Tại sao biết người đó có họa tàn tật?

Tại sao biết người đó có họa tàn tật?


 • 04:00 15/06/2022
 • Xếp hạng 4.86/5 với 20497 phiếu bầu

Cổ nhân gọi tàn tật nghĩa là trên thân thể thiếu một bộ phận nào đó, như thịt, xương, cho đến thời đại ngày nay mà nói phàm mổ ruột thừa, chân tay bị gãy chịu tổn thương, hoặc trải qua phẫu thuật đều coi là tàn tật.

Phàm trong mệnh bàn có to hợp các sao dưới đây đều khó tránh họa tàn tật:

 1. Thất sát và Dương nhẫn hoặc Đà la đồng cung.
 2. Liêm trinh, Thất sát tọa cung Mệnh hoặc cung Thân.
 3. Thất sát tọa chỗ hãm địa (Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi).
 4. Cự môn thêm sát tinh.
 5. Thiên tướng và Hỏa tinh hoặc Linh tinh đồng cung.
 6. Tham lang và Văn xương hoặc Văn khúc đồng cung.
 7. Dương nhẫn hoặc Đà la tại Tý, Mão, Ngọ, Dậu, Dần, Tỵ, Thân, Hợi.
 8. Vũ khúc, Thiên tướng và Hỏa tinh, Linh tinh đồng cung.
 9. Thái âm tại chỗ hãm địa thêm sát tinh.
 10. Phá quân và Dương nhẫn hoặc Đà la đồng cung.
 11. Liêm trinh, Tham lang đồng cung thêm sao Đà la.

(Lập và giải tử vi đẩu số - Phương pháp đoán mệnh - Phan Tử Ngư)

Các bài viết khác:
Tại sao biết người đó có họa tàn tật?
Tác giả: Thầy Minh An tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Phan Tử Ngư, Nhất diệp tri thu, Xem mệnh, họa tàn tật, tuvi, tu vi, xem tu vi,

 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ