THIÊN TƯỚNG TẠI MÃO DẬU

THIÊN TƯỚNG TẠI MÃO DẬU

  • 04:00 19/10/2020
  • Xếp hạng 4.86/5 với 907 phiếu bầu

Thiên Tướng Mão Dậu, đối cung là Liêm Phá. Thiên Tướng ở cung hãm, hội hợp Thiên Phủ Tài Bạch chỉ là bình cung, cho nên không bằng Sửu Mùi, chủ về quá bảo thủ, cẩn thận mà còn nhiều lo nghĩ.

Tinh hệ dạng này, mệnh cung ưa gặp Lộc Tồn hoặc Hoá Lộc, hội Liêm Trinh Hoá Lộc thì tăng cường năng lực quản lý tài chính của Thiên Tướng, nếu gặp Phá Quân Hoá Lộc thì tăng cường năng lực khai sáng của Thiên Tướng. Đều có thể trợ giúp sự nghiệp phát triển. Thiên Tướng là sao phò tá, nên tuy có phát triển không nên đảm trách công việc một mình.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Các bài viết khác:
THIÊN TƯỚNG TẠI MÃO DẬU
Tác giả: Thầy Trọng Tú tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: hoá lộc, liêm phá, liêm trinh hoá lộc, Lộc Tồn, mão dậu, phá quân hoá lộc, Sửu Mùi, Thiên Phủ, Thiên Tướng,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ