Tổ hợp tinh hệ của Thiên Tướng

Tổ hợp tinh hệ của Thiên Tướng

  • 04:00 15/09/2021
  • Xếp hạng 4.98/5 với 10744 phiếu bầu

Thiên Tướng và Thiên Phủ là "Đối tinh" ở Đẩu số, tức hai sao có liên quan và cùng ảnh hưởng lẫn nhau. Gọi là "Phùng Phủ khán Tướng", tức suy đoán tượng chinh lực Thiên Phủ thì phải đồng thời kiêm xem xét ảnh hưởng của Thiên Tướng đối với nó, cũng như quan sát cát hung của Thiên Tướng thì đương nhiên cũng đồng thời nghiên cứu Thiên Phủ.

Thiên Phủ là "Khố tinh", Thiên Tướng là "Ấn tinh", khố không có ấn tất không thể vận dụng tiền của giàu có của kho tiền, ấn vô tài tất thuộc loại quyền lực trống rỗng, vì lẽ đó phải chiếu cố đến cả hai sao, sau đó mới có thể hợp tài và quyền làm một chỉnh thể thống nhất mà quan sát.

Thiên Phủ vô hãm địa, cho nên không cung vị nào cư trú mà không tốt, nhưng Thiên Tướng tại hai cung mão dậu là lạc hãm, bởi vậy phàm Thiên Tướng thuộc hai cung mão dậu gặp gỡ Thiên Phủ, thì cũng như lực lượng bị đánh đến giảm sút, vơi bớt đi.

Về phần tổ hợp tinh hệ của Thiên Tướng, cũng có thể chia làm sáu cách cục:

Ở hai cung tý ngọ, Thiên Tướng cùng Liêm Trinh đồng cung

Ở sửu mùi, Thiên Tướng độc tọa, Tử Vi Phá Quân xung chiếu

Ở dần thân, Thiên Tướng và Vũ Khúc đồng cung

Ở mão dậu, Thiên Tướng độc tọa, Liêm Trinh Phá Quân xung chiếu

Ở thìn tuất, Thiên Tướng và Tử Vi đồng cung

Ở tị hợi, Thiên Tướng độc tọa, Vũ Khúc Phá Quân xung chiếu.

Từ các tổ hợp trên có thể thấy Thiên Tướng có quan hệ đặc biệt với các chính diệu Tử Vi, Liêm Trinh, Phá Quân và Vũ Khúc:

– Tử Vi Thiên Tướng đồng cung không bằng đối chiếu, bởi vì đồng cung thì lạc vào thiên la địa võng của hai cung thìn tuất, là khiến người khó có thể phát huy tiến mạnh. Khi xung đối thì do lực "chạy nước rút" và bức phá của Tử Vi Phá Quân mà có thể kích phát năng lực Thiên Tướng.

– Thiên Tướng Vũ Khúc đồng cung cũng không bằng xung chiếu, bởi vì đồng cung thì Thiên Tướng tuy có thể giảm bớt tính chất hình khắc của Vũ Khúc nhưng đồng thời cũng giảm bớt năng lực bản thân của nó; không như khi có Vũ Khúc Phá Quân xung chiếu, ngược lại có thể lợi dụng sự bức phá của tinh hệ này.

– Thiên Tướng lại nên đồng cung với Liêm Trinh, vì đồng cung thì Thiên Tướng có khả năng hóa giải cái xấu của Liêm Trinh; nếu Thiên Tướng tọa mão dậu và Liêm Trinh Phá Quân xung chiếu, thì lực hóa giải kém đi một chút, vận đồ dễ có thể nhiều trắc trở, thăng trầm.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Tổ hợp tinh hệ của Thiên Tướng
Tác giả: Thầy Phủ Tướng tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Thiên Tướng, Tinh hệ, Tổ hợp, tu vi, xem tu vi, Thiên tướng chầu mệnh, chủ mệnh cự môn chủ thân thiên tướng, chủ mệnh thiên tướng, chủ thân thiên tướng, cung huynh đệ có sao thiên tướng,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ