Thuyết Thái Tuế của Thiên Lương có thiếu sót?

Thuyết Thái Tuế của Thiên Lương có thiếu sót?


  • 04:00 09/08/2022
  • Xếp hạng 4.99/5 với 20769 phiếu bầu

Thái Tuế là vua, mệnh trong tam hợp thái tuế goi là "chính vị". Tuế phá là chống đối, ở vị trí xung Thái tuế là Mất ngôi. Bởi chỉ có 1 vua Thái tuế. Nhưng Tuế Phá có lực xung tương đương với Thái tuế, cho nên Tuế phá không có thực, hay gọi vô thực không vong. Nếu chúng ta nhìn theo khía cạnh khác như Thái tuế là sao Mộc, thì chỉ có 1 sao Mộc mà thôi, vị trí đối xung với nó làm gì có, nó chỉ là "ảo ảnh" được tạo ra bởi xung lực của Mộc tinh. Cho nên nó vốn không có thực, vì vậy mà gọi là vô thực không vong.

Người nằm trong tam hợp Tuế Phù Hổ thì gọi là "chính chủ". người nằm trong tam hợp Tang Tuế Điếu thì gọi là "không chính chủ". Mà người ta nói cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, cho nên Tuế Phù Hổ là chính danh, vì vậy Tuế Phù Hổ dễ được kính trọng, được thỏa mãn 1 cái gì đó, tư tưởng cũng thông suốt, cảm giác như mình làm chủ vận mệnh. Dù có chết cũng thấy "không có lỗi lầm".

Tang Tuế Điếu thì không chính chủ, tức mình chỉ là vị trí làm Khách, ở thế vô thực không vong, thì hữu danh (tuế phá) nhưng vô thực (không có thật). Tức chỉ là cái vẻ bề ngoài mà không có cái thực chất. Cho nên làm việc gì cũng chỉ hư ảo mà khó lâu bền, đã làm Khách thì khó chủ động. cho nên khó được thỏa mãn, thường hay cảm thấy bất lợi, bất an, dù có chết cũng thấy còn hối tiếc.

Điều này giống Tử vi ở Tý và Tử vi ở Ngọ vậy, ở Ngọ là chính vị, ở Tý là mất vị. Tử vi ở Tý gọi là hữu danh vô thực, danh làm vua mà chỉ bù nhìn.


đến Đại vận Tuế Phù Hổ thì "chính chủ", mà chính chủ thì sẽ có cái ruột, được thỏa mãn 1 cái gì đó vì lần đầu tiên có cái ruột ấy, cho nên "có thực", cảm thấy hài lòng một cái gì đó. Tang Tuế Điếu thì "không chính chủ". Ngược lại rỗng tuếch, phát mà không bền, cảm thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó, cho nên gọi là bất mãn (bất mãn là không thỏa mãn).

Tuy nhiên thì Lý thuyết phần trên chỉ có 1 nửa, vậy còn Tứ hóa đối với Tam hợp thái Tuế thì xem xét thế nào? Bởi vì có Chi thì phải đi cùng Can, Can là ngọn, chi làm Gốc, có Tứ hóa mà không có Thái tuế thì có phát cũng không bền, có Thái tuế mà không có Tứ hóa thì chỉ được lợi nhỏ mà không có lợi lớn. Có Thái tuế mà có Tứ hóa thì chắc phát vững bền (tứ trụ gọi là thấu Can).

Thuyết Thiên Lương tuy hay nhưng cái quan trọng thì lại không nhắc tới. chỉ có một nửa yếu quyết làm sao xem?

Tiểu hạn luôn được an ở vị trí Tang Tuế Tiếu.

tuổi Hợi Mão Mùi an tiểu hạn ở Sửu

tuổi Tỵ Dậu Sửu an tiểu hạn ở Mùi

tuổi Dần Ngọ Tuất an tiểu hạn ở Thìn

tuổi Thân Tý Thìn an tiểu hạn ở Tuất

tuổi Dương thì theo Địa mà đi thuận, tuổi Âm thì theo Thiên mà đi nghịch.

Thái tuế là hữu thực thì Tiểu hạn là vô thực. vì thế lưu Tứ hóa chỉ được dùng cho lưu Thái tuế. khi lưu Thái tuế gặp Lộc kỵ ở Ngã Cung (Chủ Thể) thì phát như sấm sét, vốn là ứng phát với ta. Một bước lên mây, điển hình như Donald Trump.

khi lưu Thái tuế gặp Lộc Kỵ ở Tha Cung (Khách Thể) thì chỉ phát nhỏ, cái nhỏ thì có lợi, cái lớn thì không lợi. Phải nhờ người, người nhiều mà ta được ít.

Thế còn Tiểu hạn?

(Dẫn theo trang kimca.net)

Các bài viết khác:
Thuyết Thái Tuế của Thiên Lương có thiếu sót?
Tác giả: Thầy Gia Minh tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Thái tuế, Thiên Lương, 4 loại người theo thiên lương, Các khuyết điểm của lý thuyết Thiên Lương và khắc phục, chủ mệnh liêm trinh chủ thân thiên lương, chuyên gia tử vi thiên lương, cụ thiên lương giỏi ra sao, cụ thiên lương là ai, cụ thiên lương tên thật là gì, cung nô bộc có sao thiên lương,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ