Tử Phủ nhật kình, cự thương trí xảo

Tử Phủ nhật kình, cự thương trí xảo

  • 04:00 18/10/2020
  • Xếp hạng 4.94/5 với 837 phiếu bầu

Tử, Phủ, Nhật là ba đế tinh mạnh mẽ, có bản lãnh biến Kình Dương (cùng cung) thành của mình, tức là tự mình trở thành trí xảo . Nếu mệnh cư ở Thìn Tuất Sửu Mùi tất Kình Dương nhập miếu, theo đuổi kinh doanh dễ thành tựu lớn.

Chú ý: Thái Âm cũng là đế tinh nhưng tương đối yếu, không vận dụng nổi Kình Dương nên chỉ có cách này khi đồng cư với Thái Dương ở Sửu Mùi.

Các bài viết khác:
Tử Phủ nhật kình, cự thương trí xảo
Tác giả: Tử Vi Cổ Học tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: tử vi global, 12 địa hộ trong tử vi, 5 thượng cách của tử vi, alex alpha tử vi, an vòng sao tử vi, Áp dụng lý thuyết sao treo và ứng dụng cho tử vi nam phái, Áp dụng thực tiễn tử bình sơ cấp, bác sỹ ở cung tử nữ, bác sỹ ở cung tử tức, bác sỹ ở tử tức,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ