Trung châu phái lục thập tinh hệ

Trung châu phái lục thập tinh hệ

  • 04:00 22/06/2020
  • Xếp hạng 4.96/5 với 9934 phiếu bầu

Bản dịch:

Trung Châu phái sáu mươi tinh hệ sáu mươi tinh hệ của 01 tử vi ngồi một mình tử ngọ

[tử vi đẩu số] chỉ có mười hai một cơ bản bàn, nhất chính nhất phản (như tử vi ở tử, tử vi ở ngọ) thì có thể coi là có lục loại cơ bản kết cấu. Tương mười bốn chính diệu dựa vào quy luật an sao tổ hợp, cộng được ba mươi tám tổ, phân bố vu sáu cơ bản kết cấu trong, tức thành sáu mươi tinh hệ.

Suy tính [tử vi đẩu số], ngoại trừ phải hiểu mười hai chính diệu cơ bản tính chất ngoại, còn hiểu hơn sáu mươi tinh hệ cơ bản tính chất. Ví dụ như tử vi ở tử cung ngồi một mình, thì và tử vi ở ngọ cung ngồi một mình tính chất hơi không có cùng, [tử sát], [tử tham], [tử phá], [Tử Phủ], [tử tướng], canh các cụ bất đồng đặc tính, hoàn toàn và tử vi ngồi một mình bất đồng. Phải đối với lần này có toàn diện lý giải, sau đó tài khả đàm đẩu số suy đoán.

Trừ đến đây bên ngoài, hoàn phải lý giải các tổ tinh hệ cho nhau can thiệp tính chất. Giá tức là [Trung Châu phái] suy đoán đẩu số tối đại bí mật.

Về đẩu số suy đoán, bản phường chích giới thiệu [tam phương tứ chính] suy đoán, căn bản vị lo lắng đáo các tổ tinh hệ can thiệp. Ví dụ như [Thái âm ngồi một mình tị cung], làm một đại hạn cung mệnh hoặc lưu niên cung mệnh, giống nhau chỉ bằng Thái âm ở tị cung tính chất, cùng với ở [tam phương tứ chính] sở hội hợp tinh diệu, lai suy đoán đến đây đại hạn hoặc lưu niên cát hung. Nhưng [Trung Châu phái] thì bất đồng, ngoại trừ Thái âm [tam phương tứ chính] ở ngoài, hoàn phải chú ý tới nhất nhất

(nhất) người này thì ra là cung mệnh tính chất làm sao?

Ví dụ như, [thiên đồng cự môn] ở vị cung tọa mệnh người đó, đi [Thái âm ở tị] đại hạn, lưu niên, tuyệt đối cân nguyên lai [vũ khúc thiên tướng] ở dần cung tọa mệnh người đó bất đồng.

Bởi vì [thiên đồng cự môn] tọa mệnh người đó, có chính hắn bản chất, [vũ khúc thiên tướng] tọa mệnh người đó, cũng có chính hắn bản chất, đây đó bản chất bất đồng, trải qua đi [Thái âm ở tị] lưu niên hoặc đại hạn, cũng không có cùng phản ứng.

Từ đó có thể biết, bản phường chích coi trọng các cung viên [tam phương tứ chính] mà làm ra suy đoán, thực sự phi thường của sơ hở, thua [Trung Châu phái] coi trọng nguyên lai các cung tính chất đặc biệt, thị niên hạn là tinh hệ can thiệp suy đoán pháp tinh vi.

(nhị) vu suy đoán lưu niên thì, cũng cần phải chú ý đại vận cung viên tinh hệ tính chất.

Ví dụ như, [vũ khúc thiên tướng] ở thân cung tọa mệnh, [tham lang ở ngọ cung] là đại hạn cung mệnh, đi [liêm trinh Thiên phủ] lưu niên. Cân [vũ khúc thiên tướng] ở thân cung tọa mệnh, [thái dương thiên lương] là đại hạn cung mệnh, đồng dạng đi [liêm trinh Thiên phủ] lưu niên, vận trình tức không có cùng. Còn đây là bởi nguyên lai cung mệnh mặc dù cùng, lưu niên cung mệnh tương đồng, mà đại vận cung mệnh tinh hệ lại bất đồng của cho nên.

Loại này suy đoán đặc sắc, duy [Trung Châu phái] mới có. [Trung Châu phái] có truyền miệng [tử vi tinh bí quyết], tức tường luận điểm này. Người viết có thể nói, đến đây [tử vi tinh bí quyết] hiện nay duy người viết xong truyền thụ, hiện vu tự thuật [sáu mươi tinh hệ] thì, đã xem đến đây tinh bí quyết dung hối. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính là [tử vi tinh bí quyết] hệ thống tự thuật. Nhược hệ thống tự thuật, thì độ dài thái cự. Người viết ở [tử vi đẩu số học được] truyền thụ [tử vi tinh bí quyết], mỗi bí quyết cần phải truyền thụ tam tiếng đồng hồ, cộng hơn sáu trăm bí quyết, giảng thì phi năm năm bất năng nói, từ đó có thể biết bên trong dung của phong phú.

Bởi [tử vi tinh bí quyết] lịch đại luôn luôn con một mấy đời (mỗi đời chích truyện nhất vị đệ tử), bạn cố tri người không nhiều lắm, thậm chí có thể nói không người biết đến đây. Sở dĩ, đương nói tới [tử vi hội thiên đồng cự môn], hoặc [phá quân hội thái dương thiên lương] là lúc, nếu không thức [tử vi tinh bí quyết], khả năng trở thành chê cười, nhược biết [tử vi tinh bí quyết], thì sẽ gặp tương của trở thành nghiêm túc nhất thảo luận.

Phải minh bạch điểm này, sau đó tài năng nghiên độc phía dưới về [sáu mươi tinh hệ] tự thuật.

Tổ thứ nhất

Đến đây tổ cộng bao hàm thập cái tinh hệ: Tử vi ngồi một mình; phá quân ngồi một mình; liêm trinh Thiên phủ; Thái âm ngồi một mình; tham lang ngồi một mình; thiên đồng cự môn; vũ khúc thiên tướng; thái dương thiên lương; thất sát ngồi một mình; thiên cơ ngồi một mình.

Thập cái tinh hệ cho nhau can thiệp, hơn nữa mười hai quan can thiệp tính chất bất đồng. Bên dưới tương lựa chọn trọng yếu can thiệp tính chất nói rõ.

------------------

01 tử vi ngồi một mình tử ngọ

Tử vi ngồi một mình, tử cung không bằng ngọ cung, bởi vì ở ngọ cung thì nhập miếu, lĩnh đạo lực cập chế hóa điều hòa lực giai so sánh tử cung ngồi một mình là đại, cho nên vị và tài phú đều so sánh xuất sắc.

Tử vi ngồi một mình nhất định phải [bách quan triều củng] mới nhiều phúc trạch, nhược [quần thần rời xa] thì là [không cầm quyền cô quân], mặc dù tư tưởng siêu thoát, đã có chí khí nan thù cảm khái. Nếu vì không cầm quyền cô quân, canh mỗi ngày thiên không, địa không chờ diệu, thì nên truy tầm triết lý, trở thành tôn giáo nhân vật, cũng sẽ thành là người lãnh đạo tài. Gặp mui xe tôn giáo tín ngưỡng càng sâu, mà lại ưa thăm dò thần bí sự vật.

Tử vi ngồi một mình trừ ưa [bách quan triều củng] ngoại, vui hơn phụ bật giáp mệnh, xương khúc giáp mệnh, long trì phượng các giáp mệnh có thể tăng khí thế giảm thiểu vất vả cực nhọc.

Tử vi ngồi một mình mà phụ tá sát hóa chư diệu tịnh sai ai ra trình diện là lúc, cần phải tường thị các tinh diệu hơn quả cùng với lực lượng mà định cát hung. Giống nhau chủ nhân lý tưởng cao mà đi động lực bất túc, hậu thiên bổ cứu, chú ý nỗ lực tìm kiếm lý tưởng thực hiện.

Nếu không có cát diệu hội hợp chích phùng sát diệu thì, thì dễ nghĩ có tài nhưng không gặp thời, nên vu kinh thương. Chỉ cần sát diệu nhập miếu, hơn nữa đụng phải sát diệu không nhiều lắm, vẫn có thể kinh thương làm giàu. Tốt nhất là có thể cùng hóa lộc hoặc lộc tồn hội hợp, thì làm giàu ở ngoài mà lại có tương đối địa vị xã hội, nhất là ở thương nghiệp xã hội, thay đổi phát triển, nhược làm chính trị, văn giáo thì đa lận đận nhấp nhô.

Sát diệu nặng giống nhau giai chủ tranh cãi thị phi, nhất là đụng tới lạc hãm kình dương, canh chủ ngữ tụng hoặc ngoại khoa giải phẫu.

Tử vi ngồi một mình cũng ưa hóa quyền, hóa khoa, hóa quyền năng tăng người lĩnh đạo cập cánh tranh lực, hóa khoa thì có tiếng dự, dễ nên làm học thuật nghiên cứu, có thể dung hối bách gia mà có sáng tạo, nhưng giai kẻ khác cả tin, dễ thính lời gièm pha thị phi.

Tử vi ngồi một mình, đối cung tất là tham lang, cũng chủ nhân háo sắc, sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu hội hợp càng sâu, duy đồng thời hội hợp thiên hình năng lực tự hạn chế.

Tử vi ngồi một mình tử ngọ, đối cung là tham lang ngồi một mình, và [vũ khúc thiên tướng], [liêm trinh Thiên phủ] gặp gỡ.

Yếu bình luận tử vi ngồi một mình bản tính, trừ xem thêm phía trước về [mười bốn chính diệu] tự thuật ở ngoài, tịnh nhu chú ý một yếu điểm: Tinh thần và vật chất cân đối.

Tử vi bản thân, ký có thuộc về tinh thần phương diện bản chất (như chủ quan cường, ở ái ác phương diện có đặc thù cá tính, tất có tinh thần phương diện tiêu khiển và ham, có quyết đoán lực các loại); cũng có thuộc về vật chất phương diện tính chất (như ham vật chất hưởng thụ, có lĩnh đạo lực, có tổ chức lực các loại), hội hợp bất đồng tinh diệu, đến tột cùng là tăng mạnh tinh thần phương diện tính chất, hay là là tăng mạnh vật chất phương diện tính chất, hay là đối với một trong hai có điều suy yếu, thậm chí chuyển hóa thành một ... khác đặc tính, vu suy đoán thốn thực nên coi trọng.

Tham lang, vũ khúc, Thiên phủ là thuộc về vật chất tính tinh. Liêm trinh, thiên tướng là thuộc về tinh thần tính tinh.

Nếu như tham lang hóa lộc hóa quyền, vũ khúc hóa lộc hóa quyền, Thiên phủ hóa khoa chờ đều tăng mạnh tử vi vật chất tính;[bách quan triều củng], đặc biệt tả phụ hữu bật, cũng tăng mạnh tử vi vật chất tính.

Nếu như liêm trinh hóa lộc, thiên tướng thành [tài ấm giáp ấn] cách, thì suy yếu tử vi tinh thần tính, bởi vậy vật chất tính khả năng tương đối tăng mạnh.

Nếu như tham lang Hóa kị, vũ khúc Hóa kị, thì suy yếu tử vi vật chất tính, bởi vậy tinh thần tính khả năng tương đối tăng mạnh.

Nếu như tham lang cùng trời hình cùng độ, hoặc và thiên không diệu cùng độ; liêm trinh và đào hoa chư diệu, hoặc và xương khúc cùng triền;[hình kị giáp ấn] thiên tướng; cùng với và tử vi cùng độ thiên không diệu, hội mui xe, đào hoa chờ tạp diệu, thì tăng mạnh tử vi tinh thần tính.

Dĩ tử vi bản thân mà nói, [bách quan triều củng] tử vi, hóa quyền tử vi vật chất tính nặng;[không cầm quyền cô quân] tử vi, hóa khoa tử vi, tinh thần tính nặng.

Phải như vậy so sánh tử vi ở tử, ngọ nhị cung bản chất, sau đó tài năng suy đoán kỳ trải qua đi mười hai cung thốn, và các tinh hệ can thiệp tính chất.

Nói chung, vật chất tính nặng tử vi ngồi một mình, ưa đi dưới đây các tinh hệ cứ độ cung viên nhất nhất phá quân, liêm trinh Thiên phủ, vũ khúc thiên tướng, thất sát, thiên cơ. Nhược như thế cung viên cũng vật chất tính nặng, thì chính có thể phối hợp, tất là đắc chí hoặc phát tài đại vận hoặc lưu niên.

Cái gọi là vật chất tính nặng, như phá quân hóa lộc, phá quân hóa quyền; liêm trinh hóa lộc Thiên phủ; vũ khúc hóa lộc thiên tướng, thất sát hội kiến hóa lộc hoặc lộc tồn; thiên cơ hóa lộc sai ai ra trình diện phụ bật.

Tinh thần tính nặng tử vi thì ưa đi dưới đây các tinh hệ cứ độ cung viên nhất nhất Thái âm, thái dương thiên lương. Nhược đến đây nhị cung viên cũng tinh thần tính nặng, cũng chính kham phối hợp, tất là được gọi là, được danh dự đại vận hoặc lưu niên.

Cái gọi là tinh thần tính nặng, là chỉ Thái âm hóa lộc, quyền, khoa; thái dương hóa lộc, quyền, khoa; thiên lương hóa khoa mà nói.

Thiên phủ hóa khoa liêm trinh, [hình kị giáp ấn] thiên tướng vũ khúc, thiên cơ hóa khoa chờ kết cấu, nhược canh sai ai ra trình diện xương khúc văn diệu, cũng tinh thần tính nặng tinh hệ. Nếu có thể lý giải kể trên suy đoán nguyên tắc, cũng không nan do đúng rồi giải trừ phụ, tá, sát, hóa, tạp diệu hội hợp biến hóa, không nên nhất nhất tế thuật.

Vật chất tính nặng tử vi hành kinh tinh thần tính nặng tham lang, thì chuyển hóa thành sắc dục. Tham lang là cung mệnh, cung phúc đức, cung phu thê thì, đều là cân phối ngẫu dĩ người bên ngoài phát sinh tình cảm dấu hiệu. Nhược tham lang là cung tật ách thốn, thì chủ mắc sinh thực khí quan cập thận bệnh.

Vật chất tính nặng tử vi hành kinh vật chất tính nặng tham lang, trái lại không được chủ sắc dục, nhược vu cung tật ách, thì là can bệnh, dạ dày bệnh.

Tinh thần tính tử vi hành kinh vật chất tính nặng tham lang, cũng mới có thể chuyển hóa thành sắc dục.

Tinh thần tính nặng tử vi, hành kinh tinh thần tính nặng tham lang, trái lại khả năng lánh đời, hoặc trở thành nghệ thuật sáng tác, tinh thần hưởng thụ phát huy vận trình. Nhược tham lang là cung tật ách, chủ mắc cơ năng mất cân đối, thần kinh phấn khởi hoặc thần kinh suy nhược, nhân nội tiết không thăng bằng dẫn đến khí quan mẫn cảm chờ vô thực chất bệnh hoạn.

(làm sao phân biệt tham lang vật chất tính và tinh thần tính, tương tường hậu luận. Ở đây tạm thời cử một cái ví dụ: Hóa lộc tham lang là vật chất tính nặng; Hóa kị tham lang là tinh thần tính nặng. )

Tinh thần tính nặng tử vi hành kinh [thiên đồng cự môn] lưu niên đại hạn, tất sản sinh tình cảm thượng khốn cong, hoặc thất ý vu sự nghiệp, hoặc phát sinh tình hình đặc thù cảm thụ, thị phụ, tá, sát, hóa hội hợp mà định.

Vật chất tính nặng tử vi hành kinh [thiên đồng cự môn], nhược thiên đồng hóa lộc, thường thường là thu hoạch năm hoặc vận trình; nhược thiên đồng Hóa kị, cũng có thu hoạch, cận chủ thu hoạch quá trình có ngăn trở. Tối ngại cự môn Hóa kị, trái lại là thất bại, tổn thất vận hạn lưu niên.

Vật chất tính nặng tử vi, hành kinh thất sát, lập tức phát sinh chuyển biến; tinh thần tính nặng tử vi, hành kinh thất sát, chủ trải qua kéo dài hậu thủy sinh chuyển biến (như thất sát là lưu niên cung mệnh, chủ sáu tháng cuối năm chuyển biến; thất sát là đại vận cung mệnh, chủ hậu năm năm chuyển biến).

Hơn nữa, hai người chuyển biến tính chất cũng không cùng. Người trước chủ yếu là đời sống vật chất chuyển biến; người sau cận vi đời sống tinh thần chuyển biến.

Phá quân hơi cùng thất sát, chích chuyển biến biên độ trọng đại.

Đã ngoài hơi cử sổ lệ, đã nhiếp [tử vi tinh bí quyết] tinh yếu. Dưới cử ra một ít cụ thể suy đoán ví dụ.

(nhất)[liêm trinh Thiên phủ] tinh hệ, liêm trinh Hóa kị, nguyên cục tử vi tinh thần tính chất nặng hơn, thì chủ đời sống tinh thần có khiếm khuyết. Lúc này liền nhu lập tức kiểm tra nguyên cục cung phúc đức phá quân, nhược sai ai ra trình diện Hàm trì, đại hao tổn, tắm rửa, thiên diêu, thì chủ tinh thần trống rỗng, sở dĩ hành kinh [liêm phủ] vận hạn thì, sẽ phát sinh tình cảm khốn cong. (nhược [liêm phủ] vì huynh đệ cung, chủ huynh đệ, đồng bọn đang lúc tình cảm ngăn trở;[liêm phủ] là cung phu thê, chủ tự thân có gặp ở ngoài chờ. Vu cung tật ách phổ biến là bệnh tiểu đường. Học giả có thể căn cứ cơ bản tính chất, suy đoán [liêm phủ] nhập mười hai cung khắc ứng với. )

(nhị)[vũ khúc thiên tướng] tinh hệ, nhược vũ khúc Hóa kị, nguyên cục tử vi vật chất tính nặng, thì chủ đời sống vật chất có khiếm khuyết. Lúc này liền nhu lập tức kiểm tra nguyên cục sự nghiệp cung [liêm phủ], nhược [liêm phủ] được lộc, thì đời sống vật chất khiếm khuyết hệ bởi quá mức mở rộng sự nghiệp mà đến; như [liêm phủ] vô lộc, mà lại là [thiên không kho] hoặc [lộ kho], thì hành kinh [vũ khúc thiên tướng] thủ mệnh niên kỉ vận, có thất nghiệp, đảo rách nát của ngu.

Cử đến đây hai người ví dụ thực tế, học giả có thể tường dưới [tinh hệ] tính chất tự thuật, dung hối quán thông, tức năng lực làm ra so sánh cặn kẽ suy đoán.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 02 phá quân ngồi một mình dần thân

Phá quân ở dần thân nhị cung ngồi một mình, đối cung là vũ khúc thiên tướng, vũ khúc là quả ở lại, đái cô khắc tính chất, sở dĩ nên chú trọng tinh bàn trung cung phụ mẫu cát hung, nhược cung phụ mẫu sát kị trọng trọng, hoặc cung mệnh lộc mã cùng bôn ba mà sai ai ra trình diện sát diệu, đều chủ nhân từ nhỏ rời nhà, tại ngoại gây dựng sự nghiệp thành công.

Duy thụ thiên tướng ảnh hưởng, cũng chủ thái độ làm người hành hiệp trượng nghĩa, hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, sở dĩ tuy rằng tính tình cương liệt, cũng tất bị người ủng hộ, hơn nữa cũng tất có nhất kỹ bàng thân, sau đó có thể lưu lạc thiên nhai.

Nhược sai ai ra trình diện lộc tồn cập hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, lại có phụ bật khôi việt, thì tuy rằng bay bổng bất an, nhưng cũng chủ sự nghiệp có kiến thụ, có thể rời xa nơi sinh phát triển. Nhược ở nơi sinh, thì bay bổng tính chất liền biến thành không được chuyên nhất nghiệp, sự nghiệp cập chức vị lúc nào cũng biến hóa, hoặc tới công tác hoàn cảnh cũng biến động bất định.

An mệnh ở đây nhị cung phá quân, nhược sai ai ra trình diện xương khúc, thì là dáng vẻ hào sảng văn sĩ. Nhược sai ai ra trình diện trọng trọng sát diệu hội chiếu, thì suốt đời cô tịch lưu lạc. Sai ai ra trình diện Hóa kị, kình dương, đà la toàn bộ hội vu cung mệnh, thì chủ tàn tật trong người, nhưng rất thích tàn nhẫn tranh đấu của tính thì bất biến.

Nữ mệnh dễ trụy phong trần, đặc biệt ở thân cung an mệnh thì là quá mức, lại chung thân vô chính thức hôn nhân.

Phá quân ngồi một mình dần, thân, đối cung là [vũ khúc thiên tướng], và thất sát ngồi một mình, tham lang ngồi một mình gặp gỡ.

Yếu phán đoán đến đây cung viên phá quân tính chất, phải chú ý một suy đoán thượng đặc điểm, tức đến đây phá quân phản bội tính và thuận theo tính. Phải nắm giữ đến đây đặc điểm, sau đó tài khả hiểu số mệnh con người cung bản chất.

Tình hình chung hạ, phá quân phản bội tính dũ cường, cuộc sống biến động biên độ dũ đại, phá quân thuận theo tính dũ cường, cuộc sống biến động biên độ dũ tiểu.

Phàm phá quân thủ cung mệnh người đó, vận thế như yên ngựa hình, tức phải quá trình nhiều lần. Đương kỳ vận thế bay lên là lúc, bỗng nhiên hội gặp phải ngăn trở, ngược lại xuống phía dưới, sau đó lại lần nữa bay lên. Sở dĩ, phán đoán phá quân phản bội tính và thuận theo tính, là được phán đoán đến đây [yên ngựa hình] vận thế lên xuống độ.

Điểm này, vu suy đoán thì trọng yếu phi thường. Bởi vì đồng dạng là phá quân ngồi một mình vu dần, thân nhị cung thủ mệnh người đó, có vài người liên tiếp biến hóa công tác, có vài người có thể ở một cơ cấu phục vụ chung thân, tức là bởi vì [yên ngựa hình] cao thấp biên độ có khổ phân biệt của cho nên.

Dĩ phá quân bản thân mà nói, được lộc, không gặp sát kị hình phá quân. Thuận theo tính trọng đại; trái lại, nếu không được lộc, hoặc sai ai ra trình diện sát kị hình diệu nặng phá quân, phản bội tính trọng đại.

Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, bất năng cải biến phá quân đặc tính, tương phản, chỉ có càng thêm mãnh liệt, tức thuận theo người dũ thuận theo, phản bội người dũ phản bội.

Văn xương, văn khúc nhị diệu, đồng thời hội hợp phá quân, có thể tăng thuận theo tính, nhược chỉ người gặp điều không phải. Thảng như chỉ sai ai ra trình diện xương, khúc Hóa kị, trái lại tăng phản bội tính.

Đối cung [vũ khúc thiên tướng], phàm vũ khúc hóa lộc, [tài ấm giáp ấn] thiên tướng, đều có thể tăng mạnh phá quân thuận theo tính. Nhược vũ khúc Hóa kị, [hình kị giáp ấn] thiên tướng, thì năng lực tăng phá quân phản bội tính.

Tam hợp cung tham lang, hóa lộc, và lộc tồn cùng độ, tăng phá quân thuận theo tính; nhược hóa quyền, thì cần phải thị có vô sát kị hình đồng thời hội hợp, có người tăng phản bội tính, vô người tăng thuận theo tính. Nhược tham lang Hóa kị, cũng tăng thuận theo tính.

Tam hợp cung thất sát, và hỏa, linh, dương, đà cùng độ thì, tăng phá quân phản bội tính; và phụ bật cùng độ thì, chích tăng mạnh phá quân bản tính; và khoa văn chư diệu cùng độ (như và văn xương hóa khoa cùng độ, hoặc sai ai ra trình diện long trì, phượng các đối tinh), thì tăng mạnh phá quân thuận theo tính.

Thuận theo tính phá quân, ưa hành kinh dưới các cung viên nhất nhất

Liêm trinh Thiên phủ (hóa lộc, hóa khoa); Thái âm (hóa lộc, quyền, khoa); tham lang, (hóa lộc, quyền); vũ khúc thiên tướng (hóa lộc, quyền, khoa, tài ấm giáp ấn); thái dương thiên lương (hóa khoa); tử vi (hóa khoa).

Phản bội tính nặng phá quân, ưa hành kinh dưới các cung viên nhất nhất

Liêm trinh Thiên phủ (sai ai ra trình diện phụ bật, khôi việt); tham lang (hỏa linh cùng độ); thiên đồng cự môn (hóa lộc); vũ khúc thiên tướng (hình kị giáp ấn); thái dương thiên lương (hóa lộc, quyền); thất sát (hội hóa lộc hoặc lộc tồn); tử vi (hóa quyền).

Thuận theo tính phá quân, hành kinh ưa nên cung viên, tuy có biến động, tất phi căn bản tính cải biến (như chuyển biến hành nghiệp), hơn nữa biến động thuận lợi, hoặc là nhân dẫn dắt thế cải biến. Nhược hành kinh không thích hợp cung viên, biến động biên độ mới phát giác được đại, hơn nữa biến động được khổ cực.

Phản bội tính phá quân, hành kinh ưa nên cung viên, tất có phải thay đổi của thế, hơn nữa đa thuộc căn bản tính cải biến, hơn nữa cải biến thì nhiều lần trải qua gian khổ. Nhược hành kinh không thích hợp cung viên, thì biểu hiện là thoái thoái thất cư, hoặc ngồi thất cơ hội tốt.

Đại thể bắt đầu thuyết, phản bội tính phá quân sở hỉ cung viên, tức thuận theo tính phá quân sở không thích cung viên; trái lại, thuận theo tính phá quân sở hỉ cung viên, đó là phản bội tính phá quân sở không thích cung viên.

Thuận theo tính phá quân, hành kinh vô sát kị hình hao tổn (hoặc ít thấy một ... hai ...), nhưng có lộc, quyền, phụ, tá cung viên, tất có đột phá tính phát triển. Tuy có thể giảm thiểu cuộc sống ba động, nhưng nếu hàn vi hạng người gặp của, trái lại khó có thể nhân đột phá mà đột phát.

Phản bội tính phá quân, hành kinh ít lộc, quyền, khoa, vừa chỉ thấy một ... hai ... Phụ, tá chư diệu cung viên, tất sinh đột phát tính biến động, nguyên đã người giàu sang không thích hợp, nhưng hàn vi hạng người gặp của, trái lại có thể nhân biến động mà thu hoạch cát, hoặc thành hết cùng lại thông biến động vận trình (như vũ khúc thiên tướng, thiên tướng là hình kị sở giáp). Nhất nhất chỉ là sát kị hình hao tổn chư diệu quá nhiều hội hợp thì, cũng gian khổ, rách nát hiện ra.

Lý giải kể trên nguyên tắc, liền có thể biết xu tị chi đạo, thay đổi hoặc bất biến, hành tung trong lúc đó rất là trọng yếu.

Thuận theo tính phá quân sai ai ra trình diện sát, hình chư diệu đông đảo người, chủ một thân hơi có thành tựu, liền do dự chí mãn, sở dĩ tối không thích hợp sai ai ra trình diện linh tinh, đà la, sai ai ra trình diện thì canh trì trệ không tiến, khó có thể thượng đạt. Tối nên hơi sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, kình dương, trái lại chủ có thể kích phát hướng về phía trước.

Phản bội tính phá quân sai ai ra trình diện sát, hình chư diệu đông đảo người, có lúc trái lại chủ một thân nhân nhân sinh quá mức nhấp nhô mà tang chí. Lúc này tức kiểm tra kỳ nhân cung phúc đức cập cung thiên di. Cung phúc đức tốt người, nên phát triễn đạo lệ, tìm kiếm cải biến vận mạng kỳ ngộ (sở dĩ yếu lưu ý tốt đại vận hoặc lưu niên), lợi dụng kỳ lực lượng tinh thần, lai cải biến cuộc sống gặp gỡ. Nhược cung thiên di tốt người, nên mưu cầu xuất ngoại phát triển cơ hội (sở dĩ yếu lưu ý thiên di đại vận hoặc lưu niên), lợi dụng chuyển biến hoàn cảnh, lai cải thiện vận mạng của mình.

Ở đây mà lại cử đồng loạt, để tác thực tế suy đoán tham khảo nhất nhất

Phá quân thủ mệnh vu canh dần cung (tức bính năm sinh ra), tham lang, kình dương cùng độ lai hội. Cung thiên di [vũ khúc thiên tướng] là trời đồng hóa lộc cập thiên lương tướng giáp, thành [tài ấm giáp ấn] của cục. Một ... khác tam hợp cung thất sát, bị dương đà đồng thời chiếu xạ.

Cái này cơ bản kết cấu, bởi sát diệu ảnh hưởng bản cung cập tam hợp cung duyên cớ, trên cơ bản thuộc về phản bội tính phá quân. Đương hành kinh nhâm thìn đại vận thì, [liêm trinh Thiên phủ] cư độ, liêm trinh đã Hóa kị, đại vận vừa hội vũ khúc Hóa kị, hơn nữa đại vận dương đà lại đồng thời hội chiếu thìn cung, thoạt nhìn phi thường của bất lợi.

Lúc này kiểm tra nguyên cục cung phúc đức, liêm trinh Hóa kị; nguyên cục cung thiên di, [tài ấm giáp ấn], hiển nhiên cung thiên di so sánh cung phúc đức là ưu.

Bởi vậy đương hành kinh [liêm trinh Thiên phủ] mười năm đại vận thì, liền phải lưu ý đại vận trung có na một năm cung thiên di tốt hơn, chủ động lưu ý thiên di cơ hội (hoặc ly tại chỗ phát triển, hoặc chuyển hoán chờ xắp xếp việc làm, chí ít cũng chuyển biến công tác cơ cấu), thì gặp gỡ là được cải thiện.

Do cái này ví dụ, có thể thấy được tương [tử vi tinh bí quyết] linh hoạt vận dụng, thường thường liền có thể xu cát tị hung. Bởi vì số phận đơn giản chỉ là cơ hội nắm chặt, hành tung quyết đoán mà thôi, nếu có thể nắm giữ, chí ít có thể khiến cho [yên ngựa hình] xu thế thuận hoạt.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 03 liêm trinh Thiên phủ tọa thìn tuất

Liêm phủ thìn tuất, kỳ tính chất làm một loại yên lặng công tác, kiên đảm trọng trách tinh thần. Tối nên phục vụ vu tài chính và kinh tế cơ cấu hoặc đảm nhiệm xí nghiệp hành chính công tác, chỉ cần hội hóa lộc có lẽ lộc tồn, là được tạ năm tư lên chức tới lĩnh đạo địa vị.

Nhưng liêm trinh hóa lộc lại cũng có một khuyết điểm, đương kỳ cùng trời phủ cùng độ là lúc, trở nên quá phận cẩn thận một chút, cho nên khai sáng lực ngại bất túc, cuộc sống phát triển cũng liền vi ngại thong thả. Thích nhất đối cung thất sát đái một điểm sát diệu lai hội chiếu, trái lại có thể sản sinh kích phát lực lượng, có thể khiến người sớm có thành tựu. Đương nhiên cũng nhu yếu trả giá thật lớn, đó chính là phí tinh thần vu giao tế xã giao trên, đồng thời thể xác và tinh thần lao lực.

Nhược sai ai ra trình diện xương khúc, liêm trinh Thiên phủ thủ mệnh người đó cũng có thể trở thành một học giả, bất quá cho dù ở trường học nhâm hiệu trưởng, cũng dễ đồng thời kiêm nhiệm hành chính chức vụ, như đại học hệ chủ nhiệm, học sinh trung tiểu học chủ nhiệm hiệu trưởng các loại.

Nhược Thiên phủ hóa khoa, thì một thân ở văn nghệ phương diện tất có tương đương tu dưỡng, đồng thời dễ thành danh. Đương khoa văn chư diệu tất tập là lúc, một thân nên làm văn hóa văn nghệ công tác, danh lợi song thu vào.

Ở tuất cung an mệnh, nhược khoa văn chư diệu tịnh tập, vừa không được chủ nhân làm văn hóa văn nghệ, trái lại nên căn cứ vào lý tưởng và hoài bão, ở không trung lâu các trung thành đại sự nghiệp, tuy có thành bại, chung năng lực mở ra hoài bão. Như tình hình đặc biệt lúc ấy sát diệu, thì nhưng chủ vu sự nghiệp phát triển trong quá trình có ngăn trở. Ở thìn cung an mệnh người điều không phải đến đây cách cục, còn đây là bởi thìn cung một chút cung tử vi, hạ xuống rảnh rang địa; mà tuất cung hội hợp ngọ cung tử vi, là một nhập miếu của cho nên. Do cái này kết cấu phân biệt, cũng biết tinh diệu miếu, vượng, lợi, hãm ảnh hưởng.

Nữ mệnh liêm trinh Thiên phủ dĩ trì hôn là nên, tảo hôn dễ thụ ái tình đả kích.

Liêm trinh Thiên phủ vu thìn, tuất nhị cung cùng độ, đối cung tất là thất sát ngồi một mình, tam hợp cung hội tử vi ngồi một mình, [vũ khúc thiên tướng].

Muốn đẩy phán đoán [liêm phủ] tinh hệ ở đây cung viên đặc tính, cần phải chú ý tình cảm và lý trí xung đột và điều hòa.

Liêm trinh bản thân, đã là có chứa tình cảm và lý trí xung đột mâu thuẫn tinh diệu, nó là [thứ đào hoa], thế nhưng nó cũng [trinh], hơn nữa [liêm], bởi vậy tranh luận là [đào hoa] cũng không dâm lạm, ở cổ đại, có thật nhiều trinh liệt thị tỳ thiếp thất, tình hình liền có thể nã lai tỉ như. Các nàng gặp gỡ, cũng có thể nói là tràn ngập tình cảm và lý trí xung đột kết quả.

Cùng ngày phủ cùng viên thì, cũng không thể khiến cho tình cảm hoặc lý trí định hướng, bởi vì Thiên phủ bản thân tuy rằng thiên về vu lý trí, nhưng nó có [đi kỳ vị, làm kỳ vị], an vu hiện trạng, bảo trì ký có nhân tế quan hệ các loại đặc điểm, sở dĩ cũng không thể sử dụng lý trí để giải quyết liêm trinh bản thân mâu thuẫn.

Thiên phủ được lộc, có lẽ có xương khúc hội hợp, trái lại làm sâu sắc liêm trinh tình cảm màu sắc; đến nỗi cuộc sống gặp nhau và hoà hợp với nhau, thường thường men theo một cái cố định quỹ tích lai phát triển.

[lộ kho] hoặc [thiên không kho] Thiên phủ, thì có thể suy yếu liêm trinh tình cảm, đại thể nhân tế quan hệ dễ cải biến.

Đối cung thất sát, có thể ảnh hưởng [liêm phủ] phe lý trí. Có sát diệu hội hợp, hoặc đụng tới hóa quyền tinh diệu, thất sát lý trí càng mạnh, nhân ảnh hưởng này đối cung [liêm phủ] cũng tràn ngập lý trí màu sắc. Nhưng giả như thất sát và thiên không diệu cùng độ, thì đến đây thất sát trái lại đa cuộc sống triết tư, cảm thấy cuộc sống trống rỗng, lúc này là được năng lực trái lại tăng [liêm phủ] mâu thuẫn bản tính.

Sở hội hợp tử vi nếu là [bách quan triều củng], hoặc hóa quyền, thì ảnh hưởng [liêm phủ] tăng lý trí. Nếu vì [không cầm quyền cô quân], hoặc hóa khoa, thì ảnh hưởng [liêm phủ] tăng tình cảm.

Sở hội hợp [vũ khúc thiên tướng], nếu là vũ khúc hóa lộc, hóa quyền, hoặc thiên tướng [tài ấm giáp ấn], có thể tăng [liêm phủ] lý trí; nhược vũ khúc hóa khoa, thiên tướng và khúc xương cùng triền giao nhau, có thể tăng [liêm phủ] tình cảm.

Vũ khúc Hóa kị, mà [liêm phủ] trung Thiên phủ vừa là [thiên không kho] hoặc [lộ kho], vì thế tinh hệ tổ hợp tối kém kết cấu, tượng trưng dễ tình cảm quyết tuyệt, mà kỳ lý trí cũng cận tác nét bút nghiêng phát triển.

Quá câu chấp vu tình cảm [liêm phủ], lớn nhất đặc sắc là trung với cho nên chủ. Trong lịch sử trinh thiếp, nghĩa bộc, cùng với chính đàn phe phái như một của thần, cứ thế chung thân phục vụ vu nhất cơ cấu viên chức, đại bộ phận thuộc về loại này.

Vu trải qua đi mười hai cung thốn, bọn họ không thích ba động ngăn trở tinh hệ, sở dĩ không thích hành kinh thất sát, phá quân nơi, cũng không ưa hành kinh tham lang Hóa kị vận hạn lưu niên. Thích nhất cát hóa [thái dương thiên lương], hóa lộc, quyền tham lang, cùng với tính chất cân đối trung hoà tử vi thì có thể trổ hết tài năng, hoặc đề cao mình địa vị xã hội, hoặc vu vận hạn trong phát tài làm giàu.

Tình cảm quá mỏng yếu, mà lý trí vừa không lấy quỹ đạo [liêm phủ], liền dễ lúc nào cũng lựa chọn sử dụng đối với mình có lợi phương hướng, thế nhưng nhân tế quan hệ lại cho nên mất hết. Quảng phủ người ta nói một ít người [nhất ly cà phê tựu quá đương](uống người khác nhất ly cà phê, có thể làm ra đối với bằng hữu chuyện bất lợi) tức là loại này tinh hệ kết cấu tính cách.

Vu trải qua đi mười hai cung thì, bọn họ ưa sai ai ra trình diện Thái âm hóa lộc; tham lang hóa quyền;[thiên đồng cự môn] hóa lộc, quyền; thiên cơ hóa lộc; tử vi hóa quyền vận hạn. Có thể đắc ý, cho nên nuôi sống tình cảm thượng nhiều lần quyết tuyệt, nhân tế quan hệ cũng đỡ. Nếu trải qua đi thất sát, phá quân, tham lang chờ không gặp cát hóa, vừa không gặp lộc niên kỉ vận, hoặc [thiên đồng cự môn] Hóa kị;[thái dương thiên lương] Hóa kị; thiên cơ Hóa kị vận hạn, là được có thể làm ra thương tổn chuyện tình cảm.

Tình cảm bạc nhược, lý trí nặng vu chính đạo [liêm phủ], ở tinh bàn trung, tất nhiên là tử vi, thất sát lưỡng viên có tốt đẹp chính là tinh diệu kết cấu, vu trải qua đi mười hai cung thì, chỉ cần không được đụng tới chủ tình cảm khốn cong tinh hệ, hoặc chủ đời sống vật chất mệt mỏi tinh hệ, đại thể đều là vận may. Nhất nhất [thiên đồng cự môn] triền đào hoa chư diệu; hoặc thiên đồng Hóa kị;[hiện lên thủy đào hoa] tham lang; thiên cơ Hóa kị tương đối Thái âm, giai chủ khiến cho tình cảm khốn cong. Thái âm Hóa kị; tham lang Hóa kị;[vũ khúc thiên tướng] Hóa kị, hoặc là [hình kị giáp ấn]; sai ai ra trình diện sát kị hình diệu nặng nề thiên cơ, phá quân, giai chủ đời sống vật chất mệt mỏi. Phần lần đó giai tường đại vận, lưu niên phi tinh mà định.

[liêm trinh Thiên phủ] tinh hệ, tối trọng tình cảm và lý trí điều hòa. Nhược nguyên cục tinh hệ tình cảm và lý trí đã cân đối, liền là tốt đẹp chính là kết cấu. Nhược tình cảm và lý trí không thăng bằng, vu trải qua đi mười hai cung thì, liền nhu phải chú ý, những ... này cung viên tinh diệu nếu không năng lực làm sâu sắc tình cảm và lý trí mâu thuẫn, bằng không sẽ gặp vu vận hạn trong phát sinh sự cố.

Ở đây có thể cử một cái ví dụ bang trợ lý giải nhất nhất

[liêm trinh Thiên phủ] vu thìn cung an mệnh, ất năm sinh ra, có kình dương cùng độ. Tức đối cung thất sát cũng có kình dương triều củng. Tam hợp cung tử vi hóa khoa;[vũ khúc thiên tướng] tinh hệ thì là dương đà chiếu xạ.

Giá cái tinh hệ kết cấu, lý trí màu sắc thiên về.

Nhưng nếu như [liêm phủ] tinh hệ lại cùng hồng loan, thiên ưa; văn xương, văn khúc chờ diệu hội hợp, đồng thời sai ai ra trình diện linh tinh, địa không, âm sát, thiên hư các loại tạp diệu, thì khiến cho tình cảm và lý trí xung đột. Cụ thể biểu hiện là ưu du do dự, muốn thay đổi cũng không nguyện cải biến (ví dụ như có cơ hội chuyển hoán công tác, nhưng lại có [tố sinh không bằng tố thành thục] tìm cách, muốn cùng người yêu quyết tuyệt, nhưng ở tình cảm thượng vẫn đang dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng các loại. )

Giả như trải qua đi quý vị đại hạn, [thiên đồng cự môn] thủ mệnh, cự môn hóa quyền, nhưng có đại hạn dương đà hội chiếu, trở thành thiên về vu lý trí kết cấu.

Thế nhưng, nhược trải qua đi bính tuất lưu niên, thất sát thủ lưu niên cung mệnh, đối cung liêm trinh Hóa kị, khiến cho đào hoa chư diệu lực lượng, vừa thụ lưu niên dương đà chiếu xạ, do là tình cảm và lý trí sẽ phát sinh xung đột. Ở nhân sinh thực tế tao ngộ thượng, là được năng lực xuất hiện nhân một thời xử trí theo cảm tính mà bị tổn thất hoặc ngăn trở vận thế.

Lúc này, bởi lưu niên cung tài bạch tham lang Hóa kị (quý vận), vừa phi nhân lưu niên kình dương, cho nên liền chủ xuất hiện thương tổn tình cảm tài bạch tranh đoạt.

Tái tường thị mười hai cung. Lưu niên cung phu thê được uỷ quyền tinh (cự môn hóa quyền) cập hình tinh (thiên lương) sở giáp, đối cung phá quân hóa lộc, có nguyên cục dương đà chiếu xạ; đại vận cung phu thê Thái âm, có đại vận dương đà chiếu xạ, là lưu niên dương đà sở giáp, vừa vu đại vận hóa thành khoa tinh, bởi vậy thương cảm tình, phân kỳ lợi ích đối tượng, khả năng là của mình phối ngẫu hoặc người yêu, hoặc phối ngẫu thân thuộc (như thê thất huynh đệ các loại).

Trở lên nêu ví dụ, cần phải tái tường thị phụ tá sát hình chư diệu, cập tạp diệu hội hợp, chỉnh lý phát sinh chi tiết. Hơn nữa nhưng cần phải phối hợp quá khứ, tương lai tinh hệ tính chất, truy tra sự kiện phát sinh căn nguyên và kết cục. Hiện tại sở cử cận vi đại khái mà thôi. Duy biết đến đây đồng loạt, là được bang trợ suy đoán.

Khán mệnh nhưng thật ra là một cái tin tức phân tích quá trình. Nếu như tiên không nói chuyện phương pháp, hữu dụng tin tức càng nhiều, cho ra kết luận việt tiếp cận sự thực.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 04 Thái âm ngồi một mình tị hợi

Thái âm tị cung ngồi một mình thì chủ còn nhỏ bất lợi, tự thân tai bệnh hoặc còn nhỏ phụ mẫu không được đầy đủ (Thái âm Hóa kị đa chủ tang phụ, nhân phụ tử mẫu thân tự nhiên mẹ goá con côi), có thể thiên cơ Hóa kị, canh sai ai ra trình diện phí thời gian, nam mệnh dễ lưu luyến tửu sắc, nữ mệnh nên trì hôn.

Thái âm ở hợi cung ngồi một mình gia hội ngôi sao may mắn, nam nữ sự nghiệp đều có thành tựu. Nữ mệnh mặc dù không khỏi tình cảm khúc chiết, nhưng chung năng lực dĩ gia đình làm trọng. Nam mệnh thì so sánh hướng ngoại, hoặc không để ý vợ.

Thái âm vu tị hợi nhị cung ngồi một mình, tất thiên cơ tương đối; hội hợp [thái dương thiên lương]; tá tinh an cung [thiên đồng cự môn]. Là dễ dàng cho ký ức giá cái tinh hệ, có thể coi là [cơ nguyệt cùng lương] gia thái dương cự môn tổ hợp.

Muốn đẩy phán đoán đến đây nhị cung viên Thái âm bản chất, cần phải chú ý kỳ phóng ra tính và thu liễm tính hai người, dĩ ở đâu người tương đối thiên về. Thái âm dĩ thu liễm là tốt, sở dĩ phóng ra tính nặng Thái âm, không bằng thu liễm tính nặng Thái âm, nhưng cũng không nên quá mức thu liễm, đến nỗi trở thành công vu tâm kế, ưa quyền mưu âm mưu người đó.

Dĩ Thái âm bản thân mà nói, hóa lộc, Hóa kị đều vì thu liễm; hóa quyền, hóa khoa thì là phóng ra.

Sai ai ra trình diện linh tinh, đà la thì là thu liễm; sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, kình dương thì là phóng ra. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật thì là thu liễm; sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc; long trì, phượng các; thiên tài thì là phóng ra.

Sai ai ra trình diện lâm quan thì là phóng ra; sai ai ra trình diện bệnh diệu thì là thu liễm.

Ở hợi cung Thái âm, dạ sinh ra tức là phóng ra; nhật sinh ra phóng ra trình độ nhỏ lại. Ở tị cung Thái âm, vô luận ngày đêm sinh ra đều là thu liễm, nhật sinh ra thu liễm trình độ lớn hơn nữa.

Dĩ [tam phương tứ chính] hội hợp mà nói, đối cung thiên cơ hóa quyền, hóa khoa tức ảnh hưởng Thái âm khiến cho phóng ra tính tăng cường; hóa lộc, Hóa kị tức ảnh hưởng Thái âm khiến cho thu liễm tính tăng cường.

[thái dương thiên lương] ở dậu cung, thu liễm tính cường; ở mão cung, phóng ra tính cường. Hóa khoa, phóng ra tính cường; hóa lộc, lại thấy văn xương, phóng ra tính và thu liễm tính cân đối; hóa quyền thì thu liễm tính tăng cường.

Tá hội [thiên đồng cự môn], hóa lộc, Hóa kị đều chủ thu liễm, sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu, đào hoa chư diệu, thì là phóng ra.

Thái âm nặng thu liễm, nhưng cũng không phải là thích quá độ thu liễm, phải có vừa phải phóng ra, sau đó thủy là [anh hoa nội liễm]. Đồng thời sai ai ra trình diện lộc nội liễm, vừa trội hơn sai ai ra trình diện kị nội liễm. Người trước cận vi trong tính cách chìm tiềm, không được sự phù khoa, người sau thì công tâm kế, đùa giỡn thủ đoạn.

Nhược Thái âm quá mức phóng ra, cho dù có ngôi sao may mắn tường diệu, cũng cận chủ hư danh, ví dụ như có phú tên mà vô phú của thực, thanh danh đại mà nhân sinh cảm thấy trống rỗng các loại.

Sở dĩ tốt nhất Thái âm kết cấu, là thu liễm tính hơi nặng, mà lại có vừa phải phóng ra. Như Thái âm hóa lộc, hội hợp xương khúc, vừa hội thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, cự môn Hóa kị, canh sai ai ra trình diện phụ bật, khôi việt, như thế tức là phóng ra tính và thu liễm tính điều hòa.

Thu liễm phóng ra vừa phải Thái âm, trải qua đi mười hai cung, chỉ cần sát kị hình diệu không nặng lắm, lại thấy cát hóa cập phụ tá chư diệu, đều vì điềm lành tranh. Duy không thích Hóa kị [thiên đồng cự môn]; Hóa kị vũ khúc; hội liêm trinh Hóa kị thất sát;[không cầm quyền cô quân] tử vi, hội vũ khúc Hóa kị phá quân. Nhược gặp đã ngoài các loại tình hình, là khuynh phá, thất bại dấu hiệu, cung tật ách không tốt thì (hoặc Thái âm là cung tật ách), chủ mắc do âm hư hoặc nội tiết chưa đủ bệnh, thậm chí là ám bệnh ẩn núp hiện ra.

Nguyên cục Thái âm quá độ thu liễm, ưa đi đái phóng ra tính tinh hệ cung viên. Như tham lang hóa quyền, lộc;[thái dương thiên lương] hóa khoa (thái dương hóa khoa vừa trội hơn thiên lương hóa khoa); hội hóa quyền thất sát; hóa quyền tử vi, hóa lộc, quyền phá quân. Không thích hợp tái kiến thu liễm tính tinh hệ cung viên; như Hóa kị tham lang;[thiên đồng cự môn] mà thiên đồng Hóa kị;[vũ khúc thiên tướng] mà [hình kị giáp ấn];[thái dương thiên lương] mà thái dương Hóa kị; sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị thất sát; Hóa kị thiên cơ; cô lập tử vi, sai ai ra trình diện sát kị phá quân;[liêm trinh Thiên phủ] mà [lộ kho], [thiên không kho]. Kỳ điềm lành hung cát, đều có thể tỉ mỉ xác thực tế hội hợp tinh diệu tính chất mà định.

Nguyên cục Thái âm quá độ phóng ra, trải qua đi mười hai cung thì, đụng tới thu liễm tính tinh diệu cũng không rất là hại, có lúc mà lại chủ cát tường. Ví dụ như hành kinh [hình kị giáp ấn] [vũ khúc thiên tướng] lưu niên cung mệnh, thảng phụ tá chư diệu cát hội, trái lại là bị người thưởng thức đề bạt cho nên dẫn đến tốt vận, lúc này [hình kị giáp ấn] ý nghĩa liền chích trở thành thụ thủ trưởng khống chế, hoặc thụ chi trì mình tập đoàn tài chính xí nghiệp tả hữu chờ ý nghĩa, cũng không phải là không tốt.

Sở dĩ đồng dạng là nguyên cục Thái âm thủ mệnh, đồng dạng là sai ai ra trình diện [vũ khúc thiên tướng] mà hình kị giáp lưu niên, gặp gỡ đã có thuận nghịch chi biệt, tức là bởi vì thủ mệnh Thái âm bản chất bất đồng của cho nên. Phải đối với này ngầm hiểu, sau đó tài năng lãnh hội [Trung Châu phái] suy đoán đẩu số đặc sắc.

Thái âm thủ mệnh, phải chú ý cung phúc đức, bởi vì cung viên trong vòng tất có cự môn, đến đây cự môn tính chất (hoặc cự môn tinh hệ tính chất), có thể ảnh hưởng Thái âm bản chất, điểm này đã vu tự thuật [mười bốn chính diệu] thì nhắc tới. Đương trải qua đi mười hai cung thì, cũng phải tương điểm này phỏng chừng ở bên trong. Tức là thuyết, yếu phán đoán nguyên cục Thái âm bản chất, phải tương Thái âm sở hội tinh diệu, cùng với thụ cung phúc đức ảnh hưởng, nhất tịnh gia dĩ lo lắng, sau đó tài năng minh xác phán đoán đến đây Thái âm thực tế tính chất.

Trừ lần đó ra, và Thái âm đối củng thiên cơ, đối Thái âm ảnh hưởng làm sao, thực sự cũng trọng yếu phi thường.

Nhược Thái âm bản thân quá độ thu liễm, mà thiên cơ lại hội hợp phóng ra tính tinh diệu, một thân có thể ly khai nơi sinh mà thu hoạch cát, ôm khư khư gia viên, thì dễ biến thành bất lương không được dửu.

Nhược Thái âm bản thân quá mức phóng ra, mà thiên cơ lại hội hợp thu liễm tính tinh diệu, một thân cũng nên mưu cầu ngoại bang nước khác nhân tế quan hệ, dĩ khiến cho giúp đỡ sự nghiệp của mình tài bạch.

Nhược Thái âm thiên cơ hai người đồng thời phóng ra tính nặng, thì một thân tất lưu là phù khoa, hư mà không thực; trái lại, nhược Thái âm thiên cơ hai người đồng thời thu liễm tính nặng, thì một thân tất lưu vì quyền thuật, âm trầm đa kế. Bản chất như vậy, tức không thích hợp đi và bản chất quá mức vi phạm đại vận, lưu niên. Nhất nhất ví dụ như, phù khoa Thái âm, đi [thái dương thiên lương] hình kị tịnh thấy vận, liền dễ khiêu khích quan phi khẩu thiệt, mà lại chiêu oán phỉ báng; âm trầm Thái âm, đi [thái dương thiên lương], xương khúc, hóa lộc, hóa khoa vận, trái lại dễ đụng tới lực bất tòng tâm kỳ ngộ, đến nỗi thoái thoái thất cư.

[Trung Châu phái] suy đoán đẩu số đặc sắc, học giả đến tận đây đã phải có khá hiểu. Nhưng bởi thực tế tinh diệu tổ hợp quá phận phiền phức, bất năng nhất nhất cử liệt, cho nên liền chỉ có thể nêu rõ những nét chính của vấn đề gia dĩ trình bày và phân tích, học giả ở thực tế suy đoán thì, có thể lật xem sơ cấp chương trình học tư liệu cập bản giáo trình [mười bốn chính diệu] tự thuật, chỉ cần có thể nắm giữ cung mệnh tinh hệ bản chất, tức năng lực minh bạch các trải qua đi mười hai cung đại vận lưu niên gặp gỡ.

Hiện tại cũng cử ra một ví dụ, bang trợ học giả tự hỏi, để có thể suy một ra ba.

Ví dụ như Thái âm ở tị cung lạc hãm thủ mệnh, tân năm sinh ra, hội thái dương hóa quyền, văn khúc hóa khoa; cung phúc đức cự môn hóa lộc; Thái âm bản thân vừa hội dậu cung lộc tồn, loại này tinh diệu kết cấu, đã xem Thái âm lạc hãm thu liễm tính cải thiện, trở thành [anh hoa nội liễm] tính chất.

Vu trải qua đi bính thân đại hạn thì, [vũ khúc thiên tướng] thủ mệnh, là [tài ấm giáp ấn] kết cấu, vốn có ngại Thái âm bản chất quá mức phóng ra, nhưng ưa sai ai ra trình diện đại vận cung tài bạch [liêm trinh Thiên phủ] liêm trinh Hóa kị, lại có đà la cùng độ, đến nỗi phóng ra thu liễm cân đối. Sở dĩ tại đây đại hạn trong, một thân tất nhân được trợ giúp vu hữu lực của sĩ mà thu hoạch cát (chú ý đại hạn cung phụ mẫu thái dương thiên lương, mà thái dương hóa quyền, lại thấy lộc tồn cập văn khúc hóa khoa, cho nên chủ bị người đề bạt). Đại vận cung tài bạch khắc ứng với cận vi chi tùy thu nhập mà tăng, hơn nữa kiếm được tiền không được lập tức tới tay (cuối năm phân hoa hồng tức là đồng loạt), cũng không chủ hung.

Do là cũng biết, bất khả vừa thấy đại vận cung tài bạch sát kị, liền lập tức võ đoán là tài bạch không tốt.

Tại đây đại vận trong vòng, nhược nhâm dần năm phá quân ở cung mệnh, vũ khúc Hóa kị chiếu xạ, thì khả năng bởi vậy khiến cho Thái âm bản chất mất đi cân đối, nhân vũ khúc Hóa kị hội liêm trinh Hóa kị mà thu liễm quá độ, mà lại thuộc tính chất bất lương thu liễm, bởi vậy ở năm này phân nội, liền không thích hợp ra phong đầu, mở rộng sự nghiệp, gánh vác thêm vào công tác, hoặc dời đi công tác hoàn cảnh, bằng không liền sinh ngăn trở. Nhược tất cả thủ cựu, không làm biến động quá lớn quyết định (chú ý lưu niên cung phúc đức, là liêm trinh Hóa kị hội vũ khúc Hóa kị), thì nhưng có thể bảo trì vận thế. Thoái thoái trong lúc đó, khác biệt quá nhiều, sở dĩ [tử vi đẩu số] thủy sẽ thành là xu cát tị hung chỉ nam.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 05 tham lang ngồi một mình tử ngọ

Tham lang tử ngọ nhị cung ngồi một mình, đối cung là tử vi. Bởi ngọ cung tử vi nhập miếu, cho nên đối với tử cung tham lang hài lòng ảnh hưởng liền trọng đại. Mà tử cung tử vi hạ xuống rảnh rang địa, bởi vậy đối ngọ cung tham lang hài lòng ảnh hưởng liền nhỏ lại.

Tử vi đối tham lang ảnh hưởng chủ yếu là giảm thiểu kỳ bay bổng tính cách, khiến cho tham lang tọa mệnh người đó năng lực ái mộ vu văn nghệ hoặc tôn giáo triết lý. Nhưng loại ảnh hưởng này cũng tịnh không hoàn toàn thấy rõ hảo, bởi vì đương tham lang thụ tử vi kiềm chế lúc, cũng đồng thời mất đi hắn cái loại này am hiểu giao tế năng lực, bởi vậy tuy rằng chí thú tương đối cao thượng, thế nhưng nhân sinh lại khả năng khá nhiều khúc chiết.

Tọa tử cung tham lang, nếu thụ tử vi lực ảnh hưởng trọng đại, bởi vậy trái lại ưa hội Hỏa Tinh hoặc linh tinh, dĩ [linh tham cách] so sánh tốt, mà [hỏa tham cách] so sánh thứ, chỉ cần không hề hội cái khác sát diệu, thì trong cuộc đời tất có một lần bạo phát cơ hội, hội lộc tinh cao hơn. Nhược hội thiên không cướp, dương đà, thì nên dĩ chuyên môn tài nghệ mưu sinh, đồng thời khả năng ngợp trong vàng son, trầm mê vu tửu sắc tài vận trong, mà tự minh phong nhã.

Tọa ngọ cung tham lang, thụ tử vi lực ảnh hưởng tiểu, nhược tam phương tứ chính vô sát tinh ác diệu, có thể chưởng tài chính quyền to, cụ hùng tài vĩ lược, xưng là [mộc hỏa thông minh cách], hội lộc tồn hoặc hóa lộc cao hơn, nếu có sát diệu là vì đặc biệt, chích nên kinh thương. Cũng ưa Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, [hỏa tham cách] là thượng, mà [linh tham cách] thứ hai. Cũng chủ suốt đời tất có đột phát kỳ ngộ. Nhưng [mộc hỏa thông minh cách] thì không cần sai ai ra trình diện hỏa linh nhị diệu.

Nếu không nhập [hỏa tham], [linh tham] hoặc [mộc hỏa thông minh] chư cách thì, mặc dù gặp lộc diệu, cũng không nên kinh thương, có thể nhậm chức vu tiêu phí tính chất hành nghiệp, hoặc làm văn hóa văn nghệ. Thảng sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, vưu nên làm diễn nghệ, hoá trang, kiểu tóc, ăn mặc chờ hành nghiệp.

Tham lang không cần hội cát diệu, ở tử cung cũng không ngại Hóa kị, có thể tương đào hoa tính chất chuyển hóa trở thành văn nghệ phương diện tài năng, ở ngọ cung Hóa kị, thì chủ thái độ làm người thiên hướng vu tân trang cập trang sức phương diện tài nghệ.

Tham lang hóa quyền nhu không gặp sát diệu, nhược phùng Tứ Sát, trái lại chủ xã giao rủi ro. Tham lang hóa lộc nhu đồng thời sai ai ra trình diện Hỏa Tinh hoặc linh tinh, bằng không mặc dù chủ tiến tài, nhưng số lượng không lớn, lại đồng thời dễ nhạ đào hoa.

Thân tử thìn sinh ra, ở tử cung an mệnh; dần ngọ tuất sinh ra, ở ngọ cung an mệnh vị của [tham lang nhập vượng hương], chủ nhân ham món lợi nhỏ lợi, mà lại dễ thụ tình cảm làm phức tạp. Đắp tham lang nhập vượng hương, ham muốn hưởng thu vật chất tình dục đều sâu, nhược sát kị tịnh lâm, thì một thân nhân phẩm bất túc là nói.

Tham lang ngồi một mình tử ngọ, đối cung là tử vi ngồi một mình, tam hợp cung là phá quân ngồi một mình, thất sát ngồi một mình.

Yếu bình luận đến đây tham lang bản chất, cần phải phân biệt nó dục vọng mạnh yếu. Đương dục vọng cường liệt thì, vừa cần phải chia ra làm đối ham muốn hưởng thu vật chất cường liệt, hay là là đúng tình dục cường liệt.

Tham lang tọa vượng cung, như thân tử thìn năm sinh ra, tham lang ở tử; dần ngọ tuất năm sinh ra, tham lang ở ngọ, là dục vọng mạnh kết cấu. Nếu tương phản, tức thân tử thìn năm sinh ra, tham lang ở ngọ, dần ngọ tuất năm sinh ra, tham lang ở tử, là dục vọng yếu kết cấu.

Tham lang hóa quyền, tăng dục vọng, thiên hướng vu ham muốn hưởng thu vật chất; tham lang hóa lộc, sai ai ra trình diện phụ diệu tăng ham muốn hưởng thu vật chất, sai ai ra trình diện phỉ liêm, lực sĩ, đeo sao, trường sinh, đế vượng chờ tạp diệu, cũng tăng ham muốn hưởng thu vật chất. Sai ai ra trình diện tá diệu, tăng tình dục ([lộc mã cùng bôn ba] vào lúc này cũng chủ tình dục); sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, cũng chủ tăng tình dục.

Tham lang Hóa kị, giảm thấp dục vọng, canh sai ai ra trình diện linh tinh, đà la, cập tạp diệu trung thiên không diệu; thiên khốc, thiên hư, cô thìn, quả ở lại, âm sát, mui xe, đại hao tổn, hơi thở thần, nguyệt sát, quán sách chờ tạp diệu thì, dục vọng thấp hơn, thậm chí có thể biến thành sợ hãi cạnh tranh, vừa đụng đáo trở lực liền lùi bước.

[bách quan triều củng] tử vi có thể tăng tham lang dục vọng;[không cầm quyền cô quân] tử vi, thì có thể giảm thấp tham lang dục vọng.

Ở tam hợp cung thất sát, sai ai ra trình diện hóa quyền hóa lộc hóa khoa hội hợp, thì chủ tăng mạnh tham lam dục vọng. Có lẽ sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn lai hội người, thì chủ giảm thấp tham lang dục vọng.

Nhân sinh không thích hợp dục vọng quá cao, cũng không nên dục vọng quá thấp. Cho nên khi tham lang thủ tử, ngọ cung thì, phải chú ý, mừng đến tham lang tính chất trung hoà, nhưng nhưng cần phải chú ý, là cái gì tính chất [trung hoà].

Ví dụ như dục vọng thấp tham lang, và [bách quan triều củng] tử vi tương đối, có thể thị làm căn bản thượng trung hoà, nhưng giả như kình dương và tham lang cùng độ, canh hội đào hoa chư diệu, thì loại này [trung hoà], khả năng cận biểu hiện là tình dục sâu mà ham muốn hưởng thu vật chất yếu, sở dĩ suốt đời tự tìm phiền não, vi tình sở khốn, sự nghiệp thượng thì kẻ vô tích sự.

[hiện lên thủy đào hoa] tham lang, là tình dục mạnh kết cấu. Lúc này nếu không nên biết ơn dục tinh (như xương khúc, đào hoa) lai hội, cũng không nên canh đi đào hoa nặng nề vận hạn lưu niên.

[mộc hỏa thông minh] tham lang, là ham muốn hưởng thu vật chất mạnh kết cấu. Tái kiến ham muốn hưởng thu vật chất ngôi sao, thì khả năng tài lộc sự nghiệp hanh thông, mà một thân lại cảm tinh thần trống rỗng.

Dục vọng yếu tham lang vị tất liền nhất định không được cát, nếu không được sa vào vu bất lương ham mê, phùng quyết chí tự cường đại vận, vẫn đang có cái nên làm. Sở dĩ ưa đi [vũ khúc thiên tướng] mà [tài ấm giáp ấn];[thái dương thiên lương] mà hóa khoa; sai ai ra trình diện lộc quyền thất sát; sai ai ra trình diện lộc quyền phá quân; sai ai ra trình diện cát hóa [liêm trinh Thiên phủ] chờ vận hạn lưu thông năm. Chủ một thân có thể tạ tốt đẹp chính là gặp gỡ, tương nhân sinh quan trở nên tích cực, cho nên trở nên đầy hứa hẹn.

Ham muốn hưởng thu vật chất quá mức sâu tham lang, tuy rằng nhân sinh quan tích cực, nhưng khả năng phát triển trở thành là không từ thủ đoạn người đó, hoặc trầm mê vu ăn ý đánh bạc. Bởi vậy, liền không thích đi thêm làm sâu sắc ham muốn hưởng thu vật chất màu sắc vận hạn, như [thiên đồng cự môn] mà cự môn hóa lộc;[thái dương thiên lương] mà thái dương hóa quyền; thiên cơ hóa lộc (không thích đến đây thiên cơ có Thái âm Hóa kị xung hội); bằng không nhân sinh mặc dù tích cực, nhưng gặp gỡ lại vị tất như ý, hơn nữa dễ dẫn đến đời sống tinh thần trống rỗng.

Nói chung, dục vọng quý ư vừa phải, quá yếu canh phùng yếu hạn, thì chủ cô bần hoặc tàn tật; quá cường canh phùng cường hạn, khả năng trầm mê vu bất lương ham mê, dồn lầm chung thân.

Đàm luận [tử vi đẩu số], trình bày và phân tích tinh hệ tính chất, cùng với tinh hệ tổ hợp can thiệp nên kị, đều dĩ cung mệnh là việc chính, đây là bởi vì cung mệnh tối năng lực thể hiện tinh hệ tính chất duyên cớ.

Kỳ thực tương giá cơ bản tính chất mở rộng, là được phổ biến suy đoán mười hai cung tính chất. Do bổn thiên khởi, người viết nỗ lực đối [mở rộng mười hai cung], làm một giải thích, dĩ dẫn đạo học giả, chỉ có thể suy một ra ba, bất trí hiểu lầm thuật bản chất chỉ có thể dùng cho cung mệnh.

Ví dụ như huynh đệ trong cung, tham lang quá mức dục vọng sâu, liền chủ dễ giao bạn nhậu, bằng hữu đông đảo nhưng không một tri kỹ, mà lại dễ phát sinh tranh quyền đoạt lợi việc; nhược tham lang bản tính tâm chí quá mức lãnh thối ti yếu, thì chủ huynh đệ, bằng hữu duyên phận giai cạn, sự nghiệp thượng cũng nhân duyên bất túc. Tái tường trải qua đi mười hai cung thì, mỗi đại vận lưu niên huynh đệ cung tinh hệ, biết ngay có hay không sẽ gặp phải không ngờ cạnh tranh, hoặc nhân tính chất điều hòa mà có nhân tế quan hệ thượng cải thiện.

Nếu như cung phu thê trung, thủ viên tham lang ham muốn hưởng thu vật chất quá sâu, thì phối ngẫu tất vật nặng dục, nhược tình dục quá sâu, thì ái tình nhân duyên giai trình nhiều lần. Thảng như thủ viên tham lang quá mức lãnh thối, thì chủ phối ngẫu gặp gỡ không tốt, có lẽ nhân khách quan hoàn cảnh, sinh lý tật bệnh chờ nhân tố, ảnh hưởng cuộc sống hôn nhân không hài hòa.

Nếu như cung tật ách trung, thủ viên tham lang dục vọng quá sâu, thì dễ mắc [thực tính] tật bệnh, tức khí quan có thực tế bệnh lây qua đường sinh dục thay đổi bệnh, như bệnh viêm gan, tử cung viêm, dạ dày nhiễm trùng chờ. Nếu như thủ viên tham lang lãnh thối, thì sở hoạn người là [hư tính] tật bệnh, như can phân bố mất cân đối, như con cung lãnh chứng, dạ dày hư hàn, thần kinh tính đau nhức chứng (như đau bụng kinh, bạch đái).

Đã ngoài sở cử thuộc loại giống nhau nguyên tắc, nhưng chỉ phải nắm giữ liễu chư tinh hệ bản chất, thì vu suy đoán vận hạn của thốn, liền có thể do bản chất sở sanh biến hóa, trải qua cung độ tinh hệ ảnh hưởng, suy ra khả năng phát sinh một ít chuyện gì đoan. Chích cần phải tham khảo hữu quan tinh hệ cơ bản tư liệu, gia dĩ linh hoạt vận dụng, hơn nữa một ít kinh nghiệm, kỳ suy đoán liền có thể chuẩn xác.

Ở đây mà lại cử một cung phu thê lệ.

Nữ mệnh, cung phu thê tham lang ở ngọ, kình dương cùng độ, tham lang vừa hóa thành lộc tinh, đây là tình dục sâu mà ham muốn hưởng thu vật chất cạn kết cấu.

Đi tới nhâm tuất đại hạn, cung phu thê [vũ khúc thiên tướng], vũ khúc Hóa kị, chủ trượng phu gặp gỡ không tốt. Mình cung phúc đức tử vi độc thủ, đối cung là tình dục sâu tham lang, tử vi lại cùng đại vận kình dương cùng độ, hơn nữa cũng trong buổi họp vũ khúc Hóa kị. Thảng ở tử ngọ nhị cung có đào hoa chư diệu, như thiên diêu, tắm rửa, Hàm trì, đại hao tổn chờ, thì có thể sẽ nhân cuộc sống hôn nhân không như ý, dẫn đến chính hồng hạnh ra tường.

Nhược đi tới đinh dậu lưu niên, cung phu thê là [thiên đồng cự môn], cự môn Hóa kị, lưu niên kình dương cùng độ, chủ tình cảm trên có bầu không khí không lành mạnh xuất hiện, bởi vậy liền dễ thành là hôn nhân phát sinh nguy hiểm lưu niên, cần phải cẩn thận phòng bị tránh cho.

Chú ý cái này suy đoán, hoàn toàn căn cứ vào cung phu thê tham lang bản chất, nếu không phải loại này tinh diệu tính chất, thì đi đồng dạng đại vận cập lưu niên, cũng không hiện ra tình cảm phát sinh biến hóa, di tình biệt luyến chuyện. Từ đó có thể biết [Trung Châu phái] suy đoán, tất dĩ nhận thức mười hai cung viên trung tinh diệu bản chất, là suy đoán cơ sở. Người viết ở đây luôn mãi đề cập, là vì sợ rằng học giả thâm căn cố đế, lầm tín bản phường chỉ bằng vào [tam phương tứ chính] lai suy đoán.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 06 thiên đồng cự môn tọa xấu vị

Thiên đồng cự môn ở xấu vị nhị cung cùng độ. Cự môn là thị phi khẩu thiệt ngôi sao, cho nên thiên đồng và của cùng độ, kỳ ưu điểm liền bất năng phát huy, chích nên làm dĩ khẩu tài làm chủ công tác, nữ mệnh thì có thể - khiến cho thụ hóa trang, kiểu tóc, xen, nấu nướng, tức dĩ khẩu thiệt truyền thụ một loại hưởng thụ học vấn. Nhược làm hành nghiệp tính chất bất đồng, thì suốt đời dễ chiêu khẩu thiệt thị phi.

Thiên đồng cự môn phải hội xương khúc hoặc khôi việt, cũng hoặc phụ bật ở cung mệnh tả hữu tướng giáp đồng thời khôi việt hội chiếu, thì có thể phú đáng quý. Nên nhâm công chức giáo chức, hoặc ở xí nghiệp lớn, phục vụ nết tốt nghiệp công tác. Cũng có thể làm quảng cáo, truyền bá chờ nghiệp. Duy niên thiếu không khỏi nhấp nhô, nhân sinh cũng không miễn tương đối vất vả cực nhọc, cần phải chăm chỉ sau đó thủy giành được thành tựu.

Thiên đồng cự môn tọa mệnh, có một đặc thù cách cục, tức năm đinh sinh ra cùng cung Địa kiếp, nhân năm đinh sinh ra kình dương ở vị tức có kình dương và Địa kiếp cùng cung có thể chiếu. Bởi cung tài bạch vô chính diệu, cần phải tá nhập kỳ đối cung thái dương thiên lương, sở dĩ chỉnh cái tinh hệ kết cấu, liền biến thành là thiên đồng cự môn, thái dương thiên lương, thiên cơ, kình dương, Địa kiếp hội hợp, tăng cường thị phi khẩu thiệt màu sắc, nhưng đồng thời cũng tăng cường là công chúng phục vụ tính chất, bởi vậy quá mức nên đang phục vụ nết tốt nghiệp, công tác xã hội, giáo dục giới, truyền bá giới nhâm sự, sẽ thành là người lãnh đạo vật. Nhược cung mệnh có đào hoa hoặc văn diệu, thì có thể làm âm nhạc biểu diễn, hoặc ở văn hóa giới thành danh.

Ngoài ra còn có có một đại cách. Vu vị cung an mệnh, vô chính diệu, tá xấu cung thiên đồng cự môn là sử dụng, xưng là [minh châu rời bến cách](nhược xấu cung vô chính diệu tá vị cung thiên đồng cự môn người không vào đến đây cách). Cổ nhân cho rằng [minh châu rời bến, tài quan song mỹ]. Đến đây cung tinh diệu được nhật nguyệt hội chiếu, lại có thiên lương ảnh hưởng cự môn tính chất, tương thị phi khẩu thiệt tranh tụng chuyển hóa thành đối học thuật khắc sâu tham thảo, tương đến đây tính chất sao chất thỏa là lợi dụng, có thể danh dự rõ ràng, thái độ làm người tán tụng. (tham thảo học thuật vấn đề kỳ thực cũng khẩu thiệt và tranh tụng, cổ nhân xưng là tự trách, nhân phải sâu nhập nghiên cứu một môn học vấn thì, phải tương hôm nay của ta cùng với hôm qua của ta cho nhau giao tránh, sau đó học vấn mới có tiến bộ). Thảng [minh châu rời bến cách] canh sai ai ra trình diện phụ bật giáp xấu cung hoặc vị cung, gặp xương khúc, khôi việt cách cục cao hơn, ất đinh tân quý năm sinh ra Vưu Giai, sự nghiệp cục diện quá nhiều.

Thiên đồng hóa lộc tăng hưởng thụ, cự môn hóa lộc tăng thu nhập. Nhược thiên đồng hóa quyền thì tất thiên cơ hóa khoa cập cự môn Hóa kị, mặc dù hôn nhân trạng thái cải thiện, nam chủ được hiền mỹ của thê, nữ chủ được tài cán của phu, nhưng tự thân thì lắm lời lưỡi thị phi. Cự môn hóa quyền tăng sức thuyết phục, mà lại thị phi khẩu thiệt tính chất hơi bị tiêu diệt. Nhược thuộc về [minh châu rời bến cách] mà cự môn hóa quyền, thì là ưu tú người điều khiển chương trình hoặc pháp luật nhân tài, quá mức nên đối công chúng phát biểu ý kiến. Thiên đồng Hóa kị tăng người vất vả cực nhọc.

[thiên đồng cự môn] tọa xấu vị nhị cung, tam hợp cung thiên cơ ngồi một mình, cập tá tinh an cung [thái dương thiên lương].

Muốn đẩy phán đoán [thiên đồng cự môn] bản chất, phải chú ý là đến đây tinh hệ tình cảm màu sắc, là trong sáng hay là âm u, bởi vì cự môn là ám diệu, thiên đồng là tâm tình ngôi sao, nhị diệu cùng cung, tức thành tâm tình hoặc tình cảm thượng bầu không khí không lành mạnh, chứng thực kỳ bản chất, liền cần phải chú ý kỳ âm u trình độ.

Tá cung [thái dương thiên lương] nhập dậu cung, hội xấu cung [cùng cự], bởi mão cung thái dương quang huy, bởi vậy [cùng cự] âm u vốn nhờ mà giảm thiểu.

Nhược vị cung [thiên đồng cự môn], tá dậu cung [thái dương thiên lương] hội chiếu, bởi dậu cung thái dương đã thuộc mặt trời lặn tây sơn, quang nhiệt bất túc, giải trừ ám lực lượng liền không bằng mão cung [dương lương].

Bởi vậy lưỡng so sánh với so sánh, xấu cung [cùng cự], âm u nhỏ lại, vị cung [cùng cự], âm u trọng đại.

Nhược vu vị cung an mệnh, vô chính diệu, tá xấu cung [cùng cự] an tinh, được mão cung [thái dương thiên lương], hợi cung Thái âm hội chiếu. Mão cung thái dương là [ánh sáng mặt trời Lôi môn], hợi cung Thái âm là [trăng sáng Thiên môn], bởi vậy đều có thể giải trừ [cùng cự] âm u, thậm chí có thể làm cho của biến thành trong sáng. Cổ nhân xưng đây là [minh châu rời bến cách], tức là giá duyên cớ. (ở sơ cấp giáo trình trung đã đề cập qua cái này cách cục, đồng thời thuyết, xấu cung an mệnh tá vị cung [cùng cự] người, không vào [minh châu rời bến cách], lúc đó không minh kỳ cho nên, hiện tại giảng người đại khái đã cũng biết nguyên nhân. )

Tựu [cùng cự] bản thân mà nói, thiên đồng Hóa kị, cự môn Hóa kị, đều là tình cảm bầu không khí không lành mạnh tăng, là vì [cùng cự] trung so sánh hạ cách cục.

Nhưng nếu thiên đồng hóa lộc, hóa quyền, thì có thể giảm thiểu [cùng cự] âm u. Nhất là cự môn cát hóa, tất trải qua khúc chiết sau đó tay không hưng gia, tương đối thượng sẽ không có thiên đồng cát hóa của tốt.

Trong sáng [cùng cự], tương đối thượng bất úy sát diệu, âm u [cùng cự], thì úy sát diệu đồng thời lai hội. Đối với văn xương văn khúc cũng thế, âm u [cùng cự] thảng như canh sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị, văn xương Hóa kị, thì tình cảm làm phức tạp lớn hơn nữa, không hề đủ là ngoại nhân nói nhân tế quan hệ, nhất là nam nữ tình cảm làm phức tạp, có thể trở thành nội tâm thống khổ.

Sở dĩ [cùng cự], cách cục cao thấp, có thể nói, ứng với dĩ thái dương miếu hãm mà định, thứ nhì thì thị [cùng cự] tứ hóa.

Về phần tam hợp cung độ trung thiên cơ, cũng không nên Hóa kị, Hóa kị thì ảnh hưởng bầu không khí không lành mạnh tăng, lúc này liền khiến cho [cùng cự] phát triển trở thành là nội tâm lo lắng, đến nỗi kế hoạch sai lầm, đến đây cũng bầu không khí không lành mạnh biểu hiện.

Ở tổ thứ nhất tinh hệ trung (tức tử vi ở tử ngọ cơ bản bàn), xấu vị nhị cung [thiên đồng cự môn] tương đối thượng thuộc về yếu cách, tức tiên thiên thượng đã không bằng cái khác tinh hệ, có thể trở thành thượng cách (tá tinh an cung [minh châu rời bến cách] tự thuộc lệ

Ngoại), mặc dù sai ai ra trình diện cát hóa, hoặc thái dương ở mão cung gửi thông điệp, nhân sinh cũng tất có tiếc nuối. Sở dĩ cái này cách cục, đối sát kị hình diệu đặc biệt mẫn cảm.

Không thích nhất và kình dương cùng độ, hội chiếu cũng không cát, nhược canh và văn khúc Hóa kị, văn xương Hóa kị, âm sát, thiên hư, kiếp sát cùng cấp độ, thì dễ bị người nham hiểm áp chế.

Ở đây dưới tình hình, cự môn mặc dù hóa lộc cũng chủ tinh thần trống rỗng, thiên đồng mặc dù hóa lộc cũng chủ thì có mệnh không bằng người cảm giác (ví dụ như rõ ràng có thể tạo thành sinh ý, bỗng nhiên làm cho từ bàng nhúng tay đoạt đi).

Tứ Sát, Hóa kị, thiên hình chờ diệu, đương nhiên sẽ gặp cấp [cùng cự] mang đến các loại làm phức tạp, phải sai ai ra trình diện hóa lộc, quyền, khoa vu [tam phương tứ chính] lai hội, mà lại không gặp sát kị hình hao tổn chư diệu, sau đó tài có thể trở thành là so sánh tốt kết cấu.

Kết cấu trong sáng, hoặc bầu không khí không lành mạnh tiểu nhân [thiên đồng cự môn], ưa đi tam cát hóa tịnh thấy vận hạn hoặc lưu niên. Ví dụ như [vũ khúc thiên tướng], có thể cấu thành liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa tổ hợp, phá quân ngồi một mình, có thể hóa quyền tinh và vũ khúc hóa khoa củng chiếu. Phần lần đó loại sai ai ra trình diện cát hóa tinh hệ, đều vì [cùng cự] thủ mệnh người đó sở hỉ, nếu không sai ai ra trình diện sát kị đồng thời lai hội, thì có thể hứa là tốt vận, duy tốt vận vừa qua, thì nhưng phòng âm u tùy lai.

Duy kể trên tinh hệ, nhưng thua trải qua đi [thái dương thiên lương] ở mão cung hóa lộc, hóa quyền hoặc hóa khoa, nếu không sai ai ra trình diện sát, thì cự môn của âm khí toàn bộ tiêu, dĩ trở thành tốt vận. Cho nên [cùng cự] mừng nhất đi [dương lương] vận hạn.

Bầu không khí không lành mạnh nặng [thiên đồng cự môn], cho dù trải qua đi kể trên cung viên, đụng tới cát hóa tinh hệ, gặp gỡ tất vô toàn bộ mỹ, hoặc tinh thần trống rỗng, hoặc đời sống tinh thần thượng đoán khí thực, nhưng đời sống vật chất thì cảm mệt mỏi. Nhược tái kiến sát diệu và cát diệu cùng độ, thay đổi cảm thấy áp lực, hoặc đa nội tâm thống khổ.

Nhược bầu không khí không lành mạnh nặng [thiên đồng cự môn], trải qua đi sát kị tịnh tập vận hạn, thì thậm chí có bị người uy hiệp khả năng. Nhược canh gặp Hóa kị [thái dương thiên lương], mỗi ngày hình, kình dương, thì là hít thuốc phiện, uống thuốc độc tinh hệ kết cấu.

Trong sáng [thiên đồng cự môn], trải qua đi sát kị tịnh tập cung hạn, mặc dù không được chủ bị người uy hiếp, cũng chủ tâm tình không thăng bằng, tình cảm đã bị bị thương.

Phàm [thiên đồng cự môn], giai không thích hành văn xương Hóa kị, hoặc văn khúc Hóa kị cung độ. Vô luận là đại hạn hoặc lưu niên, đều vì rủi ro tổn thất, bị người liên lụy, hoặc tao tật bệnh, hoặc sai ai ra trình diện đồ tang tới người dấu hiệu.

Cũng không ưa đi [thái dương thiên lương] hóa thành sao Hóa kỵ cung độ, dễ sản sinh thị phi khẩu thiệt, sai ai ra trình diện hình diệu thì có tù oan, nhẹ thì thái độ làm người phỉ báng, hoặc bị người tương trách nhiệm trốn tránh vu trên người mình, cũng chủ tình cảm thượng bầu không khí không lành mạnh xuất hiện, trở thành đau khổ yêu, ki yêu hoặc đơn phương yêu mến, đến nỗi nội tâm thống khổ.

Hiện tại cử một [thiên đồng cự môn] ở cung phụ mẫu ví dụ, để mà nói rõ đến đây tinh hệ tính chất nhất -

Bính năm sinh ra, cung phụ mẫu [thiên đồng cự môn], ở vị cung thiên đồng hóa lộc, sẽ đối với cung văn xương văn khúc, văn xương hóa thành khoa tinh.

Giá tổ tinh hệ mặc dù sai ai ra trình diện cát hóa, duy mão cung vô chính diệu, tá nhập dậu cung [thái dương thiên lương] an tinh, dậu cung ánh nắng độ bất túc, bởi vậy cung phụ mẫu [cùng cự] mặc dù sai ai ra trình diện cát hóa, liền vẫn đang có bầu không khí không lành mạnh.

Cung mệnh trải qua đi tới đinh dậu đại hạn thì, [thái dương thiên lương] thủ mệnh, tá hội [cùng cự], mà cự môn Hóa kị, là thị phi hình kị hiện ra. Đại hạn cung phụ mẫu thất sát ở tuất cung ngồi một mình, là nguyên cục [liêm trinh Thiên phủ] chiếu xạ, mà liêm trinh Hóa kị, lại có nguyên cục đà la gửi thông điệp. Bởi vậy, liền chủ và [phụ mẫu] có tình cảm thượng xung đột.

Mệnh bàn cha mẹ của cung, thường dùng lai suy đoán chính đuổi kịp tư nhân tế quan hệ, đinh dậu đại hạn cung phụ mẫu phát sinh tình huống, liền cũng nên dùng để suy đoán thủ trưởng mà không phải là phụ mẫu.

Vu Đinh Mùi năm, cung mệnh [thiên đồng cự môn], cự môn tái hóa nhất kị, lưu niên cung phụ mẫu [vũ khúc thiên tướng], là cự môn song Hóa kị cập thiên lương sở giáp, hình thành tình huống nghiêm trọng [hình kị giáp ấn], vừa hội liêm trinh Hóa kị, kết quả tất nhiên sẽ nhân [tâm bệnh] mà dồn và thủ trưởng bất hòa, tâm lý chịu đủ uy hiếp, hơn nữa song kình dương nhập thủ lưu niên cung mệnh, chung dồn nhân tế quan hệ hung chung khích mạt.

Nếu như nguyên lai cung phụ mẫu [thiên đồng cự môn] canh âm u (không gặp cát hóa), tình hình canh thiết tưởng không chịu nổi, khả năng bị thủ trưởng hãm hại. Nhưng nếu như nguyên cục cung phụ mẫu điều không phải hội chiếu dậu cung thái dương, mà là hội chiếu mão cung thái dương, tình hình sẽ tốt hơn nhiều, mặc dù đi đồng dạng tính chất đại hạn lưu niên cung phụ mẫu, chịu áp lực cũng hội nhỏ lại.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 07 vũ khúc thiên tướng tọa dần thân

Vũ khúc thiên tướng ở dần thân nhị cung cùng độ, nhân vũ khúc thụ thiên tướng ảnh hưởng, vũ khúc cương trực tính chất có thể điều hòa, sở dĩ xử sự tựu tương đối hiền hoà.

Vũ khúc Thiên phủ cùng cung kháo Thiên phủ cẩn thận lai điều hòa vũ khúc cương trực, sở dĩ thái độ làm người cương trung có nhu. Vũ khúc tham lang cùng cung kháo tham lang khéo đưa đẩy lai điều hòa vũ khúc, sở dĩ ham muốn hưởng thu vật chất mặc dù sâu mà lõi đời. Vũ tướng không bằng vũ tham khéo đưa đẩy, nhưng có tinh thần trọng nghĩa mà không phải là lõi đời. Vũ tướng không bằng Vũ phủ cương nhu tịnh tể, nhưng vui với thái độ làm người phục vụ. Đây là vũ khúc đã bị bất đồng tinh diệu điều hòa thì, biểu hiện ra tính cách sai biệt.

Vũ tương đối cung là phá quân, cho nên đối vũ tướng tinh hệ cũng có mãnh liệt ảnh hưởng. Nhược sát diệu ở cung mệnh hoặc và phá quân cùng cung, đặc biệt đương kình dương, đà la giáp cung mệnh dưới tình huống, thì chủ thái độ làm người chủ quan cường liệt, có thể trở thành kẻ độc tài. Nhược tạm biệt tả hữu xương khúc, thống trị dục càng thêm mãnh liệt, lúc này vũ tướng sở có hiền hoà tính chất thì phi thường của yếu, biến thành bề ngoài hiền hoà, nội tâm kịch liệt, làm nhân phục vụ tính chất cũng biến thành thống trị dục tăng. Từ đó có thể biết bình định giá tinh hệ kết cấu yếu điểm.

Nếu không gặp sát kị, thì vũ tương phản ưa hội xương khúc, có thể làm chính trị, tài chính và kinh tế công tác. Gặp sát thì bất quá thông minh xảo nghệ, tối kỵ sai ai ra trình diện kình dương, nhược canh hội thiên hình, Hóa kị, chủ dễ có tranh tụng.

[vũ khúc thiên tướng] tọa dần thân nhị cung, đối cung tất là phá quân, hội chiếu tử vi ngồi một mình, cập [liêm trinh Thiên phủ].

Muốn đẩy phán đoán giá cái tinh hệ bản chất, cần phải chú ý cương nhu phối hợp và điều hòa. Vũ khúc tính cương, thiên tướng tính nhu, hai người cùng tồn tại một cung độ, phải cương nhu viện trợ, sau đó thủy thành tốt cấu, nhược quá vừa qua khỏi nhu, cũng có thể năng lực xuất hiện khuyết điểm, đến nỗi nhân sinh gặp gỡ nhấp nhô, hoặc khó có thể đắc chí.

Tựu [vũ khúc thiên tướng] bản thân mà nói, hóa lộc vũ khúc, cương khắc của tính xong điều hòa, nhưng hóa quyền hóa khoa vũ khúc, tăng kỳ cương liệt của tính, vũ khúc Hóa kị, thì càng [quá cương thì chiết] tượng trưng. Nhược Hóa kị vũ khúc vừa là dương đà giáp, thì kỳ cô khắc hình kị tính chất lớn hơn nữa là tăng cường.

Thiên tướng là [tài ấm] sở giáp, bản thân mềm yếu tính giảm thiểu, canh thấy rõ lộc Thiên phủ, có phụ tá cát diệu giáp hội, thiên tướng thì hóa mềm yếu là năng lực. Nhưng mà thiên tướng là [hình kị] sở giáp, là dương đà sở giáp, hoặc hỏa linh sở giáp là lúc, thiên tướng tính chất liền trở nên càng thêm mềm yếu.

Từ đó có thể biết, xấu nhất kết cấu là vũ khúc Hóa kị, hỏa linh giáp [vũ tướng] kết cấu, tuy có phụ tá cát diệu cùng độ, nhưng vũ khúc quá cương, thiên tướng quá nhu (kỳ thực phải nói là mềm yếu), kết quả là không chỉ dễ sinh khúc chiết, mà lại hành tàng xuất xử cũng cảm thoái thoái thất cư.

Nhược thiên tướng là [hình kị] sở giáp, cùng ngày đồng hóa kị là lúc, chủ tâm tình thượng ba động và áp lực, hoặc là tình cảm thượng thất bại, đương cự môn Hóa kị là lúc, thì là trêu chọc thị phi vưu oán dấu hiệu. Lúc này duy ưa có lộc bảo lưu hội phủ tướng nhị diệu, thì nhân sinh gặp gỡ thượng bất trí nhấp nhô, cận chủ tinh thần làm phức tạp.

[vũ tướng] mặc dù ưa [tài ấm] lai giáp, nhưng thiên đồng hóa lộc [tài ấm giáp ấn], không bằng cự môn hóa lộc [tài ấm giáp ấn]. Bởi vì cùng ngày đồng hóa lộc là lúc, [vũ tướng] tất và [liêm phủ] gặp gỡ, lúc này liêm trinh Hóa kị, khả năng xuất hiện sử dụng hóa phí chơi trò chơi hoặc ham mê lai cân đối tâm lý đích tình huống. Nhưng mà cự môn hóa lộc [tài ấm giáp ấn], [vũ tướng] cũng không nên sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, đây là bất lương không được dửu hiện ra, bởi vì có thể lệnh [vũ tướng] tọa mệnh người đó ngẫu được nhất kỹ khiến cho tự cho là tinh thông, tức khuyết thiếu vũ khúc nghiên cứu, công kiên nghị lực, cũng ít thiên tướng khiêm tốn khiêm tốn. )

Và [vũ tướng] đối củng phá quân hóa thành lộc tinh là lúc, có thể điều hòa [vũ tướng] cương nhu, nhược hóa thành quyền tinh là lúc, thì tăng cường vũ khúc cương quyết, đối với lần này tinh hệ chưa chắc có lợi.

Tam hợp trong cung tử vi, nếu vì [bách quan triều củng] cách cục, có thể điều hòa [vũ tướng] cương nhu, nếu vì [không cầm quyền cô quân], thì trái lại tăng mạnh [vũ tướng] cương nhu mâu thuẫn.

Đặc biệt thích tử vi và lộc tồn cùng độ, đến đây lộc tồn hội hợp [vũ tướng], cố có thể giảm thấp vũ khúc cương khắc, hơn nữa, đương tử vi ở tử là lúc, nhược lộc tồn cùng độ, phá quân cũng tất đồng thời hóa lộc, nhược tử vi ở ngọ, [vũ tướng] mặc dù tao cự môn Hóa kị [hình kị] sở giáp, chỉ cần không gặp sát, nhưng có thể ở tương đương trình độ thượng đạt được cương nhu tịnh tể.

Tam hợp trong cung một ... khác đối tinh [liêm phủ], đương liêm trinh hóa lộc là lúc, Thiên phủ cũng đồng thời được lộc, liêm trinh cố có thể điều hòa vũ khúc của cương quyết, Thiên phủ cũng gia tăng rồi thiên tướng lực lượng. Nhưng mà vũ khúc lúc này hóa thành khoa tinh, mà lại thụ phá quân hóa quyền ảnh hưởng, sở dĩ toàn bộ tổ tinh hệ cương nhu có hay không điều hòa, nhưng được thị [vũ tướng] bản thân là phủ hội hỏa linh, thiên không cướp mà định. Sai ai ra trình diện sát lại được nhu nhưng không được chủ điều hòa.

Kết hợp cương nhu [vũ khúc thiên tướng], ưa được cung viên là [thái dương thiên lương] mà thái dương miếu vượng, sai ai ra trình diện cát hóa thất sát, tử vi hóa khoa, phá quân hóa lộc, miếu vượng Thái âm.

Quá cương [vũ khúc thiên tướng], không thích hợp lại trải qua đi đái cương quyết tính cung viên, như [thái dương thiên lương] mà thái dương Hóa kị, vô cát hóa thất sát, hóa quyền tử vi chờ tinh hệ.

Quá nhu [vũ khúc thiên tướng], không thích hợp đi thêm đái nhu nhược tính cung viên như [thiên đồng cự môn], [thái dương thiên lương] mà thái dương lạc hãm, thiên cơ Hóa kị, [liêm trinh Thiên phủ] mà liêm trinh Hóa kị, Thái âm lạc hãm chờ tinh hệ.

Quá cương thì chiết, sở dĩ bản tính quá cương [vũ tướng] đi thêm cương quyết cung viên, liền chủ nhân sinh đa ngăn trở thất bại, hơn nữa nhân tế quan hệ cũng dư thừa hám. Quá nhu thì yếu. Sở dĩ bản tính quá nhu [vũ tướng], đi thêm nhu nhược cung viên, liền chủ lãnh thối, hoặc bị người xa lánh.

Nhược kết hợp cương nhu [vũ khúc thiên tướng], hành kinh kết hợp cương nhu cung viên, thì hơi trầm ổn cương nghị dĩ để thành công hiện ra. Cho dù trải qua đi quá vừa qua khỏi nhu cung viên, cũng không quá là nhất thời ngăn trở, hoặc là nhất thời bị quản chế, ngay đến đây vận hạn hoặc lưu niên trong vòng,, là được bằng bản thân trầm ổn cương nghị lai khắc phục hoàn cảnh, xoay số phận.

Hiện tại cử một ví dụ thực tế mà nói minh [vũ tướng] tinh hệ ở cung phúc đức đích tình hình.

Cung phúc đức là [vũ khúc thiên tướng] vu dần cung cùng độ, cung mệnh là tham lang ngồi một mình. Năm đinh sinh ra, [vũ khúc thiên tướng] là cự môn Hóa kị [hình kị] sở giáp, nhưng hội tử vi lộc tồn. Vũ khúc sai ai ra trình diện lộc, cương khắc của tính sảo và, hình kị sở giáp thiên tướng thì đã bị áp lực. Không gặp hỏa linh, tính chất có thể đoán hài lòng, bởi vì cũng không phải là quá vừa qua khỏi nhu. Chủ một thân ham muốn hưởng thu vật chất tuy mạnh, nhưng cương khắc của tính nhưng có thể hóa thành nghị lực khứ tranh thủ, mặc dù thụ áp lực, nhưng nội tâm nhưng bất trí sinh quyết tuyệt chi niệm, có thể trầm ổn chịu được.

[đi tới tân hợi đại hạn, cung phúc đức là [thiên đồng cự môn], cự môn hóa lộc, vừa hội dậu cung lộc tồn, kiêm thả tá mão cung [thái dương thiên lương] lai hội, mà thái dương hóa quyền. Sở dĩ lúc này mặc dù tằng nhân trùng động nhất thời, đình học công tác, ý đồ sử dụng kinh tế lai chi trì một đoạn ái tình, nhưng rốt cục lạc đường biết quay lại, vẫn đang hoàn thành bài vở và bài tập.

Giả như thì ra là cung phúc đức quá vừa qua khỏi nhu, thì đại khái sẽ rất khó có như vậy phát triển kết quả. Bởi vì quá cương là lúc, sẽ gặp biết sai mà nhận sai, quá nhu là lúc, sẽ gặp biết sai mà vẫn đang theo cẩu thả.

Từ đó có thể biết suy đoán mười hai cung, phải coi trọng nguyên cục mười hai cung bản chất, không thể cận dựa vào lưu niên, đại hạn cung viên tinh hệ lai suy đoán.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 08 thái dương thiên lương tọa mão dậu

Dương lương mão cung xưng là [ánh sáng mặt trời Lôi môn], giá giống như lúc tờ mờ sáng thái dương, quang mang vừa lộ ra, cái này cung vị thái dương kỳ quang và nhiệt vô pháp giải trừ thiên lương tinh diệu cái loại này cô khắc hình kị tính chất, bởi vì ánh dương quang vừa lộ ra, tiền đồ tuy rằng rộng lớn, nhưng quang và nhiệt đều có hạn, cho nên ở đây cung vị lập mệnh người đó trước phải quá trình gian nan và hiểm trở, sau đó tài năng ở sự nghiệp trên có thành tựu. Nhưng bản cung tinh diệu vẫn đang chủ quý mà không chủ phú, bởi vậy cũng liền nên vu làm công chúng ngành dịch vụ, nếu như gặp phải văn tinh nên làm học thuật nghiên cứu, hoặc đảm nhiệm giáo chức.

Nhược cung mệnh có lộc tồn văn xương cùng độ, còn lại là nếu nói [dương lương xương lộc] cách. Cổ bí quyết [dương lương xương lộc truyện lư đệ nhất danh], cho nên ra lệnh cho cung phùng đến đây cách cục người đó, sắc nhất tham gia quốc gia chấm thi, hoặc tham gia tư cách cuộc thi, như kiến trúc sư, kế toán viên cao cấp các loại. Nhược tham gia học vị cuộc thi thì thay đổi thu hoạch thành công, vô luận tham gia cái gì cuộc thi cũng có thể tịch đến đây bước trên thành công cầu thang, sở dĩ chiếu [Trung Châu phái] truyền lại, thái dương mão cung tọa mệnh, chủ nhân đa nghệ đa tài, danh hiển giàu có.

Nhược dậu cung an mệnh, cung mệnh vô chính diệu, cần phải tá mão cung thái dương thiên lương vào cung an tinh, hội hợp thiên đồng cự môn cập thiên cơ, thì không bằng nguyên cục mão cung hội thiên đồng cự môn cập hợi cung Thái âm của tốt. Nhân mão cung thái dương Thái âm hội hợp, chủ tức phú mà lại quý, nhưng tá tinh nhập dậu cung người, thì bởi vì có thiên lương thiên cơ hội hợp, cho nên giỏi về giải thích lí lẽ ở ngoài, đặc biệt thích hợp học thuật nghiên cứu, cũng nên làm pháp luật công tác, nhưng địa vị xã hội tuy cao, giàu có trình độ thì không bằng nguyên mão cung an mệnh người.

Dậu cung dương lương so sánh mão cung dương lương tính chất độ chênh lệch. Bởi dậu cung thái dương đã mặt trời lặn tây sơn, cảnh đêm mặc dù tốt chỉ tiếc hoàng hôn đã gần đến, sở dĩ ở bản cung an tinh người đó, số phận giống nhau không bằng mão cung an mệnh người, cho dù cùng là [dương lương xương lộc] cách cục, kỳ thành tựu cũng có chỗ không bằng. Đại thể thượng là cảnh đêm tương đối cô tịch, sở dĩ nên vu trung niên thì sáng lập danh tiếng sự nghiệp, chú ý tích súc, trung niên sau đó nên nghiên cứu triết lý, ký thác thể xác và tinh thần.

Giả như mão cung vô chính diệu, cần phải tá dậu cung thái dương thiên lương vào cung an tinh, cũng nên vu làm học thuật nghiên cứu hoặc làm pháp luật công tác, hoặc làm phục vụ xã hội hành nghiệp.

Dương lương cùng cung không thích hóa lộc, nhược thiên lương hóa lộc vô luận mão cung hoặc dậu cung an mệnh, đều dễ chiêu làm phức tạp, dễ bị người chỉ trích, hoặc phàm thu lợi trước phải trải qua hỗn loạn, nhưng làm học thuật nghiên cứu thức văn nghệ sáng tác người vô phương, bởi vậy nhị loại người làm việc trước hết hao tổn tâm trí, sau đó tài khả lấy được danh lợi, tính chất phù hợp thiên lương tinh diệu tính chất.

Mão cung nhị cung thái dương mừng nhất hóa quyền, có thể tăng quyền uy, nhược hội thiên khôi thiên việt, ân quang thiên quý, ba máy bát tọa chờ diệu, thì có thể lo lắng tham chánh hoặc trở thành xí nghiệp lớn cao cấp nhân viên quản lý.

Thái dương hóa khoa có thể tăng danh dự, sở dĩ đặc biệt thích hợp học thuật nhân viên nghiên cứu.

Mão cung thái dương không sợ Hóa kị, xưng là [thay đổi cảnh], nhưng ở dậu cung Hóa kị thì rất là bất lợi, nhược tạm biệt sát hình chờ diệu chủ có lao ngục tai ương, chỉ có thiên lương cùng cung, chung có thể gặp dữ hóa lành.

Nữ mệnh dương lương vu mão cung người, trước khi cưới có khúc chiết, vu dậu cung người, thì hôn hậu nhưng đa làm phức tạp khúc chiết, dễ kết hôn muộn là nên.

[thái dương thiên lương] đồng ý với mão dậu nhị cung, tất và Thái âm gặp gỡ, tịnh và tá tinh an cung [thiên đồng cự môn] gặp gỡ, đối cung thì không chính diệu.

Muốn đẩy phán đoán [thái dương thiên lương] bản chất, cần phải phân biệt kỳ vi tường hòa ức là cô kị, lưỡng chủng tính chất phân biệt rất lớn, nhân ảnh hưởng này vận trình cũng đại.

Nói như vậy, nhập miếu thái dương tường hòa, lạc hãm đại dương cô kị, hóa lộc thái dương tường hòa, Hóa kị thái dương cô kị, sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu giao nhau thái dương tường hòa, sai ai ra trình diện sát kị hình diệu thái dương cô kị.

Tựu thiên lương mà nói, hóa lộc, hóa quyền thiên lương cô kị, hóa khoa thiên lương tường hòa, có sát hình chư diệu cùng độ thiên lương cô kị, sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu thiên lương tường hòa.

Vu phụ tá chư diệu, [thái dương thiên lương] mừng nhất văn xương, văn khúc, vưu ưa văn xương hóa khoa, [dương lương] thảng ở mão cung, không gặp sát kị, thì là cực tường hòa tinh hệ tổ hợp.

Người cực đoan là thái dương Hóa kị, lạc hãm, lại thấy sát hình hư hao tổn chư diệu, thì đến đây [dương lương] tinh hệ, liền hiện ra cực kỳ cô kị màu sắc.

Dĩ hội hợp tinh diệu mà nói, Thái âm hóa lộc, có thể làm cho [dương lương] tính chất thú vu tường hòa, nhược hóa thành sao Hóa kỵ ngôi sao, [dương lương] tính chất cũng trở thành cô kị. Nhập miếu Thái âm khiến cho [dương lương] tường hòa, lạc hãm thái dương khiến cho [dương lương] cô kị.

[thiên đồng cự môn] tinh hệ, cũng không nên Hóa kị, thiên đồng Hóa kị đặc biệt lệnh [dương lương] bất lợi cho lục thân, nhân tế quan hệ xa cách, cự môn Hóa kị thì lệnh [dương lương] sinh sự đoan, suốt đời dễ thụ thị phi, tranh cãi làm phức tạp. Nhưng nếu thiên đồng hóa lục, hóa quyền, thì cận chủ [dương lương] tăng kỳ độc lập tính, cự môn hóa lộc lai hội, chỉ cần không gặp văn xương Hóa kị đồng thời hội hợp [dương lương], thì là rơi cánh tay độc hành, cá tính đặc biệt mà thôi, mặc dù vẫn đang tường hòa khí bất túc, nhưng cận chủ cạnh tranh, mà cũng không phải là cô kị.

Nhược [cùng cự] hội [dương lương] là lúc, địa không Địa kiếp cũng lai giao nhau, không gặp cát hóa cập xương khúc, vẫn đang khiến cho [dương lương] có chứa phiến diện của tính, khiếm khuyết không câu nệ, nhưng ăn khớp tính cường, hơn nữa có độc lập tư tưởng, biểu hiện có đặc thù phong cách.

[thái dương thiên lương] bản có chứa cô khắc kị tính chất. Cho nên đối với lục thân, [Trung Châu phái] có [thái dương thiên lương chủ biệt ly] thuyết pháp.

Nhưng mà đồng nhất biệt ly, nhưng có tường hòa và cô kị phân biệt. Dĩ rời xa nơi chôn rau cắt rốn làm thí dụ, tường hòa người khả năng bởi vì đáo ngoại quốc học ở trường, cô kị người thì có thể là ép vu hoàn cảnh, hai người cát hung tuyệt nhiên bất đồng.

Cô kị [thái dương thiên lương] sai ai ra trình diện hình diệu, có thể nhân phân tranh mà hưng tụng tố, nhưng tường hòa [thái dương thiên lương] đồng dạng sai ai ra trình diện hình diệu, chỉ là sự nghiệp thượng cạnh tranh, hoặc là học thuật [tự trách](chính phủ định giải thích của mình để cầu tiến bộ). Hai người cát hung cũng tuyệt nhiên bất đồng.

Tường hòa [thái dương thiên lương], ưa đi thất sát, phá quân, tham lang ngồi một mình cung viên. Sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, hoặc sai ai ra trình diện cát hóa, tức chủ anh hoa phát việt, có thể đắc chí. Nhân sinh tuy có biến động, đang thay đổi động bây giờ là nhiên đồng thời xuất hiện nhân tế quan hệ phân tranh hiện tượng, nhưng tính chất hài lòng, hơn nữa biến động thoả đáng.

Cô kị [thái dương thiên lương], phùng thất sát, phá quân, tham lang ngồi một mình cung viên, cho dù sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, hoặc sai ai ra trình diện cát hóa, cận chủ có phải thay đổi biến động, vu biến động đồng thời, nhân tế quan hệ cũng tùy mà phải thay đổi.

Hai người phân biệt, có thể cử một cái ví dụ mà nói minh ―― bởi vì thi đáo một tư cách, mưu cầu được tốt hơn chức vị, sở dĩ ly khai công việc cũ cơ cấu, liên thì ra là lão bằng hữu cũng cáo làm bất hòa, đây là tường hòa biến động và biệt ly.

Bởi vì công việc cũ cơ cấu ngừng kinh doanh, đến nỗi phải lánh mưu công tác, nguyên lai đồng nhất cơ cấu bằng hữu cũng bởi vậy làm bất hòa chia lìa, giá tức là đái điểm cô kị tính chất biến động.

Tường hòa [thái dương thiên lương], trải qua đi [vũ khúc thiên tướng] cung viên, cho dù vũ khúc Hóa kị, hình kị lai giáp, mang đến làm phức tạp cũng không như cô kị người to lớn. Tường hòa người thuộc loại ngăn trở, thất ý, mà cô kị người thì là tai nạn.

[thiên đồng cự môn] hóa lộc, tường hòa [thái dương thiên lương] coi như là khai sáng tính vận trình, cô kị người thì đần độn, không công hư hao quang âm. Nhược thiên đồng Hóa kị, hoặc cự môn Hóa kị, thì tường hòa người mặc dù biến đổi bất ngờ, nhưng vẫn đang có thể ở vận hạn trung có kiến thụ, cô kị người thì oán trời trách đất, tâm tình hạ, vu vận hạn nội trầm luân.

Tường hòa [thái dương thiên lương], trải qua đi tử vi độc thủ cung viên, chỉ cần không gặp sát kị, tức là một mình đảm đương một phía vận trình, nhưng cô kị người lại khả năng biến thành mệnh bất năng mệnh, biểu hiện ra độc lập, trên thực tế nơi chốn bị người khống chế.

Tường hòa [thái dương thiên lương], trải qua đi thiên cơ ngồi một mình vận hạn, sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa cát hóa, sắc nhất kế hoạch, nghiên cứu, kinh thương người có thể mở rộng mình nhãn hiệu. Nhưng cô kị [thái dương thiên lương], mặc dù gặp cát cũng đa không thiết thực cảm nghĩ trong đầu, lúc nào cũng như quảng phủ nhân nói [bảo vô cháo], nhược canh gặp sát, thì là không tuân thủ nghề nghiệp, đến nỗi bay bổng không có rễ.

Đương [liêm trinh Thiên phủ] tinh hệ tình cảm tính chất nặng thì, cho dù là tường hòa [thái dương thiên lương] trải qua đi đến đây vận hạn, cũng khả năng phát sinh tâm tình thượng làm phức tạp, hoặc và thân nhân ly biệt, hoặc và đồng bọn biệt ly, nếu là cô kị [thái dương thiên lương], thì càng nhiều thị phi khẩu thiệt tranh cãi.

Đương [liêm trinh Thiên phủ] tinh hệ vật chất tính chất nặng thốn, tường hòa [thái dương thiên lương] trải qua đi đến đây cung độ, mỗi khi là xong lợi ích lưu niên, mà cô kị người thì mặc dù được ích cũng có chuyện không vui đoan tùy bạn mà đến, hoặc phải quá trình trắc trở sau đó thủy được ích.

Sở dĩ tổng hợp lại mà nói, tường hòa [thái dương thiên lương], một thân sinh gặp gỡ bỉ cô kị người phải nhanh nhạc hơn. Là cho nên cô kị [dương lương], tối nên làm đái điểm cô kị tính chất công tác, như y dược, bảo hiểm, máy móc công trình, pháp luật các loại.

Hiện tại cử một cái ví dụ nói rõ [thái dương thiên lương] ở cung tài bạch đích tình huống.

Xấu cung an mệnh, vô chính diệu, tá vị cung [thiên đồng cự môn] an tinh. Hội hợp đã cung lạc hãm Thái âm, cùng với dậu cung [thái dương thiên lương]. Bởi nhật nguyệt bị chiếm đóng, sở dĩ phải không [minh châu rời bến cách].

Bính năm sinh ra, thiên đồng hóa lộc nhập cung mệnh, sự nghiệp cung có lộc tồn cùng độ. Văn xương ở tị, văn khúc ở dậu. Bởi vậy [thái dương thiên lương] phe, cấu thành [dương lương xương lộc] cách cục, đáng tiếc không ở cung mệnh mà ở cung tài bạch.

Cung tài bạch ký sai ai ra trình diện [dương lương xương lộc] kết cấu, khí chất tự nhiên tường hòa. Nhưng mà thuận đi tới thiên cơ ở hợi cung tài bạch thì, lúc đó là tân mão đại hạn, thiên cơ hội lạc hãm Thái âm, cập Hóa kị văn xương đối củng, đến đây văn xương Hóa kị vừa là nguyên cục dương đà sở giáp, bởi vậy là mất tiền phục bút.

Kỷ vị năm, cung tài bạch tá nhập [dương lương] an tinh, đồng thời tá nhập văn khúc, mà văn khúc vu kỷ năm Hóa kị, mà lại có lưu niên [lưu xương] cùng độ, tăng cường văn khúc Hóa kị lực lượng, cho nên là năm nhân và bạn bè hợp tác gây dựng sự nghiệp, ở con số thượng khiến cho không thoải mái, kết quả rủi ro tổn thất. May mà nguyên lai [dương lương] khí chất thượng tường hòa, sở dĩ bản thân chức nghiệp vẫn chưa dao động.

(nơi này cận thảo luận cung tài bạch, học giả không ngại nghiên cứu kỳ cung mệnh bản chất, cùng với trải qua đi đại hạn, lưu niên cung mệnh thì tinh diệu can thiệp phản ứng. )

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 09 thất sát ngồi một mình thìn tuất

Thất sát thìn tuất, nhập thiên la địa võng, đối cung là [liêm trinh Thiên phủ], tinh diệu nhu hòa, không thể giúp trợ giúp thất sát lao ra lưới, thất sát chỉ phải tự lực giãy dụa, bởi vậy loại này tinh hệ kết cấu liền khiến người trải qua gian khổ, cả đời dĩ phấn đấu là mục tiêu, cho nên cũng liền phong ba trọng trọng.

Nhưng tuy rằng vu gian khổ trung gây dựng sự nghiệp, một thân cũng chưa đủ đã được thành tựu, không ngừng truy cầu lý tưởng, mà lý tưởng càng ngày càng cao, tân kế hoạch cũng càng ngày càng nhiều, sở dĩ cả đời vô thanh thản ngày, nhưng nhân lại coi đây là nhạc.

Ở thìn tuất cung thất sát không lắm úy sát diệu, duy úy đối cung liêm trinh Hóa kị, canh hội trọng trọng sát diệu, cung mệnh gặp phải như vậy kết cấu, liền cần phải từng cái kiểm tra cái khác cung vị, khán na nhất cung là của hắn vết thương trí mệnh.

Nhược cung tài bạch tham lang Hóa kị hội sát diệu, thì sống bình đa cảm tài nguyên khuyết thiếu, mà lại thu nhập vĩnh viễn đuổi không kịp lý tưởng, . Tham lang Hóa kị đồng thời sự nghiệp cung phá quân hóa lộc, chủ kỳ một đời người duy làm khai sáng, không chịu gìn giữ cái đã có. Bởi phá quân hóa lộc duyên cớ, cho nên chủ một thân lý tưởng quá cao, sự nghiệp mở rộng quá phận, sở dĩ cũng không chủ bần cùng.

Nhược tham lang hóa lộc cung tài bạch, sẽ không sát diệu, thì kỳ một đời người tiền tài có thể cung cấp chi tiêu, nhưng không được sự tích súc, nhược hội sát diệu thì cận chủ thủ đoạn khoát xước, uống yến chơi trò chơi, giao bằng kết giao hữu chẳng tiết chế.

Thất sát tọa thìn tuất nhị cung giai chủ một thân có điều sở trường, mà lại kiến giải vô cùng cao minh. Ưa xương khúc phụ bật, lộc quyền khoa hội chiếu cập cùng độ, thì nên quan võ văn tố, hoặc văn chức vũ tố, hoặc chủ một thân tính thích văn nghệ.

Thất sát ngồi một mình thìn tuất, đối cung tất là [liêm trinh Thiên phủ], tam hợp cung hội tham lang ngồi một mình, phá quân ngồi một mình.

Suy đoán thìn tuất nhị cung thất sát, cần phải chú ý kỳ bản chất là lý tưởng hay là trống rỗng. Lý tưởng người cao nhã, huyễn tưởng người dung lậu.

Nhưng ở thực tế vận trình phương diện, lại vị tất lý tưởng nhất định thắng huyễn tưởng. Bởi vì lý tưởng rất cao, hiện thực không phối hợp, cũng nhân sinh gặp gỡ phương diện khuyết điểm, mà lưu vu huyễn tưởng người đó, mặc dù sở tư tưởng chuyện bất năng thực hiện, nhưng trên thực tế lại khả năng có tốt đẹp chính là gặp gỡ, lúc này, hắn cũng cho là mình là có lý tưởng mà không năng lực thực hiện mà thôi.

Ảnh hưởng thất sát là tối trọng yếu tinh hệ là [liêm trinh Thiên phủ], giá tổ tinh diệu nhược tính chất ưu nhã, lúc này liền dễ sản sinh lý tưởng, trở thành nhân sinh mục tiêu theo đuổi, tuy rằng lao khổ, cũng không chối từ.

Nhược [liêm trinh Thiên phủ] hội hợp sát kị, mặc dù đồng thời có cát hóa, cát diệu, cũng có thể ảnh hưởng thất sát khí chất tương đối tục tằng, hơn nữa lúc nào cũng sản sinh không tưởng, không thực tế. Nhân sinh gặp gỡ đa cải biến, cũng đa không cần thiết cải biến, có lúc thậm chí còn tương không cần cải biến, coi như là nhân sinh lý tưởng truy cầu, nhưng thật ra là che đậy lỗi lầm.

Ngoại trừ [liêm phủ] ở ngoài, phá quân, tham lang nhị diệu, cũng có thể ảnh hưởng thất sát khí chất. Tham lang Hóa kị, khiến cho thất sát dễ lưu vu không tưởng, nhưng sở hội phá quân cũng đồng thời hóa lộc, bởi vậy tuy nhiều không tưởng mà vẫn đang khẳng đối mặt hiện thực.

Nhược tham lang hóa lộc, thì thất sát tất sai ai ra trình diện dương đà chiếu xạ, hoặc và đà la cùng độ. Thảng thất sát cung độ canh sai ai ra trình diện thiên không cướp, một thân trái lại dễ lưu vu không tưởng.

Dĩ thất sát bản thân mà nói, căn cứ [Trung Châu phái] truyền lại lịch đại chinh nghiệm, thìn cung [liêm phủ] đa không tưởng, tuất cung [liêm phủ] đa lý tưởng, ảnh hưởng có thể đạt được, liền biến thành thìn cung thất sát đa lý tưởng, tuất cung thất sát đa không tưởng, mà lại đến đây tính chất và tinh diệu triêu vượng lợi hãm không quan hệ.

Tường thị thìn tuất nhị cung thất sát bản chất, vừa cần phải đồng thời thị cung phúc đức tử vi. Nếu vì [bách quan triều củng] mà không sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, thì thất sát có thể nhân của trở thành lý tưởng, nhược sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, thì lý tưởng tương đối dung hạ, nhân sinh cũng đa phấn đấu, nhược tử vi là [không cầm quyền cô quân], thì thất sát bản chất cận vi không tưởng, canh sai ai ra trình diện sát kị hình diệu ở cung phúc đức, thì giống như trên chiến trường thương binh, phát mộng tố nguyên soái. Bởi không tưởng bất năng thực hiện, nhân sinh lại gian khổ, bởi vậy thường thường biến thành hận đời, mèo khen mèo dài đuôi. Tình hình như thế cân lý tưởng bất năng thực hiện bất đồng, lý tưởng bất năng thực hiện, chỉ là nhân sinh thúc giục lực lượng, cực kỳ đến cực điểm, cũng không quá tiêu điều vắng vẻ lánh đời.

Có lý tưởng thất sát, ưa đi thất sát, phá quân, tham lang ngồi một mình vận hạn, lưu niên, nhược sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, có thể đem lý tưởng thực hiện, cho dù hơi sai ai ra trình diện một ... hai ... Điểm sát diệu cũng không phương, bởi vì có lúc cản trở cũng có thể kẻ khác quyết chí tự cường, hóa cản trở là truy cầu lý tưởng lực lượng. Đối thất sát tọa thìn cung mà sai ai ra trình diện cát hóa người mà nói, tình hình càng thêm như vậy. Có lúc có thể nhân sát diệu mang tới trở lực, tương không tưởng quy về hiện thực, trở thành lý tưởng.

Lưu vu không nghĩ thất sát, thì không thích đi thất sát, phá quân, tham lang ngồi một mình vận hạn lưu niên. Mặc dù sai ai ra trình diện cát hóa, cũng dễ sinh không cần thiết biến động. Nhược canh sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, thì canh không động được, do là đúng hiện thực bất mãn, đa sinh vưu oán.

Thìn cung [liêm trinh Thiên phủ], đối thất sát bất lợi, tuất cung [liêm phủ] thì tương đối có lợi.

Nhược [liêm phủ] sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, vừa đái hình diệu, lưu vu không nghĩ thất sát trải qua đi đến tận đây cung độ, hội nhân manh mục cử động mà trêu chọc sự cố, lý tưởng người thì không phương. Ngoài ra, đào hoa cũng không chuyên chỉ nam nữ tình cảm.

Thiên phủ có lộc, đối thất sát có lợi. [thiên không kho], [lộ kho], khiến cho không nghĩ thất sát dũ làm phức tạp dũ đa không tưởng, có lý tưởng thất sát thì đa cảm thấy lý tưởng và hiện thực xung đột, nhưng chỉ nhu đồng thời nhìn thấy phụ diệu, đặc biệt thiên khôi thiên việt, thì chung có thể đem lý tưởng và hiện thực điều hòa.

[thiên đồng cự môn] giá tổ tinh diệu, vô luận cát hung, đều đối lưu vu không nghĩ thất sát bất lợi, hoặc phẫn thế (cự môn Hóa kị), hoặc trầm luân (thiên đồng Hóa kị), tốt nhất dưới tình hình cũng sinh sôi tâm tình thượng không thăng bằng, đến nỗi lục thân không hợp, hoặc tự nhiên khó hoà hợp, trong lòng hình thành tích tụ.

Đối bão có lý tưởng thất sát mà nói, [thiên đồng cự môn] thì là trống rỗng sáng tạo, thực hiện lý tưởng cơ sở, là nghênh tiếp thời gian tới tốt vận chuẩn bị.

[thiên đồng cự môn] nếu có đào hoa cùng độ, thất sát thủ mệnh người dễ sinh đau khổ yêu, lưu vu không tưởng người vưu quá mức.

Đối bão có lý tưởng thất sát mà nói, ưa đi vào miếu [thái dương thiên lương], sai ai ra trình diện cát tức là lý tưởng thực hiện vận may. Nhược vận hành lạc hãm [dương lương] cung độ, cho dù cát diệu tịnh tập, lý tưởng cũng nan hoàn toàn thực hiện, phải cải biến dĩ thích ứng hoàn cảnh.

Lưu vu không nghĩ thất sát, trải qua đi lạc hãm [dương lương] cung độ, là vọng động phạm lỗi hiện ra. Nhược sai ai ra trình diện thái dương Hóa kị, thì tình hình càng thêm nghiêm trọng. Trải qua đi vào miếu [dương lương] cung độ, canh sai ai ra trình diện cát, gặp gỡ mặc dù tốt, nhưng ngàn vạn lần không thể làm cho này là có thể thực hiện không nghĩ kỳ ngộ, bằng không đồ tự tìm phiền não, phá hư vận thế của mình.

Tử vi ngồi một mình cung độ, giống nhau dưới tình hình, đối bão lý tưởng thất sát có lợi, nhưng bất lợi lưu là không nghĩ thất sát. Bão lý tưởng người, có thể đại triển hoài bão, không bị kiềm chế. Nhưng lưu là không tưởng người, tử vi được tinh diệu cát hội, trái lại dễ cả gan làm loạn, tinh diệu không được cát, thì nhân không vì nhân hiểu làm mà bị nhục chiết.

Thiên cơ hóa lộc, quyền, khoa, đối thất sát có lợi. Cho dù là lưu là không tưởng người, cũng có thể thích ứng hoàn cảnh. Nhược thiên cơ Hóa kị, canh gặp hình sát, thì đối thất sát bất lợi, cho dù là nghi ngờ có lý tưởng người, cũng dễ nhân nghĩ sai thì hỏng hết mà dồn lý tưởng ngăn trở.

[tử vi đẩu số] thị thất sát là biến hóa đầu mối then chốt, bởi vậy ở suy đoán thì dễ lầm nhận thức, đây là nhất tính tích cực tinh diệu, do đó không để mắt đến nó tiêu cực một mặt.

Hiện tại giảng thìn tuất nhị cung ngồi một mình thất sát, chú ý tới nó lý tưởng và không nghĩ bản chất, tức ứng với đồng thời chú ý tới nó tiêu cực một mặt. Bởi vì lý tưởng bất năng thực hiện thì, hội lưu là tiêu cực, đương lưu là không tưởng mà không mãn hiện trạng thì, cũng dễ lưu là tiêu cực.

Phía trước nhắc tới, thìn tuất nhị cung thất sát bản chất, cân cung phúc đức tử vi quan hệ mật thiết, tức là chú ý tới kỳ tiêu cực một mặt của cho nên. Nếu như tử vi tinh hệ tích cực, thì lưu là tiêu cực cũng thuộc nhất thời tình huống, thảng tử vi tinh hệ tiêu cực, liền ứng với chú ý tới, tiêu cực cũng có thể trở thành thất sát tọa mệnh người bản chất.

Tiêu cực thất sát không thích hợp đi cát diệu hội hợp quá nhiều vận hạn hoặc lưu niên. Bởi vì không chỉ bất năng cải biến là tích cực, trái lại nhân vận đồ thông thuận, mà nhận thức không rõ bản thân tiêu cực một mặt. Cũng không nên hành hung diệu hội hợp quá nhiều vận hạn, bởi vì cuộc sống gồ ghề, canh năng lực tăng hắn tiêu cực.

[trung hoà] đối với loại người này mà nói, so cái gì đều trọng yếu.

Hiện tại cử một cung Nô bộc lệ. (phụ chú nhất nhất trừ thìn tuất nhị cung thất sát ngoại, thất sát ở cái khác mười một cung tọa mệnh, và tử vi không quan hệ, bởi vì tử vi lúc này đã điều không phải cung phúc đức liễu. )

Thái âm ở hợi cung tọa mệnh, cung Nô bộc thất sát ngồi một mình thìn cung. Quý năm sinh ra, thất sát hội phá quân hóa lộc, tham lang Hóa kị, cùng với và tham lang cùng độ lộc tồn. Giá tổ tinh diệu bản chất, thiên về vu hiện thực, nhưng nhưng có mang không tưởng.

Sở dĩ một thân đối với bằng hữu hoặc thuộc hạ thái độ, coi trọng hiện thực lợi ích, nhưng cũng thường xuyên có ý đồ quá mức lợi dụng khuynh hướng.

Đi tới canh thân đại vận thì, cung Nô bộc là [thiên đồng cự môn]. Thụ đại vận dương đà chiếu xạ, mà lại có nguyên cục kình dương cùng độ, kiêm thả thiên đồng Hóa kị, phần lần đó đều chủ tình cảm thượng ngăn trở. Sở dĩ ở đây vận hạn trong vòng, một thân đắc lực thuộc hạ thường thường rời đi, đến nỗi khuyết thiếu trợ lực.

Nhược nguyên cục cung Nô bộc năng lực cụ có lý tưởng bản chất, thì đi tới đồng nhất vận hạn, liền biến thành thuộc hạ cân chính đang đau khổ hợp lại, cộng đồng sáng tạo lý tưởng mục tiêu. Kị sát chư sát, liền biến thành là thuộc hạ gian khổ phấn đấu dấu hiệu. Tranh cãi và làm phức tạp, cũng biến thành chỉ là sự nghiệp thượng tranh luận.

Khán mệnh nhưng thật ra là một cái tin tức phân tích quá trình. Nếu như tiên không nói chuyện phương pháp, hữu dụng tin tức càng nhiều, cho ra kết luận việt tiếp cận sự thực.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 10 thiên cơ ngồi một mình tị hợi

Thiên cơ tị hợi, ở tị cung thì đối cung Thái âm nhập miếu, ở hợi cung thì đối cung Thái âm lạc hãm, sở dĩ tị cung bỉ hợi cung tính chất phải tốt hơn nhiều.

Thiên cơ và Thái âm đối chiếu thụ Thái âm ảnh hưởng cũng mạnh phi thường liệt, cho nên vô luận nam nữ đô hội đối với người khác phái ôn nhu săn sóc, suốt đời đa tình cảm phát triển, nữ mệnh nhất là dễ và khác giới sinh sôi tình cảm. Nhược thiên cơ Hóa kị hoặc Thái âm Hóa kị, thì dễ dàng hơn sản sinh ki yêu, nhưng đương sự lại dĩ tình cảm bị thương làm tốt đẹp chính là hồi ức, bởi vậy dễ phát triển trở thành là đùa bỡn tình cảm.

Thiên cơ Thái âm tương đối, tái kiến kình dương, chủ nữ tử xinh đẹp không gì sánh được, thay đổi trêu chọc khác giới.

Thiên cơ hóa lộc thì Thái âm tất đồng thời Hóa kị, thiên cơ nhược tị cung thì Thái âm bất úy Hóa kị, trái lại lợi cho biến động, thiên cơ ở hợi cung Thái âm không thích hợp Hóa kị, biến động chưa chắc có lợi.

Thiên cơ hóa quyền tăng biến động thì chủ động tính, nhược thiên cơ hóa khoa, thì Thái âm tất đồng thời hóa lộc, lợi cho biến động, tài bạch danh dự đồng thời tăng, nhưng phải khổ cực cày cấy sau đó có thu hoạch.

Thiên cơ ở tị hợi nhị cung, không thích hợp sai ai ra trình diện sát kị, chủ nhân đa học không làm nổi, mà lại suốt đời dễ lỡ dịp gặp, Vì vậy tranh luận miễn phiêu bạt, hơn nữa bực tức đầy bụng, thì hoặc mượn rượu tiêu sầu, chán nản thì hảo thi tiểu kế dĩ mưu sinh làm kẻ đó sống lại tư, cố nhân xưng là [thiên cơ Thái âm tị hợi phùng, hảo uống ly tông gian giảo nặng], xu tị chi đạo, ở chỗ tinh thông một môn xảo nghệ dĩ mưu sinh.

Nữ mệnh phùng đến đây tinh hệ kết cấu, tối nên chú ý ái tình sinh hoạt.

Thiên cơ ngồi một mình vu tị hợi nhị cung, tất và Thái âm tương đối, tam hợp cung là [thiên đồng cự môn], có tá tinh an cung [thái dương thiên lương].

Suy đoán đến đây cung viên nội thiên cơ tính chất, cần phải chú ý kỳ cơ biến và cơ mưu phân biệt. Cơ biến tính chất so sánh tốt, cơ mưu có thể là kế hoạch, thiết kế, nhưng cũng khả năng phát triển vì quyền thuật âm mưu. Bất quá cơ biến thì nhưng ngại thiếu trầm thật, mà cơ mưu có kế hoạch tính chất, liền muốn bỉ cơ biến kiên định nhiều lắm.

Dĩ thiên cơ bản thân mà nói, ngồi một mình vu tị hợi nhị cung thì, là không được thuần túy [cơ nguyệt cùng lương] cách, thuộc về yếu cung. Ảnh hưởng nó tinh diệu, dĩ [thiên đồng cự môn] tương đối trọng yếu, bởi vì đến đây tổ tinh diệu đồng thời tá nhập cung phúc đức, đối cung mệnh tự nhiên phát sinh ảnh hưởng.

Nhược [thiên đồng cự môn] một tổ tinh diệu, đái tình cảm màu sắc, nhược trong sáng người, thì ảnh hưởng thiên cơ bản chất cũng trong sáng. Trái lại nhược âm u người, thì ảnh hưởng thiên cơ bản chất cũng âm u. Quyết định thiên cơ tọa mệnh người đó thuộc về linh hoạt cơ biến, ức thuộc về tâm kế cơ mưu, tức bằng đến đây tổ tinh diệu tính chất mà định. Học giả có thể tham khảo tiền [cùng cự] nhất tiết.

[thái dương thiên lương] đối thiên cơ ảnh hưởng, nhược tường hòa người, thì tất không được lưu là gian trá. Sở dĩ cho dù thiên cơ thụ [cùng cự] ảnh hưởng, đái ám hối màu sắc, cho nên đái tâm kế cơ mưu, loại này tâm kế cơ mưu cũng tất đái học thuật tính, thiết kế tính, thuộc về chính đạo. Nhưng giả như [thái dương thiên lương] tinh hệ tính chất cô kị, thì tâm kế âm mưu liền biến thành gian trá hoặc thủ đoạn.

Sở dĩ phán đoán dĩ cung viên thiên cơ tính chất, tiên thị [thiên đồng cự môn], sau đó thị [thái dương thiên lương] lai gia dĩ chỉnh sửa.

Đối cung Thái âm tối ngại Hóa kị, nhược lạc hãm Hóa kị thì, liền khiến cho thiên cơ biến thành xảo trá âm mưu tính chất.

Giả như Thái âm nhập miếu, lại cùng điềm lành ngôi sao cùng độ, thì có đúng không thiên cơ phát sinh tốt đẹp chính là ảnh hưởng, chí ít sẽ không thiên hướng vu gian trá.

Thiện cơ biến thiên cơ, dĩ đi thất sát phá quân, tham lang vận trình, có hay không cát tường, cần phải thị sát kị nhiều ít mà định. Nhược chỉ thấy hai người thượng vô phương, thảng sát kị hình hao tổn tịnh tập, thì trưởng máy thay đổi mà sinh thất bại, không bằng bất biến, trái lại có thể yên ổn. Sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn tường diệu, thì có phải thay đổi gặp gỡ.

Thiện cơ mưu thiên cơ, trải qua đi thất sát, phá quân, tham lang vận trình chư cát tất tập, cũng không nên thi thủ đoạn nước mưu, cận nên dùng cho chính đạo, thì có thể dồn cát tường. Nhược thái dương hóa lộc, hoặc thiên lương hóa lộc lai hội canh sai ai ra trình diện xương khúc, khôi thành, ở thiết kế hoặc kế hoạch thượng lấy được thành tựu. Thảng cát diệu ít mà hung diệu đa, hoặc chư hung mặn tập, thì phòng nhân kế hoạch hoặc thiết kế mà sinh thị phi. Nhược canh sai ai ra trình diện hình diệu, thì khả năng dẫn đến quan phi khẩu thiệt. Thảng thi mưu kế thủ đoạn, thì thay đổi tao ương, nhận người vưu oán, đến nỗi ảnh hưởng hậu vận.

Đi [thái dương thiên lương] vận trình, dĩ mão cung người là nên, cho dù nguyên lai thiên cơ tính chất không tốt, cũng có thể hóa vẻ lo lắng là trong sáng, đi dậu cung người (hoặc mão cung tá dậu cung [dương lương] an tinh), thì bất lợi quyền mưu âm mưu. Đối với kế hoạch thiết kế, hoặc có đuôi to khó vẫy cảm giác.

Đối với cụ cơ biến bản chất thiên cơ, mão cung [dương lương], có thể coi là kỳ ngộ, dậu cung [dương lương], thì có lực bất tòng tâm cảm giác. Nhược sai ai ra trình diện sát kị, thì tung có cơ hội cũng dễ thái độ làm người tranh đoạt.

[vũ khúc thiên tướng] không thích hợp Hóa kị, cũng không nên thụ hình kị giáp, đụng tới giá lưỡng chủng tình hình, vô luận loại nào bản chất thiên cơ cũng không lợi, duy thiện cơ mưu thủ đoạn người dễ sinh tai hoạ, có lẽ là lao ngục tai ương, thiện thiết kế hoặc kế hoạch người, thì nên tương mục tiêu thả thấp một chút, càng không thể mù quáng đính định mở rộng kế hoạch, bằng không tương dẫn đến tổn thất.

Nhược vũ khúc hóa lộc, hoặc tài ấm giáp ấn, thiện kế hoạch người ứng với đính lâu dài kế hoạch, hoặc chú ý cải biến nghiệp vụ dĩ thích ứng hoàn cảnh, thiện người thiết kế có thể cho nên được tài. Am hiểu cơ biến người, phùng đến đây vận hạn tất có hài lòng kỳ ngộ, cho dù gặp sát, cũng không quá làm một thì ngăn trở.

[thiên đồng cự môn] giá tổ tinh diệu, phải sai ai ra trình diện phụ bật, khôi việt sau đó có thể mở rộng. Bằng không cho dù sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa, cũng có đồ lao vô công cảm giác. Nhất là kế hoạch, thiết kế phương diện, cũng không hữu cơ gặp phối hợp bất khả. Nhược am hiểu cơ biến, phải canh nhiều phương diện phối hợp thủy sẽ thành công. Giá tức là phải sai ai ra trình diện phụ diệu đạo lý.

Nếu không gặp phụ diệu, cũng sẽ không cát hóa, thậm chí trái lại Hóa kị, thì là thị phi khẩu thiệt của nhiễu. Vô luận bất luận cái gì tính chất thiên cơ giai không vì cát tường.

Đối với [liêm trinh Thiên phủ] giá tổ tinh hệ, thiện cơ biến người, không thích hợp mỗi ngày phủ quá mức trầm thật (như lộc tồn cùng độ, bách quan triều củng các loại), bởi vì khí cơ bất tương đầu, khả năng dẫn đến thoái thoái thất cư, dục thay đổi bất biến, bất biến vừa tư thay đổi. Thiện cơ mưu người thì thích hợp.

Nếu như [liêm trinh Thiên phủ] giá tổ tinh hệ, liêm trinh tính chất tăng cường (như liêm trinh hóa lộc, lại thấy thiên tài, long phượng chờ), thì tối nên kế hoạch hoặc thiết kế, duy bất lợi xảo trá thủ đoạn. Thiện cơ biến người thì thích hợp.

Tử vi ngồi một mình, giống nhau dưới tình hình bất lợi thiên cơ, vô luận loại nào bản chất thiên cơ đều cảm thấy khuyết điểm. Thiện cơ biến người, thì vô luận như thế nào xê dịch biến hóa, đều cảm thấy không lý tưởng, vô pháp lĩnh đạo toàn cục. Thiện kế hoạch người, thì cảm thấy kế hoạch xa không được hiệu quả dự trù. Về phần đang đến đây vận hạn trong vòng thi quyền mưu thủ đoạn, canh hội do đó mọc lan tràn ngăn trở.

Nhược tử vi cung độ sở hội tinh diệu cát tường, thì tuy có khuyết điểm, vấn đề thượng tiểu, thảng như thế [không cầm quyền cô quân] cách cục, canh sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, thì chích nên thích ứng trong mọi tình cảnh, bất khả miễn cưỡng cầu toàn, bằng không dũ tư biến hóa, ngăn trở dũ đại.

Hiện tại cử một cung tật ách ví dụ.

[liêm trinh Thiên phủ] ở thìn cung tọa mệnh, cung tật ách là trời cơ tọa hợi cung. Giáp năm sinh ra, thiên cơ hội dậu cung tá người [dương lương], thái dương Hóa kị, mà lại mão cung có kình dương.

Thái dương lực lượng đã bất túc, lại thấy sát kị, nhân ảnh hưởng này thiên cơ bản chất. Kỳ cơ mưu thủ đoạn bản chất, biến thành đa tư đa hư, đến nỗi ảnh hưởng hệ thần kinh, hơn nữa [thái dương thiên lương] sai ai ra trình diện sát kị chủ uống thuốc độc. Cho nên khi đi tới canh ngọ đại hạn thì, cung tật ách [thiên đồng cự môn], đà la cùng độ, vọt lên nguyên cục đà la, kiêm thả thiên đồng Hóa kị, tức hơn thế vận hạn trung dính vào làm độc tiển.

Đến đây lệ cũng bởi nguyên cục cung tật ách thiên cơ, hội [thái dương thiên lương] mà Hóa kị của cho nên. Thảng nguyên lai điều không phải loại này cách cục, thì đi tới đồng nhất [tam phương tứ chính] tinh diệu thiên đồng Hóa kị, cũng không chủ uống thuốc độc, cận chủ thần kinh suy nhược.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 11 tử vi phá quân tọa xấu vị

Tử phá ở xấu vị nhị cung cùng độ, đây là một cái rất có khai sáng lực tinh hệ tổ hợp. Phá quân làm đầu phong chiến tướng, được tử vi thiếp thân khống chế, lực phá hoại nhân của giảm nhỏ mà khai sáng lực bởi vậy tăng, mặc dù nhân sinh không khỏi vất vả cực nhọc, nhưng bởi một thân có nhiều lĩnh đạo lực cập khai sáng lực, cũng chủ trải qua vất vả cực nhọc mà thành công.

Phá quân hóa quyền thời gian, phá quân biến động lực tăng, bởi vậy nhân sinh cũng càng nhiều biến hóa, nhược sai ai ra trình diện phụ bật hội hợp thì năng lực giảm thiểu vất vả cực nhọc, thảng gặp sát diệu chích nên kinh thương, hơn nữa cần phải kinh doanh có sang tân tính chất hành nghiệp.

Phá quân hóa lộc thì vu khai sáng cùng là cũng có thể đi vào tài, bù đắp sở nỗ lực vất vả cực nhọc. Nhưng đa tình cảm làm phức tạp hơn nữa khiến người thiên về vu nhục dục hưởng thụ. Nhân lúc này ở tị cung liêm tham nhân phá quân hóa lộc hội hợp mà đã xảy ra tác dụng.

Vô luận phá quân hóa quyền hoặc là hóa lộc, đều có thể làm cho đến đây cách cục người đó phú quý. Nhưng nếu đồng thời hội hợp Tứ Sát hình kị chư diệu, thì mặc dù giàu có cũng chiêu thị phi khẩu thiệt. Sai ai ra trình diện Hóa kị, kình dương, thiên hình dễ có tranh tụng, cho nên làm quan võ hoặc pháp luật giới trái lại là hợp.

Tử phá tinh hệ tức chủ biến động, sở dĩ kinh thương người cần phải chú ý thỉnh thoảng xuất hiện kỳ ngộ, hơn nữa có đồng thời kinh doanh lưỡng ba loại quan hệ hành nghiệp khả năng. Nếu là nhân viên tạm thời, thì chủ kiêm chức kiêm chức hoặc cực kỳ thì công tác, nhưng nhất định có thể độc đáng một mặt.

Tử phá tọa mệnh thái độ làm người ngay thẳng, nhưng thấy mui xe thì nên nghiên cứu tôn giáo hoặc triết lý.

Tử phá tọa mệnh, cung phúc đức Thiên phủ, chủ suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, đương tử phá hội sát diệu thiên không diệu là lúc, thì hội biểu hiện ích kỷ tính cách. Cổ nhân nói [tử vi phá quân, vi thần bất trung, là tử không cười] cập [tử phá cùng cung vô tả hữu, vô cát diệu, hung ác quan lại nhỏ đồ], đến đây tức là vạch kỳ ích kỷ bản tính, cùng với hảo suy nghĩ dĩ ăn hớt khuynh hướng. Nhưng nếu có cát diệu hội hợp, mà những ... này bất lương tính cách tựu có giảm bớt thậm chí tiêu trừ.

Tử vi phá quân vu xấu vị nhị cung cùng độ, đối cung tất là trời tướng, tam hợp cung là [liêm trinh tham lang] cập [vũ khúc thất sát], đến đây tinh hệ tổ hợp bởi kiêm liên quan đến Sát Phá Lang tam diệu, tinh diệu tính chất vừa cường liệt, bởi vậy đối [tứ hóa] dị thường mẫn cảm.

Muốn đẩy phán đoán đến đây hệ tinh diệu bản chất, cần phải chú ý kỳ rung chuyển và yên ổn khác nhau.

Tử vi phá quân nhị diệu cùng độ, bản thân đã có rất mạnh phản bội tính, không giống tổ thứ nhất tinh hệ phá quân ở dần thân cung ngồi một mình, còn có phản bội và thuận theo phân biệt.

Nhưng từ một ... khác độ lớn của góc thuyết, phản bội tính kỳ thực cũng khai sáng lực, bởi vì trước phải khứ cũ sau đó bắt đầu canh tân, sở dĩ nhất nhất đối thực tế phản loạn kỳ thực cũng chờ như khai sáng. Chỉ là vô luận phản bội và khai sáng, cũng có rung chuyển và yên ổn phân biệt. Rung chuyển thì liên lụy nhân tế quan hệ thay đổi cực lớn (sở dĩ cổ nhân có [tử vi phá quân, vi thần bất trung, là tử bất hiếu] thuyết pháp). Yên ổn thì có thể tránh miễn, hơn nữa canh tân vu bất tri bất giác, thậm chí diện mục rực rỡ hẳn lên, mà biểu hiện ra vẫn như cũ bất loạn không sợ hãi.

[tử vi phá quân] sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, kỳ có rung chuyển tính chất; nếu vì tả phụ hữu bật sở giáp, có thể văn xương văn khúc, thiên khôi thiên việt, vưu ưa hội chiếu phụ bật, thì có yên ổn tính chất.

[tử vi phá quân] nhị diệu, tử vi hóa quyền, phá quân hóa lộc, quyền, trên cơ bản nhưng thuộc rung chuyển. Chỉ ở đương tử vi hóa khoa là lúc, sau đó thủy giác yên ổn. Nhất là [bách quan triều củng] tử vi, một ngày hóa khoa, tự nhiên lĩnh đạo đàn luân, bất luận cái gì cải cách giai không uổng khí lực, bởi vậy tính chất cũng liền giác yên ổn.

Đối cung thiên tướng là hình sự kị sở giáp, tăng cường [tử phá] phản bội tính, sở dĩ thuộc về rung chuyển, nếu vì tài ấm sở giáp thì, thì có thể suy yếu [tử phá] phản bội tính, bản chất cũng liền tương đối yên ổn.

Tam hợp cung [vũ khúc thất sát] cùng độ, tinh diệu tính chất nhạy cảm hơn nữa hữu lực, nhược vũ khúc hóa lộc, quyền, khoa thì, khiến cho [tử phá] cải cách tương đối dùng ít sức, bởi vậy tính chất cũng tương đối yên ổn; nhưng nếu vũ khúc Hóa kị, kình dương cùng độ, thì khiến cho [tử phá] cần phải gánh vác quá nặng nhiệm vụ, cho nên tính chất liền tương đối rung chuyển.

Tam hợp cung một ... khác tổ tinh hệ là [liêm trinh tham lang], vừa và [vũ khúc thất sát] tương đối đãi. [liêm tham] ảnh hưởng [tử phá] tinh thần, [vũ sát] ảnh hưởng [tử phá] vật chất. Nhược [liêm tham] Hóa kị, lệnh [tử phá] tinh thần trống rỗng, tính chất liền cũng rung chuyển;

Vã nhược [liêm tham] hóa lộc là lúc, [tử phá] vừa dễ khuynh hướng nhục dục, dẫn đến tình cảm khốn cong, thì mặc dù mặt ngoài yên ổn mà thực vị yên ổn. Phải có cát diệu hội hợp [liêm tham], mà tính chất trung hoà, sau đó thủy có thể làm [tử phá] yên ổn.

[tử phá] trải qua đi mười hai cung thì, phải tinh hệ can thiệp, hiển kỳ động tĩnh thích hợp của tính, sau đó thủy là tốt vận. Nhược quá mức rung chuyển, thì hiện ra hết kỳ phản bội của tính, nhân tế quan hệ liền tất ác liệt, nhân sinh cũng nhiều gian khó đau khổ; nhược cụ rung chuyển tính chất [tử phá] trải qua đi quá phần an định cung viên, nhược cụ yên ổn tính chất [tử phá] trải qua hành động đãng cung viên, thì là khách quan hoàn cảnh không phối hợp dấu hiệu.

Nguyên cục rung chuyển [tử phá], không thích lại trải qua đi [tử phá], [vũ sát], [liêm tham] tam viên. Bởi vì ... này ba cung viên nguyên lai đã cụ rung chuyển tính chất, không thích hợp càng thêm cường kỳ rung chuyển. Cái gọi là rung chuyển, cũng có tình cảm và vật chất chi biệt, cần phải chú ý nguyên cục [vũ sát] và [liêm tham] kết cấu mà định. Đại thể mà nói, tình nguyện đời sống tình cảm rung chuyển, thắng đời sống vật chất rung chuyển. Nhưng thảng như [liêm tham] phe, đào hoa biến tập, lại thấy hư, hao tổn, thì là dính vào bất lương ham mê, sa vào tửu sắc dấu hiệu, lúc này cũng năng lực ảnh hưởng đời sống vật chất.

Nguyên cục yên ổn [tử phá] ưa lại trải qua đi [tử phá], [vũ sát], [liêm tham] ba cung độ, trừ phi đại hạn lưu niên phi tinh khiến cho những ... này cung độ tính chất biến thành rung chuyển, như hóa thành sao Hóa kỵ, có lưu sát phi triền các loại.

Được lộc Thiên phủ, có thể [tài ấm giáp ấn] thiên tướng tinh hệ Thiên phủ chủ yên ổn, vô luận bất luận cái gì bản chất [tử phá] giai ưa trải qua đi của, tương đối mà nói, dẹp an định [tử phá] trải qua hành vi tốt.

Nếu vì [lộ kho], [thiên không kho] Thiên phủ, đương rung chuyển [tử phá] trải qua đi đến tận đây cung độ thì, vô luận là lưu niên hoặc đại vận, đều chủ khuynh bại, khuynh bại nguyên nhân ở chỗ không tuân thủ nghề nghiệp, vọng đi cải cách. Tính chất yên ổn [tử phá] trải qua đi thốn, chỉ xuất hiện đỉnh đầu túng quẫn đích tình hình, bất trí khuynh bại.

Thái âm ngồi một mình, vô luận miếu hãm đều có rung chuyển tính chất, chỉ bất quá tuất cung Thái âm nhân miếu, thắng thìn cung mà thôi. Hai người đều dĩ hóa lộc, quyền, khoa là sự yên lặng, Hóa kị sai ai ra trình diện sát là rung chuyển. Nhược cát hóa cập sát diệu tịnh sai ai ra trình diện, yên ổn tính chất [tử phá] sai ai ra trình diện của tối nên, nguyên nhân chính ứng với hoàn cảnh mà sinh cải biến, thoát ly khốn cảnh. Rung chuyển [tử phá], sai ai ra trình diện Thái âm hóa lộc nhất thích hợp, lúc đầu sẽ cảm thấy khốn muộn, nhưng chung năng lực xuất hiện đột phá tính phát triển.

Cự môn ngồi một mình có sát, đối yên ổn [tử phá] có kích phát lực; vô sát mà lại sai ai ra trình diện cát hóa, có thể nhân bổn cụ rung chuyển tính chất [tử phá], khiến cho biến động được lợi. Nhược cự môn hóa thành sao Hóa kỵ, thì đối bất luận cái gì bản chất [tử phá] đều không hề nên, dễ sản sinh các loại tính chất phân cong (nguyên cục [liêm tham] không được cát người, khởi tình cảm thượng phân cong;[vũ sát] không được cát người, sinh lợi ích thượng xung đột. )

[tử phá] không thích đi [cùng lương] cung độ, bởi vì đến đây cung độ tất mang đến khốn cảnh, khắc phục lúc mới có thu hoạch, nhiên nhân sinh đau khổ ngắn, hà tất trêu chọc khốn trệ, cho nên khi trải qua đi đến đây cung viên thì, dĩ tịnh thủ là tốt.

Thái dương cũng có rung chuyển tính chất, duy hóa lộc, hóa quyền là lúc, được yên ổn [tử phá], khiến cho của động tĩnh mặn nên; hóa khoa thì lợi cho rung chuyển [tử phá], khiến cho danh vọng tăng, có thể đảm nhiệm được đại phúc độ cải biến. Đương hóa thành sao Hóa kỵ là lúc, [tử phá] động tĩnh giai dễ phạm lỗi, nữ mệnh vưu chủ tình cảm thượng trọng đại ngăn trở.

Thiên cơ cát hóa, thích hợp yên ổn [tử phá], vô cát hóa, sai ai ra trình diện cát diệu, thì thích hợp rung chuyển [tử phá]. Người trước là sản sinh quyết chí tự cường nguyên động lực, người sau thì có thể dành cho biến động thì trợ lực. Nhược hóa thành sao Hóa kỵ, rung chuyển người có dũ thay đổi dũ khốn nổi khổ.

Tư cử nhất ví dụ thực tế, nói rõ [tử phá] ở cung tử nữ đích tình hình nhất nhất

Thái âm ở tuất cung tọa mệnh, cung tử nữ [tử phá] ở vị cung thủ viên. Năm đinh sinh ra, kình dương và [tử phá] cùng độ, ảnh hưởng [tử phá] yên ổn.

Tới quý mão đại vận, vũ khúc thất sát thủ mệnh, cung tử nữ cự môn ở tử viên, nguyên cục cự môn Hóa kị, là vận hạn của dương đà sở giáp, mà Hóa kị cự môn vừa hóa thành quyền tinh.

Ở quý mão hạn nội, cung mệnh [vũ sát] hội [liêm tham] Hóa kị, là đời sống tinh thần xuất hiện khuyết điểm hiện ra, hơn nữa cung tử nữ tính chất, bởi vậy lúc tuổi già tài sản là tử nữ sở đoạt, mà vừa không chịu phụng dưỡng. May mắn có [tử phá] hóa lộc hội chiếu cung mệnh, sở dĩ thượng có thể dựa vào trung niên thì và bạn bè hùn vốn một nhà hãng nhỏ chi trì sinh hoạt.

Nhược nguyên cục cung tử nữ điều không phải [tử phá] đái kình dương, thì cự môn mặc dù hóa quyền xung Hóa kị, cũng không dồn có tử bất hiếu.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 12 Thiên phủ ngồi một mình mão dậu

Thiên phủ mão dậu, vu dậu cung thì, Thiên phủ ngồi vượng, sở hội thiên tướng cũng nhập miếu, vu mão cung thì, thiên tướng là rảnh rang cung. Lưỡng cung tính chất tương đối, tự dĩ dậu cung an mệnh người là ưu. Đắp Thiên phủ thiên tướng là đẩu số trung [đối tinh], đương hội hợp là lúc, đây đó lực lượng có thể ảnh hưởng lẫn nhau.

Bản cung tinh hệ chủ nhân ưa yên ổn bảo thủ, ái hưởng thụ, nhưng khuyết thiếu đặc biệt khẩu vị. Bất quá bởi đối cung vũ khúc thất sát ảnh hưởng, thì thì gặp nạn vu yên ổn, hoặc vô sự hối hả hiện tượng.

Thiên phủ hóa khoa, thì chủ nhân có tín dụng danh dự, vô luận từ thương tham chánh, đều có thể ở kỳ hành nghiệp cập hữu quan cơ cấu trung hưởng dự.

Ưa lộc tồn cùng cung có thể chiếu, tái được phụ tá hệ tinh diệu ở tam phương tứ chính gặp gỡ, vô sát diệu thì sự nghiệp mà nếu lý tưởng, người buôn bán ở bảo thủ trung yêu cầu phát triển, mà làm tài chính và kinh tế, hành chính, xí nghiệp người làm việc, mặc dù mão dậu cung thủ mệnh Thiên phủ không đủ để đảm nhiệm lãnh đạo tối cao trọng trách, nhưng sẽ thành là đứng đầu phụ tá.

Nhược sát diệu tịnh hội, chủ nhân giỏi về gian trá, mà lại thích đối so với chính mình thành tựu lớn cánh tranh người mặt trái thị phi, nhược và địa không Địa kiếp cùng độ, thì suốt đời cô lập, mặc dù dồn địa vị cao, chung ít viện trợ.

Nữ mệnh Thiên phủ tọa mão dậu cung, nhân ưa bảo thủ yên ổn, sở dĩ cho dù có bản thân sự nghiệp, nhưng chú trọng gia đình thư thích cùng với cuộc sống hôn nhân ổn định. Nhưng cung mệnh nhược hội đào hoa, thì dễ tiên ở chung sau đó cử hành hôn lễ. Nhược sát diệu tịnh tập cung mệnh, thì dễ nhân các loại nguyên nhân mà tái hôn, mà lại con nối dõi khó có được.

Thiên phủ ngồi một mình mão dậu, và [vũ khúc thất sát] tương đối. Tam hợp cung là trời tướng ngồi một mình, cập tá tinh an cung [liêm trinh tham lang].

Mười hai cung Thiên phủ, dĩ ngồi một mình mão dậu nhị cung thì nhất yên ổn, bảo thủ. Bởi vì mười hai cung viên trung, chỉ có giá lưỡng cung viên không cùng tử vi ở [tam phương tứ chính] gặp gỡ. Không có tử vi nhiễu, Thiên phủ tính bảo thủ cách liền tương đối hoàn chỉnh.

Bởi vậy muốn đẩy phán đoán đến đây nhị cung Thiên phủ bản chất, liền nhu phải chú ý kỳ yên ổn bảo thủ, là thuộc về cục diện quảng đại lão luyện thành thục, hay là chỉ là tế mi mắt nhỏ cẩn thận một chút.

Mười hai cung Thiên phủ, dĩ tị hợi, mão dậu bốn người cung viên mừng nhất [bách quan triều củng]. Ở mão dậu nhị cung, Thiên phủ có thể được [bách quan triều củng], thì cách cục liền cao, cục diện liền đại, trên cơ bản tức thuộc về năng lực nắm giữ quảng đại sự nghiệp cẩn thận. Nếu không có [bách quan triều củng], Thiên phủ cô lập, tung được một ... hai ... Cát diệu cùng hội, cũng chẳng qua là kinh doanh tiểu cục diện cẩn thận. Thảng vô cát diệu, canh sai ai ra trình diện sát kị, Thiên phủ vừa không được lộc, mà lại chủ thái độ làm người khan tham thô tục, thậm chí lưu là gian điêu.

Thiên phủ được lộc, nhưng vị là cục diện lớn cẩn thận, phải ở sự nghiệp cung thiên tướng tính chất hài lòng, như là [tài ấm giáp ấn], hoặc văn xương văn khúc đồng thời tụ vu viên nội, hoặc tả phụ hữu bật đồng thời tụ vu viên nội các loại, sau đó tài khiến cho Thiên phủ cục diện quảng đại.

Nhược cận được lộc, nhất là và lộc tồn cùng viên Thiên phủ, chẳng qua là cẩn thận một chút mà tị.

Thiên phủ và lộc tồn cùng độ, đã có dương đà tướng giáp, nhược tạm biệt chiếu hỏa linh nhị diệu thì là [lộ kho], chủ nhân gian trá. Cho dù đồng thời hội chiếu cát diệu, cũng chủ ưa chiêm người khác tiện nghi nhỏ.

Nhược thiên tướng là [hình kị giáp ấn], hoặc Tứ Sát hình kị hội hợp, hoặc hỏa linh giáp ấn, thì Thiên phủ bản thân hội hợp tinh diệu mặc dù cát, cục diện cũng tiểu, biểu hiện là cẩn thận sáng láng.

Tam hợp cung sở hội [liêm trinh tham lang] không thích đái lộc, cũng không ưa đái đào hoa chư diệu, hội cắt giảm Thiên phủ quyền lực, khiến cho cục diện nhỏ đi. Bởi vậy nhược [liêm tham] đái lộc đồng thời đái sát lai hội, Thiên phủ bản chất chỉ là cẩn thận mà thôi; phải [liêm tham] hóa thành quyền tinh, không mang theo sát, mà lại vô xương khúc cùng độ, sau đó tài không ảnh hưởng Thiên phủ cục diện.

Cùng trời phủ tương đối [vũ khúc thất sát], mừng nhất và lộc tồn cùng độ, hoặc vũ khúc hóa lộc, thì Thiên phủ cục diện quảng đại hơn nữa lão luyện thành thục. Vũ khúc Hóa kị, thì Thiên phủ bản chất nhiều nhất cũng chỉ là tiểu cục diện cẩn thận mà thôi.

Vô luận là một loại tính chất Thiên phủ, trải qua đi mười hai cung thì, đều ưa tính chất yên ổn [tử phá]. Đặc biệt mười năm đại vận trải qua đi cái này cung độ, có thể tương sự nghiệp chuyển biến, không cần quá trình sóng to gió lớn, tức có nhảy vọt tiến bộ.

Nhược [tử phá] cung viên tính chất không an định, thì đấu cờ mặt tiểu mà cẩn thận Thiên phủ không thích hợp. Cẩn thận người thì mặc dù kinh lịch sóng gió, chung nhân ứng phó thoả đáng (sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật), hoặc cơ duyên xảo hợp (mỗi ngày khôi thiên việt), thành tựu đại cục.

Đái gian điêu tính chất Thiên phủ, trải qua đi [tử phá] cung viên, tất sinh ra sự cập sự nghiệp thượng nhiều lần, hoặc cục diện tuy lớn, mà nội tại trống rỗng.

Thiên phủ ưa đi Thái âm vận, thái dương vận và của tương đối, hơi ngại trống rỗng không thật, nhân Thiên phủ là tài kho, Thái âm là tài tinh, đây đó khí cơ hợp nhau.

Nhập miếu Thái âm, đối cẩn thận hoặc cẩn thận Thiên phủ đều có lợi, hóa lộc, quyền Vưu Giai, ít nhất vu vận hạn trong vòng có thể chưởng quyền sở hữu tài sản. Cận cục diện đại người nên hóa khoa, cục diện tiểu mà đi Thái âm hóa khoa vận hạn, hơi có sát diệu xung hội, trái lại dễ thụ dụ dỗ đầu tư tổn thất. Nhược Thái âm Hóa kị, canh sai ai ra trình diện sát diệu cùng độ, vô luận loại nào tính chất Thiên phủ cũng không nên làm mới đầu tư hạng mục, cố hữu là sự nghiệp cũng không nên mở rộng, bằng không ắt gặp tổn thất.

Lạc hãm Thái âm cho dù hội ngôi sao may mắn tường diệu, cũng thuộc loại gìn giữ cái đã có vận hạn. Thảng Thiên phủ [thiên không kho], [lộ kho], đi Thái âm lạc hãm năm vận, canh phùng Thái âm Hóa kị, chủ khuynh bại phá, tai bệnh, nhược canh sai ai ra trình diện hình sát, làm quan tư tố tụng tranh cãi.

Nhập miếu thái dương như không thay đổi lộc có thể lộc tồn, Thiên phủ trải qua đi đến tận đây cung độ, thuộc loại hữu danh vô thực, tất sai ai ra trình diện lộc sau đó thủy chủ phú quý. Lạc hãm thái dương, cục diện tiểu người thượng vô phương. Cục diện đại người, cho dù sai ai ra trình diện thái dương hóa lộc, cũng phòng nhập bất phu xuất, nhân nhập hơi thở dũ đại, sự nghiệp cục diện dũ đại, không ngờ của chi cũng tất tùy theo tăng lớn.

Thái dương Hóa kị, sai ai ra trình diện sát hình chư diệu, chủ tranh cãi, khẩu thiệt, quan phi. (vu trải qua đi [thiên đồng thiên lương] đại vận thì, thái dương vu lưu niên cung mệnh Hóa kị, sai ai ra trình diện hình diệu, kình dương, tất chủ hưng tụng. ) nhược bản chất bất lương Thiên phủ gặp đến đây vận hạn, tất chịu đủ uy hiếp, thậm chí trốn chết.

[liêm trinh tham lang] hóa lộc, Hóa kị, đều khiến cho Thiên phủ khởi tâm tình thượng biến động. Khả năng trở nên nội tâm trống rỗng, tinh thần khốn cong, mà bề ngoài phong cảnh. Đương tham lang Hóa kị là lúc, [thiên không kho][lộ kho] Thiên phủ ứng với giới nhân tham niệm mà dồn thất bại. Nhược đào hoa chư diệu tất tập là lúc, vô luận như thế nào cẩn thận một chút, cũng nguyên nhân chính sắc dồn họa.

[vũ khúc thất sát] vận hạn, nên đại không thích hợp tiểu. Cục diện tiểu nhân Thiên phủ, cho dù sảo đái sát diệu, cũng có đồ lao vô công cảm giác, không bằng bất biến.

[thiên đồng thiên lương] vận, vô luận cát hóa hoặc Hóa kị, nhìn trời phủ ở mão dậu nhị cung tọa mệnh người mà nói, thường thường cũng cải biến tính vận trình. Hơn nữa kỳ cải biến tính chất khuynh hướng bất lương, sản sinh các loại phân cong. Chỉ có ở đại vận là [tử phá] thủ mệnh,

Hoặc là cự môn hóa lộc, quyền thủ mệnh là lúc, đi [cùng lương] thủ mệnh lưu niên, lại thấy cát hội, sau đó mới được là đái căn bản tính phát triển vận trình, có thể thành lập sự nghiệp cơ sở. Nhất nhất đấu cờ mặt tiểu mà cẩn thận Thiên phủ mà nói, tính chất nhất là như vậy.

Thiên cơ ở vận hạn cung mệnh, thảng có thiên mã xung hội, tái vô phụ bật, khôi việt hội hợp, hoặc trái lại canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ xung hội, nhìn trời phủ mà nói, là quá mức rung chuyển vận trình. Ở vận hạn trong vòng phàm có tân kế hoạch, đều nên cẩn thận làm. Cho dù thiên cơ hóa lộc, cũng không chủ tụ tài, thảng canh hóa thành sao Hóa kỵ, thì tất sinh thị phi báng oán. Lúc này chích nên bằng chân như vại, không làm bất luận cái gì làm sáng tỏ hoặc phản chứng, nhược nhất gia để ý tới, thì phiền phức tương phong trào tới.

Nhất là đương [thiên không kho][lộ kho] là lúc, nhược sảo sử dụng xảo trá để cầu danh lợi, thì trái lại hội thu nhận thân bại danh liệt.

Cự môn vận hạn, không thích hợp canh sai ai ra trình diện kình dương, mà vận hạn lộc, quyền, khoa hội cũng điềm xấu. Bởi vì [thạch trung ẩn ngọc] kết cấu, tối không thích hợp Thiên phủ, có thể nhân sợ hãi cạnh tranh áp lực mà dẫn đến lãnh thối.

Trừ phi là cự môn ở đại vận cung mệnh, mà lưu niên gặp sát, phá, lang mà lại có cát hóa, sau đó thủy chủ có nhảy vọt tiến bộ.

Tư cử nhất ví dụ thực tế, bảo ngày mai phủ ở [sự nghiệp cung] đích tình huống:

[liêm trinh tham lang] ở tị cung, tá nhập hợi cung an tinh, cung mệnh ở hợi.

Nhâm năm sinh ra, sự nghiệp cung Thiên phủ ngồi một mình mão viên. Thiên phủ hóa khoa, hội hợi cung của lộc tồn. Có thiên khôi cùng độ, tá hội tị cung thiên việt, sở dĩ được khôi việt song tinh gửi thông điệp. Tả phụ hữu bật đồng thời ở vị cung, cùng trời tương đồng độ, gửi thông điệp Thiên phủ.

Loại này tinh hệ kết cấu, biểu hiện sự nghiệp cung Thiên phủ cách cục khá lớn, nhất là thiên tướng cung viên kết cấu tốt đẹp, kham vi trợ lực. Chỉ tiếc, đối cung [vũ khúc thất sát] mà vũ khúc Hóa kị, thì chủ sự nghiệp tuy lớn, nhưng kinh tế thượng nhưng cần phải quay vòng, cũng không phải là ung dung.

Loại này mệnh cục, thảng như thái bảo thủ chính sách, thì bởi cung mệnh có lộc tồn duyên cớ, thượng khả xưng giàu có, quay vòng cũng tất không được phát sinh vấn đề, bởi vì sự nghiệp cung Thiên phủ hóa khoa lại thấy lộc, ở ngân hàng phương diện tín dụng tất hảo.

Nhưng mà đi tới Đinh Mùi đại vận, cung mệnh thiên tướng thành [hình kị giáp ấn] của cục, mà lại có đại vận kình dương cùng độ, chủ thụ áp lực; đại vận sự nghiệp cung ở hợi, tức thì ra là cung mệnh, cũng nguyên cục dương đà sở giáp, mà lại thụ đại vận lưu dương lưu đà gửi thông điệp, nếu không cẩn thận, tức dễ dàng vận hạn nội phát sinh sự cố.

Tân dậu năm cung mệnh vũ khúc Hóa kị, là lưu niên dương đà sở giáp; sự nghiệp cung [tử phá], sở hội [vũ khúc thất sát] cập thiên tướng đều có khuyết điểm, vừa là dương đà giáp, vừa là hình kị giáp. Là năm một thân đột nhiên tương đầu tư trọng điểm dời đi (đến đây tức [tử phá] sai ai ra trình diện lộc, lại thấy phụ bật lực lượng), kết quả bị tổn thất trọng đại, sự nghiệp cơ sở dù chưa dao động, sau đó quay vòng tất đa trắc trở.

Nguyên cục sự nghiệp cung Thiên phủ, nếu không hội vũ khúc Hóa kị, thì hơn thế vận hạn trong vòng sự nghiệp bất trí có biến. Nhưng cũng may mà lưu niên sự nghiệp cung trải qua đi [tử phá], lại có phụ bật, hơn nữa hội kiến lộc tồn, sở dĩ thượng năng lực vu rung chuyển thì ứng phó thoả đáng, bất trí khuynh bại.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 13 Thái âm ngồi một mình thìn tuất

Thìn cung ngồi một mình thì chủ nam nữ mệnh giai bất lợi nữ thân, nhược sai ai ra trình diện kình dương cùng độ, đối nữ thân nhất là bất lợi. Sai ai ra trình diện chư cát tuy có thể làm giàu, nhưng chỉ cần có sát kị hình hao tổn chư diệu hỗn tạp, thì hôn nhân khúc chiết cập bệnh hoạn và tài bạch cùng đến.

Thái dương tuất cung ngồi một mình chủ thái độ làm người trọng tình cảm, có khuynh hướng văn nghệ. Nên tảo hôn không thích hợp kết hôn muộn, bằng không trước khi cưới tất đa tình cảm làm phức tạp.

Thái âm vu thìn tuất nhị cung ngồi một mình, đối cung là thái dương, tam hợp cung là trời cơ cập [thiên đồng thiên lương].

Bởi và thái dương tương đối quan hệ, thìn tuất nhị cung ngồi một mình Thái âm cơ bản có hài lòng tính chất, cổ người coi là [nhật nguyệt củng chiếu]. Nhưng tuất cung thái dương lạc hãm, cho nên thìn cung Thái âm cũng so sánh tuất cung người là ám hối. Đây là một cái trọng yếu cơ bản phân biệt.

Trừ lần đó ra, muốn đẩy phán đoán đến đây nhị cung viên Thái âm bản chất, thì hẳn là chú ý tới nó hướng đi, là thuộc về manh động, hay là có mục tiêu. Đến đây nhị cung là [thiên la địa võng], bởi vậy Thái âm hướng đi tài đặc biệt trọng yếu. Có mục đích người, nhất cử sẽ bị phá lưới ra, giống như người cá cởi võng, nhưng manh động người thì dũ giãy dụa dũ thụ triền phược.

Cư [Trung Châu phái] truyền lại, thìn tuất nhị cung Thái âm, ưa kim, kị hỏa. Nhược cung viên trong vòng có ngũ hành của tính thuộc kim tinh diệu (vưu ưa âm kim) thì nhân sinh tự có mục tiêu; nhược đa thuộc hỏa tinh diệu cùng triền (nhất là không thích âm hỏa), thì sẽ biến thành manh động. (vương đình của nhận: Đây là sư phó khẩu quyết, cũng lịch đại chinh nghiệm. Nhưng cư vương đình của mình kinh nghiệm, kỳ manh động hay không, cũng và cung phúc đức sở triền cự môn hữu quan. Học giả không ngại gia dĩ nghiên cứu. )

Thuộc kim tinh diệu: Văn xương, kình dương, đà la, thiên khốc.

Thuộc hỏa tinh diệu: Khôi việt, hỏa linh, thiên mã, thiên không cướp, thiên hình, mẹ goá con côi, phỉ liêm, phá toái.

Nhiên cung viên trong vòng, vô luận có bao nhiêu thuộc kim tinh diệu, hoặc đa thuộc hỏa tinh diệu, sớm tuổi nhất định bất lợi, vưu chủ bất lợi phụ mẫu.

Tam hợp cung thiên cơ, cho dù hóa lộc, quyền, khoa, như thì đa sát hình thiên không cướp chư diệu, cũng có thể làm cho Thái âm biến thành manh động; vô hung diệu nhưng có cát hóa, nhưng có cát hóa, sau đó mới có mục tiêu. Nhược thiên cơ hóa thành sao Hóa kỵ của thốn, thì lệnh Thái âm mặt ngoài trầm thật, nội tâm thực đa vô ích nhàm chán tìm cách (lưu ý đến đây thiên cơ đồng thời ảnh hưởng cung phúc đức cự môn), Vì vậy cũng đa manh động.

Tam hợp cung [thiên đồng thiên lương], tối không thích hợp cùng trời mã cùng triền, bằng không biến thành manh động, trừ phi đồng thời có lộc tồn cùng độ, sau đó Thái âm mới có mục tiêu cuộc sống.

Thiên đồng hóa lộc, quyền, thiên lương hóa lộc, giai kẻ khác sinh có mục tiêu. Nhược thiên đồng Hóa kị, lại chỉ như vu manh động liễu. Nhất nhất duy thiên đồng Hóa kị, cung viên trong vòng sai ai ra trình diện lộc mã, thì thuộc loại sớm vận bất lợi, rời xa nơi chôn rau cắt rốn dĩ hưng nhà tính chất, bất khả coi là manh động.

Ở thìn tuất nhị cung tọa mệnh Thái âm, vô luận loại nào tính chất, đều không thích trải qua đi [vũ khúc thất sát] cung viên, hóa cát, sai ai ra trình diện cát phụ người thượng khả, cận chủ vu vận hạn nội có khúc chiết, nhược sát kị hình được thông qua, thì làm trọng đại tai biến năm (lúc này tuất cung tọa mệnh người vừa trội hơn thìn cung). Điểm này cũng [Trung Châu phái] bí truyền.

Đương trải qua đi thái dương triền độ cung viên thì, đối thìn cung Thái âm bất lợi. Bởi thái dương là dương hỏa, mà lại tuất cung thái dương lạc hãm, chủ thuộc hạ không đắc lực, hoặc và hợp tác đồng bọn có phân tranh mà dồn rủi ro (cổ nhân vị còn đây là huynh đệ tranh tài của vận. )

Tuất cung Thái âm trải qua đi thái dương triền độ cung viên, nguyên cục Thái âm hóa lộc người, tất sai ai ra trình diện thái dương Hóa kị, thì chủ tự thân dễ chiêu vưu oán, mà lại dễ bị người liên lụy. Nhược canh sai ai ra trình diện sát hình chư diệu, chủ ngữ tụng.

Nói ngắn lại, Thái âm tọa thìn tuất nhị cung, không thích hợp trải qua đi thái dương triền độ cung vị. Đắp Thái âm chủ giấu, thái dương chủ tản, khí chất bất tương đầu. Điểm này cũng [Trung Châu phái] truyền lại.

[tử vi phá quân] sai ai ra trình diện cát, phi manh động Thái âm nên vu trải qua đi, là khai sáng tính vận hạn. Nhược manh động Thái âm, mặc dù sai ai ra trình diện cát cũng tất sinh ngăn trở, hoặc cũ nghiệp rách nát sau đó canh tân. Thảng canh sai ai ra trình diện sát kị, thì kẻ vô tích sự, lao lực bôn ba.

Thiên phủ triền độ cung viên, manh động Thái âm trải qua đi, bất quá đần độn. Có mục tiêu cuộc sống Thái âm trải qua đi đến đây cung độ, trái lại bất lợi phụ mẫu, cũng chủ thị phi khẩu thiệt, hoặc là người hiện đại sở xưng [sự khác nhau].

[liêm trinh tham lang] thủ viên, vô luận hóa lộc hoặc Hóa kị, manh động Thái âm trải qua đi của, đều đa tình cảm khốn cong, đến nỗi ảnh hưởng bài vở và bài tập hoặc sự nghiệp. Có mục tiêu cuộc sống người thì là sáng lập trụ cột vận trình, chỉ có ở sai ai ra trình diện sát hình chư diệu nặng nề dưới tình hình, thủy vi phụ nghiệp rách nát hiện ra. Sát diệu và cát diệu tịnh sai ai ra trình diện, cận chủ xa xứ. Sai ai ra trình diện xương phong, chủ âm cấp hắn bang, nhưng học thành tất không trở về hương.

Thái âm thìn tuất, ưa đi cự môn triền độ tử ngọ cung viên. Thìn cung người ưa đi ngọ cung cự môn, tuất cung người ưa của nợ cung cự môn. Duy manh động Thái âm hành kinh đến đây hạn (nhất là thìn cung Thái âm hành kinh ngọ, tuất cung Thái âm hành kinh tử), thì nguyên nhân chính manh động mà chiêu khuynh phá, nhẹ thì trêu chọc ác tính cạnh tranh.

Thái âm ưa đi có văn xương văn khúc cùng triền thiên tướng cung viên, có mục tiêu cuộc sống Thái âm, ưa thiên tướng sai ai ra trình diện phụ bật, phụ bật cùng cung mà không sai ai ra trình diện sát diệu người cao hơn. Nhược xương khúc phụ bật cùng triền nhất viên, có cát hóa, thì vu trong vòng mười năm có thể gây dựng sự nghiệp làm giàu. Duy manh động Thái âm đi thiên tướng hạn, mặc dù sai ai ra trình diện cát cũng cận hư danh hư lợi. Sai ai ra trình diện sát hình hao tổn diệu, thì bất lương không được dửu, đa cơ hội mà ít thành tựu, hoặc có vô sở sự sự nội tâm phiền muộn.

[thiên đồng thiên lương] vận hạn hoặc lưu niên, manh động Thái âm không thích đi của, mặc dù sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn tường diệu mặn tập, cũng không quá bề ngoài nhàn nhã đi chơi, mà nội tâm thì buồn bực bất an, thụ áp lực, hoặc bị người liên lụy. Canh sai ai ra trình diện sát kị, thì chủ bị người uy hiếp.

Thiên cơ vận hạn, hóa lộc quyền là nên, Hóa kị thì không tốt, có thể tham khảo tiền thuật.

Nhược nguyên lai hóa lộc thiên cơ vu lưu niên hóa thành sao Hóa kỵ, đối tuất cung Thái âm nhất không thích hợp. Nhược nguyên lai Hóa kị thiên cơ hóa thành lộc tinh, đối thìn cung Thái âm nhất không thích hợp. Điểm này và miếu vượng lợi hãm không quan hệ, là bởi khí chất là phủ hợp nhau của cho nên.

Hiện tại cử một cái ví dụ, nói rõ Thái âm cư thìn tuất viên, tọa cung phúc đức đích tình huống nhất nhất

Giáp năm sinh ra, thân cung an mệnh, tá dần cung [thiên đồng thiên lương] vào cung an tinh, lộc tồn cùng độ. Cung phúc đức Thái âm ở tuất, và thái dương Hóa kị tương đối. (chú ý cung tài bạch thái dương Hóa kị, đồng thời chiếu xạ cung mệnh, cung phúc đức hai người cung độ. )

Đi ngược chiều tới tân vị đại vận, [tử phá] là đại vận cung mệnh, cung phúc đức Thiên phủ thụ lưu dương lưu đà sở giáp, vừa thụ nguyên cục dương đà chiếu xạ, hội hợp tị cung vô chính diệu, tá [liêm tham] an tinh, nguyên cục liêm trinh hóa lộc, lại thấy đào hoa, Vì vậy thất thân vu có phụ của phu. (lưu ý Thiên phủ vũ khúc hiệu ứng).

Nhược nguyên cục cung phúc đức Thái âm không được củng chiếu thái dương Hóa kị, thì bất trí đi đến đây tao ngộ. (nơi này cận tựu cung phúc đức nêu ví dụ, học giả có thể tự hành tựu kỳ cung phu thê suy đoán. )

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 14 liêm trinh tham lang tọa tị hợi

Liêm tham tị hợi, hai sao câu hãm, nhưng tinh diệu tính chất biến hóa phức tạp, vận thế cách cục cao thấp thường thường kém một đường tức có khác nhau một trời một vực.

Liêm trinh bản ưa hội văn diệu, nhưng ở tị hợi cung sai ai ra trình diện xương khúc, trái lại chủ nhân trời sinh tính phù phiếm, canh hội một ... hai ... Đào hoa tinh diệu, là có thể trở thành phù hoa đệ tử; nhược liêm trinh hóa lộc có thể chiếu lộc tồn, thì canh bay bổng bất kham, đa hư ít thực, mới có thể bởi vậy khuynh phá sản nghiệp. Lúc này ngược lại còn thích sai ai ra trình diện Hỏa Tinh hoặc linh tinh cấu thành [hỏa tham], [linh tham] cách cục, thì thái độ làm người mặc dù phong lưu tự thưởng, đã có kỳ tài xảo nghệ có thể tướng tế; vui hơn sai ai ra trình diện tham lang hóa lộc, thì mặc dù suốt đời giàu nghèo vô định, lại có thể có sung túc hưởng thụ.

Liêm trinh tham lang vừa là nghệ thuật ngôi sao, kẻ khác đối màu sắc có đặc thù mẫn cảm phản ứng, sở dĩ sẽ thành là hoạ sĩ hoặc thiết kế gia, chụp ảnh gia. Nhược xương khúc và sự nghiệp cung vũ khúc thất sát cùng độ, thì có thể làm hí kịch hoặc diễn nghệ sự nghiệp. Nữ mệnh cũng nên dĩ hoá trang, trang phục, xen, nấu nướng là nghiệp.

Tị hợi nhị cung liêm tham nhị diệu không được phùng sát người sẽ thành là chính trị nhân tài, một thân đa chính trị kiến giải, được trải qua gian khổ mà khi trọng trách. Nhưng nếu văn xương văn khúc và liêm trinh Hóa kị gặp gỡ, thì chủ nhân có tai hoạ tai họa bất ngờ, dĩ không theo chính là nên; nhược văn xương văn khúc cập liêm trinh hóa lộc gặp gỡ, thì trái lại khiến người phí thời gian hoặc hơi có thành tựu tức không biết tiến thủ, chung dồn bực tức đầy bụng mà chán nản, hoặc miễn cưỡng kinh thương nhưng chung sơ vu nghiệp vụ mà thất bại.

Tị hợi nhị cung liêm tham chủ nhân bề ngoài khéo đưa đẩy, nhưng nội tâm thì ít thực tế, không đổi xử trí theo cảm tính. Nhược sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị hoặc tham lang Hóa kị tái kiến dương đà, lộc mã người, thì chủ nhân tứ hải bôn ba, gian khổ lao lực. Bên ngoài ra kinh thương người là nên. Nhược làm quân chính, thì khó tránh khỏi mưa móc phong sương nổi khổ. Nhưng nếu sát kị tịnh tập, không gặp lộc mà mỗi ngày hình, đại hao tổn, thì chủ khách tử tha hương. Nhược sát diệu khinh vô xương khúc lộc tồn hóa giải, mỗi ngày nguyệt củng chiếu thì chủ nhiễm bệnh tha hương.

Bản cung tinh hệ không thích hợp liêm trinh hóa lộc, cũng không ưa liêm trinh Hóa kị, nhưng ưa tham lang hóa lộc, chủ đa văn rượu của hội hoặc hoa tửu xã giao, mà lại tài năng ở xã giao trung phát tài, tái kiến hỏa linh, tài nguyên um tùm; tham lang hóa quyền thì chủ nhân có từ thương dục vọng và lý tưởng, mà lại có cạnh tranh tính, đồng thời cũng dễ mê luyến phong nguyệt; tham lang Hóa kị dễ sinh tình cảm hỗn loạn.

Nữ mệnh liêm tham, tinh thần và vật chất đều xem trọng, nếu không sai ai ra trình diện cát diệu, mà lại sát kị hình diệu tương gia, thì dễ nhân truy cầu tinh thần thỏa mãn hoặc đời sống vật chất mà trượt chân. Nhược cung mệnh có Hỏa Tinh, linh tinh, nhưng đào hoa chư diệu tất tập, thì dễ nhân vật chất hưởng thụ sung túc nhưng tinh thần trống rỗng mà có tình cảm làm phức tạp, nên làm văn nghệ dĩ thư giải trừ tinh thần buồn khổ.

[liêm trinh tham lang] tọa tị hợi, đối cung vô chính diệu, tam hợp cung hội [vũ khúc thất sát], cập [tử vi phá quân].

Muốn đẩy phán đoán [liêm trinh tham lang] nhị diệu cùng độ tính chất đặc biệt, cần phải chú ý tình cảm và ham muốn hưởng thu vật chất khác nhau. Liêm trinh chủ tình cảm, tham lang chủ ham muốn hưởng thu vật chất. Nhược liêm trinh cường (như liêm trinh hóa lộc; hoặc sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa; Hàm trì, đại hao tổn; tắm rửa, thiên diêu; ba máy, bát tọa; thai phụ, phong cáo chờ diệu), thì đến đây tinh hệ đái tình cảm tính; như tham lang cường (như tham lang hóa lộc, hóa quyền; hoặc sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật; ân quang, thiên quý; long trì, phượng các; thiên cung, thiên phúc chờ diệu), thì đến đây tinh hệ đái ham muốn hưởng thu vật chất tính.

Nhược liêm trinh Hóa kị, hoặc sai ai ra trình diện âm sát, kiếp sát, cô thìn, quả ở lại chờ, thì suy yếu đến đây tinh hệ tình cảm; nhược tham lang Hóa kị, mỗi ngày hư, thiên khốc, hơi thở thần, mui xe chờ, thì suy yếu đến đây tinh hệ tình cảm.

Nhược tham lang Hóa kị, kiến giải thiên không, Địa kiếp, phá toái, vong thần chờ, thì suy yếu đến đây tinh hệ ham muốn hưởng thu vật chất.

Tam hợp cung [vũ khúc thất sát], ham muốn hưởng thu vật chất tính rất mạnh. Đắp vũ khúc là tài tinh, thất sát cùng độ thì chủ quyền sở hữu tài sản. Nhược vũ khúc hóa lộc, hóa quyền, thì có thể tăng mạnh [liêm trinh] ham muốn hưởng thu vật chất. Nhưng nếu xương khúc cùng độ, thì [vũ khúc thất sát] vừa đái tình cảm màu sắc.

Tam hợp cung [tử vi phá quân], cũng không đái tình cảm, nhưng khi kỳ đái phản bội tính thì, thì cũng có thể coi như là đái tình cảm tinh hệ, học giả tham khảo trước mặt trình bày và phân tích, nghiên cứu [tử phá] ở ngôi sao gì diệu tổ hợp dưới tình hình, có thể ảnh hưởng [vũ sát] phe tình cảm.

[liêm trinh tham lang] tinh hệ hội hợp tam phương tứ chính, khiến cho tinh hệ tính chất tình cảm nặng, ham muốn hưởng thu vật chất cũng nặng, liền dẫn có cường liệt truy cầu nhục dục màu sắc, bởi vậy là được là đào hoa tinh hệ. Lúc này, nên cung phúc đức kiên cường hữu lực, thì có thể có chủ trương, bất trí nước chảy bèo trôi.

Cung phúc đức tất là trời tướng độc thủ, lúc này không thích hợp sai ai ra trình diện hình kị giáp, bằng không chủ dễ dàng tang chí, hoặc bị người tinh thần uy hiếp, thay đổi lưu là dâm lạm; cũng không nên sai ai ra trình diện tài ấm giáp, bằng không chủ nhân mềm yếu, quen ỷ lại người khác, cũng dễ bị người lợi dụng sai khiến. Mừng nhất mỗi ngày tướng đối cung [tử phá] thụ [bách quan triều củng], hoặc đái thiên hình củng chiếu, thì có thể làm cho đào hoa tính chất [liêm tham] quy về quỹ đạo.

[liêm tham] và thiên không diệu cùng cung, chỉ ở tình cảm nặng vu ham muốn hưởng thu vật chất dưới tình hình, mới có thể hóa đào hoa là nghệ thuật, hoặc là tiêu phí, tiêu khiển sự nghiệp. Nhược ham muốn hưởng thu vật chất nặng vu tình cảm, lúc rảnh rỗi diệu cùng cung, trái lại khả năng truy cầu kích thích, không nhất định có nghệ thuật khí chất.

[liêm trinh tham lang] trải qua đi sát, phá, lang vận hạn, cần phải chú ý có vô cải biến nguyên lai [liêm tham] tính chất.

Ví dụ như [tử phá] phe, nguyên lai tử vi hóa khoa, bởi vậy có thể làm cho [liêm tham] bất lương tính chất, nhân danh dự cảm mà đã bị ngăn chặn, chuyển hóa trở thành làm tiêu phí, tiêu khiển chờ xắp xếp việc làm lực lượng, nhưng nếu trải qua đi [tử phá] cung độ thì, dương đà hội chiếu, lại thấy văn khúc Hóa kị và [tử phá] cùng triền, lúc này liền tình cảm và ham muốn hưởng thu vật chất đủ khởi xung đột, cho nên tâm tình tựu không thăng bằng, rất khả năng chỉ lo truy cầu kích thích, đến nỗi danh dự bị hao tổn.

Nếu như [vũ sát] phe, nguyên lai vũ khúc Hóa kị, đã bất lợi cho ham muốn hưởng thu vật chất, đi thêm [vũ sát] cung viên, tham lang Hóa kị lai hội, ham muốn hưởng thu vật chất càng khó thỏa mãn, lúc này đối với nguyên lai tình cảm màu sắc nặng [liêm tham], liền dễ nhân tâm tình mất đi cân đối mà phát sinh sự cố, hoặc lãng phí tình cảm dĩ truy cầu ham muốn hưởng thu vật chất.

Phải như vậy suy đoán, kéo tơ bóc kén vậy tương đối thì ra là tính chất, cùng với hơn nữa lưu diệu lúc diễn biến ra tính chất, khán có hay không do cân đối biến thành không thăng bằng, hoặc do không thăng bằng biến thành cân đối, nhìn nữa là tình cảm phương diện khởi biến hóa, hoặc ham muốn hưởng thu vật chất phương diện khởi biến hóa, biến hóa khuynh hướng tốt hay xấu, thủy năng lực xác định [liêm tham] trải qua đi [liêm tham], [vũ sát], [tử phá] tam cung viên vận hạn lưu niên tính chất.

Thiên phủ tọa thủ cung viên, nếu vì [thiên không kho], [lộ kho], thì khiến cho [liêm tham] có truy cầu ham muốn hưởng thu vật chất bất toại thống khổ; nhược nguyên cục [liêm tham] tình cảm nặng, thì phòng tang chí trượt chân.

Nhược Thiên phủ kho lẫm tràn đầy, thì [liêm tham] đái ham muốn hưởng thu vật chất nặng người, là đắc ý vận hạn, chí ít đời sống vật chất sung túc. Duy đái tình cảm nặng người, về phần đến đây vận hạn, trái lại giác tinh thần trống rỗng, nhược [liêm tham] đào hoa bản nặng, thì dễ nhân tinh thần trống rỗng mà cân có gia thất nhân luyến ái.

[liêm tham] trải qua đi đại âm độc thủ cung viên, nhược Thái âm bản chất là manh động người, ham muốn hưởng thu vật chất nặng và tình cảm nặng [liêm tham] đều có không thích hợp, người trước chuyện dễ nghiệp ngăn trở, người sau dễ tình cảm ngăn trở. Cận nên tình cảm và ham muốn hưởng thu vật chất cân đối tinh hệ, đây đó khắc chế, thì bất trí thất bại.

Nhược trải qua đi có lý tưởng có mục tiêu Thái âm cung độ, thì tình cảm vô cùng phong phú [liêm tham], khả năng nhân chuyên chú vu tình cảm mà gây trở ngại sự nghiệp, ham muốn hưởng thu vật chất quá mạnh mẽ [liêm tham] thì khả năng chuyên chú vu bài vở và bài tập, sự nghiệp, mà dồn hi sinh tình cảm. Sở dĩ cận đối tính chất cân đối [liêm tham] có lợi.

Cự môn triền độ cung viên, đối [liêm tham] bất lợi. Cho dù hội cát diệu, cũng có bôn ba mệt nhọc, có phúc hưởng không được cảm giác. Hoặc nhân tình cảm khúc chiết phát sinh, đến nỗi tinh thần bị nguy. Nhược canh sai ai ra trình diện sát kị, chủ thị phi phân cong, hoặc tinh thần đau đớn.

Nhược nguyên cục liêm trinh Hóa kị, đi tới cự môn vận hạn, nữ mệnh vưu cần phải phòng trượt chân, thụ tình cảm liên luỵ.

Nhược nguyên cục tham lang Hóa kị, đi tới cự môn vận hạn, nam mệnh vưu cần phải phòng trêu chọc quan phi, thụ ham muốn hưởng thu vật chất liên luỵ.

[hình kị giáp ấn] thiên tướng, bất lợi ham muốn hưởng thu vật chất màu sắc nặng [liêm tham];[tài ấm giáp ấn] thiên tướng, thì bất lợi tình cảm màu sắc nặng [liêm tham].

Nhược [liêm tham] bản chất trung hoà cân đối, tới thiên tướng vận hạn, sai ai ra trình diện phụ bật, khôi việt, thì là khai vận hiện ra, là sáng lập sự nghiệp trưởng máy.

[thiên đồng thiên lương] vận hạn, tình cảm màu sắc nặng [liêm tham], ưa thiên đồng hóa lộc, không thích Hóa kị; ham muốn hưởng thu vật chất màu sắc nặng hơn thế cung viên sai ai ra trình diện cát diệu, phân cong thì giảm thiểu.

[liêm tham] không thích nhất thái dương lạc hãm, hoặc hóa thành sao Hóa kỵ vận hạn lưu niên. Nhược thái dương nhập miếu, hoặc hóa thành quyền lộc, thì bản chất trung hành cân đối [liêm tham] nổi danh thành lợi tựu hiện ra, cho dù ở lưu niên, cũng chủ bị người đề bạt, đề cử.

Thái dương chủ phóng ra, liêm trinh tham lang cũng bản vô thu liễm đặc tính, cho nên khi thái dương tinh diệu hội hợp hài lòng thì, giống nhau là đắc ý lưu niên; đương thái dương tinh diệu hội hợp không được cát, thì nhân tình cảm lưu lộ, hoặc đối ham muốn hưởng thu vật chất dã tâm mà chiêu cữu. Sát kị hình diệu cùng hội là lúc, canh chủ hung họa.

Thiên cơ độc thủ cung viên, cần phải tường hơn nữa lưu diệu lúc, phán định thiên cơ là đái nguyên tắc tính hay là tâm tình hóa, sau đó thủy có thể tường [liêm tham] trải qua đi đến đây cung độ cát hung. Đại thể thượng ham muốn hưởng thu vật chất nặng [liêm tham] ưa nguyên tắc tính thiên cơ, hơn thế lưu niên trong vòng tối nên kế hoạch; tình cảm nặng [liêm tham] cũng ưa nguyên tắc tính thiên cơ, hơn thế lưu niên trong vòng nhất định tình cảm lấy hay bỏ. Nhược trải qua giá thị trường tự hóa thiên cơ lưu niên, hai người giai dễ làm ra lệch lạc quyết định.

Hiện tại mà lại cử một mạng cung ví dụ thực tế nhất nhất

[liêm trinh tham lang] ở tị cung tọa mệnh, quý năm sinh ra, tham lang Hóa kị, nhưng vô đào hoa chư diệu cùng độ, hội [tử phá] hóa lộc, cũng không tình cảm khốn cong màu sắc.

Đi bính thìn đại hạn, Thái âm ngồi một mình, đại vận đà la cùng độ, cung phúc đức cự môn ngồi một mình, nguyên cục hóa quyền, đại vận kình dương cùng độ, đối cung thiên cơ hóa quyền, mà lại nguyên cục đào hoa chư diệu tụ tập đầy đủ, tình cảm màu sắc đột nhiên nặng thêm, Vì vậy liền có tình cảm phân cong của dấu hiệu.

Tới kỷ vị năm, thiên tướng thủ lưu niên cung mệnh, lưu niên kình dương cùng độ (chú ý vận hạn cung mệnh cập lưu niên cung mệnh đều có lưu dương hoặc lưu đà), Hóa kị tham lang vu lưu niên hóa quyền, lại thấy lưu đà, kiêm thả lưu niên cung phu thê văn khúc Hóa kị, ảnh hưởng cung phu thê [liêm tham]. Sở dĩ ở đây lưu niên trong vòng, đột và vị hôn thê chị dâu phát sinh ki yêu. Một thân lúc đó năm ấy mười bảy tuổi! (chú ý lưu niên cung phu thê, cập nguyên cục cung phu thê đều sai ai ra trình diện vũ khúc Thiên phủ, thỉnh tham khảo sơ cấp giáo trình cung phu thê số liệu).

Nhược nguyên cục cung mệnh điều không phải tham lang Hóa kị, mà lại cũng không phải là trải qua đi cự môn triền độ cung phúc đức đại vận, thì bất trí có việc đoan phát sinh. Do là có thể thấy được [liêm tham] của không thích cự môn. Nhất nhất cự môn cung độ nội như phi đào hoa chư diệu tất tập, cũng không dồn xuất hiện vấn đề tình cảm.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 15 cự môn ngồi một mình tử ngọ

Cự môn ở tử, ngọ cung ngồi một mình, đối cung là trời cơ, tên là [thạch trung ẩn ngọc] cách.

[thạch trung ẩn ngọc] ý tứ chỉ người tài hoa không ngoài lộ, nhưng năng lực vu trọng yếu trước mắt có điều biểu hiện. Nếu vì nữ mệnh, sơ thị của không lắm mỹ, nhưng cửu thị của thủy giác xinh đẹp không gì sánh được.

Đồng dạng là [thạch trung ẩn ngọc] cách cục, cũng có phân chia cao thấp biệt. Dĩ cự môn hóa lộc hoặc hóa quyền là thượng cách, lộc tồn cùng cung người thứ hai, vô hóa lộc, hóa quyền, lộc tồn, nhưng gia hội phụ bật xương khúc khôi việt người canh.

Nhược cát hóa, lộc tồn, cát diệu giai không gặp, mà sai ai ra trình diện Tứ Sát thiên không cướp người, là vì đặc biệt.

[thạch trung ẩn ngọc] thượng cách nên làm pháp luật, ngoại giao, truyền bá giới, năng lực dĩ khẩu tài tranh thủ phú quý. Thứ cách cập canh cách cục, cũng lợi cho làm phát huy khẩu tài công tác, có thể có thành tựu. Nhược sát diệu hỗn tạp, tịnh không ảnh hưởng sự nghiệp thành công, bất quá đang phát triển thì tốn nhiều trắc trở, mà thành tựu cũng so sánh thứ mà thôi.

Đặc biệt người chủ nhân sinh cảnh ngộ đa khốn, tức phú quý cũng không bền. Canh sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị, cung mệnh ở tử người không được kị, vu phát triển thì đụng tới trắc trở, đương giải quyết hậu có thể càng thêm quang thải. Nhưng cung mệnh ở ngọ thì suốt đời lắm lời lưỡi thị phi.

Phàm [thạch trung ẩn ngọc] cách, vô luận như thế nào phú quý, suốt đời đều không được dĩ không đi ngọn núi cao nhất là nên. Một ngày ngồi trên thanh thứ nhất ghế gập, lập tức trở thành mọi người chỉ trích mục tiêu, thảng nỗ lực chu toàn, trái lại chiêu nghiêm trọng hơn chính là phi. Không bằng sảo giấu tài, canh có thể bảo địa vị cùng tài phú.

Hai này cung độ cự môn, nhược sai ai ra trình diện lộc, quyền cát hóa vừa không mang theo sát diệu, thì xưng là 〔 thạch trung ẩn ngọc 〕 cách, chủ một thân anh hoa nội liễm, sẽ thành đại nghiệp. Lộc tồn cùng độ người thứ hai, vô cát hóa, nhưng thấy sát diệu thì là đặc biệt.

Cự môn ngồi một mình tử ngọ, tất thiên cơ tương đối, tam hợp cung hội thái dương, cập tá tinh an cung [thiên đồng thiên lương].

Hai cái này cung độ cự môn, nhược sai ai ra trình diện lộc, quyền cát hóa, vừa không gặp sát, thì xưng là [thạch trung ẩn ngọc], chủ một thân anh hoa nội liễm, sẽ thành đại nghiệp. Lộc tồn cùng độ người thứ hai, vô cát hóa, nhưng thấy sát diệu thì là đặc biệt.

Kỳ thực muốn đẩy phán đoán cự môn ở nơi này cung viên đặc tính, cũng chỉ cần chú ý nó là anh hoa nội liễm, hoặc là nội tâm nghi kị. Hai người đều thuộc về nội tâm thế giới, hơn nữa chỉ có một đường của soa.

Cự môn bản là [ám diệu], tức có che đậy người khác bản chất. Thành [thạch trung ẩn ngọc] cách cục cự môn, thì tương loại này bản chất chuyển hóa thành thu liễm tài hoa của mình. Sở dĩ suốt đời không thể đi ngọn núi cao nhất, không thể ra phong đầu, bằng không tức và thu hoạch bản chất tướng xa, cho nên trêu chọc thị phi thô bạo.

Nếu có sát diệu cùng độ, đặc biệt kình dương, thì tương thu liễm tài hoa bản chất, chuyển thành đối với người khác nghi kị. Biểu hiện ra bất động thanh sắc, trên thực tế trong lòng không một người tốt, mỗi người đều đối với mình bất lợi, một ngày có loại tính cách này, nhân sinh liền tự đa khốn cảnh.

Bởi vậy có thể nói như vậy, phải lộc, quyền, khoa sẽ cự môn, sau đó thủy là anh hoa nội liễm, nếu có kình dương cùng độ, thì sống ám tế lực, vô cát hóa, nhưng thấy sát, thì nghi kị trọng trọng.

Đối cung thiên cơ Hóa kị, cũng đủ để ảnh hưởng cự môn cụ nghi kị của tính. Nếu không Hóa kị, chỉ có sát diệu cùng độ, chiếu xạ cự môn cung độ, thì không được sinh nghi kị của tính.

Thiên cơ hóa lộc, đối cự môn cũng có hài lòng ảnh hưởng, nhưng phải không cách cục. Đắp phải cự môn bản thân hóa lộc hóa quyền, sau đó ám tế của tính thủy sửa, cự môn tự thân không được cát hóa, chích thiên cơ cát hóa, bất quá giảm thiểu cự môn nội tâm nghi ngờ mà thôi.

Tam hợp cung thái dương, ưa nhập miếu, không thích lạc hãm. Nhưng đối với [thạch trung ẩn ngọc] cự môn mà nói, cho dù hội hợp lạc hãm thái dương cũng không phải đặc biệt, bởi vì ... này thời gian không nên thái dương quang và nhiệt lai giải trừ âm u ([thạch trung ẩn ngọc] tức phi âm u). Sở dĩ chỉ có phải không cách cục tử ngọ cự môn, hoặc và kình dương cùng độ thì, tài cần thái dương quang huy. Lúc này, thái dương ở thìn đương nhiên bỉ ở tuất cung hảo, đó là tử cung cự môn trội hơn ngọ cung cự môn.

Một ... khác tổ hội hợp tinh diệu là [thiên đồng thiên lương]. Thiên đồng Hóa kị, tăng cự môn nội tâm nghi kị; thiên lương hóa lộc, cũng đủ để rơi chậm lại [thạch trung ẩn ngọc] cách cục, bởi vì cùng ngày lương hóa lộc là lúc, cự môn rất khó áp chế không được biểu hiện mình, cân cách cục tính chất không hợp.

Nhưng mà thiên đồng cũng nên kích phát, sở dĩ thiên đồng mừng nhất và long trì, phượng các cập khoa văn chư diệu cùng độ, thì có thể do tài hoa sinh kích phát lực. Nếu có đà la cùng độ, thì dễ sinh tình cảm phiền não.

Phàm [thạch trung ẩn ngọc] cự môn, trải qua đi thiên tướng ngồi một mình vận hạn, đại thể thượng hài lòng, bởi vì cự môn cát hóa, sở giáp thiên tướng cũng cho nên tính chất tốt đẹp, sở dĩ thanh niên thì được thụ hài lòng giáo dục, xuất thân gặp gỡ cũng tốt.

Lộc tồn cùng độ [thạch trung ẩn ngọc] sở dĩ là thứ cách người, bởi vì ... này thốn thiên tướng tất có kình dương cùng độ, thanh niên thì vận trình không bằng hóa lộc người của tốt, xuất thân cũng không hề như, bởi vậy nhân sinh liền nhiều một chút khốn trở.

Nhược nội tâm nghi kị cự môn, trải qua đi thiên tướng triền độ cung hạn, thì chủ nội tâm nhiều lần hay thay đổi, kỳ nghi kị của tính dù cho ở thanh niên thốn dưỡng thành.

[thiên đồng thiên lương] vận trình, ưa hội lộc tồn, thì đối bất luận cái gì tính chất cự môn đều có lợi. Nếu như sát kị chư diệu tịnh lâm, anh hoa nội liễm cự môn thì có thể coi là khai sáng vận thế, tuy có gồ ghề, cũng nhân sinh ứng hữu kinh lịch, mà có thể dưỡng thành chính bình tĩnh tính cách. Nhưng đối với nội tâm nghi kị cự môn mà nói, thì bởi vận thế nhiều lần, ích tăng nghi kị, liền dễ và lục thân cập đồng bọn quyết liệt, nhân tế quan hệ thay đổi kém, ảnh hưởng hậu vận.

[cùng lương] cho dù cân thiên mã cùng độ, cũng không thái ảnh hưởng cự môn vận thế. Bởi vì xa xứ không ảnh hưởng sự nghiệp tiến thủ, nhưng chủ vận thế nhiều lần tần độ tăng mà thôi.

[vũ khúc thất sát] sai ai ra trình diện cát hóa, đối bất luận cái gì bản chất cự môn đều có lợi, là tiến tài vận trình, nhược vũ khúc Hóa kị, anh hoa nội liễm cự môn không được kị, lúc này chỉ cần trầm mặc xử sự, nhưng có thể trì doanh bảo thái. Nhưng đối với nghi kị nặng nề cự môn mà nói, thì là thoái thoái thất cư, vọng tác chủ trương mà chiêu tổn thất vận trình.

Anh hoa nội liễm cự môn, đi thái dương nhập miếu, mà lại hội lộc quyền khoa chư cát cung viên, là vì khảo nghiệm tính vận trình, bởi vì nhược vì vậy mà cải biến tính cách, phàn thủ cao phong, thì vu lưu niên vận thế nghèo nàn thì tất sinh thất bại. Xu tị chi đạo, là vẫn đang chiêm thủ vị thứ hai, mà lại mật phát biểu ngôn luận.

Đối nội tâm nghi kị cự môn mà nói, đến tận đây cung hạn, trái lại có thể bật hơi nhướng mày.

Duy nhược thái dương lạc hãm, lại thấy sát diệu, thì lợi [thạch trung ẩn ngọc] cự môn, bất lợi nội tâm nghi kị cự môn.

Thiên cơ ngồi một mình cung hạn, vô luận như thế nào cát hóa, có thể chư cát, đối bất luận cái gì bản chất cự môn cũng không lợi, bởi vì thiên cơ hội cự môn tức đái [phá đãng] tính chất, cận vu cự môn hóa lộc là lúc, mới có thể giảm thiểu phá đãng của tính. Cho nên khi lưu niên cung mệnh giá trị thiên cơ Hóa kị thì, không thích hợp sinh bất kỳ thay đổi nào chi tâm. Nhược thiên cơ Hóa kị, lại thấy lưu sát hội chiếu, vô luận cự môn bản chất làm sao tốt đẹp, đều dĩ không được cạnh tranh, đa nhường nhịn là nên.

[tử vi phá quân] sở triền cung độ, đại thể thượng cũng không lợi cự môn. Đương cát hóa có thể cát là lúc, anh hoa nội liễm người cũng khả năng thụ mặt ngoài hiện tượng dụ dỗ, mặc dù trổ hết tài năng, nhưng kết quả lại bị người xa lánh công kích. Nghi kị trọng trọng người thì dễ cùng nhau tức điệt. Nhược đến đây cung viên canh hội chư sát, đối nghi kị nặng người mà nói, càng vọng tác làm bậy, thất bại thảm hại lưu niên.

Thiên phủ sở triền cung viên, chỉ cần không phải [thiên không kho][lộ kho], đối cự môn đều có lợi. Sắc nhất anh hoa nội liễm cự môn, là thu hoạch vận trình. Nhược Thiên phủ thiên không lộ, thì nội tâm nghi kị cự môn tất chử mới luận tranh cãi.

[thạch trung ẩn ngọc] cự môn, mừng nhất đi Thái âm triền độ cung viên, nhập miếu sai ai ra trình diện lộc, mà lại hội chư cát, tức là có thể phát tài phát việt tốt vận. Lạc hãm sai ai ra trình diện cát, cách cục sảo thứ.

Nhược Thái âm hóa thành sao Hóa kỵ, lại thấy sát diệu, mà lại cung viên lạc hãm, thì là nội tâm nghi kị cự môn của vận rủi. Không chỉ phần nhiều là phi làm phức tạp, hơn nữa động một tí là phạm lỗi, lại thêm nội tâm tình cảm không được phát tiết, khổ cực gian nan bị thường.

[liêm trinh tham lang] cát hóa, cũng không phải cự môn sở nên. Vô luận là đại vận hoặc lưu niên, cự môn giai không thích trải qua đi [liêm tham] triền độ cung vị, sai ai ra trình diện Hóa kị cập sát diệu người càng bất lợi. Nhược sai ai ra trình diện hóa lộc cập chư cát, [thạch trung ẩn ngọc] người sẽ ở vận hạn trong vòng giảm thiểu anh hoa nội liễm khí; mà nội tâm nghi kị người thì nhạ tình cảm hỗn loạn, dễ sinh ki yêu cập đau khổ yêu. Lưu niên gặp của, anh hoa nội liễm người đó mặc dù bất trí cải biến khí chất, nhưng dễ sinh không cần thiết cải biến.

Hiện tại mà lại cử một cự môn ở cung mệnh ví dụ thực tế nhất nhất

Năm đinh sinh ra, cự môn ở ngọ cung thủ mệnh, có lộc tồn cùng độ, nhưng cự môn Hóa kị, mà lại là dương đà giáp mệnh, thuộc về nội tâm nghi kị bản chất.

Đi tới Đinh Mùi đại vận, thiên tướng thủ viên, là lượng nặng [hình kị giáp ấn], vận trình của không được cát cũng biết. Cung phu thê [liêm tham], cũng có lượng nặng đà la cùng triền, nguyên nhân chính hôn nhân mà sinh khốn cong.

Tới một giáp năm, thái dương vu cung phu thê Hóa kị, hội lượng nặng cự môn Hóa kị, nhân đa nghi lo ngại tới hôn nhân vỡ tan. Bính dần năm, cung phu thê thiên cơ hội lượng nặng cự môn Hóa kị, mà dồn đoạt bạn bè yêu, làm ra rất lớn phong ba.

Đến đây tức là nội tâm nghi kị cự môn, nhân tâm lý không thăng bằng, đến nỗi tự tìm phiền não một trong lệ. Nhược đây là nam mệnh, thì kỳ khuynh bại cũng đương biểu hiện vu sự nghiệp trên, bất tận ở tình cảm.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 16 thiên tướng ngồi một mình xấu vị

Thiên tướng xấu vị, xấu cung so sánh tốt. Từ tính chất bắt đầu thuyết, tương đối có độc lập và lòng cầu tiến; từ trình độ mà nói, thì sự nghiệp so sánh có phát triển, có thể thủ khá cao địa vị xã hội.

Mừng nhất văn xương văn khúc, tả phụ hữu bật cùng cung có thể chiếu, thì một thân mặc dù làm bất luận cái gì hành nghiệp, đều chủ mang theo mấy phần văn nghệ khí chất.

Không thích hội chiếu sát diệu, nhược Tứ Sát tịnh lâm, canh sai ai ra trình diện thiên không cướp, thiên hình, thiên nguyệt, âm sát, thiên hư chờ ác diệu, thì hình phạt chính khắc, thị phi, nặng người có thể dồn tự thân tàn tật. Nhưng như sai ai ra trình diện sát diệu ít người, thì nhưng có thể làm công nghệ hoặc tay nghề hưng gia.

Nhược cát diệu và sát diệu tịnh lâm, không thích hợp kinh thương, chỉ tao chu toàn trắc trở, nhưng cũng làm chính phủ chức vụ hoặc văn giáo công tác, nên dễ Nhâm bí thư, phụ tá.

Thiên tướng xấu vị cung, đương kỷ năm sinh ra vị cung an mệnh hoặc quý năm sinh ra xấu cung an mệnh người sẽ thành [tài ấm giáp ấn] cách cục, tân năm sinh ra cũng thuộc đến đây cách. [tài ấm giáp ấn] chủ là một đời người hưởng thụ, không được phùng khúc chiết, sự nghiệp và tài lộc giai tiến bộ tăng. Thân cung gặp đến đây cách và cung mệnh tương đồng, nhưng kỷ năm sinh ra và quý năm sinh ra của cách cục bỉ tân năm sinh ra hơi soa, nhân kỷ năm sinh ra và quý năm sinh ra, cung mệnh thiên tướng tất có kình dương và đà la cùng độ, kỳ cát so sánh thứ.

Thiên tướng ở xấu vị nhị cung ngồi một mình, đối cung là [tử vi phá quân], tam hợp cung là trời phủ, cập tá tinh an cung [liêm trinh tham lang].

Muốn đẩy phán đoán thiên tướng ở hai cái này cung viên tính chất, phải chú ý kỳ khí chất của ưu nhã hoặc tục tằng. Bởi vì phàm thiên tướng ở cung mệnh người đó, tất đái liêu mạc khí chất, nhược ưu nhã thì thượng không mất kỳ độc lập tính, nhược tục tằng thì bất quá làm quan tràng nước phụ thuộc, nhà giàu có đầy tớ mà thôi.

[tài ấm giáp ấn] thiên tướng vị tất ưu nhã, bởi vì phụ phượng phàn long, cũng phù hợp tài ấm tướng giáp ý tứ hàm xúc;[hình kị giáp ấn] thiên tướng vị tất tục tằng, bởi vì cá tính đặc biệt, tự nhiên khó hoà hợp, tức là hình kị ý tứ hàm xúc, mà như thế nhân tất không chịu nước chảy bèo trôi.

Yếu phân biệt thiên tướng khí chất, cần phải thị có hay không hội văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, long trì, phượng các, mui xe chờ chư diệu mà định, nếu là thì tất khí chất ưu nhã.

Thảng đáy chậu sát, thiên hư, phỉ liêm, chỉ bối, hơi thở thần, vong thần chư ác diệu, thì là dung thường bỉ lậu hạng người.

Khí chất ưu nhã thiên tướng, số phận vị tất năng lực cập khí chất tục tằng người, nhưng địa vị xã hội thì thắng của.

Từ đối cung [tử vi phá quân] lai suy đoán, nhược sai ai ra trình diện lộc quyền khoa hội, thì là trời gặp lại minh chủ hiện ra, lợi cho khí chất ưu nhã người. Thảng [tử phá] sai ai ra trình diện sát, khí chất tục tằng người dễ sinh nhiều lần, khó tránh khỏi nay Tần mai Sở.

Tam hợp cung Thiên phủ, đương nhiên dĩ được lộc là tốt, mừng nhất được kỳ đối cung [vũ khúc thất sát] của lộc, thì không luận loại nào bản chất thiên tướng giai chủ tài nguyên trôi chảy. Thảng Thiên phủ thiên không lộ, mà lại khí chất tục tằng, mặc dù thiện vu xê dịch biến hóa, cân hồng đính bạch, cũng vẫn như cũ vỗ tay vô trần.

Tam hợp cung [liêm trinh tham lang], nếu có khoa văn chư diệu cùng độ, hoặc sai ai ra trình diện thiên không diệu, thì ảnh hưởng thiên tướng là khí chất ưu nhã, đào hoa chư diệu sảo sai ai ra trình diện một ... hai ... Vô phương, bất quá là thơ rượu phong lưu. Nhược sai ai ra trình diện ác diệu hình sát cùng triền, hoặc tham lang hóa lộc và dương đà cùng độ, thì khó tránh khỏi ảnh hưởng thiên tướng nước chảy bèo trôi, khí chất tục tằng. Thảng liêm trinh Hóa kị, thì khí chất mặc dù không tốt cũng trái lại bất trí thái dung hạ.

Bởi khí chất tốt thiên tướng vị tất số phận tốt, khí chất kém thiên tướng vị tất số phận phôi, sở dĩ bình luận thiên tướng nhất diệu vận trình liền tương đương trắc trở, bản giáo trình chỉ có thể dành cho một ít nguyên tắc căn bản.

[thiên đồng thiên lương] triền thủ cung viên, nhược thiên đồng hóa lộc, khí chất ưu nhã thiên tướng là nội tâm khoái trá vận may, nhược thiên lương hóa lộc, thì lợi cho hấp thu học vấn và tu dưỡng cập nhân sinh kinh nghiệm. Duy nguyên cục khí chất ưu nhã người, lại mỗi vu thiên lương hóa lộc vận trình trung dễ nhạ đào hoa, phong lưu tự thưởng, nhân ảnh hưởng này hậu vận. Khí chất tục tằng người thì không luận thiên đồng hóa lộc hoặc thiên lương hóa lộc, đều dễ trầm mê vu tửu sắc tài vận trong.

Tối không thích hợp sai ai ra trình diện Thái âm Hóa kị hoặc thiên cơ Hóa kị. Nhược lưu niên [cùng lương] sai ai ra trình diện Thái âm thiên cơ đủ hóa thành sao Hóa kỵ, thì là khuynh bại của năm, hậu trường băng sơn ngã xuống.

[vũ khúc thất sát] cung viên, hóa lộc hóa quyền đều nên, hóa khoa chỉ bất quá hư danh hư lợi. Nhược kình dương cùng độ, phòng bị người xa lánh. Thiên tướng nặng nhất nhân hòa, sở dĩ điểm này trọng yếu phi thường. Nhất là khí chất tục tằng người, canh ghét sát tịnh lâm vận hạn, thông thường phục vụ cơ cấu đóng cửa, chủ quản nhân viên mất chức đến nỗi chính thụ liên lụy vân vân hình.

Thái dương ngồi một mình nhập miếu, ưu nhã thiên tướng có biểu hiện cơ hội của mình, canh sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, thường thường là trổ hết tài năng, bị người thưởng thức lưu niên hoặc đại vận. Khí chất tục tằng người hơn thế cũng tốt gặp.

Nhược thái dương lạc hãm, thì thưởng thức đề bạt bất lực. Canh hội Hóa kị tinh, thì là nhân tiến trái lại thối, lại được trái lại thất chi vận. Nguyên cục thiên tướng nếu vì hình kị sở giáp người, đến tận đây dễ nhạ quan phi, bằng không chủ bị người vưu oán, liên lụy.

Thiên cơ ngồi một mình, sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa cát hóa, mà lại sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu hội hợp tam phương tứ chính, là nguyên cục thiên tướng tọa mệnh người sở hỉ. Khí chất ưu nhã người cố có thể chưởng quyền cao, dung thường người cũng nghĩ ý, tiền kiếm được điệt điệt. Lưu niên gặp của cũng đa trôi chảy, đắp thiên cơ cát hóa, tức cùng trời tướng khí chất hợp nhau.

Nhược thiên cơ ngồi một mình mà Hóa kị, mà lại đa ác sát hung diệu, khí chất ưu nhã thiên tướng nên thối cư phía sau màn, trái lại dễ bị người tri ngộ, nhược nhiều mặt hoạt động, thì trái lại ảnh hưởng thanh danh. Tục tằng người thì trêu chọc ác tính cạnh tranh, cùng với nhân thân công kích, dũ đồ cải biến hoàn cảnh xấu dũ hãm hoàn cảnh xấu.

[tử vi phá quân] cùng độ, là trời tướng trọng yếu lưu niên, mỗi khi vu trải qua đi đến đây cung viên là lưu niên cung mệnh thì cải biến số phận, cát hóa sai ai ra trình diện cát diệu, chủ sửa đầu minh chủ; Hóa kị sai ai ra trình diện hung diệu, thì là hậu trường dẫn người sở khí.

Thiên tướng trải qua đi [tử phá], thường thường là cùng người hợp tác gây dựng sự nghiệp niên kỉ phân. Lúc này cần phải đồng thời kiểm tra [cung Nô bộc] cập [huynh đệ cung được mất.

Thiên tướng trải qua đi [tử phá] lại đi vãng là phát sinh tình cảm làm phức tạp lưu niên. Lúc này cần phải đồng thời kiểm tra [cung phu thê] cập [cung phúc đức] được mất.

Thiên phủ ngồi một mình, là nguyên cục thiên tướng tọa mệnh người trọng yếu vận hạn cập lưu niên, tường kỳ được lộc hay không mà định cát hung, thậm chí có thể nói, có hay không có thể có thu hoạch, tức thị đến đây năm vận kỳ ngộ mà định. Nhược thiên không lộ phủ kho, hội liêm trinh Hóa kị, có sát hao tổn hình diệu cùng triền, thì chủ có quan phi hoặc khẩu thiệt. Tục tằng thiên tướng trải qua đi đến tận đây, thay đổi trêu chọc thị phi, đa sinh vưu oán, hoặc trầm mê tửu sắc tài vận mà chiêu rách nát tổn thất.

Nhập miếu Thái âm sai ai ra trình diện cát diệu, tối nên khí chất ưu nhã thiên tướng, là tài lộc như ý cát vận. Tục tằng người sảo thứ.

Lạc hãm Thái âm sai ai ra trình diện cát, bất quá được tài khổ cực mà thôi, nhưng thuộc tốt vận. Nhược lạc hãm lại thấy sát kị chư diệu, thì trái lại là rủi ro thất ý vận trình. Tục tằng người càng sâu.

[liêm trinh tham lang] triền độ vận hạn lưu niên, nhược đái khoa văn chư diệu, ưu nhã người là đắc ý là lúc. Sai ai ra trình diện tham lang hóa lộc vưu lợi (nhược tham lang vu đại vận hóa lộc, vu [liêm tham] lưu niên, sai ai ra trình diện lưu lộc cùng độ, chủ là năm đột phát. ) tục tằng người cũng đa cát gặp, cận so sánh không kiên nhẫn cửu.

Nhưng mà nhược [liêm tham] cung độ nội đào hoa trọng trọng, thì thiên tướng thủ mệnh người vưu dễ nhạ đào hoa. Đụng tới [liêm tham] đồng thời Hóa kị niên kỉ phân, thì là đào hoa kiếp, canh sai ai ra trình diện hình sát, nguyên nhân chính sắc khuynh bại.

Cự môn triền độ cung viên, nhìn trời gần nhau mệnh người mà nói trọng yếu phi thường. Ưa hóa quyền lộc, nếu không sai ai ra trình diện sát, thì là mười năm may mắn của vận. Nhược cự môn Hóa kị, canh sai ai ra trình diện sát diệu, thì chủ lục thân không hợp. Nhất nhất bởi đây là thiên tướng tọa mệnh người người thứ hai đại vận, sở dĩ ảnh hưởng xuất thân cập nhân tế quan hệ, phải cẩn thận suy đoán.

Hiện tại mà lại cử một thiên tướng thủ cung tật ách ví dụ thực tế nhất nhất

Thiên cơ ở tử cung thủ mệnh, thiên tướng ở cung tật ách. Mậu năm sinh ra, thiên tướng hội tham lang hóa lộc, lại thấy lộc tồn. Cung mệnh thì là trời cơ hoá kị, dương đà tịnh chiếu.

Thiên cơ khí chất tục tằng, nhân không chỉ thấy nhiều lộc, hơn nữa sở kiến người là tham lang của lộc, bởi vậy dễ sinh tính nết bệnh hoạn. Thiên cơ chủ can, tham lang vừa chủ can, sở dĩ đến đây tinh chi chít cấu, biểu hiện một thân dễ mắc can bệnh.

Tới nhâm tuất đại vận, thái dương lạc hãm thủ cung mệnh, lưu đà cùng độ. Cung tật ách là [liêm tham], nguyên cục có dương đà giáp, bị đại vận lưu niên lưu đà vọt lên, vừa hội [vũ khúc thất sát] mà vũ khúc Hóa kị, hơn thế đại vận trong là mắc ung thư gan.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 17 thiên đồng thiên lương tọa dần thân

Thiên đồng thiên lương ở dần thân nhị cung cùng độ, cũng thuộc [cơ nguyệt cùng lương] cách, nhưng mặc dù [cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân], [lại nhân] tính chất ứng với thuộc [theo lại] mà không phải là [ác lại]. Nhân nhị diệu cùng cung, chủ nhân phẩm đức cao thượng, nội viên ngoại phương, tâm tính ôn hòa thiện lương, cho dù ác diệu tương gia, cũng không quá suốt đời đa tao cần hóa giải trắc trở mà thôi, cũng không chủ phẩm cách nhân của đồi bại.

Ưa gặp phụ tá cát diệu, nhưng không thích lộc tồn, hóa lộc cập thiên mã. Vô lộc mã người có thể làm văn hóa, truyền bá, quảng cáo sự nghiệp, cũng nên xã hội phục vụ công tác; có lộc mã người có thể làm tiêu khiển sự nghiệp, duy dễ dàng khác giới phát sinh khắc cốt minh tâm nhưng nhưng không cách nào kết hợp tình cảm lưu luyến.

Thiên đồng hóa lộc thiên lương hóa lộc, dễ tăng tình cảm thượng vô vị làm phức tạp, nữ mệnh nhất là bất lợi, hội cả đời thay đổi sinh đau khổ yêu, nhưng mà sự nghiệp tiến triển, trải qua một phen tôi luyện tức có đột phát biểu hiện. Thiên đồng hóa quyền cập thiên lương hóa quyền cũng chủ tình cảm làm phức tạp, duy nên làm phục vụ tính công tác, mà lại vô sự bận rộn; thiên lương hóa khoa, thì nên làm văn hóa công tác, hoặc TV nghệ viên, điện ảnh danh tinh, nhân dễ được nổi tiếng, mà lại dĩ lộ diện là nên. Nhưng hóa khoa nhưng tăng tình cảm làm phức tạp. Hoặc thiên đồng Hóa kị, tái kiến hình diệu, nên làm giám sát, kỷ luật công tác. Duy nam nữ giai hôn nhân bất lợi.

[thiên đồng thiên lương] ở dần thân nhị cung cùng sung, đối cung vô chính diệu, hội thiên cơ ngồi một mình, Thái âm ngồi một mình, thành [cơ nguyệt cùng lương] cách cục hơn nữa thuần túy.

Muốn đẩy phán đoán đến đây nhị cung độ [cùng lương] bản chất, phải nhận thức kỳ vi đái lãng mạn màu sắc, hay là đái nguyên tắc kỷ luật. Hai người có tuyệt nhiên bất đồng phân biệt, đối hành tàng xuất xử ảnh hưởng quá nhiều.

Thiên đồng hóa lộc, quyền, hoặc sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu, đào hoa chư diệu, thì là lãng mạn; nhược thiên lương hóa khoa, hoặc sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh, ân quang thiên quý, ba máy bát tọa, thai phụ phong cáo, mui xe, thiên hình, âm sát, thiên hư chờ diệu, thì là nguyên tắc.

Đương nhiên cũng có lưỡng chủng tính cách điều hòa [cùng lương], có thể tường sở hội hợp phụ tá sát hóa cập chư tạp diệu giao tố mà định.

Xấu nhất cơ bản kết cấu, là thiên đồng Hóa kị, dương đà giáp kị, thì một thân bồi hồi vu lãng mạn cập kỷ luật nguyên tắc trong lúc đó, hội trở nên khan tham thô tục, vì tư lợi!

Tam hợp cung sở hội thiên cơ cập Thái âm, đều không thích hợp Hóa kị, bằng không tất trưởng máy tâm tự cho là đúng, quyền quan chồng chất, duy thiên cơ hóa lộc cập Thái âm hóa lộc thì tăng kỳ lãng mạn, thiên cơ hóa quyền, khoa cập Thái âm hóa quyền, thì tăng kỳ nguyên tắc.

Phàm nguyên tắc tính mạnh [cùng lương], ưa đi tính tích cực vận hạn, nhưng không thích sai ai ra trình diện hình kị. Ở tích cực vận trình nội, kỳ khí chất hợp nhau, liền có thể thong dong phát huy kỳ thông minh tài trí. Nhược vận trình tiêu cực, thì dễ biến thành tự nhiên không vui, hoặc đùa bỡn quyền bính mà dồn trêu chọc thị phi.

Phàm lãng mạn tính mạnh [cùng lương], ưa đi đái nhàn nhã đi chơi tính chất cung độ, cũng không ưa sai ai ra trình diện hình kị, lại càng không ưa sai ai ra trình diện trọng trọng đào hoa, sai ai ra trình diện hình kị thì nội tâm tiêu táo, sai ai ra trình diện trọng trọng đào hoa thì dễ thành phong lưu lãng tử, kẻ vô tích sự. Mừng nhất lộc, quyền, khoa cập cát diệu lai hội, thì tinh thần khoái trá, mà lại sự nghiệp thành tựu.

Tính tích cực mạnh cung viên, là vũ khúc thất sát sai ai ra trình diện quyền lộc; nhập miếu thái dương; nhập miếu Thái âm đái một ... hai ... Điểm sát;[tử vi phá quân] sai ai ra trình diện cát hội;[liêm tham] mà tham lang hóa quyền.

Đái nhàn nhã đi chơi tính chất cung viên, là lạc hãm Thái âm, thái dương, mà lại hội khoa văn chư diệu; hóa khoa thiên cơ; đái khoa văn chư diệu [tử vi phá quân];[cùng lương] mà thiên đồng hóa lộc, có thể khoa văn chư diệu;[liêm trinh tham lang] hóa lộc; cự môn ngồi một mình hóa lộc, hóa quyền;[tài ấm giáp ấn] thiên tướng chờ.

Đái nguyên tắc tính [cùng lương], ở thái dương triền độ cung hạn trung, sai ai ra trình diện cát hóa cập cát hội, là khai vận đại hạn, ảnh hưởng nhân sinh quá sức trọng yếu.

Lãng mạn màu sắc [cùng lương], thì dĩ cự môn tọa thủ cung viên, là đánh giá kỳ có thể không khai vận then chốt.

Hai người vu then chốt tính đại hạn không được cát, thì tương ảnh hưởng về sau vận thế. Ví dụ như thái dương vận hạn không được cát, thì hậu vận tuy có [liêm tham] cát hóa, cũng không quá chủ tầm thường hưởng thụ; nhược vu thái dương tọa thủ cung viên đã khai vận, thì vu [liêm tham] vận nội, đã có thể có kiến thụ, có thể trở thành chủ quản.

Nếu như cự môn vận hạn không được cát, thì vu [liêm tham] vận hạn, sai ai ra trình diện cát cũng chỉ là tửu sắc tài vận hưởng thụ, sai ai ra trình diện sát kị hình diệu trái lại tang chí. Thảng ở cự môn vận hạn nội đã khai vận, thì [liêm tham] đại hạn mặc dù không được cát, cũng chỉ là tiêu phí lớn hơn nhập hơi thở đa tác vô vị xã giao mà thôi, không được chủ tang chí.

Nhưng nguyên tắc tính [thiên đồng thiên lương], vu hình kị tịnh thấy vận hạn, mỗi dễ trêu chọc thị phi, tịnh khiến cho kiện tụng; mà lãng mạn màu sắc [thiên đồng thiên lương], cho dù hình kị tịnh sai ai ra trình diện, cũng chỉ là nội tâm sầu lo, cùng với tâm lý không thăng bằng, mưu cầu phát tiết mà thôi, không đổi đối ngoại giới sinh tranh cãi.

Ở đây mà lại cử một [thiên đồng thiên lương] ở cung phúc đức ví dụ, dĩ nói rõ [cùng lương] bản chất nhất nhất

Cự môn ở tử cung ngồi một mình thủ mệnh viên, cung phúc đức [thiên đồng thiên lương] cùng triền, ất năm sinh ra, Thái âm Hóa kị, gửi thông điệp cung thiên di của thiên cơ cập cung phúc đức của [cùng lương], thiên hình cùng độ, bởi vậy trên cơ bản là nguyên tắc tính mạnh [thiên đồng thiên lương].

Đi tới kỷ mão đại hạn, [vũ khúc thất sát] thủ mệnh, vũ khúc hóa lộc, mệnh đồ đặc sắc phát đạt. Nhưng mà cung phúc đức vô chính diệu, tá đối cung [liêm tham] vào cung an tinh, có lưu đà cập văn khúc Hóa kị cùng độ.

Nếu như nguyên cục cung phúc đức [cùng lương] không vì Thái âm Hóa kị đái đà la sở gửi thông điệp, thì đại vận cung phúc đức cận vi bất lợi ăn ý, không thích hợp bày ra, hiện tại thì nhân một thời vận trình đắc ý, Vì vậy đứng núi này trông núi nọ, bỏ qua thì ra là hợp tác đồng bọn, lánh mưu chính phát triển, kết quả là hộ khách quỵt nợ, đến nỗi sự nghiệp chu trương, (chú ý đến đây đại vận cung tài bạch sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị, cung điền trạch hội chiếu Thái âm Hóa kị, mà lại sai ai ra trình diện sát hình chư diệu. ) lúc đó không bằng bất biến, trái lại có thể tạ vũ khúc hóa lộc của cát, thủ cựu nghiệp mà ung dung mưu tính tiến thủ.

Duy nguyên cục cự môn cung mệnh đã đa nghi lự, cung phúc đức [cùng lương] đái nguyên tắc tính đó là chủ quan, bởi vậy đối hợp tác đồng bọn nghi kị trọng trọng, dũ nghi dũ tự, rốt cục gây ra phiền phức, suy đoán đẩu số cần phải nặng toàn cục, đến đây tức là đồng loạt.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 18 vũ khúc thất sát tọa mão dậu

Vũ khúc thất sát, tinh diệu cường liệt, sở dĩ chủ một thân làm việc có quyết đoán có nghị lực, nhưng cũng chủ thanh thiếu niên thì bất lợi, phải quá trình phấn đấu sau đó thành công, nhất là bất khả ăn ý, đồng ý sự công chức, hoặc kinh doanh thực nghiệp, cũng có thể ở tài chính và kinh tế giới công tác.

Vũ sát vu mão dậu cung cùng độ, tinh diệu kết cấu mạnh phi thường liệt, phải phụ bật củng chiếu, canh được hội hóa lộc hoặc lộc tồn, cuộc sống gặp gỡ sau đó thủy được trôi chảy, bằng không dễ tứ cố vô thân mà rủi ro.

Bản tinh hệ đặc tính là nhạy cảm mà gấp gáp, có mưu lược nhưng vô thấy xa, khôn khéo có khả năng lại dễ đuổi tận giết tuyệt, cũng nhất định phải tả hữu xương khúc điều hòa, sau đó tài biến thành thông minh chặt chẽ mà không lưu vu ngắn lự không tốt. Nhược canh phùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thiên mã hội chiếu, thì phúc trạch đã lâu.

Ở mão cung an mệnh, Hóa kị hoặc gặp sát cổ nhân nói có [mộc áp lôi kinh] tai ương, ở xã hội hiện đại thì là tao ngộ thổ mộc áp thương cập điện giật. Ở dậu cung an mệnh người, Hóa kị hoặc gặp sát chủ ý ngoại bất trắc, dễ sinh bệnh ung thư hoặc não bộ bệnh.

Mão dậu nhị cung an mệnh, hỏa linh cùng độ thì là tài lợi việc mà sinh ý ngoại, tái kiến vũ khúc Hóa kị cập cướp sát, âm sát hoặc đại hao tổn cùng độ, thì có trộm cướp tai ương. Kình dương cùng độ, nguyên nhân chính tài lợi nhi động vũ. Nhược sở hội liêm trinh Hóa kị thì ứng với đề phòng huyết quang tai ương hoặc sinh bệnh mổ.

Đương cung tài bạch liêm trinh tham lang có lộc tồn cùng độ hoặc ở đối cung xung chiếu người, tịnh có thiên mã cập cát diệu hội hợp, là anh hùng con đường cuối cùng gặp quý nhân của tượng, vu trong khốn cảnh đột nhiên phát tích thay đổi thái.

Thảng cung mệnh hội hợp hỏa, linh, dương, đà, thiên không, cướp, hình diệu, nên làm quân cảnh hoặc bảo an công tác, sát nhiều lắm thì là đồ tể. Nếu có văn tinh hoặc sai ai ra trình diện lộc quyền khoa hội, thì nên tác ngoại khoa bác sĩ, hội liêm trinh Hóa kị thì dĩ khoa phụ sản là nên.

Nhược nhiên sát hình chờ diệu sai ai ra trình diện lộc mã, trái lại nên kinh thương.

Nữ mệnh vũ khúc thất sát, phối phu lớn tuổi bát tuổi đã ngoài người là nên.

[vũ khúc thất sát] tọa mão dậu nhị cung, đối cung Thiên phủ, tam hợp cung vị là [tử vi phá quân], [liêm trinh tham lang].

Muốn đẩy phán đoán đến đây tổ tinh diệu tính chất, cần phải chú ý kỳ vi quyết đoán, hay là ngắn lự. Nhất nhất quyết đoán và ngắn lự kỳ thực chích một đường của soa, bởi vì ngắn lự [vũ khúc thất sát], biểu hiện ra nhưng tự anh minh quả đoán, đương nội tâm do dự là lúc, vẫn đang tái sinh ra thanh thoát quyết định. Chỉ là thường thường quyết đoán lệch lạc, cần phải bù đắp mà thôi, sở dĩ giá phân biệt từ bề ngoài rất khó nhìn ra được.

Phàm [vũ khúc thất sát] thuộc quyết đoán người, ở lâu có thừa địa, mà ngắn lự người thì đa bạc tình, bởi vậy nhân sinh cũng liền tương đối cô lập. Giá cũng tái sinh là suy đoán giá tổ tinh hệ khác nhau.

Yếu phán đoán [vũ khúc thất sát] tính chất, chích cần phải khán đến đây tinh hệ có hay không hội lộc, vô luận được hóa lộc hoặc lộc tồn đều có thể. Nhược được lộc đồng thời sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật hội chiếu, thì kỳ tính chất là quyết đoán; nếu không có phụ bật, vừa không gặp lộc, trái lại sai ai ra trình diện có sát hội chiếu, thì kỳ bản chất là ngắn lự.

Dĩ hội hợp cung độ tinh diệu mà nói, [tử vi phá quân] phe còn có sát tinh cùng độ, nhất là đà la, thì tăng mạnh [vũ khúc thất sát] ngắn lự, nếu không có sát diệu, mà có phụ tá chư diệu cùng hội, thì có thể ảnh hưởng [vũ khúc thất sát] bản chất biến thành quyết đoán.

Một ... khác tổ hội hợp tinh diệu là [liêm trinh tham lang], cũng không nên và đà la cùng độ. Nhất là giá tinh diệu tá nhân [cung phúc đức] an tinh, cho nên đối với [vũ khúc thất sát] ảnh hưởng càng trọng yếu hơn.

Văn xương văn khúc cũng có thể điều hòa [vũ khúc thất sát] ngắn lự tính chất, duy ưa và [vũ sát] đối cung Thiên phủ cùng triền, thì tính chất cao hơn, so sánh và [liêm tham] cùng triền cho thỏa đáng. Nhất nhất chủ yếu là ngại [liêm tham] có xương khúc cùng triền, có chứa đào hoa tính chất, đến nỗi ảnh hưởng [vũ khúc thất sát] quyết đoán lực.

Thái dương triền độ cung độ, nhập miếu người thượng lợi [vũ khúc thất sát], duy ngắn lự người thì dễ sinh vưu oán, khiến cho nhân tế quan hệ thay đổi kém, đến nỗi ảnh hưởng hậu vận.

Nhược lạc hãm thái dương, thì đối bất luận cái gì tính chất [vũ khúc thất sát] giai bất lợi. Thiện quyết đoán [vũ sát] cũng dễ dàng đến đây vận hạn gây chuyện vưu oán. Ngắn lự [vũ khúc thất sát] nếu có kình dương cùng độ, thì không đổi đặt chân vu sở phục vụ cơ cấu, canh sai ai ra trình diện kị sát, chủ nhà nghiệp dao động.

Thiên cơ độc thủ cung viên, nhược sai ai ra trình diện Hóa kị, nhất là cùng ngày cùng và Thái âm giai Hóa kị hội chiếu lưu niên, ngắn lự [vũ khúc thất sát] là lỡ dịp rủi ro niên kỉ phân. Mà thiện quyết đoán người chỉ cần mọi việc gìn giữ cái đã có, thì tránh được miễn tổn thất.

Thảng nguyên cục vũ khúc Hóa kị, thì tối kỵ đi thiên cơ triền độ cung viên, dù có cát hội, cũng tất đa rách nát, mà lại chủ trêu chọc ác tính cạnh tranh, nhân thân công kích.

Thiên phủ triền độ cung hạn, không thích hợp ngắn lự [vũ khúc thất sát] trải qua đi, nhược canh [thiên không kho], [lộ kho], thì thường thường làm trọng đại tai bệnh, sự nghiệp khuynh phá vận hạn hoặc lưu niên. Quyết đoán [vũ khúc thất sát] trải qua đi đến tận đây, cũng yếu phòng cướp đạo.

Thiên phủ cung hạn, giống nhau bất lợi [vũ khúc thất sát], nhược lưu niên phùng đến đây cung độ, có lưu lộc hoặc lưu hóa lộc chiếu xạ, sau đó thủy là điềm lành.

[vũ khúc thất sát] ưa đi Thái âm triền độ cung hạn, nhập miếu cát hóa người vưu ưa. Nhược hội hình kị chư diệu, ngắn lự [vũ sát] thì nguyên nhân chính bù đắp lệch lạc mà thu nhận tổn thất trọng đại. Xu tị chi đạo, ở chỗ tráng sĩ cụt tay, vừa có sai lầm lập tức đình chỉ kế hoạch.

Lạc hãm Thái âm bất lợi quyết đoán tính [vũ sát], nguyên nhân chính quyết định trọng đại mà sự nan lưỡng toàn, tất chiêu cùng lúc bất mãn, ngắn lự người trái lại vô đến đây khuyết điểm. Nhưng nên tịnh không thích hợp động, động thì thu nhận tổn thất. Đương Thái âm Hóa kị sai ai ra trình diện đà la cùng độ là lúc, nhất là không thích hợp thay nhân đảm bảo, bằng không tất hội thế hệ thường trái.

Cự môn tọa thủ cung viên, nếu vì [thạch trung ẩn ngọc] kết cấu, thì thiện quyết đoán [vũ khúc thất sát] tối nên trải qua đi, canh sai ai ra trình diện cát hóa hoặc cát diệu, vì trở thành đại sự lập đại nghiệp lưu niên hoặc vận hạn. Nhược cự môn triền xương khúc mà vô cát hóa, thì là chuyển biến tính vận trình, cần phải tường tinh diệu hội hợp dĩ định kỳ chuyển biến hậu của nên kị.

Ngắn lự [vũ khúc thất sát] đi [thạch trung ẩn ngọc] cự môn vận hạn cũng không cát, thường thường công khuy nhất hối, hoặc nhân quyết định lệch lạc mà chiêu thụ chỉ trích.

Thiên tướng độc thủ cung viên, nếu vì hình kị giáp người, thì [vũ khúc thất sát] hội cảm thấy áp lực, nguyên cục thiện quyết đoán người thì so sánh dễ thong dong ứng phó, nhược ngắn lự [vũ sát] phùng đến đây vận hạn lưu niên, thường thường bại sự.

Thiên tướng nếu vì [tài ấm giáp] người, thì không luận loại nào tính chất [vũ khúc thất sát] đều là mưu sự dùng ít sức. Nhược thiên tướng cung viên có xương khúc, phụ bật cùng độ, càng đặt suốt đời sự nghiệp cơ hội tốt.

[thiên đồng thiên lương] tinh hệ cứ thủ cung hạn, không thích hợp thiên lương hóa khoa sai ai ra trình diện hình tinh. Nhược cung viên tính chất vô cùng cô khắc, [vũ khúc thất sát] phùng của, đa tang bệnh đồ tang. Nhưng nếu và đào hoa chư diệu đủ hội, thiên đồng hóa lộc, thì chỉ niên thiếu đắc chí mà biến thành tang chí, từ nay về sau sa vào tửu sắc tài vận.

[vũ khúc thất sát], [liêm trinh tham lang], cùng với [tử vi phá quân] ba cung hạn, là nguyên cục [vũ khúc thất sát] tọa mệnh người cụ cực chuyển biến lớn tính lưu niên hoặc vận hạn. Có thể tường tiền luận [vũ khúc thất sát] bản chất nhất tiết, dĩ định cát hung hưu cữu.

Nhưng mà phàm gặp phá quân hóa lộc, tham lang cũng tất đồng thời Hóa kị, loại này tình hình, cận lợi quyết đoán tính [vũ sát], đối ngắn lự người thì bất lợi.

Hiện tại mà lại cử một [vũ khúc thất sát] ở cung tài bạch ví dụ thực tế nhất nhất

[tử vi phá quân] ở xấu cung an mệnh, mậu năm sinh ra, sự nghiệp cung [liêm tham] có lộc tồn, mà lại tham lang hóa lộc, Vì vậy cung tài bạch [vũ khúc thất sát] lần này được song lộc tịnh chiếu, toàn cục khí cơ ấm áp dễ chịu.

Đi tới bính thìn đại vận, Thái âm tọa thủ mà rơi hãm, cung hạn trong vòng có nguyên cục đà la, lại có đại vận đà la cùng độ, cung tài bạch thiên cơ ngồi một mình, vu nguyên cục là Hóa kị, mà lại có lượng nặng dương đà hội chiếu.

Ở đây vận hạn trong vòng, mới đầu là không hài lòng ngoại quốc cửa hàng, đối đại lý kỳ hàng thì khởi gút mắt, Vì vậy liền nỗ lực tìm một ... khác bài tử hàng tác đại lý, sau lại rất dễ tìm được, nhưng để mở tân bài tử, không thể làm gì khác hơn là đại lượng cho vay, mấy năm trong vòng, một thân thâm vốn không ít.

Thỉnh tham khảo tiền thuật, [vũ khúc thất sát] đi thiên cơ vận hạn lợi gìn giữ cái đã có, là được biết đến đây lệ nặng yếu.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 19 thái dương ngồi một mình thìn tuất

Thái dương ở thìn tuất cung an mệnh, đối cung Thái âm, hai người giai nhập vượng cung, là điển hình [nhật nguyệt tịnh minh] cách cục, nhưng như ở tuất cung, thì Thái âm thái dương giai ở hãm cung, cũng điển hình [nhật nguyệt trái lại bối] cách.

[nhật nguyệt tịnh minh] giống nhau chủ niên thiếu đắc chí, thái độ làm người chính trực, hơn nữa xử sự thạo đời nhạy bén. Nhược hội phụ tá chư diệu cập hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, canh chủ quý hiển. Nhưng nếu ngôi sao may mắn cập sát diệu tịnh chiếu, thì nên làm pháp luật, hoặc đảm đương giám sát chức vụ, cũng có thể làm truyền bá công tác, nhược văn tinh đồng thời nhập cung mệnh, thì nên làm văn giáo, văn hóa công tác.

[nhật nguyệt trái lại bối] cổ nhân cho rằng và phụ mẫu vô duyên. Nhưng xã hội hiện đại là tiểu gia đình chế độ, hơn nữa rời xa nơi chôn rau cắt rốn đã không coi vào đâu một hồi sự, sở dĩ [phụ mẫu vô duyên] sở biểu hiện cụ thể sự thực, cũng không như cổ đại nghiêm trọng như vậy. Ở sự nghiệp phương diện, thì chủ danh tiếng khó có thể hiển đạt, nhưng khi hội chiếu cát diệu là lúc, đặc biệt thái dương hóa lộc, thì chủ sẽ thành cự phú, duy phải trải qua một phen gian tân giãy dụa. Mà [phụ mẫu vô duyên] tính chất cũng biểu hiện là phải tay không hưng gia, khó có được phụ ấm. Thích hợp làm chức nghiệp và ở thìn cung người tương đồng.

Thái dương ở thìn, tuất cung hóa lộc, đều là tài bạch bổ ích. Nhược hóa quyền tinh, ở thìn cung người chủ quyền lực tăng, ở tuất cung người chủ nhân chủ quan tăng, tuy có quyền lực, nhược sai ai ra trình diện sát diệu trái lại chiêu thị phi, nên chú ý mình tu dưỡng.

Thái dương ở thìn, tuất cung hóa khoa, danh tiếng đều hiển, nhưng ở tuất cung người không thích hợp yêu cầu danh, danh dũ cao thị phi dũ đại.

Nhược thái dương Hóa kị, ở thìn cung người nên chú ý và nam tính tôn thân bao quát thủ trưởng, ông chủ quan hệ. Ở tuất cung Hóa kị, ngoại trừ nhân tế quan hệ ngoại, tịnh phòng mắt có bệnh. Nhược canh hội kình dương, thiên hình, chủ quan phi.

Nữ mệnh [nhật nguyệt tịnh minh] người, cổ nhân cho rằng có thể sớm phối hiền phu, đây là bởi vì cổ đại phụ nữ vô sự nghiệp đáng nói. Nhược ở hiện đại thì cũng chủ tự thân có thể phát triển sự nghiệp. Nhưng nếu phùng [nhật nguyệt trái lại bối] thì nên trì hôn. Nhược cung mệnh rất có hỏa linh cùng độ, tảo hôn có thất đủ của ngu, mà lại vất vả cực nhọc ít người duyên.

Thái dương ngồi một mình thìn tuất, đối cung là Thái âm, tam hợp cung là cự môn ngồi một mình, cập [thiên đồng thiên lương].

Muốn đẩy phán đoán đến đây cung thái dương đặc tính, cần phải chú ý kỳ có vô thụ liên lụy bóc lột. Bởi vì đến đây nhị cung viên thái dương, ký nhu chăm sóc cự môn, giải trừ kỳ ám tế; vừa nhu chiếu cố thiên lương, giải trừ kỳ cô kị; hậu nhu và Thái âm đối chiếu, dĩ quang hoa chiếu xạ Thái âm. Đến đây tuy là thái dương ở mười hai cung tình hình chung, duy thìn tuất nhị cung thái dương và Thái âm đối diện, sở dĩ đến đây bản chất càng căng thẳng.

Thái dương nhập miếu, thì quang hoa xán lạn, so sánh lạc hãm người là tốt. Canh sai ai ra trình diện hóa lộc, quyền, khoa, thì không sợ Thái âm, cự môn, thiên lương bóc lột liên lụy. Nhược sai ai ra trình diện sát kị, thì tuy nhập miếu cũng không là tốt. Thảng [bách quan triều củng], thì có thể giảm bớt áp lực.

Thái âm nhập miếu, thì không được liên lụy thái dương. Canh sai ai ra trình diện hóa lộc, quyền, khoa, tự chủ không được sinh bóc lột. Nhược Thái âm lạc hãm vô huy, thì yếu luy thái dương của chiếu cố, Thái âm canh hóa thành sao Hóa kỵ, hoặc sai ai ra trình diện sát diệu trọng trọng, thì đối thái dương liên lụy.

Cự môn có lộc, quyền, khoa, không gặp sát, thì không nên thái dương cường độ ánh sáng giải trừ ám, cho nên không được liên lụy thái dương. Nhược sát kị cùng triền, thì thái dương thụ liên lụy bóc lột.

[thiên đồng thiên lương] có phụ bật, xương khúc cùng độ, lãng mạn màu sắc và nguyên tắc kỷ luật điều hòa, thì không nên thái dương giải trừ kỳ cô kị. Nhược thuộc nguyên tắc kỷ luật tính chất, mà lại có sát hình chư diệu, thì nhu thái dương giải trừ kỳ cô kị, cho nên thụ liên lụy.

Đã ngoài chỉ dùng để thái dương cung độ [tam phương tứ chính] tinh hệ tổ hợp, để phán đoán thái dương hiện thực hoàn cảnh. Nhược thái dương không bị liên lụy bóc lột, thì nhân sinh gặp gỡ tự nhiên trôi chảy, bằng không liền dễ thấy lục thân không hợp, hơn nữa gặp gỡ đa nhấp nhô.

Thiên cơ ngồi một mình cung viên, nhân và cự môn tương đối, có rung chuyển ý tứ hàm xúc, sở dĩ chích lợi không bị liên lụy thái dương. Nhược thái dương gánh vác đã nặng, đi thêm đến đây cung độ, thì mặc dù cát hóa hội cát cũng cảm luy. Đặc biệt nguyên cục thái dương hóa khoa, lúc này, vinh dự cảm nặng, thì mệt nhọc càng sâu. Nhược sai ai ra trình diện sát diệu cùng triền, canh cần phải phòng kế hoạch làm lỗi, hoặc phải bị đảm năng lực sở không thắng nhiệm vụ.

[tử vi phá quân] cung độ, thái dương trải qua đi của thốn, vô luận có vô liên lụy, đều không thích hợp cùng người hợp tác kinh doanh, bằng không dễ sinh khúc chiết. Không bị liên lụy thái dương, ưa sai ai ra trình diện [tử phá] và xương khúc hoặc phụ bật vấn độ, thì là khai sáng sự nghiệp lưu niên hoặc vận hạn. Nhược thụ liên lụy người, sai ai ra trình diện đồng dạng tinh diệu kết cấu, bất quá giảm xuống vất vả cực nhọc mà thôi.

Thảng [tử phá] hội vũ khúc Hóa kị, tham lang Hóa kị, thì thụ liên lụy thái dương, phàm có cử động giai dễ diễn biến thành lực bất tòng tâm, cho nên mọi việc cần phải tỉ mỉ lo lắng, không thể làm mặt ngoài hiện tượng mê hoặc. Nếu không thụ liên lụy người, thì chủ gánh vác thêm vào trách nhiệm, ứng phó thêm vào chi tiêu mà thôi.

Thiên phủ ngồi một mình cung viên, được lộc người, thái dương giai nghi trải qua đi, thiên không lộ người, thái dương giai không thích hợp trải qua đi. Vô liên lụy thái dương trải qua đi thiên không lộ Thiên phủ, cần phải chú ý dạ dày tật bệnh, dễ nhân của chuyển thành nặng chứng. Có liên lụy thái dương, trừ cần phải chú ý khỏe mạnh ngoại, tịnh nhu chú ý tiền tài phương diện kế hoạch, để ngừa thu không đủ chi, nhập không được phu chi.

Thụ liên lụy thái dương trải qua đi Thiên phủ lộc tồn cùng độ cung viên, nhược nguyên cục thái dương Hóa kị người, sảo sai ai ra trình diện sát diệu tức dễ khiến cho phân tranh hoặc quan phi, đến nỗi rủi ro tổn thất.

Thái âm độc thủ cung viên, có hay không lợi cho thái dương trải qua đi, cần phải thị kỳ có vô phụ tá cát diệu cùng độ mà định, nếu có, mà lại vu [tam phương tứ chính] sai ai ra trình diện [đối tinh] người, tái kiến cát hóa, tức là tài lộc như ý của năm. Nhược ít thấy [chỉ tinh] thì lực lượng bất túc, thụ liên lụy thái dương trải qua đi, vị dễ lấy được phúc.

Nhược Thái âm lạc hãm, lại thấy sát kị, là có liên lụy thái dương sở không thích nhất. Có lúc mà lại là đại khuynh đổi lưu niên, khuynh bại trình độ cần phải tường thái dương kiếm vất vả trình độ mà định. Vô liên lụy người trải qua đi, cũng đa nội tâm bất an, hoặc kiếm vất vả rủi ro.

[liêm trinh tham lang] cùng độ cung viên, cần phải sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc, liêm trinh hóa lộc, sau đó thủy chủ tụ tài. Nhược tham lang hóa lộc, thì thụ liên lụy thái dương trái lại thật lãng phí chi, vô liên lụy thái dương cũng đa vô vị xã giao.

Nhược [liêm tham] và đà la cùng độ, thụ liên lụy thái dương tất nhân can thiệp vào mà bị hao tổn thất. Vô liên lụy người thì thụ áp lực công việc, nghĩ thời gian thiếu sử dụng. Nhưng nếu tham lang Hóa kị, thì chủ thay đổi sinh khửu tay hậu, bỏ lỡ kỳ ngộ.

[liêm tham] hóa quyền không bằng hóa lộc, hóa quyền thì chủ mệt nhọc.

Cự môn ngồi một mình cung viên, kỳ tính chất đã tường tiền thuật. [thạch trung ẩn ngọc] cách cục, là thái dương tọa mệnh người sở mừng nhất, chủ bị người chi trì, đề bạt. Bản chất thụ liên lụy hay không, cận ảnh hưởng kỳ lấy được cát trình độ.

Như là nghi kị tính nặng cự môn, không bị liên lụy thái dương trải qua đi thượng vô phương, thụ liên lụy người, là năm tất đa tự dưng mà đến thị phi. Nhược sát kị hình hao tổn chư ác diệu tất tập, thì phòng uống thuốc độc, hoặc trúng độc. Ác diệu khinh người thì phòng nhân nham hiểm phỉ báng.

Thiên tướng ngồi một mình vận hạn, chích nên không bị mệt thái dương trải qua đi, nhược thụ liên lụy thái dương đi đến tận đây cung độ, mặc dù cát hóa hội cát, cũng không quá làm mướn không công. Canh sai ai ra trình diện sát tinh ác diệu, thì tuyệt không nên khí cũ canh tân, bằng không tất sinh rách nát.

[hình kị giáp ấn] thiên tướng, không thích hợp nguyên cục Hóa kị thái dương trải qua đi, sảo sai ai ra trình diện lưu sát, đều là trêu chọc quan phi, hoặc bị người hãm hại vận hạn cập lưu niên.

[thiên đồng thiên lương] cung độ, đái lãng mạn màu sắc người, nên không bị mệt thái dương trải qua đi, thì là tay không hưng nhà vận thế, mà lại nên bằng nghề phục vụ, truyền bá nghiệp hưng gia. Kiếm vất vả người thì dễ nhạ đào hoa kiếp.

Nhược [cùng lương] đái nguyên tắc kỷ luật tính người, không bị mệt thái dương trải qua đi cũng chủ mệt nhọc. Kiếm vất vả người canh phòng kế hoạch làm lỗi, tăng phiền phức.

[vũ khúc thất sát] cùng triền cung độ, đái quyết đoán tính người, lợi không bị mệt thái dương, là khai vận niên kỉ hạn. Kiếm vất vả thái dương, thì bất lợi lục thân, mà lại phải ly tổ thành gia, hoặc phụ nghiệp tan hết sau đó tự lập.

Thảng [vũ khúc thất sát] bản chất ngắn lự, vô liên lụy thái dương trải qua đi cũng chủ động dao, cần phải chuyển biến hoàn cảnh hoặc cải biến dấn thân vào hành nghiệp, sau đó thủy lấy được yên ổn. Kiếm vất vả thái dương thì chạy ngược chạy xuôi, kẻ vô tích sự, nội tâm buồn khổ. Thảng vũ khúc Hóa kị, canh chủ lúc nào cũng thất nghiệp.

Hiện tại mà lại cử đồng loạt, nói rõ thái dương ở [cung tử nữ] đích tình huống --

Cung mệnh [tử vi phá quân], cung tử nữ thái dương ở tuất. Năm đinh sinh ra, cự môn Hóa kị hội thái dương, chủ đến đây thái dương kiếm vất vả.

Tới canh tuất đại hạn, thái dương thủ mệnh, hóa lộc. Cung tử nữ thiên tướng, lưu đà cùng độ, nguyên cục thì có kình dương cùng độ. Hơn nữa đối với cung [tử phá] đái Hỏa Tinh chiếu xạ, cho nên ở đây vận hạn nội chủ thụ tử nữ liên lụy.

Cung tử nữ có thể dùng dĩ suy đoán và thuộc hạ nhân tế quan hệ. Vu tân dậu năm, cung tử nữ Hóa kị cự môn vu lưu niên hóa thành lộc tinh. Là năm một thân vu đầu năm đề bạt một vị thuộc hạ, tới năm trung, lại trái lại tao đến đây thuộc hạ hướng đổng sự cục cáo trạng, đến nỗi điều nhiệm tạm rời cương vị công tác.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 20 thiên cơ ngồi một mình tử ngọ

Thiên cơ ở tử ngọ nhị cung ngồi một mình hơn nữa nhập miếu, tương đối năng lực phát huy thiên cơ đặc tính, bởi đối cung cự môn và của hội hợp, chỉ cần cự môn không thay đổi kị, liền sẽ không trêu chọc thị phi khẩu thiệt, trái lại chủ nhân biện sự hữu điều để ý, phản ứng nhạy cảm, có khẩu tài cơ biến.

Nói như vậy thiên cơ và cự môn tương đối, nhược được phụ bật xương khúc khôi việt cập hóa lộc hóa quyền hội chiếu, có thể phụ trách quyền uy, trở thành xí nghiệp lớn lĩnh đạo, hoặc chính phủ thủ trưởng. Thảng canh gặp lộc mã củng chiếu, thì canh tài nguyên dày. Nhược xương khúc giáp mệnh, thì chủ thái độ làm người thông minh ưu tú, có thể làm văn nghệ sự nghiệp, cũng nên làm truyền bá môi giới công tác.

Nếu có cát diệu lai hội, nhưng lại sai ai ra trình diện sát diệu, nhược làm chính trị hoặc thương nghiệp, tuy có thể phú quý, nhưng không kiên nhẫn cửu, không bằng lợi dụng sát diệu tính chất dĩ tác xu tị. Nói chung hội Hóa kị người nên làm truyền bá công tác, gặp kình dương thì có thể làm khoa học kỹ thuật công nghệ, canh mỗi ngày hình, có thể tác ngoại khoa bác sĩ, gặp hỏa linh dương đà, thì nên chuyên môn tài nghệ mưu sinh.

Nữ mệnh thiên cơ ngồi một mình tử ngọ, thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng tính hảo lộng quyền, duy cũng công việc quản gia có câu. Tối ngại thiên cơ Hóa kị, khả năng nhân thụ kích thích mà đùa bỡn tình cảm; nhược đối cung cự môn Hóa kị, canh hội sát diệu, nên trì hôn, bằng không thương phu khắc tử.

Thiên cơ ngồi một mình tử ngọ, đối cung là cự môn, tam hợp cung hội Thái âm cập [thiên đồng thiên lương].

Suy đoán tử ngọ cung viên thiên cơ bản chất, cần phải phân biệt kỳ cương nhu. Tính cương thiên cơ, am hiểu cơ biến, am hiểu kế hoạch, duy là công mà không là tư; nhược âm nhu thiên cơ, thì am hiểu quyền biến dĩ mưu tư lợi.

Cung phúc đức [thiên đồng thiên lương], là ảnh hưởng thiên cơ bản chất của then chốt. Nhược thiên lương hóa khoa, thì thiên cơ cụ dương cương khí, thảng thiên đồng hóa lộc hoặc thiên đồng Hóa kị, thì năng lực ảnh hưởng thiên cơ hóa thành âm nhu. Thiên đồng hóa lộc vừa trội hơn Hóa kị, Hóa kị người thường sinh nội tâm làm phức tạp, khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên mưu tư lợi chi tâm quá nặng.

Thái âm nhập miếu, mặc dù đái âm nhu cũng trội hơn lạc hãm. Lạc hãm Thái âm thiên cơ gặp gỡ, nội tâm thường có phức cảm tự ti, mà quyền mưu thủ đoạn đó là đến đây mà sinh.

Cự môn Hóa kị, ảnh hưởng thiên cơ yên ổn, thường nhân bất mãn khách quan hoàn cảnh, như phần nhiều là phi khẩu thiệt, bị người xa lánh, mà đứng núi này trông núi nọ, nhưng chuyển biến hoàn cảnh lúc, nhưng đa gặp gỡ không tốt, nhân ảnh hưởng này thiên cơ nội tâm cũng chủ quyền thuật.

Cự môn hóa lộc, quyền, khoa, thì nhìn trời cơ phát sinh hài lòng ảnh hưởng, dũ biến hóa dũ đa hài lòng gặp gỡ, do là tức năng lực phát huy thiên cơ tốt đẹp tính chất, tài cán vì sự nghiệp làm ra hài lòng kế hoạch.

Dương cương thiên cơ nên đi khai sáng tính vận hạn hoặc lưu niên, không thích hợp gìn giữ cái đã có.

Âm nhu thiên cơ thì nên sai ai ra trình diện lợi cho gìn giữ cái đã có vận hạn hoặc lưu niên. Nhược trải qua được cung độ đa tính chất chủ biến hóa tinh diệu, thì trái lại động một tí là phạm lỗi.

Chủ biến hóa, lợi khai sáng cung độ là ――[tử vi phá quân] sai ai ra trình diện cát hóa; Thái âm nhập miếu sai ai ra trình diện phụ bật;[liêm trinh tham lang] sai ai ra trình diện cát hóa, cự môn sai ai ra trình diện cát hóa;[vũ khúc thất sát] sai ai ra trình diện cát hóa; thái dương nhập miếu sai ai ra trình diện cát hóa; thiên cơ ngồi một mình sai ai ra trình diện cát hóa.

Lợi gìn giữ cái đã có cung viên làm một một ngày đêm phủ được lộc; Thái âm lạc hãm nhưng thấy cát hóa;[liêm trinh tham lang] mà tham lang Hóa kị;[thạch trung ẩn ngọc] cự môn sai ai ra trình diện lưu sát;[hình kị giáp ấn] thiên tướng;[thiên đồng thiên lương] hóa lộc, hóa khoa (nhược thiên đồng hóa quyền thì có khuynh hướng biến hóa cập khai sáng); thái dương lạc hãm mà sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu.

Âm nhu thiên cơ, bất lợi trải qua hành động đãng [tử vi phá quân] vận hạn, nguyên nhân chính cải biến nhân tế quan hệ mà sinh cữu lận. Dương cương người không được liên quan đến tư tâm, trái lại chủ khai sáng tân cục.

Dương cương thiên cơ trải qua đi Thiên phủ cung viên, nếu có lộc tồn cùng độ, trái lại có nghi ngờ tài bất quá, không thể thi triển kỳ sở trường cảm giác.

Thiên cơ ưa anh hoa nội liễm cự môn, dương cương người trải qua đi đến đây cung độ, nhất định có thể có điều biểu hiện, là bị người thưởng thức, cất nhắc lưu niên, nhưng âm nhu thiên cơ trải qua đi đến tận đây, thì dễ tư tâm tự cho là đúng, phủ bị người thưởng thức lại đùa bỡn thủ đoạn, đến nỗi ảnh hưởng hậu vận. Nhược nghi kị nặng nề cự môn, càng âm nhu hơn thiên cơ sở không thích, đa nội tâm lo lắng, hoặc cánh bởi vậy dũ đùa bỡn quyền mưu mà dũ sai ai ra trình diện khốn trệ. Dương cương người thì nguyên nhân chính kế hoạch mà sinh lo nghĩ.

[thiên đồng thiên lương] cung viên, nhược do nguyên cục dương cương hốt vu niên hạn hóa thành âm nhu, hoặc do nguyên cục âm nhu hốt hóa thành dương cương, đều vì thiên cơ thủ mệnh người đó sở không thích, chủ mọc lan tràn cản trở, đến nỗi thoái thoái thất cư.

Thiên cơ trên cơ bản ưa đi thiên tướng thủ viên cung độ. Thiên tướng khí chất ưu nhã, đại lợi dương cương thiên cơ trải qua đi, có thể lên chức tới chức vị trọng yếu, thương giới cũng chủ bị người tri ngộ, khí chất tục tằng thiên tướng vận hạn, âm nhu thiên cơ trải qua đi, dĩ thủ cựu đãi thì là nên. Nhược tư xê dịch biến hóa, thì trái lại dễ bị người xa lánh.

Đã ngoài thuật, là trời cơ trải qua đi mười hai cung trọng yếu khắc ứng với.

Hiện tại mà lại cử một cái ví dụ, bảo ngày mai cơ ở cung điền trạch đích tình hình nhất nhất

[vũ khúc thất sát] thủ mệnh, cung điền trạch thiên cơ ở ngọ. Kỷ năm sinh ra, thiên cơ và lộc tồn cùng độ.

Bởi thiên cơ hội [thiên đồng thiên lương] mà thiên lương hóa khoa, sở dĩ thiên cơ đái dương cương khí. Tuy có lộc tồn điều hòa kỳ khí chất, nhưng có dương đà tướng giáp, cũng không thể tác căn bản cải biến.

Đi tới quý dậu đại hạn, Thiên phủ thủ mệnh, cung điền trạch là cự môn hóa quyền, và lưu lộc cùng độ lại cùng nguyên cục lộc tồn đối củng. Cung mệnh Thiên phủ vừa hội nguyên cục [vũ sát] vũ khúc hóa lộc, cho nên cung mệnh ký kho bẩm tràn đầy, cung điền trạch cũng mười năm tốt vận.

Nhưng mà cung mệnh Thiên phủ được lộc quyền cận lợi gìn giữ cái đã có, cung điền trạch cự môn điệt lộc hóa quyền, cũng không phải khai sáng chuyển biến ngôi sao diệu.

Nhưng nhân nguyên cục cung điền trạch đa dương cương khí, sở dĩ cũng nguyên nhân chính chủ quan quyết định mà tư biến hóa. Hơn thế vận hạn trong vòng, một thân nhiều lần kiêm doanh mới nghiệp vụ, đều không thu hoạch, chỉ là không lỗ mà thôi (còn đây là bởi Thiên phủ điệt lộc của cho nên, bằng không tất có tổn thất), nhưng vốn có kinh doanh nghiệp vụ, thì vu chút bất tri bất giác rất có khởi sắc. Do là cũng biết nguyên cục khí chất và vận hạn cung viên khí chất một ... không ... Hợp nhau, tức có đồ lao vô công cảm giác. Đến đây sở dĩ luận các cung vận trình, đều nhu do bản chất suy nghĩ.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 21 tử vi Thiên phủ tọa dần thân

Tử Phủ dần thân, tử vi là bắc đẩu chủ tinh, tính nên khai sáng, Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh tính lợi bảo thủ, sở dĩ lưỡng khỏa chủ tinh gặp nhau, chẳng những có [nhất sơn bất năng giấu nhị hổ] xung đột, hơn nữa tính chất kiềm chế lẫn nhau, trái lại khó có thể phát huy. Nói như vậy, cận chủ một thân thanh cao, thậm chí khả năng phát triển trở thành là mèo khen mèo dài đuôi. Loại này tinh hệ tối nên văn giáo sự nghiệp, xuất nhâm công chức cũng có thể, không thích hợp từ thương, bằng không thoái thoái thất cư, thường thường vuột thời cơ cơ duyên, hoặc giả lộng xảo trái lại chuyết.

Tử Phủ cùng cung thì, tử vi nhược hóa quyền, hóa khoa, thì tử vi lực lượng trọng đại, khí phái cũng đại; nhược Thiên phủ hóa khoa, thì cận có khuynh hướng tín nặc, có nhất ngôn cửu đỉnh mỹ đức, thế nhưng trái lại có vẻ gặp phân thuần lương, khiếm khuyết lĩnh đạo và khai sáng năng lực.

Loại này tinh hệ kết cấu, tối nên sai ai ra trình diện [lộc mã cùng bôn ba] lai hội, chủ phú quý song toàn; thứ nhì là [lộc văn củng mệnh] cũng chủ phú quý; lần thứ hai thì là phụ tá chư diệu hội hợp, chủ quý mà không phú.

Nhược phụ tá chư diệu sẽ không, mà hỏa linh dương đà Tứ Sát tịnh sai ai ra trình diện, thì trái lại chủ thái độ làm người ngoại trung thành mà nội điêu gạt, đa hưng mặt trái thị phi. Canh phùng thiên không diệu hoặc thất bại vong, thì càng nhân cô độc, tầm thường độ nhật.

Nữ mệnh Tử Phủ, nhược cung phúc đức tham lang gặp đào hoa chư diệu thời nghi coi trọng đời sống tình cảm; nhược cung mệnh sát hình chư diệu tịnh sai ai ra trình diện thì chích nên kế thất, hoặc bởi mèo khen mèo dài đuôi mà chết thân không được hôn.

[Tử Phủ Thiên phủ] ở dần thân cùng độ, đối cung là thất sát, tam hợp cung hội vũ khúc ngồi một mình, cập [liêm trinh thiên tướng].

Muốn đẩy phán đoán [tử vi Thiên phủ] giá tổ tinh diệu vật tính, cần phải chú ý kỳ vi chủ động, hay là bị động. Thuộc về chủ động tính chất [tử vi Thiên phủ] thì công thủ mặn nên, nhược đái bị động màu sắc, thì trái lại dễ thoái thoái thất cư.

Dĩ [tử vi Thiên phủ] bản thân mà nói, kỳ thực đã là đái mâu thuẫn tính chất lượng hệ. Tử vi tự tiện mở sáng lập, Thiên phủ thủ giỏi thành, nhị diệu cùng độ, nhược tính chất cân đối thì tự nhiên có thể công có thể thủ, nhưng nếu đái phiến diện của tính, thiên về tử vi thì ngại thụ Thiên phủ liên lụy, lại tiến tới không dám tiến, thiên về Thiên phủ thì ngại thụ tử vi ảnh hưởng, lại thối mà không chịu thối, giá thốn tựu trái lại mọi chuyện rơi vào bị động, chỉ có thể sử dụng toàn lực lai ứng phó khách quan hoàn cảnh.

[tam phương tứ chính] sở hội thất sát cùng với ngồi một mình vũ khúc, đều đái thiên hướng vu tử vi tính chất, nơi chốn tranh thủ chủ động, nhất là đương vũ khúc hóa khoa là lúc, dễ cân Thiên phủ phối hợp, thì mặc dù chủ động mà không khiến tử, phủ nhị diệu mâu thuẫn quá sâu, chỉ cần [liêm trinh thiên tướng] phe tinh diệu, không bị Hỏa Tinh hoặc linh tinh quấy nhiễu, thì trên cơ bản có thể rốt cuộc [Tử Phủ] tính chất cân đối, nên công nên thủ.

Nhược vũ khúc ngồi một mình hóa thành quyền tinh, lệnh tử vi chủ động màu sắc tăng, tuy rằng [Tử Phủ] tinh hệ vị tất tựu mất đi cân đối, thế nhưng cuộc sống khúc chiết thủy chung luận võ khúc hóa khoa thì là đại. Vô luận nam nữ, vu ba mươi trước sau đa số phải trải qua một lần ngăn trở, kỳ vi tình cảm ngăn trở, hay là vật chất ngăn trở, cần phải tường đại vận của thực tế tinh diệu tổ hợp mà định kỳ cụ thể tính chất.

Nếu như vũ khúc hóa lộc, tính chất cùng trời phủ đồng khí, nhưng cũng lợi cho tử vi khai sáng, sở dĩ trên cơ bản thuộc về công thủ mặn nên. Chỉ là phải có lộc tồn đồng thời hội nhập [Tử Phủ] cung độ, sau đó tài năng hóa giải vũ khúc cô khắc khí. Sở dĩ nếu không có lộc tồn, thì một thân lúc nhỏ tương đối gian khổ.

[liêm trinh thiên tướng] tinh hệ, kỳ tính chất cơ bản thiên hướng vu Thiên phủ. Đương [hình kị giáp ấn] là lúc, thì tăng cường Thiên phủ tính bảo thủ, vu trung niên sau đó, sự nghiệp đã có cơ sở, thì không thích hợp hơn thế thì thủy tư canh thay đổi, bằng không dễ khiến cho thất bại, có lẽ vu trung niên hậu chợt phát sinh tình cảm làm phức tạp, bất lợi phu thê.

[liêm trinh thiên tướng] thành [tài ấm giáp ấn] cách cục thì, gìn giữ cái đã có lực lượng quá nặng, đồng thời tình cảm biến thành sử dụng tài phú để cân nhắc. Đương [Tử Phủ] càng sát diệu khốn cong là lúc, nhược không được an phận thủ thường, thì tình cảm vật chất đều có bị nhục chiết khả năng. Nhất là lúc nhỏ sinh hoạt thái ưu việt người đó, ngăn trở dũ đại.

[tử vi Thiên phủ] thủ lục thân cung viên, đều dễ có chứa khuyết điểm. Như lượng nặng phụ mẫu, hai lần hôn nhân các loại, nhược thủ cung Nô bộc, cũng có lúc thì thay đổi bằng hữu ý tứ hàm xúc. Đây là bởi vì tử vi cùng trời phủ tính chất không đổi tuyệt đối cân đối, vừa mất cân đối, mà lại sảo sai ai ra trình diện sát hình chư diệu, tức dễ biến thành tính chất bất lương nhất nhất kỳ cụ thể tình hình, có thể xem thêm sơ cấp giáo trình.

Thiên cơ độc thủ cung viên, đương [Tử Phủ] trải qua đi là lúc, cũng không chủ thực tế biến động, mà là chủ tư tưởng biến hóa. Nhược [Tử Phủ] tính chất không thăng bằng người đó trải qua đi đến đây cung, thiên cơ tính chất vừa tăng mạnh không thăng bằng màu sắc, thì dễ biến thành thâm căn cố đế, khả năng ảnh hưởng hậu vận. Ví dụ như nữ mệnh nguyên cục [Tử Phủ] hội liêm trinh Hóa kị, Thiên phủ bởi vậy chịu ảnh hưởng, dễ sảo bị nhục chiết tức lãnh thối. Đương trải qua đi thiên cơ độc thủ cung viên thì, liền rất dễ lấy ngắn hoặc xem ra là trôi chảy đường đi, cho dù có cải biến thực tế ý niệm trong đầu, cũng khuyết thiếu thực tế thay đổi dũng khí, mười năm lúc đi tất đến đây vận hạn, tới tiếp theo vận hạn thì, liền tái vô sự nghiệp hùng tâm. Nhất nhất có lúc nhìn thấy những ... này nữ mệnh, đại vận lộc, quyền, khoa hội, mà bản thân cũng gia đình bà chủ, tức là bởi vì mọi việc như thế duyên cớ.

Nếu như nam mệnh nguyên cục [Tử Phủ] có dương đà chiếu xạ, đặc biệt đương cô kị vũ khúc và đà la cùng độ; hoặc không thích kích thích [liêm tướng] và kình dương cùng độ là lúc, thì đương đi tới thiên cơ độc thủ cung viên thì, thường dễ úy gian nan mà đã chọn sai người sinh lộ hướng.

Thiên cơ nhược vu vận hạn lưu niên hóa lộc, thì nên chủ động [Tử Phủ]; nhược hóa khoa minh trái lại nên bị động [Tử Phủ]. Bởi vì sai ai ra trình diện lộc lợi cho tranh thủ, sai ai ra trình diện khoa thì nên vu bảo trì danh dự.

Phá quân hóa lộc hóa quyền, đều đối chủ động [Tử Phủ] có lợi, nhưng không thích hợp lý tưởng rất cao, vừa có tốt gặp cho rằng tức từ nay về sau vận may tần lai, bằng không tất nhân lý tưởng cao mà vừa tao ngăn trở.

Nhược phá quân có dương đà hội chiếu, thì trái lại nên vu bị động [Tử Phủ], có thể ung dung mưu tính chậm tiến, chậm rãi xoay hoàn cảnh xấu. Vừa dễ bị người ảnh hưởng, nóng lòng cải biến thì thất bại. Bởi vậy trải qua đi đến đây cung hạn thì, yếu thận vu tuyển trạch hợp tác gây dựng sự nghiệp đồng bọn.

Thái dương nhập miếu, nên chủ động [Tử Phủ], lạc hãm thì nên bị động. Nhưng chủ động người cũng chủ danh lớn hơn lợi, hoặc tạ bản thân danh tiếng dĩ tranh thủ tài lộc. Nhược thái dương Hóa kị, canh nên thận vu đầu tư. Ưa thái dương hóa thành quyền, lộc, thì không luận loại nào tính chất [Tử Phủ] đều là trôi chảy vận hạn lưu niên.

Vũ khúc độc thủ cung viên, giống nhau lợi chủ động [Tử Phủ]. Duy nguyên cục vũ khúc Hóa kị, tử vi tất đồng thời hóa quyền, thì [Tử Phủ] chủ động lực quá mạnh mẽ, loại này kết cấu, lợi nam bất lợi nữ, nữ mệnh tăng cô khắc, hơn nữa ngại thái chủ động. Nam mệnh thì vu trải qua đi vũ khúc Hóa kị cung viên thì, không làm lực bất tòng tâm cải biến, tức nhưng có thể trì doanh bảo thái.

Thiên đồng độc thủ cung viên, đối [Tử Phủ] mà nói, thuộc về trung tính. Vô luận chủ động bị động, đều nên sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa cát hóa, thì động tĩnh giai nghi. Nhược sai ai ra trình diện hình kị chư diệu, nhất là cự môn Hóa kị lai hội thiên đồng, thì [Tử Phủ] dễ vô sự tìm việc, tự sinh làm phức tạp. Vu lưu niên gặp đến đây, thì là tình cảm biến hóa của năm, sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu nhất là. Thảng sát hình diệu trọng trọng, thì nhân tình cảm biến hóa mà ảnh hưởng tài bạch sự nghiệp. Thảng canh sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị lai hội, thì là nghiêm trọng đào hoa kiếp.

Thất sát độc thủ cung viên, không nhất định sinh biến hóa, phải sai ai ra trình diện lộc mã giao nhau, thủy chủ có phi thay đổi bất khả khách quan hoàn cảnh. Sở dĩ bị động [Tử Phủ], phải thất sát lộc mã cùng hội. Sau đó tài chủ biến động. Biến động thật là tốt phôi, tường vận hạn lưu niên tinh diệu hội hợp mà định. Mừng nhất hội phá quân hóa quyền, thì tự nhiên năng lực nơi chốn tranh thủ chủ động, giới thì tức là cụ khai sáng tính niên kỉ phân.

[Tử Phủ] giống nhau không thích trải qua đi thiên lương triền độ cung hạn, bởi vì thiên lương không mang theo lĩnh đạo tính chất. Nhược vận hạn phùng đến đây thượng không có gì đáng ngại, cận chủ thối cư phía sau màn, mà lúc đó đã là [Tử Phủ] lão vận. Thảng lưu niên trải qua đi thiên lương cung độ, có sát kị lai hội, chủ minh thăng ám giáng. Nhưng khi thái dương nhập miếu, mà lại sai ai ra trình diện cát hóa là lúc, lại lợi cạnh tranh.

[liêm trinh thiên tướng] không thích hợp hình kị giáp, chủ động bị động [Tử Phủ] đều có đình trệ, bị quản chế tao ngộ. Nhược [tài ấm] giáp, thì cận nên thối cư Phó Thủ địa vị, cho dù trên thực tế đảm nhiệm lãnh đạo làm việc, cũng không nghi cư lĩnh đạo tên. Sai ai ra trình diện liêm trinh hóa lộc, vưu cần phải chú ý bất khả ra phong đầu.

Cự môn ngồi một mình vận hạn, chỉ cần không thay đổi kị, lại có nhập miếu thái dương gửi thông điệp, thì lợi bất luận cái gì tính chất [Tử Phủ]. Nhược lộc quyền khoa hội, canh hội thụ dị tộc đề bạt, hoặc lợi cho hợp tác của năm. Nữ mệnh yếu phòng thụ tình cảm làm phức tạp, nam mệnh, nhược cung phúc đức sai ai ra trình diện đào hoa, thì dễ di tình biệt luyến.

Tham lang ngồi một mình cung viên, nhược hóa thành sao Hóa kỵ, sắc nhất chủ động [Tử Phủ] trải qua đi, lúc này biến thành truy cầu lý tưởng vận trình. Nhược bị động [Tử Phủ] thì trái lại dễ lỡ dịp.

Nhược vận hạn lưu niên sai ai ra trình diện tham lang Hỏa Tinh, hóa lộc, bị động [Tử Phủ] trái lại dễ tang chí, một ngày giao nhập vận may, tức bất đồ tiến thủ, chung dồn thất thủ.

Nhập miếu Thái âm nên [Tử Phủ], lạc hãm thì không thích hợp, lợi bị động [Tử Phủ], chủ động sảo thứ. Duy nhược Thái âm Hóa kị, thì [Tử Phủ] trải qua đi đến tận đây vận hạn lưu niên, dễ nhân đắc ý vênh váo, vọng tác đầu tư mà dồn thất bại. Tất Thái âm hóa lộc, sau đó tài khả đại triển kế hoạch lớn.

Hiện tại mà lại cử một [Tử Phủ] tọa cung phu thê ví dụ.

Cung mệnh tham lang, cung phu thê [Tử Phủ] ở thân cung cùng độ, kỷ năm sinh ra, tham lang hóa quyền và vũ khúc hóa lộc tương đối. [Tử Phủ] được hội vũ khúc của lộc mà vô lộc tồn điều hòa, đái cô khắc của tính. Cung mệnh tinh thì hiển tích cực.

Đi Đinh Sửu đại vận, cung phu thê cự môn Hóa kị ngồi một mình. Mà bính dần năm, cung phu thê [liêm trinh thiên tướng] Hóa kị, dương đà tịnh chiếu, lại thấy linh tinh, trượng phu Vì vậy năm mắc can bệnh rất nặng.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 22 Thái âm ngồi một mình mão dậu

Thái âm ở mão cung ngồi một mình, chủ niên thiếu bất lợi phụ mẫu, còn nhỏ tức rời xa nơi chôn rau cắt rốn, mà lại khả năng cho làm con thừa tự khác họ. Sai ai ra trình diện sát kị, nam nữ giai dễ khởi tình cảm ngăn trở.

Thái âm ở dậu cung ngồi một mình chủ thái độ làm người có phú quý, tuy ít năm tù khắc nữ thân, nhưng nhưng có chí. Đến đây cung mệnh người chủ mạo mỹ, dễ trêu hoa ghẹo nguyệt.

Thái âm vu mão dậu cung ngồi một mình, đối cung là trời cùng, hội tam hợp cung thái dương ngồi một mình, cập thiên lương ngồi một mình.

Muốn đẩy phán đoán đến đây nhị cung viên Thái âm đặc tính, cần phải chú ý kỳ ý chí là kiên cường, ức là bạc nhược. Nhất là nữ mệnh, Thái âm tọa dậu, có chiêu phong nhạ điệp của tính, thảng như ý chí bạc nhược, thì nhân sinh liền đa bản thân tạo thành làm phức tạp.

Thái âm hóa lộc hoặc Hóa kị, đều ảnh hưởng ý chí bạc nhược, nhưng tính chất bất đồng, hóa lộc người dễ đối tình cảm ý chí bạc nhược, Hóa kị người đối vật chất ý chí bạc nhược. Thái âm hóa quyền, hóa khoa, thì có thể tăng ý chí lực.

Thiên lương có hình diệu cùng độ, nhập miếu Thái âm cùng với hội chiếu, tăng kỳ mình khắc chế lực lượng, sở dĩ cũng tăng cường ý chí lực, nhưng vị miễn dễ rơi vào cô lập. Lạc hãm Thái âm thì ngại thiên lương thiên hình lực lượng quá nặng, biến thành lục thân không hợp, năm mới bất lợi phụ mẫu, mà lại hôn nhân tử nữ không như ý. Hơn nữa kỳ ý chí lực cũng không bởi vậy tăng, trái lại là trở nên bạc nhược.

Thiên đồng Hóa kị, ảnh hưởng Thái âm ý chí lực, kỳ yếu cụ nghỉ biểu hiện là dễ sa vào dục nhạc, nhược Thái âm lạc hãm thì vừa dễ dàng truy cầu dục vọng mà trượt chân.

Thất sát, phá quân, tham lang ngồi một mình ba cung viên, phải ý chí lực kiên cường Thái âm thủy nên trải qua đi. Mà lại ưa sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, duy không thích Hóa kị. Sai ai ra trình diện Hóa kị thì không thích hợp không lịch sự suy nghĩ sâu xa thành thục hư tức đồ cải biến hoàn cảnh.

Nhược ý chí lực yếu Thái âm, vu sát, phá, lang vận hạn hoặc lưu niên, một ngày đồng thời có sát hội hợp, tức là ác tính chuyển biến vận trình, sở dĩ nói chung, dĩ gìn giữ cái đã có là tốt, cũng không nên rơi vào tình cảm làm phức tạp.

Cự môn độc thủ cung viên, đối ý chí yếu Thái âm cũng hiểm vận, cự môn Hóa kị thì càng tình cảm canh tổn thất nặng nề niên kỉ hạn, hoặc gây chuyện khẩu thiệt. Ý chí kiên cường Thái âm, thì ưa cự môn hóa lộc, hoặc thái dương hóa lộc củng chiếu, thường thường là khai vận niên kỉ hạn.

Ý chí yếu Thái âm, dĩ cự môn hóa quyền, hoặc thái dương hóa khoa là nên, thì là khai vận niên kỉ hạn.

[liêm trinh thiên tướng] cung viên, ý chí yếu Thái âm trải qua đi, không thích liêm trinh Hóa kị, cũng không ưa [hình kị giáp ấn], thảng canh gặp dương đà chiếu xạ dễ nhân xử trí theo cảm tính mà sinh thất bại, hoặc nhân tình cảm ngăn trở mà thụ trọng đại đả kích. Nhược canh sai ai ra trình diện văn xương hoặc văn khúc Hóa kị, thì thường dễ có phí hoài bản thân mình chi niệm.

Ý chí lực kiên cường Thái âm trải qua đi [liêm tướng] vận hạn, nhược liêm trinh hóa lộc, thì là đắc ý vận hạn, cho dù đào hoa chư diệu cùng viên, cũng không quá chinh ca trục sắc mà thôi, nhưng cần phải phòng đắc ý vênh váo đến nỗi khuynh bại. Nhược liêm trinh Hóa kị, canh sai ai ra trình diện đào hoa cập sát diệu, thì phòng nhân sắc sinh tai.

Thiên lương ngồi một mình vận hạn, nhược sai ai ra trình diện xương khúc, khôi thành, phụ bật hội chiếu, thì Thái âm nên vu trải qua đi, cho dù ý chí bạc nhược người, cũng chủ có thể dựa vào người khác mà làm nên. Nhưng nếu cát diệu ít mà hung thần đa, thì ý chí kiên cường người thận sự chiêu phi, ý chí bạc nhược người thì đa nội tâm mâu thuẫn xung đột, đến nỗi thoái thoái thất cư. Thảng canh sai ai ra trình diện thái dương Thái âm Hóa kị hội chiếu cung mệnh, là năm chủ thụ liên lụy dồn rủi ro tổn thất. Nữ mệnh canh phòng gặp nhân không quen.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, kỳ ưa kị có thể tham khảo tiền thuật. Nhược thiên đồng Hóa kị, hoặc thiên cơ Hóa kị, canh sai ai ra trình diện sát diệu, ý chí yếu Thái âm rất là không thích hợp, nguyên nhân chính xử trí theo cảm tính mà dồn thất bại, hoặc thụ lời đồn phỉ báng ảnh hưởng ý chí chiến đấu, biến thành lãnh thối. Ý chí kiên cường Thái âm, thì mặc dù không được chủ lãnh thối, cũng đa sinh quấy rầy.

Vũ khúc ngồi một mình cung viên, giống nhau là tính tích cực vận trình, đối ý chí kiên cường Thái âm có lợi. Nhược vũ khúc hóa lộc, quyền, khoa, canh sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, chủ phát đủ thay đổi thái của năm. Duy vũ khúc không thích hợp Hóa kị, lúc tuổi già đại vận phùng của thì có nguy chứng.

Ý chí yếu Thái âm trải qua đi vũ khúc cung viên hóa cát, cũng sinh trôi chảy. Duy Hóa kị, thì nhân quyết định lệch lạc mà chiêu tổn thất của năm.

Thái dương độc thủ cung viên, hóa lộc, khoa đều lợi, không thích hợp Hóa kị, có thể tham khảo cự môn ngồi một mình nhất tiết.

Ý chí kiên cường Thái âm, cho dù đi tới thái dương lạc hãm cung độ cũng không phương, chích cũng không sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ sát diệu, nhưng có thể trì doanh bảo thái. Duy ý chí bạc nhược người, cho dù đi tới thái dương nhập miếu cung viên, cũng không chủ phát triễn đạo lệ. Nhân khí chất bất tương bạn, sai ai ra trình diện cát cũng cận chủ ít làm phức tạp.

Thiên cơ ngồi một mình cung viên, đối nguyên cục Thái âm thủ mệnh người mà nói trọng yếu phi thường, tính chất cũng tương đương phức tạp.

Nhược thiên cơ hóa lộc, cận ý chí kiên cường người là nên, có thể nhân ứng với khách quan tình thế mà có điều làm. Nhược bạc nhược người thì trái lại dễ nhân cơ hội nhiều lắm mà lỡ dịp, nhưng cũng làm đến nơi đến chốn, tĩnh tâm quan sát, nắm chặt thời cơ. Hóa quyền người, sai ai ra trình diện cát diệu, ý chí kiên cường người tất có cát thay đổi, mà lại có thể ảnh hưởng hậu vận hài lòng.

Thiên cơ hóa khoa, đối Thái âm có lợi. Nguyên cục thiên cơ hóa khoa, đi thiên cơ biến hóa khoa vận hạn lưu niên, thường thường làm một sinh sự nghiệp đặt móng vận trình hoặc lưu niên. Cho dù có sát diệu cùng, cũng không quá có cản trở mà thôi.

Tối ngại thiên cơ Hóa kị, vô luận bất luận cái gì tính chất Thái âm đều sở không thích hợp, sát diệu nặng, thì dũ đồ biến hóa dũ hãm khốn cảnh. Chỗ đến đây vận hạn lưu niên, chích nên không để ý tới thị phi, cũng không để ý ác tính cạnh tranh, chỉ lo thân mình, để cầu bảo thái.

[tử vi Thiên phủ] cùng độ cung hạn, chích đối ý chí kiên cường Thái âm có lợi, nhưng chỉ nên làm đặt móng vận hạn, bất khả tâm cao khí ngạo. Bạc nhược người trái lại giác tâm tình mâu thuẫn, sai ai ra trình diện hình kị nhất là.

Tử vi hóa khoa trội hơn Thiên phủ hóa khoa, Thiên phủ hóa khoa thì trội hơn tử vi hóa quyền. Nhưng đều là Thái âm tọa mệnh người một mình đảm đương một phía, hoặc thụ người tín nhiệm vận hạn hoặc lưu niên, sai ai ra trình diện khôi việt vưu cát, phụ bật thứ hai. Duy nếu vì đại vận, hóa khoa lại thấy xương khúc, sĩ nhân cho rằng đại lợi cuộc thi.

Lưu niên [Tử Phủ] sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị cập vũ khúc Hóa kị đồng thời hội chiếu, là năm cần phải phòng tình cảm trọng đại ngăn trở, cập bởi vậy rủi ro khuynh bại.

Mà lại cử nhất Thái âm ở mão dậu nhị viên thủ [cung tử nữ] ví dụ thực tế nhất -

[liêm trinh thiên tướng] ở tử viên thủ mệnh, cung tử nữ là Thái âm, Thái âm có kình dương cùng triền, lại cùng thiên đồng Hóa kị củng chiếu. Mà lại thiên lương cung độ lại thấy Hỏa Tinh.

Vu mậu dần đại hạn, cung tử nữ cự môn độc thủ, hội thiên cơ Hóa kị cập thiên đồng Hóa kị, thiên cơ lại cùng đà la cùng độ, là năm thê tử mang thai, dực năm có con nhược trí.

Đến đây phải tham chiếu nguyên cục cung tử nữ sau đó tái sinh suy đoán. Nhược Thái âm sẽ không thiên đồng Hóa kị cập kình dương, Hỏa Tinh, thì mặc dù đi bất lợi lưu niên cũng không chủ sống chết nhược trí, khả năng thuộc loại sau khi sinh có bệnh kinh phong chờ chứng.

--------------

Sáu mươi tinh hệ của 23 tham lang ngồi một mình thìn tuất

Tham lang thìn tuất, đối cung vũ khúc. Vũ khúc là tài bạch tinh chủ tinh, sở dĩ mừng nhất tham lang Hỏa Tinh hoặc tham lang linh tinh cùng độ, là [hỏa tham cách] cập [linh tham cách] điều kiện tốt nhất cung viên, sẽ thành cự phú hoặc tay cầm kinh tế quyền cao.

Nhưng bởi thụ vũ khúc ảnh hưởng, chủ trì phát. Do cung mệnh khởi hành tới người thứ tư đại hạn mới có làm. Sở dĩ phải kiên nhẫn, chống đỡ nửa cuộc đời ngăn trở.

Nhược tham lang Hóa kị thì hóa đào hoa là tài nghệ, nhưng nhưng có các loại ham mê. Nhược sai ai ra trình diện hóa lộc và dương, đà hội chiếu, nguyên nhân chính tài dựng lên phân tranh, niên hạn cung mệnh tham lang tọa thìn tuất, sai ai ra trình diện lưu hóa lộc cập lưu dương lưu đà người cũng thế.

Nếu không thành [hỏa tham][linh tham] cách, có cát diệu cũng chủ tiên bần hậu phú, vô cát diệu bình thường, chủ tài nghệ cuộc đời. Sai ai ra trình diện sát kị hình chư diệu, thì còn nhỏ đa tai bệnh, hoặc nhu đái tật duyên niên.

Bản cung tinh hệ không thích hợp nữ mệnh, nên phối lớn tuổi của phu, thủy có thể người già, duy nội tâm thống khổ, nhưng còn chờ thời gian cọ rửa.

Tham lang ngồi một mình thìn tuất nhị viên, đối cung là vũ khúc ngồi một mình, hội thất sát ngồi một mình cập phá quân ngồi một mình.

Đến đây tinh diệu tổ hợp, chính diệu đơn thuần, thuần túy đái vật chất màu sắc, suy đoán kỳ bản chất, cần phải chú ý kỳ vi kiên nhẫn, ức là táo tiến.

Thìn tuất nhị cung tham lang hạ xuống lưới, mừng nhất hỏa linh cùng độ thành cách, thì suốt đời tất có đột phát kỳ ngộ. Duy vu kỳ ngộ thời gian tới là lúc, táo tiến thì tất đa khuynh bại, đến nỗi ảnh hưởng đột phát cơ sở, đột phát hậu cũng so sánh dễ bạo bại.

Tham lang tọa thìn tuất, mặc dù phát tích cũng tất trì. Sở dĩ tham lang hóa lộc, trái lại dễ kẻ khác vu vị phát tích thì thụ dục vọng thôi động, đến nỗi táo tiến, tham lang hóa quyền, thì so sánh làm đến nơi đến chốn.

Mừng nhất phá quân hóa quyền, lộc lai hội, có thể tăng kiên nhẫn của tính. Vũ khúc hóa quyền, mặc dù bất lợi sớm vận, nhưng cũng năng lực tăng tham lang kiên nhẫn của tính.

Tham lang Hóa kị, dễ nhân thất ý mà dồn táo tiến, nguyên nhân gây ra cân tham lang hóa lộc người bất đồng.

Vũ khúc Hóa kị, bất lợi sớm trung vận, cần phải đi tới người thứ tư cung hạn thủy chủ thay đổi thái. Có sát thì lệnh tham lang táo tiến, vô sát sai ai ra trình diện cát thì là kiên nhẫn.

Nếu không sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa, kị hóa tinh, thì sai ai ra trình diện sát nặng người, đặc biệt sai ai ra trình diện linh tinh kình dương cùng hội, là táo tiến, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh đà la cùng hội, cũng chủ táo tiến. Dĩ sai ai ra trình diện hỏa dương, hoặc linh đà so sánh tốt, mà linh đà cùng hội thì chủ ngoại biểu thong dong, nội tâm nôn nóng.

Tham lang lại trải qua tham lang vận trình, thì ưa hóa lộc, quyền, khoa hội hợp tam phương tứ chính, cũng ưa tham lang bản thân hóa lộc, quyền.

Đại vận cập lưu niên cung mệnh tinh diệu tổ hợp tính chất, chỉ đại biểu trải qua hoàn cảnh, không có nghĩa là kỳ nhân bản chất, bởi vậy ưa đi tham lang hóa lộc vận trình, không được chủ một thân táo tiến .

Táo tiến tham lang không thích hợp đi phá quân vận hạn, cho dù phá quân hóa lộc cũng cần phải phòng nhân táo tiến hỏng việc. Có thiên khôi thiên việt cùng hội thì cát, cơ hội không được tầm tự tới, cho dù táo tiến cũng không phương.

Duy kiên nhẫn tham lang nên đi phá quân hóa quyền vận hạn, chủ cần phải gánh vác thêm vào nhiệm vụ, hoặc vu cũ nghiệp ở ngoài kiêm doanh tân nghiệp, tịnh nhân tóc đạt. Táo tiến người thì trái lại dễ lỡ dịp, đồng thời sai ai ra trình diện sát, táo tiến người nhiều khó khăn dĩ nhẫn nại lúc đầu khổ cực cản trở.

Thất sát vận trình so sánh nên táo tiến tham lang trải qua đi. Nhưng nếu sát hình diệu nặng người, thì phòng nhân lộng quyền mà sinh mầm tai vạ.

Vu phá quân hóa lộc lai hội là lúc, tham lang tất đồng thời Hóa kị lai hội. Lúc này thất sát thủ lưu niên cung mệnh, không thích nhất có lưu niên vũ khúc Hóa kị lai xung đại vận hoặc nguyên cục tham lang Hóa kị, hoặc lưu niên liêm trinh Hóa kị lai xung đại vận hoặc nguyên cục phá quân hóa quyền, lộc. Người trước chủ nổi bật ngăn trở, hốt lai cạnh tranh, đến nỗi rủi ro thất ý, người sau nguyên nhân chính nhất thời tốt gặp, gây ra thô bạo hốt lai, cứ thế nhân tế quan hệ cải biến, tình cảm quyết liệt, đồng thời thu nhập tăng, chi cũng đại. Canh sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu cập hình sát, là nhân thuận cảnh mà đưa đến đào hoa kiếp.

Đã ngoài là tham lang thủ mệnh người, trải qua đi sát, phá, lang vận hạn đại thể tình hình.

Táo tiến tham lang không thích hợp đi cự môn vận hạn, cho dù cự môn hóa thành quyền lộc, cũng dễ mọc lan tràn sự cố, vưu kị rơi vào đau khổ yêu, đến nỗi ảnh hưởng tiến thủ. Cự môn Hóa kị canh chủ tự chiêu tình cảm phiền não, mà không thể tự thoát ra được.

Kiên nhẫn tham lang ưa đi cự môn vận, chủ trải qua một đoạn trắc trở lúc tức năng lực thay đổi thái. Duy nhược vu thái dương Thái âm đồng thời Hóa kị lai sẽ lưu niên, cũng tất có trọng đại ngăn trở, thị phi thô bạo đột nhiên tới, gây ra rủi ro.

[liêm trinh thiên tướng] vận hạn, kiên nhẫn tham lang tối nên cùng người hợp tác gây dựng sự nghiệp, táo tiến người thì không thích hợp, mặc dù sai ai ra trình diện liêm trinh hóa lộc vu lưu niên cung mệnh, cũng thuộc loại một thời phong cảnh, đắc ý vênh váo tức sinh thất bại. Nhược liêm trinh Hóa kị, thì không luận loại nào tính chất tham lang, đều nên coi như là cuộc sống khảo nghiệm. Nhưng quá cấp này đoạn, tức năng lực bị người thưởng thức, bởi vậy có thể dồn hưởng thông. Cho nên táo tiến người vưu cần phải ninh nại.

Thiên lương ngồi một mình vận hạn, tối ngại thái dương Hóa kị lai hội, tham lang trải qua đi đến tận đây cung viên, chủ thụ áp lực hoặc tâm lý uy hiếp, Thái âm Hóa kị lai hội, thì nguyên nhân chính kế hoạch sai lầm mà rủi ro.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, như có ngôi sao may mắn tường diệu, thường thường là thu hoạch vận trình, kiên nhẫn tham lang tối nên. Nhược táo tiến người, thì cần phải thị tiền một hai năm tinh diệu tổ hợp có vô rách nát mà định. Hội Thái âm Hóa kị hoặc thiên cơ Hóa kị người thì không thích hợp ăn ý.

Nói như vậy, tham lang ưa trải qua đi vũ khúc ngồi một mình cung viên, lưu niên gặp đến đây, cho dù không gặp cát hóa cát diệu, cũng chủ có điều làm. Cận ngại vũ khúc Hóa kị, cho dù kiên nhẫn người gặp của, cũng không nên quá mức có điều làm, nhược táo tiến người, canh dĩ thủ hộ là tốt.

Vũ khúc và sát kị chư diệu cùng hội, tham lang trải qua đi, chủ ý ngoại hoặc huyết quang.

Vũ khúc hóa lộc lưu niên, tham lang có thể coi như là tài vận, vũ khúc hóa lộc đại hạn, nhân tham lang có lúc tuổi già không thích sai ai ra trình diện lộc đặc tính, sở dĩ cần phải phòng khỏe mạnh có chuyện.

Thái dương ngồi một mình vào triều thủ lưu niên cung mệnh, tham lang ưa đi, duy Hóa kị thì không thích hợp, táo tiến người đa quyết liệt, thị phi, mà kiên nhẫn người thì nên hơn thế thì thành lập danh dự.

Thái dương ngồi một mình lạc hãm thủ lưu niên cung mệnh, tham lang trải qua đi, tăng mạnh thị phi vưu oán tính chất. Nhưng táo tiến người nếu có thể hơn thế thì thối cư phía sau màn, thì trái lại dẫn đến sau đó mấy năm đột phát vận thế.

Thiên cơ ngồi một mình cung viên, đối tham lang làm một thứ khảo nghiệm, kiên nhẫn người cũng tất gặp phải đột mà lúc nào tới cạnh tranh. Nhược thiên cơ Hóa kị, áp lực càng sâu. Nguyên cục đã thiên cơ Hóa kị, canh xung hội vận hạn lưu niên cự môn Hóa kị, sát diệu nặng người cần phải phòng can bệnh, sát diệu khinh người cũng chủ u buồn.

[tử vi Thiên phủ] cùng độ, kiên nhẫn người là sáng tạo tính đại hạn, được Thiên phủ hóa khoa, hoặc vũ khúc hóa quyền, hoặc lộc tồn cùng độ, củng chiếu, đều là phát tích thay đổi thái vận hạn. Liêm trinh hóa lộc lai hội cũng cát, duy chích nên thụ chức hoặc cùng người hợp tác, không thích hợp độc lập phát triển.

Táo tiến tham lang gặp đã ngoài vận hạn cũng cát, nhưng kị lộng quyền, bằng không có nghiêm trọng bất lương hậu quả.

Hiện tại mà lại cử đồng loạt, nói rõ tham lang sấn [cung tài bạch] tính chất nhất nhất

Thất sát vu thân cung thủ mệnh, cung tài bạch tham lang ở thìn, linh tinh cùng độ, giáp năm sinh ra.

Vu kỷ tị đại vận, cự môn thủ mệnh, thiên cơ thủ cung tài bạch, thụ đại vận chi lưu dương lưu đà chiếu xạ, là khảo nghiệm tính vận trình. Vu ất xấu năm, thiên đồng thủ cung tài bạch, hội Thái âm Hóa kị, là năm nhân ăn ý thất bại, rõ ràng nhắm ngay thị thế, nhưng nhân thời gian phối hợp không tốt, mà dồn thoái thoái thất cư.

[linh tham] thủ cung tài bạch vốn và lãi ăn ý, nhưng đại vận lưu niên không phối hợp, thì [linh tham] bản chất cũng không năng lực phát huy, đây là nhất đáng giá chú ý ví dụ.

----------------------------------------------------------------------------

24 cự môn ngồi một mình tị hợi

Cự môn ở tị cung thì thái dương ở hợi cung là lạc hãm, ở hợi cung thì thái dương ở tị cung là miếu vượng, cự môn tạ thái dương hóa giải âm u, sở dĩ tị cung cự môn không bằng hợi cung cự môn.

Tị cung an mệnh bởi đối cung thái dương lạc hãm vô lực, sở dĩ lúc nhỏ tức bất lợi phụ mẫu. Kiến giải thiên không, Địa kiếp cùng độ càng sâu, khả năng phủ sinh ra tức tao phụ mẫu vứt bỏ. Nếu không cũng chủ còn nhỏ thương phụ, cần phải cho làm con thừa tự tự ra thủy tránh được miễn. Hoặc giả tự thân còn nhỏ đa tai bệnh, lệnh phụ mẫu đảm nhiễu.

Tị cung cự môn thủ mệnh người, tuy ít năm tai bệnh hoặc nhấp nhô, nhưng nhưng có thể học tập chuyên môn tài nghệ mưu sinh, khắc khổ chịu được vất vả, thì nhưng có thể mở một đường máu. Nếu có lộc tồn cùng độ, thì chủ tính tình đơn giản cũng có thể làm giàu. Nếu hóa lộc hóa quyền thì chủ thái độ làm người khai sáng lực lượng đại, bằng kiến thức chuyên nghiệp sáng chế đại sự nghiệp, địa vị xã hội cũng cao.

Hợi cung cự môn thủ mệnh người, nếu có hóa lộc, hóa quyền hoặc lộc tồn cùng độ, cổ nhân cho rằng [danh chấn hắn bang], chủ vu nước ngoài phát tích. Ở xã hội hiện đại, bởi thông nhau phát triển, cũng có thể an cư bản thổ và dị tộc người đến vãng, được thụ dị tộc nhân tôn sùng cập trợ lực. Duy hợi cung cự môn thụ tị cung thái dương đối chiếu, ánh dương quang cường liệt, cho nên chủ nhân bộc lộ tài năng, đến nỗi thu nhận thị phi vưu oán.

Cự môn ở tị hợi lưỡng cung nhược sai ai ra trình diện xương khúc phụ bật khôi việt, có thể ở lời nói và việc làm, truyền bá, quan hệ xã hội giới phát triển. Thảng sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa chờ đào hoa chư diệu, thì có thể làm diễn nghệ. Nhược phụ tá cát diệu và sát diệu hình kị tịnh lâm, thì nên học tập Lý Công, hoặc chuyên môn tài nghệ.

Cự môn ngồi một mình tị hợi, đối cung là thái dương, tam hợp cung hội thiên đồng ngồi một mình cập thiên cơ ngồi một mình.

Muốn đẩy phán đoán đến đây cung viên cự môn bản chất, cần phải phân biệt kỳ vi thâm trầm, ức là xung động. Nhiên thâm trầm người mặc dù thiên hướng vu lý trí nhưng có tình cảm màu sắc, xung động người thiên hướng vu tình cảm, nhưng có lý trí màu sắc, đây là cự môn ngồi một mình tị hợi đặc sắc.

Cự môn hóa lộc, hoặc sai ai ra trình diện lộc tồn, tối ngại hỏa linh cùng độ, chủ mặt ngoài khéo đưa đẩy, mà nội tâm hẹp. Cự môn hóa quyền, tối ngại đà la cùng độ, chủ sự đa giấu diếm, bởi vậy cũng thâm trầm, duy cự môn hóa lộc người, ít người sai ai ra trình diện thật sâu trầm một mặt mà thôi.

Cự môn Hóa kị, tất có thiên đồng hóa quyền cập thiên cơ hóa khoa lai hội, mặc dù bề ngoài lãnh tĩnh, nhưng thực nội tâm xung động.

Cự môn tọa thủ cung mệnh người đó, bề ngoài và nội tâm thường không bằng nhất, sở dĩ khó có thể mặt ngoài quan sát.

Cự môn ưa nhập miếu thái dương, không thích lạc hãm. Lạc hãm thì phần nhiều là phi khẩu thiệt, canh hóa thành sao Hóa kỵ, thì đa liên lụy vưu oán. Nhập miếu mà hóa quyền lộc, chích chủ khẩu tài, hoặc thụ dị tộc đề bạt, tịnh không thay đổi cự môn thâm trầm hoặc xung động bản tính.

Thiên đồng Hóa kị, tăng cự môn hẹp và xung động, hóa lộc thì chích tăng kỳ trùng động.

Thiên cơ hóa lộc, Hóa kị, tăng cự môn thâm trầm, mà lại hóa lộc bỉ Hóa kị càng thâm trầm, thậm chí có thể làm cho cự môn lạnh lùng vô tình.

[liêm trinh thiên tướng] cùng viên cung độ, giống nhau là thâm trầm cự môn vận rủi, thái dương lạc hãm người canh họ Chủ Phụ thân bất lợi. Xung động cự môn, thái dương lạc hãm người cũng không lợi phụ tinh, dễ nhân một thời xung động đến nỗi nhân tế quan hệ ác liệt, quyết liệt. Nhược thái dương nhập miếu người, bất khả bị người toa bãi hoặc đùa bỡn quyền bính, cũng không có thể cậy tài khinh người, là được trăn tốt vận.

Thiên lương độc thủ cung viên, xung động cự môn trải qua đi, dễ chiêu thị phi, thái dương lạc hãm người vưu quá mức, phải ẩn dật, không ra phong đầu, không được cố ý biểu hiện mình, sau đó thủy có thể lấy được phát triển. Thâm trầm cự môn không thích hợp đùa bỡn thủ đoạn quyền mưu, bằng không tất vì vậy mà chiêu rách nát.

Cự môn gặp thiên lương thủ cung mệnh lưu niên, kị xoi mói hoặc đả kích người khác. Gặp thái dương Thái âm biến hóa kị, thì nhân xoi mói đả kích người khác, mà tự thân trái lại tao nguy khốn.

Thâm trầm cự môn ưa đi thất sát độc thủ cung viên, chủ được quyền thế, xung động người thì trái lại dễ bị người cản tay, nguyên cục thái dương lạc hãm người vưu quá mức.

Tham lang độc thủ cung viên, thâm trầm người là đột phát tính đại vận hoặc lưu niên, nhưng cũng nổi lên bạo bại nhân tố, xung động người tuy nhiều thị phi, nhưng có thể chủ động yêu cầu thay đổi.

Phá quân hóa lộc hóa quyền, sau đó thủy lợi xung động cự môn trải qua đi, tuy có nhân tế quan hệ quyết liệt của tượng, cũng khứ cũ canh tân niên kỉ phân, thâm trầm cự môn thì dễ dàng đến đây hạn kết thù kết oán, cát vận vừa qua, tức thô bạo tần lai, bởi vậy phải dĩ không được kết thù kết oán là trì doanh bảo thái chi đạo.

Sát, phá, lang đại vận hoặc lưu niên, là cự môn tọa mệnh người nặng chuyển biến lớn then chốt, phải tường kỳ tinh diệu hội hợp tình hình và cự môn bản thân tính chất, xác nhập nghiên cứu, thâm trầm người ưa phùng bản thân tức lấy được kỳ ngộ vận thế, xung động người thì ưa phùng người khác đề bạt đề cử vận trình. Còn đây là giống nhau nguyên tắc.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, đối đái xung động bản chất cự môn mà nói, không thích hợp nguyên cục thái dương lạc hãm, nhập miếu người thì nên, nhược lạc hãm thì dễ nhân một thời xung động mà gây chuyện, hoặc rơi vào tính chất bất lương tình huống. Nguyên thái dương Hóa kị nữ mệnh canh phòng gặp nhân không quen. Thâm trầm người, thái dương nhập miếu là được tài lộc của năm, nguyên cục thái dương lạc hãm cũng dễ sinh tình cảm làm phức tạp.

Vũ khúc ngồi một mình cung viên, lợi thâm trầm cự môn, nhưng nếu vũ khúc Hóa kị, thì dũ đa mưu kế, dũ đa xê dịch biến hóa, trái lại dũ dễ thất bại ngăn trở. Xung động cự môn trải qua đi đến đây cung viên, nguyên cục thái dương nhập miếu người, phải tránh nhân một thời gặp gỡ mà đắc ý vênh váo. Nguyên cục thái dương lạc hãm người, thì trái lại ít đắc ý vênh váo xung động. Duy nhưng ứng với mọi việc suy nghĩ sâu xa thành thục hư là nên, thì có thể trì doanh bảo thái.

Thái dương ngồi một mình cung viên, lạc hãm người trái lại nên xung động cự môn, nhập miếu thì nên thâm trầm cự môn. Đắp thái dương nhập miếu vu tị cung, quang hoa vinh quang, có thể giải thâm trầm người của ám, nhưng lại có thể lệnh xung động người chiêu phi, thái dương lạc hãm vu hợi cung, thâm trầm người canh hình ám hối, Vì vậy do nội tâm làm phức tạp mà thu nhận các loại thô bạo. Xung động người thì nhân nghịch cảnh mà sinh dè chừng và sợ hãi, trái lại có thể bình yên vượt qua nguy cơ.

Thiên cơ ngồi một mình cung viên, là cự môn trọng yếu đại vận. Nói chung, kỳ ngộ tất tốt, duy nhưng ứng với kể lại phân biệt kỳ ưa kị dĩ tác xu tị.

Nguyên cục thái dương nhập miếu, thì xung động cự môn đi thiên cơ cung viên, tuy có kỳ ngộ, nhưng dễ nhân kỳ ngộ mà trêu chọc trọng đại thị phi. Nếu có thể thối cư phía sau màn, thì có thể giảm bớt thị phi áp lực. Thâm trầm cự môn trải qua đi đến đây cung viên, cũng nên làm kế hoạch quản lý, không thích hợp tiến lên thai, bằng không cũng dễ bị người chỉ trích.

Nguyên cục thái dương lạc hãm, thì xung động cự môn tiên trải qua thô bạo sau đó dựa vào người khác mà làm nên, cho nên sai ai ra trình diện khôi việt, phụ bật người cao hơn, thô bạo lực cũng ít. Thâm trầm cự môn thì dễ nhân lộng quyền thuật âm mưu mà dồn sự nghiệp rung chuyển, phải dĩ bình thường xử sự, sau đó thủy có thể yên ổn.

[Tử Phủ] cùng triền cung viên, thái dương nhập miếu, là cự môn phát tích chi lưu năm hoặc đại hạn, thái dương lạc hãm người, cận nên bề ngoài khéo đưa đẩy, nội tâm thâm trầm cự môn.

[Tử Phủ] thường thường là cự môn phát triển độc lập sự nghiệp năm vận, sở dĩ nên sai ai ra trình diện [bách quan triều củng] cách cục. Nếu không có cát diệu hội hợp, lại thấy sát diệu lai triền có thể chiếu, thì cự môn tọa mệnh người cần phải phòng cô lập chiêu phi.

Thái âm ngồi một mình cung viên, vô luận loại nào tính chất cự môn trải qua đi, đều không thích hợp sai ai ra trình diện thái dương Hóa kị, chủ chiêu cực đại thị phi. Thái âm lạc hãm, thì chủ do nội tâm âm u đưa đến thô bạo. Ưa cát hóa, cập có cát diệu hội hợp, thì là phát tích của vận hạn, duy thâm trầm người so sánh lợi, phát tích hậu thị phi cũng ít.

Hiện tại mà lại cử một cự môn tọa cung phu thê ví dụ thực tế:

Thiên lương ở vị cung tọa mệnh, cung phu thê cự môn độc thủ, quý năm sinh ra, cự môn hóa quyền, đối cung thái dương lạc hãm, đến đây cự môn vừa thụ dương đà chiếu xạ, sở dĩ tính chất thâm trầm.

Trải qua đi tới quý hợi đại vận, cung phu thê thiên đồng, là nguyên cục kình dương cập đại vận kình dương điệt xung, sở dĩ dễ sinh tình cảm làm phức tạp.

Ất xấu năm, cung phu thê thái dương ở hợi, Thái âm Hóa kị ở cung phúc đức, vừa là dương đà sở giáp, cung phu thê thái dương thụ kỳ chiếu xạ, đến nỗi bối phu khí tử.

Học giả có thể tường nguyên cục cự môn tính chất nghiên cứu, biết ngay bản chất nặng yếu.

----------------------------------------------------------

25 liêm trinh thiên tướng tọa tử ngọ

25 liêm trinh thiên tướng tọa tử ngọ

Liêm tướng tử ngọ, chuyện xảy ra nghiệp cung vũ khúc, cung thiên di phá quân, cùng với cung tài bạch Tử Phủ, tinh diệu hội hợp cường liệt, sở dĩ vô luận là phủ hội chiếu sát diệu, giai chủ vô phụ tổ sự nghiệp, dù có cũng tất nhân hoàn cảnh xã hội biến thiên mà rủi ro, nhưng tự thân đã có lánh tầm lối ra năng lực.

Trong tính cách tương đối phụ trách nhiệm, trọng tình cảm, xử sự ổn trọng, nhưng cũng sợ đầu sợ đuôi, khai sáng tính chất không mạnh, chỉ có thể phục vụ cho người khác, nhưng nếu và lộc tồn hoặc hóa lộc cùng độ, thì năng lực làm từng bước, từ từ tấn chức tới chủ quản thủ lĩnh của chức, nhưng là chích nên gìn giữ cái đã có, bất lợi phá cái cũ xây dựng cái mới, nếu là kinh thương chích nên cùng hắn nhân hùn vốn, không thích hợp vốn riêng.

Liêm trinh Hóa kị chủ hoành nổi giận phá, phú quý không kiên nhẫn cửu. Nhất là hội hợp đào hoa chư diệu thì, chủ nhân vu tình cảnh thuận lợi, sự nghiệp thành công thì lưu luyến phong nguyệt, chinh ca trục sắc mà chiêu rách nát. Sai ai ra trình diện loại này tinh hệ kết hợp người, nên vu thành công lúc tự hạn chế.

Liêm trinh và kình dương cùng độ chủ đa chiêu thị phi, canh mỗi ngày hình hoặc thiên không cướp, chủ ngữ tụng hoặc khuynh bại. Nhược kình dương và đối cung cung thiên di phá quân cùng độ, bất lợi xuất môn đi xa. Bính năm sinh ra liêm trinh Hóa kị, canh chủ khách tử tha hương. Nhược sai ai ra trình diện cát diệu hóa giải thì cận chủ ở tha hương trêu chọc hỗn loạn. Nhược phùng thiên nguyệt, thì chủ tha hương nhạ bệnh.

Liêm trinh thiên tướng nhược sai ai ra trình diện Tứ Sát, thiên không cướp, hình diệu mặn tập có thể chiếu, thì không hề luận đoán họa, hoặc nhân bệnh mổ, đa chủ thận thạch, đảm thạch, bàng quang kết sỏi, hoặc u, mà lại suốt đời có nội tạng mẫn cảm, da dị ứng bệnh. Thảng liêm trinh Hóa kị, thì có ý định ngoại áp thương, hoặc xà chó thú loại cắn bị thương, hoặc thụ ngoài ý muốn mà có huyết quang tai ương.

Nữ mệnh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, văn xương, văn khúc, cho dù không gặp sát diệu, cũng chủ dễ thụ tình cảm lừa dối, thảng sai ai ra trình diện sát diệu hoặc sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu nặng người, cần phải phòng trượt chân.

[liêm trinh thiên tướng] cùng cung vu tử ngọ, và phá quân tương đối, tam hợp cung là [tử vi Thiên phủ], cập vũ khúc ngồi một mình.

Muốn đẩy phán đoán [liêm tướng] phe ở bản cung bản chất, cần phải tường kỳ vi cương nghị, ức là yếu đuối.

[liêm tướng thiên tướng] bản thân có quá sâu cảm giác tình màu sắc, nhưng ở tam phương hội hợp lại tẫn thuộc vật chất tính tinh diệu, bởi vậy là nội tâm tình cảm và gian ngoài hoàn cảnh xung đột, phải cụ cương nghị của tính, sau đó thủy năng lực thích ứng, nhược yếu đuối người, thì vu thô bạo hốt lai là lúc, hoặc đối mặt khách quan hoàn cảnh cải biến chi tế, nội tâm cảm thấy khốn cong, thống khổ, cho nên động một tí là phạm lỗi, kỳ quá mức người, hoặc tới có phí hoài bản thân mình tự sát chi niệm, kỳ khinh người cũng dễ lưu là cam chịu.

Liêm trinh hóa lộc, vô hỏa linh hội chiếu, lại thấy văn xương văn khúc cùng hội, thì là bản tính cương nghị, bề ngoài bình thản, ngoài tròn trong vuông tốt cách. Tuy nhiều thị phi khốn cong, nhưng có thể ứng phó khéo. Trong đó vừa dĩ tử cung [liêm tướng] ít thị phi.

Nhược liêm trinh Hóa kị thì là một ... khác cực đoan, chủ nội tâm yếu đuối, vu thuận cảnh thốn do chích thuộc một thời buồn khổ, vu nghịch cảnh thì thì mọi cách bất túc, lại không có có thể nói hết người, thảng canh sai ai ra trình diện hỏa linh cùng hội, hoặc thiên không cướp cùng độ, thì khả năng đi hướng mình hủy diệt con đường.

[liêm tướng] và kình dương cùng độ hoặc củng chiếu, đều chủ nội tâm yếu đuối. Mà lại dễ nhân nội tâm yếu đuối mà trêu chọc thị phi. Mừng nhất lộc tồn cùng độ hoặc củng chiếu, thì nhân lộc tồn lực, hóa thành tường hòa đích tình tự, bởi vậy tuy ít đột phá tính phát triển, cũng có thể nhân ứng với khách quan hoàn cảnh.

Đến đây tinh hệ kết cấu, không thích Thiên phủ, tử vi hóa khoa, ngại kỳ nhân [liêm tướng] của tính, chuyển thành tiểu tín tiểu nặc, hoặc hóa thành lòng dạ đàn bà, đến nỗi canh bị nguy cong. (nhưng người viết lại đối [Trung Châu phái] tiền nhân nói vậy, nghĩ ứng với phụ thêm một chút còn nghi vấn. Nhâm năm sinh ra gặp Thiên phủ hóa khoa, vũ khúc tất đồng thời Hóa kị, đến đây cố như trước nhân theo như lời. Nhược canh năm Thiên phủ hóa khoa, ứng với vô điểm này tính chất. Học giả có thể gia dĩ tố chứng. )

Mừng nhất phá quân hóa lộc, đái xương khúc, khôi việt, phụ bật lai hội, thì có thể làm cho [liêm tướng] được cương nghị của tính.

[liêm tướng] trải qua đi mười hai cung, biến hóa phi thường vi diệu, thường thường nhân một ... hai ... Lưu diệu bất đồng, tức sản sinh cực biến hóa lớn. Nhất là nguyên cục là [tài ấm giáp ấn] hoặc [hình kị giáp ấn] người, kỳ cương nghị và yếu ớt tính chất càng khó phân biệt, vu trải qua đi mười hai cung thì liền càng nhiều biến hóa, bởi vậy phía dưới chỉ có thể tự thuật giống nhau nguyên tắc.

Cương nghị [liêm trinh thiên tướng], không sợ trải qua đi biến hóa biên độ lớn vận hạn hoặc lưu niên. Cho dù sát kị hình diệu tịnh sai ai ra trình diện, cũng có hết cùng lại thông gặp gỡ. Như thế vận trình hoặc lưu niên làm một nhất

Thất sát ngồi một mình, cát hóa và sát diệu cùng đi gặp gỡ. Vũ khúc Hóa kị, đà la cùng độ canh chủ tự chiêu rách nát. Thái dương lạc hãm, đà la cùng độ là tự chiêu vưu oán phiền phức. Phá quân sai ai ra trình diện sát, vô cát hóa, lại không có lộc tồn. Tham lang và dương đà cùng độ, hoặc là đối cung vũ khúc Hóa kị củng chiếu.

Đã ngoài tinh diệu tổ hợp, yếu ớt [liêm trinh thiên tướng] không thích hợp trải qua đi, vận hạn lưu niên trong vòng, tất nhân khách quan hoàn cảnh biến hóa mà thu nhận nghịch cảnh. Tự thân khó với ứng phó, Vì vậy làm phức tạp càng sâu. Duy [liêm tướng] nguyên và phụ tá cát diệu cùng cung người, tình trạng so sánh tốt, có thể tịnh thủ nhẫn nại, chờ khách quan hoàn cảnh chuyển biến.

Cương nghị [liêm trinh thiên tướng], không thích hợp canh đi quá mức dương cương vận hạn lưu niên, dễ trêu chọc vưu oán, hoặc nhân tự thân quyết định lệch lạc mà chiêu ngăn trở. Như thế tinh diệu tổ hợp làm một -

Thiên lương ngồi một mình, sai ai ra trình diện hình kị, thiên lương ở vị người vưu quá mức.

Thất sát ngồi một mình, [tử vi hóa quyền, Thiên phủ hóa khoa] đối củng.

[tử vi Thiên phủ] cùng viên, hóa quyền, hóa khoa, lại thấy sát kị chư diệu cùng hội.

Đã ngoài tinh diệu tổ hợp, yếu ớt [liêm trinh thiên tướng] gặp của, phải tránh lộng quyền, cũng không nên quá mức cấp tiến mưu đồ cải biến hiện trạng, bằng không trái lại bị người xa lánh, hoặc rủi ro khuynh bại.

Yếu ớt [liêm trinh thiên tướng] ưa sai ai ra trình diện tinh diệu bình hòa cung độ, thì năng lực an vu hiện trạng, hoặc trì doanh bảo thái. Như thế tinh diệu làm một nhất

Thất sát và lộc tồn cùng độ, hoặc lộc tồn củng chiếu.

Thiên đồng và lộc tồn cùng độ, hoặc Thái âm hóa lộc củng chiếu.

Vũ khúc hóa lộc, có tham lang hóa quyền củng chiếu.

Thái dương hóa lộc, có phụ tá chư diệu cùng hội. Hoặc hóa quyền. Được cự môn hóa lộc củng chiếu, hoặc hóa khoa, được lưu niên cự môn hóa lộc xung hội.

Phá quân hóa quyền, liêm trinh hóa lộc phong củng.

Thái âm ngồi một mình, hóa lộc, quyền, khoa.

Tham lang hóa lộc, được năm vận của cát hóa xung hội.

Nhược cương nghị [liêm tướng] trải qua đi đã ngoài vận trình, càng tốt dồn.

Mà lại cử một [liêm tướng] tọa thủ [cung phúc đức] ví dụ.

Tham lang ở tuất cung tọa mệnh, cung phúc đức là [liêm trinh thiên tướng], bính năm sinh ra, liêm trinh Hóa kị, mà lại là dương đà chiếu xạ, [liêm tướng] tính chất yếu đuối.

Hành kinh thất sát đại vận, cung phúc đức vũ khúc và nguyên cục đà la cùng độ (xin chú ý đến đây đà la tính chất). Vu bính dần năm, lưu niên cung phúc đức vừa là vũ khúc, liêm trinh song Hóa kị hội chiếu, lưu niên đà la cũng cùng độ. Vì vậy năm nhân tình cảm làm phức tạp mà tự sát, may mà hộ cứu đúng lúc, thì là cung mệnh lực.

----------------------------------------------------

26 thiên lương ngồi một mình xấu vị

26 thiên lương ngồi một mình xấu vị

Thiên lương xấu vị, nên [nhật nguyệt tịnh minh], không thích hợp [nhật nguyệt vô quang].

Ở xấu cung an mệnh, hội tị cung thái dương cập dậu cung Thái âm, nhật nguyệt đều ở đây vượng cung, là vì [nhật nguyệt tịnh minh], nhược sai ai ra trình diện thái dương Thái âm hóa lộc quyền khoa người, chủ nhân địa vị xã hội cao siêu. Nhưng nhưng không thích hợp sai ai ra trình diện sát kị cùng độ hoặc đối chiếu, chủ thường sinh sự từ việc không đâu, đa chiêu vưu oán nham hiểm.

Ở vị cung an mệnh người, sở hội hợi cung thái dương, cùng với mão cung Thái âm giai lạc hãm cung, là vì [nhật nguyệt vô quang] mặc dù sai ai ra trình diện lộc quyền khoa hội cập cát diệu tường diệu, kỳ địa vị cũng so sánh xấu cung người đó thấp. Canh sai ai ra trình diện sát kị chư diệu, cũng không có thể cố xuất đầu, hoặc phê bình chỉ trích người khác khuyết điểm, bằng không thị phi nham hiểm không khỏi, cần phải hao hết tâm lực thủy năng lực hóa giải.

Sở dĩ ở xấu cung an mệnh người đó nhược gặp xương khúc, khôi việt, phụ bật có thể làm tư pháp, xét duyệt, giám sát công tác, nhược ở vị cung an mệnh, thì dĩ văn giáo công tác xã hội là nên.

Nhược thiên lương và kình dương, thiên hình cùng triền, thì sẽ thành ngoại khoa, phụ khoa, hoặc nhi khoa bác sĩ.

Thiên lương ở xấu vị nhị cung ngồi một mình, đối cung là trời cơ, tam hợp cung sở sẽ vì Thái âm ngồi một mình, thái dương ngồi một mình.

Muốn đẩy phán đoán đến đây nhị cung viên thiên lương bản chất, cần phải chú ý phân biệt kỳ vi chính trực, ức là khôn khéo.

Chính trực và khôn khéo bất đồng, chính trực là có nguyên tắc trì mà đợi nhân, cũng để mà luật đã, khôn khéo chỉ là giỏi về quan sát khuyết điểm của người khác, đối với mình thì không có cùng chừng mực.

Tựu thiên lương bản thân mà nói, thiên lương hóa lộc, thì là khôn khéo.

Thiên lương hóa khoa, bản chất chính trực. Hóa quyền mà có cát diệu cùng hội, cũng chính trực. Thảng vô cát diệu, mà lại sai ai ra trình diện sát diệu hội hợp, thì cận tương đối khôn khéo.

Dĩ hội hợp Thái âm thái dương mà nói, nhật nguyệt nhập miếu lai hội, thì thiên lương bản chất chính trực, thảng nhật nguyệt câu lạc hãm địa, thì thiên lương cận vi khôn khéo, cho nên xấu cung thiên lương trội hơn vị cung.

Mà chống đỡ cung thiên cơ mà nói, thiên cơ hóa lộc, thiên cơ Hóa kị củng chiếu thiên lương, đều là khôn khéo, Hóa kị người mà lại trở thành xoi mói. Nhược thiên cơ hóa khoa, thì có thể ảnh hưởng thiên lương bản chất chính trực. Thiên cơ hóa quyền, cần phải vô hỏa linh cùng độ thủy là chính trực.

Thiên lương tối không thích hợp đà la cùng độ, tức phi khôn khéo, vừa phi chính trực, khuyết điểm tối đa. Cũng không nên hội thiên mã, khôn khéo người phiêu đãng, người chánh trực cũng nan phát huy tài trí.

Thiên lương vô luận chính trực hoặc khôn khéo giai ưa phụ tá chư diệu cùng hội, thì không được cô lập, nhược sát kị hình hao tổn tịnh thấu, người chánh trực thượng khả, khôn khéo người dễ chiêu oán hận, đa bị người chỉ trích, nhân sinh vị miễn cô tịch.

Thất sát ngồi một mình cung viên, nên tinh minh thiên lương, không thích hợp chính trực. Khôn khéo người trôi chảy, người chánh trực trái lại dễ chiêu phi, trừ phi chư cát đủ củng. Chính trực thiên lương hơn thế lưu niên hoặc vận hạn, cung phụ mẫu sai ai ra trình diện sát diệu lai hội, thì đa bất lợi phụ mẫu, hoặc rời xa dưới gối, hoặc sai ai ra trình diện đồ tang.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, nên chính trực thiên lương, thường thường là đặt trụ cột vận hạn, sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu thì đặc sắc hơn phát đạt. Tinh minh thiên lương thì trái lại nhu gian khổ thành lập, cho dù sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu cũng không quá giảm thiểu vất vả cực nhọc. Thảng sai ai ra trình diện sát kị cùng hội của năm, thì càng thị phi, nham hiểm sở luy.

Vũ khúc ngồi một mình cung viên, sai ai ra trình diện cát hóa mà sát diệu ít người, thì tinh minh thiên lương lợi cho trải qua đi, có thể nắm quyền chuôi, nhưng dễ là thủ trưởng đố kỵ, bởi vậy phải giỏi về giấu tài, sau đó thủy xưng trôi chảy, bằng không trái lại chiêu nghịch cảnh.

Chính trực thiên lương trải qua đi, thì là thụ thủ trưởng nể trọng, được phát triển sự nghiệp vận hạn hoặc lưu niên, sai ai ra trình diện khôi việt người vưu cát. Duy nhược vu đại hạn trải qua đi đến đây viên, thì dễ thụ do chính khéo tay cất nhắc thuộc hạ sở luy, thậm chí phỉ báng công kích. Tất thiện người khác sau đó thủy gửi nể trọng, thủy có thể miễn làm phức tạp.

Thái dương ngồi một mình cung viên, nhược nhập miếu, thì không thích hợp tinh minh thiên lương, nguyên nhân chính một thời đắc ý lạm lộng quyền chuôi mà chiêu phi, hoặc nhân chủ trì kế hoạch thuận lợi, đắc ý vênh váo mà trái lại chiêu tổn thất. Chính trực thiên lương trải qua đi thì là được danh dự vận hạn hoặc lưu niên. Sai ai ra trình diện sát cùng triền, nhất là đà la, thì cần phải phòng tính khí nặng chứng.

Thái dương lạc hãm ngồi một mình, giống nhau bất lợi không được lương, lưu niên gặp đến đây phòng thị phi vưu oán, nhược nguyên cục thái dương Hóa kị, và lưu niên cự môn Hóa kị vọt lên, thì chủ thụ tiền tài liên lụy. Duy bản chất chính trực thiên lương hung hiểm nhỏ lại. Nếu không có Hóa kị, thì trái lại so sánh nên tinh minh thiên lương, chủ có hữu lực người của chi trì.

Phá quân ngồi một mình cung viên, giống nhau lợi tinh minh thiên lương, có sát người, mặc dù nhân xoi mói người khác mà tao oán hận, cũng chích một thời làm phức tạp, vô sát diệu thường thường là hài lòng chuyển biến khai đoan.

Nhược chính trực thiên lương trải qua đi đến đây cung độ, cận cần phải giữ gìn khí tiết tuổi già, không cầu không an phận phân của tài, tức là tốt vận. Lưu niên đi đến đây cung độ, cũng nên gìn giữ cái đã có.

Thiên cơ ngồi một mình cung hạn, cận lợi chính trực thiên lương trải qua đi, là danh dự nhật long, phụ trách giám sát, hoặc thối cư phía sau màn bày kế đại vận. Khôn khéo người hành kinh đến đây hạn, thì chiêu thị phi vưu oán, đến nỗi bị người cô lập, lưu niên cùng đến đây tính chất.

[tử vi Thiên phủ] cùng độ cung viên, bất lợi nữ mệnh. Vô luận là đại vận hoặc lưu niên, vô luận là khôn khéo hoặc chính trực, đều đa tai hoạ tập kích. Nếu vì lưu niên cung mệnh, sai ai ra trình diện sát diệu nặng người, thì phòng huyết quang tai ương.

Nam mệnh trải qua đi đến tận đây cung độ, sai ai ra trình diện cát phụ tụ tập đầy đủ người, thì là một mình đảm đương một phía lưu niên. Nhược sát kị hình thấu, thì tuy có thể một mình đảm đương một phía, nhưng không thích hợp cư cao tầng danh nghĩa, bằng không ắt gặp đố kị.

Thái âm ngồi một mình vận hạn, nên nhập miếu, không thích hợp lạc hãm.

Chính trực thiên lương trải qua đi Thái âm nhập miếu lưu niên, sai ai ra trình diện cát hóa, thì tất bị người nể trọng, hoặc phụ trách tài chính giám hạch của chức. Khôn khéo người cũng thuộc cát vận, nhưng trái lại chủ cận được hư danh.

Tinh minh thiên lương trải qua đi Thái âm lạc hãm lưu niên, thì có thể phụ trách quyền sở hữu tài sản, hoặc giám sát kiểm tra sổ sách, người chánh trực thì nên sử dụng quyền sở hữu tài sản, là phục vụ cơ cấu phát tài.

Duy nữ mệnh trải qua đi Thái âm lạc hãm cung độ, phòng quan hệ hôn nhân có biến.

Tham lang ngồi một mình cung viên, là trời lương sở hỉ. Vô luận là chính trực hoặc khôn khéo, đều vì tốt vận, lưu niên gặp của cũng chủ hài lòng biến hóa. Duy tham lang Hóa kị xung hội lưu niên vũ khúc Hóa kị, thì không thích hợp biến hóa, mà lại nên mọi việc hiền hoà thoái nhượng. Nhược hình kị sát diệu nặng người, thì chủ có tai bệnh.

Cự môn ngồi một mình cung viên, nên chính trực thiên lương trải qua đi, vu đại hạn chủ bị người phần thưởng chức mà sáng lập sự nghiệp, vu lưu niên cũng chủ được nhâm chức vị quan trọng, duy không thích hợp làm thương nghiệp đầu tư.

Tinh minh thiên lương trải qua đi đến đây hạn, thì bất quá trôi chảy mà thôi. Nhược dương đà tịnh chiếu, hoặc sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị, thì nhân cạnh tranh mà chiêu làm phức tạp, nhưng cũng chung năng lực hóa giải.

[liêm trinh thiên tướng] cung viên, là tinh minh thiên lương sở không thích hợp, tất đa nhân tế quan hệ làm phức tạp, sai ai ra trình diện sát kị người vưu chủ nhiều lần thô bạo, người chánh trực thì hơi nhẹ. Gặp đến đây lưu niên, không thích hợp vọng sinh biến hóa, cũng không nên cấp tiến.

Tư cử một ngày đêm lương tọa cung thiên di ví dụ tác nói rõ nhất nhất

Thiên cơ tọa mệnh xấu cung, đối cung thiên lương thủ cung thiên di, kỷ năm sinh ra, thiên lương hóa khoa, kình dương cùng độ.

Vị cung thiên lương như vậy tổ hợp, thì làm gốc chất chính trực kết cấu.

Tới ất hợi đại vận, cung mệnh thái dương hội Thái âm Hóa kị, nhìn như không được cát, nhưng nhân được cơ duyên xuất ngoại, một đường sự nghiệp hưởng thông, nhậm chức nhất xí nghiệp lớn, không được mười năm vào chỗ chí cao tằng, phụ trách tài vụ kế hoạch cập chợ triển thác.

Loại này vận trình nhìn như bình đàm, tức đại vận cung thiên di của cự môn cũng không sau đó đại vận thiên cơ hóa lộc mà thôi, không được phải có như thế may mắn chi tế gặp. Nhưng nếu tường kỳ cung thiên di, biết ngay cự môn một vốn một lời chất chính trực thiên lương, thực có ý định không ngờ được ích lợi.

--------------------------------------------------------------------

27 thất sát ngồi một mình dần thân

27 thất sát ngồi một mình dần thân

Thất sát ở dần cung là [thất sát ngưỡng đấu], ở thân cung thì là [thất sát triêu đấu], thân cung so sánh dần cung là tốt.

Phàm [triêu đấu], [ngưỡng đấu], giai thuộc mỹ cách, chủ thái độ làm người năng lực quản lý quá mức cường, có thể độc đáng một mặt. Sở dĩ vô luận ở bất luận cái gì hành nghiệp phát triển, đều vì chủ quản nhân viên. Nhất là vu cung mệnh hoặc cung thiên di sai ai ra trình diện lộc tồn cùng độ thì, canh chủ suốt đời tài bạch không ngờ thiếu thốn. Duy nhược sai ai ra trình diện sát diệu cùng độ có thể hợp, thì chủ cuộc sống đường nhỏ gồ ghề phập phồng. Quay về với chính nghĩa thất sát tọa mệnh một đời người tất có một lần trọng đại khúc chiết, khinh cũng chủ sự nghiệp phát triển dừng lại, tâm tình buồn khổ, chỉ cần có thể làm đến nơi đến chốn, thì chung năng lực vượt qua cửa ải khó khăn, sở dĩ cho dù đụng tới không tốt năm vận, cũng không tất nản lòng thoái chí.

Thất sát [triêu đấu], [ngưỡng đấu] giống nhau giai nghi xuất nhâm chính phủ chức vụ, hoặc là đại cơ cấu đại người của xí nghiệp sự quản lý cập hành chính nhân viên quản lý, cũng có thể quản Lý Công hán, nhưng như hội chiếu xương khúc, hoặc sai ai ra trình diện đối cung tử vi hóa khoa thì nên làm Lý Công phương diện học thuật nghiên cứu, như mỗi ngày phủ hóa khoa thì có thể nghiên cứu kinh tế hoặc công thương quản lý. Chỉ thấy văn diệu, thì vi nhân sư biểu.

Nhược sát diệu nặng lại thấy Hóa kị cập thiên hình, thiên mã, lộc tồn, rất có phụ bật, ba máy bát tọa ủng hộ, thì có thể vu quân cảnh giới đặt chân, bằng không tức là bang hội đứng đầu.

Thất sát mừng nhất sai ai ra trình diện lộc, nhân lộc diệu có thể hóa giải thất sát của cương liệt. Nếu không sai ai ra trình diện lộc mà Tứ Sát tịnh chiếu, canh sai ai ra trình diện thiên không cướp, hình hao tổn, thì suốt đời hình khắc rất nặng, canh chủ thái độ làm người bảo thủ, phàm xử sự giai ra kịch liệt thủ đoạn, cho nên mặc dù phú quý nhưng có phá, mà lại nhãn giới quá cao, mèo khen mèo dài đuôi, bởi vậy cuộc đời khó tránh khỏi cô tịch. Đến đây tính chất có thể tạ hậu thiên nhân sự bổ cứu.

Thất sát ngồi một mình dần thân, tất và [tử vi Thiên phủ] tương đối, tam hợp cung là tham lang ngồi một mình, cập phá quân ngồi một mình.

Muốn đẩy phán đoán đến đây nhị cung viên thất sát bản chất, cần phải phân biệt kỳ vi cao ngạo, ức là uy quyền.

Cao ngạo thất sát mặt ngoài cũng tự uy quyền, nhưng là giả vờ nhai ngạn, cũng không kẻ khác tâm phục, mà uy quyền người mặc dù không được ẩn dật, tự tự nhiên khó hoà hợp, nhưng bị người kính nể.

Thất sát phải sai ai ra trình diện lộc, sau đó thủy có thể giải trừ cao ngạo của tính. Dĩ sai ai ra trình diện tham lang hóa lộc người nhất hiền hoà, lộc tồn cùng độ hoặc củng chiếu người thứ hai, phá quân hóa lộc vừa thứ hai.

Nhược phá quân hóa lộc mà lại thất sát có phụ tá chư diệu cùng hội, cũng uy quyền tổ hợp, nhưng hiền hoà thì bất túc, nhưng đái cao ngạo của tính.

Nhược phá quân hóa quyền, thất sát có phụ tá chư diệu cùng hội, thì là uy quyền tổ hợp, cao ngạo của tính cũng giảm, nhưng biến thành nghiêm ngặt chọn bạn tính chất.

Nhược thất sát có hình sát chư diệu hội chiếu, kiêm xương khúc, phụ bật hội hợp, thì là cao ngạo của tính.

Nhược tham lang hóa quyền, thất sát và hình sát cùng độ, vô xương khúc, phụ bật, thì cũng cao ngạo.

Đến đây hai người, có xương khúc, phụ bật, cao ngạo của tính giảm xuống, nhưng chưa uy quyền của tính.

Đối cung [tử vi Thiên phủ], dĩ hóa khoa là nên, chủ uy quyền, nhược tử vi hóa quyền, thì trái lại chủ cao ngạo.

Thất sát tọa mệnh, dĩ uy quyền là nên, cao ngạo thì đa hỗn loạn, nữ mệnh thì vưu chủ hôn nhân bất lợi.

Thất sát trải qua đi mười hai cung, tính chất phi thường phức tạp, hơi có tinh diệu biến hóa tức không có cùng gặp gỡ, dưới chỉ có thể dành cho một ít phán đoán nguyên tắc căn bản.

Phàm thất sát uy quyền nặng mà cao ngạo của tính khinh người, thì nên đi hạ thuật cung hạn nhất nhất

Thiên đồng ngồi một mình hóa quyền, đối cung Thái âm hóa lộc củng chiếu.

Thiên đồng ngồi một mình, hội cự môn hóa quyền, Thái âm hóa khoa.

Vũ khúc hóa lộc ngồi một mình.

Vũ khúc ngồi một mình, sẽ đối với cung tham lang hóa lộc.

Thái dương nhập miếu, không gặp sao Hóa kỵ sát diệu.

Phá quân cát hóa, vô sát diệu, có phụ tá.

[Tử Phủ] cùng độ, hóa khoa.

Thái âm hóa lộc, quyền, khoa, vô sát diệu.

Tham lang hóa lộc, quyền, vô sát diệu.

Thiên lương hóa khoa, có phụ tá cát diệu cùng hội.

Uy quyền thất sát trải qua đi đến đây vận hạn, có thể một mình đảm đương một phía, hoặc gánh vác trọng trách, trải qua [Sát Phá Lang] vận hạn lưu niên, lại chủ hài lòng biến hóa. Kỳ cụ thể gặp gỡ, có thể tường tinh diệu hội hợp tính chất mà định.

Nhược bản chất cao ngạo thất sát, trải qua đi kể trên vận hạn lưu niên, cũng không chủ phát tích thay đổi thái, cận vi trôi chảy niên kỉ hạn. Nguyên cục có sát kị hội hợp người, thì tiên trải qua thị phi hỗn loạn sau đó yên ổn. Đương trải qua đi [Sát Phá Lang] vận hạn lưu niên thì, cho dù vận hạn tinh diệu tổ hợp thuần mỹ, cũng tất có nhân tế đang lúc khuyết điểm, cần phải tường lục thân cung vị tính chất mà suy đoán.

Bản chất uy quyền thất sát, không thích đi dưới đây vận hạn nhất nhất

Thiên đồng Hóa kị, xung lưu niên Thái âm Hóa kị.

Vũ khúc hóa lộc, quyền, mà sát hình chư diệu trọng trọng.

Thái dương lạc hãm, có hình sát lai hội.

Phá quân hóa lộc, mà sở hội tham lang Hóa kị cung độ có dương đà chiếu xạ, hoặc và đà la cùng độ.

Thiên cơ Hóa kị.

Thiên cơ hóa lộc, vọt lên cự môn Hóa kị.

Thái âm lạc hãm, Hóa kị.

Thái âm hóa lộc, vọt lên nguyên cục thái dương Hóa kị.

Cự môn Hóa kị, vọt lên thái dương Hóa kị vưu kém.

Cự môn hóa lộc, mà và văn xương Hóa kị cùng triền, lại thấy hình hao tổn ám diệu.

[liêm trinh thiên tướng] là hình kị giáp.

Thiên lương hóa lộc, gặp sát diệu người.

Đương đi chí thượng thuật vận hạn thì, uy quyền thất sát cũng tất sinh khốn trệ. Phàm thất sát tọa mệnh, suốt đời tất có một đoạn thời kì nghịch cảnh, bởi vậy vu vận hạn trong vòng, đương bão thích ứng trong mọi tình cảnh chi tâm, thì có thể tự giảm thiểu thô bạo, nhược tồn giãy dụa chi tâm, thì trái lại tăng vận rủi.

Về phần bất lợi tính chất, cũng có thể tường các tinh diệu tổ hợp tính chất mà định.

Nhược tính chất cao ngạo thất sát, trải qua đi kể trên vận hạn lưu niên, thì đa nhân nhân tế quan hệ mà sinh thô bạo, cho nên cần phải đồng thời xem thêm [huynh đệ], [phụ mẫu], [giao hữu] mấy cung độ, dĩ tường thực tế cảnh ngộ chi tiết.

Tư cử một mạng cung thất sát ngồi một mình ví dụ, dĩ tác nói rõ nhất nhất

Thất sát ngồi một mình dần cung, tân năm sinh ra, tham lang và kình dương cùng độ lai hội, [Tử Phủ] và đà la cùng độ củng chiếu, văn xương cũng và [Tử Phủ] cùng độ, hóa thành sao Hóa kỵ.

Bởi đà la cập văn xương Hóa kị ảnh hưởng, cung mệnh thất sát liền dẫn cao ngạo của tính.

Chú ý [cung phu thê][liêm trinh thiên tướng] cùng độ, tuy có [tài ấm giáp] nhưng cũng đồng thời thụ đà la cập văn xương Hóa kị hội chiếu.

Đi tới nhâm thìn đại hạn, vũ khúc ngồi một mình, hóa thành sao Hóa kỵ, sở hội người là [liêm tướng] đái kình dương, tham lang đái đà la lưỡng tổ tinh diệu, đương nhiên cũng trong buổi họp nguyên cục dương đà cập văn xương Hóa kị.

Chú ý [cung phu thê] là thất sát, trừ nguyên cục tinh diệu hội hợp ngoại, tịnh hội chiếu và tham lang cùng độ lưu đà.

Vu một giáp năm, cung mệnh [liêm tướng], cung phu thê là tham lang độc thủ cung độ, đối cung Hóa kị vũ khúc vu lưu niên hóa khoa. Là năm mặc dù liêm trinh hóa lộc, sẽ đối với cung phá quân hóa quyền, nhưng sự nghiệp cung vũ khúc cập cung tài bạch [Tử Phủ] đều không tốt, Vì vậy nhân và bạn bè hợp tác đầu tư, kết quả bị phiến, mà lại liên trượng phu cũng bạn bè đoạt đi.

Là năm [huynh đệ cung] là cự môn, và thái dương Hóa kị hội chiếu, nguyên cục cung mệnh cập cung phu thê đều có khuyết điểm, đại vận cung mệnh cập phu thê cũng có khuyết điểm, thảo nào lập sinh thô bạo.

Thảng như tường tế suy đoán, đà la cập văn xương Hóa kị và [Tử Phủ] cùng độ, kỳ tính chất là bị lừa. Mà lưu niên cung mệnh [liêm tướng] đối phá quân, dễ khởi cùng người hợp tác chi tâm, tinh diệu tính chất phù hợp.

(đến đây lệ tùy thuộc tinh diệu phức tạp, học giả phải án thuật Thư Thành tinh bàn, sau đó thủy dễ lý giải. )

-----------------------------------------------

28 thiên đồng ngồi một mình mão dậu

28 thiên đồng ngồi một mình mão dậu

Thiên đồng mão dậu, đối cung Thái âm, cơ bản tính chất cùng trời cùng Thái âm cùng độ người tương đồng, nhưng không thích hợp sai ai ra trình diện kình dương cùng độ, chủ bản thân bị thương tàn phế.

Nhược sai ai ra trình diện khôi việt xương khúc, chủ nhân tính hảo văn nghệ, tạm biệt đào hoa chư diệu, thì canh nên làm diễn nghệ, nhất là thích hợp biểu diễn sự nghiệp.

Thiên đồng ở mão dậu nhị cung ưa sai ai ra trình diện lộc, vô luận lộc tồn và hóa lộc, đều chủ nhân sinh gặp gỡ THUẬN, có thể nhàn nhã đi chơi hưởng thụ.

Nữ mệnh mặc dù ưa làm đẹp trang phục trang sức, nhưng tình cảm không đổi bị nguy nhiễu. Duy nhược đào hoa chư diệu ở cung mệnh cùng độ, thì tất nhạ du phong lãng điệp.

Thiên đồng hóa lộc, có thể tăng tài lộc hưởng thụ. Hóa quyền thì sự nghiệp đa biểu hiện. Hóa khoa tăng danh dự, tối nên biểu diễn người làm việc. Nữ mệnh ở mão dậu nhị cung hóa khoa, diễm lệ dị thường.

Thiên đồng ngồi một mình mão dậu, đối cung là Thái âm, tam hợp cung là cự môn ngồi một mình, cập thiên cơ ngồi một mình.

Muốn đẩy phán đoán thiên đồng ngồi một mình đến đây cung bản chất, cần phải chú ý kỳ vi tinh thần trống rỗng, ức là phong phú.

Tinh thần trống rỗng làm gốc tinh hệ lớn nhất khuyết điểm, vô vô luận nam nữ, đều có thể năng lực bởi vậy trầm luân, hoặc tới sinh tật bệnh, năng lực tay không thành gia thiên đồng, nhất định tinh thần phong phú.

Thiên đồng vu mão dậu nhị cung không thích hợp sai ai ra trình diện sát diệu cùng độ. Nhược kình dương cùng độ, lại có hỏa linh, thiên không cướp hội chiếu, thì nhân sinh vị miễn vô cùng gian khổ, lúc này thì dễ lưu là tinh thần trống rỗng.

Nhược thiên đồng Hóa kị người, và sát diệu hội chiếu, thì càng thêm sâu kỳ trống rỗng trình độ.

Lúc này tức nên tường thị kỳ [cung phúc đức] thái dương, nhược vừa thất bại hãm của hương, sát diệu cùng hội, cự môn sở triền cung viên vừa không được cát, thì có thể toi mạng cung thiên đồng không chỉ nhấp nhô, hơn nữa tinh thần trống không. (nhược thái dương nhập miếu, xương khúc, phụ bật củng hội, thì thiên đồng gặp mấy sát kị, đơn giản chỉ là thực tế sinh hoạt bất túc. )

Mão cung thiên đồng không thích hợp và lộc tồn cùng độ, bởi vậy thì đối cung Thái âm Hóa kị củng chiếu, nhược thiên đồng canh sai ai ra trình diện hỏa linh gửi thông điệp, thiên không cướp hội hợp, tạp diệu vừa là trời hư âm sát các loại, cũng nên đồng thời thị cung phúc đức thái dương. Nhân thái dương Hóa kị cũng hội hợp Thái âm của cho nên, sở dĩ rất lâu cũng không thể giúp đỡ cung mệnh thiên đồng, dồn thành tinh thần trống rỗng tinh diệu tổ hợp.

Dậu cung thiên đồng không thích dương đà hội chiếu, cung phúc đức thái dương Hóa kị, cho nên không thích giáp năm sinh ra. Trừ phi cung mệnh có phụ bật hội chiếu, cung phúc đức có xương khúc hội chiếu, thì có thể giúp đỡ, bằng không dễ lưu là tinh thần trống rỗng.

Thiên đồng ưa hóa lộc, thì lúc này thiên cơ hóa quyền vu sự nghiệp cung, trở thành xách động lực, cho nên vô luận như thế nào cũng không dồn trở thành tinh thần trống rỗng.

Thiên đồng hóa quyền, đối cung Thái âm tất hóa lộc, nhưng cự môn đồng thời Hóa kị, mà lại hội cung mệnh cung phúc đức hai người cung độ. Sở dĩ vị tất tinh thần phong phú, cần phải tường thị phúc cung có hay không tích cực mà định, bằng không là đời sống vật chất sung túc, mà đời sống tinh thần trống rỗng của dấu hiệu.

Mão cung thiên đồng, ưa đối cung có lộc tồn cùng độ, thì cung phúc đức thái dương hóa quyền, kỳ đối cung cự môn hóa lộc, là tinh thần đời sống vật chất giai sung túc của tượng.

Dậu cung thiên đồng cũng không ưa đối cung có lộc tồn, nhân Thái âm tất đồng thời Hóa kị, trái lại chủ tinh thần trống rỗng.

Vũ khúc độc thủ cung viên, tối không thích hợp đà la cùng độ, tinh thần trống rỗng thiên đồng trải qua đi đến tận đây, phiền não hỗn loạn càng nhiều. Vũ khúc là dương đà gửi thông điệp thì, phong phú thiên đồng thượng vô phương, trống rỗng thiên đồng thì tất sinh cảm giác mất mác, càng thêm gia kỳ trống rỗng trình độ.

Vũ khúc hóa khoa đối trống rỗng thiên đồng có lợi nhất, đắp hóa khoa có yên ổn cập sung túc tính chất.

Vũ khúc hóa lộc quyền, là phong phú thiên đồng may mắn của năm. Nhược vũ khúc ở đại vận hóa lộc, vu lưu niên hóa quyền hoặc hóa khoa, còn lại là năm đặc sắc hơn phát đạt.

Vũ khúc Hóa kị, đối phong phú thiên đồng không thích hợp, nhưng trống rỗng thiên đồng mặc dù sinh hoạt không như ý, nhưng trái lại dễ sinh thỏa mãn cảm giác.

Thái dương nhập miếu sai ai ra trình diện cát, thiên đồng ưa đi, trống rỗng người cũng năng lực tích cực tiến thủ. Nhưng nếu thái dương lạc hãm Hóa kị, thì tinh thần trống rỗng người dễ giác trống rỗng, nữ mệnh vưu dễ sản sinh ki yêu tình. Tinh thần sung túc người, chích cần phải cẩn thận chọn bạn là được.

Nhược thái dương nhập miếu lại thấy [bách quan triều củng], thì không luận bất luận cái gì tính chất thiên đồng, đều năng lực hơn thế vận hạn lưu niên phát tích thay đổi thái, đặc biệt thái dương là đại vận cung mệnh người là tốt.

Thái dương lạc hãm, vừa Hóa kị, phong phú thiên đồng cũng cảm áp lực, dễ đã bị người khác chỉ trích, hoặc nổi bật tự dưng thị phi.

Phá quân mừng nhất hóa quyền, trống rỗng thiên đồng trải qua đi đến đây cung viên, nhân sinh tất cảm phong phú, tinh thần vật chất giai như ý. Nhưng không thích hợp tùy tiện cùng người hợp tác (thiên đồng thủ mệnh, đi phá quân vận, thường thường có khuynh hướng cùng người hợp tác). Phòng bị lừa, hoặc thụ liên lụy.

Phong phú thiên đồng mừng nhất đi phá quân được lộc lưu niên vận hạn, là phát tích của vận.

Nhược phá quân và liêm trinh Hóa kị tương đối, thì chủ thất ý, lý tưởng không thích hợp rất cao. Trống rỗng thiên đồng vưu không thích hợp vu vận ngày quy định nội, nỗ lực cải biến nhân tế quan hệ, bằng không tất sinh ngăn trở.

Thiên đồng mừng nhất thiên cơ hóa quyền, vô luận loại nào bản chất thiên đồng trải qua đi đến đây cung độ, giai như cơ khí được nguyên động lực, nguyên cục thiên cơ hóa quyền, vận hạn thiên cơ hóa lộc, thì là trời ngồi chung mệnh người suốt đời của tốt vận. Nhưng tinh thần trống rỗng người, lại khả năng vu đời sống vật chất sung túc lúc, trêu chọc tình cảm thượng phiền phức.

Thiên cơ Hóa kị, bất luận cái gì tính chất thiên đồng đều không thích, bất khả vọng sinh biến hóa, nhưng dĩ thủ cựu là nên.

Nói như vậy, thiên cơ thủ viên, thiên đồng trải qua thịnh hành, cận phong phú người là nên, trống rỗng người thì ngại bay bổng không có rễ.

[Tử Phủ] cùng độ cung viên, tinh diệu tính chất tuy có mâu thuẫn, nhưng nhưng không mất vu trầm ổn, cho nên là trống rỗng thiên đồng sở hỉ. Trừ phi ký vô phụ tá cát diệu, trái lại sai ai ra trình diện sát kị hình thấu, bằng không tức là tốt vận.

Thiên đồng đi [Tử Phủ] lưu niên, thường thường là gây dựng sự nghiệp của năm, phong phú người vưu nên.

Thái âm ngồi một mình, nhập miếu sai ai ra trình diện cát, thường thường là phát tài năm.

Nhưng nếu Thái âm Hóa kị, hoặc chư sát tịnh chiếu, thì không thích hợp trống rỗng thiên đồng, hoặc nhân tâm tình phát tiết mà hỏng việc, hoặc thụ dụ dỗ rủi ro.

Tham lang ngồi một mình cung thản, giống nhau cận nên phong phú thiên đồng trải qua đi. Tinh thần trống rỗng người cho dù vu vận hạn hoặc lưu niên, đời sống vật chất có phong phú thu hoạch, cũng dễ nhân các loại nhân tế quan hệ mà sinh không hài lòng, cũng thường thường là quan hệ hôn nhân không được cát lưu niên.

Nhược đối cung vũ khúc Hóa kị, tham lang vừa thụ ác sát tướng xâm, thì đây là thiên đồng tọa mệnh người thận phòng rách nát của năm, phải tránh vọng sinh cải biến. Mà tinh thần trống rỗng người thay đổi đạo nguy cơ.

Cự môn ngồi một mình, đối cung thái dương lạc hãm, hoặc canh sai ai ra trình diện hình sát tướng xâm, thiên đồng trải qua đi đến tận đây cung viên, thường dễ sinh trọng bệnh. Tinh thần trống rỗng người thì thay đổi sinh sôi thị phi khẩu thiệt, cứ thế quan tòa kiện tụng.

Nhược cự môn là nhập miếu thái dương củng chiếu, canh sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, thì là trời cùng hưng nhà vận hạn hoặc lưu niên. Đặc biệt nên và dị tộc can thiệp, tinh thần trống rỗng người thì ngại dễ mắc thần kinh suy nhược.

Nói chung, thiên đồng ưa cự môn được hội nhập miếu thái dương, không thích cự môn hội lạc hãm thái dương, trống rỗng người vưu không thích, nguyên nhân chính tâm tình không thăng bằng mà trêu chọc thị phi.

[liêm trinh thiên tướng] thủ viên, ác sát hình kị tướng xâm, trống rỗng thiên đồng trải qua đi đến đây độ, thường dễ có phí hoài bản thân mình chi niệm. Phong phú người cũng cận nên thủ cựu.

Nếu có cát hóa, mà lại sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, thì cho dù trống rỗng người cũng cận nội tâm mâu thuẫn, thoái thoái do dự mà thôi, thực tế cũng một người sinh biến hóa cát vận.

Thiên đồng khiếm lĩnh đạo lực, [liêm tướng] cũng khiếm lĩnh đạo lực, sở dĩ cho dù [liêm tướng] cung độ chư cát tịnh hội, cũng không nên cố gắng khai sáng sự nghiệp, chỉ muốn cùng người hợp tác hoặc hiệp trợ là nên.

Thiên lương độc thủ cung viên, nếu vì năm mới đại vận (giống nhau là tam trước kia mười tuổi), không thích hóa quyền, vị cung thiên lương vưu nhiên. Thiên đồng thủ mệnh người đó gặp của, dễ nhân tài bất túc tế kỳ quyền, Vì vậy xảo trá chồng chất cho rằng giấu, cho nên ảnh hưởng hậu vận.

Trống rỗng thiên đồng hơn thế vận hạn, cần phải đặc biệt chú ý mình tu dưỡng, để tránh khỏi một tay tạo thành hậu vận bất lương. Cổ nhân đối nữ mệnh gặp đến đây tinh hệ kết cấu, canh bầu thành [dâm bôn] mệnh cách, kỳ không được cát cũng biết.

Sớm vận cũng không nên thiên lương hóa khoa, mặc dù bỉ hóa quyền sảo tốt, nhưng cũng dễ danh không hợp thực. Trừ phi cấu thành [dương lương xương lộc] cách, thì chủ lợi cuộc thi cạnh tranh. Phong phú thiên đồng gặp của, thái độ làm người ngày thường ý của thủy.

Thất sát cung viên, giống nhau bất lợi thiên đồng. Niên thiếu dũ hưởng thụ thiên đồng, đến tận đây dũ là bất lợi. Nhược thất sát canh đối [Tử Phủ] của tử vi hóa quyền, kiêu căng của tính quá nặng, thường thường bởi vậy phát triển trở thành là tinh thần trống rỗng. Rất nhiều đời sống vật chất sung túc, đời sống tinh thần trống rỗng thiên đồng mệnh, đó là đến đây giai đoạn tạo thành.

Hiện tại mà lại cử một ngày đêm cùng thủ tật bệnh cung ví dụ nhất nhất

[tử vi Thiên phủ] ở thân cung tọa mệnh, cung tật ách thiên đồng ở mão. Mậu năm sinh ra, thiên đồng hội thiên cơ Hóa kị, làm gốc chất trống rỗng. (trừ cung mệnh thiên đồng tính chất yếu kiêm thị cung phúc đức, ở còn lại cung viên giai không cần, sở dĩ nơi này không nên canh thị kỳ thái dương miếu hãm tinh diệu. )

Cung mệnh trải qua đi tới nhâm tuất, tham lang ngồi một mình, đà la cùng độ, đối cung vũ khúc Hóa kị. Nguyên lai cung mệnh [Tử Phủ] đã vật chất tính nặng, nhất là vật nặng dục, lúc này vốn nhờ ham muốn hưởng thu vật chất truy cầu đã bị ngăn trở mà tư xê dịch biến hóa, nhưng dũ thay đổi dũ bất lợi.

Đại vận cung tật ách là thái dương ngồi một mình, nguyên cục thì Hỏa Tinh và cự môn cung độ, là đại vận dương đà sở giáp, thái dương thì là nguyên cục dương đà sở giáp, cho nhau lực lượng tăng mạnh, cánh dồn tuổi còn trẻ tức mắc thần kinh tính đau nửa đầu, ảnh hưởng tới hai mắt đau đớn, vừa mắc dạ dày bệnh. Nhược giỏi về dưỡng sinh, tương lai đi cự môn cung viên đại thể thượng ứng với là cát vận, nhưng chỉ nhưng khó tránh khỏi tự tìm phiền não, đến nỗi thần kinh tính bệnh mọc thành bụi.

---------------------------------------------------------------

29 vũ khúc ngồi một mình thìn tuất

29 vũ khúc ngồi một mình thìn tuất

Vũ khúc ngồi một mình thìn tuất, tam hợp cung là [tử vi Thiên phủ] cập [liêm trinh thiên tướng], đối cung là tham lang.

Vũ tham ở thìn tuất nhị cung tương đối, chủ yếu tinh diệu hội hợp tuy rằng và xấu vị vũ tham tương đồng, nhưng nhân sẽ không phá quân, sở dĩ tính chất có điều cải thiện. Ở tính cách phương diện dễ tiếp cận, tức đồng dạng có ngay thẳng mà hào sảng cá tính, mà lại có tài nghệ, nhưng ở gặp gỡ phương diện lại yếu trôi chảy một ít, ít trải qua một ít khúc chiết, đồng thời sở có tài nghệ so sánh dễ bị người thưởng thức, cho nên thành tựu cũng so sánh tốt.

Bất quá nhược vũ khúc và lộc tồn gặp gỡ là lúc, thì và xấu vị cung an mệnh người đó tương đồng, trái lại dễ biến thành vì tư lợi.

Vũ khúc ở thìn tuất cung là nhập [thiên la địa võng], bởi vậy chủ nhân trì phát. Cổ nhân vân: [vũ khúc mộ trung cư, ba mươi tài mập ra], tức chỉ là vũ khúc ngồi một mình thìn tuất cung trì phát tính chất.

Vũ khúc không thích ở thiên la địa võng trung hóa lộc, ngại kỳ thụ hóa lộc ky mi, kẻ khác mất đi hùng tâm tráng chí, nhân nhũ danh tiểu lợi mà không biết tiến thủ, nhưng ưa hóa quyền, khiến người sinh nhiều một chút biểu hiện.

Ở thiên la địa võng trung hóa quyền cập gặp sát đều có thể kích thích vũ khúc thủ mệnh người đó hăng hái đầy hứa hẹn, nhưng tính chất bất đồng. Hóa quyền người là xuất phát từ đối quyền lực tranh thủ lòng cầu tiến, cho nên cuộc sống cách liền tương đối bằng phẳng; nhược gặp Hỏa Tinh, kình dương kích thích, thì nhân sinh đường liền tương đối gồ ghề, tất quá trình biến đổi bất ngờ sau đó thành công. Nhược đà la cùng độ, thì trái lại dễ biến thành theo cẩu thả người đó. Sở dĩ vũ khúc đà la cùng cung, tối nên dĩ chuyên môn tài nghệ sống yên phận.

Vũ khúc hóa khoa, ở lưới là không quá mức lợi ích, sai ai ra trình diện sát diệu cùng độ, chủ có xảo nghệ lừng danh, không gặp sát thì nên làm tài chính và kinh tế công tác.

Ở thìn tuất nhị cung vũ khúc, nếu có phụ bật khôi việt xương khúc củng chiếu hoặc cùng độ, canh sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, nhất thượng cách. Hoặc vũ khúc Hóa kị hoặc đối cung tham lang Hóa kị, canh sai ai ra trình diện dương đà người, vô phụ bật tá lộc diệu cập thiên thọ hóa giải, thời niên thiếu có tai bệnh rất nặng, sát hung chư diệu mặn tập, cung phúc đức sở hội tinh diệu vừa không tốt người, thì có chết non nguy hiểm. Nếu có thể diên thọ, thì trung vãn vận thủy giác trôi chảy.

Nữ mệnh vũ khúc, không thích nhập thiên la địa võng. Mặc dù chư cát tịnh tập, cũng ngại tình cảm vợ chồng khiếm ôn nhu săn sóc; nhược sát tập cung mệnh, niên thiếu nhấp nhô, mà lại có rơi xuống phong trần nguy hiểm.

Vũ khúc ngồi một mình thìn tuất, đối cung là tham lang. Tam hợp cung sở sẽ vì [tử vi Thiên phủ] cập [liêm trinh thiên tướng].

Muốn đẩy phán đoán đến đây cung độ vũ khúc bản chất, hệ phân biệt kỳ vi theo hay là tiến thủ.

Vũ khúc rơi thiên la địa võng, sở dĩ cương khắc của tính đã bị áp lực. Nhưng mà một thân sinh phấn đấu chi tâm làm sao, có thể nói ảnh hưởng kỳ số phận quá nhiều. Theo cẩu thả người bất quá tạ nhất nghệ mưu sinh, mà hăng hái tiến thủ nhưng có thể phát tích thay đổi thái.

Vũ khúc hóa lộc thủ cung mệnh, rất dễ biến thành theo, nhất là đồng thời sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị vu cung mệnh hội hợp người, thường thường bất lương không được dửu.

Vũ khúc cũng không nên hóa khoa, chủ niên thiếu bất lợi, lại chính nhất nghệ tinh tự lập, mỏng danh dự (như thụ đồng hành trưởng bối thưởng thức) hảo theo cẩu thả.

Vũ khúc vu thiên la địa võng mừng nhất hóa quyền, chỉ cần không bị chư sát quấy nhiễu, là được sinh giải khai lưới chi tâm, bản chất biến thành tiến thủ.

Vũ khúc Hóa kị thì nhân sinh gian khổ, mà lại niên thiếu bất lợi, nhưng như vô đà la cùng độ, thì trái lại chủ tiến thủ, chỉ bất quá vận trình không bằng hóa quyền vũ khúc mà thôi.

Đối cung tham lang ưa và hỏa, linh cùng độ, thì đối vũ khúc sinh kích phát lực, bản chất biến thành tiến thủ. Duy vũ khúc Hóa kị vừa triền đà la người, thì không thích [hỏa tham], [linh tham] gửi thông điệp, trái lại dễ khiến cho nhân sinh ba động biên độ quá lớn.

Tham lang hóa lộc đối chiếu, khiến cho vũ khúc tiến thủ, thường thường là rời xa nơi chôn rau cắt rốn cải biến vận mạng dấu hiệu.

Tham lang Hóa kị mà vô sát hình cùng độ triều củng vũ khúc, nhân sinh tuy nhiều gồ ghề, nhưng đối với vũ khúc cũng sinh kích phát lực, là tiến thủ bản chất.

[tử vi Thiên phủ] ưa hóa khoa, khiến cho vũ khúc nhân tự tôn mà vào thủ. Nhược tử vi hóa quyền, cũng sẽ thành tiến thủ bản chất, nhưng không ra vu tự tôn, lại khả năng do quyền lực dục mà dồn.

[liêm trinh thiên tướng] là hình kị giáp, vũ khúc nhưng chủ tiến thủ, nhưng liêm trinh Hóa kị, thì đa theo.

Thái dương độc chút cung viên, nói chung, ưa nhập miếu không thích lạc hãm. [Trung Châu phái] truyền thụ, phàm vũ khúc Hóa kị người, lại thiên ưa đi thái dương lạc hãm cung viên, là phát tích của cơ sở, đến đây tức cái gọi là tuyệt xử phùng sanh đại vận. Cho nên vũ khúc Hóa kị có thể không biến thành tiến thủ bản chất, và đến đây vận hạn tinh diệu hội hợp quan hệ quá nhiều. Thái dương lạc hãm tức không thích hợp canh và hình sát chư diệu cùng độ, phải có chư cát cùng củng người thủy là.

Phá quân vận hạn, cũng vũ khúc thủ mệnh vu thìn tuất người nặng yếu vận hạn. Như tiến thủ người, ưa sai ai ra trình diện phá quân hóa lộc, theo người, không thích phá quân đối cung sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị.

Nói chung, đến đây vận hạn sai ai ra trình diện chư cát cập cát hóa, thì mặc dù theo người cũng tất sinh đoạt phát chi tâm, ứng với thiện là lợi dụng.

Thiên cơ độc thủ cung viên, là tiến thủ vũ khúc sở hỉ, theo người gặp của tuy có cải biến hiện trạng chi tâm, nhưng lúc nào cũng thiếu khuyết cải biến hiện trạng dũng khí. Bởi vậy ưa sai ai ra trình diện khôi việt cùng hội, do cơ hội sản sinh kích phát lực. Nhược hình kị sát hao tổn đủ lâm, thì sống lại theo cẩu thả chi tâm, đến nỗi ảnh hưởng hậu vận.

[tử vi Thiên phủ] cùng độ vận hạn lưu niên, cận lợi tiến thủ vũ khúc, nhược theo người, mặc dù chư cát đủ củng, cũng không quá làm một thì đắc ý mà thôi, mà lại khả năng nhân ảnh hưởng này tiến thủ, tất cả ủy chư số phận, không được sinh cải biến chi tâm, mà dồn ảnh hưởng gặp gỡ.

[Tử Phủ] được [bách quan triều củng], thường thường là tiến thủ tính vũ khúc suốt đời đặc sắc nhất vận hạn, không cần sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa, đã có thể đặc sắc phát đạt. Duy nhược nguyên cục vũ khúc có sát diệu quấy rầy người, thì lúc này khả năng bất lợi hôn nhân, chủ sinh biến hóa.

Thái âm ngồi một mình, giống nhau cũng nên nhập miếu không thích hợp lạc hãm, duy tiến thủ vũ khúc lại Không ưa trải qua đi. Lưu niên gặp đến đây, phòng nhân quá mức tiến thủ mà sinh hoành phá.

Nói như vậy, tiến thủ vũ khúc trải qua đi đến đây cung độ, vô luận miếu hãm đều nên tịnh thủ. Mà theo vũ khúc trải qua đi Thái âm nhập miếu cung viên, chích tu hữu cát hóa có thể cát diệu, thì nhưng có thể dựa vào người khác mà làm nên, sai ai ra trình diện khôi việt vưu cát, chủ đến đây năm được trọng đại kỳ ngộ, nếu có thể cải biến theo chi tâm, tức là xu cát, bằng không cận chủ một thời gặp gỡ.

Lạc hãm Thái âm năm vận, theo vũ khúc trải qua đi, đa lỡ dịp gặp, cần phải chú ý cải biến.

Tham lang ngồi một mình cung viên, nếu có hỏa linh cùng độ, là vũ khúc thủ mệnh người đắc ý lưu niên, vưu ưa tiến thủ tính vũ khúc trải qua đi, theo người thì cận trôi chảy mà thôi. Sở dĩ đồng nhất [hỏa tham] năm, có người trở thành phát tích cơ sở, có người cũng không quá nhũ danh tiểu lợi, liền cùng vũ khúc bản chất hữu quan. Nhất là nguyên cục vũ khúc hóa lộc người đó, nhược tạ hậu thiên nhân sự cải biến cá tính, [hỏa tham], [linh tham] tức là thay đổi kỳ ngộ.

Nói chung, vũ khúc ưa đi tham lang triền độ lưu niên.

Cự môn ngồi một mình cung viên, Hóa kị hoặc là thái dương Hóa kị sở gửi thông điệp, thì bất lợi tiến thủ vũ khúc. Hơn thế thì nhược yêu cầu tiến thủ, trái lại sinh thị phi khẩu thiệt, hoặc mà lại nhân quá mức tiến thủ, đi nghiêu lộng hiểm mà sinh quan phi kiện tụng. Theo người có khuynh hướng tịnh thủ, trái lại không được sinh gây trở ngại.

Nhược cự môn được lộc quyền khoa cát hóa hội hợp, thì theo người cần phải cải biến theo chi tâm, khởi mà đấu tranh, sau đó thủy có thể lấy được cát. Đối với lần này lưu niên gặp gỡ, không thích hợp nhẹ nhàng buông tha.

[liêm trinh thiên tướng] cùng viên cung độ, sai ai ra trình diện cát, theo người nên cùng người hợp tác; sai ai ra trình diện hung, thì không thể nào nhân ham an nhàn, tương trách nhiệm ủy cho người khác mà hợp tác, bằng không dẫn đến thất bại.

Tiến thủ vũ khúc trải qua đi [liêm tướng] cung viên, thường thường kiên gánh trách nhiệm nặng nề, nếu không có rất tốt tinh diệu hội hợp, hoặc cát hung nửa nọ nửa kia, thì không thích hợp quá mức tiến thủ tự chiêu ngăn trở.

Không thích nhất liêm trinh Hóa kị, tiến thủ người chủ thất ý, cũng không nên [hình kị] giáp, tiến thủ người chủ thụ áp lực. Theo người trải qua đi đến tận đây, thì dễ nản lòng tang chí, sở dĩ thuộc về khảo nghiệm tính niên kỉ vận.

Thiên lương ngồi một mình cung viên, tiến thủ người ưa hóa lộc, quyền, thì thuộc về tính khiêu chiến vận hạn lưu niên, kinh lịch gian khổ lúc, nhân sinh đã lớp mười bộ.

Nhược theo vũ khúc, cận lợi thiên lương hóa khoa, đại vận lưu niên hóa khoa canh lợi, thắng nguyên cục hóa khoa, thì nên hơn thế trong vòng mười năm sáng tạo danh dự, có thể ảnh hưởng hậu vận may mắn, nhưng nếu không được tư sáng tạo, tương thiên lương hóa khoa lực lưu là tự cao tự đại, thì ảnh hưởng vận trình.

Thất sát ngồi một mình cung viên, vũ khúc trải qua đi giai nghi chủ động tìm kiếm biến hóa, nhất là giá trị đi đại hạn chi tế. Nhược sát diệu hình diệu đủ lâm, thì biến hóa thì bị nhục chiết cản trở, theo người khả năng biến thành lãnh thối.

Theo vũ khúc không thích thất sát đái cao ngạo của tính, nhược trải qua đi đến đây đại hạn, ảnh hưởng nhân sinh quan quá nhiều. Sở dĩ có lúc nhìn thấy một số người, cận được một môn tay nghề lại dĩ đến đây gạt người, không biết tiến thủ, là được năng lực vũ khúc thủ mệnh bản chất đã thuộc theo, vu trải qua đi thất sát đại vận thì, thất sát vừa cụ cao ngạo của tính, Vì vậy liền hình thành kỳ trong lòng khuyết điểm.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, vô luận lưu niên hoặc đại vận, đều là vũ khúc sở hỉ. Cho dù gặp sát kị hình diệu thấu, tiến thủ vũ khúc cũng có thể tạ đến đây đặt móng, theo vũ khúc nếu có thể tạ đến đây cải biến theo cẩu thả chi tâm, cũng không là vô ích, sở dĩ có thể coi là cuộc sống then chốt.

Nhược thiên đồng sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, tiến thủ vũ khúc cố nên, theo vũ khúc lại phòng bởi vậy dưỡng thành theo tính cách.

Hiện tại mà lại cử nhất vũ khúc thủ [cung tử nữ] ví dụ --

Thiên cơ ở vị cung thủ mệnh, cung tử nữ là vũ khúc ngồi một mình, kỷ món sinh ra, vũ khúc hóa lộc, đối tham lang hóa quyền, văn xương ở tuất, văn khúc ở thìn, tức ở cung tử nữ Hóa kị.

Đến đây cung tử nữ mặc dù quyền lộc đủ hội, nhưng nhân văn khúc Hóa kị cùng độ, bởi vậy tính chất biến thành theo. Thảng phụ mẫu không được gia cưng chiều, thiện gia giáo dục, thượng vị thường bất khả cải biến. Tiếc rằng một thân sớm tuổi qua bao đau khổ hoạn nạn, cận bốn mươi tuổi hậu thủy tố giác tích thay đổi thái, mặc dù miễn đối nhi tử quá mức cưng chiều, thậm chí cho rằng người này sau khi sinh chính cảnh ngộ thay đổi tốt, sở dĩ [vượng phụ], bởi vậy cưng chiều chi tâm quá nặng.

Tới bính dần đại vận, cung tử nữ cự môn ngồi một mình, tuy là nguyên cục dương đà hội chiếu, nhưng được thiên đồng hóa lộc cập thiên cơ hóa quyền ở tam hợp cung gặp gỡ, lúc này kỳ tử thì tốt nghiệp đại học, chính nên hăng hái đầy hứa hẹn, nhưng nhân lại lập tức đưa kỳ tử với mình cơ cấu địa vị cao, Vì vậy hưởng thụ phúc trạch, mà lại bất hạnh cự môn cung độ đào hoa gắn đầy, canh lưu là nhục dục.

Nếu có thể biết cung tử nữ khuyết điểm, nhằm vào giáo dục, thì nên tùy ý kỳ tử tự hành phát triển, tạ thiên đồng lực, vị thường bất khả sáng lập sự nghiệp, cải biến theo của tính.

---------------------------------------------------------

30 thái dương ngồi một mình tị hợi

30 thái dương ngồi một mình tị hợi

Thái dương ở tị hợi nhị cung ngồi một mình, đối cung tất là cự môn. Cự môn ám diệu cần phải tịch thái dương hóa giải, bởi vậy tị cung an mệnh người đó, dĩ thái dương ở vượng cung duyên cớ, hóa giải cự môn lực lượng tự bỉ ở hợi cung lạc hãm thái dương là đại.

Sở dĩ tị cung an mệnh người đó niên thiếu đắc chí, hoặc được phụ mẫu phúc ấm, nhưng kị đắc chí hậu tâm cao khí ngạo, vô cùng phong mang, nếu có thể thu liễm, hoặc nhân khí ngạo tao ngộ ngăn trở lúc nhưng không ngừng vu sự nghiệp, thì nhưng chủ danh cao hiển đạt.

Hợi cung an mệnh người, còn nhỏ bất lợi phụ thân. Nhược sát kị tịnh chiếu, thì nên ra tự họ khác. Tự thân thì phòng mắt tật bệnh. Duy chủ một thân tư tưởng đặc biệt, thảng năng lực phấn đấu, thì tự nhiên đứng thẳng thành công, bất quá kỳ tư tưởng hành vi nhưng không đổi là người bình thường sở lý giải.

Thái dương hóa lộc, canh hội thiên mã, năng lực phú. Hóa quyền, hóa khoa mặc dù quyền lực danh dự đều có thể tăng, nhưng canh nên chiêu kị. Nhược Hóa kị tinh, niên thiếu bất lợi, cũng bất lợi cho thủ trưởng.

Nữ mệnh tị hợi nhị cung giai không thích hợp sai ai ra trình diện sát kị chư diệu, chủ lao lực cập chiêu thị phi, còn đây là thái dương cự môn gặp gỡ bệnh chung. Đồng thời nhân hội thiên lương duyên cớ, không thích hợp mỗi ngày hình lai hội, bằng không hôn nhân có ngăn trở. Nhược sát kị tịnh lâm, mặc dù chủ nhân tính tình đoan trang, nhưng phụ phúc, phu phúc, tử phúc đều không như ý.

Thái dương ở tị hợi cung ngồi một mình, đối cung là cự môn, tam hợp cung là Thái âm ngồi một mình cập thiên lương ngồi một mình.

Tị cung thái dương so sánh tích cực, hợi cung thái dương so sánh tiêu cực, tị cung thái dương không đổi trêu chọc thị phi, hợi cung người dễ chiêu phi, những ... này tính chất đã tường sơ cấp giáo trình.

Muốn đẩy phán đoán đến đây nhị cung độ thái dương bản chất, trừ chú ý kỳ miếu, hãm ở ngoài, thượng ứng với chú ý nhân tinh diệu hội hợp mà thành cải biến. Hợi cung thái dương thụ [bách quan triều củng], thì mặc dù lạc hãm cũng tích cực, sai ai ra trình diện lộc quyền khoa hội người cũng thế.

Thái dương sai ai ra trình diện sát hình kị hao tổn chư diệu quấy nhiễu, tuy nhập miếu cũng dễ biến thành tiêu cực, quá mức không thích thái dương Hóa kị, cùng trời hư, hiểm sát, Hàm trì, đại hao tổn, hơi thở thần, âm sát cùng cấp độ, thì hóa thành tiêu cực lực quá nặng.

Đối cung cự môn hóa cát, cũng có thể ảnh hưởng thái dương tích cực, Hóa kị thì ảnh hưởng tiêu cực.

Thiên lương hóa lộc, trái lại ảnh hưởng thái dương tiêu cực, ưa hóa quyền khoa, thì thái dương tự sinh tích cực chi tâm.

Thái âm hóa lộc, quyền, khoa, đều ảnh hưởng thái dương tích cực, Hóa kị cũng không ngại, duy không thích hợp Thái âm Hóa kị vừa là dương đà sở giáp, thủy khiến cho thái dương biến thành tiêu cực.

Phàm bản chất tích cực thái dương, không chỉ lợi tiến thủ, chống lại thô bạo năng lực cũng cường, mà tiêu cực người thì thường thường dũ lãnh thối dũ chiêu thị phi vưu oán. Ứng với chú ý tạ đại vận hoặc lưu niên hài lòng vận thế, cải biến nhân sinh quan, thì là xu cát tị hung nguyên tắc.

Nhập miếu thái dương bản chất ký tốt, mặc dù tinh diệu tiêu cực, cải biến thượng dễ. Lạc hãm thái dương bản chất mặc dù không tốt, nhưng nhưng có một chút có thể tạ đến đây tiến thủ vận hạn niên hạn, có thể không xu cát, then chốt tức ở chỗ đến đây.

Phá quân ngồi một mình cung viên, là tích cực thái dương sở hỉ, như sai ai ra trình diện cát hóa, hoặc có phụ bật, khôi việt, thì tiêu cực thái dương cũng - nên nắm chặt thời cơ, để cầu vận mệnh đời người cải biến, bằng không tùy ý tiên thiên vận thế dẫn đường, thì dễ mất đi cơ hội thay đổi. Nhiên nếu không có phụ diệu hội hợp, tiêu cực thái dương cần phải chú ý người điều không phải lỡ dịp của vấn đề, mà là đương nhân sinh rung chuyển là lúc chịu được lực, bất khả nhân tham đến gần lộ mà đánh mất cuộc sống mục tiêu, thụ ngoại giới dụ dỗ.

Thiên cơ ngồi một mình cung viên, vô luận là lưu niên ức là đại hạn, tiêu cực thái dương giai dễ khởi thích ứng trong mọi tình cảnh chi tâm, canh sai ai ra trình diện sát diệu, thì trái lại nhân của mà bị nhục chiết, tích cực thái dương thì năng lực hóa giải ngăn trở lực mà được hài lòng gặp gỡ.

Nhược thiên cơ Hóa kị mà lại sai ai ra trình diện sát diệu, tiêu cực người cố dễ nhân của lãnh thối, tích cực người cũng không nên để ý tới người bên ngoài của thị phi khẩu thiệt, chích nên làm theo ý mình.

Mừng nhất thiên cơ hóa lộc, thì thái dương nguyên lạc hãm người, cũng có thể tạ đến đây cải biến cuộc sống số phận.

[Tử Phủ] cùng độ cung độ, tích cực thái dương tối nên trải qua đi, thái độ làm người sinh đại đoạn cuối, có thể không danh thành lợi tựu tức thị ở đây vận hạn nội nỗ lực mà định. Là lưu niên cung mệnh, cũng chủ được gánh vác trọng trách cơ hội.

Tiêu cực thái dương cũng ưa đi [Tử Phủ] cung viên, nhược hình sát đủ lâm người, thì phải nhịn thụ đến đây một đoạn cuộc sống nghịch cảnh. Chích cần phải không nên vọng sinh thị phi, nhưng yêu cầu thích ứng trong mọi tình cảnh, cũng không tang chí, thì vẫn đang vẫn có thể xem là giữ vững độc lập vận thế.

Thái âm ngồi một mình cung hạn, là thái dương sở hỉ, nguyên cục thái dương lạc hãm người cho dù trải qua đi lạc hãm Thái âm, cũng sự yên lặng vận thế, chính trực dự trữ nuôi dưỡng nguyên khí, nhược canh phùng cát hóa, thì là hẳn là chú ý nắm chặc lưu niên hoặc vận hạn.

Tích cực thái dương trải qua đi Thái âm nhập miếu cung viên, sai ai ra trình diện lộc, quyền chư cát, tức chủ tiền kiếm được điệt điệt.

Tham lang ngồi một mình cung viên, sai ai ra trình diện tham lang Hóa kị cũng không phương, duy tiêu cực người khả năng nhân cảnh ngộ mặc dù tốt mà không lý tưởng (như ngại công tác trách nhiệm trọng chi loại, mà sinh cải biến chi tâm, đến nỗi ảnh hưởng vận thế. )

Tham lang và Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng độ, đối tích cực thái dương so sánh có lợi, tiêu cực người thì khả năng do là nổi lên bạo bại cơ hội.

Nói như vậy, tham lang thủ viên, đối tích cực thái dương là tốt vận, chủ hài lòng chuyển biến, mà tiêu cực người thì dễ nhân một thời đắc ý, trái lại đa lo được lo mất chi tâm.

Cự môn cứ độ cung viên, cho dù ở lưu niên cũng thái dương tọa mệnh người trọng yếu vận trình. Cự môn hóa lộc, hóa quyền, lại có phụ tá chư diệu cùng hội người, cho dù tiêu cực thái dương gặp của, cũng hài lòng chuyển biến cơ hội.

Tối ngại cự môn có đà la cùng độ, lại cùng vận hạn lưu niên đà la điệt tịnh hoặc giao nhau, thì không luận thái dương bản chất làm sao, đều dễ động một tí là phạm lỗi.

Nhược cự môn Hóa kị, cũng không làm ác vận, thối cư phía sau màn, không ra phong đầu, là được bởi vậy bảo trì vận thế.

[liêm trinh thiên tướng] cùng độ, phải sai ai ra trình diện phụ tá chư cát củng chiếu cùng hội, sau đó tài là thái dương thủ mệnh người hài lòng lưu niên hoặc đại vận. Tiêu cực thái dương chính nên lợi dụng đến đây vận hạn cải biến vận thế.

Nhược [liêm tướng] là hình kị sở giáp, hoặc dương đà điệt bắn, thì chủ thụ áp lực hoặc mọc lan tràn trở ngại, tiêu cực người bão thích ứng trong mọi tình cảnh chi tâm, trái lại có thể làm cho áp lực giảm bớt.

[liêm tướng] là [tài ấm] sở giáp, thì không luận tích cực hoặc tiêu cực thái dương giai chủ thụ che chở, biết dùng người giúp đỡ. Tiêu cực người cũng nên tạ đến đây cải biến số phận.

Thiên lương ngồi một mình cung viên, nên nhập miếu thái dương trải qua đi, tích cực người cao hơn, tiêu cực người cũng chủ đắc ý.

Duy thái dương nguyên lạc hãm cung, thiên lương ở vị, mỗi hành kinh đến đây cung độ, vô luận tiêu cực tích cực, đều không thích hợp đắc ý vênh váo, hoặc không thích hợp khoe tài vặt, bằng không tất chủ bị người xa lánh.

Thiên lương cùng trời hình cùng độ, hình sát khí quá nặng, tích cực người cũng nên mọi việc thoái nhượng.

Thất sát ngồi một mình cung viên, nhược sai ai ra trình diện lộc tồn cùng độ, hoặc đối cung [Tử Phủ] hóa khoa, hóa quyền, đều nên tích cực cải biến khách quan hoàn cảnh, sở dĩ tiêu cực thái dương tối nên chú ý đến đây vận hạn lưu niên.

Nhược thất sát là Tứ Sát thiên không cướp điệt bắn, thì cũng không có thể do cảnh ngộ không được thuận mà sống nguội thối chi tâm. Nhược vận hạn phùng đến đây, tất có lợi cho thay đổi lưu niên; nhược niên hạn phùng đến đây, tất có lợi cho thay đổi tháng, tối nên gia dĩ nắm giữ.

Nhược nguyên cục phá quân hóa lộc, tham lang Hóa kị, vận hạn hoặc lưu niên phùng của, cần phải chú ý lộc, kị có vô bị vọt lên. Vọt lên hóa lộc, thì tích cực thái dương cần phải tiến thủ; vọt lên Hóa kị, thì tiêu cực thái dương áp dụng thủ thế.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, tiêu cực thái dương dễ nhất nhân của tang chí, tích cực người là một sáng lập sự nghiệp vận hạn.

Thiên đồng Hóa kị, tích cực thái dương ưa đi, bất quá chủ tâm tình hoặc tình cảm khốn cong. Tiêu cực người thì dễ nhân làm phức tạp mà sống lại lãnh thối chi tâm, mà lại thường thường hơn thế cung viên, kỳ khốn cong trình độ so sánh tích cực người lớn hơn nữa.

Vũ khúc ngồi một mình cung viên, đối tích cực thái dương làm một khảo nghiệm, đặc biệt thái dương lạc hãm mà sở hội tinh diệu tích cực, thường thường ở đây vận hạn niên hạn, phát sinh tâm tình rung chuyển bất an, thoái thoái thất cư cảnh ngộ, nhược bởi vậy cải biến tích cực của tính nhân nhượng số phận, thì hậu vận cũng thụ ảnh hưởng.

Tiêu cực thái dương, ưa vũ khúc ngồi một mình sai ai ra trình diện cát hóa vận hạn niên hạn, thì thường thường là cải biến cuộc sống kỳ ngộ.

Mà lại cử nhất thái dương ở sự nghiệp cung ví dụ dĩ cung tham khảo.

Cung mệnh thiên lương ở vị, sự nghiệp cung thái dương ở hợi, năm đinh sinh ra, thái dương ký hội cự môn Hóa kị, vừa là dương đà chiếu xạ (chú ý cung mệnh thiên lương và kình dương cùng độ, kỳ khôn khéo cũng biết).

Sự nghiệp cung thái dương tương đương tiêu cực, mà cung mệnh thiên lương lại khôn khéo, tổng hợp lại mà nói, một thân liền ưa đi nhanh tiệp phương thức.

Tới canh tuất đại vận, vũ khúc hóa quyền thủ mệnh, sự nghiệp cung [tử vi Thiên phủ] được lộc tồn củng chiếu, Vì vậy quyền sở hữu tài sản nắm chắc.

Một thân vu quý hợi năm nhân thủ trưởng thưởng thức, gia dĩ đề bạt, nhưng lập tức bị người xa lánh (chú ý nguyên cục cự môn Hóa kị vu lưu niên biến thành quyền tinh tính chất), sự nghiệp cung Thái âm hóa khoa, xung chiếu đại vận thiên đồng Hóa kị, tự nhiên phù hợp loại này vận thế.

Một thân do là sống lãnh thối chi tâm, tất cả theo đuổi cấp thủ hạ, tới một giáp năm, rốt cục thái độ làm người trốn tránh trách nhiệm mà thụ thủ trưởng nghiêm khắc khiển trách, tiêu cực chi tâm càng tăng lên, nhưng lại tưởng tróc người khác sai lầm báo lại phục (thiên lương khôn khéo bản chất), thụ khuyến cáo hậu, thích ứng trong mọi tình cảnh, mà bính dần năm mặc dù sự nghiệp cung liêm trinh Hóa kị, mà lại hình kị giáp ấn, nhưng chức vị trái lại đề thăng, kết cục đương không giống nhau.

---------------------------------------------------------------

31 phá quân ngồi một mình tử ngọ

31 phá quân ngồi một mình tử ngọ

Phá quân tử ngọ, đối cung là liêm trinh thiên tướng. Liêm tướng là lợi cho tham chánh tinh diệu, thiên tướng thì chủ làm mướn không công, sở dĩ lưỡng sao diệu cùng cung, đối chiếu phá quân, liền lệnh phá quân thủ mệnh người đó có thủ đoạn chánh trị, nhưng thái độ làm người mưu mà không là kỷ mưu.

Loại này tính chất có thể tỉ dụ là ủng hộ chính trị thủ lĩnh tướng lãnh quân sự. Chính rất ít chủ động biến cách, làm một ta lý tưởng mà phấn đấu, nhưng nhân năng lực vâng mệnh mà kiên gánh trách nhiệm nặng nề, mặc dù gian nan cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Sở dĩ ở tử ngọ nhị cung phá quân nhân sinh tuy ít biến động, hơn nữa không được sẽ chủ động khứ thay đổi, nhưng một ngày thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, phi thay đổi bất khả là lúc, kỳ biến động của kịch lại kẻ khác líu lưỡi.

Nếu không có sát diệu hội hợp, cung mệnh phá quân hóa lộc, hóa quyền hoặc hóa khoa, cập lộc tồn tại cung mệnh cùng độ (lộc tồn tại cung phúc đức và Tử Phủ cùng độ cũng có thể), một thân tất khoan dung độ lượng rộng lượng, khí phách hùng vĩ. Tối nên quan võ, cổ nhân xưng là [nho tướng]. Hiện đại ngoại trừ quân cảnh ở ngoài, cũng có thể phục vụ vu thực nghiệp, tịnh chủ chủ trì khai sáng tính chất công tác.

Phá quân không thích xương khúc, duy ưa sai ai ra trình diện khôi việt, mừng nhất phụ bật cùng độ cập hội chiếu, thì chủ được bằng hữu dẫn tương trợ lực. Nhược sai ai ra trình diện xương khúc mà không sai ai ra trình diện lộc tồn, trái lại chủ nhân không tưởng mà khuyết thiếu hành động thực tế. Nên gia dĩ hậu thiên nhân sự bổ cứu, coi trọng chính ý niệm đầu tiên, tâm niệm vừa động, tức nên cư kế hoạch này thực hành.

Không thích sai ai ra trình diện sát diệu lai hội hoặc cùng độ, kẻ khác bội cảm cô độc, nhược tái kiến thiên hư, thì canh chủ nhân tinh thần trống rỗng; tái kiến thiên nguyệt, thì suốt đời tất có bệnh mãn tính triền thân.

Nữ mệnh phá quân nhập mệnh cư tử ngọ nhị cung, tối ngại thiên không cướp, cô thìn quả ở lại, chủ nửa cuộc đời cô tịch, tinh thần thống khổ. Nhược cung phu thê vũ khúc Hóa kị, mỗi ngày hình, thì cực khả năng vô phu thê của thực.

Phá quân ngồi một mình tử ngọ lưỡng viên, đối cung là [liêm trinh thiên tướng], tam hợp cung hội thất sát ngồi một mình, tham lang ngồi một mình.

Phá quân ở đây nhị cung viên, sẽ thành [anh tinh nhập miếu] của cách, cũng sẽ thành [phá quân ám diệu] của cách, tiền đã tự thuật. Không thuộc về những ... này cách cục phá quân (kỳ thực những ... này cách cục cũng có thể bao quát ở bên trong), thì có ngoan rầm rĩ và quả cảm phân biệt.

Ngoan rầm rĩ phá quân lực phá hoại đại, nhưng sức sang tạo yếu, bởi vậy thường thường chủ động phá hư, mà kỳ phá hư vừa không mục đích gi. Quả cảm người thì bất đồng, tịnh không chủ động yêu cầu thay đổi, nhưng mà nhân ứng với khách quan tình thế phi thay đổi bất khả là lúc, lại có thể quả cảm hành động, hơn nữa kỳ biến động lại có cuộc sống mục tiêu.

Phá quân và liêm trinh Hóa kị tương đối (tử cung phá quân tất cùng thốn là dương đà chiếu xạ, ngọ cung phá cung thì và kình dương cùng độ), đã trên cơ bản thành ngoan rầm rĩ của cách. Duy khôi việt, phụ bật, lộc tồn có thể hóa giải kỳ tính. Tối ngại lúc này có văn khúc cùng độ, mà văn xương cũng sẽ không, liền tăng kỳ ngoan rầm rĩ của tính.

Văn khúc Hóa kị cùng độ hoặc ở đối cung củng chiếu, mặc dù xưng [phá quân ám diệu], kỳ thực cũng không quá ngoan rầm rĩ mà thôi. Cổ người coi là [tác mộ phần], chủ mông tế.

Phá quân và đối cung [liêm tướng] thụ hỏa linh phá tan, thì cũng có gian ngoan của tính. Dĩ cùng cung làm trọng, đối cung hơi nhẹ nhất nhất nhưng nếu liêm trinh Hóa kị và hỏa linh cùng triền, củng phá tan quân, thì phá quân ngoan rầm rĩ của tính cũng nặng.

Phá quân hóa lộc, hóa quyền, thì chủ thái độ làm người quả cảm. Nhược canh được phụ bật, khôi việt cùng hội (mừng nhất hội kiến lộc tồn), thì là quả cảm của tính, [anh tinh nhập miếu] đó là chỉ đến đây mà nói.

Trừ lần đó ra, phá quân tức không được cát hóa, nhưng hội tham lang hóa lộc, hoặc đối cung [liêm tướng] là [tài ấm] sở giáp, cũng ảnh hưởng phá quân quả cảm.

Sẽ không cát hóa, cận hội cát diệu phá quân thì không thích hợp chỉ mỗi ngày mã (đồng thời sai ai ra trình diện lộc tồn tức phi chỉ sai ai ra trình diện) mặc dù không được ngoan rầm rĩ, duy cũng không quả cảm.

Phá quân, thất sát, tham lang ngồi một mình vận hạn, phải hội chư cát, nhất là khôi việt, thủy là ngoan rầm rĩ phá quân sở nên trải qua đi. Lúc này lợi dụng cổ cát tường và khí, hóa giải phá quân ngoan rầm rĩ, thì kỳ chủ động cập không mục đích lực phá hoại không được sinh. Thảng hậu thiên canh năng lực nỗ lực bổ cứu, mọi việc nghĩ lại sau đó làm, thì cũng vị thường bất khả tránh đi tai ách. Nhược quả cảm phá quân trải qua đi, thì có bao nhiêu cơ hội thay đổi, mặc dù không được phùng cát hóa, cũng có thể mượn cơ hội cải thiện khách quan hoàn cảnh.

Đối phá quân tọa mệnh người mà nói, sát, phá, lang vận hạn niên hạn, quả cảm người dĩ trải qua đi thất sát cung độ là tốt, ngoan rầm rĩ người ký thì lỡ dịp, hơn nữa vị tất năng lực giỏi về lợi dụng vận thế, thường thường chỉ giới hạn ở mặt ngoài cải biến.

Nhưng nếu tham lang và lộc tồn cập hóa lộc cùng hội, mà lại có ngôi sao may mắn tường diệu hội hợp, thì tuy là bản chất ngoan rầm rĩ phá quân, cũng có thể đem không mục đích gi cải biến, chuyển hóa thành có mục đích kiến thiết, đây là chỉ do khách quan hoàn cảnh quá tốt duyên cớ.

Thất sát cung độ có sát, thì ngoan rầm rĩ người trải qua đi, thường thường chỉ biết trừ cũ mà không biết bố tân, bởi vậy liền cần lợi dụng hậu thiên nỗ lực khứ bổ cứu.

Thiên cơ ngồi một mình cung viên, mặc dù ngoan rầm rĩ phá quân cũng không kị, nhưng khả năng vu vận hạn trong vòng, nhân mục tiêu lệch lạc mà chiêu tổn thất. Người hiện đại thường thường vu đệ nhị vận hạn là học ở trường niên kỉ đại, sở dĩ tối nên hơn thế vận hạn thận vu tuyển trạch phát triển mục tiêu.

Nhược nguyên cục thiên cơ Hóa kị, thì có thể coi là ngoan rầm rĩ phá quân tốt vận, nhưng mà có thể không lợi dụng loại này vận thế, thì trở thành một thân sau này vận trình phát triển then chốt. Quả cảm phá quân, thì bởi kỳ bản chất, tự nhiên có nguyên nhân dẫn dắt thế xu hướng.

Thiên cơ được cát hóa, tự thuộc tốt vận, vô luận bất luận cái gì tính chất phá quân đều nên. Vu lưu niên, cũng dễ được kỳ ngộ vận trình.

[tử vi Thiên phủ] cùng viên, thường thường là ngoan rầm rĩ người rách nát của vận, ký khuyết thiếu mục tiêu, cũng dễ nhân nhất thời đắc ý mà dẫn đến thất bại. Duy quả cảm người thì thường thường trái lại là năng lực hơn thế vận hạn trung xoay hoàn cảnh xấu, ở sự nghiệp trên có kiến thụ.

Nhược [tử vi Thiên phủ] kết cấu là tinh thần nặng vu vật chất người, ngoan rầm rĩ bản chất phá quân rất có sở không thích hợp. Cần phải phòng nhân đắc ý mà dưỡng thành phá hư tính cách, hoặc nhân thất bại mà hận đời.

Thái âm ngồi một mình cung viên, nhược được cát hóa, lại thấy khôi việt, phụ bật hội hợp, bất luận cái gì bản chất phá quân giai ưa trải qua đi. Nhưng quả cảm người cũng không nên mưu toan tác đại phúc độ cải biến, bằng không trái lại ảnh hưởng vận thế. Mà ngoan rầm rĩ người tự cũng không nên tác vô mục tiêu cải biến.

Nhược Thái âm Hóa kị (Thái âm Hóa kị xung hội thái dương Hóa kị thì càng sâu), thì là phá quân khuynh bại tính kém vận. Ngoan rầm rĩ người cố dễ vọng tác sinh tai, mà quả cảm người cũng khả năng thụ dụ dỗ mà dồn vọng sinh cử động, trêu chọc tổn thất. Hai người đích tình huống mặc dù cùng, nhưng người trước xuất phát từ tự phát, người sau thì thụ giựt giây.

Cự môn vô cát diệu gửi thông điệp, cũng ít sát diệu lai xung, thì nhu đối cung thái dương nhập miếu sau đó thủy là phá quân tốt vận, duy ngoan rầm rĩ người nhưng dễ gây chuyện thị phi. Thảng đối cung thái dương Hóa kị, thì phá quân trải qua đi đến tận đây, không thích hợp tác bất luận cái gì tích cực cử động.

Cự môn sai ai ra trình diện cát hóa, hội cát diệu, phá quân nên trải qua đi, là tiến thủ tính vận trình. Nhưng nếu cự môn Hóa kị, hoặc vừa hội thiên đồng Hóa kị, thì là dễ sinh rách nát vận thế.

Ngoan rầm rĩ bản chất phá quân, không thích trải qua đi cự môn Hóa kị, hội thái dương Hóa kị cập thiên đồng Hóa kị lưu niên, chỉ nhân trọng đại quan phi mà sinh rách nát, nhược cung tật ách vừa không tốt, thì là tai bệnh của năm.

[liêm trinh thiên tướng] cùng độ, nhược liêm trinh Hóa kị mà vô cát hóa hội hợp, ngoan rầm rĩ phá quân coi như là tâm tình ngăn trở niên kỉ vận. Thảng sát kị hình diệu tịnh thấu, liêm trinh Hóa kị vừa hội vũ khúc Hóa kị, thì thậm chí khả năng có tự sát phí hoài bản thân mình chi niệm. Có cát hóa, hội cát diệu, thì là nên cải biến khách quan hoàn cảnh lưu niên, bản chất ngoan rầm rĩ người cũng không kị.

Thiên lương ngồi một mình cung viên, vô luận lưu niên hoặc vận hạn phùng của, cho dù quả cảm phá quân cũng chích nên thối cư phía sau màn mà tác bày ra, bản chất ngoan rầm rĩ người thì cũng không thoái nhượng bất khả. Cho dù có cát diệu, cát hóa, chích tăng vận hạn trôi chảy, tịnh không thay đổi loại này tính chất.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, mặc dù sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa hội, cho dù quả cảm bản chất phá quân cũng không nên cải cách thái tốc. Bằng không thường thường khiêu khích phiền toái không cần thiết, mà khi chân chính cơ hội tới lâm là lúc, lại cảm hoàn toàn lực khứ ứng phó.

Nhược thiên đồng Hóa kị (canh hội cự môn Hóa kị người vưu quá mức), thì canh phải cẩn thận lợi dụng cơ hội đi cải biến tình thế.

Nói như vậy, chỉ cần thiên đồng không thay đổi kị. Có cát diệu, ít sát diệu, thì là quả cảm bản chất phá quân, năng lực tạ đến đây sáng lập sự nghiệp cát vận.

Vũ khúc ngồi một mình cung viên, nhược hóa lộc, quyền, thì là phá quân sở hỉ, coi như là lập nghiệp đặt móng. Nhược bản chất đái ngoan rầm rĩ của tính, thì thường thường chính phá hư vận thế, lần nữa giấu, mà nếu không tư cải biến, nhưng thị vận thế mà không xác lập phát triển mục tiêu, thì vận thế qua đi liền uổng thành cô phụ.

Nhược vũ khúc Hóa kị, vọt lên tham lang Hóa kị, thì cũng không tốt vận, vô luận loại nào tính chất phá quân cũng không nên áp dụng tích cực thủ đoạn.

Thái dương ngồi một mình vận hạn, nói như vậy, nên nhập miếu không thích hợp lạc hãm. Xấu nhất tình hình là thái dương lạc hãm, vừa Hóa kị, hoặc và cự môn Hóa kị đối củng, thì phá quân thủ mệnh người đó tất nhiều gian khó tân, mà bản chất ngoan rầm rĩ người, kỳ lực phá hoại cũng do là mà sinh, ảnh hưởng hậu vận quá nhiều.

[phá quân ám diệu] cách người đó, đụng tới trở lên tình hình, nếu không ở phía sau thiên tu dưỡng phương diện gia dĩ bổ cứu, thì vu trải qua gian khổ lúc, một thân âm u ngoan rầm rĩ của tính đã thâm căn cố đế, tương lai liền dễ chính hủy diệt chính.

Hiện tại mà lại cử vừa vỡ quân tọa cung mệnh ví dụ nhất nhất

Phá quân vu ngọ cung ngồi một mình, năm đinh sinh ra, và lộc tồn cùng độ, Hỏa Tinh triền vu [liêm trinh thiên tướng] ngồi chung cung độ tương chiếu. Vốn có được lộc phá quân chủ quả cảm, nhưng Hỏa Tinh xung chiếu, lại cũng có thể dồn ngoan rầm rĩ, loại này mệnh cục, giống như một khối vị điêu ngọc thô chưa mài dũa, còn chờ hậu thiên nhân sự khứ đẽo gọt.

Vu trải qua đi ất tị vận hạn thì, thái dương nhập miếu mà có đà la cùng độ, hội Thái âm Hóa kị, thiên lương hóa quyền. Nhân phụ mẫu tình cảm vu bản thân lúc nhỏ thì sinh biến hóa, sở dĩ ở ất tị vận dưỡng thành độc lập tính cách, không được kháo phụ ấm, mặc dù lũ kinh ngăn trở mà vẫn có thể hoàn thành bài vở và bài tập.

Vu giáp thìn vận đắc chí, tới quý mão đại vận, đại vận cung mệnh tuy là đại vận lưu đà cập nguyên cục kình dương chiếu xạ, cũng không quá mức kém. Duy vu quý hợi năm, nguyên cục cự môn Hóa kị, cung mệnh có đại vận đà la, cập lưu niên đà la, lại cùng nguyên cục tị cung đà la gặp gỡ, thụ bạn bè giựt giây (cung Nô bộc tham lang biến hóa kị), tự dưng đi nghiêu lộng hiểm, kết quả vu ất xấu lưu niên đại khuynh bại. (lãng phí một giáp năm [liêm tướng] gặp tam cát hóa thật là tốt vận, nhưng [liêm trinh] có Hỏa Tinh cùng độ, cũng cát chỗ giấu hung).

Bởi vậy lệ cũng biết, hậu thiên xu tị trọng yếu.

------------------------------------------------------------------

32 thiên cơ ngồi một mình xấu vị

32 thiên cơ ngồi một mình xấu vị

Thiên cơ ở xấu vị nhị cung là lạc hãm ngồi một mình, kỳ đặc điểm là và đối cung thiên lương tương đối chiếu. Cổ nhân nói [cơ lương hội hợp thiện đàm binh], cũng không biểu thị một thân có tài năng quân sự, chích biểu thị một thân thích đàm luận người bình thường chưa quen thuộc đề tài của, hơn nữa biểu hiện ra một loại hùng tài vĩ lược tư thái, nhưng nhất định có thể nói thiện biện, mẫn cảm cơ biến. Nói như vậy không thích hợp từ thương, sẽ thành là phụ tá nhân tài.

Thiên cơ hóa lộc, cận chủ tài lai tài khứ, rất khó tích súc, bất quá đã có đột như kỳ lai tiến tài may mắn. Nhược thiên cơ hóa quyền thì có thể tăng quyền thế, hoặc có cơ hội kết bạn quyền quý, đối sự nghiệp phát triển cập bản thân địa vị có bang trợ. Thiên cơ ở xấu vị hóa khoa, phải văn số tử vi giáp củng chiếu, sau đó mới có thể có sở biểu hiện, chủ một thân thông minh xuất chúng, khẩu tài nhanh và tiện, phản ứng nhạy cảm.

Ở xấu vị thiên cơ tối ngại sát kị tịnh chiếu. Cổ nhân nói [thiên cơ gia ác sát cùng cung, cẩu thâu ăn trộm], tức chỉ ở xấu vị nhị cung mà nói. Nhưng phải Tứ Sát hình kị tịnh chiếu, vô cát diệu hội hợp, mà lại sai ai ra trình diện âm sát, thiên hư thủy là, nhiên cũng cận chủ nhân phẩm thấp, cũng có thể tịch hậu thiên tu dưỡng cập nỗ lực gia dĩ bồi thường.

Nữ mệnh thiên cơ ở xấu vị cung, Hóa kị vưu đa tình cảm thượng sầu lo và ngăn trở, ở yêu ghét phương diện dao động hay thay đổi, nội tâm thống khổ bất túc là ngoại nhân nói.

Thiên cơ ngồi một mình xấu vị, cùng trời lương tương đối, tam hợp cung là cự môn ngồi một mình, cập thiên đồng ngồi một mình.

Muốn đẩy phán đoán thiên cơ ở đây nhị cung viên bản chất, cần phải phân biệt kỳ vi tiến tới ức là hạ du.

Thiên cơ vu xấu vị cung bản là yếu viên, cho nên khi đối cung thiên lương tinh diệu hội hợp hài lòng, có cát hóa cát hội là lúc, cổ nhân tài xưng là [thiên lương gia cát tọa thiên di, cự thương cao giả], đó là cần phải ly khai nơi sinh để cầu phát tích, bởi vậy có thể thấy được thiên cơ bản cung bất lợi, cần phải trượng cái khác tinh diệu đến đỡ.

Thiên cơ hóa lộc, quyền, khoa là lúc, cách cục thay đổi tốt, cho dù vô cát hóa mà có lộc tồn hoặc hóa lộc hội hợp, cách cục cũng thay đổi tốt, then chốt ở chỗ đến đây nhị cung viên thiên cơ phải lộc, sau đó thủy là tiến tới.

Vừa vui cự môn hóa lộc, cự môn vừa là nhập miếu gia cát thái dương củng chiếu, thì tuy không phải [cung điện trên trời] cách cục (thiên cơ đối củng cự môn thủy thành [cung điện trên trời] cách), cũng có thể giúp đỡ thiên cơ nỗ lực phấn đấu.

Thảng thiên đồng hóa quyền lai hội, thì cự môn đồng thời Hóa kị, đến đây cách cục không được tinh khiết, vị tất năng lực thượng du. Nhược nhiên lúc này đối cung thiên lương được hội cát hóa, thì trái lại nên ly hương phát triển.

Thiên đồng hóa lộc lai hội, thiên cơ tính chất cũng do là xong tốt đẹp chính là ảnh hưởng, nhưng nhưng không bằng bản thân cát hóa của tốt.

Nếu không có cát hóa, nhưng có sát diệu cùng triền, thì đến đây thiên cơ là hạ du, phải tạ hậu thiên nhân sự bổ cứu.

[Tử Phủ] cùng viên đại vận hoặc lưu niên, cho dù hạ du thiên cơ trải qua đi cũng không tục. Nhược tử vi hóa khoa, Thiên phủ hóa khoa, thì càng tốt vận. Nếu vì lưu niên, rất có một mình đảm đương một phía kỳ ngộ, được tối nên dùng để tác cải biến vận mạng cơ hội.

Tiến tới thiên cơ, phùng [Tử Phủ] cát hóa lưu niên, là không thích hợp tự do gây dựng sự nghiệp, phải tham tường sau đó mấy người lưu niên mà định. Đặc biệt khi tử vi hóa quyền là lúc, vũ khúc tất đồng thời Hóa kị, cần phải tường thị hậu vận, không thích hợp liều lĩnh. Nhân thiên cơ khí chất, đến tột cùng và [Tử Phủ] không được đầu.

Thái âm ngồi một mình nhập miếu, nên thiên cơ trải qua đi, có cát hóa cập cát diệu hội hợp cố thuộc cát vận, cho dù không nói gì hóa, chỉ cần sát diệu bất đồng độ, vô hình kị cùng hội, thì nhưng là trời cơ sự yên lặng trôi chảy vận hạn hoặc lưu niên. Bản chất hạ du thiên cơ cũng nên hơn thế vận trình nội ung dung mưu tính phát triển, không vội vu danh lợi, thì có thể xoay hậu vận.

Thái âm lạc hãm, thì sảo đái khúc chiết, cần phải thị có gì loại sát kị hình hao tổn hội nhập thủy có thể lý định kỳ khúc chiết tính chất. Cụ hạ du bản chất thiên cơ, tức thường thường tại đây loại vận trình trung bất kham ngăn trở, đến nỗi hình thành không cầu tiến tới tính cách.

Tham lang hội cát, hoặc [hỏa tham], [linh tham] cách, thiên cơ trải qua đi, tất có chợt tới gặp gỡ, duy cư hạ du thiên cơ, thường thường bất năng trì doanh bảo thái, dễ bạo khởi sụt.

Nhược tham lang có sát kị hình hao tổn chư ác cùng triền, thì dễ khiến cho thiên cơ thất ý, cư hạ du người thất bại trình độ lớn hơn nữa.

Cự môn rất đúng cung nhập miếu thái dương củng chiếu. Lại thấy chư cát hoặc cát hóa (nhất là cự môn hóa lộc, quyền, hoặc thái dương hóa quyền), tiến tới thiên cơ là biết dùng người đề bạt, một bước lên mây vận thế, có khôi thành, phụ bật cùng hội người canh lợi.

Mà bản chất mặc dù cư hạ du thiên cơ, thì có thể thị đây là chuyển biến vận mạng khu nữu, bất khả đơn giản mất đi kỳ ngộ.

[liêm trinh thiên tướng] cùng viên cung độ, nhược liêm trinh Hóa kị, thì là trời cơ lại yêu cầu biến hóa mà sinh rách nát vận thế, nhược liêm trinh hóa lộc, nguyên cục vô hình kị lai giáp, hoặc mà lại có tài ấm liền nhau. Thì là phát triễn đạo lệ tốt vận. Vưu ưa phụ tá chư cát cùng cung. Cụ hạ du tính chất thiên cơ, cũng - nên thị đây là xoay vận mạng cơ hội.

Nguyên cục thiên cơ Hóa kị người đó, trải qua đi [liêm tướng] cung viên, không lắm cát, mà cung tật ách không được cát người, mặc dù phòng có tai bệnh, nhưng tất hữu kinh vô hiểm.

Thiên lương ngồi một mình cung viên, nhược chư cát đủ hội thì là trời cơ mưu yêu cầu phát triển mà thành công vận thế. Vưu ưa thiên lương hóa khoa, chích cần phải vu kế hoạch thì lưu hữu dư địa, thì tất có thể trì doanh bảo thái, . Duy cụ hạ du bản chất người, thì vu thiên lương hội ác diệu niên kỉ hạn, dễ gây chuyện phân tranh, hoặc thậm chí quan tòa kiện tụng, thị ác diệu hội hợp trình độ mà định.

Thất sát ngồi một mình cung viên, phải sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, sau đó thiên cơ thủy có thể yêu cầu biến hóa. Sảo sai ai ra trình diện hình kị, tức là khuynh bại của vận, sở dĩ cư hạ du người phải có thận.

Nhược phá quân hóa quyền lai hội, thì phải chuyển biến công tác hoàn cảnh, sau đó thủy có thể biến thành hài lòng vận thế. Cư hạ du người lúc này không thích hợp theo cẩu thả.

Thiên đồng thiên cơ khí chất hợp nhau, sở dĩ sai ai ra trình diện cát hóa, có thể cát diệu cùng độ, tức là thiên cơ cụ hưng sáng lập tính vận thế.

Nhược sát kị củng xung, thì cụ hạ du tính chất thiên cơ mỗi khi mặc dù tự chủ, cũng thường thường bị người sai sử lợi dụng. Phải cụ tiến tới tính chất, sau đó thủy có thể ổn thủ.

Vũ khúc Hóa kị tối bất lợi thiên cơ, tất sinh tuyệt tổn thất nặng nề. Nhược vũ khúc hóa quyền, hóa khoa, thì là trời cơ phát tích của vận thế. Cho dù cụ hạ du tính chất người cũng thế.

Nguyên cục thiên cơ Hóa kị, cung tật ách tức không thích hợp sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị xung chiếu vũ khúc Hóa kị (cung mệnh cũng không nên), canh sai ai ra trình diện chư ác, trọng bệnh khó tránh khỏi. Duy nhược nguyên cục có thiên lương gia cát củng chiếu cung mệnh người, thì cũng chung năng lực vượt qua.

Thái dương nhập miếu, đối cụ tiến tới bản chất thiên cơ đã so sánh có lợi, nhược lạc hãm, thì canh lợi tiến tới. Lạc hãm mà sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị xung củng, thảng rất có sát diệu hình diệu, thì làm quan phi khẩu thiệt của năm.

Thái dương hội chư cát, lại thấy cát hóa, tiến tới thiên cơ sắc nhất tiến thủ. Duy bản chất đồng ý hạ du người, lại khả năng an vu nhất kỹ, hoặc an vu hiện trạng, mất đi nỗ lực phấn đấu cơ hội.

Phá quân ngồi một mình cung viên, chỉ cần hội hợp cát hóa chư diệu thành quả cảm của tính, thì nên cụ tiến tới bản chất thiên cơ trải qua đi, tung lịch gợn sóng, cũng tất môn có nhảy vọt tiến bộ. Hạ du người thì vị tất có thể đem ác vận thế.

Nhược phá quân là liêm trinh Hóa kị tương trùng, đến đây vận trình canh sai ai ra trình diện gian khổ ngăn trở, cư hạ du người nếu không đồ nhân sự bổ cứu, tùy ý vận thế phát triển, thì hậu quả kham ngu.

Phía dưới là một thiên cơ ở cung mệnh ví dụ ――

Thiên cơ ở vị cung tọa mệnh, năm đinh sinh ra, sự nghiệp cung cự môn Hóa kị, kình dương và cung mệnh cùng độ.

Sơ đi Đinh Mùi vận, cự môn song Hóa kị, cung mệnh song kình dương.

Nhận đi bính ngọ vận, phá quân và lưu dương cùng độ, đối cung [liêm tướng] ký thuộc hình kị giáp, mà lại liêm trinh vừa Hóa kị tinh.

Kế đi ất tị vận, thái dương và nguyên cục đà la cùng độ, chuyện xảy ra nghiệp cung Thái âm Hóa kị xung hóa lộc, vừa sẽ đối với cung cự môn Hóa kị, liên tục ba đại vận vô cảnh đẹp.

Tới giáp thìn vận, vũ khúc ngồi một mình hóa khoa, hội liêm trinh hóa lộc, vừa mà sống bình đệ nhất độ đại vận không bị dương đà khốn cong, mà lại có phụ bật hội chiếu, vận thế đột nhiên thịnh vượng. Một giáp năm, cung mệnh liêm trinh song hóa lộc, hội phá quân song hóa quyền, vũ khúc song hóa khoa, tiên một năm đã bị cổ vũ, dứt khoát buông tha cũ nghiệp (không cần phải nói cũ nghiệp tính chất), cùng người hợp tác buôn bán bên ngoài, là năm tức rất có thu hoạch.

Như thế vận thế cũng không thuần khiết, nhân [liêm tướng] thủy chung là hình kị sở giáp, bởi vậy phải tạ hậu thiên nỗ lực thủy năng lực xu cát, bằng không vận thế vừa qua, liền vẫn như cũ tôi ngày xưa.

----------------------------------------------------

33 tử vi tham lang tọa mão dậu

Tổ thứ tư (tử vi ở mão dậu)

33 tử vi tham lang tọa mão dậu

Tử tham mão dậu, cổ nhân xưng là [đào hoa phạm chủ], nhận thức là chủ nhân dâm loạn. Sở dĩ tử tham cùng cung, tối không thích hợp tái kiến đào hoa chư diệu, bằng không chủ nhân dễ hấp dẫn khác giới mà không năng lực tự chế, thảng tái phùng sát diệu, nguyên nhân chính sắc dồn họa, cho dù không gặp sát diệu, cũng ảnh hưởng sự nghiệp.

Tử vi hóa quyền được [bách quan triều củng] thì giống như thái bình thịnh thế phong lưu thiên tử, phú quý đa tình; tử vi hóa khoa thì một thân mặc dù khắc hưởng nổi danh, học mà thành công, nhưng nhưng thiên về vu tình dục cập vật dục.

Nếu như tham lang hóa lộc, thì chủ đa giao tế xã giao, thiên về ham muốn hưởng thu vật chất, nhưng chủ một thân tài vận hưởng thông. Tham lang hóa quyền, ham muốn hưởng thu vật chất cũng nặng, nhưng chủ trải qua cánh tranh mà thành công; tham lang Hóa kị, mặc dù đào hoa kém vẻ, thế nhưng người tài nghệ lại cũng so sánh nan phát triển, tuy có ham muốn hưởng thu vật chất lại nan thực hiện.

Tử tham tinh hệ ưa phụ bật cùng cung, mà không ưa xương khúc. Nhược xương khúc cùng cung, một thân hấp dẫn khác giới khuynh hướng lớn hơn nữa, hơn nữa coi trọng tân trang cùng với chuyện mặt ngoài hoàn mỹ, sở dĩ làm việc liền đa hư ít thực. Nhưng nếu như tả phụ và văn xương, hữu bật và văn khúc giáp cung mệnh, thì trái lại dễ phát huy tài chí, sự nghiệp thành công. Cổ nhân nói [tả hữu xương khúc giáp chế], dựa vào [Trung Châu phái] ý kiến, là chỉ [giao nhau giáp cung mệnh] mà nói, bởi vì tử tham vĩnh viễn không có tả hữu giáp mệnh, xương khúc giáp mệnh khả năng.

Tử tham sai ai ra trình diện sát, chích nên kinh thương, nhưng sát nặng cũng có thị phi phân tranh. Nhược canh sai ai ra trình diện thiên không diệu cập mui xe, trái lại nên tôn giáo cuộc đời.

Nữ mệnh tử vi tham lang, sai ai ra trình diện đào hoa cập sát diệu, dễ rơi phong trần, nhất là không thích sai ai ra trình diện kình dương, nhược đào hoa chư diệu mặn tập, rơi xuống có khả năng lớn hơn nữa. Đồng thời có nguyên nhân truy cầu ham muốn hưởng thu vật chất mà rơi xuống khuynh hướng. Nhưng nếu dậu cung tọa mệnh tá nhập mão cung tử tham hoặc mão cung cung tọa mệnh tá nhập dậu cung tử tham, thì nhân tá nhập hậu có [phủ tướng triêu viên] quan hệ, tính chất liền không giống nhau, điểm này nên gia chú ý.

[tử vi tham lang] vu mão, dậu nhị cung cùng độ, đối cung vô tinh, tam hợp cung hội [liêm trinh thất sát], cập [vũ khúc phá quân].

[tử vi tham lang] giá hệ tinh diệu, thuộc về tinh khiết dục vọng hình. Bởi vì không chỉ [tử tham] bản thân có dục vọng tính chất, sở hội [vũ phá] cũng có mãnh liệt ham muốn hưởng thu vật chất màu sắc, cận [liêm sát] ở một ít dưới tình hình, có thể tương đối thiên hướng vu tình cảm.

Bởi vậy muốn đẩy phán đoán giá tổ tinh hệ bản chất, cần phải phân biệt kỳ vi ham muốn hưởng thu vật chất, hay là tình dục. Nhất nhất cổ nhân cái gọi là [đào hoa phạm chủ là chí dâm], tức là cường điệu kỳ tình dục đặc tính.

Ở tử vi tham lang cùng trời hình hoặc thiên không diệu cùng độ dưới tình hình, chủ năng cú tự hạn chế, thế nhưng sở tự hạn chế người thường thường cận vi tình dục, mà chủ ham muốn hưởng thu vật chất mãnh liệt tính chất vẫn như cũ bất biến.

Giá tổ tinh diệu cân tử vi ở tử, ngọ nhị cung ngồi một mình bản chất lại có phân biệt. Tử vi ngồi một mình, cận và tham lang tương đối, sở hội tinh diệu, sử dụng thiên tướng thay thế phá quân, cùng Thiên phủ thay thế thất sát, cho nên tính chất liền tương đối nhu hòa, đồng thời tử vi đặc sắc cũng năng lực đầy đủ biểu hiện. Thí dụ như thuyết, tử vi ngồi một mình không thích tô son trát phấn chính, cho nên liền đa độc hành độc đoán; nhưng [tử tham] lại đái tô son trát phấn ý tứ hàm xúc, có lĩnh đạo dục, nhưng vẫn như cũ có khéo léo tay của đoạn.

Nã tình dục mà nói, tử vi ngồi một mình người đó, lòng tự trọng rất mạnh, sở dĩ trừ phi khác giới có điều ám chỉ, bằng không sẽ không mù quáng truy cầu; nhưng [tử tham] lại tương đương chủ động, thậm chí không sợ cạnh tranh.

Bởi vậy tử vi ngồi một mình và tham lang tương đối, và [tử vi tham lang] cùng độ lớn nhất bất đồng, hay người trước lĩnh đạo lực và quyết đoán lực trọng đại, người sau thì chủ động tính so sánh cường, cũng có thể thuyết, từ một ... khác độ lớn của góc đến xem, [tử tham] nhân sinh quan giống nhau tương đối tích cực, có sát diệu người, mà lại thường thường có thể để mục tiêu không từ thủ đoạn.

[tử tham] ưa [bách quan triều củng] như nhau tử vi, nhưng bởi vì bất năng cấu thành [phủ tướng triêu viên] cách cục, sở dĩ khí phái nhỏ lại. Duy như có phụ tá tạp diệu ngôi sao may mắn triều củng, thì cũng tự có khí tượng, không được cư dung hạ.

[tử tham và hỏa linh cùng độ, cũng cấu thành [hỏa tham][linh tham] cách. Duy không bằng [vũ khúc tham lang] của và hỏa linh cùng độ, kỳ hành động thực tế và quyết đoán, không bằng vũ khúc của thanh thoát nhạy cảm. Nhất nhất cũng có thể thuyết, [tử tham] là bởi vì quyết sách mà đắc ý ngoại của tài.

[tử tham] vô cát củng, cũng có [cô quân] ý tứ hàm xúc, vã lại bất đồng tử vi ngồi một mình [không cầm quyền cô quân] như vậy cô lập.

Đương [tử tham] và đào hoa chư diệu cùng hội thì, đặc biệt thiên diêu cùng độ, là tình dục quá sâu tinh diệu tổ hợp. Có văn xương văn khúc thì càng thêm cường loại này màu sắc. Nhược sát diệu lại đồng thời hội hợp, thì một thân tất phong lưu tự thưởng.

Tham lang hóa lộc, tăng ham muốn hưởng thu vật chất; vũ khúc hóa lộc hoặc phá quân hóa lộc hội hợp, ham muốn hưởng thu vật chất cũng cường, hơn nữa càng thêm chủ động. Duy liêm trinh hóa lộc là lúc, tình cảm màu sắc hơi nặng. Ký nặng tình yêu nam nữ, vừa nặng bằng hữu tình cảm.

Nhược liêm trinh Hóa kị, thì một thân khả năng có khuynh hướng bán thủ đoạn tính chất sự nghiệp, hơn nữa phải dĩ giao tế xã giao là việc chính. Lúc này [tử tham], nhưng đái ham muốn hưởng thu vật chất màu sắc.

Cự môn độc thủ cung viên, [tử tham] trải qua đi là lúc, dễ khiến cho tâm tình thượng ba động. Đái tình dục [tử tham], ở đây vận hạn hoặc lưu niên, thường thường có lệnh tâm tình xuất hiện khốn cong vấn đề tình cảm xuất hiện. Nhất là đương cự môn Hóa kị, hoặc đối cung thiên đồng Hóa kị là lúc, khốn cong trình độ lợi hại hơn.

Thảng như cự môn hóa lộc, thì đối đái ham muốn hưởng thu vật chất màu sắc [tử tham] làm một khai triển tính tốt vận. Duy phải có lưu niên thái dương hóa lộc vọt lên thủy là.

Nói chung, cự môn cung độ bất lợi [tử tham], thường thường là cuộc sống khốn cảnh, cận nên coi là phát triển cơ sở.

Thiên tướng ngồi một mình cung viên, nhược kỳ đối cung phá quân hóa lộc, thì là [tử tham] khai triển tính tốt vận hoặc lưu niên, duy nhưng không thích hợp độc lập gây dựng sự nghiệp, cận nên giúp đỡ người khác. Nhược ở lĩnh đạo địa vị, thì dĩ không ló đầu ra sừng là nên, bằng không tất đa khúc chiết.

Thiên tướng là [tài ấm] sở giáp, ham muốn hưởng thu vật chất nặng [tử tham] vận thế mặc dù tốt, nhưng không thích hợp phát huy đầy đủ lãnh đạo của mình dục. Nhược tái kiến sát diệu cùng hội, thì có thể vì vậy mà sinh cực tổn thất nặng nề. Đương là [hình kị] sở giáp là lúc, thì vật nặng dục người dễ sinh áp lực, mà trọng tình dục người thì thường thường nhân sắc dồn họa, hoặc là thống khổ luyến ái sở dằn vặt.

Thiên lương ngồi một mình cung viên, đại thể mà nói bất lợi [tử tham] trải qua đi, nhược sát kị hình trọng trọng, thì thậm chí bởi vậy khiến cho cung phi kiện tụng. Cho dù sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, cũng cũng không phải là bật hơi nhướng mày vận thế, có người rảnh rỗi thành sự cảm giác.

Duy [tử tham] nguyên hội liêm trinh Hóa kị người, ở đây cung viên sai ai ra trình diện tài lộc chư tinh, thì nên bán thiên hành nghiệp cầu tài. Nhưng nếu sai ai ra trình diện sát hình hao tổn diệu, thì trái lại chủ rủi ro khuynh bại, phân tranh kiện tụng.

[liêm trinh thất sát] cùng độ cung viên, có lộc, quyền, khoa hội hợp, hoặc nguyên cục là [hỏa tham], [linh tham] người, chỉ cần sát diệu không nhiều lắm, lại không có lưu sát xung hội, thì là đột nhiên mà hưng vận thế (vưu lợi đái ham muốn hưởng thu vật chất màu sắc [tử tham], đái tình dục

Người mặc dù cũng lợi tài bạch sự nghiệp, nhưng khả năng thụ tình dục liên lụy mà dồn vận thế suy giảm.

Tối kỵ đại vận hoặc lưu niên [liêm sát] có liêm trinh Hóa kị, thường thường là tự dưng mà dồn khuynh bại dấu hiệu. Nhược hội vũ khúc Hóa kị, thì nên tự hành áp lực dục vọng, để ngừa vọng tác sinh sự.

Ham muốn hưởng thu vật chất nặng [tử tham] phùng vũ khúc Hóa kị, xung hội liêm trinh Hóa kị của năm, nhược năm tinh của sát kị hình vừa tái xung hội, thì cận nên thối cư phía sau màn, tịnh cần phải chú ý thân thể khỏe mạnh. Tình dục nặng người, thì dễ nhân sắc dồn họa.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, tình dục màu sắc nặng [tử tham] trải qua đi, cũng thường thường là tình cảm ba động khốn cong của năm. Ham muốn hưởng thu vật chất nặng [tử tham], thì là hưởng thụ, hơn nữa kỳ hưởng thụ cũng đái đào hoa màu sắc.

Cận vu lộc, quyền, khoa hội, mà lại sai ai ra trình diện cát diệu dưới tình hình, [tử tham] trải qua đi thiên đồng cung viên, thủy là thu hoạch mùa.

Nhược sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ cùng độ, mà lại có sát diệu lai hội, nói như vậy, là [tử tham] thất bại vận trình. Trọng tình dục người bại vào tình dục, vật nặng dục người bại vào ham muốn hưởng thu vật chất.

[vũ khúc phá quân] cùng độ cung viên, giống nhau dưới tình hình, cận lợi ham muốn hưởng thu vật chất nặng [tử tham]. Hóa lộc, hóa quyền dưới tình hình vưu nhiên. Tình dục nặng người, mặc dù sai ai ra trình diện cát hóa cũng đa sinh tình cảm thượng ngăn trở, sát hao tổn chư diệu tụ tập đầy đủ, thì thường thường là đào hoa kiếp. Nhưng mà trừ tình cảm khốn cong ở ngoài, sự nghiệp cập tài vận đều tốt.

Nhược vũ khúc Hóa kị, thì ham muốn hưởng thu vật chất nặng [tử tham] là sự nghiệp cập tài bạch thất bại của năm, phải ổn thủ, thích ứng trong mọi tình cảnh thủy tránh được miễn. Tình dục nặng người thì nên khắc chế tình cảm. Mà hai người đều có thể năng lực nhân dục vọng ngăn trở, dẫn đến phát sinh trọng đại phân tranh. Sở hội tham lang như thì Hóa kị, thì tất xuất hiện tranh đoạt thượng thất bại.

Thái dương ngồi một mình cung viên, trừ phi hóa cát, mà lại cát diệu tụ tập đầy đủ, bằng không [tử tham] coi như là ác vận. Đặc biệt dễ nhân tình dục khiến cho thị phi khốn cong. Sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ sát diệu người vưu quá mức; thái dương lạc hãm người vưu quá mức.

Thiên phủ ngồi một mình cung viên. Giống nhau lợi [tử tham] trải qua đi. Trừ phi sát kị hình diệu cùng hội, bằng không đa chủ là phát triển tính vận trình. Ở vị cung Thiên phủ, thụ vượng địa thái dương Thái âm sở giáp, nhược ở tân can, thái dương hóa quyền giáp mệnh, thì cự môn hóa lộc giáp sự nghiệp cung thiên tướng, vô luận loại nào tính chất [tử tham] giai coi như là thu hoạch vận hạn.

[thiên cơ Thái âm] cùng độ cung viên, khí chất bất lợi [tử tham], sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa thượng khả, bằng không đa tai bệnh, hoặc đa tinh thần khốn cong.

Hiện tại mà lại cử nhất [tử tham] ở cung phúc đức ví dụ, cho rằng nói rõ nhất nhất

Cung mệnh Thiên phủ, cung phúc đức là [tử vi tham lang], thiên diêu cùng độ, năm đinh sinh ra. Cung phúc đức hội vị cung văn xương văn khúc, vừa hội thiên khôi, thiên việt. Giá tổ [tử tham] đái tình cảm tính chất.

Đi tới quý mão đại hạn, cung mệnh là [tử tham], cung phúc đức là trời tướng, thụ [hình kị] sở giáp, nhưng lại thụ phá quân hóa lộc xung hội, loại này vận thế, thường thường dễ thụ dụ dỗ mà vọng động. Sở dĩ ở một giáp năm gây dựng sự nghiệp thất bại, kỳ gây dựng sự nghiệp cập thất bại đều thụ tình cảm ảnh hưởng. Bởi vậy có thể thấy được cung phúc đức biểu hiển tư tưởng trạng huống, có thể báo trước vận mạng xu thế.

-------------------------------------------------------

34 cự môn ngồi một mình thìn tuất

34 cự môn ngồi một mình thìn tuất

Cự môn ở thìn tuất nhị cung ngồi một mình, đối cung là trời cùng. Ở hai cái này cung độ, đều các có một kỳ cách.

Cự môn thìn cung, hóa lộc và văn xương cùng độ, nhưng văn xương Hóa kị, đây là đại phú đại quý kỳ cách. Còn đây là tạ ở tuất cung thiên đồng hóa giải văn xương sao Hóa kỵ là sử dụng. Đến đây cách duy tân năm sinh ra hợp của. Bí vân: [cự môn thìn cung là hãm địa, tân mạng người gặp trái lại là kỳ], chỉ tức là cái này cách cục.

Nhược cự môn tọa tuất, có văn xương cùng độ, tân năm sinh ra cũng các hóa lộc, Hóa kị, duy thìn cung thiên đồng kỳ Hóa kị là sử dụng lực hơi yếu, sở dĩ không bằng thìn cung an mệnh người đó.

Nhưng ở tuất cung an mệnh, cự môn hóa quyền hoặc hóa lộc người cũng kỳ cách, đắp lúc này thái dương ở ngọ, nhật lệ trung thiên, có thể tiêu mất cự môn âm u. Đến đây cách duy ở quý năm sinh ra hoặc tân năm sinh ra thì cũng có. Bí vân: [tuất cung cự môn là hãm địa, quý tân nhân gặp trái lại là kỳ], tức là chỉ loại này cách cục.

Thìn cung an mệnh người điều không phải, bởi vì sở hội thái dương lạc hãm.

Ngoại trừ hai cái này cách cục ở ngoài, bởi thìn cung là cự môn hãm địa, vừa là thiên la địa võng, sở dĩ cái khác tinh diệu rất khó phối hợp. Sát diệu có thể sinh kích phát lực, nhưng lạc hãm cự môn phùng sát diệu, chủ suốt đời phần nhiều là phi khẩu thiệt. Tứ Sát tịnh chiếu, thì quan tụng hung hiểm liên tục. Phụ tá cát diệu hội hợp, có thể giảm thiểu khẩu thiệt thị phi hung nguy, nhưng kẻ khác dễ thụ ky mi, bất năng thoát khỏi lưới, bởi vậy cuộc sống phát triển cũng liền hữu hạn.

Căn cứ vào kể trên nhân tố, đại để sai ai ra trình diện sát diệu có lợi cho làm đẩy mạnh tiêu thụ, để lợi dụng sát diệu kích phát lực cánh tranh. Hội phụ tá cát diệu thì nên làm giáo chức, để bảo trì yên ổn.

Cự môn Hóa kị mừng nhất có một ... hai ... Điểm sát diệu cùng độ hoặc được thông qua, thì cũng có thể làm cho sao Hóa kỵ đắc dụng, nhân sinh trái lại yên ổn. Nếu có sát diệu, nhưng hóa quyền, hóa lộc, thì dễ thoái thoái thất cư, chần chờ bất quyết, trái lại tự chiêu khốn cảnh.

Cự môn tọa mệnh thìn tuất nhị cung, giống nhau chủ đi tới do cung mệnh khởi tính toán người thứ tư đại hạn, quang mang thủy có thể có phát ra việt.

Cự môn ngồi một mình thìn tuất, đối cung là trời cùng, tam hợp cung sở hội người là thái dương ngồi một mình, cập tá cung an tinh [thiên cơ Thái âm].

Cự môn triền độ hơn thế hai người cung độ, là thiên la địa võng, ngoại trừ thìn cung cự môn, tân năm sinh ra; tuất cung cự môn, quý năm, tân năm sinh ra là [kỳ cách] ở ngoài, còn lại cự môn đều vì bất lợi. Nhất nhất hai cái này [kỳ cách], đã tường thuật vu sơ cấp giáo trình, không được chuế.

Yếu phân biệt ở lưới cung cự môn bản chất, cần phải phân biệt kỳ vi kích phát, hay là là tao kị.

Tao kị cự môn, thảng sát kị hình hao tổn tịnh hội, thì suốt đời trong tất có một lần trọng đại tai ách. Cự môn Hóa kị người vưu quá mức, nhược đối cung thiên đồng Hóa kị gửi thông điệp, thì nguyên nhân chính tình cảm khúc chiết mà sinh tai ách.

Xương khúc, phụ bật cùng hội, cũng không thể giải trừ cự môn tao ách của tính (xương khúc mà lại tăng mạnh tình cảm khúc chiết màu sắc). Chỉ có thiên khôi, thiên việt, có thể tương tao kị tính chất giảm bớt.

Sát diệu duy kình dương, Hỏa Tinh có thể sản sinh kích phát lực, đà la cùng độ thì không thích hợp, chủ thị phi khốn cong nhiều lần, linh tinh cũng không lợi. Thụ kích phát người, vu có cát diệu cùng độ dưới tình hình canh lợi.

Nói cách khác, cự môn ở thìn tuất nên sai ai ra trình diện ôn hòa kích thích, sở dĩ ưa xương khúc, khôi việt, phụ bật, và hỏa dương cùng hội.

Thái dương nhập miếu trội hơn lạc hãm, nhất là tao kị cự môn.

Tao kị cự môn sợ nhất thiên cơ Hóa kị gặp gỡ, chủ nhận người mặt trái thị phi phỉ báng, nhược Thái âm lạc hãm, thiên cơ Hóa kị, thì là thị phi âm mưu. Thảng sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu cùng độ, thì thường thường giới hạn trong tình cảm vũng bùn mà không thể tự thoát ra được.

Thái âm hóa lộc, hoặc thiên cơ hóa lộc, trái lại khiến cho cự môn kích phát lực giảm thiểu. Đương đào hoa chư diệu cùng hội thì, đến đây cự môn trái lại dễ tang chí. Vô đào hoa chư diệu thủy chủ tài lộc.

Thiên tướng ngồi một mình cung viên, cận nên thụ kích phát cự môn trải qua đi. Vô luận là [hình kị] giáp, hay là là [tài ấm] giáp, tao kị người trải qua đi, giai phần nhiều là phi, [hình kị] giáp người canh mọc lan tràn áp lực, dễ dàng chiêu phi.

Nhược thụ kích phát cự môn trải qua đi, sai ai ra trình diện xương khúc người, không thích hợp sa vào tình dục; sai ai ra trình diện khôi việt người, thì là thiết lập cơ nghiệp vận hạn, lưu niên gặp của cũng chủ dễ dàng tiến thủ.

Thiên lương vận hạn giống nhau bất lợi cự môn, ngọ cung thiên lương vưu quá mức. Không chỉ lục thân không hợp, hơn nữa dễ chiêu thị phi. Nguyên cục tao kị người canh phòng quan phi kiện tụng, tất cả dĩ hòa vi quý.

Nguyên cục thụ kích phát cự môn, thiên lương cung viên tức là kích phát tính vận hạn. Trong vòng mười năm, trước phải áp tận khả năng gian khổ sau đó phát việt, bên trong đau lòng cực khổ thảo nhân nói. Vu lưu niên, cũng tiên bị nguy cong sau đó lấy được cát.

[liêm trinh thất sát] cùng độ vận hạn, chắc chắn cát hóa, cát diệu tụ tập đầy đủ vận hạn niên hạn, tức là tao kị cự môn cải biến khách quan hoàn cảnh kỳ ngộ, phải nắm chặt thời cơ. Ở đây vận hạn nội thành tựu trình độ, tuyệt đối ảnh hưởng hậu vận.

Thụ kích phát cự môn cũng nên đi [liêm sát] cung viên, nhưng không thích hợp sai ai ra trình diện vũ khúc, liêm trinh nhị diệu của Hóa kị. Đương vũ khúc Hóa kị của thốn, chỉ quá mức tiến thủ mà bị nhục chiết; đương liêm trinh Hóa kị của thốn, thì thường thường tiến thủ mà tất sinh trở ngại, không bằng tịnh thủ là nên.

Thiên đồng độc thủ cung viên, sai ai ra trình diện sát kị hình hội hợp, bất lợi thụ kích phát cự môn trải qua đi, trừ phi tịnh thủ, bằng không trái lại dễ nhân vọng động sinh tai. Tao kị cự môn thì không phi tao vưu oán thị phi mà thôi, bất trí có họa. Nhất nhất cự môn nhược vu thiên đồng vận hạn sinh tai hoạ, thường thường có thể biến thành hủy diệt tính, sở dĩ ứng với đặc biệt cẩn thận, tuyệt không nên có điều làm.

Nhược thiên đồng sai ai ra trình diện cát hóa cập cát diệu, mà lại có phụ tá chư diệu cùng độ, thì nên cự môn trải qua đi, là thu hoạch mùa.

[vũ khúc phá quân] sai ai ra trình diện cát hóa, vô luận loại nào tính chất cự môn đều ưa trải qua đi. Duy vũ khúc Hóa kị thì không thích hợp. Nhược hội liêm trinh Hóa kị mà vũ khúc hóa khoa, thì tao kị cự môn tất phần nhiều là không phải chê kị, sai ai ra trình diện sát diệu trọng trọng, thì chủ bị người ám toán.

Thái dương nhập miếu ngồi một mình, là cự môn sở hỉ đi, lạc hãm thì không thích hợp. Tao kị cự môn trải qua đi thái dương lạc hãm cung viên, cho dù thái dương không thay đổi kị, cũng chủ vô cớ khởi phong ba thị phi. Nhược tinh diệu hội hợp cát, thì không thể nào để ý tới ngoại nhân dao báng.

Nữ mệnh cự môn đái tao kị tính chất, đi tới thái dương Hóa kị mà lại lạc hãm cung viên, phải đề phòng thụ tình cảm liên lụy. Làm sao huy tuệ kiếm dĩ đoạn tình ti, ở chỗ hậu thiên bổ cứu.

Thiên phủ ngồi một mình cung viên, chỉ cần sai ai ra trình diện lộc hoặc cát hóa, tức là cự môn tốt vận. Thụ kích phát cự môn vưu nên. Tao kị cự môn, phải bất đồng tình hình đặc biệt lúc ấy [hình kị] giáp thiên tướng thủy cát.

Nhược hội [tử tham] tham lang Hóa kị; hoặc sai ai ra trình diện văn khúc, văn xương Hóa kị, tao kị cự môn dễ sinh tình cảm thượng khúc chiết, nhất là bất lợi hôn nhân.

[thiên cơ Thái âm] cùng độ cung viên, là sát kị, đặc biệt bất lợi tao kị cự môn. Nhược nhị diệu đồng thời Hóa kị, thì ắt gặp gặp trọng đại âm mưu hãm hại. Loại này tinh diệu thường thường thấy ở lưu niên, kỳ năm nên tạ trưởng bối lực (như cha mẫu, thủ trưởng, chủ quản cơ cấu) hóa giải.

[tử vi tham lang] cùng độ cung viên, thụ kích phát cự môn nên đi, cho dù có sát kị chư diệu, cũng cận không thích hợp lý tưởng rất cao mà thôi; nhưng tao kị cự môn trải qua đi đến đây cung, nhược tham lang Hóa kị, thì cơ hội tuy nhiều, thường thường sắp thành lại bại. Phải chư cát hóa cát diệu đủ hội, sau đó thủy là tốt vận, nhưng lúc này lại vừa dễ thụ tình cảm khốn cong, đặc biệt đào hoa chư diệu triền nguyên cục cự môn, hoặc triền [tử tham] cung viên người là quá mức.

Hiện tại mà lại cử nhất cự môn cung Nô bộc ví dụ nhất nhất

Cung mệnh [vũ khúc phá quân] tọa tị cung, cung Nô bộc là cự môn ở tuất. Tị năm sinh ra, cự môn hội ngọ cung thái dương cập lộc tồn, sở dĩ giao du rộng.

Tới bính dần đại vận, cung Nô bộc là trời phủ ngồi một mình, có nguyên cục kình dương cùng độ, đối cung [liêm sát] làm liêm trinh Hóa kị, tá hội [tử tham], tuy có linh tinh cùng độ, thành [linh tham] cách. Nhưng đến đây cung viên lại thấy văn khúc Hóa kị, cho nên chủ tình cảm thượng ngăn trở.

Tới canh thân năm, cung Nô bộc vừa là [liêm trinh thất sát], nhân liêm trinh Hóa kị vọt lên văn khúc Hóa kị, mà lại là lưu niên dương đà gửi thông điệp (kiêm thả lưu niên cung tài bạch vừa là trời đồng hóa kị xung hóa lộc), cho nên là năm nhân ham lợi tức, mượn tiền và bạn bè mà đã bị quỵt nợ tổn thất.

Học giả có thể tham khảo sơ cấp giáo trình trung, văn khúc Hóa kị số liệu, kết hợp cự môn trải qua đi [liêm sát], mà liêm trinh Hóa kị, văn khúc Hóa kị tính chất lai suy đoán.

------------------------------------------------------------------------------

35 thiên tướng ngồi một mình tị hợi

35 thiên tướng ngồi một mình tị hợi

Thiên tướng ở tị hợi nhị cung ngồi một mình, đối cung là vũ phá. Bởi vũ phá có khai sáng lực, sở dĩ bản cung người có kiên nhẫn không được bát tính cách, có nhiều khai sáng lực, có thể đánh bắt đầu mặt mà dồn sự nghiệp thành công. Nhưng đồng thời thiên tướng hội chiếu cung tài bạch Thiên phủ, sự nghiệp cung tá nhập tử tham lai hội, ở Tử Phủ hai sao gửi thông điệp hạ, khiến cho thiên tướng tương đối khuyết thiếu độc lập tính, sở dĩ không thích hợp tự hành gây dựng sự nghiệp, cận nên thái độ làm người bày ra trù tính, thái độ làm người khai sáng.

Nhược hội tả hữu xương khúc tuy là nhân mưu, nhưng vẫn có thể độc đáng một mặt, lúc này dĩ không lấy tối cao vị trí là nên, thà rằng quyền lực độc lập mà danh nghĩa thì đành phải nhân hạ.

Nhược sát diệu hình kị trọng trọng, thì nên dĩ công nghệ mưu sinh. Dù có cát sát tịnh lâm, cũng dĩ làm công nghệ là nên, nhược theo văn chức chủ đa khúc chiết.

Bởi cung phu thê tử tham tá nhập sự nghiệp cung hội chiếu Thiên phủ, nữ mệnh hôn nhân bất lợi, đa tình cảm làm phức tạp, nên phối so sánh tự lớn tuổi chính là vị hôn phu; nhưng nếu sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị, thì ít khuê phòng của nhạc; nam mệnh cũng nên thủ lớn tuổi của thê. Nhưng nam nữ giai chủ phối ngẫu có khả năng.

Thiên tướng ngồi một mình tị hợi, đối cung là [vũ khúc phá quân], tam hợp Thiên phủ ngồi một mình, cập tá cung an tinh [tử vi tham lang].

Thiên tướng ở hai cái này cung viên ngồi một mình, ở mười hai cung trung nhất bình ổn. Ký cụ bền gan vững chí cá tính, vừa phú khai sáng lực. Chỉ cần không vì [hình kị] sở giáp, giống nhau đều có tốt đẹp tính chất. Nhiên bởi thiên tướng bản thân khuyết thiếu độc lập tính, sở dĩ rất khó độc lập tác chủ.

Muốn đẩy phán đoán đến đây nhị cung viên thiên tướng bản chất, cần phải phân biệt kỳ vi cụ khai sáng lực, hoặc cận dựa vào người khác mà làm nên.

Phàm thiên tướng là [hình kị] sở giáp, trái lại chủ khai sáng lực, nhưng gian khổ mà thôi. Nhược thiên tướng sai ai ra trình diện lộc, mà lộc không được chiếu Thiên phủ người, tức là cụ khai sáng lực cách cục. Cụ thể mà nói, tức vũ khúc hóa lộc củng chiếu thiên tướng, hoặc phá quân hóa lộc củng chiếu thiên tướng.

Nhược Thiên phủ hóa khoa lai hội, thiên tướng thuộc về dựa vào người khác mà làm nên bản chất; nhược tử vi hóa khoa lai hội người, thì có khai sáng lực.

Phàm dựa vào người khác mà làm nên thiên tướng, ưa khôi việt cùng hội; phàm cụ khai sáng lực thiên tướng, ưa tả hữu cùng hội. Đến đây vừa là cụ phổ biến ý nghĩa tính chất.

Thiên lương ngồi một mình cung viên, ngọ cung người nên cụ khai sáng lực thiên tướng; tử cung người nên dựa vào người khác mà làm nên thiên tướng. Nhược tương phản, thì cụ khai sáng lực người không đổi được trợ lực, mà dựa vào người khác mà làm nên người, thì dễ bị người xa lánh.

Thiên lương hóa khoa mà giá trị văn khúc Hóa kị, thì trừ học thuật nghiên cứu ngoại, vô luận làm bất kỳ nghề nghiệp nào đều có sở không thích hợp. Kỳ cụ khai sáng lực người, chích nên vu phát triển kỹ nghệ, tịnh cần phải sáng tạo nhãn hiệu tín dự. Nhược dựa vào người khác mà làm nên người, thì phòng nhân thụ tín nhiệm làm tiểu nhân xa lánh đố kị.

[liêm trinh thất sát] cùng độ cung viên, vô luận loại nào tính chất thiên tướng giai nghi. Duy cụ sức sang tạo người, hơn thế vận hạn trong vòng thường thường có độc lập kinh doanh hành động, thì do là mà bị nhục chiết. Cụ dựa vào người khác mà làm nên tính chất người, thì dĩ không ra phong đầu là nên, bằng không cũng tất thái độ làm người nhằm vào mà dồn thất bại.

Nhược [liêm sát] mà nguyên cục liêm trinh Hóa kị người, tối kỵ thụ vận hạn của tham lang Hóa kị vọt lên, bằng không đến đây trong lúc chủ thất ý. Dựa vào người khác mà làm nên người nhất là không thích hợp.

Thiên đồng ngồi một mình cung hạn, chích cần phải không thay đổi kị, cùng với vô đà la cùng triền, giống nhau là trời tướng sở hỉ đi. Cho dù ở lưu niên, cũng hưng gia của vận.

Nhưng nếu Hóa kị hoặc triền đà la, thì là tình cảm thất bại vận hạn, vô luận loại nào bản chất giai không thích hợp. Nhất là dựa vào người khác mà làm nên người, canh thường thường chính phá hư sự ủng hộ của mình.

Nhược thiên đồng hóa lộc (tốt nhất là vọt lên Thái âm hóa lộc), thì tài lộc hưng thịnh. Duy đào hoa chư diệu cùng triền người, thì tình cảm khúc chiết và tài lộc cùng đi.

[vũ khúc phá quân] ngồi chung cung viên, lợi cụ khai sáng lực thiên tướng; dựa vào người khác mà làm nên người, trái lại dễ khiến cho nhân sự thượng gợn sóng. Nhất là đương vũ khúc Hóa kị là lúc, cụ khai sáng lực thiên tướng chích cần phải ĐẢ, là được tường an vô sự, chích không thích hợp khai sáng tân sự nghiệp mà thôi. Duy dựa vào người khác mà làm nên thiên tướng, thì là quan hệ nhân sự phá chiết dấu hiệu.

Đương [vũ phá] gặp cát hóa của thốn, vô luận loại nào tính chất thiên tướng, đều có thể coi như là hài lòng chuyển biến vận thế.

Thái dương ngồi một mình cung viên, nhược nhập miếu, trái lại là cụ khai sáng lực thiên tướng sở không thích hợp, bởi vì thái dương ở ngọ cung quang mang thái hiển, thường thường khiến cho của từng có phân hành động dồn rách nát. Dựa vào người khác mà làm nên người, chích tu hữu ngôi sao may mắn nhân hội hợp. Thì là biết dùng người đề bạt hiện ra.

Lạc hãm thái dương, là dựa vào người khác mà làm nên thiên tướng sở không thích hợp, trừ phi có khôi việt hội chiếu, mà lại có cát hóa, bằng không chủ trợ lực bất túc. Mà cụ khai sáng lực thiên tướng, chích chủ khai sáng cố sức.

Thái dương Hóa kị, cụ khai sáng lực người nhận người đố kỵ; dựa vào người khác mà làm nên người thì chiêu oán thụ báng.

Thiên phủ ngồi một mình cung viên, chỉ là không vì [thiên không kho] hoặc [lộ kho], đều là thiên tướng sở hỉ.

Cụ khai sáng lực thiên tướng, coi đây là thu hoạch vận hạn. Dựa vào người khác mà làm nên người, thì là được tài lực tương trợ của vận hạn.

[thiên cơ Thái âm] ngồi chung cung viên, cận vi cụ khai sáng lực thiên tướng sở hỉ, duy không thích hợp Hóa kị. Nhược dựa vào người khác mà làm nên người ở đây vận hạn giống nhau khó có được chí, trừ phi thiên cơ hóa lộc, hóa quyền, là Thái âm hóa lộc hoặc thiên đồng hóa lộc vọt lên, thì chủ giúp đỡ người khác mà được lợi ích.

Có đà la cùng độ [thiên cơ Thái âm], thì nhất dựa vào người khác mà làm nên thiên tướng sở không thích, chủ phí thời gian nan thân. Nhược canh sai ai ra trình diện Hóa kị, thì chỉ thái độ làm người hãm hại, cần phải kiêm thị cung Nô bộc, huynh đệ cung cập cung phụ mẫu cát hung, dĩ coi là người phương nào hãm hại (như cung phụ mẫu tinh diệu không được cát, là được tài cán vì thủ trưởng hoặc hậu trường sở liên lụy. )

[tử vi tham lang] ngồi chung cung viên, cụ ham muốn hưởng thu vật chất màu sắc người nhìn trời tướng giống nhau đều có lợi. Tức cụ dựa vào người khác mà làm nên tính chất người, cũng chủ hưng phát.

Như [tử tham] cụ tình dục màu sắc người, nhìn trời tướng giai không thích hợp, cho dù là cụ khai sáng lực thiên tướng, cũng nguyên nhân chính sắc mà ảnh hưởng sự nghiệp.

Hiện tại cử nhất [cung tật ách] thiên tướng ngồi một mình ví dụ (phục vụ quên mình cung tính chất lai thôi tật bệnh, tương đối khó khăn, bởi vậy thỉnh đối với lần này loại mệnh lệ đặc biệt lưu ý. )

Cung mệnh thiên đồng ở tuất, cung tật ách thiên tướng ở tị, quý năm sinh ra. Tật ách quan là dương đà chiếu xạ, tá hội [tử tham] mà tham lang Hóa kị.

Đến đây cung tật ách lại có thiên hình cùng độ, mà lại đồng thời hội chiếu và [tử tham] cùng triền Hỏa Tinh, sát hình tịnh chiếu, đương nhiên không được cát. Cung tật ách thiên tướng mặc dù không vào [hình kị] giáp, [tài ấm! Giáp cách cục, nhưng lân cung cự môn hóa quyền, cũng ảnh hưởng kỳ tự chủ tính, sở dĩ thuộc về cụ khai sáng tính.

Thiên tướng chủ mắc thận thạch. Một thân vu kỷ vị đại hạn, cung tật ách [thiên cơ Thái âm], mặc dù nguyên cục Thái âm hóa khoa, đại vận thiên lương hóa khoa, cũng không chủ may mắn, nhất là kích thích lên thiên lương lực, sảo sai ai ra trình diện sát tức chủ không được cát, hiện tại [cơ nguyệt] cung viên có thiên nguyệt cùng độ, lại thấy linh tinh, sở dĩ bất lợi.

Vu bính dần năm, cung tật ách tá [tử tham] vào cung an tinh, hội nguyên cục thiên tướng, triền lưu đà, Vì vậy thận thạch bệnh phát. Nhưng khai đao đi sau hiện tại tràng bẩn có chuyện, bệnh tình bởi vậy trì hoãn.

Nhược thiên tướng cụ dựa vào người khác mà làm nên tính chất người, bệnh hoạn thường thường kẻ khác khí quan tạng phủ ảnh hưởng, mà cụ khai sáng lực người, thì thường thường nguyên nhân thiên tướng sở chủ tật bệnh, liên lụy cập hắn loại tật bệnh. Đến đây mệnh tạo của thiên tướng đối diện đà la, lại thấy thiên không cướp, thiên hình, sở dĩ trừ thận thạch ngoại, thượng khiêu khích tràng bẩn bệnh.

-----------------------------------------------------------

36 thiên lương ngồi một mình tử ngọ

36 thiên lương ngồi một mình tử ngọ

Thiên lương ở tử ngọ ngồi một mình, đối cung tất là thái dương. Thiên lương bản thân đái cô khắc hình kị tính chất, cần phải tịch thái dương quang và nhiệt lai hóa giải, bởi vậy thiên lương ở tử cung người đó so sánh ở ngọ cung người nhân sinh nhiều hơn chút ấm áp.

Cái gọi là cô khắc hình kị, chỉ và lục thân quan hệ đều có chỗ thiếu hụt, như và phụ mẫu vô duyên, nặng thì sớm thất hỗ trì; huynh đệ ít hoặc bất lực lực, nặng thì trở mặt thành thù; tình cảm cũng có khúc chiết, nặng thì và thê tử sinh ly tử biệt; tử nữ duyên phận không tốt, hoặc thụ nữ nhân liên lụy. Về phần nhân tế quan hệ phương diện, cũng dễ rơi vào tự nhiên khó hoà hợp, thậm chí bị người chỉ trích.

Thiên lương không thích hóa lộc, hoặc sai ai ra trình diện lộc tồn, sở dĩ không thích hợp kinh thương. Chỉ muốn [dương lương xương lộc] cách cục, lợi cho chấm thi, cho nên nên làm công giáo, tư pháp, kế toán chờ sự nghiệp.

Ưa phụ bật xương khúc cùng hội, có thể tăng người địa vị; nhược sai ai ra trình diện sát diệu thì đa tao gièm pha kị. Sai ai ra trình diện hóa lộc cùng độ có thể chiếu, thì tất nhân tài mà nhạ hỗn loạn. May mà thiên lương có tiêu tai giải nạn tính chất, sở dĩ chung năng lực mưa hôm khác con ngươi.

Thiên lương ở tử ngọ an mệnh, phải tránh bộc lộ tài năng, tự cao tự đại, tùy ý chỉ trích người khác, nhược gặp sát diệu hoặc sai ai ra trình diện lộc tinh hệ tổ hợp, thì tất đa oán hận mà tao trả thù, tình huống so sánh tốt cũng chủ ít người duyên. Duy nếu có ngôi sao may mắn tường diệu hợp tập cung mệnh, như và xương khúc cập thiên tài cùng độ, canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt, ba máy bát tọa, ân quang thiên quý, thiên phúc thiên quan chờ ngôi sao may mắn tường diệu hội hợp, thì chủ ở quan thanh liêm, kinh thương thành thực, mà lại biết dùng người ngắm, vu phê bình chỉ trích thì thủy không nhận tội trả thù.

Thiên lương ngồi một mình tử ngọ đối cung là thái dương, tam hợp cung hội [thiên cơ Thái âm] cập thiên đồng ngồi một mình.

Yếu phân biệt đến đây nhị cung viên thiên lương bản chất, cần phải chú ý kỳ vi cô khắc, ức là dung hợp.

Cơ bản nhất theo thứ tự là, ngọ cung thiên lương tất đái cô khắc, bởi vì đối cung thái dương lạc hãm, tử cung thiên lương thì là dung hợp, bởi vì đối cung thái dương nhập miếu.

Trừ lần đó ra, thượng khả lưu ý dưới tinh diệu hội hợp cụ cô khắc của tính nhất nhất thiên lương hóa lộc, hóa quyền; thiên cơ Hóa kị; Thái âm Hóa kị, kình dương cùng độ; thái dương Hóa kị; dương đà tịnh chiếu; thiên đồng Hóa kị và đà la cùng độ.

Dưới tinh diệu tổ hợp, thì có dung hòa bản chất nhất nhất thiên lương hóa khoa (tả phụ hữu bật cùng hội người càng); Thái âm hóa khoa; thiên cơ hóa khoa; thái dương hóa lộc, thiên đồng hóa lộc, hóa quyền; phụ tá chư diệu cùng hội.

Cô khắc thiên lương, trừ lục thân quan hệ không được cát ngoại, nhân sinh cũng tự nhiên không vui; dung hòa thiên lương thì nhân tế quan hệ so sánh tốt, sở dĩ gặp gỡ cũng so sánh tốt.

Tốt nhất tinh diệu tổ hợp là nhất nhất thiên lương ở tử hóa khoa, lộc tồn tại cung thiên di củng chiếu. Tam phương tứ đang có phụ tá chư diệu cùng hội, mà lại sai ai ra trình diện ba máy bát tọa; ân quang thiên quý; thai phụ phong cáo chư tạp diệu, thì dung hòa lực cực mạnh.

Đái cô khắc tính chất thiên lương chích nên làm chuyên nghiệp, hoặc học thuật nghiên cứu; cụ dung hòa tính chất thiên lương, thủy nên tham chánh, từ thương, tịnh dĩ kế hoạch, giám sát, quản lý là nên; đồng thời bởi vì có tổ chức lực, sở dĩ lại đi vãng làm một đi nhất nghiệp đứng đầu.

Nhược thiên lương ký đái cô khắc của tính, nhưng lại cụ dung hòa lực, thì đa số bán thiên hành nghiệp, hoặc kỷ luật yếu cấu người lãnh đạo.

[liêm trinh thất sát] cùng độ cung viên, không vì cô khắc thiên lương sở hỉ, cho dù sảo đái sát diệu, cũng ảnh hưởng nhân tế quan hệ. Nhược liêm trinh Hóa kị người vưu quá mức.

Thảng liêm trinh Hóa kị đồng thời hội vũ khúc Hóa kị, thì chủ có tai nạn. Đến đây năm cũng thường làm một khuynh bại tính vận trình.

Dung hòa thiên lương so sánh ưa đi [liêm sát] vận hạn. Cho dù đồng dạng đi liêm trinh Hóa kị xung vũ khúc Hóa kị lưu niên, tai nạn cũng khinh, hoặc thuộc loại sợ bóng sợ gió. Tuy rằng bất lợi tài vận, nhưng thường thường vu trắc trở thì được hữu lực chi trì.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, thiên lương mừng nhất trải qua đi, cho dù cô khắc người cũng cụ sinh sôi lực, mà lại khả năng làm một sinh hạn vận điều kiện tốt nhất đại hạn. Sai ai ra trình diện cát hóa cập cát diệu đương nhiên cao hơn.

Duy không thích thiên đồng Hóa kị, vọt lên cự môn Hóa kị, thì cho dù là cụ dung hòa tính chất thiên lương, cũng tất thụ tâm tình khốn cong, cần phải dương lục thân cung vị dĩ đính định kỳ cụ thể hiện tượng. Nhược thiên lương bổn cụ cô khắc của tính người, canh chủ thị phi hỗn loạn tần lai.

[vũ khúc phá quân] cùng độ cung viên, là dung hòa tính thiên lương sở hỉ. Nhưng trừ phi có cát hóa cập cát diệu, bằng không cô khắc thiên lương, tất chiêu một lần tương đương thống khổ quyết liệt. Cho dù ở lưu niên, cũng chủ kế hoạch đa cản trở, tất phí sức của chín trâu hai hổ thủy năng lực xoay cục diện. Nhược sát kị hình diệu thùy nặng người, thì thậm chí liên lụy trọng đại tranh cãi.

Thái dương nhập miếu cung viên, thủy nhìn trời lương có lợi. Lạc hãm người không thích hợp.

Nguyên cục đái cô khắc tính chất thiên lương, sở trải qua được thái dương cung độ tất là hãm cung, lúc này phải sai ai ra trình diện cát hóa cập cát diệu, sau đó thủy chủ tính chất chuyển thành dung hòa. Bằng không tức là lục thân cô khắc vãn vận. Nhược canh sai ai ra trình diện thái dương Hóa kị, thì kiển kém khốn khó cùng có đủ cả, rất là không thích hợp.

Nguyên cục cụ dung hòa lực thiên lương, sở trải qua được thái dương cung độ là nhập miếu, mặc dù sai ai ra trình diện sát kị, tệ nạn cũng khinh. Nhược sai ai ra trình diện cát hóa, thì là may mắn vận hạn. Nhưng nếu vu hạn vận sai ai ra trình diện xương khúc cùng hội, thì thường thường cũng chủ tai bệnh.

Thiên phủ ngồi một mình cung viên, được phụ tá chư diệu cùng hội người, vô luận bất luận cái gì tính chất thiên lương đều ưa trải qua đi, là thu hoạch vận trình. Nhưng nếu đồng thời có sát diệu hội chiếu, thì nhưng chủ có trắc trở cản trở.

Thiên phủ nếu không có cát diệu, nhưng thấy sát diệu hội hợp (nhất là không thích linh tinh, đà la, địa không, Địa kiếp), thì cụ dung hòa lực thiên lương trải qua thịnh hành, khốn cong tất đại, mà lại chủ tự nhiên đâm ngang. Cô khắc người tất phần nhiều là phi dao báng, dũ ứng phó dũ thoái thoái thất cư. Cô khắc người vừa không thích cùng kình dương hoặc Hỏa Tinh cùng độ, chủ đa thô bạo cạnh tranh. Nhược lục thân cung độ không được cát, thì cần phải thị kỳ và lục thân nhân tế quan hệ có gì không ngờ của hung.

[thiên cơ Thái âm] cùng độ vận hạn, cô khắc người chỉ cần gìn giữ cái đã có, cũng có thể dần dần tiến bộ. Mà cụ dung hòa tính chất người, càng đắc ý hơn vận hạn.

Nhưng nếu có sát kị hình hao tổn chư diệu cùng hội, thì mặc dù cụ dung hòa lực người cũng cảm động đãng bất an. Nhược [thiên cơ Thái âm] thủ đại hạn, thì cần phải chú ý lưu niên tinh diệu có vô khuynh bại tính chất.

Về phần cô khắc người sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, thì hoặc là tai bệnh. Hoặc là sự nghiệp tài bạch rung chuyển, thậm chí là lục thân ly tán vận trình.

[tử vi tham lang] cùng độ vận hạn, cận cụ dung hòa bản chất thiên lương thủy nên trải qua đi. Cụ cô khắc của tính người, dễ nhận người đố kị xa lánh.

Nếu có hỏa linh cùng độ, dung hòa người có thể có niềm vui ngoài ý muốn, mà cô khắc người mỗi khi nhân niềm vui ngoài ý muốn mà gây tai hoạ, hoặc nhân tai hoạ mà được việc vui bồi thường (như lĩnh bảo hiểm kim tiền cứu tế chờ).

Cự môn ngồi một mình cung viên, giống nhau lợi cụ dung hòa lực thiên lương, bất lợi cô khắc thiên lương. Kỳ bất lợi, là do tâm tình bất an mà đến.

Cự môn hóa lộc, cũng không lợi cô khắc thiên lương, chỉ cần đái sát, tức chủ tài lộc và thị phi cùng đến. Duy làm khẩu thiệt hành nghiệp người có thể miễn. Nhược cự môn Hóa kị, là vận hạn thái dương Hóa kị vọt lên, canh chủ thị phi tự dưng tới.

Cụ dung hòa lực người, ưa đi cự môn hóa lộc, quyền hội thái dương hóa lộc, quyền vận hạn, thì chủ có thể một mình đảm đương một phía, phát huy sở trường.

Thiên tướng ngồi một mình cung viên, tối kỵ có hỏa linh cùng hội. Thì cô khắc thiên lương chủ và lục thân ly tán, cần phải tường lục thân cung viên mà định.

Nguyên cục [hình kị giáp ấn], vận hạn vừa là [tài ấm giáp ấn] người, nguyên nhân chính lục thân tang bệnh mà được tài, hoặc nhân hung sự được tài. Hoặc giả mặc dù được tài mà nội tâm áp lực rất nặng. Tường các cung tinh diệu hội hợp mà định kỳ tính chất.

Hiện tại cử một ngày đêm lương tọa [cung thiên di nhất] ví dụ cho rằng nói rõ nhất nhất

Cung mệnh thái dương ở tử, cung thiên di thiên lương ở ngọ. Nhâm năm sinh ra. Ở lương hóa lộc, là cung mệnh kình dương, cập tuất cung (cung phu thê) đà la chiếu xạ, linh tinh lại đang tuất cung.

Cổ nhân có [thiên lương gia cát tọa thiên di, cự thương chủ giả] thuyết pháp. Hiện tại đến đây mệnh tuy có thiên lương hóa lộc, nhưng tam sát tịnh chiếu, lại không có cát diệu hội thai, bởi vậy cũng không phải là [gia cát]. Nhưng thiên lương hóa lộc, cung mệnh lại thấy thiên mã, cũng lợi thiên di.

Một thân do đại lục lai cảng, khổ cực kinh doanh, lúc tuổi già tới bính ngọ đại hạn, thiên lương tọa mệnh, lưu niên cùng độ, và nguyên cục kình dương xung hội, do là sự nghiệp toại rơi vào khốn cảnh.

Nguyên cục cung thiên di không được cát, thường thường trải qua đi tới cung thiên di là cung mệnh đại hạn, phát động kỳ không được cát tính chất, đến đây tình hình ứng với dư chú ý.

--------------------------------------------------------------------

37 liêm trinh thất sát tọa xấu vị

37 liêm trinh thất sát tọa xấu vị

Liêm sát xấu vị, hội tử tham, vũ phá, mặc dù tinh diệu cường liệt, nhưng thụ đối cung Thiên phủ ảnh hưởng, chủ một thân mặc dù dũng cảm khai sáng, nhưng mà lại nhưng cẩn thận một chút, nhất là am hiểu quản lý tài sản, bất trí nhân một thời hăng hái mà hỏng việc, duy tham nịch vu hưởng lạc không khỏi. Nhược hội sát diệu, cũng không năng lực khắc hưởng tổ nghiệp hoặc phụ nghiệp, thậm chí không thích kế thừa phụ thân sở làm hành nghiệp. Bởi hay thay đổi duyên cớ, sở dĩ nhân sinh cũng liền khó tránh khỏi kinh lịch gian khổ.

Liêm trinh thất sát ưa biến động tính chất, khiến người thích hợp vu làm hành chính chức vị; bởi thụ liêm trinh đào hoa tính chất ảnh hưởng, cũng khiến người đối văn nghệ có ham, nhất là thích thơ từ âm nhạc, sở dĩ nhược sai ai ra trình diện xương khúc gia hội, thì cũng có thể làm văn nghệ công tác. Thảng sai ai ra trình diện sát kị tịnh tập, thì khó tránh khỏi đa bất lương ham mê, văn nghệ màu sắc hóa thành phong hoa tuyết nguyệt, dễ trầm mê tửu sắc. Bất quá nhưng có tiết chế, bất trí nhân tửu sắc mà rách nát.

Bởi tinh diệu kết cấu có nhiều cải biến tính, mặc dù am hiểu quản lý tài sản, cũng chích nên cùng người kết phường kinh thương, mà lại không thích hợp cư lĩnh đạo địa vị, bằng không sự nghiệp phát triển không được thuận. Có một ... hai ... Sát diệu hội hợp, nên từ làm Lý Công hoặc công nghệ.

Bản cung an mệnh có xương khúc, sai ai ra trình diện lộc, vô sát kị chư diệu là [hùng ở lại càn nguyên cách], chủ trải qua gian khổ mà được phú quý. Nhược sát khinh người, cũng có thể dự trữ cần kiệm làm giàu.

Liêm trinh thất sát tọa mệnh chủ hô hấp khí quan yếu, nhược sai ai ra trình diện hồng loan thiên ưa cùng cung cập đối chiếu, thì dễ mắc thở khò khè. Nhược Hóa kị mà lại sai ai ra trình diện đà la cùng độ, đa mủ máu tai ương; Hóa kị canh sai ai ra trình diện Tứ Sát tịnh chiếu, mà vô hóa lộc hoặc lộc tồn cập xương xuyên tạc cứu, suốt đời người yếu hoặc thậm chí chết non. Đồng thời liêm trinh Hóa kị sai ai ra trình diện Tứ Sát tịnh chiếu, cổ nhân có [trên đường mai thi] nói đến, vu bính can đại hạn hoặc lưu niên nên đặc biệt cẩn thận, không thích hợp đi xa. Tứ Sát tịnh chiếu mà lại phùng hình kị người, chủ máu tật, như bạch huyết cầu quá nhiều cập tiên thiên thiếu máu người.

Nữ mệnh liêm trinh thất sát tất mạo mỹ, mà lại không đổi bị người dụ dỗ, cung phu thê tất là trời tướng, không gặp sát kị chủ hôn nhân hạnh phúc, mà lại nên phu xướng phụ tùy, cộng đồng phát triển sự nghiệp, nhưng dễ nhân vô thoả mãn đối tượng mà trì hôn. Đặc biệt trượng phu lớn tuổi bát tuổi đã ngoài là nên.

[liêm trinh thất sát] vu xấu vị cung cùng độ, đối cung là trời phủ, tam hợp cung hội [tử vi tham lang], cập [vũ khúc phá quân], tinh diệu tổ hợp tính chất phức tạp.

Muốn đẩy phán đoán [liêm sát] ở đây nhị cung viên bản chất, cần phải phân biệt kỳ vi hăng hái, hay là cương lệ.

[hùng ở lại càn nguyên cách] [liêm sát] nhất nhất tức ở vị cung, sai ai ra trình diện chư cát, đặc biệt văn xương, văn khúc, mà lại cùng hội lộc tồn, hóa lộc, mà vô Tứ Sát thiên không cướp hội chiếu, có thể làm hăng hái đại diện, giống nhau đều chủ nhiều lần trải qua gian khổ mà thành đại nghiệp.

Duy đái cương lệ tính chất [liêm sát] thì bất đồng. Cái gọi là cương lệ, là chỉ tinh diệu tính chất mà không phải chỉ bản thân khí chất, bởi vậy đa biểu hiện là lục thân không hợp, tự thân có tai bệnh, nhân sinh đa khúc chiết, hoặc đa bôn ba lao lực. Cần phải tường mười hai cung tinh diệu mà định kỳ tính chất.

[liêm sát] mừng nhất sai ai ra trình diện lộc, hóa lộc, có lộc mà cát hung tinh diệu tịnh sai ai ra trình diện, cũng chủ hăng hái, đây là cơ bản điều kiện.

Nhược [liêm sát] vô lộc, cho dù sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, cũng chủ hăng hái mà không đủ, là có chỗ thiếu hụt mệnh tạo.

Nhược [liêm sát] vô lộc, lại đang tam phương tứ chính hội hợp sát kị hình diệu, thì là cương lệ của tính, kỳ cương lệ trình độ thị sát kị nhiều ít mà định.

[liêm sát] không thích nhất hội vũ khúc Hóa kị, chủ tăng kỳ cương lệ của tính. Tham lang Hóa kị thì không phương, nhưng có thể vẫn có thể xem là hăng hái, cận tăng nhân sinh khúc chiết tần độ, mà biên độ thì không được tăng. Phá quân hóa quyền, cũng hăng hái hình cách.

Lộc tồn không thích hợp và [vũ phá] cùng độ, nên và [tử tham] cùng độ. Người trước cho dù cụ hăng hái bản chất, cũng tất đa tình tự thượng khốn cong, đến nỗi ảnh hưởng sự nghiệp.

Đối cung Thiên phủ, đối [liêm sát] bản chất có rất đại ảnh hưởng. Nếu vì [thiên không kho], [lộ kho], thì ảnh hưởng [liêm sát] biến thành cương lệ; nhược Thiên phủ hóa khoa, mà giáp Thiên phủ thái dương Thái âm không rơi hãm, thì ảnh hưởng [liêm sát] là hăng hái.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, hăng hái hình [liêm sát] tối nên trải qua đi, là làm giàu vận hạn. Nhược nguyên cục [liêm sát] có đào hoa chư diệu cùng độ, thì đến đây cung viên dễ nhạ tình cảm khốn cong.

Đái cương lệ bản chất [liêm sát], trải qua đi tới thiên đồng ngồi một mình cung viên, được ngôi sao may mắn tường diệu hội hợp, cũng làm giàu vận hạn. Nhưng nếu sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn, thì dễ nhân hối mà tai bệnh mà sinh ngăn trở, hoặc chủ hôn nhân nhiều lần. Cần phải tỉ mỉ xác thực tế tinh diệu tổ hợp mà định

Thiên đồng Hóa kị, cương lệ [liêm sát] dễ khởi quan phi kiện tụng. Sai ai ra trình diện hình hao tổn vưu kém.

[vũ khúc phá quân] cùng độ cung viên, bản chất hăng hái [liêm sát] thường thường làm một sinh tới tốt của vận, cho dù lưu niên trải qua đi đến tận đây cung độ, cũng chủ có cơ hội có thể gây dựng sự nghiệp.

Nhưng nguyên cục [liêm sát] có đào hoa chư diệu cùng độ người, tới [vũ phá] cung viên, dễ phát sinh tình cảm biến hóa nhất - mặt ngoài hiện tượng tự trải qua đi tới thiên đồng ngồi một mình cung viên, nhưng đương sự tự mình biết, nội tâm cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Đi thiên đồng vận hạn thì, có tình yêu ý tứ hàm xúc; đi [vũ phá] vận hạn, thì thuần túy xuất phát từ nhục dục.

Cương lệ bản chất [liêm sát], thường thường vu [vũ phá] vận hạn biết dùng người đề bạt. Nhất nhất cổ đại cũng coi như là lập công vu biên cương vận hạn, sở dĩ mặc dù lấy được cát, cũng nan âm bôn ba lao lực.

Thảng [vũ phá] và sát kị chư diệu cùng hội, cương lệ bản chất [liêm sát] tất chủ phát sinh tranh tài việc. Vu liêm trinh Hóa kị cập vũ khúc Hóa kị xung chiếu niên kỉ phân, tranh tài mà lại đái tình cảm vỡ tan màu sắc. Sát diệu nặng, lại thấy thiên hình, âm sát cùng độ, nguyên cục cung tật ách không tốt người, thì phòng ngoài ý muốn.

Thái dương ngồi một mình cung viên, cương lệ [liêm sát] thường thường là lục thân phát sinh sự đoan năm, kỳ quá mức người, mà lại chủ sinh ly tử biệt. Hăng hái [liêm sát] thì chủ danh dự nhật long, hoặc chủ sự nghiệp mở rộng.

Nhược thái dương và sao Hóa kỵ cùng triền, thì là [liêm sát] ác hạn. Vô luận loại nào bản chất [liêm sát] đều không được cát. Cần phải tường thị mười hai cung dĩ định kỳ bất lợi tính chất, vưu cần phải tường thị cung tật ách.

Thiên phủ ngồi một mình cung viên, cương lệ thì bất lợi, hăng hái thì cát xương, cương lệ người chủ khuynh bại, hăng hái người chủ thu hoạch.

Nhược vu Thiên phủ ngồi một mình thủ mệnh niên kỉ phân, sai ai ra trình diện lộc tồn lai hội, mà nguyên cục [liêm sát] vô lộc người, thì trái lại không thích hợp tích cực tiến thủ, bằng không không chỉ uổng phí khí lực, hơn nữa dễ bị người xa lánh. Sát hình nặng người, canh chủ bị người hãm hại.

[thiên cơ Thái âm] cùng độ cung viên, [liêm sát] đái cương lệ bản chất người trải qua đi, hội sản sinh rung chuyển. Kỳ rung chuyển hậu quả cát hung, thì cần phải thị thực tế tinh diệu tổ hợp mà định. Nói chung, Thái âm cư vượng địa, thì là trải qua rung chuyển mà dồn hưng phát vận trình; nhược Thái âm hạ xuống rảnh rang địa, thì đa phiền phức; Hóa kị người, rung chuyển hậu quả không được cát.

[Tử Phủ tham lang] cùng độ cung viên, mừng nhất nguyên cục hóa quyền, thì [liêm sát] trải qua thịnh hành, là đặc sắc phát đạt vận hạn. Nhược nguyên cục hóa quyền, bị vận hạn Hóa kị vọt lên người vưu sai ai ra trình diện đặc sắc, chủ quyền lực đấu tranh thắng lợi, vừa chủ thiết lập công lao sự nghiệp, cạnh tranh được lợi. Nhất nhất thảng nguyên cục Hóa kị, thì mặc dù đái hăng hái bản chất, cũng chủ sự nghiệp thượng sinh ra áp lực quá nhiều, tất trải qua gian khổ thủy năng lực hóa giải. Nếu [tử tham] là đại hạn cung mệnh tinh diệu, thì dễ sản sinh mệt mỏi cảm giác, thậm chí có nhân sinh trống rỗng cảm giác.

Cự môn ngồi một mình cung viên, giống nhau là [liêm sát] sở hỉ, cận đối cương lệ bản chất người bất lợi tình cảm, vu sự nghiệp cập tài bạch thì không ngại.

Cương lệ [liêm sát], mừng nhất đi thìn cung cự môn [trái lại bối] của cục (tức văn xương Hóa kị cùng tồn tại thìn cung), nếu vì đại hạn, thường thường vu vận mạt mấy năm đột nhiên dấy lên mạnh mẽ, tài lộc danh dự cùng đến, xuất nhập không ngờ.

Hăng hái bản chất [liêm sát] gặp [trái lại bối] cự môn, mặc dù cũng tất phát sinh tốt đẹp chính là chuyển biến, nhưng thường thường vu vận hạn năm đầu tiên trải qua cực tổn thất nặng nề, kẻ khác khó chịu.

Thiên tướng ngồi một mình cung viên, giống nhau là [liêm sát] đặt sự nghiệp trụ cột vận hạn. Cương lệ người sự nghiệp cơ sở bạc nhược, mà hăng hái người thì dày, mà lại địa vị cũng cao.

Vu lưu niên, cương lệ người nhược gặp [hình kị] giáp, thì tất đa tự chiêu chính là phi, cho nên không thích hợp can thiệp vào, cũng không nên cải biến sự nghiệp. Thảng Tứ Sát tịnh chiếu, thì có tai nạn, hoặc là tật bệnh, hoặc làm quan phi, tường cung phúc đức cập cung tật ách mà định.

Thiên lương ngồi một mình cung viên, cụ cương lệ bản chất người, thường thường là lục thân tang bệnh ly tán vận hạn. Nữ mệnh vạn không thích hợp hơn thế vận hạn nội luyến ái kết hôn, bằng không mỗi đa thống khổ. (thiên lương ở tử so sánh thắng ở ngọ. )

Nói chung, cụ hăng hái bản chất [liêm sát] ưa đi thiên lương vận hạn, tuy có ngăn trở, trái lại vào lúc này có thể thành lập nhân tế quan hệ, hoặc vì hắn nhật trợ lực.

Nữ mệnh giống nhau không thích hợp đi thiên lương vận hạn, cho dù cụ hăng hái bản chất, cũng dễ lục thân bất lợi, như từ nhỏ rời nhà, huynh tỷ tang bệnh các loại.

Hiện tại mà lại cử nhất [cung phúc đức] ví dụ mà nói minh nhất nhất

Cung mệnh thiên tướng ở hợi, [cung phúc đức] là [liêm trinh thất sát], bính năm sinh ra, liêm trinh Hóa kị, là cương lệ bản chất. May mắn đối cung Thiên phủ là nhập miếu thái dương sở giáp, cho nên sảo giải trừ kỳ cương lệ mà thôi.

Loại này [cung phúc đức] người đó, kỳ cương lệ biểu hiện là sưu cao thuế nặng, tức có liều lĩnh, cầu tài chí thượng ngoan kính, bởi vậy nhân sinh tất thiếu khuyết hưởng thụ.

Tới tân xấu đại hạn, cung mệnh là [liêm trinh thất sát], cung phúc đức tá [tử tham] an tinh, là [liêm sát] sở nên đi, mà lại củng hội lưu lộc, bởi vậy trong vòng mười năm tụ tài không ít, tinh yếu vu quản lý tài sản phát tài (tức tục ngữ theo như lời [tiền lắc lắc tiền]), nhưng cũng suốt đời tối mệt mỏi vận hạn.

Trong lúc bốn bề sóng dậy quá nhiều, thì bởi vì vận hạn cung mệnh liêm trinh Hóa kị của cho nên.

Kỷ mão năm, cung mệnh tá [tử tham] an tinh, cung phúc đức là [vũ phá], vốn có lộc tồn, hội đại vận lộc tồn, vũ khúc cập sở hội tham lang giai cát hóa, sai ai ra trình diện sẽ [liêm sát] tuy có liêm trinh Hóa kị, nhưng không cố kỵ tinh vọt lên, sở dĩ năng lực bày mưu nghĩ kế, nhất cử mà dồn tài sản tăng vọt. Duy cũng bởi vậy và huynh đệ bất hòa.

Kỳ sở dĩ năng lực làm giàu, không chỉ bởi cung mệnh cập cung phúc đức giai tài vận trọng trọng, mà cũng bởi [liêm sát] đi [tử tham], [vũ phá] nơi, cho nên mới năng lực làm ra có lợi quyết sách, cùng với có thể đem ác thời cơ.

------------------------------------------------------------------------------

38 thiên đồng ngồi một mình thìn tuất

38 thiên đồng ngồi một mình thìn tuất

Thiên đồng ở thìn tuất nhị cung ngồi một mình, đối cung tất có cự môn lai hội, cơ bản tính chất cùng trời cùng cự môn cùng độ người tương đồng, chủ yếu tính chất là thị phi khẩu thiệt. Đường hóa giải là làm khẩu thiệt tính chất công tác, như giáo sư, đẩy mạnh tiêu thụ, quan hệ xã hội, truyền bá chờ hành nghiệp.

Thế nhưng loại này tinh hệ kết cấu, cũng [cơ nguyệt cùng lương đối cự môn] cách cục, vẫn đang có chứa là xã hội phục vụ cập đảm nhiệm công chức. Ưa năm đinh sinh ra, cổ nhân nói [thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý], kỳ thực thìn cung cũng.

Ở thìn cung, năm đinh sinh ra là trời đồng hóa quyền, Thái âm hóa khoa, cự môn Hóa kị hội hợp, nhược làm chính trị hoặc đảm nhiệm xí nghiệp lớn chức vụ, chủ trải qua gian khổ mà có quá mức Cao Thành tựu, cho dù gia sát, cũng có thể làm giáo dục, văn hóa công tác, tất danh lợi cùng đến.

Ở tuất cung ngoại trừ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị tất tập ở ngoài, thiên lương canh được lộc tồn cùng độ, sở dĩ lúc đầu người đó sinh cảnh ngộ bỉ thìn cung an mệnh người canh gian khổ, thế nhưng trung niên sau này thành tựu lại phi thìn cung có thể sánh bằng nghĩ, đây là hết cùng lại thông mệnh cục.

Nữ mệnh ở tình cảm làm phức tạp thượng không bằng thiên đồng cự môn cùng độ người của quá mức, cho dù gặp sát sản sinh đau khổ yêu, tối hậu cũng chung nhân các loại biến thiên mà được chính thức kết hợp.

Thiên đồng ngồi một mình thìn thủ nhị cung, đối cung là cự lục ngồi một mình, tam hợp cung là [thiên cơ Thái âm] cập thiên lương ngồi một mình.

Thiên đồng ở thìn tuất cung đều có [trái lại bối] cách cục. Trừ lần đó ra, muốn đẩy phán đoán thiên đồng ở đây nhị cung viên bản chất, cần phải phân biệt kỳ vi rộng rãi, ức là ngắn chí.

Thiên đồng sai ai ra trình diện hóa lộc vị tất rộng rãi, phải đồng thời sai ai ra trình diện xương khúc mà không sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, sau đó thủy chủ rộng rãi (thành [trái lại bối] cách cục người thì tất rộng rãi).

Thiên đồng Hóa kị vị tất tức là ngắn chí, phải có hỏa, linh cùng hội, lại không có cát diệu, sau đó thủy là ngắn chí.

Rộng rãi thiên đồng, nhận lực rất mạnh, mà ngắn chí người thường thường sắp thành lại bại, hơn nữa hơi có tiến thêm tức dừng bước lại, bởi vậy phát triển kết quả liền có rất lớn phân biệt.

Dĩ sở hội hợp tinh diệu nói, bất úy cự môn Hóa kị, trái lại là cấu thành rộng rãi bản chất nhân tố; nhược cự môn hóa lộc, trái lại dễ lệnh thiên đồng ngắn chí (vừa thấy hỏa linh, thiên không cướp cùng hội tức là). Đây là bởi vì thiên đồng cự môn nhị diệu nhất, đây đó có bản chất xung đột duyên cớ. Sở dĩ phàm cự môn được cát hóa người, giai dĩ rời xa nơi chôn rau cắt rốn là nên.

Tam hợp cung sở hội thiên lương, nhược ở tử cung, dễ ngắn chí, trừ phi hóa khoa thì thủy chủ rộng rãi. Ở ngọ cung, giống nhau chủ rộng rãi, nhưng nếu sát hình hao tổn diệu đủ thấu, thì ảnh hưởng thiên đồng ngắn chí.

[thiên cơ Thái âm] cát hóa, hoặc sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, ảnh hưởng thiên đồng rộng rãi; nhược Thái âm Hóa kị, thì trở thành thiên đồng thay đổi chí chủ yếu ảnh hưởng nhân tố. Nhất nhất thiên đồng không sợ thiên cơ Hóa kị, lại tối úy Thái âm Hóa kị. Thiên cơ Hóa kị là có thể hóa giải khúc chiết, Thái âm Hóa kị thì dễ sinh nội tâm thống khổ, ảnh hưởng quá nhiều.

Ở [thiên cơ Thái âm] cung viên sai ai ra trình diện lộc tồn cùng độ, chủ rộng rãi. Ở trên trời lương cung viên sai ai ra trình diện lộc tồn, thì phần nhiều là phi, nhược thiên đồng sở hội tinh diệu không được cát, chí ít cũng ảnh hưởng kỳ rộng rãi.

Thiên đồng và kình dương cùng độ, trái lại chủ rộng rãi. Và đà la cùng độ, dễ ngắn chí.

[vũ khúc phá quân] cùng độ cung viên, giống nhau là trời cùng khảo nghiệm tính vận hạn. Nhược ở đây vận hạn nội may mắn, mà không biến thành ngắn chí; hoặc mặc dù trải qua gian nan khổ cực, mà nhưng không mất kỳ rộng rãi, thì có thể ảnh hưởng hậu vận biến thành tiền đồ xán lạn. Trái lại, thì hậu vận tinh diệu mặc dù tốt, cũng phải suy giảm. Nhất nhất [Trung Châu phái] thường thường có loại này thôi mệnh phong cách, tức là xu cát tị hung căn cứ. Học giả nên ở thực tế suy tính thì lưu ý.

Về phần vận trình thật xấu, tường tinh diệu hội hợp mà định là được.

Nhưng ở lưu niên, thì không kể trên tính chất, sai ai ra trình diện cát hóa cát hội, thì không luận loại nào tính chất thiên đồng đều là đột phá tính vận trình; sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, thì là nhân ý đồ cải biến hiện trạng mà dồn rách nát của năm.

Thái dương ngồi một mình cung viên, giống nhau bất lợi thiên đồng, tất sinh thị phi. Kỳ thị phi nơi phát ra, tường sự nghiệp cung cập huynh đệ cung, cung phụ mẫu mà định. Giống nhau hiện tượng là thụ lời gièm pha sở luy, hoặc tao bịa đặt phỉ báng, hoặc tinh thần thượng thụ áp lực.

Nhưng nếu sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa hội, lại không có sao Hóa kỵ sát diệu, thì là đắc ý vận hạn, nhưng mà giống nhau phát không được chủ tài, cận vi địa vị tăng tiến.

Thiên phủ ngồi một mình cung viên, là trời cùng sở hỉ đi, chích cần phải tinh diệu sự yên lặng, rộng rãi người tất hơn thế vận hạn nội có kiến thụ, mà ngắn chí người thì an nhàn.

Nhưng nếu hội [hình kị] giáp thiên tướng, mà Thiên phủ bản thân vừa là lạc hãm thái dương sở giáp, thì rộng rãi người nên áp dụng bảo thủ phương châm. Ngắn chí người phải nhịn thụ thô bạo áp lực, thảng năng lực dĩ siêu nhiên thái độ chỗ của, thì bất trí thất bại.

Nhược nguyên cục thiên đồng có đào hoa chư diệu cùng độ, tính chất vừa là ngắn chí, thì tới Thiên phủ vận hạn thường thường dễ ki yêu. Nữ mệnh vưu không thích hợp ruồng bỏ phối ngẫu, và có gia thất nhân luyến ái, bằng không tất hung chung khích mạt, đến nỗi ảnh hưởng hậu vận.

[thiên cơ Thái âm] cùng độ cung viên, ở đại hạn, là cụ rộng rãi tính chất thiên đồng sở mừng nhất. [trái lại bối] cách cục người hơn thế là phát triễn đạo lệ, tay không chấn hưng sự nghiệp vận hạn. Duy cụ tang chí bản chất người, thì thường thường phủ được tốt gặp, lập tức có khuynh hướng yên vui hưởng thụ (nguyên cục có đào hoa chư diệu người càng sâu), cho nên dồn sự nghiệp lãnh thối.

Nhược Thái âm Hóa kị, thì bất luận cái gì tính chất thiên đồng giai không thích hợp, canh sai ai ra trình diện hình sát chủ thị phi sống ở vô hình, hoặc chủ ăn ý thất bại. Nữ mệnh thì bất lợi hôn nhân hoặc chủ và phối ngẫu sinh ly tử biệt, cần phải tường cung phu thê tinh diệu mà định chuyện lạ đoan.

[tử vi tham lang] cùng độ cung viên, ưa sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu cập [bách quan triều củng], thì rộng rãi thiên đồng làm một sinh điều kiện tốt nhất vận hạn. Nếu không có cát hội, thậm chí trái lại sai ai ra trình diện sát kị, thì nhưng chủ bôn ba mệt nhọc.

Ngắn chí thiên đồng, tới [tử tham] vận hạn cũng dễ nhân yên vui hưởng thụ mà chiêu thất bại, tinh diệu không được cát, thì càng tật bệnh triền thân vận hạn.

Lưu niên sai ai ra trình diện [tử tham], duy cụ rộng rãi bản chất thiên đồng thủy nên mưu cầu chuyển biến. Ngắn chí người thì có đến gần lộ khuynh hướng, cho nên dẫn đến thất vọng.

Cự môn ngồi một mình cung viên, là trời cùng sở hỉ lưu niên, nhưng là trời cùng sở không thích đại vận.

Vu đại vận, vô luận bất luận cái gì bản chất thiên đồng giai chủ tai bệnh. Cần phải tường thị cung phúc đức dĩ suy đoán kỳ có vô mạn tính tật bệnh, tường thị cung tật ách dĩ suy đoán kỳ có vô nghiêm trọng tật bệnh.

Vu lưu niên, rộng rãi người thường dễ lấy được bị người cất nhắc cơ hội; ngắn chí người thì phải tự thân nỗ lực, sau đó thủy lấy được cơ hội tốt, không đổi dựa vào người khác mà làm nên.

Thiên tướng ngồi một mình cung viên, cho dù là [hình kị] sở giáp, rộng rãi thiên đồng cũng không kị trải qua đi, chích cần phải không ra phong đầu, không chiếm thủ thanh thứ nhất ghế gập địa vị, thì có thể tự hóa giải áp lực mà thu hoạch đột phá tính phát triển. Nhưng cụ ngắn chí bản chất thiên đồng, thì dễ tự dưng trêu chọc xa lánh đố kỵ, chuyện như vậy nghiệp gặp phải ngăn trở.

Ở lưu niên, thì không luận loại nào bản chất thiên đồng, giai không thích [hình kị] giáp, mà ưa [tài ấm] giáp.

Thiên lương ngồi một mình cung viên, cận lợi cụ rộng rãi tính chất thiên đồng, ở tử cung người vừa trội hơn ngọ cung. Nhược ở ngọ cung, thì không thích hợp cố xuất đầu hoặc biểu hiện mình, bằng không tất bị người đả kích.

Nhược thiên đồng cụ ngắn chí bản chất người, hành kinh thiên lương cung viên, vô luận là lưu niên hoặc đại hạn, đều là xoay vận thế cơ hội, ở tử cung người Vưu Giai. Kỳ xoay vận thế, cũng trước phải trải qua đả kích ngăn trở, sau đó nổi bật chuyển biến cơ hội, sở dĩ phải đối với lần này vận thế có chuẩn bị tâm lý.

[liêm trinh thất sát] cùng độ cung viên, giống nhau là trời cùng sở hỉ. Cận vu sai ai ra trình diện sát kị hình diệu cùng hội là lúc, thủy đối tang chí thiên đồng bất lợi, vô luận là lưu niên hoặc đại vận, đều dễ sinh nhiều lần, dũ không cùng hoàn cảnh đấu tranh, thì dũ dễ lãnh thối trầm luân. Nhược thái dương Hóa kị, thì cần phải phòng thụ thuộc hạ xa lánh, thay đổi sinh khửu tay hậu. Rộng rãi thiên đồng thì nhân bản thân nhận lực cường, giống nhau có thể ứng phó, tịnh hóa hung là cát, nhiên đến đây cũng ở chỗ bản thân nỗ lực.

Hiện tại cử một ngày đêm ngồi chung [sự nghiệp cungj ví dụ cho rằng nói rõ nhất nhất

Cung mệnh thiên lương ở tử cung. Sự nghiệp cung là trời cùng, tọa thìn cung, năm đinh sinh ra, vừa thành [trái lại bối] cách cục, nhưng có Hỏa Tinh cùng độ, ảnh hưởng cách cục tính chất, lại thấy địa không cùng độ, ảnh hưởng càng sâu.

Tình hình như thế là sự nghiệp cung, là cát là hung, phải đương sự thiện vu xu tị. Bởi vậy một thân mặc dù độc thủ gây dựng sự nghiệp, cục diện cực đại, nhưng phát đạt hậu lại sa vào vu yên vui đánh bạc, đến đây tức là sự nghiệp cung mặc dù cát, nhưng đồng thời đã có khuyết điểm của cho nên.

Nếu có thể tự chế, phát đạt hậu năng lực an vu bản phận, là được trì doanh bảo thái.

Đi tới Đinh Mùi đại vận, cung mệnh Thiên phủ, có nguyên cục kình dương cùng độ, lại cùng đại vận kình dương tướng điệt, là vì [lộ kho]. Sự nghiệp cung thiên tướng, thụ lượng nặng dương đà chiếu xạ, bản thân vừa là lượng nặng [hình kị] sở giáp. Nếu như nguyên cục sự nghiệp cung thiên đồng, rộng rãi bản chất thuần túy, thì sự nghiệp thượng bất trí thụ ảnh hưởng, bất đắc dĩ bản chất không được tinh khiết, giống như bạch ti tao nhuộm, hơn nữa hậu thiên chẳng xu tị, chuyện như vậy nghiệp thất bại, là đánh bạc cập nữ sắc sở luy.

-----------------------------------------------------------

39 vũ khúc phá quân tọa tị hợi

39 vũ khúc phá quân tọa tị hợi

Vũ phá ở tị hợi nhị cung cùng độ. Cổ nhân đối loại kết cấu này không quá khen tặng, có [vũ phá nan quý hiển] thuyết pháp, cái quan điểm này có thể cân [vũ khúc rảnh rang cung đa tay nghề] thuyết pháp đây đó liên hệ đứng lên.

Phàm vũ phá tọa mệnh người đó, mừng nhất nghiên cứu chuyên môn kỹ năng, cho dù hội hợp lộc tồn, hóa lộc, văn xương, văn khúc cũng chủ đối tài chính và kinh tế sự nghiệp có chuyên môn thậm chí ít lưu ý tri thức, quyết không hội đi đại lộ, làm nói chung công tác. Nhược cung mệnh đái sát cùng độ, thì canh nên dĩ xảo nghệ dẹp an thân.

Ở hiện đại, nhược vũ phá tọa mệnh người đó, cung mệnh hóa lộc hóa quyền hóa khoa, thì có thể là thăng chức rất nhanh chuyên nghiệp nhân tài, như công trình sư, Lý Công giáo thụ, tài chính và kinh tế giáo thụ chờ các loại, cho dù sai ai ra trình diện sát cũng có thể bằng tài nghệ mưu sinh.

Nữ mệnh vũ phá chủ có nam tử khí khái, sai ai ra trình diện chư cát canh mỗi ngày hình, thì là xã hội nổi danh nhân sĩ, nhưng bất lợi hôn nhân.

[vũ khúc phá quân] ở tị hợi nhị cung cùng độ, đối cung là trời tướng, tam hợp cung là [tử vi tham lang] cập [liêm trinh thất sát].

Muốn đẩy phán đoán đến đây nhị cung viên [vũ phá] đặc tính, cần phải tường kỳ vi giỏi về thích ứng, hay là cụ trái lại ảo bản chất mà định.

Cụ thích ứng lực vũ khúc, không chỉ vu khách quan hoàn cảnh trôi chảy thì có thể lái được sáng lập, cho dù hoàn cảnh bất lợi, cũng năng lực lợi dụng hoàn cảnh. Thảng cụ trái lại ảo bản chất vũ khúc, không chỉ vu khách quan trôi chảy thì thường thường bất an vu số phận, mỗi khi ưa vọng đi vọng tác, để cầu đạt được quá cao lý tưởng, kết quả chiêu thất bại. Vu hoàn cảnh bất lợi thì, thì chú trọng hơn trước mắt lợi ích, đến nỗi nhân tế quan hệ ác liệt, kết quả trái lại chiêu thất bại.

[vũ khúc phá quân] phải sai ai ra trình diện lộc, sau đó mới có thích ứng tính, nhược vũ khúc hóa quyền, thì tinh diệu tính chất quá mức cường liệt, mặc dù tự thân có thể thích ứng hoàn cảnh, nhưng bởi bất lực lực phối hợp, phải và phụ, bật cùng hội, sau đó tài năng cải thiện.

[vũ khúc phá quân] không gặp cát hóa, nhưng vô sát kị chư diệu cùng độ, mà có phụ tá chư diệu hội hợp, cũng có thích ứng lực, duy thành tựu không bằng cát hóa người to lớn.

Nhược [vũ khúc phá quân] sai ai ra trình diện Hóa kị (cận chủ sự nghiệp không bằng lý tưởng, đa nhạ cạnh tranh). Vô luận là vũ khúc Hóa kị, hoặc liêm trinh Hóa kị, giai đái trái lại ảo của tính, liêm trinh Hóa kị người vưu quá mức.

Nếu không có cát diệu cùng độ, vừa không gặp cát hóa, nhưng thấy hỏa linh, dương đà, thiên không cướp cùng hội (vưu kị thiên không cướp hai sao cùng độ nhập vào cung mệnh), thì cũng cụ trái lại ảo của tính, thường thường nhân tự chủ trương, trái lại thuỷ triều, nghịch xu thế, cho nên thu nhận đả kích.

[vũ khúc phá quân] tối ngại hỏa linh cùng độ, chẳng những có trái lại ảo của tính, hơn nữa khách quan tình thế thường thường bức người trái lại ảo (như nhận đơn đặt hàng phải đồng thời mạo ngoại tiến phiêu lưu, tưởng thủ cựu nghiệp, nhưng nhận được hé ra yếu mua thêm sinh sản thiết bị đại ngạch đơn đặt hàng, ở thì ra là phục vụ cơ cấu mặc dù yên ổn, nhưng có một phần đãi ngộ thập phần cụ lực hấp dẫn công tác cơ hội, kỳ công tác vừa dĩ thì ra là phục vụ cơ cấu là việc chính yếu đối thủ cạnh tranh) giá lại thường thường là thất bại nguyên nhân.

Thái dương ngồi một mình cung viên, chỉ cần không thay đổi kị, tức là cụ thích ứng lực [vũ phá] sở hỉ, thường thường dễ được cơ duyên, có thể đặt sự nghiệp cơ sở. Cụ trái lại ảo bản chất người, cho là phi vưu oán đã tới chi tế, bất khả nhân của nghi ngờ báo phục chi tâm, tức cũng có thể thuận lợi cải biến hoàn cảnh (nhược tư cải biến hoàn cảnh báo lại phục, thì kỳ cải biến trái lại bất lương).

Nhược thái dương Hóa kị, vừa là dương đà sở giáp (hội cự môn Hóa kị người vưu quá mức), thì hơn thế vận hạn hoặc lưu niên, tuyệt không nên tác bất kỳ thay đổi nào, lại càng không nên cùng người hợp tác, bằng không tất sinh thị phi hỗn loạn.

Thiên phủ ngồi một mình cung viên, là cụ thích ứng tính [vũ phá] sở hỉ, giống nhau là gây dựng sự nghiệp vận trình, trừ phi phủ kho thiên không lộ, thủy nên thái bảo thủ phương châm.

Cụ trái lại ảo tính [vũ phá], thường thường thì ra là hoàn cảnh không sai, nhưng mạnh mẽ cải biến, Vì vậy đã bị ngăn trở.

Nhược phủ kho thiên không lộ, vô luận là lưu niên hoặc đại hạn, đều là cụ trái lại ảo bản chất [vũ phá] sở không thích hợp, có điều cử động, giai thường thường lệch lạc.

[thiên cơ Thái âm] cùng độ cung viên, đối cụ thích ứng lực [vũ phá] mà nói, giống nhau là chậm rãi phát triển mà được ích lưu niên hoặc đại hạn. Chỉ cần sảo sai ai ra trình diện cát diệu triền độ, lại có cát hóa, thường thường là được sáng lập gia nghiệp.

Nhưng đối với cụ trái lại ảo của tính [vũ phá] mà nói, thì thường thường bị đả kích, thậm chí phần nhiều là phi dao báng, nhược ý đồ xoay cục diện, thì cử động dũ cực kỳ phi dũ đại, thậm chí trêu chọc quan phi. Sai ai ra trình diện Hóa kị, vừa thường thường là quyết sách sai lầm vận trình.

[tử vi tham lang] cùng độ vận hạn, đối có thích ứng lực [vũ phá] mà nói, là tốt vận không thể nghi ngờ. Nhưng đối với cụ trái lại ảo của tính [vũ phá] mà nói, thì là thân cận tiểu nhân, đến nỗi thụ tiểu nhân liên lụy vận hạn. Lúc này phải giỏi về chọn bạn, mà lại bất khả lưu luyến hoa thiên tửu địa nơi, hơn nữa tiếp thu trung ngôn, thì tránh được miễn vận rủi.

Mừng nhất tử vi vu vận hạn hoặc lưu niên hóa khoa, thì không luận loại nào bản chất [vũ phá], giai vì danh lợi song thu vận trình, cận trình độ bất đồng mà thôi.

Cự môn ngồi một mình cung viên, vô luận là lưu niên hoặc đại vận, đều là [vũ phá] sở không thích đi, cho dù cụ thích ứng bản chất, cũng dễ thụ thuộc hạ (nhất là chính khéo tay đề bạt người) khốn nhiễu, nhất là bất khả và thuộc hạ phát sinh không được thường luyến ái, bằng không thân bại danh liệt, cụ trái lại ảo bản chất người vưu quá mức.

Cự môn cát hóa, thì là cụ thích ứng lực [vũ phá] sở hỉ, mặc dù tiền thuật tình hình bất biến, nhưng là bị người thưởng thức, đề bạt, hoặc được hậu trường trợ giúp vận hạn.

Thiên tướng ngồi một mình cung viên, nếu vì đại vận, sai ai ra trình diện [tài ấm] giáp, cũng nên thối cư phía sau màn, nếu vì [hình kị] giáp, thì chủ tai bệnh. Cụ thích ứng lực người sảo cát.

Thiên tướng thụ Tứ Sát chiếu xạ (bất luận thiên không cướp), cụ thích ứng lực [vũ phá], phòng đường nước tiểu, bệnh thận, cụ trái lại ảo bản chất [vũ phá], thì phòng bệnh tim, sát kị hình tịnh sai ai ra trình diện, lại thấy thiên hư, âm sát, Hàm trì, kiếp sát chờ tạp diệu, thì có ung thư bao tử của ngu.

Thiên lương ngồi một mình cung viên, lợi lưu niên mà không lợi đại hạn, vu đại hạn chủ tai bệnh, thường thường chủ mắc suy tim.

Vu lưu niên, chỉ cần không gặp sát kị hình hao tổn, cụ thích ứng lực [vũ phá] là được đột phá hoàn cảnh mà được lợi ích, cụ trái lại ảo bản chất [vũ phá], thì vu không được ứng với đột phá dưới tình hình đột phá, kết quả thất bại. Trái lại ảo người vưu cần phải phòng hôn nhân thất bại.

[liêm trinh thất sát] cùng độ cung viên, đối cụ thích ứng lực [vũ phá] mà nói, giống nhau đều là cát vận, vô luận ở đại hạn hoặc lưu niên, đều có thể đột phát. Nhưng đối với cụ trái lại ảo bản chất [vũ phá] mà nói, thì thường thường thụ khách quan hoàn cảnh tả hữu, đến nỗi thoái thoái thất cư. Nhược nguyên cục liêm trinh Hóa kị, thì cụ trái lại ảo bản chất người vưu phòng xuất hiện thương tổn tình cảm đả kích (như và hợp tác đồng bọn quyết liệt các loại).

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, không vì [vũ phá] sở hỉ, vô luận là lưu niên hoặc đại vận, cụ thích ứng lực [vũ phá] gặp của, cho dù gặp cát hóa cát diệu, cũng tất sản sinh áp lực tâm lý, tâm tình bị đả kích, nhược sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, thì là thật tế hoàn cảnh thô bạo.

Cụ trái lại ảo bản chất [vũ phá], thì trái lại có thể là tốt vận. Nhưng thường thường bởi tốt vận mà dồn lý tưởng rất cao, nhân tâm bất túc, Vì vậy làm ra phán đoán sai lầm, dẫn đến ngăn trở thất bại.

Hiện tại cử nhất [vũ khúc phá quân] tọa [cung thiên di] ví dụ dĩ tác nói rõ nhất nhất

Cung mệnh thiên tướng ở hợi, [vũ phá] tọa tị là cung thiên di. Canh năm sinh ra, vũ khúc hóa quyền, sở dĩ mặc dù không gặp trái lại ảo của tính, kỳ thích ứng lực cũng không cường.

Đi tới mậu dần đại vận, [thiên cơ Thái âm] thủ cung thiên di, thiên cơ Hóa kị, nguyên cục có lộc tồn, thiên mã, Hỏa Tinh cùng độ, hội nguyên cục thiên đồng Hóa kị cập lưu đà, vừa là nguyên cục dương đà sở giáp. Nhược đồ chậm rãi phát triển, cũng không thượng bất khả xu cát tị hung.

Nhưng nhân lại bị ẩm lưu dụ dỗ, hơn nữa ngoại trấn có tuyệt hảo cơ hội tới lâm, Vì vậy ý đồ hướng ra phía ngoài phụ phát triển. Vu một giáp năm, thuật người nhân kỳ lưu niên cung mệnh hội [lộc mã cùng bôn ba], đối cung thái dương ở nguyên cục vừa hóa lộc, bởi vậy cổ vũ kỳ hướng ra phía ngoài phụ phát triển. Bất đắc dĩ thái dương vu lưu niên hóa thành sao Hóa kỵ, đồng thời có đại vận kình dương cùng độ, vừa là lưu niên cung thiên di, sở hội lưu niên cung phúc đức tinh diệu, là [thiên cơ Thái âm] mà thiên cơ Hóa kị, lưu niên dương đà sở giáp, hơn nữa hỏa linh tịnh chiếu, Vì vậy nhân ra bên ngoài phụ bàn bạc sinh ý mà tao ngoài ý muốn.

Kỳ phát sinh hết ý tháng, cung thiên di là cự môn Hóa kị, hội thái dương Hóa kị, cập tá hội thiên cơ Hóa kị, hỏa linh dương đà Tứ Sát tịnh chiếu, hơn nữa dương đà điệt tịnh.

Bởi vậy lệ cũng biết, [vũ phá] tối kỵ sai ai ra trình diện hỏa linh cùng sẽ lưu niên vận hạn. Nhược nguyên cục [vũ phá] tinh diệu thanh thuần, cụ thích ứng lực, thì bất trí thân ly đại họa.

--------------------------------------------------------

40 thái dương ngồi một mình tử ngọ

40 thái dương ngồi một mình tử ngọ

Thái dương ở tử ngọ nhị cung ngồi một mình, nhưng ở tử cung lạc hãm thất huy, ở ngọ cung thì nhật lệ trung thiên, sở dĩ hai người cung vị tính chất có điều phân biệt.

Ở tử cung thái dương, thông cảm dễ dàng tha thứ lực lượng trọng đại, nhưng nhân thất huy duyên cớ, quang và nhiệt đều không đủ để hóa giải đối cung thiên lương cái loại này cô khắc tính chất, cũng không đủ hóa giải sự nghiệp cung cự môn ám huy ảnh hưởng, bởi vậy nội tâm liền đa thống khổ, lúc nhỏ thì càng khó được phụ thân che chở. Nhưng mà bởi kỳ năng lực thông cảm dễ dàng tha thứ, cho nên khi hội chiếu cát diệu là lúc, nhưng chủ sự nghiệp thành công, có thể bằng giãy dụa mà được gọi là lợi. Đặc biệt đương thái dương hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa là lúc, hoặc thu nhập tăng, hoặc năng lực phát huy quyền lãnh đạo lực, hoặc nhân phục vụ công chúng mà được gọi là dự, nhược canh sai ai ra trình diện phụ, tá diệu, nhưng cũng dĩ do sự nghiệp tương nội tâm nỗi khổ riêng bù đắp. Thái dương vu tử cung Hóa kị, canh phùng sát diệu, thì đôi mắt con mắt có tổn hại.

Thái dương ở tử cung là cung mệnh nữ tính, tình cảm nội uẩn, nhưng bề ngoài thì không hiện lộ. Nhược nội tâm thống khổ một ngày làm cho khai quật, liền dễ tình cảm tan vỡ, trái lại dễ thái độ làm người áp chế, nên cẩn thận tránh cho.

Thái dương ở ngọ cung thì ánh dương quang cường liệt, đủ để hóa giải thiên lương cập cự môn cô khắc hình kị. Nhưng vô luận nam nữ lúc nhỏ thì nhưng đối phụ thân bất lợi, hoặc và phụ thân vô duyên, hoặc bất lợi phụ ấm, hoặc phụ thân tai bệnh cùng với tử vong, ứng với tường sở hội sát kị hình chư diệu hơn quả cập tính chất mà định.

Thái dương ở ngọ cung vô thông cảm dễ dàng tha thứ lực lượng, nhưng không như ý tao ngộ trái lại thành kích phát lực, khai sáng lực lượng rất lớn. Nhược thái dương hóa lộc, mặc dù chủ còn nhỏ vô phúc hoặc tự thân đa tai bệnh, nhưng nhưng chủ tài bạch đẫy đà, năng lực phú năng lực quý. Nhược hóa quyền tinh, thì năng lực quý hiển, mặc dù gặp sát diệu cũng có thể là tiểu cục diện lĩnh đạo, bất quá ngọ cung thái dương đã ngại mãnh liệt, hóa quyền hậu liền đa tăng cường hắn chủ quan. Nhược thái dương hóa khoa, tuy có danh dự, lại kị ra phong đầu, chỉ bởi vậy trêu chọc ngại kị. Thái dương ở ngọ cung Hóa kị, năm mới và phụ mẫu vô duyên, tự tự cũng đa tai bệnh, nhiên nhân thiên lương lực mà gặp dữ hóa lành.

Thái dương ở ngọ cung ngại ánh dương quang mãnh liệt, cũng chủ có con mắt tật, như cận thị tản quang các loại. Lão niên thì nên đề phòng huyết áp cập bệnh tim, nhất là dĩ đại hạn thuận hành giả là nhiên.

Nữ mệnh thái dương ở ngọ cung có nam tử khí khái, bản tính cương liệt, mặc dù đối phu tinh bất lợi, nhưng tự thân lại có thể sáng tạo số phận. Nhược phùng sát kị hình thiên không diệu, trái lại năng lực kích phát kỳ cương liệt kiên trinh bản tính. Nhược cát diệu mặn tập, năng lực như nam tử gây dựng sự nghiệp.

Thái dương ngồi một mình tử ngọ, đối cung là trời lương. Tam hợp cung hội cự môn, cập tá tinh an cung [thái cơ Thái âm].

Muốn đẩy phán đoán hai cái này cung viên thái dương bản chất, cần phải phân biệt kỳ vi phù phiếm, ức hơi trầm ổn.

Thái dương ở ngọ cung nhập miếu, cơ bản tính chất mặc dù so sánh ở tử cung người là tốt, nhưng có thể trở thành phù phiếm của tính. Phải tả phụ hữu bật, thiên khôi thiên việt, văn xương văn khúc cùng hội, canh sai ai ra trình diện ba máy bát tọa chờ thân diệu, tịnh đã phải sai ai ra trình diện lộc, sau đó thủy hơi trầm ổn.

Nhược thái dương chính ngọ cung hóa khoa, phụ tá chư diệu không nhiều lắm, nhưng có sát diệu hội nhập, nhất là hỏa linh, thiên không cướp, thì cụ phù phiếm bản chất.

Nhược thái dương hóa quyền vu ngọ cung, không gặp hỏa linh, thiên không cướp, cho dù cát diệu ít, cũng hơi trầm ổn.

Nhược thái dương Hóa kị vu ngọ cung, chỉ cần hội hợp sát diệu không nhiều lắm, trái lại có thể biến đổi hơi trầm ổn.

Ở tử cung thái dương hóa lộc Hóa kị cũng hơi trầm ổn. Cũng không nên hóa quyền, trái lại dễ đái phù phiếm của tính, hóa khoa thì không phương, trên cơ bản hơi trầm ổn. Đây là tử cung thái dương và ngọ cung bất đồng của điểm.

Thái dương giống nhau ưa cự môn hóa quyền, bởi vậy hơi trầm ổn tổ hợp.

Nhược thiên cơ hóa lộc, Thái âm tất đồng thời Hóa kị, đến đây cũng phù phiếm tổ hợp.

Thái âm hóa khoa, tất đồng thời cự môn hóa quyền, bởi vậy hơi trầm ổn tổ hợp.

Phàm trầm ổn thái dương, dễ dàng làm giàu, bởi vậy có tài lực chi trì kỳ địa vị xã hội. Mà phù phiếm thái dương, thì thường thường cận mặt ngoài phong cảnh, nội tại thì trống rỗng, sở dĩ dễ dàng khuynh bại.

Nữ mệnh vưu không thích hợp phù phiếm, không chỉ sự nghiệp tài bạch bất lợi, cũng dễ chiêu tình cảm thượng khúc chiết và thống khổ. Nhược thái dương Hóa kị là lúc, bản chất mặc dù trầm ổn, nhưng bất lợi hôn nhân, đến đây vừa là nữ mệnh và nam mệnh bất đồng của điểm.

Thiên phủ ngồi một mình cung viên, giống nhau bất lợi phù phiếm thái dương, chủ thụ áp lực thực lớn, mà ảnh hưởng cả đời tâm lý. Đối trầm ổn thái dương là một tốt vận, chủ thụ trưởng bối đề bạt, cho nên tâm lý liền so sánh phù phiếm người là cân đối. Cái này đại hạn đối thái dương thủ mệnh người mà nói, tương đương trọng yếu, suy đoán thì phải chú ý.

Thiên phủ có lộc, tự so sánh thiên không lộ người là tốt. Nếu vì thiên không lộ, thì canh đối phù phiếm thái dương phát sinh ảnh hưởng xấu, vận trình cũng nhiều lần khúc chiết.

Ở lưu niên, thì nhưng tường Thiên phủ sở hội lưu diệu mà định kỳ hưu cữu là được, không cần để ý tới hội nó đối thái dương lòng của để ý ảnh hưởng.

[thiên cơ Thái âm] cùng độ cung viên, đối phù phiếm thái dương bất lợi. Dễ chiêu kị oán, sát nặng người thậm chí có thể chiêu phỉ báng, cùng với ác tính cạnh tranh. Phải làm đến nơi đến chốn phát triển, không để ý tới thị phi oán báng, sau đó thủy có thể cải thiện.

Trầm ổn thái dương ưa đi [thiên cơ Thái âm] cung viên, vô luận lưu niên hoặc đại vận đều là được tài thu lợi của năm. Nhưng nếu nguyên cục đái đào hoa người, thì ở đây vận hạn, nữ mệnh phòng trượt chân, thụ sở ái người liên lụy. Nam mệnh thì dễ sinh tình cảm thượng thống khổ.

[tử vi tham lang] cùng độ cung viên, đối trầm ổn thái dương mà nói, là cụ cạnh tranh tính vận hạn hoặc lưu niên. Cần phải tường thực tế tinh diệu hội hợp mà định cạnh tranh hậu quả.

Đối phù phiếm thái dương mà nói, thì thường thường có mất quyền lực phát triển xu thế, do là dẫn đến thực lực trống rỗng, đỡ trái hở phải. Nếu vì đại hạn, canh khả năng nhân ảnh hưởng này suốt đời vô pháp làm đến nơi đến chốn, biến thành phi phù phiếm tức không thể sinh tồn.

Ở đây vận hạn, duy [tử tham] được lộc có thể giải trừ, sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc Vưu Giai. Nhược vũ khúc Hóa kị, thì phù phiếm của tính càng sâu, khả năng nhân của sa vào vu bất lương ham mê.

Nữ mệnh phù phiếm người, ở đây vận hạn nội, thường dễ bị người dụ dỗ. Nguyên cung mệnh hoặc cung phúc đức đào hoa nặng người càng sâu.

Cự môn ngồi một mình vận hạn, trầm ổn thái dương trải qua đi, nguyên cục cự môn hóa lộc người là thốt nhiên mà hưng vận thế, nguyên cục Hóa kị người thì dễ chiêu thị phi, duy nhưng chủ có thể nhân ứng với khách quan hoàn cảnh mà được tiến triển.

Phù phiếm thái dương, dĩ không chủ động trêu chọc thị phi, công kích người khác là nên, thì nhưng có thể coi là tiến thủ tính vận trình. Nhược chiêu thị phi thì sự nghiệp, tài bạch giai thụ áp lực.

Thiên tướng ngồi một mình cung viên, phù phiếm thái dương trải qua đi, thường dễ và không thích đáng đồng bọn hợp tác, cho nên thu nhận phiền não trọng trọng. Nếu vì [hình kị] giáp người càng hung hiểm, thậm chí có thể dồn quan phi tố tụng.

Trầm ổn thái dương trải qua đi đến tận đây cung độ, gặp [tài ấm] giáp người cố tốt, cho dù là [hình kị] giáp, cũng không quá là tao ngộ cạnh tranh mà thôi. Nhược hội hợp tinh diệu cát, nhưng chủ phát triển bổ ích.

Nữ mệnh phù phiếm thái dương, gặp thiên tướng thủ mệnh lưu niên, thường thường nhân tham mộ hư vinh mà dồn luân rơi.

Thiên lương ngồi một mình cung viên, nếu vì vận hạn, đối phù phiếm thái dương cực kỳ bất lợi, sát kị tịnh sai ai ra trình diện, thì thường thường phát sinh tai nạn, hoặc khỏe mạnh cực độ chuyển biến xấu. Đối với trầm ổn thái dương, thì cận vi vấn đề sức khỏe, bất trí có tai nạn tính vận thế.

Nếu vì lưu niên, phù phiếm thái dương cũng phương khỏe mạnh. Sai ai ra trình diện kình dương thiên hình, thường thường cần phải khai đao giải phẫu.

Nhược ở lưu niên cung mệnh thiên lương được hội cát diệu cập cát hóa, thì hơi trầm ổn thái dương sở hỉ, chủ bị người thưởng thức đề bạt, tịnh nổi lên hài lòng vận thế chuyển biến. Phù phiếm người mặc dù được cát hóa cát diệu, như bất năng làm đến nơi đến chốn, cải biến tác phong, thì trái lại nổi lên ác tính chuyển biến.

[liêm trinh thất sát] cùng độ lưu niên, giống nhau lợi thái dương trải qua đi. Cho dù bản chất phù phiếm, chỉ cần được cát hóa, hoặc cát diệu hội hợp, nhưng có tốt đẹp chính là vận thế, nhưng có thể không trì doanh bảo thái, thì ở chỗ cá nhân hậu thiên tu dưỡng.

Bản chất trầm ổn người, tức càng tốt vận, trừ phi sát kị hình diệu trọng trọng, thủy chủ biến đổi bất ngờ, sự nghiệp tài bạch khuynh bại. Này ắt là nên thái ổn trọng phương châm dĩ xu tị.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, hơi trầm ổn thái dương sở hỉ làm một sinh sự nghiệp phát tích của thủy, ở lưu niên cũng đa toại. Nhưng mà bản chất phù phiếm thái dương, thì coi như là khảo nghiệm tính vận thế, nhược sa vào yên vui, tiêm nhiễm bất lương ham mê, thì hơi trầm xuống luân của triệu nhân. Ở lưu niên thì thị tinh diệu hội hợp mà định cát hung tính chất.

Nhược thiên đồng thành [trái lại bối] cách cục, thì trầm ổn thái dương có lợi nhất, mười năm đại hạn là được phát tích thay đổi thái, duy không khỏi trước khó sau dễ mà thôi.

[vũ khúc phá quân] cùng độ cung viên, phù phiếm thái dương trải qua đi, thường thường có rời xa nơi chôn rau cắt rốn khuynh hướng, nhưng nhưng ứng với ôm khư khư là nên, bằng không tất sát vũ mà về. Trầm ổn thái dương thì là tốt vận, sát diệu trọng trọng thì khổ cực gian nan.

Hiện tại cử nhất thái dương ở [cung phu thê] ví dụ cho rằng nói rõ nhất nhất

Cung mệnh ở dần, [thiên cơ Thái âm] cùng độ, ất năm sinh ra. Thái âm Hóa kị, đà la cùng độ, đối cung có linh tinh. Sở hội phụ tá chư diệu, được thiên việt mà vô thiên khôi, được hữu bật mà vô tả phụ được văn khúc mà vô văn xương. Đây là lục thân bất lợi hiện ra.

Cung phu thê thái dương ở tử, tá hội [thiên cơ Thái âm], đối cung thiên lương hóa quyền, nhưng đồng thời hội chiếu kình dương, linh tinh. Bởi tá tinh an cung quan hệ, xương khúc, khôi thành, phụ bật đủ hội, biểu hiện thứ sáu thân bất lợi tính chất, dĩ cung phu thê tối đáng giá chú ý. Nguyên cục cung phu thê thái dương phù phiếm bản chất, tức là hôn nhân dễ sinh biến hóa hiện ra.

Đi tới canh thìn đại vận, cung phu thê là [thiên cơ Thái âm], hội thiên đồng, ở đại vận Hóa kị, đây là phù phiếm tính chất thái dương sở tối không thích hợp.

Tới bính dần năm, cung mệnh là [cơ nguyệt], cung phu thê đi tới nguyên cục thái dương triền thủ nơi, thụ lưu niên dương đà chiếu xạ, tá hội [cơ nguyệt], linh tinh cùng độ, sát kị trọng trọng, mà lại đào hoa chư diệu tất tập (Hàm trì, đại hao tổn, hồng loan, thiên ưa), nhất là bất lợi hôn nhân. Cho nên là năm trượng phu trọng bệnh nguy ngập, tưởng niệm ở đây đại vận của năm, khó thoát tái giá số phận.

--------------

41 Thiên phủ ngồi một mình xấu vị

41 Thiên phủ ngồi một mình xấu vị

Thiên phủ ở xấu vị cung an mệnh, tất có thái dương, Thái âm tướng giáp. Ở xấu cung thì, thái dương ở tử cung lạc hãm, không bằng ở vị cung thì, thái dương ở ngọ cung ngồi vượng. Cho nên khi ở xấu cung an mệnh thì, chủ nhân đặc biệt năng lực phát huy Thiên phủ đặc điểm, cẩn thận, bảo thủ, không am hiểu vận dụng tài bạch. Mà khi vu vị cung an mệnh thì, trái lại có thể đánh phá bảo thủ, tìm kiếm đột phá, mặc dù nhân sinh bởi vậy gia tăng rồi ba động, nhưng có thể có so sánh đại thành tựu, hơn nữa vận dụng tiền tài năng lực cũng bởi vậy tăng.

Thiên phủ cư xấu vị cung, sở hội hợp tinh diệu là cung thiên di liêm trinh thất sát, sự nghiệp cung thiên tướng, cùng với cung tài bạch tá nhập tử vi tham lang. Tương đối sự nghiệp cung tinh diệu yếu kém, mà cung tài bạch tinh diệu thì khiếm an định, sở dĩ giá cái tinh hệ rất khó cấu thành tốt nhất của cách, cho dù có phụ tá chư diệu tịnh tập, cũng chỉ có thể về công chức, tài chính và kinh tế giới, xí nghiệp hành chính trên cương vị xuất nhâm thủ lĩnh. Hơn nữa phải là hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, vô sát diệu thiên không cướp, thủy năng lực phú quý gồm nhiều mặt. Nhược canh sai ai ra trình diện lộc tồn, thiên mã, thì nên kinh thương, có thể làm giàu, tịnh nhân tài phú mang tới địa vị xã hội cập danh dự.

Nhược phùng thiên không cướp, cho dù chư cát tất tập, cũng chủ một thân cô lập, nhưng nhưng thái độ làm người tôn trọng, nhưng cảm thấy trống rỗng. Nhược cung điền trạch hoặc cung phu thê, cung tử nữ không được cát người, thì dễ có hình thương phối ngẫu cập tử nữ đau, hoặc chỉ có nữ vô tử, hoặc cần phải tái hôn thủy năng lực tóc bạc, nhân sinh khó có được hoàn mỹ.

Nhược cát diệu ít mà sát diệu lâu thì nhân sinh canh khiếm an định. Tứ Sát tịnh chiếu, thì Thiên phủ ưu điểm hoàn toàn biến mất, biến thành thiện mưu hảo gạt người. Canh hội thiên diêu, chủ quyền thuật âm mưu.

Nữ mệnh ở xã hội hiện đại, cũng có thể tham chánh, từ thương, trở thành nhân vật lãnh tụ. Nhưng hôn nhân đa không lý tưởng, thích ở tỏa toái sự vật hoặc gia vụ trung vượt lên trên trượng phu. Nhược trượng phu phục thiếp, thì ngại kỳ tài trí không bằng chính. Thì loại này khuyết điểm không lớn, có thể khắc chế cải thiện.

Thiên phủ ở xấu vị nhị cung ngồi một mình, đối cung là [liêm trinh thất sát], tam hợp cung là trời tướng ngồi một mình, cùng với tá tinh an cung [tử vi tham lang].

Thiên phủ ở mười hai cung trung, duy đến đây nhị cung viên Thiên phủ cần phải khán giáp cung, bởi vì nó tất bị thái dương, Thái âm sở giáp, hơn nữa còn là Thiên phủ ngồi một mình.

Giáp cung ưa thái dương miếu vượng, không thích thiên không hãm. Bởi vậy nói chung, vị cung Thiên phủ so sánh xấu cung là tốt, năng lực vu bảo thủ trung tìm kiếm đột phá, xấu cung người thì đa số tinh khiết bảo thủ hình.

Ngoài ra, Thiên phủ mừng đến lộc, mừng đến triều củng, không thích thiên không lộ, lần này đặc điểm đều đã phía trước chương thảo luận qua. Xấu vị nhị cung Thiên phủ tự không ngoại lệ.

Nhưng muốn đẩy phán đoán Thiên phủ ở đây nhị cung viên bản chất, thì cần phải chú ý kỳ vi khiêm tốn, hay là nhát gan.

Khiêm tốn Thiên phủ, thái độ làm người mặc dù giấu diếm góc cạnh, nhưng ngoài tròn trong vuông, làm việc vẫn như cũ có nguyên tắc, sở dĩ mặt ngoài không gặp kỳ oanh oanh liệt liệt, nhưng trên thực tế lại có thể nhân ứng với hoàn cảnh mà được phát triển. Giống nhau bị ngọ cung thái dương sở giáp người, đa cụ đến đây bản chất.

Nhát gan Thiên phủ, thì lúc nào cũng không dám cải biến hoàn cảnh, biểu hiện ra cẩn thận một chút, trên thực tế làm việc khuyết thiếu nguyên tắc, cho nên sự nghiệp thường thường vu bất tri bất giác héo rút. Giống nhau chăn cung thái dương sở giáp người đa cụ đến đây bản chất.

Nhưng nếu Thiên phủ có [bách quan triều củng], hoặc bản thân hóa đấu, thì mặc dù cư xấu viên cũng không lãnh thối nhát gan, nhược sát kị hình diệu hội chiếu quá nặng, cát diệu thì hiếm thấy, thì mặc dù cư vị viên cũng không là khiêm tốn.

Tam phương tứ chính ảnh hưởng, tối ngại trong buổi họp [hình kị] giáp thiên tướng, cùng với [tử vi tham lang] mà tham lang Hóa kị. Giá lưỡng tổ tinh diệu cũng có thể nhân hậu thiên hoàn cảnh khúc chiết, mà dẫn đến Thiên phủ nhát gan, mọi việc không được tư cải biến tiến thủ, giống như quảng phủ nhân nói [đầu thuyền hoảng quỷ, đuôi thuyền hoảng kẻ trộm.]

Đối cung [liêm trinh thất sát], mà liêm trinh Hóa kị, cũng ảnh hưởng Thiên phủ nhát gan. Nhưng là bởi tự thân học thức, không đủ để gánh vác trọng trách mà tạo thành, cũng không bởi cuộc sống ngăn trở. Sở dĩ chỉ cần Thiên phủ có phụ bật cùng hội (nhị diệu cùng độ cao hơn), thì có thể trung hoà liêm trinh Hóa kị khuyết điểm.

Tam phương tứ chính nhược sai ai ra trình diện [tài ấm] giáp thiên tướng, cùng với [tử tham] mà tử vi hóa khoa, hóa quyền, hoặc tham lang hóa lộc, hóa quyền, những ... này tinh diệu đều nhân hậu thiên nhân sự trôi chảy, mà dẫn đến Thiên phủ có ung dung mưu tính phát triển thực lực, cho nên liền dịch hình thành khiêm tốn bản chất.

Đối cung [liêm trinh thất sát] mà liêm trinh hóa lộc, có thể tăng Thiên phủ khiêm tốn, nhưng loại này khiêm tốn lại khả năng khiếm khuyết thành ý ([liêm trinh thất sát] có thiên hư, âm sát, thiên không diệu cùng độ người vưu quá mức), sở dĩ sự nghiệp nan tốt, thường thường thiếu khuyết nhân duyên.

Về phần Thiên phủ được lộc thì dễ thành khiêm tốn, vô Lộc thì dễ thành nhát gan, đến đây vừa làm một vậy quy tắc chung, không cần lắm lời.

[thiên cơ Thái âm] cùng độ cung viên, chỉ cần không gặp Hóa kị, tức là khiêm tốn Thiên phủ sở hỉ, vô luận là lưu niên đại hạn, đều có thể ở ổn định cơ sở phát triển, như mùa xuân của cây cỏ, không gặp kỳ trường, nhật có điều tăng.

Nhát gan bản chất Thiên phủ, tuy không sao Hóa kỵ làm phức tạp, nhưng cũng tất đa làm phức tạp. Cho dù là ở lưu niên, cũng thường thường có tiểu tranh cãi, mà bản thân vừa quá mức tính toán chi li, bởi vậy tâm tình không tốt.

Chỉ có cùng ngày cơ Thái âm sai ai ra trình diện cát hóa (vưu ưa mỗi ngày lương hóa khoa lai hội) là lúc, tài năng cải thiện Thiên phủ nhát gan, ở thị phi cạnh tranh trung vẫn như cũ có chính xử sự nguyên tắc.

[tử vi tham lang] cùng độ cung viên, thường thường là khiêm tốn bản chất Thiên phủ suốt đời người tốt vận, bởi vì [tử tham] nguyên đã có cải biến năng lực vu vô ảnh vô hình tính chất, sở dĩ cân đến đây Thiên phủ bản chất liền phi thường của ăn khớp, chỉ cần sai ai ra trình diện cát hội, cát hóa, là được phát huy kỳ tiềm chất. Sai ai ra trình diện khôi thành người Vưu Giai.

Duy nguyên cục tử vi hóa quyền, thì vũ khúc tất Hóa kị, thảng là lạc hãm thái dương sở giáp Thiên phủ, thì dễ một thời xung động, đòi hỏi quá đáng kịch liệt xoay cục diện, trái lại thu nhận thất bại. Duy nhập miếu thái dương sở giáp Thiên phủ cũng không phương.

Nhát gan Thiên phủ trải qua đi [tử tham] cung viên, không thích nhất sai ai ra trình diện Hóa kị. Nhược Hỏa Tinh linh tinh cùng độ, ở đại hạn, tất bạo phát bạo bại, cho nên càng thêm kỳ nhát gan. Cần phải tường xét mười năm lưu niên, tìm ra thành bại niên kỉ phân cho rằng xu tị.

Cự môn ngồi một mình cung viên, giống nhau không vì Thiên phủ sở hỉ. Khiêm tốn người dễ phát sinh trì trệ không tiến buồn khổ, mà người hèn nhát rất có thoái thoái thất cư cảm giác. Cự môn Hóa kị, hoặc đối cung thiên đồng Hóa kị người vưu quá mức. Trừ phi cự môn vốn có cát hóa, là trời cùng cát hóa vọt lên, thì có thể bình ổn phát triển, nhật có bổ ích. Mà người hèn nhát thường thường hơn thế thì vừa an vu hiện trạng, Vì vậy tiến bộ liền cáo đình chỉ.

Thiên tướng ngồi một mình cung viên, là [hình kị] giáp, là hỏa linh giáp, thiên không cướp giáp, đều vì nhát gan bản chất Thiên phủ đố kỵ, thoái thoái đều có ngăn trở thất bại nguy cơ, khiêm tốn người cận chủ thụ áp lực, nhưng có thể đem áp lực hóa giải vu vô hình. Trừ phi đồng thời sai ai ra trình diện lưu sát xung hội, lại không có phụ tá cát diệu trở thành trợ lực. Thủy chủ vu áp lực trung lui bước.

Thiên tướng và lộc tồn cùng độ, thì đều vì Thiên phủ cực cần phải bảo thủ vận hạn hoặc lưu niên.

Thiên lương ngồi một mình cung viên, nhát gan Thiên phủ thường dễ chiêu thị phi, trừ phi phụ tá đủ hội, thiên lương hóa khoa, sau đó có thể trở thành thu hoạch vận hạn hoặc lưu niên. Khiêm tốn người so sánh cát, nhưng phong mang thái lộ, cũng dễ bị người chỉ trích, xa lánh, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, thì danh lãi nặng nặng.

Thiên lương hội thiên cơ Hóa kị, Thái âm Hóa kị, thì không luận loại nào bản chất Thiên phủ, đều vì thất bại của vận, người hèn nhát dễ trung người khác bẩy rập, khiêm tốn người thì dễ do dự mà mất cơ hội.

[liêm trinh thất sát] triền độ cung viên, có hóa lộc, thì là trời phủ sở hỉ, là đắc ý vận hạn, khiêm tốn người canh chỉ huy như ý, vô vãng mà không lợi. Nhược Hóa kị, thì là hung hiểm vận hạn, cụ nhát gan bản chất người canh khiến cho quan phi tố tụng, hoặc tranh cãi thô bạo, cần phải tường các cung viên tinh diệu mà nhất định là phi thô bạo của nơi phát ra.

Ở lưu niên, người hèn nhát thường thường [liêm sát] là có tiến thủ kỳ ngộ niên kỉ phân, chỉ cần sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu ở tam phương tứ chính, tức cần phải chú ý nắm chặt cơ hội.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, nhược Hóa kị, thì là trời phủ phát sinh tình cảm khúc chiết, tâm tình hỗn loạn vận hạn niên hạn. Nhát gan thay đổi từ nay về sau rơi vào tình cảm lưới, hình thành cả đời nội tâm thống khổ.

Nhược hóa lộc, thì không luận loại nào tính chất Thiên phủ giai coi như là tốt vận. Bản chất người hèn nhát nhược chỉ cầu yên vui, an vu hiện trạng, tức dễ nhân của tiệm cáo lãnh thối.

Thiên đồng thường thường vừa là trời phủ bất lợi hôn nhân cung viên, vô luận lưu niên hoặc đại vận, giai nghi đối với lần này lưu ý, cần phải thị đào hoa chư diệu phân bố mà định kỳ bất lợi trình độ.

[vũ khúc phá quân] cùng độ cung thản, chỉ cần sai ai ra trình diện cát hóa, tức là Thiên phủ sở hỉ, người hèn nhát canh thị đây là số phận chuyển biến cơ hội.

Mừng nhất vũ khúc hóa lộc. Nhược phá quân hóa lộc thì sảo ngại cường liệt, cùng trời phủ khí chất bất tương đầu, trái lại làm phiền luy, quan tâm đích tình tự xuất hiện. Bản chất người hèn nhát rất có lực bất tòng tâm cảm giác.

Thái dương ngồi một mình vận hạn, giống nhau ưa nhập miếu mà không ưa lạc hãm. Nhát gan Thiên phủ thường thường dĩ thái dương thái độ làm người sinh người thứ hai vận hạn, lúc này tức dễ canh nhân của hình thành nhát gan bản chất. Cho nên phải ở đây vận hạn nội tăng mạnh tu dưỡng, để tránh khỏi ảnh hưởng hậu vận.

Khiêm tốn Thiên phủ thì ưa đi vào miếu thái dương, sở dĩ nhân sinh liền đa tích cực. Không thích nhất thái dương Hóa kị, còn lại là phi vưu oán cùng đến, vừa dễ bất lợi phụ mẫu, canh chủ khuyết thiếu trưởng bối đề bạt, vu lưu niên, ảnh hưởng thượng tiểu, vu đại vận, thì phải kiên nhẫn mà không tang chí, sau đó thủy có thể đặt cuộc sống cơ sở.

Tư cử một ngày đêm phủ thủ [sự nghiệp cung] ví dụ dĩ nói rõ nhất nhất

An mệnh dậu cung, vô chính diệu, tá đối cung [tử vi tham lang] an tinh. Sự nghiệp cung ở xấu, Thiên phủ ngồi một mình, là lạc hãm thái dương sở giáp. Giáp năm sinh ra, sự nghiệp cung sai ai ra trình diện liêm trinh hóa lộc, duy đà la thì cùng trời phủ cùng độ. [tử tham] đái kình dương, cũng nhân tá tinh an cung quan hệ, đồng thời chiếu xạ Thiên phủ.

Loại này tính chất Thiên phủ, cận lại liêm trinh hóa lộc giảm xuống kỳ nhát gan của tính, bản thân cũng không tích cực.

Tới canh ngọ đại vận, sự nghiệp cung là trời đồng hóa kị, có linh tinh cùng độ, vừa triền đào hoa chư diệu vu đại vận cung mệnh, Vì vậy vốn nhờ trên phương diện làm ăn giao tế xã giao, tiệm mà trầm mê tửu sắc đánh bạc. Tới một giáp năm, sự nghiệp cung cự môn độc thủ, hội thái dương Hóa kị cập thiên đồng Hóa kị, Vì vậy sự nghiệp đột thụ cạnh tranh đả kích, một thân thượng lơ đểnh, nhưng sa vào yên vui, mà lại tư ly hôn tái giá (độc giả có thể kiểm tra lưu niên cập đại hạn cung phu thê), vu ất xấu năm tức thất bại thảm hại.

Đến đây lệ và cung mệnh [tử tham] cũng có quan hệ, có thể tự hành kiểm tra

--------------------------------------------------------------

42 thiên cơ Thái âm tọa dần thân

42 thiên cơ Thái âm tọa dần thân

Thiên cơ Thái âm ở dần thân nhị cung cùng độ, cung tài bạch thiên đồng, sự nghiệp cung thiên lương, là một điển hình [cơ nguyệt cùng lương] tinh hệ, cổ nhân nói [cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân], bản cung tiêu chuẩn nhất.

Bản cung tinh diệu tính chất, xử sự hữu điều để ý hơn nữa có nề nếp, năng lực án trước phương châm và kế hoạch làm việc, sở dĩ nên về công chức hoặc đảm nhiệm chức vụ. Xã hội hiện đại coi trọng xí nghiệp quản lý, tối nên vu dĩ cai cung là cung mệnh người đó.

Về phương diện khác [cơ nguyệt cùng lương] cách cục cũng chủ nhân thiên cận vu âm nhu một mặt, nam tính cố dễ dàng tiếp cận khác giới, hiểu được lòng của nữ nhân để ý; nữ tính cũng chủ dung mạo mỹ lệ, tình cảm phong phú, dễ được khác giới truy cầu.

Nhưng loại này âm nhu tính cách có thể phát triển trở thành là nội nghi ngờ quyền mưu, công vu tâm kế, đùa giỡn thủ đoạn nhỏ, giá cũng [tác lại nhân] cơ bản nhân tố.

Sở dĩ vô luận nam nữ mệnh, không thích hợp xương khúc cùng độ hội chiếu, bởi vì hơn nữa văn tinh làm đẹp, quá mức âm nhu, không chỉ dễ lưu là có hoa không quả, hơn nữa dễ xảo ngôn lệnh sắc dĩ thảo nhân người khác niềm vui.

Bản cung cách cục, tối nên sai ai ra trình diện phụ bật cập lộc tồn, thì năng lực tăng khí thế, kiêm thả khiến cho tâm trí cao thượng. Nhược sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa tịnh chiếu, thì năng lực phú năng lực quý, mặc dù cư phụ tá cũng có thể phụ trách quyền uy. Duy thiên cơ hóa lộc vu bản cung, vu tài bạch có tổn hại hậu phương chiêu của dấu hiệu, sai ai ra trình diện sát thì nhập không được phu chi, sai ai ra trình diện cát thì ra tiểu tài tiến đại tài.

Nữ mệnh thiên cơ Thái âm bên ngoài mỹ hảo, nội tâm thì đa làm phức tạp, thiên cơ tái Hóa kị tinh, thì đa sầu đa cảm, đối với người khác phái lúc lạnh lúc nóng, như gần như xa. Nhược Tứ Sát phá tan, nên tác kế thất, bằng không hình khắc không khỏi. Canh gặp đào hoa chư diệu, thì nên làm thiên diễn nghệ thuật, hội thiên đồng chủ thụ hảo âm nhạc, cho nên có thể lo lắng làm ca nghệ, nhưng nhưng dễ là khác giới sở truy cầu.

[thiên cơ Thái âm] vu dần thân nhị cung cùng độ, đối cung vô chính diệu, tam hợp cung là trời lương ngồi một mình, cập thiên đồng ngồi một mình.

Muốn đẩy phán đoán đến đây nhị cung viên [cơ nguyệt] bản chất, cần phải phân biệt kỳ vi lý trí hay là tâm tình.

Thiên lương chủ lý trí, ở ngọ cung người vưu quá mức, hóa quyền, hóa khoa vừa càng sâu.

Thiên đồng chủ tâm tình, hóa lộc, Hóa kị giai gia trọng tình cảm màu sắc. Duy hóa lộc thì dễ mê nịch ham mê, Hóa kị thì tâm chí xấu xí, tự ti nặng. Xương khúc cùng độ càng thêm cường kỳ tâm tình hóa khuynh hướng.

Xương khúc có thể tăng mạnh tâm tình, nhưng như thiên lương lý trí quá (như ngọ cung thiên lương hóa khoa, có dương đà chiếu xạ), thì nên xương làn điệu và.

Phụ bật, khôi thành có thể tăng mạnh lý trí. Như thiên đồng tâm tình quá mức (như ở thìn cung Hóa kị), thì nên phụ bật, khôi việt điều hòa.

Thiên cơ Thái âm bản thân, hóa lộc, hóa quyền cận chủ cách cục cao thượng, tịnh không có nghĩa là là lý trí hoặc là tâm tình. Duy hai người Hóa kị, thì ảnh hưởng lý trí là ích kỷ hành vi, ảnh hưởng tâm tình vì quyền thuật thủ đoạn, nhị được giai bất lương khuynh hướng. Nhược tinh diệu không được cát, lại thấy đà la cùng độ, thì làm tâm chí thấp hèn.

Lý trí hình [cơ nguyệt], cụ liêu mạc bản chất, vu lưu niên vận hạn sai ai ra trình diện sát kị thì phần nhiều là phi đấu tranh, sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu thì dễ được triển sở trường. Tâm tình hình [cơ nguyệt], cụ nghệ thuật khí chất, vu lưu niên vận hạn sai ai ra trình diện sát kị, tối không thích hợp tịnh sai ai ra trình diện đào hoa, bằng không tất sinh tình cảm làm phức tạp, cứ thế nội tâm thống khổ (cung phúc đức cự môn Hóa kị người vưu quá mức).

[tử vi tham lang] cùng độ cung viên, đối tâm tình hóa [thiên cơ Thái âm], phải đào hoa không nặng, vừa không gặp Hóa kị, thủy là có lợi vận hạn cập niên hạn, bằng không chỉ đem tinh thần dời đi vu tình cảm, mà lại đối hậu vận có ảnh hưởng. Lý trí hình người, mừng nhất tham lang ở đại vận hóa quyền, thì là sự nghiệp kỳ ngộ. Tham lang Hóa kị cũng không phương, bất quá khá nhiều thất ý, nhưng nhưng làm một sinh đặt móng vận hạn, niên hạn gặp của thì phòng ngăn trở.

[tử tham] có hỏa linh cùng độ, lợi lưu niên bất lợi đại vận, lưu niên chủ đa niềm vui ngoài ý muốn, nhược ở đại vận, thì bạo phát tất kế của dĩ bạo bại. Lý trí người bại vào quá mức lãnh khốc tự lợi, tâm tình người bại vào đắc ý vênh váo, ham dục nhạc.

Cự môn ngồi một mình cung viên, nhược sai ai ra trình diện sát diệu, thì là [cơ nguyệt] thị phi của nhiễu, vưu không thích đà la cùng độ, là lưu đà xung hội, thì không luận loại nào tính chất [cơ nguyệt] giai đa làm phức tạp, duy lý trí người đa thụ xa lánh, dao báng, mà tâm tình người thì dễ sinh ki yêu đau khổ yêu, hoặc trưởng máy mưu thủ đoạn gieo gió gặt bão.

Nhược cự môn cát hóa, có cát diệu cùng độ, thì là sáng tạo sự nghiệp vận hạn hoặc lưu niên. Tâm tình hóa [cơ nguyệt], sai ai ra trình diện phụ bật, khôi việt, thì chủ bị người hoan nghênh.

Thiên tướng ngồi một mình cung viên, giống nhau bất lợi lý trí hình [cơ nguyệt], chủ không thích hợp một mình đảm đương một phía. Duy hơn thế vận hạn, một thân lại đi vãng có ra tài năng trẻ xung động, sở dĩ lưu niên thượng dễ xu tị, đại vận thì mỗi đa làm phức tạp bất an.

Tâm tình hình [cơ nguyệt], cho dù ở thiên tướng đại vận, chỉ cần sai ai ra trình diện cát diệu, cũng dễ tự đắc kỳ nhạc vượt qua. Duy [hình kị] giáp thì nhưng đa nội tâm làm phức tạp.

Thiên tướng có xương khúc, phụ bật cùng độ, ngũ Tứ Sát xung hội, thì không luận loại nào tính chất [cơ nguyệt] giai nghi trải qua đi, nguyên cục có khí thế người, cũng có thể một mình đảm đương một phía, không thích hợp ra phong đầu, vưu kị cuốn vào chính trị vòng xoáy (trong xí nghiệp bộ người đó sự phe phái đấu tranh cũng chính trị vòng xoáy).

Thiên lương ở ngọ, nên tâm tình hình [cơ nguyệt] trải qua đi, ở tử, thì nên lý trí hình, là là vị là điều hòa. Nhược tương phản, tâm tình hình người dễ đa tai bệnh, lý trí hình người thì dễ hưng tố tụng.

Vô luận ở lưu niên hoặc đại vận, [cơ nguyệt] trải qua đi thiên lương triền độ cung viên, phải dựa vào chính đạo mà đi, lý trí người bất khả dùng hết xảo trá, tìm khuyết điểm của người khác dĩ đả kích, tâm tình người bất khả nhân một thời thất ý hoặc đắc ý (tường thực tế tinh diệu tổ hợp mà định được mất) mà vận dụng âm mưu thủ đoạn hoặc cả vú lấp miệng em mà dồn chiêu họa, này ắt là là tự xử chi đạo. Thiên lương cung viên, là [cơ nguyệt] trọng yếu năm vận, đối với lần này cần phải đặc biệt chú ý.

[liêm trinh thất sát] cùng độ cung viên, cát hóa sai ai ra trình diện cát, thì không luận loại nào tính chất [cơ nguyệt] đều ưa, lý trí người dễ nắm quyền lực, tâm tình người đa cát lợi kỳ ngộ. Nhược sát kị hình hao tổn tịnh chiếu, thì lý trí người nên thủ không thích hợp công, lại càng không nên quá mức kiên trì nguyên tắc, tâm tình người dễ thụ tâm tình đả kích, đều dĩ khẽ động không bằng nhất tịnh là nên.

Ở giống nhau dưới tình hình, cát hung cần phải kiêm thị đối cung Thiên phủ, có lộc thì cát, thiên không lộ thì hung.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, sai ai ra trình diện cát hóa cũng cận lợi cho lý trí hình [cơ nguyệt], tâm tình người có đào hoa chư diệu tịnh lâm, trái lại là dễ vu hơi có thành tựu thì tức tự chiêu tình cảm làm phức tạp, sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn trọng trọng, thì dễ nhân ki yêu mà thân bại danh liệt.

Thiên đồng có đà la cùng độ người vưu quá mức. Nhược linh tinh và đà la cùng triền, thì dù có cát hóa, cũng bất luận cái gì tính chất [cơ nguyệt] sở không thích, chủ động thì phạm lỗi.

[vũ khúc phá quân] cùng độ cung viên, sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, lợi lý trí hình [cơ nguyệt], vu đại vận, là phát triển tính vận tính, vu lưu niên, cũng có thể nắm chặt cơ hội. Tâm tình hình người thì làm phiền luy cảm giác, thường thường nhân của mất đi kỳ ngộ.

Không thích nhất vận hạn tham lang Hóa kị, vọt lên nguyên cục vũ khúc Hóa kị, thì là [cơ nguyệt] vận rủi, không chỉ động thì phạm lỗi, hơn nữa khả năng có tai bệnh.

Thái dương ngồi một mình cung viên, giống nhau ưa nhập miếu không thích lạc hãm. Lý trí [cơ nguyệt], vu nhập miếu cung viên đa hăng hái cơ hội hội, mà vu lạc hãm cung viên thì trái lại chủ khuất phục nan thân. Tâm tình người vu nhập miếu cung viên cũng đa tình tự rộng rãi, vu lạc hãm cung viên thì chủ tinh thần làm phức tạp.

Thiên phủ ngồi một mình cung viên, suy đoán dị thường giản đơn, chỉ cần không được thiên không lộ là được. Nhược thiên không lộ, thì là bất luận cái gì bản chất [cơ nguyệt] sở không thích hợp, lý trí người cố khó cầu danh lợi, tâm tình hóa người thì đa nội tâm áp lực. Vô luận lưu niên hoặc đại vận giai như thế.

Nữ mệnh vưu ngại đi thiên không lộ Thiên phủ vận hạn. Hơn thế vận hạn nội dĩ không nói chuyện luận kết hôn là nên. Nhược kết hôn thì tình cảm hỗn loạn phát sinh, dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, phi thường ảnh hưởng hậu vận.

Hiện tại cử nhất [thiên cơ Thái âm] ở [cung phúc đức] ví dụ, dĩ tác nói rõ ――

Cung mệnh thái dương ở tử, cung phúc đức [thiên cơ đại âm], canh năm sinh ra, cung mệnh thái dương hóa lộc, cung phúc đức thì hội thiên đồng Hóa kị, mà chống đỡ cung lộc tồn, thiên mã, lại có phụ bật hội chiếu. Loại này tổ hợp, biểu hiện kỳ cung phúc đức có phức cảm tự ti, tương đương tâm tình hóa.

Tới kỷ mão đại hạn, cung phúc đức thiên tướng ngồi một mình, là dương linh chiếu xạ, vừa triền lưu đà. Càng thêm thiên không, Địa kiếp cùng độ, sở dĩ nguyên nhân chính xuất đầu lộ sừng mà trêu chọc thị phi.

Quý hợi năm, cung phúc đức Thiên phủ, là hỏa linh dương đà Tứ Sát chiếu xạ, hơn nữa [hỏa đà] trở thành một tổ, ở vị cung, [dương linh] trở thành một tổ, ở dậu cung, cơ tổ hợp đặc biệt bất lương, Vì vậy là phát sinh lạm dụng chức quyền sự, đến nỗi thị phi tố tụng mọc thành bụi. Chuyện như vậy, chủ yếu là bởi phức cảm tự ti và lòng tự trọng xung đột mà dồn. Do cung phúc đức là được biểu hiện

-------------------------------------------------------------------

43 tử vi thiên tướng tọa thìn tuất

43 tử vi thiên tướng tọa thìn tuất

Tử tướng ở thìn tuất nhị cung cùng độ, tử vi là đế diệu, thiên tướng là ấn tinh, thoạt nhìn là một rất lý tưởng kết cấu, nhưng giá lưỡng sao cùng cung, lại nhân đối cung phá quân mà thay đổi liễu tính chất.

Tử tướng tinh hệ mừng nhất được lộc tồn hội chiếu, chủ nhân năng lực phú, duy chủ quan thành kiến sâu đậm, mà lại hảo tranh quyền, dễ bị người xa lánh. Nhược tử vi hóa quyền, thì tranh quyền chi tâm kịch liệt hơn. Tử vi hóa khoa tranh quyền chi tâm giảm xuống, nhưng lòng tự trọng và danh dự cảm lại quá nặng, nhưng dễ bị nhân của kị.

Như tử tướng tinh hệ không gặp lộc quyền khoa, thì đến đây tinh hệ nhưng mừng đến [bách quan triều củng], mà không ưa sát kị hội hợp, được phụ bật xương khúc hội chiếu, vẫn có thể sự nghiệp thành công, là người lãnh đạo vật, hơn nữa ôn hòa đôn hậu. Nhưng nhân phá quân ở đối cung ảnh hưởng trong đời tất nhưng cần phải quá trình một lần khúc chiết.

Nếu không sai ai ra trình diện cát diệu mà Tứ Sát hội chiếu, thì dĩ dương đà là so sánh tốt, thích hợp từ thương. Nhược sai ai ra trình diện hỏa linh, vốn nhờ phí hao tổn tử vi hóa giải lực, mà gia tăng rồi vất vả cực nhọc và gian khổ. Nhược sai ai ra trình diện hỏa linh canh gặp thiên không cướp, thiên hình thì khả năng gặp bất hạnh, đến nỗi tinh thần thụ kích thích hoặc bệnh tim mắc. Phàm tử gần nhau mệnh, cho dù không gặp sát diệu, cũng nên chú ý trái tim cập bảo trì tinh thần tu dưỡng.

Nhược sát diệu đa hội, chủ nhân hoành nổi giận phá, hơn nữa dễ biểu hiện ra vô tình vô nghĩa. Nếu có cát diệu gặp gỡ, thì chủ nhân sinh đa khúc chiết, hoặc gặp đặc thù biến hóa, hoặc gặp phùng hết ý bất hạnh, hoặc có đặc thù may mắn kỳ ngộ. Duy nhưng sẽ ở vô tình hay cố ý trong lúc đó ngẫu nhiên biểu hiện ra tình nghĩa mỏng.

Nữ mệnh tử tướng cần phải chú ý đời sống tình cảm, đồng thời cần phải lưu ý đến đây tinh hệ vô tình vô nghĩa đặc tính, phải gia dĩ tự chế, thì nhưng có tốt đẹp chính là quy túc, nhưng ái tình sinh hoạt nhưng tất đa gợn sóng.

[tử vi thiên tướng] ở thìn tuất nhị cung cùng độ, đối cung là phá quân, tam hợp cung là [vũ khúc Thiên phủ] cập liêm trinh ngồi một mình.

Tử vi vu mười hai cung phân bố, dĩ ở thìn, tuất nhị cung là yếu nhất, cho dù chư cát đủ củng, nhân sinh tất có nghỉ làm hám (như hôn nhân bất lợi, vô tử nữ, tự thân bệnh hoạn các loại, có thể tường mười hai cung mà định. ) nhược hình kị sát diệu tụ tập đầy đủ, đương nhiên càng thêm gia cuộc sống ngăn trở và cản trở. Chủ yếu khuyết điểm là [tử tướng] thủ mệnh người đó quá mức chỉ vì cái trước mắt, không muốn nhân tình, cũng không tác lâu dài lo lắng, chích đồ thủ trước mắt lợi ích, đến nỗi chiêu [vô tình vô nghĩa] của thức.

Sở dĩ muốn đẩy phán đoán [tử tướng] ở thìn, tuất nhị cung bản chất, khiến cho cần yếu phân biệt kỳ vi hữu tình, hay là vô tình. Cái gọi là hữu tình vô tình, đương nhiên chỉ là tựu tử tướng bản thân tương đối mà nói. Thí dụ như thuyết, thuộc về bản chất hữu tình [tử tướng], kỳ hữu tình trình độ, vị tất có thể có vô tình [Tử Phủ].

[tử tướng] phải lộc, sau đó tài là hữu tình, hơn nữa ưa vũ khúc hóa lộc, nhân vũ khúc Thiên phủ cùng cung, đương vũ khúc hóa lộc là lúc, Thiên phủ tính chất cũng cho nên tốt đẹp, cho nên đối [tử tướng] có lợi nhất.

Liêm trinh hóa lộc có thể khiến cho [tử tướng] biến thành hữu tình, đắp liêm trinh là tình cảm tinh diệu, đương hóa lộc là lúc, liền khiến cho [tử tướng] cũng khá tình cảm phong phú.

Nếu như là phá quân hóa lộc, thì cận tăng nhân sinh sự nghiệp thanh thế, cũng không chủ lệnh [tử tướng] hữu tình.

Nếu như hội kiến lộc tồn, cũng dĩ và [vũ khúc Thiên phủ] cùng độ người là tốt, và liêm trinh cùng độ thứ hai. Người trước bản chất tương đối đôn hậu, người sau cận chủ nhất thời tình cảm.

Nhược liêm trinh Hóa kị, vũ khúc Hóa kị, thì có thể lệnh [tử tướng] vô tình. Liêm trinh Hóa kị người vô tình xuất phát từ phức cảm tự ti, vũ khúc Hóa kị người vô tình thì xuất phát từ lợi ích xung đột. Đương vũ khúc Hóa kị là lúc, tử vi tất đồng thời hóa quyền, Thiên phủ tất đồng thời hóa khoa, nhưng bất lực vu cải biến [tử tướng] vô tình bản chất, hơn nữa vừa vặn tương phản, [tử tướng] tinh hệ tử vi hóa quyền, chính thị tăng mạnh kỳ vô tình và quyết tuyệt màu sắc.

Bất quá nhu phải chú ý là, [tử tướng] vô tình có lúc cũng không phải là chủ động, mà là đương nỗ lực tình cảm lúc, không chịu được ứng hữu hồi báo, bởi vậy liền có như tâm tử như nhau, kiên quyết vỡ tan quan hệ lẫn nhau. Sở dĩ vô tình cũng không phải là nhất định bằng bạc tình.

Sát diệu hội chiếu, đặc biệt ở đà la hoặc linh tinh cùng độ thì, vô tình ý tứ hàm xúc quá nặng. Ngoài ra [hình kị] giáp [tử tướng] là vô tình, [tài ấm] giáp người là hữu tình, cũng - nên lưu ý.

Thiên lương ngồi một mình cung viên, là vô tình [tử tướng] sở hỉ, cũng không đối hữu tình [tử tướng] thích hợp.

Vô tình [tử tướng] ở đây cung viên, vô luận lưu niên hoặc vận hạn đều dễ bị người phần thưởng chức, mà hữu tình người thì trái lại là dễ sinh tình tự ba động.

Hữu tình [tử tướng], cùng ngày lương và sát kị hình diệu hội hợp quá nhiều thì, thì là cuộc sống tai nạn, lúc này cần phải tường lục thân cung vị mà định kỳ tai nạn tính chất.

Thất sát ngồi một mình cung viên, nhược sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, thì là bất luận cái gì bản chất [tử tướng] sở hỉ, nhược sai ai ra trình diện sát kị, nhất là nhô lên cao cướp cùng độ là lúc thì không tình người mỗi sinh khúc chiết. Nhược cung mệnh sai ai ra trình diện thiên không cướp một trong diệu, một ... khác diệu tất thấy ở cung phu thê, lúc này thiên không cướp tất thành đối hội nhập sự nghiệp cung, cho nên chủ sự nghiệp sinh khúc chiết, đồng thời tình cảm cũng đa khúc chiết.

Thảng [tử tướng] nguyên cục cát hóa hữu tình, lại có phụ tá chư diệu cùng hội, thì thất sát cung viên, canh thường thường là cuộc sống tốt vận, cho dù ở lưu niên cũng sinh chủ sinh cát lợi biến hóa, so sánh chư vô tình người càng may mắn.

Liêm trinh ngồi một mình cung viên, nhược nguyên cục là hóa lộc, mặc dù khiến cho [tử tướng] hữu tình, nhưng vu đại vận mà nói, trái lại dễ bị gặp tình cảm làm phức tạp, lúc này thường thường phát sinh hôn nhân thượng vỡ tan. Vu lưu niên, dễ và có vợ người luyến ái.

Nhược liêm trinh không ở nguyên cục hóa lộc, thì đến đây vận trình ưa hữu tình [tử tướng] mà không ưa vô tình, vô tình người dễ phát sinh thương chuyện tình cảm, cần phải tường các cung viên tinh diệu mà định sự kiện phát sinh nguyên nhân.

Liêm trinh thụ lượng nặng dương đà gửi thông điệp (nguyên cục có dương đà, hơn nữa đại vận hoặc lưu niên dương đà điệt tịnh), thì vô tình [tử tướng] đương nhân nhân tế quan hệ cải biến, mà phát sinh bất hạnh tao ngộ.

Phá quân ngồi một mình cung viên, nguyên cục hóa lộc người, cũng không là [tử tướng] sở hỉ, hữu tình người nhân vô cùng tích cực cải biến cuộc sống gặp gỡ, trái lại gặp vận rủi, vô tình người thì vi biểu hiện vô tình vô nghĩa là lúc. Dĩ đại vận làm trọng, lưu niên hơi nhẹ.

Nếu không có nguyên cục phá quân hóa lộc, thì đây là hữu tình [tử tướng] sở hỉ vận hạn, trái lại có thể ở ổn định trung phát triển, mà vô tình [tử tướng], thì khả năng dũ tìm kiếm cải biến dũ rơi vào nhân sinh khốn cảnh.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, giống nhau là [tử tướng] sở hỉ. Vô tình người cận tài nguyên so sánh thứ, đến tột cùng cũng cất dấu vận hạn.

Lưu niên hành kinh đến đây cung viên, thì nhu tường có vô cát diệu cát hóa mà định cát hung. Nhược đà la cùng độ, là lưu đà điệt hội tịnh xung, thì vô tình [tử tướng] thường hơn thế năm phát sinh không vui nhân sự vỡ tan.

Vu sát hình tịnh sẽ dưới tình hình, thảng có thiên nguyệt cùng độ, thì vô tình [tử tướng] chỉ có bệnh mắc triền thân, cần phải sớm ban dự phòng.

[vũ khúc Thiên phủ] cùng độ cung viên, tối không vì vô tình [tử tướng] sở hỉ, thường đa rủi ro, tai bệnh phát sinh. Nhược gặp sát kị hình hao tổn chư diệu, rách nát tai quá trình mắc bệnh độ lớn hơn nữa.

Hữu tình [tử tướng] thì ưa đi [Vũ phủ] cung độ, đây là hữu tình vô tình hai người lớn nhất phân biệt.

[thái dương Thái âm] cùng độ cung viên, thái dương lạc hãm người không thích hợp tình cảm phong phú [tử tướng], thường dễ phát sinh quyết tuyệt mà nội tâm thống khổ việc, lạc hãm Thái âm thì là vô tình [tử tướng] sở không thích, thường thường là tài bạch tổn thất, cho nên dẫn đến nhân tế quan hệ thay đổi vận hạn.

Vu lưu niên, thì kể trên tính chất hơi nhẹ.

Tham lang ngồi một mình cung viên, là hữu tình [tử tướng] sở hỉ, là tiến thủ vận trình. (nhưng là nữ mệnh thì, nhược tham lang và đào hoa chư diệu cùng độ, thì dễ và có phụ của phu phát sinh tình cảm. )

Vô tình [tử tướng] vu tử cung viên, vô luận là lưu niên hoặc đại vận, đều dễ thất ý, tịnh bởi vậy dẫn đến biểu hiện vô tình.

[thiên cơ cự môn] ngồi chung cung viên, đương vô tình [tử tướng] trải qua đi làm đại vận là lúc, mười năm đang lúc gia đình ít nhất tất có một lần trọng đại biến cố, có thể tường tinh vậy mà định kỳ phát sinh năm cùng với tính chất, đặc biệt cần phải chú ý lục thân cung viên. Nhưng đối với [tử tướng] bản thân mà nói, . Thì là độc lập phát triển vận trình.

Hữu tình [tử tướng] trải qua đi đến đây vận hạn, là [thối tổ tự hưng], nguyên cục phá quân hóa quyền lộc người, nên rời nhà phát triển, thái dương Hóa kị vu do trạch cung người vưu xác thực. Còn lại tinh diệu tổ hợp hữu tình [tử tướng], thì thị đây là tốt đẹp chính là cung viên, giống nhau đều có sống phát cơ hội.

Hiện tại cử nhất [tử tướng] tọa cung mệnh ví dụ.

Cung mệnh [tử tướng] ở thìn, mậu năm sinh ra, đà la cùng độ. Liêm trinh ở sự nghiệp cung, và tả phụ, văn khúc cùng, cung tài bạch vũ khúc, Thiên phủ cùng độ.

Hành kinh mậu ngọ đại vận, cung mệnh là thất sát, và Hỏa Tinh kình dương cùng độ. Cung tài bạch là tham lang biến hóa lộc, linh tinh thiên mã cùng độ. Tới mậu năm, là năm trung lục điềm có tiền tưởng, được hơn bốn trăm vạn, nhưng trong vòng một năm tản thanh tiền thưởng, mà lại từ nay về sau đi vào vận rủi.

[tử tướng] trải qua đi thất sát cung viên, thường thường chủ có may mắn việc. Đến đây cục lưu niên tài bạch, tham lang điệt nguyên cục hóa lộc, vừa là đại vận hóa lộc cập lưu niên hóa lộc và linh tinh cùng độ, cho nên chủ đắc ý khoảng thu nhập thêm. Đáng tiếc lưu niên cung mệnh hỏa linh hội chiếu, có nhị trọng kình dương cùng độ, cung phúc đức liêm trinh, thụ tam trọng đà la cập linh tinh hội chiếu, bởi vậy bất năng thủ tài.

Nhược nguyên cục cung mệnh [tử tướng] vô đà la cùng độ, hoặc lưu niên cung phúc đức điều không phải đồng thời bị đà la, linh tinh phá tan, thì được tài lúc, vị tất bất năng thủ tài. Loại này lớn hơn đại rơi nhiều lần, là [tử tướng] tọa mệnh mà vô tình người đặc điểm.

-------------------------------------------------------------

44 thiên lương ngồi một mình tị hợi

44 thiên lương ngồi một mình tị hợi

Thiên lương ở tị hợi nhị cung ngồi một mình rơi vào hãm cung, đối cung thiên đồng mặc dù cát, nhưng gia tăng rồi thiên lương tính trơ. Bởi vì thiên đồng ái hưởng thụ, mà thiên lương bản tính thì chây lười, bởi vậy lưỡng sao diệu gặp gỡ, cổ nhân liền có [nam lang thang, nữ đa dâm] thuyết pháp.

Thiên lương ở bản cung sở hội là một sáng một tối thái dương Thái âm, cùng với tá nhập sự nghiệp cung an tinh thiên cơ cự môn. Cái này càng thêm tăng thiên lương [lang thang] màu sắc. Nhược hội sát kị chư diệu, thì tự nhiên lưu ly lang thang, không tuân thủ nhất nghiệp. Nhưng nếu có khôi việt, xương khúc, phụ bật, thiên quý, thiên phúc chờ ngôi sao may mắn tường diệu hội hợp, thì có thể chuyển hóa thành du lịch ngoại quốc lịch, du học ngoại quốc hoặc nhân đi công cán nước.

Nhược ở cung mệnh mỗi ngày mã lại thấy đào hoa chư diệu người thủy chủ thái độ làm người phong lưu ham mê nữ sắc, đi lang thang không có việc gì, thậm chí có bất lương ham mê. Canh gặp dương đà cùng độ có thể chiếu, thì có tai bệnh, thậm chí có lao ngục tai ương. Và hỏa linh cùng độ có thể chiếu, thì có sợ bóng sợ gió hoặc bảo hiểm hoả hoạn, nhược sát kị hình thương tịnh lâm thì chủ nhân có phí hoài bản thân mình chi niệm.

Thiên lương ở tị cung an mệnh, chủ phiêu bạt đa không có chỗ ở cố định, nên làm trên biển công tác, hoặc thụ khiển phái trường cư hải ngoại. Gặp cát diệu thì có thể làm y dược hoặc từ thiện công tác.

Nhưng an mệnh vu hợi người, mỗi đa đặc thù sứ mệnh, đặc thù nhiệm vụ, mà lại đa thuộc công tác bí mật. Như hội cát diệu tường diệu thì sẽ thành bang hội lân tay áo hoặc nhân viên đặc công. Nhược hội dương đà cập thiên hình, vu xấu năm hoặc dậu năm tạm biệt lưu niên lưu đà, còn lại là năm tất có cửu tử nhất sinh của hung hãm, nhưng chung năng lực bảo toàn tính mệnh.

Nữ mệnh thiên lương cư tị, hợi cung, dễ thụ khác giới dụ dỗ, duy có thể hậu thiên nhân sự tránh cho.

Thiên lương ngồi một mình tị hợi, đối cung là trời cùng, tam hợp cung là [thái dương Thái âm], cập tá tinh an cung [thiên cơ cự môn]. Sở hội tinh diệu giai đa động đãng, mà thiên lương bản thân vừa lạc hãm địa, cho nên đối với lần này nhị cung viên tinh hệ tinh hợp, cần phải đặc biệt lưu ý.

Muốn đẩy phán đoán đến đây nhị cung viên thiên lương tính chất, cần phải chú ý kỳ vi bay bổng, ức là ổn định. Cái gọi là [ổn định], đương nhiên là tương đối mà nói, chỉ là đến đây nhị cung viên thiên lương bản thân tương đối, tịnh không có nghĩa là bỉ cái khác tinh hệ ổn định, bởi vì đến đây nhị cung viên thiên lương vô luận như thế nào đều đái tương đối bay bổng màu sắc.

Tị cung thiên lương, giống nhau bỉ hợi cung người là bay bổng. Cái gọi là bay bổng, không chỉ có chỉ cuộc sống gặp gỡ, như rời xa nơi chôn rau cắt rốn các loại, đồng thời cũng chỉ kỳ ba động trình độ to lớn.

Sai ai ra trình diện sát kị hình diệu thiên lương, giống nhau cũng bỉ vô sát kị hình diệu người là bay bổng.

Vô cát diệu hội hợp thiên lương, giống nhau vừa bỉ sai ai ra trình diện cát diệu hội hợp người là bay bổng. Thiên lương hóa lộc, không bằng thiên lương và hóa lộc tinh diệu hội hợp. Hội hợp ở miếu vượng cung độ thái dương hóa lộc điều kiện tốt nhất, hội hợp miếu vượng cung độ Thái âm hóa lộc thứ hai, hội hợp cự môn hóa lộc vừa thứ hai, hội hợp thiên cơ hóa lộc canh. Nhưng vô luận như thế nào, thiên lương được lộc tổng không so được lộc thiên lương ổn định. Duy phàm thiên lương được lộc, cũng tất đồng thời phần nhiều là phi làm phức tạp, bất quá chung năng lực hóa giải mà thôi.

Cự môn Hóa kị, thái dương tất đồng thời hóa lộc, nhược Thái âm miếu vượng, thì chủ kinh lịch một lần tuyệt đại phong ba lúc thủy được ổn định. Thái âm lạc hãm thì chung thân bay bổng khó an.

Không thích nhất thái dương Hóa kị hoặc thiên cơ Hóa kị hội chiếu, bay bổng tính chất tăng.

Không thích thiên đồng Hóa kị, nếu có sát diệu cùng độ, cũng chủ suốt đời bay bổng khó an. Thiên đồng hóa lộc củng chiếu, cũng không chủ ổn định, nhân sinh ít nhất quá trình ba lần đại phúc độ khúc chiết, sau đó tài năng lập nghiệp hưng gia. Giá ba lần khúc chiết, thường thường xuất hiện

Vu liêm trinh ngồi một mình, tham lang ngồi một mình, Thái âm lạc hãm và thái dương cùng độ, hoặc tá tinh an cư [thiên cơ cự môn] chờ vận hạn hoặc niên hạn.

Thiên lương không thích nhất hỏa linh hội chiếu, đà la hội chiếu, ổn định trình độ rất là yếu bớt.

Thiên lương và thiên không diệu cùng cung, tăng rung chuyển.

Thiên lương nhược được tả phụ hữu bật, văn xương văn khúc, thiên khôi thiên việt cùng hội, thì ổn định tính cũng tăng nhiều gia.

Thất sát ngồi một mình cung viên, là ổn định thiên lương sở hỉ, chủ có thể phát sinh cát lợi biến động kỳ ngộ, bay bổng thiên lương, nhìn như biến động may mắn, trên thực tế lại ẩn dấu nguy cơ. [họa là phúc sở ỷ, phúc làm hại sở phục], tức là loại này vận trình.

Nếu vì lưu niên, cận cần phải dựa vào hội hợp tinh diệu cát hung mà phán đoán, vô thượng thuật tính chất.

Liêm trinh ngồi một mình cung viên, là ổn định thiên lương sở hỉ, cho dù vô cát hóa, cũng tiến thủ phát triển lưu niên đại vận.

Nhưng bay bổng thiên lương, vô luận đại vận hoặc lưu niên, đều chủ tâm tình bất an, hoặc cánh vì vậy mà dồn sự nghiệp thất bại. Sát nặng người vưu chủ bay bổng không chỗ nương tựa, nhược sát kị hình chiếu, thì làm quan phi tố tụng.

Phá quân ngồi một mình vận trình, sẽ không hình sát chư diệu, thì không luân loại nào tính chất thiên lương, đều chủ kinh lịch tính chất tốt đẹp chính là chuyển biến. Cho dù tham lang Hóa kị cũng không phương, nhân phá quân tất đồng thời hóa lộc.

Nhưng nếu kỳ đối cung [tử tướng] là [hình kị] sở giáp, thì vô luận như thế nào chuyển biến, đều không thích hợp ly khai nơi sinh, hoặc ở lâu nơi, bằng không tất sinh một lần trọng đại tai nạn hoặc ngăn trở.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, không thích nhất đà la cùng độ, canh sai ai ra trình diện sát diệu hội chiếu, bay bổng thiên lương chủ sinh tai bệnh, ổn định người thì tâm tình bất an, đến nỗi thoái thoái thất cư.

Nhược thiên đồng cát hóa, lại thấy cát diệu hội chiếu, là ổn định thiên lương sở hỉ, cho dù ở lưu niên cũng chủ mập ra, mà bay bổng thiên lương, thì thường thường nhìn thấy tốt đẹp chính là gặp gỡ.

Thiên đồng đà la Hỏa Tinh cùng độ, canh mỗi ngày hình, bay bổng người chủ lao ngục tai ương.

[vũ khúc Thiên phủ] cùng độ cung viên thì là trời lương sở hỉ, duy vũ khúc Hóa kị hội liêm trinh Hóa kị, thì chủ giải phẫu khai đao hoặc thông nhau ngoài ý muốn chờ huyết quang tai ương, bay bổng thiên lương vưu quá mức.

Nhược được cát hóa cát diệu, thường là ổn định người đắc ý của năm, mà bay bổng người thì lấy được ổn định cơ hội, nên chú ý nắm chặt cơ hội.

Nhược tinh diệu cát hung cùng xuất hiện, thì bay bổng người chủ bị nhục chiết sau đó ổn định, kỳ ngăn trở thường thường là rủi ro.

[thái dương Thái âm] cùng độ cung viên, ổn định người ưa Thái âm nhập miếu, cát hóa, tối úy Thái âm Hóa kị, bay bổng người ưa thái dương nhập miếu, cát hóa, tối úy thái dương Hóa kị.

Thái âm Hóa kị cận chủ rủi ro, thái dương Hóa kị thì chủ lao ngục tai ương, cho dù sát hình diệu không nặng, cũng chủ trọng đại thị phi hỗn loạn, cần phải chú ý giải hòa, chớ liên lụy kiện tụng.

Nhược Thái âm thái dương cát hóa, lại thấy cát diệu hội hợp, thủy là may mắn của năm. Nguyên cục thiên lương bay bổng người, chỉ cần sảo sai ai ra trình diện sát diệu được thông qua, nhưng cần phải phòng cát chỗ giấu hung.

Tham lang ngồi một mình cung viên, sai ai ra trình diện cát hóa, thì lợi ổn định thiên lương. Sai ai ra trình diện Hóa kị, thì bay bổng người nhưng đa tranh đoạt, phải trải qua chứa nhiều đau khổ gian khổ sau đó thủy hoàn thành công.

Nhược tham lang và hỏa linh cùng độ, ổn định người cát, bay bổng người phòng được tài hậu lập tức nhân tài sinh tai, sát kị cùng hội người vưu xác thực.

Tham lang và liêm trinh Hóa kị đối củng, sai ai ra trình diện sát, tị cung bay bổng thiên lương không thích hợp hơn thế vận trình xấu năm xuất môn, chỉ có thông nhau ngoài ý muốn.

Tham lang hóa lộc, giống nhau bất lợi thiên lương, đa số rung chuyển vận trình, mà lại cần phải thận phòng bởi vậy trầm mê tửu sắc. Nữ mệnh thì thận phòng vu xấu năm trượt chân, đến nỗi liên lụy chung thân.

[thiên cơ cự môn] cùng độ cung viên, giống nhau không vì thiên lương sở hỉ, cho dù cát hóa, sai ai ra trình diện cát diệu, cũng chủ được mất vô định. Bản chất ổn định thiên lương thì so sánh tốt.

Duy tá tinh an cung [cơ cự], thì rung chuyển trình độ khá lớn, trừ phi nguyên lai thiên lương bản chất phi thường ổn định, bằng không nhưng chủ bay bổng bất an.

[cơ cự] có sát kị hình diệu cùng triền, thiên lương bản chất bay bổng, chỉ cần sai ai ra trình diện lưu sát xung hội, tức chủ trọng đại tai bệnh.

[tử vi thiên tướng] cùng độ cung viên, nhược [tài ấm] giáp thì lợi thiên lương, [hình kị] giáp thì bất lợi, duy lợi người trước phải trải qua rách nát sau đó hưng phát, bất lợi người tiên hưng phát sau đó rách nát, xu cát tị hung tức ở chỗ đến đây.

Giống nhau dưới tình hình, [tử tướng] sai ai ra trình diện cát hội, thì ổn định thiên lương ưa đi, có kỳ ngộ, bay bổng người hoặc nhiều lần trải qua gian khổ sau đó gặp gỡ, hoặc vốn có ổn định nổi bật ngăn trở. Nhược sát kị hình thấu, thì không luận loại nào bản chất thiên lương, đều lục thân sơ cách giống như băng than.

Hiện tại cử một ngày đêm lương thủ [cung tài bạch] ví dụ cho rằng nói rõ nhất nhất

Cung mệnh ở dậu, vô chính diệu, tá đối cung [thiên cơ cự môn] an tinh. Quý năm sinh ra, cự môn hóa quyền, thiên khôi cùng độ.

Cung tài bạch thiên lương ở tị, cùng trời mã cùng độ, có thiên việt (hội hợp dậu cung tá tinh thiên khôi, là đối tinh hội chiếu). Nhưng đối với cung thiên đồng, đà la cùng độ, [thái dương Thái âm] ở xấu, Thái âm hóa khoa, kình dương, linh tinh cùng độ, đến nỗi thiên lương tam sát tịnh chiếu.

Trải qua đi kỷ vị đại vận, xương khúc cùng độ mà văn khúc Hóa kị, tá đối cung [Thái âm thái dương] an tinh, đồng thời tá nhập kình dương, linh tinh, lại cùng lưu dương cùng độ, kỳ cung tài bạch thì là [thiên cơ cự môn], chư sát tịnh hội, mà lại hội thiên hình.

Vu nhâm tử năm, cung mệnh [vũ khúc Thiên phủ], vũ khúc Hóa kị, cung tài bạch liêm trinh ký hội vũ khúc Hóa kị, vừa hội tham lang Hóa kị, mà lại địa không cướp đối trùng, Vì vậy nổi bật rách nát.

Bất quá thiên lương thủ cung tài bạch người đó, sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, trải qua mười năm kinh doanh vừa hơi có tích súc. Tới mậu ngọ đại vận, cung mệnh thất sát, sự nghiệp cung phá quân hóa lộc, cung tài bạch tham lang hóa lộc xung Hóa kị, lưu dương chiếu xạ, Địa kiếp địa không đối củng.

Vu nhâm tuất năm, cung tài bạch thất sát đối [vũ khúc Thiên phủ] mà vũ khúc Hóa kị, nay tham lang Hóa kị, lưu dương lưu đà hội chiếu, Vì vậy lại xảy ra trọng đại rách nát.

Nhược nguyên cục thiên lương sẽ không đà la thiên mã, tính chất tương đối ổn trọng, thì đến đây hai năm rách nát đương bất trí như vậy nghiêm trọng. Bởi vậy ví dụ cũng biết, nhận thức nguyên cục cung viên tinh diệu bản chất nặng yếu.

--------------------------------------------------------------

45 thất sát ngồi một mình tử ngọ

45 thất sát ngồi một mình tử ngọ

Thất sát ở tử ngọ ngồi một mình, đối cung là Vũ phủ. Tử cung thất sát, cổ nhân có [vũ phá tham hội vu tử cung, đầu sông chết chìm] thuyết pháp, tuy rằng thuyết pháp này còn chờ nghiệm chinh, nhưng cư người viết kinh nghiệm, tử cung thất sát hội vũ phá tham, chống lại sát diệu năng lực xác thực biến yếu, sở dĩ nói như vậy, tử cung ngồi một mình thất sát không bằng ngọ cung ngồi một mình.

Duy ở tử ngọ cung thất sát, nhưng thuộc mỹ cách, chủ biết dùng người đề bạt cập được bằng hữu dắt trợ giúp. Nếu có phụ bật xương khúc hội chiếu, canh rất đúng cung vũ khúc hóa lộc hoặc hóa quyền hội chiếu, nên nhâm quan võ hoặc chủ quản tài chính và kinh tế, cổ người coi là văn võ toàn bộ tài. Nhưng nếu Tứ Sát tịnh chiếu canh kiêm thiên hình, âm sát, thiên khốc, thiên hư hội chiếu, thì chủ trận vong.

Nếu không hội cát diệu, cũng chủ thái độ làm người có mưu lược, nên làm thực nghiệp, mặc dù suốt đời không khỏi tao ngộ một lần phong ba, nhưng cũng tất có thể mở cửa trở lại kỳ cổ.

Nhược ở tử ngọ cung sai ai ra trình diện kình dương, thiên hình thì tái sinh ngoại khoa, sản khoa, nha khoa bác sĩ, sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc hóa quyền, tất thành danh y.

Thất sát ở tử, ngọ nhị cung ngồi một mình, đối cung là [vũ khúc Thiên phủ] cùng độ, tam hợp cung sở hội, là phá quân ngồi một mình cập tham lang ngồi một mình.

Tử ngọ thất sát, tương đối mà nói là cường cách, nhất là ngọ cung thất sát, sai ai ra trình diện cát tức là [hùng ở lại càn nguyên cách], chủ nhân niên thiếu kinh lịch gian khổ sau đó hưng phát. Nhược tử cung thất sát sai ai ra trình diện sát diệu hội tụ, thì trung niên hoặc lúc tuổi già khốn đốn, đến nỗi cổ nhân có [đầu sông chết chìm] thuyết pháp. Nhưng nếu vu không gặp sát diệu trọng trọng là lúc, nhưng chủ một thân có điều làm.

Yếu phân biệt đến đây nhị cung viên thất sát bản chất, cần phải phân biệt kỳ vi quyền uy, ức là khắc kị.

Phàm thất sát được lộc tức không vì khắc kị. Mừng nhất tham lang hóa lộc, không chỉ thất sát của tính được kỳ điều hòa, tức cung phúc đức liêm trinh cũng được điều hòa, tối hợp [hùng ở lại càn nguyên cách] cần.

Vũ khúc hóa lộc cũng tốt, khiến cho Thiên phủ đồng thời được lộc, hội chiếu thất sát, liêm trinh đến đây cũng bản chất uy quyền cao cách.

Phá quân hóa lộc, thì liêm trinh tất và tham lang Hóa kị tương đối, ảnh hưởng liêm trinh tính chất, do là thất sát cũng biến thành nhiều hơn rất nhiều lo nghĩ, mặc dù không ảnh hưởng kỳ quyền uy bản chất, nhưng nhân sinh thì tương đối gian khổ.

Tối ngại vũ khúc Hóa kị, hoặc cung phúc đức liêm trinh Hóa kị, thì thất sát liền dẫn khắc kị của tính. Nhược canh sai ai ra trình diện sát diệu hình tinh, thì nội tâm đa lo nghĩ, nữ mệnh vưu chủ tình cảm trống rỗng.

Thất sát tối ngại và kình dương cùng độ, khắc kị tính chất nặng nhất, cũng không ưa Hỏa Tinh. Nhược Hỏa Tinh kình dương đồng thời triền độ, thì kỳ khắc kị của tính có thể dẫn đến nhân sinh đa trệ cùng với tai nạn, mà lại bản thân khỏe mạnh cũng chỉ có chuyện.

Mừng nhất phụ bật, xương khúc cùng hội, không gặp sát, cho dù vô cát hóa cũng chủ uy quyền.

[Thái âm thái dương] cùng độ cung viên, khắc kị người ưa thái dương nhập miếu hóa lộc, hóa quyền, mà uy quyền người thì ưa Thái âm nhập miếu hóa lộc, hóa quyền. Đắp thái dương nhập miếu cát hóa, có thể giảm bớt thất sát khắc kị của tính, mà Thái âm nhập miếu cát hóa, thì có thể và thất sát túc sát khí. Nhược Thái âm thái dương Hóa kị, thì khắc kị người rất là không thích hợp, tất sinh rách nát, thậm chí bị người liên lụy.

Tá tinh an cung [Thái âm thái dương], trừ tiền thuật tính chất ngoại, bởi vì đương Thái âm hóa lộc thì, cung tài bạch cự môn tất đồng thời Hóa kị, sở dĩ trái lại là có điều không thích hợp, chủ sớm vận tao ách.

Liêm trinh ngồi một mình cung viên, mừng đến lộc, thì là thất sát chấn phát vận thế. Thảng canh sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu đủ củng, mà nguyên cục thất sát bản chất uy quyền người, ở đây vận nội có thể gây dựng sự nghiệp tự hưng.

___N_ _______! ___, xin lỗi, gữi đi kế tiếp số liệu quá trình phát sinh thất bại. Thỉnh một lần nữa thao tác! ____________________c hao tổn diệu, thì nhâm quan võ người phòng nhân công mà sinh ý ngoại, nguyên cục khắc kị người vưu quá mức. Tức không được nhâm quan võ, cũng phòng ngoài ý muốn máu tai, nguyên cục vũ khúc Hóa kị người càng bất lợi. Xu tị chi đạo, là làm đái máu chức nghiệp, như nha sĩ, ngoại khoa bác sĩ, khoa phụ sản các loại, hoặc làm hung tang sự nghiệp, cũng có thể giảm bớt khắc kị của tính.

Phá quân ngồi một mình cung viên, giống nhau là uy quyền thất sát sở hỉ. Gia cát hóa, cát diệu người, tất chủ tính chất tốt đẹp chính là chuyển biến. Khắc kị thất sát thì không thích phá quân, cho dù có cát diệu hội hợp, cũng tiên trải qua thất bại sau đó chuyển biến. Nhược hội hình sát chư diệu, thì thất bại rất nặng. Nguyên cục thất sát bản chất khắc kị bản tính quá nặng người, hơn thế càng hiểm vận.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, cũng không là khắc kị thất sát sở hỉ, chủ tâm tình bất an, hình kị nặng người thì chủ tai bệnh.

Nhược thất sát đái uy quyền bản chất, thì dĩ thiên đồng là tốt vận, mà lại khả năng làm một sinh thu hoạch vận hạn, sai ai ra trình diện cát hóa người Vưu Giai.

Ở lưu niên, khắc kị thất sát đa động đãng bất an, mà uy quyền người thì là đặt sự nghiệp năm.

[vũ khúc Thiên phủ] cùng độ cung viên, vô luận ở lưu niên hoặc đại hạn, đều là uy quyền thất sát sở hỉ, chủ tài lộc dày, hoặc chủ thành lập công lao sự nghiệp. Cụ khắc kị của tính người, thì nhu [vũ khúc Thiên phủ] có cát tường lưu diệu cùng hội thủy năng lực hóa giải, nhược canh sai ai ra trình diện sát diệu hoặc hung hóa, thì chủ có quá nhiều tai nạn.

Ở đây cung viên, mừng nhất sai ai ra trình diện lưu lộc hoặc hóa lộc, thì khắc kị của tính liền được điều hòa vậy.

Tham lang ngồi một mình cung viên, giống nhau là thất sát sở hỉ, cho dù cụ khắc kị của tính, cũng chủ nhân sinh tương đối trôi chảy, thảng sai ai ra trình diện cát hóa cập cát diệu, càng tài lộc của kỳ. Vô luận lưu niên hoặc đại vận đều là.

Cụ uy quyền bản chất thất sát, vui hơn đi tham lang vận hạn hoặc niên hạn, mỗi khi thái độ làm người sinh thu hoạch mùa.

Cho dù tham lang Hóa kị, nhân phá quân tất đồng thời hóa lộc, sở dĩ cận tăng cuộc sống khổ cực.

Duy sát kị hình hao tổn tịnh lâm, thì là thất ý vận hạn, cũng không chủ tai nạn.

[thiên cơ cự môn] cùng độ cung viên, chích úy cự môn Hóa kị, hội chiếu tá tinh an cung thái dương Hóa kị, canh sai ai ra trình diện sát diệu, mà nguyên cục thất sát cụ khắc kị bản chất người, thì chủ thái độ làm người liên lụy tranh đoạt, nữ mệnh thì phòng thương tiếc chung thân. Nhược thiên cơ Hóa kị, gửi thông điệp Thái âm Hóa kị, khắc kị người chủ bị người nham hiểm ám toán.

Nguyên cục cụ uy quyền bản chất người, gặp gỡ thuật tình hình cũng không lợi, chủ chiêu thị phi khẩu thiệt kiện tụng, hoặc chủ kế hoạch không chu toàn mà bị hao tổn thất.

Nhược sai ai ra trình diện cát hóa, vừa hội cát diệu, khắc kị người sự nghiệp mặc dù thuận, nhưng phòng nhân tửu sắc mà gây. Uy quyền người thì là yên ổn thời kì.

[tử vi thiên tướng] cùng độ cung viên, giống nhau là uy quyền thất sát sở hỉ, nhưng sảo sai ai ra trình diện sát diệu, tức không thích hợp tự hành gây dựng sự nghiệp, cũng không có thể vọng tự cho mình là công, bằng không chỉ mọi người công kích, hoặc nhạ ác tính cạnh tranh.

Cụ khắc kị của tính người, canh sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn chư diệu, là rách nát dấu hiệu. Nhược ở đại hạn, canh thường thường vu thành công đang nhìn thì đột nhiên phát sinh ngăn trở.

Thiên lương ngồi một mình cung viên, thường thường là thất sát xa xứ vận trình, bằng không cũng chủ nội tâm động đãng bất an.

Tối không thích hợp hội thiên đồng Hóa kị, lại có đà la cùng độ, thì là khắc kị người lục thân không hợp vận hạn. Nữ mệnh vưu chủ tình cảm khốn cong, và có vợ người luyến ái.

Nhược thiên lương có cát hóa, cát diệu, thì khắc kị người cũng có thể ở đây niên hạn hoặc vận hạn tự lập. Uy quyền người càng đặt sự nghiệp trụ cột năm vận, duy rung chuyển thì nhưng không khỏi.

Hiện tại cử nhất thất sát ở [cung thiên di] ví dụ cho rằng nói rõ nhất nhất

Cung mệnh [vũ khúc Thiên phủ] ở tử, năm đinh sinh ra. Cung thiên di thất sát và lộc tồn cùng độ, hội tham lang ngồi một mình, có Hỏa Tinh cùng triền.

Cung thiên di thất sát được lộc, tính chất chuyển thành uy quyền, mà lại thuộc [hùng ở lại càn nguyên cách], cho nên một thân nhân thời thế quan hệ ly khai nơi sinh mà được phát tích.

Đi mậu thân đại hạn, cung mệnh liêm trinh, nhưng cung thiên di tham lang hóa lộc, là [hỏa tham] được lộc cách cục, vu giáp dần năm, cung thiên di liêm trinh hóa lộc, hội hợp tham lang hóa lộc cập lưu lộc, Vì vậy ra bên ngoài phụ được kinh doanh đại lý cơ hội, thốt nhiên mà hưng.

Đến đây cục hoàn toàn đắc lực vu cung thiên di. Hiện nay xã hội, dễ và ngoại trấn liên lạc, cho nên tái sinh làm trọng yếu thí dụ mẫu.

-------------------------------------------------

46 liêm trinh ngồi một mình dần thân

Liêm trinh ở dần thân nhị cung ngồi một mình, đối cung tất là tham lang. Chính thứ đào hoa tinh diệu gặp gỡ, vô luận nam nữ, đều chủ có tài hoa hơn nữa dễ bị người thưởng thức, nhưng dễ có rượu sắc tài vận mới tốt.

Nhược ở dần cung, bính, tân, ất, mậu năm sinh ra là [liêm trinh thanh bạch] cách cục; ở thân cung giáp, kỷ, canh, quý năm sinh ra cũng thuộc đến đây cách. Chủ yếu là lợi dụng kình dương hoặc đà la lực, khắc chế đào hoa tính chất; hoặc lợi dụng cung phu thê được lộc, bù đắp thất sát ngồi khuyết điểm, sở dĩ nữ mệnh mặc dù chủ gian khổ, nhưng thái độ làm người trinh liệt, có thể giúp chồng dạy con, gia đình hạnh phúc.

Ở thân cung còn có một cái đại cách. Đương liêm trinh ở thân cung ngồi một mình là lúc, thất sát tất ở ngọ cung, thì liêm trinh âm hỏa rèn đúc thất sát âm kim, giống như hỏa luyện mỏ lộ thiên, có thể tiên lịch gian khổ mà thành đại khí, cũng [hùng ở lại càn nguyên cách]. Có ngôi sao may mắn mà không sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn chư diệu người là phú quý song toàn trên thượng của cục. Nhược thân cung liêm trinh đồng thời có Hỏa Tinh cùng độ thì, phá hủy [hùng ở lại càn nguyên cách], trái lại chủ nhân gặp lận đận, có tự sát chi tâm. Duy sai ai ra trình diện lộc có thể hóa giải, tuy nhiều thị phi, hoặc phùng nghịch cảnh, vẫn có thể mưa hôm khác tình. Ở dần cung thì thì không đến đây cách cục.

Vô luận nam nữ, ở cung mệnh hội lộc tồn hoặc hóa lộc người, cũng [liêm trinh thanh bạch] cách cục, có thể đảm nhiệm hành chính, tài chính và kinh tế công tác, cũng có thể kinh thương, nhưng dĩ kinh doanh đái nghệ thuật màu sắc, hoặc mỹ quan hàng tiêu dùng là nên. Nhược hội xương khúc, thì một thân tất ham thi họa nghệ thuật, đối màu sắc mẫn cảm, có thể kinh doanh tác phẩm nghệ thuật hành nghiệp, cũng có thể vẽ một chút nghệ thuật là nghề phụ.

Nhưng nếu không gặp hóa lộc, lộc tồn, mà kiến giải đất trống cướp cùng độ, thì dĩ làm công trình, thiết kế là nên, cũng có thể học tập chuyên môn tài nghệ dĩ mưu sinh.

Liêm trinh ở dần trung nhị cung độc hội, đối cung tất là tham lang, tam hợp cung sở hội, là [tử vi thiên tướng] cập [vũ khúc Thiên phủ].

Liêm trinh ở thân cung ngồi một mình, vô sát kị hình hao tổn chư diệu, mà có cát hóa cập cát diệu người, xưng là [hùng ở lại càn nguyên cách], đi tới thất sát ngồi một mình cung viên phát tích (hoặc đi tới phá quân ngồi một mình cung viên cũng có thể). Đây là đặc thù cách cục.

Nói chung, muốn đẩy phán đoán đến đây nhị cung viên liêm trinh bản chất, cần phải tường kỳ vi mẫn cảm, ức là kiên định.

Nhạy cảm liêm trinh giống nhau đái nghệ thuật khí chất, coi trọng đời sống tinh thần. Và tham lang Hóa kị củng chiếu người, hoặc liêm trinh Hóa kị người, lớn nhất loại này màu sắc. Văn xương văn khúc, thiên tài, long trì phượng các, mui xe, cùng với đào hoa chư diệu, giai đủ để tăng mạnh loại này bản chất.

Kiên định liêm trinh, cho dù coi trọng đời sống tinh thần, cũng tất dĩ vật chất hưởng thụ làm cơ sở. Liêm trinh hóa lộc, tham lang hóa lộc, hóa quyền, đều cụ loại này bản chất, mà phụ tá chư diệu, thì đủ để khiến cho tính chất tăng mạnh, nhất là tả phụ hữu bật.

Liêm trinh và Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng độ, không chỉ phá hủy [hùng ở lại can nguyên cách], hơn nữa cũng khiến cho của có bất lương mẫn cảm bản chất, như tự mình đa tình, hoặc tham hoa yêu rượu thậm chí ác liệt nhất kết cấu, có thể phát triển trở thành là đầu cơ trục lợi, nịnh nọt. Kiên định liêm trinh không thích hợp kiến giải đất trống cướp cùng độ đối củng, nhược nhất ở cung mệnh nhất ở cung thiên di, thì nhân sinh tất có ít nhất một lần nặng tổn thất nặng nề. Tình hình này canh thấy ở nhạy cảm liêm trinh, càng tinh thần vật chất song trọng làm phức tạp.

Liêm trinh cũng ưa hội lộc tồn, mừng nhất lộc tồn và tham lang cùng độ, thì suốt đời đa trôi chảy cảnh ngộ, mà lại thường thường vu trong khốn cảnh nổi bật niềm vui ngoài ý muốn. [hỏa tham] và lộc ở chung vu thiên di, vô luận loại nào tính chất liêm trinh đều ưa.

Phá quân ngồi một mình cung viên, giống nhau không vì liêm trinh sở hỉ đi. Trừ phi sai ai ra trình diện cát hóa, mà phá quân lại được thiên khôi, thiên việt tướng giáp, hoặc gặp gỡ, thì là đái sáng tạo tính vận trình. Kiên định liêm trinh cố có thể kỳ kiến thụ, nhạy cảm liêm trinh cũng có phát huy bản thân tài trí.

Duy lúc này phải kiểm tra hậu vận (hoặc sau đó mấy năm lưu niên), như hậu vận không được kế người, thì dĩ áp dụng so sánh bảo thủ tiến thủ phương châm là nên.

Vừa phải đeo sao bàn toàn cục kiểm tra, nếu có thái dương Hóa kị hội cự môn Hóa kị; Thái âm Hóa kị hội thiên cơ Hóa kị vận hạn, thì không luận loại nào tính chất liêm trinh, đều dĩ không theo sự chính trị là nên, bằng không chỉ có trọng đại tai nạn. Nhất nhất do phá quân vận hạn thường thường là liêm trinh dựng thân cơ hội, đối với lần này phải có giỏi về xu tị.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, là nhạy cảm liêm trinh sở hỉ, chỉ cần không gặp sát kị hình hao tổn trọng trọng lai hội, giống nhau là thiết lập cơ nghiệp vận hạn.

Duy nhược sai ai ra trình diện thái dương cự môn, thiên cơ Thái âm Hóa kị hội hợp, mà có đái sát người, thì là thị phi kiện tụng, hoặc vì quyền thuật âm mưu, đối nhạy cảm liêm trinh tương đối bất lợi. Kiên định người năng lực cẩn thận ứng phó, không được tích cực áp dụng phản công phương châm, là được tương thương tổn giảm đáo nhỏ nhất trình độ,

Thiên đồng bạn cần phải sai ai ra trình diện cát hóa cập cát diệu, sau đó thủy là kiên định liêm trinh sở hỉ. Chủ hôn nhân và sự nghiệp cùng đến.

[vũ khúc Thiên phủ] cùng độ cung viên, có lộc, là liêm trinh sở hỉ, vô lộc, cận nên kiên định liêm trinh.

Nhược sát kị hao tổn tịnh thấu, nhạy cảm liêm trinh đa thoái thoái thất cư, mọi việc tồn cải biến chi tâm, mà mỗi cải biến tức tao khốn cong, đến nỗi tinh thần hao tổn, làm việc điên đảo.

Không thích nhất vũ khúc Hóa kị, nhạy cảm liêm trinh thường thường coi đây là tai bệnh vận thế.

Nữ mệnh liêm trinh cụ mẫn cảm bản chất người, phàm trải qua đi tới [Vũ phủ] là cung mệnh, hoặc cung phu thê niên kỉ phân, phòng là có phụ của phu truy cầu.

[thái dương Thái âm] cùng độ cung viên, thủ cần phải kiểm tra có vô cát hóa, nhược Hóa kị, hoặc mà lại Hóa kị cho nhau xung hội, thì phần nhiều là phi làm phức tạp.

Cụ thể nói của, nhạy cảm liêm trinh không thích Thái âm Hóa kị xung hội thiên cơ Hóa kị, là năm tất chủ thụ âm mưu hãm hại; kiên định liêm trinh thì không thích thái dương Hóa kị xung cự môn Hóa kị, là năm tất có khẩu thiệt thị phi. Nữ mệnh phùng đến đây nhị loại tình hình, canh chủ hôn nhân bất lợi.

Tham lang ngồi một mình cung viên, chỉ cần sai ai ra trình diện hóa lộc, tức là kiên định liêm trinh sở hỉ, tiền kiếm được điệt điệt mà đến. [hỏa tham], [linh tham] vưu chủ thốt nhiên mà hưng. Tham lang hóa quyền cũng cát.

Duy nhạy cảm liêm trinh, sai ai ra trình diện tham lang cát hóa, thì phát phòng thủ hậu phương bạo bại, [hỏa tham], [linh tham] vưu quá mức.

Nhược tham lang Hóa kị người, tái kiến sát diệu, nhạy cảm liêm trinh coi như là thất ý vận thế, kỳ thất ý lại đi vãng do chính một tay tạo thành.

[thiên cơ cự môn] cùng độ, phàm cát hóa, thì lợi nhạy cảm liêm trinh, phàm Hóa kị, thì đối nhạy cảm liêm trinh bất lợi. Kiên định liêm trinh, hai người đều không bằng mẫn cảm người cường liệt.

Nhược Hóa kị, vô lộc tướng tế, mà lại sai ai ra trình diện sát hình chư diệu, nhạy cảm liêm trinh đến tận đây vận hạn hoặc niên hạn, chủ có trọng đại tai ách. Kiên định người chích chủ ngăn trở.

[tử vi thiên tướng] cùng độ cung viên, nếu vì hình kị giáp, lại như là [không cầm quyền cô quân], thì tối bất lợi kiên định liêm trinh, chủ thực tế vận trình gặp trọng đại ngăn trở. Mà nhạy cảm liêm trinh thì chủ thụ tinh thần áp lực.

Nếu vì [tài ấm] giáp, kiên định liêm trinh chủ bị người đến đỡ mà chức vị cao, sắc nhất làm chính trị người đó. Mà mẫn cảm người thì cận chủ tâm cảnh khoái trá.

Nhược sát kị hình thấu, vừa kiêm [hình kị] tướng giáp, thì thường thường là lật úp tính thất bại vận thế.

Thiên lương ngồi một mình cung viên, cũng không nên hội thái dương, Thái âm, thiên cơ, cự môn Hóa kị, kỳ cụ thể ý nghĩa như trước thuật.

Mừng nhất thiên lương hóa khoa, thì là liêm trinh sở hỉ. Mẫn cảm người đa kế hoạch thượng thành công, kiên định người thì có thể thắng được danh vọng.

Nhược thiên lương hóa lộc, thì mẫn cảm người cần phải phòng khỏe mạnh không tốt, kiên định người cần phải phòng sự nghiệp đã bị khốn cong, tuy cuối cùng có thể hóa giải, cũng không là cát lợi vận thế. Thiên lương ở tị hóa lộc, nhược ở đại vận, thì phòng dậu, xấu hai năm có trọng đại tai biến. Nên kiểm tra đến đây hai năm lưu hóa lưu diệu mà tác xu tị.

Thất sát ngồi một mình cung viên, là liêm trinh trọng yếu vận hạn. Cát hóa cát diệu lai hội, thì là khai sáng tính vận thế, nhược vũ khúc Hóa kị, mà lại sát hình hao tổn diệu tịnh thấu, thì vưu bất lợi nhạy cảm liêm trinh, nhất là không thích hợp rời xa nơi chôn rau cắt rốn, xuất môn chỉ xảy ra ngoài ý muốn. Kiên định người thì cần phải áp dụng bảo thủ thái độ, bất khả mậu mậu nhiên sinh cải biến hiện trạng chi tâm.

Hiện tại cử nhất liêm trinh thủ [cung phúc đức] ví dụ, cho rằng nói rõ nhất nhất

Cung mệnh thất sát ở ngọ, năm đinh sinh ra, và lộc tồn cùng độ. Cung phúc đức liêm trinh ngồi một mình, cùng hội Hàm trì đại hao tổn, thiên hình, địa không, kiếp sát, âm sát chư diệu. Tối không tốt người là hỏa tinh cùng độ, bởi vậy khiến cho đến đây liêm trinh bất lương mẫn cảm tính chất đặc biệt.

Đi tới quý mão đại hạn, cung phúc đức thiên lương ngồi một mình, nguyên cục có đà la thiên mã cùng độ, vừa hội linh tinh, cập tá cung an tinh [thiên cơ cự môn](nguyên cục thiên cơ hóa khoa, cự môn Hóa kị). Ở quý vận, lưu đà ở hợi, Vì vậy thành đôi đà điệt hội cung phúc đức của tượng.

Đến đây lưu vận cung phúc đức mặc dù xương khúc hội chiếu, lại thấy thiên cơ hóa khoa, thiên tài chờ chư diệu, cận chủ ở nghệ thuật giới thành danh, cũng không thể trung hoà thiên lương sai ai ra trình diện sát điệt đà la tính chất. Sở dĩ một thân mỗi khi gặp quỷ, mà lại tới và quỷ bác đấu rất là ảnh hưởng tinh thần hưởng thụ.

Nguyên cục liêm trinh mẫn cảm của tính người, tới thiên lương thủ hạn tức gặp chuyện không may đoan, đến đây có thể làm một lệ.

------------------------------------------------------------------

47 phá quân ngồi một mình thìn tuất

47 phá quân ngồi một mình thìn tuất

Phá quân ở thìn tuất nhị cung ngồi một mình, đối cung là tử tướng. Phá quân cùng lúc bị quản chế vu thiên la địa võng, về phương diện khác vừa bị quản chế vu tử vi, hơn nữa phá quân bản thân có [tương tại ngoại quân mệnh có điều không bị] bản chất, đối tử vi cản tay hội gia dĩ phản kháng, sở dĩ giá cái tinh hệ kết cấu, liền đa mâu thuẫn tính cách.

Cái gọi là mâu thuẫn có thể cụ thể biểu hiện là hứa nhiều phương diện. Chí lớn nhưng tài mọn là thứ nhất, lý tưởng cao mà vô hành động thực tế là thứ hai, hảo ăn ý lộng hiểm nhưng quyết đoán lực bất túc là thứ ba, đương có xương khúc hội chiếu thì, hảo văn nghệ mà thân cư và văn nghệ không dính công tác là thứ tư; có nhất nghệ tinh nhưng lại không cách nào biểu hiện, đến rồi ứng với biểu hiện thời gian rồi lại không chịu biểu hiện là thứ năm.

Những ... này mâu thuẫn trừ phi được hội hóa lộc thủy có thể giải cứu điều hòa, thứ người thì là cung phúc đức được hóa lộc; canh người là cung phúc đức hội hóa lộc; tối thứ người là cung phúc đức sai ai ra trình diện lộc tồn, mà lại chủ nhân keo kiệt, và phá quân tính cách không hợp.

Nếu không có kể trên điều hòa, thì chủ một đời người tất có phi thường tai ương nan, hoặc có mạn tính tật bệnh triền thân, như bệnh tim, não bệnh, thận tật hoặc dạ dày bệnh. Nhược vũ khúc Hóa kị hội cung phu thê, canh mỗi ngày nguyệt, âm sát, thiên hình chờ hung diệu, thì chủ bất năng nhân đạo, nữ mệnh thì gả chồng bất năng nhân đạo, hoặc tự thân tính lãnh cảm, hoặc có đồng tính luyến ái của khuynh hướng.

Phá quân vu thìn tuất nhị cung ngồi một mình, đối cung là [tử vi thiên tướng], tam hợp cung sở hội người là tham lang ngồi một mình, thất sát ngồi một mình.

Phá quân ngồi một mình vu thiên la địa võng, giống nhau dưới tình hình không được chủ may mắn, đến đây đã tường thuật vu sơ cấp giáo trình. Nhưng mà lại nhưng có thể phân biệt kỳ bản chất liệt nửa người, ức là điều hòa.

Liệt nửa người bản chất phá quân, đa biểu hiện là chí lớn nhưng tài mọn, nhân tế quan hệ không tốt, tự thân có tàn tật khuyết điểm ảnh hưởng tâm lý, điều hòa người thủy chủ có phúc trạch, duy biến đổi bất ngờ thì nhưng không thể tránh né.

Phá quân phải lộc sau đó thủy chủ điều hòa. Phá quân hóa lộc, tham lang hóa lộc đều có thể, thứ nhì là hội lộc tồn (cung phúc đức được lộc, có lúc cũng có thể làm cho phá quân cụ điều hòa của tính. )

Nếu không có lộc, thì phá quân hóa quyền cũng không chủ điều hòa, cận tăng nhân sinh gặp gỡ thượng một ít thanh thế.

Vô lộc phá quân, liệt nửa người của tính đã thành, mặc dù sai ai ra trình diện phụ bật, xương khúc, cập khôi việt giáp cũng không chủ toàn bộ cát, lục thân không hợp, cùng với cuộc sống khúc chiết nhưng nan tránh cho, thảng vô cát diệu hội hợp, trái lại có sát diệu cùng độ có thể hợp, thì không chỉ sự nghiệp dễ sinh rách nát, mà lại tự thân cũng có tai bệnh. Vưu kị đà la, Hỏa Tinh cùng độ.

Sở dĩ ở đây nhị cung viên phá quân, phải lộc thủy là tốt, vô cái khác giải cứu chi đạo.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, liệt nửa người phá quân trải qua đi, nam mệnh chủ lưu ly, nữ mệnh phòng trượt chân. Phải tam phương tứ đang có cát diệu cát hóa, sau đó thủy có thể miễn khốn khó, nhược sát kị hình được thông qua, canh chủ phá hết tổ nghiệp, mặc dù năng lực đặt chân, nhưng quay đầu lại trước kia, đã đa cải biến.

Thảng nguyên cục phá quân hội sát kị hình trọng trọng, đến tận đây vận hạn thì ngôi sao may mắn tường diệu mặn tập, canh chủ phát sinh trọng đại nhân sinh biến hóa, mặc dù biến hóa kết quả may mắn, duy biến hóa quá trình vị miễn kẻ khác thống khổ. Tính chất điều hòa phá quân cũng chủ nhân sinh nặng biến hóa lớn, tường tinh diệu tổ hợp mà định kỳ gặp gỡ.

[vũ khúc Thiên phủ] cùng độ cung viên, tối kỵ vũ khúc Hóa kị, hoặc Thiên phủ thiên không lộ, thì liệt nửa người phá quân trải qua đi đến tận đây, là tai ách bệnh khó khăn vận thế. Điều hòa người đến tận đây cung viên, tung gặp vũ khúc Hóa kị của năm, cận cần phải bảo thủ là được, tai bệnh ý tứ hàm xúc giảm thiểu.

Nhược điêu và người sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc, hoặc Thiên phủ được lộc đại hạn, giai chủ hưng phát, trong đó tuy khó miễn khúc chiết, cũng dễ xu tị, có thể tường vận hạn nội các lưu niên tinh diệu mà tác quyết định.

Giống nhau dưới tình hình, tinh diệu cát hung không cường liệt, thì nên điều hòa mà không lợi liệt nửa người. Liệt nửa người người ít nhất cũng chủ nhân tế quan hệ không tốt, khó có thể đạt thành lý tưởng.

[thái dương Thái âm] cùng độ cung viên, ưa thái dương nhập miếu. Nhược lạc hãm, thì thái dương không đủ để hóa giải thiên lương của cô khắc cập cự môn của ám kị, phá quân trải qua đi đến tận đây, không cần có Hóa kị cập sát diệu, liệt nửa người người đã chủ ngăn trở khốn đốn. Mà điều hòa người cũng tất cảm cô lập, trợ lực bất túc, biến thiên nhiều lần.

Nguyên cục thái dương hóa lộc, là vận hạn cự môn hóa quyền vọt lên, là kỳ điều hòa bản chất của phá quân sở mừng nhất, cho dù ở lưu niên, cũng chủ biết dùng người thưởng thức đề bạt.

Nhược sát kị hình thấu, liệt nửa người người chủ thị phi kiện tụng rủi ro.

Tham lang ngồi một mình vận hạn, cụ điều hòa bản chất phá quân ưa trải qua đi. Nhưng trừ phi có lưu hóa cát diệu cùng độ có thể hợp, bằng không không thích hợp sinh cải biến chi tâm, hoặc vu thay đổi qua trình trung phát sinh ngăn trở, hoặc cải biến kết quả không tốt, có thể tường các lưu niên tinh diệu mà định.

Cụ liệt nửa người của tính người, sai ai ra trình diện cát hóa thì có thể thốt nhiên mà hưng (vưu ưa tham lang hóa lộc, hỏa linh cùng độ), duy cần phải phòng hậu vận rách nát. Nhược vận hạn lưu niên tham lang Hóa kị, hoặc xung hội liêm trinh Hóa kị, thì chủ rách nát tai bệnh, tường mười hai cung tinh diệu mà định kỳ gặp gỡ.

[thiên cơ cự môn] cùng độ cung viên, không vì liệt nửa người phá quân ưa đi, cho dù không gặp sát kị, cũng tất đa thất ý, thảng canh sai ai ra trình diện sát kị hình thấu, thì phải áp dụng cực kỳ cẩn thận bảo thủ phương châm, sau đó thủy có thể giảm bớt hung hiểm. Vừa cần phải chú ý khỏe mạnh, vưu thông khí đau nhức, trái tim chờ bệnh.

Phải cự môn hóa lộc, thiên cơ hóa lộc, sau đó thủy lợi cụ điều hòa bản chất phá quân trải qua đi, nhưng nhưng cần phải phòng bệnh hoạn, có thể tường cung tật ách mà định.

[tử vi thiên tướng] cùng độ cung viên, tối không vì phá quân sở hỉ. Giống nhau dưới tình hình, cụ điều hòa bản chất người gặp đến đây vận hạn, cũng chủ khỏe mạnh bất lợi, vưu cần phải chú ý trái tim, cập thần kinh bệnh (như trúng gió, liệt các loại). Nhược cụ liệt nửa người bản chất người, thì canh chủ lục thân vô duyên, hoặc tự thân tai bệnh.

Lưu niên gặp đến đây, tính chất giảm bớt, nhưng trừ phi có cát hóa cập cát diệu hội hợp, bằng không nhưng không thích hợp tác bất luận cái gì khách quan hoàn cảnh biến động, vưu chủ nhân tế quan hệ phát sinh trọng đại biến cố.

Thiên lương ngồi một mình cung viên, ở tị cung người so sánh cụ tai nạn tính, nhân hội hợp thái dương lạc hãm, liệt nửa người phá quân không thích hợp trải qua đi. Cận cụ điều hòa bản chất người, thủy có thể tạ bảo thủ mà miễn họa, nhưng nhưng cần phải chú ý khỏe mạnh.

Lưu niên gặp thiên lương cát hóa, mà lại sai ai ra trình diện cát diệu, liệt nửa người người không thích hợp làm thủ đoạn hành nghiệp, bằng không hậu vận tất sinh rách nát. Mà cụ điều hòa bản chất người, cũng không có thể nhân ham trước mắt lợi ích, hi sinh thân hữu bạn cũ lợi ích.

Thiên lương ở hợi cung, được nhập miếu thái dương hội chiếu, tính chất so sánh tốt, chỉ cần không được phùng sát kị hình hao tổn chử diệu, mà lại có phụ bật, khôi việt cùng hội, cụ điều hòa bản chất phá quân, coi là tốt vận, mà lại có cuộc sống hưởng thụ, chỉ cần trì doanh bảo thái là được; mà cụ liệt nửa người của tính người, bất quá nhiều một chút rung chuyển, nhưng là may mắn vận thế. Duy vô luận loại nào tình hình, đều cần phải chú ý khỏe mạnh nhất nhất thiên lương bất lợi thìn tuất phá quân khỏe mạnh, đây là tính chất đặc biệt.

Thất sát ngồi một mình cung viên, là phá quân nặng biến hóa lớn niên kỉ vận hoặc đại hạn. Cần phải tỉ mỉ xác thực tế tinh diệu tổ hợp mà định kỳ cát hung. Điều hòa người giản đơn, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa tức là tốt vận, nguyên cụ liệt nửa người bản chất người, thì sai ai ra trình diện hung diệu tự nhiên bất lợi, duy sai ai ra trình diện cát diệu cũng không tất toàn bộ cát, thường thường quá trình biến đổi bất ngờ sau đó thủy năng lực thành sự, khổ cực mệt nhọc khó tránh khỏi. Nếu vì vận hạn, phải tường thị lưu niên mà định thoái thoái phương châm.

Hiện tại mà lại cử vừa vỡ quân ở [cung tài bạch] ví dụ. Dĩ cung tham thảo.

Cung mệnh tham lang ở thân, quý năm sinh ra, tham lang Hóa kị. Đại hao tổn, âm sát, kiếp sát, Địa kiếp cùng độ. Đối cung liêm trinh, địa không cùng độ, chuyện xảy ra nghiệp cung thất sát, lộc tồn, thiên hình, Hàm trì, hồng loan cùng độ, cung tài bạch phá quân hóa lộc, thiên diêu, ân quang, thiên quý cùng độ.

Kiểm tra cung mệnh, sự nghiệp cung cập cung tài bạch, đào hoa chư diệu gắn đầy, mà trừ lộc tồn ngoại, phụ tá chư diệu giai không gặp, ở đây dưới tình hình, lộc tồn cũng hóa thành đào hoa.

Đi tới tân dậu đại hạn, cung mệnh [thiên cơ cự môn] được cát hóa, nhưng cũng hội văn xương Hóa kị. Cung tài bạch là trời cùng, thiên mã, thiên việt cùng độ, đối cung thiên lương, đà la xấu cung vô chính diệu, xương khúc, kình dương cùng triền, tá đối cung [thái dương Thái âm] an tinh, Thái âm hóa khoa, mà linh tinh, phụ bật cũng đồng thời tá nhập.

Nguyên cụ điều hòa bản chất phá quân, ở trên trời cùng được cát diệu hội hợp cung viên, chủ phát sinh tốt đẹp chính là cải biến, mà lại thái độ làm người sinh trọng đại cải biến. Bất đắc dĩ nguyên cục đào hoa trọng trọng, mà đại vận thiên đồng hội thiên lương thiên mã, vu nữ mệnh vừa chủ bay bổng, sở dĩ ở đây vận hạn nội rơi xuống phong trần, thu nhập mặc dù thập phần dày, kỳ gặp gỡ cũng có thể nói phù hợp tinh diệu tính chất.

Điều hòa phá quân có lúc vị tất trội hơn liệt nửa người người, đến đây có thể làm xuống dốc không phanh lệ. Nhưng tựu tài bạch mà nói, thì xác thực phát sinh trọng đại cải biến.

------------------------------------------------------------

48 thiên đồng ngồi một mình tị hợi

48 thiên đồng ngồi một mình tị hợi

Thiên đồng ở tị hợi nhị cung ngồi một mình, đối cung tất là trời lương, sở dĩ cơ bản tính chất và [thiên đồng thiên lương] tương đồng.

Thiên đồng mừng nhất cư hợi cung, thứ nhì là tị cung, có thể khiến cho một đời người đa hưởng thụ. Nhưng nếu như không có phụ, tá cát diệu lai hội chiếu, vừa không gặp lộc, thì có thể là sự nghiệp bình thường, thu nhập cân đối lại chú ý hưởng thụ nhân. Tiền tài không đủ để chi trì kỳ hưởng lạc, chỗ thuận cảnh mới có thể, vừa thấy nghịch cảnh, mặc dù có thể trở thành mặc cho số phận người đó, ảnh hưởng suốt đời sự nghiệp.

Sở dĩ thiên đồng thiên lương cùng cung người, bởi hưởng thụ tâm lý không có trời cùng ngồi một mình tị hợi người đó mạnh như vậy, bởi vậy cũng liền thiếu một điểm lưu ly lang thang màu sắc.

Ở bản cung không sợ sai ai ra trình diện sát diệu, cổ nhân nói [phúc tinh ngồi một mình, sai ai ra trình diện sát trái lại là kỳ], chỉ tức là loại này tinh hệ kết cấu, nhân sát tinh trái lại năng lực giảm thiểu thiên đồng hưởng lạc bản chất, khiến người sinh áp đặt liễu tiến thủ lực. Điều kiện tốt nhất tinh hệ tổ hợp là: Thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật hội hợp, hơi sai ai ra trình diện hỏa, linh, dương, đà, thiên không, cướp một ... hai ... Điểm sát diệu, thì trái lại có thể chủ quý hiển. Thiên đồng tái hóa lộc tinh, thì tức quý mà lại phú. Làm chính phủ chức vụ hoặc công cộng phục vụ xí nghiệp, sẽ thành là hành chính chủ quản. Nhược đối cung thiên lương cùng trời hình, kình dương hội chiếu cung mệnh, còn lại là rất tốt ngoại khoa, nhi khoa bác sĩ,

Nhưng thiên đồng ở hợi cung lại phạ Hóa kị, nhược hội chiếu sát, hình, thiên không cướp chư diệu đa tới bốn giờ hoặc đã ngoài người, cổ nhân xưng là nô tỳ của mệnh, phục vụ xã hội tính chất chuyển hóa thành thay nhân tác giá, thậm chí trở thành chuyên bị người sai phái. Cổ nhân nói [thiên đồng ở hợi, tối né tránh tinh triền, nam nữ nô tỳ], hay chỉ loại này tinh hệ kết cấu. Ở tị cung an mệnh người so sánh cát, có phụ, tá cát diệu hóa giải người cũng cát, nhưng vô luận tị hợi lưỡng cung an mệnh người, nhược sai ai ra trình diện sát hình hung diệu ở bốn giờ đã ngoài người, thì có chung thân tàn tật của ngu hoặc suốt đời đa chủ cô khắc.

Nữ mệnh thiên đồng tọa tị hợi ngạch mũi cao thẳng, thân thể đẫy đà vừa phải, dung mạo mỹ lệ, sở dĩ dễ chiêu khác giới truy cầu, hôn hậu nhưng đa ong bướm dụ dỗ, hoặc trượt chân chung thân hôn nhân bất hạnh.

Thiên đồng ở tị hợi nhị cung ngồi một mình, đối cung là trời lương, tam hợp cung là [thiên cơ cự môn] cùng độ, cùng với tá tinh an cung [thái dương Thái âm] cùng độ.

Muốn đẩy phán đoán ở đây nhị cung viên thiên đồng bản chất, cần phải tường kỳ vi ý chí bạc nhược, ức là ý chí kiên cường.

Thiên đồng hóa lộc, hội lộc, hoặc và lộc tồn cùng độ, phải sảo sai ai ra trình diện một ... hai ... Điểm sát diệu, sau đó thủy chủ ý chí kiên cường, bằng không khả năng trở thành ý chí bạc nhược.

Sai ai ra trình diện xương khúc, phụ bật, khôi việt, bất năng cải biến ý chí yếu tính chất, nhược đào hoa chư diệu trọng trọng người, phụ tá cát diệu hội hợp, thường thường trái lại chủ tăng mạnh ý chí yếu bản chất. Nữ mệnh vưu nhiên.

Thiên đồng hóa quyền, thì không cần sai ai ra trình diện sát cũng chủ ý chí kiên cường, đây là tâm tình đã bị quản thúc, cho nên có thể phát huy kỳ thiên phú tượng trưng. Thảng hóa quyền mà sát hình chư diệu tịnh sai ai ra trình diện, thì quản thúc kích thích quá mức, thường thường lại xảy ra trái lại hiệu quả, khả năng trái lại biến thành ý chí bạc nhược.

Thiên đồng không thích thiên mã, đà la, đều vì ý chí bạc nhược hiện ra, cho dù thiên đồng hóa lộc, hóa quyền, chí ít cũng chủ nghị lực bất túc.

Thảng thiên đồng đã bị hỏa linh nhị diệu kích thích, thì lục thân duyên phận bất túc, nữ mệnh thì cần phải kiểm tra cung phu thê, để ngừa trượt chân, làm hỏng chung thân.

Cái gọi là ý chí bạc nhược, cũng cần phải phân tính chất mà định, hoặc đồng ý hạ lưu, hoặc cận chủ nghị lực bất túc, quyết đoán bất túc, cần phải phân rõ kỳ bản chất suy đoán.

Ý chí kiên cường lại cùng nghị lực bất đồng. Ý chí bạc nhược người thường thường cũng có thể có nghị lực, như rơi xuống phong trần nữ tử, lầm vào lạc lối nam tử, vị tất vô nghị lực xử sự.

Có lúc ý chí bạc nhược, cũng cận chủ một thân ưa lưu lạc thiên nhai, thì cái gọi là ý chí, liền cận chỉ sáng lập hưng sự nghiệp quyết đoán.

Phải như vậy nhất nhất cẩn thận phân biệt, sau đó thủy năng lực làm ra chính xác suy đoán.

Duy phía dưới trình bày và phân tích trải qua đi các cung độ phản ứng thì, rất khó nhất nhất cụ thể vạch. Có thể đưa ra một ít nguyên tắc, độc giả có thể xem thêm tinh hệ số liệu mà suy đoán.

[vũ khúc Thiên phủ] cùng độ, kiên cường người ưa đi, thường thường mà sống phát của vận, mà ý chí bạc nhược người, thường thường dễ nhập lối rẽ, sai ai ra trình diện cát hóa cũng nan tránh cho, đặc biệt thiên đồng và hỏa linh cùng độ, hoặc [Vũ phủ] và hỏa linh người là quá mức. Nhược hai người phân biệt các an nổi giận, nhất linh, vưu cần phải đặc biệt chú ý.

Nhược [vũ khúc Thiên phủ] hội hợp tinh diệu bình thản, có hỏa linh cùng độ, còn đối với cung thất sát hội hợp tinh diệu đặc sắc người, thì có thể lo lắng [ly tổ thành gia] nhất nhất nhưng có lúc lại chủ thụ dị tộc đề bạt.

[Thái âm thái dương] cùng độ cung viên, không thích Thái âm mất đất, nhược thất địa mà lại Hóa kị tinh, thì thường thường bất lợi ý chí yếu thiên đồng, chủ sắp thành lại bại, hoặc chủ bị người dụ dỗ lạ mặt thô bạo.

Nhược thái dương lạc hãm, Hóa kị, sai ai ra trình diện sát, thì ý chí kiên cường thiên đồng nên ly hương phát triển, sai ai ra trình diện khôi việt vưu xác thực. Nếu ôm khư khư nơi sinh, thì phần nhiều là phi tai mài.

Tham lang ngồi một mình cung viên, vô luận sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu hay không, đều là thiên đồng sở hỉ, thường thường chủ xuất hiện hài lòng chuyển biến vận thế. Nhưng nếu tham lang Hóa kị, thì bất lợi ý chí yếu thiên đồng, chủ ngăn trở, hoặc mọc lan tràn tranh đoạt cản trở.

Sai ai ra trình diện cát hóa, lại thấy cát diệu, là kiên cường thiên đồng sở hỉ, vô luận lưu niên đại vận đều chủ hài lòng biến hóa.

[thiên cơ cự môn] triền độ cung viên, giống nhau bất lợi ý chí yếu thiên đồng. Nữ mệnh nhất là không thích hợp, chủ hôn nhân phát sinh khúc chiết. Nam mệnh thì không thích hợp đầu cơ trục lợi, đi nghiêu lộng hiểm.

Nhược được cát hóa, mà lại có phụ tá chư diệu cùng hội, thì ý chí kiên cường thiên đồng, vô luận ở vận hạn hoặc niên hạn đều chủ sinh sôi, nhưng nhưng không khỏi khẩu thiệt thị phi.

Thảng Hóa kị xung hội (như thái dương, Thái âm, thiên cơ, cự môn của Hóa kị cho nhau xung hội), thì ý chí bạc nhược người vưu phòng kiếm vất vả, hoặc chủ thị phi kiện tụng, sai ai ra trình diện sát diệu người vưu xác thực.

[tử vi thiên tướng] cùng độ cung viên, để ý chí bạc nhược người sở không thích, thường thường lục thân không hợp, hoặc chủ nhân tế quan hệ phát sinh bất lương cải biến. Mà ý chí kiên cường người, thì không được ứng với làm khách quan hoàn cảnh của biến thiên.

Ở lưu niên, phải sai ai ra trình diện cát hóa hoặc cát diệu, sau đó thủy chủ có chấn phát lực. Duy nhược sát diệu trọng trọng, thì thận phòng lầm vào lạc lối. Nhược rất có phụ tá chư diệu, thì vị tất năng lực miễn lối rẽ, có lúc trái lại chủ tính chất đặc biệt hành nghiệp.

Thiên lương ngồi một mình cung viên, tối không thích hợp mỗi ngày mã, đà la, Hỏa Tinh, nhược ý chí yếu thiên đồng trải qua đi tới cung viên, tuy là lưu niên, cũng chủ bay bổng bất an.

Thiên lương sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu hội hợp, là ý chí kiên cường thiên đồng sở hỉ, thường thường là khai vận hiện ra, nhưng di động vẫn như cũ khó tránh khỏi.

Thất sát ngồi một mình cung viên, để ý chí yếu thiên đồng sở không thích, cho dù ở lưu niên, cũng không chủ phát sinh cát lợi biến hóa. Ở đại vận canh phòng tai bệnh, hoặc nổi bật trống rỗng của tưởng, nhân sinh biến thành tiêu cực.

Ý chí kiên cường người thì ưa cát hóa, cát hội, vu lưu niên có thể phát sinh hài lòng chuyển biến. Duy không thích hợp đa vượt quá hiện thực của không tưởng, bằng không nhân truy cầu lý tưởng mà sinh ngăn trở khốn đốn.

Sai ai ra trình diện sát kị trọng trọng, ý chí yếu thiên đồng, không thích hợp trải qua của nợ cung thất sát, có lúc cũng chủ ý ngoại.

Liêm trinh ngồi một mình cung viên, Hóa kị người, tuyệt không nên ý chí yếu thiên đồng trải qua đi, chủ phát sinh tình cảm khốn cong, nữ mệnh vưu cần phải phòng phát sinh ki yêu, hoặc là có phụ của phu truy cầu.

Nhược liêm trinh hóa lộc, có thể tham lang hóa lộc, thì không luận loại nào tính chất thiên đồng giai nghi trải qua đi, canh sai ai ra trình diện cát diệu hội hợp, là tiền kiếm được điệt điệt của vận.

Liêm trinh là mẫn cảm ngôi sao, cho nên thiên đồng trải qua đi liêm trinh cung viên, tất phát sinh dị thường mẫn cảm của phản ứng, kể trên người thuộc loại giống nhau nguyên tắc, vu thực tế suy tính thì, cần phải kể lại suy tính dĩ định kỳ tính chất.

Phá quân ngồi một mình cung viên, để ý chí yếu thiên đồng sở không thích, thường thường phát sinh trọng đại biến ảo. Ý chí kiên cường người thì nhân năng lực chống lại biến hóa, mặc dù trải qua khúc chiết mà nhưng không mất rơi.

Nhược phá quân hóa lộc, là vận hạn tham lang hóa lộc xung hội, thì là trời cùng mừng nhất trải qua được vận hạn, cho dù ý chí bạc nhược người cũng chủ tài nguyên trôi chảy.

Vu lưu niên, ý chí yếu thiên đồng trải qua đi đến đây cung viên thì, phải đa kiểm tra sau đó mấy năm vận trình, sau đó thủy quyết định hành tung, bằng không thường thường cát chỗ giấu hung, họa phúc ỷ phục.

Hiện tại mà lại cử một ngày đêm ngồi chung [cung phúc đức] ví dụ cho rằng nói rõ nhất nhất

An mệnh mão cung, vô chính diệu, tá đối cung [thiên cơ cự môn] an tinh, canh sinh ra, cung phúc đức thiên đồng Hóa kị, vừa là kình dương chiếu xạ, cho nên chủ nội tâm phiền loạn, hướng vào chí yếu thiên đồng.

Đi tới mậu dần đại vận, cung phúc đức là phá quân, hội tham lang hóa lộc, lưu đà cùng độ, lại cùng Hỏa Tinh cùng độ. Tam phương tứ chính sai ai ra trình diện xương khúc hội hợp, nhưng cũng đồng thời sai ai ra trình diện âm sát, kiếp sát, Vì vậy bị người dụ dỗ, lưu lạc giang hồ, rời nhà trốn đi.

Đến đây tạo nếu vì nữ mệnh, thường dễ nhân của rơi xuống phong trần, là nam mệnh cũng đa di động lãng không chỗ nương tựa. May mắn cung mệnh cập cung phúc đức không gặp thiên mã, cho nên tương lai hoặc thượng khả được chuyển biến cơ hội, mậu tử đại vận vưu nên lưu ý, có thể nói cát hung một đường.

--------------------

49 vũ khúc Thiên phủ tọa tử ngọ

49 vũ khúc Thiên phủ tọa tử ngọ

Vũ khúc Thiên phủ ở tử, ngọ nhị cung cùng độ, hơn nữa ở chung vượng cung. Vũ khúc tính cương, Thiên phủ tính nhu, mặc dù đều là chủ tài bạch tinh diệu, thế nhưng vũ khúc chủ gây dựng sự nghiệp quản lý tài sản, Thiên phủ chủ thủ tài, bởi vậy giá hai viên tinh diệu hội hợp, vị miễn liền dễ sản sinh mâu thuẫn, duy kỳ mâu thuẫn xung đột trình độ thì không bằng tử vi Thiên phủ mạnh liệt.

Gặp phải loại này cung mệnh tinh hệ kết cấu, hẳn là tiên kiểm tra cung phúc đức. Cung phúc đức tham lang ngồi một mình, nhược hội Hỏa Tinh linh tinh, thì tính tình vội vàng xao động, dễ mất đi cung mệnh Thiên phủ cái loại này khiêm dầy ưu điểm, nhưng tăng cường vũ khúc cương cảnh khí. Nhược hội dương đà thiên không cướp hao tổn chờ diệu thì, thì thái độ làm người đa tranh đa khí, dễ nhuộm bất lương ham mê, cũng mất đi cung mệnh tinh diệu cái loại này giỏi về quản lý tài sản thủ tài đặc tính, phùng thiên không cướp chủ nhân cô lập, canh gặp thiên diêu, thì thái độ làm người quyền mưu âm mưu. Sai ai ra trình diện cát diệu hội hợp, nhất là tả hữu xương khúc, thiên phúc, thiên quý chờ diệu, thủy chủ nhân ôn kiệm cung lương, vừa có khả năng tấn công.

Vừa cần phải kiểm tra kỳ cung phụ mẫu, nhược sát tinh tịnh lâm, thì còn nhỏ khó có được phụ mẫu che chở, giáo dưỡng khả năng bất thiện, bởi vậy cung mệnh tinh diệu tính chất xung đột, khả năng biến thành thoái thoái thất cư.

Vũ khúc Thiên phủ nên sai ai ra trình diện hóa lộc, chủ tài nguyên dày, nhưng không thích sai ai ra trình diện lộc tồn cùng cung, mặc dù phú cũng chủ lận tham, tính cách hơi ngại ích kỷ, vũ khúc hóa quyền, thì vũ khúc lực lượng tăng, mà Thiên phủ lực lượng tương đối giảm thiểu, bởi vậy lợi cho khai sáng, có thể tiến tài, vũ khúc hóa khoa, mặc dù chủ sự nghiệp trôi chảy, nhưng không thích hợp hảo cao vụ viễn, chỉ cần hơi biết một chút sát kị, đều dễ tổn thất bại. Duy Thiên phủ hóa khoa thì chủ ở tiền tài phương diện tín dự rất tốt, không đổi lấy chồng mượn tiền, tiêu hao, nhưng là tín dụng phi thường tốt người đi vay. Tối ngại vũ khúc Hóa kị, chủ sự nghiệp thất bại, tiền tài quay vòng trắc trở, nhược canh sai ai ra trình diện sát diệu, có thể dồn thất bại thảm hại.

Vũ khúc Thiên phủ cư tử ngọ, sẽ không sát chủ có thọ. Vũ khúc cư tử mỗi ngày mã, nên xa thiệp trùng dương, vu dị quốc lập nghiệp. Vũ khúc Thiên phủ đối cung tất là thất sát, nhược thất sát và kình dương cùng cung, thì nguyên nhân chính tài mà cầm đao động võ. Vũ khúc Thiên phủ và Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, canh sai ai ra trình diện đại hao tổn kiếp sát, thì dễ chiêu đạo tặc cướp đoạt.

Vũ khúc Thiên phủ tọa mệnh, nhược cung phu thê phá quân sở hội tinh diệu không được cát, phu thê hình khắc tương đương nặng, nên kết hôn muộn, hôn hậu lại có phối ngẫu ra ngoài cửa cư chờ sự. Nữ mệnh chủ thê đoạt phu quyền, tảo hôn hoặc phối ngẫu tuổi tác tương đương người dễ thành vợ chồng bất hoà.

Tối ngại vũ khúc Hóa kị tọa cung mệnh, hội chiếu sát tinh, chủ khỏe mạnh không tốt, dễ mắc bệnh ung thư, hoặc đối phu, tử đều có hình khắc. Nhược hội xương khúc Hàm trì đại hao tổn liêm trinh thiên diêu chờ đào hoa chư diệu thì, đối với người khác phái dễ sinh tình tố, vừa dễ là có phụ của phu truy cầu, duy hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội cung phúc đức người có thể tự chế tự hạn chế.

[vũ khúc Thiên phủ] cùng độ vu tử ngọ nhị cung, đối cung là thất sát, tam hợp cung sở sẽ vì liêm trinh ngồi một mình, cập [tử vi thiên tướng].

Vũ khúc cập Thiên phủ đều là tài tinh, nhưng mà vũ khúc chủ hành động, Thiên phủ thì là phủ kho, cho nên vũ khúc thiện phát tài, mà Thiên phủ thì chỉ có trữ tài lực mà không thiện phát tài, hai người tính chất bất đồng.

Cho nên muốn đẩy phán đoán đến đây nhị cung viên [vũ khúc Thiên phủ đặc tính, cần phải phân biệt kỳ vi cận thiện phát tài, hay là am hiểu quản lý tài sản (tức bao quát phát tài cập chứa đựng năng lực). Thiện phát tài người hành động lực cường, thiện quản lý tài sản người thì hành động và lĩnh đạo lực giai cường,

[vũ khúc Thiên phủ] phải sai ai ra trình diện lộc, vưu ưa vũ khúc hóa lộc, thì chủ một thân tất có phát tài năng lực. Nhưng Thiên phủ mặc dù và của cùng độ, nhưng vẫn không tất chủ một thân am hiểu trữ tài, phải không gặp sát diệu, nhất là không gặp địa không, Địa kiếp, sau đó thủy là quản lý tài sản của toàn bộ tài. Này ắt là là Vũ phủ lý tưởng nhất kết cấu, có thể xưng là cụ [trù tính chung] bản chất.

Nhưng nếu [vũ khúc Thiên phủ] không gặp lộc (vô luận hóa lộc hoặc lộc tồn) thì mặc dù không gặp sát diệu, cũng cận chủ có tích tài năng lực, lại chưa chắc có phát tài lực, tính chất do là tức đái thiên tệ.

Nhược [Vũ phủ] và lộc tồn cùng độ, nhưng chủ tích tài lực lớn hơn sinh tài lực, nhân lộc còn có bảo thủ đặc tính. Trù tính chung lực mặc dù bất túc, cũng không là táo quyết.

Hội hợp liêm trinh hóa lộc, hoặc lộc tồn và thất sát cùng độ, nhất [Vũ phủ] tinh hệ sở hỉ. Nhất là thất sát lộc tồn củng chiếu, càng thêm gia vũ khúc phát tài năng lực. Đắp vũ khúc chủ hành động, được thất sát cập lộc tồn lực, thì nhất định có thể nhân kỳ quyết đoán lực cập hành động mà phát tài, là thì là tốt của thiên.

[Vũ phủ] hội phụ tá chư diệu cố cát, nhưng sở cùng sẽ tạp diệu cũng quan hệ trọng yếu, thảng cùng trời diêu, thiên hư, phá toái, âm sát, đại hao tổn, vong thần, hơi thở thần cùng cấp độ, thì trữ tài lực cũng tất giảm đi, này ắt là làm ác tính thiên tệ.

Không thích hợp kình dương, đà la cùng hội, có tranh đoạt cập cản trở ý tứ hàm xúc, thì sống tài cập tích tài lực đều là của yếu bớt.

Nhược liêm trinh Hóa kị, hoặc [tử vi thiên tướng] là [hình kị] sở giáp, thì sống tài cập tích tài lực đều bất túc, thuộc về thiên tệ. Nhược [tử tướng] được [tài ấm] giáp, thì quản lý tài sản lực tăng nhiều, bản chất thuộc về trù tính chung.

[Thái âm thái dương] cùng độ cung viên, Thái âm nhập miếu so sánh đầu [Vũ phủ] khí chất. Nhược Thái âm hóa lộc, thì là cụ trù tính chung bản chất của [Vũ phủ] sở nên. Thảng Thái âm lạc hãm, trái lại là tích tài của Vũ phủ sở hỉ, nhân phát tài lực yếu kém, mà không nên trù tính chung toàn cục người.

Thái dương hóa lộc không bằng Thái âm hóa lộc, khí chất không lắm hợp nhau, thiện phát tài người, khả năng cận vi hư danh. Nhược sai ai ra trình diện thái dương lạc hãm mà hóa lộc người, vưu chủ tinh khiết đạo hư thanh. Đến đây cũng phiến diện của tính sở không thích.

Thảng cụ bất lương thiên tệ của tính [Vũ phủ] sai ai ra trình diện thái dương Hóa kị, thì là rủi ro thất vận của hạn, mà lại hoặc nguyên nhân chính kiện tụng, thị phi mà rủi ro.

Phải Thái âm nhập miếu, sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu cùng hội, thì không luận loại nào tốt thiên tính [Vũ phủ], đều là tốt vận, thuộc sáng tạo tính vận thế.

Tham lang ngồi một mình của cung viên, cho dù Hóa kị, cũng cụ quản lý tài sản lực của [Vũ phủ] sở hỉ. Mặc dù lao lực, nhưng năng lực người làm phiền, thảng tham lang hóa lộc, thì càng may mắn của năm, còn đây là lợi cụ trù tính chung bản chất [Vũ phủ].

Nhược cận cụ hành động lực của [Vũ phủ], sai ai ra trình diện tham lang hóa lộc, cho dù cát diệu đủ hội, cũng cần phải chú ý trì doanh bảo thái, để ngừa ảnh hưởng hậu vận.

Thảng thuộc bất lương thiên tính người, đi tham lang vận (nhất là tham lang hóa lộc, hỏa linh cùng độ), cần phải phòng hoành nổi giận phá.

[thiên cơ cự môn] cùng độ cung viên, ưa sai ai ra trình diện cự môn hóa lộc, thì là bất luận cái gì bản chất [vũ khúc Thiên phủ] sở hỉ, cận bền trình độ bất đồng, nhược thuộc bất lương thiên tính thì vu vận hạn nội tất đa khúc chiết, duy nhưng có thu hoạch mà thôi.

Tối không thích hợp của kết cấu, là thái dương Hóa kị xung hội cự môn Hóa kị, thì chủ thị phi khẩu thiệt nhiều lần. Cho dù cụ trù tính chung lực người, cũng phòng khuynh bại.

Thiên cơ hóa lộc vừa không bằng cự môn hóa lộc, đắp thiên cơ rốt cuộc cụ di động của tính, trừ phi [Vũ phủ] bảo thủ lực đặc biệt nặng, bằng không phát không lâu sau trường.

Thảng thiên cơ Hóa kị, thì cụ hành động bản chất của [Vũ phủ], cần phải phòng kế hoạch sai lầm.

[tử vi thiên tướng] cùng độ cung viên, thiết yếu cụ trù tính chung bản chất của [Vũ phủ] trải qua đi, sau đó thủy chủ sinh sôi, có thể cư lĩnh đạo địa vị, nhưng không thích hợp cố xuất đầu, bằng không tất sinh thô bạo.

Nhược bản chất không tốt của [Vũ phủ], đi [tử tướng] vận, thì khí tiểu dị doanh, tốt vận chỉ nan kéo dài, thảng sát kị hình thấu hội, nhất là vũ khúc Hóa kị, thì tất là khuynh sửa của vận trình. Thảng liêm trinh Hóa kị, thì chủ tình cảm làm phức tạp.

Thiên lương ngồi một mình cung hạn, cận vi cụ trù tính chung toàn cục bản chất của [Vũ phủ] sở hỉ. Vô luận đại hạn hoặc lưu niên, chỉ cần sảo sai ai ra trình diện cát diệu, cát hóa, tức là được hoài bão vận thế.

Nhược cụ phiến diện của tính người, thì dĩ tìm người bảo đảm thủ lực người là tốt; cận cụ hành động lực người, mỗi dễ chiêu phi nhạ oán. Nhất là cùng ngày lương hóa khoa, và thái dương hoặc Thái âm Hóa kị xung hợp thời, mỗi dễ động một tí là phạm lỗi, chiêu khẩu thiệt quan phi, hoặc chủ bị người xa lánh.

Nhược thiên lương cụ bay bổng bản tính (như sai ai ra trình diện Hỏa Tinh thiên mã cùng độ, đà la thiên mã cùng độ), là cụ bất lương thiên tệ của tính [Vũ phủ] trải qua đi, thì dễ động một tí là phạm lỗi, nhân sinh dũ tích cực dũ chiêu rách nát, ứng với thẩm đạc thời thế, cameras nhi động là nên.

Thất sát ngồi một mình cung viên, giống nhau không thích hợp cụ thiên tệ bản chất [Vũ phủ], thường nhân vội vàng xao động mà sinh ngăn trở. Vừa chủ thụ tình cảm khốn cong, cho dù ở lưu niên, cũng thường thường có thể lệnh nhân sinh quan thụ kích thích mà dồn cải biến.

Nhược cụ trù tính chung toàn cục gốc rể chất người, được phụ tá cát diệu hội hợp, thái độ làm người sinh trọng yếu bước ngoặt, thường thường trong vòng một năm là được tương khách quan hoàn cảnh cải biến.

Nói chung, thất sát cung viên, sai ai ra trình diện hóa lộc thì lợi cho hành động, sai ai ra trình diện sát kị thì lợi cho bảo thủ. Người trước mỗi dễ lệnh [Vũ phủ] lỡ dịp, người sau mỗi dễ nhân vọng động mà tổn thất.

Liêm trinh ngồi một mình cung viên, hóa lộc, lợi cho cụ đi động lực [Vũ phủ], có thể tạ thời thế mà đa thành lập. Nhược tham lang hóa lộc lai hội, thì phi cụ trù tính chung toàn cục bản chất người, bất năng khiến cho vận thế kéo dài.

Liêm trinh Hóa kị, cận tìm người bảo đảm thủ lực người nên lãnh thối, cận cụ hành động lực người dễ chiêu cạnh tranh thô bạo. Duy cụ trù tính chung lực người, vu sát diệu không nặng dưới tình hình, có thể đồ tiến dần. Tham lang Hóa kị xung củng, thì là cận cụ hành động lực người khốn khó vận thế, chủ chiêu ác tính cạnh tranh.

Phá quân ngồi một mình cung viên, sát diệu không nặng, cũng không lợi cận cụ hành động thiên tính [Vũ phủ]. Nhược hơn thế thì nóng lòng tiến thủ, thì trái lại dễ thụ hoàn cảnh áp lực. Cận nên cụ trù tính chung toàn cục bản chất người, vu vận hạn nội tuỳ cơ ứng biến.

Phá quân hóa lộc, lại được cát diệu cùng hội, thì càng cụ trù tính chung lực người sở hỉ, được phá cái cũ xây dựng cái mới kỳ ngộ.

Nhược sát kị hình thấu, nhất là hỏa linh cùng độ, thì cụ thiên tệ bản chất người, chủ gây tai hoạ bệnh.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, giống nhau là [Vũ phủ] phá hết tổ nghiệp vận thế, trừ phi thiên đồng cát hóa, lại thấy cát diệu, sau đó chủ niên thiếu hưởng thụ.

Vu lưu niên, thiên đồng lợi bảo thủ mà không được hành động. Sai ai ra trình diện sát kị nặng người, thì không chỉ chiêu phi, mà lại đối khỏe mạnh bất lợi.

Nữ mệnh Vũ phủ cụ thiên tệ của tính, đi thiên đồng Hóa kị lưu niên hoặc đại vận, thường thường dễ sinh tình cảm khốn cong, mà lại dễ trượt chân.

Hiện tại cử nhất [vũ khúc Thiên phủ] ở [cung tử nữ] ví dụ, dĩ cung nghiên cứu.

[thiên cơ cự môn] tọa mệnh mão cung, tân năm sinh ra, cự môn hóa lộc, chỉ có Hỏa Tinh cùng độ. Cung tử nữ [vũ khúc Thiên phủ] hội liêm trinh, đà la cập [tài ấm] giáp [tử tướng], linh tinh cùng độ.

[Vũ phủ] sai ai ra trình diện linh, đà mà không sai ai ra trình diện lộc, cụ thiên tệ của tính. Mặc dù được [tài ấm] giáp, chủ thụ phụ mẫu dưỡng dục vô khuy, nhưng tử nữ bản thân dễ thoái thoái thất cư.

Cung tử nữ thấy vậy chờ tinh diệu tổ hợp, phải nghiêm gia giáo dưỡng, mà lại huấn luyện chuyên môn kỹ năng, khiến cho tương lai năng lực tạ chuyên nghiệp dĩ mưu sinh. Bất đắc dĩ một thân mặc dù được [cơ cự cùng lâm] cách cục, lại thụ Hỏa Tinh phá hư, bay bổng của tính khó tránh khỏi, vô tâm giáo dục tử nữ.

Đi mậu tuất vận, cung tử nữ vô chính diệu, tá đối cung [thái dương Thái âm] an tinh, mặc dù nguyên cục thái dương hóa quyền, đại vận Thái âm hóa quyền, thái dương hóa khoa, tích đại vận thiên cơ Hóa kị. Phàm cự môn hóa lộc mà vu đại vận sai ai ra trình diện Hóa kị vọt lên, nguyên nhân chính kị mà tản tài, cho nên ở đây vận hạn nội là con trai độc nhất tan hết gia tài. Nhược thái dương nhập miếu, thì tình huống bất đồng, hôm nay cận vi phù hoa biểu chinh mà thôi, không được chủ phát tài. Đến đây cũng quan khoa nguyên cục cung tử nữ [Vũ phủ] cụ thiên tệ của tính.

------------------------------------------------------------

50 Thái âm thái dương tọa xấu vị

50 Thái âm thái dương tọa xấu vị

Thái dương Thái âm ở xấu vị nhị cung cùng độ, thái dương ở xấu cung lạc hãm, Thái âm thì ở vị cung lạc hãm, hai người cung vị đều có một viên lạc hãm chính diệu. Sở dĩ cổ nhân tuy có [nhật nguyệt tịnh minh] cách cục, chỉ kỳ thực không phải là nhật nguyệt ở xấu vị cung đích tình huống, mà là chỉ thái dương cư mão, Thái âm cư hợi hội hợp.

Đương thái dương Thái âm cùng độ là lúc, cơ bản nhất tính chất hay kẻ khác có hốt âm hốt dương biểu hiện.

Cụ thể mà nói đối với người thái độ lúc lạnh lúc nóng, đối sự nghiệp một thời cực tích một thời tiêu cực, đối với tiền tài một thời chuyên gia một thời keo kiệt, đến đây lập tức là hốt âm hốt dương tính cách.

Hai người cung vị tương đối, xấu cung thái dương nhân thất huy duyên cớ, thái dương quang huy bất năng tương Thái âm rọi sáng, nhưng ở vị cung thất huy Thái âm lại có thái dương chiếu ứng, sở dĩ nói như vậy xấu cung không bằng vị cung. Xấu cung an mệnh người đó, dễ biểu hiện ra làm việc phù phiếm đặc sắc, mà vị cung an mệnh thì, thì trên cơ bản có hào mại cá tính. Nhưng khi sát diệu hội chiếu là lúc, thì lưỡng cung an mệnh đều biểu hiện keo kiệt. Giả như thái dương Hóa kị, thì khả năng lúc nhỏ và phụ mẫu thiếu duyên phận, tự thân thì đa bệnh hoặc cũng sợ bóng sợ gió. Thái âm Hóa kị thì đa ưu lo ngại, nhân sinh cũng gian khổ.

Thái dương ở xấu cung hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa có thể tăng thái dương lực lượng, được và nhập miếu Thái âm cân đối, bởi vậy cá tính liền tương đối rộng rãi, cuộc sống gặp gỡ cũng so sánh trôi chảy, làm phục vụ nết tốt nghiệp hoặc công giáo chức vụ cũng có thể có thành tựu. Vưu ưa xương khúc ở tị dậu cung lai hội, thì không chỉ có thể tăng người địa vị xã hội, đồng thời cũng tăng cường kỳ năng lực lãnh đạo. Giá tức là thái dương chủ đắt tiền đặc sắc.

Thái dương ở vị cung hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa khiến cho vốn có đã được địa thái dương càng thêm thêm rực rỡ, sở dĩ cá tính tựu so sánh thiên hướng vu tích cực, nhưng mất đi Thái âm lãnh tĩnh. Đồng thời thái dương chủ quý mà không chủ giàu đặc tính, cũng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, chủ nhân có địa vị mà tài lộc vị tất dày. Cũng ưa xương khúc vu hợi mão lưỡng cung lai hội hợp, thì vị cung thái dương càng thêm xuất sắc.

Ở xấu vị lưỡng cung, Thái âm hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa không bằng thái dương của được hóa diệu. Hóa lộc giống nhau bất lợi tình cảm, mà lại phần nhiều là phi khẩu thiệt, hóa quyền thì thường dễ cảm thấy lực bất tòng tâm, vô pháp khai triển sự nghiệp, hóa khoa thì chủ có hư danh mà ít thực tế.

Ở hai cái này cung viên Thái âm thái dương cũng không nên sai ai ra trình diện hỏa, linh, dương, đà Tứ Sát, nữ mệnh vưu kị và Hỏa Tinh cùng cung, mặc dù hung vô lòng dạ, nhưng dễ xử trí theo cảm tính.

Thái âm thái dương cùng độ cung viên, nhân tá tinh an cung tình hình đặc biệt lúc ấy hợp thiên đồng mà không phải là thiên lương, bởi vậy nên tọa không thích hợp hướng.

Thái âm thái dương cùng độ xấu vị cung, vị cung nhân thái dương được địa vì vậy trội hơn xấu cung.

[Thái âm thái dương] vu xấu vị nhị cung cùng độ, đối cung vô chính diệu, tam hợp cung là trời lương ngồi một mình, cập tá tinh an cung [thiên cơ cự môn].

[Thái âm thái dương] cùng độ cung viên, tọa không bằng hướng. Ví dụ như [nhật nguyệt] ở xấu, vị cung an mệnh, vô chính diệu, tá xấu cung [nhật nguyệt] vào cung an tinh. Cổ nhân cái gọi là: [nhật nguyệt cùng vị, mệnh an xấu, Hậu bá của tài. Nhật nguyệt cùng xấu, mệnh an vị, Hậu bá của tài] dù cho ý này.

Đương [Thái âm thái dương] bị tá nhập đối cung là lúc, vẫn đang được hội [cơ cự], nhưng hợp cung bên kia sở hội cũng thiên đồng mà không phải là thiên lương. Thiên lương đái cô khắc của tính, thiên đồng thì không, sở dĩ tá tinh an cung bỉ thủ bản cung có lợi.

Bởi hội hợp thiên lương quan hệ, vị cung [nhật nguyệt] vừa trội hơn xấu cung, bởi vì vị cung là thái dương được địa, mà xấu cung người lạc hãm, cho nên vị cung thái dương là được giải trừ thiên lương cô kị, mà xấu cung thì bất năng.

Sở dĩ muốn đẩy phán đoán [nhật nguyệt] tọa đến đây nhị cung viên bản chất, liền cần phải phân biệt kỳ vi rộng rãi, ức hơi trầm xuống úc.

Thái dương quang nhiệt đủ để giải trừ thiên lương cô kị, thì đến đây cách cục [nhật nguyệt] liền thuộc về rộng rãi; nhược tương phản, thái dương quang nhiệt không đủ để giải trừ thiên lương cô kị, liền thuộc về ủ dột. Nhược giới ư giữa hai người, tức là hốt âm hốt dương biểu hiện.

Thái âm hóa lộc, quyền, khoa, không bằng thái dương hóa lộc, quyền, khoa, đương Thái âm hóa là lúc, nhưng không đủ để giải trừ thiên lương cô kị, chích có thể nói, giảm bớt Thái âm bản thân chìm tiềm thu liễm của tính mà thôi. Nhược thái dương cát hóa, gia tăng rồi quang hoa, sau đó thủy có thể hình thành rộng rãi tính chất.

Bởi vậy, thái dương Hóa kị, kỳ khuyết điểm vừa nghiêm trọng quá Thái âm Hóa kị. Đương thái dương hóa thành sao Hóa kỵ là lúc, cùng trời lương khí chất đây đó hợp nhau, cho nên tựu tăng cường cô kị của tính, biến thành bề ngoài bất khả nắm lấy, mà nội tâm thống khổ cũng không đủ là ngoại nhân nói ủ dột.

[nhật nguyệt] có chư cát củng hội, như khôi việt đối củng, xương khúc giáp mệnh, phụ bật cùng triền các loại, thì có thể tăng nó rộng rãi. Trái lại, nhược sát kị hình hao tổn giao xâm, thì khiến cho nó bản chất càng ủ dột.

Sở hội thiên lương có cát hóa, cũng có thể giảm thiểu ủ dột, cho dù thiên lương hóa lộc, cũng tổng bỉ không thay đổi lộc hảo. Và đà la cùng độ là lúc, thiên lương cô kị của tính nặng nhất, cho nên ảnh hưởng [nhật nguyệt] ủ dột của tính tăng.

[thiên cơ cự môn] nhị diệu, thiên cơ Hóa kị không ảnh hưởng ủ dột, cự môn Hóa kị thì có ảnh hưởng rất lớn. Cùng ngày cơ cát hóa là lúc, không bằng cự môn cát hóa, bởi vì cát hóa hậu cự môn, khứ che người khác quang thải lực lượng chuyển thành nhu hòa, thì có thể giảm thiểu [nhật nguyệt] ủ dột của tính.

Tham lang ngồi một mình cung viên, giống nhau cận đi ngược chiều lãng [nhật nguyệt] có lợi. Nếu như bản chất ủ dột người trải qua đi, thì không thích hợp sai ai ra trình diện tham lang Hóa kị, lại càng không nên sai ai ra trình diện đối cung liêm trinh Hóa kị, chủ nhân sinh gặp gỡ lang bạc kỳ hồ, thay đổi sinh sôi nội tâm thống khổ.

Đương tham lang cát hóa là lúc, vừa không thích hợp quá mức rộng rãi [nhật nguyệt], nhược nguyên cục Thái âm có cát hóa, có vừa phải thu liễm, trải qua đi tham lang cát hóa cung viên, mới sẽ không biến thành phù hoa.

Giống nhau dưới tình hình, tham lang so sánh lợi rộng rãi [nhật nguyệt] mà không lợi ủ dột, ủ dột người ký dễ mất đi cơ hội, vừa dễ nhân nội tâm bầu không khí không lành mạnh tạo thành rất nhiều không cần thiết cải biến, nhân sinh cũng liền đa tăng khúc chiết.

Đương tham lang và đà la cùng độ là lúc, [nhật nguyệt] trải qua đi, chích chủ nội tâm tình cảm ba động, không được chủ hành vi lãng mạn.

[thiên cơ cự môn] cùng độ cung viên, phàm có sát kị hình diệu, thì không luận loại nào tính chất [nhật nguyệt] giai bất lợi. Đại thể thượng ủ dột người so sánh không thích cự môn Hóa kị, rộng rãi người so sánh không thích thiên cơ Hóa kị. Người trước đa phiền não làm phức tạp, người sau đa động đãng bất an.

Thiên cơ cát hóa, thì ủ dột người cận chủ mặt ngoài trôi chảy, cũng không thể giảm thiểu nội tâm sầu lo; cự môn cát hóa, thì rộng rãi người cũng cận chủ mặt ngoài phong cảnh, trên thực tế gót chân nhưng vị đứng vững. Cho nên phải hai người đồng thời cát hóa (nhất ở nguyên cục, nhất ở vận hạn, hoặc nhất ở vận hạn, nhất ở lưu niên), sau đó thủy là sắc nhất.

[tử vi thiên tướng] cùng độ cung viên, nếu vì [hình kị] sở giáp, mà [nhật nguyệt] ủ dột bản chất vừa nặng thì, thì chủ tai nạn nhiều lần, mà lại mới có thể phát sinh ảnh hưởng cả đời tật bệnh.

Nếu vì [tài ấm] giáp, thì cụ rộng rãi bản chất người dễ bị người chi trì, ủng hộ, cụ ủ dột bản chất người cận vi trôi chảy vận thế mà thôi.

[tử tướng] hội liêm trinh Hóa kị, ủ dột người thường thường vu thuận cảnh trung hốt thụ đả kích, [tử tướng] hội vũ khúc Hóa kị, thì rộng rãi người dễ phát triển quá mức mà chợt phát sinh khốn đốn. Nên tường các lưu niên gia dĩ thoái thoái xu tị.

Thiên lương ngồi một mình cung viên, nhược nguyên cục cô kị của tính quá nặng người, ủ dột bản chất, [nhật nguyệt] trải qua đi, nhiều lần ngăn trở không khỏi, tự thân cũng đa tai bệnh, rộng rãi bản chất [nhật nguyệt] trải qua đi, thì cận vi cuộc sống một loại tôi luyện, vô thực tế tổn hại.

Sở dĩ thiên lương hóa quyền, hóa khoa, bỉ hóa lộc tốt, hóa lộc nhưng bất năng trung hoà kỳ cô kị, hóa khoa vừa bỉ hóa quyền hảo, cô kị của tính toàn bộ tiêu. Cùng ngày lương hóa khoa thì, canh được ngôi sao may mắn tường diệu củng hội, rộng rãi [nhật nguyệt] trải qua đi, thường thường là đỉnh thành vận thế.

Thất sát độc thủ cung viên, cũng cận lợi rộng rãi [nhật nguyệt], thì có thể nhân dẫn dắt thế, khiến cho khách quan hoàn cảnh phát sinh tốt đẹp chính là chuyển biến. Nhược bản chất ủ dột, thì trái lại chủ đa động đãng bất an. Lúc này nhược canh sai ai ra trình diện sát kị hình được thông qua, thì thường thường phát sinh tuyệt đại khuynh bại. Bản chất ủ dột quá mức người mà lại cần phải phòng bệnh ung thư, hoặc cái khác bệnh nan y.

Ở lưu niên, nhược vũ khúc cát hóa, tham lang cũng cát hóa, thì mặc dù bản chất ủ dột [nhật nguyệt] trải qua đi, cũng chủ là năm có thể phát việt, dẫn đến một đoạn thời kỳ hài lòng vận thế đã tới.

Liêm trinh ngồi một mình cung viên, mặc dù liêm trinh hóa lộc, một vốn một lời chất ủ dột [nhật nguyệt] cũng không thái có lợi, nguyên cục có đà la cùng độ thì lại càng không lợi, nhưng chủ sinh sôi nội tâm bất an, Hóa kị đương nhiên tệ hơn. Nhược Hóa kị mà vừa là dương đà sở giáp. Bản chất quá nặng úc [nhật nguyệt], thường thường là đại khuynh bại của năm.

Rộng rãi [nhật nguyệt] ưa liêm trinh hóa lộc, nhưng cũng không ưa liêm trinh Hóa kị.

Phá quân ngồi một mình cung viên, vô luận loại nào bản chất [nhật nguyệt], trải qua đi đều có khuyết điểm, duy rộng rãi người bất lợi trình độ nhỏ lại. Trung Châu phái có nhất cú khẩu quyết: Nhật nguyệt cứ độ phá quân, vận vô toàn bộ mỹ, có thể tường mười hai cung lai đã định trước kỳ bất lợi tính chất, hoặc tử nữ, hoặc phu thê, hoặc phụ mẫu, hoặc tật ách, ở các cung viên nhất định tìm cho ra khuyết điểm, bất khả chuyên chú vu cung tài bạch cập sự nghiệp cung suy đoán.

Nhược phá quân cát hóa, sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, thì thường thường là [nhật dụng] khai vận của kỳ. Giá và tiền thuật cũng không mâu thuẫn, bởi vì vận thế có khuyết điểm không phải là bất năng khai vận.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, nhược cụ ổn định màu sắc người, thủy nên [nhật nguyệt] trải qua đi, mà rộng rãi người càng may mắn. Ủ dột người trải qua đi không ổn định thiên đồng cung độ, thì không khỏi tiên trải qua ngăn trở hoặc rách nát, sau đó thủy cáo yên ổn.

Ủ dột [nhật nguyệt], trải qua đi tới thiên đồng hóa lộc cung độ, nữ mệnh vưu cần phải phòng trượt chân. Ở lưu niên hóa lộc người nặng, nguyên cục hóa lộc người khinh.

[vũ khúc Thiên phủ] cùng độ cung viên, cụ trù tính chung lực người, lợi bất luận cái gì bản chất [nhật nguyệt] trải qua đi. Nhược cụ thiên tệ của tính, thì ủ dột người ưa cụ đi động lực [Vũ phủ], rộng rãi người ưa tìm người bảo đảm thủ lực [Vũ phủ], có thể bù đắp tự thân khuyết điểm.

Nhược [Vũ phủ] tính chất thiên tệ, thì ủ dột [nhật dụng] trải qua đi, thường thường lục thân không hợp, tự thân cũng lang bạc kỳ hồ.

Hiện tại cử nhất [nhật nguyệt] thủ [cung phu thê] ví dụ gia dĩ nói rõ nhất nhất

Cung mệnh [thiên cơ cự môn] ở mão, năm đinh sinh ra, cự môn Hóa kị, phu thê [thái dương Thái âm], Thái âm hóa lộc, nhưng là dương đà tịnh bắn, bản chất thuộc về ủ dột, chích là bởi vì Thái âm cát hóa, sở dĩ ủ dột của tính không quá ác liệt.

Tới tân hợi vận, cung phu thê vô chính diệu, tá đối cung [thiên cơ cự môn] an tinh, có lưu lộc cùng độ, [cơ cự] là dương đà sở giáp. Cự môn nguyên cục Hóa kị đến tận đây hốt hóa thành lộc tinh, Vì vậy thê tử bất an vu thất, đưa ra ly dị yêu cầu.

Nhược nguyên cục [Thái âm thái dương] cụ rộng rãi bản chất, đến tận đây vận hạn, không được phải có đồng dạng sự kiện phát sinh. Xấu nhất tính chất là nguyên cục là dương đà chiếu xạ, tới đại vận thì là dương đà giáp kị, càng cự môn hóa lộc khơi mào tinh diệu tính chất xung đột, sở dĩ khó tránh khỏi sinh sôi sự cố.

----------------------------------------------------------------------------

51 tham lang ngồi một mình dần thân

51 tham lang ngồi một mình dần thân

Tham lang ở dần thân cung ngồi một mình, đối cung tất là liêm trinh, sở dĩ có thể tăng người ngạo khí và nhạy bén, đồng thời cũng nên làm chính trị hoặc đảm nhiệm hành chính chức vụ. Đến đây và ngồi một mình tử ngọ nhị cung thì thụ tử vi ảnh hưởng bất đồng.

Tham lang ở dần cung, nếu có sát diệu hội chiếu, phát không kiên nhẫn cửu, phải ức giáng tâm chí, giới đi nghiêu lộng hiểm, thủy có thể trì doanh bảo thái.

Tham lang ở thân cung, năm mới lận đận, suốt đời sự nghiệp do gian khổ phấn đấu mà đến, nhưng thường dễ dàng sau khi thành công sa vào tửu sắc, kết quả vừa quy về thất bại. Nhưng nếu vô sát diệu, thì do tay không mà thành đại nghiệp, mặc dù bị người chỉ trích, duy cũng thụ mặt khác một số người tôn sùng. Nhược sát diệu kị hình cướp tịnh lâm, thì cũng có lao ngục tai ương, hoặc tân sương toan đau khổ, lưu vong đất khách.

Tham lang ở dần thân cung ưa Hỏa Tinh là [hỏa tham cách], sai ai ra trình diện linh tinh thì phải không cách. [hỏa tham cách] chủ đột phát, sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc điều kiện tốt nhất, không gặp còn lại sát diệu cập Hóa kị, thiên không cướp, có thể kinh thương, nhưng dĩ mỹ quan cập tiêu phí tính chất hành vi là nên. Nhược sai ai ra trình diện dương đà, tuy có thể đột phát, nhưng không thích hợp kinh thương, nên dĩ mỹ quan cập tiêu phí nết tốt nghiệp của tài nghệ mưu sinh. Thảng sai ai ra trình diện thiên không cướp, trái lại nên làm kể trên hành nghiệp, có thể làm thiết kế hoặc Lý Công.

Tham lang không thích sai ai ra trình diện xương khúc, chủ làm việc đa hư ít thực, bất quá là nhà giàu có môn khách. Ở dần cung sai ai ra trình diện đà la, danh [phong lưu thái trượng], nguyên nhân chính sắc dồn họa.

Dần thân lưỡng cung tham lang hóa quyền, nữ mệnh nên trì hôn, bằng không khó có được lý tưởng đối tượng. Mà nam mệnh thì được có khả năng của thê, duy thụ thê tử khống chế quyền sở hữu tài sản. Cũng ưa sai ai ra trình diện Hỏa Tinh cùng độ, thì chủ có ý định khoảng thu nhập thêm ích.

Tham lang Hóa kị, thì đào hoa hóa thành tài nghệ, nhưng nhưng nên làm đa và khác giới tiếp xúc hành nghiệp.

Liêm trinh Hóa kị chính chiếu, lại thấy sát diệu, chủ còn nhỏ đa bệnh, suốt đời đa tâm tình buồn khổ, vu vận hạn không được giờ lành không thích hợp xuất môn đi xa.

Tham lang ngồi một mình dần thân, và liêm trinh tương đối, tam hợp cung là phá quân ngồi một mình, cập thất sát ngồi một mình.

Dần thân nhị cung tham lang tính chất tương phản. Nói chung, ở dần cung chủ sớm phát, nhưng trung lúc tuổi già cần phải phòng rách nát; ở thân cung năm mới bất lợi, trung niên phát tích, phát tích hậu cũng cần phải phòng rách nát. Tức là thuyết, dần cung tham lang phát được sớm phá được sớm, thân cung tham lang phát được trì phá được trì.

Nhưng mà cái gọi là [phát] và [phá], cố nhiên có thể xu tị, kỳ bản thân cũng có trình độ bất đồng. Bởi vậy nhưng cần phải tham thảo đến đây nhị cung viên tham lang bản chất.

Tham lang ở dần thân tinh khiết chủ dục vọng, nhưng ở dần cung người thì có khuynh hướng sắc dục hoặc tình cảm, ở thân cung người thì có khuynh hướng ham muốn hưởng thu vật chất hoặc vật chất, giá thuộc về cơ bản tính chất. Ham muốn hưởng thu vật chất mạnh tham lang, nhân sinh đa phấn đấu, sắc dục mạnh tham lang, cũng có thể đem của chuyển hóa thành sự nghiệp thượng giao tế xã giao, hoặc làm hữu thanh sắc khuyển mã tính chất sự nghiệp, sở dĩ cũng không là kém.

Tham lang hóa lộc, không thể trực tiếp giới định kỳ vi thuộc về tình cảm, hay là thuộc về vật chất, cần phải thị cùng hội chư diệu mà định. Đà la cùng cung, tăng tình cảm, bởi vậy có [phong lưu thái trượng] cách cục, Hỏa Tinh cùng cung, tăng ham muốn hưởng thu vật chất, bởi vậy có [hỏa tham] cách cục.

Xương khúc, long phượng, cùng với đào hoa chư diệu, tăng tình cảm; khôi việt, phụ bật, cùng với hóa quyền, thì có thể tăng ham muốn hưởng thu vật chất. Nhất nhất bản tinh hệ tổ hợp vô hóa khoa của khả năng, cổ nhân đối với lần này có thâm ý. Sở dĩ bản tinh hệ cũng không nên trải qua hành tinh diệu hóa khoa cung viên, nhược trải qua đi thì trái lại nguyên nhân chính ra phong đồ trang sức chiêu thất bại, hoặc phát sinh mất danh dự chuyện món mà dồn [dương danh]. Đến đây cũng giống nhau quy tắc chung. Cụ thể mà nói, nhược trải qua hành văn khúc hóa khoa, phòng nhân sắc mà chiêu tổn thất; trải qua đi [tử tướng] mà tử vi hóa khoa, lại có lưu hóa khoa vọt lên, thì không được mà lại ra phong đầu, bằng không tất chiêu rách nát.

Tham lang và thiên không diệu cùng độ hoặc Hóa kị thì, giống nhau có thể giảm thiểu kỳ dục vọng, hoặc lợi cho tương dục vọng chuyển hóa. Duy phải có ngôi sao may mắn tường diệu hội hợp, sau đó mới có chuyển hóa lực.

Phá quân hóa thành quyền tinh, có thể tăng ham muốn hưởng thu vật chất. Hóa lộc thì thì tham lang cũng tất Hóa kị, thì thái độ làm người sinh giãy dụa phấn đấu dấu hiệu, ham muốn hưởng thu vật chất chi niệm so sánh cường, sắc dục chi niệm yếu kém.

[thiên cơ cự môn] cùng độ cung viên, giống nhau không thích hợp tham lang trải qua đi, duy cự môn hóa lộc, sau đó thủy sai ai ra trình diện may mắn, nhưng họa phúc ỷ phục, thì đến đây vận mặc dù cát cũng mạt thuần thanh. Phải tường thị hậu vận mà trước đó tức tác xu tị.

Ham muốn hưởng thu vật chất nặng tham lang, vu [cơ cự] cơ độ của năm, phải thận trọng hành sự, nhược sai ai ra trình diện sát kị, vưu bất khả rơi vào võng tình, bằng không sự nghiệp phát sinh cơ bản dao động.

[tử tướng] cùng độ cung viên, lợi trọng tình cảm tham lang, mà không lợi vật nặng dục người. Nói chung, người trước thượng chủ hưng phát, sau đó người thì đổi chủ động trêu chọc thô bạo.

Nếu vì [hình kị] giáp, lại không có [bách quan triều củng], hoặc mà lại có lưu sát Hóa kị xung hội, trọng tình cảm người nhược lưu luyến phong nguyệt, thì tất sự nghiệp rách nát, vật nặng dục người nếu không khách hàng quan tình thế, mưu toan phát triển, thì tương trêu chọc thị phi vưu oán.

Nói chung, tham lang trải qua đi [tử tướng] triền độ cung viên, dĩ bất quá phân tiến thủ, cập không được đắm chìm ham mê là nên.

Thiên lương độc thủ cung viên, đối trọng tình cảm tham lang so sánh bất lợi, trừ phi năng lực tạ hậu thiên nhân sự tương tính chất chuyển hóa, bằng không dễ nhạ tai nạn thô bạo. Nhất là đương Thái âm Hóa kị hoặc thiên cơ Hóa kị hội chiếu là lúc, canh cần phải phòng thay đổi sinh khửu tay hậu (lúc này cần phải tường thị [huynh đệ cung] cập [cung Nô bộc], có lúc cũng cần phải thị [cung tử nữ]).

Vật nặng dục tham lang trải qua đi, nhược sai ai ra trình diện sát thì chủ lận đận, phải ở lưu niên may mắn thì thủy có thể đồ tiến thủ.

Thất sát ngồi một mình cung viên, làm trọng ham muốn hưởng thu vật chất tham lang sở hỉ, là tiến thủ tính vận hạn. Nhược canh sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, định chủ mười năm nhân sự một phen tân, tương cục diện hoàn toàn cải biến.

Mà trọng tình cảm người thì không vì tốt vận, sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, cũng cận chủ trôi chảy, bất khả mậu mậu nhiên cải cách. Cho dù ở lưu niên, cũng phải tam phương tứ chính tinh khiết cát người, thủy có thể đồ thay đổi.

Liêm trinh ngồi một mình cung viên, nhược đái đào hoa tính chất, cực bất lợi vật nặng dục tham vết, thường thường nhân chinh ca trục sắc mà dồn khuynh bại, cho dù ở lưu niên, tình cảm người cũng không nên, duy khuynh bại tính chất hơi nhẹ.

Ở lưu niên, ưa liêm trinh hóa lộc, xung hội tham lang hóa lộc, hoặc liêm trinh điệt lộc, tham lang điệt lộc, thì là tiền kiếm được điệt điệt vận thế.

Phá quân ngồi một mình cung viên, làm trọng ham muốn hưởng thu vật chất người sở hỉ đi, cho dù không gặp cát hóa cát diệu, cũng tự nhiên có thể thay đổi thay đổi hoàn cảnh. Duy trọng tình cảm người trải qua đi thì trái lại bất lợi, thường thường nhân nhờ cậy người khác mà chiêu tổn thất ngăn trở. Sai ai ra trình diện sát kị, canh chủ cho dù ở lưu niên, cũng chủ và có gia thất nhân mến nhau, bằng không có ly hôn.

Phá quân vu đại vận hóa lộc, chủ sự nghiệp có nặng chuyển biến lớn, mà lại tính chất hài lòng, cho nên làm trọng ham muốn hưởng thu vật chất tham lang sở hỉ trải qua đi.

Thiên đồng triền độ cung viên, hóa cát, sai ai ra trình diện cát diệu, thì làm trọng ham muốn hưởng thu vật chất người đắc ý vận thế, thường thường ở đây vận hạn hưng gia. Cho dù ở lưu niên cũng mỹ vận. Duy trọng tình cảm người, mặc dù sai ai ra trình diện cát cũng không phải tinh khiết cát, phòng nhân đắc ý vênh váo mà chiêu rách nát, ở lưu niên thì tính chất hơi nhẹ.

Nhược sát kị hình được thông qua, vưu không thích lưu đà cùng trời cùng cùng độ, thì vật nặng dục người tiên trải qua rách nát sau đó hưng, trọng tình cảm người nhân an nhàn mà chiêu rách nát.

[vũ khúc Thiên phủ] cùng độ cung viên, nhược được lộc, làm trọng ham muốn hưởng thu vật chất tham lang cát lợi vận thế, nhưng trọng tình cảm người tức chủ hôn nhân phát sinh khúc chiết, cho nên ảnh hưởng sự nghiệp.

Thảng sát kị hình triền độ, vật nặng dục người nhân tài chiêu phi, trọng tình cảm người nhân tình gây. Ở lưu niên cũng có đến đây tính chất, phải có cẩn thận đề phòng.

[thái dương Thái âm] triền độ cung thản, nhân âm dương của tính không lo, vật nặng dục tham lang trải qua đi, mỗi dễ sinh ngăn trở, đối trọng tình cảm người thì trái lại so sánh có lợi, nhân vô thực chất khúc chiết phát sinh.

Duy Thái âm Hóa kị, hoặc thái dương Hóa kị, thì đối trọng tình cảm tham lang quá sức bất lợi, tất sinh trọng đại đả kích. Nữ mệnh vưu phòng hơn thế vận hạn thất thân vu không thuộc mình.

Đương cát hóa, cát hội là lúc, vô luận loại nào tính chất tham lang giai coi như là tốt vận, duy nhưng đối trọng tình cảm tham lang có lợi, chủ an nhàn hưởng thụ, mà vật nặng dục người thì bôn ba.

Hiện tại mà lại cử nhất tham lang ở [cung phu thê] ví dụ, để mở rộng kỳ tính chất nhất nhất

Cung mệnh [tử vi thiên tướng] ở tuất, bính năm sinh ra, có dương đà gửi thông điệp. Cung phu thê tham lang ở thân, đối cung liêm trinh Hóa kị, hơi đào hoa mà không nặng.

Án đến đây cung phu thê tham lang bản chất, ham muốn hưởng thu vật chất nặng, liêm trinh Hóa kị thì suy yếu tình cảm màu sắc. Đi tới tân xấu vận, cung mệnh được cát hóa, cung phu thê thiên lương ở hợi, cũng được cát hóa, là cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền, vừa hội nguyên cục thiên đồng hóa lộc, mà lại đến đây cung phu thê cát hóa, vừa vừa và cung mệnh cát hóa tương đồng. Cho nên kỳ nhập hơn thế đại vận cùng một phú thương kết hôn, hôn chồng sau thê cộng đồng khai sáng sự nghiệp. Đến đây đoạn kết hợp, ham muốn hưởng thu vật chất màu sắc nặng vu tình cảm màu sắc.

Loại này gặp gỡ, cũng và nguyên lai cung mệnh tử tướng tính chất hữu quan. Học giả có thể tự đại đi gia dĩ nghiên cứu và thảo luận.

---------------------------

52 thiên cơ cự môn tọa mão dậu

52 thiên cơ cự môn tọa mão dậu

Thiên cơ cự môn ở mão dậu nhị cung cùng độ, cái này tổ hợp có một đặc điểm, tức cảnh làm thơ nghiệp cung vô chính diệu, phải tá nhập cung phu thê tinh diệu. Bởi vậy tam phương tứ chính tựu biến thành cơ cự, âm dương, thiên đồng tổ hợp. [Trung Châu phái] truyền lại, có một [âm dương cùng cơ cự] tinh hệ bản cung tức là loại kết cấu này.

Cái này tổ hợp tính chất, chủ nhân khẩu thiệt nhanh và tiện, phản ứng nhạy cảm, nhưng làm việc lười nhác, dễ có đầu không đuôi. Hơn nữa thụ Thái âm thái dương ảnh hưởng, nhân tính cũng lúc lạnh lúc nóng, kiêm thả khí lượng hẹp.

Loại này mệnh cục, tối không thích hợp sai ai ra trình diện sát kị chư diệu, mặc dù phú quý cũng không bền, vưu kị sai ai ra trình diện kình dương, đà la, đa mặt trái thị phi hơn nữa sớm vận khả khảm, thối tẫn tổ nghiệp. Nữ mệnh nhất là bất lợi hôn nhân, dễ phùng tình cảm ngăn trở.

Thiên cơ hóa lộc được tài tất tốn nước miếng, nhược thiên cơ hóa quyền thì trải qua gian khổ mà sự nghiệp thành công, sắc nhất làm công vụ, hoặc phục vụ vu xí nghiệp lớn, nếu kinh thương, khúc chiết tất đại. Nhược thiên cơ hóa khoa, thì nhưng chủ gian khổ, nhưng có lợi cho cánh tranh, hơn nữa thường thường có thể nhân vất vả cực nhọc bày ra mà được hưởng danh dự.

Cự môn hóa lộc chủ nhân khẩu thiệt tiến tài, mặc dù đái cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh, nhưng nên làm truyền bá sự nghiệp. Cự môn hóa quyền, cụ có sức thuyết phục, tăng bản cung thủ mệnh người địa vị xã hội, năng lực nhân làm việc đàng hoàng mà nắm quyền.

Nhưng nếu thiên cơ Hóa kị hoặc cự môn Hóa kị thì chủ nhân đa vô vị suy nghĩ, kiêm thả làm việc do dự, đương dễ lỡ dịp duyên, đến nỗi cảm thấy có tài nhưng không gặp thời. Thiên cơ mang tới kỳ ngộ một cái chớp mắt tức thệ, phi chú ý nắm chặt, quyết định thật nhanh bất khả.

Cơ cự cùng cung, sai ai ra trình diện lộc tồn hoặc hóa lộc, hoặc đối cung sai ai ra trình diện lộc tồn, nếu không có sát diệu giai chủ sự nghiệp có biểu hiện, bị người đề bạt, địa vị cao thượng. Nhược sai ai ra trình diện sát diệu thì bình thường, duy nhưng có nhất định địa vị. Nhưng như vô cát diệu, chư sát tịnh thấu, thì chủ cuộc đời tất có hiểm trở.

Nữ mệnh thiên cơ cự môn, cũng không nên Hóa kị, bằng không dễ trượt chân, hơn nữa thích đùa lửa.

Nhược cung mệnh ở mão mà tá nhập dậu cung cơ cự, có lẽ cung mệnh ở dậu mà tá nhập mão cung cơ cự, sở sẽ tới là thiên lương, mà không phải thiên đồng. Chủ canh lợi cho khẩu tài phát huy, làm việc rất có trật tự, nhưng đáng sợ hơn nội tài, có quyền thuật, mà tình cảm phương diện thì tương đối nhạt mỏng.

[thiên cơ cự môn] vu mão dậu nhị cung cùng độ, đối cung vô chính diệu, tam hợp cung là trời cùng ngồi một mình, cập tá tinh an cung [Thái âm thái dương].

Ở đây nhị cung viên [cơ cự], chủ yếu khuyết điểm là cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh cập đa nghi, phải cát hóa, cát diệu, sau đó thủy có thể giảm bớt kỳ khuyết điểm, nếu có sát diệu cùng triền, thì khuyết điểm tăng.

Bởi vậy yếu phân biệt đến đây nhị cung viên [cơ cự] đặc tính, cần phải phân biệt kỳ vi ổn trọng, hay là là xốc nổi.

Cổ nhân nói [cơ cự cùng lâm, vị tới tam công], là chỉ bản chất ổn trọng [cơ cự] mà nói, cái gọi là [thiên cơ cự môn là phá đãng], còn lại là chỉ xốc nổi [cơ cự] mà nói. Hai người trong lúc đó phân biệt rất lớn, sở dĩ cần kể lại nghiên cứu.

[cơ cự] mừng đến lộc, quyền. Bản cục duy tân năm sinh ra, có cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền, sở dĩ nhất may mắn. Nhược thiên cơ hóa lộc, thì Thái âm tất đồng thời Hóa kị, nhưng mặc dù cải biến kỳ xốc nổi bản chất. Cự môn hóa quyền thì ổn trọng, nhân Thái âm tất đồng thời hóa khoa, nhưng cũng không bằng thiên cơ hóa quyền, được hội thiên đồng hóa lộc, ổn trọng trung lại có tài lộc. Duy cần phải chú ý, thiên đồng hóa lộc thì ảnh hưởng lộc đức cung thiên lương, khiến cho của tập có chứa ích kỷ ý tứ hàm xúc.

Sở dĩ [cơ cự] cùng lâm, dĩ được lộc, quyền, khoa hội người là ổn trọng kết cấu.

Nhược thiên cơ Hóa kị, thì tăng bay bổng, cự môn Hóa kị, thì biến thành khinh bạc, nhất đến đây cách sở không thích hợp.

Trừ Hóa kị ngoại, không thích hỏa linh cùng độ, linh tinh cùng độ xấu nhất, Hỏa Tinh cùng độ thứ hai. Hỏa linh nhị diệu dễ phá hư [cơ cự] ổn trọng. Sở dĩ [cơ cự] mà cự môn hóa lộc người, vừa có hỏa, linh cùng triền, thì chủ đái bay bổng của tính.

Tam hợp sở hội, dĩ thái dương được địa là tốt, thì xốc nổi của tính có thể giảm, cho nên [cơ cự] dĩ dậu cung sổ là có lợi. Nhưng nếu thái dương Hóa kị, thì xốc nổi của tính lại tăng.

Thiên đồng hóa quyền thì cự môn tất Hóa kị, là cho nên không được cát, hóa lộc thì ảnh hưởng cung phúc đức, Hóa kị thì càng thêm xốc nổi của tính.

[cơ cự] ưa tam phương tứ đang có phụ tá chư diệu hội hợp, thì ổn trọng của tính tăng, duy lộc mã bất năng tăng ổn trọng.

[tử vi thiên tướng] cùng độ cung viên, là ổn trọng [cơ cự] sở không thích, bởi vì thực sự khí cơ không được đầu, thường dễ thoái thoái thất cư. Mà xốc nổi người thì dễ được nhất thời gặp gỡ, mà đắc ý vênh váo, thảng năng lực trì kiêu bảo thái, thì là tốt vận.

Nhược [tử tướng] được [bách quan triều củng] hoặc [tài ấm], thì ổn trọng người đa chủ lịch tiến gian khổ sau đó yên ổn, đối nữ mệnh nói, đây là nhất khảo nghiệm tính vận lao.

Ở lưu niên thì không kể trên tính chất, cận cần phải thị tam phương tứ chính cát hung, hội cát người so sánh lợi cho bản chất ổn trọng [cơ cự], hội hung thì so sánh bất lợi xốc nổi. Nhiên ổn trọng người giới can thiệp vào, xốc nổi người giới đắc ý vênh váo, thì làm một vậy nguyên tắc.

Thiên lương ngồi một mình cung viên, giống nhau lợi ổn trọng mà không lợi xốc nổi. Ổn trọng người thường thường là khai sáng tính vận thế, mà xốc nổi người thì dễ phiêu đãng không chỗ nương tựa, hoặc sự nghiệp không có rễ.

Nhược thiên lương ở đại vận hóa quyền, hóa khoa, thì vưu lợi cho ổn trọng [cơ cự], xốc nổi người hoặc dễ lộng quyền sinh sự, hoặc thị hư danh gây. Ở lưu niên cũng có đến đây tính chất.

Thất sát ngồi một mình cung viên, cũng lợi ổn trọng mà không lợi xốc nổi. Trừ phi lộc, quyền, khoa tam cát hóa đủ hội, lại thấy cát diệu cùng hội, sau đó xốc nổi người thủy dễ hưng phát, bằng không đồ lao vô công. Nhiên hưng phát lúc nhưng cần phải không được tồn tự lợi chi tâm, sau đó thủy có thể trì doanh bảo thái. Nhược sát kị hình thấu, thì là vọng tác gây tai hoạ vận thế, đại hạn và lưu niên cùng có đến đây tính chất. Đắp bản chất xốc nổi người, vu thất sát niên hạn, mỗi dễ nhân thuận cảnh mà tự định giá ăn hớt kế hoạch, kết quả thụ tổn thất thường thường là chính.

Liêm trinh ngồi một mình cung viên, sai ai ra trình diện cát hóa vị tất đối ổn trọng [cơ cự] có lợi, nhân thường thường dễ nhạ tai bệnh. Còn đây là bởi liêm trinh hóa lộc đối [cơ cự] dễ khởi tình cảm khốn cong, mà bởi vậy thu nhận tai bệnh. Phải đồng thời sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu hội hợp, thủy tương tình cảm chuyển hóa thành tinh thần, sau đó sự nghiệp thủy được phát triển. Lưu niên như thế, đại hạn cũng như thế.

Kể trên tình hình, xốc nổi người tính chất so sánh ổn trọng người vưu kém.

Nhược sát kị hình hao tổn chư diệu đủ thấu, xốc nổi người thay đổi chiêu hại, hoặc nhân cạnh tranh mà dồn sự nghiệp khuynh bại, thân bại danh liệt. Ổn trọng người so sánh tốt, cũng phải giới sái sắc tài vận, không thích hợp tồn cạnh tranh chi tâm.

Phá quân ngồi một mình cung viên, cận vi ổn trọng [cơ cự] sở hỉ, mà xốc nổi người thì vu phá hư hậu bất năng kiến thiết, năng lực cách mà không năng lực hưng, bởi vậy phải thận trọng làm, thảng hội hợp ác tinh hung diệu, thì xốc nổi người thường thường là khuynh gia của vận.

Phá vận được cát hóa, lại thấy cát diệu, sau đó thủy lợi [cơ cự] cải cách, nhưng nhưng dĩ không được trêu chọc thị phi khẩu thiệt là nên, bằng không mặc dù một thời đắc ý, nhưng ảnh hưởng hậu vận. Cho nên mặc dù bản chất ổn trọng [cơ cự], cũng phải coi trọng nhân tế quan hệ.

Thiên đồng ngồi một mình cung viên, giống nhau là [cơ cự] đắc ý vận thế, mặc dù ở giữa tất quá trình một ít ngăn trở, nhưng mà lại cũng nhất định có thể xoay số phận. Ổn trọng người lợi cho xốc nổi người, sai ai ra trình diện cát diệu vừa lợi cho sai ai ra trình diện hung diệu, đến đây vừa làm một vậy quy tắc chung, không được chuế.

[cơ cự] thường thường ở trên trời cùng triền độ lưu niên hoặc đại vận hưng gia lập nghiệp, ổn trọng người Vưu Giai, cho nên đối với lần này vận thế tuyệt đối bất khả bỏ qua, ứng với chú ý nắm chặt cơ hội tốt, duy thiên đồng Hóa kị thì là vận rủi.

[vũ khúc Thiên phủ] cùng độ cung viên, duy bản chất cực kỳ ổn trọng [cơ cự], sau đó thủy là phát tích vận thế, bằng không dù có cát hóa, cát diệu, cũng không quá chủ chìm nổi. Đến đây đắp bởi [Vũ phủ] là thuộc về tinh khiết vật chất tinh diệu, [cơ cự] là thuộc về tinh khiết tinh thần tinh thự, hai người khí chất bất tương đầu.

Nhược [Vũ phủ] có sát kị chư diệu cùng độ, thì bất lợi [cơ cự], nhất là bất lợi bản chất xốc nổi người, thường thường phát sinh tai bệnh. Ở lưu niên cũng có đến đây tính chất.

[Thái âm thái dương] cùng độ cung viên, giống nhau ưa thái dương nhập miếu, thì tuy có khúc chiết cũng khinh. Không thích nhất thái dương lạc hãm mà lại Hóa kị, thì tất hưng trọng đại tai nạn, bản chất xốc nổi người vưu quá mức.

Thái âm nhập miếu, cận vi bản chất ổn trọng [cơ cự] sở hỉ, chủ được tài thuận lợi. Nhược bản chất xốc nổi, thì được tài của vận cũng không kéo dài.

Nhược sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cát hóa cùng hội, thì tung bản chất lỗ mảng [cơ cự] cũng năng lực hưng phát, nhưng dễ nhân hơi có tiền tài quyền thế tức sinh thị phi, nhất là bất khả sa vào tửu sắc.

Tham lang ngồi một mình vận hạn, thường thường là [cơ cự] phát sinh nhân sinh trọng đại cải biến của kỳ. Xốc nổi người, kỳ rung chuyển biên độ cũng thường thường lớn hơn nữa, phải sai ai ra trình diện tham lang hóa lộc, hóa quyền, sau đó thủy có thể làm cho biến hóa quá trình, bất trí phát sinh không được cát của ảnh hưởng.

Ở lưu niên, tham lang cung độ đối ổn trọng người cũng so sánh có lợi. Còn đây là giống nhau quy tắc chung.

Tham lang Hóa kị, ổn trọng [cơ cự] bất quá mệt nhọc bôn ba, mà xốc nổi người lại dễ cho nên nhạ hạ mầm tai hoạ, cần phải tường mười hai cung mà định kỳ dồn họa căn nguyên.

Giống nhau dưới tình hình, [cơ cự] không thích hợp canh đi [cơ cự] tá tinh an cung vận hạn hoặc lưu niên. Sở dĩ nguyên tọa mão cung người không thích hợp đi dậu hạn, nguyên tọa dậu cung người không đổi đi mão hạn. Đến đây vừa là [Trung Châu phái] bí truyền, tức cái gọi là [cơ cự kị thiên di].

Hiện tại cử một [thiên cơ cự môn] ở [cung phụ mẫu] ví dụ, để độc giả tương kì tính chất mở rộng nhất nhất

Cung mệnh tham lang ở dần ngồi một mình, bính năm sinh ra, liêm trinh Hóa kị củng xung. Cung phụ mẫu thiên cơ hóa quyền, hội thiên đồng hóa lộc, lại được khôi việt cập ân quang thiên quý hội chiếu. Nhất nhất cung phụ mẫu [cơ cự], bản chất tương đương ổn trọng (lúc này cùng trời lương thụ thiên đồng ảnh hưởng tính chất không quan hệ, nhân thiên lương đã phi [cung phúc đức]). Sở dĩ chủ một thân phụ mẫu di hạ dư ấm.

Tới quý tị đại vận, cung phụ mẫu thất sát, hội phá quân hóa lộc, tham lang Hóa kị, kình dương cùng độ, tức là thừa thụ phụ mẫu dày di sản vận hạn. Chú ý tới [cơ cự] trải qua đi thất sát phản ứng tính chất, nhất là tham lang Hóa kị mà phá quân hóa lộc, thì có thể minh bạch đẩu số tinh hệ bản chất nặng yếu.

-----------------------------------------------------------------------------

53 tử vi thất sát tọa tị hợi

Tổ thứ sáu tử vi ở tị hợi

53 tử vi thất sát tọa tị hợi

[tử vi thất sát] cùng độ vu tị hợi nhị cung, đối cung là trời phủ, tam hợp cung hội [vũ khúc tham lang], cùng với [liêm trinh phá quân].

Tử vi là đế diệu, thất sát là tinh, hai người cùng cung, biểu hiện ra không có gì sánh kịp khí thế, chủ nhân có nhiều khai sáng lực mà lại tư tưởng đặc biệt.

Nói như vậy tử sát có thể coi là quyền lực tượng trưng, sở dĩ tử vi không thích hợp tái hóa quyền, bằng không chủ nhân quyền lực dục quá cao, biểu hiện cũng một loại kẻ khác khó có thể chịu được khí phách.

Tối nên được cát diệu hội chiếu. Như phụ bật xương khúc lộc mã cùng hội, thì khiến cho thất sát cương dũng có anh hùng đất dụng võ, cái gọi là [hóa sát vì quyền] tức là loại này cách cục. Nhưng giả như vô cát diệu hội chiếu, thì giống như anh hùng vào rừng làm cướp là giặc, tranh luận miễn biểu hiện cường rất bá đạo, chủ nhân hoành nổi giận phá.

Nữ mệnh tử sát, ở hôn nhân phương diện thượng không có gì đáng ngại, nhưng nếu như chư sát gửi thông điệp, nhưng chủ cô độc.

Giá tổ tinh hệ thuộc về tinh khiết vật chất tính kết cấu, tinh diệu hội hợp cường liệt, bởi vậy thường thường cát hung ở chỗ một đường.

Muốn đẩy phán đoán [tử sát] ở hai cái này cung viên bản chất, từ tối cực đoan lai phân biệt, có thể phân chia vì quyền uy hoặc hoành bá. Người trước đa chính đồ phát triển, người sau thì thường thường dễ lầm vào lạc lối. Bất quá, [tử sát] ở mệnh người đó thông thường vô mãnh liệt như vậy cực đoan tính chất, sở dĩ chỉ là lưỡng chủng tính chất trung khuynh hướng tương đối mà thôi.

[tử vi thất sát] bản thân tức có quyền lực tính chất, sở dĩ nếu không nên tăng mạnh kỳ quyền lực, bằng không tức dễ biến thành hoành bá. Đương tử vi hóa quyền là lúc, phải và văn xương văn khúc, tả phụ hữu bật, thiên khôi thiên việt cùng cấp hội, sau đó thủy có thể kỳ hoành bá khí, càng không hình sát, thì vì quyền uy.

Nhược tử vi không thay đổi quyền, có phụ tá chư diệu hội hợp, thì mặc dù sai ai ra trình diện hỏa linh cũng không là hoành bá, cận chủ quyền uy. Nhưng nếu vô phụ tá chư diệu cùng hội, thì tuyệt không nên sai ai ra trình diện sát, nhược sai ai ra trình diện Hỏa Tinh đà la, hoặc kình dương linh tinh cùng độ hội chiếu, thì [tử sát] hóa thành hoành bá. Nhân sinh cũng tất đa ngăn trở.

Đối cung Thiên phủ tối nên canh can hóa khoa, thảng vô sát diệu cùng triền, thì có thể tiêu mất [tử sát] hoành bá, cho dù bất năng chuyển hóa thành quyền uy, cũng thiếu rất nhiều hung hãn, cuộc sống gặp gỡ bởi vậy cũng đa thuận cảnh.

Tam hợp cung hội [vũ khúc tham lang], dĩ tham lang hóa lộc là tốt, vũ khúc hóa lộc thứ hai. Nhân vũ khúc hóa lộc, khiến cho [tử sát] nhưng làm phiền luy, không bằng tham lang hóa lộc đứng đầu hưởng thụ.

Đồng lý, [liêm trinh phá quân] cũng ưa liêm trinh hóa lộc, thắng phá quân hóa lộc, phá quân hóa lộc canh so sánh vũ khúc hóa lục là lao lực.

[tử sát] bản thân cho dù vô hoành bá của tính, cũng không nên hội cái khác tinh diệu hóa quyền. Tham lang hóa quyền, ảnh hưởng nhỏ lại; phá quân hóa quyền. Nhân có liêm trinh hóa lộc điều hòa, cũng không là mắc, nhược vũ khúc hóa quyền, thì không thích hợp canh đái sát diệu, đái sát diệu thì ảnh hưởng [tử sát] là hoành bá, mặc dù Thiên phủ hóa khoa cũng nan điều hòa. Là cho nên nhâm làm Thiên phủ không thích hợp hóa khoa.

Tử vi bản thân hóa khoa, chỉ cần có một ... hai ... Điểm phụ tá tinh diệu hội hợp, tức là quyền uy mà không phải là hoành bá. Cùng hội người là văn diệu, canh chủ nho nhã nho nhã, tiền nhân dụ của là [nho tướng phong lưu]. Lúc này sai ai ra trình diện hỏa linh cũng hóa thành tường hòa khí, sau đó [hỏa tham][linh tham] cách cục tài áp dụng. Bằng không hoành phát lúc cực dễ hoành phá.

Quyền uy [tử sát] dễ xuất nhập đầu địa, nhân sinh cũng so sánh trôi chảy, mặc dù ngăn trở mà vô hung hiểm; nhược thành hoành bá của tính, thì dễ khởi dễ điệt, tai bệnh cũng đa,

[liêm trinh phá quân] cùng độ cung viên, nên quyền uy mà không nên hoành bá. Quyền uy người có thể có điều tạo, mà khí chất hoành bá [tử sát], mặc dù phùng cát hóa, vu vận hạn sai ai ra trình diện điềm xấu lưu niên, liền lập tức sinh ngăn trở hoặc rách nát. Nhất là hội [hỏa tham] và [linh tham] là lúc, thành bại thường thường rất nhanh, mười năm đại vận nội có thể phát sinh đa lần nhiều lần.

Nhược sai ai ra trình diện sát kị hình được thông qua, hoặc là [hình kị] giáp thiên tướng xung củng, thì quyền uy người chủ thụ cạnh tranh áp lực, lúc này tức nên xem xét thời thế mà đính định thoái thoái cơ hội. Khí chất hoành phách giả, tuyệt không nên trêu chọc thị phi, bằng không tất liên lụy thật lớn phong ba.

Nhược nguyên cục liêm trinh Hóa kị xung đại vận vũ khúc Hóa kị, hoặc nguyên cục vũ khúc Hóa kị xung vận hạn tham lang Hóa kị, tái xung lưu niên liêm trinh Hóa kị, tái kiến dương đà điệt xung, lại thấy hình hao tổn, vô lộc giải cứu hoặc lộc khinh đào hoa nặng, thì là nguy hiểm của năm, thường thường nhân thất bại mà hưng phí hoài bản thân mình chi niệm. Nữ mệnh vưu nhiên.

Thiên phủ ngồi một mình cung viên, là thiên không lộ người, thì không luận bất luận cái gì tính chất [tử sát] giai không thích hợp đi, cho dù là lưu niên cũng đa rách nát, hoành phách giả canh chủ bạo bại.

Nhược Thiên phủ phủ bẩm phong phú, lại không có sát thấu hội, quyền uy người thủy chủ trôi chảy bình thản, mà khí chất hoành bá [tử sát] cận cần phải thủ trì doanh của giới.

Thiên phủ hóa khoa được lộc, canh sai ai ra trình diện ân quang thiên quý, thai phụ phong cáo, ba máy bát tọa chư diệu, quyền uy người chủ thụ thù quang vinh.

Bởi khí chất bất tương đầu, cho nên giống nhau nguyên tắc, [tử sát] trải qua đi tới Thiên phủ lưu niên, dĩ dũng cảm không được tiến thủ là nên.

[thiên đồng Thái âm] cùng độ cung viên, giống nhau là [tử sát] sở hỉ. Đắp [tử sát] chủ lao, được [cùng âm] thì có sự yên lặng. Cho nên bản chất quyền uy người, thị đây là hưởng thụ vận trình. Duy không thích hợp thiên đồng Hóa kị, thì chủ dục tịnh mà không được tịnh, thường thường là bản thân khỏe mạnh không tốt hiện ra, vưu cần phải chú ý, trái tim huyết quản bệnh.

Khí chất hoành phách giả, đi [cùng âm] đại hạn, mặc dù biến đổi bất ngờ, bất quá vận thế nhưng tốt. Cũng không nên thiên đồng Hóa kị, cần phải phòng tâm bệnh cập hệ thần kinh bệnh.

Nguyên cục Thái âm Hóa kị, nhược xung hội đại hạn thiên cơ Hóa kị, thì là [tử sát] sở không thích, chích nên tịnh thủ, không thích hợp có điều làm. Bất quá người trong giang hồ, cho nên cũng lúc nào cũng thu nhận phỉ báng vưu oán, hoặc là thuộc hạ ngầm chiếm tài vật.

[vũ khúc tham lang] cùng độ cung viên, nên quyền uy không thích hợp hoành bá. Quyền uy người thường thường vận thế đang thịnh, sai ai ra trình diện cát hóa cát hội Vưu Giai, chích cần phải không gặp sát kị chư diệu, bình thản trung tức bao hàm sinh ý; duy hoành phách giả trải qua đi đến tận đây cung viên, tuy là lưu niên, cũng chủ đa cạnh tranh thị phi làm phức tạp. [hỏa tham] thành cách cũng chủ sợ bóng sợ gió sầu lo sau đó được tài.

Nhược sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, quyền uy người phát mà bền, hoành phách giả cũng không bền.

Thảng sát kị hình thấu, quyền uy người cận chủ cạnh tranh, thu hoạch không bằng lý tưởng, mà hoành phách giả thì đa khuynh bại. Đà la cùng độ, canh chủ tự thân cử chỉ thố trêu chọc thị phi thô bạo.

Nhược tham lang Hóa kị vọt lên liêm trinh Hóa kị, sai ai ra trình diện sát diệu cùng hội, vưu cần phải chú ý nhân tửu sắc tài vận trêu chọc thị phi.

[thái dương cự môn] triền độ cung viên, hoành phách giả không thích thái dương quá vượng, sở dĩ trải qua đi dần cung [cự dương] thường thường chiêu phi gây, cho nên trải qua đi thân cung là tốt. Quyền uy người thì tương phản, ưa dần cung không thích thân cung, dần cung sinh sôi lực trọng đại.

Nhược sát kị hình thấu, quyền uy người đa lục thân hình khắc, vưu bất lợi cùng người hợp tác, mà hoành phách giả thì cần phải phòng quan phi kiện tụng.

Đối quyền uy người nói, cự môn hóa lộc thì làm hiệu lệnh, cho nên trội hơn thái dương hóa lộc; đối hoành phách giả nói, thái dương hóa lộc thì là danh vọng, cho nên trội hơn cự môn hóa lộc, đến đây vừa làm một vậy quy tắc chung.

Thiên tướng ngồi một mình cung viên, phùng [hình kị] giáp, thì là hoành phách giả thụ áp lực cập ngăn trở vận trình. Tối ngại lúc này phá quân hóa lộc lai xung, thì biểu hiện là nhiều cơ hội, ngăn trở cũng đa, mà lại thường thường sắp thành lại bại. Quyền uy người phùng [hình kị] giáp, cũng đa sinh sôi lực, thường thường là đột phá tính của vận trình. Vu lưu niên cũng chủ may mắn, duy làm phiền đa oán mà thôi.

Phùng [tài ấm] giáp, hoành phách giả cần phải an phận thủ thường, thì tự nhiên tiến bộ, thảng dùng hết xảo trá, trái lại chiêu thị phi, là hậu vận phát sinh rách nát của nhân tố.

Thiên tướng được lộc là dương đà giáp, thảng tái vô cát diệu tướng phù, [tử sát] giai nghi tịnh không thích hợp động, động thì thu nhận tổn thất.

[thiên cơ thiên lương] cùng độ cung viên, cũng lợi ích kinh tế uy bất lợi hoành bá. Nhưng thường thường bất lợi lục thân, nhân sinh cảm thấy cô lập.

Sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, quyền uy người chủ tự lập, mà hoành phách giả thì khả năng bởi vậy lầm vào lạc lối. Nhược sát kị hình hao tổn cùng hội, hoành phách giả thay đổi bởi chuyển biến, mà dồn nhân sinh lang bạc kỳ hồ.

Thiên lương hóa lộc, bất lợi hoành bá, khả năng phát triển là lừa gạt; quyền uy người thì ưa thiên cơ hóa quyền, canh sai ai ra trình diện cát diệu, thì không vãng mà không lợi.

Thiên cơ Hóa kị, vô luận loại nào bản chất [tử sát] đều không thích hợp. Quyền uy người có thể coi như là cuộc sống rèn đúc, mà hoành phách giả thì thường thường nhân tâm lý ảnh hưởng, đến nỗi vọng tác sinh tai.

Hiện tại cử nhất [tử vi thất sát] thủ [cung Nô bộc] ví dụ, để nghiên cứu và thảo luận nhất nhất

[thiên đồng Thái âm] tọa mệnh vu tử cung, nhâm năm sinh ra, hội thiên lương hóa lộc, kình dương cùng độ.

Cung Nô bộc [tử vi thất sát], tử vi hóa quyền mà vũ khúc Hóa kị, linh tinh cùng độ, tính chất thuộc về hoành bá.

Tới ất tị đại vận, cung Nô bộc tá thìn cung [cơ lương] an tinh, thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền, hội [thái dương cự môn] cập tá tinh an cung của [thiên đồng Thái âm] mà Thái âm Hóa kị, lại có nguyên cục đà la.

Ở đây vận hạn nội, bị chính khéo tay tài bồi hỏa kế sở luy, không chỉ ngầm chiếm tài vật, kiêm thả một mình cùng người hợp tác, đoạt đi khách hàng của mình, đến đây đó là nguyên cục cung Nô bộc có hoành bá khí duyên cớ [tử sát] trải qua đi [cơ lương] mà lầm vào kỳ

Đồ, đến đây tức là khắc ứng với.

---------------------------------------------------------------------------

54 liêm trinh phá quân tọa mão dậu

54 liêm trinh phá quân tọa mão dậu

[liêm trinh phá quân] vu mão dậu cung cùng độ, đối cung là trời tướng, tam hợp cung là [tử vi thất sát], cùng với [vũ khúc tham lang], tinh diệu tổ hợp mạnh phi thường liệt, sở dĩ chủ không tuân thủ tổ nghiệp, vô phụ mẫu che chở, nên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Ở tính cách phương diện từ tốt cùng lúc mà nói, tức có lực đánh vào có thể nhìn chung chính nghĩa, có lý tưởng có thể là lý tưởng phấn đấu, sở dĩ là tốt đẹp chính là gây dựng sự nghiệp nhân tài. Từ không tốt cùng lúc mà nói, thì ngại nhân sinh thiếu yên ổn, vô pháp an nhàn, suốt đời là khai sáng mà phí sức sức lao động.

Bởi tinh diệu tính chất chủ biến động, sở dĩ không thích hợp kinh thương, bằng không dễ đứng núi này trông núi nọ, không tuân thủ nhất nghiệp, hơn nữa khả năng nhân lý tưởng rất cao mà dồn ăn ý khuynh bại. Nhưng tuy rằng làm nhân viên tạm thời, nhưng nên thụ lĩnh đạo sai khiến, lúc nào cũng đảm nhiệm khai sáng tính chất công tác. Như cơ cấu trong vòng một thời vô khai sáng tính công tác, thì dễ bị phái là lĩnh đạo nhiều bộ môn, cũng chủ kiêm chức kiêm chức, đến nỗi phí sức sức lao động.

Như mạng cung đào hoa chư diệu tất tập, thì dễ thành vị lĩnh đạo khác giới công tác chủ quản, hoặc hành nghiệp tính chất và khác giới hữu quan.

Nhưng vô luận như thế nào phàm cung mệnh liêm phá tọa thủ người, còn nhỏ tất đa tai bệnh, nhược cung phụ mẫu hội sát, thì chủ còn nhỏ tức và phụ mẫu vô duyên. Cho đến xuất thân, cũng tất chịu đủ biến động mạo hiểm, sau đó có thành tựu. Sở dĩ từ hưởng thụ phương diện mà nói, bản cung tinh hệ cũng không chủ phúc trạch.

Mừng nhất liêm trinh hóa lộc hoặc lộc tồn hội hợp, thì mặc dù vất vả cực nhọc vẫn có thể phú quý. Gặp văn xương văn khúc thì canh năng lực biểu hiện ra cao thượng nghiệp dư ham mê, hơn nữa giảm thiểu nhân sinh đường xá gồ ghề.

Nếu như Tứ Sát hội chiếu, còn lại là chính phủ cơ cấu trung hạ tầng hành chính nhân viên, nhưng cũng nên học tập tài nghệ, cổ nhân nói [liêm phá phùng Tứ Sát, chủ xảo nghệ dẹp an thân].

Liêm phá phùng sát Hóa kị chủ suốt đời phần nhiều là phi đấu tranh, hơn nữa dễ mắc thần kinh suy nhược cập trái tim bệnh, cũng thường có da mẫn cảm của chứng. Nhược sát kị hình diệu tịnh chiếu, thì có khuynh gia của quan phi.

Bính năm sinh ra liêm trinh Hóa kị mà lại sai ai ra trình diện sát diệu, nhược cung mệnh có thiên hình cùng độ, cần phải phòng thông nhau rủi ro, nhược ở đối cung thấy vậy tinh hệ cũng chủ ở ngoại địa phát sinh thông nhau ngoài ý muốn. Sai ai ra trình diện kình dương vu bản cung cập đối cung, thì làm hại vưu liệt. Đến đây tính chất dĩ liêm phá ở dậu cung thì càng chuẩn nghiệm, không thể không đề phòng, xu tị chi đạo trái lại nên dấn thân vào quân cảnh, hoặc tác thử máu cập máu nghiên cứu các loại công việc.

Liêm phá ở dậu cung, Hỏa Tinh cùng độ, nhân Hỏa Tinh lạc hãm của cho nên, trở thành tính chất bất lương tinh hệ kết cấu, một thân tính cách ít thân tình, hơn nữa phản loạn tính cách quá nặng. Nhược liêm trinh Hóa kị, canh mỗi ngày hình người, thì dễ nhân sự nghiệp thất bại mà sinh tự sát chi tâm.

Nữ mệnh liêm phá tọa mệnh, trượng phu có gặp ở ngoài người trái lại có thể đầu bạc tư thủ. Cho nên nên dĩ sự nghiệp làm trọng, bằng không bỗng hoành sanh ba chiết. Như mạng cung hoặc cung phúc đức đào hoa mặn tập, thì tự thân vu hôn hậu, cũng dễ thái độ làm người truy cầu.

Phàm [liêm phá] thủ mệnh, tối nên làm công chức, dĩ phục vụ là tính chất, dĩ khai sáng là chức trách. Sở dĩ khác nhau đến đây hệ tinh diệu bản chất, nên chú ý kỳ vi làm theo việc công, hay là tư lợi.

Liêm trinh hóa lộc, thì là lý tưởng cao, có chính kiến, liêm trinh Hóa kị thì tinh khiết là tư lợi. Sở dĩ [liêm phá] thủ mệnh mà giá trị liêm trinh Hóa kị người, đa hoành nổi giận phá, tức nhân kỳ tư lợi của tính sở trí.

Phá quân hóa lộc, không bằng liêm trinh hóa lộc, nhân phá quân hóa lộc thường thường vất vả cực nhọc, quan võ người càng sinh ra nhân tử. Kỳ làm theo việc công tính chất như nhau liêm trinh hóa lộc, mà mệt nhọc thì qua.

Liêm trinh Hóa kị cố là tư lợi, nhưng mà vô sát hình chư diệu cùng hội, cũng chủ tư tâm không nặng, thảng rất có phụ tá chư diệu cùng hội, vị thường bất khả dĩ phát tích, nhưng ngại dễ nước chảy bèo trôi, chỉ biết leo lên quyền thế, sở dĩ vận hạn không được cát, rách nát cũng tùy theo mà đến.

Vũ khúc Hóa kị, là bất lương tinh hệ kết cấu, làm quan võ so sánh tốt, nhưng cũng dễ sinh ý ngoại, vu liêm trinh Hóa kị vận hạn lưu niên đặc biệt nhu phải chú ý. Bởi vũ khúc Hóa kị cũng chủ thị thế được tài, cho nên cũng tư lợi.

Liêm trinh có sát diệu cùng độ thì là tư lợi, vưu không thích sai ai ra trình diện hỏa linh, chủ lừa gạt, nhưng cũng dễ khuynh bại, cho dù xương khúc cùng độ cũng không có thể thay đổi thay đổi đến đây hạng bản chất.

Liêm trinh và kình dương cùng hội, chủ thị phi kiện tụng. Canh hội hỏa linh, thiên hình cùng độ thì suốt đời tất trải qua một lần đại tụng, hoặc huyết quang tai ương. Nữ mệnh gặp của, kỳ trình độ nguy hiểm hơi nhẹ.

[vũ khúc tham lang] và hỏa linh cùng độ chủ hiển hách, nhưng trừ phi [liêm phá] hóa cát, hoặc phụ tá chư diệu mặn tập, bằng không nhưng chủ tư lợi mà không phải là làm theo việc công.

[tử sát] không thích hóa quyền, chủ hào đoạt, là tư lợi kết cấu. Xương khúc, phụ bật cùng hội người, thì làm theo việc công tính chất tăng.

Thiên phủ ngồi một mình cung viên, giống nhau là [liêm phá] sở hỉ, là yên ổn vận trình, nhưng nếu Thiên phủ thiên không lộ, thì cận nên làm theo việc công [liêm phá] trải qua đi, coi là nhân sinh rèn đúc, nhược bản chất tư lợi người, thì hơn thế vận trình thường thường ảnh hưởng hậu vận. [tử vi đẩu số] cường điệu xu tị, cường điệu hậu thiên nhân sự vận trình.

Thiên phủ được lộc, hoặc vu vận hạn lưu niên hóa khoa, thì làm theo việc công người trải qua đi, phải đặt cuộc sống lộ hướng. Mà tư lợi người thì thường thường nhân của kết bè kết cánh, đối hậu vận tạo thành ảnh hưởng xấu.

[thiên đồng Thái âm] cùng độ vận hạn, tư lợi [liêm phá] thường thường có thể nhân của bạo phát. Nhược hóa cát, hội cát diệu, thì bạo phát hậu năng lực bảo thái thời gian khá lâu, nhược Hóa kị, có thể hình hao tổn sát diệu, thì bạo bại tướng tùy bạo phát mà đến. Ở lưu niên, thì nguyên nhân chính bạo phát mà phục tai hoạ cơ hội.

Làm theo việc công [liêm phá], mặc dù sai ai ra trình diện cát hóa cập cát diệu, phát tích thay đổi thái trình độ cũng không như tư lợi người to lớn, nhưng vô hậu hoạn, bảo trì tốt vận thời gian cũng khá lâu. Nhược gặp Hóa kị cập hình sát chư diệu, nữ mệnh cần phải phòng hôn nhân biến hóa, nam mệnh thì là nhiều lần trải qua tân sương lộ toan vận hạn.

Nguyên cục [liêm phá] hội sát kị hình hao tổn nặng người, nhược phùng thái dương Hóa kị, xung hội Thái âm Hóa kị, thì làm trọng đại tai hoạ của năm, xung hội cự môn Hóa kị, thì làm trọng đại tiền đề tụng của năm.

[vũ khúc tham lang] cùng độ vận hạn, lợi làm theo việc công mà không lợi tư lợi [liêm phá]. Làm theo việc công người có thể ở đây vận hạn nội có kiến thụ, tài lộc và danh dự cùng đến. Nhược tư lợi người, thì dù có vũ khúc hóa lộc cũng không chủ tài, chỉ cần có thiên hình cập hỏa linh gửi thông điệp, gần khiến cho cực lớn thị phi, hoặc nhân tài mà tao ngoài ý muốn (như ra bên ngoài phụ hiệp nói chuyện làm ăn mà phát sinh thông nhau ngoài ý muốn), phải tường thị kỳ [cát chỗ giấu hung] cơ hội.

[vũ khúc tham lang] và hỏa linh cùng hội, vô thiên hình, cũng không cái khác sát kị ở tam phương tứ chính quấy nhiễu, đều chủ đột nhiên mà hưng, duy tư lợi người không kiên nhẫn cửu. Cần phải kiểm tra hậu vận mà thị kỳ rách nát nhân tố, dự là phòng bị.

[thái dương cự môn] cùng độ, thái dương nhập miếu người lợi làm theo việc công [liêm phá], lạc hãm thì so sánh lợi tư lợi người, dĩ kinh doanh bán thiên hành nghiệp là nên.

Tư lợi người gặp thái dương cát hóa lại thấy cát diệu, cũng chủ phát tích, nhưng không kiên nhẫn cửu, nhược sai ai ra trình diện thái dương Hóa kị, hội thiên hình. Lại thấy sát diệu bị lưu sát vọt lên, tức chủ thị phi hỗn loạn, hoặc thụ bề trên liên lụy (như hậu trường khuynh đảo các loại).

Làm theo việc công người gặp thái dương cát hóa, lại thấy cát diệu, phú quý đều có thể kéo dài. Thái dương Hóa kị, lại thấy sát diệu, thì nên giữ mình trong sach, bất khả sinh cạnh tranh chi tâm.

Tình hình chung hạ, đối [liêm phá] mà nói, [thái dương cự môn] đã có thị phi tính chất, cho nên vô luận loại nào tính chất, [liêm phá] đều dĩ không ra phong đầu, không được can thiệp vào là nên.

Thiên tướng ngồi một mình cung viên, nhược gặp [hình kị] giáp, thì là tư lợi [liêm phá] trọng đại vận rủi, làm theo việc công người cũng nên lãnh thối dĩ náu thân, ở lưu niên cũng có loại này tính chất.

Nếu vì [tài ấm] giáp, thì làm theo việc công người có thể hưởng trường bổng, hoặc thụ chung thân ưu đãi. Tư lợi người chỉ cần bất đồ vọng tác, không ra mặt, cũng có thể ưu du năm tháng.

Nhược thiên tướng là dương đà sở giáp, lại có lưu sát lai xung, thì không luận loại nào tính chất [liêm phá], đều có giải phẫu khai đao của ngu, ở lưu niên cũng như thế.

[thiên cơ thiên lương] ngồi một mình cung viên, nếu có cát hóa cập cát diệu, làm theo việc công người không bằng tư lợi người của tốt, thu hoạch nhỏ lại, cận vi liêu mạc kế hoạch tư lợi người thì có thể hoành lấy được của cải.

Nhưng nếu có sát kị hình hao tổn cùng triền, thì tư lợi người thu hoạch hung hiểm cũng lớn xa hơn làm theo việc công người, chủ ý ngoại cập mạo hiểm, mà làm theo việc công người thì cận vi kế hoạch ngăn trở, hoặc nhân khách quan hoàn cảnh biến thiên, tri ngộ người vô pháp đề bạt đến đỡ. Ở lưu niên, cũng có đến đây chất.

[tử vi thất sát] cùng độ cung viên, cận lợi làm theo việc công mà không lợi tư lợi. Sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, làm theo việc công người chủ nắm quyền chuôi, tư lợi người thì dễ lạm quyền, nếu có sát diệu cùng độ thì dễ nhân lạm quyền gây.

Nguyên cục tử vi hóa quyền (vũ khúc tất đồng thời Hóa kị), là đại vận phá quân hóa lộc xung hội, tham lang tất đồng thời Hóa kị, tư lợi người chủ tham ô lộng quyền không làm tròn trách nhiệm mà làm giàu, phải tường sau đó vận, dĩ thị có vô ảnh hưởng xấu.

Giống nhau dưới tình hình, [tử sát] cận lợi làm theo việc công [liêm phá], ở lưu niên vưu quá mức như vậy.

Hiện cử nhất [liêm trinh phá quân] ở [cung tài bạch] ví dụ, để nghiên cứu và thảo luận nhất nhất

Cung mệnh [vũ khúc tham lang] ở xấu, linh tinh, đà la, thiên khôi cùng độ, đối cung thiên việt, xương khúc, phụ tá chư diệu lực lượng không nhẹ, cận ngại đà la cùng độ. Giáp năm sinh ra, vũ khúc vừa hóa khoa, cung tài bạch [liêm phá], phân biệt hóa lộc hóa quyền, thành lộc quyền khoa hội của cục. Tích đối cung thiên tướng đái kình dương lai hội, vừa chuyện xảy ra nghiệp cung [tử sát] Hỏa Tinh, thành Tứ Sát tịnh chiếu của cục, [liêm phá] tính chất cũng hóa thành tư lợi.

Vu mậu thìn đại vận, [cơ lương] tọa mệnh, cung tài bạch [thiên đồng Thái âm], Thái âm hóa quyền, mà hội thái dương Hóa kị thiên cơ Hóa kị. Ở đây vận hạn nội cấu kết chính khách cảo lũng đoạn, hầu như nhân của phá sản. Đến đây tức tư lợi [liêm phá], trải qua đi [cùng âm] cung viên mà gặp sao Hóa kỵ phản ứng. May mắn [cùng âm] thượng tá hội [cự nhật] cung độ lộc tồn, thiên mã, sở dĩ gặp chuyện không may hậu thượng năng lực ở ngoại địa vận chuyển buôn bán, bất trí triệt để khuynh bại.

------------------------------------------------------------------------

55 Thiên phủ ngồi một mình tị hợi

55 Thiên phủ ngồi một mình tị hợi

Thiên phủ ở tị hợi cung ngồi một mình, đối cung là [tử vi thất sát], tam hợp cung hội thiên tướng ngồi một mình, cập tá tinh an cung [vũ khúc tham lang]. Sở hội người đa số quyền lực cùng với dục vọng ngôi sao, cho nên ngồi một mình Thiên phủ tính bảo thủ cũng nhỏ lại.

Bởi đối chiếu tử vi thất sát, sao Nam Đẩu chủ tinh và bắc đẩu chủ tinh gặp gỡ, hơn nữa tử vi hóa sát vì quyền, sở dĩ Thiên phủ bảo thủ lực đã bị khiêu chiến, nhược hội chiếu phụ tá chư diệu hoặc cùng độ, chủ kỳ phát triển tới một giai đoạn thì, đột gặp gỡ tư hoặc trưởng bối nói bát, Vì vậy từ nay về sau thăng chức rất nhanh.

Nhưng bởi thiên tướng lạc hãm duyên cớ, căn cứ vào [phùng phủ xem tướng] nguyên tắc, thiên tướng ở sự nghiệp cung vô lực, cũng liền khả năng liên lụy cung mệnh Thiên phủ, có thể làm cho nhân cảm thấy phiền não, thậm chí ở sự nghiệp phát triển trung tao ngộ không tưởng được làm phức tạp. Cho nên khi Thiên phủ ngồi một mình, khôi việt, xương khúc, phụ bật không một cùng cung thời gian, một thân cho dù sự nghiệp tiến triển, vẫn đang hội cảm thấy cô độc, nhô lên cao cướp cùng độ thì, cảm giác cô độc càng mạnh.

Sở dĩ bản cung tọa mệnh người, không thích sự nghiệp cung thiên tướng có sát diệu cùng độ, suy yếu thiên tướng lực lượng, đến nỗi hạn chế địa vị của mình. Nhân cho dù đối cung tử vi thất sát cập cung mệnh Thiên phủ có phụ tá chư tinh cùng độ có thể chiếu, đụng phải thiên tướng lạc hãm phùng sát chế đích tình huống, cũng khó có thể trở thành người lãnh đạo vật, suốt đời dĩ không lấy cơ cấu trung tối chức vị cao là nên.

Thiên phủ hóa khoa, chủ nhân có danh dự, nhược canh hội văn tinh, thì canh chủ đa tài đa nghệ.

Nữ mệnh nên ở hợi cung lập mệnh, nam mệnh thì nên ở tị cung, bởi vì hợi cung so sánh cẩn thận bảo thủ, am hiểu quản lý tài sản mà không am hiểu vận dụng tiền tài, mà tị cung thì so sánh có phát triển lực, so sánh am hiểu đối tài bạch gia dĩ vận dụng.

Phàm Thiên phủ ngồi một mình, vô luận ở bất luận cái gì cung vị, nếu vì đại hạn cung mệnh hoặc lưu niên cung mệnh, ở niên hạn trong vòng, đều chủ sự nghiệp thong thả phát triển, ở yên ổn trung đột gặp phát đạt cơ hội. Người buôn bán mở rộng nghiệp vụ, trở thành hành nghiệp trung ngọn thanh nhân vật, nhân viên tạm thời thì hoặc lấy được thăng chức, thụ thủ trưởng ủy dĩ trọng trách. Hoặc kết hôn sống chết, may mắn cùng đến.

Nhược phùng sát diệu thì dễ lỡ dịp gặp, đa không tưởng đa kế hoạch, mà chần chờ bất quyết, mọi chuyện lạc hậu, mà lại đa vô sự hối hả, tâm tình buồn khổ.

Nhược tái phùng Hóa kị cập đại hao tổn, thì có tật bệnh làm phức tạp, như dạ dày đau thần kinh, dạ dày hàn, dạ dày nhiệt các loại, bằng không thường tao thị phi khẩu thiệt, nhược sát kị hình hao tổn tịnh phùng, thì có thất nghiệp của ngu, đến nỗi không có việc gì, tâm tình phiền muộn bất an.

Yếu phân biệt đến đây nhị cung viên Thiên phủ tính chất, cần phải thị kỳ vi tường hòa ức vì quyền thuật.

Tường hòa Thiên phủ, mặt ngoài thị của không quá mức trọng đại kiến thụ, kỳ thực chút bất tri bất giác đã thành lập công lao sự nghiệp, quyền mưu người thì mỗi đa xê dịch biến hóa, nhưng kết quả lại hoàn toàn không - đạt được. Sở dĩ khí chất tường hòa người yên ổn, mà bản chất quyền mưu người thì đa ưu.

Thiên tướng nếu vì [hình kị] giáp, dương đà giáp, hỏa linh giáp, giai chủ đa ưu, nhược lượng nặng tướng giáp, thì canh ảnh hưởng Thiên phủ bản chất, biến thành đa tư lo ngại, để tâm vào chuyện vụn vặt, đoạt được người tiểu mà sở thất người đại.

Nhược thiên tướng là [tài ấm] giáp, phụ bật hội, khôi việt hội, thì ảnh hưởng Thiên phủ khí chất tường hòa, đoạt được người đại, hơn nữa làm đến nơi đến chốn, cho nên phát triển cũng đại.

Tựu Thiên phủ bản thân mà nói, hội hóa lộc, hoặc ở hội hợp cung độ sai ai ra trình diện lộc tồn, thì khí chất tường hòa, Thiên phủ bản thân canh can hóa khoa người cũng thế, nhược Thiên phủ [thiên không lộ], thì vì quyền thuật.

Thiên phủ và lộc tồn cùng độ, mặc dù tường hòa mà khí phách không lớn, nhân đồng thời tất có dương đà tướng giáp. Thảng càng hỏa linh sở giáp, thì bản chất liền chuyển thành quyền mưu.

Thiên phủ ở nhâm can hóa khoa cũng thế, nhân đồng thời vũ khúc tất Hóa kị lai hội, Thiên phủ ở hợi người, và lộc tồn cùng độ làm dương đà giáp, phải phụ tá chư diệu đông đảo cùng hội, sau đó thủy là tường hòa, bằng không nhưng chủ quyền thuật, vô cát mà sai ai ra trình diện sát người canh xác thực.

Vũ khúc hóa lộc, hoặc tham lang hóa lộc, đều lợi cho Thiên phủ của tường hòa, tham lang Hóa kị ảnh hưởng thượng tiểu, tối không thích hợp vũ khúc Hóa kị. Nhưng nếu vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền, mà văn khúc Hóa kị vu cung mệnh, thì Thiên phủ mặc dù tường hòa, nhưng ưa đùa giỡn thủ đoạn nhỏ.

[thiên đồng Thái âm] cùng độ cung viên, được cát hóa cát diệu, thì lợi tường hòa Thiên phủ trải qua đi, chủ hưởng thụ. Quyền mưu người tuy có hưởng thụ, nhưng vận hạn nội nhưng có ngăn trở.

Nhược sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ sát diệu, thì tường hòa người là khốn đốn, quyền mưu người thái độ làm người sinh trọng đại nhiều lần.

Từ về phương diện khác mà nói, [thiên đồng Thái âm] vừa chủ tự lập, sở dĩ giống nhau bất lợi Thiên phủ, nhược ở niên thiếu, cần phải tường thị cung phụ mẫu mà định cát hung.

Ở lưu niên, cũng lợi tường hòa bất lợi quyền mưu. Quyền mưu người dễ thụ phản kích, hoặc phát sinh sâu xa ảnh hưởng xấu, sai ai ra trình diện sát kị người vưu quá mức.

[vũ khúc tham lang] triền độ cung viên, nhược hỏa linh cùng độ, tường hòa Thiên phủ thường thường là phát tích vận hạn, mà quyền mưu người bất quá làm một thì của được.

Nhược cát hóa, cát diệu cùng hội, tường hòa người chủ thụ đề bạt, hoặc đột được kỳ ngộ mà thành tiến thân của giai, do đó đặt sự nghiệp cơ sở, mà quyền mưu người thì dễ sinh cải biến chi tâm, đến nỗi cơ sở dao động.

Nhược sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, tường hòa người tai tiểu, bất quá là thất ý, khốn đốn, mà quyền mưu người thì thường thường lạm quyền không làm tròn trách nhiệm, đến nỗi trêu chọc tai hoạ. Ở lưu niên cũng có kể trên tính chất.

[thái dương cự môn] triền độ cung viên, thái dương nhập miếu nên Thiên phủ, lạc hãm thì không thích hợp, đương lạc hãm là lúc quyền mưu người vưu dễ chiêu thị phi vưu oán. Nhược thái dương hoặc cự môn canh Hóa kị tinh, tường hòa người bất quá là khẩu thiệt của lao, mà quyền mưu người thì dễ loại mầm tai hoạ.

Nếu có ngôi sao may mắn tường diệu, thái dương hoặc cự môn cát hóa, có vận hạn lưu niên cát hóa xung hội, thì tường hòa người sự nghiệp biến thành quảng đại, quyền mưu người cũng có thể một thời thực hiện được, tài lộc tăng trưởng, duy phải vô sát diệu cùng triền thủy xác thực.

Thiên tướng ngồi một mình cung viên, dễ nhất suy đoán nói hung, có thể tường tiền thuật mà định.

Duy tựu giống nhau tình hình mà nói, thiên tướng ngồi một mình cung viên cận lợi tường hòa Thiên phủ, vô luận có vô cát diệu cát hóa, quyền mưu người đều dễ chiêu phi, đây là bởi vì thiên tướng bản chất bất lợi quyền mưu của cho nên. Nhược văn khúc hoặc văn khúc Hóa kị cùng độ, canh nguyên nhân chính quyền mưu mà gây phiền toái.

Thiên phủ trải qua đi thiên tướng ngồi một mình cung viên, dĩ không chiếm tối cao vị trí là nên, bằng không chỉ thụ xa lánh. Ở lưu niên cũng có loại này tính chất, sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu vô bổ vu sự.

[thiên cơ thiên lương] cùng độ cung viên, mặc dù chủ mưu hơi kế hoạch, nhưng bất lợi quyền mưu, sở dĩ tường hòa Thiên phủ, ở bản cung viên sai ai ra trình diện sát kị, thối cư phía sau màn là được tị họa, mà quyền mưu người thì dễ lộng xảo trái lại chuyết, đến nỗi trái lại thụ kỳ luy.

Thiên cơ Hóa kị đối quyền mưu Thiên phủ nhất bất lợi, chủ thu nhận phản kích hoặc gặp phỉ báng, canh sai ai ra trình diện kình dương, thiên hình, thì chủ quan phi tố tụng, ở lưu niên cũng cùng.

Thiên lương hóa khoa thì là tường hòa Thiên phủ sở hỉ, cho dù ở lưu niên, cũng biết dùng người thưởng thức kính yêu, cho nên thu được hài lòng kỳ ngộ niên kỉ phân. Duy thiên lương hóa lộc, sai ai ra trình diện sát hình chư diệu, thì chủ bị người xa lánh.

[tử vi thất sát] cùng độ cung viên, cùng trời phủ bản chất tướng mâu thuẫn, sở dĩ giống nhau không vì Thiên phủ sở hỉ, cho dù ở lưu niên cũng không là tốt vận.

Nhược sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cát hóa mặn tập, tường hòa người chủ lấy được quyền lực, duy không thích hợp một mình kể công, bằng không tất bị người công kích mà dồn nội tâm làm phức tạp bất an, quyền mưu người canh chủ mặt ngoài phong cảnh, kì thực tâm lực giao tụy.

Nhược sai ai ra trình diện sát kị hình diệu mặn tập, thì mặc dù tường hòa Thiên phủ cũng tất có rủi ro, tai bệnh, ở lưu niên tính chất cận hơi nhẹ.

[tử sát] uy quyền quá nặng, bất lợi Thiên phủ, giống nhau là khỏe mạnh bị hao tổn, nhược uy quyền bình thản, thì tường hòa người chủ được hư danh.

Hiện tại cử một ngày đêm phủ ngồi một mình [cung phu thê] ví dụ, dĩ cung nghiên cứu và thảo luận nhất nhất

Cung mệnh [vũ khúc tham lang], kỷ năm sinh ra, vũ khúc hóa lộc. Tham lang hóa quyền, lại có Hỏa Tinh cùng độ, tả phụ hữu bật cùng độ, dĩ cung mệnh nói, kết cấu quá mức tốt.

Duy cung phu thê Thiên phủ ngồi một mình hợi cung, thiên mã cùng độ, đối cung [tử sát], đà la cùng độ, sở hội thiên tướng, là văn khúc Hóa kị cập thiên lương hóa khoa sở giáp, hội tá tinh an cung [vũ tham], cho nên cung phu thê Thiên phủ vị là tường hòa.

Tới mậu thìn đại vận, cung phu thê là [thái dương cự môn], mặc dù thái dương hóa khoa mà cùng độ văn khúc Hóa kị, là một tá tinh an cung [thiên cơ thiên lương] Hóa kị vọt lên, kiêm thả đào hoa chư diệu tất tập, rất có đối cung linh tinh xung hội, Vì vậy rốt cục và trượng phu ly dị.

Nhược nguyên cục cung phu thê Thiên phủ tường hòa, thì đại vận cung phu thê ngôi sao diệu vị đủ để dồn kỳ ly dị. Một giáp năm lánh kết bạn trai, là năm cung phu thê tá [thiên cơ thiên lương] hội [thái dương cự môn] mà thái dương Hóa kị, đến đây đoạn nhân duyên cũng không coi trọng.

-------------------------------------------------------------

56 thiên đồng Thái âm tọa tử ngọ

56 thiên đồng Thái âm tọa tử ngọ

[thiên đồng Thái âm] vu tử ngọ nhị cung cùng độ, đối cung vô chính diệu, tam hợp cung sở sẽ vì [thiên cơ thiên lương], cập tá tinh an cung [thái dương cự môn], ở tử cung nhị diệu giai nhập miếu, ở ngọ cung nhị diệu bị chiếm đóng, sở dĩ tính chất bất đồng.

[thiên đồng Thái âm] ở tử cung, nam nữ giai đối với người khác phái có lực hấp dẫn, mà tự thân cũng ôn nhu săn sóc, hơn nữa Thái âm tình cảm phong phú, thiên đồng tao nhã lễ độ bản chất, sở dĩ rất dễ khiêu khích tình cảm hỗn loạn. Nhất là nữ tính, thiên đồng Thái âm tọa mệnh vốn đã am hiểu tân trang làm đẹp, nếu có một ... hai ... Điểm sát tinh cùng độ, thì càng cảm thấy dung mạo xinh đẹp loá mắt, màu da bạch tích, thân thể đầy ắp, sở dĩ dễ hấp dẫn khác giới truy cầu, nhược cung phúc đức thái dương cự môn gia dương, đà, thì rất dễ trượt chân, đến nỗi nhân duyên bất lợi.

Nhược vu cung thiên di có kình dương hội chiếu, nhân kình dương kích phát, trái lại chủ một thân năng lực quan võ vinh thân, nên làm quân cảnh hoặc bảo an công tác.

Thiên đồng Thái âm tọa ngọ cung, nhược phùng sát diệu, cổ nhân cho rằng chủ [tứ chi doanh hoàng] cập [nam nữ giặt rũ giúp oành]. Đến đây giai nhân nhị diệu cùng độ thì lạc hãm duyên cớ, nhược nhật nhân sinh càng sâu.

Nhưng nếu đồng thời có kình dương cùng độ, còn lại là [đầu ngựa đái tiến] đại cách, chủ nắm giữ binh quyền, lập chiến công vu biên vực, nhưng phải kinh lịch gian nan hiểm trở sau đó phú quý. Ở hiện đại chưa chắc có chiến công cơ hội, nhược làm công nghiệp, cũng có thể tay không hưng gia, nhưng dĩ không hề hội cái khác sát diệu thủy là hợp cách. Nhược sai ai ra trình diện sát kị, thì nhân sinh càng nhiều khả khảm, mà thành tựu cũng không như hợp cách người to lớn.

Thiên đồng Thái âm an mệnh, tất hội thiên cơ thiên lương, là vì [cơ nguyệt cùng lương] cách. Bởi cung tài bạch tá hội thái dương cự môn, sở dĩ trừ lợi cho phục vụ công chức, hoặc tham gia đại cơ cấu xí nghiệp lớn công tác ngoại, đặc biệt lợi cho làm và người ngoại quốc có liên quan sự vụ, hoặc thụ người ngoại quốc đề bạt. Nhược lộc quyền khoa hội cung mệnh, mà thái dương cự môn Hóa kị sai ai ra trình diện hình diệu người, thì sẽ thành là luật sư hoặc làm tư pháp, lập pháp.

Thiên đồng hóa lộc chủ nhân sinh hoạt thanh thản, có sống sống tình thú, nhưng cũng tăng tình cảm làm phức tạp lực lượng. Nhược Thái âm hóa lộc thì thiên đồng tất đồng thời hóa quyền, thiên cơ tất đồng thời hóa khoa, là [cơ nguyệt cùng lương] đại cách, sẽ thành là chính khách hoặc xí nghiệp thủ lĩnh.

Thiên đồng hóa quyền bỉ hóa lộc cao hơn, khiến cho thiên đồng Thái âm đã bị kích phát, sự nghiệp cũng thay đổi phát triển, nhân sinh cũng đa đường bằng phẳng. Nhưng nếu Thái âm hóa quyền, mặc dù khiến người đa nội tài, thiện quyền biến, thế nhưng cả đời sự nghiệp cũng hay thay đổi động. Nữ mệnh phùng của ứng với chú ý xử lý vấn đề tình cảm.

Thiên đồng Hóa kị vu tử ngọ nhị cung không ngại, Thái âm cũng không úy vu tử cung Hóa kị, duy vu ngọ cung Hóa kị thì, nam nữ giai đối nữ thân bất lợi, nhưng đối số khoa học tự nhiên kỹ có đặc thù thiên tài.

Thiên đồng không thích sai ai ra trình diện hóa khoa, nhược canh sai ai ra trình diện văn diệu, suốt đời dễ thụ ái tình thống khổ. Nhưng từ về phương diện khác mà nói, lại cũng quá mức nên làm văn giáo, văn hóa sự nghiệp. Làm học thuật nghiên cứu, cũng tất có thành tựu.

Muốn đẩy phán đoán đến đây nhị cung viên [thiên đồng Thái âm] bản chất, cần phải phân biệt kỳ vi tích cực, hay là tiêu cực (cổ người coi là [chí cao] và [chí ti]).

[thiên đồng Thái âm] ở ngọ, tương đối tích cực, sở dĩ ưa kình dương cùng độ, xưng là [đầu ngựa đái kiếm], chủ quá trình cuộc sống phấn đấu mà thành phú quý.

Ở tử thì không thích kình dương cùng độ, ước số cung [cùng âm] tương đối tiêu cực, không qua nổi cuộc sống tôi luyện.

Thiên đồng được cát hóa, tức chủ tích cực, mà Thái âm cát hóa người thứ hai. Thảng thiên đồng hoặc Thái âm Hóa kị, thì bản chất tiêu cực, cũng không thành [đầu ngựa đái tiến] cách cục.

Thiên đồng ưa hội phụ bật, so sánh hội xương khúc người là tích cực.

Tích cực [cùng âm], là phụ tá chư diệu cùng hội, cũng có kình dương cùng hội, thì chủ thụ kích phát. Không thích hợp và thiên không diệu cùng độ, bằng không mặc dù tích cực mà thiên đa không tưởng.

Tiêu cực [cùng âm], là cát diệu khinh mà sát diệu nặng, vưu không thích hỏa linh, thiên không cướp cùng độ. Nhược đào hoa chư diệu tập hợp, thì thay đổi lưu là gió nguyệt, nhân sinh cũng bởi vậy tiêu cực.

Sở hội [thiên cơ thiên lương], dĩ thiên cơ hóa quyền hóa khoa là tốt, hóa lộc thì không thích hợp hội đào hoa, thiên lương dĩ hóa khoa là tốt, hóa lộc hóa quyền cũng không nên đào hoa, chủ nhân phát tích hậu, dễ truy cầu tửu sắc tài vận hưởng thụ mà dồn khuynh bại.

Sở hội [thái dương cự môn], tân năm sinh ra, cự nhật hóa lộc quyền, chủ thụ dị tộc tôn sùng. Bính mậu năm sinh ra, kình dương cùng độ, thành [đầu ngựa đái tiến] cách, ảnh hưởng [cùng âm] tích cực. Nhược thái dương cự môn Hóa kị, thì cũng ảnh hưởng [cùng âm] tiêu cực.

[vũ khúc tham lang] cùng độ cung viên, giống nhau là tích cực [cùng âm] sở nên, chủ tiên trải qua trắc trở mà năng lực thiết lập sự nghiệp cơ sở, tiêu cực người thì dù có hưởng thụ, nhưng dễ dàng tang chí.

Nếu có cát hóa, hội cát, tiêu cực người nên đề cao lý tưởng, tích cực người thì là tiến thủ của vận, vô luận đại vận hoặc lưu niên đều như thế. Thảng có sát kị hình người là tôi luyện, tiêu cực người thì đa tai nạn, lưu niên cũng như thế.

Mừng nhất khôi việt đối cung, thì không luận loại nào bản chất [cùng âm], đều được bị người thưởng thức đề bạt, sai ai ra trình diện sát kị thì đề bạt lực giảm bớt mà thôi. Hỏa linh cùng độ, tích cực người dễ bảo trì vận thế, tiêu cực người phát không kiên nhẫn cửu.

[thái dương cự môn] cùng độ cung viên, thái dương cát hóa, tích cực người giống nhau là hưng phát vận trình hoặc lưu niên, mà tiêu cực người cũng đa trôi chảy. Nhược thái dương hóa khoa, tiêu cực người cận được hư danh, mà tích cực người thì thực tới danh về, lưu niên gặp đến đây, trình độ giảm bớt.

Thái dương Hóa kị, thì lại càng không nên cùng trời hình có sát diệu cùng độ, bằng không chủ quan phi, hoặc thụ liên lụy rơi chức. Giống nhau dưới tình hình, ưa sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, thì không luận lưu niên đại vận đều cát, tiêu cực người cận lấy được cát trình độ không bằng tích cực người.

Thiên tướng ngồi một mình cung viên, tích cực người cho dù gặp [hình kị] giáp, cũng không quá là yên ổn mà vô phát triển vận thế, tiêu cực người thì dễ chiêu áp lực. Nhược hỏa linh cùng hội, hoặc sai ai ra trình diện dương đà cùng hội, thì tích cực người chủ chiêu thị phi thất ý, tiêu cực người dễ nhân phẫn nộ mà trêu chọc quan phi thô bạo. Nói chung, [cùng âm] dĩ thiên tướng là yếu cung, cận lợi chìm tiềm, không thích hợp hăm hở tiến lên, ở lưu niên cũng như thế.

[thiên cơ thiên lương] cùng độ cung viên, nên [cùng âm] trải qua đi, sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, tích cực người tức coi đây là thu hoạch vận hạn, tiêu cực người trình độ so sánh thứ, ở lưu niên cũng có ý đó vị. Nhược ở đại vận thiên cơ Hóa kị, cực tích người vô phương, cận chủ danh biện pháp hay báng, tiêu cực người thì đa kế hoạch thất bại, ở lưu niên cũng cùng. Tối không thích hợp thiên lương hóa lộc thiên cơ Hóa kị cùng độ, thì không luận loại nào bản chất [cùng âm], giai phòng nhân tài lộc mà chiêu phi, canh sai ai ra trình diện sát diệu hình tinh, phong ba không nhỏ.

[tử vi thất sát] cùng độ cung viên, nhược uy quyền quá nặng, cũng không là tích cực [cùng âm] sở hỉ, chỉ trái lại dồn cô lập, mà tiêu cực người thì thường thường nhiều người sinh trống rỗng cảm khái. Nhưng ở lưu niên thì là [cùng âm] được hưng phát cơ hội, tiêu cực người canh nên nắm chặt cơ hội. Nhược hình sát ngôi sao quá nặng, thì không luận loại nào tính chất [cùng âm], đều vì tai bệnh của vận, ở lưu niên cận trình độ giảm bớt.

[liêm trinh phá quân] cùng độ cung viên, sai ai ra trình diện phá quân hóa lộc nhất may mắn, tích cực người có thể sáng lập công lao sự nghiệp, mà tiêu cực người cũng có đột phá cơ hội. Tối nên sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu cùng hội, thì mưu sự dùng ít sức, mà lại có thể dồn địa vị đề cao, nhược sai ai ra trình diện sát kị chư diệu, tiêu cực người vưu phần nhiều là phi thô bạo, canh sai ai ra trình diện hình hao tổn, chủ quan phi. Tích cực người cũng Nghệ An tịnh mà không nên tiến thủ, ở lưu niên cũng cùng. [liêm phá] tối không thích hợp và hỏa linh cùng triền, nguyên nhân chính tài chiêu họa, tiêu cực người vưu quá mức.

Thiên phủ ngồi một mình cung viên, giống nhau không vì [cùng âm] sở nên, chủ trì trệ không tiến, nhược Thiên phủ thiên không lộ, thì canh chủ khốn đốn. Nhược sai ai ra trình diện cát hóa, lại thấy [tài ấm giáp ấn] lai hội, thì chủ hưởng thụ phúc ấm, nhưng cũng đồng thời ám sinh tổn hao, tiêu cực người vưu quá mức. Đại vận sai ai ra trình diện phong phú Thiên phủ, tích cực người chủ phát tài, tiêu cực người chủ hưởng thụ, nhược sai ai ra trình diện thiên không lộ Thiên phủ, thì tích cực người chủ bại tài, tiêu cực người chủ rủi ro, vưu chủ rách nát tổ nghiệp. Lưu niên Thiên phủ, có đồng dạng ý tứ hàm xúc.

Hiện tại mà lại cử nhất [thiên đồng Thái âm] ở [cung tài bạch] ví dụ cho rằng nói rõ:

Thìn cung an mệnh, vô chính diệu, tá [thiên cơ thiên lương] an tinh, mậu năm sinh ra thiên cơ Hóa kị, nguyên cung mệnh có đà la. Cung tài bạch cũng không chính diệu, tá ngọ cung [thiên đồng Thái âm] an tinh, Thái âm hóa quyền, và kình dương cùng độ, đương nhiên cũng trong buổi họp [thiên cơ thiên lương] và [thái dương cự môn].

Cung tài bạch là [đầu ngựa đái tiến] cách cục, sở dĩ từ nhỏ nghèo khó, tới trung niên sau đó đi tới mậu ngọ đại vận, tài vận thủy thốt nhiên mà hưng, lúc này cung tài bạch tá an [thái dương cự môn], thái dương hóa khoa, sở dĩ công tác nổi danh dự, duy cũng hội thiên cơ song Hóa kị, may mắn vốn có cung tài bạch tinh diệu tích cực, sở dĩ vô phòng, cận chủ gian khổ, đồng thời chiêu đồng nghiệp đố kỵ.

Kỷ vị đại hạn, cung tài bạch là [liêm trinh phá quân], là hỏa linh chiếu xạ, không thích hợp tiến thủ, kết quả hơn thế vận trung tự hành kinh doanh, duy tổn thất rất nặng. [liêm phá] nên [cùng âm] an tĩnh, sở dĩ không được ứng với nỗ lực mở rộng sự nghiệp.

-------------------------

57 vũ khúc tham lang tọa xấu vị

57 vũ khúc tham lang tọa xấu vị

[vũ khúc tham lang] vu xấu vị nhị cung cùng độ, đối cung vô chính diệu, tam hợp cung hội [liêm trinh phá quân], cập [tử vi thất sát].

Vũ tham tọa mệnh, nhược cung phúc đức tinh diệu cát, thì chủ nhân trường thọ. Bởi vì ... này hai cung vị đô hội hợp cung tài bạch liêm trinh phá quân, sở dĩ mừng nhất cung tài bạch tinh diệu may mắn, như sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền thì cung mệnh nhân của thêm rực rỡ, chủ nhân tinh thần đời sống vật chất đều giác phong phú, nhược liêm trinh Hóa kị, thì không thích hợp cố xuất đầu, bằng không chỉ chiêu phiền não.

Đối với vũ tham, cổ nhân cho rằng [chủ niên thiếu bất lợi, tiên bần hậu phú], nhưng thật ra là chuyên chỉ [vũ tham Hỏa Tinh cùng cung] cách cục mà nói. Nếu không có hỏa linh, thì trái lại chủ niên thiếu hưởng thụ, thanh niên sau đó lại phải gắng đạt tới tiến thủ, sau đó có thể bảo phúc ấm.

Vũ tham sai ai ra trình diện hỏa linh, cho dù bất đồng cung cũng chủ bạo phát, nhưng không thích hợp tái kiến Hóa kị hoặc dương đà, bằng không cho dù bạo phát, cũng có bạo bại, tối nên đúng lúc rút lui, trì doanh bảo thái.

Vũ tham cùng cung am hiểu giao tế, mà lại ngay thẳng tính cách dễ là bằng hữu thưởng thức. Nhưng nếu sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, cập đại hao tổn, địa không, Địa kiếp chờ diệu, thì phải tránh đánh bạc, bằng không có thể khuynh gia, cũng không nên lưu luyến hoa tửu.

Vũ tham sai ai ra trình diện sát có thể bằng chuyên nghiệp kỹ năng mưu sinh, nếu không sai ai ra trình diện sát mà lại có khôi việt hội hợp, thì có thể tay cầm kinh tế quyền cao, canh sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba, khi hắn bang sẽ thành cự phú.

Mừng nhất giáp năm sinh ra, suốt đời quyền nặng lộc hậu, sẽ thành kinh tế cự tử, nhược ở chính phủ chủ chưởng quyền sở hữu tài sản.

Nữ mệnh sai ai ra trình diện cát diệu người, là nữ trung hào kiệt, nhược mỗi ngày hình, mặc dù hôn nhân bất lợi, nhưng tự thân sự nghiệp tài phú có thể bễ mỹ nam tử. Nói như vậy vũ tham nữ mệnh, luận võ khúc ngồi một mình nữ mệnh là tốt, có thể nội ngoại chú ý, bất trí chuyên chú vu sự nghiệp, đối trượng phu cũng cương trung đái nhu, mỗi ngày diêu hoặc Hàm trì cùng cung người, phong phú hơn nữ tính lực hấp dẫn.

Giá tổ tinh hệ, tính chất mạnh phi thường liệt, quyền dục chi tâm rất nặng, duy cường liệt trình độ thì không bằng [tử sát] cập [liêm phá]. Muốn đẩy phán đoán đến đây nhị cung viên [vũ tham] bản chất, cần phải phân biệt kỳ vi dục vọng ức là dã tâm.

[vũ khúc tham lang] có thể coi là nhân sinh quan cực kỳ tích cực tinh hệ, nhưng tích cực mà có tiết chế, thì chích thuộc dục vọng, dục vọng nhân ai cũng đều có, bởi vì không làm thương hại đáo người khác, sở dĩ trái lại trở thành nhân sinh thúc giục lực lượng, dã tâm thì bất đồng, thường thường hại người ích ta. Ví dụ như chính khách để bản thân dã tâm, có thể hi sinh xã hội lợi ích, thương nhân để bản thân dã tâm, có thể lũng đoạn chợ, khiến cho thị dân đã bị tổn thất.

[vũ khúc tham lang] và [Hỏa Tinh] cùng độ, là [hỏa tham] chính cách, nhưng giá tinh hệ tổ hợp tịnh không có nghĩa là dã tâm, chích thuộc về dục vọng, bởi vì kỳ đoạt được cận vi [ngoài ý muốn tài], ngoài ý muốn tài bất đồng [tiền của phi nghĩa], nó chỉ là liệu không nghĩ tới tiền lời, lúc nào tới nguyên phi thường của chính phái, bởi vậy căn bản và dã tâm không quan hệ.

[vũ khúc tham lang] phải lộc, sau đó thủy thành tốt đẹp chính là [hỏa tham] cách, cũng phải tham lang hóa lộc, đoạt được ngoài ý muốn của tài dày, bởi vậy ưa vũ khúc hóa lộc, hoặc tham lang hóa lộc, trong đó vừa dĩ tham lang hóa lộc dục vọng so sánh cường. Nhược hội liêm trinh hóa lộc, cận chủ được tài thuận lợi, và dục vọng không quan hệ, nhưng phá quân hóa lộc thì không chỉ là dục vọng, hơn nữa có thể trở thành dã tâm. Phá quân hóa lộc không thích dương đà, thiên không cướp, nhược và [liêm phá] cùng độ, hoặc và cung mệnh [vũ tham] cùng độ, thì giai hóa thành dã tâm, không được đồ là dục vọng mà thôi.

[vũ tham] không thích cùng Hóa kị cùng hội, sở dĩ tham lang Hóa kị, vũ khúc Hóa kị, liêm trinh Hóa kị, giai là trở thành cấu thành dã tâm bản chất nhân tố chủ yếu. Hóa kị tham lang không thích sai ai ra trình diện hỏa linh, sai ai ra trình diện thì có dã tâm tính chất, tham lang Hóa kị và kình dương cùng độ, cũng chủ dã tâm, nhược kình dương canh và linh tinh cùng triền, thì dã tâm lớn hơn nữa (hỏa dương cùng triền thì cận chủ cạnh tranh tâm).

Vũ khúc Hóa kị thì sở hội tử vi tất hóa quyền, nếu không có phụ tá cát diệu đến đỡ, trái lại lúc rảnh rỗi diệu cùng độ, thì là chí lớn nhưng tài mọn, hảo lộng quyền mà tài vừa không đủ để tế của, Vì vậy cũng trở thành dã tâm mà thôi. Hội liêm trinh Hóa kị, nếu có kình dương cùng độ, canh mỗi ngày hư, âm sát, thì là khuất chí để cầu tài, nhưng phức cảm tự ti dũ nặng, thường thường dã tâm trái lại dũ đại.

Có quyền vô lộc [vũ tham], cũng dã tâm tinh hệ cơ bản kết cấu. Tham lang hóa quyền thì vũ khúc tất đồng thời hóa lộc, bởi vậy chỉ vì dục vọng, nhược vũ khúc hóa quyền thì là dã tâm, sai ai ra trình diện sát cùng triền canh xác thực. (sở dĩ [vũ tham] mà thành [hỏa tham] cách người, nhược vũ khúc hóa quyền, tuy có ngoài ý muốn tài có, lại vị tất năng lực thỏa mãn nguyện vọng. )

Có dã tâm bản chất [vũ tham], nên sai ai ra trình diện xương khúc, thiên tài, long phượng, thì có tài tướng tế, kỳ dã tâm còn có cơ sở, bằng không đồ tự tăng phiền não.

[thái dương cự môn] cùng độ cung viên, làm gốc chất cụ dục vọng của [vũ tham] sở hỉ đi, trừ phi thái dương Hóa kị, bằng không chủ hưng thịnh, kỳ hưng thịnh là do án bộ tựu ban, bị người thưởng thức mà đến, cho nên mừng nhất sai ai ra trình diện khôi việt.

Nhược cụ dã tâm bản chất [vũ tham] trải qua đi đến đây vận hạn tất đa xê dịch biến hóa, bỗng tăng cuộc sống gian khổ, nguyên cục cự môn hóa quyền lộc người, thì ở đây vận hạn càng nhiều rung chuyển.

Thiên tướng ngồi một mình cung viên, không vì cụ dục vọng bản chất [vũ tham] sở hỉ, trừ phi có đặc thù cát hóa cát diệu cùng hội lực đến đỡ, bằng không là trì trệ không tiến của vận. Nhược phùng [hình kị] lai giáp, thì canh chủ lãnh thối, nhưng mà loại này lãnh lui bước thường thường là hậu vận phát tích cơ sở. Cho dù phùng [tài ấm] lai giáp, cũng không quá lợi cho gìn giữ cái đã có mà thôi, thảng bất mãn hiện trạng, mưu toan cải biến, thường thường trái lại bởi vậy chiêu phi.

Dã tâm bản chất người cũng không ưa thiên tướng cung viên, phùng [hình kị] giáp, mỗi dễ gây tai hoạ. Nhược đào hoa chư diệu trọng trọng người, thì canh nguyên nhân chính đánh bạc ăn ý hoặc nữ sắc dồn họa. Phùng [tài ấm] giáp, thì không thích hợp sinh cải biến chi tâm, cô phụ người khác đề bạt và chi trì.

[thiên cơ thiên lương] cùng độ cung viên, cụ dục vọng người đa kỳ ngộ, cụ dã tâm người đa động đãng.

Mừng nhất thiên cơ hóa lộc quyền, không thích thiên lương hóa lộc khoa, thì cụ dục vọng người tất có thể thuận lợi, ngồi khi thì hưng. Thiên lương cát hóa thì trái lại đa làm phức tạp ngăn trở, đến nỗi ảnh hưởng hậu vận.

Cụ dã tâm cũng không ưa thiên lương hóa lộc, hóa khoa, khốn đốn ngăn trở lớn hơn nữa, mà đoạt được người thường thường thuộc loại hư danh.

Vu lưu niên thì không kể trên tính chất, nhưng cũng không nên đồng ý ý kiến của người khác, cho nên sửa đổi sự nghiệp. Nhược sát hình chư diệu tịnh thấu, mà thiên lương hóa lộc, thì cụ dã tâm người thường thường nhân tài mà nhiều lần trải qua gợn sóng.

[tử vi thất sát] cùng độ cung viên, nhược quyền lực ngôi sao quá nặng, thì cụ dã tâm người cực kỳ không thích hợp, thường thường trái lại nhân của đã bị trọng đại ngăn trở. Cụ dục vọng người thì ưa đi, thường thường là được đền bù mong muốn vận hạn.

Ưa sai ai ra trình diện lộc tồn cùng độ có thể chiếu, nếu không sai ai ra trình diện sát, thì mặc dù cụ dã tâm người cũng thốt nhiên mà hưng vận thế, ở lưu niên cũng cùng.

Nhược sát kị hình thấu, thì cụ dã tâm người thiết bất khả lộng quyền không làm tròn trách nhiệm, bằng không có cực đại thị phi. [tử sát] ở tị, thường thường ứng với vu dậu năm, xấu năm, [tử sát] ở hợi, thường thường ứng với vu mão năm, vị năm.

[liêm trinh phá quân] cùng độ cung viên, là cụ dục vọng người sở hỉ trải qua đi, canh sai ai ra trình diện cát diệu, cho dù ở lưu niên cũng chủ lấy lợi trừ hại, sự nghiệp đột nhiên tăng mạnh. Nhược cụ dã tâm người, trừ phi tam phương tứ chính tẫn là cát diệu cát hóa, vô sát kị phá tan, thủy chủ vừa lòng đẹp ý, bằng không tất dồn cầu toàn trái lại thiếu, dục tiến trái lại thối.

[liêm phá] cung viên đối [vũ tham] mà nói, thường thường vừa là quan hệ nhân sự kịch biến của năm, sở dĩ thiết bất khả nhân dã tâm mà hi sinh bằng hữu lợi ích, bằng không dễ nhân của rách nát, cần phải kiểm tra hậu vận tinh diệu tổ hợp mà định xu tị chi đạo.

Thiên phủ ngồi một mình cung viên, chỉ cần không được thiên không lộ, tức là tác bất luận cái gì tính chất [vũ tham] sở hỉ, vô luận ở lưu niên hoặc đại vận đều chủ trôi chảy, nhưng cũng không phải là đột phát.

Sở dĩ cụ dã tâm người thường thường dễ chưa đủ hiện trạng, cưỡng cầu đột phá, lúc này tức cần phải kiểm tra thiên tướng tinh diệu tổ hợp, thảng có sát diệu cùng độ tức không thích hợp vọng động, nhân trợ lực bất túc trái lại chiêu cữu.

Thiên phủ thiên không lộ, là cụ dã tâm người đại khuynh bại vận trình, vô luận niên hạn vận hạn đều như thế, cho nên phải gìn giữ cái đã có mà không đồ sang tân, mà lại dĩ thành hậu đãi nhân, sau đó thủy có thể tránh miễn.

[thiên đồng Thái âm] cùng độ cung viên, lưu niên thường thường trội hơn đại hạn, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, tức là [vũ tham] ưa đi của năm. Nhưng nếu sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ, cụ dục vọng người chủ ngăn trở, không như mong muốn, mà cụ dã tâm người thì thay đổi bị ẩm lưu dụ dỗ, đến nỗi đầu tư tổn thất.

Ở đại hạn, tính chất yếu nghiêm trọng nhiều lắm, cho dù sai ai ra trình diện cát, cũng không nên ham an nhàn, cụ dã tâm người canh phòng nhân ham mê mà ảnh hưởng sự nghiệp, sai ai ra trình diện sát kị, canh khả năng tổn thất trọng đại, cho nên phải cẩn thận làm, dĩ làm thuê hoặc bang trợ người khác là nên. Không thích hợp tự nghĩ ra sự nghiệp, để bảo tồn thực lực.

Hiện cử nhất [vũ tham] ở [sự nghiệp cung] ví dụ, để nghiên cứu và thảo luận nhất nhất

Cung mệnh [liêm trinh phá quân] ở dậu, năm đinh sinh ra, thiên việt cùng độ, hội chiếu đà la.

Sự nghiệp cung [vũ khúc tham lang] ở xấu, là dương đà tịnh chiếu, vô cát hóa, cũng không hữu lực cát diệu, sở dĩ bản chất là có dã tâm.

Đi tới tân hợi vận, Thiên phủ phát triển an toàn vận mệnh cung, hội [tài ấm] giáp thiên tướng, cho nên tuy không lộc cũng không là thiên không lộ, bản là [liêm phá] tọa mệnh người sở hỉ, chủ mười năm yên ổn.

Lúc này sự nghiệp cung là [thiên tướng] thành [tài ấm] giáp, lại được đối cung lưu lộc, hắn năng lực bảo trì yên ổn, thì cố định nhập hơi thở có thể tiệm cáo tăng. Duy nguyên cục cung mệnh [liêm phá] có tư lợi chi tâm, [vũ tham] lại có dã tâm, Vì vậy lợi dụng công ty quan hệ, tự hành kinh doanh tư bang sinh ý, lúc đầu thượng đoán thuận lợi ([tài ấm giáp ấn] của ứng với). Tới một giáp năm, cung mệnh [cùng âm] hội thái dương Hóa kị cập cự môn Hóa kị, sự nghiệp cung [cơ lương] cũng hội thái dương Hóa kị cập cự môn Hóa kị, mà đến đây Hóa kị vừa là lưu niên dương đà sở giáp, hơn nữa thiên hình ở sự nghiệp cung, đến nỗi trêu chọc phục vụ cơ cấu bất mãn, khai trừ cách chức ngoại thượng đưa ra tố tụng, hỗn loạn cực kỳ.

(lưu ý thái dương vu đại vận hóa quyền, vu lưu niên thì hóa thành sao Hóa kỵ, đây là lạm quyền chiêu kị của ứng với.

------------------------------------------------------------------------

58 thái dương cự môn tọa dần thân

58 thái dương cự môn tọa dần thân

Cự môn là ám diệu, cần phải thái dương quang huy gia dĩ soi sáng, sau đó có thể giải trừ kỳ ám. Ở dần cung thái dương là [mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông], ở thân cung thái dương đã gần đến [mặt trời lặn tây sơn], sở dĩ hai người cung vị tinh hệ, cũng không có cùng tính chất.

Ở dần cung ánh dương quang vừa lộ ra, sở dĩ tuy rằng tiền đồ rộng lớn, nhưng khó tránh khỏi phải trải qua một phen giãy dụa, nhất là thụ cự môn ảnh hưởng, đoạt được lợi ích cập danh dự, sự nghiệp, đều có trì được trì phát hiện tượng, cảnh đêm tương đối đầy đủ.

Mà ở thân cung thì thái dương gần hơn, hoàng hôn, khó tránh khỏi có không thể tiếp tục được nữa hiện tượng, sở dĩ nhân sinh tuy có một đoạn huy hoàng thời khắc, cần cường điệu là như thế nào trì doanh bảo thái, nỗ lực không ngừng.

Từ tính cách phương diện mà nói, dần cung an mệnh người đó có quyết đoán, xử sự ổn trọng, có lý tưởng hơn nữa tài cán vì lý tưởng nỗ lực. Ở thân cung người đó, thì tương đối thượng có đầu không đuôi, xử sự khuyết thiếu nghị lực, nhưng thái độ làm người hiền hoà, tình cảm thượng cũng tương đối ngây thơ. Sở dĩ dần cung an mệnh người có thể làm pháp luật, chính trị, học thuật nghiên cứu, mà thân cung người thì nên làm quan hệ xã hội, truyền bá, đẩy mạnh tiêu thụ, giáo dục công tác.

Vô luận dần cung hoặc thân cung, đều ưa thái dương hóa lộc, ở thân cung người mặc dù so sánh vất vả cực nhọc, nhưng nhưng chủ tài vận hanh thông, nhất là lợi cho lý do tài để cầu tài.

Thái dương hóa quyền thì cùng cung cự môn tất đồng thời hóa lộc, đây là lợi cho pháp luật giới cùng với học thuật giới tinh hệ kết cấu, bởi vì lưỡng sao diệu cùng được hóa diệu tăng cường, chí ít có thể tăng đối lí lẽ giải thích sức thuyết phục.

Thái dương hóa khoa thì chủ danh dự rõ ràng, dần cung bỉ thân cung càng có lợi, cự môn hóa quyền thì có thể tăng ngôn ngữ quyền uy tính.

Nhưng thái dương Hóa kị cập cự môn Hóa kị, thì chủ nhân ưa dưới phạm thượng, và nam tính tôn thân hoặc thủ trưởng bất hòa, nhược gia Tứ Sát, canh chủ thị phi khẩu thiệt, nhất là đương hội hợp thiên hình, kình dương là lúc, canh chỉ liên lụy kiện tụng.

Nữ mệnh dần thân nhị cung giai dễ có tình cảm ngăn trở, đặc biệt tọa thân cung có thất đủ khả năng, dĩ trì hôn là nên.

[thái dương cự môn] tọa dần thân nhị cung, đối cung vô chính diệu, tam hợp cung cũng không chính diệu, đều phải tá tinh an cung, được hội [thiên đồng Thái âm] và [thiên cơ thiên lương].

Đến đây nhị cung viên [thái dương cự môn], bởi tam phương đều không chính diệu, cho nên chủ tứ cố vô thân, cổ nhân giới định kỳ vi dị tộc (hoặc quê người nhân), tức có loại này nhân tố ở bên trong.

Sở dĩ muốn đẩy phán đoán đến đây nhị cung viên [thái dương cự môn] bản chất, cần phải phân biệt kỳ vi được trợ giúp, ức là cô lập.

Dần cung thái dương mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, thân cung thái dương mặt trời lặn về hướng tây, chích biểu thị thái dương cường độ ánh sáng, để mà suy đoán cuộc sống thuận nghịch, vẫn chưa vì vậy mà định kỳ bản chất làm sao.

Vô luận ở dần cung hoặc thân cung, [cự nhật] phải hóa lộc, quyền, khoa, hoặc được phụ tá chư diệu cập [bách quan triều củng] sau đó thủy là được trợ giúp. Loại này triều củng chư tinh, phải thành đôi hội nhập, dũ đa dũ hảo. Nhược thấy nhiều [chỉ tinh], thì cũng cô lập của huy.

Nhược [cự nhật] thấy nhiều sát kị hình hao tổn chư diệu, cùng với thiên mã (không gặp lộc tồn), thiên hư, cô thìn, quả ở lại, kiếp sát, âm sát, tuyệt thần, hơi thở thần, cập chư thiên không diệu chờ, thì là cô lập.

Ở thực tế tinh diệu tổ hợp trung, thường thường tiếc rằng đến đây tuyệt đối, đa số cát hung cùng xuất hiện kết cấu, thì ứng với thị kỳ nhiều ít, cùng với lực lượng khổ mà định kỳ bản chất.

Ở đinh can, [cự nhật] của tam phương tứ chưa kịp thái dương hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa cập cự môn Hóa kị, đơn độc đánh giá đến đây cự môn thì không được chủ cô lập, trái lại có tính chất đặc thù, xưng là khẩu thiệt cầu tài.

Ở giáp can, huynh đệ cung được liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, mà cung mệnh thái dương Hóa kị, nhược cung mệnh được lộc tồn cùng độ, thì đơn độc đánh giá đến đây thái dương thay đổi không vì cô lập, trái lại là xã giao quan hệ rộng, tương giao phi phú tức quý hiện ra.

Tối ngại thiên cơ Hóa kị, Thái âm Hóa kị lai hội, thì là cô lập.

Thiên tướng ngồi một mình cung viên, phi thường dễ suy đoán, cô lập [cự nhật] phải [tài ấm] giáp thủy là may mắn, nhược phùng [hình kị] giáp, thì sữa chửa cô lập, cho dù lưu niên phùng đến đây, cũng chủ động thì phạm lỗi.

Được trợ giúp [cự nhật] tự hỉ đi [tài ấm] giáp cung viên, nhược đi [hình kị] giáp vận trình, nhưng có thể tạ trợ lực ung dung mưu tính phát triển, có thể thị lục thân cung độ dĩ thị trợ lực chỗ ở.

Không thích nhất [hình kị] giáp còn đối với cung phá quân hóa lộc, thì cô lập [cự nhật] tương dục tịnh mà không có thể, dục thì sống phi, ở đây trong hoàn cảnh, thường thường nhân của mà rách nát.

Thảng thiên tướng và phụ tá chư diệu cùng triền, thì là bất luận cái gì bản chất [cự nhật] sở hỉ, ở lưu niên càng may mắn, mặc dù cô lập người cũng chủ được trợ lực, duy không được kéo dài.

[thiên cơ thiên lương] cùng độ cung viên, cũng không ưa cô lập [cự nhật], thường thường chủ kế hoạch đa mà thành chuyện ít, hoặc đang tiến hành trong lúc bị người phá hư. Nhược được trợ giúp người, cho dù vô cát hóa, cũng đa thành sự kỳ ngộ. Vưu ưa thiên lương ở đại vận hoặc lưu niên hóa khoa, thì là thành lập danh vọng vận trình. Cô lập thái dương ở trên trời lương hóa lộc vận hạn, trừ phi được phụ tá chư diệu củng hội, bằng không chỉ bị người xa lánh, cho nên dĩ không được hiện phong đầu là nên.

[tử vi thất sát] cùng độ cung viên, được trợ giúp người ưa đi. Nhược quyền lực ngôi sao quá nặng, thì cô lập người trái lại dễ gây tai hoạ hoặc nhân phiền não sầu lo mà sinh tật bệnh. Cũng phải phụ tá chư diệu cùng củng, (nguyên cục [cự nhật] hoặc vận hạn [tử sát] đều có thể), sau đó được trợ giúp người thủy vì trở thành đại sự, lập đại công vận thế. Cũng ưa hội liêm trinh hóa lộc, chủ tài nguyên trôi chảy.

[liêm trinh phá quân] cùng độ cung viên, chích lợi được trợ giúp [cự nhật] mà không lợi cô lập, cho dù ở lưu niên, cô lập người cũng thường thường đầu voi đuôi chuột, cho nên tổn thất và ngăn trở. Được trợ giúp [cự nhật] gặp [liêm phá] thủ mệnh niên kỉ phân, sảo được cát diệu hoặc cát hóa, là được gặp sinh sôi cơ hội, thường thường bởi vậy cải biến khách quan hoàn cảnh. Duy nhược [liêm phá] và hỏa linh cùng độ, thì sự nghiệp mặc dù tốt, nhu phòng bệnh hoạn. Liêm trinh Hóa kị người canh cần phải phòng mủ máu tai ương cập thông nhau ngoài ý muốn.

Thiên phủ ngồi một mình cung viên, là được trợ giúp [cự nhật] ưa đi, mà lại thường thường là phát tích thay đổi thái vận hạn, ở lưu niên thì lợi ích nhỏ lại, duy Thiên phủ phải không được thiên không lộ, cũng sẽ không [hình kị] giáp thiên tướng. Thảng cô lập người trải qua đi, thì phải tìm kiếm yên ổn, ung dung mưu tính tiến triển, nhược đòi hỏi quá đáng cải biến, thì thường thường bị người công kích. Thiên phủ thiên không lộ, cô lập [cự nhật] trải qua đi, thì chủ rủi ro thất bại. Sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu cùng độ, thì nhân hôn nhân biến hóa mà rủi ro tổn thất.

[thiên đồng Thái âm] cùng độ cung viên, nói chung chất là biết dùng người giúp đỡ hoặc thưởng thức vận thế, cho nên cận chủ được trợ giúp [cự nhật] vì vậy mà lấy được cát. Nhược cô lập người, thì nguyên nhân chính ý đồ leo lên hiển quý, dựa vào hào phú, ký kẻ vô tích sự, hoàn trái lại bị hao tổn thất. Nhược thái dương hóa lộc, và lưu niên thiên đồng hóa lộc cát hội, thì cho dù cô lập [cự nhật] cũng chủ dựa vào người khác mà làm nên, biết dùng người thưởng thức, được trợ giúp người tự canh cát tường. Nhược thái dương hóa lộc, và lưu niên thiên đồng Hóa kị gặp gỡ, thì duy được trợ giúp [cự nhật] có thể bị người đề bạt, cô lập người thì bất năng.

[vũ khúc tham lang] cùng độ cung viên, cận lợi được trợ giúp [cự nhật], sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, thì năng lực thành lập sự nghiệp. Duy không thích hợp vu năm mới sai ai ra trình diện [vũ tham] hỏa linh cách cục. Trừ phi nguyên cục [cự nhật] được bách quan triều củng, bằng không phát tích quá sớm, trái lại không đổi trì doanh bảo thái. Cô lập [cự nhật] đi [vũ tham] hỏa linh của cục, thay đổi nhân của khiến người tế quan tế đồi bại, cho nên cần phải dĩ giới kiêu giới táo là nên, nhược ít thấy cát hóa, thì phòng vận may phù dung sớm nở tối tàn. Nói chung, cô lập [cự nhật] trải qua đi [vũ tham] cung viên, chủ vất vả cực nhọc.

Hiện tại cử nhất [thái dương cự môn] ở [cung phu thê] ví dụ cho rằng nói rõ nhất nhất

Cung mệnh [thiên cơ thiên lương] ở thìn, năm đinh sinh ra, cung mệnh lộc, quyền, khoa, kị tịnh hội.

Cung phu thê [thái dương cự môn] ở dần, cự môn Hóa kị, nhưng bởi tam hợp cung tá tinh an cung quan hệ, bởi vậy cũng lộc, quyền, khoa hội, canh được phụ bật, xương khúc hội chiếu, kết cấu rất là hài lòng, là được trợ giúp [cự nhật].

Một thân giá nhất người ngoại quốc, dĩ đẩy mạnh tiêu thụ là nghiệp, sự nghiệp rất là thành công, đến đây giai phù hợp cung viên tinh diệu tính chất. Bởi bản thân cung mệnh tinh diệu và cung phu thê tinh diệu tương đồng, cho nên hắn bản thân vu hôn hậu cũng không buông tha công tác. Vu Đinh Mùi đại vận, cung mệnh [vũ tham], phu thê hợp tác gây dựng sự nghiệp, đến đây lại cùng [tử sát] tính chất tương xứng.

-------------------------------------------------------------------

59 thiên tướng ngồi một mình mão dậu

59 thiên tướng ngồi một mình mão dậu

Đối cung liêm phá, bản cung thiên tướng giai lạc hãm cung, sở hội cung tài bạch Thiên phủ cận vi được địa, sở dĩ thua ở xấu vị nhị cung an mệnh cách cục, chủ nhân vô cùng bảo thủ cẩn thận, hơn nữa đa tư lo ngại.

Loại này tinh hệ kết cấu, mừng nhất cung mệnh sai ai ra trình diện lộc tồn hoặc hóa lộc, nhược hội chiếu liêm trinh hóa lộc, thì tăng cường thiên tướng quản lý tài sản năng lực, nhược hội phá quân hóa lộc, thì tăng cường thiên tướng quản lý cập khai sáng năng lực, đều có thể giúp sự nghiệp phát triển. Nhưng thiên tướng là phụ tá ngôi sao, sở dĩ tuy có phát triển, nhưng không thích hợp độc đáng một mặt.

Bản cung tinh hệ kết cấu cũng có thể cấu thành [tài ấm giáp ấn] cách cục, nhưng bởi thiên tướng lạc hãm, sở dĩ thành tựu so sánh thứ.

Thiên tướng ngồi một mình mão dậu, đối cung là [liêm trinh phá quân], tam hợp gặp gỡ là trời phủ ngồi một mình, cập tá tinh an cung [vũ khúc tham lang].

[liêm phá] nhìn trời tướng ảnh hưởng, không bằng [vũ phá] mạnh liệt, bởi vì [liêm phá] thượng nhiều ít đái điểm tình cảm, [vũ phá] chủ yếu là lực đánh vào.

Nhưng mà cũng chính là bởi vì [liêm phá] ảnh hưởng, đồng thời cũng lệnh thiên tướng tương đối tâm tình hóa, nguyên tắc tính không mạnh, bởi vậy muốn đẩy phán đoán thiên tướng ở đây nhị cung viên bản chất, cần phải phân biệt kỳ vi chính trực, ức là làm việc thiên tư.

Thiên tướng có thể thiện ghê tởm, kỳ sở dĩ phải không làm ác diệu, hoàn toàn là bởi vì đã bị Thiên phủ ảnh hưởng, cho nên ở chắc chắn trình độ thượng, liền cũng có Thiên phủ cẩn thận và bảo thủ đặc tính, duy và của tương đối phá quân, kỳ lực ảnh hưởng cũng không có thể bỏ qua, [vũ phá] có làm việc thiên tư và tư lợi bất đồng, tư lợi người chích mưu cầu cá nhân lợi ích, mà làm việc thiên tư người còn lại là vô nguyên tắc địa chiếu cố hữu tình, thậm chí có thì chỉ là vì [nghĩa khí], liền có thể hiệp trợ bằng hữu tiến hành bất chính làm hành nghiệp.

Thảng chính trực thiên tướng, thì mặc dù chiếu cố hữu nghị cũng có nguyên tắc của mình, sẽ không thay đổi thành [người hiền lành], cũng không hội cho nên lầm nhân lạc lối.

Ở hai cái này cung viên, thiên tướng ưa [tài ấm] giáp, ngoại trừ cự môn hóa lộc lai giáp ở ngoài, cũng có thể là thái dương hóa lộc lai giáp. Đối mão dậu cung thiên tướng mà nói, thái dương hóa lộc lai giáp cao hơn, sinh ra điểm nguyên tắc, bởi vậy cũng liền thay đổi phát huy thiên tướng chính trực của tính. Nhược [hình kị] giáp, thì không thích thái dương Hóa kị. Bởi vì chính trực của tính yếu bớt, dễ biến thành làm việc thiên tư.

Sở hội Thiên phủ, nhược phủ lẫm tràn đầy, thì thiên tướng cũng cho nên chính trực, nếu như Thiên phủ thiên không lộ, thì thiên tướng khó tránh khỏi có làm việc thiên tư của tính.

Tá sẽ [vũ khúc tham lang], nhược hóa lộc quyền, thì thiên tư