THAI PHỤ PHONG CÁO

THAI PHỤ PHONG CÁO

  • 04:00 12/11/2020
  • Xếp hạng 4.84/5 với 10142 phiếu bầu

Thai Phụ Phong Cáo có tác dụng vào mệnh số giống như Tả Phụ, Hữu Bật. Có Tả Hữu còn thêm Thai Phong càng đắc lực.

Phong Cáo chủ về vật chất, được phong tặng, Thai Phụ chủ về danh vọng. Thai Cao ưa các sao văn hội hợp, lợi về thi cử, cạnh tranh.

Ở cung Quan, chủ về vinh dự, ở cung Tài, chủ về nhờ có vinh dự mà được tièn của (nhờ thương hiệu mà làm ăn phát đạt)

Thai Phụ cũng hợp cả với Tử Vi, Thái Dương Thiên Lương.Thai Phụ gặp các sao thuộc phú cách thì đỡ giàu bẩn (tức là giàu mà không keo xỉ). Những người giàu có mà cốt cách sẵn sàng tỏ ra ta là đại nhân, đại lượng, hào phú chính là Thai Phụ.

Thai Phụ Phong Cáo đi với các đào hoa tinh tạo ảnh hưởng làm dáng làm điệu. Chỉ đi với đào hoa tinh mới kể.

Sách Phi Tinh Đẩu Số viết: Thai Phụ thuộc dương thổ là sao đài các, Phong Cáo thuộc âm thổ là sao hư trương Hai sao này tuyệt đối phải dựa vào những sao khác, đứng chơ vơ là hết tồn tại.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Các bài viết khác:
THAI PHỤ PHONG CÁO
Tác giả: Tử Vi Cổ Học tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Hữu Bật, Phong Cáo, Tả Phụ, Thái Dương, Thai Phụ, Thiên Lương, tự mãn, Tử Vi,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ