Sao Thanh Long

Sao Thanh Long

  • 04:00 14/05/2021
  • Xếp hạng 4.9/5 với 10440 phiếu bầu

THANH LONG

V: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

Quý tinh. chủ sự tiến phát

CUNG MỆNH

– có Thanh Long: mọi sự đều phát đạt.

– Long, Liêm, Sát, Phá tam phương thủ chiếu: phú quý

– Thanh Long, Hóa Kỵ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi ở Mệnh hay Quan, Di, Tài: tiến phát lớn.

– Loan, Long, Hỷ: tai họa nhiều.

CUNG BÀO

– Long, Phủ, Tả, Hữu, Xương, Khúc: anh chị em có nhiều người khá giả và giúp đỡ mình.

CUNG QUAN

– Long, Mã giáp 2 bên: rất tốt hiển đạt, thịnh vượng.

CUNG GIẢI

– Long tam Hóa: vô tai nạn, rủi hóa may.

CUNG TÀI

– Long tam Hóa hay Long, Hỏa: làm ăn tiến phát.

CUNG ĐIỀN

– Long, Phủ, Lộc tồn hay Long, Sát, Lộc tồn: nhiều ruộng đất.

CUNG PHÚC

– Long, Hổ hai bên: mã phát.

– Long: có nước mạch chảy vào mả.

HẠN gặp Thanh Long:

– cơ hội tiến phát và tránh được hạn xấu

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Các bài viết khác:
Sao Thanh Long
Tác giả: Tử Vi Cổ Học tổng hợp theo: tuvi.cohoc.net
Tag: Thanh Long, tu vi, xem tu vi, menh co thanh long, sao thanh long, sao thanh long gặp phục binh, Tính chất Thanh long, tử tức thanh long, Ý nghĩa Thanh long,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan
Tin tài trợ