Sao Thiên Hư

Sao Thiên Hư

  • 04:00 07/04/2021
  • Xếp hạng 4.88/5 với 10234 phiếu bầu

THIÊN HƯ

Thủy

Đ: Tý, Ngọ

Hại tinh. sai ngoa, bất chính

CUNG MỆNH

– Hư ngộ Hình, Mã: võ nghiệp công danh.

– Hư ngộ Sát hay Phá ở Tý, Ngọ: uy danh khiếp phục người, một lời nói ai cũng sợ.

CUNG THÊ

– Hư, Khốc, Đà, Kình: vợ chồng xung khắc. xa nhau rồi mới lấy được nhau.

CUNG TỬ

– Thiên hư: khắc con.

– Hư, Khốc ngộ Dưỡng: sinh nhiều nuôi ít

CUNG TÀI

– Hư, Phá: nghèo cũng tán tài.

– Khó kiếm tiền, hay lo âu vì tiền bạc

– Hao tài

– Nếu ở Tý Ngọ thì trước nghèo sau giàu

CUNG GIẢI

– Hư, Cơ, Khốc: phong đàm, ho lao.

CUNG NÔ

– Hư, Khốc, Hình: tôi tớ trộm cắp.

CUNG QUAN

– Hư, Khốc, Vượng ở Tý, Ngọ: hiển vinh, danh tiếng hãm thì hèn hạ.

– Hư, Quyền: người dưới khinh ghét.

– Hình, Hư, Mã: võ nghiệp làm nên.

CUNG PHÚC

– Tổn thọ, có âm hồn báo oán nếu hãm địa

– Mã phát, hiển đạt nếu đắc địa ở Tý, Ngọ

HẠN

– Hư, Khốc, Tang: tang thương, súc vật nuôi chết.

– chỉ đắc lợi nếu đắc địa nhưng chỉ thịnh trong 5 năm sau (nếu là đại hạn) hay nửa năm sau (nếu là tiểu hạn).

– gặp Tang: có tang chế hoặc gặp phải chuyện buồn thấm thía vì tang khó hoặc vì tình phụ.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Sao Thiên Hư
Tác giả: Thầy Đinh Nam tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Thiên hư, tu vi, xem tu vi, mệnh thiên hư tuế phá, sao thiên hư, sao thiên hư tuế phá, sao thiên khốc thiên hư, Sự khác nhau về tính và lý của Thiên Khốc và Thiên Hư, thiên hư cung huynh đệ, thiên hư thiên diêu đắc địa,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ