Tổng hợp các kinh nghiệm xem tử vi theo Tứ Hóa Bắc Phái

Tổng hợp các kinh nghiệm xem tử vi theo Tứ Hóa Bắc Phái


 • 04:00 27/06/2022
 • Xếp hạng 4.81/5 với 20637 phiếu bầu

Bài viết tổng hợp các kinh nghiệm giải đoán tử vi theo Tứ Hóa Bắc Phái. Đây là những kinh nghiệm quý báu. Các bạn lưu ý đọc kỹ.

Lưu ý:

 1. Ghi chép các phần hay và bạn cảm thấy quan trọng ra giấy
 2. Đọc xong các bài thì quay lại đọc các ý mình đã ghi chép và ghi nhớ để sau khi cần nhớ lại thì nhớ từ khóa để tìm
 3. Nếu bạn ham mê tử vi thì cần kiên nhẫn đọc. Cố công mới có thành tựu. Việc học thủ thuật mẹo mặt là cần thiết, nhưng chỉ cần thiết khi kiến thức cơ bản tốt.

Đây là chia sẻ của cá nhân mình trong quá trình tự học tử vi.

 1. Kinh nghiệm giải đoán lá số tử vi bằng tứ hóa trên 12 cung mệnh bàn
 2. Ý nghĩa luận đoán Tứ Hóa
 3. Các nguyên tắc Tứ Hóa và áp dụng
 4. Nguyên tắc kết nối tam bàn trong Tứ Hóa Phái Khâm Thiên Môn
 5. Các bước tìm hiểu Tứ Hóa Phái
 6. Tình yêu hôn nhân tốt hay xấu
 7. Tứ hóa phi nhập 12 cung mệnh bàn
 8. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tử tức có sao Hóa lộc
 9. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tài bạch có sao Hóa lộc
 10. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tật ách có sao Hóa lộc
 11. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Thiên di có sao Hóa lộc
 12. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Nô bộc có sao Hóa lộc
 13. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa lộc
 14. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Điền trạch có sao Hóa lộc
 15. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phúc đức có sao Hóa lộc
 16. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phụ mẫu có sao Hóa lộc
 17. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Mệnh có sao Hóa quyền
 18. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Huynh đệ có sao Hóa quyền
 19. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phu thê có sao Hóa quyền
 20. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tài bạch có sao Hóa quyền
 21. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tử tức có sao Hóa quyền
 22. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tật ách có sao Hóa quyền
 23. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Thiên di có sao Hóa quyền
 24. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Nô bộc có sao Hóa quyền
 25. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa quyền
 26. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Điền trạch có sao Hóa quyền
 27. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phúc đức có sao Hóa quyền
 28. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phụ mẫu có sao Hóa quyền
 29. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Mệnh có sao Hóa khoa
 30. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Huynh đệ có sao Hóa khoa
 31. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phu thê có sao Hóa khoa
 32. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tử tức có sao Hóa khoa
 33. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tài bạch có sao Hóa khoa
 34. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tật ách có sao Hóa khoa
 35. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Thiên di có sao Hóa khoa
 36. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Nô bộc có sao Hóa khoa
 37. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa khoa
 38. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Điền trạch có sao Hóa khoa
 39. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phúc đức có sao Hóa khoa
 40. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phụ mẫu có sao Hóa khoa
 41. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Mệnh có sao Hóa kỵ
 42. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Huynh đệ có sao Hóa kỵ
 43. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phu thê có sao Hóa kỵ
 44. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tử tức có sao Hóa kỵ
 45. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tài bạch có sao Hóa kỵ
 46. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Tật ách có sao Hóa kỵ
 47. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Thiên di có sao Hóa kỵ
 48. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Nô bộc có sao Hóa kỵ
 49. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa kỵ
 50. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Điền trạch có sao Hóa kỵ
 51. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phúc đức có sao Hóa kỵ
 52. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Phụ mẫu có sao Hóa kỵ
 53. Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Mệnh có sao Hóa khoa

(Phù Cừ Cổ Học)


Các bài viết khác:
Tổng hợp các kinh nghiệm xem tử vi theo Tứ Hóa Bắc Phái
Tác giả: Thầy Thiên Đồng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Xem mệnh, Giải tử vi, Kẻ tử vi, Đài Loan, Tử vi Đài Loan, Tứ Hóa, Tứ Hóa Bắc Phái, An sao Tứ Hóa, Tính chất Tử, Tính chất Tử vi,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ