Tổng hợp các cách cục trên lá số tử vi

Tổng hợp các cách cục trên lá số tử vi

 • 04:00 03/06/2021
 • Xếp hạng 4.82/5 với 10439 phiếu bầu

Bài viết tổng hợp các phân tích về Cách Cục lá số trong tử vi. Đây là những kinh nghiệm quý báu. Các bạn lưu ý đọc kỹ.

Lưu ý:

 1. Ghi chép các phần hay và bạn cảm thấy quan trọng ra giấy
 2. Đọc xong các bài thì quay lại đọc các ý mình đã ghi chép và ghi nhớ để sau khi cần nhớ lại thì nhớ từ khóa để tìm
 3. Nếu bạn ham mê tử vi thì cần kiên nhẫn đọc. Cố công mới có thành tựu. Việc học thủ thuật mẹo mặt là cần thiết, nhưng chỉ cần thiết khi kiến thức cơ bản tốt.

Đây là chia sẻ của cá nhân mình trong quá trình tự học tử vi.

 1. Tử vi đẩu số cách cục luận - Phần Cát Cách
 2. Các dạng cách cục trong tử vi
 3. Luận về cách cục tiên thiên của lá số tử vi
 4. Nghiên cứu cách cục, giải thích hệ sao để suy đoán 12 cung
 5. Phân tích 51 cách cục thường gặp
 6. Cách cục Tử Phủ đồng cung
 7. Cách cục Tử Phủ triều viên (Tử Phủ chầu mệnh)
 8. Cách cục Thiên Phủ triều viên (Thiên Phủ chầu mệnh)
 9. Cách cục quân thần khánh hội (Vua tôi quần tụ)
 10. Cách cục Phủ Tướng triều viên (Thiên phủ, Thiên tướng chầu mệnh)
 11. Cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương
 12. Cách cục Cơ Lương gia hội
 13. Cách cục Văn Lương chấn kỷ (Văn lương giữ kỷ cương)
 14. Cách cục Cự Nhật đồng cung (Cự Môn, Thái Dương đồng cung)
 15. Cách cục Kim sán quang huy (ánh vàng chói lọi)
 16. Cách cục Nhật chiếu lôi môn (Mặt trời chiếu cửa sấm)
 17. Cách cục Dương Lương Xương Lộc
 18. Cách cục Minh châu xuất hải (Ngọc quý rời mặt biển)
 19. Cách cục Nguyệt lãng thiên môn (Trăng sáng cổng trời)
 20. Cách cục Nhật nguyệt tịnh minh (mặt trăng, mặt trời đều sáng)
 21. Cách cục Nguyệt Sinh Thương hải (Trăng mọc biển xanh)
 22. Cách cục Thọ Tinh nhập miếu
 23. Cách cục Anh tinh nhập miếu
 24. Cách cục Thạch trung ẩn ngọc (Ngọc ẩn trong đá)
 25. Cách cục Thất sát triều đẩu
 26. Cách cục Mã đầu đới tiễn (đầu ngựa mang tên)
 27. Cách cục Cự Cơ đồng lâm (Cự Môn, Thiên Cơ cùng cung)
 28. Cách cục Thiên Ất củng mệnh (Tọa quý, hướng quý)
 29. Cách cục Tam kỳ gia hội
 30. Cách cục Quyền Lộc tuần phùng (Quyền Lộc gặp gỡ)
 31. Cách cục Khoa Quyền Lộc giáp (Khoa, Quyền, Lộc kèm mệnh)
 32. Cách cục Song Lộc giáp mệnh (Hai Lộc kèm mệnh)
 33. Cách cục Tả Hữu đồng cung
 34. Cách cục Văn Quế, Văn Hoa
 35. Cách cục Tham, Vũ đồng hành
 36. Cách cục Tam hợp Hỏa Linh (Tham Hỏa tương phùng)
 37. Cách cục Tham Linh triều viên (Tham Linh tương phùng hay Tham Linh tịnh thủ)
 38. Cách cục quý tinh giáp mệnh
 39. Cách cục Liêm Trinh Văn Vũ
 40. Cách cục Phụ củng Văn tinh
 41. Cách cục Quyền tinh triều viên (Hay hùng tú triều viên)
 42. Cách cục Quyền Sát hóa Lộc
 43. Cách cục Lộc hợp uyên ương
 44. Cách cục Song Lộc triều viên
 45. Cách cục Lộc Mã giao trì
 46. Cách cục Nhị diệu đồng lâm
 47. Cách cục Đan trì quế trì
 48. Cách cục Cực hướng Ly minh
 49. Cách cục Hóa tinh phản quý
 50. Cách cục Tướng tinh đắc địa
 51. Cách cục Nhật Nguyệt chiếu bích (Mặt trăng, mặt trời chiếu vách)
 52. Cách cục Tài Lộc giáp Mã
 53. Cách cục Minh Lộc ám Lộc
 54. Cách cục Khoa minh Lộc ám (Hay Minh châu ám Lộc)
 55. Những tạp cách (cách cục tạp) của Tử Vi Đẩu số
 56. Cách Cục Đặc Thù

(Phù Cừ Cổ Học)

Các bài viết khác:
Tổng hợp các cách cục trên lá số tử vi
Tác giả: Thầy Bảo Minh tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Xem mệnh, Giải tử vi, Kẻ tử vi, Các, Cục, Các Cục, Tử vi lá số, Cách cục lá số, Ác cách, Tính chất Tử,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ