; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có ân quang cập thiên quý

Ân quang thiên quý [đối tinh] hội chiếu cung Quan lộc (sự nghiệp cung) mới có thể tăng cách cục địa vị cùng thù quang vinh, danh vọng và quý khí; nỗ lực phấn đấu là có thể cát tường như ý

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có Hàm trì cập đại hao

Hàm trì đại hao đào hoa [đối tinh] hội chiếu cung Quan lộc (sự nghiệp cung) mới có thể tăng cách cục khác giới duyên cùng người duyên quý khí; khắc chế đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc, nỗ lực phấn đấu tài mới có thể cát tường như ý

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có thiên hỉ

Thiên hỉ: Dương thủy, chủ hôn giá vui mừng việc, nhân duyên tốt, năng lực thích ứng hoàn cảnh biến hóa;

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có thiên thọ

Thiên thọ: Dương đất, chủ diên thọ, giải trừ ách, tăng thọ, trung tâm vóc người cao, tướng mạo trung hậu ôn hòa, tính cách đôn hậu thành thật, làm việc chăm chỉ, an vu hiện trạng, mưu tính sâu xa, ưa trợ giúp nhân;

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có thiên quan

Thiên quan: Dương đất, phương viên gương mặt, vóc người trung đẳng, chủ thanh quý; làm việc ổn trọng, có nguyên tắc, thái độ làm người thông minh có khả năng, tài trí cao, có dự kiến trước, duy làm việc quyết đoán sảo ngại bất túc, kỳ

Có ẩn tình hoặc thương cảm sự không theo liền thổ vu nhân biết, ưa thanh nhàn hoàn cảnh sinh hoạt;

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có thiên vu

Thiên vu: Âm đất, chủ lên chức gia chức, tôn giáo tín ngưỡng;

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có bát tọa

Bát tọa: Âm đất, chủ quyền, trung tâm thấp người tài, thanh cao liêm khiết, đối đãi thẳng thắn, ngay thẳng, giản dị ôn hòa;

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có ân quang

Ân quang: Dương hỏa, chủ thụ dạ, vóc người trung đẳng, mặt mang dáng tươi cười, mi thanh mục tú, hành sự quang minh lỗi lạc, xử sự làm người cẩn thận;

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có thiên quý

Thiên quý: Dương đất, chủ thụ dạ, cận quý, trung tâm vóc người cao, cá tính rất nặng thật thà, giảng tín dụng, nói là làm, tự cho mình là khá cao, trầm mặc ít nói, nổi danh ngắm, tài hoa;

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có trường sinh

Trường sinh: Chủ sinh sôi, sang tân, kéo dài;

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có đế vượng

Đế vượng: Chủ tráng vượng, quyết đoán, thể chất, cường thịnh;

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có lực sĩ

Lực sĩ: Chủ quyền thế, hành vi thường ngày;

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có tấu thư

Tấu thư: Chủ phúc lộc, văn tự vui mừng, công văn niềm vui, thư mời;

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có phàn yên

Phàn yên: Chủ lợi công danh, vũ quý, thuận lợi như ý, sinh quý tử;

Bởi cung Quan lộc (sự nghiệp cung) tam phương tứ đang có thiên đức

Thiên đức: Chủ quý nhân, gặp dữ hóa lành, giải trừ tiêu tai ách, vui mừng;

==================================

Tiểu kết sự nghiệp của ngươi cung: Ở người ta cả đời sự nghiệp ở giữa, hội mới có thể có lúc không được thuận và đả kích. ; hơn nữa liêm trinh tham lang thêu hoa [đối tinh], may mắn văn xương văn khúc [đối tinh], ân quang thiên quý [đối tinh] hội chiếu quan lộc sẽ có quý nhân đi ra bang trợ người ta. Người ta có quyết đoán lực, có can đảm đột phá hiện trạng, sở dĩ vào nghề hoặc gây dựng sự nghiệp đều có thể. Nếu như người ta giỏi về quản lý tài sản nói, kiến nghị người ta gây dựng sự nghiệp hoặc làm tài chính nghiệp. Người ta nhiệt liệt cá tính thích hợp khai thác sang tân phát triển.

==================================

chủ bất động sản trạng huống, nhiều ít, biến động, thật xấu, gia đình vận, có hay không có tổ nghiệp cực kỳ phong thuỷ, bao che hay không, thậm chí có thể suy tính ở hoàn cảnh, phòng ốc

tọa hướng phương vị, phòng làm việc của biến động chờ. Điền trạch cũng có thể cho là tài khố suy tính. Cung điền trạch biểu thị đưa nghiệp năng lực.

Ở xã hội nông nghiệp lý, có thổ địa (tư) có tài, cung điền trạch vượng người, tự nhiên điền trạch phong long, hiện tại cũng là như vậy, cung điền trạch tức đại diện một người tài khố.

Cung điền trạch chủ tinh ổn định, tam phương đa hội lộc quyền, phụ bật chư ngôi sao may mắn, tài sản tài sẽ kéo dài tích lũy tăng giá trị tài sản, cũng mới là chân chính kẻ có tiền. Cung phúc đức hảo hoặc cung tài bạch tốt, nhiều lắm

Đỉnh đầu dư dả, không cần thiết là phú hào.

Tiên thiên cung điền trạch, nhược đi vận tiền vẫn cát hóa, có thể là hàm chứa vững chắc thìa sinh ra, sản nghiệp tổ tiên dồi dào, quang thu vào tiền thuê nhà, điền tô sẽ không ngu thiếu thốn. Nếu là tiên kị mà kháo đại

Vận lộc quyền tinh cát hóa người, có thể là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng; trái lại đi vận tiên hóa lộc sau đó liên tục Hóa kị, có thể là bại gia tử (thành ác cách thì càng), hoặc là ở riêng sinh mà tiệm

Xu thị vi xuống dốc; bởi vậy, cung điền trạch cũng đó có thể thấy được gia vận làm sao? Trong (dòng họ) hợp hài hòa phủ? Có người thì nói là phần mộ tổ tiên phong thủy quan hệ. Cung điền trạch ngoại trừ

Đàm hữu hình tài sản ngoại, cũng đàm dòng họ đang lúc của hỗ động quan hệ, tại gia có hay không đợi đến ở? Có hay không hội rời xa nơi chôn rau cắt rốn? Có thể không định cư cắm rễ? Ở lại hoàn cảnh làm sao chờ.

Nói chung, cung điền trạch sợ nhất phùng địa không, Địa kiếp tinh, nhất là thiên không cướp tinh tự tọa, không đổi ở lâu đầy đất, thường dời dị động, điền trạch cũng vô pháp tích lũy. Nếu là kị sát giao

Xung người, dòng họ hỗ động quan hệ soa, trong đãi không được, cũng thường là gia sở luy.

Một phiêu bạt người đó, kỳ cung điền trạch nhất định là yếu, cho dù có tiền cũng chưa chắc hội quảng đưa điền trạch. Nhược tiên thiên cung điền trạch cát hóa ổn định, đại vận cung điền trạch bất ổn, mới có thể

Đoạn trong lúc tương đối bôn ba bận rộn, tại gia thời gian ít, hoặc trong bị vây thời buổi rối loạn. Sợ nhất tiên thiên cung điền trạch kị sát giao xung thành ác cách, sẽ đường chạy!

Dòng họ, gia tộc, gia thế. Gia đình, thiên luân. Tài phú cất dấu cung ─ tài bạch cộng tông sáu vị . Tên gọi tắt 『 tài khố 』 vị. Ở lại hoàn cảnh .

Cha mẹ phúc đức. Cha mẹ ham mê, hứng thú vị; cha mẹ đời sống tinh thần

Huynh đệ quan lộc. Huynh đệ là sự nghiệp đối với ta tăng giảm, cạnh tranh, phòng khách.

Phu thê Cung Nô bộc (cung Nô bộc). Đại diện khác giới của bằng hữu. Dĩ đào hoa luận, cung tử nữ đại diện trẻ tuổi người, mà cung điền trạch đại diện niên kỷ trọng đại người.

Tử nữ thiên di. Con cái địa vị, năng lực, hình tượng biểu hiện vị; tử nữ xuất ngoại đưa nghiệp năng lực.

Tài bạch tật ách. Tài bạch thân thể, tài bạch của được mất

Tật ách tài bạch. Tài bạch của được mất

Thiên di tử nữ. Tại ngoại thêu hoa; sung sướng cung

Cung Nô bộc (cung Nô bộc) phu thê. Thuộc hạ của phối ngẫu; phu thê chi giao giao hữu, đại diện khác giới của bằng hữu. Dĩ đào hoa luận, cung tử nữ đại diện trẻ tuổi người, mà cung điền trạch đại diện niên kỷ trọng đại người.

Quan lộc huynh đệ. Đại diện đồng nhất tập đoàn của quan hệ xí nghiệp hoặc đồng nghiệp, công tác đồng bọn.

Phúc đức cha mẹ của. Tổ tiên, tổ đức vị; kiếp trước tạo nhân; sở dĩ điền trạch có thể tịnh luận gia tộc, phúc phận đầu nguồn chờ.

Điền trạch và tài bạch, là làm một, lục cộng tông, là cất dấu kho vị, là trong ngoài quan hệ. Tài có hay không "Khỏe mạnh", có hay không "Có bệnh", có thể bởi vậy cung chẩn đoán bệnh, cũng có thể biểu hiện tài phú trạng huống.

Cung điền trạch và cung phu thê là làm một, lục cộng tông, phàm là có nhất, lục quan hệ người, cát hung cùng, có tương hỗ của liên lụy tính.

cung tử nữ biểu thị tử nữ tính chất đặc biệt, cũng có thể khán phu thê ân ái quan hệ. Cung điền trạch biểu thị bất động sản trạng huống. Dĩ ly hôn

Đến xem, cung tử nữ Hóa kị cơ suất khả năng bỉ cung phu thê Hóa kị cao hơn nữa. Hảo dương trạch ra hảo tử tôn. Âm trạch quyết định tử tôn tính cách. Cung điền trạch có âm sát, lo lắng nặng đưa phần mộ tổ tiên.

Cung tử nữ, cung điền trạch hai cái này cung vị xâu chuỗi có thể dùng dĩ suy luận bất động sản cập tài phú, ở nhà dời vân vân hình, gia đình là phủ hạnh phúc mỹ mãn, và tử nữ đang lúc hỗ

Động cập tử nữ suy thịnh quang vinh khô tình huống, cũng có thể tương kì làm chuyện ngoài ý muốn thượng bằng chứng cung vị, mà lại có đẩu số của người cùng sở thích tương kì liên cơ, xưng là sung sướng tuyến, nhân

Là từ nơi này điều "Tử điền tuyến" phối hợp cung tật ách, cung phụ mẫu này "Phụ tật tuyến", là có thể đối tính năng lực, tính dục cập yêu thích làm tình phương thức cập mê tác phân

Tích. Từ cung tử nữ cập cung điền trạch lý, có chút thời gian thượng năng lực nhắc nhở phụ nữ từ lúc nào lảng tránh quấy nhiễu tình dục, tính xâm hại, sở dĩ tử điền tuyến nghiên cứu phân tích ở toàn bộ

Đẩu số mà nói, có rất nặng phân lượng, huống hơn nữa cái này cũng quan hệ đào hoa sự kiện cập sự việc đã bại lộ có khả năng, sở dĩ nghiên cứu tử điền tuyến là rất có ý; mà cư

Gia tao ngộ trộm cướp, sấm không môn cũng có thể từ tử điền ở tuyến nhìn ra mánh khóe.

Đẩu số mệnh bàn điều thứ tư tuyến, xưng là mệnh kho tuyến, cái gọi là kho ngay cả có dư mà được giấu ý, xưng là mệnh kho ý tứ; chính là dĩ mệnh làm như điểm xuất phát đến xem; có thừa đương

Lại chính là hội quay về quỹ đến nhà điền trạch thượng; mà một người khí hơn hay tử tôn; sở dĩ tử điền tuyến xưng là mệnh kho tuyến;

Đồng thời nó cũng là quan lộc huynh đệ sở dĩ cũng xưng là kết phường tuyến; trúng mục tiêu thích hợp không thích hợp kết phường; cũng có thể hơn thế sai ai ra trình diện lộ giống nhau; đương nhiên tử điền tuyến ở đẩu số mệnh bàn trung tâm, Cũng giữ lấy tương đương địa vị trọng yếu

Đệ nhất hắn là phu quan huynh giao hữu tuyến dựa vào phía trước nói huynh giao hữu tuyến khái niệm đến xem nhược điều này tuyến không dễ làm nhiên phu thê tình cảm sẽ bất hảo hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đáo

Sự nghiệp thượng chúng ta có thể dùng thô thiển quan niệm lai ngẫm lại tử điền tuyến hay đại diện một gia đình gia vận tình hình nếu như gia vận bất hảo sở liên quan đích mưu lại chính là phu quan

vấn đề nghiêm trọng nhất;

Đệ nhị nhân nó là mệnh tinh dư khí cất dấu chỗ; sở dĩ cũng có thể từ nay về sau khán một người tinh lực làm sao; thuyết canh hiểu rõ một chút; cũng có thể từ nay về sau đến xem một người tính

Sinh hoạt hoặc tính năng lực làm sao;

Đệ tam hắn là tài phúc tuyến phụ tật tuyến; tài phúc tuyến chính là triển hiển một người trúng mục tiêu dục vọng có thể hưởng thụ trình độ cao thấp; cùng với kim tiền chi phối tình hình; cho nên ra lệnh cho kho

Có thừa đương nhiên kỳ dục vọng hưởng thụ cập kim tiền chi phối năng lực tựu cao; trái lại nếu như yếu; kỳ chi phối năng lực tương đối tựu thấp; cho nên nói; khi chúng ta thấy một người

cung phúc đức xinh đẹp nói; còn muốn tái tố giao tử điền điều này tuyến cùng khán; nếu như tử điền không đẹp; chỉ có thể nói là không tưởng mà thôi; cũng không có cụ thể được cái gì đông

Đông; mà từ một ... khác độ lớn của góc nói nó là tật ách tài phúc; bản thân năng lực hưởng thụ nhiều ít vui sướng; cũng có thể bởi vậy nhìn ra;

Đệ tứ nó cũng là huynh giao hữu tuyến phu quan cũng chính là khí số cung vị; tai kiếp có hay không cứu; cũng có thể từ nay về sau nhìn ra; sở dĩ; tổng hợp lại đã ngoài quan điểm; tử điền tuyến cũng là mệnh bàn

Trung tâm tương đương quan trọng một cái tuyến;

Bởi cung điền trạch địa chi là tuất

Đây cũng là điển hình tài sản cung vận, có thể xảo diệu vận dụng khổng lồ bất động sản.

Bởi cung điền trạch có thiên đồng

Thiên đồng thủ cung điền trạch, giống nhau chủ tay không hưng gia, có thể đưa nghiệp. Nhược sai ai ra trình diện lộc người, đưa nghiệp dày. Thiên đồng thủ cung điền trạch, bởi thiên đồng tinh thần thụ bỉ vật chất hưởng thụ làm trọng, sở dĩ

Tình hình chung hạ, cận chủ ở lại hoàn cảnh hưởng thụ, cho nên không được chủ sản nghiệp dày. Thiên đồng thủ cung điền trạch, sở phục vụ cơ cấu dĩ đái trang hoàng, hưởng thụ, thương nghiệp tính nghệ thuật chất người là nên.

Cung điền trạch trì thiên đồng tinh, ngươi ở đây năm mới không đổi đạt được điền trạch, nhưng lúc tuổi già thì, có thể nhân cái khác cơ duyên mà chính mình rất nhiều bất động sản. Mình sức lao động thu hoạch có điền sản còn hơn tổ

Nghiệp, điền viên tươi tốt.

Bởi thiên đồng = Hóa kị

Duy nhược thiên đồng Hóa kị, thì mặc dù năng lực tự đưa sản nghiệp, là một sản nghiệp thu nhận phiền não, hoặc suốt đời là sản nghiệp mà tốn hao tinh thần.

Bởi cung điền trạch có thiên đồng

Thiên đồng vu cung điền trạch và hàng xóm năng lực sống chung hòa bình, nhân thiên đồng tinh thần thượng của phúc trạch, không được chủ vật chất thượng của thu hoạch, cho nên so sánh bất lợi mua điền trạch.

Cung điền trạch trì thiên đồng tinh, nâm ở năm mới không đổi đạt được điền trạch, nhưng lúc tuổi già thì, có thể nhân cái khác cơ duyên mà chính mình rất nhiều bất động sản. Mình sức lao động thu hoạch được

Của điền sản còn hơn tổ nghiệp, điền viên tươi tốt.

Bởi cung điền trạch có hữu bật

Hữu bật tinh cũng là một viên phụ tá tinh diệu, kiên định mà hữu lực, mặc dù cũng không miễn vất vả cực nhọc, nhưng năng lực thản nhiên chỗ của, bởi vậy cung điền trạch trì hữu bật tinh người đó, nếu có cái khác ngôi sao may mắn đồng cung, có thể

Phát huy kỳ phụ tá lực lượng, thành gia lập nghiệp phi thường dễ.

Bởi cung điền trạch có hữu bật hơn nữa cung điền trạch tam phương tứ đang có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Địa kiếp, địa không hơn nữa cung điền trạch tam phương tứ đang có hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt

Bất quá cuối cùng vẫn là năng lực đưa sinh.

Bởi cung điền trạch có linh tinh

Linh tinh là sát tinh một trong, cung điền trạch trì linh tinh người đó đa chủ tổ tiên sở di lưu sản nghiệp nan thủ.

Bởi cung điền trạch tam phương tứ đang có tử vi, Thiên phủ, thất cát, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Gia hội chư ngôi sao may mắn vưu mỹ.

Bởi cung điền trạch có tả phụ, hữu bật

Có tổ nghiệp, được chúng cát thủ chiếu năng lực kế thừa, tự đưa không khó.

Bởi cung điền trạch có tả phụ, hữu bật hơn nữa cung điền trạch có Tứ Sát

Gia Tứ Sát trung tâm lúc tuổi già tự đưa, nhưng thuộc gian nan đưa sinh.

Bởi cung điền trạch có tử vi, Thiên phủ, liêm trinh, vũ khúc, thiên đồng, thiên tướng, Thái âm, thiên cơ, thiên lương, phụ bật, lộc tồn

Cung điền trạch ưa tử vi, Thiên phủ, liêm trinh, vũ khúc, thiên đồng, thiên tướng, Thái âm, thiên cơ, thiên lương, phụ bật, lộc tồn chờ cát diệu miếu vượng thủ giá trị, Thì bất động sản đa, điền trạch quang vinh xương

Bởi cung điền trạch có thất cát, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hơn nữa cung điền trạch có lục sát, Hóa kị

Cát hung các hữu, chủ trạch vận thoái thoái không đồng nhất, trung tâm lúc tuổi già có thể tự đưa.

Bởi cung điền trạch có tả phụ, hữu bật

Tả phụ hoặc hữu bật tinh ở cung điền trạch, hoặc tả phụ hữu bật các ở huynh đệ cung, cung tật ách, hoặc tả phụ hữu bật ở phúc đức, quan lộc giáp cung điền trạch, hoặc cung điền trạch có hóa lộc hoặc tự

Hóa lộc: Người như vậy trong cuộc đời có cơ hội chính mình một cái nhà trở lên phòng ở hoặc phòng địa sản, cái gọi là có đất tư có tài, chỉ là thu vào tô hay một số tiền lớn, bất quá nếu như ở

Huynh đệ cung đồng thời xuất hiện Hóa kị nói, như vậy những ... này thổ địa khả năng không đến bao nhiêu tiền, thậm chí phải ra khỏi tô đều tô không xong.

Bởi cung điền trạch có Hóa kị

Điền trạch có Hóa kị, nhưng hóa lộc ở mệnh, tài, quan một trong số đó, tịnh hơn nữa cung điền trạch trung tâm vô hóa khoa, hóa quyền: Người như thế hơn phân nửa đã từng quá một ít cực khổ ngày, ví dụ như

Khi còn bé gia cảnh bất hảo, gia cảnh bất hòa nhạc chờ, thế nhưng quá trình lâu dài phấn đấu, sự nghiệp và tiền tài hội vô cùng to lớn, mà trở thành nếu nói kẻ có tiền.

Bởi cung điền trạch Thiên can là bính hơn nữa cung mệnh có liêm trinh hoặc cung thiên di có liêm trinh

Cung điền trạch Hóa kị nhập cung mệnh hoặc xung mệnh ﹒﹒ chủ và người nhà trong lúc đó duyên phận mỏng

Bởi cung điền trạch Thiên can là bính hơn nữa cung điền trạch có thiên đồng

Cung điền trạch tự hóa lộc có tiền, bất tại hồ dùng tiền, thích hoa tiền cấp người nhà mua đồ, quan tâm người nhà

Bởi cung mệnh có liêm trinh hơn nữa cung điền trạch Thiên can là bính

Điền Hóa kị nhập mệnh mới có thể khó có thể tự mình danh nghĩa mãi điền trạch, điền trạch vận soa, người nhà rất dính chính, chính kh