THẤT SÁT TẠI TÍ NGỌ

THẤT SÁT TẠI TÍ NGỌ


  • 04:00 18/07/2022
  • Xếp hạng 4.94/5 với 20685 phiếu bầu

Thất Sát Tí Ngọ, có Vũ Phủ đối cung. Đây là tinh hệ có tính đề kháng sát tinh yếu ớt. Cho nên Thất Sát tại Tị không bằng tại Ngọ.

Thất Sát ở Tị hay Ngọ vẫn thuộc cách cục tốt, chủ về được đề bạt, được bạn bè giúp đỡ. Nếu có Tả Hữu Xương Khúc hội chiếu, được Vũ Khúc Lộc Quyền ở đối cung, có thể võ nghiệp hoặc chủ quản tài chính, cổ nhân gọi là văn võ toàn tài. Nếu có tứ sát, Thiên Hình Khốc Hư thì có thể chết nơi sa trường.

Nếu không có cát tinh, cũng là có mưu lược, nên theo ngành công nghiệp, tuy cuộc đời sóng gió nhưng sẽ có thành tựu.

Thất Sát Tí Ngọ gặp Kình Dương, Thiên Hình, có thể làm bác sĩ hoặc nha sĩ. Gặp Vũ Khúc Lộc Quyền sẽ thành danh y.


(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Các bài viết khác:
THẤT SÁT TẠI TÍ NGỌ
Tác giả: Thầy Anh Quân tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: hoa khoa, hoá lộc, hoá quyền, Kình Dương, Tả Hữu, thất sát tí ngọ, Thiên hình, thiên hưu, Thiên khốc, Thiên Phủ,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ