Tại sao biết người đó thuộc mệnh 1 thẻ hương mà cắm 2 lò?

Tại sao biết người đó thuộc mệnh 1 thẻ hương mà cắm 2 lò?


 • 04:00 13/06/2022
 • Xếp hạng 5/5 với 20508 phiếu bầu

Cái gọi là "1 thẻ hương mà cắm 2 lò", có khả năng là vì:

 1. Cha lấy 2 vợ, như mẹ qua đời trước, cha tái giá
 2. Cha mất trước, mẹ tái giá
 3. Làm con nuôi
 4. Làm lẽ
 5. Nhận cha nuôi, mẹ nuôi.

Cái gọi là "1 thẻ hương mà cắm 2 lò", có khả năng là vì:

Phàm trong mệnh bàn có các sao dưới đây thì đều được xem là mệnh "1 thẻ hương mà cắm 2 lò":

 1. Cung Thân có Thái âm.
 2. Cung Phụ mẫu có Thiên cơ tọa thủ tại hãm địa lại thêm sát tinh.
 3. Cung Phụ mẫu có Thiên phủ tọa thủ, Thiên sát, Thái dương, Thái âm phản bối.
 4. Cung Phụ mẫu có Thái âm tọa thủ tại hãm địa lại thêm sát.
 5. Hỏa tinh tọa ở cung Mệnh.

(Lập và giải tử vi đẩu số - Phương pháp đoán mệnh - Phan Tử Ngư)


Các bài viết khác:
Tại sao biết người đó thuộc mệnh 1 thẻ hương mà cắm 2 lò?
Tác giả: Thầy Trung Lê tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Phan Tử Ngư, Nhất diệp tri thu, tuvi, tu vi, xem tu vi,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ