Sao Thiên đồng - Phan Tử Ngư

Sao Thiên đồng - Phan Tử Ngư

  • 04:00 02/05/2020
  • Xếp hạng 4.94/5 với 9953 phiếu bầu

Thiên đồng thuộc dương thủy, sao thứ tư của Nam Đẩu, chủ về kéo dài tuổi thọ, làm chủ cung Phúc đức, hóa khí gọi là Phúc.

Cổ nhân gọi sao Thiên đồng là"Ích thọ chi tinh, bảo sinh chi tú"(Sao ích thọ, sao bảo vệ sinh mệnh). Thiên đồng nhập mệnh chủ về thời trẻ nước da mặt trắng, trung niên về già biến sắc ngả trắng vàng, mặt hình chữ nhật. Khi Thiên đồng nhập miếu thì người béo mập, gặp hãm địa thì thấp bé, tính ôn hòa từ thiện có cơ trí, không cao ngạo, tinh thông văn chương bút mực. Nếu gặp Sát tinh đồng cung hay xung chiếu, thì chủ về cô đơn, phá tướng. Nếu đồng cung với Đà la phần lớn là mắt híp, mắt lé và thường phát phì. Nếu nam mệnh Thiên đồng nhập cung Quan, mà bản mệnh không hình thành được cách cục, thì không thể luận là cát. Vì đặc tính lớn của Phúc tinh chỉ biết an hưởng, không có năng lực sáng tạo.

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Các bài viết khác:
Sao Thiên đồng - Phan Tử Ngư
Tác giả: Thầy Cự Lộc tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Tinh Quyết, Xem mệnh, Sao, Tinh đẩu, Tinh Diệu, Phan Tử Ngư, Thiên Đồng, Tính chất Thiên đồng, Tính chất Tử, Ý nghĩa Thiên đồng,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ