Sao Thanh Long giải tam ám riêu đà kỵ (minhgiac)

Sao Thanh Long giải tam ám riêu đà kỵ (minhgiac)

  • 04:00 08/04/2021
  • Xếp hạng 4.94/5 với 10210 phiếu bầu

Giải tam ám tốt nhất chỉ có rồng xanh mà thôi,nếu không thì cũng phải đựoc con hóa khoa ở bản cung.

Thanh long... mà ở thân mình

Phải tường một nhẽ Là dòng danh gia.

Thanh long, long, phượng giải được thiên không hay tam ám

Bản tính của thanh long bản chất thì có sợ tuần triệt chứ sao lại không? nhưng vì thanh long là một sao chủ cơ biển và hỉ sự lên thường vươn lên trong khó khăn, xoay sở tốt, lại hay gặp may mắn lên có thể nói là sao vượt qua khó khăn hoàn cảnh vậy. nói sâu hơn nguời xưa nói thanh long hãm địa thì vô lực, chẳng khác gì có rắn đất cả. 

Nên muốn sử dụng câu phú ngộ thanh long hóa cát thì ít nhất thanh long cũng phải đắc địa, hoặc có môi trường để mà vùng vẫy như lưu hà, hay hóa kỵ chẳng hạn.

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Các bài viết khác:
Sao Thanh Long giải tam ám riêu đà kỵ (minhgiac)
Tác giả: Thầy Bảo Minh tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Giải đoán lá số Tử Vi, Luận giải tử vi, menh co thanh long, sao thanh long, sao thanh long gặp phục binh, Tính chất Thanh long, tử tức thanh long, Ý nghĩa Thanh long,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ